PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Tasfiyedekiler Kesin mizana Dikkat Edin
 2. Mesleki Sözleşmelerde Damga Vergisi
 3. Kredi kartlı satışlarda fatura düzeni
 4. Yanan mala fatura kesilmesi
 5. Kur farkı fatura
 6. SGK Prim iadesi hk.
 7. Fatura kesme süresi
 8. Mücbir sebep
 9. Ba Formu hakkında
 10. Tiyatro sanatçılarına gösteri karşılığı ödenen tutarların vergilendirilmesi hk.
 11. Çalışanın alığı borçlara faiz işletilirmi.?
 12. Sponsorluk Bedeli ve kdv' si hk.
 13. Özel maliyet oranı hk..
 14. Fabrika yangını sonucu yapılması gerekenler nelerdir.?
 15. Faturayı bilerek kesmemek
 16. Serbest Bölge şube kurulması hk.
 17. Şirket yöneticilerinin harcamaları
 18. Öğretmen için sigorta mı gider pusulası mı
 19. Devreden KDV
 20. İşi terk eden mükellef stok çıkışı
 21. Terzi yazar kasa fişi mi yoksa fatura mı keser
 22. TAŞINDI: Taşımacılık Koop Muhasebe Kaydı
 23. İşe başlama-terk
 24. ÖKC kullanılması hk.
 25. İrsaliye imhası
 26. Şube Vergi Levhası Tasdiki Bildirimi yapılmadığı için kesilen ceza.?
 27. Talimatla irsaliyeyi 3.bir firmanın düzenlemesi.
 28. Yabancı çalışan
 29. Geçici vergide belgeler
 30. 5811 Sayılı Varlık Barışı Kanunu hk.
 31. Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı
 32. Tamir olunan malın gönderiminde irsaliye
 33. Tahsilat/ tediye fişleri
 34. Kayıp fatura
 35. 2 Sefer Defter Tasdiki Yapıldı Sonuç Ne Olur
 36. Bilanço usulünden işletme defterine geçiş hk.
 37. Binek araçta amortisman ayırmama
 38. Personele Verilen Milli piyango
 39. Bilanço defterine tabiyken kapanan şahıs işletmesinin tekrar işe başlaması.?
 40. Af Taslağına ortaklara borçlar hesabıda eklendi !!
 41. KDV ve ÖTV si gider gösterilen araçta amortisman
 42. Serbest meslekte eğitim ve sağlık giderleri
 43. Serbest bölge defter
 44. İnşaat işinde birinici sınıf hadlerine ilişkin.?
 45. Sürekli Fatura Kaybeden Müşteri İçin Alınacak Önlem !
 46. Eksik bildirilen noter harcına vergi ziyaı
 47. İşletme açılış hk.
 48. İnşaatlarda satış bedelinin bankaya yatması zorunluluğu varmıdır.?
 49. Aile hekimlerine uygulanan stopaj ve muhtasar Beyanname
 50. Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hk.
 51. Aile hekimliği uygulaması
 52. Hurda metal ?
 53. İşletme sahibinin annesinin arabasını kullanması durumu?
 54. Limited Şirketi onaylaması gereken defterler nelerdir.?
 55. Harita mühendisi mükellefiyeti
 56. Basit usulden gerçek usule geçiş hk.
 57. Firma adına hususi araç alınıp aktifte gösterilmemesi..
 58. Ölüm halinde vergi borcu
 59. Basit Usulde Vergi Beyannamesi
 60. Kayıp, çalıntı fatura
 61. Serbest bölgede fiyat farkı faturası Hk.
 62. Çeşitli firmaların uçak bilet satışını yapacağız.?
 63. Vergi Affı ne zaman yürürleğe girecek.?
 64. Tacirin sorumlulukları nelerdir.?
 65. Mal değişiminde irsaliye düzeni
 66. İrsaliyeli fatura ve irsaliye
 67. Gayri Safi İş Hasılatı Nedir???
 68. Öğretmenevi Müdürlükleri' n de muhasebe kaydı nasıl olur.?
 69. SMMM Raporu
 70. Fatura Ünvanı değişik olsa olurmu.?
 71. Yarışmalarda tevsik zorunluluğu yokmu?
 72. Diş teknisyenin tutacağı defter
 73. Kafe de 177 değerlendirilmesi
 74. Ortaklık levhası
 75. Kat karşılığı arsanın yevmiye kaydı nasıl yapılır.?
 76. İran'dan ihracat ve mal bedelinin gelememesi
 77. Çifte vatandaşın vergi kaydı hk.
 78. Esnaf odasına işyeri kiralama
 79. Maliyet Muhasebesi Yöntemi
 80. Ökc vergi levhası ve Ökc izin satın alma izin yazısının Smmm'lerce verilmesi hk.
 81. E-beyan gönderme tebliğ taslağına eklenmesi gereken tahsilat sorunu hk.
 82. Sebze Meyve Komisyonu hakkında.
 83. İrsaliye fatura ilşkisi
 84. Sarf malzemeli işçilik faturası
 85. Fason konfeksiyon işletmesi 1.sınıf
 86. Lazer Yazıcı İle Fatura Basımı Yapılabilir mi ?
 87. Fatura Koçanı
 88. 160 tl usulsüzlük cezası
 89. Vergi dairesine adres değikliği bildirimi
 90. Motorlu araç bildirimi
 91. Defter-i Kebir Tasdiki
 92. Kamyoncu mükellef sınıf değiştirme
 93. Gider Pusulası
 94. Geçmiş yıllara ait mükerrer işlenen faturaların düzeltilmesi hk.
 95. Stok karmaşası
 96. Kamyonete yapılan kasanın gider niteliği
 97. İşletme mi bilanço mu
 98. İnt. Beyan Sözleşmesi Yapmadan Göndermek
 99. Ankara için GİB duyurusu
 100. Yurtdışı satış faturalarında Tevsik
 101. Sevk irsaliyesinde kaşe imza olmalımıdır.?
 102. Basit Usul Deftere Geçme Hadleri
 103. Yeniden yapılandırma taksit-mahsup
 104. Vergi Affı hesaplamalarına dair herşey.!
 105. Atlanan fatura koçanı
 106. Kuyumculuk işinde fatura tanzimi
 107. Serbest bölge defter kaydı
 108. Uzun açıklamalı fatura nasıl kesilmeli.?
 109. İşyeri kapanışı Hk
 110. Defter tasdiği
 111. İşyeri yazar kasası hk.?
 112. Fatura kesme süresi
 113. Serbest Meslek Mensubunun Minübüs Satın alması
 114. Mali Müşavirin işyeri satın alması
 115. Çay,kahve ve meşrubat otomotları
 116. Fatura düzeltme!!
 117. Yazar kasa iptali
 118. Satış faturaları muhasebe kayıtlarına İşlenmemiş
 119. Özel Usulsüzlük Cezasına dilekçe ile indirim talep edebilirmiyiz.?
 120. Yurt dışına ihraç edilen yufka
 121. Vergi Dava
 122. Leasing yoluyla alınan aracın anaparası
 123. 2.El Oto Galerinin Muhasebe İşlemleri Hk.?
 124. Hibe faturası
 125. Yurt dışına makina ekipman ihracatı-kiralanması?
 126. Sürekli form şeklinde tasdik ettirilebilecek defterler hk.
 127. Müstahsil makbuzu muhtasar beyannamede verilecek mi
 128. İmalat defteri tutma zorunluluğu.?
 129. Şirket ortakların gider faturaları
 130. Yeniden yapılandırma kapsam içi dışı cezalar hk.?
 131. İşletme içi üretim
 132. Özel maliyet amortismanı ile ilgili özellikli bir durum
 133. Freelance Yazılım işi için gider pusulası
 134. Sponsorluk Harcamaları
 135. Birleştirilmiş amortisman listesi..
 136. Dershane ve Özel Okullarda Belge Düzeni...
 137. Gider usulü
 138. Vergi mükellefi olmayan şahıslardan alınan hurdalar hk
 139. Fatura Tarihleri Hakkında
 140. Gelir Tahakkuku (KDV'li fatura)
 141. 8.000,00 TL ile İlgili Tevsik Zorunluluğu istisnası
 142. Gelir tahakkuku
 143. Kampüs alanında otomat yeri kiralama hk
 144. Faturasız Alınan Demirbaşlar Hk.
 145. İşletme kuruluş tarihinden önce alınan ticari araç kaydı
 146. Vekaletlerin Muhasebeleştirilmesi Hk.
 147. 15 kasım idari iznin Geçici vergi verme süresine etkisi varmıdır?
 148. Fatura
 149. Sigortalı çalışılan yere SM makbuzu
 150. Bankadaki yabancı parada uygulanacak kur hangisidir?
 151. 2. sınıfdan 1. sınıfa geçiş
 152. Vergi Ceza İhbarnamesi Hakkında
 153. İade ve fiyat farkı faturalarında tevsik zorunluluğu
 154. Üzerinde fabrika tesisi bulunan arsanın kiralanması hk.
 155. Avukat Ortaklığı Hakkında
 156. Kredi Kartı İle Borç Para Alışı
 157. Tapudaki intifa hakkından dolayı stopaj kesintisi.?
 158. Bedelsiz verilen bar malzemesinin gider yazılması
 159. Özvarlık tespit davası hk.
 160. Fatura ünvan değişikliği
 161. Alıcılar-satıcılar hesabı
 162. Faturada etiket kullanılması doğrumudur?
 163. Kapanış ve vergi dairesine bildirim süresi
 164. Yardımcı Olun Lütfen ...
 165. Araç kiralama işletmesinde gider pusulası hk.?
 166. İştirak Hissesi Satışı - BA BS Formları ???
 167. Kampanya İle Alınan Cihazların Muhasebe Kayıtları Hk.
 168. Kiraya verilen kamyonun taşıma irsalyesini kim kesecek.?
 169. Defterdarlığa yapılan ödemeler ba formunda bildirilecekmidir?
 170. Kaşe kullanımı
 171. Oto Alım Satım Ve Vergiye Tabi Olup Olmama Sınırı
 172. Stokta olmayan mal
 173. Ticari araç bildirim süresinde muamma?
 174. Sigorta Şirketine kesilen Yansıtma Faturası
 175. Zayi olan mallar ile ilgili yapılacak işlemler nelerdir.?
 176. Google AdWords faturaları gidere yazılır mı?
 177. 258 Yatırım Hesabı Hakkında
 178. Limited şirketi hissemi devir edeceğim vergi borcu..
 179. Adi ortaklıkta ortak faturalarının gider yazılması hk.
 180. Bayilere verilen hibeler ve faturalanması
 181. Ayrılmamış amortismanların durumu nedir.?
 182. Kira kontratında damga vergisi hesaplama??
 183. Akaryakıtlara ait pompa yazarkasa kullanımı
 184. Transit ticaret ve ihracat hk.
 185. Mesleki Sözleşme Süre
 186. Düzenlediği halde Fatura vermeyen Mükellefe ne yapılabilir ?
 187. İmalat işletmeleri için imalat randıman tabloları
 188. İdarece tebliğ edilen ödeme emirlerine karşılık ne yapılmalı.?
 189. İşçilik hesaplaması
 190. Borcu olanların cari dönem vergilerini ödemesi.?
 191. Mesleki sözleşme damga vergisi
 192. Araç kiralama
 193. Ticari araç kriterlerinde son durum.
 194. Vergi levhası tasdiki hk.?
 195. Kapalı kasa amortismanı
 196. İşe başlamada muvafakat veya vasi
 197. İrsaliyelerin faturalandırılması
 198. Kat mülkiyeti alınması
 199. 2007 Yılı Ceza
 200. Kg olarak stoğa giren malın m2 olarak çıkışı
 201. Gümüş kuru ve değerleme sırası
 202. Yurt dışı seyahat Döviz kuru
 203. TAŞINDI: araç satışı muhasebe kaydı
 204. Mükellefin kendi şirketi adına fatura kesmesi.?
 205. Tekel ruhsatlı restoranı devralma???
 206. Muhasebe Kayıt Nizamı - 10 Gün !!
 207. Vakıf Fon
 208. Leasing ile alınmış makina satışı
 209. Okul servisi ŞAHIS
 210. Proje bazında maliyetlerin takip edilmesi
 211. İthalat gümrük beyannamesindeki yiçi nedemek?
 212. Yazar Kasa hataları ?
 213. İki yıllık beyan
 214. Fatura Kime Kesilir
 215. Banka Hesabı
 216. İmalatçı firma tarafından kesilen irsaliye
 217. Muhtasar beyanname aylık veya üç aylık verilmesi hakkında
 218. Araç alırken ödenen mtv
 219. İhracat Beyannamesi Hk.
 220. Birinci Sınıf Mükellefte ilan ve reklam vergisi??
 221. Verilmeyen beyanname
 222. Mükerrer kayıt sonucu kdv ve ba formu düzeltme
 223. Sebze ve Meyve Hal komisyoncularında muhasebe kaydı
 224. Ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu
 225. Fatura yerine kullanılan banka dekontu
 226. Gider Pusulası hk.
 227. Kullanılmış sevk irsaliyesi kayıp olması
 228. Vergi Levhası tasdiki
 229. Müstahsil Makbuzu Hk.
 230. Ek faaliyette bulunmanın bildirimi
 231. Çay Ocağı ve kahvehanelerde yazar kasa kullanım mecburiyeti
 232. Cnc Torna Atölyesi Muhasebesi Hk.
 233. Muhasebeciler demirbaşların ayrıntısını nerede gösterir
 234. Vakıflarda kira stopajı
 235. İthalat hk.
 236. İrsaliye
 237. Ek İşyeri Bildirimi
 238. 126 nolu verilen depozito ve teminatlar hes.hk.
 239. 376.md kapsamındaki 1/3 lük indirim
 240. Araç Kazası
 241. TAŞINDI: Şirket kuruluşu hakkında
 242. Komisyonculuk hakkında cevapsız soru.
 243. Faturalarda 8.000,00-Tl' lik sınır hk.
 244. Stopaj kesintisinde problem..
 245. Sözleşmeye bağlı taşıma işlerinde faturalama usülleri hakkında
 246. Mal ithalatında kur farkı
 247. Faktoring firmaları
 248. Vergi mükelefiyeti hk.
 249. Tutanak
 250. Muhtasar beyanname verilmemesinin cezası hk.