PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Vuk 488 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
 2. Vergi Avantajı
 3. İş Makinesi Mükellefiyetinde Kira Stopajı
 4. Araç Satışında Yenileme Fonu Kullanımı
 5. Diş Polikliniğinde Şirket mi Müşterek Ofis Kullanan 3 Ayrı Diş Hekimi mi ?
 6. Adi Ortaklık Defterleri Nasıl Tasdik Olunmalı
 7. Mal İadesi Ve Tazminat
 8. Tazminat Ve Karşılık Giderleri
 9. Apartman Yönetciliğinde Hangi Defterler Tutulması Gerekiyor?
 10. Vakıf İktisadi İşletme
 11. Ba Bs Vergi Numaraları Farklılığı
 12. Pos Kullanmayan İşyeri
 13. 2017 Alış Ve Satış Rakamlarına Göre Sınıf Değiştirme
 14. Demirbaşın Stoğa Alınması
 15. Defter-beyan Sistemi Taslağı
 16. Tax Free Uygulaması
 17. Fatura Kullanma Süresi Hk
 18. Y.Kasaya Bağlı Olmayan Pos Makinası
 19. Kaçak Elektrik Ftr
 20. Yoklama Yapılmadan Fatura Düzenlenmesi
 21. Ba-Bs
 22. 1.Sınıfa Geçiş Defter Hadleri
 23. Vergi Sorunları
 24. Kahvehane Tarzı Satışta Yapan Dernekler
 25. İngiltere'den Türkiye'deki Firmaya Danışmanlık Hizmeti Alınması
 26. Biten İnşaatın Devam Eden Kredi Faizleri
 27. Demirbaş Satışı
 28. Resen Terki Verilen Şahıs Firmam Adına Bilmeden Fatura Kestim.
 29. Şahıs Firmasının Başka Bir Adreste Farklı Faaliyeti Durumunda.
 30. Yasal Defter de Ödemelerin Eksik Olması
 31. Geriye Dönük Beyannameler
 32. Ticari Defterlerin Sayfa Sayılarını Kontrol Etmeyi Unutmayın
 33. Serbest Meslek Makbuzunun Geç Kayda Alınması
 34. Kdv Düzeltme Muhasebe Kaydı
 35. Beyannamelerin Verildiği Günün Tespiti Hk.
 36. Hatalı e tebligat Gönderimi
 37. Yeni Nesil Yazarkasa
 38. Tescilsiz E-ticaret Açılışı
 39. Firma Kapanışında Yazar Kasa Durumu
 40. Şirket Müdürünün Yetkileri
 41. Gözetim Belgesi
 42. Temizlik Sektörüne Yönelik Aracılık Faaliyetlerinde Vergi
 43. Yatırım Ve Ortaklık İçin Vergi Ödenir mi ?
 44. Gerçek Kişi/ Şahis İşletmesinin Anonim Şirkete Dönüşmesi
 45. 7020 Başvuru ?
 46. Yurtdışı Faturalarında B Formu Bildirimi Hakkında
 47. Vekaleten Yapılan İşlemler
 48. Amortisman Oranı Hakkında
 49. İnşaat İşi Yaptıran Vakıf
 50. Muhtasar Beyanname
 51. Fatura Tarihi
 52. Şahıstan Yapılan Arazi̇ Ki̇ralamaları
 53. Doktor Muayenehane Açılış, Kdv, Stopaj, Yazarkasa İşlemler
 54. Faturanın Ödemesi Hakkında
 55. Sermaye Azaltımı
 56. Fatura Düzenleme
 57. Ltd Şti̇ Kuruluşu
 58. Sayım Sonuçları
 59. Yazarkasa Alabilmek İçin Ne Yapmalı
 60. Amortisman Oranı Konusunda Tereddüt
 61. Yurtdışı Denetim Fatura
 62. Müdür Azli Hakkında
 63. Resen Terk Şirket Sahibinin Yeniden Şirket Kurmasında Yaşanacak Sıkıntılar Hk.
 64. Kosgeb Destek Ödemeleri
 65. Faturaların İmzalanması
 66. Kiralık Yazıcıların Demirbaştan Çıkarılması
 67. Şirket Ortağının Ayrılması
 68. Şirkete Ev Kiralamak Hakkında Bilgi Verir misiniz ?
 69. Fatura Tahsilat Merkezi Yazar Kasa Pos
 70. Basit Üsül Mükelleflerde Kredili Satışlar
 71. Şirket Ortağı Vefatı Şube Kapanış
 72. Yurtiçi Dövizli Alım
 73. Satıcıya Olan Borcumuzu Alıcının Kredi Kartıyla Ödemek...
 74. Fatura Ödeme Merkezi
 75. Mükellefin E-tebligat ları Ayrıca Mali Müşavire Mail Geliyor mu ?
 76. Kat Karşılığı İnşaat Tapu Fatura
 77. Muhtasar Versiyon Değişikliği (31)
 78. Vergi Dairesi Değişikliği
 79. Hesaplar Arasında Mahsuplaşma Yapılabilir mi ?
 80. Genç Girişimci İstisnası
 81. Kooperatif Muhtasar Beyan İşyeri Sgk Bilgileri Sorunu
 82. Yurtdışı Giderleri
 83. İştirak
 84. Vergi Uzlaşma Komisyonu Hk.
 85. Tersi Yazarkasa Yerine Perakende Satış Fişi Kullanabilir Mi
 86. Grup Şirketleri
 87. Bordroda Özel Sağlık Sigortası Gelir Vergisi Matrahından Düşülür mü ?
 88. Maliyet Kaydı
 89. Kep
 90. Fatura Nizamı
 91. Yurtdışında Yapılan Harcamalar
 92. Yurt Dış Tahsil Edile.Alacağa Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı Ve Değersiz Alacak Olarak Değ.
 93. Yabancı Paraların Değerlemesinden Oluşacak Kur Farkının İstisna Kapsamında Değerlendirilmesi
 94. İşe Başlamadan Önce Alınan Demirbaş
 95. İhraç Edilecek Malın Ambara Teslim Edilmesi Durumunda Faturanın Ne Zaman Düzenleneceği.
 96. Şirketteki Alacağın Mahkeme Yoluyla Reddedilmesi Halinde Özel Fonda Tutulan Tutar Hk.
 97. Akraba Tarafından Hibe Edilen Ofis Ve Emsal Bedel İ̇stisnası
 98. Fason İşçilikte Maliyet Ekleme
 99. Gümrük Ceza İadesi Hk.
 100. Muhtasar Sgk Eşleştirme
 101. Şahıs Firması Kapanış Hk.
 102. Sürekli Araç Değişiminden Doğan Sorun (Memur İçin )
 103. Kapanış Tasdiki
 104. 2012 Dönemi BA
 105. E Arşiv Faturaya Geçiş
 106. Vergi Dairelerine Günlük Çek ile Vergi Ödemesi Yapılabilir mi
 107. Tapu Devri Olmadan Alım Satım İşlemleri
 108. Bina Çatı Bakım Muhasebe Kaydı
 109. 213 Sayılı 341. Madde Vergi Ziyai Hk.
 110. Fatura Kayması Hk.
 111. Çalışana Teşvik Primi Verilmesi
 112. 7020 Sayılı Kanun Başvuruları
 113. Dosrse Kalınca Nakliyecilik Faaliyeti
 114. Yıllara Sari İnşaat
 115. Muhtasar Beyannamesine 4 Dönemde Düzeltme Vermek
 116. İrsaliye İptali
 117. Dernekten Aldığım Ayni Bağış Alındı Belgesi Sorunu
 118. Adres Deği̇şi̇kli̇ği̇ Güncelleme
 119. Nace Kodu Deği̇şi̇kli̇ği̇
 120. Ödeme Alındıktan Sonra Hemen Fatura Kesmem mi Gerekiyor?
 121. Şirketler Şirket Sattığında Vergisi Var Mı?
 122. Beyanname Süreleri Uzatıldı
 123. Geç Gelen Faturanın Kdv İndirimi
 124. Vergi Borcu
 125. Dükkan Kapatma İle İlgili Evrak İşleri
 126. Motorlu Taşıyıcılar Koop. Kuruluşu Hk.
 127. Sigorta Poliçelerinde Fotokopi Evrakların Durumu ?
 128. Hisse Devri
 129. Akaryakıt İstasyonları Fatura Düzenlemesi
 130. Amortisman Hk.
 131. Hesaba Gelen Eft'ler
 132. Sigorta Poliçesinin Ba Da Gösterimi
 133. Özel Esaslar Hk.
 134. G.Faal Şirketlerde Beyanname Durumu Hk.
 135. Vergi Davasında Davalı Taraf Kimdir?
 136. Vergi Kimlik Numarası İle Sgk Sicil Numarası Eşletirme Hatası Hk.
 137. Tasfiyesiz Fesih Olabilir mi ?
 138. E-beyanname Hk.
 139. 7000 Tl Tevsik Sınırı Parçalı 
 140. Tasfiye Giriş Beyanname Verme Süreleri Ve Defter Hakkında
 141. Smmm Damga Vergi̇si̇
 142. Ocak 17 Defter Yükleme Tarihi
 143. Vergi Dairesi Eksiklik İnşaat Yoklaması
 144. Sözleşme Damga Vergisi
 145. Muhtasar da Kıdem/İhbar Kodu Hatası
 146. Ocak 2016 Da Verilmesi Unutulan 2 Nolu Kdv Beyanı
 147. Bilgi Fişi
 148. Ödemeye Aracılık Eden Kargo Ve Hizmet Firmalarının Durumu
 149. Yabancı Kişi Hisse Devri
 150. Vakıftan Kiralanan İşyeri.
 151. Muhtasar Beyannamesi 4447 Sayılı Kanun
 152. Terk Mükelleflerde Vergi Levhası Oluşturma Sorunu
 153. Li̇mi̇ted Ve Anoni̇m Şi̇rketler
 154. Şube Açılış İptali
 155. Yeni̇ Nesi̇l Yazar Kasa
 156. Önden Yapılan Masraf
 157. Yurt Dışında Yaşayan Bi̇r Ki̇şi̇ye Ai̇t Dai̇re
 158. Smmm Nin Defter Bilgilerini E Byn Da Girmemesi Cezası
 159. Şube için Sicilsiz Açılış
 160. Araç Ki̇ralama
 161. Sadece Kira Stopaj Tc Si Düzeltmesi Muhtasarda Damga Vergisi Çıkar Mı
 162. Numara Birleştirmede Birkaç Soru
 163. Maaş Kesintileri Hk
 164. Bilanço Usulüne Geçişte Geçmiş Yıllar Kar Yada Zararları
 165. Fatura Almadan Yapılan Ödemelerin Giderleştirilmesi
 166. Serbest Meslek Sıfır Araç Alımı
 167. Smmm 2. Araç Alımı
 168. Yıllık Gelir Vergisi
 169. Donemsel Prakende Satislarinda Yazarkasa Sorunu Yoğunluğu
 170. Vergi Dairesi Yoklama Evrakları
 171. Yeni 687 Sayılı Kanun Terkin Hesaplama
 172. Taşıtlarda Aktife Giriş Değeri Ve Aktiften Çıkış Kasko Değeri Farkı
 173. Irs.Fat.Nın Sevk İrs.Olarak Kullanımı
 174. Vergi Levhası Alınımı Ve Buna Dair Bır Soru
 175. Dövi̇z Olarak Konan Sermyae
 176. Ba form bildirim
 177. Enflasyon Düzeltme Hesapları Mahsubu
 178. Yeminli Tercümanlık Mükelelfiyeti
 179. Sevki Bilahere Satışlar Hakkında
 180. Limited Şirket Sigorta Acentesi Muhasebe Kayıtları
 181. Hayat Sigortası Ücret Bordrosu
 182. Kapıda Ödeme Elektronik Cihaz Onarım Ücreti Faturasız Tahsilatı
 183. Gider Pusulası
 184. Yıllık Gelir Vergisi Geçici Vergi Mahsubu
 185. Mükellefiyetli Şubeyi Mükellefiyetsize Çevirme
 186. Basit Usülde Vergi No Sgk Birleştirme Hakkında
 187. İndirilecek KDV
 188. Vergi Numarası Ile Sgk Numarasının Birleştirilmesine Ilişkin Bildirim
 189. Temsi̇lci̇li̇k Ki̇ra Stopajı
 190. Çıkma Lastik Satışı Hk.
 191. Geçmiş Tarihe Ait Fatura Düzenleme Ve Sevk Tarihi
 192. Dernekten Derneğe Kira Sözleşmesinde Stopaj Uygulanır Mı?
 193. Eczane Faturası
 194. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi
 195. Fuar İçin Geçici İhracat
 196. Şahıs Firması Yemek Harcamalarının Gider Gösterilmesi
 197. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (sıra No: 1)
 198. Resen Terk Halinde.
 199. Di̇i̇b Kapsamında Ham Madde Alınıp Mamül Olarak Satılması
 200. Hurdaya Ayrılan Ürünler Hakkında
 201. Kayıp Faturalar Hk.
 202. Ödenen Vergi Borçları
 203. Turizm Seyahat Firmaları Hizmet İhracı Kapsamına Girer mi ?
 204. Yasal Süresinden Daha Uzun Süreli Amortisman Ayrılabilinir mi ?
 205. İnternetten Takı Satışı
 206. Yıllara Sâri Hakkında %3 Kesinti Hakkında
 207. Özkaynakların Eksiye Düşmesi .
 208. Resen Tesci̇lde Matrah Takdi̇ri̇ Uzlaşma Mahkeme Yolu Hk
 209. Tasfi̇ye Olacak Li̇mi̇ted Şi̇rket Sırasıyla Ne Yapmalıdır?
 210. Ciro Hediyesi Olarak Cep Tefonu Verilmesi Ve Muhasbee Kaydı Hk.
 211. Gerçek Kişi Mükellefiyeti Olmayan Kişiden Araç Kiralama
 212. Basit Usül'de Çalışılabilecek Faaliyet Kodları
 213. Sözleşme Damga Vergisi Tahakkuk Süresi
 214. Ba-Bs Form
 215. Kooperati̇f Hi̇sseli Arsa Alımı Ba Kaydı
 216. Mali Müşavir mi ? YMM mi ?
 217. Yapılandırma Taksit Ödemeleri
 218. Vergi Borcu Olan Limited Şirketinin Kapanışı Yapılır mı ?
 219. Temsilcilik Vergi Dairesi
 220. Vergi Dairesi Tahsilat Hizneti
 221. Yatırım Teşvik Belgesi
 222. E-bilet & E-Fatura İlişkisi
 223. Faaliyetini Değiştiren Gerçek Kişi Nasıl Bildirim Yapmalıdır
 224. Noter Aracılığı
 225. Erteleme
 226. İhracat Muhasebesi
 227. Muhtasar Beyannamesi İşçi Bilgileri
 228. BS Formunda Yabancı Şahsa Satışta Yabancının TC si Ne Yazılmalı İhracat Değil
 229. Varlık Barışı
 230. Ymm Serbest Mesleke Makbuzu Stopajı
 231. Özel Usulsüzlük Cezası Hakkında
 232. Kira Beyannamesi Hk.
 233. Taşıtların Değerlemesi
 234. Malı Alan Firma Malı Taşıdığında İrsaliye Nasıl Düzenlenir ?
 235. 3 Ortaklı Adi Şirket ?
 236. Sürekli Form Fatura
 237. Potansiyel Mükellef
 238. Yeni Tescil Serbest Meslek Makbuzu
 239. Emlak Danışmanlığı Büro Açma
 240. Defter Tastiki
 241. Defter Kapanış Onayı Ve Ara Tasdi̇kleri Hk.
 242. Geçmiş Yıl Zararının Geçici Vergide Mahsubu
 243. Müstahsil Alımları Tevsik Uygulama
 244. Adi Ortaklık Kuruluş Sözleşme Ve işe Başlama
 245. Faal Olmayan Şirkete Düzenlenen 3074 Kodlu Cezalar
 246. Anonim Şirketlerde Defter Tasdiki
 247. İnşaat Belge Düzeni
 248. Bilişimsel Olarak Vergi Avantajları ?
 249. Bugün Vergi Dairesinden 10.01.2017 Olarak Açılış Yapılır mı ?
 250. Defter Tasdiki