PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Merkez adresin olduğu yerde defterin tastik edilmesi.?
 2. Araç Kiralama İşi Yapan Mükellefin Yeni Araç Alışı
 3. Muhtasar beyannamesi ile ilgili
 4. Şahıs sigorta acentesi hangi defteri tutmakla yükümlüdür yeni açılış
 5. Sigorta acenteleri fert firma hangi defteri tutar
 6. Özel Şirketlere Yapılan Yapım İşleri Yıllara Sari Olur mu?
 7. Vakıf-Şirket bordrosunda olmayan birine verilen yemek.
 8. Müteahhitlik faaliyeti ve Otel işletmeciliği
 9. Kredili Araç Alımı
 10. Varlık barışında süre...
 11. Varlık Barışı (Özel Bir Durum)
 12. Binek Araç Hk.
 13. Serbest Meslek Makbuzu
 14. VUK. Geçici 355. Maddeye Göre Kesilen Ceza Miktarı
 15. Serbest Meslek Erbabı Hak.
 16. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Stopaj Kesintisi
 17. Yurtdışı Satış
 18. Benim Düştüğüm Duruma Düşen Arkadaşlara bi nevi yardımı olabilir Ba ve Bs Form
 19. Perakende Satış Fişi
 20. 252 bina
 21. Eczacıların SGK'una kestikleri faturalarda Vergi No ve Vergi dairesi yazmaları
 22. 646- Değerleme
 23. Amortismanlar Hk.
 24. İşe başlamanın geç verilmesi
 25. İcra İnkar Tazminatı Gider yazılabilir mi??
 26. Cezanın Yansıtılması.?
 27. Kat karşılığı inşaat işinde fatura kesilmesi nasıl olacak?
 28. Zamanaşımı
 29. Bina İçine Yapılan Harcamalar
 30. kat karşılığı inşaat daire tesliminde fatura düzenleme
 31. Devreden Geçici Vergi
 32. Telefon,Elektirik,Gaz vb Faturaların Geçikme Faizi ve KDV'leri
 33. Damga vergisinin beyan edilmemesi
 34. Acente ile broker arasındaki komisyonlarda belge düzeni ve vergi türü
 35. e Beyana Kesilen Cezalara Dava Açma
 36. Varlık Barış Beyanında Sorun
 37. ne dmek
 38. Fason Konfeksiyonda Fatura Hususu
 39. İnternetten Gönderilen Beyanname Listelerine İlişkin Dilekçe ( S.M.M. / S.M.M.M.
 40. e-Beyan ile İlgili Cezalar
 41. Kur Farkı
 42. Takdir Komisyonunun Verdiği Cezalar için Uzlaşma
 43. Kurumlar Vergisi Bey.Hk.
 44. Ödeme Emrine İtiraz
 45. 7.8. ve 9. aylara ait boş ba ve bs formlarını vermeyi unutmuşum cezası nedir
 46. İşçi Hakları
 47. Zorunlu Trafik Sigortası Muhasebe Kaydı Hk.
 48. Kod'a giren firmaların geri çekim ve düzeltme işlemleri
 49. Amortisman
 50. Kahvehanelerde Kullanılacak Belgeler Hk.
 51. Gisbir e yapılan aidat ödemeleri
 52. Vergi borcu taksitlendirmesi ve alacak haczi ödeme emrini alan 3. kişinin durumu
 53. Giyim Mağazasında Yazarkasa
 54. İki Yıldır Verilmeyen BA BS Formu Cezası Hakkında
 55. Şirkete Alınan Mallar
 56. Bir gerçek kişi tarafından devamlı suretle bilgisayar programı yazılarak satılma
 57. İnşaat İşi Yapan İşletme Defteri Mükellefi
 58. Kredi Hesabında Bakiye
 59. Akaryakıt İskonto Fark Bedeli Faturası Hakkında
 60. Vergi Usul, Soru ve cevaplar Kasım 2009 HUD...
 61. Kaybolan fatura.?
 62. Tasarım yapıyorum, vergilendirme nasıl olacak?
 63. Faturalardaki seri kayması
 64. Yapı Kooperatifinin akitifindeki işyerinin kiralanması hk.
 65. Varlık barışında gayrimenkul beyanı ...
 66. Araçlarda Amortisman Uygulamaları
 67. Gider Pusulası
 68. Diş Muayehane Ruhsatı Hakkında
 69. ltd.şti.ortak çıkarılması
 70. Dövizli borcun kur farkına fatura
 71. Vergi Borcunun Taksitlendirilmesi
 72. özel maliyetle
 73. Eylül KDV beyanı düzeltme
 74. Yazar kasa ... !
 75. İşyeri Devirlerinde Düzenlenen Faturanın Bankadan Ödenme Zorunluluğu
 76. Bugün Tarihli Fatura Kesilir mi?
 77. Ba Bs Formu
 78. İsimleri aynı mükelleflerin beyannamelerinin hatalı TC ile gönderilmesi.
 79. Esnafın Naylon Ft. Ben Yazmışım
 80. Vergi Barış Kanunu Hakkında
 81. İnceleme Memuruna İbraz Edilemeyen Gider Faturası
 82. SMMM Ruhsat Ücretinin Gider Yazılması
 83. Gider Pusulası ile İşçi Çalıştırmak.
 84. Uzlaşma
 85. Kesin Teminatın Giderleştirilmesi
 86. Şirkete Ait Aracın Pert Olması
 87. TAŞINDI: MÜKELLEFİN FATURASINI BEN YAZDIM
 88. Belgesiz Esnaf
 89. Hisse Senetlerinin Değeri Düştüyse?
 90. 4447 sayıılı kanun hk.
 91. Kiraya Veren Adına Olan Giderler
 92. Lastik Satışı Yazar Kasa Gerekli midir?
 93. Defter Tutma Hadleri Hakkında
 94. İnceleme Rapora İtiraz Yazmama Mahkeme Reddine Sebep
 95. İnternet Vergi Dairesi
 96. Yazar kasa ve Sevk irsaliyesi hakkında.
 97. Maliyeye bildirilmeyen işyeri ve ev hakkında.
 98. Şirket Ortağı/ Serbest meslek erbabı
 99. Unutulan Beyanname
 100. Fatura Kesilirken
 101. Taşıt Satış Kaydı (İşletme)
 102. Kredi Kartı
 103. Verilen Sipariş Avansının Şüpheli Hale Gelmesi?
 104. Varlık Barışı
 105. Kira Ödemesi
 106. İşçi ödemelerinde Gider Pusulası??
 107. Defter Tastiki
 108. 2006 yılına ait geç verilen Ba Bs formları
 109. GMSİ
 110. Devreden kdv sorunu
 111. Yazar Kasa
 112. Tavuk Fason Üretimi
 113. Yazar Kasa Fişi Yerine Fatura
 114. Dövizli Carileri Değerleme
 115. Serbest meslekte gider
 116. Tebligatta Elektronik Posta devri.
 117. Özel Maliyet ve Yap İşlet Devrette Stopaj Paradoksu
 118. Sehven fazla yazılan İnd.KDV'nin Düzeltme Beyanı
 119. Muhtasar Tahakkuk
 120. Pişmanlık İhlali
 121. Defter Basımı??? acil...
 122. Muhtasar Beyanname Düzeltme Talebi
 123. Yurtdışı Harcırah ödemesi ?
 124. Vergi sicil no doğrulama
 125. Sizce Defter tasdiklerini Odaların yada sadece SMMMO larının yapması nasıl olur?
 126. BA ve KDV beyanı düzeltmesi hakkında soru.
 127. Ev Sahibi Olup Kira Geliri Elde Eden, Aynı Zamanda Kendiside Kiracı Olanın GMSİ
 128. Üyelik Bedeli İçin Amortisman Ayrılır mı?
 129. Muhtasar Beyanname
 130. Kur Sorunu
 131. Amortisman
 132. Kira Ödememe Durumu
 133. Kira Gideri, Kira Geliri
 134. 8.000 TL yi Aşan Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
 135. Faturanın firmaya ulaşmaması
 136. İrsaliyeli faturayı ileri tarihli düzenlemek
 137. Serbes meslek mensubu-mükellefi avukat olan kişi..?
 138. Gider Pusulası
 139. B formu verilmemesi
 140. Stoklarda Maliyet Bedeli
 141. Vergi İncelemesi - Bilgi Verme Hk.
 142. HESAP PUSULASI
 143. Vergi Dilimi Değişikliği
 144. Potansiyel Vergi Noyu Aktif Hale Geçirmek
 145. tescil edilmemiş hisse devrinin vergi dairesince geçerliliği
 146. Vakıf Müdürünün Aldığı Para
 147. Ulaştırma Bakanlığına Verilen yük taşıma (k1) yetki belgesi Harçları gider...
 148. iş yerimi kapamak istiyorum ne gibi işlem....
 149. Başka İldeki Mükellef
 150. Tahsis Belgesi ile verilen bina istimlakı
 151. Özel faturada limit ?
 152. ticari zararın mali kara dönüşmesi
 153. Muafiyet Belgesi
 154. Defter hadlerinin Kira ve işçi hk.
 155. Ökc Levha Alma Süresi ve Hafta Sonu
 156. Soru.Satış iskontolarının yevmiye maddesindeki önemi nedir?
 157. Amortisman Ayırma
 158. Gerçek Kişilerde Gider Faturası
 159. Reesen terk işlemi
 160. SERBEST MESLEK YAPAN İŞLETMELERDE POS KULLANIMI
 161. Gerçek kişiden araç kiralama belge düzeni
 162. yazarkasa kullanma izni
 163. Pişmanlık zammı Hk
 164. bina yönetimi
 165. Fatura Kesilmesi Hk.
 166. şantiyede kiralanan konut
 167. Amortisman
 168. SMİYB ve Varlık Barışı Hk
 169. İthalat Faturası Ba formundaki durumu
 170. İnşaat
 171. mal ve hizmet teslimi olmadan kredi kartı kullanarak finansman temini
 172. Amortisman
 173. Deneme amaçlı gönderilen ürün ve fatura
 174. Adi ortaklığın Ltd Şti Dönüşümünde ÖKC durumu....
 175. Kira ile ilgili (ACİL)
 176. e-beyanname yeni sitesi hayırlı olsun.
 177. belediye dükkanları için kdv2 verilmeli mi?
 178. Hazirun cetveli ve tsg
 179. yazarkasa bildirimi
 180. vergi daireleri de takibi bankalar gibi sistemde otomatik olarak açamaz mı?
 181. vergi dairesi ve mükellef iletişiminde teknoloji
 182. Gerçek usul mükellef rent a car işi yapabilir mi?
 183. 2009/2 Nolu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi
 184. Yurtdışı Harcırah
 185. Takdire verilmiş ve takdir sonucunun tebliği mükellefin elıne geçmemiş
 186. TAŞINDI: Sermaye Artırımı
 187. 4/a'lı çalışanın basit usul mükellefiyeti
 188. Aylık Stopaj Kesintisi
 189. Amortisman Ayrılması
 190. Numunelere Fatura Kesilmesi
 191. Ba Bs Formları
 192. Ortaklara Alınan Hediyelik Eşya Hk.
 193. Büfelerin Gazete Satışında Belge Düzeni
 194. Sermaye düzeltme olumlu farkları
 195. İşltemenin Kendi Binasını Yapması
 196. Gümrük Beyannamesindeki hata
 197. Serbest Meslek ile Ticari Fal.Birlikte Yapılması Durumunda Beyanname Doldurulmas
 198. Varlık Barışıyla İlgili Tesbit ettiğim önemli hususlar
 199. Temlikname ile Vergi ve SGK Borçlarının kapatılması.
 200. Vergi Dairesi Değişikliği
 201. Mimarlık faturası içindeki demirbaşlar.?
 202. Sel Felaketi Nedeniyle Zayi Olan Mallar İçin Yapılacak İşlemler.
 203. Verilmeyen bs formu için gelen cezaya mahsuben!
 204. İftar Yemekleri Gidere Atılabilirmi ?
 205. kayıp irsaliye sureti...
 206. Vergi Mevzuatı
 207. Anonim şirket tasfiyesinde boş kdv ve muhtasar beyanname verilmemesi
 208. buyrun buradan yakın..
 209. BS-BA
 210. Tarım ltd.şti. tarla aldığında veya kiraladığında?
 211. Nakliye Faturası
 212. Ödeme Kaydedici Cihazın Tekrar Kullanımı
 213. Ordino Bedeli ve Euro faturasına KDV uygulaması
 214. Süt Toplama işi
 215. Yurt Dışına Yapılan Swift Transferleri
 216. E-beyan ceza davalarını kaybettik
 217. Vergi barışı hk.
 218. Derneklerde Alınan hizmet faturası iadesi
 219. İş makinası kıst amortisman ?
 220. Tasfiye girecek olan firma
 221. kiralanan makina
 222. TAŞINDI: İndirimler Hk.
 223. Ba-Bs den dolayı ceza ödeyen var mı?
 224. İstisna ve muafluk?
 225. Banka Dekontları
 226. Takdir Komisyonu ve Huzur Ücreti
 227. Kayıp Fatura
 228. Geçicide Amortisman
 229. Çalışanlara Verilecek Kumanaya Hk.
 230. Taşıma İrsaliyesi Ceza
 231. Faturası Kesilen Mal ve Hizmet teslimlerine ilişkin tahsilatın krd.kartı ile yap
 232. Sevk İrsaliyesi-İrsaliyeli Fatura
 233. Kendi Kendine Kesilen Fatura
 234. Şirket Ortağından Kiralanan Taşıt ve BA BS
 235. 2. El Demirbaşlara Amortisman Uygulanması
 236. Küçük Sanayi Sitesi Koop.Hk.
 237. Damga vergisine özel usülsüzlük cezası var mı?
 238. İşyeri Kapanışı
 239. Adi Ortaklık
 240. Eğitim Gideri
 241. Araç Yenileme Fonu
 242. İşletme Kuyumcu TERK
 243. İşyeri Kirası İşyeri Sahibinin Kredi Kart Hesabına Eft Olur mu?
 244. İşletme Defteri
 245. Araştırıp Çözümleyemediğim Hurda Satışı Hk.
 246. Avansların Değerlemesi
 247. Yevmiye Defterini Tutyor İken İşini Kapatıp Aynı Yıl İçinde Tekrar İşe Başlaması
 248. Yap İşlet Modeli??
 249. Damga Vergisi Beyannamesinin Unutulması
 250. Şahıs Firmasının Aldığı Aracın Giderleri?