PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Trafik Cezası Gider Yazılabilir mi ?
 2. Hisse Devri
 3. Numune Mal Sözleşmesi
 4. Vergi Levhası Tasdik Listesi Bildirim Cezasına Karşı Dava Örnekleri
 5. Envanter Defteri Yazımı
 6. Komisyon Yansıtma Faturası
 7. Arsa Satış Karı GMS de Gösterilecek mi
 8. Ba Bs Formlarında Uçak Bileti ve Yazar Kasa Fişleri
 9. Hakedişlerde Muhasebe İşlemi
 10. Kasko Değerinin %30 Altında Ft. Kesilmesi Hk.
 11. Fatura Fotokopisi ile Sevk.
 12. Serbest Meslek Erbabı Bilanço Usülüne Göre Defter Tutabilir mi?
 13. Kıdem Tazminatı Tahakkuk
 14. E Beyanname gönderme yetkisi
 15. Vakıf İnşaatı Hakkında
 16. 331 li Hesap
 17. Vergiden Muafiyet ile ilgili Fatura
 18. Önceki Yıla Ait Olan Kuruluş Giderlerinin Muhasebesi
 19. Ölümden Sonra Yazılan Ceza
 20. Kanuni Süresinden Sonra Düzeltme Beyannamesi
 21. Defter Basımında Demirbaşlar
 22. Döviz Değerlemesi
 23. Vergide Sorumluluk
 24. Yıllık Fire Oranları ?
 25. Yazar Kasa Değişikliği
 26. Defter Bitmesi
 27. Yağmurlama Malzemelerinde Kdv Oranı
 28. 3. Kişilerin Borcuna Mahsup
 29. Araç Kiralama
 30. Dernek Kuruluşu
 31. Geç Damga Vergisi Beyan ile Vermek
 32. Geçmiş Yıl Karlarının Dağıtılması ile ilgili !
 33. Adres Değişikliği Hakkında...
 34. 1 Ay İçindeki Yazar Kasa Alımı ile ilgili
 35. GMS iradı
 36. Hesap Planında Şahısın Araç Kaydı.
 37. İş Makinası (kepçe)
 38. Kodda Beliren Mükelleften Fatura Kullanma
 39. Ba ve Bs Formlarının Kanuni Süresinden Sonra Verilmesi ve Cezası
 40. Kur Farkı Ft.sı Ne Zaman Kesilmeli
 41. Başka İldeki Fabrika Muhtasar Beyanı Nereden Bildirilecek
 42. Şube Açılması hk.
 43. Basit Usulde Ticari Kazanc
 44. Başka şehirde SMMM iş yapabilirmi
 45. Fiş Kesmeye Usulsüzlük Cezası
 46. Açılış Fişi
 47. Şirket Satışı
 48. Kur Belirleme
 49. Yurt Dışına Satış, Teslim Yurt İçinde..
 50. Masraf Yansıtması
 51. Enflasyon Farkları Hesabı
 52. Pazarcınin İşinde Kul. Kamyonet
 53. Vergi Levhası Tasdiki
 54. Kanuni Süresinden Sonra Pişmanlıkla Beyan
 55. İşyerlerinde Emsal Bedeli uygulanırmı.?
 56. Özel Turlarda Kdv Oranı
 57. Faturasız Gelir
 58. Özel Matrah Uygulamasında Ba-Bs Formu
 59. Ödenmeyen Vergiler
 60. İşe Başlama
 61. Ücretsiz İzin Muhasebe Kaydı..
 62. SMMM Sözleşmesini
 63. Yeni Açılışda İş Sırası
 64. İşyeri Kapanışı ve Yazar Kasa
 65. V.U.K 353/2
 66. BA Formları
 67. Gümrükte Bekleyen Mallar/ Ba Formu
 68. 2 NOLU KDV BEYANNAME MECBURİYETİ
 69. Gerek Kalmadığı Halde Serbest Meslek Makbuzu Bastırmak Sorunluluğu var mı
 70. Tek Mükellef Hem Bilanço Hem Serbest Meslek Defteri BA ve BS
 71. Resmi Açılış Yapılmadan Fatura Alınabilir mi?
 72. Geç gelen Alım Faturasını BA durumu
 73. Bireysel Emeklilik Uygulaması
 74. Ba Bs Formunda Serbest Meslek Makbuzu
 75. Personel Avans Ödemeleri...
 76. Deftere Yanlış Olarak Kaydedilen Kayıt
 77. Serbest Bölge İthalat
 78. Stopaj Verilmemesi
 79. Pansiyon Açılışı
 80. Kdv Beyanındaki Pos Bilgileri Hakkında,
 81. Yanlış Hesaplanan Kdv
 82. Sinema Bileti
 83. Muhtasarın eksik beyanı
 84. Tek Şahısa 2 Defter Tasdik Ediliyor mu?
 85. Müteahhitlik İle İlgili..
 86. İflas mı Kapanış mı?
 87. Akaryakıt İstasyonu Stok Fazlası Satış
 88. Yıl içersinde İşletmeden-Bilanço ya geçiş.
 89. Verilmeyen Eski Muhtasarlar
 90. Ek Faaliyet Dilekçesi
 91. Beyan Edilen Ancak İşlenmesi Unutulan Satış Faturası ?
 92. Muhtasar ve Bankadan ödeme Zorunluluğu
 93. Nakil
 94. Pos Cihazında Fazla Kesme
 95. Nakit Ödemelerde 8.000 Tl Haddi Hakkında
 96. Mal Nakliyesi ve İrsaliye
 97. Dövizli Kira Ödemeleri
 98. Şube Devri
 99. Önceden Alınmış Amortismana Tabi Kıymetin İşletmeye Dahil Edilmesi
 100. Hava Parası İçin Fatura Kesilir mi?
 101. 259 Hesap Değerlemesi Hakkında
 102. Özel Eğitim Kurumları
 103. Vergi İndirimi
 104. İşletmeden Bilançoya Geçişte Açılış Fişi.
 105. Leasing faturası ve BA
 106. Faturadaki Gecikme Faiz Oranı.?
 107. Aracın Vergi Dairesine Bildirilmesi
 108. Mali konularda neler bilmeli (Alıntıdır)
 109. Organizasyon İşi
 110. 2009 Yılı Yeni Açılan Mükellef Devir Faturası 2008 Yılı Kesilmiş
 111. Kamu Vergi Borçlarının Yapılandırılması 2009 Yılı İçin Var mı
 112. Adi Ortaklık Kuruluş İşlemleri Hakkında
 113. Rent a Car İşi
 114. 8.000 Üzeri Tevsik ile ilgili
 115. İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Belge Düzeni
 116. Sermaye Şirketleri ile Şahıs Firmalarını Ayıran Özellikler Üzerine?
 117. Kanuni Süresinde Verilmeyen B Formları
 118. Kredi Kartı ile Yapılan Tahsilat Faturası
 119. NACE KODU Hk.
 120. Hızlandırılmış Amortisman
 121. Tekerrür
 122. Fatura Kullanımı Hk.
 123. Ba formunda bir sorun
 124. Basit Usülde İşçi Çalıştırılması
 125. Eczanelerde Stok Farkı
 126. Değersiz veya Kaybolmuş Stoklar
 127. Bs Formuna Yazılacak Belge Adedi Hk.
 128. Özürlülerde İşyeri Açılışı
 129. Rücu Edilebilir Factoring İşlemlerinde Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı
 130. Faturada Atlanan Cilt
 131. Bila Bedel Edinilen Demirbaş Hakkında
 132. Beyanname Vermeden Damga Vergisi Ödeyebilir miyiz?
 133. Yeni Alınan Araçların Bildirimi
 134. Zarar Eden İşletmenin KKEG' den Dolayı Vergi Ödemesi
 135. Demirbaş Kdv
 136. Bugün Kapanış Tasdiki Son ?
 137. Ba Formunda Noter Ücretleri
 138. Damga vergisi E beyanname
 139. Basit Usul Kaydı Yaptırmayanlar
 140. Lokanta, Cafe Defteri
 141. Bilanço Yerine İşletme Tastik Edildi
 142. Bozuk ve Kayıp Demirbaş
 143. Araç Kiralama
 144. Borcu Yoktur
 145. Satılan Mamul ve Ticari Mallar Maliyet Tablosu
 146. VUK Genel Tebliği (SIRA NO:390) 31.12.2008 Döviz Kurları
 147. Marka Tescil Maliyetleri Muhasebe Kaydı
 148. Emsal Kira Bedeli?
 149. Hurdaya Ayrılan Araç
 150. Noterlik Makbuzu ve Ba Formu
 151. Servis Taşımacılığı
 152. Peşin Vergi
 153. Form Ba Hakkında
 154. Ödeme Olmayan Dönemde Muhtasar Beyannamesi Cezası
 155. 1. Sınıfa Geçiş
 156. Çifte Vergilendirme
 157. Maaş Ödemelerinin Bankaya Yatırılması...
 158. Ba ve Bs Formlarında Düzeltem
 159. Aracılık Hizmetleri Vergiden Muaf mıdır
 160. 2. El Cep Telefonları Alımı Hakkında
 161. Kur Farklarından Doğan Zararların Muhasebeleştirilmesi Hk.
 162. Ekstre mi Dekont mu?
 163. Şehir İçi Belediye Denetimli Minibüsler
 164. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
 165. Tam İstisna İşlemleri
 166. Acenta Bilet Satışı
 167. Bilgisayar Tamir Bakımı İçin Yazar Kasa Zorunluğu var mıdır?
 168. Kimin Yatırdığı Belli Olmayan Para?
 169. Dövizle Maaş Alanların Durumu?
 170. Gider Fazlalığından Dolayı Geri Çekilen veya Ötelenen Giderler.
 171. Kapanış Dolayısıyla Kesilen Devir Faturası
 172. Petrol Ofislerinden Kurumlara Verilen Petrol Sevki Uygulaması
 173. Vefattan Dolayı Kapanan Bir Firmaya Düzenlenen Ba-Bs Cezası.
 174. Garantili kapsamındaki Mallar
 175. Defter Yazdırma
 176. FATURANIN İADESİ
 177. Merkezdeki Yazar Kasanın Şubede Kullanılması
 178. Boş Beyanname Verilmemesi ve Şirket Kapama Yapılmaması Hakkında
 179. İrsaliyenin Kayıp Olması
 180. Fatura Aslının Firmaya Verilip Suretinin Kaybı
 181. Çift Uyruklu Vatandaş
 182. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği???
 183. Defter tasdikleri
 184. Araç Bağışı Muhasebe Kaydı
 185. Sigortalının maaşının eşinin hesabına yatması?
 186. Araç Alışı Hk.
 187. Küçük Demirbaşlar
 188. Sabit Kıymet Alımı
 189. otopark işletmesi açılış
 190. Kiralar ve Muhtasar Beyanname Sorunu
 191. Taşıma Koop.
 192. Tahsil Edilemeyen Alacaklar?
 193. Kod listesine giren şirketten alım
 194. 2. El Yazar Kasada Stopaj
 195. TAŞINDI: Ürünle Verilen Promosyonlar
 196. Trafik Cezalarından ortak sorumluluğu
 197. Maaşların Bankaya Yatırılması Hk. Maaş ve Avans Dışı İşlemler?
 198. Yazar Kasa
 199. Özel Okul Faturası Hakkında..
 200. Şirket Ortağının Kredi Kartını Şirket Pos Makinasında Kullanması
 201. Kur Farkı Zararları
 202. Bulunamayan 2006 envanter defteri.
 203. İş Merkezi Yönetim Vergisel Boyutu
 204. Dr Pos
 205. Personele Kiralık Daire
 206. Döviz İşlemleri Hk.
 207. Ba- Bs Formunu Onaylamayı Unuttuk?
 208. Tahsilat Makbuzları,Bankadan Tahsilat Durumları Vs...
 209. BA Hakkında??
 210. İşini Terk Eden Blanço Mükellefinin Tekrar İşe Başlaması
 211. Veteriner Defter Tasdiki
 212. Yurt Dışına Yapılan Serbest Meslek Ödemesi?
 213. Ders soruları
 214. Yurtdışına Bedelsiz Mal Göndermek
 215. 1. Sınıf Mükellefiyete Geçişte Defter Sorunu
 216. Damga Vergisi Defteri Hk.
 217. Yanında Çalışan Çocuğa Yapılan Ücret Ödemesi
 218. Döneminde İşlenmeyen Faiz Geliri ve Stopajı
 219. Döviz Satışında Belge Zorunluluğu
 220. Ücretlerin Bankaya Yatırılması
 221. B Formları Uzatıldı
 222. Belgesiz Giderler Hk.
 223. Vergide Elektronik Dönem Başlıyor...
 224. B Formu Düzeltme
 225. Vergi Cezalarını Basit Örneklerle Anlamak?
 226. Ba-Bs Formu
 227. Hediye Olarak Verilen Cep Telefonlarının Muhasebeleştirilmesi
 228. Yeni Damga Vergisi
 229. Bu İrsaliye Üzerine Nasıl Bir Şerh Koymak Gerekir ??
 230. Mükerrer Defter Tasdiki
 231. Antika Eşyalarda Amortisman Hesaplanacak mı ?
 232. SMMM ler Vergi Dairelerince Aranmaya Başladı
 233. Kira Bedeli
 234. Peşin Ödenen Sermaye
 235. Yevmiye Defteri Dökümü
 236. 1. Sınıfa Geçiş
 237. Şube Defter Onayı
 238. Leasing Kayıtları Hk.
 239. Yevmiye Defteri ile ilgili Anket...
 240. Kur Farkı ??
 241. Derneklerde Defter Tasdiği
 242. 31.12.2008 terk ?
 243. Vergi Borçlarının İlk Taksit Ödemesi.?
 244. TL ye Dönüş
 245. İki Farklı İstigal Konuya Sahip Gerçek Kişi İki Defter mi Tutacak?
 246. E-Beyanname Sistem Açığının Mağduru Olduk!
 247. Şahıs İşletmesine Bilanço Defteri Tasdiki
 248. Dershane Faturaları
 249. Demirbaş-Fatura
 250. Tazminatlarla ilgili soru