PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Acenta Bilet Satışı
 2. Bilgisayar Tamir Bakımı İçin Yazar Kasa Zorunluğu var mıdır?
 3. Kimin Yatırdığı Belli Olmayan Para?
 4. Dövizle Maaş Alanların Durumu?
 5. Gider Fazlalığından Dolayı Geri Çekilen veya Ötelenen Giderler.
 6. Kapanış Dolayısıyla Kesilen Devir Faturası
 7. Petrol Ofislerinden Kurumlara Verilen Petrol Sevki Uygulaması
 8. Vefattan Dolayı Kapanan Bir Firmaya Düzenlenen Ba-Bs Cezası.
 9. Garantili kapsamındaki Mallar
 10. Defter Yazdırma
 11. FATURANIN İADESİ
 12. Merkezdeki Yazar Kasanın Şubede Kullanılması
 13. Boş Beyanname Verilmemesi ve Şirket Kapama Yapılmaması Hakkında
 14. İrsaliyenin Kayıp Olması
 15. Fatura Aslının Firmaya Verilip Suretinin Kaybı
 16. Çift Uyruklu Vatandaş
 17. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği???
 18. Defter tasdikleri
 19. Araç Bağışı Muhasebe Kaydı
 20. Sigortalının maaşının eşinin hesabına yatması?
 21. Araç Alışı Hk.
 22. Küçük Demirbaşlar
 23. Sabit Kıymet Alımı
 24. otopark işletmesi açılış
 25. Kiralar ve Muhtasar Beyanname Sorunu
 26. Taşıma Koop.
 27. Tahsil Edilemeyen Alacaklar?
 28. Kod listesine giren şirketten alım
 29. 2. El Yazar Kasada Stopaj
 30. TAŞINDI: Ürünle Verilen Promosyonlar
 31. Trafik Cezalarından ortak sorumluluğu
 32. Maaşların Bankaya Yatırılması Hk. Maaş ve Avans Dışı İşlemler?
 33. Yazar Kasa
 34. Özel Okul Faturası Hakkında..
 35. Şirket Ortağının Kredi Kartını Şirket Pos Makinasında Kullanması
 36. Kur Farkı Zararları
 37. Bulunamayan 2006 envanter defteri.
 38. İş Merkezi Yönetim Vergisel Boyutu
 39. Dr Pos
 40. Personele Kiralık Daire
 41. Döviz İşlemleri Hk.
 42. Ba- Bs Formunu Onaylamayı Unuttuk?
 43. Tahsilat Makbuzları,Bankadan Tahsilat Durumları Vs...
 44. BA Hakkında??
 45. İşini Terk Eden Blanço Mükellefinin Tekrar İşe Başlaması
 46. Veteriner Defter Tasdiki
 47. Yurt Dışına Yapılan Serbest Meslek Ödemesi?
 48. Ders soruları
 49. Yurtdışına Bedelsiz Mal Göndermek
 50. 1. Sınıf Mükellefiyete Geçişte Defter Sorunu
 51. Damga Vergisi Defteri Hk.
 52. Yanında Çalışan Çocuğa Yapılan Ücret Ödemesi
 53. Döneminde İşlenmeyen Faiz Geliri ve Stopajı
 54. Döviz Satışında Belge Zorunluluğu
 55. Ücretlerin Bankaya Yatırılması
 56. B Formları Uzatıldı
 57. Belgesiz Giderler Hk.
 58. Vergide Elektronik Dönem Başlıyor...
 59. B Formu Düzeltme
 60. Vergi Cezalarını Basit Örneklerle Anlamak?
 61. Ba-Bs Formu
 62. Hediye Olarak Verilen Cep Telefonlarının Muhasebeleştirilmesi
 63. Yeni Damga Vergisi
 64. Bu İrsaliye Üzerine Nasıl Bir Şerh Koymak Gerekir ??
 65. Mükerrer Defter Tasdiki
 66. Antika Eşyalarda Amortisman Hesaplanacak mı ?
 67. SMMM ler Vergi Dairelerince Aranmaya Başladı
 68. Kira Bedeli
 69. Peşin Ödenen Sermaye
 70. Yevmiye Defteri Dökümü
 71. 1. Sınıfa Geçiş
 72. Şube Defter Onayı
 73. Leasing Kayıtları Hk.
 74. Yevmiye Defteri ile ilgili Anket...
 75. Kur Farkı ??
 76. Derneklerde Defter Tasdiği
 77. 31.12.2008 terk ?
 78. Vergi Borçlarının İlk Taksit Ödemesi.?
 79. TL ye Dönüş
 80. İki Farklı İstigal Konuya Sahip Gerçek Kişi İki Defter mi Tutacak?
 81. E-Beyanname Sistem Açığının Mağduru Olduk!
 82. Şahıs İşletmesine Bilanço Defteri Tasdiki
 83. Dershane Faturaları
 84. Demirbaş-Fatura
 85. Tazminatlarla ilgili soru
 86. Kesilen Faturanın İadesi hk.
 87. Form BA
 88. Bilançodan İşletmeye Geçiş hk.
 89. İşletme Defterinde Şekil
 90. Amortisman Hesaplamalarında Hata
 91. Gümrük Giriş Beyannamesinde Hata
 92. Yazar Kasa Hk.
 93. Gayri Safi İş Hasılatı 5 Kat Uygulanır mı?
 94. Devir Teslim Tutanağı
 95. Karayolları Otoyol İşlem Raporu nun Yevmiye Kaydı Hk.
 96. Sınıf Değiştirme ( Lokanta)
 97. Apartman Gelir Gider Defteri
 98. Beyanname ile BA-BS Formları için Herkesi Cezalar için Bir Girişime Çağırıyoruz
 99. Hangisi Avantajlıdır..
 100. Stopaj Beyannamesi
 101. Bankadaki Paranın Faizi
 102. Gümrük Giriş Beyannamesinde Hata
 103. Fatura Ünvanı Hk.
 104. 01/01/2009 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Had ve Miktarlar
 105. Vergi Ziyaı Cezası
 106. Sınıf Değiştirme
 107. Birinci Sınıfa Geçmem Gerekiyor mu?
 108. Envanter Farkı
 109. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerde Kdv?
 110. Özel Maliyetler
 111. Yevmiye Defterim Yetmiyor
 112. Hurda ve atıklarda KDV
 113. Credit Notu
 114. Bonus ile Bedava Alışverişin Muhasebe Kaydı Hk.
 115. TAŞINDI: Serbest Meslek Kazançlarında Tahsilat Olmasa da KDV Doğar
 116. TAŞINDI: Promosyon Ödemelerine Farklı Yaklaşım
 117. Bilançodan İşletme'ye geçiş.
 118. A.Ş. Genel Kurul
 119. Tahsil Zaman Aşımı
 120. İşletme defterinden bilançoya geçiş
 121. Minibüsü Hususiye Çevirme
 122. Vergi Mahkemelerine Dava Açmak
 123. Defter Onayı
 124. Vergi İncelemesinde Ek Süre?
 125. Arsa Alımı Ve Amortisman
 126. Serbest Bölgelerde Muhasebe işlemleri.
 127. 31.12.08 Kapanış 01.01.09 Açılış Nasıl Yapmalıyım
 128. İstifa Eden Personel Kıdem Tazmınatı
 129. Geç Verilen E-Beyanname Vuk 355 Mad İndirim
 130. Etüt Merkezi veya Dersane Muhasebesi Hakkında
 131. İstifa Eden İşçiye Verilecek Kıdem Tazminatı Gider Yazılabilir mi?
 132. Kira Sözleşmesinin İcraya Verilmesi
 133. Fiili İşe Başlama Tarihi ile İlgili Olarak...
 134. Fason Tekstilde Hesap Planı
 135. Şirketin Gayrimenkulünü Satması
 136. Lokanta Defter Tastiği
 137. Bankaya Yatmayan Kira Bildirilmesi
 138. Kaybedilen Faturayla ilgili Yapılacak İşlemler
 139. Amortisman Bina tamiri
 140. Tevkifatlı Faturada Fiyat Farkı faturası
 141. Serbest Bölgede Ltd.Şti.kuruluşu
 142. Gazetecilik.
 143. Bankadan İşçi Ücretleri
 144. Sakatlık İndirimi Hakkında..?
 145. TAŞINDI: Sahte Belgeyi Ba Formunda Bildirmemenin Ağır Sonucu
 146. Defter Bulundurma ve İbraz Zorunluluğu
 147. Amortisman Ayrılmış Sabit Kıymet Satışı
 148. EURO Borcun USD Olarak Ödenmesi
 149. Vergi Dairesinin Yazısına Süresinde Cevap Verilmezse ne Olur?
 150. Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi Seri No: 2007/ 1 -
 151. Köylere Hizmet Götürme Birliği
 152. Türk Lirası Kasası Yerine Döviz Kasasını Kullanmak
 153. Farklı Seride Fatura Basımı
 154. Vergi Mükellefi Olmayan Kişiye Kesilen Serbest Meslek Makbuzunda Stopaj?
 155. Döviz Kuru
 156. İhracat ile ilgili
 157. Yenileme Süresi Geçen İş Yeri Açma Ruhsatında Ceza Oranı.
 158. Uzlaşma hakkında
 159. İşe Başlamayı ve Bırakmayı Zamanında Bildirmeme
 160. Unutulan Ba Bs Formu
 161. Düzenleme ve Fiili Sevk Tarihi
 162. Şube Kapanışı
 163. Takdir Komisyonu Dava Süreci
 164. Serbest Meslek Makbuzu Yerine Geçen Pos Cihazı Fişine İlişkin Ceza Uygulaması
 165. İşçiye İş Avansı Verilmesi Hk.
 166. Belediye Vergileri Kaydı Hakkında...
 167. Kebir ve Envanter Defterlerinin Yazılmamış Olması
 168. Girişi Olmadan Yapılan Çıkışlar
 169. Gider Pusulası Kesilmesi
 170. Eczanelerde İnceleme
 171. SMMM Stopaj Kesintisi
 172. İrsaliye Tarihi
 173. Tasfiye Sonu İşlemleri
 174. Özel Eğitim ve Öğretim Okulu
 175. Vergi Cezalarında Tekerrür Karmaşası
 176. İrsaliye?
 177. Serbest Bölge Şirket Kuruluşu
 178. Mükellef Hesap Açmak Zorunda mı?
 179. Ortağın Kredi Kartı ile Yaptığı Alış Veriş ve İş Avansı ?
 180. Yeni Patent Alınmış Mamül için Karar Defteri Kaydı Nasıl Olmalı?
 181. Hayırlı Olsun Yönetmelikle Ücretlerde Bankadan
 182. Nakliye İşinde Araba Satışı Araba Alışı
 183. Motorlu Araç Vergisi ve Yıllık Trafik Muayenesi
 184. Anonim Şirket Kira Faturası
 185. 2007 Temmuz Ayında Beri Beyanname Verilmiyor
 186. Vergi İadesi
 187. İşyeri Binasının Çevre Düzenlemesi
 188. İnceleme Elemanlarına Sevk Edilme
 189. Vergi Dairesi..
 190. Sevk İrsaliyesi Sorun Olur mu?
 191. Beyannamenin Hiç Verilmemesi Durumu ve Cezadan İndirim
 192. Mal Sevk Edilmeden Fatura Kesilmesi
 193. Damga Vergisi
 194. Kanaat Verici Vesika
 195. Bedelsiz Teslimler Hakkında
 196. Şahıs Firmasında Ünvan
 197. Kdv Beyannamesinin Posta Yoluyla Verilmesi
 198. Personel Borç Para
 199. Bankadan Çekilen Tutarların Ortak Hesabına Yazılması
 200. Ba da Ödenen SSK Primleri
 201. Gider Karşılıkları
 202. Ltd. Şti. Ortağının Harcamaları
 203. Geçmişten Gelen Stok Farkları
 204. Kıst Amortisman
 205. Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan Kooperatifde Vade Farkı Faturası ile ilgili
 206. 2008 Yılına İlişkin Transf.Fiyat.Formu Geçici Vergi Bey.İle Verilmeyecek
 207. Gazetecilik Şirket Muhasebesi ?
 208. 16-09-2008 Tarihli Tutanak Buna Tahmini Ne Kadar Ceza Ödeyeceğim
 209. Reklam Gideri
 210. Ciro Primi Kdv Oranı
 211. Pişmanlık Müessesesi Hk.
 212. Yargı Kararlarında Re'sen Vergi Tarhı
 213. Senette reeskont hangi durumlarda uygulanabilir
 214. 07-09/2008 enflasyon duzeltme katsayıları
 215. Dövizli Kredilleri Kurlarında Nasıl Muhasebeleştirilir?
 216. Ba Bs Formları Hakkında
 217. Döviz İşl. Kullanılan İstatistik Kodları!
 218. Amortisman olayı
 219. Sınırlama
 220. Ortak-Para Çekme
 221. BA Formunda Tablo 3' e Dahil Edilecek Mal ve Hizmet Alımları
 222. Dış Ticarette Fatura
 223. Gelecek Yılların Kredi Faizleri Hakkında Soru?
 224. Geçici Vergi Transfer Fiyatlandırması
 225. Menkul kıymetlerin değerlendirilmesi
 226. Trafik Harcı Gideri
 227. Taksitlendirme için şirket imza yetkilsi mi başvurmalıdır?
 228. Yeniden değerleme oranının etkileri
 229. Vergi Borçlarının taksitlendirilmesi
 230. BABS SÜRE UZADI
 231. Ba-Bs 10 Kasıma kadar uzatıldı.
 232. ACİLLL Tasfiye kurumlar Beyannamesi
 233. acil yardım!!!!!!!!ba-bs
 234. Taşıt Satışlarını Bs de gösterilmesi
 235. Babs Sigorta Aracılık Hizmetleri Ba Formu Verecek mi?
 236. ba-bs özel iletişim vergisi
 237. vergi no veya tc no
 238. ba-bs forumlarında diğer mal ve hizmetler toplamı
 239. 2008 Bitmeden Biten Yasal Yevmiye Defteri
 240. Vergi Dairesine Makbuz Kesmek
 241. Gümrükte Ödenen Kdv/ Ba Formu
 242. Bu giderler Ba formunda dikkate alınacak mı ?
 243. Faturalı Kira Bedeli.?
 244. Ba Bs Formunda Süre Uzatımı Var mı?
 245. madde 18 kapsamında vergiden muaf kişiler ve BA Formu ilişkisi
 246. Kiralarlar Ba formlarına dahil edilmeyecek
 247. BA BS Formları
 248. sigortacılık aracılık şirketi
 249. Mükerrer 355 'e Göre Açılan Dava ( Geç Beyan Davası ) Kazanıldı
 250. Alınan Hizmet Bedelinin İadesi