PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Taşeron Faturası
 2. Yazar Kasa
 3. Serbest bölgede çalışma hk..
 4. İş Ortaklığı
 5. Nasıl fatura kesebilirim?
 6. İşletme Açılışı Ünvan
 7. Vergi incelemesinde uyulacak yeni esaslar
 8. Esnaf Sanatkarlar Odasına Kayıt Zorunlu mu
 9. Elektronik beyanda cezalar indiriliyor
 10. Kimse vergi incelemesinden kaçamayacak
 11. Hangi araçlar aktife kayıt edilir.?
 12. İngilizce Fatura Düzenlenebilinir mi?
 13. Şirket Yön.Kur.Başk. İçin Ödenenen Huzur Hakları İçin AGİ Hesaplanır mı
 14. Akaryakıt Fiyat Farkı
 15. Farklı Vergi Dairesi Mükellefin Levha Tasdiki
 16. Sürücü Kursları Belge Düzeni Hakkında
 17. İthalat Hk
 18. Şahış Çekleri
 19. Adi ortaklılarda defter tasdiği
 20. Şubelerde defter tasdiki
 21. Taksitlendirme
 22. Zaman Aşımına uğramışmıdır.
 23. VUK 355 ve Dava açmak.
 24. İşin İçinden Çıkabilmek İçin Ne Yapmalı...
 25. Bilet Satış Acentesi Ba-Bs Formu
 26. Akaryakıt İhalesi
 27. Yazar Kasa Bozuldu
 28. Uçak bileti satışı işyeri hk.
 29. Kapıcı Tazminatı,özellikli durum
 30. Aylık Ve 3 Aylık Muhtasar Arası Geçişler
 31. Emanet Mal Sevkiyatında İrsaliye ve Fatura Düzenlenme Durumu Nasıl Olmalıdır ?
 32. Tarla Alışı
 33. Döviz Alım Belgesi Zorunlu mu?
 34. Potansiyel Numaraya Vergi levhası
 35. Vergide E-Haciz sıkıntısı yaşanıyor.!
 36. Aktifte kayıtlı aracın satış ft ve noter satışı ilişkisi
 37. Gider faturalarının kaydetme usulü?
 38. Ba formu hk.
 39. İşçi çıkışı ve izin ücreti hk.
 40. İşyeri Kira Vergisi beyannamesi verecekmiyiz.?
 41. İrsaliye ile fatura tarihleri
 42. Makina Kira Faturası
 43. Basit Usule Tabi Mükellefin 2. nolu kdv beyannamesi vermesi hk.
 44. İthalat Kdv
 45. E-Beyannamede Resen Terk durumu.?
 46. Vergi Dairesi Değişikliği hk.
 47. Şirketin Envanterine Kayıtlı Meskenler
 48. Burs Verilmesi Hk.
 49. Defter Tasdiki
 50. Online satışlar ve irsaliyeli fatura.
 51. Jetonlu satış yapan makinalar
 52. Tasfiye giriş beyannamesinin elektronik ortamda gönderilememesi.?
 53. Yıllara sari inşaat işinin geçici vergi döneminde beyanı hk.
 54. Doktorların S. Meslek Makbuzları
 55. Vergi/Ceza İhbarnamesi
 56. OKC Test Satışları
 57. Taktire yanlış sevk edilen kdv
 58. Kıst Amortisman
 59. Ymm' ye onaylatılan Vergi Levhasının bildirimi.
 60. Serbet Meslek Makbuzunun Kaybolması
 61. Vergi Dairesi Müşteri Bildirimi
 62. Mobilya Mağazasında ki Kredi Kartı Sorunları Hk.
 63. KKEG' den Dolayı Kar Çıkması.?
 64. Teminat Mektubu Komisyonlarının Gecikme Zamları
 65. İnternet Üzerinden Alınan Çıktı
 66. Taksitli kredi kartı harcama tutarlarının yevmiye kaydı
 67. 8.000-TL Sınırı!
 68. Yemek Faturalarındaki İçki Giderlerinin Kaydı ?
 69. Ba-Bs Vermeme
 70. Demirbaş.?
 71. Tevsik zorunluluğu?
 72. İşten Ayrılmış İşçiye Taahhütname İmzalatma
 73. 15 yıl sonra vergi borcu istenir mi?
 74. 5811 sayılı varlık barışı hk.
 75. 77-Mük.355/1-1 V.U.K'nun Mükerrer 355/1-1
 76. Banka Kredisi Yevmiye Kayıt Tarihi (yeni)
 77. banka kredisi yevmiye kayıt tarihi
 78. Kollektif Şirketlerde Sermaye Arttırmı
 79. Bakkal Kâr Marjları
 80. Kuyum Alımlarının Ba Formunda Bildirilmesi
 81. Alıştan İade Faturası
 82. TAŞINDI: Kiralık Ofis Ankara Kızılay Özveren Sokakta Lüks Ofise Kira Ortağı Aranıyor (Dub
 83. Mükerrer Fatura Girişi
 84. Geçici Vergide Resen Mahsup
 85. Sezonluk İşyeri Hk.
 86. Ba Bs formlarında olup defter ibrazı olmayan sahte faturanın cezası
 87. Elektrik Faturası Ba Formu
 88. Form Ba Bs Özel Matrah Şekline Tabi Mal ve Hizmet Alış Satışlarında Katma Değer
 89. Geçici Vergide %10 luk yanılma payı hesabı
 90. Asgari Ücret Altında Tutulan Defterler Hk.
 91. Yevmiye Defter Dökümü Hk.
 92. 2009 yılı kurum zararını tasfiye beyannamesinde gösterme
 93. 159 kur farkı
 94. Maliye Tarafından Kestirilen Fatura
 95. Bs 4.999.99
 96. Yazar Kasa Fişi
 97. Şahıs firması ,sanal Ticaret üzerine
 98. İptal edilmesi gereken Fatura aslının kaybedilirse ne yapılır.?
 99. Gümrük Müşavirliği Dekontları.?
 100. 23 Nisan SSK ve Stopaj
 101. Ön ödeme avansı için fatura düzenlenmesi.
 102. Stopaj
 103. Mülkiyeti eşe ait olan evin stopajı
 104. Akaryakıt Fişlerinin Gider Yazılması ?
 105. Ticari Araçlarda Amortisman
 106. Tasfiye halinde, defter tasdik zamanı
 107. Şube açılışı yapmadan "kirası" gider yazılır mı?
 108. Şube Giderleri. (Özel Maliyetler)
 109. Akaryakıt Ba Bs Maliyenin yazısı
 110. Bedelsiz İhracat
 111. Yurtdışı hizmet faturasının gümrük bildirimi.?
 112. Belediyeden kiralanan işyeri
 113. İşyeri açmak istiyorum.
 114. Vergi levhası onaylatma.
 115. Harcırah beyanname örneği.?
 116. Islanan ve kullanılamaz hale gelen faturalar.!
 117. İşletme defteri ve çiftçi işletme defteri aynı anda tutulur sa ?
 118. Kira Kontratı
 119. Bir Şirketin Diğer Bir Şirkete Yaptığı İnşaat İşi
 120. İhraç Kayıtlı satış Ft.
 121. Ssk teftişi için yazdırılan defterlerdeki hata varsa.?
 122. Yıllara Yaygın İnş Enflasyon Düzeltmesi
 123. Varlık Barışı Fonu Sermaye Artışı
 124. Sermaye Arttırımı ve Ortaklar Hesabı kullanılması
 125. Sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunlumudur.?
 126. Bağış
 127. En Kolay En Anlaşılır Vergi Mevzuatı Takibi Nasıl Yapılır ?
 128. 2007 yılında işi bırakan 1.sınıf mükellef tekrar işe başlarsa
 129. Gider Yansıtması
 130. Fatura-dekont ayrımı
 131. Sanat Eserleri Teslimi
 132. Ba - Bs Formlarındaki 5.000 TL Sınırının Faturayla Bağlantısı Hakk.
 133. Apartman aidat ve giderleri
 134. Şubat Ba-Bs Düzeltme Son Gün
 135. 18 yaş altı küçüklerin vergi kaydı
 136. Tekel bayilerinde toplu fatura kesilebilirmi?
 137. İkinci el yazar kasa devrinde hangi işlemler yapılır.?
 138. Hacizli malın girişi nasıl yapılır.?
 139. Yangında değeri düşen mallar.?
 140. Sevk İrsaiyelerinin Fatura Edilmemesi
 141. Yazar Kasa Levhası
 142. Genel Kurula Sunulan Gelir Tablosu Bilanço
 143. Esnaf odasının beyanname göndermesi yasalmıdır.?
 144. Halı Yıkama Şirketi
 145. İşyeri Açılışı Stok
 146. İşyeri sahibinden farklı bir kişi adına kira kontratı yapılması.?
 147. KOSGEB'den Gelen Hibe Parası
 148. Serbest Meslek Defteri Noter Onayı
 149. Ofis açmak için gereken vergi masrafı?
 150. Basit Usül beyanname gönderme.?
 151. Yeni açılan eczane de ek 3 bilgi formu
 152. Aylıkmı üç aylıkmı olmalı.?
 153. E-Beyannameden 2.Sınıf Mükellefin Beyannamelerini Kendisinin Göndermesi ?
 154. İş Makinası Alımı
 155. Sigorta Broker ve Acentelerinin BA-BS karşısındaki durumu (son şekil)
 156. Fatura ve Ünvan değişikliği
 157. "Vergi Kaçırma"
 158. 1.sınıf olması gerekirken 2.sınıf defter tutan mükellefin durumu
 159. Süt ve Süt Ürünleri Ticareti
 160. Ba Bs Düzeltmesinde ne kadar ceza gelir.?
 161. İşyeri açılışı
 162. Arsa ve Arazinin Aktife kaydı
 163. Araç Satışı
 164. Vakıf kuruluşu hk.?
 165. İlan ve Reklam Vergisi
 166. Kapıcı Ücreti İşletme Defteri Kaydı
 167. Kooeratifin ile Müteaahhid arasında ödeme ilişkisinde sorun
 168. DBS İçin Yapılan Harcamalar
 169. Şube Vergi Levhası
 170. Kanuni Defterlere Düzeltme
 171. İthalat Teşviği
 172. 2009 4.dön.geç.ver. bey
 173. Ba- Bs formunda faturasız arazi alışaları
 174. Noterde Tasdiklenmiş Bir Evrağı İade Etmek İstenmesi
 175. Yurtdışı Hizmet Faturaları Ba Durumu
 176. Sahte Olduğu Düşünülen Fatura Kullanımı
 177. B Formu düzeltmesi ceza gelmiyor
 178. Kira Sözleşmesi
 179. Başka firma adına nakliye.!
 180. TAŞINDI: Şirket kredi kartları hangi hesapta takip edilmeli.?
 181. Şahıs İşletmesi Kapanışı hk.
 182. Home/Ofis' den ürün satışı yapmak istiyorum.?
 183. Kullanılmış Fatura Koçanlarının Kaybolması.
 184. Ödeme kaydedici cihaz Levhası alana kadar.?
 185. Bina Değerlemesi
 186. Daire alacağız, şirket adınamı ortak adınamı.?
 187. Taşeron Nasıl Fatura Kesmeli.?
 188. Sınıf Değiştirme de Tekel İstisnası
 189. Belediye
 190. Sevk irsaliyesi
 191. Borç Dekontunun altındaki evrakların niteliği.
 192. Avansların Değerlemesi
 193. Yurtdışı Hizmet Ft sı
 194. Müstahsil makbuzu.
 195. İşe Başlama
 196. K.k.e.giderleri G.v.beyanında nasıl gösterilecek.?
 197. Geç Verilen Ba-Bs Formu İçin Kesilen Ceza Tutarını Nasıl Öğrenebilirim?
 198. Adi Ortaklık Mali Tablo
 199. Defter tasdiki.
 200. Vergi Ceza İhbarnemesi
 201. Taşıtmatik faturaları hk.
 202. İşyeri kirası stopajı.
 203. Esnaf Sicili
 204. Tekel işyeri açılışı hk.!
 205. Binek Oto Alışı ve Ba da Gösterimi
 206. Yazar kasa hk.
 207. 8.000 TL üstü Nakit Çıkışı
 208. Matrahsız Fatura Hk.
 209. Elektronik Ortamda Beyannama Vermeme Cezasası
 210. Filli Faaliyete Başlama
 211. Beyyanname elden verme hk.!
 212. Ara Tasdik Hakkında !!
 213. Beyanname vermeyen muhasebeci.?
 214. Şirketin Aktifine Kayıtlı Mesken
 215. BaBs düzeltme.?
 216. Faaliyet Kodları
 217. Amortisman Oranı
 218. Yurt Dışından mukim bir firmanın faturasını Türkiyedeki banka hesabına ödenmesi
 219. İşyeri Açılışı
 220. Verilmeyen Beyannameler
 221. Terzihane Açılışı
 222. Gmsi hakkında.?
 223. Transit geçiş hk.
 224. Ortaklar Cari Hesabı
 225. Yazar Kasa alma mecburiyeti.
 226. Beynannamede smmm kaşesi.?
 227. Binde 5 götürü gider uygulaması
 228. Defter Tasdiki
 229. Dolandırıcı Muhasebeci?!
 230. Avukatların faaliyet kodları.
 231. Pişmanlıkla verilen düzeltme beyannamesinin kabul edilmemesi.?
 232. TAŞINDI: Bdp bilanço ve gelir tablosu girilmesi.?
 233. Ortaklardan Alacaklar 131 hesap
 234. Alacak gecikme faizi hk.
 235. %35 lik vergi dilimi
 236. Araç Noter satışı ve fatura
 237. İhracatta intaç tarihi ve kur hk.
 238. Traktör İle Şehiriçi Nakliye Yapanlarda Vergi Levhası Zorunluluğu
 239. Beyanname düzenleyen kısmı
 240. Fatura Kesilmesi
 241. İşyeri Kirasında İndirim
 242. 2. işyeri açılışı
 243. Ücret Bordrosu Ba İşleme
 244. Vade Farkı Hesaplama
 245. Alacağın tahsil edilememesi hak
 246. Şüpheli Tic. Alacağa Karşılık Ayırmak
 247. Senet
 248. Ba-Bs Doldurma hk.
 249. Taşeron Firma Olarak Kesilen Fatura
 250. Beyanname gönderme şifresi.?