PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Sınıf Değiştirme ( Lokanta)
 2. Apartman Gelir Gider Defteri
 3. Beyanname ile BA-BS Formları için Herkesi Cezalar için Bir Girişime Çağırıyoruz
 4. Hangisi Avantajlıdır..
 5. Stopaj Beyannamesi
 6. Bankadaki Paranın Faizi
 7. Gümrük Giriş Beyannamesinde Hata
 8. Fatura Ünvanı Hk.
 9. 01/01/2009 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Had ve Miktarlar
 10. Vergi Ziyaı Cezası
 11. Sınıf Değiştirme
 12. Birinci Sınıfa Geçmem Gerekiyor mu?
 13. Envanter Farkı
 14. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerde Kdv?
 15. Özel Maliyetler
 16. Yevmiye Defterim Yetmiyor
 17. Hurda ve atıklarda KDV
 18. Credit Notu
 19. Bonus ile Bedava Alışverişin Muhasebe Kaydı Hk.
 20. TAŞINDI: Serbest Meslek Kazançlarında Tahsilat Olmasa da KDV Doğar
 21. TAŞINDI: Promosyon Ödemelerine Farklı Yaklaşım
 22. Bilançodan İşletme'ye geçiş.
 23. A.Ş. Genel Kurul
 24. Tahsil Zaman Aşımı
 25. İşletme defterinden bilançoya geçiş
 26. Minibüsü Hususiye Çevirme
 27. Vergi Mahkemelerine Dava Açmak
 28. Defter Onayı
 29. Vergi İncelemesinde Ek Süre?
 30. Arsa Alımı Ve Amortisman
 31. Serbest Bölgelerde Muhasebe işlemleri.
 32. 31.12.08 Kapanış 01.01.09 Açılış Nasıl Yapmalıyım
 33. İstifa Eden Personel Kıdem Tazmınatı
 34. Geç Verilen E-Beyanname Vuk 355 Mad İndirim
 35. Etüt Merkezi veya Dersane Muhasebesi Hakkında
 36. İstifa Eden İşçiye Verilecek Kıdem Tazminatı Gider Yazılabilir mi?
 37. Kira Sözleşmesinin İcraya Verilmesi
 38. Fiili İşe Başlama Tarihi ile İlgili Olarak...
 39. Fason Tekstilde Hesap Planı
 40. Şirketin Gayrimenkulünü Satması
 41. Lokanta Defter Tastiği
 42. Bankaya Yatmayan Kira Bildirilmesi
 43. Kaybedilen Faturayla ilgili Yapılacak İşlemler
 44. Amortisman Bina tamiri
 45. Tevkifatlı Faturada Fiyat Farkı faturası
 46. Serbest Bölgede Ltd.Şti.kuruluşu
 47. Gazetecilik.
 48. Bankadan İşçi Ücretleri
 49. Sakatlık İndirimi Hakkında..?
 50. TAŞINDI: Sahte Belgeyi Ba Formunda Bildirmemenin Ağır Sonucu
 51. Defter Bulundurma ve İbraz Zorunluluğu
 52. Amortisman Ayrılmış Sabit Kıymet Satışı
 53. EURO Borcun USD Olarak Ödenmesi
 54. Vergi Dairesinin Yazısına Süresinde Cevap Verilmezse ne Olur?
 55. Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi Seri No: 2007/ 1 -
 56. Köylere Hizmet Götürme Birliği
 57. Türk Lirası Kasası Yerine Döviz Kasasını Kullanmak
 58. Farklı Seride Fatura Basımı
 59. Vergi Mükellefi Olmayan Kişiye Kesilen Serbest Meslek Makbuzunda Stopaj?
 60. Döviz Kuru
 61. İhracat ile ilgili
 62. Yenileme Süresi Geçen İş Yeri Açma Ruhsatında Ceza Oranı.
 63. Uzlaşma hakkında
 64. İşe Başlamayı ve Bırakmayı Zamanında Bildirmeme
 65. Unutulan Ba Bs Formu
 66. Düzenleme ve Fiili Sevk Tarihi
 67. Şube Kapanışı
 68. Takdir Komisyonu Dava Süreci
 69. Serbest Meslek Makbuzu Yerine Geçen Pos Cihazı Fişine İlişkin Ceza Uygulaması
 70. İşçiye İş Avansı Verilmesi Hk.
 71. Belediye Vergileri Kaydı Hakkında...
 72. Kebir ve Envanter Defterlerinin Yazılmamış Olması
 73. Girişi Olmadan Yapılan Çıkışlar
 74. Gider Pusulası Kesilmesi
 75. Eczanelerde İnceleme
 76. SMMM Stopaj Kesintisi
 77. İrsaliye Tarihi
 78. Tasfiye Sonu İşlemleri
 79. Özel Eğitim ve Öğretim Okulu
 80. Vergi Cezalarında Tekerrür Karmaşası
 81. İrsaliye?
 82. Serbest Bölge Şirket Kuruluşu
 83. Mükellef Hesap Açmak Zorunda mı?
 84. Ortağın Kredi Kartı ile Yaptığı Alış Veriş ve İş Avansı ?
 85. Yeni Patent Alınmış Mamül için Karar Defteri Kaydı Nasıl Olmalı?
 86. Hayırlı Olsun Yönetmelikle Ücretlerde Bankadan
 87. Nakliye İşinde Araba Satışı Araba Alışı
 88. Motorlu Araç Vergisi ve Yıllık Trafik Muayenesi
 89. Anonim Şirket Kira Faturası
 90. 2007 Temmuz Ayında Beri Beyanname Verilmiyor
 91. Vergi İadesi
 92. İşyeri Binasının Çevre Düzenlemesi
 93. İnceleme Elemanlarına Sevk Edilme
 94. Vergi Dairesi..
 95. Sevk İrsaliyesi Sorun Olur mu?
 96. Beyannamenin Hiç Verilmemesi Durumu ve Cezadan İndirim
 97. Mal Sevk Edilmeden Fatura Kesilmesi
 98. Damga Vergisi
 99. Kanaat Verici Vesika
 100. Bedelsiz Teslimler Hakkında
 101. Şahıs Firmasında Ünvan
 102. Kdv Beyannamesinin Posta Yoluyla Verilmesi
 103. Personel Borç Para
 104. Bankadan Çekilen Tutarların Ortak Hesabına Yazılması
 105. Ba da Ödenen SSK Primleri
 106. Gider Karşılıkları
 107. Ltd. Şti. Ortağının Harcamaları
 108. Geçmişten Gelen Stok Farkları
 109. Kıst Amortisman
 110. Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan Kooperatifde Vade Farkı Faturası ile ilgili
 111. 2008 Yılına İlişkin Transf.Fiyat.Formu Geçici Vergi Bey.İle Verilmeyecek
 112. Gazetecilik Şirket Muhasebesi ?
 113. 16-09-2008 Tarihli Tutanak Buna Tahmini Ne Kadar Ceza Ödeyeceğim
 114. Reklam Gideri
 115. Ciro Primi Kdv Oranı
 116. Pişmanlık Müessesesi Hk.
 117. Yargı Kararlarında Re'sen Vergi Tarhı
 118. Senette reeskont hangi durumlarda uygulanabilir
 119. 07-09/2008 enflasyon duzeltme katsayıları
 120. Dövizli Kredilleri Kurlarında Nasıl Muhasebeleştirilir?
 121. Ba Bs Formları Hakkında
 122. Döviz İşl. Kullanılan İstatistik Kodları!
 123. Amortisman olayı
 124. Sınırlama
 125. Ortak-Para Çekme
 126. BA Formunda Tablo 3' e Dahil Edilecek Mal ve Hizmet Alımları
 127. Dış Ticarette Fatura
 128. Gelecek Yılların Kredi Faizleri Hakkında Soru?
 129. Geçici Vergi Transfer Fiyatlandırması
 130. Menkul kıymetlerin değerlendirilmesi
 131. Trafik Harcı Gideri
 132. Taksitlendirme için şirket imza yetkilsi mi başvurmalıdır?
 133. Yeniden değerleme oranının etkileri
 134. Vergi Borçlarının taksitlendirilmesi
 135. BABS SÜRE UZADI
 136. Ba-Bs 10 Kasıma kadar uzatıldı.
 137. ACİLLL Tasfiye kurumlar Beyannamesi
 138. acil yardım!!!!!!!!ba-bs
 139. Taşıt Satışlarını Bs de gösterilmesi
 140. Babs Sigorta Aracılık Hizmetleri Ba Formu Verecek mi?
 141. ba-bs özel iletişim vergisi
 142. vergi no veya tc no
 143. ba-bs forumlarında diğer mal ve hizmetler toplamı
 144. 2008 Bitmeden Biten Yasal Yevmiye Defteri
 145. Vergi Dairesine Makbuz Kesmek
 146. Gümrükte Ödenen Kdv/ Ba Formu
 147. Bu giderler Ba formunda dikkate alınacak mı ?
 148. Faturalı Kira Bedeli.?
 149. Ba Bs Formunda Süre Uzatımı Var mı?
 150. madde 18 kapsamında vergiden muaf kişiler ve BA Formu ilişkisi
 151. Kiralarlar Ba formlarına dahil edilmeyecek
 152. BA BS Formları
 153. sigortacılık aracılık şirketi
 154. Mükerrer 355 'e Göre Açılan Dava ( Geç Beyan Davası ) Kazanıldı
 155. Alınan Hizmet Bedelinin İadesi
 156. Kaç tane B Formu Yaptınız/Yapacaksınız..
 157. Yurtdışından gln paraya bankanın vermemesi
 158. Müşterimize Borç Kullandırma
 159. elektronik ortamda kıst dönem (tasfiye beyannamesi)..
 160. Özelgelerle Ba - Bs
 161. babs formu geç gelen alış ft.lar
 162. vergi dairesine bildirim
 163. İşletme Defterinde Amortisman
 164. BA BS lerle ilgili ikilem ??? yanlış mı anladım yoksa??
 165. 2007 Ba Bs Formlarının Verilmemesinden Kaynaklanan Ceza İçin Mahkeme Dilekçe Örn
 166. Fatura Farkı
 167. İşyerinde Vergi Levhası Mecburiyeti Kalkıyor. !
 168. Ba-Bs Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması Gündemde
 169. Ödenecek Vergi Gider Yazılamayacak
 170. Dövizli İşlemlerin Muhasebe Kaydında Soru ?
 171. ba bs evrak sayısı (diğer konuların içinde göremediğimden açıyorum)
 172. dernek gider makbuzu?????
 173. Vergi Borçlarının Ödenmesinde Kolaylık
 174. İvazsız Edinilen Hisse Senetlerinin Vergilendirilmesi
 175. düzeltme ( sonuç aynı )
 176. yaaarkasanın süresinde alınamaması
 177. amortisman oranı
 178. A.Ş. Damga verigisinin süresinde verilmemesi
 179. bs ve bs'da nihai tüketiciye satış.
 180. satış iskontoları
 181. Muhtasarda düzeltme
 182. Vergi Levhası Tasdiki İçin Süre
 183. fondan kesilen stopajin kaydi
 184. Home/Ofis işyerinin kira stopajı hk.
 185. DEFTERİN YANLIŞ YAZDIRILMASI
 186. Turizm Acentesi
 187. Ba Bs ( İade Faturaları )
 188. İkinci el Araç alışında amortisman uygulaması
 189. İştirakler veya Bağlı Ortaklıklar Hesabı - Enflasyon Düzeltmesi
 190. Adres Değişikliği
 191. AYNI İRSALİYEYE 2 AYRI FATURA
 192. şirket ortaklarının ev telefonunu giderleştirilmesi
 193. hangisi mükellef olmalı
 194. Müstahsil Makbuuzu
 195. Yasal defterlerin yetersiz olması yetmemesi
 196. GMSİ Pişmanlık Beyannamesi
 197. Düzeltme Muhtasarda Ceza
 198. Diş Hekimlerinde Pos Cihazı Uygulaması
 199. Amortisman Ayırma Sınırı
 200. Devralınan şirket için ek defter tasdiki
 201. gerçekte var olmayan stokların durumu
 202. Hangi Kur?
 203. Vergi Mahkemesine Dava Açma Yetkisi
 204. Şirketler arasındaki Kira Sözleşmesi
 205. amortisman hk.
 206. belge düzeni hk.
 207. defter tasdik
 208. tevkifatlı kestiğimiz faturalarda vergi dairesine bildirimde bulunmalımıyız?
 209. BA-BS Alıcı Satıcı Ay Bazında Aynı Tutarı Nasıl Beyan Eder?
 210. Gezici Otobüs ile Şehirlerarası Ticaret
 211. e-Bildirge Beyannamesine Vergi Ziyaı Cezası.
 212. Faturanın Düzenlenmesi Mecburiyeti Ödemeye Değil ?TESLİM?e Bağlıdır
 213. Tasdik Edilecek Defterler
 214. Hisse Devri
 215. Kantar Farkları
 216. Geçmişe Dönük İptal Edilecek Ft.lar
 217. Kiralık Taşıtlarda Vergi Levhası Zorunluluğu
 218. İşe Başlama
 219. İşyerini Kapatan Tüzel Kişinin B Formu
 220. Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi
 221. Ba Bs Formlarında Kdv.si Olmayan Tekel Maddesi Alış Satışları
 222. Ödeme Emri
 223. Usulsüz Fatura
 224. Mal İadesi Hakkında
 225. Servis Hizmetinde Kullanılan Hususi Aracın İşletmeden Çekilmesi
 226. Leasing (Finansal Kiralama) İşlemlerinde KDV İadesi
 227. Malın Fat.Düzenlenmesinden Sonra Sevk İrsaliyesi İle Sevki Mümkün mü
 228. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu Nasıl Yapılır?
 229. Mükellefiyetin Terk Edilmesi Halinde İndirim Yoluyla Giderilemeyen Katma Değer
 230. KDV beyannamesi-düzeltme beyannamesi
 231. Fiş kesme sınırı
 232. sevk irsaliyesi hak.
 233. inşaat yapım maliyet programı
 234. Konaklama İşletmelerinde Belge Düzeni
 235. Vergi Beyanlarında Karşılaşılan Durumlar Hakkında!!!!
 236. İrsaliyeli Faturada ''saat'' yazılmaması
 237. Fatura Nüshaları
 238. Yazar Kasa Fiş Kullanımı
 239. Telefon Faturaları
 240. POS'dan USD satış
 241. Sonra Ulaşan Faturalar B Formlarına Nasıl Yansıyacak?
 242. Kaybedilen ve Tedarik Edilemeyen Gider Faturaları?
 243. Belgelerin Yanması Ve Kaybolması Halinde Çözüm Yolu
 244. POS Bilgileri
 245. Şirket Faaliyeti Hk.
 246. Farklı Bir Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması
 247. İşletmeye Alınan Arsa ve Araziler Hangi Değere Göre Kaydedilir?
 248. Yevmiye Defterinin Aradaki İki Sayfası Kayıp
 249. Yargı Kararlarında Zirai Kazançlarda Vergileme
 250. Ticari Aracı Hususi Kullanmak İçin Plaka Alabilir miyim?