PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Yeniden değerleme oranının etkileri
 2. Vergi Borçlarının taksitlendirilmesi
 3. BABS SÜRE UZADI
 4. Ba-Bs 10 Kasıma kadar uzatıldı.
 5. ACİLLL Tasfiye kurumlar Beyannamesi
 6. acil yardım!!!!!!!!ba-bs
 7. Taşıt Satışlarını Bs de gösterilmesi
 8. Babs Sigorta Aracılık Hizmetleri Ba Formu Verecek mi?
 9. ba-bs özel iletişim vergisi
 10. vergi no veya tc no
 11. ba-bs forumlarında diğer mal ve hizmetler toplamı
 12. 2008 Bitmeden Biten Yasal Yevmiye Defteri
 13. Vergi Dairesine Makbuz Kesmek
 14. Gümrükte Ödenen Kdv/ Ba Formu
 15. Bu giderler Ba formunda dikkate alınacak mı ?
 16. Faturalı Kira Bedeli.?
 17. Ba Bs Formunda Süre Uzatımı Var mı?
 18. madde 18 kapsamında vergiden muaf kişiler ve BA Formu ilişkisi
 19. Kiralarlar Ba formlarına dahil edilmeyecek
 20. BA BS Formları
 21. sigortacılık aracılık şirketi
 22. Mükerrer 355 'e Göre Açılan Dava ( Geç Beyan Davası ) Kazanıldı
 23. Alınan Hizmet Bedelinin İadesi
 24. Kaç tane B Formu Yaptınız/Yapacaksınız..
 25. Yurtdışından gln paraya bankanın vermemesi
 26. Müşterimize Borç Kullandırma
 27. elektronik ortamda kıst dönem (tasfiye beyannamesi)..
 28. Özelgelerle Ba - Bs
 29. babs formu geç gelen alış ft.lar
 30. vergi dairesine bildirim
 31. İşletme Defterinde Amortisman
 32. BA BS lerle ilgili ikilem ??? yanlış mı anladım yoksa??
 33. 2007 Ba Bs Formlarının Verilmemesinden Kaynaklanan Ceza İçin Mahkeme Dilekçe Örn
 34. Fatura Farkı
 35. İşyerinde Vergi Levhası Mecburiyeti Kalkıyor. !
 36. Ba-Bs Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması Gündemde
 37. Ödenecek Vergi Gider Yazılamayacak
 38. Dövizli İşlemlerin Muhasebe Kaydında Soru ?
 39. ba bs evrak sayısı (diğer konuların içinde göremediğimden açıyorum)
 40. dernek gider makbuzu?????
 41. Vergi Borçlarının Ödenmesinde Kolaylık
 42. İvazsız Edinilen Hisse Senetlerinin Vergilendirilmesi
 43. düzeltme ( sonuç aynı )
 44. yaaarkasanın süresinde alınamaması
 45. amortisman oranı
 46. A.Ş. Damga verigisinin süresinde verilmemesi
 47. bs ve bs'da nihai tüketiciye satış.
 48. satış iskontoları
 49. Muhtasarda düzeltme
 50. Vergi Levhası Tasdiki İçin Süre
 51. fondan kesilen stopajin kaydi
 52. Home/Ofis işyerinin kira stopajı hk.
 53. DEFTERİN YANLIŞ YAZDIRILMASI
 54. Turizm Acentesi
 55. Ba Bs ( İade Faturaları )
 56. İkinci el Araç alışında amortisman uygulaması
 57. İştirakler veya Bağlı Ortaklıklar Hesabı - Enflasyon Düzeltmesi
 58. Adres Değişikliği
 59. AYNI İRSALİYEYE 2 AYRI FATURA
 60. şirket ortaklarının ev telefonunu giderleştirilmesi
 61. hangisi mükellef olmalı
 62. Müstahsil Makbuuzu
 63. Yasal defterlerin yetersiz olması yetmemesi
 64. GMSİ Pişmanlık Beyannamesi
 65. Düzeltme Muhtasarda Ceza
 66. Diş Hekimlerinde Pos Cihazı Uygulaması
 67. Amortisman Ayırma Sınırı
 68. Devralınan şirket için ek defter tasdiki
 69. gerçekte var olmayan stokların durumu
 70. Hangi Kur?
 71. Vergi Mahkemesine Dava Açma Yetkisi
 72. Şirketler arasındaki Kira Sözleşmesi
 73. amortisman hk.
 74. belge düzeni hk.
 75. defter tasdik
 76. tevkifatlı kestiğimiz faturalarda vergi dairesine bildirimde bulunmalımıyız?
 77. BA-BS Alıcı Satıcı Ay Bazında Aynı Tutarı Nasıl Beyan Eder?
 78. Gezici Otobüs ile Şehirlerarası Ticaret
 79. e-Bildirge Beyannamesine Vergi Ziyaı Cezası.
 80. Faturanın Düzenlenmesi Mecburiyeti Ödemeye Değil ?TESLİM?e Bağlıdır
 81. Tasdik Edilecek Defterler
 82. Hisse Devri
 83. Kantar Farkları
 84. Geçmişe Dönük İptal Edilecek Ft.lar
 85. Kiralık Taşıtlarda Vergi Levhası Zorunluluğu
 86. İşe Başlama
 87. İşyerini Kapatan Tüzel Kişinin B Formu
 88. Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi
 89. Ba Bs Formlarında Kdv.si Olmayan Tekel Maddesi Alış Satışları
 90. Ödeme Emri
 91. Usulsüz Fatura
 92. Mal İadesi Hakkında
 93. Servis Hizmetinde Kullanılan Hususi Aracın İşletmeden Çekilmesi
 94. Leasing (Finansal Kiralama) İşlemlerinde KDV İadesi
 95. Malın Fat.Düzenlenmesinden Sonra Sevk İrsaliyesi İle Sevki Mümkün mü
 96. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu Nasıl Yapılır?
 97. Mükellefiyetin Terk Edilmesi Halinde İndirim Yoluyla Giderilemeyen Katma Değer
 98. KDV beyannamesi-düzeltme beyannamesi
 99. Fiş kesme sınırı
 100. sevk irsaliyesi hak.
 101. inşaat yapım maliyet programı
 102. Konaklama İşletmelerinde Belge Düzeni
 103. Vergi Beyanlarında Karşılaşılan Durumlar Hakkında!!!!
 104. İrsaliyeli Faturada ''saat'' yazılmaması
 105. Fatura Nüshaları
 106. Yazar Kasa Fiş Kullanımı
 107. Telefon Faturaları
 108. POS'dan USD satış
 109. Sonra Ulaşan Faturalar B Formlarına Nasıl Yansıyacak?
 110. Kaybedilen ve Tedarik Edilemeyen Gider Faturaları?
 111. Belgelerin Yanması Ve Kaybolması Halinde Çözüm Yolu
 112. POS Bilgileri
 113. Şirket Faaliyeti Hk.
 114. Farklı Bir Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması
 115. İşletmeye Alınan Arsa ve Araziler Hangi Değere Göre Kaydedilir?
 116. Yevmiye Defterinin Aradaki İki Sayfası Kayıp
 117. Yargı Kararlarında Zirai Kazançlarda Vergileme
 118. Ticari Aracı Hususi Kullanmak İçin Plaka Alabilir miyim?
 119. Dernek Adına Bağış Almak.?
 120. BA BS Formları ile ilgili Makaledeki Yorum
 121. Fatura Düzenleme Sınırı
 122. Sermaye Artışının Bildirimi Hk.
 123. Fatura İptalleri
 124. Fatura Malın Tesliminden Ssonra 7 Gün İçinde Tanzim Edilmelidir.
 125. Özkaynaklardan Kayden Çekilen Tutar
 126. Pos Cihazıyla Yapılan Satışlar Hakkında....
 127. Noterden Araç satışı
 128. İrsaliyeli Fatura Cezası
 129. Sermaye Şirketlerinde II.Tertip Yasal Yedek Akçe
 130. İrsaliyeli Faturada Saat Yazımı
 131. İrsaliye Kesemiyorum
 132. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 37
 133. Tevsik Zorunluluğu Olmayan Ödeme ve Tahsilat Yapabilecek Kurumlar Hakkında
 134. Merkezden Şubeye Mal Nakli
 135. Cami Yaptırma derneğinde Çalışan İşçinin Stopaj Durumu!!!!
 136. Götürü İhracat Gideri
 137. Muhtasar Beyannamenin Üç Aylık Olarak Verilmesi
 138. Tek Düzen Hesap Planına Uymama Cezaları
 139. Kirasını Elden Tahsil Edene, En Az 320 YTL Para Cezası Geliyor
 140. Bedelsiz İhracat
 141. Resmi Defterler Mühür ve Sayfa Numarası Farklı Yerde
 142. Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi
 143. Vergi Levhasının Tastiki
 144. Sevk irsaliyesi
 145. Otomobil Lastik Ve Jant Faydalı Ömrü
 146. İrsaliyeli Fatura
 147. Devlet Kurumlarına Bağlı Döner Sermayelerden Alınan Faturalar
 148. Ba - Bs de Vadeler! "05.09.2008" ve "05.11.2008"
 149. Tek Tespit midir ?
 150. Doktorların POS Mak. Değ.
 151. Sürücü Kursu İnceleme Sonuçları
 152. 2007 BA-BS formları
 153. Gayrimenkul Vergileri
 154. Dövizli Satış
 155. E-Beyan
 156. Muhasebe Kayıtlarını Belgelendirme
 157. Tazminat
 158. Mahkeme Yoluyla Tasfiye
 159. Düzeltme Beyannamesi
 160. S.M. Makbuzu mu, POS Raporu mu İşlenecek
 161. Sahte Belge mi, Belgesiz Kayıt mı
 162. Persolene Ödenen Aylık Araba Kira Bedeli
 163. Şube Açılışı Hk.
 164. Kendi Kendine Nakliye Faturası Düzenleme
 165. Asgari Fatura ve Sevk İrsaliyesi Bilgileri
 166. Elektronik Ortamda Beyanname Gönderimi İle İlgili Yeni Düzenleme
 167. Türk Lirasına Geçiş Projesi Ve Hukuki Finansal Düzenlemeler
 168. Bs ve Ba Mutabakatsızlık.
 169. Kur Farkları Nedeniyle Cezalı Tarhiyat
 170. Esnaflara Dağıtılan Faizsiz Kredi Hakkında
 171. Eczanede Stok Fazlası
 172. Yasak Faaliyetlerin Gelirini Vergiye Tabii Tutmak????
 173. Basit Usül Seyyar Satıcı İl Dışına Mal Satışına Çıkabilir mi?
 174. Transfer Fiyatlandırması - E-Kitap
 175. Türk Lirası'nın aşırı değer kazanması açısından mali tablolar
 176. İşe Başlama
 177. Ba Bildiriminde Özel Bir Durum
 178. Elektronik Ortamda Beyanname Cezası
 179. Ba Bs formları yaklaşırken
 180. Taşıt Satışı Hk.
 181. İnternetten Satışta Kayıt
 182. Defter Tasdiği
 183. Yurtdışı Çıkış Harcı
 184. Resmi Defterlerin İbraz Edilememesi
 185. 386 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
 186. Hal Dışında Toptan Meyve ve Sebze Pazarlama
 187. Yazar Kasadan Boş ta olsa Rapor alma
 188. apartman sitelerde çalışan güvenlik görevlisinde stopaj kesintisi varmı???
 189. Mahsup Edilemeyen Geçici Vergileri İade Almak
 190. Ortaklardan Alınan Vadeli Çekler
 191. sevk irsaliyesi
 192. Dövizli kiralama?
 193. 3 Aylık muhtasar mı aylık mı ?
 194. inşaat mühendisleriyle ilgili lütfen yardımmm
 195. Damga Vergisi Beyannamesi
 196. yeniden ökc alımında, 1 nolu z raporu ve bildirim süresi?
 197. Gider pusulası
 198. Kur Farkı Faturası ya da Gideri
 199. Borsada rayici olmayan yabancı paraların değerlemesi
 200. Şirketleşmek,Vergi Avantajı Sağlar mı?
 201. Ucretlerden kesilen icra kesintilerinin damga vergisi konusundaki durumu
 202. Adli tatil ve dava açma süresi.
 203. Sera çiçekcisi ve Fidancılık işi
 204. yeni şirket açılış bilançosu
 205. Özel Maliyet Amortisman Giderleri Hk.
 206. Sarraf ve Kuyumculukta Belge Düzeni
 207. GVK 18.md-18 Telif hakkı
 208. Usd cinsinden Fatura Kesimi
 209. V.U.K. Üzerine Açıklamalı Kitap Tavsiyesi?
 210. Yıl İçinde Bilanço Usulüne Geçiş
 211. Leasing İptallerine İlişkin Muhasebe Kayıtları Hakkında
 212. Yurtdışı Harcırah
 213. Ödenmemiş SSK Primleri Hk.
 214. Taksitlendirilmiş SSK Primlerinin Giderleştirilmesi Hk.
 215. Fason İşlenmek Üzere Gönderilen Blok Mermer.
 216. Köy Tüzel kişiliğine Ait işyerinin Kapatılması
 217. İşyeri Açarak Vergi Kayıtlı Olanlar Zorunlu Bağ-Kur?lu Sayılır
 218. Posta çeki Muhasebesi
 219. Köyü Tüzel Kişiliği
 220. Sevk İrsaliyesi Hk.
 221. Kapıdan Satış Yöntemiyle Satılan Mallar İçin Tek İrsaliye Kesilir
 222. Elektronik Ortamda Gerçekleşen Ticaretin Vergisel Boyutu
 223. Eksilen Demirbaşlar
 224. Yazdırılmış Defter Düzeltme Olur mu?
 225. Beyanneme Hangi Sıfatla Verildiği Hk.
 226. Sebze ve Meyvede Fire Uygulaması
 227. Kontör Satışı
 228. Tasfiyede Hurdaya Ayrılmış Demirbaşlar
 229. Emeklinin İşyeri Açması
 230. Sürücü Kursu Aday Hizmet Faturaları
 231. Mali Tatilde Vergi Levhası Tastiği
 232. Yarı Mamul Satın Almak
 233. Mali Tatille Haziran 2008 Dönemi KDV Beyanname Verme Süresi Ne Zamana Uzuyor?
 234. Trafikten Çekilen Araçlar
 235. Serbest Meslek Defteri
 236. Amortisman
 237. İnşaat Taahüt İşinde Geçici Vergi
 238. Yolcu Listesi ve İrsaliye
 239. Kontör Satışı ile ilgili
 240. Sigorta Aracılık Şirketlerinin Kdv Mükellefiyeti
 241. Temsil Ve Ağırlama Giderlerinin Önemi
 242. Eşantiyonlarının Gider Kaydı ve KDV Uygulaması
 243. Yeni Şirket Açılışı
 244. Diş Hekimlerin Pos Cihazları.?
 245. Geç Verilen Geçici Vergi
 246. Basit Usul Kesilen Faturalar
 247. Fatura İptali Hak.
 248. Çok Fazla Çeşit Ürün ve Fatura Kesilmesi
 249. Ytl Üzerinden Yapılan İhracat
 250. Muhtasar Mükellefiyeti