PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Mükerrer Defter Tasdiki
 2. Antika Eşyalarda Amortisman Hesaplanacak mı ?
 3. SMMM ler Vergi Dairelerince Aranmaya Başladı
 4. Kira Bedeli
 5. Peşin Ödenen Sermaye
 6. Yevmiye Defteri Dökümü
 7. 1. Sınıfa Geçiş
 8. Şube Defter Onayı
 9. Leasing Kayıtları Hk.
 10. Yevmiye Defteri ile ilgili Anket...
 11. Kur Farkı ??
 12. Derneklerde Defter Tasdiği
 13. 31.12.2008 terk ?
 14. Vergi Borçlarının İlk Taksit Ödemesi.?
 15. TL ye Dönüş
 16. İki Farklı İstigal Konuya Sahip Gerçek Kişi İki Defter mi Tutacak?
 17. E-Beyanname Sistem Açığının Mağduru Olduk!
 18. Şahıs İşletmesine Bilanço Defteri Tasdiki
 19. Dershane Faturaları
 20. Demirbaş-Fatura
 21. Tazminatlarla ilgili soru
 22. Kesilen Faturanın İadesi hk.
 23. Form BA
 24. Bilançodan İşletmeye Geçiş hk.
 25. İşletme Defterinde Şekil
 26. Amortisman Hesaplamalarında Hata
 27. Gümrük Giriş Beyannamesinde Hata
 28. Yazar Kasa Hk.
 29. Gayri Safi İş Hasılatı 5 Kat Uygulanır mı?
 30. Devir Teslim Tutanağı
 31. Karayolları Otoyol İşlem Raporu nun Yevmiye Kaydı Hk.
 32. Sınıf Değiştirme ( Lokanta)
 33. Apartman Gelir Gider Defteri
 34. Beyanname ile BA-BS Formları için Herkesi Cezalar için Bir Girişime Çağırıyoruz
 35. Hangisi Avantajlıdır..
 36. Stopaj Beyannamesi
 37. Bankadaki Paranın Faizi
 38. Gümrük Giriş Beyannamesinde Hata
 39. Fatura Ünvanı Hk.
 40. 01/01/2009 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Had ve Miktarlar
 41. Vergi Ziyaı Cezası
 42. Sınıf Değiştirme
 43. Birinci Sınıfa Geçmem Gerekiyor mu?
 44. Envanter Farkı
 45. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerde Kdv?
 46. Özel Maliyetler
 47. Yevmiye Defterim Yetmiyor
 48. Hurda ve atıklarda KDV
 49. Credit Notu
 50. Bonus ile Bedava Alışverişin Muhasebe Kaydı Hk.
 51. TAŞINDI: Serbest Meslek Kazançlarında Tahsilat Olmasa da KDV Doğar
 52. TAŞINDI: Promosyon Ödemelerine Farklı Yaklaşım
 53. Bilançodan İşletme'ye geçiş.
 54. A.Ş. Genel Kurul
 55. Tahsil Zaman Aşımı
 56. İşletme defterinden bilançoya geçiş
 57. Minibüsü Hususiye Çevirme
 58. Vergi Mahkemelerine Dava Açmak
 59. Defter Onayı
 60. Vergi İncelemesinde Ek Süre?
 61. Arsa Alımı Ve Amortisman
 62. Serbest Bölgelerde Muhasebe işlemleri.
 63. 31.12.08 Kapanış 01.01.09 Açılış Nasıl Yapmalıyım
 64. İstifa Eden Personel Kıdem Tazmınatı
 65. Geç Verilen E-Beyanname Vuk 355 Mad İndirim
 66. Etüt Merkezi veya Dersane Muhasebesi Hakkında
 67. İstifa Eden İşçiye Verilecek Kıdem Tazminatı Gider Yazılabilir mi?
 68. Kira Sözleşmesinin İcraya Verilmesi
 69. Fiili İşe Başlama Tarihi ile İlgili Olarak...
 70. Fason Tekstilde Hesap Planı
 71. Şirketin Gayrimenkulünü Satması
 72. Lokanta Defter Tastiği
 73. Bankaya Yatmayan Kira Bildirilmesi
 74. Kaybedilen Faturayla ilgili Yapılacak İşlemler
 75. Amortisman Bina tamiri
 76. Tevkifatlı Faturada Fiyat Farkı faturası
 77. Serbest Bölgede Ltd.Şti.kuruluşu
 78. Gazetecilik.
 79. Bankadan İşçi Ücretleri
 80. Sakatlık İndirimi Hakkında..?
 81. TAŞINDI: Sahte Belgeyi Ba Formunda Bildirmemenin Ağır Sonucu
 82. Defter Bulundurma ve İbraz Zorunluluğu
 83. Amortisman Ayrılmış Sabit Kıymet Satışı
 84. EURO Borcun USD Olarak Ödenmesi
 85. Vergi Dairesinin Yazısına Süresinde Cevap Verilmezse ne Olur?
 86. Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi Seri No: 2007/ 1 -
 87. Köylere Hizmet Götürme Birliği
 88. Türk Lirası Kasası Yerine Döviz Kasasını Kullanmak
 89. Farklı Seride Fatura Basımı
 90. Vergi Mükellefi Olmayan Kişiye Kesilen Serbest Meslek Makbuzunda Stopaj?
 91. Döviz Kuru
 92. İhracat ile ilgili
 93. Yenileme Süresi Geçen İş Yeri Açma Ruhsatında Ceza Oranı.
 94. Uzlaşma hakkında
 95. İşe Başlamayı ve Bırakmayı Zamanında Bildirmeme
 96. Unutulan Ba Bs Formu
 97. Düzenleme ve Fiili Sevk Tarihi
 98. Şube Kapanışı
 99. Takdir Komisyonu Dava Süreci
 100. Serbest Meslek Makbuzu Yerine Geçen Pos Cihazı Fişine İlişkin Ceza Uygulaması
 101. İşçiye İş Avansı Verilmesi Hk.
 102. Belediye Vergileri Kaydı Hakkında...
 103. Kebir ve Envanter Defterlerinin Yazılmamış Olması
 104. Girişi Olmadan Yapılan Çıkışlar
 105. Gider Pusulası Kesilmesi
 106. Eczanelerde İnceleme
 107. SMMM Stopaj Kesintisi
 108. İrsaliye Tarihi
 109. Tasfiye Sonu İşlemleri
 110. Özel Eğitim ve Öğretim Okulu
 111. Vergi Cezalarında Tekerrür Karmaşası
 112. İrsaliye?
 113. Serbest Bölge Şirket Kuruluşu
 114. Mükellef Hesap Açmak Zorunda mı?
 115. Ortağın Kredi Kartı ile Yaptığı Alış Veriş ve İş Avansı ?
 116. Yeni Patent Alınmış Mamül için Karar Defteri Kaydı Nasıl Olmalı?
 117. Hayırlı Olsun Yönetmelikle Ücretlerde Bankadan
 118. Nakliye İşinde Araba Satışı Araba Alışı
 119. Motorlu Araç Vergisi ve Yıllık Trafik Muayenesi
 120. Anonim Şirket Kira Faturası
 121. 2007 Temmuz Ayında Beri Beyanname Verilmiyor
 122. Vergi İadesi
 123. İşyeri Binasının Çevre Düzenlemesi
 124. İnceleme Elemanlarına Sevk Edilme
 125. Vergi Dairesi..
 126. Sevk İrsaliyesi Sorun Olur mu?
 127. Beyannamenin Hiç Verilmemesi Durumu ve Cezadan İndirim
 128. Mal Sevk Edilmeden Fatura Kesilmesi
 129. Damga Vergisi
 130. Kanaat Verici Vesika
 131. Bedelsiz Teslimler Hakkında
 132. Şahıs Firmasında Ünvan
 133. Kdv Beyannamesinin Posta Yoluyla Verilmesi
 134. Personel Borç Para
 135. Bankadan Çekilen Tutarların Ortak Hesabına Yazılması
 136. Ba da Ödenen SSK Primleri
 137. Gider Karşılıkları
 138. Ltd. Şti. Ortağının Harcamaları
 139. Geçmişten Gelen Stok Farkları
 140. Kıst Amortisman
 141. Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan Kooperatifde Vade Farkı Faturası ile ilgili
 142. 2008 Yılına İlişkin Transf.Fiyat.Formu Geçici Vergi Bey.İle Verilmeyecek
 143. Gazetecilik Şirket Muhasebesi ?
 144. 16-09-2008 Tarihli Tutanak Buna Tahmini Ne Kadar Ceza Ödeyeceğim
 145. Reklam Gideri
 146. Ciro Primi Kdv Oranı
 147. Pişmanlık Müessesesi Hk.
 148. Yargı Kararlarında Re'sen Vergi Tarhı
 149. Senette reeskont hangi durumlarda uygulanabilir
 150. 07-09/2008 enflasyon duzeltme katsayıları
 151. Dövizli Kredilleri Kurlarında Nasıl Muhasebeleştirilir?
 152. Ba Bs Formları Hakkında
 153. Döviz İşl. Kullanılan İstatistik Kodları!
 154. Amortisman olayı
 155. Sınırlama
 156. Ortak-Para Çekme
 157. BA Formunda Tablo 3' e Dahil Edilecek Mal ve Hizmet Alımları
 158. Dış Ticarette Fatura
 159. Gelecek Yılların Kredi Faizleri Hakkında Soru?
 160. Geçici Vergi Transfer Fiyatlandırması
 161. Menkul kıymetlerin değerlendirilmesi
 162. Trafik Harcı Gideri
 163. Taksitlendirme için şirket imza yetkilsi mi başvurmalıdır?
 164. Yeniden değerleme oranının etkileri
 165. Vergi Borçlarının taksitlendirilmesi
 166. BABS SÜRE UZADI
 167. Ba-Bs 10 Kasıma kadar uzatıldı.
 168. ACİLLL Tasfiye kurumlar Beyannamesi
 169. acil yardım!!!!!!!!ba-bs
 170. Taşıt Satışlarını Bs de gösterilmesi
 171. Babs Sigorta Aracılık Hizmetleri Ba Formu Verecek mi?
 172. ba-bs özel iletişim vergisi
 173. vergi no veya tc no
 174. ba-bs forumlarında diğer mal ve hizmetler toplamı
 175. 2008 Bitmeden Biten Yasal Yevmiye Defteri
 176. Vergi Dairesine Makbuz Kesmek
 177. Gümrükte Ödenen Kdv/ Ba Formu
 178. Bu giderler Ba formunda dikkate alınacak mı ?
 179. Faturalı Kira Bedeli.?
 180. Ba Bs Formunda Süre Uzatımı Var mı?
 181. madde 18 kapsamında vergiden muaf kişiler ve BA Formu ilişkisi
 182. Kiralarlar Ba formlarına dahil edilmeyecek
 183. BA BS Formları
 184. sigortacılık aracılık şirketi
 185. Mükerrer 355 'e Göre Açılan Dava ( Geç Beyan Davası ) Kazanıldı
 186. Alınan Hizmet Bedelinin İadesi
 187. Kaç tane B Formu Yaptınız/Yapacaksınız..
 188. Yurtdışından gln paraya bankanın vermemesi
 189. Müşterimize Borç Kullandırma
 190. elektronik ortamda kıst dönem (tasfiye beyannamesi)..
 191. Özelgelerle Ba - Bs
 192. babs formu geç gelen alış ft.lar
 193. vergi dairesine bildirim
 194. İşletme Defterinde Amortisman
 195. BA BS lerle ilgili ikilem ??? yanlış mı anladım yoksa??
 196. 2007 Ba Bs Formlarının Verilmemesinden Kaynaklanan Ceza İçin Mahkeme Dilekçe Örn
 197. Fatura Farkı
 198. İşyerinde Vergi Levhası Mecburiyeti Kalkıyor. !
 199. Ba-Bs Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması Gündemde
 200. Ödenecek Vergi Gider Yazılamayacak
 201. Dövizli İşlemlerin Muhasebe Kaydında Soru ?
 202. ba bs evrak sayısı (diğer konuların içinde göremediğimden açıyorum)
 203. dernek gider makbuzu?????
 204. Vergi Borçlarının Ödenmesinde Kolaylık
 205. İvazsız Edinilen Hisse Senetlerinin Vergilendirilmesi
 206. düzeltme ( sonuç aynı )
 207. yaaarkasanın süresinde alınamaması
 208. amortisman oranı
 209. A.Ş. Damga verigisinin süresinde verilmemesi
 210. bs ve bs'da nihai tüketiciye satış.
 211. satış iskontoları
 212. Muhtasarda düzeltme
 213. Vergi Levhası Tasdiki İçin Süre
 214. fondan kesilen stopajin kaydi
 215. Home/Ofis işyerinin kira stopajı hk.
 216. DEFTERİN YANLIŞ YAZDIRILMASI
 217. Turizm Acentesi
 218. Ba Bs ( İade Faturaları )
 219. İkinci el Araç alışında amortisman uygulaması
 220. İştirakler veya Bağlı Ortaklıklar Hesabı - Enflasyon Düzeltmesi
 221. Adres Değişikliği
 222. AYNI İRSALİYEYE 2 AYRI FATURA
 223. şirket ortaklarının ev telefonunu giderleştirilmesi
 224. hangisi mükellef olmalı
 225. Müstahsil Makbuuzu
 226. Yasal defterlerin yetersiz olması yetmemesi
 227. GMSİ Pişmanlık Beyannamesi
 228. Düzeltme Muhtasarda Ceza
 229. Diş Hekimlerinde Pos Cihazı Uygulaması
 230. Amortisman Ayırma Sınırı
 231. Devralınan şirket için ek defter tasdiki
 232. gerçekte var olmayan stokların durumu
 233. Hangi Kur?
 234. Vergi Mahkemesine Dava Açma Yetkisi
 235. Şirketler arasındaki Kira Sözleşmesi
 236. amortisman hk.
 237. belge düzeni hk.
 238. defter tasdik
 239. tevkifatlı kestiğimiz faturalarda vergi dairesine bildirimde bulunmalımıyız?
 240. BA-BS Alıcı Satıcı Ay Bazında Aynı Tutarı Nasıl Beyan Eder?
 241. Gezici Otobüs ile Şehirlerarası Ticaret
 242. e-Bildirge Beyannamesine Vergi Ziyaı Cezası.
 243. Faturanın Düzenlenmesi Mecburiyeti Ödemeye Değil ?TESLİM?e Bağlıdır
 244. Tasdik Edilecek Defterler
 245. Hisse Devri
 246. Kantar Farkları
 247. Geçmişe Dönük İptal Edilecek Ft.lar
 248. Kiralık Taşıtlarda Vergi Levhası Zorunluluğu
 249. İşe Başlama
 250. İşyerini Kapatan Tüzel Kişinin B Formu