PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. 591 -370 hak
 2. Naylon ft ile ilgili büyük bir sıkıntı
 3. 2 ayrı kamyonla mal sevk edilmesi
 4. Gerçek şahıstan 2. el alınan binek taşıt BA formu ile bildirilecek mi?
 5. 6111 Sayılı Yasa Kapsamındaki Borçların Yapılandırılması
 6. Elektronik vergi levhası
 7. Yıllara sari mi ? Değilmi ?
 8. Sermaye Apel Ödemesi
 9. Damga Vergisi Beyannamesi
 10. Stok Affı
 11. İşletme Defteri Mükellefinin İnşaat İşine başlaması
 12. Firma Sahibi iken başka firmada çalışanların durumu.
 13. Yem Satış ve Büyük Baş Hayvan Yetiştiriciliği
 14. İhracat için İnt. vergi dairesi uygulaması ile ilgili
 15. Şahıs firması vergi mükellefi olmayan eşinden oto kiralarsa
 16. İnternet vergi dairesi
 17. Bir irsaliyenin iki faturası olur mu?
 18. Bilgisayar lisans amortisman oranı
 19. Kâr dağıtımı
 20. Araç Kiralama Stopaj
 21. Demirbaş Satış Kaydı...
 22. 1.sınıf gelir vergisi mükelleflerinde 1047+1047 damga vergileri?
 23. Adres nakli
 24. Dış ticaret sermaye şirketi
 25. Tevsik Zorunluluğu
 26. Şirketin personel için yapmış olduğu harcamalar işleyişi hk
 27. Bir sözleşmede iki iş.
 28. Ekmek fırını hangisine girer
 29. Ticaret Odasından Tescil Vergi Dairesinden Resen Açılış ve Ceza
 30. Ba/Bs 10 Günlük Süre
 31. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408) Taslak
 32. SSK dosya-tevkifat
 33. TAŞINDI: Vergi Levhasına İlişkin VUK GT Taslağı Hazırlandı
 34. Geçmiş yıl Karlarının Sermayeye eklenmesi
 35. Parsel Yöneticiliği Hakkında Sorum
 36. Tahsilat Sınırı Hakkında
 37. Eczanelerin Z Raporlarındaki Katkı Paylarının Muhasebe Kaydı ?
 38. 2011 Asgari Ücrette 1.derece sakatlık indirimi nasıl olacak?
 39. Tasfiye Halindeki Limited Şirket Hk.
 40. Bedelsiz sabit kıymet
 41. Gayrimenkul Satımı
 42. Elektronik Ortamda beyanname vermeme Cezası Torba Yasası
 43. Hizmet Bedeli - Fiyat farkı Faturaları
 44. Adi ortaklık verg numarası
 45. Sağlık Ocakları
 46. Şüpheli alacak
 47. Özel usülsüzlük 353/2
 48. 6111 Tapu Harcı
 49. Oto alım satımı
 50. İş makinasıl alım satımı
 51. Veraset ve intikal vergisi
 52. 1 günlük mükellefiyet
 53. Eski yıllarda alınan makina kdv iadesi
 54. Geçici vergi beyannamesinde yazılmayan kan.kab.edilmeyen giderler?
 55. Biz muhasebecileri seven varmı sizce?
 56. Yurtdışı ödemesi tevsik sınırı
 57. Serbest bölgeler yapılan satışların b formunda bildirimi
 58. Ortak olunan firmaya kaynak kullandırılması
 59. Basit Usul Mükellefin Şube Açması Durumu Hakkında
 60. Kıdem Tazmiantı Muhtasar Beyanname
 61. Muhtasar beyanname kodları
 62. kk.edilmeyen giderlerin muhasebe hesaplarında zarardan mahsubu
 63. Türkiye Jokey Kulübü Duyurusu ( Belge Düzeni )
 64. Yeni kurulmuş şirketin BS de bildirimi
 65. Su baskını hasar ödemesi
 66. İran ile ticaret
 67. Spor kompleksi
 68. Şirket adresi
 69. Kaza sonucu telef olan mallar
 70. Adi ortaklıkta araç alımı
 71. 6111 Say.Kan. Geçici 3. Maddesi Hak.
 72. Verilmeyen beyannameler
 73. Şirketten şirkete araba satışında 8000
 74. e-beyanname şifresi
 75. Toki borçları da varmı?
 76. Yoklama tutanağındaki demirbaşlar
 77. Tebliğ Edilmeyen Ba-Bs Formunun Cezası, 6111 Sayılı Yasadan Yararlanır mı ?
 78. 6111 Say.Yasa İst.Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşlet.Mev.Olm.Emt.Bs Formu
 79. VUK 353/md2 ye göre kesilen özel usuzluk
 80. Pişmanlıkla E-beyanname verme süresi varmı?
 81. Bulamadığım amortisman oranları ?
 82. İthalatta kur farkı
 83. TAŞINDI: gmsi
 84. Muhtasar beyanname "ödemeler" tablosu
 85. 403 Nolu Tebliği İptal Davası
 86. Kira geliri beyan
 87. Özel tekne de mtv vergisi
 88. Sermaye artışı
 89. Yeni tescil firmada Ba/Bs formunda hata mesajı.?
 90. Fatura giriş maliyeti
 91. 405 ve 407 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile İlgili Duyuru
 92. Torba Yasası
 93. Fatura
 94. Şube açılışı hakkında,
 95. Adi Ortaklık ve e-beyanname bildirimleri
 96. İşi bırakma bildirimi
 97. Şüpheli alacak değerleme
 98. İnceleme ve matrah artırımı hk.
 99. İki nüsha verilmesi zorunlu olan faturanın aslının kaybolması hk.
 100. Kredi kartlı satışların tespiti
 101. e Beyan Gönderememe
 102. 2008 ve 2009 gmsi beyanı
 103. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:407)
 104. Gittigidiyor Sorunu...?
 105. Serbest Meslek Defterin, işe başlama tarihinden 10 gün sonra tasdiklenmesi
 106. Şahıs işletmesinde gecmiş yıl karı
 107. Stopajsız Serbest Meslek Makbuzu
 108. Beyanname vermeme ve reesen kapanış
 109. Gelir vergisi rızaen matrah arttırımı
 110. Fatura rakamı ile tahsilat makbuzu uyuşmazlığı
 111. 6111 Sayılı Kanunun Yayımlanmasından sonra Tebliğ Alınan Öucz
 112. ltd kar dagıtımı hk ortaklara aracılık mı aracılık sorumluluk+hizmet sözlesmesi
 113. 6111 Md.5'e göre beyanname gönderme
 114. E-beyanname aracılık iptali ve yenisi aynı gün içinde olabilirmi.?
 115. Faturayı Poliçe Gibi Kesmek
 116. Muhtasar Beyanname Zamanında Verilmemesi
 117. Sevk irsaliyesi
 118. Et ürünleri ve tevkifat
 119. Tam otomatik gıda satış makinası gelirlerinin vergilendirilmesi.?
 120. 2010 gelir vergisini göndermek için beklemelimiyiz
 121. Maliyet muhasebesi
 122. Beyanname Eki
 123. Tasfiye Halindeki şirketin adres değişikliği
 124. Yap-sat inşaatlarda amortisman
 125. Geçici vergi
 126. Tevsik zorunluluğu..
 127. Torba yasa başvuru ?
 128. Fatura Ve Sevkirsaliyesi Düzeltme
 129. Merkez ve Şube hk.
 130. (Uzmanlık Sorusu) Yürütmenin Durdurulması Kararı Hükümü Neyi İfade Eder ?
 131. Ba-Bs formlarını zamanında göndermemenin cezaları.
 132. Halka açık firmada muhasebe ve vergi
 133. Vergi levhası ve Ssk aylık prim listesi
 134. Torba Yasa Stok Affı Kdv'ye tabi olmayan emtia uygulaması
 135. Yenilenmeyen Kira sözleşmesi
 136. Bilançolorda damga vergisi
 137. Kasa adatlandırma-torba yasa
 138. Komisyon faturası kesebilmek ve bedelinin ödenmesi.?
 139. 406 nolu tebliğ hk.
 140. 2011 de kapatan müsterilerin e sözlesme bildirimi
 141. Sahte fatura kullanımı
 142. 405 sayılı tebliğ hk.
 143. Medya-Basın İşyeri
 144. Gümrük öncesi malın el değişimi
 145. Nakliye işi yapan mükellef ikinci kamyonu aldı
 146. Yeni yasa ve varlık barışı
 147. Euro bond geliri
 148. Kayıp Fatura Koçanının Bulunması
 149. Faturasız irsaliye kesilir mi??
 150. E-Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmeleri Hk.
 151. Vergi Affı Çıktı! Stok Affına girsek mi? girmesek mi?
 152. Ba Bs formlarının yanlış vergi kimlik numarasıyla gönderilmesi
 153. Elektronik Ortamda Gönderilen Beyanname ve Bildirimlerin Verilmesine İlişkin
 154. Euro Üzerinden Fatura
 155. Geçici vergilerin mahsup edilmesi
 156. Soğuk hava deposu
 157. Gazete ve dergi bayii'sinde babs formu
 158. Ba ve Bs de çok sayıda küçük tutarlar ne olur?
 159. İrsaliyeli faturanın irsaliye gibi kullanılması
 160. İşçilik faturası
 161. 570 geçmiş yıl karları hk
 162. Ceza yemeden muhtasarı aylığa nasıl çeviririm ?
 163. Kayıtdışılıkla Mücadelede Yeni Strateji
 164. İmza sirküleri süre
 165. Gerçek kişi banka kayıtları
 166. Basit usul evrak basımı
 167. Vergi affı kapsamında mı ?
 168. Vergi ve Sigorta Borçlarının Yeniden Yapılandırılması (Excel Hesaplama Tablosu)
 169. Tasfiyedeki şirket için Ba/Bs cezası hk.
 170. VUK Genel Tebliği Sıra No.405 [e-beyanname gönderme].!
 171. Basit usule tabi mükellefe Gider Pusulası düzenlenebilirmi.?
 172. İddi bayii muhasebesi hk.
 173. Harcırah Vergilendirilmesi
 174. Vergi Levhası Tasdikleri Hk.
 175. Sevk İrsaliyesi Koçanı
 176. Bankadan gelen kredi kartı komisyon ft.
 177. Kira Kontratları Hk.
 178. Fiş Numarası Hakkında
 179. Adi Ortaklık adına arsa alınması ve üzerine inşaat yapılıp satılması
 180. Verilmeyen beyannamenin (öuc) cezasını vergi affına sokabilirmiyiz?
 181. Adres değişikliği vergi levha onayı bildirimi yapılırmı.?
 182. Ticaret sicili memurluğunca defter tasdiki yapılabilirmi.?
 183. Yurtdışında makina kiralama
 184. Dask sigorta poliçe hk
 185. Transit Ticaret, Karışık Bir Konu Hk.
 186. Vergi affına girecek tarih aralığı nedir.?
 187. Muhtasar/ çalışan sayısı
 188. Geçici Vergi Fatura Bilgileri
 189. TAŞINDI: e beyanname programı
 190. Nihai tüketici inşaat yapımı
 191. Kurs Veren Hoca' ya ödenen ücretin belgelenmesi.?
 192. Şüpheli alacağın tahsili imkansız hale geldiğinde
 193. Tarım ve Maden işletmeleri
 194. Adi ortaklıkta geçici vergi hesaplama
 195. Gelmeyen Telefon Faturaları Kkeg' midir.?
 196. Kredi Kartı
 197. İddia bayii kdv mükellefi değildir değil mii??
 198. Teknokentlerde ithalat
 199. Şirketlerde araç satışı kdv durumu
 200. USA' da kurulan bir şirket ortağı olma açısıdan vergi mevzuatı nedir.?
 201. Muhtasar beyannamesindeki hata nedeniyle düzeltme.?
 202. Lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açılması
 203. Kullanılmayan Faturaların İptali Hk.?
 204. Poliçelerin giderleştirilmesi hk.
 205. Limited şirketlerde ortak pay defteri tadiki
 206. Hacizli Yazar Kasanın Kapanışı nasıl yapılır.?
 207. Çalınan aracımı gider yazabilirmiyim.?
 208. Yardım...otobüs işletmesi
 209. Vergi ve Cezalarda ödeme ve silinme durumu
 210. Taahhütname
 211. Zayi veya ziyan edilen kargolarda fatura düzenlenmesi
 212. Ba - Bs 12/2010 Dönemi Uzadı
 213. İşyeri kapanışında stokların durumu
 214. Ltd ortağının sattığı daireler
 215. İşyeri kira stopaj listesi
 216. İrsaliye ile yollananan malın geri gelmesi
 217. Bilanço Usulü Kuyumcularda stok değerlendirmesi.
 218. B formunda iade ve alımlar
 219. Kapanış Tasdikinden Sonra Yanlışımızın Farkedilmesi
 220. Araç vergi borç meselesi
 221. Rehber Stopaj Oranı
 222. Aracılık Yetkisi Talep Formu
 223. Kira stopajları hk.
 224. Kapanış tasdiki için noter
 225. Nasıl Bir Yol İzlemeliyiz
 226. Yevmiye ve Kebir defteri
 227. Faturada gösterilmeyen tevkifat
 228. Ba Bildirimi
 229. Pazar gününe fatura kesilir mi?
 230. düzeltme gerekirmi
 231. İrsaliyesiz Fatura Kesilir mi ?
 232. Berberler
 233. Eski dönem için verilen beyanname
 234. Kafes balıkçılığı hk
 235. Vergi borcuna teminat gösterilmesi
 236. Şahıs işletmesi binek araç aktife kayıt
 237. Kesin mizan Vuk 403 sayılı tebliğdeki üçlü kod sistemi hk.?
 238. Gider pusulası hk.
 239. İçki gideri kkeg'midir?
 240. Okul aile birliği
 241. Binek Oto Gider Kaydı
 242. Mimarlık mühendislik şirketlerinde stopaj kesintisi
 243. Tasfiyedekiler Kesin mizana Dikkat Edin
 244. Mesleki Sözleşmelerde Damga Vergisi
 245. Kredi kartlı satışlarda fatura düzeni
 246. Yanan mala fatura kesilmesi
 247. Kur farkı fatura
 248. SGK Prim iadesi hk.
 249. Fatura kesme süresi
 250. Mücbir sebep