PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. BA BS lerle ilgili ikilem ??? yanlış mı anladım yoksa??
 2. 2007 Ba Bs Formlarının Verilmemesinden Kaynaklanan Ceza İçin Mahkeme Dilekçe Örn
 3. Fatura Farkı
 4. İşyerinde Vergi Levhası Mecburiyeti Kalkıyor. !
 5. Ba-Bs Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması Gündemde
 6. Ödenecek Vergi Gider Yazılamayacak
 7. Dövizli İşlemlerin Muhasebe Kaydında Soru ?
 8. ba bs evrak sayısı (diğer konuların içinde göremediğimden açıyorum)
 9. dernek gider makbuzu?????
 10. Vergi Borçlarının Ödenmesinde Kolaylık
 11. İvazsız Edinilen Hisse Senetlerinin Vergilendirilmesi
 12. düzeltme ( sonuç aynı )
 13. yaaarkasanın süresinde alınamaması
 14. amortisman oranı
 15. A.Ş. Damga verigisinin süresinde verilmemesi
 16. bs ve bs'da nihai tüketiciye satış.
 17. satış iskontoları
 18. Muhtasarda düzeltme
 19. Vergi Levhası Tasdiki İçin Süre
 20. fondan kesilen stopajin kaydi
 21. Home/Ofis işyerinin kira stopajı hk.
 22. DEFTERİN YANLIŞ YAZDIRILMASI
 23. Turizm Acentesi
 24. Ba Bs ( İade Faturaları )
 25. İkinci el Araç alışında amortisman uygulaması
 26. İştirakler veya Bağlı Ortaklıklar Hesabı - Enflasyon Düzeltmesi
 27. Adres Değişikliği
 28. AYNI İRSALİYEYE 2 AYRI FATURA
 29. şirket ortaklarının ev telefonunu giderleştirilmesi
 30. hangisi mükellef olmalı
 31. Müstahsil Makbuuzu
 32. Yasal defterlerin yetersiz olması yetmemesi
 33. GMSİ Pişmanlık Beyannamesi
 34. Düzeltme Muhtasarda Ceza
 35. Diş Hekimlerinde Pos Cihazı Uygulaması
 36. Amortisman Ayırma Sınırı
 37. Devralınan şirket için ek defter tasdiki
 38. gerçekte var olmayan stokların durumu
 39. Hangi Kur?
 40. Vergi Mahkemesine Dava Açma Yetkisi
 41. Şirketler arasındaki Kira Sözleşmesi
 42. amortisman hk.
 43. belge düzeni hk.
 44. defter tasdik
 45. tevkifatlı kestiğimiz faturalarda vergi dairesine bildirimde bulunmalımıyız?
 46. BA-BS Alıcı Satıcı Ay Bazında Aynı Tutarı Nasıl Beyan Eder?
 47. Gezici Otobüs ile Şehirlerarası Ticaret
 48. e-Bildirge Beyannamesine Vergi Ziyaı Cezası.
 49. Faturanın Düzenlenmesi Mecburiyeti Ödemeye Değil ?TESLİM?e Bağlıdır
 50. Tasdik Edilecek Defterler
 51. Hisse Devri
 52. Kantar Farkları
 53. Geçmişe Dönük İptal Edilecek Ft.lar
 54. Kiralık Taşıtlarda Vergi Levhası Zorunluluğu
 55. İşe Başlama
 56. İşyerini Kapatan Tüzel Kişinin B Formu
 57. Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi
 58. Ba Bs Formlarında Kdv.si Olmayan Tekel Maddesi Alış Satışları
 59. Ödeme Emri
 60. Usulsüz Fatura
 61. Mal İadesi Hakkında
 62. Servis Hizmetinde Kullanılan Hususi Aracın İşletmeden Çekilmesi
 63. Leasing (Finansal Kiralama) İşlemlerinde KDV İadesi
 64. Malın Fat.Düzenlenmesinden Sonra Sevk İrsaliyesi İle Sevki Mümkün mü
 65. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu Nasıl Yapılır?
 66. Mükellefiyetin Terk Edilmesi Halinde İndirim Yoluyla Giderilemeyen Katma Değer
 67. KDV beyannamesi-düzeltme beyannamesi
 68. Fiş kesme sınırı
 69. sevk irsaliyesi hak.
 70. inşaat yapım maliyet programı
 71. Konaklama İşletmelerinde Belge Düzeni
 72. Vergi Beyanlarında Karşılaşılan Durumlar Hakkında!!!!
 73. İrsaliyeli Faturada ''saat'' yazılmaması
 74. Fatura Nüshaları
 75. Yazar Kasa Fiş Kullanımı
 76. Telefon Faturaları
 77. POS'dan USD satış
 78. Sonra Ulaşan Faturalar B Formlarına Nasıl Yansıyacak?
 79. Kaybedilen ve Tedarik Edilemeyen Gider Faturaları?
 80. Belgelerin Yanması Ve Kaybolması Halinde Çözüm Yolu
 81. POS Bilgileri
 82. Şirket Faaliyeti Hk.
 83. Farklı Bir Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması
 84. İşletmeye Alınan Arsa ve Araziler Hangi Değere Göre Kaydedilir?
 85. Yevmiye Defterinin Aradaki İki Sayfası Kayıp
 86. Yargı Kararlarında Zirai Kazançlarda Vergileme
 87. Ticari Aracı Hususi Kullanmak İçin Plaka Alabilir miyim?
 88. Dernek Adına Bağış Almak.?
 89. BA BS Formları ile ilgili Makaledeki Yorum
 90. Fatura Düzenleme Sınırı
 91. Sermaye Artışının Bildirimi Hk.
 92. Fatura İptalleri
 93. Fatura Malın Tesliminden Ssonra 7 Gün İçinde Tanzim Edilmelidir.
 94. Özkaynaklardan Kayden Çekilen Tutar
 95. Pos Cihazıyla Yapılan Satışlar Hakkında....
 96. Noterden Araç satışı
 97. İrsaliyeli Fatura Cezası
 98. Sermaye Şirketlerinde II.Tertip Yasal Yedek Akçe
 99. İrsaliyeli Faturada Saat Yazımı
 100. İrsaliye Kesemiyorum
 101. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 37
 102. Tevsik Zorunluluğu Olmayan Ödeme ve Tahsilat Yapabilecek Kurumlar Hakkında
 103. Merkezden Şubeye Mal Nakli
 104. Cami Yaptırma derneğinde Çalışan İşçinin Stopaj Durumu!!!!
 105. Götürü İhracat Gideri
 106. Muhtasar Beyannamenin Üç Aylık Olarak Verilmesi
 107. Tek Düzen Hesap Planına Uymama Cezaları
 108. Kirasını Elden Tahsil Edene, En Az 320 YTL Para Cezası Geliyor
 109. Bedelsiz İhracat
 110. Resmi Defterler Mühür ve Sayfa Numarası Farklı Yerde
 111. Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi
 112. Vergi Levhasının Tastiki
 113. Sevk irsaliyesi
 114. Otomobil Lastik Ve Jant Faydalı Ömrü
 115. İrsaliyeli Fatura
 116. Devlet Kurumlarına Bağlı Döner Sermayelerden Alınan Faturalar
 117. Ba - Bs de Vadeler! "05.09.2008" ve "05.11.2008"
 118. Tek Tespit midir ?
 119. Doktorların POS Mak. Değ.
 120. Sürücü Kursu İnceleme Sonuçları
 121. 2007 BA-BS formları
 122. Gayrimenkul Vergileri
 123. Dövizli Satış
 124. E-Beyan
 125. Muhasebe Kayıtlarını Belgelendirme
 126. Tazminat
 127. Mahkeme Yoluyla Tasfiye
 128. Düzeltme Beyannamesi
 129. S.M. Makbuzu mu, POS Raporu mu İşlenecek
 130. Sahte Belge mi, Belgesiz Kayıt mı
 131. Persolene Ödenen Aylık Araba Kira Bedeli
 132. Şube Açılışı Hk.
 133. Kendi Kendine Nakliye Faturası Düzenleme
 134. Asgari Fatura ve Sevk İrsaliyesi Bilgileri
 135. Elektronik Ortamda Beyanname Gönderimi İle İlgili Yeni Düzenleme
 136. Türk Lirasına Geçiş Projesi Ve Hukuki Finansal Düzenlemeler
 137. Bs ve Ba Mutabakatsızlık.
 138. Kur Farkları Nedeniyle Cezalı Tarhiyat
 139. Esnaflara Dağıtılan Faizsiz Kredi Hakkında
 140. Eczanede Stok Fazlası
 141. Yasak Faaliyetlerin Gelirini Vergiye Tabii Tutmak????
 142. Basit Usül Seyyar Satıcı İl Dışına Mal Satışına Çıkabilir mi?
 143. Transfer Fiyatlandırması - E-Kitap
 144. Türk Lirası'nın aşırı değer kazanması açısından mali tablolar
 145. İşe Başlama
 146. Ba Bildiriminde Özel Bir Durum
 147. Elektronik Ortamda Beyanname Cezası
 148. Ba Bs formları yaklaşırken
 149. Taşıt Satışı Hk.
 150. İnternetten Satışta Kayıt
 151. Defter Tasdiği
 152. Yurtdışı Çıkış Harcı
 153. Resmi Defterlerin İbraz Edilememesi
 154. 386 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
 155. Hal Dışında Toptan Meyve ve Sebze Pazarlama
 156. Yazar Kasadan Boş ta olsa Rapor alma
 157. apartman sitelerde çalışan güvenlik görevlisinde stopaj kesintisi varmı???
 158. Mahsup Edilemeyen Geçici Vergileri İade Almak
 159. Ortaklardan Alınan Vadeli Çekler
 160. sevk irsaliyesi
 161. Dövizli kiralama?
 162. 3 Aylık muhtasar mı aylık mı ?
 163. inşaat mühendisleriyle ilgili lütfen yardımmm
 164. Damga Vergisi Beyannamesi
 165. yeniden ökc alımında, 1 nolu z raporu ve bildirim süresi?
 166. Gider pusulası
 167. Kur Farkı Faturası ya da Gideri
 168. Borsada rayici olmayan yabancı paraların değerlemesi
 169. Şirketleşmek,Vergi Avantajı Sağlar mı?
 170. Ucretlerden kesilen icra kesintilerinin damga vergisi konusundaki durumu
 171. Adli tatil ve dava açma süresi.
 172. Sera çiçekcisi ve Fidancılık işi
 173. yeni şirket açılış bilançosu
 174. Özel Maliyet Amortisman Giderleri Hk.
 175. Sarraf ve Kuyumculukta Belge Düzeni
 176. GVK 18.md-18 Telif hakkı
 177. Usd cinsinden Fatura Kesimi
 178. V.U.K. Üzerine Açıklamalı Kitap Tavsiyesi?
 179. Yıl İçinde Bilanço Usulüne Geçiş
 180. Leasing İptallerine İlişkin Muhasebe Kayıtları Hakkında
 181. Yurtdışı Harcırah
 182. Ödenmemiş SSK Primleri Hk.
 183. Taksitlendirilmiş SSK Primlerinin Giderleştirilmesi Hk.
 184. Fason İşlenmek Üzere Gönderilen Blok Mermer.
 185. Köy Tüzel kişiliğine Ait işyerinin Kapatılması
 186. İşyeri Açarak Vergi Kayıtlı Olanlar Zorunlu Bağ-Kur?lu Sayılır
 187. Posta çeki Muhasebesi
 188. Köyü Tüzel Kişiliği
 189. Sevk İrsaliyesi Hk.
 190. Kapıdan Satış Yöntemiyle Satılan Mallar İçin Tek İrsaliye Kesilir
 191. Elektronik Ortamda Gerçekleşen Ticaretin Vergisel Boyutu
 192. Eksilen Demirbaşlar
 193. Yazdırılmış Defter Düzeltme Olur mu?
 194. Beyanneme Hangi Sıfatla Verildiği Hk.
 195. Sebze ve Meyvede Fire Uygulaması
 196. Kontör Satışı
 197. Tasfiyede Hurdaya Ayrılmış Demirbaşlar
 198. Emeklinin İşyeri Açması
 199. Sürücü Kursu Aday Hizmet Faturaları
 200. Mali Tatilde Vergi Levhası Tastiği
 201. Yarı Mamul Satın Almak
 202. Mali Tatille Haziran 2008 Dönemi KDV Beyanname Verme Süresi Ne Zamana Uzuyor?
 203. Trafikten Çekilen Araçlar
 204. Serbest Meslek Defteri
 205. Amortisman
 206. İnşaat Taahüt İşinde Geçici Vergi
 207. Yolcu Listesi ve İrsaliye
 208. Kontör Satışı ile ilgili
 209. Sigorta Aracılık Şirketlerinin Kdv Mükellefiyeti
 210. Temsil Ve Ağırlama Giderlerinin Önemi
 211. Eşantiyonlarının Gider Kaydı ve KDV Uygulaması
 212. Yeni Şirket Açılışı
 213. Diş Hekimlerin Pos Cihazları.?
 214. Geç Verilen Geçici Vergi
 215. Basit Usul Kesilen Faturalar
 216. Fatura İptali Hak.
 217. Çok Fazla Çeşit Ürün ve Fatura Kesilmesi
 218. Ytl Üzerinden Yapılan İhracat
 219. Muhtasar Mükellefiyeti
 220. Vergi Borcu Taksitlendirmesine Geçici Vergi Dahil Olmaz mı?
 221. Avukatlarda Topluluk Sigortası Primi Gidere Atılır mı?
 222. Kira Hk.
 223. Müstahsilden - Fasona Sevkte Belge Düzeni
 224. İşletme Defterine Tabi İşyerinin Devri
 225. Verilen Çekin Nakit Ödenip İptal Edilmesi
 226. Nakliye bedelinin satış faturasına yansıtılması hk.
 227. Hizmet Faturası Hk.
 228. Asgari Geçim İndiriminde Yanlışlık ve düzeltme
 229. TAŞINDI: Kdv Tevkifatı
 230. TAŞINDI: Tasfiye Başlangıç Tarihi
 231. Kesilen Faturalardaki ÖTV
 232. Serbest Meslek Faaliyetlerinde Gelir Gider Oranı...İlginç..
 233. Puan Toplama ve Kart Uygulaması
 234. Tastikli Koçandaki Vergi Numarasının Yanlış Olması
 235. Hizmet Faturası İadesi Hk.
 236. Yurtdışı İşlemler?
 237. Konsinye Satışlar
 238. Aylık - Üç Aylık Muhtasar Beyanname
 239. Taşıma İrsaliyesi ile ilgili..
 240. Promosyon Hk.
 241. Anaokulları,Anasınıfları,Kreşler ve Sos.Tesis.Muhasebe Standartları
 242. Motosiklet Satılması
 243. Maliye Açılışı Kabul Etmiyor Yorumunuz ?
 244. Sürücü Kursu İnceleme
 245. Şirket Araç Satış Haddi Nedir?
 246. Yazar Kasa Hakkında
 247. Vergi Levha Tasdik Listesinin Geç Verilmesi
 248. Belediyelerden Kiralanan işyerleri
 249. Vergi Borcu Taksitlendirmesi
 250. Yazar Kasa Alımı