PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Hizmet ihraç faturası.
 2. Bilanço Usulünde Defter Tutmama.!
 3. Varlık barışının sermayeye eklenmesi.
 4. Sebze Meyve Halinde BA-BS Formu Hakkında
 5. Banka Kredilerinde değerleme
 6. İktisadi işletme parola ve şifre.?
 7. Muhtasarın tahakkukunu onaylamayı unutmuşum.?
 8. Toplu fatura.
 9. Ara tasdik 01/02/2010 tarihinde yapılırsa cezai işlem olurmu.?
 10. Kur değerlemesi.
 11. Teminat Mektubunun İhale Makamınca İrat Kaydı
 12. TAŞINDI: TEMİZLİK ŞİRKETİ
 13. Fatura Bulundurma Zorunluluğu
 14. Yurtiçi Varlık Barışı Yasası
 15. İşletmemiz adına kesilen fatura için ortağın kredi kartını kullanabilir miyiz?
 16. Dövizli çekler.
 17. Amortisman Ayırma
 18. ihracat alacağı ile varlık barışı..
 19. Mtv.?
 20. Fatura Kesmek ile İlgili Birkaç Soru
 21. Şüpheli Alacak-Borçlunun iflasına karara verilmesi
 22. Veterinerlerin perakende ilaç satışı.?
 23. Z raporu ve Bs formu
 24. TAŞINDI: ŞİRKETE KAYITLI ARAÇ SATIŞI HK.
 25. İşlenmeyen fatura.
 26. Sermaye Artırmı
 27. 8.000 tl yi aşan ödemeler hakkında
 28. Kayıp fatura hk?
 29. İhale kati teminat bedeli gider midir.?
 30. TAŞINDI: Limited şirket kurarken nelere dikkat edilmeli
 31. Muhtasar Düzeltme Beyannamesi.?
 32. Adi ortaklık Feshi
 33. Elektronik ticaret.
 34. Forklift amortismanı.
 35. Münibüscüler Günlük Hasılatlarını Tek Fişle Kesebilirlermi
 36. Özel Fatura
 37. İşletmelerde Kullanılan Dekontlar... Yoksa yok
 38. 395 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Özelge İstemek)
 39. 2008'de Ödenen Bağ-Kur Primi
 40. Fatura Basımı Hk.
 41. Gider yazılması hk..
 42. Ba Bs Hak.
 43. Yönetim Aidatlarının Gider yazılması?
 44. Hiç beyanname verilmemiş
 45. Şube Açılışı Vergi Dairesine Bildirim.
 46. Kira kontratı hk.
 47. Düzeltme Beyannamesi
 48. Koddan Dolayı Düzeltme
 49. Defter Tasdik Tarihinden Önceki Masraflar
 50. Muhtasar Kontrol
 51. Alışveriş Merkezinde Stand Kiralama
 52. Bakü ' de şube işyeri..!
 53. İhraç Kayıtlı mal alış.
 54. Ne güzel taslak.Ba/Bs bildirimlerinde 2010 da yeni düzenleme.
 55. TAŞINDI: Taşıt vergisi.?
 56. Sermayeye eklemede ticaret siciline tescil.
 57. Beyannameyi nasıl gönderebilirim?
 58. Binek araca yapılan masraflar
 59. Fatura tahsilat noktası (faturavizyon) işyeri açılışı.
 60. Ferdi İşletme Devrinde ÖKC Levhası...
 61. Kurumlar vergisi karşılık ayrılması
 62. Amortisman
 63. VUK 114 - 2 fıkra iptal edildi!
 64. Aktifdeki gayrimenkulün ssk tarafından haciz edilmesi
 65. Muhtasar Beyannameye Özel Usülsüzlük Cezası
 66. Amortisman
 67. Şirket koruma köpeği ve bakımı
 68. İnşaat Maliyeti
 69. Re'sen kapanış.
 70. aciz vesikası ve stopaj
 71. Araç satışı hk.?
 72. özel usulsüzlük cezası hk acil yardıma ihtiyacım var
 73. Aynı adreste 2 firma
 74. emlak alım satımında alınan arsanın kdv si
 75. İrsaliye hk.
 76. İşyeri Kapatma
 77. Fatura asıl ve alt nüshaları.?
 78. Verilmeyen Varlık Barışı Beyannamesi
 79. Harcırah.?
 80. Okul Kantini
 81. TAŞINDI: E-Beyanname Damga Vergisini Tahakkuk Etmedi.
 82. İşyeri Devri ile Birlikte Kullanılan Yazar Kasanın Devir Edilmesi
 83. Muhtasarda Damga Vergisi
 84. Adi Şirketin LTD ye dönüşümü
 85. İrsaliye Tarihi
 86. Kapanış ve ek faaliyet değişikliği
 87. Gelir vergisi mükellefinin ticari faaliyetlerinde kullandığı aracın bildirimi.
 88. Takdir Komisyonunca tayin edilen bedel ve transfer fiyatlandırması
 89. Evanterdeki araç satışı
 90. Varlık barışı.
 91. İrsaliyeden sonra kesilen fatura.
 92. Serbest Meslek Defteri A4
 93. Kur Farkı Hesabı
 94. Gider Pusulası
 95. Yeni işe başlamada araç
 96. Vergi Cezası.
 97. Düzeltme beyannamesi.
 98. Muhtasar beyannamede düzeltme
 99. Vergi levhası tasdiki ile alakalı.
 100. Ortaklar Cari Hesabı
 101. Ödeme Kaydedici Cihaz
 102. Ek Tapu Harcı ?
 103. Ba Bs Cezası Hak.
 104. Koda Girmiş Firmadan Mal Alımı
 105. 2.Sınıfa Geçme
 106. Perte Çıkmış Araç Konusunda
 107. Ödeme Kaydedici Cihaz İzin Belgesi !!!
 108. Sınıf Değiştirme
 109. Geçici Vergi Dönemlerinde Bağkur Primlerinin Mahsup Edilmesi
 110. Şahıslarda 5811 Kanuna Gereği Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır
 111. Yardımcı Defterler
 112. Boş Depozitoların Dekontla İadesi
 113. Ödeme Kaydedici Cihaz İzin Belgesi.
 114. Beyanname Cezaları
 115. 145 Kodu
 116. Süt Birliği'nin tutmak zorunda olduğu defterler
 117. Mükellefin Beyannameleri verilmemiş
 118. Kaybolan Yazarkasa.?
 119. İnşaat işlerinde stopaj kesintisi.
 120. Altın İmalatı Açılış
 121. Serbest meslek makbuzu düzenlerken
 122. Vergi borcum zamanaşımı'na uğradı mı ?
 123. Fatura düzenlememe cezası
 124. Ambalaj ticareti...
 125. Defter Tasdiklerde Farklı Numaralandırma
 126. Fişlerin fatura yerine geçip geçmeyeceği
 127. Şahıs firması envanterine kaydedilen araç ile ilgili
 128. B Formu İle İlgili Çeşitli Görüşler...
 129. Fişlerin bir kısmının şahsi olması durumunda...
 130. Yevmiye ve Defteri Kebir
 131. Mikro Ödemelerde Faturalaştırma
 132. Defter Tasdiği ve Adres Değişikliği
 133. İşletme kapanışı Hk.
 134. İhracat İrsaliye
 135. Hammadde Alış Fatura Tarihi.
 136. Emlak Vergisi Arsa Maliyetine Atılabilir mi
 137. Sabit Kıymet Listesinde Olmayan Demirbaş
 138. Vergi/Ceza İhbarnamesi
 139. Süresinde Verilmeyen Beyannameler için Uzlaşma
 140. Yurtdışına Mali Müşavirlik Hizmeti
 141. Muhtasarda Gösterilen Personelin Eksik Günü
 142. Vergi Hesaplama ve de Vergi Durumum*
 143. Ba Formu
 144. İşyeri Kapanışı
 145. İhracatla alakalı!
 146. Şube açılışlarında defter tasdiki
 147. Amortisman Hakkında
 148. Nakliye şirketinde vergi levhası ve v.d. ne bildirim
 149. Sınıf Değiştirme
 150. İnşaat Kalfasına Yaptırılan İş İçin Gider Pusulası Düzenlenebilir mi?
 151. Sevk İrsaliyesi İmza
 152. Verilen Hizmette stopaj oranı..
 153. Ba Bs
 154. Uzlaşma hk.
 155. Tasdiki zorunlu defterlerin A-4 boyutunda olup olmayacağı hakkında?
 156. Kur Farkı/Değerleme ile ilgili sorunlar
 157. 2. Sınıftan Bilançoya Geçişte Tekeller
 158. Adi Ortaklık Muhasebesi
 159. İrsaliyeye Aynı Ay İçinde Kesilmeyen Fatura
 160. 5728 sayılı yasayı yorumlarmısınız ?
 161. Defter Tasdik ücretleri
 162. Tutanak Tutulan Bir Kişi Basit Usül Mükellefiyet Açabilirmi
 163. Müstesna İstisna
 164. Sigorta Aracı Kuruluşlarının Verdikleri Beyannameler
 165. Gayrifaal Akaryakıt İstasyonunda Pompalara Bağlanacak Ökc Sorunu
 166. Defter Tasdiki
 167. Ba ve Bs
 168. Limited Şirket Müdürünün Sorumluluğu
 169. Yazar Kasa Mali Hafızasının Değişmesi
 170. Tüm kanunlar
 171. BA BS Formları
 172. Serbest Meslek Defterimi Onaylanmalı
 173. Kapanıştan Sonraki Beyannameler
 174. Ba Bs formu
 175. Süresinde Ödenmeyen Leasing Faturaları
 176. Sigorta Acentelerinin Tek Düzen Muh. Kayıtları
 177. Nasıl gider yazarım :( acil lütfen
 178. Zaman aşımı ...!
 179. Varlık Barışı Kanunundan Yararlanma
 180. 1. Sınıfa Geçiş
 181. Şifre Talebi
 182. İhalede Şartnemsini yerine getiremeyince yanan teminat gider olarak yazılabilirm
 183. Elektrik Malzemeleri Toptan ve Perakende Satışında Yazar Kasa
 184. Ba/Bs Formu Mutabakat Formu Örneği.?
 185. Ba formunda karyakıt fişleri
 186. Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.
 187. Vergi Dairesinin İlginç Açıklaması
 188. 8000 Tl Tahsilat
 189. Sevk irsaliyesi
 190. Merkez adresin olduğu yerde defterin tastik edilmesi.?
 191. Araç Kiralama İşi Yapan Mükellefin Yeni Araç Alışı
 192. Muhtasar beyannamesi ile ilgili
 193. Şahıs sigorta acentesi hangi defteri tutmakla yükümlüdür yeni açılış
 194. Sigorta acenteleri fert firma hangi defteri tutar
 195. Özel Şirketlere Yapılan Yapım İşleri Yıllara Sari Olur mu?
 196. Vakıf-Şirket bordrosunda olmayan birine verilen yemek.
 197. Müteahhitlik faaliyeti ve Otel işletmeciliği
 198. Kredili Araç Alımı
 199. Varlık barışında süre...
 200. Varlık Barışı (Özel Bir Durum)
 201. Binek Araç Hk.
 202. Serbest Meslek Makbuzu
 203. VUK. Geçici 355. Maddeye Göre Kesilen Ceza Miktarı
 204. Serbest Meslek Erbabı Hak.
 205. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Stopaj Kesintisi
 206. Yurtdışı Satış
 207. Benim Düştüğüm Duruma Düşen Arkadaşlara bi nevi yardımı olabilir Ba ve Bs Form
 208. Perakende Satış Fişi
 209. 252 bina
 210. Eczacıların SGK'una kestikleri faturalarda Vergi No ve Vergi dairesi yazmaları
 211. 646- Değerleme
 212. Amortismanlar Hk.
 213. İşe başlamanın geç verilmesi
 214. İcra İnkar Tazminatı Gider yazılabilir mi??
 215. Cezanın Yansıtılması.?
 216. Kat karşılığı inşaat işinde fatura kesilmesi nasıl olacak?
 217. Zamanaşımı
 218. Bina İçine Yapılan Harcamalar
 219. kat karşılığı inşaat daire tesliminde fatura düzenleme
 220. Devreden Geçici Vergi
 221. Telefon,Elektirik,Gaz vb Faturaların Geçikme Faizi ve KDV'leri
 222. Damga vergisinin beyan edilmemesi
 223. Acente ile broker arasındaki komisyonlarda belge düzeni ve vergi türü
 224. e Beyana Kesilen Cezalara Dava Açma
 225. Varlık Barış Beyanında Sorun
 226. ne dmek
 227. Fason Konfeksiyonda Fatura Hususu
 228. İnternetten Gönderilen Beyanname Listelerine İlişkin Dilekçe ( S.M.M. / S.M.M.M.
 229. e-Beyan ile İlgili Cezalar
 230. Kur Farkı
 231. Takdir Komisyonunun Verdiği Cezalar için Uzlaşma
 232. Kurumlar Vergisi Bey.Hk.
 233. Ödeme Emrine İtiraz
 234. 7.8. ve 9. aylara ait boş ba ve bs formlarını vermeyi unutmuşum cezası nedir
 235. İşçi Hakları
 236. Zorunlu Trafik Sigortası Muhasebe Kaydı Hk.
 237. Kod'a giren firmaların geri çekim ve düzeltme işlemleri
 238. Amortisman
 239. Kahvehanelerde Kullanılacak Belgeler Hk.
 240. Gisbir e yapılan aidat ödemeleri
 241. Vergi borcu taksitlendirmesi ve alacak haczi ödeme emrini alan 3. kişinin durumu
 242. Giyim Mağazasında Yazarkasa
 243. İki Yıldır Verilmeyen BA BS Formu Cezası Hakkında
 244. Şirkete Alınan Mallar
 245. Bir gerçek kişi tarafından devamlı suretle bilgisayar programı yazılarak satılma
 246. İnşaat İşi Yapan İşletme Defteri Mükellefi
 247. Kredi Hesabında Bakiye
 248. Akaryakıt İskonto Fark Bedeli Faturası Hakkında
 249. Vergi Usul, Soru ve cevaplar Kasım 2009 HUD...
 250. Kaybolan fatura.?