PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. KDV beyannamesi-düzeltme beyannamesi
 2. Fiş kesme sınırı
 3. sevk irsaliyesi hak.
 4. inşaat yapım maliyet programı
 5. Konaklama İşletmelerinde Belge Düzeni
 6. Vergi Beyanlarında Karşılaşılan Durumlar Hakkında!!!!
 7. İrsaliyeli Faturada ''saat'' yazılmaması
 8. Fatura Nüshaları
 9. Yazar Kasa Fiş Kullanımı
 10. Telefon Faturaları
 11. POS'dan USD satış
 12. Sonra Ulaşan Faturalar B Formlarına Nasıl Yansıyacak?
 13. Kaybedilen ve Tedarik Edilemeyen Gider Faturaları?
 14. Belgelerin Yanması Ve Kaybolması Halinde Çözüm Yolu
 15. POS Bilgileri
 16. Şirket Faaliyeti Hk.
 17. Farklı Bir Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması
 18. İşletmeye Alınan Arsa ve Araziler Hangi Değere Göre Kaydedilir?
 19. Yevmiye Defterinin Aradaki İki Sayfası Kayıp
 20. Yargı Kararlarında Zirai Kazançlarda Vergileme
 21. Ticari Aracı Hususi Kullanmak İçin Plaka Alabilir miyim?
 22. Dernek Adına Bağış Almak.?
 23. BA BS Formları ile ilgili Makaledeki Yorum
 24. Fatura Düzenleme Sınırı
 25. Sermaye Artışının Bildirimi Hk.
 26. Fatura İptalleri
 27. Fatura Malın Tesliminden Ssonra 7 Gün İçinde Tanzim Edilmelidir.
 28. Özkaynaklardan Kayden Çekilen Tutar
 29. Pos Cihazıyla Yapılan Satışlar Hakkında....
 30. Noterden Araç satışı
 31. İrsaliyeli Fatura Cezası
 32. Sermaye Şirketlerinde II.Tertip Yasal Yedek Akçe
 33. İrsaliyeli Faturada Saat Yazımı
 34. İrsaliye Kesemiyorum
 35. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 37
 36. Tevsik Zorunluluğu Olmayan Ödeme ve Tahsilat Yapabilecek Kurumlar Hakkında
 37. Merkezden Şubeye Mal Nakli
 38. Cami Yaptırma derneğinde Çalışan İşçinin Stopaj Durumu!!!!
 39. Götürü İhracat Gideri
 40. Muhtasar Beyannamenin Üç Aylık Olarak Verilmesi
 41. Tek Düzen Hesap Planına Uymama Cezaları
 42. Kirasını Elden Tahsil Edene, En Az 320 YTL Para Cezası Geliyor
 43. Bedelsiz İhracat
 44. Resmi Defterler Mühür ve Sayfa Numarası Farklı Yerde
 45. Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi
 46. Vergi Levhasının Tastiki
 47. Sevk irsaliyesi
 48. Otomobil Lastik Ve Jant Faydalı Ömrü
 49. İrsaliyeli Fatura
 50. Devlet Kurumlarına Bağlı Döner Sermayelerden Alınan Faturalar
 51. Ba - Bs de Vadeler! "05.09.2008" ve "05.11.2008"
 52. Tek Tespit midir ?
 53. Doktorların POS Mak. Değ.
 54. Sürücü Kursu İnceleme Sonuçları
 55. 2007 BA-BS formları
 56. Gayrimenkul Vergileri
 57. Dövizli Satış
 58. E-Beyan
 59. Muhasebe Kayıtlarını Belgelendirme
 60. Tazminat
 61. Mahkeme Yoluyla Tasfiye
 62. Düzeltme Beyannamesi
 63. S.M. Makbuzu mu, POS Raporu mu İşlenecek
 64. Sahte Belge mi, Belgesiz Kayıt mı
 65. Persolene Ödenen Aylık Araba Kira Bedeli
 66. Şube Açılışı Hk.
 67. Kendi Kendine Nakliye Faturası Düzenleme
 68. Asgari Fatura ve Sevk İrsaliyesi Bilgileri
 69. Elektronik Ortamda Beyanname Gönderimi İle İlgili Yeni Düzenleme
 70. Türk Lirasına Geçiş Projesi Ve Hukuki Finansal Düzenlemeler
 71. Bs ve Ba Mutabakatsızlık.
 72. Kur Farkları Nedeniyle Cezalı Tarhiyat
 73. Esnaflara Dağıtılan Faizsiz Kredi Hakkında
 74. Eczanede Stok Fazlası
 75. Yasak Faaliyetlerin Gelirini Vergiye Tabii Tutmak????
 76. Basit Usül Seyyar Satıcı İl Dışına Mal Satışına Çıkabilir mi?
 77. Transfer Fiyatlandırması - E-Kitap
 78. Türk Lirası'nın aşırı değer kazanması açısından mali tablolar
 79. İşe Başlama
 80. Ba Bildiriminde Özel Bir Durum
 81. Elektronik Ortamda Beyanname Cezası
 82. Ba Bs formları yaklaşırken
 83. Taşıt Satışı Hk.
 84. İnternetten Satışta Kayıt
 85. Defter Tasdiği
 86. Yurtdışı Çıkış Harcı
 87. Resmi Defterlerin İbraz Edilememesi
 88. 386 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
 89. Hal Dışında Toptan Meyve ve Sebze Pazarlama
 90. Yazar Kasadan Boş ta olsa Rapor alma
 91. apartman sitelerde çalışan güvenlik görevlisinde stopaj kesintisi varmı???
 92. Mahsup Edilemeyen Geçici Vergileri İade Almak
 93. Ortaklardan Alınan Vadeli Çekler
 94. sevk irsaliyesi
 95. Dövizli kiralama?
 96. 3 Aylık muhtasar mı aylık mı ?
 97. inşaat mühendisleriyle ilgili lütfen yardımmm
 98. Damga Vergisi Beyannamesi
 99. yeniden ökc alımında, 1 nolu z raporu ve bildirim süresi?
 100. Gider pusulası
 101. Kur Farkı Faturası ya da Gideri
 102. Borsada rayici olmayan yabancı paraların değerlemesi
 103. Şirketleşmek,Vergi Avantajı Sağlar mı?
 104. Ucretlerden kesilen icra kesintilerinin damga vergisi konusundaki durumu
 105. Adli tatil ve dava açma süresi.
 106. Sera çiçekcisi ve Fidancılık işi
 107. yeni şirket açılış bilançosu
 108. Özel Maliyet Amortisman Giderleri Hk.
 109. Sarraf ve Kuyumculukta Belge Düzeni
 110. GVK 18.md-18 Telif hakkı
 111. Usd cinsinden Fatura Kesimi
 112. V.U.K. Üzerine Açıklamalı Kitap Tavsiyesi?
 113. Yıl İçinde Bilanço Usulüne Geçiş
 114. Leasing İptallerine İlişkin Muhasebe Kayıtları Hakkında
 115. Yurtdışı Harcırah
 116. Ödenmemiş SSK Primleri Hk.
 117. Taksitlendirilmiş SSK Primlerinin Giderleştirilmesi Hk.
 118. Fason İşlenmek Üzere Gönderilen Blok Mermer.
 119. Köy Tüzel kişiliğine Ait işyerinin Kapatılması
 120. İşyeri Açarak Vergi Kayıtlı Olanlar Zorunlu Bağ-Kur?lu Sayılır
 121. Posta çeki Muhasebesi
 122. Köyü Tüzel Kişiliği
 123. Sevk İrsaliyesi Hk.
 124. Kapıdan Satış Yöntemiyle Satılan Mallar İçin Tek İrsaliye Kesilir
 125. Elektronik Ortamda Gerçekleşen Ticaretin Vergisel Boyutu
 126. Eksilen Demirbaşlar
 127. Yazdırılmış Defter Düzeltme Olur mu?
 128. Beyanneme Hangi Sıfatla Verildiği Hk.
 129. Sebze ve Meyvede Fire Uygulaması
 130. Kontör Satışı
 131. Tasfiyede Hurdaya Ayrılmış Demirbaşlar
 132. Emeklinin İşyeri Açması
 133. Sürücü Kursu Aday Hizmet Faturaları
 134. Mali Tatilde Vergi Levhası Tastiği
 135. Yarı Mamul Satın Almak
 136. Mali Tatille Haziran 2008 Dönemi KDV Beyanname Verme Süresi Ne Zamana Uzuyor?
 137. Trafikten Çekilen Araçlar
 138. Serbest Meslek Defteri
 139. Amortisman
 140. İnşaat Taahüt İşinde Geçici Vergi
 141. Yolcu Listesi ve İrsaliye
 142. Kontör Satışı ile ilgili
 143. Sigorta Aracılık Şirketlerinin Kdv Mükellefiyeti
 144. Temsil Ve Ağırlama Giderlerinin Önemi
 145. Eşantiyonlarının Gider Kaydı ve KDV Uygulaması
 146. Yeni Şirket Açılışı
 147. Diş Hekimlerin Pos Cihazları.?
 148. Geç Verilen Geçici Vergi
 149. Basit Usul Kesilen Faturalar
 150. Fatura İptali Hak.
 151. Çok Fazla Çeşit Ürün ve Fatura Kesilmesi
 152. Ytl Üzerinden Yapılan İhracat
 153. Muhtasar Mükellefiyeti
 154. Vergi Borcu Taksitlendirmesine Geçici Vergi Dahil Olmaz mı?
 155. Avukatlarda Topluluk Sigortası Primi Gidere Atılır mı?
 156. Kira Hk.
 157. Müstahsilden - Fasona Sevkte Belge Düzeni
 158. İşletme Defterine Tabi İşyerinin Devri
 159. Verilen Çekin Nakit Ödenip İptal Edilmesi
 160. Nakliye bedelinin satış faturasına yansıtılması hk.
 161. Hizmet Faturası Hk.
 162. Asgari Geçim İndiriminde Yanlışlık ve düzeltme
 163. TAŞINDI: Kdv Tevkifatı
 164. TAŞINDI: Tasfiye Başlangıç Tarihi
 165. Kesilen Faturalardaki ÖTV
 166. Serbest Meslek Faaliyetlerinde Gelir Gider Oranı...İlginç..
 167. Puan Toplama ve Kart Uygulaması
 168. Tastikli Koçandaki Vergi Numarasının Yanlış Olması
 169. Hizmet Faturası İadesi Hk.
 170. Yurtdışı İşlemler?
 171. Konsinye Satışlar
 172. Aylık - Üç Aylık Muhtasar Beyanname
 173. Taşıma İrsaliyesi ile ilgili..
 174. Promosyon Hk.
 175. Anaokulları,Anasınıfları,Kreşler ve Sos.Tesis.Muhasebe Standartları
 176. Motosiklet Satılması
 177. Maliye Açılışı Kabul Etmiyor Yorumunuz ?
 178. Sürücü Kursu İnceleme
 179. Şirket Araç Satış Haddi Nedir?
 180. Yazar Kasa Hakkında
 181. Vergi Levha Tasdik Listesinin Geç Verilmesi
 182. Belediyelerden Kiralanan işyerleri
 183. Vergi Borcu Taksitlendirmesi
 184. Yazar Kasa Alımı
 185. İnternetten Satış ve Belgeleme Hk.
 186. İşletmeden Çalınan Çelik Kasa
 187. 8.000 Ytl Üzeri Ödeme ve Tahsilatlar
 188. Kayıp Mükellef
 189. Bilgi Vermemeye Özel Usulsüzlük Cezası
 190. Satılan malın nakliyesi ve teslimatı irsaliye kesilerek ispatlanmalıdır
 191. Şirket Tarafından Basılan Fatura ve İrsaliye
 192. Boş Muhtasar Beyanı Verilmedi.Yardım!
 193. Kanuni Süresinden Sonra verilen e-beyanname
 194. Fatura Koçanının Kaybolması
 195. VUK 353/2. Mad. Gereğince Birden Fazla Müşteriye Kesilmeyen Fiş veya ÖKC Fişi
 196. 2008 Yılında Elde Edilen Kâr Paylarında Vergilendirme
 197. Bilgisayar Teknik Servis
 198. E-Beyan Kesilen ÖUZ Cezası ve Uzlaşma Hk.
 199. e Beyanname Hk.
 200. BA Formunda Uyuşmazlık
 201. Mükellefin Geçmiş Yıl Zararı Hatalı İşlemde Re'sen Dikkate Alınmaz
 202. Ödenmeden Mahsup Edilen Geç.Ver.Nin 1086 Gecikme Zammı?....
 203. Zamanında Verilmeyen Beyannamenin Verilmesinde Yanlış Kutucuğun Seçilmesi
 204. Mali Tatil ile İlgili
 205. Demirbaş Satışı
 206. İş Merkezi İçi Taşımalarda Kullanılacak Belgeler
 207. Yangın Merdiveni Amortismanı
 208. 145 Seri No' lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında
 209. Muhtasar Beyanname hk.
 210. 1. Ayda Kesilen Satış Faturasının İptali..
 211. Nakliye poliçesi Hk.
 212. Gayrimenkul ve Araç Alıp-Satanlar Dikkat!
 213. e-Beyannameyi Düzeltirken Pişmanlık İşaretini Unutmayın
 214. Pos Makinası Kullandırmak
 215. Aynı Hesap Döneminde İki Defter Tasdik Edilirmi?
 216. Limited şirket hissesi: Almayın da satmayın da
 217. Kendi Kendine Fatura Düzenleme
 218. Ayın Elemanına Verilen Altın
 219. Sabit Kıymet Sınırı
 220. Vergi Denetimi İstenen Belgeler
 221. Fason İşinde Mahsup
 222. Şirketin Vazgeçtiği Alacaklar, 3 Yıl Boyunca Özel Hesapta İzleniyor
 223. Hurdaya Ayrılan Y. Kasa Aktiften Nasıl Düşülür?
 224. Kanuni Süresinden Sonra Beyan
 225. Düzeltme Muhtasar Beyanı
 226. Sözleşme Damga Vergisi
 227. Avukat Serbest Meslek Makbuzu
 228. Mükellef Olmayan Gerçek Kişlerin Gayrimenkul Satımı
 229. Tebliğ Tarihi
 230. Kooperatifler yasası Değişiyor
 231. Araç satış ve devirlerde yeni dönem Noterden araç satışı sona eriyor
 232. Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak
 233. Vergi Levhası Şekli
 234. Ltd. Şti. Tasfiyesi
 235. Yurt Dışı Fatura
 236. Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Şirketler
 237. Yeni Açılan İşyerinin Vergi Levhası Tasdikinin Bildirim Süresi Hakkında.
 238. Düzeltme Beyannamesine 352/1 e göre 3073 Usulsüzlük Cezası Kesilir mi?
 239. Limited Şirket Borçlarına Düzenleme
 240. Sponsorluk
 241. Beyanname Cezası
 242. Merkez Bankası Kur Alma Günü
 243. Kira
 244. 15 Yaşındaki Çocuk Vergi Mükellefi Olabilir mi?
 245. AB Muktesebatına Göre Fatura Nizamı VUK' la Karşılaştırma
 246. BA FORMU
 247. Finansal Kiralamada Duraksama Konuları
 248. Fatura ve İrsaliye Hazırlarken Dikkat!
 249. İştirakler Değerleme
 250. Mükellefiyet Nakli