PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. İrsaliyeli Faturada Saat Yazılmaması
 2. Yapılandırmada cari borcu ödemeden Taksit alınmazmı
 3. Amortisman süresi Dolan Tesis Makina Cihazlar Hakkında
 4. Vinç satışı
 5. e-vergi levhası
 6. Müteahitlik Hizmeti
 7. Kasa Affı SOn Günü
 8. Maliyenin Vergi Levhası Onay Süresini Uzatma Yetkisi Var mı?
 9. Ba Bs verebiliyor musunuz?
 10. Ticari araç satışı
 11. 2010 yılına ait verilmemiş Ba-Bs formlarının 6111 sayılı kanuna göre verilmesi
 12. Çift işlenen fatura
 13. Vergi incelemesi
 14. Serbest Meslek İncelemesi
 15. 355/1-1 cezası hakkında
 16. Acil!!! Koddan çıkmak için acil dilekçe örneği arz ediyorum
 17. 2005 Ylı Vergi İncelemesi Ve 6111
 18. Galeriden 2.el Prosedürü İle Alınan Araç
 19. Vergi alacağının ssk borcuna mahsubu
 20. Muhtasar beyannamesi
 21. Danışmanlık firması vergi oranları
 22. Verilmeyen Beyannameler
 23. Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Hizmetlerinde Vergi ?
 24. Geç verilen Beyannameler için kesilen ceza hk
 25. Mülk edinmek için arsa karşılığı İnşaat işleri
 26. Ba Düzeltme Cezası
 27. Mükellefiyet türü?
 28. 6111 sayılı kanun kapsamında işletmede mevcut kayıtlarda mevcut olmayan emtia vb
 29. Fatura Ünvanı
 30. Sigortalının yol masrafı?
 31. Limited Şirkete ait kamyonetin vizesi K.k.e.g. midir?
 32. Vergi levhası tasdiki son durum nedir?
 33. Tasfiyeden geri çekilme yoklama
 34. 2.el eşya alım satım
 35. Fatura adresi ile ilgili
 36. Mart 2011 Bs düzeltme için bugün son günmü
 37. Belediye alacağından yapılan kesinti hk.
 38. 370-371 Hesap kapanış
 39. Emekli olan personelin danışmanlık yapması hk.
 40. Stok affı beyanı hk.
 41. Tasfiye sonunda ba bs formlarının verilme süresi
 42. Defter tasdik şeklinde değişiklik var mı
 43. Yeni makina ve amortisman
 44. Düzeltme beyannamesi??
 45. Yevmiye Defterinde Giderlerin Ana Hesap Altında Tek Hesap Olarak Tutulması
 46. Re'sen açılan mükellefiyet hakkında.
 47. Müşteri Bildirim Listeleri ?
 48. SM Kazanç Defterinde Geçici Vergi Döneminde Bağkur
 49. Akaryakıt Yazar kasa
 50. Ölüm halinde Beyannamesi İmzalanan Mükellef Listesi
 51. Tek irsaliye ile aynı işletmeninfarklı iki adrese teslimat
 52. 6111 Sayılı Kanun ile KSS gönderilen beyannameler hk.
 53. Çeşitli internet satışlarının muhasebeleştirilmesi
 54. İhaleli İşlerde Stopaj Kesintisi
 55. İrsaliye fatura düzeni
 56. Gider pusulası
 57. Muhtasar Beyanmame
 58. 6111 sayılı kanuna göre stopaj matrah arttırımı .
 59. Resen terk olan ltd
 60. Arsa bedeli
 61. Masraf formunda personelin aracı
 62. Restoran işletmesinin kestiği hizmet faturası?
 63. Kamu Kurumlarına Fatura Kesilmesi
 64. İş Avansı 8000 TL sınırı
 65. Kira Ödemelerine Makbuz Gerekir Mi?
 66. Adres nakli
 67. Vergi incelemesinde 3 6 9 yıl
 68. Fatura Düzeni
 69. Vergi levhası tasdik bildirimleri
 70. Toptancı hallerinde ba bs formu
 71. Özel hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesi
 72. Hizmet faturamızı vermediler?
 73. Yanlış Defter Dökümü
 74. Kurum kesintileri ve 89 seri nolu tebliğ
 75. Kanuni Süresinden Sonra verilen Beyannameler ile 6111 ilişkisi
 76. Ba-Bs formunun geç verilmesi hk
 77. Vergi levhası tasdiki
 78. Özel fatura basımı izin belgesi
 79. Transit ticaret hk
 80. Muhtelif Kişilere Kesilen Faturalarda BS Formu Durumu Hk.
 81. Adi ortaklıkta fatura düzeni
 82. Merkez Adres İl Değişikliği Halinde Fatura Kullanımı
 83. Genel kurul tescili
 84. Adres naklinde vergi levhası tasdik edilir mi?
 85. Vergi Levhası
 86. Nakliye firmalarında yakıt tankı bulundurulması hk.
 87. Fatura Tarih ve No Takibi
 88. 331 Hesap ve Sermaye İlişkisi
 89. Ticari araç ve mükellefiyet
 90. kıst dönem Kesin mizan
 91. Web satış sitesi muhasebesi hk.
 92. Giderler
 93. Stopaj beyanı
 94. Vergi levhası tasdiki hk.!
 95. Anonim şirket ortağının ölümü halinde veraset ve intikal vergisi matrahı
 96. Borçlarımı yapılandırsam alacağımdan mahsup yapabilirmiyim.?
 97. Fuara götürülen mal
 98. Serbest Meslek Defteri Muhasebe Programı
 99. 6111 Sayılı kanunda Özel Matraha Tabi Ürünlerde Stok Beyanı?
 100. 4 Ortaklı Limited Şirkette Müdürün Ölümü ve Vergi Borcu
 101. Kullanılan Kredi Hk.
 102. Kasa Affı
 103. Kendine ait işyeri olan bir mükellef
 104. Şirketlerde Arsa Alım Satımı
 105. Tevkifatlı fatura
 106. 591 -370 hak
 107. Naylon ft ile ilgili büyük bir sıkıntı
 108. 2 ayrı kamyonla mal sevk edilmesi
 109. Gerçek şahıstan 2. el alınan binek taşıt BA formu ile bildirilecek mi?
 110. 6111 Sayılı Yasa Kapsamındaki Borçların Yapılandırılması
 111. Elektronik vergi levhası
 112. Yıllara sari mi ? Değilmi ?
 113. Sermaye Apel Ödemesi
 114. Damga Vergisi Beyannamesi
 115. Stok Affı
 116. İşletme Defteri Mükellefinin İnşaat İşine başlaması
 117. Firma Sahibi iken başka firmada çalışanların durumu.
 118. Yem Satış ve Büyük Baş Hayvan Yetiştiriciliği
 119. İhracat için İnt. vergi dairesi uygulaması ile ilgili
 120. Şahıs firması vergi mükellefi olmayan eşinden oto kiralarsa
 121. İnternet vergi dairesi
 122. Bir irsaliyenin iki faturası olur mu?
 123. Bilgisayar lisans amortisman oranı
 124. Kâr dağıtımı
 125. Araç Kiralama Stopaj
 126. Demirbaş Satış Kaydı...
 127. 1.sınıf gelir vergisi mükelleflerinde 1047+1047 damga vergileri?
 128. Adres nakli
 129. Dış ticaret sermaye şirketi
 130. Tevsik Zorunluluğu
 131. Şirketin personel için yapmış olduğu harcamalar işleyişi hk
 132. Bir sözleşmede iki iş.
 133. Ekmek fırını hangisine girer
 134. Ticaret Odasından Tescil Vergi Dairesinden Resen Açılış ve Ceza
 135. Ba/Bs 10 Günlük Süre
 136. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408) Taslak
 137. SSK dosya-tevkifat
 138. TAŞINDI: Vergi Levhasına İlişkin VUK GT Taslağı Hazırlandı
 139. Geçmiş yıl Karlarının Sermayeye eklenmesi
 140. Parsel Yöneticiliği Hakkında Sorum
 141. Tahsilat Sınırı Hakkında
 142. Eczanelerin Z Raporlarındaki Katkı Paylarının Muhasebe Kaydı ?
 143. 2011 Asgari Ücrette 1.derece sakatlık indirimi nasıl olacak?
 144. Tasfiye Halindeki Limited Şirket Hk.
 145. Bedelsiz sabit kıymet
 146. Gayrimenkul Satımı
 147. Elektronik Ortamda beyanname vermeme Cezası Torba Yasası
 148. Hizmet Bedeli - Fiyat farkı Faturaları
 149. Adi ortaklık verg numarası
 150. Sağlık Ocakları
 151. Şüpheli alacak
 152. Özel usülsüzlük 353/2
 153. 6111 Tapu Harcı
 154. Oto alım satımı
 155. İş makinasıl alım satımı
 156. Veraset ve intikal vergisi
 157. 1 günlük mükellefiyet
 158. Eski yıllarda alınan makina kdv iadesi
 159. Geçici vergi beyannamesinde yazılmayan kan.kab.edilmeyen giderler?
 160. Biz muhasebecileri seven varmı sizce?
 161. Yurtdışı ödemesi tevsik sınırı
 162. Serbest bölgeler yapılan satışların b formunda bildirimi
 163. Ortak olunan firmaya kaynak kullandırılması
 164. Basit Usul Mükellefin Şube Açması Durumu Hakkında
 165. Kıdem Tazmiantı Muhtasar Beyanname
 166. Muhtasar beyanname kodları
 167. kk.edilmeyen giderlerin muhasebe hesaplarında zarardan mahsubu
 168. Türkiye Jokey Kulübü Duyurusu ( Belge Düzeni )
 169. Yeni kurulmuş şirketin BS de bildirimi
 170. Su baskını hasar ödemesi
 171. İran ile ticaret
 172. Spor kompleksi
 173. Şirket adresi
 174. Kaza sonucu telef olan mallar
 175. Adi ortaklıkta araç alımı
 176. 6111 Say.Kan. Geçici 3. Maddesi Hak.
 177. Verilmeyen beyannameler
 178. Şirketten şirkete araba satışında 8000
 179. e-beyanname şifresi
 180. Toki borçları da varmı?
 181. Yoklama tutanağındaki demirbaşlar
 182. Tebliğ Edilmeyen Ba-Bs Formunun Cezası, 6111 Sayılı Yasadan Yararlanır mı ?
 183. 6111 Say.Yasa İst.Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşlet.Mev.Olm.Emt.Bs Formu
 184. VUK 353/md2 ye göre kesilen özel usuzluk
 185. Pişmanlıkla E-beyanname verme süresi varmı?
 186. Bulamadığım amortisman oranları ?
 187. İthalatta kur farkı
 188. TAŞINDI: gmsi
 189. Muhtasar beyanname "ödemeler" tablosu
 190. 403 Nolu Tebliği İptal Davası
 191. Kira geliri beyan
 192. Özel tekne de mtv vergisi
 193. Sermaye artışı
 194. Yeni tescil firmada Ba/Bs formunda hata mesajı.?
 195. Fatura giriş maliyeti
 196. 405 ve 407 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile İlgili Duyuru
 197. Torba Yasası
 198. Fatura
 199. Şube açılışı hakkında,
 200. Adi Ortaklık ve e-beyanname bildirimleri
 201. İşi bırakma bildirimi
 202. Şüpheli alacak değerleme
 203. İnceleme ve matrah artırımı hk.
 204. İki nüsha verilmesi zorunlu olan faturanın aslının kaybolması hk.
 205. Kredi kartlı satışların tespiti
 206. e Beyan Gönderememe
 207. 2008 ve 2009 gmsi beyanı
 208. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:407)
 209. Gittigidiyor Sorunu...?
 210. Serbest Meslek Defterin, işe başlama tarihinden 10 gün sonra tasdiklenmesi
 211. Şahıs işletmesinde gecmiş yıl karı
 212. Stopajsız Serbest Meslek Makbuzu
 213. Beyanname vermeme ve reesen kapanış
 214. Gelir vergisi rızaen matrah arttırımı
 215. Fatura rakamı ile tahsilat makbuzu uyuşmazlığı
 216. 6111 Sayılı Kanunun Yayımlanmasından sonra Tebliğ Alınan Öucz
 217. ltd kar dagıtımı hk ortaklara aracılık mı aracılık sorumluluk+hizmet sözlesmesi
 218. 6111 Md.5'e göre beyanname gönderme
 219. E-beyanname aracılık iptali ve yenisi aynı gün içinde olabilirmi.?
 220. Faturayı Poliçe Gibi Kesmek
 221. Muhtasar Beyanname Zamanında Verilmemesi
 222. Sevk irsaliyesi
 223. Et ürünleri ve tevkifat
 224. Tam otomatik gıda satış makinası gelirlerinin vergilendirilmesi.?
 225. 2010 gelir vergisini göndermek için beklemelimiyiz
 226. Maliyet muhasebesi
 227. Beyanname Eki
 228. Tasfiye Halindeki şirketin adres değişikliği
 229. Yap-sat inşaatlarda amortisman
 230. Geçici vergi
 231. Tevsik zorunluluğu..
 232. Torba yasa başvuru ?
 233. Fatura Ve Sevkirsaliyesi Düzeltme
 234. Merkez ve Şube hk.
 235. (Uzmanlık Sorusu) Yürütmenin Durdurulması Kararı Hükümü Neyi İfade Eder ?
 236. Ba-Bs formlarını zamanında göndermemenin cezaları.
 237. Halka açık firmada muhasebe ve vergi
 238. Vergi levhası ve Ssk aylık prim listesi
 239. Torba Yasa Stok Affı Kdv'ye tabi olmayan emtia uygulaması
 240. Yenilenmeyen Kira sözleşmesi
 241. Bilançolorda damga vergisi
 242. Kasa adatlandırma-torba yasa
 243. Komisyon faturası kesebilmek ve bedelinin ödenmesi.?
 244. 406 nolu tebliğ hk.
 245. 2011 de kapatan müsterilerin e sözlesme bildirimi
 246. Sahte fatura kullanımı
 247. 405 sayılı tebliğ hk.
 248. Medya-Basın İşyeri
 249. Gümrük öncesi malın el değişimi
 250. Nakliye işi yapan mükellef ikinci kamyonu aldı