PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Nasıl gider yazarım :( acil lütfen
 2. Zaman aşımı ...!
 3. Varlık Barışı Kanunundan Yararlanma
 4. 1. Sınıfa Geçiş
 5. Şifre Talebi
 6. İhalede Şartnemsini yerine getiremeyince yanan teminat gider olarak yazılabilirm
 7. Elektrik Malzemeleri Toptan ve Perakende Satışında Yazar Kasa
 8. Ba/Bs Formu Mutabakat Formu Örneği.?
 9. Ba formunda karyakıt fişleri
 10. Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.
 11. Vergi Dairesinin İlginç Açıklaması
 12. 8000 Tl Tahsilat
 13. Sevk irsaliyesi
 14. Merkez adresin olduğu yerde defterin tastik edilmesi.?
 15. Araç Kiralama İşi Yapan Mükellefin Yeni Araç Alışı
 16. Muhtasar beyannamesi ile ilgili
 17. Şahıs sigorta acentesi hangi defteri tutmakla yükümlüdür yeni açılış
 18. Sigorta acenteleri fert firma hangi defteri tutar
 19. Özel Şirketlere Yapılan Yapım İşleri Yıllara Sari Olur mu?
 20. Vakıf-Şirket bordrosunda olmayan birine verilen yemek.
 21. Müteahhitlik faaliyeti ve Otel işletmeciliği
 22. Kredili Araç Alımı
 23. Varlık barışında süre...
 24. Varlık Barışı (Özel Bir Durum)
 25. Binek Araç Hk.
 26. Serbest Meslek Makbuzu
 27. VUK. Geçici 355. Maddeye Göre Kesilen Ceza Miktarı
 28. Serbest Meslek Erbabı Hak.
 29. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Stopaj Kesintisi
 30. Yurtdışı Satış
 31. Benim Düştüğüm Duruma Düşen Arkadaşlara bi nevi yardımı olabilir Ba ve Bs Form
 32. Perakende Satış Fişi
 33. 252 bina
 34. Eczacıların SGK'una kestikleri faturalarda Vergi No ve Vergi dairesi yazmaları
 35. 646- Değerleme
 36. Amortismanlar Hk.
 37. İşe başlamanın geç verilmesi
 38. İcra İnkar Tazminatı Gider yazılabilir mi??
 39. Cezanın Yansıtılması.?
 40. Kat karşılığı inşaat işinde fatura kesilmesi nasıl olacak?
 41. Zamanaşımı
 42. Bina İçine Yapılan Harcamalar
 43. kat karşılığı inşaat daire tesliminde fatura düzenleme
 44. Devreden Geçici Vergi
 45. Telefon,Elektirik,Gaz vb Faturaların Geçikme Faizi ve KDV'leri
 46. Damga vergisinin beyan edilmemesi
 47. Acente ile broker arasındaki komisyonlarda belge düzeni ve vergi türü
 48. e Beyana Kesilen Cezalara Dava Açma
 49. Varlık Barış Beyanında Sorun
 50. ne dmek
 51. Fason Konfeksiyonda Fatura Hususu
 52. İnternetten Gönderilen Beyanname Listelerine İlişkin Dilekçe ( S.M.M. / S.M.M.M.
 53. e-Beyan ile İlgili Cezalar
 54. Kur Farkı
 55. Takdir Komisyonunun Verdiği Cezalar için Uzlaşma
 56. Kurumlar Vergisi Bey.Hk.
 57. Ödeme Emrine İtiraz
 58. 7.8. ve 9. aylara ait boş ba ve bs formlarını vermeyi unutmuşum cezası nedir
 59. İşçi Hakları
 60. Zorunlu Trafik Sigortası Muhasebe Kaydı Hk.
 61. Kod'a giren firmaların geri çekim ve düzeltme işlemleri
 62. Amortisman
 63. Kahvehanelerde Kullanılacak Belgeler Hk.
 64. Gisbir e yapılan aidat ödemeleri
 65. Vergi borcu taksitlendirmesi ve alacak haczi ödeme emrini alan 3. kişinin durumu
 66. Giyim Mağazasında Yazarkasa
 67. İki Yıldır Verilmeyen BA BS Formu Cezası Hakkında
 68. Şirkete Alınan Mallar
 69. Bir gerçek kişi tarafından devamlı suretle bilgisayar programı yazılarak satılma
 70. İnşaat İşi Yapan İşletme Defteri Mükellefi
 71. Kredi Hesabında Bakiye
 72. Akaryakıt İskonto Fark Bedeli Faturası Hakkında
 73. Vergi Usul, Soru ve cevaplar Kasım 2009 HUD...
 74. Kaybolan fatura.?
 75. Tasarım yapıyorum, vergilendirme nasıl olacak?
 76. Faturalardaki seri kayması
 77. Yapı Kooperatifinin akitifindeki işyerinin kiralanması hk.
 78. Varlık barışında gayrimenkul beyanı ...
 79. Araçlarda Amortisman Uygulamaları
 80. Gider Pusulası
 81. Diş Muayehane Ruhsatı Hakkında
 82. ltd.şti.ortak çıkarılması
 83. Dövizli borcun kur farkına fatura
 84. Vergi Borcunun Taksitlendirilmesi
 85. özel maliyetle
 86. Eylül KDV beyanı düzeltme
 87. Yazar kasa ... !
 88. İşyeri Devirlerinde Düzenlenen Faturanın Bankadan Ödenme Zorunluluğu
 89. Bugün Tarihli Fatura Kesilir mi?
 90. Ba Bs Formu
 91. İsimleri aynı mükelleflerin beyannamelerinin hatalı TC ile gönderilmesi.
 92. Esnafın Naylon Ft. Ben Yazmışım
 93. Vergi Barış Kanunu Hakkında
 94. İnceleme Memuruna İbraz Edilemeyen Gider Faturası
 95. SMMM Ruhsat Ücretinin Gider Yazılması
 96. Gider Pusulası ile İşçi Çalıştırmak.
 97. Uzlaşma
 98. Kesin Teminatın Giderleştirilmesi
 99. Şirkete Ait Aracın Pert Olması
 100. TAŞINDI: MÜKELLEFİN FATURASINI BEN YAZDIM
 101. Belgesiz Esnaf
 102. Hisse Senetlerinin Değeri Düştüyse?
 103. 4447 sayıılı kanun hk.
 104. Kiraya Veren Adına Olan Giderler
 105. Lastik Satışı Yazar Kasa Gerekli midir?
 106. Defter Tutma Hadleri Hakkında
 107. İnceleme Rapora İtiraz Yazmama Mahkeme Reddine Sebep
 108. İnternet Vergi Dairesi
 109. Yazar kasa ve Sevk irsaliyesi hakkında.
 110. Maliyeye bildirilmeyen işyeri ve ev hakkında.
 111. Şirket Ortağı/ Serbest meslek erbabı
 112. Unutulan Beyanname
 113. Fatura Kesilirken
 114. Taşıt Satış Kaydı (İşletme)
 115. Kredi Kartı
 116. Verilen Sipariş Avansının Şüpheli Hale Gelmesi?
 117. Varlık Barışı
 118. Kira Ödemesi
 119. İşçi ödemelerinde Gider Pusulası??
 120. Defter Tastiki
 121. 2006 yılına ait geç verilen Ba Bs formları
 122. GMSİ
 123. Devreden kdv sorunu
 124. Yazar Kasa
 125. Tavuk Fason Üretimi
 126. Yazar Kasa Fişi Yerine Fatura
 127. Dövizli Carileri Değerleme
 128. Serbest meslekte gider
 129. Tebligatta Elektronik Posta devri.
 130. Özel Maliyet ve Yap İşlet Devrette Stopaj Paradoksu
 131. Sehven fazla yazılan İnd.KDV'nin Düzeltme Beyanı
 132. Muhtasar Tahakkuk
 133. Pişmanlık İhlali
 134. Defter Basımı??? acil...
 135. Muhtasar Beyanname Düzeltme Talebi
 136. Yurtdışı Harcırah ödemesi ?
 137. Vergi sicil no doğrulama
 138. Sizce Defter tasdiklerini Odaların yada sadece SMMMO larının yapması nasıl olur?
 139. BA ve KDV beyanı düzeltmesi hakkında soru.
 140. Ev Sahibi Olup Kira Geliri Elde Eden, Aynı Zamanda Kendiside Kiracı Olanın GMSİ
 141. Üyelik Bedeli İçin Amortisman Ayrılır mı?
 142. Muhtasar Beyanname
 143. Kur Sorunu
 144. Amortisman
 145. Kira Ödememe Durumu
 146. Kira Gideri, Kira Geliri
 147. 8.000 TL yi Aşan Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
 148. Faturanın firmaya ulaşmaması
 149. İrsaliyeli faturayı ileri tarihli düzenlemek
 150. Serbes meslek mensubu-mükellefi avukat olan kişi..?
 151. Gider Pusulası
 152. B formu verilmemesi
 153. Stoklarda Maliyet Bedeli
 154. Vergi İncelemesi - Bilgi Verme Hk.
 155. HESAP PUSULASI
 156. Vergi Dilimi Değişikliği
 157. Potansiyel Vergi Noyu Aktif Hale Geçirmek
 158. tescil edilmemiş hisse devrinin vergi dairesince geçerliliği
 159. Vakıf Müdürünün Aldığı Para
 160. Ulaştırma Bakanlığına Verilen yük taşıma (k1) yetki belgesi Harçları gider...
 161. iş yerimi kapamak istiyorum ne gibi işlem....
 162. Başka İldeki Mükellef
 163. Tahsis Belgesi ile verilen bina istimlakı
 164. Özel faturada limit ?
 165. ticari zararın mali kara dönüşmesi
 166. Muafiyet Belgesi
 167. Defter hadlerinin Kira ve işçi hk.
 168. Ökc Levha Alma Süresi ve Hafta Sonu
 169. Soru.Satış iskontolarının yevmiye maddesindeki önemi nedir?
 170. Amortisman Ayırma
 171. Gerçek Kişilerde Gider Faturası
 172. Reesen terk işlemi
 173. SERBEST MESLEK YAPAN İŞLETMELERDE POS KULLANIMI
 174. Gerçek kişiden araç kiralama belge düzeni
 175. yazarkasa kullanma izni
 176. Pişmanlık zammı Hk
 177. bina yönetimi
 178. Fatura Kesilmesi Hk.
 179. şantiyede kiralanan konut
 180. Amortisman
 181. SMİYB ve Varlık Barışı Hk
 182. İthalat Faturası Ba formundaki durumu
 183. İnşaat
 184. mal ve hizmet teslimi olmadan kredi kartı kullanarak finansman temini
 185. Amortisman
 186. Deneme amaçlı gönderilen ürün ve fatura
 187. Adi ortaklığın Ltd Şti Dönüşümünde ÖKC durumu....
 188. Kira ile ilgili (ACİL)
 189. e-beyanname yeni sitesi hayırlı olsun.
 190. belediye dükkanları için kdv2 verilmeli mi?
 191. Hazirun cetveli ve tsg
 192. yazarkasa bildirimi
 193. vergi daireleri de takibi bankalar gibi sistemde otomatik olarak açamaz mı?
 194. vergi dairesi ve mükellef iletişiminde teknoloji
 195. Gerçek usul mükellef rent a car işi yapabilir mi?
 196. 2009/2 Nolu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi
 197. Yurtdışı Harcırah
 198. Takdire verilmiş ve takdir sonucunun tebliği mükellefin elıne geçmemiş
 199. TAŞINDI: Sermaye Artırımı
 200. 4/a'lı çalışanın basit usul mükellefiyeti
 201. Aylık Stopaj Kesintisi
 202. Amortisman Ayrılması
 203. Numunelere Fatura Kesilmesi
 204. Ba Bs Formları
 205. Ortaklara Alınan Hediyelik Eşya Hk.
 206. Büfelerin Gazete Satışında Belge Düzeni
 207. Sermaye düzeltme olumlu farkları
 208. İşltemenin Kendi Binasını Yapması
 209. Gümrük Beyannamesindeki hata
 210. Serbest Meslek ile Ticari Fal.Birlikte Yapılması Durumunda Beyanname Doldurulmas
 211. Varlık Barışıyla İlgili Tesbit ettiğim önemli hususlar
 212. Temlikname ile Vergi ve SGK Borçlarının kapatılması.
 213. Vergi Dairesi Değişikliği
 214. Mimarlık faturası içindeki demirbaşlar.?
 215. Sel Felaketi Nedeniyle Zayi Olan Mallar İçin Yapılacak İşlemler.
 216. Verilmeyen bs formu için gelen cezaya mahsuben!
 217. İftar Yemekleri Gidere Atılabilirmi ?
 218. kayıp irsaliye sureti...
 219. Vergi Mevzuatı
 220. Anonim şirket tasfiyesinde boş kdv ve muhtasar beyanname verilmemesi
 221. buyrun buradan yakın..
 222. BS-BA
 223. Tarım ltd.şti. tarla aldığında veya kiraladığında?
 224. Nakliye Faturası
 225. Ödeme Kaydedici Cihazın Tekrar Kullanımı
 226. Ordino Bedeli ve Euro faturasına KDV uygulaması
 227. Süt Toplama işi
 228. Yurt Dışına Yapılan Swift Transferleri
 229. E-beyan ceza davalarını kaybettik
 230. Vergi barışı hk.
 231. Derneklerde Alınan hizmet faturası iadesi
 232. İş makinası kıst amortisman ?
 233. Tasfiye girecek olan firma
 234. kiralanan makina
 235. TAŞINDI: İndirimler Hk.
 236. Ba-Bs den dolayı ceza ödeyen var mı?
 237. İstisna ve muafluk?
 238. Banka Dekontları
 239. Takdir Komisyonu ve Huzur Ücreti
 240. Kayıp Fatura
 241. Geçicide Amortisman
 242. Çalışanlara Verilecek Kumanaya Hk.
 243. Taşıma İrsaliyesi Ceza
 244. Faturası Kesilen Mal ve Hizmet teslimlerine ilişkin tahsilatın krd.kartı ile yap
 245. Sevk İrsaliyesi-İrsaliyeli Fatura
 246. Kendi Kendine Kesilen Fatura
 247. Şirket Ortağından Kiralanan Taşıt ve BA BS
 248. 2. El Demirbaşlara Amortisman Uygulanması
 249. Küçük Sanayi Sitesi Koop.Hk.
 250. Damga vergisine özel usülsüzlük cezası var mı?