PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Zarar mahsubu hakkında
 2. 157 hesap Yoldaki Mallar a Kayıtlanan İthalat Kur farkı
 3. Binalarda Yeniden Değerlemede Amortisman Uygulaması
 4. BA - BS _ KDV Düzeltme.
 5. Matrah bildirimi
 6. Tek irsaliyeye birden fazla fatura
 7. Pompaların Amortisman Süreleri
 8. İnşaat arsa kat karşılığı
 9. Ecrimisil ve tahliye teslim masrafı
 10. Müteahhitin devam eden inşaattaki yarım olan daire satışı
 11. Kiralık araçlarda kdv kullanımı ve amortisman ayırma
 12. Ba Bs cezası
 13. Yurt Dışı Harcamaları Kayıt Belgeleri
 14. Boş Arazilerin Üzerine İnşa Edilen Binaların Amortismanı
 15. 2012 ve 2011 Senelerinden Müşteriye Gönderilmeyen Faturalar
 16. Emlakçı faaliyet kodu ne olur
 17. İşçi Teşvikinden faydalananların yevmiye kayıtları
 18. 15 Mayısa kadar odaya bildirilecek müşteri listesi
 19. Şahıs şube açılış geç bildirim
 20. Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi
 21. Amortisman
 22. İşe Başlangıç Bildirgesi Değişti peki evraklar?
 23. Mükellef bıldımı
 24. Kesin Mizan Bildiriminin Kanuni Süresinden Sonra Verilmesi Hk...
 25. Yurt dışına kesilen faturalar
 26. İnternet satışında TC Kimlik
 27. Takdir komisyonu kararı
 28. Talebimiz Var; Mükellef Bilgileri Bildirimi Kaldırılsın!!!
 29. TAŞINDI: 117 nolu kdv kdv tebliğine göre tevkifat.......
 30. Yurtdışına fiziksel olmayan satış
 31. Beyanname Gönderimi Hk.
 32. Fason üretim hizmeti almak
 33. İrsaliye Hakkında
 34. İnternetten satış
 35. Kendi Arsasının üzerine İnşaat yapıp satılması.Defter türü.
 36. Vergi Türü Kodu hk.
 37. Vergi Levhası bulundurmama ile ilgili tutanak
 38. Mükellef bildirimi ile ilgili
 39. Amortisman Oranı
 40. Kargoda kaybolan fatura
 41. Tasfiye (Limited Şirket)
 42. Adres değişikliği
 43. Bilanço Hesabına Geçiş
 44. Yıllık İşletme Cetveli Hakkında
 45. Vergi Mükellefinden G.menkul Kira Ödemesi Banka mı?
 46. Kazalı araç tamirinin kasko şirketi ile faturalaşma durumu
 47. Kesin Mizan Düzeltme KSS
 48. Satış İadeleri & İndirimleri hk.
 49. Euro Kayıt
 50. Tasf.Hal.Şirketlerde kurumlar
 51. Sigorta Poliçesi Ba Bs
 52. Devreden kdv
 53. Kat karşılığı inşaat işinde özellikle tapudaki işlemler
 54. Efektif kur mu yoksa merkez bankası alış mı?
 55. Yurtdısında yasayan kisinin vergi konusu
 56. İşyeri-Yan daire sorunu
 57. Şirket Açılışı....
 58. Madeni Yağ Bildirimi
 59. Unutulan muhtasar beyanname cezası
 60. Yabancı Müşteri Fatura
 61. Tıp Merkezi ve Özel Hastanelerde Bir Değerleme Problemi
 62. Serbest meslek makbuzunda masraflar stopaja tabi midir
 63. Kira Stpj h.k
 64. 5.000 altı alım ve satımları maliye görebilir mi?
 65. Şubeye ilave adres kiralanması
 66. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Sahibine Verilen Daireler ?
 67. Eski Beyanname Düzeltme
 68. Kira artışı hk.
 69. Faturadaki vade tarihi hakkında
 70. Muhtasar Beyanname
 71. Kar/zarar hesaplama
 72. İrsaliye ve İrsaliyeli Fatura
 73. Bilanço Esasına Geçilmesi Gerekirken İşletme Defterine Devam Etmek
 74. Ltd. Şti. Ortağının Ölümü Halinde Veraset İntikalı
 75. Adreste karışıklık
 76. Ambulans hibesi
 77. Kira Ödemesinde Ba Formu Bildirimi
 78. Kiralanan mağazanın alt kiracıya verilmesi
 79. Araç noter devri
 80. İptal olan sözleşmeler
 81. 2.sınıf deftere geçişte hata
 82. Şahıs tan araç kirası gider pusulası düzenlenmesi
 83. Ölüm halinde kesin mizan bildirimi
 84. Odaların Reklam hizmetleri Fatualanır mı
 85. Ürün sattım müşteri fatura yok diyor nasıl para iadesi olcak fatra iptal olmadan
 86. 6111'e göre kasa matrah beyanı esas sermayenin 2/3'nün kaybedilmesi
 87. Yurtdışına komisyon faturası düzenlenmesi
 88. Kar paylaşımı ve vergi hesaplanması hk.
 89. Şahış Firması Kapanışı
 90. x işletmesi tarafından bina kiralanıp kiraya verilmesi...
 91. T.C. Kimlik Numarası Faturada Zorunlu Mudur?
 92. İşyeri Kapanışı Hk.
 93. Geçmiş yıl kar ve zararları
 94. Defteri Kebir Dökümü
 95. Artı Hesap Çalışan Banka Hesapları Hk.
 96. İşletme defterinden bilançoya gecişte mizan bildirimi yapılır mı?
 97. Gümrüğe hiybe edilen mallar
 98. İthalatta ba formu
 99. 1.sınıf işletmelerde kapanış kayıtları- işi terk
 100. TAŞINDI: 30 gunden az calısma
 101. Kira bedeli üzerinden stopaj
 102. İş Yeri Açılışında Kira Kontratı Üzerindeki Tarih
 103. ŞÜpheli ticari alacak ve protesto
 104. Şahsın ortak alması
 105. İthalat yapacağız, gümrük sistemine kaydımız yokmuş
 106. Geç gelen satış faturası hk
 107. Cep telefonu bayi muhasebesi hk.
 108. 2. Sınıftan 1. Sınıfa Geçen Şahıslarda Gelir Vergisi Beyannamesi Hk.
 109. Fatura Üzerindeki Maddi Hata
 110. Faturayı e-posta yolu ile göndermek?
 111. Özvarlığı eksi olan şirketin tasfiyeden dönmesi
 112. Hisse devir (satış) kazancı?
 113. Zamanaşımı
 114. Ba Düzeltme
 115. Kapı çıkış belgesi
 116. Önceki dönem satılan malın iadesi
 117. GMSİ Mükellefiyeti Hk.
 118. AVM lerde vergi durumu
 119. Vergi dairesi değişikliği
 120. TAŞINDI: Toner dolumu hesap kodları?
 121. Ticari kazanç ve menkul ser iradı
 122. Mükellef Bildirim Formu VUK 413
 123. Üretim için alınan malın y.kasa fişi ile alımı
 124. Kamyon alışı
 125. Resmi kurumlara gider pusulası düzenlenebilirmi?
 126. İVDB Kod için yayınlamış olduğu bülten ?
 127. Banka yolu ile ödeme midir?
 128. Yurtdışından gayrimaddi hak..
 129. Kar dağıtımı
 130. Vergi dairesine tescil ve ökc alana kadar mükellefin satış durumu
 131. Bankadan yapılan kira ödemeleri
 132. Mükellef şifresi ile yapabilecekleri
 133. E Vergi Levhası
 134. Ltd. şirket ile şahısların ortak iş yapması
 135. Vergi Mükellefiyeti ve Alt Sınırı?
 136. e-Ticaret
 137. Tarımsal faaliyetlerde kira sözleşmesi
 138. Derneklere ödenen aidatlar giderleştirilmesi
 139. Kiralanan bir iş yerinin odasında büro açma
 140. Şirket kira müddet sonu ve adres değişikliği
 141. SMMM Mahsup İşlemleri
 142. 2007 yılı takdir komisyon kararı
 143. Mükerrer kdv ödemesi
 144. Kamyon Vergi Levhası
 145. Yabancı Firmaya Yurtiçi Şantiyesine Mal Teslimi
 146. Stok kaydı ile ilgili
 147. 6111 kapsamında ödenen vergi borcunun muhasebe kaydı
 148. İmalathane Bildirim Süre ve Şekli
 149. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup ve İadesi
 150. 6111 kanun kapsamında beyan gönderemiyorum
 151. Muhasebenin yasal defterleri kaybetmesi
 152. Faturalar hakkında
 153. Çalışanın,özel sigortasından vergiden istisna payı hk.
 154. Primlerin çekle ödenmesi ve dönemsellik kaydı
 155. Serbest Meslek Makbuzu Hk.
 156. KDV iadesi
 157. Sendika temsilciliği ve vergisel boyutu hk.
 158. Ödeme yapan ile faturadaki isim farklılıkları
 159. Gayrimenkul Sermaye İradı
 160. Gayrımenkul satışından doğan vergi
 161. Personelden Alacaklar hk.
 162. Yeni Yatırım İndirimi Uygulaması
 163. Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa
 164. Kayıt Dışı Faaliyet ve Sahte Fatura
 165. Sabit kıymet maliyet
 166. Gider pusulası
 167. Farklı mali müşavirin beyannamesinin düzeltmesi
 168. Danışmanlık hizmetlerinde fatura
 169. Şahıs şirketi kapanışı
 170. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Hk.
 171. İrsaliye iptali
 172. Muhtasar beyananmesinde işyeri sahiplerinin gösterilmesi
 173. Mal Bildirim Kağıdının Doldurulması
 174. Şahıs işletmesi ve ihracat
 175. Ba Bs Bildirim cezası
 176. Satış primleri
 177. Bilanço esasına tabi mük.otomobil alışı
 178. Vergi mükellefi olmayan kişinin daire satışlarında vergisel sorumluluk?
 179. Fatura
 180. Danışmanlık hizmeti
 181. Zirai ilaç bayiliği
 182. 730 Nolu Hesap
 183. Ocakta 10 üzeri işçi muhtasar aylık olması
 184. 2.el araç alım satım galerileri
 185. 6111 Hk.
 186. Satış
 187. Arsa Alımında Değeri
 188. Yıllık Gelir Vergisi Hakkında
 189. Envanter Defteri
 190. Toplu Fatura Kesimi ?
 191. Noter satışı yapılmadan ticari aracın faturası düzenlenebilirmi?
 192. Fiili sevk tarihi
 193. Yeni senede yazar kasa
 194. aracılık sözleşmesi
 195. Araç Alımı Ve Ötv
 196. Fatura tarihleri
 197. Yazar kasa kapanış
 198. 376. Madde müteakiben olan cezalarda ceza oranı
 199. MEB bağlı olmadan çocuk bakım evi açmak!
 200. Fatura Damga Vergisi
 201. TAŞINDI: Kira beyannamesi
 202. Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin Yanlış Tarih ile Feshi
 203. Seyyar tiyatro oyunları
 204. Süt alım satım işi
 205. Serbest Bölge Şubesinin Kurum Geçici Tahakkuku
 206. İrsaliyede Ciro
 207. Arsa alımı
 208. Yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergiler
 209. Pet şişe faturası
 210. 6111 sayılı yasa yedek akçe
 211. Okul ve Okul Aile Birliği Muhasebesi
 212. TAŞINDI: Bilanço Hesapları
 213. KKEG hakkında
 214. Fatura kesme süresi
 215. Depo kiralanması ve bildirimi hakkında
 216. KSS ve PİŞ. beyanları ?
 217. Yazar kasa kullanma zorunlulu hk.
 218. Taşıt satışı
 219. Otel için buklet, carsaf vs. muhasebe kaydı
 220. Geçici Vergi Zarar
 221. TC vatandaşı olmayan kişilerden yurtiçinde hizmet alımı
 222. E-beyanname aracılık sözleşmesi iptali vermeme cezası varmıdır?
 223. Adi ortak. firmasında banka işlemleri???
 224. Araç bildirimi
 225. Ödenen Komisyon
 226. Yeni kurulan şirketin defter tasdiki
 227. Şahıs resteurantının limited ile değişimi
 228. Emlak müşavirliği
 229. Depo alımı
 230. İhraç Kayıtlı Fatura Kesilmesi Hk.
 231. İhaleli Tıbbi Cihaz Satışları
 232. Geç Verilen Ba Bs Formları
 233. Şirket adresinde cadde isminin değişimi
 234. İhaleli İnşaat Taahhüt
 235. Mükellefiyet açılışı
 236. Pert olan aracın satışı
 237. Kapanışın ardından fatura tasdiki
 238. Adisyon kullanma zorunluluğu olan yerler
 239. Grup Şirketlerine Kull.Kredilerin Örtülü Kazanç Ve Örtülü Sermaye?ye Girer mi?
 240. Serbest Bölgeden mal alışında BA
 241. Kendi kendine fatura kesmek ya da kesmemek,bütün mesele bu.
 242. Resen tescil ve takdir komisyonu
 243. Geçici Vergi Beyannamelerinde alınan mesaj
 244. Aralık/2011 Dönemine Ait Ba-Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı
 245. Kıdem Tazminatı
 246. Kapanış tastiklerini yaptırdınız mı?
 247. Arsa alımı
 248. Kira artışında tefe tüfe oranı?
 249. Binek otomobilin işletmeye kaydı
 250. Re'sen alınan emlak beyanlarında geçici muafiyet