PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Geçici Verg Beyanı HK Zarar Mahsubu
 2. Bilgisayar Parçaları Amortisman mı?
 3. Temizlikçiye Verilen Hizmet Tutarı
 4. Gider Karşılıkları
 5. dua edelim hep beraber
 6. KDV İade Mahsubu
 7. İhracat Faturası
 8. Geç Verilen Ba ve Bs ler İçin Ceza Kesilmedi
 9. Kıdem ve İhbar
 10. Noterden Araç satışı ve Fatura ilişkisi.?
 11. Farklı Seri Numaralı Fatura Kullanımı
 12. Vergi Dairesi Değişikliği - Vergi Levhası
 13. e-Beyan' da Usulsüzlük Cezası
 14. Özel Halk Otobüslerinde Yolcu Bileti Uygulaması
 15. BA-BS Formunda Hata Mesajı- Ne Yapmalıyım?
 16. Belgesi Olmayan İcra Masrafları
 17. Poliklinikte Bordrolu Doktor Hk.
 18. Kaybolan Boş Faturalar
 19. Ba-Bs Düzeltmelerinde ne yapabiliriz.
 20. Fatura İşlem Tarihi...
 21. Fatura Kesme
 22. TAŞINDI: Vergi Dairesi Mükellef Listeleri
 23. TAŞINDI: LTD.ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUKLARI
 24. Ayrılmayan Amortisman
 25. Serbest Meslek Defteri.?
 26. Banka Kredi Faiz
 27. Tek Düzen Hesap Planı 4 193-371 Nolu Hesap İşleyişi
 28. Ba-Bs Bildirimi
 29. Serbest Bölgedeki firmanın ithalatı
 30. Kod/4 Hakkında
 31. Mahsup Edecek mıyız?
 32. Muhtasar Beyannamede İhbar Tazminatı
 33. Karşılık Ayrılmış Alacak için Yapılan Giderler
 34. Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu
 35. Ücretlerin Bankaya Yatırılması
 36. Yıllara Sari İnşaat İşleri Kesilecek Fatura
 37. Araç Kasko Değeri
 38. Fatura İptali ve Verilen Çek
 39. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 40. Noter Satış Sözleşmesi ile Mükellef Olmayan Birinden Alınan Araçlar
 41. Fatura Kesme Zamanı
 42. 18 Ay Vadeli İnşaat Tadilat İşi ve Fatura Düzenlenmesi
 43. İşhanı Yönetim Mükellefiyet
 44. Değerleme
 45. İşe Başlama
 46. Fiş Kesme Sınırı
 47. Yurt İçi-Dışı Harcırahların Ödemesi
 48. Stok Değerlemesi
 49. Ücret Pusulasında Stopaj
 50. Leasing Ft. Hk.
 51. İrsaliyeli Fatura Üzerindeki Düzenleme Saati
 52. Bedelsiz Teslim
 53. Şirket Ortağın Ait Telefon Faturası
 54. Gider Yazılan Demirbaş
 55. Serbest Meslek Defteri
 56. Ödemenin Başka Bir Firmaya Yapılması?
 57. Kanuni Süresinden Sonra Verilen Muhtasar Beyannameler
 58. Fiş Kesme Sınırı
 59. Özel Maliyet Hk.
 60. THY Muhasebe Sorunu
 61. Posttan Komisyon Kesilmesi
 62. Ticari Araç Satışı Kdv siz
 63. Ba Bs!
 64. Geçici Vergi
 65. İhraç Kaydıyla Satış ?
 66. Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi
 67. Yurt Dışından Alınacak Reklamasyon Faturası
 68. VUK Mükerrer 355 Maddenin Getirdiği Sorunlar.
 69. Şirketin Kirada Oturan Çalışanı Adına Ev Sahibiyle Kira Kontratı Düzenlemesi..
 70. Konsinye Mal Satışı
 71. Fatura Üzerinde Önceki Dönem Bilgisi Olabilir mi
 72. vuk 344 e göre vzcz
 73. Süresinden Sonra Ba Bs
 74. Vergi Levhası
 75. Fatura Bulunamaması
 76. Factoring Firmasından Alınan Kdv siz Faturanın Ba Formuna Dahil Edilecek mi?
 77. Sermaye Artışı ve Mesleki Soru Sermaye Artırımı
 78. İş Yeri Kirası
 79. İki Şirketin Birleşmesi
 80. Belge İptali Yaptırmayanlar
 81. Ba Formunda İthalat Bildirimi
 82. Bu Faturalar Lisanssız Akaryakıt Satışına Girer mi?
 83. B Formu Hakkında
 84. Karşılık Gideri
 85. Kapanış Durumunda 190 Hesap İade Alınabilir mi?
 86. Trafik Cezası Gider Yazılabilir mi ?
 87. Hisse Devri
 88. Numune Mal Sözleşmesi
 89. Vergi Levhası Tasdik Listesi Bildirim Cezasına Karşı Dava Örnekleri
 90. Envanter Defteri Yazımı
 91. Komisyon Yansıtma Faturası
 92. Arsa Satış Karı GMS de Gösterilecek mi
 93. Ba Bs Formlarında Uçak Bileti ve Yazar Kasa Fişleri
 94. Hakedişlerde Muhasebe İşlemi
 95. Kasko Değerinin %30 Altında Ft. Kesilmesi Hk.
 96. Fatura Fotokopisi ile Sevk.
 97. Serbest Meslek Erbabı Bilanço Usülüne Göre Defter Tutabilir mi?
 98. Kıdem Tazminatı Tahakkuk
 99. E Beyanname gönderme yetkisi
 100. Vakıf İnşaatı Hakkında
 101. 331 li Hesap
 102. Vergiden Muafiyet ile ilgili Fatura
 103. Önceki Yıla Ait Olan Kuruluş Giderlerinin Muhasebesi
 104. Ölümden Sonra Yazılan Ceza
 105. Kanuni Süresinden Sonra Düzeltme Beyannamesi
 106. Defter Basımında Demirbaşlar
 107. Döviz Değerlemesi
 108. Vergide Sorumluluk
 109. Yıllık Fire Oranları ?
 110. Yazar Kasa Değişikliği
 111. Defter Bitmesi
 112. Yağmurlama Malzemelerinde Kdv Oranı
 113. 3. Kişilerin Borcuna Mahsup
 114. Araç Kiralama
 115. Dernek Kuruluşu
 116. Geç Damga Vergisi Beyan ile Vermek
 117. Geçmiş Yıl Karlarının Dağıtılması ile ilgili !
 118. Adres Değişikliği Hakkında...
 119. 1 Ay İçindeki Yazar Kasa Alımı ile ilgili
 120. GMS iradı
 121. Hesap Planında Şahısın Araç Kaydı.
 122. İş Makinası (kepçe)
 123. Kodda Beliren Mükelleften Fatura Kullanma
 124. Ba ve Bs Formlarının Kanuni Süresinden Sonra Verilmesi ve Cezası
 125. Kur Farkı Ft.sı Ne Zaman Kesilmeli
 126. Başka İldeki Fabrika Muhtasar Beyanı Nereden Bildirilecek
 127. Şube Açılması hk.
 128. Basit Usulde Ticari Kazanc
 129. Başka şehirde SMMM iş yapabilirmi
 130. Fiş Kesmeye Usulsüzlük Cezası
 131. Açılış Fişi
 132. Şirket Satışı
 133. Kur Belirleme
 134. Yurt Dışına Satış, Teslim Yurt İçinde..
 135. Masraf Yansıtması
 136. Enflasyon Farkları Hesabı
 137. Pazarcınin İşinde Kul. Kamyonet
 138. Vergi Levhası Tasdiki
 139. Kanuni Süresinden Sonra Pişmanlıkla Beyan
 140. İşyerlerinde Emsal Bedeli uygulanırmı.?
 141. Özel Turlarda Kdv Oranı
 142. Faturasız Gelir
 143. Özel Matrah Uygulamasında Ba-Bs Formu
 144. Ödenmeyen Vergiler
 145. İşe Başlama
 146. Ücretsiz İzin Muhasebe Kaydı..
 147. SMMM Sözleşmesini
 148. Yeni Açılışda İş Sırası
 149. İşyeri Kapanışı ve Yazar Kasa
 150. V.U.K 353/2
 151. BA Formları
 152. Gümrükte Bekleyen Mallar/ Ba Formu
 153. 2 NOLU KDV BEYANNAME MECBURİYETİ
 154. Gerek Kalmadığı Halde Serbest Meslek Makbuzu Bastırmak Sorunluluğu var mı
 155. Tek Mükellef Hem Bilanço Hem Serbest Meslek Defteri BA ve BS
 156. Resmi Açılış Yapılmadan Fatura Alınabilir mi?
 157. Geç gelen Alım Faturasını BA durumu
 158. Bireysel Emeklilik Uygulaması
 159. Ba Bs Formunda Serbest Meslek Makbuzu
 160. Personel Avans Ödemeleri...
 161. Deftere Yanlış Olarak Kaydedilen Kayıt
 162. Serbest Bölge İthalat
 163. Stopaj Verilmemesi
 164. Pansiyon Açılışı
 165. Kdv Beyanındaki Pos Bilgileri Hakkında,
 166. Yanlış Hesaplanan Kdv
 167. Sinema Bileti
 168. Muhtasarın eksik beyanı
 169. Tek Şahısa 2 Defter Tasdik Ediliyor mu?
 170. Müteahhitlik İle İlgili..
 171. İflas mı Kapanış mı?
 172. Akaryakıt İstasyonu Stok Fazlası Satış
 173. Yıl içersinde İşletmeden-Bilanço ya geçiş.
 174. Verilmeyen Eski Muhtasarlar
 175. Ek Faaliyet Dilekçesi
 176. Beyan Edilen Ancak İşlenmesi Unutulan Satış Faturası ?
 177. Muhtasar ve Bankadan ödeme Zorunluluğu
 178. Nakil
 179. Pos Cihazında Fazla Kesme
 180. Nakit Ödemelerde 8.000 Tl Haddi Hakkında
 181. Mal Nakliyesi ve İrsaliye
 182. Dövizli Kira Ödemeleri
 183. Şube Devri
 184. Önceden Alınmış Amortismana Tabi Kıymetin İşletmeye Dahil Edilmesi
 185. Hava Parası İçin Fatura Kesilir mi?
 186. 259 Hesap Değerlemesi Hakkında
 187. Özel Eğitim Kurumları
 188. Vergi İndirimi
 189. İşletmeden Bilançoya Geçişte Açılış Fişi.
 190. Leasing faturası ve BA
 191. Faturadaki Gecikme Faiz Oranı.?
 192. Aracın Vergi Dairesine Bildirilmesi
 193. Mali konularda neler bilmeli (Alıntıdır)
 194. Organizasyon İşi
 195. 2009 Yılı Yeni Açılan Mükellef Devir Faturası 2008 Yılı Kesilmiş
 196. Kamu Vergi Borçlarının Yapılandırılması 2009 Yılı İçin Var mı
 197. Adi Ortaklık Kuruluş İşlemleri Hakkında
 198. Rent a Car İşi
 199. 8.000 Üzeri Tevsik ile ilgili
 200. İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Belge Düzeni
 201. Sermaye Şirketleri ile Şahıs Firmalarını Ayıran Özellikler Üzerine?
 202. Kanuni Süresinde Verilmeyen B Formları
 203. Kredi Kartı ile Yapılan Tahsilat Faturası
 204. NACE KODU Hk.
 205. Hızlandırılmış Amortisman
 206. Tekerrür
 207. Fatura Kullanımı Hk.
 208. Ba formunda bir sorun
 209. Basit Usülde İşçi Çalıştırılması
 210. Eczanelerde Stok Farkı
 211. Değersiz veya Kaybolmuş Stoklar
 212. Bs Formuna Yazılacak Belge Adedi Hk.
 213. Özürlülerde İşyeri Açılışı
 214. Rücu Edilebilir Factoring İşlemlerinde Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı
 215. Faturada Atlanan Cilt
 216. Bila Bedel Edinilen Demirbaş Hakkında
 217. Beyanname Vermeden Damga Vergisi Ödeyebilir miyiz?
 218. Yeni Alınan Araçların Bildirimi
 219. Zarar Eden İşletmenin KKEG' den Dolayı Vergi Ödemesi
 220. Demirbaş Kdv
 221. Bugün Kapanış Tasdiki Son ?
 222. Ba Formunda Noter Ücretleri
 223. Damga vergisi E beyanname
 224. Basit Usul Kaydı Yaptırmayanlar
 225. Lokanta, Cafe Defteri
 226. Bilanço Yerine İşletme Tastik Edildi
 227. Bozuk ve Kayıp Demirbaş
 228. Araç Kiralama
 229. Borcu Yoktur
 230. Satılan Mamul ve Ticari Mallar Maliyet Tablosu
 231. VUK Genel Tebliği (SIRA NO:390) 31.12.2008 Döviz Kurları
 232. Marka Tescil Maliyetleri Muhasebe Kaydı
 233. Emsal Kira Bedeli?
 234. Hurdaya Ayrılan Araç
 235. Noterlik Makbuzu ve Ba Formu
 236. Servis Taşımacılığı
 237. Peşin Vergi
 238. Form Ba Hakkında
 239. Ödeme Olmayan Dönemde Muhtasar Beyannamesi Cezası
 240. 1. Sınıfa Geçiş
 241. Çifte Vergilendirme
 242. Maaş Ödemelerinin Bankaya Yatırılması...
 243. Ba ve Bs Formlarında Düzeltem
 244. Aracılık Hizmetleri Vergiden Muaf mıdır
 245. 2. El Cep Telefonları Alımı Hakkında
 246. Kur Farklarından Doğan Zararların Muhasebeleştirilmesi Hk.
 247. Ekstre mi Dekont mu?
 248. Şehir İçi Belediye Denetimli Minibüsler
 249. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
 250. Tam İstisna İşlemleri