PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. İnternet Üzerinden Alınan Çıktı
 2. Taksitli kredi kartı harcama tutarlarının yevmiye kaydı
 3. 8.000-TL Sınırı!
 4. Yemek Faturalarındaki İçki Giderlerinin Kaydı ?
 5. Ba-Bs Vermeme
 6. Demirbaş.?
 7. Tevsik zorunluluğu?
 8. İşten Ayrılmış İşçiye Taahhütname İmzalatma
 9. 15 yıl sonra vergi borcu istenir mi?
 10. 5811 sayılı varlık barışı hk.
 11. 77-Mük.355/1-1 V.U.K'nun Mükerrer 355/1-1
 12. Banka Kredisi Yevmiye Kayıt Tarihi (yeni)
 13. banka kredisi yevmiye kayıt tarihi
 14. Kollektif Şirketlerde Sermaye Arttırmı
 15. Bakkal Kâr Marjları
 16. Kuyum Alımlarının Ba Formunda Bildirilmesi
 17. Alıştan İade Faturası
 18. TAŞINDI: Kiralık Ofis Ankara Kızılay Özveren Sokakta Lüks Ofise Kira Ortağı Aranıyor (Dub
 19. Mükerrer Fatura Girişi
 20. Geçici Vergide Resen Mahsup
 21. Sezonluk İşyeri Hk.
 22. Ba Bs formlarında olup defter ibrazı olmayan sahte faturanın cezası
 23. Elektrik Faturası Ba Formu
 24. Form Ba Bs Özel Matrah Şekline Tabi Mal ve Hizmet Alış Satışlarında Katma Değer
 25. Geçici Vergide %10 luk yanılma payı hesabı
 26. Asgari Ücret Altında Tutulan Defterler Hk.
 27. Yevmiye Defter Dökümü Hk.
 28. 2009 yılı kurum zararını tasfiye beyannamesinde gösterme
 29. 159 kur farkı
 30. Maliye Tarafından Kestirilen Fatura
 31. Bs 4.999.99
 32. Yazar Kasa Fişi
 33. Şahıs firması ,sanal Ticaret üzerine
 34. İptal edilmesi gereken Fatura aslının kaybedilirse ne yapılır.?
 35. Gümrük Müşavirliği Dekontları.?
 36. 23 Nisan SSK ve Stopaj
 37. Ön ödeme avansı için fatura düzenlenmesi.
 38. Stopaj
 39. Mülkiyeti eşe ait olan evin stopajı
 40. Akaryakıt Fişlerinin Gider Yazılması ?
 41. Ticari Araçlarda Amortisman
 42. Tasfiye halinde, defter tasdik zamanı
 43. Şube açılışı yapmadan "kirası" gider yazılır mı?
 44. Şube Giderleri. (Özel Maliyetler)
 45. Akaryakıt Ba Bs Maliyenin yazısı
 46. Bedelsiz İhracat
 47. Yurtdışı hizmet faturasının gümrük bildirimi.?
 48. Belediyeden kiralanan işyeri
 49. İşyeri açmak istiyorum.
 50. Vergi levhası onaylatma.
 51. Harcırah beyanname örneği.?
 52. Islanan ve kullanılamaz hale gelen faturalar.!
 53. İşletme defteri ve çiftçi işletme defteri aynı anda tutulur sa ?
 54. Kira Kontratı
 55. Bir Şirketin Diğer Bir Şirkete Yaptığı İnşaat İşi
 56. İhraç Kayıtlı satış Ft.
 57. Ssk teftişi için yazdırılan defterlerdeki hata varsa.?
 58. Yıllara Yaygın İnş Enflasyon Düzeltmesi
 59. Varlık Barışı Fonu Sermaye Artışı
 60. Sermaye Arttırımı ve Ortaklar Hesabı kullanılması
 61. Sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunlumudur.?
 62. Bağış
 63. En Kolay En Anlaşılır Vergi Mevzuatı Takibi Nasıl Yapılır ?
 64. 2007 yılında işi bırakan 1.sınıf mükellef tekrar işe başlarsa
 65. Gider Yansıtması
 66. Fatura-dekont ayrımı
 67. Sanat Eserleri Teslimi
 68. Ba - Bs Formlarındaki 5.000 TL Sınırının Faturayla Bağlantısı Hakk.
 69. Apartman aidat ve giderleri
 70. Şubat Ba-Bs Düzeltme Son Gün
 71. 18 yaş altı küçüklerin vergi kaydı
 72. Tekel bayilerinde toplu fatura kesilebilirmi?
 73. İkinci el yazar kasa devrinde hangi işlemler yapılır.?
 74. Hacizli malın girişi nasıl yapılır.?
 75. Yangında değeri düşen mallar.?
 76. Sevk İrsaiyelerinin Fatura Edilmemesi
 77. Yazar Kasa Levhası
 78. Genel Kurula Sunulan Gelir Tablosu Bilanço
 79. Esnaf odasının beyanname göndermesi yasalmıdır.?
 80. Halı Yıkama Şirketi
 81. İşyeri Açılışı Stok
 82. İşyeri sahibinden farklı bir kişi adına kira kontratı yapılması.?
 83. KOSGEB'den Gelen Hibe Parası
 84. Serbest Meslek Defteri Noter Onayı
 85. Ofis açmak için gereken vergi masrafı?
 86. Basit Usül beyanname gönderme.?
 87. Yeni açılan eczane de ek 3 bilgi formu
 88. Aylıkmı üç aylıkmı olmalı.?
 89. E-Beyannameden 2.Sınıf Mükellefin Beyannamelerini Kendisinin Göndermesi ?
 90. İş Makinası Alımı
 91. Sigorta Broker ve Acentelerinin BA-BS karşısındaki durumu (son şekil)
 92. Fatura ve Ünvan değişikliği
 93. "Vergi Kaçırma"
 94. 1.sınıf olması gerekirken 2.sınıf defter tutan mükellefin durumu
 95. Süt ve Süt Ürünleri Ticareti
 96. Ba Bs Düzeltmesinde ne kadar ceza gelir.?
 97. İşyeri açılışı
 98. Arsa ve Arazinin Aktife kaydı
 99. Araç Satışı
 100. Vakıf kuruluşu hk.?
 101. İlan ve Reklam Vergisi
 102. Kapıcı Ücreti İşletme Defteri Kaydı
 103. Kooeratifin ile Müteaahhid arasında ödeme ilişkisinde sorun
 104. DBS İçin Yapılan Harcamalar
 105. Şube Vergi Levhası
 106. Kanuni Defterlere Düzeltme
 107. İthalat Teşviği
 108. 2009 4.dön.geç.ver. bey
 109. Ba- Bs formunda faturasız arazi alışaları
 110. Noterde Tasdiklenmiş Bir Evrağı İade Etmek İstenmesi
 111. Yurtdışı Hizmet Faturaları Ba Durumu
 112. Sahte Olduğu Düşünülen Fatura Kullanımı
 113. B Formu düzeltmesi ceza gelmiyor
 114. Kira Sözleşmesi
 115. Başka firma adına nakliye.!
 116. TAŞINDI: Şirket kredi kartları hangi hesapta takip edilmeli.?
 117. Şahıs İşletmesi Kapanışı hk.
 118. Home/Ofis' den ürün satışı yapmak istiyorum.?
 119. Kullanılmış Fatura Koçanlarının Kaybolması.
 120. Ödeme kaydedici cihaz Levhası alana kadar.?
 121. Bina Değerlemesi
 122. Daire alacağız, şirket adınamı ortak adınamı.?
 123. Taşeron Nasıl Fatura Kesmeli.?
 124. Sınıf Değiştirme de Tekel İstisnası
 125. Belediye
 126. Sevk irsaliyesi
 127. Borç Dekontunun altındaki evrakların niteliği.
 128. Avansların Değerlemesi
 129. Yurtdışı Hizmet Ft sı
 130. Müstahsil makbuzu.
 131. İşe Başlama
 132. K.k.e.giderleri G.v.beyanında nasıl gösterilecek.?
 133. Geç Verilen Ba-Bs Formu İçin Kesilen Ceza Tutarını Nasıl Öğrenebilirim?
 134. Adi Ortaklık Mali Tablo
 135. Defter tasdiki.
 136. Vergi Ceza İhbarnemesi
 137. Taşıtmatik faturaları hk.
 138. İşyeri kirası stopajı.
 139. Esnaf Sicili
 140. Tekel işyeri açılışı hk.!
 141. Binek Oto Alışı ve Ba da Gösterimi
 142. Yazar kasa hk.
 143. 8.000 TL üstü Nakit Çıkışı
 144. Matrahsız Fatura Hk.
 145. Elektronik Ortamda Beyannama Vermeme Cezasası
 146. Filli Faaliyete Başlama
 147. Beyyanname elden verme hk.!
 148. Ara Tasdik Hakkında !!
 149. Beyanname vermeyen muhasebeci.?
 150. Şirketin Aktifine Kayıtlı Mesken
 151. BaBs düzeltme.?
 152. Faaliyet Kodları
 153. Amortisman Oranı
 154. Yurt Dışından mukim bir firmanın faturasını Türkiyedeki banka hesabına ödenmesi
 155. İşyeri Açılışı
 156. Verilmeyen Beyannameler
 157. Terzihane Açılışı
 158. Gmsi hakkında.?
 159. Transit geçiş hk.
 160. Ortaklar Cari Hesabı
 161. Yazar Kasa alma mecburiyeti.
 162. Beynannamede smmm kaşesi.?
 163. Binde 5 götürü gider uygulaması
 164. Defter Tasdiki
 165. Dolandırıcı Muhasebeci?!
 166. Avukatların faaliyet kodları.
 167. Pişmanlıkla verilen düzeltme beyannamesinin kabul edilmemesi.?
 168. TAŞINDI: Bdp bilanço ve gelir tablosu girilmesi.?
 169. Ortaklardan Alacaklar 131 hesap
 170. Alacak gecikme faizi hk.
 171. %35 lik vergi dilimi
 172. Araç Noter satışı ve fatura
 173. İhracatta intaç tarihi ve kur hk.
 174. Traktör İle Şehiriçi Nakliye Yapanlarda Vergi Levhası Zorunluluğu
 175. Beyanname düzenleyen kısmı
 176. Fatura Kesilmesi
 177. İşyeri Kirasında İndirim
 178. 2. işyeri açılışı
 179. Ücret Bordrosu Ba İşleme
 180. Vade Farkı Hesaplama
 181. Alacağın tahsil edilememesi hak
 182. Şüpheli Tic. Alacağa Karşılık Ayırmak
 183. Senet
 184. Ba-Bs Doldurma hk.
 185. Taşeron Firma Olarak Kesilen Fatura
 186. Beyanname gönderme şifresi.?
 187. İş Makinası Satışı
 188. Kuyumcularda Milyem
 189. Yanlış Sermaye Kaydı
 190. Vergi Muafiyeti
 191. Anonim Şirketlerde Hisse Devretme veya Deviralma
 192. Sınıf değiştirme hk.
 193. Hidrolik Ekskavatör Satışı
 194. Elektrik Fatura Ba Formunda gösterme
 195. Kira Sözleşmeleri
 196. Yurtdışından posta yoluyla ürün getirip Türkiye'de satmak
 197. Geçici vergi ve kurumlar vergisi yevmiye kayıtları
 198. İhracat faturası gibi mi olmalı.?
 199. Vergi incelemesi ve Varlık Barışı hk.
 200. Yurtdışı harcamalarının bir kısmının iadesi.
 201. Seyyar satıcılık hk.
 202. TAŞINDI: 2010 YILI VE MÜTEAKİP YILLIRIN AYLIK BA-BS FORMLARI HK.
 203. Gmsi hk.
 204. Borç Senetleri ve Alacak Senetleri, Verilen Çekler ve Alınan Çeklerin Döviz Kuru
 205. Fason işleyişi belge düzeni
 206. Beko-Loder faydalı ömür süresi.?
 207. Telekom Alt Yapı İnşaatı
 208. Nakliyecilik Faaliyeti Sona erer mi?
 209. TAŞINDI: ihracatta ötv
 210. Fatura kesme hk.
 211. Teşvik Gelirlerine fatura kesilirmi.?
 212. Normal amortismana geçiş.
 213. Dövizli alınan çeklerin iadesi
 214. Limited Şirket birleşmesi.
 215. KKEG Dönem Sonu.
 216. Fatura düzeltilmesi.
 217. Yurdışına yapılan Web Tasarım Hizmeti
 218. Ötv beyanı hk.
 219. Kira kontratı yenilemede damga vergisi.
 220. Basit Usul Beyan
 221. BA'nın Kapsamına Harç Girermi?
 222. Vergilendirme
 223. Vekalet Ücreti
 224. Değersiz Alacaklar
 225. Basit Usul Hk.
 226. 8000 TL ve üstü ödeme ve tahsilatlar
 227. Süt Birliği Muhasebesi
 228. Yapı Kooperatifinin Defterlerini Alırken Nelere Dikkat Etmeli?
 229. İş merkezi Yöneticiliği
 230. Basit usül hk.
 231. Emtia sigorta gideri.
 232. Mimarların Defter Tasdikleri
 233. Huzur hakkı.
 234. Kuyumcu enflasyon muhasebesi ve yeniden değerleme işlemleri hk.?
 235. Kdv iadesi ile mahsup edilen verginin muhasebe kaydı.
 236. İşçi giriş ve çıkışlarının vergi dairesine bildirilmesi
 237. Yanlış Hakediş Faturasının Belediye Tarafından Düzeltilmesi Nasıl Olur?
 238. Fazladan amortisman ayrılması.
 239. Telif ödeme.
 240. 2009 ocak-aralık düzeltme kat s.
 241. İşletme Hesabı Özeti
 242. İhracat faturası.
 243. Geç verilen form ba.
 244. İşletme defterine tabi mükellef kendi beyannamelerini göderebilirler mi.?
 245. Gçb kapanmadan.
 246. Geçmiş yıla ait satışın iadesi.
 247. İş Avansı-Fatura
 248. İşletmede Üretilen Demirbaş...
 249. Hizmet ihraç faturası.
 250. Bilanço Usulünde Defter Tutmama.!