PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. TAŞINDI: TEMİZLİK ŞİRKETİ
 2. Fatura Bulundurma Zorunluluğu
 3. Yurtiçi Varlık Barışı Yasası
 4. İşletmemiz adına kesilen fatura için ortağın kredi kartını kullanabilir miyiz?
 5. Dövizli çekler.
 6. Amortisman Ayırma
 7. ihracat alacağı ile varlık barışı..
 8. Mtv.?
 9. Fatura Kesmek ile İlgili Birkaç Soru
 10. Şüpheli Alacak-Borçlunun iflasına karara verilmesi
 11. Veterinerlerin perakende ilaç satışı.?
 12. Z raporu ve Bs formu
 13. TAŞINDI: ŞİRKETE KAYITLI ARAÇ SATIŞI HK.
 14. İşlenmeyen fatura.
 15. Sermaye Artırmı
 16. 8.000 tl yi aşan ödemeler hakkında
 17. Kayıp fatura hk?
 18. İhale kati teminat bedeli gider midir.?
 19. TAŞINDI: Limited şirket kurarken nelere dikkat edilmeli
 20. Muhtasar Düzeltme Beyannamesi.?
 21. Adi ortaklık Feshi
 22. Elektronik ticaret.
 23. Forklift amortismanı.
 24. Münibüscüler Günlük Hasılatlarını Tek Fişle Kesebilirlermi
 25. Özel Fatura
 26. İşletmelerde Kullanılan Dekontlar... Yoksa yok
 27. 395 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Özelge İstemek)
 28. 2008'de Ödenen Bağ-Kur Primi
 29. Fatura Basımı Hk.
 30. Gider yazılması hk..
 31. Ba Bs Hak.
 32. Yönetim Aidatlarının Gider yazılması?
 33. Hiç beyanname verilmemiş
 34. Şube Açılışı Vergi Dairesine Bildirim.
 35. Kira kontratı hk.
 36. Düzeltme Beyannamesi
 37. Koddan Dolayı Düzeltme
 38. Defter Tasdik Tarihinden Önceki Masraflar
 39. Muhtasar Kontrol
 40. Alışveriş Merkezinde Stand Kiralama
 41. Bakü ' de şube işyeri..!
 42. İhraç Kayıtlı mal alış.
 43. Ne güzel taslak.Ba/Bs bildirimlerinde 2010 da yeni düzenleme.
 44. TAŞINDI: Taşıt vergisi.?
 45. Sermayeye eklemede ticaret siciline tescil.
 46. Beyannameyi nasıl gönderebilirim?
 47. Binek araca yapılan masraflar
 48. Fatura tahsilat noktası (faturavizyon) işyeri açılışı.
 49. Ferdi İşletme Devrinde ÖKC Levhası...
 50. Kurumlar vergisi karşılık ayrılması
 51. Amortisman
 52. VUK 114 - 2 fıkra iptal edildi!
 53. Aktifdeki gayrimenkulün ssk tarafından haciz edilmesi
 54. Muhtasar Beyannameye Özel Usülsüzlük Cezası
 55. Amortisman
 56. Şirket koruma köpeği ve bakımı
 57. İnşaat Maliyeti
 58. Re'sen kapanış.
 59. aciz vesikası ve stopaj
 60. Araç satışı hk.?
 61. özel usulsüzlük cezası hk acil yardıma ihtiyacım var
 62. Aynı adreste 2 firma
 63. emlak alım satımında alınan arsanın kdv si
 64. İrsaliye hk.
 65. İşyeri Kapatma
 66. Fatura asıl ve alt nüshaları.?
 67. Verilmeyen Varlık Barışı Beyannamesi
 68. Harcırah.?
 69. Okul Kantini
 70. TAŞINDI: E-Beyanname Damga Vergisini Tahakkuk Etmedi.
 71. İşyeri Devri ile Birlikte Kullanılan Yazar Kasanın Devir Edilmesi
 72. Muhtasarda Damga Vergisi
 73. Adi Şirketin LTD ye dönüşümü
 74. İrsaliye Tarihi
 75. Kapanış ve ek faaliyet değişikliği
 76. Gelir vergisi mükellefinin ticari faaliyetlerinde kullandığı aracın bildirimi.
 77. Takdir Komisyonunca tayin edilen bedel ve transfer fiyatlandırması
 78. Evanterdeki araç satışı
 79. Varlık barışı.
 80. İrsaliyeden sonra kesilen fatura.
 81. Serbest Meslek Defteri A4
 82. Kur Farkı Hesabı
 83. Gider Pusulası
 84. Yeni işe başlamada araç
 85. Vergi Cezası.
 86. Düzeltme beyannamesi.
 87. Muhtasar beyannamede düzeltme
 88. Vergi levhası tasdiki ile alakalı.
 89. Ortaklar Cari Hesabı
 90. Ödeme Kaydedici Cihaz
 91. Ek Tapu Harcı ?
 92. Ba Bs Cezası Hak.
 93. Koda Girmiş Firmadan Mal Alımı
 94. 2.Sınıfa Geçme
 95. Perte Çıkmış Araç Konusunda
 96. Ödeme Kaydedici Cihaz İzin Belgesi !!!
 97. Sınıf Değiştirme
 98. Geçici Vergi Dönemlerinde Bağkur Primlerinin Mahsup Edilmesi
 99. Şahıslarda 5811 Kanuna Gereği Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır
 100. Yardımcı Defterler
 101. Boş Depozitoların Dekontla İadesi
 102. Ödeme Kaydedici Cihaz İzin Belgesi.
 103. Beyanname Cezaları
 104. 145 Kodu
 105. Süt Birliği'nin tutmak zorunda olduğu defterler
 106. Mükellefin Beyannameleri verilmemiş
 107. Kaybolan Yazarkasa.?
 108. İnşaat işlerinde stopaj kesintisi.
 109. Altın İmalatı Açılış
 110. Serbest meslek makbuzu düzenlerken
 111. Vergi borcum zamanaşımı'na uğradı mı ?
 112. Fatura düzenlememe cezası
 113. Ambalaj ticareti...
 114. Defter Tasdiklerde Farklı Numaralandırma
 115. Fişlerin fatura yerine geçip geçmeyeceği
 116. Şahıs firması envanterine kaydedilen araç ile ilgili
 117. B Formu İle İlgili Çeşitli Görüşler...
 118. Fişlerin bir kısmının şahsi olması durumunda...
 119. Yevmiye ve Defteri Kebir
 120. Mikro Ödemelerde Faturalaştırma
 121. Defter Tasdiği ve Adres Değişikliği
 122. İşletme kapanışı Hk.
 123. İhracat İrsaliye
 124. Hammadde Alış Fatura Tarihi.
 125. Emlak Vergisi Arsa Maliyetine Atılabilir mi
 126. Sabit Kıymet Listesinde Olmayan Demirbaş
 127. Vergi/Ceza İhbarnamesi
 128. Süresinde Verilmeyen Beyannameler için Uzlaşma
 129. Yurtdışına Mali Müşavirlik Hizmeti
 130. Muhtasarda Gösterilen Personelin Eksik Günü
 131. Vergi Hesaplama ve de Vergi Durumum*
 132. Ba Formu
 133. İşyeri Kapanışı
 134. İhracatla alakalı!
 135. Şube açılışlarında defter tasdiki
 136. Amortisman Hakkında
 137. Nakliye şirketinde vergi levhası ve v.d. ne bildirim
 138. Sınıf Değiştirme
 139. İnşaat Kalfasına Yaptırılan İş İçin Gider Pusulası Düzenlenebilir mi?
 140. Sevk İrsaliyesi İmza
 141. Verilen Hizmette stopaj oranı..
 142. Ba Bs
 143. Uzlaşma hk.
 144. Tasdiki zorunlu defterlerin A-4 boyutunda olup olmayacağı hakkında?
 145. Kur Farkı/Değerleme ile ilgili sorunlar
 146. 2. Sınıftan Bilançoya Geçişte Tekeller
 147. Adi Ortaklık Muhasebesi
 148. İrsaliyeye Aynı Ay İçinde Kesilmeyen Fatura
 149. 5728 sayılı yasayı yorumlarmısınız ?
 150. Defter Tasdik ücretleri
 151. Tutanak Tutulan Bir Kişi Basit Usül Mükellefiyet Açabilirmi
 152. Müstesna İstisna
 153. Sigorta Aracı Kuruluşlarının Verdikleri Beyannameler
 154. Gayrifaal Akaryakıt İstasyonunda Pompalara Bağlanacak Ökc Sorunu
 155. Defter Tasdiki
 156. Ba ve Bs
 157. Limited Şirket Müdürünün Sorumluluğu
 158. Yazar Kasa Mali Hafızasının Değişmesi
 159. Tüm kanunlar
 160. BA BS Formları
 161. Serbest Meslek Defterimi Onaylanmalı
 162. Kapanıştan Sonraki Beyannameler
 163. Ba Bs formu
 164. Süresinde Ödenmeyen Leasing Faturaları
 165. Sigorta Acentelerinin Tek Düzen Muh. Kayıtları
 166. Nasıl gider yazarım :( acil lütfen
 167. Zaman aşımı ...!
 168. Varlık Barışı Kanunundan Yararlanma
 169. 1. Sınıfa Geçiş
 170. Şifre Talebi
 171. İhalede Şartnemsini yerine getiremeyince yanan teminat gider olarak yazılabilirm
 172. Elektrik Malzemeleri Toptan ve Perakende Satışında Yazar Kasa
 173. Ba/Bs Formu Mutabakat Formu Örneği.?
 174. Ba formunda karyakıt fişleri
 175. Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.
 176. Vergi Dairesinin İlginç Açıklaması
 177. 8000 Tl Tahsilat
 178. Sevk irsaliyesi
 179. Merkez adresin olduğu yerde defterin tastik edilmesi.?
 180. Araç Kiralama İşi Yapan Mükellefin Yeni Araç Alışı
 181. Muhtasar beyannamesi ile ilgili
 182. Şahıs sigorta acentesi hangi defteri tutmakla yükümlüdür yeni açılış
 183. Sigorta acenteleri fert firma hangi defteri tutar
 184. Özel Şirketlere Yapılan Yapım İşleri Yıllara Sari Olur mu?
 185. Vakıf-Şirket bordrosunda olmayan birine verilen yemek.
 186. Müteahhitlik faaliyeti ve Otel işletmeciliği
 187. Kredili Araç Alımı
 188. Varlık barışında süre...
 189. Varlık Barışı (Özel Bir Durum)
 190. Binek Araç Hk.
 191. Serbest Meslek Makbuzu
 192. VUK. Geçici 355. Maddeye Göre Kesilen Ceza Miktarı
 193. Serbest Meslek Erbabı Hak.
 194. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Stopaj Kesintisi
 195. Yurtdışı Satış
 196. Benim Düştüğüm Duruma Düşen Arkadaşlara bi nevi yardımı olabilir Ba ve Bs Form
 197. Perakende Satış Fişi
 198. 252 bina
 199. Eczacıların SGK'una kestikleri faturalarda Vergi No ve Vergi dairesi yazmaları
 200. 646- Değerleme
 201. Amortismanlar Hk.
 202. İşe başlamanın geç verilmesi
 203. İcra İnkar Tazminatı Gider yazılabilir mi??
 204. Cezanın Yansıtılması.?
 205. Kat karşılığı inşaat işinde fatura kesilmesi nasıl olacak?
 206. Zamanaşımı
 207. Bina İçine Yapılan Harcamalar
 208. kat karşılığı inşaat daire tesliminde fatura düzenleme
 209. Devreden Geçici Vergi
 210. Telefon,Elektirik,Gaz vb Faturaların Geçikme Faizi ve KDV'leri
 211. Damga vergisinin beyan edilmemesi
 212. Acente ile broker arasındaki komisyonlarda belge düzeni ve vergi türü
 213. e Beyana Kesilen Cezalara Dava Açma
 214. Varlık Barış Beyanında Sorun
 215. ne dmek
 216. Fason Konfeksiyonda Fatura Hususu
 217. İnternetten Gönderilen Beyanname Listelerine İlişkin Dilekçe ( S.M.M. / S.M.M.M.
 218. e-Beyan ile İlgili Cezalar
 219. Kur Farkı
 220. Takdir Komisyonunun Verdiği Cezalar için Uzlaşma
 221. Kurumlar Vergisi Bey.Hk.
 222. Ödeme Emrine İtiraz
 223. 7.8. ve 9. aylara ait boş ba ve bs formlarını vermeyi unutmuşum cezası nedir
 224. İşçi Hakları
 225. Zorunlu Trafik Sigortası Muhasebe Kaydı Hk.
 226. Kod'a giren firmaların geri çekim ve düzeltme işlemleri
 227. Amortisman
 228. Kahvehanelerde Kullanılacak Belgeler Hk.
 229. Gisbir e yapılan aidat ödemeleri
 230. Vergi borcu taksitlendirmesi ve alacak haczi ödeme emrini alan 3. kişinin durumu
 231. Giyim Mağazasında Yazarkasa
 232. İki Yıldır Verilmeyen BA BS Formu Cezası Hakkında
 233. Şirkete Alınan Mallar
 234. Bir gerçek kişi tarafından devamlı suretle bilgisayar programı yazılarak satılma
 235. İnşaat İşi Yapan İşletme Defteri Mükellefi
 236. Kredi Hesabında Bakiye
 237. Akaryakıt İskonto Fark Bedeli Faturası Hakkında
 238. Vergi Usul, Soru ve cevaplar Kasım 2009 HUD...
 239. Kaybolan fatura.?
 240. Tasarım yapıyorum, vergilendirme nasıl olacak?
 241. Faturalardaki seri kayması
 242. Yapı Kooperatifinin akitifindeki işyerinin kiralanması hk.
 243. Varlık barışında gayrimenkul beyanı ...
 244. Araçlarda Amortisman Uygulamaları
 245. Gider Pusulası
 246. Diş Muayehane Ruhsatı Hakkında
 247. ltd.şti.ortak çıkarılması
 248. Dövizli borcun kur farkına fatura
 249. Vergi Borcunun Taksitlendirilmesi
 250. özel maliyetle