PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Kaç tane B Formu Yaptınız/Yapacaksınız..
 2. Yurtdışından gln paraya bankanın vermemesi
 3. Müşterimize Borç Kullandırma
 4. elektronik ortamda kıst dönem (tasfiye beyannamesi)..
 5. Özelgelerle Ba - Bs
 6. babs formu geç gelen alış ft.lar
 7. vergi dairesine bildirim
 8. İşletme Defterinde Amortisman
 9. BA BS lerle ilgili ikilem ??? yanlış mı anladım yoksa??
 10. 2007 Ba Bs Formlarının Verilmemesinden Kaynaklanan Ceza İçin Mahkeme Dilekçe Örn
 11. Fatura Farkı
 12. İşyerinde Vergi Levhası Mecburiyeti Kalkıyor. !
 13. Ba-Bs Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması Gündemde
 14. Ödenecek Vergi Gider Yazılamayacak
 15. Dövizli İşlemlerin Muhasebe Kaydında Soru ?
 16. ba bs evrak sayısı (diğer konuların içinde göremediğimden açıyorum)
 17. dernek gider makbuzu?????
 18. Vergi Borçlarının Ödenmesinde Kolaylık
 19. İvazsız Edinilen Hisse Senetlerinin Vergilendirilmesi
 20. düzeltme ( sonuç aynı )
 21. yaaarkasanın süresinde alınamaması
 22. amortisman oranı
 23. A.Ş. Damga verigisinin süresinde verilmemesi
 24. bs ve bs'da nihai tüketiciye satış.
 25. satış iskontoları
 26. Muhtasarda düzeltme
 27. Vergi Levhası Tasdiki İçin Süre
 28. fondan kesilen stopajin kaydi
 29. Home/Ofis işyerinin kira stopajı hk.
 30. DEFTERİN YANLIŞ YAZDIRILMASI
 31. Turizm Acentesi
 32. Ba Bs ( İade Faturaları )
 33. İkinci el Araç alışında amortisman uygulaması
 34. İştirakler veya Bağlı Ortaklıklar Hesabı - Enflasyon Düzeltmesi
 35. Adres Değişikliği
 36. AYNI İRSALİYEYE 2 AYRI FATURA
 37. şirket ortaklarının ev telefonunu giderleştirilmesi
 38. hangisi mükellef olmalı
 39. Müstahsil Makbuuzu
 40. Yasal defterlerin yetersiz olması yetmemesi
 41. GMSİ Pişmanlık Beyannamesi
 42. Düzeltme Muhtasarda Ceza
 43. Diş Hekimlerinde Pos Cihazı Uygulaması
 44. Amortisman Ayırma Sınırı
 45. Devralınan şirket için ek defter tasdiki
 46. gerçekte var olmayan stokların durumu
 47. Hangi Kur?
 48. Vergi Mahkemesine Dava Açma Yetkisi
 49. Şirketler arasındaki Kira Sözleşmesi
 50. amortisman hk.
 51. belge düzeni hk.
 52. defter tasdik
 53. tevkifatlı kestiğimiz faturalarda vergi dairesine bildirimde bulunmalımıyız?
 54. BA-BS Alıcı Satıcı Ay Bazında Aynı Tutarı Nasıl Beyan Eder?
 55. Gezici Otobüs ile Şehirlerarası Ticaret
 56. e-Bildirge Beyannamesine Vergi Ziyaı Cezası.
 57. Faturanın Düzenlenmesi Mecburiyeti Ödemeye Değil ?TESLİM?e Bağlıdır
 58. Tasdik Edilecek Defterler
 59. Hisse Devri
 60. Kantar Farkları
 61. Geçmişe Dönük İptal Edilecek Ft.lar
 62. Kiralık Taşıtlarda Vergi Levhası Zorunluluğu
 63. İşe Başlama
 64. İşyerini Kapatan Tüzel Kişinin B Formu
 65. Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi
 66. Ba Bs Formlarında Kdv.si Olmayan Tekel Maddesi Alış Satışları
 67. Ödeme Emri
 68. Usulsüz Fatura
 69. Mal İadesi Hakkında
 70. Servis Hizmetinde Kullanılan Hususi Aracın İşletmeden Çekilmesi
 71. Leasing (Finansal Kiralama) İşlemlerinde KDV İadesi
 72. Malın Fat.Düzenlenmesinden Sonra Sevk İrsaliyesi İle Sevki Mümkün mü
 73. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu Nasıl Yapılır?
 74. Mükellefiyetin Terk Edilmesi Halinde İndirim Yoluyla Giderilemeyen Katma Değer
 75. KDV beyannamesi-düzeltme beyannamesi
 76. Fiş kesme sınırı
 77. sevk irsaliyesi hak.
 78. inşaat yapım maliyet programı
 79. Konaklama İşletmelerinde Belge Düzeni
 80. Vergi Beyanlarında Karşılaşılan Durumlar Hakkında!!!!
 81. İrsaliyeli Faturada ''saat'' yazılmaması
 82. Fatura Nüshaları
 83. Yazar Kasa Fiş Kullanımı
 84. Telefon Faturaları
 85. POS'dan USD satış
 86. Sonra Ulaşan Faturalar B Formlarına Nasıl Yansıyacak?
 87. Kaybedilen ve Tedarik Edilemeyen Gider Faturaları?
 88. Belgelerin Yanması Ve Kaybolması Halinde Çözüm Yolu
 89. POS Bilgileri
 90. Şirket Faaliyeti Hk.
 91. Farklı Bir Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması
 92. İşletmeye Alınan Arsa ve Araziler Hangi Değere Göre Kaydedilir?
 93. Yevmiye Defterinin Aradaki İki Sayfası Kayıp
 94. Yargı Kararlarında Zirai Kazançlarda Vergileme
 95. Ticari Aracı Hususi Kullanmak İçin Plaka Alabilir miyim?
 96. Dernek Adına Bağış Almak.?
 97. BA BS Formları ile ilgili Makaledeki Yorum
 98. Fatura Düzenleme Sınırı
 99. Sermaye Artışının Bildirimi Hk.
 100. Fatura İptalleri
 101. Fatura Malın Tesliminden Ssonra 7 Gün İçinde Tanzim Edilmelidir.
 102. Özkaynaklardan Kayden Çekilen Tutar
 103. Pos Cihazıyla Yapılan Satışlar Hakkında....
 104. Noterden Araç satışı
 105. İrsaliyeli Fatura Cezası
 106. Sermaye Şirketlerinde II.Tertip Yasal Yedek Akçe
 107. İrsaliyeli Faturada Saat Yazımı
 108. İrsaliye Kesemiyorum
 109. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 37
 110. Tevsik Zorunluluğu Olmayan Ödeme ve Tahsilat Yapabilecek Kurumlar Hakkında
 111. Merkezden Şubeye Mal Nakli
 112. Cami Yaptırma derneğinde Çalışan İşçinin Stopaj Durumu!!!!
 113. Götürü İhracat Gideri
 114. Muhtasar Beyannamenin Üç Aylık Olarak Verilmesi
 115. Tek Düzen Hesap Planına Uymama Cezaları
 116. Kirasını Elden Tahsil Edene, En Az 320 YTL Para Cezası Geliyor
 117. Bedelsiz İhracat
 118. Resmi Defterler Mühür ve Sayfa Numarası Farklı Yerde
 119. Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi
 120. Vergi Levhasının Tastiki
 121. Sevk irsaliyesi
 122. Otomobil Lastik Ve Jant Faydalı Ömrü
 123. İrsaliyeli Fatura
 124. Devlet Kurumlarına Bağlı Döner Sermayelerden Alınan Faturalar
 125. Ba - Bs de Vadeler! "05.09.2008" ve "05.11.2008"
 126. Tek Tespit midir ?
 127. Doktorların POS Mak. Değ.
 128. Sürücü Kursu İnceleme Sonuçları
 129. 2007 BA-BS formları
 130. Gayrimenkul Vergileri
 131. Dövizli Satış
 132. E-Beyan
 133. Muhasebe Kayıtlarını Belgelendirme
 134. Tazminat
 135. Mahkeme Yoluyla Tasfiye
 136. Düzeltme Beyannamesi
 137. S.M. Makbuzu mu, POS Raporu mu İşlenecek
 138. Sahte Belge mi, Belgesiz Kayıt mı
 139. Persolene Ödenen Aylık Araba Kira Bedeli
 140. Şube Açılışı Hk.
 141. Kendi Kendine Nakliye Faturası Düzenleme
 142. Asgari Fatura ve Sevk İrsaliyesi Bilgileri
 143. Elektronik Ortamda Beyanname Gönderimi İle İlgili Yeni Düzenleme
 144. Türk Lirasına Geçiş Projesi Ve Hukuki Finansal Düzenlemeler
 145. Bs ve Ba Mutabakatsızlık.
 146. Kur Farkları Nedeniyle Cezalı Tarhiyat
 147. Esnaflara Dağıtılan Faizsiz Kredi Hakkında
 148. Eczanede Stok Fazlası
 149. Yasak Faaliyetlerin Gelirini Vergiye Tabii Tutmak????
 150. Basit Usül Seyyar Satıcı İl Dışına Mal Satışına Çıkabilir mi?
 151. Transfer Fiyatlandırması - E-Kitap
 152. Türk Lirası'nın aşırı değer kazanması açısından mali tablolar
 153. İşe Başlama
 154. Ba Bildiriminde Özel Bir Durum
 155. Elektronik Ortamda Beyanname Cezası
 156. Ba Bs formları yaklaşırken
 157. Taşıt Satışı Hk.
 158. İnternetten Satışta Kayıt
 159. Defter Tasdiği
 160. Yurtdışı Çıkış Harcı
 161. Resmi Defterlerin İbraz Edilememesi
 162. 386 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
 163. Hal Dışında Toptan Meyve ve Sebze Pazarlama
 164. Yazar Kasadan Boş ta olsa Rapor alma
 165. apartman sitelerde çalışan güvenlik görevlisinde stopaj kesintisi varmı???
 166. Mahsup Edilemeyen Geçici Vergileri İade Almak
 167. Ortaklardan Alınan Vadeli Çekler
 168. sevk irsaliyesi
 169. Dövizli kiralama?
 170. 3 Aylık muhtasar mı aylık mı ?
 171. inşaat mühendisleriyle ilgili lütfen yardımmm
 172. Damga Vergisi Beyannamesi
 173. yeniden ökc alımında, 1 nolu z raporu ve bildirim süresi?
 174. Gider pusulası
 175. Kur Farkı Faturası ya da Gideri
 176. Borsada rayici olmayan yabancı paraların değerlemesi
 177. Şirketleşmek,Vergi Avantajı Sağlar mı?
 178. Ucretlerden kesilen icra kesintilerinin damga vergisi konusundaki durumu
 179. Adli tatil ve dava açma süresi.
 180. Sera çiçekcisi ve Fidancılık işi
 181. yeni şirket açılış bilançosu
 182. Özel Maliyet Amortisman Giderleri Hk.
 183. Sarraf ve Kuyumculukta Belge Düzeni
 184. GVK 18.md-18 Telif hakkı
 185. Usd cinsinden Fatura Kesimi
 186. V.U.K. Üzerine Açıklamalı Kitap Tavsiyesi?
 187. Yıl İçinde Bilanço Usulüne Geçiş
 188. Leasing İptallerine İlişkin Muhasebe Kayıtları Hakkında
 189. Yurtdışı Harcırah
 190. Ödenmemiş SSK Primleri Hk.
 191. Taksitlendirilmiş SSK Primlerinin Giderleştirilmesi Hk.
 192. Fason İşlenmek Üzere Gönderilen Blok Mermer.
 193. Köy Tüzel kişiliğine Ait işyerinin Kapatılması
 194. İşyeri Açarak Vergi Kayıtlı Olanlar Zorunlu Bağ-Kur?lu Sayılır
 195. Posta çeki Muhasebesi
 196. Köyü Tüzel Kişiliği
 197. Sevk İrsaliyesi Hk.
 198. Kapıdan Satış Yöntemiyle Satılan Mallar İçin Tek İrsaliye Kesilir
 199. Elektronik Ortamda Gerçekleşen Ticaretin Vergisel Boyutu
 200. Eksilen Demirbaşlar
 201. Yazdırılmış Defter Düzeltme Olur mu?
 202. Beyanneme Hangi Sıfatla Verildiği Hk.
 203. Sebze ve Meyvede Fire Uygulaması
 204. Kontör Satışı
 205. Tasfiyede Hurdaya Ayrılmış Demirbaşlar
 206. Emeklinin İşyeri Açması
 207. Sürücü Kursu Aday Hizmet Faturaları
 208. Mali Tatilde Vergi Levhası Tastiği
 209. Yarı Mamul Satın Almak
 210. Mali Tatille Haziran 2008 Dönemi KDV Beyanname Verme Süresi Ne Zamana Uzuyor?
 211. Trafikten Çekilen Araçlar
 212. Serbest Meslek Defteri
 213. Amortisman
 214. İnşaat Taahüt İşinde Geçici Vergi
 215. Yolcu Listesi ve İrsaliye
 216. Kontör Satışı ile ilgili
 217. Sigorta Aracılık Şirketlerinin Kdv Mükellefiyeti
 218. Temsil Ve Ağırlama Giderlerinin Önemi
 219. Eşantiyonlarının Gider Kaydı ve KDV Uygulaması
 220. Yeni Şirket Açılışı
 221. Diş Hekimlerin Pos Cihazları.?
 222. Geç Verilen Geçici Vergi
 223. Basit Usul Kesilen Faturalar
 224. Fatura İptali Hak.
 225. Çok Fazla Çeşit Ürün ve Fatura Kesilmesi
 226. Ytl Üzerinden Yapılan İhracat
 227. Muhtasar Mükellefiyeti
 228. Vergi Borcu Taksitlendirmesine Geçici Vergi Dahil Olmaz mı?
 229. Avukatlarda Topluluk Sigortası Primi Gidere Atılır mı?
 230. Kira Hk.
 231. Müstahsilden - Fasona Sevkte Belge Düzeni
 232. İşletme Defterine Tabi İşyerinin Devri
 233. Verilen Çekin Nakit Ödenip İptal Edilmesi
 234. Nakliye bedelinin satış faturasına yansıtılması hk.
 235. Hizmet Faturası Hk.
 236. Asgari Geçim İndiriminde Yanlışlık ve düzeltme
 237. TAŞINDI: Kdv Tevkifatı
 238. TAŞINDI: Tasfiye Başlangıç Tarihi
 239. Kesilen Faturalardaki ÖTV
 240. Serbest Meslek Faaliyetlerinde Gelir Gider Oranı...İlginç..
 241. Puan Toplama ve Kart Uygulaması
 242. Tastikli Koçandaki Vergi Numarasının Yanlış Olması
 243. Hizmet Faturası İadesi Hk.
 244. Yurtdışı İşlemler?
 245. Konsinye Satışlar
 246. Aylık - Üç Aylık Muhtasar Beyanname
 247. Taşıma İrsaliyesi ile ilgili..
 248. Promosyon Hk.
 249. Anaokulları,Anasınıfları,Kreşler ve Sos.Tesis.Muhasebe Standartları
 250. Motosiklet Satılması