PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul Kanunu



Sayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Yeni yasa ve varlık barışı
 2. Euro bond geliri
 3. Kayıp Fatura Koçanının Bulunması
 4. Faturasız irsaliye kesilir mi??
 5. E-Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmeleri Hk.
 6. Vergi Affı Çıktı! Stok Affına girsek mi? girmesek mi?
 7. Ba Bs formlarının yanlış vergi kimlik numarasıyla gönderilmesi
 8. Elektronik Ortamda Gönderilen Beyanname ve Bildirimlerin Verilmesine İlişkin
 9. Euro Üzerinden Fatura
 10. Geçici vergilerin mahsup edilmesi
 11. Soğuk hava deposu
 12. Gazete ve dergi bayii'sinde babs formu
 13. Ba ve Bs de çok sayıda küçük tutarlar ne olur?
 14. İrsaliyeli faturanın irsaliye gibi kullanılması
 15. İşçilik faturası
 16. 570 geçmiş yıl karları hk
 17. Ceza yemeden muhtasarı aylığa nasıl çeviririm ?
 18. Kayıtdışılıkla Mücadelede Yeni Strateji
 19. İmza sirküleri süre
 20. Gerçek kişi banka kayıtları
 21. Basit usul evrak basımı
 22. Vergi affı kapsamında mı ?
 23. Vergi ve Sigorta Borçlarının Yeniden Yapılandırılması (Excel Hesaplama Tablosu)
 24. Tasfiyedeki şirket için Ba/Bs cezası hk.
 25. VUK Genel Tebliği Sıra No.405 [e-beyanname gönderme].!
 26. Basit usule tabi mükellefe Gider Pusulası düzenlenebilirmi.?
 27. İddi bayii muhasebesi hk.
 28. Harcırah Vergilendirilmesi
 29. Vergi Levhası Tasdikleri Hk.
 30. Sevk İrsaliyesi Koçanı
 31. Bankadan gelen kredi kartı komisyon ft.
 32. Kira Kontratları Hk.
 33. Fiş Numarası Hakkında
 34. Adi Ortaklık adına arsa alınması ve üzerine inşaat yapılıp satılması
 35. Verilmeyen beyannamenin (öuc) cezasını vergi affına sokabilirmiyiz?
 36. Adres değişikliği vergi levha onayı bildirimi yapılırmı.?
 37. Ticaret sicili memurluğunca defter tasdiki yapılabilirmi.?
 38. Yurtdışında makina kiralama
 39. Dask sigorta poliçe hk
 40. Transit Ticaret, Karışık Bir Konu Hk.
 41. Vergi affına girecek tarih aralığı nedir.?
 42. Muhtasar/ çalışan sayısı
 43. Geçici Vergi Fatura Bilgileri
 44. TAŞINDI: e beyanname programı
 45. Nihai tüketici inşaat yapımı
 46. Kurs Veren Hoca' ya ödenen ücretin belgelenmesi.?
 47. Şüpheli alacağın tahsili imkansız hale geldiğinde
 48. Tarım ve Maden işletmeleri
 49. Adi ortaklıkta geçici vergi hesaplama
 50. Gelmeyen Telefon Faturaları Kkeg' midir.?
 51. Kredi Kartı
 52. İddia bayii kdv mükellefi değildir değil mii??
 53. Teknokentlerde ithalat
 54. Şirketlerde araç satışı kdv durumu
 55. USA' da kurulan bir şirket ortağı olma açısıdan vergi mevzuatı nedir.?
 56. Muhtasar beyannamesindeki hata nedeniyle düzeltme.?
 57. Lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açılması
 58. Kullanılmayan Faturaların İptali Hk.?
 59. Poliçelerin giderleştirilmesi hk.
 60. Limited şirketlerde ortak pay defteri tadiki
 61. Hacizli Yazar Kasanın Kapanışı nasıl yapılır.?
 62. Çalınan aracımı gider yazabilirmiyim.?
 63. Yardım...otobüs işletmesi
 64. Vergi ve Cezalarda ödeme ve silinme durumu
 65. Taahhütname
 66. Zayi veya ziyan edilen kargolarda fatura düzenlenmesi
 67. Ba - Bs 12/2010 Dönemi Uzadı
 68. İşyeri kapanışında stokların durumu
 69. Ltd ortağının sattığı daireler
 70. İşyeri kira stopaj listesi
 71. İrsaliye ile yollananan malın geri gelmesi
 72. Bilanço Usulü Kuyumcularda stok değerlendirmesi.
 73. B formunda iade ve alımlar
 74. Kapanış Tasdikinden Sonra Yanlışımızın Farkedilmesi
 75. Araç vergi borç meselesi
 76. Rehber Stopaj Oranı
 77. Aracılık Yetkisi Talep Formu
 78. Kira stopajları hk.
 79. Kapanış tasdiki için noter
 80. Nasıl Bir Yol İzlemeliyiz
 81. Yevmiye ve Kebir defteri
 82. Faturada gösterilmeyen tevkifat
 83. Ba Bildirimi
 84. Pazar gününe fatura kesilir mi?
 85. düzeltme gerekirmi
 86. İrsaliyesiz Fatura Kesilir mi ?
 87. Berberler
 88. Eski dönem için verilen beyanname
 89. Kafes balıkçılığı hk
 90. Vergi borcuna teminat gösterilmesi
 91. Şahıs işletmesi binek araç aktife kayıt
 92. Kesin mizan Vuk 403 sayılı tebliğdeki üçlü kod sistemi hk.?
 93. Gider pusulası hk.
 94. İçki gideri kkeg'midir?
 95. Okul aile birliği
 96. Binek Oto Gider Kaydı
 97. Mimarlık mühendislik şirketlerinde stopaj kesintisi
 98. Tasfiyedekiler Kesin mizana Dikkat Edin
 99. Mesleki Sözleşmelerde Damga Vergisi
 100. Kredi kartlı satışlarda fatura düzeni
 101. Yanan mala fatura kesilmesi
 102. Kur farkı fatura
 103. SGK Prim iadesi hk.
 104. Fatura kesme süresi
 105. Mücbir sebep
 106. Ba Formu hakkında
 107. Tiyatro sanatçılarına gösteri karşılığı ödenen tutarların vergilendirilmesi hk.
 108. Çalışanın alığı borçlara faiz işletilirmi.?
 109. Sponsorluk Bedeli ve kdv' si hk.
 110. Özel maliyet oranı hk..
 111. Fabrika yangını sonucu yapılması gerekenler nelerdir.?
 112. Faturayı bilerek kesmemek
 113. Serbest Bölge şube kurulması hk.
 114. Şirket yöneticilerinin harcamaları
 115. Öğretmen için sigorta mı gider pusulası mı
 116. Devreden KDV
 117. İşi terk eden mükellef stok çıkışı
 118. Terzi yazar kasa fişi mi yoksa fatura mı keser
 119. TAŞINDI: Taşımacılık Koop Muhasebe Kaydı
 120. İşe başlama-terk
 121. ÖKC kullanılması hk.
 122. İrsaliye imhası
 123. Şube Vergi Levhası Tasdiki Bildirimi yapılmadığı için kesilen ceza.?
 124. Talimatla irsaliyeyi 3.bir firmanın düzenlemesi.
 125. Yabancı çalışan
 126. Geçici vergide belgeler
 127. 5811 Sayılı Varlık Barışı Kanunu hk.
 128. Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı
 129. Tamir olunan malın gönderiminde irsaliye
 130. Tahsilat/ tediye fişleri
 131. Kayıp fatura
 132. 2 Sefer Defter Tasdiki Yapıldı Sonuç Ne Olur
 133. Bilanço usulünden işletme defterine geçiş hk.
 134. Binek araçta amortisman ayırmama
 135. Personele Verilen Milli piyango
 136. Bilanço defterine tabiyken kapanan şahıs işletmesinin tekrar işe başlaması.?
 137. Af Taslağına ortaklara borçlar hesabıda eklendi !!
 138. KDV ve ÖTV si gider gösterilen araçta amortisman
 139. Serbest meslekte eğitim ve sağlık giderleri
 140. Serbest bölge defter
 141. İnşaat işinde birinici sınıf hadlerine ilişkin.?
 142. Sürekli Fatura Kaybeden Müşteri İçin Alınacak Önlem !
 143. Eksik bildirilen noter harcına vergi ziyaı
 144. İşletme açılış hk.
 145. İnşaatlarda satış bedelinin bankaya yatması zorunluluğu varmıdır.?
 146. Aile hekimlerine uygulanan stopaj ve muhtasar Beyanname
 147. Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hk.
 148. Aile hekimliği uygulaması
 149. Hurda metal ?
 150. İşletme sahibinin annesinin arabasını kullanması durumu?
 151. Limited Şirketi onaylaması gereken defterler nelerdir.?
 152. Harita mühendisi mükellefiyeti
 153. Basit usulden gerçek usule geçiş hk.
 154. Firma adına hususi araç alınıp aktifte gösterilmemesi..
 155. Ölüm halinde vergi borcu
 156. Basit Usulde Vergi Beyannamesi
 157. Kayıp, çalıntı fatura
 158. Serbest bölgede fiyat farkı faturası Hk.
 159. Çeşitli firmaların uçak bilet satışını yapacağız.?
 160. Vergi Affı ne zaman yürürleğe girecek.?
 161. Tacirin sorumlulukları nelerdir.?
 162. Mal değişiminde irsaliye düzeni
 163. İrsaliyeli fatura ve irsaliye
 164. Gayri Safi İş Hasılatı Nedir???
 165. Öğretmenevi Müdürlükleri' n de muhasebe kaydı nasıl olur.?
 166. SMMM Raporu
 167. Fatura Ünvanı değişik olsa olurmu.?
 168. Yarışmalarda tevsik zorunluluğu yokmu?
 169. Diş teknisyenin tutacağı defter
 170. Kafe de 177 değerlendirilmesi
 171. Ortaklık levhası
 172. Kat karşılığı arsanın yevmiye kaydı nasıl yapılır.?
 173. İran'dan ihracat ve mal bedelinin gelememesi
 174. Çifte vatandaşın vergi kaydı hk.
 175. Esnaf odasına işyeri kiralama
 176. Maliyet Muhasebesi Yöntemi
 177. Ökc vergi levhası ve Ökc izin satın alma izin yazısının Smmm'lerce verilmesi hk.
 178. E-beyan gönderme tebliğ taslağına eklenmesi gereken tahsilat sorunu hk.
 179. Sebze Meyve Komisyonu hakkında.
 180. İrsaliye fatura ilşkisi
 181. Sarf malzemeli işçilik faturası
 182. Fason konfeksiyon işletmesi 1.sınıf
 183. Lazer Yazıcı İle Fatura Basımı Yapılabilir mi ?
 184. Fatura Koçanı
 185. 160 tl usulsüzlük cezası
 186. Vergi dairesine adres değikliği bildirimi
 187. Motorlu araç bildirimi
 188. Defter-i Kebir Tasdiki
 189. Kamyoncu mükellef sınıf değiştirme
 190. Gider Pusulası
 191. Geçmiş yıllara ait mükerrer işlenen faturaların düzeltilmesi hk.
 192. Stok karmaşası
 193. Kamyonete yapılan kasanın gider niteliği
 194. İşletme mi bilanço mu
 195. İnt. Beyan Sözleşmesi Yapmadan Göndermek
 196. Ankara için GİB duyurusu
 197. Yurtdışı satış faturalarında Tevsik
 198. Sevk irsaliyesinde kaşe imza olmalımıdır.?
 199. Basit Usul Deftere Geçme Hadleri
 200. Yeniden yapılandırma taksit-mahsup
 201. Vergi Affı hesaplamalarına dair herşey.!
 202. Atlanan fatura koçanı
 203. Kuyumculuk işinde fatura tanzimi
 204. Serbest bölge defter kaydı
 205. Uzun açıklamalı fatura nasıl kesilmeli.?
 206. İşyeri kapanışı Hk
 207. Defter tasdiği
 208. İşyeri yazar kasası hk.?
 209. Fatura kesme süresi
 210. Serbest Meslek Mensubunun Minübüs Satın alması
 211. Mali Müşavirin işyeri satın alması
 212. Çay,kahve ve meşrubat otomotları
 213. Fatura düzeltme!!
 214. Yazar kasa iptali
 215. Satış faturaları muhasebe kayıtlarına İşlenmemiş
 216. Özel Usulsüzlük Cezasına dilekçe ile indirim talep edebilirmiyiz.?
 217. Yurt dışına ihraç edilen yufka
 218. Vergi Dava
 219. Leasing yoluyla alınan aracın anaparası
 220. 2.El Oto Galerinin Muhasebe İşlemleri Hk.?
 221. Hibe faturası
 222. Yurt dışına makina ekipman ihracatı-kiralanması?
 223. Sürekli form şeklinde tasdik ettirilebilecek defterler hk.
 224. Müstahsil makbuzu muhtasar beyannamede verilecek mi
 225. İmalat defteri tutma zorunluluğu.?
 226. Şirket ortakların gider faturaları
 227. Yeniden yapılandırma kapsam içi dışı cezalar hk.?
 228. İşletme içi üretim
 229. Özel maliyet amortismanı ile ilgili özellikli bir durum
 230. Freelance Yazılım işi için gider pusulası
 231. Sponsorluk Harcamaları
 232. Birleştirilmiş amortisman listesi..
 233. Dershane ve Özel Okullarda Belge Düzeni...
 234. Gider usulü
 235. Vergi mükellefi olmayan şahıslardan alınan hurdalar hk
 236. Fatura Tarihleri Hakkında
 237. Gelir Tahakkuku (KDV'li fatura)
 238. 8.000,00 TL ile İlgili Tevsik Zorunluluğu istisnası
 239. Gelir tahakkuku
 240. Kampüs alanında otomat yeri kiralama hk
 241. Faturasız Alınan Demirbaşlar Hk.
 242. İşletme kuruluş tarihinden önce alınan ticari araç kaydı
 243. Vekaletlerin Muhasebeleştirilmesi Hk.
 244. 15 kasım idari iznin Geçici vergi verme süresine etkisi varmıdır?
 245. Fatura
 246. Sigortalı çalışılan yere SM makbuzu
 247. Bankadaki yabancı parada uygulanacak kur hangisidir?
 248. 2. sınıfdan 1. sınıfa geçiş
 249. Vergi Ceza İhbarnamesi Hakkında
 250. İade ve fiyat farkı faturalarında tevsik zorunluluğu