PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Dış ticaret sermaye şirketi
 2. Tevsik Zorunluluğu
 3. Şirketin personel için yapmış olduğu harcamalar işleyişi hk
 4. Bir sözleşmede iki iş.
 5. Ekmek fırını hangisine girer
 6. Ticaret Odasından Tescil Vergi Dairesinden Resen Açılış ve Ceza
 7. Ba/Bs 10 Günlük Süre
 8. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408) Taslak
 9. SSK dosya-tevkifat
 10. TAŞINDI: Vergi Levhasına İlişkin VUK GT Taslağı Hazırlandı
 11. Geçmiş yıl Karlarının Sermayeye eklenmesi
 12. Parsel Yöneticiliği Hakkında Sorum
 13. Tahsilat Sınırı Hakkında
 14. Eczanelerin Z Raporlarındaki Katkı Paylarının Muhasebe Kaydı ?
 15. 2011 Asgari Ücrette 1.derece sakatlık indirimi nasıl olacak?
 16. Tasfiye Halindeki Limited Şirket Hk.
 17. Bedelsiz sabit kıymet
 18. Gayrimenkul Satımı
 19. Elektronik Ortamda beyanname vermeme Cezası Torba Yasası
 20. Hizmet Bedeli - Fiyat farkı Faturaları
 21. Adi ortaklık verg numarası
 22. Sağlık Ocakları
 23. Şüpheli alacak
 24. Özel usülsüzlük 353/2
 25. 6111 Tapu Harcı
 26. Oto alım satımı
 27. İş makinasıl alım satımı
 28. Veraset ve intikal vergisi
 29. 1 günlük mükellefiyet
 30. Eski yıllarda alınan makina kdv iadesi
 31. Geçici vergi beyannamesinde yazılmayan kan.kab.edilmeyen giderler?
 32. Biz muhasebecileri seven varmı sizce?
 33. Yurtdışı ödemesi tevsik sınırı
 34. Serbest bölgeler yapılan satışların b formunda bildirimi
 35. Ortak olunan firmaya kaynak kullandırılması
 36. Basit Usul Mükellefin Şube Açması Durumu Hakkında
 37. Kıdem Tazmiantı Muhtasar Beyanname
 38. Muhtasar beyanname kodları
 39. kk.edilmeyen giderlerin muhasebe hesaplarında zarardan mahsubu
 40. Türkiye Jokey Kulübü Duyurusu ( Belge Düzeni )
 41. Yeni kurulmuş şirketin BS de bildirimi
 42. Su baskını hasar ödemesi
 43. İran ile ticaret
 44. Spor kompleksi
 45. Şirket adresi
 46. Kaza sonucu telef olan mallar
 47. Adi ortaklıkta araç alımı
 48. 6111 Say.Kan. Geçici 3. Maddesi Hak.
 49. Verilmeyen beyannameler
 50. Şirketten şirkete araba satışında 8000
 51. e-beyanname şifresi
 52. Toki borçları da varmı?
 53. Yoklama tutanağındaki demirbaşlar
 54. Tebliğ Edilmeyen Ba-Bs Formunun Cezası, 6111 Sayılı Yasadan Yararlanır mı ?
 55. 6111 Say.Yasa İst.Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşlet.Mev.Olm.Emt.Bs Formu
 56. VUK 353/md2 ye göre kesilen özel usuzluk
 57. Pişmanlıkla E-beyanname verme süresi varmı?
 58. Bulamadığım amortisman oranları ?
 59. İthalatta kur farkı
 60. TAŞINDI: gmsi
 61. Muhtasar beyanname "ödemeler" tablosu
 62. 403 Nolu Tebliği İptal Davası
 63. Kira geliri beyan
 64. Özel tekne de mtv vergisi
 65. Sermaye artışı
 66. Yeni tescil firmada Ba/Bs formunda hata mesajı.?
 67. Fatura giriş maliyeti
 68. 405 ve 407 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile İlgili Duyuru
 69. Torba Yasası
 70. Fatura
 71. Şube açılışı hakkında,
 72. Adi Ortaklık ve e-beyanname bildirimleri
 73. İşi bırakma bildirimi
 74. Şüpheli alacak değerleme
 75. İnceleme ve matrah artırımı hk.
 76. İki nüsha verilmesi zorunlu olan faturanın aslının kaybolması hk.
 77. Kredi kartlı satışların tespiti
 78. e Beyan Gönderememe
 79. 2008 ve 2009 gmsi beyanı
 80. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:407)
 81. Gittigidiyor Sorunu...?
 82. Serbest Meslek Defterin, işe başlama tarihinden 10 gün sonra tasdiklenmesi
 83. Şahıs işletmesinde gecmiş yıl karı
 84. Stopajsız Serbest Meslek Makbuzu
 85. Beyanname vermeme ve reesen kapanış
 86. Gelir vergisi rızaen matrah arttırımı
 87. Fatura rakamı ile tahsilat makbuzu uyuşmazlığı
 88. 6111 Sayılı Kanunun Yayımlanmasından sonra Tebliğ Alınan Öucz
 89. ltd kar dagıtımı hk ortaklara aracılık mı aracılık sorumluluk+hizmet sözlesmesi
 90. 6111 Md.5'e göre beyanname gönderme
 91. E-beyanname aracılık iptali ve yenisi aynı gün içinde olabilirmi.?
 92. Faturayı Poliçe Gibi Kesmek
 93. Muhtasar Beyanname Zamanında Verilmemesi
 94. Sevk irsaliyesi
 95. Et ürünleri ve tevkifat
 96. Tam otomatik gıda satış makinası gelirlerinin vergilendirilmesi.?
 97. 2010 gelir vergisini göndermek için beklemelimiyiz
 98. Maliyet muhasebesi
 99. Beyanname Eki
 100. Tasfiye Halindeki şirketin adres değişikliği
 101. Yap-sat inşaatlarda amortisman
 102. Geçici vergi
 103. Tevsik zorunluluğu..
 104. Torba yasa başvuru ?
 105. Fatura Ve Sevkirsaliyesi Düzeltme
 106. Merkez ve Şube hk.
 107. (Uzmanlık Sorusu) Yürütmenin Durdurulması Kararı Hükümü Neyi İfade Eder ?
 108. Ba-Bs formlarını zamanında göndermemenin cezaları.
 109. Halka açık firmada muhasebe ve vergi
 110. Vergi levhası ve Ssk aylık prim listesi
 111. Torba Yasa Stok Affı Kdv'ye tabi olmayan emtia uygulaması
 112. Yenilenmeyen Kira sözleşmesi
 113. Bilançolorda damga vergisi
 114. Kasa adatlandırma-torba yasa
 115. Komisyon faturası kesebilmek ve bedelinin ödenmesi.?
 116. 406 nolu tebliğ hk.
 117. 2011 de kapatan müsterilerin e sözlesme bildirimi
 118. Sahte fatura kullanımı
 119. 405 sayılı tebliğ hk.
 120. Medya-Basın İşyeri
 121. Gümrük öncesi malın el değişimi
 122. Nakliye işi yapan mükellef ikinci kamyonu aldı
 123. Yeni yasa ve varlık barışı
 124. Euro bond geliri
 125. Kayıp Fatura Koçanının Bulunması
 126. Faturasız irsaliye kesilir mi??
 127. E-Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmeleri Hk.
 128. Vergi Affı Çıktı! Stok Affına girsek mi? girmesek mi?
 129. Ba Bs formlarının yanlış vergi kimlik numarasıyla gönderilmesi
 130. Elektronik Ortamda Gönderilen Beyanname ve Bildirimlerin Verilmesine İlişkin
 131. Euro Üzerinden Fatura
 132. Geçici vergilerin mahsup edilmesi
 133. Soğuk hava deposu
 134. Gazete ve dergi bayii'sinde babs formu
 135. Ba ve Bs de çok sayıda küçük tutarlar ne olur?
 136. İrsaliyeli faturanın irsaliye gibi kullanılması
 137. İşçilik faturası
 138. 570 geçmiş yıl karları hk
 139. Ceza yemeden muhtasarı aylığa nasıl çeviririm ?
 140. Kayıtdışılıkla Mücadelede Yeni Strateji
 141. İmza sirküleri süre
 142. Gerçek kişi banka kayıtları
 143. Basit usul evrak basımı
 144. Vergi affı kapsamında mı ?
 145. Vergi ve Sigorta Borçlarının Yeniden Yapılandırılması (Excel Hesaplama Tablosu)
 146. Tasfiyedeki şirket için Ba/Bs cezası hk.
 147. VUK Genel Tebliği Sıra No.405 [e-beyanname gönderme].!
 148. Basit usule tabi mükellefe Gider Pusulası düzenlenebilirmi.?
 149. İddi bayii muhasebesi hk.
 150. Harcırah Vergilendirilmesi
 151. Vergi Levhası Tasdikleri Hk.
 152. Sevk İrsaliyesi Koçanı
 153. Bankadan gelen kredi kartı komisyon ft.
 154. Kira Kontratları Hk.
 155. Fiş Numarası Hakkında
 156. Adi Ortaklık adına arsa alınması ve üzerine inşaat yapılıp satılması
 157. Verilmeyen beyannamenin (öuc) cezasını vergi affına sokabilirmiyiz?
 158. Adres değişikliği vergi levha onayı bildirimi yapılırmı.?
 159. Ticaret sicili memurluğunca defter tasdiki yapılabilirmi.?
 160. Yurtdışında makina kiralama
 161. Dask sigorta poliçe hk
 162. Transit Ticaret, Karışık Bir Konu Hk.
 163. Vergi affına girecek tarih aralığı nedir.?
 164. Muhtasar/ çalışan sayısı
 165. Geçici Vergi Fatura Bilgileri
 166. TAŞINDI: e beyanname programı
 167. Nihai tüketici inşaat yapımı
 168. Kurs Veren Hoca' ya ödenen ücretin belgelenmesi.?
 169. Şüpheli alacağın tahsili imkansız hale geldiğinde
 170. Tarım ve Maden işletmeleri
 171. Adi ortaklıkta geçici vergi hesaplama
 172. Gelmeyen Telefon Faturaları Kkeg' midir.?
 173. Kredi Kartı
 174. İddia bayii kdv mükellefi değildir değil mii??
 175. Teknokentlerde ithalat
 176. Şirketlerde araç satışı kdv durumu
 177. USA' da kurulan bir şirket ortağı olma açısıdan vergi mevzuatı nedir.?
 178. Muhtasar beyannamesindeki hata nedeniyle düzeltme.?
 179. Lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açılması
 180. Kullanılmayan Faturaların İptali Hk.?
 181. Poliçelerin giderleştirilmesi hk.
 182. Limited şirketlerde ortak pay defteri tadiki
 183. Hacizli Yazar Kasanın Kapanışı nasıl yapılır.?
 184. Çalınan aracımı gider yazabilirmiyim.?
 185. Yardım...otobüs işletmesi
 186. Vergi ve Cezalarda ödeme ve silinme durumu
 187. Taahhütname
 188. Zayi veya ziyan edilen kargolarda fatura düzenlenmesi
 189. Ba - Bs 12/2010 Dönemi Uzadı
 190. İşyeri kapanışında stokların durumu
 191. Ltd ortağının sattığı daireler
 192. İşyeri kira stopaj listesi
 193. İrsaliye ile yollananan malın geri gelmesi
 194. Bilanço Usulü Kuyumcularda stok değerlendirmesi.
 195. B formunda iade ve alımlar
 196. Kapanış Tasdikinden Sonra Yanlışımızın Farkedilmesi
 197. Araç vergi borç meselesi
 198. Rehber Stopaj Oranı
 199. Aracılık Yetkisi Talep Formu
 200. Kira stopajları hk.
 201. Kapanış tasdiki için noter
 202. Nasıl Bir Yol İzlemeliyiz
 203. Yevmiye ve Kebir defteri
 204. Faturada gösterilmeyen tevkifat
 205. Ba Bildirimi
 206. Pazar gününe fatura kesilir mi?
 207. düzeltme gerekirmi
 208. İrsaliyesiz Fatura Kesilir mi ?
 209. Berberler
 210. Eski dönem için verilen beyanname
 211. Kafes balıkçılığı hk
 212. Vergi borcuna teminat gösterilmesi
 213. Şahıs işletmesi binek araç aktife kayıt
 214. Kesin mizan Vuk 403 sayılı tebliğdeki üçlü kod sistemi hk.?
 215. Gider pusulası hk.
 216. İçki gideri kkeg'midir?
 217. Okul aile birliği
 218. Binek Oto Gider Kaydı
 219. Mimarlık mühendislik şirketlerinde stopaj kesintisi
 220. Tasfiyedekiler Kesin mizana Dikkat Edin
 221. Mesleki Sözleşmelerde Damga Vergisi
 222. Kredi kartlı satışlarda fatura düzeni
 223. Yanan mala fatura kesilmesi
 224. Kur farkı fatura
 225. SGK Prim iadesi hk.
 226. Fatura kesme süresi
 227. Mücbir sebep
 228. Ba Formu hakkında
 229. Tiyatro sanatçılarına gösteri karşılığı ödenen tutarların vergilendirilmesi hk.
 230. Çalışanın alığı borçlara faiz işletilirmi.?
 231. Sponsorluk Bedeli ve kdv' si hk.
 232. Özel maliyet oranı hk..
 233. Fabrika yangını sonucu yapılması gerekenler nelerdir.?
 234. Faturayı bilerek kesmemek
 235. Serbest Bölge şube kurulması hk.
 236. Şirket yöneticilerinin harcamaları
 237. Öğretmen için sigorta mı gider pusulası mı
 238. Devreden KDV
 239. İşi terk eden mükellef stok çıkışı
 240. Terzi yazar kasa fişi mi yoksa fatura mı keser
 241. TAŞINDI: Taşımacılık Koop Muhasebe Kaydı
 242. İşe başlama-terk
 243. ÖKC kullanılması hk.
 244. İrsaliye imhası
 245. Şube Vergi Levhası Tasdiki Bildirimi yapılmadığı için kesilen ceza.?
 246. Talimatla irsaliyeyi 3.bir firmanın düzenlemesi.
 247. Yabancı çalışan
 248. Geçici vergide belgeler
 249. 5811 Sayılı Varlık Barışı Kanunu hk.
 250. Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı