PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Vergi levhası tasdiki son durum nedir?
 2. Tasfiyeden geri çekilme yoklama
 3. 2.el eşya alım satım
 4. Fatura adresi ile ilgili
 5. Mart 2011 Bs düzeltme için bugün son günmü
 6. Belediye alacağından yapılan kesinti hk.
 7. 370-371 Hesap kapanış
 8. Emekli olan personelin danışmanlık yapması hk.
 9. Stok affı beyanı hk.
 10. Tasfiye sonunda ba bs formlarının verilme süresi
 11. Defter tasdik şeklinde değişiklik var mı
 12. Yeni makina ve amortisman
 13. Düzeltme beyannamesi??
 14. Yevmiye Defterinde Giderlerin Ana Hesap Altında Tek Hesap Olarak Tutulması
 15. Re'sen açılan mükellefiyet hakkında.
 16. Müşteri Bildirim Listeleri ?
 17. SM Kazanç Defterinde Geçici Vergi Döneminde Bağkur
 18. Akaryakıt Yazar kasa
 19. Ölüm halinde Beyannamesi İmzalanan Mükellef Listesi
 20. Tek irsaliye ile aynı işletmeninfarklı iki adrese teslimat
 21. 6111 Sayılı Kanun ile KSS gönderilen beyannameler hk.
 22. Çeşitli internet satışlarının muhasebeleştirilmesi
 23. İhaleli İşlerde Stopaj Kesintisi
 24. İrsaliye fatura düzeni
 25. Gider pusulası
 26. Muhtasar Beyanmame
 27. 6111 sayılı kanuna göre stopaj matrah arttırımı .
 28. Resen terk olan ltd
 29. Arsa bedeli
 30. Masraf formunda personelin aracı
 31. Restoran işletmesinin kestiği hizmet faturası?
 32. Kamu Kurumlarına Fatura Kesilmesi
 33. İş Avansı 8000 TL sınırı
 34. Kira Ödemelerine Makbuz Gerekir Mi?
 35. Adres nakli
 36. Vergi incelemesinde 3 6 9 yıl
 37. Fatura Düzeni
 38. Vergi levhası tasdik bildirimleri
 39. Toptancı hallerinde ba bs formu
 40. Özel hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesi
 41. Hizmet faturamızı vermediler?
 42. Yanlış Defter Dökümü
 43. Kurum kesintileri ve 89 seri nolu tebliğ
 44. Kanuni Süresinden Sonra verilen Beyannameler ile 6111 ilişkisi
 45. Ba-Bs formunun geç verilmesi hk
 46. Vergi levhası tasdiki
 47. Özel fatura basımı izin belgesi
 48. Transit ticaret hk
 49. Muhtelif Kişilere Kesilen Faturalarda BS Formu Durumu Hk.
 50. Adi ortaklıkta fatura düzeni
 51. Merkez Adres İl Değişikliği Halinde Fatura Kullanımı
 52. Genel kurul tescili
 53. Adres naklinde vergi levhası tasdik edilir mi?
 54. Vergi Levhası
 55. Nakliye firmalarında yakıt tankı bulundurulması hk.
 56. Fatura Tarih ve No Takibi
 57. 331 Hesap ve Sermaye İlişkisi
 58. Ticari araç ve mükellefiyet
 59. kıst dönem Kesin mizan
 60. Web satış sitesi muhasebesi hk.
 61. Giderler
 62. Stopaj beyanı
 63. Vergi levhası tasdiki hk.!
 64. Anonim şirket ortağının ölümü halinde veraset ve intikal vergisi matrahı
 65. Borçlarımı yapılandırsam alacağımdan mahsup yapabilirmiyim.?
 66. Fuara götürülen mal
 67. Serbest Meslek Defteri Muhasebe Programı
 68. 6111 Sayılı kanunda Özel Matraha Tabi Ürünlerde Stok Beyanı?
 69. 4 Ortaklı Limited Şirkette Müdürün Ölümü ve Vergi Borcu
 70. Kullanılan Kredi Hk.
 71. Kasa Affı
 72. Kendine ait işyeri olan bir mükellef
 73. Şirketlerde Arsa Alım Satımı
 74. Tevkifatlı fatura
 75. 591 -370 hak
 76. Naylon ft ile ilgili büyük bir sıkıntı
 77. 2 ayrı kamyonla mal sevk edilmesi
 78. Gerçek şahıstan 2. el alınan binek taşıt BA formu ile bildirilecek mi?
 79. 6111 Sayılı Yasa Kapsamındaki Borçların Yapılandırılması
 80. Elektronik vergi levhası
 81. Yıllara sari mi ? Değilmi ?
 82. Sermaye Apel Ödemesi
 83. Damga Vergisi Beyannamesi
 84. Stok Affı
 85. İşletme Defteri Mükellefinin İnşaat İşine başlaması
 86. Firma Sahibi iken başka firmada çalışanların durumu.
 87. Yem Satış ve Büyük Baş Hayvan Yetiştiriciliği
 88. İhracat için İnt. vergi dairesi uygulaması ile ilgili
 89. Şahıs firması vergi mükellefi olmayan eşinden oto kiralarsa
 90. İnternet vergi dairesi
 91. Bir irsaliyenin iki faturası olur mu?
 92. Bilgisayar lisans amortisman oranı
 93. Kâr dağıtımı
 94. Araç Kiralama Stopaj
 95. Demirbaş Satış Kaydı...
 96. 1.sınıf gelir vergisi mükelleflerinde 1047+1047 damga vergileri?
 97. Adres nakli
 98. Dış ticaret sermaye şirketi
 99. Tevsik Zorunluluğu
 100. Şirketin personel için yapmış olduğu harcamalar işleyişi hk
 101. Bir sözleşmede iki iş.
 102. Ekmek fırını hangisine girer
 103. Ticaret Odasından Tescil Vergi Dairesinden Resen Açılış ve Ceza
 104. Ba/Bs 10 Günlük Süre
 105. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408) Taslak
 106. SSK dosya-tevkifat
 107. TAŞINDI: Vergi Levhasına İlişkin VUK GT Taslağı Hazırlandı
 108. Geçmiş yıl Karlarının Sermayeye eklenmesi
 109. Parsel Yöneticiliği Hakkında Sorum
 110. Tahsilat Sınırı Hakkında
 111. Eczanelerin Z Raporlarındaki Katkı Paylarının Muhasebe Kaydı ?
 112. 2011 Asgari Ücrette 1.derece sakatlık indirimi nasıl olacak?
 113. Tasfiye Halindeki Limited Şirket Hk.
 114. Bedelsiz sabit kıymet
 115. Gayrimenkul Satımı
 116. Elektronik Ortamda beyanname vermeme Cezası Torba Yasası
 117. Hizmet Bedeli - Fiyat farkı Faturaları
 118. Adi ortaklık verg numarası
 119. Sağlık Ocakları
 120. Şüpheli alacak
 121. Özel usülsüzlük 353/2
 122. 6111 Tapu Harcı
 123. Oto alım satımı
 124. İş makinasıl alım satımı
 125. Veraset ve intikal vergisi
 126. 1 günlük mükellefiyet
 127. Eski yıllarda alınan makina kdv iadesi
 128. Geçici vergi beyannamesinde yazılmayan kan.kab.edilmeyen giderler?
 129. Biz muhasebecileri seven varmı sizce?
 130. Yurtdışı ödemesi tevsik sınırı
 131. Serbest bölgeler yapılan satışların b formunda bildirimi
 132. Ortak olunan firmaya kaynak kullandırılması
 133. Basit Usul Mükellefin Şube Açması Durumu Hakkında
 134. Kıdem Tazmiantı Muhtasar Beyanname
 135. Muhtasar beyanname kodları
 136. kk.edilmeyen giderlerin muhasebe hesaplarında zarardan mahsubu
 137. Türkiye Jokey Kulübü Duyurusu ( Belge Düzeni )
 138. Yeni kurulmuş şirketin BS de bildirimi
 139. Su baskını hasar ödemesi
 140. İran ile ticaret
 141. Spor kompleksi
 142. Şirket adresi
 143. Kaza sonucu telef olan mallar
 144. Adi ortaklıkta araç alımı
 145. 6111 Say.Kan. Geçici 3. Maddesi Hak.
 146. Verilmeyen beyannameler
 147. Şirketten şirkete araba satışında 8000
 148. e-beyanname şifresi
 149. Toki borçları da varmı?
 150. Yoklama tutanağındaki demirbaşlar
 151. Tebliğ Edilmeyen Ba-Bs Formunun Cezası, 6111 Sayılı Yasadan Yararlanır mı ?
 152. 6111 Say.Yasa İst.Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşlet.Mev.Olm.Emt.Bs Formu
 153. VUK 353/md2 ye göre kesilen özel usuzluk
 154. Pişmanlıkla E-beyanname verme süresi varmı?
 155. Bulamadığım amortisman oranları ?
 156. İthalatta kur farkı
 157. TAŞINDI: gmsi
 158. Muhtasar beyanname "ödemeler" tablosu
 159. 403 Nolu Tebliği İptal Davası
 160. Kira geliri beyan
 161. Özel tekne de mtv vergisi
 162. Sermaye artışı
 163. Yeni tescil firmada Ba/Bs formunda hata mesajı.?
 164. Fatura giriş maliyeti
 165. 405 ve 407 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile İlgili Duyuru
 166. Torba Yasası
 167. Fatura
 168. Şube açılışı hakkında,
 169. Adi Ortaklık ve e-beyanname bildirimleri
 170. İşi bırakma bildirimi
 171. Şüpheli alacak değerleme
 172. İnceleme ve matrah artırımı hk.
 173. İki nüsha verilmesi zorunlu olan faturanın aslının kaybolması hk.
 174. Kredi kartlı satışların tespiti
 175. e Beyan Gönderememe
 176. 2008 ve 2009 gmsi beyanı
 177. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:407)
 178. Gittigidiyor Sorunu...?
 179. Serbest Meslek Defterin, işe başlama tarihinden 10 gün sonra tasdiklenmesi
 180. Şahıs işletmesinde gecmiş yıl karı
 181. Stopajsız Serbest Meslek Makbuzu
 182. Beyanname vermeme ve reesen kapanış
 183. Gelir vergisi rızaen matrah arttırımı
 184. Fatura rakamı ile tahsilat makbuzu uyuşmazlığı
 185. 6111 Sayılı Kanunun Yayımlanmasından sonra Tebliğ Alınan Öucz
 186. ltd kar dagıtımı hk ortaklara aracılık mı aracılık sorumluluk+hizmet sözlesmesi
 187. 6111 Md.5'e göre beyanname gönderme
 188. E-beyanname aracılık iptali ve yenisi aynı gün içinde olabilirmi.?
 189. Faturayı Poliçe Gibi Kesmek
 190. Muhtasar Beyanname Zamanında Verilmemesi
 191. Sevk irsaliyesi
 192. Et ürünleri ve tevkifat
 193. Tam otomatik gıda satış makinası gelirlerinin vergilendirilmesi.?
 194. 2010 gelir vergisini göndermek için beklemelimiyiz
 195. Maliyet muhasebesi
 196. Beyanname Eki
 197. Tasfiye Halindeki şirketin adres değişikliği
 198. Yap-sat inşaatlarda amortisman
 199. Geçici vergi
 200. Tevsik zorunluluğu..
 201. Torba yasa başvuru ?
 202. Fatura Ve Sevkirsaliyesi Düzeltme
 203. Merkez ve Şube hk.
 204. (Uzmanlık Sorusu) Yürütmenin Durdurulması Kararı Hükümü Neyi İfade Eder ?
 205. Ba-Bs formlarını zamanında göndermemenin cezaları.
 206. Halka açık firmada muhasebe ve vergi
 207. Vergi levhası ve Ssk aylık prim listesi
 208. Torba Yasa Stok Affı Kdv'ye tabi olmayan emtia uygulaması
 209. Yenilenmeyen Kira sözleşmesi
 210. Bilançolorda damga vergisi
 211. Kasa adatlandırma-torba yasa
 212. Komisyon faturası kesebilmek ve bedelinin ödenmesi.?
 213. 406 nolu tebliğ hk.
 214. 2011 de kapatan müsterilerin e sözlesme bildirimi
 215. Sahte fatura kullanımı
 216. 405 sayılı tebliğ hk.
 217. Medya-Basın İşyeri
 218. Gümrük öncesi malın el değişimi
 219. Nakliye işi yapan mükellef ikinci kamyonu aldı
 220. Yeni yasa ve varlık barışı
 221. Euro bond geliri
 222. Kayıp Fatura Koçanının Bulunması
 223. Faturasız irsaliye kesilir mi??
 224. E-Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmeleri Hk.
 225. Vergi Affı Çıktı! Stok Affına girsek mi? girmesek mi?
 226. Ba Bs formlarının yanlış vergi kimlik numarasıyla gönderilmesi
 227. Elektronik Ortamda Gönderilen Beyanname ve Bildirimlerin Verilmesine İlişkin
 228. Euro Üzerinden Fatura
 229. Geçici vergilerin mahsup edilmesi
 230. Soğuk hava deposu
 231. Gazete ve dergi bayii'sinde babs formu
 232. Ba ve Bs de çok sayıda küçük tutarlar ne olur?
 233. İrsaliyeli faturanın irsaliye gibi kullanılması
 234. İşçilik faturası
 235. 570 geçmiş yıl karları hk
 236. Ceza yemeden muhtasarı aylığa nasıl çeviririm ?
 237. Kayıtdışılıkla Mücadelede Yeni Strateji
 238. İmza sirküleri süre
 239. Gerçek kişi banka kayıtları
 240. Basit usul evrak basımı
 241. Vergi affı kapsamında mı ?
 242. Vergi ve Sigorta Borçlarının Yeniden Yapılandırılması (Excel Hesaplama Tablosu)
 243. Tasfiyedeki şirket için Ba/Bs cezası hk.
 244. VUK Genel Tebliği Sıra No.405 [e-beyanname gönderme].!
 245. Basit usule tabi mükellefe Gider Pusulası düzenlenebilirmi.?
 246. İddi bayii muhasebesi hk.
 247. Harcırah Vergilendirilmesi
 248. Vergi Levhası Tasdikleri Hk.
 249. Sevk İrsaliyesi Koçanı
 250. Bankadan gelen kredi kartı komisyon ft.