PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Sigorta Aracı Kuruluşlarının Verdikleri Beyannameler
 2. Gayrifaal Akaryakıt İstasyonunda Pompalara Bağlanacak Ökc Sorunu
 3. Defter Tasdiki
 4. Ba ve Bs
 5. Limited Şirket Müdürünün Sorumluluğu
 6. Yazar Kasa Mali Hafızasının Değişmesi
 7. Tüm kanunlar
 8. BA BS Formları
 9. Serbest Meslek Defterimi Onaylanmalı
 10. Kapanıştan Sonraki Beyannameler
 11. Ba Bs formu
 12. Süresinde Ödenmeyen Leasing Faturaları
 13. Sigorta Acentelerinin Tek Düzen Muh. Kayıtları
 14. Nasıl gider yazarım :( acil lütfen
 15. Zaman aşımı ...!
 16. Varlık Barışı Kanunundan Yararlanma
 17. 1. Sınıfa Geçiş
 18. Şifre Talebi
 19. İhalede Şartnemsini yerine getiremeyince yanan teminat gider olarak yazılabilirm
 20. Elektrik Malzemeleri Toptan ve Perakende Satışında Yazar Kasa
 21. Ba/Bs Formu Mutabakat Formu Örneği.?
 22. Ba formunda karyakıt fişleri
 23. Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.
 24. Vergi Dairesinin İlginç Açıklaması
 25. 8000 Tl Tahsilat
 26. Sevk irsaliyesi
 27. Merkez adresin olduğu yerde defterin tastik edilmesi.?
 28. Araç Kiralama İşi Yapan Mükellefin Yeni Araç Alışı
 29. Muhtasar beyannamesi ile ilgili
 30. Şahıs sigorta acentesi hangi defteri tutmakla yükümlüdür yeni açılış
 31. Sigorta acenteleri fert firma hangi defteri tutar
 32. Özel Şirketlere Yapılan Yapım İşleri Yıllara Sari Olur mu?
 33. Vakıf-Şirket bordrosunda olmayan birine verilen yemek.
 34. Müteahhitlik faaliyeti ve Otel işletmeciliği
 35. Kredili Araç Alımı
 36. Varlık barışında süre...
 37. Varlık Barışı (Özel Bir Durum)
 38. Binek Araç Hk.
 39. Serbest Meslek Makbuzu
 40. VUK. Geçici 355. Maddeye Göre Kesilen Ceza Miktarı
 41. Serbest Meslek Erbabı Hak.
 42. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Stopaj Kesintisi
 43. Yurtdışı Satış
 44. Benim Düştüğüm Duruma Düşen Arkadaşlara bi nevi yardımı olabilir Ba ve Bs Form
 45. Perakende Satış Fişi
 46. 252 bina
 47. Eczacıların SGK'una kestikleri faturalarda Vergi No ve Vergi dairesi yazmaları
 48. 646- Değerleme
 49. Amortismanlar Hk.
 50. İşe başlamanın geç verilmesi
 51. İcra İnkar Tazminatı Gider yazılabilir mi??
 52. Cezanın Yansıtılması.?
 53. Kat karşılığı inşaat işinde fatura kesilmesi nasıl olacak?
 54. Zamanaşımı
 55. Bina İçine Yapılan Harcamalar
 56. kat karşılığı inşaat daire tesliminde fatura düzenleme
 57. Devreden Geçici Vergi
 58. Telefon,Elektirik,Gaz vb Faturaların Geçikme Faizi ve KDV'leri
 59. Damga vergisinin beyan edilmemesi
 60. Acente ile broker arasındaki komisyonlarda belge düzeni ve vergi türü
 61. e Beyana Kesilen Cezalara Dava Açma
 62. Varlık Barış Beyanında Sorun
 63. ne dmek
 64. Fason Konfeksiyonda Fatura Hususu
 65. İnternetten Gönderilen Beyanname Listelerine İlişkin Dilekçe ( S.M.M. / S.M.M.M.
 66. e-Beyan ile İlgili Cezalar
 67. Kur Farkı
 68. Takdir Komisyonunun Verdiği Cezalar için Uzlaşma
 69. Kurumlar Vergisi Bey.Hk.
 70. Ödeme Emrine İtiraz
 71. 7.8. ve 9. aylara ait boş ba ve bs formlarını vermeyi unutmuşum cezası nedir
 72. İşçi Hakları
 73. Zorunlu Trafik Sigortası Muhasebe Kaydı Hk.
 74. Kod'a giren firmaların geri çekim ve düzeltme işlemleri
 75. Amortisman
 76. Kahvehanelerde Kullanılacak Belgeler Hk.
 77. Gisbir e yapılan aidat ödemeleri
 78. Vergi borcu taksitlendirmesi ve alacak haczi ödeme emrini alan 3. kişinin durumu
 79. Giyim Mağazasında Yazarkasa
 80. İki Yıldır Verilmeyen BA BS Formu Cezası Hakkında
 81. Şirkete Alınan Mallar
 82. Bir gerçek kişi tarafından devamlı suretle bilgisayar programı yazılarak satılma
 83. İnşaat İşi Yapan İşletme Defteri Mükellefi
 84. Kredi Hesabında Bakiye
 85. Akaryakıt İskonto Fark Bedeli Faturası Hakkında
 86. Vergi Usul, Soru ve cevaplar Kasım 2009 HUD...
 87. Kaybolan fatura.?
 88. Tasarım yapıyorum, vergilendirme nasıl olacak?
 89. Faturalardaki seri kayması
 90. Yapı Kooperatifinin akitifindeki işyerinin kiralanması hk.
 91. Varlık barışında gayrimenkul beyanı ...
 92. Araçlarda Amortisman Uygulamaları
 93. Gider Pusulası
 94. Diş Muayehane Ruhsatı Hakkında
 95. ltd.şti.ortak çıkarılması
 96. Dövizli borcun kur farkına fatura
 97. Vergi Borcunun Taksitlendirilmesi
 98. özel maliyetle
 99. Eylül KDV beyanı düzeltme
 100. Yazar kasa ... !
 101. İşyeri Devirlerinde Düzenlenen Faturanın Bankadan Ödenme Zorunluluğu
 102. Bugün Tarihli Fatura Kesilir mi?
 103. Ba Bs Formu
 104. İsimleri aynı mükelleflerin beyannamelerinin hatalı TC ile gönderilmesi.
 105. Esnafın Naylon Ft. Ben Yazmışım
 106. Vergi Barış Kanunu Hakkında
 107. İnceleme Memuruna İbraz Edilemeyen Gider Faturası
 108. SMMM Ruhsat Ücretinin Gider Yazılması
 109. Gider Pusulası ile İşçi Çalıştırmak.
 110. Uzlaşma
 111. Kesin Teminatın Giderleştirilmesi
 112. Şirkete Ait Aracın Pert Olması
 113. TAŞINDI: MÜKELLEFİN FATURASINI BEN YAZDIM
 114. Belgesiz Esnaf
 115. Hisse Senetlerinin Değeri Düştüyse?
 116. 4447 sayıılı kanun hk.
 117. Kiraya Veren Adına Olan Giderler
 118. Lastik Satışı Yazar Kasa Gerekli midir?
 119. Defter Tutma Hadleri Hakkında
 120. İnceleme Rapora İtiraz Yazmama Mahkeme Reddine Sebep
 121. İnternet Vergi Dairesi
 122. Yazar kasa ve Sevk irsaliyesi hakkında.
 123. Maliyeye bildirilmeyen işyeri ve ev hakkında.
 124. Şirket Ortağı/ Serbest meslek erbabı
 125. Unutulan Beyanname
 126. Fatura Kesilirken
 127. Taşıt Satış Kaydı (İşletme)
 128. Kredi Kartı
 129. Verilen Sipariş Avansının Şüpheli Hale Gelmesi?
 130. Varlık Barışı
 131. Kira Ödemesi
 132. İşçi ödemelerinde Gider Pusulası??
 133. Defter Tastiki
 134. 2006 yılına ait geç verilen Ba Bs formları
 135. GMSİ
 136. Devreden kdv sorunu
 137. Yazar Kasa
 138. Tavuk Fason Üretimi
 139. Yazar Kasa Fişi Yerine Fatura
 140. Dövizli Carileri Değerleme
 141. Serbest meslekte gider
 142. Tebligatta Elektronik Posta devri.
 143. Özel Maliyet ve Yap İşlet Devrette Stopaj Paradoksu
 144. Sehven fazla yazılan İnd.KDV'nin Düzeltme Beyanı
 145. Muhtasar Tahakkuk
 146. Pişmanlık İhlali
 147. Defter Basımı??? acil...
 148. Muhtasar Beyanname Düzeltme Talebi
 149. Yurtdışı Harcırah ödemesi ?
 150. Vergi sicil no doğrulama
 151. Sizce Defter tasdiklerini Odaların yada sadece SMMMO larının yapması nasıl olur?
 152. BA ve KDV beyanı düzeltmesi hakkında soru.
 153. Ev Sahibi Olup Kira Geliri Elde Eden, Aynı Zamanda Kendiside Kiracı Olanın GMSİ
 154. Üyelik Bedeli İçin Amortisman Ayrılır mı?
 155. Muhtasar Beyanname
 156. Kur Sorunu
 157. Amortisman
 158. Kira Ödememe Durumu
 159. Kira Gideri, Kira Geliri
 160. 8.000 TL yi Aşan Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
 161. Faturanın firmaya ulaşmaması
 162. İrsaliyeli faturayı ileri tarihli düzenlemek
 163. Serbes meslek mensubu-mükellefi avukat olan kişi..?
 164. Gider Pusulası
 165. B formu verilmemesi
 166. Stoklarda Maliyet Bedeli
 167. Vergi İncelemesi - Bilgi Verme Hk.
 168. HESAP PUSULASI
 169. Vergi Dilimi Değişikliği
 170. Potansiyel Vergi Noyu Aktif Hale Geçirmek
 171. tescil edilmemiş hisse devrinin vergi dairesince geçerliliği
 172. Vakıf Müdürünün Aldığı Para
 173. Ulaştırma Bakanlığına Verilen yük taşıma (k1) yetki belgesi Harçları gider...
 174. iş yerimi kapamak istiyorum ne gibi işlem....
 175. Başka İldeki Mükellef
 176. Tahsis Belgesi ile verilen bina istimlakı
 177. Özel faturada limit ?
 178. ticari zararın mali kara dönüşmesi
 179. Muafiyet Belgesi
 180. Defter hadlerinin Kira ve işçi hk.
 181. Ökc Levha Alma Süresi ve Hafta Sonu
 182. Soru.Satış iskontolarının yevmiye maddesindeki önemi nedir?
 183. Amortisman Ayırma
 184. Gerçek Kişilerde Gider Faturası
 185. Reesen terk işlemi
 186. SERBEST MESLEK YAPAN İŞLETMELERDE POS KULLANIMI
 187. Gerçek kişiden araç kiralama belge düzeni
 188. yazarkasa kullanma izni
 189. Pişmanlık zammı Hk
 190. bina yönetimi
 191. Fatura Kesilmesi Hk.
 192. şantiyede kiralanan konut
 193. Amortisman
 194. SMİYB ve Varlık Barışı Hk
 195. İthalat Faturası Ba formundaki durumu
 196. İnşaat
 197. mal ve hizmet teslimi olmadan kredi kartı kullanarak finansman temini
 198. Amortisman
 199. Deneme amaçlı gönderilen ürün ve fatura
 200. Adi ortaklığın Ltd Şti Dönüşümünde ÖKC durumu....
 201. Kira ile ilgili (ACİL)
 202. e-beyanname yeni sitesi hayırlı olsun.
 203. belediye dükkanları için kdv2 verilmeli mi?
 204. Hazirun cetveli ve tsg
 205. yazarkasa bildirimi
 206. vergi daireleri de takibi bankalar gibi sistemde otomatik olarak açamaz mı?
 207. vergi dairesi ve mükellef iletişiminde teknoloji
 208. Gerçek usul mükellef rent a car işi yapabilir mi?
 209. 2009/2 Nolu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi
 210. Yurtdışı Harcırah
 211. Takdire verilmiş ve takdir sonucunun tebliği mükellefin elıne geçmemiş
 212. TAŞINDI: Sermaye Artırımı
 213. 4/a'lı çalışanın basit usul mükellefiyeti
 214. Aylık Stopaj Kesintisi
 215. Amortisman Ayrılması
 216. Numunelere Fatura Kesilmesi
 217. Ba Bs Formları
 218. Ortaklara Alınan Hediyelik Eşya Hk.
 219. Büfelerin Gazete Satışında Belge Düzeni
 220. Sermaye düzeltme olumlu farkları
 221. İşltemenin Kendi Binasını Yapması
 222. Gümrük Beyannamesindeki hata
 223. Serbest Meslek ile Ticari Fal.Birlikte Yapılması Durumunda Beyanname Doldurulmas
 224. Varlık Barışıyla İlgili Tesbit ettiğim önemli hususlar
 225. Temlikname ile Vergi ve SGK Borçlarının kapatılması.
 226. Vergi Dairesi Değişikliği
 227. Mimarlık faturası içindeki demirbaşlar.?
 228. Sel Felaketi Nedeniyle Zayi Olan Mallar İçin Yapılacak İşlemler.
 229. Verilmeyen bs formu için gelen cezaya mahsuben!
 230. İftar Yemekleri Gidere Atılabilirmi ?
 231. kayıp irsaliye sureti...
 232. Vergi Mevzuatı
 233. Anonim şirket tasfiyesinde boş kdv ve muhtasar beyanname verilmemesi
 234. buyrun buradan yakın..
 235. BS-BA
 236. Tarım ltd.şti. tarla aldığında veya kiraladığında?
 237. Nakliye Faturası
 238. Ödeme Kaydedici Cihazın Tekrar Kullanımı
 239. Ordino Bedeli ve Euro faturasına KDV uygulaması
 240. Süt Toplama işi
 241. Yurt Dışına Yapılan Swift Transferleri
 242. E-beyan ceza davalarını kaybettik
 243. Vergi barışı hk.
 244. Derneklerde Alınan hizmet faturası iadesi
 245. İş makinası kıst amortisman ?
 246. Tasfiye girecek olan firma
 247. kiralanan makina
 248. TAŞINDI: İndirimler Hk.
 249. Ba-Bs den dolayı ceza ödeyen var mı?
 250. İstisna ve muafluk?