PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Ba Bs verebiliyor musunuz?
 2. Ticari araç satışı
 3. 2010 yılına ait verilmemiş Ba-Bs formlarının 6111 sayılı kanuna göre verilmesi
 4. Çift işlenen fatura
 5. Vergi incelemesi
 6. Serbest Meslek İncelemesi
 7. 355/1-1 cezası hakkında
 8. Acil!!! Koddan çıkmak için acil dilekçe örneği arz ediyorum
 9. 2005 Ylı Vergi İncelemesi Ve 6111
 10. Galeriden 2.el Prosedürü İle Alınan Araç
 11. Vergi alacağının ssk borcuna mahsubu
 12. Muhtasar beyannamesi
 13. Danışmanlık firması vergi oranları
 14. Verilmeyen Beyannameler
 15. Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Hizmetlerinde Vergi ?
 16. Geç verilen Beyannameler için kesilen ceza hk
 17. Mülk edinmek için arsa karşılığı İnşaat işleri
 18. Ba Düzeltme Cezası
 19. Mükellefiyet türü?
 20. 6111 sayılı kanun kapsamında işletmede mevcut kayıtlarda mevcut olmayan emtia vb
 21. Fatura Ünvanı
 22. Sigortalının yol masrafı?
 23. Limited Şirkete ait kamyonetin vizesi K.k.e.g. midir?
 24. Vergi levhası tasdiki son durum nedir?
 25. Tasfiyeden geri çekilme yoklama
 26. 2.el eşya alım satım
 27. Fatura adresi ile ilgili
 28. Mart 2011 Bs düzeltme için bugün son günmü
 29. Belediye alacağından yapılan kesinti hk.
 30. 370-371 Hesap kapanış
 31. Emekli olan personelin danışmanlık yapması hk.
 32. Stok affı beyanı hk.
 33. Tasfiye sonunda ba bs formlarının verilme süresi
 34. Defter tasdik şeklinde değişiklik var mı
 35. Yeni makina ve amortisman
 36. Düzeltme beyannamesi??
 37. Yevmiye Defterinde Giderlerin Ana Hesap Altında Tek Hesap Olarak Tutulması
 38. Re'sen açılan mükellefiyet hakkında.
 39. Müşteri Bildirim Listeleri ?
 40. SM Kazanç Defterinde Geçici Vergi Döneminde Bağkur
 41. Akaryakıt Yazar kasa
 42. Ölüm halinde Beyannamesi İmzalanan Mükellef Listesi
 43. Tek irsaliye ile aynı işletmeninfarklı iki adrese teslimat
 44. 6111 Sayılı Kanun ile KSS gönderilen beyannameler hk.
 45. Çeşitli internet satışlarının muhasebeleştirilmesi
 46. İhaleli İşlerde Stopaj Kesintisi
 47. İrsaliye fatura düzeni
 48. Gider pusulası
 49. Muhtasar Beyanmame
 50. 6111 sayılı kanuna göre stopaj matrah arttırımı .
 51. Resen terk olan ltd
 52. Arsa bedeli
 53. Masraf formunda personelin aracı
 54. Restoran işletmesinin kestiği hizmet faturası?
 55. Kamu Kurumlarına Fatura Kesilmesi
 56. İş Avansı 8000 TL sınırı
 57. Kira Ödemelerine Makbuz Gerekir Mi?
 58. Adres nakli
 59. Vergi incelemesinde 3 6 9 yıl
 60. Fatura Düzeni
 61. Vergi levhası tasdik bildirimleri
 62. Toptancı hallerinde ba bs formu
 63. Özel hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesi
 64. Hizmet faturamızı vermediler?
 65. Yanlış Defter Dökümü
 66. Kurum kesintileri ve 89 seri nolu tebliğ
 67. Kanuni Süresinden Sonra verilen Beyannameler ile 6111 ilişkisi
 68. Ba-Bs formunun geç verilmesi hk
 69. Vergi levhası tasdiki
 70. Özel fatura basımı izin belgesi
 71. Transit ticaret hk
 72. Muhtelif Kişilere Kesilen Faturalarda BS Formu Durumu Hk.
 73. Adi ortaklıkta fatura düzeni
 74. Merkez Adres İl Değişikliği Halinde Fatura Kullanımı
 75. Genel kurul tescili
 76. Adres naklinde vergi levhası tasdik edilir mi?
 77. Vergi Levhası
 78. Nakliye firmalarında yakıt tankı bulundurulması hk.
 79. Fatura Tarih ve No Takibi
 80. 331 Hesap ve Sermaye İlişkisi
 81. Ticari araç ve mükellefiyet
 82. kıst dönem Kesin mizan
 83. Web satış sitesi muhasebesi hk.
 84. Giderler
 85. Stopaj beyanı
 86. Vergi levhası tasdiki hk.!
 87. Anonim şirket ortağının ölümü halinde veraset ve intikal vergisi matrahı
 88. Borçlarımı yapılandırsam alacağımdan mahsup yapabilirmiyim.?
 89. Fuara götürülen mal
 90. Serbest Meslek Defteri Muhasebe Programı
 91. 6111 Sayılı kanunda Özel Matraha Tabi Ürünlerde Stok Beyanı?
 92. 4 Ortaklı Limited Şirkette Müdürün Ölümü ve Vergi Borcu
 93. Kullanılan Kredi Hk.
 94. Kasa Affı
 95. Kendine ait işyeri olan bir mükellef
 96. Şirketlerde Arsa Alım Satımı
 97. Tevkifatlı fatura
 98. 591 -370 hak
 99. Naylon ft ile ilgili büyük bir sıkıntı
 100. 2 ayrı kamyonla mal sevk edilmesi
 101. Gerçek şahıstan 2. el alınan binek taşıt BA formu ile bildirilecek mi?
 102. 6111 Sayılı Yasa Kapsamındaki Borçların Yapılandırılması
 103. Elektronik vergi levhası
 104. Yıllara sari mi ? Değilmi ?
 105. Sermaye Apel Ödemesi
 106. Damga Vergisi Beyannamesi
 107. Stok Affı
 108. İşletme Defteri Mükellefinin İnşaat İşine başlaması
 109. Firma Sahibi iken başka firmada çalışanların durumu.
 110. Yem Satış ve Büyük Baş Hayvan Yetiştiriciliği
 111. İhracat için İnt. vergi dairesi uygulaması ile ilgili
 112. Şahıs firması vergi mükellefi olmayan eşinden oto kiralarsa
 113. İnternet vergi dairesi
 114. Bir irsaliyenin iki faturası olur mu?
 115. Bilgisayar lisans amortisman oranı
 116. Kâr dağıtımı
 117. Araç Kiralama Stopaj
 118. Demirbaş Satış Kaydı...
 119. 1.sınıf gelir vergisi mükelleflerinde 1047+1047 damga vergileri?
 120. Adres nakli
 121. Dış ticaret sermaye şirketi
 122. Tevsik Zorunluluğu
 123. Şirketin personel için yapmış olduğu harcamalar işleyişi hk
 124. Bir sözleşmede iki iş.
 125. Ekmek fırını hangisine girer
 126. Ticaret Odasından Tescil Vergi Dairesinden Resen Açılış ve Ceza
 127. Ba/Bs 10 Günlük Süre
 128. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408) Taslak
 129. SSK dosya-tevkifat
 130. TAŞINDI: Vergi Levhasına İlişkin VUK GT Taslağı Hazırlandı
 131. Geçmiş yıl Karlarının Sermayeye eklenmesi
 132. Parsel Yöneticiliği Hakkında Sorum
 133. Tahsilat Sınırı Hakkında
 134. Eczanelerin Z Raporlarındaki Katkı Paylarının Muhasebe Kaydı ?
 135. 2011 Asgari Ücrette 1.derece sakatlık indirimi nasıl olacak?
 136. Tasfiye Halindeki Limited Şirket Hk.
 137. Bedelsiz sabit kıymet
 138. Gayrimenkul Satımı
 139. Elektronik Ortamda beyanname vermeme Cezası Torba Yasası
 140. Hizmet Bedeli - Fiyat farkı Faturaları
 141. Adi ortaklık verg numarası
 142. Sağlık Ocakları
 143. Şüpheli alacak
 144. Özel usülsüzlük 353/2
 145. 6111 Tapu Harcı
 146. Oto alım satımı
 147. İş makinasıl alım satımı
 148. Veraset ve intikal vergisi
 149. 1 günlük mükellefiyet
 150. Eski yıllarda alınan makina kdv iadesi
 151. Geçici vergi beyannamesinde yazılmayan kan.kab.edilmeyen giderler?
 152. Biz muhasebecileri seven varmı sizce?
 153. Yurtdışı ödemesi tevsik sınırı
 154. Serbest bölgeler yapılan satışların b formunda bildirimi
 155. Ortak olunan firmaya kaynak kullandırılması
 156. Basit Usul Mükellefin Şube Açması Durumu Hakkında
 157. Kıdem Tazmiantı Muhtasar Beyanname
 158. Muhtasar beyanname kodları
 159. kk.edilmeyen giderlerin muhasebe hesaplarında zarardan mahsubu
 160. Türkiye Jokey Kulübü Duyurusu ( Belge Düzeni )
 161. Yeni kurulmuş şirketin BS de bildirimi
 162. Su baskını hasar ödemesi
 163. İran ile ticaret
 164. Spor kompleksi
 165. Şirket adresi
 166. Kaza sonucu telef olan mallar
 167. Adi ortaklıkta araç alımı
 168. 6111 Say.Kan. Geçici 3. Maddesi Hak.
 169. Verilmeyen beyannameler
 170. Şirketten şirkete araba satışında 8000
 171. e-beyanname şifresi
 172. Toki borçları da varmı?
 173. Yoklama tutanağındaki demirbaşlar
 174. Tebliğ Edilmeyen Ba-Bs Formunun Cezası, 6111 Sayılı Yasadan Yararlanır mı ?
 175. 6111 Say.Yasa İst.Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşlet.Mev.Olm.Emt.Bs Formu
 176. VUK 353/md2 ye göre kesilen özel usuzluk
 177. Pişmanlıkla E-beyanname verme süresi varmı?
 178. Bulamadığım amortisman oranları ?
 179. İthalatta kur farkı
 180. TAŞINDI: gmsi
 181. Muhtasar beyanname "ödemeler" tablosu
 182. 403 Nolu Tebliği İptal Davası
 183. Kira geliri beyan
 184. Özel tekne de mtv vergisi
 185. Sermaye artışı
 186. Yeni tescil firmada Ba/Bs formunda hata mesajı.?
 187. Fatura giriş maliyeti
 188. 405 ve 407 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile İlgili Duyuru
 189. Torba Yasası
 190. Fatura
 191. Şube açılışı hakkında,
 192. Adi Ortaklık ve e-beyanname bildirimleri
 193. İşi bırakma bildirimi
 194. Şüpheli alacak değerleme
 195. İnceleme ve matrah artırımı hk.
 196. İki nüsha verilmesi zorunlu olan faturanın aslının kaybolması hk.
 197. Kredi kartlı satışların tespiti
 198. e Beyan Gönderememe
 199. 2008 ve 2009 gmsi beyanı
 200. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:407)
 201. Gittigidiyor Sorunu...?
 202. Serbest Meslek Defterin, işe başlama tarihinden 10 gün sonra tasdiklenmesi
 203. Şahıs işletmesinde gecmiş yıl karı
 204. Stopajsız Serbest Meslek Makbuzu
 205. Beyanname vermeme ve reesen kapanış
 206. Gelir vergisi rızaen matrah arttırımı
 207. Fatura rakamı ile tahsilat makbuzu uyuşmazlığı
 208. 6111 Sayılı Kanunun Yayımlanmasından sonra Tebliğ Alınan Öucz
 209. ltd kar dagıtımı hk ortaklara aracılık mı aracılık sorumluluk+hizmet sözlesmesi
 210. 6111 Md.5'e göre beyanname gönderme
 211. E-beyanname aracılık iptali ve yenisi aynı gün içinde olabilirmi.?
 212. Faturayı Poliçe Gibi Kesmek
 213. Muhtasar Beyanname Zamanında Verilmemesi
 214. Sevk irsaliyesi
 215. Et ürünleri ve tevkifat
 216. Tam otomatik gıda satış makinası gelirlerinin vergilendirilmesi.?
 217. 2010 gelir vergisini göndermek için beklemelimiyiz
 218. Maliyet muhasebesi
 219. Beyanname Eki
 220. Tasfiye Halindeki şirketin adres değişikliği
 221. Yap-sat inşaatlarda amortisman
 222. Geçici vergi
 223. Tevsik zorunluluğu..
 224. Torba yasa başvuru ?
 225. Fatura Ve Sevkirsaliyesi Düzeltme
 226. Merkez ve Şube hk.
 227. (Uzmanlık Sorusu) Yürütmenin Durdurulması Kararı Hükümü Neyi İfade Eder ?
 228. Ba-Bs formlarını zamanında göndermemenin cezaları.
 229. Halka açık firmada muhasebe ve vergi
 230. Vergi levhası ve Ssk aylık prim listesi
 231. Torba Yasa Stok Affı Kdv'ye tabi olmayan emtia uygulaması
 232. Yenilenmeyen Kira sözleşmesi
 233. Bilançolorda damga vergisi
 234. Kasa adatlandırma-torba yasa
 235. Komisyon faturası kesebilmek ve bedelinin ödenmesi.?
 236. 406 nolu tebliğ hk.
 237. 2011 de kapatan müsterilerin e sözlesme bildirimi
 238. Sahte fatura kullanımı
 239. 405 sayılı tebliğ hk.
 240. Medya-Basın İşyeri
 241. Gümrük öncesi malın el değişimi
 242. Nakliye işi yapan mükellef ikinci kamyonu aldı
 243. Yeni yasa ve varlık barışı
 244. Euro bond geliri
 245. Kayıp Fatura Koçanının Bulunması
 246. Faturasız irsaliye kesilir mi??
 247. E-Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmeleri Hk.
 248. Vergi Affı Çıktı! Stok Affına girsek mi? girmesek mi?
 249. Ba Bs formlarının yanlış vergi kimlik numarasıyla gönderilmesi
 250. Elektronik Ortamda Gönderilen Beyanname ve Bildirimlerin Verilmesine İlişkin