PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Diğer Ücret Tahriyatı Hk.
 2. Gider Pusulası nasıl kesilir.?
 3. Vergi Ceza İhbarnamesi
 4. SMMM lerce Vergi Beyannameleri İmzalanan Mükellef Bildirimi
 5. Tevkifatlı fatura
 6. Yeni araç alışı
 7. Sigorta Poliçeleri Ba-Bs de Bildirilecek mi ?
 8. Döviz Kasa İşlemleri
 9. Sigorta Poliçeleri Ba-Bs Formunda Bildirilecek mi?
 10. Lpg İstasyonunda çalışan sorumlu müdürler hk.
 11. Hizmet ithalatı fatura kaydı nasıl yapılır.?
 12. Kaybolan 2.nüsha fatura ve irsaliye hk.
 13. Tasfiye halindeki şirkete vergi levhası
 14. Kredi kartı ve tahsilat makbuzu
 15. Vergi cezasında uzlaşma hk.
 16. İthalat
 17. Serbest bölgede çalışma hk..
 18. Motorsikletteki ötv bildirim listesi hk.
 19. Faturasız mal satışı
 20. Kuyumculuk işi muhasebesel konular
 21. Konsolosluğa kesilecek faturada kdv olurmu.?
 22. Amortisman hk.
 23. Ba/Bs verilmemesinden dolayı gelen ceza.?
 24. Fatura kesmeyen dersaneyi şikayet etmek istiyorum...
 25. Cami yaptırma derneklerine yapılan bağış
 26. Noterde araç satışının bedeli
 27. Defterleri vermeyen eski muhasebe konusunda ne yapılır.?
 28. Ticari defterler Hakkında..
 29. İşçi adına yapılan havale
 30. Vergi Usul Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikler
 31. Basit Usul Hakkında
 32. Taşıt satışında fatura 2 kişinin üzerine kesilebilirmi.?
 33. Gider pusulası hk.
 34. Taşeron Faturası
 35. Yazar Kasa
 36. Serbest bölgede çalışma hk..
 37. İş Ortaklığı
 38. Nasıl fatura kesebilirim?
 39. İşletme Açılışı Ünvan
 40. Vergi incelemesinde uyulacak yeni esaslar
 41. Esnaf Sanatkarlar Odasına Kayıt Zorunlu mu
 42. Elektronik beyanda cezalar indiriliyor
 43. Kimse vergi incelemesinden kaçamayacak
 44. Hangi araçlar aktife kayıt edilir.?
 45. İngilizce Fatura Düzenlenebilinir mi?
 46. Şirket Yön.Kur.Başk. İçin Ödenenen Huzur Hakları İçin AGİ Hesaplanır mı
 47. Akaryakıt Fiyat Farkı
 48. Farklı Vergi Dairesi Mükellefin Levha Tasdiki
 49. Sürücü Kursları Belge Düzeni Hakkında
 50. İthalat Hk
 51. Şahış Çekleri
 52. Adi ortaklılarda defter tasdiği
 53. Şubelerde defter tasdiki
 54. Taksitlendirme
 55. Zaman Aşımına uğramışmıdır.
 56. VUK 355 ve Dava açmak.
 57. İşin İçinden Çıkabilmek İçin Ne Yapmalı...
 58. Bilet Satış Acentesi Ba-Bs Formu
 59. Akaryakıt İhalesi
 60. Yazar Kasa Bozuldu
 61. Uçak bileti satışı işyeri hk.
 62. Kapıcı Tazminatı,özellikli durum
 63. Aylık Ve 3 Aylık Muhtasar Arası Geçişler
 64. Emanet Mal Sevkiyatında İrsaliye ve Fatura Düzenlenme Durumu Nasıl Olmalıdır ?
 65. Tarla Alışı
 66. Döviz Alım Belgesi Zorunlu mu?
 67. Potansiyel Numaraya Vergi levhası
 68. Vergide E-Haciz sıkıntısı yaşanıyor.!
 69. Aktifte kayıtlı aracın satış ft ve noter satışı ilişkisi
 70. Gider faturalarının kaydetme usulü?
 71. Ba formu hk.
 72. İşçi çıkışı ve izin ücreti hk.
 73. İşyeri Kira Vergisi beyannamesi verecekmiyiz.?
 74. İrsaliye ile fatura tarihleri
 75. Makina Kira Faturası
 76. Basit Usule Tabi Mükellefin 2. nolu kdv beyannamesi vermesi hk.
 77. İthalat Kdv
 78. E-Beyannamede Resen Terk durumu.?
 79. Vergi Dairesi Değişikliği hk.
 80. Şirketin Envanterine Kayıtlı Meskenler
 81. Burs Verilmesi Hk.
 82. Defter Tasdiki
 83. Online satışlar ve irsaliyeli fatura.
 84. Jetonlu satış yapan makinalar
 85. Tasfiye giriş beyannamesinin elektronik ortamda gönderilememesi.?
 86. Yıllara sari inşaat işinin geçici vergi döneminde beyanı hk.
 87. Doktorların S. Meslek Makbuzları
 88. Vergi/Ceza İhbarnamesi
 89. OKC Test Satışları
 90. Taktire yanlış sevk edilen kdv
 91. Kıst Amortisman
 92. Ymm' ye onaylatılan Vergi Levhasının bildirimi.
 93. Serbet Meslek Makbuzunun Kaybolması
 94. Vergi Dairesi Müşteri Bildirimi
 95. Mobilya Mağazasında ki Kredi Kartı Sorunları Hk.
 96. KKEG' den Dolayı Kar Çıkması.?
 97. Teminat Mektubu Komisyonlarının Gecikme Zamları
 98. İnternet Üzerinden Alınan Çıktı
 99. Taksitli kredi kartı harcama tutarlarının yevmiye kaydı
 100. 8.000-TL Sınırı!
 101. Yemek Faturalarındaki İçki Giderlerinin Kaydı ?
 102. Ba-Bs Vermeme
 103. Demirbaş.?
 104. Tevsik zorunluluğu?
 105. İşten Ayrılmış İşçiye Taahhütname İmzalatma
 106. 15 yıl sonra vergi borcu istenir mi?
 107. 5811 sayılı varlık barışı hk.
 108. 77-Mük.355/1-1 V.U.K'nun Mükerrer 355/1-1
 109. Banka Kredisi Yevmiye Kayıt Tarihi (yeni)
 110. banka kredisi yevmiye kayıt tarihi
 111. Kollektif Şirketlerde Sermaye Arttırmı
 112. Bakkal Kâr Marjları
 113. Kuyum Alımlarının Ba Formunda Bildirilmesi
 114. Alıştan İade Faturası
 115. TAŞINDI: Kiralık Ofis Ankara Kızılay Özveren Sokakta Lüks Ofise Kira Ortağı Aranıyor (Dub
 116. Mükerrer Fatura Girişi
 117. Geçici Vergide Resen Mahsup
 118. Sezonluk İşyeri Hk.
 119. Ba Bs formlarında olup defter ibrazı olmayan sahte faturanın cezası
 120. Elektrik Faturası Ba Formu
 121. Form Ba Bs Özel Matrah Şekline Tabi Mal ve Hizmet Alış Satışlarında Katma Değer
 122. Geçici Vergide %10 luk yanılma payı hesabı
 123. Asgari Ücret Altında Tutulan Defterler Hk.
 124. Yevmiye Defter Dökümü Hk.
 125. 2009 yılı kurum zararını tasfiye beyannamesinde gösterme
 126. 159 kur farkı
 127. Maliye Tarafından Kestirilen Fatura
 128. Bs 4.999.99
 129. Yazar Kasa Fişi
 130. Şahıs firması ,sanal Ticaret üzerine
 131. İptal edilmesi gereken Fatura aslının kaybedilirse ne yapılır.?
 132. Gümrük Müşavirliği Dekontları.?
 133. 23 Nisan SSK ve Stopaj
 134. Ön ödeme avansı için fatura düzenlenmesi.
 135. Stopaj
 136. Mülkiyeti eşe ait olan evin stopajı
 137. Akaryakıt Fişlerinin Gider Yazılması ?
 138. Ticari Araçlarda Amortisman
 139. Tasfiye halinde, defter tasdik zamanı
 140. Şube açılışı yapmadan "kirası" gider yazılır mı?
 141. Şube Giderleri. (Özel Maliyetler)
 142. Akaryakıt Ba Bs Maliyenin yazısı
 143. Bedelsiz İhracat
 144. Yurtdışı hizmet faturasının gümrük bildirimi.?
 145. Belediyeden kiralanan işyeri
 146. İşyeri açmak istiyorum.
 147. Vergi levhası onaylatma.
 148. Harcırah beyanname örneği.?
 149. Islanan ve kullanılamaz hale gelen faturalar.!
 150. İşletme defteri ve çiftçi işletme defteri aynı anda tutulur sa ?
 151. Kira Kontratı
 152. Bir Şirketin Diğer Bir Şirkete Yaptığı İnşaat İşi
 153. İhraç Kayıtlı satış Ft.
 154. Ssk teftişi için yazdırılan defterlerdeki hata varsa.?
 155. Yıllara Yaygın İnş Enflasyon Düzeltmesi
 156. Varlık Barışı Fonu Sermaye Artışı
 157. Sermaye Arttırımı ve Ortaklar Hesabı kullanılması
 158. Sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunlumudur.?
 159. Bağış
 160. En Kolay En Anlaşılır Vergi Mevzuatı Takibi Nasıl Yapılır ?
 161. 2007 yılında işi bırakan 1.sınıf mükellef tekrar işe başlarsa
 162. Gider Yansıtması
 163. Fatura-dekont ayrımı
 164. Sanat Eserleri Teslimi
 165. Ba - Bs Formlarındaki 5.000 TL Sınırının Faturayla Bağlantısı Hakk.
 166. Apartman aidat ve giderleri
 167. Şubat Ba-Bs Düzeltme Son Gün
 168. 18 yaş altı küçüklerin vergi kaydı
 169. Tekel bayilerinde toplu fatura kesilebilirmi?
 170. İkinci el yazar kasa devrinde hangi işlemler yapılır.?
 171. Hacizli malın girişi nasıl yapılır.?
 172. Yangında değeri düşen mallar.?
 173. Sevk İrsaiyelerinin Fatura Edilmemesi
 174. Yazar Kasa Levhası
 175. Genel Kurula Sunulan Gelir Tablosu Bilanço
 176. Esnaf odasının beyanname göndermesi yasalmıdır.?
 177. Halı Yıkama Şirketi
 178. İşyeri Açılışı Stok
 179. İşyeri sahibinden farklı bir kişi adına kira kontratı yapılması.?
 180. KOSGEB'den Gelen Hibe Parası
 181. Serbest Meslek Defteri Noter Onayı
 182. Ofis açmak için gereken vergi masrafı?
 183. Basit Usül beyanname gönderme.?
 184. Yeni açılan eczane de ek 3 bilgi formu
 185. Aylıkmı üç aylıkmı olmalı.?
 186. E-Beyannameden 2.Sınıf Mükellefin Beyannamelerini Kendisinin Göndermesi ?
 187. İş Makinası Alımı
 188. Sigorta Broker ve Acentelerinin BA-BS karşısındaki durumu (son şekil)
 189. Fatura ve Ünvan değişikliği
 190. "Vergi Kaçırma"
 191. 1.sınıf olması gerekirken 2.sınıf defter tutan mükellefin durumu
 192. Süt ve Süt Ürünleri Ticareti
 193. Ba Bs Düzeltmesinde ne kadar ceza gelir.?
 194. İşyeri açılışı
 195. Arsa ve Arazinin Aktife kaydı
 196. Araç Satışı
 197. Vakıf kuruluşu hk.?
 198. İlan ve Reklam Vergisi
 199. Kapıcı Ücreti İşletme Defteri Kaydı
 200. Kooeratifin ile Müteaahhid arasında ödeme ilişkisinde sorun
 201. DBS İçin Yapılan Harcamalar
 202. Şube Vergi Levhası
 203. Kanuni Defterlere Düzeltme
 204. İthalat Teşviği
 205. 2009 4.dön.geç.ver. bey
 206. Ba- Bs formunda faturasız arazi alışaları
 207. Noterde Tasdiklenmiş Bir Evrağı İade Etmek İstenmesi
 208. Yurtdışı Hizmet Faturaları Ba Durumu
 209. Sahte Olduğu Düşünülen Fatura Kullanımı
 210. B Formu düzeltmesi ceza gelmiyor
 211. Kira Sözleşmesi
 212. Başka firma adına nakliye.!
 213. TAŞINDI: Şirket kredi kartları hangi hesapta takip edilmeli.?
 214. Şahıs İşletmesi Kapanışı hk.
 215. Home/Ofis' den ürün satışı yapmak istiyorum.?
 216. Kullanılmış Fatura Koçanlarının Kaybolması.
 217. Ödeme kaydedici cihaz Levhası alana kadar.?
 218. Bina Değerlemesi
 219. Daire alacağız, şirket adınamı ortak adınamı.?
 220. Taşeron Nasıl Fatura Kesmeli.?
 221. Sınıf Değiştirme de Tekel İstisnası
 222. Belediye
 223. Sevk irsaliyesi
 224. Borç Dekontunun altındaki evrakların niteliği.
 225. Avansların Değerlemesi
 226. Yurtdışı Hizmet Ft sı
 227. Müstahsil makbuzu.
 228. İşe Başlama
 229. K.k.e.giderleri G.v.beyanında nasıl gösterilecek.?
 230. Geç Verilen Ba-Bs Formu İçin Kesilen Ceza Tutarını Nasıl Öğrenebilirim?
 231. Adi Ortaklık Mali Tablo
 232. Defter tasdiki.
 233. Vergi Ceza İhbarnemesi
 234. Taşıtmatik faturaları hk.
 235. İşyeri kirası stopajı.
 236. Esnaf Sicili
 237. Tekel işyeri açılışı hk.!
 238. Binek Oto Alışı ve Ba da Gösterimi
 239. Yazar kasa hk.
 240. 8.000 TL üstü Nakit Çıkışı
 241. Matrahsız Fatura Hk.
 242. Elektronik Ortamda Beyannama Vermeme Cezasası
 243. Filli Faaliyete Başlama
 244. Beyyanname elden verme hk.!
 245. Ara Tasdik Hakkında !!
 246. Beyanname vermeyen muhasebeci.?
 247. Şirketin Aktifine Kayıtlı Mesken
 248. BaBs düzeltme.?
 249. Faaliyet Kodları
 250. Amortisman Oranı