PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Usulsüz Fatura
 2. Mal İadesi Hakkında
 3. Servis Hizmetinde Kullanılan Hususi Aracın İşletmeden Çekilmesi
 4. Leasing (Finansal Kiralama) İşlemlerinde KDV İadesi
 5. Malın Fat.Düzenlenmesinden Sonra Sevk İrsaliyesi İle Sevki Mümkün mü
 6. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu Nasıl Yapılır?
 7. Mükellefiyetin Terk Edilmesi Halinde İndirim Yoluyla Giderilemeyen Katma Değer
 8. KDV beyannamesi-düzeltme beyannamesi
 9. Fiş kesme sınırı
 10. sevk irsaliyesi hak.
 11. inşaat yapım maliyet programı
 12. Konaklama İşletmelerinde Belge Düzeni
 13. Vergi Beyanlarında Karşılaşılan Durumlar Hakkında!!!!
 14. İrsaliyeli Faturada ''saat'' yazılmaması
 15. Fatura Nüshaları
 16. Yazar Kasa Fiş Kullanımı
 17. Telefon Faturaları
 18. POS'dan USD satış
 19. Sonra Ulaşan Faturalar B Formlarına Nasıl Yansıyacak?
 20. Kaybedilen ve Tedarik Edilemeyen Gider Faturaları?
 21. Belgelerin Yanması Ve Kaybolması Halinde Çözüm Yolu
 22. POS Bilgileri
 23. Şirket Faaliyeti Hk.
 24. Farklı Bir Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması
 25. İşletmeye Alınan Arsa ve Araziler Hangi Değere Göre Kaydedilir?
 26. Yevmiye Defterinin Aradaki İki Sayfası Kayıp
 27. Yargı Kararlarında Zirai Kazançlarda Vergileme
 28. Ticari Aracı Hususi Kullanmak İçin Plaka Alabilir miyim?
 29. Dernek Adına Bağış Almak.?
 30. BA BS Formları ile ilgili Makaledeki Yorum
 31. Fatura Düzenleme Sınırı
 32. Sermaye Artışının Bildirimi Hk.
 33. Fatura İptalleri
 34. Fatura Malın Tesliminden Ssonra 7 Gün İçinde Tanzim Edilmelidir.
 35. Özkaynaklardan Kayden Çekilen Tutar
 36. Pos Cihazıyla Yapılan Satışlar Hakkında....
 37. Noterden Araç satışı
 38. İrsaliyeli Fatura Cezası
 39. Sermaye Şirketlerinde II.Tertip Yasal Yedek Akçe
 40. İrsaliyeli Faturada Saat Yazımı
 41. İrsaliye Kesemiyorum
 42. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 37
 43. Tevsik Zorunluluğu Olmayan Ödeme ve Tahsilat Yapabilecek Kurumlar Hakkında
 44. Merkezden Şubeye Mal Nakli
 45. Cami Yaptırma derneğinde Çalışan İşçinin Stopaj Durumu!!!!
 46. Götürü İhracat Gideri
 47. Muhtasar Beyannamenin Üç Aylık Olarak Verilmesi
 48. Tek Düzen Hesap Planına Uymama Cezaları
 49. Kirasını Elden Tahsil Edene, En Az 320 YTL Para Cezası Geliyor
 50. Bedelsiz İhracat
 51. Resmi Defterler Mühür ve Sayfa Numarası Farklı Yerde
 52. Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi
 53. Vergi Levhasının Tastiki
 54. Sevk irsaliyesi
 55. Otomobil Lastik Ve Jant Faydalı Ömrü
 56. İrsaliyeli Fatura
 57. Devlet Kurumlarına Bağlı Döner Sermayelerden Alınan Faturalar
 58. Ba - Bs de Vadeler! "05.09.2008" ve "05.11.2008"
 59. Tek Tespit midir ?
 60. Doktorların POS Mak. Değ.
 61. Sürücü Kursu İnceleme Sonuçları
 62. 2007 BA-BS formları
 63. Gayrimenkul Vergileri
 64. Dövizli Satış
 65. E-Beyan
 66. Muhasebe Kayıtlarını Belgelendirme
 67. Tazminat
 68. Mahkeme Yoluyla Tasfiye
 69. Düzeltme Beyannamesi
 70. S.M. Makbuzu mu, POS Raporu mu İşlenecek
 71. Sahte Belge mi, Belgesiz Kayıt mı
 72. Persolene Ödenen Aylık Araba Kira Bedeli
 73. Şube Açılışı Hk.
 74. Kendi Kendine Nakliye Faturası Düzenleme
 75. Asgari Fatura ve Sevk İrsaliyesi Bilgileri
 76. Elektronik Ortamda Beyanname Gönderimi İle İlgili Yeni Düzenleme
 77. Türk Lirasına Geçiş Projesi Ve Hukuki Finansal Düzenlemeler
 78. Bs ve Ba Mutabakatsızlık.
 79. Kur Farkları Nedeniyle Cezalı Tarhiyat
 80. Esnaflara Dağıtılan Faizsiz Kredi Hakkında
 81. Eczanede Stok Fazlası
 82. Yasak Faaliyetlerin Gelirini Vergiye Tabii Tutmak????
 83. Basit Usül Seyyar Satıcı İl Dışına Mal Satışına Çıkabilir mi?
 84. Transfer Fiyatlandırması - E-Kitap
 85. Türk Lirası'nın aşırı değer kazanması açısından mali tablolar
 86. İşe Başlama
 87. Ba Bildiriminde Özel Bir Durum
 88. Elektronik Ortamda Beyanname Cezası
 89. Ba Bs formları yaklaşırken
 90. Taşıt Satışı Hk.
 91. İnternetten Satışta Kayıt
 92. Defter Tasdiği
 93. Yurtdışı Çıkış Harcı
 94. Resmi Defterlerin İbraz Edilememesi
 95. 386 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
 96. Hal Dışında Toptan Meyve ve Sebze Pazarlama
 97. Yazar Kasadan Boş ta olsa Rapor alma
 98. apartman sitelerde çalışan güvenlik görevlisinde stopaj kesintisi varmı???
 99. Mahsup Edilemeyen Geçici Vergileri İade Almak
 100. Ortaklardan Alınan Vadeli Çekler
 101. sevk irsaliyesi
 102. Dövizli kiralama?
 103. 3 Aylık muhtasar mı aylık mı ?
 104. inşaat mühendisleriyle ilgili lütfen yardımmm
 105. Damga Vergisi Beyannamesi
 106. yeniden ökc alımında, 1 nolu z raporu ve bildirim süresi?
 107. Gider pusulası
 108. Kur Farkı Faturası ya da Gideri
 109. Borsada rayici olmayan yabancı paraların değerlemesi
 110. Şirketleşmek,Vergi Avantajı Sağlar mı?
 111. Ucretlerden kesilen icra kesintilerinin damga vergisi konusundaki durumu
 112. Adli tatil ve dava açma süresi.
 113. Sera çiçekcisi ve Fidancılık işi
 114. yeni şirket açılış bilançosu
 115. Özel Maliyet Amortisman Giderleri Hk.
 116. Sarraf ve Kuyumculukta Belge Düzeni
 117. GVK 18.md-18 Telif hakkı
 118. Usd cinsinden Fatura Kesimi
 119. V.U.K. Üzerine Açıklamalı Kitap Tavsiyesi?
 120. Yıl İçinde Bilanço Usulüne Geçiş
 121. Leasing İptallerine İlişkin Muhasebe Kayıtları Hakkında
 122. Yurtdışı Harcırah
 123. Ödenmemiş SSK Primleri Hk.
 124. Taksitlendirilmiş SSK Primlerinin Giderleştirilmesi Hk.
 125. Fason İşlenmek Üzere Gönderilen Blok Mermer.
 126. Köy Tüzel kişiliğine Ait işyerinin Kapatılması
 127. İşyeri Açarak Vergi Kayıtlı Olanlar Zorunlu Bağ-Kur?lu Sayılır
 128. Posta çeki Muhasebesi
 129. Köyü Tüzel Kişiliği
 130. Sevk İrsaliyesi Hk.
 131. Kapıdan Satış Yöntemiyle Satılan Mallar İçin Tek İrsaliye Kesilir
 132. Elektronik Ortamda Gerçekleşen Ticaretin Vergisel Boyutu
 133. Eksilen Demirbaşlar
 134. Yazdırılmış Defter Düzeltme Olur mu?
 135. Beyanneme Hangi Sıfatla Verildiği Hk.
 136. Sebze ve Meyvede Fire Uygulaması
 137. Kontör Satışı
 138. Tasfiyede Hurdaya Ayrılmış Demirbaşlar
 139. Emeklinin İşyeri Açması
 140. Sürücü Kursu Aday Hizmet Faturaları
 141. Mali Tatilde Vergi Levhası Tastiği
 142. Yarı Mamul Satın Almak
 143. Mali Tatille Haziran 2008 Dönemi KDV Beyanname Verme Süresi Ne Zamana Uzuyor?
 144. Trafikten Çekilen Araçlar
 145. Serbest Meslek Defteri
 146. Amortisman
 147. İnşaat Taahüt İşinde Geçici Vergi
 148. Yolcu Listesi ve İrsaliye
 149. Kontör Satışı ile ilgili
 150. Sigorta Aracılık Şirketlerinin Kdv Mükellefiyeti
 151. Temsil Ve Ağırlama Giderlerinin Önemi
 152. Eşantiyonlarının Gider Kaydı ve KDV Uygulaması
 153. Yeni Şirket Açılışı
 154. Diş Hekimlerin Pos Cihazları.?
 155. Geç Verilen Geçici Vergi
 156. Basit Usul Kesilen Faturalar
 157. Fatura İptali Hak.
 158. Çok Fazla Çeşit Ürün ve Fatura Kesilmesi
 159. Ytl Üzerinden Yapılan İhracat
 160. Muhtasar Mükellefiyeti
 161. Vergi Borcu Taksitlendirmesine Geçici Vergi Dahil Olmaz mı?
 162. Avukatlarda Topluluk Sigortası Primi Gidere Atılır mı?
 163. Kira Hk.
 164. Müstahsilden - Fasona Sevkte Belge Düzeni
 165. İşletme Defterine Tabi İşyerinin Devri
 166. Verilen Çekin Nakit Ödenip İptal Edilmesi
 167. Nakliye bedelinin satış faturasına yansıtılması hk.
 168. Hizmet Faturası Hk.
 169. Asgari Geçim İndiriminde Yanlışlık ve düzeltme
 170. TAŞINDI: Kdv Tevkifatı
 171. TAŞINDI: Tasfiye Başlangıç Tarihi
 172. Kesilen Faturalardaki ÖTV
 173. Serbest Meslek Faaliyetlerinde Gelir Gider Oranı...İlginç..
 174. Puan Toplama ve Kart Uygulaması
 175. Tastikli Koçandaki Vergi Numarasının Yanlış Olması
 176. Hizmet Faturası İadesi Hk.
 177. Yurtdışı İşlemler?
 178. Konsinye Satışlar
 179. Aylık - Üç Aylık Muhtasar Beyanname
 180. Taşıma İrsaliyesi ile ilgili..
 181. Promosyon Hk.
 182. Anaokulları,Anasınıfları,Kreşler ve Sos.Tesis.Muhasebe Standartları
 183. Motosiklet Satılması
 184. Maliye Açılışı Kabul Etmiyor Yorumunuz ?
 185. Sürücü Kursu İnceleme
 186. Şirket Araç Satış Haddi Nedir?
 187. Yazar Kasa Hakkında
 188. Vergi Levha Tasdik Listesinin Geç Verilmesi
 189. Belediyelerden Kiralanan işyerleri
 190. Vergi Borcu Taksitlendirmesi
 191. Yazar Kasa Alımı
 192. İnternetten Satış ve Belgeleme Hk.
 193. İşletmeden Çalınan Çelik Kasa
 194. 8.000 Ytl Üzeri Ödeme ve Tahsilatlar
 195. Kayıp Mükellef
 196. Bilgi Vermemeye Özel Usulsüzlük Cezası
 197. Satılan malın nakliyesi ve teslimatı irsaliye kesilerek ispatlanmalıdır
 198. Şirket Tarafından Basılan Fatura ve İrsaliye
 199. Boş Muhtasar Beyanı Verilmedi.Yardım!
 200. Kanuni Süresinden Sonra verilen e-beyanname
 201. Fatura Koçanının Kaybolması
 202. VUK 353/2. Mad. Gereğince Birden Fazla Müşteriye Kesilmeyen Fiş veya ÖKC Fişi
 203. 2008 Yılında Elde Edilen Kâr Paylarında Vergilendirme
 204. Bilgisayar Teknik Servis
 205. E-Beyan Kesilen ÖUZ Cezası ve Uzlaşma Hk.
 206. e Beyanname Hk.
 207. BA Formunda Uyuşmazlık
 208. Mükellefin Geçmiş Yıl Zararı Hatalı İşlemde Re'sen Dikkate Alınmaz
 209. Ödenmeden Mahsup Edilen Geç.Ver.Nin 1086 Gecikme Zammı?....
 210. Zamanında Verilmeyen Beyannamenin Verilmesinde Yanlış Kutucuğun Seçilmesi
 211. Mali Tatil ile İlgili
 212. Demirbaş Satışı
 213. İş Merkezi İçi Taşımalarda Kullanılacak Belgeler
 214. Yangın Merdiveni Amortismanı
 215. 145 Seri No' lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında
 216. Muhtasar Beyanname hk.
 217. 1. Ayda Kesilen Satış Faturasının İptali..
 218. Nakliye poliçesi Hk.
 219. Gayrimenkul ve Araç Alıp-Satanlar Dikkat!
 220. e-Beyannameyi Düzeltirken Pişmanlık İşaretini Unutmayın
 221. Pos Makinası Kullandırmak
 222. Aynı Hesap Döneminde İki Defter Tasdik Edilirmi?
 223. Limited şirket hissesi: Almayın da satmayın da
 224. Kendi Kendine Fatura Düzenleme
 225. Ayın Elemanına Verilen Altın
 226. Sabit Kıymet Sınırı
 227. Vergi Denetimi İstenen Belgeler
 228. Fason İşinde Mahsup
 229. Şirketin Vazgeçtiği Alacaklar, 3 Yıl Boyunca Özel Hesapta İzleniyor
 230. Hurdaya Ayrılan Y. Kasa Aktiften Nasıl Düşülür?
 231. Kanuni Süresinden Sonra Beyan
 232. Düzeltme Muhtasar Beyanı
 233. Sözleşme Damga Vergisi
 234. Avukat Serbest Meslek Makbuzu
 235. Mükellef Olmayan Gerçek Kişlerin Gayrimenkul Satımı
 236. Tebliğ Tarihi
 237. Kooperatifler yasası Değişiyor
 238. Araç satış ve devirlerde yeni dönem Noterden araç satışı sona eriyor
 239. Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak
 240. Vergi Levhası Şekli
 241. Ltd. Şti. Tasfiyesi
 242. Yurt Dışı Fatura
 243. Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Şirketler
 244. Yeni Açılan İşyerinin Vergi Levhası Tasdikinin Bildirim Süresi Hakkında.
 245. Düzeltme Beyannamesine 352/1 e göre 3073 Usulsüzlük Cezası Kesilir mi?
 246. Limited Şirket Borçlarına Düzenleme
 247. Sponsorluk
 248. Beyanname Cezası
 249. Merkez Bankası Kur Alma Günü
 250. Kira