PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Kur Farkı/Değerleme ile ilgili sorunlar
 2. 2. Sınıftan Bilançoya Geçişte Tekeller
 3. Adi Ortaklık Muhasebesi
 4. İrsaliyeye Aynı Ay İçinde Kesilmeyen Fatura
 5. 5728 sayılı yasayı yorumlarmısınız ?
 6. Defter Tasdik ücretleri
 7. Tutanak Tutulan Bir Kişi Basit Usül Mükellefiyet Açabilirmi
 8. Müstesna İstisna
 9. Sigorta Aracı Kuruluşlarının Verdikleri Beyannameler
 10. Gayrifaal Akaryakıt İstasyonunda Pompalara Bağlanacak Ökc Sorunu
 11. Defter Tasdiki
 12. Ba ve Bs
 13. Limited Şirket Müdürünün Sorumluluğu
 14. Yazar Kasa Mali Hafızasının Değişmesi
 15. Tüm kanunlar
 16. BA BS Formları
 17. Serbest Meslek Defterimi Onaylanmalı
 18. Kapanıştan Sonraki Beyannameler
 19. Ba Bs formu
 20. Süresinde Ödenmeyen Leasing Faturaları
 21. Sigorta Acentelerinin Tek Düzen Muh. Kayıtları
 22. Nasıl gider yazarım :( acil lütfen
 23. Zaman aşımı ...!
 24. Varlık Barışı Kanunundan Yararlanma
 25. 1. Sınıfa Geçiş
 26. Şifre Talebi
 27. İhalede Şartnemsini yerine getiremeyince yanan teminat gider olarak yazılabilirm
 28. Elektrik Malzemeleri Toptan ve Perakende Satışında Yazar Kasa
 29. Ba/Bs Formu Mutabakat Formu Örneği.?
 30. Ba formunda karyakıt fişleri
 31. Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.
 32. Vergi Dairesinin İlginç Açıklaması
 33. 8000 Tl Tahsilat
 34. Sevk irsaliyesi
 35. Merkez adresin olduğu yerde defterin tastik edilmesi.?
 36. Araç Kiralama İşi Yapan Mükellefin Yeni Araç Alışı
 37. Muhtasar beyannamesi ile ilgili
 38. Şahıs sigorta acentesi hangi defteri tutmakla yükümlüdür yeni açılış
 39. Sigorta acenteleri fert firma hangi defteri tutar
 40. Özel Şirketlere Yapılan Yapım İşleri Yıllara Sari Olur mu?
 41. Vakıf-Şirket bordrosunda olmayan birine verilen yemek.
 42. Müteahhitlik faaliyeti ve Otel işletmeciliği
 43. Kredili Araç Alımı
 44. Varlık barışında süre...
 45. Varlık Barışı (Özel Bir Durum)
 46. Binek Araç Hk.
 47. Serbest Meslek Makbuzu
 48. VUK. Geçici 355. Maddeye Göre Kesilen Ceza Miktarı
 49. Serbest Meslek Erbabı Hak.
 50. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Stopaj Kesintisi
 51. Yurtdışı Satış
 52. Benim Düştüğüm Duruma Düşen Arkadaşlara bi nevi yardımı olabilir Ba ve Bs Form
 53. Perakende Satış Fişi
 54. 252 bina
 55. Eczacıların SGK'una kestikleri faturalarda Vergi No ve Vergi dairesi yazmaları
 56. 646- Değerleme
 57. Amortismanlar Hk.
 58. İşe başlamanın geç verilmesi
 59. İcra İnkar Tazminatı Gider yazılabilir mi??
 60. Cezanın Yansıtılması.?
 61. Kat karşılığı inşaat işinde fatura kesilmesi nasıl olacak?
 62. Zamanaşımı
 63. Bina İçine Yapılan Harcamalar
 64. kat karşılığı inşaat daire tesliminde fatura düzenleme
 65. Devreden Geçici Vergi
 66. Telefon,Elektirik,Gaz vb Faturaların Geçikme Faizi ve KDV'leri
 67. Damga vergisinin beyan edilmemesi
 68. Acente ile broker arasındaki komisyonlarda belge düzeni ve vergi türü
 69. e Beyana Kesilen Cezalara Dava Açma
 70. Varlık Barış Beyanında Sorun
 71. ne dmek
 72. Fason Konfeksiyonda Fatura Hususu
 73. İnternetten Gönderilen Beyanname Listelerine İlişkin Dilekçe ( S.M.M. / S.M.M.M.
 74. e-Beyan ile İlgili Cezalar
 75. Kur Farkı
 76. Takdir Komisyonunun Verdiği Cezalar için Uzlaşma
 77. Kurumlar Vergisi Bey.Hk.
 78. Ödeme Emrine İtiraz
 79. 7.8. ve 9. aylara ait boş ba ve bs formlarını vermeyi unutmuşum cezası nedir
 80. İşçi Hakları
 81. Zorunlu Trafik Sigortası Muhasebe Kaydı Hk.
 82. Kod'a giren firmaların geri çekim ve düzeltme işlemleri
 83. Amortisman
 84. Kahvehanelerde Kullanılacak Belgeler Hk.
 85. Gisbir e yapılan aidat ödemeleri
 86. Vergi borcu taksitlendirmesi ve alacak haczi ödeme emrini alan 3. kişinin durumu
 87. Giyim Mağazasında Yazarkasa
 88. İki Yıldır Verilmeyen BA BS Formu Cezası Hakkında
 89. Şirkete Alınan Mallar
 90. Bir gerçek kişi tarafından devamlı suretle bilgisayar programı yazılarak satılma
 91. İnşaat İşi Yapan İşletme Defteri Mükellefi
 92. Kredi Hesabında Bakiye
 93. Akaryakıt İskonto Fark Bedeli Faturası Hakkında
 94. Vergi Usul, Soru ve cevaplar Kasım 2009 HUD...
 95. Kaybolan fatura.?
 96. Tasarım yapıyorum, vergilendirme nasıl olacak?
 97. Faturalardaki seri kayması
 98. Yapı Kooperatifinin akitifindeki işyerinin kiralanması hk.
 99. Varlık barışında gayrimenkul beyanı ...
 100. Araçlarda Amortisman Uygulamaları
 101. Gider Pusulası
 102. Diş Muayehane Ruhsatı Hakkında
 103. ltd.şti.ortak çıkarılması
 104. Dövizli borcun kur farkına fatura
 105. Vergi Borcunun Taksitlendirilmesi
 106. özel maliyetle
 107. Eylül KDV beyanı düzeltme
 108. Yazar kasa ... !
 109. İşyeri Devirlerinde Düzenlenen Faturanın Bankadan Ödenme Zorunluluğu
 110. Bugün Tarihli Fatura Kesilir mi?
 111. Ba Bs Formu
 112. İsimleri aynı mükelleflerin beyannamelerinin hatalı TC ile gönderilmesi.
 113. Esnafın Naylon Ft. Ben Yazmışım
 114. Vergi Barış Kanunu Hakkında
 115. İnceleme Memuruna İbraz Edilemeyen Gider Faturası
 116. SMMM Ruhsat Ücretinin Gider Yazılması
 117. Gider Pusulası ile İşçi Çalıştırmak.
 118. Uzlaşma
 119. Kesin Teminatın Giderleştirilmesi
 120. Şirkete Ait Aracın Pert Olması
 121. TAŞINDI: MÜKELLEFİN FATURASINI BEN YAZDIM
 122. Belgesiz Esnaf
 123. Hisse Senetlerinin Değeri Düştüyse?
 124. 4447 sayıılı kanun hk.
 125. Kiraya Veren Adına Olan Giderler
 126. Lastik Satışı Yazar Kasa Gerekli midir?
 127. Defter Tutma Hadleri Hakkında
 128. İnceleme Rapora İtiraz Yazmama Mahkeme Reddine Sebep
 129. İnternet Vergi Dairesi
 130. Yazar kasa ve Sevk irsaliyesi hakkında.
 131. Maliyeye bildirilmeyen işyeri ve ev hakkında.
 132. Şirket Ortağı/ Serbest meslek erbabı
 133. Unutulan Beyanname
 134. Fatura Kesilirken
 135. Taşıt Satış Kaydı (İşletme)
 136. Kredi Kartı
 137. Verilen Sipariş Avansının Şüpheli Hale Gelmesi?
 138. Varlık Barışı
 139. Kira Ödemesi
 140. İşçi ödemelerinde Gider Pusulası??
 141. Defter Tastiki
 142. 2006 yılına ait geç verilen Ba Bs formları
 143. GMSİ
 144. Devreden kdv sorunu
 145. Yazar Kasa
 146. Tavuk Fason Üretimi
 147. Yazar Kasa Fişi Yerine Fatura
 148. Dövizli Carileri Değerleme
 149. Serbest meslekte gider
 150. Tebligatta Elektronik Posta devri.
 151. Özel Maliyet ve Yap İşlet Devrette Stopaj Paradoksu
 152. Sehven fazla yazılan İnd.KDV'nin Düzeltme Beyanı
 153. Muhtasar Tahakkuk
 154. Pişmanlık İhlali
 155. Defter Basımı??? acil...
 156. Muhtasar Beyanname Düzeltme Talebi
 157. Yurtdışı Harcırah ödemesi ?
 158. Vergi sicil no doğrulama
 159. Sizce Defter tasdiklerini Odaların yada sadece SMMMO larının yapması nasıl olur?
 160. BA ve KDV beyanı düzeltmesi hakkında soru.
 161. Ev Sahibi Olup Kira Geliri Elde Eden, Aynı Zamanda Kendiside Kiracı Olanın GMSİ
 162. Üyelik Bedeli İçin Amortisman Ayrılır mı?
 163. Muhtasar Beyanname
 164. Kur Sorunu
 165. Amortisman
 166. Kira Ödememe Durumu
 167. Kira Gideri, Kira Geliri
 168. 8.000 TL yi Aşan Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
 169. Faturanın firmaya ulaşmaması
 170. İrsaliyeli faturayı ileri tarihli düzenlemek
 171. Serbes meslek mensubu-mükellefi avukat olan kişi..?
 172. Gider Pusulası
 173. B formu verilmemesi
 174. Stoklarda Maliyet Bedeli
 175. Vergi İncelemesi - Bilgi Verme Hk.
 176. HESAP PUSULASI
 177. Vergi Dilimi Değişikliği
 178. Potansiyel Vergi Noyu Aktif Hale Geçirmek
 179. tescil edilmemiş hisse devrinin vergi dairesince geçerliliği
 180. Vakıf Müdürünün Aldığı Para
 181. Ulaştırma Bakanlığına Verilen yük taşıma (k1) yetki belgesi Harçları gider...
 182. iş yerimi kapamak istiyorum ne gibi işlem....
 183. Başka İldeki Mükellef
 184. Tahsis Belgesi ile verilen bina istimlakı
 185. Özel faturada limit ?
 186. ticari zararın mali kara dönüşmesi
 187. Muafiyet Belgesi
 188. Defter hadlerinin Kira ve işçi hk.
 189. Ökc Levha Alma Süresi ve Hafta Sonu
 190. Soru.Satış iskontolarının yevmiye maddesindeki önemi nedir?
 191. Amortisman Ayırma
 192. Gerçek Kişilerde Gider Faturası
 193. Reesen terk işlemi
 194. SERBEST MESLEK YAPAN İŞLETMELERDE POS KULLANIMI
 195. Gerçek kişiden araç kiralama belge düzeni
 196. yazarkasa kullanma izni
 197. Pişmanlık zammı Hk
 198. bina yönetimi
 199. Fatura Kesilmesi Hk.
 200. şantiyede kiralanan konut
 201. Amortisman
 202. SMİYB ve Varlık Barışı Hk
 203. İthalat Faturası Ba formundaki durumu
 204. İnşaat
 205. mal ve hizmet teslimi olmadan kredi kartı kullanarak finansman temini
 206. Amortisman
 207. Deneme amaçlı gönderilen ürün ve fatura
 208. Adi ortaklığın Ltd Şti Dönüşümünde ÖKC durumu....
 209. Kira ile ilgili (ACİL)
 210. e-beyanname yeni sitesi hayırlı olsun.
 211. belediye dükkanları için kdv2 verilmeli mi?
 212. Hazirun cetveli ve tsg
 213. yazarkasa bildirimi
 214. vergi daireleri de takibi bankalar gibi sistemde otomatik olarak açamaz mı?
 215. vergi dairesi ve mükellef iletişiminde teknoloji
 216. Gerçek usul mükellef rent a car işi yapabilir mi?
 217. 2009/2 Nolu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi
 218. Yurtdışı Harcırah
 219. Takdire verilmiş ve takdir sonucunun tebliği mükellefin elıne geçmemiş
 220. TAŞINDI: Sermaye Artırımı
 221. 4/a'lı çalışanın basit usul mükellefiyeti
 222. Aylık Stopaj Kesintisi
 223. Amortisman Ayrılması
 224. Numunelere Fatura Kesilmesi
 225. Ba Bs Formları
 226. Ortaklara Alınan Hediyelik Eşya Hk.
 227. Büfelerin Gazete Satışında Belge Düzeni
 228. Sermaye düzeltme olumlu farkları
 229. İşltemenin Kendi Binasını Yapması
 230. Gümrük Beyannamesindeki hata
 231. Serbest Meslek ile Ticari Fal.Birlikte Yapılması Durumunda Beyanname Doldurulmas
 232. Varlık Barışıyla İlgili Tesbit ettiğim önemli hususlar
 233. Temlikname ile Vergi ve SGK Borçlarının kapatılması.
 234. Vergi Dairesi Değişikliği
 235. Mimarlık faturası içindeki demirbaşlar.?
 236. Sel Felaketi Nedeniyle Zayi Olan Mallar İçin Yapılacak İşlemler.
 237. Verilmeyen bs formu için gelen cezaya mahsuben!
 238. İftar Yemekleri Gidere Atılabilirmi ?
 239. kayıp irsaliye sureti...
 240. Vergi Mevzuatı
 241. Anonim şirket tasfiyesinde boş kdv ve muhtasar beyanname verilmemesi
 242. buyrun buradan yakın..
 243. BS-BA
 244. Tarım ltd.şti. tarla aldığında veya kiraladığında?
 245. Nakliye Faturası
 246. Ödeme Kaydedici Cihazın Tekrar Kullanımı
 247. Ordino Bedeli ve Euro faturasına KDV uygulaması
 248. Süt Toplama işi
 249. Yurt Dışına Yapılan Swift Transferleri
 250. E-beyan ceza davalarını kaybettik