PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Tasfiye
 2. Ek Defter Tasdik Hk.
 3. İşi Terk Eden Mükellefe 2 Ay Sonra Makbuz Kesimi
 4. ÖTV li İçki Faturası
 5. Aynı İşverene/Şirketler Grubuna Bağlı Personelin Yaptığı Giderler
 6. 31.03.2009 ve 30.06.2009 Kur Değerlemeleri
 7. KSS Verilen Beyannameler İçin Uygulanan Özel Usulsüzlük Tutarı Değişti mi
 8. Amortisman
 9. Telefon Faturaları Hk.
 10. İhracat ile Y.içi Satış Faturası Farklılıkları
 11. Merkez ve Şube için Fatura Kullanımı
 12. Manuel Ortamda Verilmiş Kdv Beyannamesinin Düzeltilmesi Hk.
 13. Mali Tatil ve Yazar Kasa Alma Süresi
 14. Kiralama İşlemlerinde K1 Yetki Belgesinin Durumu
 15. Avans İadesi
 16. Şirket veya Şahıs Firmasının Futbol Takımı Kurması Amatör Küme İçin
 17. Gerçek Kişi İşletme Açılışı
 18. Kdv Beyannamesi Hk.
 19. 129/229 hs.
 20. Servise Gönderilen Malın Faturalandırılması
 21. Serbest Meslek ile Ticari Faaliyetin Birlikte Yapılmasında Kdv.Geçici.Ba Bs
 22. Kira Ödemesi
 23. Düzeltme Beyannamesi verme şartları
 24. Mali Müşavirin Başka Bir Mali Müşavirin Mükelleflerine Serbest Mes.Mak.Kesmesi
 25. İnternet Cafelerde Kdv
 26. Kiralanan İşyerinin Kiraya Verilmesi
 27. İthalat Kaydı Hk.
 28. Pos Satışlarının Kdv Bey. 45 Satırında Gösterilmemesinin Cezası var mı
 29. 2009 Yılı Gelir Vergisi Dilimi
 30. Banka Kredisi ilgili Yıl Faizi
 31. Yazar Kasa Alma Süresi
 32. Bs -Ba Formu İadeler
 33. İhracat Kur. Değerlemesi
 34. Adisyon
 35. Ba Bs lerin Kdv Matrahlarından Fazla Olması
 36. Şahıs Şirketi Kurmak.
 37. Bedelsiz Yapılan Zemin Kaplama İşi ile İlgili Giderlerin Muhasebeleştirilmesi
 38. Adres Değişikliği Hk
 39. 9 Yıllık Kur Farkı
 40. Topluluk Sigortası Yerine Geçen Bağkurlar Deftere Gider Kaydedilir mi?
 41. Geç Verilen e Beyanname İçin Kesilen Cezanın Davasının Kaybı
 42. Yanlış Açılan Mükellefiyetin İptal Edilmesi?
 43. İşyeri Satın Alınması Faturanın Geç Gelmesi
 44. Faturada ''Hasarlı'' Kelimesi Kullanmak
 45. Özel Bina İnşaatında Bildirim
 46. 193 Mahsup
 47. Şirket Adına Gayrimenkul Alımı
 48. Gözleri Görmeyenin Şirket Ortağı ve Müdürü Olması !
 49. Ek İş Hk.
 50. Mali Tatilde Ba Bs Beyan Tarihi Hk.
 51. Ltd Şirket Araçlarına Vergi Levhası
 52. Adi Ortaklık Kuran İki Şirkette Geçici Vergi
 53. Kdv Beyanı Düzeltme
 54. irsaliye farklı isim fatura farklı isme olur mu?
 55. Malezeme bedeli ve işçiliğin Faturada gösterimi.
 56. İnşaat Daire Satışı Hakkında
 57. Mükellef Hakları
 58. Mük.355 Maddenin Yeni Halini Protesto Ediyoruz Destekleyelim
 59. Kuyumcularda Enflasyon Muhasebesi Hk.
 60. 10 Aylık Kira Bedelinin Muhtasar Beyannamede Gösterimi
 61. Teminat Dilekçesi Örneği...
 62. Ltd Ortağı Aynı Zamanda 2. Sınıf Mükellef ?
 63. Adi Ortaklık.
 64. Avans ve 8000 tl Tevsik Zorunluluğu
 65. Faturadaki Fatura İbaresinin Üstü Çizilerek İrsaliye Olarak Yazılması
 66. İthalat Beyannamesi Yevmiye Kaydı.
 67. Tevfikatlı Fatura
 68. Bağış ve Yardımlar
 69. Gayrimenkul Alımı Vergiden Düşmesi
 70. TTNET ve T. Telekom Faturaları
 71. İhracat Faturalarındaki İşlemler
 72. Müstahsil Makbuzu Doğru mu?
 73. Amortisman
 74. SMM Erbabı Şirket Ortağı Olabilir mi?
 75. sevk irsaliyesi
 76. Esnaf Odası..
 77. Verilmemiş Beyannameler
 78. Vergi Dairesinde Kazalı Araç Kapanış İşlemi
 79. Mükellef Olmayandan Kiraz Fidanı Alımı
 80. Gider mi Demirbaş mı?
 81. Unutulmuş Munzam Teminat Senetleri
 82. Bedeli Ödenmeyen ve Kaybolan Fatura... İzlenecek Yol...
 83. Gazete
 84. Sabit Kıymetlerin SPK Standartlarında Adil Piyasa Değerinin Saptanması
 85. Veraset Vergisi Hesaplama
 86. Noter Satışı
 87. Karar Defteri
 88. Ferdi İşletmenin Adi Ortaklığa Dönüşmesi
 89. Yazar Kasa
 90. Nakdi Yardım ve Bağış
 91. Kapanış Tasdiki-Devam Tasdiki
 92. VUK Mük. Mad. 355/1
 93. Gider Pusulası
 94. Serbes Meslek Mensubu-Mükellefi Avukat
 95. Miras Yoluyla Kalan Ticari Araç
 96. Tercüme Faturasında Stopaj var mıdır?
 97. 355/2 Mucibi Ceza, Durum Biraz Karıştı..!
 98. İş Ortaklığı Kapanışı
 99. Araç Satış Sözleşmesi ve Fatura Tutarı
 100. Şahıs İşletmesinde Araç
 101. Muhasebe Ucretini Pesin Odenmesi Durumu.
 102. Yurtdışı Komisyon..
 103. Fason İşçilikte Tevkifatlı Kdv Bildirimi ile İlgili Dilekçe
 104. Vergi Dairelerinin Haksız Ceza Kesmeleri Durumunda Mükellef Ne Yapmalıdır?
 105. fatura koçanı iptali
 106. Kira Tahakkuku
 107. Serbest Meslek Mensubu Arac Kiralama Hk.
 108. Faturada Fiyat Farkı ve İndirim Arasında Ne Fark Var
 109. Kira Kontratı Damga Vergisi Beyanı
 110. TAŞINDI: Tüm yıllarda çıkmış smmm soruları için...
 111. Muhtasar Düzeltme
 112. AB Hibe Gelirini Hangi Hesaba Alacağız?
 113. Vergi Levhası Tasdiki Hkk
 114. Vekaleten İse Baslama Hk.
 115. Verilmeyen Beyanlar ve Takdir Komisyon Kararı
 116. Cep Telefonu Faturası
 117. 2. Sınıf Kuyumcular Enflasyon Düzeltmesi Yapacaklar mı?
 118. Taşeronlukta Vergi Muafiyetliği
 119. Terkeden Mükellefin BA-BS Formunun Durumu Hakkında
 120. Araç Satışı ve Bs Formu
 121. Sigorta Acentesi Mükellefiyetliği
 122. kuyumcularda muhasebe
 123. Yasal Yedek ayrılması
 124. Gazete Çıkaran bir Mükellefin Muhasebesi Hakkında
 125. Eczacıların Taşıt Kiraya Vermesi
 126. Tasfiyeden Vazgeçme ile İlgili
 127. Araç Alımı Ba Formu
 128. Yazar Kasa Satışının Bildirilmemesi Hk.
 129. Bozuk Olan Mallar Hk.
 130. Hadler
 131. Önemli... Kantin 2 Nolu Kdv
 132. Ortağa Maaş??
 133. Defter Tasdiği
 134. Apartman İşletme Defteri
 135. Yazar Kasa
 136. Araçların Hurdaya Ayrılması.
 137. Faturada Kaşe Kullanılmaması
 138. Konut Yapı Kooperatiflerınde Mal İadesi
 139. Yaza Kasa ve Ödeme Kaydedici Cihaz
 140. İnşaatın Vergi Dairesine Bildirimi
 141. Elektrik Su ve Doğalgaz Faturaları..
 142. Şube mi Satış Yeri mi ?
 143. Gümrük Vergisi
 144. Hatalı Beyanname Verilmesi
 145. Vergi Dairesi Müşteri Bildirimi
 146. Sevk İrsaliyesi
 147. İrsaliyeli Fatura
 148. Açılış Yoklaması
 149. Tek İrsaliyeye iki Ayrı Fatura
 150. Ba Bs Bildirminin Unutulması
 151. Teknik Servis Formlarında Alınan Ücretlerin Giderleştirilmesi
 152. Aktife Kayıtlı Olmayan İpotek
 153. Takdir'e Sevk
 154. Tefecilik mi Matrah Farkı mı?
 155. Ters Kayıtlar
 156. Yeni Mükellef
 157. Muhtasar Beyanname Vermeme Cezası
 158. Geçmiş Döneme Ait İhracat Faturasının İptali
 159. Fatura Kesimi
 160. Otobüs Biletleri Muhasebesi
 161. Serbest Bölgede Pos ve Vergi
 162. İrsaliyeye Eksik Fatura Kesme
 163. Vadeli çekte reeskont
 164. 2008 Yılında Fazla Ödenen Geçici Verginin 2009.Dön.Geç Vergiye Mahsubu?
 165. Vergi Kaçırma
 166. Garanti Kapsamında Gönderilen Malzeme
 167. Peşin İthalat
 168. İşe Başladıktan 30 Günlük Süre İçindeki Satışlar
 169. Geçici Vergi Beyannamesi Hk
 170. soru ...
 171. Eczaneler Konusunda Yardım
 172. Personel Olmayan Kişinin Uçak Bileti
 173. Doktorların Pos Cihazı Kullanmaları Hakkında,
 174. İthalatta GÇB'deki Kur ile Ödeme Anındaki Kurun Karşılaştırılması
 175. İrsaliyeli Fatura
 176. Müşteri Bildirim Listeleri
 177. Muhtasar Hakkında!!
 178. E-beyan
 179. Yalıtım İşi
 180. Geçici Verg Beyanı HK Zarar Mahsubu
 181. Bilgisayar Parçaları Amortisman mı?
 182. Temizlikçiye Verilen Hizmet Tutarı
 183. Gider Karşılıkları
 184. dua edelim hep beraber
 185. KDV İade Mahsubu
 186. İhracat Faturası
 187. Geç Verilen Ba ve Bs ler İçin Ceza Kesilmedi
 188. Kıdem ve İhbar
 189. Noterden Araç satışı ve Fatura ilişkisi.?
 190. Farklı Seri Numaralı Fatura Kullanımı
 191. Vergi Dairesi Değişikliği - Vergi Levhası
 192. e-Beyan' da Usulsüzlük Cezası
 193. Özel Halk Otobüslerinde Yolcu Bileti Uygulaması
 194. BA-BS Formunda Hata Mesajı- Ne Yapmalıyım?
 195. Belgesi Olmayan İcra Masrafları
 196. Poliklinikte Bordrolu Doktor Hk.
 197. Kaybolan Boş Faturalar
 198. Ba-Bs Düzeltmelerinde ne yapabiliriz.
 199. Fatura İşlem Tarihi...
 200. Fatura Kesme
 201. TAŞINDI: Vergi Dairesi Mükellef Listeleri
 202. TAŞINDI: LTD.ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUKLARI
 203. Ayrılmayan Amortisman
 204. Serbest Meslek Defteri.?
 205. Banka Kredi Faiz
 206. Tek Düzen Hesap Planı 4 193-371 Nolu Hesap İşleyişi
 207. Ba-Bs Bildirimi
 208. Serbest Bölgedeki firmanın ithalatı
 209. Kod/4 Hakkında
 210. Mahsup Edecek mıyız?
 211. Muhtasar Beyannamede İhbar Tazminatı
 212. Karşılık Ayrılmış Alacak için Yapılan Giderler
 213. Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu
 214. Ücretlerin Bankaya Yatırılması
 215. Yıllara Sari İnşaat İşleri Kesilecek Fatura
 216. Araç Kasko Değeri
 217. Fatura İptali ve Verilen Çek
 218. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 219. Noter Satış Sözleşmesi ile Mükellef Olmayan Birinden Alınan Araçlar
 220. Fatura Kesme Zamanı
 221. 18 Ay Vadeli İnşaat Tadilat İşi ve Fatura Düzenlenmesi
 222. İşhanı Yönetim Mükellefiyet
 223. Değerleme
 224. İşe Başlama
 225. Fiş Kesme Sınırı
 226. Yurt İçi-Dışı Harcırahların Ödemesi
 227. Stok Değerlemesi
 228. Ücret Pusulasında Stopaj
 229. Leasing Ft. Hk.
 230. İrsaliyeli Fatura Üzerindeki Düzenleme Saati
 231. Bedelsiz Teslim
 232. Şirket Ortağın Ait Telefon Faturası
 233. Gider Yazılan Demirbaş
 234. Serbest Meslek Defteri
 235. Ödemenin Başka Bir Firmaya Yapılması?
 236. Kanuni Süresinden Sonra Verilen Muhtasar Beyannameler
 237. Fiş Kesme Sınırı
 238. Özel Maliyet Hk.
 239. THY Muhasebe Sorunu
 240. Posttan Komisyon Kesilmesi
 241. Ticari Araç Satışı Kdv siz
 242. Ba Bs!
 243. Geçici Vergi
 244. İhraç Kaydıyla Satış ?
 245. Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi
 246. Yurt Dışından Alınacak Reklamasyon Faturası
 247. VUK Mükerrer 355 Maddenin Getirdiği Sorunlar.
 248. Şirketin Kirada Oturan Çalışanı Adına Ev Sahibiyle Kira Kontratı Düzenlemesi..
 249. Konsinye Mal Satışı
 250. Fatura Üzerinde Önceki Dönem Bilgisi Olabilir mi