PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Beynannamede smmm kaşesi.?
 2. Binde 5 götürü gider uygulaması
 3. Defter Tasdiki
 4. Dolandırıcı Muhasebeci?!
 5. Avukatların faaliyet kodları.
 6. Pişmanlıkla verilen düzeltme beyannamesinin kabul edilmemesi.?
 7. TAŞINDI: Bdp bilanço ve gelir tablosu girilmesi.?
 8. Ortaklardan Alacaklar 131 hesap
 9. Alacak gecikme faizi hk.
 10. %35 lik vergi dilimi
 11. Araç Noter satışı ve fatura
 12. İhracatta intaç tarihi ve kur hk.
 13. Traktör İle Şehiriçi Nakliye Yapanlarda Vergi Levhası Zorunluluğu
 14. Beyanname düzenleyen kısmı
 15. Fatura Kesilmesi
 16. İşyeri Kirasında İndirim
 17. 2. işyeri açılışı
 18. Ücret Bordrosu Ba İşleme
 19. Vade Farkı Hesaplama
 20. Alacağın tahsil edilememesi hak
 21. Şüpheli Tic. Alacağa Karşılık Ayırmak
 22. Senet
 23. Ba-Bs Doldurma hk.
 24. Taşeron Firma Olarak Kesilen Fatura
 25. Beyanname gönderme şifresi.?
 26. İş Makinası Satışı
 27. Kuyumcularda Milyem
 28. Yanlış Sermaye Kaydı
 29. Vergi Muafiyeti
 30. Anonim Şirketlerde Hisse Devretme veya Deviralma
 31. Sınıf değiştirme hk.
 32. Hidrolik Ekskavatör Satışı
 33. Elektrik Fatura Ba Formunda gösterme
 34. Kira Sözleşmeleri
 35. Yurtdışından posta yoluyla ürün getirip Türkiye'de satmak
 36. Geçici vergi ve kurumlar vergisi yevmiye kayıtları
 37. İhracat faturası gibi mi olmalı.?
 38. Vergi incelemesi ve Varlık Barışı hk.
 39. Yurtdışı harcamalarının bir kısmının iadesi.
 40. Seyyar satıcılık hk.
 41. TAŞINDI: 2010 YILI VE MÜTEAKİP YILLIRIN AYLIK BA-BS FORMLARI HK.
 42. Gmsi hk.
 43. Borç Senetleri ve Alacak Senetleri, Verilen Çekler ve Alınan Çeklerin Döviz Kuru
 44. Fason işleyişi belge düzeni
 45. Beko-Loder faydalı ömür süresi.?
 46. Telekom Alt Yapı İnşaatı
 47. Nakliyecilik Faaliyeti Sona erer mi?
 48. TAŞINDI: ihracatta ötv
 49. Fatura kesme hk.
 50. Teşvik Gelirlerine fatura kesilirmi.?
 51. Normal amortismana geçiş.
 52. Dövizli alınan çeklerin iadesi
 53. Limited Şirket birleşmesi.
 54. KKEG Dönem Sonu.
 55. Fatura düzeltilmesi.
 56. Yurdışına yapılan Web Tasarım Hizmeti
 57. Ötv beyanı hk.
 58. Kira kontratı yenilemede damga vergisi.
 59. Basit Usul Beyan
 60. BA'nın Kapsamına Harç Girermi?
 61. Vergilendirme
 62. Vekalet Ücreti
 63. Değersiz Alacaklar
 64. Basit Usul Hk.
 65. 8000 TL ve üstü ödeme ve tahsilatlar
 66. Süt Birliği Muhasebesi
 67. Yapı Kooperatifinin Defterlerini Alırken Nelere Dikkat Etmeli?
 68. İş merkezi Yöneticiliği
 69. Basit usül hk.
 70. Emtia sigorta gideri.
 71. Mimarların Defter Tasdikleri
 72. Huzur hakkı.
 73. Kuyumcu enflasyon muhasebesi ve yeniden değerleme işlemleri hk.?
 74. Kdv iadesi ile mahsup edilen verginin muhasebe kaydı.
 75. İşçi giriş ve çıkışlarının vergi dairesine bildirilmesi
 76. Yanlış Hakediş Faturasının Belediye Tarafından Düzeltilmesi Nasıl Olur?
 77. Fazladan amortisman ayrılması.
 78. Telif ödeme.
 79. 2009 ocak-aralık düzeltme kat s.
 80. İşletme Hesabı Özeti
 81. İhracat faturası.
 82. Geç verilen form ba.
 83. İşletme defterine tabi mükellef kendi beyannamelerini göderebilirler mi.?
 84. Gçb kapanmadan.
 85. Geçmiş yıla ait satışın iadesi.
 86. İş Avansı-Fatura
 87. İşletmede Üretilen Demirbaş...
 88. Hizmet ihraç faturası.
 89. Bilanço Usulünde Defter Tutmama.!
 90. Varlık barışının sermayeye eklenmesi.
 91. Sebze Meyve Halinde BA-BS Formu Hakkında
 92. Banka Kredilerinde değerleme
 93. İktisadi işletme parola ve şifre.?
 94. Muhtasarın tahakkukunu onaylamayı unutmuşum.?
 95. Toplu fatura.
 96. Ara tasdik 01/02/2010 tarihinde yapılırsa cezai işlem olurmu.?
 97. Kur değerlemesi.
 98. Teminat Mektubunun İhale Makamınca İrat Kaydı
 99. TAŞINDI: TEMİZLİK ŞİRKETİ
 100. Fatura Bulundurma Zorunluluğu
 101. Yurtiçi Varlık Barışı Yasası
 102. İşletmemiz adına kesilen fatura için ortağın kredi kartını kullanabilir miyiz?
 103. Dövizli çekler.
 104. Amortisman Ayırma
 105. ihracat alacağı ile varlık barışı..
 106. Mtv.?
 107. Fatura Kesmek ile İlgili Birkaç Soru
 108. Şüpheli Alacak-Borçlunun iflasına karara verilmesi
 109. Veterinerlerin perakende ilaç satışı.?
 110. Z raporu ve Bs formu
 111. TAŞINDI: ŞİRKETE KAYITLI ARAÇ SATIŞI HK.
 112. İşlenmeyen fatura.
 113. Sermaye Artırmı
 114. 8.000 tl yi aşan ödemeler hakkında
 115. Kayıp fatura hk?
 116. İhale kati teminat bedeli gider midir.?
 117. TAŞINDI: Limited şirket kurarken nelere dikkat edilmeli
 118. Muhtasar Düzeltme Beyannamesi.?
 119. Adi ortaklık Feshi
 120. Elektronik ticaret.
 121. Forklift amortismanı.
 122. Münibüscüler Günlük Hasılatlarını Tek Fişle Kesebilirlermi
 123. Özel Fatura
 124. İşletmelerde Kullanılan Dekontlar... Yoksa yok
 125. 395 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Özelge İstemek)
 126. 2008'de Ödenen Bağ-Kur Primi
 127. Fatura Basımı Hk.
 128. Gider yazılması hk..
 129. Ba Bs Hak.
 130. Yönetim Aidatlarının Gider yazılması?
 131. Hiç beyanname verilmemiş
 132. Şube Açılışı Vergi Dairesine Bildirim.
 133. Kira kontratı hk.
 134. Düzeltme Beyannamesi
 135. Koddan Dolayı Düzeltme
 136. Defter Tasdik Tarihinden Önceki Masraflar
 137. Muhtasar Kontrol
 138. Alışveriş Merkezinde Stand Kiralama
 139. Bakü ' de şube işyeri..!
 140. İhraç Kayıtlı mal alış.
 141. Ne güzel taslak.Ba/Bs bildirimlerinde 2010 da yeni düzenleme.
 142. TAŞINDI: Taşıt vergisi.?
 143. Sermayeye eklemede ticaret siciline tescil.
 144. Beyannameyi nasıl gönderebilirim?
 145. Binek araca yapılan masraflar
 146. Fatura tahsilat noktası (faturavizyon) işyeri açılışı.
 147. Ferdi İşletme Devrinde ÖKC Levhası...
 148. Kurumlar vergisi karşılık ayrılması
 149. Amortisman
 150. VUK 114 - 2 fıkra iptal edildi!
 151. Aktifdeki gayrimenkulün ssk tarafından haciz edilmesi
 152. Muhtasar Beyannameye Özel Usülsüzlük Cezası
 153. Amortisman
 154. Şirket koruma köpeği ve bakımı
 155. İnşaat Maliyeti
 156. Re'sen kapanış.
 157. aciz vesikası ve stopaj
 158. Araç satışı hk.?
 159. özel usulsüzlük cezası hk acil yardıma ihtiyacım var
 160. Aynı adreste 2 firma
 161. emlak alım satımında alınan arsanın kdv si
 162. İrsaliye hk.
 163. İşyeri Kapatma
 164. Fatura asıl ve alt nüshaları.?
 165. Verilmeyen Varlık Barışı Beyannamesi
 166. Harcırah.?
 167. Okul Kantini
 168. TAŞINDI: E-Beyanname Damga Vergisini Tahakkuk Etmedi.
 169. İşyeri Devri ile Birlikte Kullanılan Yazar Kasanın Devir Edilmesi
 170. Muhtasarda Damga Vergisi
 171. Adi Şirketin LTD ye dönüşümü
 172. İrsaliye Tarihi
 173. Kapanış ve ek faaliyet değişikliği
 174. Gelir vergisi mükellefinin ticari faaliyetlerinde kullandığı aracın bildirimi.
 175. Takdir Komisyonunca tayin edilen bedel ve transfer fiyatlandırması
 176. Evanterdeki araç satışı
 177. Varlık barışı.
 178. İrsaliyeden sonra kesilen fatura.
 179. Serbest Meslek Defteri A4
 180. Kur Farkı Hesabı
 181. Gider Pusulası
 182. Yeni işe başlamada araç
 183. Vergi Cezası.
 184. Düzeltme beyannamesi.
 185. Muhtasar beyannamede düzeltme
 186. Vergi levhası tasdiki ile alakalı.
 187. Ortaklar Cari Hesabı
 188. Ödeme Kaydedici Cihaz
 189. Ek Tapu Harcı ?
 190. Ba Bs Cezası Hak.
 191. Koda Girmiş Firmadan Mal Alımı
 192. 2.Sınıfa Geçme
 193. Perte Çıkmış Araç Konusunda
 194. Ödeme Kaydedici Cihaz İzin Belgesi !!!
 195. Sınıf Değiştirme
 196. Geçici Vergi Dönemlerinde Bağkur Primlerinin Mahsup Edilmesi
 197. Şahıslarda 5811 Kanuna Gereği Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır
 198. Yardımcı Defterler
 199. Boş Depozitoların Dekontla İadesi
 200. Ödeme Kaydedici Cihaz İzin Belgesi.
 201. Beyanname Cezaları
 202. 145 Kodu
 203. Süt Birliği'nin tutmak zorunda olduğu defterler
 204. Mükellefin Beyannameleri verilmemiş
 205. Kaybolan Yazarkasa.?
 206. İnşaat işlerinde stopaj kesintisi.
 207. Altın İmalatı Açılış
 208. Serbest meslek makbuzu düzenlerken
 209. Vergi borcum zamanaşımı'na uğradı mı ?
 210. Fatura düzenlememe cezası
 211. Ambalaj ticareti...
 212. Defter Tasdiklerde Farklı Numaralandırma
 213. Fişlerin fatura yerine geçip geçmeyeceği
 214. Şahıs firması envanterine kaydedilen araç ile ilgili
 215. B Formu İle İlgili Çeşitli Görüşler...
 216. Fişlerin bir kısmının şahsi olması durumunda...
 217. Yevmiye ve Defteri Kebir
 218. Mikro Ödemelerde Faturalaştırma
 219. Defter Tasdiği ve Adres Değişikliği
 220. İşletme kapanışı Hk.
 221. İhracat İrsaliye
 222. Hammadde Alış Fatura Tarihi.
 223. Emlak Vergisi Arsa Maliyetine Atılabilir mi
 224. Sabit Kıymet Listesinde Olmayan Demirbaş
 225. Vergi/Ceza İhbarnamesi
 226. Süresinde Verilmeyen Beyannameler için Uzlaşma
 227. Yurtdışına Mali Müşavirlik Hizmeti
 228. Muhtasarda Gösterilen Personelin Eksik Günü
 229. Vergi Hesaplama ve de Vergi Durumum*
 230. Ba Formu
 231. İşyeri Kapanışı
 232. İhracatla alakalı!
 233. Şube açılışlarında defter tasdiki
 234. Amortisman Hakkında
 235. Nakliye şirketinde vergi levhası ve v.d. ne bildirim
 236. Sınıf Değiştirme
 237. İnşaat Kalfasına Yaptırılan İş İçin Gider Pusulası Düzenlenebilir mi?
 238. Sevk İrsaliyesi İmza
 239. Verilen Hizmette stopaj oranı..
 240. Ba Bs
 241. Uzlaşma hk.
 242. Tasdiki zorunlu defterlerin A-4 boyutunda olup olmayacağı hakkında?
 243. Kur Farkı/Değerleme ile ilgili sorunlar
 244. 2. Sınıftan Bilançoya Geçişte Tekeller
 245. Adi Ortaklık Muhasebesi
 246. İrsaliyeye Aynı Ay İçinde Kesilmeyen Fatura
 247. 5728 sayılı yasayı yorumlarmısınız ?
 248. Defter Tasdik ücretleri
 249. Tutanak Tutulan Bir Kişi Basit Usül Mükellefiyet Açabilirmi
 250. Müstesna İstisna