PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Demirbaşlar
 2. Yeniden değerleme
 3. Mükellef bilgileri bildiriminde
 4. SMİYB Kullanmada Pişmanlık
 5. 264 Hesap Özel Maliyet Amortisman Oranı
 6. Müşteri Bildirim Listesi Geç Bildirimi
 7. Ölüm Halinde Ticari Kazancın Tespiti
 8. Amortisman Yönteminin Değiştirilmesi
 9. Zarar mahsubu hakkında
 10. 157 hesap Yoldaki Mallar a Kayıtlanan İthalat Kur farkı
 11. Binalarda Yeniden Değerlemede Amortisman Uygulaması
 12. BA - BS _ KDV Düzeltme.
 13. Matrah bildirimi
 14. Tek irsaliyeye birden fazla fatura
 15. Pompaların Amortisman Süreleri
 16. İnşaat arsa kat karşılığı
 17. Ecrimisil ve tahliye teslim masrafı
 18. Müteahhitin devam eden inşaattaki yarım olan daire satışı
 19. Kiralık araçlarda kdv kullanımı ve amortisman ayırma
 20. Ba Bs cezası
 21. Yurt Dışı Harcamaları Kayıt Belgeleri
 22. Boş Arazilerin Üzerine İnşa Edilen Binaların Amortismanı
 23. 2012 ve 2011 Senelerinden Müşteriye Gönderilmeyen Faturalar
 24. Emlakçı faaliyet kodu ne olur
 25. İşçi Teşvikinden faydalananların yevmiye kayıtları
 26. 15 Mayısa kadar odaya bildirilecek müşteri listesi
 27. Şahıs şube açılış geç bildirim
 28. Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi
 29. Amortisman
 30. İşe Başlangıç Bildirgesi Değişti peki evraklar?
 31. Mükellef bıldımı
 32. Kesin Mizan Bildiriminin Kanuni Süresinden Sonra Verilmesi Hk...
 33. Yurt dışına kesilen faturalar
 34. İnternet satışında TC Kimlik
 35. Takdir komisyonu kararı
 36. Talebimiz Var; Mükellef Bilgileri Bildirimi Kaldırılsın!!!
 37. TAŞINDI: 117 nolu kdv kdv tebliğine göre tevkifat.......
 38. Yurtdışına fiziksel olmayan satış
 39. Beyanname Gönderimi Hk.
 40. Fason üretim hizmeti almak
 41. İrsaliye Hakkında
 42. İnternetten satış
 43. Kendi Arsasının üzerine İnşaat yapıp satılması.Defter türü.
 44. Vergi Türü Kodu hk.
 45. Vergi Levhası bulundurmama ile ilgili tutanak
 46. Mükellef bildirimi ile ilgili
 47. Amortisman Oranı
 48. Kargoda kaybolan fatura
 49. Tasfiye (Limited Şirket)
 50. Adres değişikliği
 51. Bilanço Hesabına Geçiş
 52. Yıllık İşletme Cetveli Hakkında
 53. Vergi Mükellefinden G.menkul Kira Ödemesi Banka mı?
 54. Kazalı araç tamirinin kasko şirketi ile faturalaşma durumu
 55. Kesin Mizan Düzeltme KSS
 56. Satış İadeleri & İndirimleri hk.
 57. Euro Kayıt
 58. Tasf.Hal.Şirketlerde kurumlar
 59. Sigorta Poliçesi Ba Bs
 60. Devreden kdv
 61. Kat karşılığı inşaat işinde özellikle tapudaki işlemler
 62. Efektif kur mu yoksa merkez bankası alış mı?
 63. Yurtdısında yasayan kisinin vergi konusu
 64. İşyeri-Yan daire sorunu
 65. Şirket Açılışı....
 66. Madeni Yağ Bildirimi
 67. Unutulan muhtasar beyanname cezası
 68. Yabancı Müşteri Fatura
 69. Tıp Merkezi ve Özel Hastanelerde Bir Değerleme Problemi
 70. Serbest meslek makbuzunda masraflar stopaja tabi midir
 71. Kira Stpj h.k
 72. 5.000 altı alım ve satımları maliye görebilir mi?
 73. Şubeye ilave adres kiralanması
 74. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Sahibine Verilen Daireler ?
 75. Eski Beyanname Düzeltme
 76. Kira artışı hk.
 77. Faturadaki vade tarihi hakkında
 78. Muhtasar Beyanname
 79. Kar/zarar hesaplama
 80. İrsaliye ve İrsaliyeli Fatura
 81. Bilanço Esasına Geçilmesi Gerekirken İşletme Defterine Devam Etmek
 82. Ltd. Şti. Ortağının Ölümü Halinde Veraset İntikalı
 83. Adreste karışıklık
 84. Ambulans hibesi
 85. Kira Ödemesinde Ba Formu Bildirimi
 86. Kiralanan mağazanın alt kiracıya verilmesi
 87. Araç noter devri
 88. İptal olan sözleşmeler
 89. 2.sınıf deftere geçişte hata
 90. Şahıs tan araç kirası gider pusulası düzenlenmesi
 91. Ölüm halinde kesin mizan bildirimi
 92. Odaların Reklam hizmetleri Fatualanır mı
 93. Ürün sattım müşteri fatura yok diyor nasıl para iadesi olcak fatra iptal olmadan
 94. 6111'e göre kasa matrah beyanı esas sermayenin 2/3'nün kaybedilmesi
 95. Yurtdışına komisyon faturası düzenlenmesi
 96. Kar paylaşımı ve vergi hesaplanması hk.
 97. Şahış Firması Kapanışı
 98. x işletmesi tarafından bina kiralanıp kiraya verilmesi...
 99. T.C. Kimlik Numarası Faturada Zorunlu Mudur?
 100. İşyeri Kapanışı Hk.
 101. Geçmiş yıl kar ve zararları
 102. Defteri Kebir Dökümü
 103. Artı Hesap Çalışan Banka Hesapları Hk.
 104. İşletme defterinden bilançoya gecişte mizan bildirimi yapılır mı?
 105. Gümrüğe hiybe edilen mallar
 106. İthalatta ba formu
 107. 1.sınıf işletmelerde kapanış kayıtları- işi terk
 108. TAŞINDI: 30 gunden az calısma
 109. Kira bedeli üzerinden stopaj
 110. İş Yeri Açılışında Kira Kontratı Üzerindeki Tarih
 111. ŞÜpheli ticari alacak ve protesto
 112. Şahsın ortak alması
 113. İthalat yapacağız, gümrük sistemine kaydımız yokmuş
 114. Geç gelen satış faturası hk
 115. Cep telefonu bayi muhasebesi hk.
 116. 2. Sınıftan 1. Sınıfa Geçen Şahıslarda Gelir Vergisi Beyannamesi Hk.
 117. Fatura Üzerindeki Maddi Hata
 118. Faturayı e-posta yolu ile göndermek?
 119. Özvarlığı eksi olan şirketin tasfiyeden dönmesi
 120. Hisse devir (satış) kazancı?
 121. Zamanaşımı
 122. Ba Düzeltme
 123. Kapı çıkış belgesi
 124. Önceki dönem satılan malın iadesi
 125. GMSİ Mükellefiyeti Hk.
 126. AVM lerde vergi durumu
 127. Vergi dairesi değişikliği
 128. TAŞINDI: Toner dolumu hesap kodları?
 129. Ticari kazanç ve menkul ser iradı
 130. Mükellef Bildirim Formu VUK 413
 131. Üretim için alınan malın y.kasa fişi ile alımı
 132. Kamyon alışı
 133. Resmi kurumlara gider pusulası düzenlenebilirmi?
 134. İVDB Kod için yayınlamış olduğu bülten ?
 135. Banka yolu ile ödeme midir?
 136. Yurtdışından gayrimaddi hak..
 137. Kar dağıtımı
 138. Vergi dairesine tescil ve ökc alana kadar mükellefin satış durumu
 139. Bankadan yapılan kira ödemeleri
 140. Mükellef şifresi ile yapabilecekleri
 141. E Vergi Levhası
 142. Ltd. şirket ile şahısların ortak iş yapması
 143. Vergi Mükellefiyeti ve Alt Sınırı?
 144. e-Ticaret
 145. Tarımsal faaliyetlerde kira sözleşmesi
 146. Derneklere ödenen aidatlar giderleştirilmesi
 147. Kiralanan bir iş yerinin odasında büro açma
 148. Şirket kira müddet sonu ve adres değişikliği
 149. SMMM Mahsup İşlemleri
 150. 2007 yılı takdir komisyon kararı
 151. Mükerrer kdv ödemesi
 152. Kamyon Vergi Levhası
 153. Yabancı Firmaya Yurtiçi Şantiyesine Mal Teslimi
 154. Stok kaydı ile ilgili
 155. 6111 kapsamında ödenen vergi borcunun muhasebe kaydı
 156. İmalathane Bildirim Süre ve Şekli
 157. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup ve İadesi
 158. 6111 kanun kapsamında beyan gönderemiyorum
 159. Muhasebenin yasal defterleri kaybetmesi
 160. Faturalar hakkında
 161. Çalışanın,özel sigortasından vergiden istisna payı hk.
 162. Primlerin çekle ödenmesi ve dönemsellik kaydı
 163. Serbest Meslek Makbuzu Hk.
 164. KDV iadesi
 165. Sendika temsilciliği ve vergisel boyutu hk.
 166. Ödeme yapan ile faturadaki isim farklılıkları
 167. Gayrimenkul Sermaye İradı
 168. Gayrımenkul satışından doğan vergi
 169. Personelden Alacaklar hk.
 170. Yeni Yatırım İndirimi Uygulaması
 171. Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa
 172. Kayıt Dışı Faaliyet ve Sahte Fatura
 173. Sabit kıymet maliyet
 174. Gider pusulası
 175. Farklı mali müşavirin beyannamesinin düzeltmesi
 176. Danışmanlık hizmetlerinde fatura
 177. Şahıs şirketi kapanışı
 178. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Hk.
 179. İrsaliye iptali
 180. Muhtasar beyananmesinde işyeri sahiplerinin gösterilmesi
 181. Mal Bildirim Kağıdının Doldurulması
 182. Şahıs işletmesi ve ihracat
 183. Ba Bs Bildirim cezası
 184. Satış primleri
 185. Bilanço esasına tabi mük.otomobil alışı
 186. Vergi mükellefi olmayan kişinin daire satışlarında vergisel sorumluluk?
 187. Fatura
 188. Danışmanlık hizmeti
 189. Zirai ilaç bayiliği
 190. 730 Nolu Hesap
 191. Ocakta 10 üzeri işçi muhtasar aylık olması
 192. 2.el araç alım satım galerileri
 193. 6111 Hk.
 194. Satış
 195. Arsa Alımında Değeri
 196. Yıllık Gelir Vergisi Hakkında
 197. Envanter Defteri
 198. Toplu Fatura Kesimi ?
 199. Noter satışı yapılmadan ticari aracın faturası düzenlenebilirmi?
 200. Fiili sevk tarihi
 201. Yeni senede yazar kasa
 202. aracılık sözleşmesi
 203. Araç Alımı Ve Ötv
 204. Fatura tarihleri
 205. Yazar kasa kapanış
 206. 376. Madde müteakiben olan cezalarda ceza oranı
 207. MEB bağlı olmadan çocuk bakım evi açmak!
 208. Fatura Damga Vergisi
 209. TAŞINDI: Kira beyannamesi
 210. Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin Yanlış Tarih ile Feshi
 211. Seyyar tiyatro oyunları
 212. Süt alım satım işi
 213. Serbest Bölge Şubesinin Kurum Geçici Tahakkuku
 214. İrsaliyede Ciro
 215. Arsa alımı
 216. Yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergiler
 217. Pet şişe faturası
 218. 6111 sayılı yasa yedek akçe
 219. Okul ve Okul Aile Birliği Muhasebesi
 220. TAŞINDI: Bilanço Hesapları
 221. KKEG hakkında
 222. Fatura kesme süresi
 223. Depo kiralanması ve bildirimi hakkında
 224. KSS ve PİŞ. beyanları ?
 225. Yazar kasa kullanma zorunlulu hk.
 226. Taşıt satışı
 227. Otel için buklet, carsaf vs. muhasebe kaydı
 228. Geçici Vergi Zarar
 229. TC vatandaşı olmayan kişilerden yurtiçinde hizmet alımı
 230. E-beyanname aracılık sözleşmesi iptali vermeme cezası varmıdır?
 231. Adi ortak. firmasında banka işlemleri???
 232. Araç bildirimi
 233. Ödenen Komisyon
 234. Yeni kurulan şirketin defter tasdiki
 235. Şahıs resteurantının limited ile değişimi
 236. Emlak müşavirliği
 237. Depo alımı
 238. İhraç Kayıtlı Fatura Kesilmesi Hk.
 239. İhaleli Tıbbi Cihaz Satışları
 240. Geç Verilen Ba Bs Formları
 241. Şirket adresinde cadde isminin değişimi
 242. İhaleli İnşaat Taahhüt
 243. Mükellefiyet açılışı
 244. Pert olan aracın satışı
 245. Kapanışın ardından fatura tasdiki
 246. Adisyon kullanma zorunluluğu olan yerler
 247. Grup Şirketlerine Kull.Kredilerin Örtülü Kazanç Ve Örtülü Sermaye?ye Girer mi?
 248. Serbest Bölgeden mal alışında BA
 249. Kendi kendine fatura kesmek ya da kesmemek,bütün mesele bu.
 250. Resen tescil ve takdir komisyonu