PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Sigortalının maaşının eşinin hesabına yatması?
 2. Araç Alışı Hk.
 3. Küçük Demirbaşlar
 4. Sabit Kıymet Alımı
 5. otopark işletmesi açılış
 6. Kiralar ve Muhtasar Beyanname Sorunu
 7. Taşıma Koop.
 8. Tahsil Edilemeyen Alacaklar?
 9. Kod listesine giren şirketten alım
 10. 2. El Yazar Kasada Stopaj
 11. TAŞINDI: Ürünle Verilen Promosyonlar
 12. Trafik Cezalarından ortak sorumluluğu
 13. Maaşların Bankaya Yatırılması Hk. Maaş ve Avans Dışı İşlemler?
 14. Yazar Kasa
 15. Özel Okul Faturası Hakkında..
 16. Şirket Ortağının Kredi Kartını Şirket Pos Makinasında Kullanması
 17. Kur Farkı Zararları
 18. Bulunamayan 2006 envanter defteri.
 19. İş Merkezi Yönetim Vergisel Boyutu
 20. Dr Pos
 21. Personele Kiralık Daire
 22. Döviz İşlemleri Hk.
 23. Ba- Bs Formunu Onaylamayı Unuttuk?
 24. Tahsilat Makbuzları,Bankadan Tahsilat Durumları Vs...
 25. BA Hakkında??
 26. İşini Terk Eden Blanço Mükellefinin Tekrar İşe Başlaması
 27. Veteriner Defter Tasdiki
 28. Yurt Dışına Yapılan Serbest Meslek Ödemesi?
 29. Ders soruları
 30. Yurtdışına Bedelsiz Mal Göndermek
 31. 1. Sınıf Mükellefiyete Geçişte Defter Sorunu
 32. Damga Vergisi Defteri Hk.
 33. Yanında Çalışan Çocuğa Yapılan Ücret Ödemesi
 34. Döneminde İşlenmeyen Faiz Geliri ve Stopajı
 35. Döviz Satışında Belge Zorunluluğu
 36. Ücretlerin Bankaya Yatırılması
 37. B Formları Uzatıldı
 38. Belgesiz Giderler Hk.
 39. Vergide Elektronik Dönem Başlıyor...
 40. B Formu Düzeltme
 41. Vergi Cezalarını Basit Örneklerle Anlamak?
 42. Ba-Bs Formu
 43. Hediye Olarak Verilen Cep Telefonlarının Muhasebeleştirilmesi
 44. Yeni Damga Vergisi
 45. Bu İrsaliye Üzerine Nasıl Bir Şerh Koymak Gerekir ??
 46. Mükerrer Defter Tasdiki
 47. Antika Eşyalarda Amortisman Hesaplanacak mı ?
 48. SMMM ler Vergi Dairelerince Aranmaya Başladı
 49. Kira Bedeli
 50. Peşin Ödenen Sermaye
 51. Yevmiye Defteri Dökümü
 52. 1. Sınıfa Geçiş
 53. Şube Defter Onayı
 54. Leasing Kayıtları Hk.
 55. Yevmiye Defteri ile ilgili Anket...
 56. Kur Farkı ??
 57. Derneklerde Defter Tasdiği
 58. 31.12.2008 terk ?
 59. Vergi Borçlarının İlk Taksit Ödemesi.?
 60. TL ye Dönüş
 61. İki Farklı İstigal Konuya Sahip Gerçek Kişi İki Defter mi Tutacak?
 62. E-Beyanname Sistem Açığının Mağduru Olduk!
 63. Şahıs İşletmesine Bilanço Defteri Tasdiki
 64. Dershane Faturaları
 65. Demirbaş-Fatura
 66. Tazminatlarla ilgili soru
 67. Kesilen Faturanın İadesi hk.
 68. Form BA
 69. Bilançodan İşletmeye Geçiş hk.
 70. İşletme Defterinde Şekil
 71. Amortisman Hesaplamalarında Hata
 72. Gümrük Giriş Beyannamesinde Hata
 73. Yazar Kasa Hk.
 74. Gayri Safi İş Hasılatı 5 Kat Uygulanır mı?
 75. Devir Teslim Tutanağı
 76. Karayolları Otoyol İşlem Raporu nun Yevmiye Kaydı Hk.
 77. Sınıf Değiştirme ( Lokanta)
 78. Apartman Gelir Gider Defteri
 79. Beyanname ile BA-BS Formları için Herkesi Cezalar için Bir Girişime Çağırıyoruz
 80. Hangisi Avantajlıdır..
 81. Stopaj Beyannamesi
 82. Bankadaki Paranın Faizi
 83. Gümrük Giriş Beyannamesinde Hata
 84. Fatura Ünvanı Hk.
 85. 01/01/2009 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Had ve Miktarlar
 86. Vergi Ziyaı Cezası
 87. Sınıf Değiştirme
 88. Birinci Sınıfa Geçmem Gerekiyor mu?
 89. Envanter Farkı
 90. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerde Kdv?
 91. Özel Maliyetler
 92. Yevmiye Defterim Yetmiyor
 93. Hurda ve atıklarda KDV
 94. Credit Notu
 95. Bonus ile Bedava Alışverişin Muhasebe Kaydı Hk.
 96. TAŞINDI: Serbest Meslek Kazançlarında Tahsilat Olmasa da KDV Doğar
 97. TAŞINDI: Promosyon Ödemelerine Farklı Yaklaşım
 98. Bilançodan İşletme'ye geçiş.
 99. A.Ş. Genel Kurul
 100. Tahsil Zaman Aşımı
 101. İşletme defterinden bilançoya geçiş
 102. Minibüsü Hususiye Çevirme
 103. Vergi Mahkemelerine Dava Açmak
 104. Defter Onayı
 105. Vergi İncelemesinde Ek Süre?
 106. Arsa Alımı Ve Amortisman
 107. Serbest Bölgelerde Muhasebe işlemleri.
 108. 31.12.08 Kapanış 01.01.09 Açılış Nasıl Yapmalıyım
 109. İstifa Eden Personel Kıdem Tazmınatı
 110. Geç Verilen E-Beyanname Vuk 355 Mad İndirim
 111. Etüt Merkezi veya Dersane Muhasebesi Hakkında
 112. İstifa Eden İşçiye Verilecek Kıdem Tazminatı Gider Yazılabilir mi?
 113. Kira Sözleşmesinin İcraya Verilmesi
 114. Fiili İşe Başlama Tarihi ile İlgili Olarak...
 115. Fason Tekstilde Hesap Planı
 116. Şirketin Gayrimenkulünü Satması
 117. Lokanta Defter Tastiği
 118. Bankaya Yatmayan Kira Bildirilmesi
 119. Kaybedilen Faturayla ilgili Yapılacak İşlemler
 120. Amortisman Bina tamiri
 121. Tevkifatlı Faturada Fiyat Farkı faturası
 122. Serbest Bölgede Ltd.Şti.kuruluşu
 123. Gazetecilik.
 124. Bankadan İşçi Ücretleri
 125. Sakatlık İndirimi Hakkında..?
 126. TAŞINDI: Sahte Belgeyi Ba Formunda Bildirmemenin Ağır Sonucu
 127. Defter Bulundurma ve İbraz Zorunluluğu
 128. Amortisman Ayrılmış Sabit Kıymet Satışı
 129. EURO Borcun USD Olarak Ödenmesi
 130. Vergi Dairesinin Yazısına Süresinde Cevap Verilmezse ne Olur?
 131. Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi Seri No: 2007/ 1 -
 132. Köylere Hizmet Götürme Birliği
 133. Türk Lirası Kasası Yerine Döviz Kasasını Kullanmak
 134. Farklı Seride Fatura Basımı
 135. Vergi Mükellefi Olmayan Kişiye Kesilen Serbest Meslek Makbuzunda Stopaj?
 136. Döviz Kuru
 137. İhracat ile ilgili
 138. Yenileme Süresi Geçen İş Yeri Açma Ruhsatında Ceza Oranı.
 139. Uzlaşma hakkında
 140. İşe Başlamayı ve Bırakmayı Zamanında Bildirmeme
 141. Unutulan Ba Bs Formu
 142. Düzenleme ve Fiili Sevk Tarihi
 143. Şube Kapanışı
 144. Takdir Komisyonu Dava Süreci
 145. Serbest Meslek Makbuzu Yerine Geçen Pos Cihazı Fişine İlişkin Ceza Uygulaması
 146. İşçiye İş Avansı Verilmesi Hk.
 147. Belediye Vergileri Kaydı Hakkında...
 148. Kebir ve Envanter Defterlerinin Yazılmamış Olması
 149. Girişi Olmadan Yapılan Çıkışlar
 150. Gider Pusulası Kesilmesi
 151. Eczanelerde İnceleme
 152. SMMM Stopaj Kesintisi
 153. İrsaliye Tarihi
 154. Tasfiye Sonu İşlemleri
 155. Özel Eğitim ve Öğretim Okulu
 156. Vergi Cezalarında Tekerrür Karmaşası
 157. İrsaliye?
 158. Serbest Bölge Şirket Kuruluşu
 159. Mükellef Hesap Açmak Zorunda mı?
 160. Ortağın Kredi Kartı ile Yaptığı Alış Veriş ve İş Avansı ?
 161. Yeni Patent Alınmış Mamül için Karar Defteri Kaydı Nasıl Olmalı?
 162. Hayırlı Olsun Yönetmelikle Ücretlerde Bankadan
 163. Nakliye İşinde Araba Satışı Araba Alışı
 164. Motorlu Araç Vergisi ve Yıllık Trafik Muayenesi
 165. Anonim Şirket Kira Faturası
 166. 2007 Temmuz Ayında Beri Beyanname Verilmiyor
 167. Vergi İadesi
 168. İşyeri Binasının Çevre Düzenlemesi
 169. İnceleme Elemanlarına Sevk Edilme
 170. Vergi Dairesi..
 171. Sevk İrsaliyesi Sorun Olur mu?
 172. Beyannamenin Hiç Verilmemesi Durumu ve Cezadan İndirim
 173. Mal Sevk Edilmeden Fatura Kesilmesi
 174. Damga Vergisi
 175. Kanaat Verici Vesika
 176. Bedelsiz Teslimler Hakkında
 177. Şahıs Firmasında Ünvan
 178. Kdv Beyannamesinin Posta Yoluyla Verilmesi
 179. Personel Borç Para
 180. Bankadan Çekilen Tutarların Ortak Hesabına Yazılması
 181. Ba da Ödenen SSK Primleri
 182. Gider Karşılıkları
 183. Ltd. Şti. Ortağının Harcamaları
 184. Geçmişten Gelen Stok Farkları
 185. Kıst Amortisman
 186. Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan Kooperatifde Vade Farkı Faturası ile ilgili
 187. 2008 Yılına İlişkin Transf.Fiyat.Formu Geçici Vergi Bey.İle Verilmeyecek
 188. Gazetecilik Şirket Muhasebesi ?
 189. 16-09-2008 Tarihli Tutanak Buna Tahmini Ne Kadar Ceza Ödeyeceğim
 190. Reklam Gideri
 191. Ciro Primi Kdv Oranı
 192. Pişmanlık Müessesesi Hk.
 193. Yargı Kararlarında Re'sen Vergi Tarhı
 194. Senette reeskont hangi durumlarda uygulanabilir
 195. 07-09/2008 enflasyon duzeltme katsayıları
 196. Dövizli Kredilleri Kurlarında Nasıl Muhasebeleştirilir?
 197. Ba Bs Formları Hakkında
 198. Döviz İşl. Kullanılan İstatistik Kodları!
 199. Amortisman olayı
 200. Sınırlama
 201. Ortak-Para Çekme
 202. BA Formunda Tablo 3' e Dahil Edilecek Mal ve Hizmet Alımları
 203. Dış Ticarette Fatura
 204. Gelecek Yılların Kredi Faizleri Hakkında Soru?
 205. Geçici Vergi Transfer Fiyatlandırması
 206. Menkul kıymetlerin değerlendirilmesi
 207. Trafik Harcı Gideri
 208. Taksitlendirme için şirket imza yetkilsi mi başvurmalıdır?
 209. Yeniden değerleme oranının etkileri
 210. Vergi Borçlarının taksitlendirilmesi
 211. BABS SÜRE UZADI
 212. Ba-Bs 10 Kasıma kadar uzatıldı.
 213. ACİLLL Tasfiye kurumlar Beyannamesi
 214. acil yardım!!!!!!!!ba-bs
 215. Taşıt Satışlarını Bs de gösterilmesi
 216. Babs Sigorta Aracılık Hizmetleri Ba Formu Verecek mi?
 217. ba-bs özel iletişim vergisi
 218. vergi no veya tc no
 219. ba-bs forumlarında diğer mal ve hizmetler toplamı
 220. 2008 Bitmeden Biten Yasal Yevmiye Defteri
 221. Vergi Dairesine Makbuz Kesmek
 222. Gümrükte Ödenen Kdv/ Ba Formu
 223. Bu giderler Ba formunda dikkate alınacak mı ?
 224. Faturalı Kira Bedeli.?
 225. Ba Bs Formunda Süre Uzatımı Var mı?
 226. madde 18 kapsamında vergiden muaf kişiler ve BA Formu ilişkisi
 227. Kiralarlar Ba formlarına dahil edilmeyecek
 228. BA BS Formları
 229. sigortacılık aracılık şirketi
 230. Mükerrer 355 'e Göre Açılan Dava ( Geç Beyan Davası ) Kazanıldı
 231. Alınan Hizmet Bedelinin İadesi
 232. Kaç tane B Formu Yaptınız/Yapacaksınız..
 233. Yurtdışından gln paraya bankanın vermemesi
 234. Müşterimize Borç Kullandırma
 235. elektronik ortamda kıst dönem (tasfiye beyannamesi)..
 236. Özelgelerle Ba - Bs
 237. babs formu geç gelen alış ft.lar
 238. vergi dairesine bildirim
 239. İşletme Defterinde Amortisman
 240. BA BS lerle ilgili ikilem ??? yanlış mı anladım yoksa??
 241. 2007 Ba Bs Formlarının Verilmemesinden Kaynaklanan Ceza İçin Mahkeme Dilekçe Örn
 242. Fatura Farkı
 243. İşyerinde Vergi Levhası Mecburiyeti Kalkıyor. !
 244. Ba-Bs Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması Gündemde
 245. Ödenecek Vergi Gider Yazılamayacak
 246. Dövizli İşlemlerin Muhasebe Kaydında Soru ?
 247. ba bs evrak sayısı (diğer konuların içinde göremediğimden açıyorum)
 248. dernek gider makbuzu?????
 249. Vergi Borçlarının Ödenmesinde Kolaylık
 250. İvazsız Edinilen Hisse Senetlerinin Vergilendirilmesi