PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Dernek Adına Bağış Almak.?
 2. BA BS Formları ile ilgili Makaledeki Yorum
 3. Fatura Düzenleme Sınırı
 4. Sermaye Artışının Bildirimi Hk.
 5. Fatura İptalleri
 6. Fatura Malın Tesliminden Ssonra 7 Gün İçinde Tanzim Edilmelidir.
 7. Özkaynaklardan Kayden Çekilen Tutar
 8. Pos Cihazıyla Yapılan Satışlar Hakkında....
 9. Noterden Araç satışı
 10. İrsaliyeli Fatura Cezası
 11. Sermaye Şirketlerinde II.Tertip Yasal Yedek Akçe
 12. İrsaliyeli Faturada Saat Yazımı
 13. İrsaliye Kesemiyorum
 14. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 37
 15. Tevsik Zorunluluğu Olmayan Ödeme ve Tahsilat Yapabilecek Kurumlar Hakkında
 16. Merkezden Şubeye Mal Nakli
 17. Cami Yaptırma derneğinde Çalışan İşçinin Stopaj Durumu!!!!
 18. Götürü İhracat Gideri
 19. Muhtasar Beyannamenin Üç Aylık Olarak Verilmesi
 20. Tek Düzen Hesap Planına Uymama Cezaları
 21. Kirasını Elden Tahsil Edene, En Az 320 YTL Para Cezası Geliyor
 22. Bedelsiz İhracat
 23. Resmi Defterler Mühür ve Sayfa Numarası Farklı Yerde
 24. Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi
 25. Vergi Levhasının Tastiki
 26. Sevk irsaliyesi
 27. Otomobil Lastik Ve Jant Faydalı Ömrü
 28. İrsaliyeli Fatura
 29. Devlet Kurumlarına Bağlı Döner Sermayelerden Alınan Faturalar
 30. Ba - Bs de Vadeler! "05.09.2008" ve "05.11.2008"
 31. Tek Tespit midir ?
 32. Doktorların POS Mak. Değ.
 33. Sürücü Kursu İnceleme Sonuçları
 34. 2007 BA-BS formları
 35. Gayrimenkul Vergileri
 36. Dövizli Satış
 37. E-Beyan
 38. Muhasebe Kayıtlarını Belgelendirme
 39. Tazminat
 40. Mahkeme Yoluyla Tasfiye
 41. Düzeltme Beyannamesi
 42. S.M. Makbuzu mu, POS Raporu mu İşlenecek
 43. Sahte Belge mi, Belgesiz Kayıt mı
 44. Persolene Ödenen Aylık Araba Kira Bedeli
 45. Şube Açılışı Hk.
 46. Kendi Kendine Nakliye Faturası Düzenleme
 47. Asgari Fatura ve Sevk İrsaliyesi Bilgileri
 48. Elektronik Ortamda Beyanname Gönderimi İle İlgili Yeni Düzenleme
 49. Türk Lirasına Geçiş Projesi Ve Hukuki Finansal Düzenlemeler
 50. Bs ve Ba Mutabakatsızlık.
 51. Kur Farkları Nedeniyle Cezalı Tarhiyat
 52. Esnaflara Dağıtılan Faizsiz Kredi Hakkında
 53. Eczanede Stok Fazlası
 54. Yasak Faaliyetlerin Gelirini Vergiye Tabii Tutmak????
 55. Basit Usül Seyyar Satıcı İl Dışına Mal Satışına Çıkabilir mi?
 56. Transfer Fiyatlandırması - E-Kitap
 57. Türk Lirası'nın aşırı değer kazanması açısından mali tablolar
 58. İşe Başlama
 59. Ba Bildiriminde Özel Bir Durum
 60. Elektronik Ortamda Beyanname Cezası
 61. Ba Bs formları yaklaşırken
 62. Taşıt Satışı Hk.
 63. İnternetten Satışta Kayıt
 64. Defter Tasdiği
 65. Yurtdışı Çıkış Harcı
 66. Resmi Defterlerin İbraz Edilememesi
 67. 386 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
 68. Hal Dışında Toptan Meyve ve Sebze Pazarlama
 69. Yazar Kasadan Boş ta olsa Rapor alma
 70. apartman sitelerde çalışan güvenlik görevlisinde stopaj kesintisi varmı???
 71. Mahsup Edilemeyen Geçici Vergileri İade Almak
 72. Ortaklardan Alınan Vadeli Çekler
 73. sevk irsaliyesi
 74. Dövizli kiralama?
 75. 3 Aylık muhtasar mı aylık mı ?
 76. inşaat mühendisleriyle ilgili lütfen yardımmm
 77. Damga Vergisi Beyannamesi
 78. yeniden ökc alımında, 1 nolu z raporu ve bildirim süresi?
 79. Gider pusulası
 80. Kur Farkı Faturası ya da Gideri
 81. Borsada rayici olmayan yabancı paraların değerlemesi
 82. Şirketleşmek,Vergi Avantajı Sağlar mı?
 83. Ucretlerden kesilen icra kesintilerinin damga vergisi konusundaki durumu
 84. Adli tatil ve dava açma süresi.
 85. Sera çiçekcisi ve Fidancılık işi
 86. yeni şirket açılış bilançosu
 87. Özel Maliyet Amortisman Giderleri Hk.
 88. Sarraf ve Kuyumculukta Belge Düzeni
 89. GVK 18.md-18 Telif hakkı
 90. Usd cinsinden Fatura Kesimi
 91. V.U.K. Üzerine Açıklamalı Kitap Tavsiyesi?
 92. Yıl İçinde Bilanço Usulüne Geçiş
 93. Leasing İptallerine İlişkin Muhasebe Kayıtları Hakkında
 94. Yurtdışı Harcırah
 95. Ödenmemiş SSK Primleri Hk.
 96. Taksitlendirilmiş SSK Primlerinin Giderleştirilmesi Hk.
 97. Fason İşlenmek Üzere Gönderilen Blok Mermer.
 98. Köy Tüzel kişiliğine Ait işyerinin Kapatılması
 99. İşyeri Açarak Vergi Kayıtlı Olanlar Zorunlu Bağ-Kur?lu Sayılır
 100. Posta çeki Muhasebesi
 101. Köyü Tüzel Kişiliği
 102. Sevk İrsaliyesi Hk.
 103. Kapıdan Satış Yöntemiyle Satılan Mallar İçin Tek İrsaliye Kesilir
 104. Elektronik Ortamda Gerçekleşen Ticaretin Vergisel Boyutu
 105. Eksilen Demirbaşlar
 106. Yazdırılmış Defter Düzeltme Olur mu?
 107. Beyanneme Hangi Sıfatla Verildiği Hk.
 108. Sebze ve Meyvede Fire Uygulaması
 109. Kontör Satışı
 110. Tasfiyede Hurdaya Ayrılmış Demirbaşlar
 111. Emeklinin İşyeri Açması
 112. Sürücü Kursu Aday Hizmet Faturaları
 113. Mali Tatilde Vergi Levhası Tastiği
 114. Yarı Mamul Satın Almak
 115. Mali Tatille Haziran 2008 Dönemi KDV Beyanname Verme Süresi Ne Zamana Uzuyor?
 116. Trafikten Çekilen Araçlar
 117. Serbest Meslek Defteri
 118. Amortisman
 119. İnşaat Taahüt İşinde Geçici Vergi
 120. Yolcu Listesi ve İrsaliye
 121. Kontör Satışı ile ilgili
 122. Sigorta Aracılık Şirketlerinin Kdv Mükellefiyeti
 123. Temsil Ve Ağırlama Giderlerinin Önemi
 124. Eşantiyonlarının Gider Kaydı ve KDV Uygulaması
 125. Yeni Şirket Açılışı
 126. Diş Hekimlerin Pos Cihazları.?
 127. Geç Verilen Geçici Vergi
 128. Basit Usul Kesilen Faturalar
 129. Fatura İptali Hak.
 130. Çok Fazla Çeşit Ürün ve Fatura Kesilmesi
 131. Ytl Üzerinden Yapılan İhracat
 132. Muhtasar Mükellefiyeti
 133. Vergi Borcu Taksitlendirmesine Geçici Vergi Dahil Olmaz mı?
 134. Avukatlarda Topluluk Sigortası Primi Gidere Atılır mı?
 135. Kira Hk.
 136. Müstahsilden - Fasona Sevkte Belge Düzeni
 137. İşletme Defterine Tabi İşyerinin Devri
 138. Verilen Çekin Nakit Ödenip İptal Edilmesi
 139. Nakliye bedelinin satış faturasına yansıtılması hk.
 140. Hizmet Faturası Hk.
 141. Asgari Geçim İndiriminde Yanlışlık ve düzeltme
 142. TAŞINDI: Kdv Tevkifatı
 143. TAŞINDI: Tasfiye Başlangıç Tarihi
 144. Kesilen Faturalardaki ÖTV
 145. Serbest Meslek Faaliyetlerinde Gelir Gider Oranı...İlginç..
 146. Puan Toplama ve Kart Uygulaması
 147. Tastikli Koçandaki Vergi Numarasının Yanlış Olması
 148. Hizmet Faturası İadesi Hk.
 149. Yurtdışı İşlemler?
 150. Konsinye Satışlar
 151. Aylık - Üç Aylık Muhtasar Beyanname
 152. Taşıma İrsaliyesi ile ilgili..
 153. Promosyon Hk.
 154. Anaokulları,Anasınıfları,Kreşler ve Sos.Tesis.Muhasebe Standartları
 155. Motosiklet Satılması
 156. Maliye Açılışı Kabul Etmiyor Yorumunuz ?
 157. Sürücü Kursu İnceleme
 158. Şirket Araç Satış Haddi Nedir?
 159. Yazar Kasa Hakkında
 160. Vergi Levha Tasdik Listesinin Geç Verilmesi
 161. Belediyelerden Kiralanan işyerleri
 162. Vergi Borcu Taksitlendirmesi
 163. Yazar Kasa Alımı
 164. İnternetten Satış ve Belgeleme Hk.
 165. İşletmeden Çalınan Çelik Kasa
 166. 8.000 Ytl Üzeri Ödeme ve Tahsilatlar
 167. Kayıp Mükellef
 168. Bilgi Vermemeye Özel Usulsüzlük Cezası
 169. Satılan malın nakliyesi ve teslimatı irsaliye kesilerek ispatlanmalıdır
 170. Şirket Tarafından Basılan Fatura ve İrsaliye
 171. Boş Muhtasar Beyanı Verilmedi.Yardım!
 172. Kanuni Süresinden Sonra verilen e-beyanname
 173. Fatura Koçanının Kaybolması
 174. VUK 353/2. Mad. Gereğince Birden Fazla Müşteriye Kesilmeyen Fiş veya ÖKC Fişi
 175. 2008 Yılında Elde Edilen Kâr Paylarında Vergilendirme
 176. Bilgisayar Teknik Servis
 177. E-Beyan Kesilen ÖUZ Cezası ve Uzlaşma Hk.
 178. e Beyanname Hk.
 179. BA Formunda Uyuşmazlık
 180. Mükellefin Geçmiş Yıl Zararı Hatalı İşlemde Re'sen Dikkate Alınmaz
 181. Ödenmeden Mahsup Edilen Geç.Ver.Nin 1086 Gecikme Zammı?....
 182. Zamanında Verilmeyen Beyannamenin Verilmesinde Yanlış Kutucuğun Seçilmesi
 183. Mali Tatil ile İlgili
 184. Demirbaş Satışı
 185. İş Merkezi İçi Taşımalarda Kullanılacak Belgeler
 186. Yangın Merdiveni Amortismanı
 187. 145 Seri No' lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında
 188. Muhtasar Beyanname hk.
 189. 1. Ayda Kesilen Satış Faturasının İptali..
 190. Nakliye poliçesi Hk.
 191. Gayrimenkul ve Araç Alıp-Satanlar Dikkat!
 192. e-Beyannameyi Düzeltirken Pişmanlık İşaretini Unutmayın
 193. Pos Makinası Kullandırmak
 194. Aynı Hesap Döneminde İki Defter Tasdik Edilirmi?
 195. Limited şirket hissesi: Almayın da satmayın da
 196. Kendi Kendine Fatura Düzenleme
 197. Ayın Elemanına Verilen Altın
 198. Sabit Kıymet Sınırı
 199. Vergi Denetimi İstenen Belgeler
 200. Fason İşinde Mahsup
 201. Şirketin Vazgeçtiği Alacaklar, 3 Yıl Boyunca Özel Hesapta İzleniyor
 202. Hurdaya Ayrılan Y. Kasa Aktiften Nasıl Düşülür?
 203. Kanuni Süresinden Sonra Beyan
 204. Düzeltme Muhtasar Beyanı
 205. Sözleşme Damga Vergisi
 206. Avukat Serbest Meslek Makbuzu
 207. Mükellef Olmayan Gerçek Kişlerin Gayrimenkul Satımı
 208. Tebliğ Tarihi
 209. Kooperatifler yasası Değişiyor
 210. Araç satış ve devirlerde yeni dönem Noterden araç satışı sona eriyor
 211. Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak
 212. Vergi Levhası Şekli
 213. Ltd. Şti. Tasfiyesi
 214. Yurt Dışı Fatura
 215. Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Şirketler
 216. Yeni Açılan İşyerinin Vergi Levhası Tasdikinin Bildirim Süresi Hakkında.
 217. Düzeltme Beyannamesine 352/1 e göre 3073 Usulsüzlük Cezası Kesilir mi?
 218. Limited Şirket Borçlarına Düzenleme
 219. Sponsorluk
 220. Beyanname Cezası
 221. Merkez Bankası Kur Alma Günü
 222. Kira
 223. 15 Yaşındaki Çocuk Vergi Mükellefi Olabilir mi?
 224. AB Muktesebatına Göre Fatura Nizamı VUK' la Karşılaştırma
 225. BA FORMU
 226. Finansal Kiralamada Duraksama Konuları
 227. Fatura ve İrsaliye Hazırlarken Dikkat!
 228. İştirakler Değerleme
 229. Mükellefiyet Nakli
 230. Oto Alım-Satım Komisyonculuğu
 231. Sigorta Acentelerinin Hizmet Alımı?
 232. AR-GE Teşviklerinin Transfer Fiyatlaması Yönü
 233. B Formu Süre Uzatılması..
 234. Banka Hesap Özetlerinin Muhasebe Kayıtları
 235. Deneme Amaçlı Gönderilen İrsaliye
 236. Şirkete Alınan Gayrimenkul
 237. Soru veya yorum değil sadece öneri...
 238. Fason Dikimi için Mal Sevki
 239. Araç Muayene Harcı
 240. Vergi Levhası Özelge
 241. 8000 YTL Üstü Banka Yoluyla Ödeme
 242. 35.000 YTL lik Kapalı Fatura
 243. Hekimlere POS Kullanma Mecburiyeti Başlıyor
 244. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Satışları
 245. MUKTEZA_BS Formu - Kime Kesildiği Belli Olmayan YZ Fişi
 246. Kanuni Süresinden Sonra..
 247. Nakil ve Düzeltme Beyanı Hk.
 248. Defter ve Belge İbraz Etmeme Sebebiyle Ceza!!!!
 249. Gider Fişlerinin ve Z Raporlarının Kayıtları
 250. Personele Verilen Avansların Boyutu