PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. düzeltme ( sonuç aynı )
 2. yaaarkasanın süresinde alınamaması
 3. amortisman oranı
 4. A.Ş. Damga verigisinin süresinde verilmemesi
 5. bs ve bs'da nihai tüketiciye satış.
 6. satış iskontoları
 7. Muhtasarda düzeltme
 8. Vergi Levhası Tasdiki İçin Süre
 9. fondan kesilen stopajin kaydi
 10. Home/Ofis işyerinin kira stopajı hk.
 11. DEFTERİN YANLIŞ YAZDIRILMASI
 12. Turizm Acentesi
 13. Ba Bs ( İade Faturaları )
 14. İkinci el Araç alışında amortisman uygulaması
 15. İştirakler veya Bağlı Ortaklıklar Hesabı - Enflasyon Düzeltmesi
 16. Adres Değişikliği
 17. AYNI İRSALİYEYE 2 AYRI FATURA
 18. şirket ortaklarının ev telefonunu giderleştirilmesi
 19. hangisi mükellef olmalı
 20. Müstahsil Makbuuzu
 21. Yasal defterlerin yetersiz olması yetmemesi
 22. GMSİ Pişmanlık Beyannamesi
 23. Düzeltme Muhtasarda Ceza
 24. Diş Hekimlerinde Pos Cihazı Uygulaması
 25. Amortisman Ayırma Sınırı
 26. Devralınan şirket için ek defter tasdiki
 27. gerçekte var olmayan stokların durumu
 28. Hangi Kur?
 29. Vergi Mahkemesine Dava Açma Yetkisi
 30. Şirketler arasındaki Kira Sözleşmesi
 31. amortisman hk.
 32. belge düzeni hk.
 33. defter tasdik
 34. tevkifatlı kestiğimiz faturalarda vergi dairesine bildirimde bulunmalımıyız?
 35. BA-BS Alıcı Satıcı Ay Bazında Aynı Tutarı Nasıl Beyan Eder?
 36. Gezici Otobüs ile Şehirlerarası Ticaret
 37. e-Bildirge Beyannamesine Vergi Ziyaı Cezası.
 38. Faturanın Düzenlenmesi Mecburiyeti Ödemeye Değil ?TESLİM?e Bağlıdır
 39. Tasdik Edilecek Defterler
 40. Hisse Devri
 41. Kantar Farkları
 42. Geçmişe Dönük İptal Edilecek Ft.lar
 43. Kiralık Taşıtlarda Vergi Levhası Zorunluluğu
 44. İşe Başlama
 45. İşyerini Kapatan Tüzel Kişinin B Formu
 46. Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi
 47. Ba Bs Formlarında Kdv.si Olmayan Tekel Maddesi Alış Satışları
 48. Ödeme Emri
 49. Usulsüz Fatura
 50. Mal İadesi Hakkında
 51. Servis Hizmetinde Kullanılan Hususi Aracın İşletmeden Çekilmesi
 52. Leasing (Finansal Kiralama) İşlemlerinde KDV İadesi
 53. Malın Fat.Düzenlenmesinden Sonra Sevk İrsaliyesi İle Sevki Mümkün mü
 54. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu Nasıl Yapılır?
 55. Mükellefiyetin Terk Edilmesi Halinde İndirim Yoluyla Giderilemeyen Katma Değer
 56. KDV beyannamesi-düzeltme beyannamesi
 57. Fiş kesme sınırı
 58. sevk irsaliyesi hak.
 59. inşaat yapım maliyet programı
 60. Konaklama İşletmelerinde Belge Düzeni
 61. Vergi Beyanlarında Karşılaşılan Durumlar Hakkında!!!!
 62. İrsaliyeli Faturada ''saat'' yazılmaması
 63. Fatura Nüshaları
 64. Yazar Kasa Fiş Kullanımı
 65. Telefon Faturaları
 66. POS'dan USD satış
 67. Sonra Ulaşan Faturalar B Formlarına Nasıl Yansıyacak?
 68. Kaybedilen ve Tedarik Edilemeyen Gider Faturaları?
 69. Belgelerin Yanması Ve Kaybolması Halinde Çözüm Yolu
 70. POS Bilgileri
 71. Şirket Faaliyeti Hk.
 72. Farklı Bir Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması
 73. İşletmeye Alınan Arsa ve Araziler Hangi Değere Göre Kaydedilir?
 74. Yevmiye Defterinin Aradaki İki Sayfası Kayıp
 75. Yargı Kararlarında Zirai Kazançlarda Vergileme
 76. Ticari Aracı Hususi Kullanmak İçin Plaka Alabilir miyim?
 77. Dernek Adına Bağış Almak.?
 78. BA BS Formları ile ilgili Makaledeki Yorum
 79. Fatura Düzenleme Sınırı
 80. Sermaye Artışının Bildirimi Hk.
 81. Fatura İptalleri
 82. Fatura Malın Tesliminden Ssonra 7 Gün İçinde Tanzim Edilmelidir.
 83. Özkaynaklardan Kayden Çekilen Tutar
 84. Pos Cihazıyla Yapılan Satışlar Hakkında....
 85. Noterden Araç satışı
 86. İrsaliyeli Fatura Cezası
 87. Sermaye Şirketlerinde II.Tertip Yasal Yedek Akçe
 88. İrsaliyeli Faturada Saat Yazımı
 89. İrsaliye Kesemiyorum
 90. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 37
 91. Tevsik Zorunluluğu Olmayan Ödeme ve Tahsilat Yapabilecek Kurumlar Hakkında
 92. Merkezden Şubeye Mal Nakli
 93. Cami Yaptırma derneğinde Çalışan İşçinin Stopaj Durumu!!!!
 94. Götürü İhracat Gideri
 95. Muhtasar Beyannamenin Üç Aylık Olarak Verilmesi
 96. Tek Düzen Hesap Planına Uymama Cezaları
 97. Kirasını Elden Tahsil Edene, En Az 320 YTL Para Cezası Geliyor
 98. Bedelsiz İhracat
 99. Resmi Defterler Mühür ve Sayfa Numarası Farklı Yerde
 100. Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi
 101. Vergi Levhasının Tastiki
 102. Sevk irsaliyesi
 103. Otomobil Lastik Ve Jant Faydalı Ömrü
 104. İrsaliyeli Fatura
 105. Devlet Kurumlarına Bağlı Döner Sermayelerden Alınan Faturalar
 106. Ba - Bs de Vadeler! "05.09.2008" ve "05.11.2008"
 107. Tek Tespit midir ?
 108. Doktorların POS Mak. Değ.
 109. Sürücü Kursu İnceleme Sonuçları
 110. 2007 BA-BS formları
 111. Gayrimenkul Vergileri
 112. Dövizli Satış
 113. E-Beyan
 114. Muhasebe Kayıtlarını Belgelendirme
 115. Tazminat
 116. Mahkeme Yoluyla Tasfiye
 117. Düzeltme Beyannamesi
 118. S.M. Makbuzu mu, POS Raporu mu İşlenecek
 119. Sahte Belge mi, Belgesiz Kayıt mı
 120. Persolene Ödenen Aylık Araba Kira Bedeli
 121. Şube Açılışı Hk.
 122. Kendi Kendine Nakliye Faturası Düzenleme
 123. Asgari Fatura ve Sevk İrsaliyesi Bilgileri
 124. Elektronik Ortamda Beyanname Gönderimi İle İlgili Yeni Düzenleme
 125. Türk Lirasına Geçiş Projesi Ve Hukuki Finansal Düzenlemeler
 126. Bs ve Ba Mutabakatsızlık.
 127. Kur Farkları Nedeniyle Cezalı Tarhiyat
 128. Esnaflara Dağıtılan Faizsiz Kredi Hakkında
 129. Eczanede Stok Fazlası
 130. Yasak Faaliyetlerin Gelirini Vergiye Tabii Tutmak????
 131. Basit Usül Seyyar Satıcı İl Dışına Mal Satışına Çıkabilir mi?
 132. Transfer Fiyatlandırması - E-Kitap
 133. Türk Lirası'nın aşırı değer kazanması açısından mali tablolar
 134. İşe Başlama
 135. Ba Bildiriminde Özel Bir Durum
 136. Elektronik Ortamda Beyanname Cezası
 137. Ba Bs formları yaklaşırken
 138. Taşıt Satışı Hk.
 139. İnternetten Satışta Kayıt
 140. Defter Tasdiği
 141. Yurtdışı Çıkış Harcı
 142. Resmi Defterlerin İbraz Edilememesi
 143. 386 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
 144. Hal Dışında Toptan Meyve ve Sebze Pazarlama
 145. Yazar Kasadan Boş ta olsa Rapor alma
 146. apartman sitelerde çalışan güvenlik görevlisinde stopaj kesintisi varmı???
 147. Mahsup Edilemeyen Geçici Vergileri İade Almak
 148. Ortaklardan Alınan Vadeli Çekler
 149. sevk irsaliyesi
 150. Dövizli kiralama?
 151. 3 Aylık muhtasar mı aylık mı ?
 152. inşaat mühendisleriyle ilgili lütfen yardımmm
 153. Damga Vergisi Beyannamesi
 154. yeniden ökc alımında, 1 nolu z raporu ve bildirim süresi?
 155. Gider pusulası
 156. Kur Farkı Faturası ya da Gideri
 157. Borsada rayici olmayan yabancı paraların değerlemesi
 158. Şirketleşmek,Vergi Avantajı Sağlar mı?
 159. Ucretlerden kesilen icra kesintilerinin damga vergisi konusundaki durumu
 160. Adli tatil ve dava açma süresi.
 161. Sera çiçekcisi ve Fidancılık işi
 162. yeni şirket açılış bilançosu
 163. Özel Maliyet Amortisman Giderleri Hk.
 164. Sarraf ve Kuyumculukta Belge Düzeni
 165. GVK 18.md-18 Telif hakkı
 166. Usd cinsinden Fatura Kesimi
 167. V.U.K. Üzerine Açıklamalı Kitap Tavsiyesi?
 168. Yıl İçinde Bilanço Usulüne Geçiş
 169. Leasing İptallerine İlişkin Muhasebe Kayıtları Hakkında
 170. Yurtdışı Harcırah
 171. Ödenmemiş SSK Primleri Hk.
 172. Taksitlendirilmiş SSK Primlerinin Giderleştirilmesi Hk.
 173. Fason İşlenmek Üzere Gönderilen Blok Mermer.
 174. Köy Tüzel kişiliğine Ait işyerinin Kapatılması
 175. İşyeri Açarak Vergi Kayıtlı Olanlar Zorunlu Bağ-Kur?lu Sayılır
 176. Posta çeki Muhasebesi
 177. Köyü Tüzel Kişiliği
 178. Sevk İrsaliyesi Hk.
 179. Kapıdan Satış Yöntemiyle Satılan Mallar İçin Tek İrsaliye Kesilir
 180. Elektronik Ortamda Gerçekleşen Ticaretin Vergisel Boyutu
 181. Eksilen Demirbaşlar
 182. Yazdırılmış Defter Düzeltme Olur mu?
 183. Beyanneme Hangi Sıfatla Verildiği Hk.
 184. Sebze ve Meyvede Fire Uygulaması
 185. Kontör Satışı
 186. Tasfiyede Hurdaya Ayrılmış Demirbaşlar
 187. Emeklinin İşyeri Açması
 188. Sürücü Kursu Aday Hizmet Faturaları
 189. Mali Tatilde Vergi Levhası Tastiği
 190. Yarı Mamul Satın Almak
 191. Mali Tatille Haziran 2008 Dönemi KDV Beyanname Verme Süresi Ne Zamana Uzuyor?
 192. Trafikten Çekilen Araçlar
 193. Serbest Meslek Defteri
 194. Amortisman
 195. İnşaat Taahüt İşinde Geçici Vergi
 196. Yolcu Listesi ve İrsaliye
 197. Kontör Satışı ile ilgili
 198. Sigorta Aracılık Şirketlerinin Kdv Mükellefiyeti
 199. Temsil Ve Ağırlama Giderlerinin Önemi
 200. Eşantiyonlarının Gider Kaydı ve KDV Uygulaması
 201. Yeni Şirket Açılışı
 202. Diş Hekimlerin Pos Cihazları.?
 203. Geç Verilen Geçici Vergi
 204. Basit Usul Kesilen Faturalar
 205. Fatura İptali Hak.
 206. Çok Fazla Çeşit Ürün ve Fatura Kesilmesi
 207. Ytl Üzerinden Yapılan İhracat
 208. Muhtasar Mükellefiyeti
 209. Vergi Borcu Taksitlendirmesine Geçici Vergi Dahil Olmaz mı?
 210. Avukatlarda Topluluk Sigortası Primi Gidere Atılır mı?
 211. Kira Hk.
 212. Müstahsilden - Fasona Sevkte Belge Düzeni
 213. İşletme Defterine Tabi İşyerinin Devri
 214. Verilen Çekin Nakit Ödenip İptal Edilmesi
 215. Nakliye bedelinin satış faturasına yansıtılması hk.
 216. Hizmet Faturası Hk.
 217. Asgari Geçim İndiriminde Yanlışlık ve düzeltme
 218. TAŞINDI: Kdv Tevkifatı
 219. TAŞINDI: Tasfiye Başlangıç Tarihi
 220. Kesilen Faturalardaki ÖTV
 221. Serbest Meslek Faaliyetlerinde Gelir Gider Oranı...İlginç..
 222. Puan Toplama ve Kart Uygulaması
 223. Tastikli Koçandaki Vergi Numarasının Yanlış Olması
 224. Hizmet Faturası İadesi Hk.
 225. Yurtdışı İşlemler?
 226. Konsinye Satışlar
 227. Aylık - Üç Aylık Muhtasar Beyanname
 228. Taşıma İrsaliyesi ile ilgili..
 229. Promosyon Hk.
 230. Anaokulları,Anasınıfları,Kreşler ve Sos.Tesis.Muhasebe Standartları
 231. Motosiklet Satılması
 232. Maliye Açılışı Kabul Etmiyor Yorumunuz ?
 233. Sürücü Kursu İnceleme
 234. Şirket Araç Satış Haddi Nedir?
 235. Yazar Kasa Hakkında
 236. Vergi Levha Tasdik Listesinin Geç Verilmesi
 237. Belediyelerden Kiralanan işyerleri
 238. Vergi Borcu Taksitlendirmesi
 239. Yazar Kasa Alımı
 240. İnternetten Satış ve Belgeleme Hk.
 241. İşletmeden Çalınan Çelik Kasa
 242. 8.000 Ytl Üzeri Ödeme ve Tahsilatlar
 243. Kayıp Mükellef
 244. Bilgi Vermemeye Özel Usulsüzlük Cezası
 245. Satılan malın nakliyesi ve teslimatı irsaliye kesilerek ispatlanmalıdır
 246. Şirket Tarafından Basılan Fatura ve İrsaliye
 247. Boş Muhtasar Beyanı Verilmedi.Yardım!
 248. Kanuni Süresinden Sonra verilen e-beyanname
 249. Fatura Koçanının Kaybolması
 250. VUK 353/2. Mad. Gereğince Birden Fazla Müşteriye Kesilmeyen Fiş veya ÖKC Fişi