PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Birden Fazla Kredi Slipinin Tek Faturada Birleştirilmesi...
 2. Demir Çelik Sektöründe Maliyet Uygulaması
 3. Kasko Poliçelerinin Giderleştirilmesi
 4. Büro İş Yeri adresi
 5. Adisyon Fişi
 6. İthalatta Ciro Primi
 7. Kaybolan ve Tasdik Edilmemiş Vergi Levhası
 8. Ö.K.C. Fişleri Hakkında
 9. Şube Yazar KasaHk.
 10. Güvence Bedeli
 11. V.U.K. 355/1, e Göre Ceza Kesilmesi
 12. Mahkeme Yoluyla Tahsilatta Faiz
 13. İşe Başlama/ Bırakma Bildirgesi
 14. İş Ortaklığı Hakkında
 15. Satıştan İadeler
 16. Kredi Ödemesi
 17. İrsaliye Düzenlenmesi Hakkında
 18. Kdv İade Hakkı Talebi Zaman Aşımı
 19. Defter kayıt zamanı
 20. Bir Haftadır Cevap Alınamayan Bir Soru.
 21. TAŞINDI: EKSİK FATURA KESİLMESİ HK.
 22. Geç Gelen Fatura
 23. Ba-Bs İnceleme
 24. Kdv 13/A ya Yapılan Satış'a ait kur farkı
 25. İrsaliye tarihi
 26. Ücret Bordrosu ve Ücret Hesap Pusulası
 27. Vade Farkı Faturaları...
 28. Arac Gıderleri Hk.
 29. Taşıma - düzeltme kat sayıları
 30. kum imalatı
 31. Aboneliği Mal Sahibine Ait Elektrik Faturası Nasıl Gidere Atılır.
 32. İhracat yapabilme koşulları?
 33. 2009 Mayıs - Haziran BA BS Formu
 34. Fatura basımında koçan atlamak
 35. İrsaliyeli Fatura
 36. Peşin Satışlarda(Self Servis)Adisyon düzenleme zorunluluğu
 37. özel maliyetler hesabında yapımı devam eden işlemler
 38. yeni işe başlamalarda vergi levhası tasdiği hk.
 39. e beyanname programı cezayı hatalı kesiyor
 40. borçlu firmanın alacağını temlik etmesi
 41. Belediyeye kesilen faturalar
 42. damga vergisi kesintisi
 43. Son Kez Sitenize Giriyorum
 44. Sigorta şirketleri ile ilgili
 45. e-beyanname gönderimi hk.
 46. Geçici Faaliyet Durdurma
 47. Kiracı Olan İşverenin Aynı İşyerini Başka Biriyle Ortak Kullanmaya Başlaması
 48. Malın Alıcı Tarafından Taşıttırılması
 49. Mal Alımı ile İlgili Kur Farkları
 50. 18.06.2009 Tarihinde Tasfiyesi Biten Şirketin Ba Bs Formu Ne Zaman Verilir
 51. Doktok Mukellefin Tahlil Odemeleri Hk.
 52. Faturanın İrsaliyeden Önce Düzenlendiği Durumlar
 53. Yazar Kasa Fişleri Gider Yazılabilir mi?
 54. Gümrük vergileri
 55. Kira Ödemesinde Muhtasar
 56. Kredi Kartı ile Alış
 57. Çelik Sektöründe İthalat Miktarı
 58. B Formu -Kur.Ver Muaflardan Alınan Alımlar ve S.M. Makbuzlu Alımlar.
 59. Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Düzeltme Beyannamesi Verilmesi
 60. Yan Büronun Eklenmesi
 61. Diğer Dönemlerde Verilen Muhtasar Beyannameler
 62. Tasfiye' deki Şirketlerin Devam Eden Ticari Faaliyetleri
 63. Vergi Levhası Tasdikleri Hk.
 64. Askeri Birliklerde 8.000 Tl Tahsilat Sorunu
 65. Gözlükçüler veya Optik İşletmeler Hakkında!!
 66. Satılan Araç Amortismanı
 67. Tasfiye
 68. Ek Defter Tasdik Hk.
 69. İşi Terk Eden Mükellefe 2 Ay Sonra Makbuz Kesimi
 70. ÖTV li İçki Faturası
 71. Aynı İşverene/Şirketler Grubuna Bağlı Personelin Yaptığı Giderler
 72. 31.03.2009 ve 30.06.2009 Kur Değerlemeleri
 73. KSS Verilen Beyannameler İçin Uygulanan Özel Usulsüzlük Tutarı Değişti mi
 74. Amortisman
 75. Telefon Faturaları Hk.
 76. İhracat ile Y.içi Satış Faturası Farklılıkları
 77. Merkez ve Şube için Fatura Kullanımı
 78. Manuel Ortamda Verilmiş Kdv Beyannamesinin Düzeltilmesi Hk.
 79. Mali Tatil ve Yazar Kasa Alma Süresi
 80. Kiralama İşlemlerinde K1 Yetki Belgesinin Durumu
 81. Avans İadesi
 82. Şirket veya Şahıs Firmasının Futbol Takımı Kurması Amatör Küme İçin
 83. Gerçek Kişi İşletme Açılışı
 84. Kdv Beyannamesi Hk.
 85. 129/229 hs.
 86. Servise Gönderilen Malın Faturalandırılması
 87. Serbest Meslek ile Ticari Faaliyetin Birlikte Yapılmasında Kdv.Geçici.Ba Bs
 88. Kira Ödemesi
 89. Düzeltme Beyannamesi verme şartları
 90. Mali Müşavirin Başka Bir Mali Müşavirin Mükelleflerine Serbest Mes.Mak.Kesmesi
 91. İnternet Cafelerde Kdv
 92. Kiralanan İşyerinin Kiraya Verilmesi
 93. İthalat Kaydı Hk.
 94. Pos Satışlarının Kdv Bey. 45 Satırında Gösterilmemesinin Cezası var mı
 95. 2009 Yılı Gelir Vergisi Dilimi
 96. Banka Kredisi ilgili Yıl Faizi
 97. Yazar Kasa Alma Süresi
 98. Bs -Ba Formu İadeler
 99. İhracat Kur. Değerlemesi
 100. Adisyon
 101. Ba Bs lerin Kdv Matrahlarından Fazla Olması
 102. Şahıs Şirketi Kurmak.
 103. Bedelsiz Yapılan Zemin Kaplama İşi ile İlgili Giderlerin Muhasebeleştirilmesi
 104. Adres Değişikliği Hk
 105. 9 Yıllık Kur Farkı
 106. Topluluk Sigortası Yerine Geçen Bağkurlar Deftere Gider Kaydedilir mi?
 107. Geç Verilen e Beyanname İçin Kesilen Cezanın Davasının Kaybı
 108. Yanlış Açılan Mükellefiyetin İptal Edilmesi?
 109. İşyeri Satın Alınması Faturanın Geç Gelmesi
 110. Faturada ''Hasarlı'' Kelimesi Kullanmak
 111. Özel Bina İnşaatında Bildirim
 112. 193 Mahsup
 113. Şirket Adına Gayrimenkul Alımı
 114. Gözleri Görmeyenin Şirket Ortağı ve Müdürü Olması !
 115. Ek İş Hk.
 116. Mali Tatilde Ba Bs Beyan Tarihi Hk.
 117. Ltd Şirket Araçlarına Vergi Levhası
 118. Adi Ortaklık Kuran İki Şirkette Geçici Vergi
 119. Kdv Beyanı Düzeltme
 120. irsaliye farklı isim fatura farklı isme olur mu?
 121. Malezeme bedeli ve işçiliğin Faturada gösterimi.
 122. İnşaat Daire Satışı Hakkında
 123. Mükellef Hakları
 124. Mük.355 Maddenin Yeni Halini Protesto Ediyoruz Destekleyelim
 125. Kuyumcularda Enflasyon Muhasebesi Hk.
 126. 10 Aylık Kira Bedelinin Muhtasar Beyannamede Gösterimi
 127. Teminat Dilekçesi Örneği...
 128. Ltd Ortağı Aynı Zamanda 2. Sınıf Mükellef ?
 129. Adi Ortaklık.
 130. Avans ve 8000 tl Tevsik Zorunluluğu
 131. Faturadaki Fatura İbaresinin Üstü Çizilerek İrsaliye Olarak Yazılması
 132. İthalat Beyannamesi Yevmiye Kaydı.
 133. Tevfikatlı Fatura
 134. Bağış ve Yardımlar
 135. Gayrimenkul Alımı Vergiden Düşmesi
 136. TTNET ve T. Telekom Faturaları
 137. İhracat Faturalarındaki İşlemler
 138. Müstahsil Makbuzu Doğru mu?
 139. Amortisman
 140. SMM Erbabı Şirket Ortağı Olabilir mi?
 141. sevk irsaliyesi
 142. Esnaf Odası..
 143. Verilmemiş Beyannameler
 144. Vergi Dairesinde Kazalı Araç Kapanış İşlemi
 145. Mükellef Olmayandan Kiraz Fidanı Alımı
 146. Gider mi Demirbaş mı?
 147. Unutulmuş Munzam Teminat Senetleri
 148. Bedeli Ödenmeyen ve Kaybolan Fatura... İzlenecek Yol...
 149. Gazete
 150. Sabit Kıymetlerin SPK Standartlarında Adil Piyasa Değerinin Saptanması
 151. Veraset Vergisi Hesaplama
 152. Noter Satışı
 153. Karar Defteri
 154. Ferdi İşletmenin Adi Ortaklığa Dönüşmesi
 155. Yazar Kasa
 156. Nakdi Yardım ve Bağış
 157. Kapanış Tasdiki-Devam Tasdiki
 158. VUK Mük. Mad. 355/1
 159. Gider Pusulası
 160. Serbes Meslek Mensubu-Mükellefi Avukat
 161. Miras Yoluyla Kalan Ticari Araç
 162. Tercüme Faturasında Stopaj var mıdır?
 163. 355/2 Mucibi Ceza, Durum Biraz Karıştı..!
 164. İş Ortaklığı Kapanışı
 165. Araç Satış Sözleşmesi ve Fatura Tutarı
 166. Şahıs İşletmesinde Araç
 167. Muhasebe Ucretini Pesin Odenmesi Durumu.
 168. Yurtdışı Komisyon..
 169. Fason İşçilikte Tevkifatlı Kdv Bildirimi ile İlgili Dilekçe
 170. Vergi Dairelerinin Haksız Ceza Kesmeleri Durumunda Mükellef Ne Yapmalıdır?
 171. fatura koçanı iptali
 172. Kira Tahakkuku
 173. Serbest Meslek Mensubu Arac Kiralama Hk.
 174. Faturada Fiyat Farkı ve İndirim Arasında Ne Fark Var
 175. Kira Kontratı Damga Vergisi Beyanı
 176. TAŞINDI: Tüm yıllarda çıkmış smmm soruları için...
 177. Muhtasar Düzeltme
 178. AB Hibe Gelirini Hangi Hesaba Alacağız?
 179. Vergi Levhası Tasdiki Hkk
 180. Vekaleten İse Baslama Hk.
 181. Verilmeyen Beyanlar ve Takdir Komisyon Kararı
 182. Cep Telefonu Faturası
 183. 2. Sınıf Kuyumcular Enflasyon Düzeltmesi Yapacaklar mı?
 184. Taşeronlukta Vergi Muafiyetliği
 185. Terkeden Mükellefin BA-BS Formunun Durumu Hakkında
 186. Araç Satışı ve Bs Formu
 187. Sigorta Acentesi Mükellefiyetliği
 188. kuyumcularda muhasebe
 189. Yasal Yedek ayrılması
 190. Gazete Çıkaran bir Mükellefin Muhasebesi Hakkında
 191. Eczacıların Taşıt Kiraya Vermesi
 192. Tasfiyeden Vazgeçme ile İlgili
 193. Araç Alımı Ba Formu
 194. Yazar Kasa Satışının Bildirilmemesi Hk.
 195. Bozuk Olan Mallar Hk.
 196. Hadler
 197. Önemli... Kantin 2 Nolu Kdv
 198. Ortağa Maaş??
 199. Defter Tasdiği
 200. Apartman İşletme Defteri
 201. Yazar Kasa
 202. Araçların Hurdaya Ayrılması.
 203. Faturada Kaşe Kullanılmaması
 204. Konut Yapı Kooperatiflerınde Mal İadesi
 205. Yaza Kasa ve Ödeme Kaydedici Cihaz
 206. İnşaatın Vergi Dairesine Bildirimi
 207. Elektrik Su ve Doğalgaz Faturaları..
 208. Şube mi Satış Yeri mi ?
 209. Gümrük Vergisi
 210. Hatalı Beyanname Verilmesi
 211. Vergi Dairesi Müşteri Bildirimi
 212. Sevk İrsaliyesi
 213. İrsaliyeli Fatura
 214. Açılış Yoklaması
 215. Tek İrsaliyeye iki Ayrı Fatura
 216. Ba Bs Bildirminin Unutulması
 217. Teknik Servis Formlarında Alınan Ücretlerin Giderleştirilmesi
 218. Aktife Kayıtlı Olmayan İpotek
 219. Takdir'e Sevk
 220. Tefecilik mi Matrah Farkı mı?
 221. Ters Kayıtlar
 222. Yeni Mükellef
 223. Muhtasar Beyanname Vermeme Cezası
 224. Geçmiş Döneme Ait İhracat Faturasının İptali
 225. Fatura Kesimi
 226. Otobüs Biletleri Muhasebesi
 227. Serbest Bölgede Pos ve Vergi
 228. İrsaliyeye Eksik Fatura Kesme
 229. Vadeli çekte reeskont
 230. 2008 Yılında Fazla Ödenen Geçici Verginin 2009.Dön.Geç Vergiye Mahsubu?
 231. Vergi Kaçırma
 232. Garanti Kapsamında Gönderilen Malzeme
 233. Peşin İthalat
 234. İşe Başladıktan 30 Günlük Süre İçindeki Satışlar
 235. Geçici Vergi Beyannamesi Hk
 236. soru ...
 237. Eczaneler Konusunda Yardım
 238. Personel Olmayan Kişinin Uçak Bileti
 239. Doktorların Pos Cihazı Kullanmaları Hakkında,
 240. İthalatta GÇB'deki Kur ile Ödeme Anındaki Kurun Karşılaştırılması
 241. İrsaliyeli Fatura
 242. Müşteri Bildirim Listeleri
 243. Muhtasar Hakkında!!
 244. E-beyan
 245. Yalıtım İşi
 246. Geçici Verg Beyanı HK Zarar Mahsubu
 247. Bilgisayar Parçaları Amortisman mı?
 248. Temizlikçiye Verilen Hizmet Tutarı
 249. Gider Karşılıkları
 250. dua edelim hep beraber