PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. E-beyanname sözleşmesi
 2. Ba Bs cezası hk.
 3. Yurtdışından Türkiyeye nakit para getirilmesi.
 4. Annesine ait işyerinde faaliyet gösteren basit usül esnaf
 5. İthalat ile ilgili kur farkları
 6. Futbolcu Menejeri Ser.Meslek Kazancımıdır?
 7. Sözleşme iptali
 8. Sınıf Değiştirme
 9. Yansıtma hesabı kullanmadan dönem sonu işlemi yapmak
 10. %1 kdv mi yoksa %8 mi çözemedik
 11. İnşaat İşletme Defteri
 12. Vakıf Şube Çalışanı
 13. Dernek için bilanço esası
 14. Kapanış tasdiki gerekir mi?
 15. 10 İşçi ve Aylık Stopaj Hakkında
 16. İrsaliyeli fatura kesimi hakkında
 17. Özel Hesap Dönemi
 18. Sözleşme iptali süresi ve aralık kdv muht.beyanlar
 19. Hediyelik Eşya
 20. Yıl İçinde Ayrılmamış Amortismanların Satış Kaydında Yeri Var mıdır ?
 21. Amortisman mevzuu
 22. Yatırım Teşvik Belgesi Hk.
 23. İhbar Tazminatı
 24. Euro Fatura
 25. Birleşmede kdv beyannamesi
 26. Düzeltme bs formu
 27. Son ödeme tarihinde ödenmemiş telefon elektrik su vb. giderlerin işlenmesi
 28. Oto Galeri işletmesinde adi ortaklık hk.
 29. Kıdem tazminatı
 30. 2012 e-beyanname sözleşmelerinin güncellenmesi?
 31. Atlanan fatura koçanı hakkında!!
 32. Adat tablosu
 33. Fazla kesilen Perakende Satış Fişleri hk.
 34. 2012 Yılı Ba Bs Sınırı
 35. Vergi/ceza ihbarnamesi
 36. Şirket birleşmesi ba bs formları
 37. Merkezde Kullanılan ÖKC Şubede de kullanılabilir mi?
 38. Bilgisayar
 39. Devir alınan lokantanın açılış işlemi
 40. 2012 de alınan mükellefin sözleşme girişi ve beyan
 41. Şirket birleşmesi Yeminli Mali Müşavir Raporu
 42. Gelir Vergisi Beyannamesi Acil
 43. Sistem Dahilinde Çalışan İktisadi Kıymetlerin Amortismanı Hk.
 44. Lokanta, içkili rest. İşletmeden Bilançoya geçiş durumu ?
 45. Yazar Kasa Cezası
 46. İşletme usulü mü bilanço usulü mü mükellef olacak
 47. Gelirlin toplanması
 48. Şüpheli ticari alacak
 49. Milli piyango bileti belge düzeni
 50. Yeni ttk ile denetim
 51. 6111 Sayılı Kanundan yararlananlara vergi incelemesi yapılabilir mi?
 52. Elektrik mühendisi defteri ve taahhüt işi
 53. s splakalı araç muhasebe kaydı ve amortisman ömrü hk.
 54. Sermaye Artırımı
 55. Verilmeyen Boş BA-BS formu ?
 56. Müzik Eserleri ve Sanatçı
 57. Teşhir ürünleri
 58. Kesilen SGDP tutarı
 59. Dönem sonunda Kur Değerlemesi
 60. Ba-Bs düzeltmeleri hk.
 61. Vergi Usul Kanun Genel Tebliği 411
 62. Demirbaşların satışı
 63. Aracılık Edilen Hizmetin Faturası
 64. Özel Maliyetler
 65. Adi Ortaklık Açılışı
 66. Bedeli ödenen faturalar...
 67. Yurtdışında geçirilen günler
 68. Kar marjı
 69. İşletme esası ve ortaklık
 70. Geçici KDV Mükellefiyeti
 71. Müteahitlik Hizmeti
 72. Maddi duran varlıkların değer yükseltilmesinde özel fonlar hesabının kullanılmas
 73. Envanter Defteri Hakkında Görşleriniz
 74. Sanayi Sicil Belgesi
 75. Yeniden Yazar kasa Kullanımı
 76. Kebir ve karar defteri
 77. Ortakların Harcamaları
 78. Yeni şirket kuracak birinin soruları ?
 79. Yasal Defterleri saklama sorunu?
 80. 1.Sınıf olabilir mi ?
 81. Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar
 82. Elektronik defter genel tebliği sıra no: 1
 83. İş yerinin açılışını bildirmemek
 84. Kredi Kartı İle Cari Ödeme Alma
 85. Satış Faturasında İade Mal Gösterilmesi.
 86. Aktifteki makina ve arsanın değerlemesi...
 87. Konsinye mal irsaliyeli ürünler satılmadan fatura kesilebilir mi?
 88. Yedek akçe ayırma
 89. A.Ş.nin tasfiyesinde demirbaş satışları?
 90. Defter tasdik hadleri
 91. Huzur Hakkı alınmaması ile ilgili?
 92. 1.sınıf işletme sahibi boş beyannamesini smmm ye imzalatmak zorundamıdır?
 93. İşyerinin İşverene Ait Olması Durumu
 94. Yetki belgesi olmadığı halde döviz alım satımı yapanlar?
 95. 151 yarı mamül durumu ve maliyetlendirme çalışmaları hk.
 96. İlişkili şirkete bedelsiz bilgisayar gönderilmesi hk.
 97. Resen terk - tasfiye
 98. Vergi dairesi değişkliğinde hangi evraklar isteniyor?
 99. Re'sen Mükellefiyet Tesisi Hk
 100. Stoksuz malzeme fatura düzenleme
 101. Eski ünvanlı boş fatura koçanı hk.
 102. İnşaat Yapıp Satımı işlerinde muhasebe kaydı
 103. Fatura, İrsaliye
 104. Kira gideri ve geliri
 105. Serbest Meslek Ve Müteahitlik
 106. BA BS Formları için mükellefiyet açılıyor mu?
 107. Faturadaki kur ?
 108. Faturasız stok girişi
 109. 6111 Taksit ihlali ve vergi dairesi
 110. Fırsat sitelerinin muhasebe işlemleri
 111. Kira Stopajı
 112. TAŞINDI: Luca'da defter yazdırma
 113. Ayni yardım yansıtma faturası
 114. Defterlerın kaybolması
 115. Beyanname Takip Programı!
 116. Düzeltme beyannamesi hk.
 117. Serbest bölgeden ithalatta ba formu
 118. Yanlış meblağlı kesilen fatura hk.
 119. Şirket merkezi ev olur mu?
 120. Yurtdışı fuar giderine ilişkin faturanın onaya tabi olup olmadığı?
 121. Şirket ortağina ait arsaya imalathane ins.
 122. Fatura değişikliği
 123. Tasfiye halinde olan şirketin tasfiye sonu kapanış bilançosu
 124. BA Matrahı
 125. Çek iadesi
 126. Adres ve değişikliğinden sonra Vergi Levhası hk.?
 127. Noter tasdik şifreleri
 128. Gayrıfaal işletmelerin defter tasdiki
 129. Akaryakıt giderlerinin muhasebeleştirilmesi?
 130. Özel maliyetler hk.
 131. D3 Yetki Belgesi - Almak Zorunlu ( 7.852-TL) - Almama Cezası (2.426-Tl)
 132. Şube Pos Cihazı kullanabilir mi?
 133. Oyun konsolu ithalatı ve ÖTV'si
 134. Sermaye artırımı hakkında.
 135. Vergi dairesinin Tutumu doğru mu?
 136. Limited şirketinde kar ortağının vergi borcu sorumluluğu
 137. 2007 Yılı Düzeltme
 138. Yemek fişlerinde içecek ayrı mı yazılmalı?
 139. ÖİV mükellefi olma hakkında
 140. Açılış Tarihinden Önce Yapılan Giderler?
 141. Kira Stopajı
 142. Tasfiye halinde kayıp demirbaşlar.
 143. Karın sermayeye eklenmesi durumunda vergi çıkar mı?
 144. Sürekli damga vergisi mükellefiyeti hk.
 145. Konsinye mallar hakkında
 146. Tutulmayan defterin beyannameleri....
 147. Defter geçişleri
 148. TAŞINDI: İşe gelmeyen işçinin ücreti
 149. Düzenleme Tarihi ve Fiili Sevk Tarihi Arasındaki SÜRE?
 150. Bdp programında Gelir idaresinden bir hamle daha..
 151. Şahısmı Ltd şirket mi?
 152. Sevk irsaliyesi bulundurma zorunluluğu hk.
 153. Kolye Satışı
 154. Elektrik İndirimi
 155. Tasfiye adresi
 156. 2011/03. çeyrek Geçici Vergi beyanname verme süresi uzatılacakmı?
 157. Hammadde Satışı Muhasebe Kaydı
 158. Geçici ekler kısmı hk.
 159. Kaybolan Mallar
 160. Hatalı Ba/Bs formlarına ceza yağıyor!
 161. Sınıf Değiştirme
 162. Defter tasdiki
 163. Faturaya Süresinde İtiraz Edilmesi veya Edilmemesinin Sonuçları
 164. Unutulan beyannameler nasıl gönderiliyor?
 165. Faturaya itiraz
 166. Yurtdışına iade faturası kesilmesi hakkında
 167. Defter tasdiklerini işletmeler kendileri yapamayacak mı?
 168. ÖNEMLİ !!! Elektronik Defter Geldi
 169. Vergi Numarası Hakkında
 170. Firmadan habersi fatura kesiliyor?
 171. GSM şirketi adına kredi kartı ile yapılan satışın belgelendirilmesi
 172. Fiyat Farkı Ft.Hk.
 173. Çamaşırhane hizmetinde kdv oranı?
 174. Geçici Vergi Mahsup
 175. Sigorta firmalarında makbuz kullanılıyor mu?
 176. Araç Kiralama Hk.
 177. E-Beyannamede Damga Vergisi Muaf Seçeneği Hangi Durumlarda Seçilir?
 178. Hurda alım satımı yapam şirket hk.
 179. Oto Alım Satımı
 180. Tasfiye Dönemi için yeni defter tasdiki problemi?
 181. Şirket tarafından şirket çalışanına ev kiralanması...
 182. Geçici Vergi Mahsup
 183. Şahıs işletmesine demirbaşların girişi
 184. Taksi Plakası devri
 185. 1047 Vergi Kodu
 186. Babamdan şikayetçiyim?
 187. Ba Bs Düzeltme Hk.
 188. Vergi Dairesi Adres Değişikliği Süresinde Bildirmeme
 189. Alacağın başka firmaya devredilmesi
 190. Arsa Kiralaması
 191. Serbest Meslek Araç kiralama Kaydı
 192. Sözleşmenin Sona Erdiğinin Bildirilmesindeki 15 Günlük Süre
 193. Dövizli Borçlarda Kur ?
 194. Bedelsiz eşya gönderimi
 195. Adi Ortaklık hisse devri?
 196. S Plakalı araç hakkında
 197. Kollektif Şirket ortağının Vergi Levhası hk.?
 198. Kıdem tazminatı gider yeri
 199. Tekel çıkışı hakk. yardım :S
 200. Danışmanlık serbest meslek ve işletme defter ayrımı
 201. Adres Değişikliği
 202. Yurt Dışı Para Transferinde KDV
 203. Ölüm Halinde Mükellefiyetin Sona Ermesi
 204. Geçici Vergi Uygulama
 205. 6111 Sayılı Yasa
 206. Kiralanan işyerinin bir başka şirkete kiralanması hakkında
 207. Borcu Yoktur yazısı
 208. Maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı
 209. Resen terk
 210. Mukteza İsteme...
 211. Binek Otoya yapılan gider
 212. Faturada stopaj hk.
 213. Gönderilen malzemeler için kesilecek irsaliye.
 214. Yeni Tescil Defter Onayı
 215. Kredi Kartı Puanlarıyla Alışveriş
 216. Pos lu satışlar ve kapanış
 217. Fatura Seri
 218. Demirbaş alımı hk.
 219. TAŞINDI: SGK
 220. İşi bırakma bildirimi
 221. Emlak Vergisi Hakkında
 222. Defter tasdik noter bedeli?
 223. GİB Sözleşme İptali
 224. İzmir Gümrük Dam Ver. uygulaması
 225. Yeni VUK Taslağında Öne Çıkan Başlıklar
 226. Lojistik ve Ambar Hizmetleri
 227. Malzeme yokken satılması
 228. UPS Cihazı
 229. Onaylanan beyanname iptali yapılabilir mi?
 230. Arsa karşılığı verilen inşaatlarda KDV nasıl hesaplanır?
 231. Konaklama işletmelerinde "No name"
 232. Kat Karşılığı İnşaatta Arsa sahibine Nakit ödeme yapılması
 233. Emanette tutulan Altınlar kayıtlarda nasıl gösterilir?
 234. Fatura Nizamı
 235. Personele Yemek Gideri
 236. Ba-Bs formlarının verilme süresinin geçmesi
 237. Adres değişikliği nedeniyle yoklama tutulması hk.
 238. Akaryakıt faturasında ba/bs
 239. Kat karşılığı inş. ltd.şti. üzerinden yapılması tapunun şirket ortağı üzerinde
 240. Pişmanlıkla verilen kdv beyannamesi
 241. Emlak Vergisi Cezası
 242. Vergi ziyaı cezası 6111 sayılı yasa
 243. 2005 ba bs düzeltme cezası
 244. Basit usul-Öğretim üyesi danışmanlık
 245. Hal esnafı kendi kendine fatura kesebilirmi?
 246. Resen kapanan firma için tasfiyeye gidilmesi
 247. Asgari işçilik farkı Hk.
 248. Kdvsi bildirilen Hizmet Satış İade Faturası
 249. TAŞINDI: Doğum Parası
 250. Eğitim desteği