PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Sigorta Poliçeleri Ba-Bs Formunda Bildirilecek mi?
 2. Lpg İstasyonunda çalışan sorumlu müdürler hk.
 3. Hizmet ithalatı fatura kaydı nasıl yapılır.?
 4. Kaybolan 2.nüsha fatura ve irsaliye hk.
 5. Tasfiye halindeki şirkete vergi levhası
 6. Kredi kartı ve tahsilat makbuzu
 7. Vergi cezasında uzlaşma hk.
 8. İthalat
 9. Serbest bölgede çalışma hk..
 10. Motorsikletteki ötv bildirim listesi hk.
 11. Faturasız mal satışı
 12. Kuyumculuk işi muhasebesel konular
 13. Konsolosluğa kesilecek faturada kdv olurmu.?
 14. Amortisman hk.
 15. Ba/Bs verilmemesinden dolayı gelen ceza.?
 16. Fatura kesmeyen dersaneyi şikayet etmek istiyorum...
 17. Cami yaptırma derneklerine yapılan bağış
 18. Noterde araç satışının bedeli
 19. Defterleri vermeyen eski muhasebe konusunda ne yapılır.?
 20. Ticari defterler Hakkında..
 21. İşçi adına yapılan havale
 22. Vergi Usul Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikler
 23. Basit Usul Hakkında
 24. Taşıt satışında fatura 2 kişinin üzerine kesilebilirmi.?
 25. Gider pusulası hk.
 26. Taşeron Faturası
 27. Yazar Kasa
 28. Serbest bölgede çalışma hk..
 29. İş Ortaklığı
 30. Nasıl fatura kesebilirim?
 31. İşletme Açılışı Ünvan
 32. Vergi incelemesinde uyulacak yeni esaslar
 33. Esnaf Sanatkarlar Odasına Kayıt Zorunlu mu
 34. Elektronik beyanda cezalar indiriliyor
 35. Kimse vergi incelemesinden kaçamayacak
 36. Hangi araçlar aktife kayıt edilir.?
 37. İngilizce Fatura Düzenlenebilinir mi?
 38. Şirket Yön.Kur.Başk. İçin Ödenenen Huzur Hakları İçin AGİ Hesaplanır mı
 39. Akaryakıt Fiyat Farkı
 40. Farklı Vergi Dairesi Mükellefin Levha Tasdiki
 41. Sürücü Kursları Belge Düzeni Hakkında
 42. İthalat Hk
 43. Şahış Çekleri
 44. Adi ortaklılarda defter tasdiği
 45. Şubelerde defter tasdiki
 46. Taksitlendirme
 47. Zaman Aşımına uğramışmıdır.
 48. VUK 355 ve Dava açmak.
 49. İşin İçinden Çıkabilmek İçin Ne Yapmalı...
 50. Bilet Satış Acentesi Ba-Bs Formu
 51. Akaryakıt İhalesi
 52. Yazar Kasa Bozuldu
 53. Uçak bileti satışı işyeri hk.
 54. Kapıcı Tazminatı,özellikli durum
 55. Aylık Ve 3 Aylık Muhtasar Arası Geçişler
 56. Emanet Mal Sevkiyatında İrsaliye ve Fatura Düzenlenme Durumu Nasıl Olmalıdır ?
 57. Tarla Alışı
 58. Döviz Alım Belgesi Zorunlu mu?
 59. Potansiyel Numaraya Vergi levhası
 60. Vergide E-Haciz sıkıntısı yaşanıyor.!
 61. Aktifte kayıtlı aracın satış ft ve noter satışı ilişkisi
 62. Gider faturalarının kaydetme usulü?
 63. Ba formu hk.
 64. İşçi çıkışı ve izin ücreti hk.
 65. İşyeri Kira Vergisi beyannamesi verecekmiyiz.?
 66. İrsaliye ile fatura tarihleri
 67. Makina Kira Faturası
 68. Basit Usule Tabi Mükellefin 2. nolu kdv beyannamesi vermesi hk.
 69. İthalat Kdv
 70. E-Beyannamede Resen Terk durumu.?
 71. Vergi Dairesi Değişikliği hk.
 72. Şirketin Envanterine Kayıtlı Meskenler
 73. Burs Verilmesi Hk.
 74. Defter Tasdiki
 75. Online satışlar ve irsaliyeli fatura.
 76. Jetonlu satış yapan makinalar
 77. Tasfiye giriş beyannamesinin elektronik ortamda gönderilememesi.?
 78. Yıllara sari inşaat işinin geçici vergi döneminde beyanı hk.
 79. Doktorların S. Meslek Makbuzları
 80. Vergi/Ceza İhbarnamesi
 81. OKC Test Satışları
 82. Taktire yanlış sevk edilen kdv
 83. Kıst Amortisman
 84. Ymm' ye onaylatılan Vergi Levhasının bildirimi.
 85. Serbet Meslek Makbuzunun Kaybolması
 86. Vergi Dairesi Müşteri Bildirimi
 87. Mobilya Mağazasında ki Kredi Kartı Sorunları Hk.
 88. KKEG' den Dolayı Kar Çıkması.?
 89. Teminat Mektubu Komisyonlarının Gecikme Zamları
 90. İnternet Üzerinden Alınan Çıktı
 91. Taksitli kredi kartı harcama tutarlarının yevmiye kaydı
 92. 8.000-TL Sınırı!
 93. Yemek Faturalarındaki İçki Giderlerinin Kaydı ?
 94. Ba-Bs Vermeme
 95. Demirbaş.?
 96. Tevsik zorunluluğu?
 97. İşten Ayrılmış İşçiye Taahhütname İmzalatma
 98. 15 yıl sonra vergi borcu istenir mi?
 99. 5811 sayılı varlık barışı hk.
 100. 77-Mük.355/1-1 V.U.K'nun Mükerrer 355/1-1
 101. Banka Kredisi Yevmiye Kayıt Tarihi (yeni)
 102. banka kredisi yevmiye kayıt tarihi
 103. Kollektif Şirketlerde Sermaye Arttırmı
 104. Bakkal Kâr Marjları
 105. Kuyum Alımlarının Ba Formunda Bildirilmesi
 106. Alıştan İade Faturası
 107. TAŞINDI: Kiralık Ofis Ankara Kızılay Özveren Sokakta Lüks Ofise Kira Ortağı Aranıyor (Dub
 108. Mükerrer Fatura Girişi
 109. Geçici Vergide Resen Mahsup
 110. Sezonluk İşyeri Hk.
 111. Ba Bs formlarında olup defter ibrazı olmayan sahte faturanın cezası
 112. Elektrik Faturası Ba Formu
 113. Form Ba Bs Özel Matrah Şekline Tabi Mal ve Hizmet Alış Satışlarında Katma Değer
 114. Geçici Vergide %10 luk yanılma payı hesabı
 115. Asgari Ücret Altında Tutulan Defterler Hk.
 116. Yevmiye Defter Dökümü Hk.
 117. 2009 yılı kurum zararını tasfiye beyannamesinde gösterme
 118. 159 kur farkı
 119. Maliye Tarafından Kestirilen Fatura
 120. Bs 4.999.99
 121. Yazar Kasa Fişi
 122. Şahıs firması ,sanal Ticaret üzerine
 123. İptal edilmesi gereken Fatura aslının kaybedilirse ne yapılır.?
 124. Gümrük Müşavirliği Dekontları.?
 125. 23 Nisan SSK ve Stopaj
 126. Ön ödeme avansı için fatura düzenlenmesi.
 127. Stopaj
 128. Mülkiyeti eşe ait olan evin stopajı
 129. Akaryakıt Fişlerinin Gider Yazılması ?
 130. Ticari Araçlarda Amortisman
 131. Tasfiye halinde, defter tasdik zamanı
 132. Şube açılışı yapmadan "kirası" gider yazılır mı?
 133. Şube Giderleri. (Özel Maliyetler)
 134. Akaryakıt Ba Bs Maliyenin yazısı
 135. Bedelsiz İhracat
 136. Yurtdışı hizmet faturasının gümrük bildirimi.?
 137. Belediyeden kiralanan işyeri
 138. İşyeri açmak istiyorum.
 139. Vergi levhası onaylatma.
 140. Harcırah beyanname örneği.?
 141. Islanan ve kullanılamaz hale gelen faturalar.!
 142. İşletme defteri ve çiftçi işletme defteri aynı anda tutulur sa ?
 143. Kira Kontratı
 144. Bir Şirketin Diğer Bir Şirkete Yaptığı İnşaat İşi
 145. İhraç Kayıtlı satış Ft.
 146. Ssk teftişi için yazdırılan defterlerdeki hata varsa.?
 147. Yıllara Yaygın İnş Enflasyon Düzeltmesi
 148. Varlık Barışı Fonu Sermaye Artışı
 149. Sermaye Arttırımı ve Ortaklar Hesabı kullanılması
 150. Sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunlumudur.?
 151. Bağış
 152. En Kolay En Anlaşılır Vergi Mevzuatı Takibi Nasıl Yapılır ?
 153. 2007 yılında işi bırakan 1.sınıf mükellef tekrar işe başlarsa
 154. Gider Yansıtması
 155. Fatura-dekont ayrımı
 156. Sanat Eserleri Teslimi
 157. Ba - Bs Formlarındaki 5.000 TL Sınırının Faturayla Bağlantısı Hakk.
 158. Apartman aidat ve giderleri
 159. Şubat Ba-Bs Düzeltme Son Gün
 160. 18 yaş altı küçüklerin vergi kaydı
 161. Tekel bayilerinde toplu fatura kesilebilirmi?
 162. İkinci el yazar kasa devrinde hangi işlemler yapılır.?
 163. Hacizli malın girişi nasıl yapılır.?
 164. Yangında değeri düşen mallar.?
 165. Sevk İrsaiyelerinin Fatura Edilmemesi
 166. Yazar Kasa Levhası
 167. Genel Kurula Sunulan Gelir Tablosu Bilanço
 168. Esnaf odasının beyanname göndermesi yasalmıdır.?
 169. Halı Yıkama Şirketi
 170. İşyeri Açılışı Stok
 171. İşyeri sahibinden farklı bir kişi adına kira kontratı yapılması.?
 172. KOSGEB'den Gelen Hibe Parası
 173. Serbest Meslek Defteri Noter Onayı
 174. Ofis açmak için gereken vergi masrafı?
 175. Basit Usül beyanname gönderme.?
 176. Yeni açılan eczane de ek 3 bilgi formu
 177. Aylıkmı üç aylıkmı olmalı.?
 178. E-Beyannameden 2.Sınıf Mükellefin Beyannamelerini Kendisinin Göndermesi ?
 179. İş Makinası Alımı
 180. Sigorta Broker ve Acentelerinin BA-BS karşısındaki durumu (son şekil)
 181. Fatura ve Ünvan değişikliği
 182. "Vergi Kaçırma"
 183. 1.sınıf olması gerekirken 2.sınıf defter tutan mükellefin durumu
 184. Süt ve Süt Ürünleri Ticareti
 185. Ba Bs Düzeltmesinde ne kadar ceza gelir.?
 186. İşyeri açılışı
 187. Arsa ve Arazinin Aktife kaydı
 188. Araç Satışı
 189. Vakıf kuruluşu hk.?
 190. İlan ve Reklam Vergisi
 191. Kapıcı Ücreti İşletme Defteri Kaydı
 192. Kooeratifin ile Müteaahhid arasında ödeme ilişkisinde sorun
 193. DBS İçin Yapılan Harcamalar
 194. Şube Vergi Levhası
 195. Kanuni Defterlere Düzeltme
 196. İthalat Teşviği
 197. 2009 4.dön.geç.ver. bey
 198. Ba- Bs formunda faturasız arazi alışaları
 199. Noterde Tasdiklenmiş Bir Evrağı İade Etmek İstenmesi
 200. Yurtdışı Hizmet Faturaları Ba Durumu
 201. Sahte Olduğu Düşünülen Fatura Kullanımı
 202. B Formu düzeltmesi ceza gelmiyor
 203. Kira Sözleşmesi
 204. Başka firma adına nakliye.!
 205. TAŞINDI: Şirket kredi kartları hangi hesapta takip edilmeli.?
 206. Şahıs İşletmesi Kapanışı hk.
 207. Home/Ofis' den ürün satışı yapmak istiyorum.?
 208. Kullanılmış Fatura Koçanlarının Kaybolması.
 209. Ödeme kaydedici cihaz Levhası alana kadar.?
 210. Bina Değerlemesi
 211. Daire alacağız, şirket adınamı ortak adınamı.?
 212. Taşeron Nasıl Fatura Kesmeli.?
 213. Sınıf Değiştirme de Tekel İstisnası
 214. Belediye
 215. Sevk irsaliyesi
 216. Borç Dekontunun altındaki evrakların niteliği.
 217. Avansların Değerlemesi
 218. Yurtdışı Hizmet Ft sı
 219. Müstahsil makbuzu.
 220. İşe Başlama
 221. K.k.e.giderleri G.v.beyanında nasıl gösterilecek.?
 222. Geç Verilen Ba-Bs Formu İçin Kesilen Ceza Tutarını Nasıl Öğrenebilirim?
 223. Adi Ortaklık Mali Tablo
 224. Defter tasdiki.
 225. Vergi Ceza İhbarnemesi
 226. Taşıtmatik faturaları hk.
 227. İşyeri kirası stopajı.
 228. Esnaf Sicili
 229. Tekel işyeri açılışı hk.!
 230. Binek Oto Alışı ve Ba da Gösterimi
 231. Yazar kasa hk.
 232. 8.000 TL üstü Nakit Çıkışı
 233. Matrahsız Fatura Hk.
 234. Elektronik Ortamda Beyannama Vermeme Cezasası
 235. Filli Faaliyete Başlama
 236. Beyyanname elden verme hk.!
 237. Ara Tasdik Hakkında !!
 238. Beyanname vermeyen muhasebeci.?
 239. Şirketin Aktifine Kayıtlı Mesken
 240. BaBs düzeltme.?
 241. Faaliyet Kodları
 242. Amortisman Oranı
 243. Yurt Dışından mukim bir firmanın faturasını Türkiyedeki banka hesabına ödenmesi
 244. İşyeri Açılışı
 245. Verilmeyen Beyannameler
 246. Terzihane Açılışı
 247. Gmsi hakkında.?
 248. Transit geçiş hk.
 249. Ortaklar Cari Hesabı
 250. Yazar Kasa alma mecburiyeti.