PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Yurt Dışından mukim bir firmanın faturasını Türkiyedeki banka hesabına ödenmesi
 2. İşyeri Açılışı
 3. Verilmeyen Beyannameler
 4. Terzihane Açılışı
 5. Gmsi hakkında.?
 6. Transit geçiş hk.
 7. Ortaklar Cari Hesabı
 8. Yazar Kasa alma mecburiyeti.
 9. Beynannamede smmm kaşesi.?
 10. Binde 5 götürü gider uygulaması
 11. Defter Tasdiki
 12. Dolandırıcı Muhasebeci?!
 13. Avukatların faaliyet kodları.
 14. Pişmanlıkla verilen düzeltme beyannamesinin kabul edilmemesi.?
 15. TAŞINDI: Bdp bilanço ve gelir tablosu girilmesi.?
 16. Ortaklardan Alacaklar 131 hesap
 17. Alacak gecikme faizi hk.
 18. %35 lik vergi dilimi
 19. Araç Noter satışı ve fatura
 20. İhracatta intaç tarihi ve kur hk.
 21. Traktör İle Şehiriçi Nakliye Yapanlarda Vergi Levhası Zorunluluğu
 22. Beyanname düzenleyen kısmı
 23. Fatura Kesilmesi
 24. İşyeri Kirasında İndirim
 25. 2. işyeri açılışı
 26. Ücret Bordrosu Ba İşleme
 27. Vade Farkı Hesaplama
 28. Alacağın tahsil edilememesi hak
 29. Şüpheli Tic. Alacağa Karşılık Ayırmak
 30. Senet
 31. Ba-Bs Doldurma hk.
 32. Taşeron Firma Olarak Kesilen Fatura
 33. Beyanname gönderme şifresi.?
 34. İş Makinası Satışı
 35. Kuyumcularda Milyem
 36. Yanlış Sermaye Kaydı
 37. Vergi Muafiyeti
 38. Anonim Şirketlerde Hisse Devretme veya Deviralma
 39. Sınıf değiştirme hk.
 40. Hidrolik Ekskavatör Satışı
 41. Elektrik Fatura Ba Formunda gösterme
 42. Kira Sözleşmeleri
 43. Yurtdışından posta yoluyla ürün getirip Türkiye'de satmak
 44. Geçici vergi ve kurumlar vergisi yevmiye kayıtları
 45. İhracat faturası gibi mi olmalı.?
 46. Vergi incelemesi ve Varlık Barışı hk.
 47. Yurtdışı harcamalarının bir kısmının iadesi.
 48. Seyyar satıcılık hk.
 49. TAŞINDI: 2010 YILI VE MÜTEAKİP YILLIRIN AYLIK BA-BS FORMLARI HK.
 50. Gmsi hk.
 51. Borç Senetleri ve Alacak Senetleri, Verilen Çekler ve Alınan Çeklerin Döviz Kuru
 52. Fason işleyişi belge düzeni
 53. Beko-Loder faydalı ömür süresi.?
 54. Telekom Alt Yapı İnşaatı
 55. Nakliyecilik Faaliyeti Sona erer mi?
 56. TAŞINDI: ihracatta ötv
 57. Fatura kesme hk.
 58. Teşvik Gelirlerine fatura kesilirmi.?
 59. Normal amortismana geçiş.
 60. Dövizli alınan çeklerin iadesi
 61. Limited Şirket birleşmesi.
 62. KKEG Dönem Sonu.
 63. Fatura düzeltilmesi.
 64. Yurdışına yapılan Web Tasarım Hizmeti
 65. Ötv beyanı hk.
 66. Kira kontratı yenilemede damga vergisi.
 67. Basit Usul Beyan
 68. BA'nın Kapsamına Harç Girermi?
 69. Vergilendirme
 70. Vekalet Ücreti
 71. Değersiz Alacaklar
 72. Basit Usul Hk.
 73. 8000 TL ve üstü ödeme ve tahsilatlar
 74. Süt Birliği Muhasebesi
 75. Yapı Kooperatifinin Defterlerini Alırken Nelere Dikkat Etmeli?
 76. İş merkezi Yöneticiliği
 77. Basit usül hk.
 78. Emtia sigorta gideri.
 79. Mimarların Defter Tasdikleri
 80. Huzur hakkı.
 81. Kuyumcu enflasyon muhasebesi ve yeniden değerleme işlemleri hk.?
 82. Kdv iadesi ile mahsup edilen verginin muhasebe kaydı.
 83. İşçi giriş ve çıkışlarının vergi dairesine bildirilmesi
 84. Yanlış Hakediş Faturasının Belediye Tarafından Düzeltilmesi Nasıl Olur?
 85. Fazladan amortisman ayrılması.
 86. Telif ödeme.
 87. 2009 ocak-aralık düzeltme kat s.
 88. İşletme Hesabı Özeti
 89. İhracat faturası.
 90. Geç verilen form ba.
 91. İşletme defterine tabi mükellef kendi beyannamelerini göderebilirler mi.?
 92. Gçb kapanmadan.
 93. Geçmiş yıla ait satışın iadesi.
 94. İş Avansı-Fatura
 95. İşletmede Üretilen Demirbaş...
 96. Hizmet ihraç faturası.
 97. Bilanço Usulünde Defter Tutmama.!
 98. Varlık barışının sermayeye eklenmesi.
 99. Sebze Meyve Halinde BA-BS Formu Hakkında
 100. Banka Kredilerinde değerleme
 101. İktisadi işletme parola ve şifre.?
 102. Muhtasarın tahakkukunu onaylamayı unutmuşum.?
 103. Toplu fatura.
 104. Ara tasdik 01/02/2010 tarihinde yapılırsa cezai işlem olurmu.?
 105. Kur değerlemesi.
 106. Teminat Mektubunun İhale Makamınca İrat Kaydı
 107. TAŞINDI: TEMİZLİK ŞİRKETİ
 108. Fatura Bulundurma Zorunluluğu
 109. Yurtiçi Varlık Barışı Yasası
 110. İşletmemiz adına kesilen fatura için ortağın kredi kartını kullanabilir miyiz?
 111. Dövizli çekler.
 112. Amortisman Ayırma
 113. ihracat alacağı ile varlık barışı..
 114. Mtv.?
 115. Fatura Kesmek ile İlgili Birkaç Soru
 116. Şüpheli Alacak-Borçlunun iflasına karara verilmesi
 117. Veterinerlerin perakende ilaç satışı.?
 118. Z raporu ve Bs formu
 119. TAŞINDI: ŞİRKETE KAYITLI ARAÇ SATIŞI HK.
 120. İşlenmeyen fatura.
 121. Sermaye Artırmı
 122. 8.000 tl yi aşan ödemeler hakkında
 123. Kayıp fatura hk?
 124. İhale kati teminat bedeli gider midir.?
 125. TAŞINDI: Limited şirket kurarken nelere dikkat edilmeli
 126. Muhtasar Düzeltme Beyannamesi.?
 127. Adi ortaklık Feshi
 128. Elektronik ticaret.
 129. Forklift amortismanı.
 130. Münibüscüler Günlük Hasılatlarını Tek Fişle Kesebilirlermi
 131. Özel Fatura
 132. İşletmelerde Kullanılan Dekontlar... Yoksa yok
 133. 395 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Özelge İstemek)
 134. 2008'de Ödenen Bağ-Kur Primi
 135. Fatura Basımı Hk.
 136. Gider yazılması hk..
 137. Ba Bs Hak.
 138. Yönetim Aidatlarının Gider yazılması?
 139. Hiç beyanname verilmemiş
 140. Şube Açılışı Vergi Dairesine Bildirim.
 141. Kira kontratı hk.
 142. Düzeltme Beyannamesi
 143. Koddan Dolayı Düzeltme
 144. Defter Tasdik Tarihinden Önceki Masraflar
 145. Muhtasar Kontrol
 146. Alışveriş Merkezinde Stand Kiralama
 147. Bakü ' de şube işyeri..!
 148. İhraç Kayıtlı mal alış.
 149. Ne güzel taslak.Ba/Bs bildirimlerinde 2010 da yeni düzenleme.
 150. TAŞINDI: Taşıt vergisi.?
 151. Sermayeye eklemede ticaret siciline tescil.
 152. Beyannameyi nasıl gönderebilirim?
 153. Binek araca yapılan masraflar
 154. Fatura tahsilat noktası (faturavizyon) işyeri açılışı.
 155. Ferdi İşletme Devrinde ÖKC Levhası...
 156. Kurumlar vergisi karşılık ayrılması
 157. Amortisman
 158. VUK 114 - 2 fıkra iptal edildi!
 159. Aktifdeki gayrimenkulün ssk tarafından haciz edilmesi
 160. Muhtasar Beyannameye Özel Usülsüzlük Cezası
 161. Amortisman
 162. Şirket koruma köpeği ve bakımı
 163. İnşaat Maliyeti
 164. Re'sen kapanış.
 165. aciz vesikası ve stopaj
 166. Araç satışı hk.?
 167. özel usulsüzlük cezası hk acil yardıma ihtiyacım var
 168. Aynı adreste 2 firma
 169. emlak alım satımında alınan arsanın kdv si
 170. İrsaliye hk.
 171. İşyeri Kapatma
 172. Fatura asıl ve alt nüshaları.?
 173. Verilmeyen Varlık Barışı Beyannamesi
 174. Harcırah.?
 175. Okul Kantini
 176. TAŞINDI: E-Beyanname Damga Vergisini Tahakkuk Etmedi.
 177. İşyeri Devri ile Birlikte Kullanılan Yazar Kasanın Devir Edilmesi
 178. Muhtasarda Damga Vergisi
 179. Adi Şirketin LTD ye dönüşümü
 180. İrsaliye Tarihi
 181. Kapanış ve ek faaliyet değişikliği
 182. Gelir vergisi mükellefinin ticari faaliyetlerinde kullandığı aracın bildirimi.
 183. Takdir Komisyonunca tayin edilen bedel ve transfer fiyatlandırması
 184. Evanterdeki araç satışı
 185. Varlık barışı.
 186. İrsaliyeden sonra kesilen fatura.
 187. Serbest Meslek Defteri A4
 188. Kur Farkı Hesabı
 189. Gider Pusulası
 190. Yeni işe başlamada araç
 191. Vergi Cezası.
 192. Düzeltme beyannamesi.
 193. Muhtasar beyannamede düzeltme
 194. Vergi levhası tasdiki ile alakalı.
 195. Ortaklar Cari Hesabı
 196. Ödeme Kaydedici Cihaz
 197. Ek Tapu Harcı ?
 198. Ba Bs Cezası Hak.
 199. Koda Girmiş Firmadan Mal Alımı
 200. 2.Sınıfa Geçme
 201. Perte Çıkmış Araç Konusunda
 202. Ödeme Kaydedici Cihaz İzin Belgesi !!!
 203. Sınıf Değiştirme
 204. Geçici Vergi Dönemlerinde Bağkur Primlerinin Mahsup Edilmesi
 205. Şahıslarda 5811 Kanuna Gereği Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır
 206. Yardımcı Defterler
 207. Boş Depozitoların Dekontla İadesi
 208. Ödeme Kaydedici Cihaz İzin Belgesi.
 209. Beyanname Cezaları
 210. 145 Kodu
 211. Süt Birliği'nin tutmak zorunda olduğu defterler
 212. Mükellefin Beyannameleri verilmemiş
 213. Kaybolan Yazarkasa.?
 214. İnşaat işlerinde stopaj kesintisi.
 215. Altın İmalatı Açılış
 216. Serbest meslek makbuzu düzenlerken
 217. Vergi borcum zamanaşımı'na uğradı mı ?
 218. Fatura düzenlememe cezası
 219. Ambalaj ticareti...
 220. Defter Tasdiklerde Farklı Numaralandırma
 221. Fişlerin fatura yerine geçip geçmeyeceği
 222. Şahıs firması envanterine kaydedilen araç ile ilgili
 223. B Formu İle İlgili Çeşitli Görüşler...
 224. Fişlerin bir kısmının şahsi olması durumunda...
 225. Yevmiye ve Defteri Kebir
 226. Mikro Ödemelerde Faturalaştırma
 227. Defter Tasdiği ve Adres Değişikliği
 228. İşletme kapanışı Hk.
 229. İhracat İrsaliye
 230. Hammadde Alış Fatura Tarihi.
 231. Emlak Vergisi Arsa Maliyetine Atılabilir mi
 232. Sabit Kıymet Listesinde Olmayan Demirbaş
 233. Vergi/Ceza İhbarnamesi
 234. Süresinde Verilmeyen Beyannameler için Uzlaşma
 235. Yurtdışına Mali Müşavirlik Hizmeti
 236. Muhtasarda Gösterilen Personelin Eksik Günü
 237. Vergi Hesaplama ve de Vergi Durumum*
 238. Ba Formu
 239. İşyeri Kapanışı
 240. İhracatla alakalı!
 241. Şube açılışlarında defter tasdiki
 242. Amortisman Hakkında
 243. Nakliye şirketinde vergi levhası ve v.d. ne bildirim
 244. Sınıf Değiştirme
 245. İnşaat Kalfasına Yaptırılan İş İçin Gider Pusulası Düzenlenebilir mi?
 246. Sevk İrsaliyesi İmza
 247. Verilen Hizmette stopaj oranı..
 248. Ba Bs
 249. Uzlaşma hk.
 250. Tasdiki zorunlu defterlerin A-4 boyutunda olup olmayacağı hakkında?