PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Yurt Dışından Alınacak Reklamasyon Faturası
 2. VUK Mükerrer 355 Maddenin Getirdiği Sorunlar.
 3. Şirketin Kirada Oturan Çalışanı Adına Ev Sahibiyle Kira Kontratı Düzenlemesi..
 4. Konsinye Mal Satışı
 5. Fatura Üzerinde Önceki Dönem Bilgisi Olabilir mi
 6. vuk 344 e göre vzcz
 7. Süresinden Sonra Ba Bs
 8. Vergi Levhası
 9. Fatura Bulunamaması
 10. Factoring Firmasından Alınan Kdv siz Faturanın Ba Formuna Dahil Edilecek mi?
 11. Sermaye Artışı ve Mesleki Soru Sermaye Artırımı
 12. İş Yeri Kirası
 13. İki Şirketin Birleşmesi
 14. Belge İptali Yaptırmayanlar
 15. Ba Formunda İthalat Bildirimi
 16. Bu Faturalar Lisanssız Akaryakıt Satışına Girer mi?
 17. B Formu Hakkında
 18. Karşılık Gideri
 19. Kapanış Durumunda 190 Hesap İade Alınabilir mi?
 20. Trafik Cezası Gider Yazılabilir mi ?
 21. Hisse Devri
 22. Numune Mal Sözleşmesi
 23. Vergi Levhası Tasdik Listesi Bildirim Cezasına Karşı Dava Örnekleri
 24. Envanter Defteri Yazımı
 25. Komisyon Yansıtma Faturası
 26. Arsa Satış Karı GMS de Gösterilecek mi
 27. Ba Bs Formlarında Uçak Bileti ve Yazar Kasa Fişleri
 28. Hakedişlerde Muhasebe İşlemi
 29. Kasko Değerinin %30 Altında Ft. Kesilmesi Hk.
 30. Fatura Fotokopisi ile Sevk.
 31. Serbest Meslek Erbabı Bilanço Usülüne Göre Defter Tutabilir mi?
 32. Kıdem Tazminatı Tahakkuk
 33. E Beyanname gönderme yetkisi
 34. Vakıf İnşaatı Hakkında
 35. 331 li Hesap
 36. Vergiden Muafiyet ile ilgili Fatura
 37. Önceki Yıla Ait Olan Kuruluş Giderlerinin Muhasebesi
 38. Ölümden Sonra Yazılan Ceza
 39. Kanuni Süresinden Sonra Düzeltme Beyannamesi
 40. Defter Basımında Demirbaşlar
 41. Döviz Değerlemesi
 42. Vergide Sorumluluk
 43. Yıllık Fire Oranları ?
 44. Yazar Kasa Değişikliği
 45. Defter Bitmesi
 46. Yağmurlama Malzemelerinde Kdv Oranı
 47. 3. Kişilerin Borcuna Mahsup
 48. Araç Kiralama
 49. Dernek Kuruluşu
 50. Geç Damga Vergisi Beyan ile Vermek
 51. Geçmiş Yıl Karlarının Dağıtılması ile ilgili !
 52. Adres Değişikliği Hakkında...
 53. 1 Ay İçindeki Yazar Kasa Alımı ile ilgili
 54. GMS iradı
 55. Hesap Planında Şahısın Araç Kaydı.
 56. İş Makinası (kepçe)
 57. Kodda Beliren Mükelleften Fatura Kullanma
 58. Ba ve Bs Formlarının Kanuni Süresinden Sonra Verilmesi ve Cezası
 59. Kur Farkı Ft.sı Ne Zaman Kesilmeli
 60. Başka İldeki Fabrika Muhtasar Beyanı Nereden Bildirilecek
 61. Şube Açılması hk.
 62. Basit Usulde Ticari Kazanc
 63. Başka şehirde SMMM iş yapabilirmi
 64. Fiş Kesmeye Usulsüzlük Cezası
 65. Açılış Fişi
 66. Şirket Satışı
 67. Kur Belirleme
 68. Yurt Dışına Satış, Teslim Yurt İçinde..
 69. Masraf Yansıtması
 70. Enflasyon Farkları Hesabı
 71. Pazarcınin İşinde Kul. Kamyonet
 72. Vergi Levhası Tasdiki
 73. Kanuni Süresinden Sonra Pişmanlıkla Beyan
 74. İşyerlerinde Emsal Bedeli uygulanırmı.?
 75. Özel Turlarda Kdv Oranı
 76. Faturasız Gelir
 77. Özel Matrah Uygulamasında Ba-Bs Formu
 78. Ödenmeyen Vergiler
 79. İşe Başlama
 80. Ücretsiz İzin Muhasebe Kaydı..
 81. SMMM Sözleşmesini
 82. Yeni Açılışda İş Sırası
 83. İşyeri Kapanışı ve Yazar Kasa
 84. V.U.K 353/2
 85. BA Formları
 86. Gümrükte Bekleyen Mallar/ Ba Formu
 87. 2 NOLU KDV BEYANNAME MECBURİYETİ
 88. Gerek Kalmadığı Halde Serbest Meslek Makbuzu Bastırmak Sorunluluğu var mı
 89. Tek Mükellef Hem Bilanço Hem Serbest Meslek Defteri BA ve BS
 90. Resmi Açılış Yapılmadan Fatura Alınabilir mi?
 91. Geç gelen Alım Faturasını BA durumu
 92. Bireysel Emeklilik Uygulaması
 93. Ba Bs Formunda Serbest Meslek Makbuzu
 94. Personel Avans Ödemeleri...
 95. Deftere Yanlış Olarak Kaydedilen Kayıt
 96. Serbest Bölge İthalat
 97. Stopaj Verilmemesi
 98. Pansiyon Açılışı
 99. Kdv Beyanındaki Pos Bilgileri Hakkında,
 100. Yanlış Hesaplanan Kdv
 101. Sinema Bileti
 102. Muhtasarın eksik beyanı
 103. Tek Şahısa 2 Defter Tasdik Ediliyor mu?
 104. Müteahhitlik İle İlgili..
 105. İflas mı Kapanış mı?
 106. Akaryakıt İstasyonu Stok Fazlası Satış
 107. Yıl içersinde İşletmeden-Bilanço ya geçiş.
 108. Verilmeyen Eski Muhtasarlar
 109. Ek Faaliyet Dilekçesi
 110. Beyan Edilen Ancak İşlenmesi Unutulan Satış Faturası ?
 111. Muhtasar ve Bankadan ödeme Zorunluluğu
 112. Nakil
 113. Pos Cihazında Fazla Kesme
 114. Nakit Ödemelerde 8.000 Tl Haddi Hakkında
 115. Mal Nakliyesi ve İrsaliye
 116. Dövizli Kira Ödemeleri
 117. Şube Devri
 118. Önceden Alınmış Amortismana Tabi Kıymetin İşletmeye Dahil Edilmesi
 119. Hava Parası İçin Fatura Kesilir mi?
 120. 259 Hesap Değerlemesi Hakkında
 121. Özel Eğitim Kurumları
 122. Vergi İndirimi
 123. İşletmeden Bilançoya Geçişte Açılış Fişi.
 124. Leasing faturası ve BA
 125. Faturadaki Gecikme Faiz Oranı.?
 126. Aracın Vergi Dairesine Bildirilmesi
 127. Mali konularda neler bilmeli (Alıntıdır)
 128. Organizasyon İşi
 129. 2009 Yılı Yeni Açılan Mükellef Devir Faturası 2008 Yılı Kesilmiş
 130. Kamu Vergi Borçlarının Yapılandırılması 2009 Yılı İçin Var mı
 131. Adi Ortaklık Kuruluş İşlemleri Hakkında
 132. Rent a Car İşi
 133. 8.000 Üzeri Tevsik ile ilgili
 134. İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Belge Düzeni
 135. Sermaye Şirketleri ile Şahıs Firmalarını Ayıran Özellikler Üzerine?
 136. Kanuni Süresinde Verilmeyen B Formları
 137. Kredi Kartı ile Yapılan Tahsilat Faturası
 138. NACE KODU Hk.
 139. Hızlandırılmış Amortisman
 140. Tekerrür
 141. Fatura Kullanımı Hk.
 142. Ba formunda bir sorun
 143. Basit Usülde İşçi Çalıştırılması
 144. Eczanelerde Stok Farkı
 145. Değersiz veya Kaybolmuş Stoklar
 146. Bs Formuna Yazılacak Belge Adedi Hk.
 147. Özürlülerde İşyeri Açılışı
 148. Rücu Edilebilir Factoring İşlemlerinde Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı
 149. Faturada Atlanan Cilt
 150. Bila Bedel Edinilen Demirbaş Hakkında
 151. Beyanname Vermeden Damga Vergisi Ödeyebilir miyiz?
 152. Yeni Alınan Araçların Bildirimi
 153. Zarar Eden İşletmenin KKEG' den Dolayı Vergi Ödemesi
 154. Demirbaş Kdv
 155. Bugün Kapanış Tasdiki Son ?
 156. Ba Formunda Noter Ücretleri
 157. Damga vergisi E beyanname
 158. Basit Usul Kaydı Yaptırmayanlar
 159. Lokanta, Cafe Defteri
 160. Bilanço Yerine İşletme Tastik Edildi
 161. Bozuk ve Kayıp Demirbaş
 162. Araç Kiralama
 163. Borcu Yoktur
 164. Satılan Mamul ve Ticari Mallar Maliyet Tablosu
 165. VUK Genel Tebliği (SIRA NO:390) 31.12.2008 Döviz Kurları
 166. Marka Tescil Maliyetleri Muhasebe Kaydı
 167. Emsal Kira Bedeli?
 168. Hurdaya Ayrılan Araç
 169. Noterlik Makbuzu ve Ba Formu
 170. Servis Taşımacılığı
 171. Peşin Vergi
 172. Form Ba Hakkında
 173. Ödeme Olmayan Dönemde Muhtasar Beyannamesi Cezası
 174. 1. Sınıfa Geçiş
 175. Çifte Vergilendirme
 176. Maaş Ödemelerinin Bankaya Yatırılması...
 177. Ba ve Bs Formlarında Düzeltem
 178. Aracılık Hizmetleri Vergiden Muaf mıdır
 179. 2. El Cep Telefonları Alımı Hakkında
 180. Kur Farklarından Doğan Zararların Muhasebeleştirilmesi Hk.
 181. Ekstre mi Dekont mu?
 182. Şehir İçi Belediye Denetimli Minibüsler
 183. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
 184. Tam İstisna İşlemleri
 185. Acenta Bilet Satışı
 186. Bilgisayar Tamir Bakımı İçin Yazar Kasa Zorunluğu var mıdır?
 187. Kimin Yatırdığı Belli Olmayan Para?
 188. Dövizle Maaş Alanların Durumu?
 189. Gider Fazlalığından Dolayı Geri Çekilen veya Ötelenen Giderler.
 190. Kapanış Dolayısıyla Kesilen Devir Faturası
 191. Petrol Ofislerinden Kurumlara Verilen Petrol Sevki Uygulaması
 192. Vefattan Dolayı Kapanan Bir Firmaya Düzenlenen Ba-Bs Cezası.
 193. Garantili kapsamındaki Mallar
 194. Defter Yazdırma
 195. FATURANIN İADESİ
 196. Merkezdeki Yazar Kasanın Şubede Kullanılması
 197. Boş Beyanname Verilmemesi ve Şirket Kapama Yapılmaması Hakkında
 198. İrsaliyenin Kayıp Olması
 199. Fatura Aslının Firmaya Verilip Suretinin Kaybı
 200. Çift Uyruklu Vatandaş
 201. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği???
 202. Defter tasdikleri
 203. Araç Bağışı Muhasebe Kaydı
 204. Sigortalının maaşının eşinin hesabına yatması?
 205. Araç Alışı Hk.
 206. Küçük Demirbaşlar
 207. Sabit Kıymet Alımı
 208. otopark işletmesi açılış
 209. Kiralar ve Muhtasar Beyanname Sorunu
 210. Taşıma Koop.
 211. Tahsil Edilemeyen Alacaklar?
 212. Kod listesine giren şirketten alım
 213. 2. El Yazar Kasada Stopaj
 214. TAŞINDI: Ürünle Verilen Promosyonlar
 215. Trafik Cezalarından ortak sorumluluğu
 216. Maaşların Bankaya Yatırılması Hk. Maaş ve Avans Dışı İşlemler?
 217. Yazar Kasa
 218. Özel Okul Faturası Hakkında..
 219. Şirket Ortağının Kredi Kartını Şirket Pos Makinasında Kullanması
 220. Kur Farkı Zararları
 221. Bulunamayan 2006 envanter defteri.
 222. İş Merkezi Yönetim Vergisel Boyutu
 223. Dr Pos
 224. Personele Kiralık Daire
 225. Döviz İşlemleri Hk.
 226. Ba- Bs Formunu Onaylamayı Unuttuk?
 227. Tahsilat Makbuzları,Bankadan Tahsilat Durumları Vs...
 228. BA Hakkında??
 229. İşini Terk Eden Blanço Mükellefinin Tekrar İşe Başlaması
 230. Veteriner Defter Tasdiki
 231. Yurt Dışına Yapılan Serbest Meslek Ödemesi?
 232. Ders soruları
 233. Yurtdışına Bedelsiz Mal Göndermek
 234. 1. Sınıf Mükellefiyete Geçişte Defter Sorunu
 235. Damga Vergisi Defteri Hk.
 236. Yanında Çalışan Çocuğa Yapılan Ücret Ödemesi
 237. Döneminde İşlenmeyen Faiz Geliri ve Stopajı
 238. Döviz Satışında Belge Zorunluluğu
 239. Ücretlerin Bankaya Yatırılması
 240. B Formları Uzatıldı
 241. Belgesiz Giderler Hk.
 242. Vergide Elektronik Dönem Başlıyor...
 243. B Formu Düzeltme
 244. Vergi Cezalarını Basit Örneklerle Anlamak?
 245. Ba-Bs Formu
 246. Hediye Olarak Verilen Cep Telefonlarının Muhasebeleştirilmesi
 247. Yeni Damga Vergisi
 248. Bu İrsaliye Üzerine Nasıl Bir Şerh Koymak Gerekir ??
 249. Mükerrer Defter Tasdiki
 250. Antika Eşyalarda Amortisman Hesaplanacak mı ?