PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Taşeron Firma Olarak Kesilen Fatura
 2. Beyanname gönderme şifresi.?
 3. İş Makinası Satışı
 4. Kuyumcularda Milyem
 5. Yanlış Sermaye Kaydı
 6. Vergi Muafiyeti
 7. Anonim Şirketlerde Hisse Devretme veya Deviralma
 8. Sınıf değiştirme hk.
 9. Hidrolik Ekskavatör Satışı
 10. Elektrik Fatura Ba Formunda gösterme
 11. Kira Sözleşmeleri
 12. Yurtdışından posta yoluyla ürün getirip Türkiye'de satmak
 13. Geçici vergi ve kurumlar vergisi yevmiye kayıtları
 14. İhracat faturası gibi mi olmalı.?
 15. Vergi incelemesi ve Varlık Barışı hk.
 16. Yurtdışı harcamalarının bir kısmının iadesi.
 17. Seyyar satıcılık hk.
 18. TAŞINDI: 2010 YILI VE MÜTEAKİP YILLIRIN AYLIK BA-BS FORMLARI HK.
 19. Gmsi hk.
 20. Borç Senetleri ve Alacak Senetleri, Verilen Çekler ve Alınan Çeklerin Döviz Kuru
 21. Fason işleyişi belge düzeni
 22. Beko-Loder faydalı ömür süresi.?
 23. Telekom Alt Yapı İnşaatı
 24. Nakliyecilik Faaliyeti Sona erer mi?
 25. TAŞINDI: ihracatta ötv
 26. Fatura kesme hk.
 27. Teşvik Gelirlerine fatura kesilirmi.?
 28. Normal amortismana geçiş.
 29. Dövizli alınan çeklerin iadesi
 30. Limited Şirket birleşmesi.
 31. KKEG Dönem Sonu.
 32. Fatura düzeltilmesi.
 33. Yurdışına yapılan Web Tasarım Hizmeti
 34. Ötv beyanı hk.
 35. Kira kontratı yenilemede damga vergisi.
 36. Basit Usul Beyan
 37. BA'nın Kapsamına Harç Girermi?
 38. Vergilendirme
 39. Vekalet Ücreti
 40. Değersiz Alacaklar
 41. Basit Usul Hk.
 42. 8000 TL ve üstü ödeme ve tahsilatlar
 43. Süt Birliği Muhasebesi
 44. Yapı Kooperatifinin Defterlerini Alırken Nelere Dikkat Etmeli?
 45. İş merkezi Yöneticiliği
 46. Basit usül hk.
 47. Emtia sigorta gideri.
 48. Mimarların Defter Tasdikleri
 49. Huzur hakkı.
 50. Kuyumcu enflasyon muhasebesi ve yeniden değerleme işlemleri hk.?
 51. Kdv iadesi ile mahsup edilen verginin muhasebe kaydı.
 52. İşçi giriş ve çıkışlarının vergi dairesine bildirilmesi
 53. Yanlış Hakediş Faturasının Belediye Tarafından Düzeltilmesi Nasıl Olur?
 54. Fazladan amortisman ayrılması.
 55. Telif ödeme.
 56. 2009 ocak-aralık düzeltme kat s.
 57. İşletme Hesabı Özeti
 58. İhracat faturası.
 59. Geç verilen form ba.
 60. İşletme defterine tabi mükellef kendi beyannamelerini göderebilirler mi.?
 61. Gçb kapanmadan.
 62. Geçmiş yıla ait satışın iadesi.
 63. İş Avansı-Fatura
 64. İşletmede Üretilen Demirbaş...
 65. Hizmet ihraç faturası.
 66. Bilanço Usulünde Defter Tutmama.!
 67. Varlık barışının sermayeye eklenmesi.
 68. Sebze Meyve Halinde BA-BS Formu Hakkında
 69. Banka Kredilerinde değerleme
 70. İktisadi işletme parola ve şifre.?
 71. Muhtasarın tahakkukunu onaylamayı unutmuşum.?
 72. Toplu fatura.
 73. Ara tasdik 01/02/2010 tarihinde yapılırsa cezai işlem olurmu.?
 74. Kur değerlemesi.
 75. Teminat Mektubunun İhale Makamınca İrat Kaydı
 76. TAŞINDI: TEMİZLİK ŞİRKETİ
 77. Fatura Bulundurma Zorunluluğu
 78. Yurtiçi Varlık Barışı Yasası
 79. İşletmemiz adına kesilen fatura için ortağın kredi kartını kullanabilir miyiz?
 80. Dövizli çekler.
 81. Amortisman Ayırma
 82. ihracat alacağı ile varlık barışı..
 83. Mtv.?
 84. Fatura Kesmek ile İlgili Birkaç Soru
 85. Şüpheli Alacak-Borçlunun iflasına karara verilmesi
 86. Veterinerlerin perakende ilaç satışı.?
 87. Z raporu ve Bs formu
 88. TAŞINDI: ŞİRKETE KAYITLI ARAÇ SATIŞI HK.
 89. İşlenmeyen fatura.
 90. Sermaye Artırmı
 91. 8.000 tl yi aşan ödemeler hakkında
 92. Kayıp fatura hk?
 93. İhale kati teminat bedeli gider midir.?
 94. TAŞINDI: Limited şirket kurarken nelere dikkat edilmeli
 95. Muhtasar Düzeltme Beyannamesi.?
 96. Adi ortaklık Feshi
 97. Elektronik ticaret.
 98. Forklift amortismanı.
 99. Münibüscüler Günlük Hasılatlarını Tek Fişle Kesebilirlermi
 100. Özel Fatura
 101. İşletmelerde Kullanılan Dekontlar... Yoksa yok
 102. 395 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Özelge İstemek)
 103. 2008'de Ödenen Bağ-Kur Primi
 104. Fatura Basımı Hk.
 105. Gider yazılması hk..
 106. Ba Bs Hak.
 107. Yönetim Aidatlarının Gider yazılması?
 108. Hiç beyanname verilmemiş
 109. Şube Açılışı Vergi Dairesine Bildirim.
 110. Kira kontratı hk.
 111. Düzeltme Beyannamesi
 112. Koddan Dolayı Düzeltme
 113. Defter Tasdik Tarihinden Önceki Masraflar
 114. Muhtasar Kontrol
 115. Alışveriş Merkezinde Stand Kiralama
 116. Bakü ' de şube işyeri..!
 117. İhraç Kayıtlı mal alış.
 118. Ne güzel taslak.Ba/Bs bildirimlerinde 2010 da yeni düzenleme.
 119. TAŞINDI: Taşıt vergisi.?
 120. Sermayeye eklemede ticaret siciline tescil.
 121. Beyannameyi nasıl gönderebilirim?
 122. Binek araca yapılan masraflar
 123. Fatura tahsilat noktası (faturavizyon) işyeri açılışı.
 124. Ferdi İşletme Devrinde ÖKC Levhası...
 125. Kurumlar vergisi karşılık ayrılması
 126. Amortisman
 127. VUK 114 - 2 fıkra iptal edildi!
 128. Aktifdeki gayrimenkulün ssk tarafından haciz edilmesi
 129. Muhtasar Beyannameye Özel Usülsüzlük Cezası
 130. Amortisman
 131. Şirket koruma köpeği ve bakımı
 132. İnşaat Maliyeti
 133. Re'sen kapanış.
 134. aciz vesikası ve stopaj
 135. Araç satışı hk.?
 136. özel usulsüzlük cezası hk acil yardıma ihtiyacım var
 137. Aynı adreste 2 firma
 138. emlak alım satımında alınan arsanın kdv si
 139. İrsaliye hk.
 140. İşyeri Kapatma
 141. Fatura asıl ve alt nüshaları.?
 142. Verilmeyen Varlık Barışı Beyannamesi
 143. Harcırah.?
 144. Okul Kantini
 145. TAŞINDI: E-Beyanname Damga Vergisini Tahakkuk Etmedi.
 146. İşyeri Devri ile Birlikte Kullanılan Yazar Kasanın Devir Edilmesi
 147. Muhtasarda Damga Vergisi
 148. Adi Şirketin LTD ye dönüşümü
 149. İrsaliye Tarihi
 150. Kapanış ve ek faaliyet değişikliği
 151. Gelir vergisi mükellefinin ticari faaliyetlerinde kullandığı aracın bildirimi.
 152. Takdir Komisyonunca tayin edilen bedel ve transfer fiyatlandırması
 153. Evanterdeki araç satışı
 154. Varlık barışı.
 155. İrsaliyeden sonra kesilen fatura.
 156. Serbest Meslek Defteri A4
 157. Kur Farkı Hesabı
 158. Gider Pusulası
 159. Yeni işe başlamada araç
 160. Vergi Cezası.
 161. Düzeltme beyannamesi.
 162. Muhtasar beyannamede düzeltme
 163. Vergi levhası tasdiki ile alakalı.
 164. Ortaklar Cari Hesabı
 165. Ödeme Kaydedici Cihaz
 166. Ek Tapu Harcı ?
 167. Ba Bs Cezası Hak.
 168. Koda Girmiş Firmadan Mal Alımı
 169. 2.Sınıfa Geçme
 170. Perte Çıkmış Araç Konusunda
 171. Ödeme Kaydedici Cihaz İzin Belgesi !!!
 172. Sınıf Değiştirme
 173. Geçici Vergi Dönemlerinde Bağkur Primlerinin Mahsup Edilmesi
 174. Şahıslarda 5811 Kanuna Gereği Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır
 175. Yardımcı Defterler
 176. Boş Depozitoların Dekontla İadesi
 177. Ödeme Kaydedici Cihaz İzin Belgesi.
 178. Beyanname Cezaları
 179. 145 Kodu
 180. Süt Birliği'nin tutmak zorunda olduğu defterler
 181. Mükellefin Beyannameleri verilmemiş
 182. Kaybolan Yazarkasa.?
 183. İnşaat işlerinde stopaj kesintisi.
 184. Altın İmalatı Açılış
 185. Serbest meslek makbuzu düzenlerken
 186. Vergi borcum zamanaşımı'na uğradı mı ?
 187. Fatura düzenlememe cezası
 188. Ambalaj ticareti...
 189. Defter Tasdiklerde Farklı Numaralandırma
 190. Fişlerin fatura yerine geçip geçmeyeceği
 191. Şahıs firması envanterine kaydedilen araç ile ilgili
 192. B Formu İle İlgili Çeşitli Görüşler...
 193. Fişlerin bir kısmının şahsi olması durumunda...
 194. Yevmiye ve Defteri Kebir
 195. Mikro Ödemelerde Faturalaştırma
 196. Defter Tasdiği ve Adres Değişikliği
 197. İşletme kapanışı Hk.
 198. İhracat İrsaliye
 199. Hammadde Alış Fatura Tarihi.
 200. Emlak Vergisi Arsa Maliyetine Atılabilir mi
 201. Sabit Kıymet Listesinde Olmayan Demirbaş
 202. Vergi/Ceza İhbarnamesi
 203. Süresinde Verilmeyen Beyannameler için Uzlaşma
 204. Yurtdışına Mali Müşavirlik Hizmeti
 205. Muhtasarda Gösterilen Personelin Eksik Günü
 206. Vergi Hesaplama ve de Vergi Durumum*
 207. Ba Formu
 208. İşyeri Kapanışı
 209. İhracatla alakalı!
 210. Şube açılışlarında defter tasdiki
 211. Amortisman Hakkında
 212. Nakliye şirketinde vergi levhası ve v.d. ne bildirim
 213. Sınıf Değiştirme
 214. İnşaat Kalfasına Yaptırılan İş İçin Gider Pusulası Düzenlenebilir mi?
 215. Sevk İrsaliyesi İmza
 216. Verilen Hizmette stopaj oranı..
 217. Ba Bs
 218. Uzlaşma hk.
 219. Tasdiki zorunlu defterlerin A-4 boyutunda olup olmayacağı hakkında?
 220. Kur Farkı/Değerleme ile ilgili sorunlar
 221. 2. Sınıftan Bilançoya Geçişte Tekeller
 222. Adi Ortaklık Muhasebesi
 223. İrsaliyeye Aynı Ay İçinde Kesilmeyen Fatura
 224. 5728 sayılı yasayı yorumlarmısınız ?
 225. Defter Tasdik ücretleri
 226. Tutanak Tutulan Bir Kişi Basit Usül Mükellefiyet Açabilirmi
 227. Müstesna İstisna
 228. Sigorta Aracı Kuruluşlarının Verdikleri Beyannameler
 229. Gayrifaal Akaryakıt İstasyonunda Pompalara Bağlanacak Ökc Sorunu
 230. Defter Tasdiki
 231. Ba ve Bs
 232. Limited Şirket Müdürünün Sorumluluğu
 233. Yazar Kasa Mali Hafızasının Değişmesi
 234. Tüm kanunlar
 235. BA BS Formları
 236. Serbest Meslek Defterimi Onaylanmalı
 237. Kapanıştan Sonraki Beyannameler
 238. Ba Bs formu
 239. Süresinde Ödenmeyen Leasing Faturaları
 240. Sigorta Acentelerinin Tek Düzen Muh. Kayıtları
 241. Nasıl gider yazarım :( acil lütfen
 242. Zaman aşımı ...!
 243. Varlık Barışı Kanunundan Yararlanma
 244. 1. Sınıfa Geçiş
 245. Şifre Talebi
 246. İhalede Şartnemsini yerine getiremeyince yanan teminat gider olarak yazılabilirm
 247. Elektrik Malzemeleri Toptan ve Perakende Satışında Yazar Kasa
 248. Ba/Bs Formu Mutabakat Formu Örneği.?
 249. Ba formunda karyakıt fişleri
 250. Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.