PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Beyanname Cezası
 2. Merkez Bankası Kur Alma Günü
 3. Kira
 4. 15 Yaşındaki Çocuk Vergi Mükellefi Olabilir mi?
 5. AB Muktesebatına Göre Fatura Nizamı VUK' la Karşılaştırma
 6. BA FORMU
 7. Finansal Kiralamada Duraksama Konuları
 8. Fatura ve İrsaliye Hazırlarken Dikkat!
 9. İştirakler Değerleme
 10. Mükellefiyet Nakli
 11. Oto Alım-Satım Komisyonculuğu
 12. Sigorta Acentelerinin Hizmet Alımı?
 13. AR-GE Teşviklerinin Transfer Fiyatlaması Yönü
 14. B Formu Süre Uzatılması..
 15. Banka Hesap Özetlerinin Muhasebe Kayıtları
 16. Deneme Amaçlı Gönderilen İrsaliye
 17. Şirkete Alınan Gayrimenkul
 18. Soru veya yorum değil sadece öneri...
 19. Fason Dikimi için Mal Sevki
 20. Araç Muayene Harcı
 21. Vergi Levhası Özelge
 22. 8000 YTL Üstü Banka Yoluyla Ödeme
 23. 35.000 YTL lik Kapalı Fatura
 24. Hekimlere POS Kullanma Mecburiyeti Başlıyor
 25. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Satışları
 26. MUKTEZA_BS Formu - Kime Kesildiği Belli Olmayan YZ Fişi
 27. Kanuni Süresinden Sonra..
 28. Nakil ve Düzeltme Beyanı Hk.
 29. Defter ve Belge İbraz Etmeme Sebebiyle Ceza!!!!
 30. Gider Fişlerinin ve Z Raporlarının Kayıtları
 31. Personele Verilen Avansların Boyutu
 32. 800 Bin Küçük Esnafa Vergi Muafiyeti Geliyor
 33. ft.irs. kullanmayan mükkelleflerle ilg.alışveriş
 34. Kredi Kartıyla Yapılan İşlemin İadesi ?
 35. Tabela Yansıtma Faturası Muhasebe Kaydı
 36. Spor Toto ve Lotoya verilen USD Depozito ve Teminat
 37. Fatura Kesildikten Sonra Ne Kadar Süre Bekler ?
 38. Her Bir Şube-Araç için Ayrı Vergi Levhası Olur mu?
 39. İrsaliye
 40. İşletme Defterinden Bilançoya Oradan da Ltd Şti Geçiş
 41. V.U.K Hükümlerine Tabi Olmayan İşletmelerden Alınan Faturalar?
 42. Z Raporları
 43. Çalışanların Maaşını Artıracak Vergi Müjdesi
 44. İşverenlerin Ücretleri Bankadan Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
 45. İskonto, Fatura Üzerinde Gösterilmeli mi ?
 46. Olağandışı Giderler Hk.
 47. Kaybolan Fatura Koçanı Hk.
 48. Okul Taşıtı İşletmesinde İşe Başlama Hakkında
 49. Akaryakıt Yansıtma
 50. Kayıtlara İntikal Ettirilmeyen Fatura
 51. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunen Kabul Edilmeyen Gidermidir
 52. Zamanında Verilmeyen Beyanname..
 53. Doktorlara Pos Cihazı Zorunluluğu
 54. Mükellef harici Vergi Levhası onayı.
 55. Eczane Bs Formu
 56. Meslek Odasına Tahsilatla İlgili Görev......
 57. İrsaliye Nüshalarının Saklanması ?
 58. Ba-Bs Formları ve Kayıt Dışılık İlgisi
 59. Odun Alımı
 60. Geçici Vergi
 61. Geç Gelen Faturanın Ba Karşısındaki Durumu
 62. 8.000,00 YTL yi Geçen Tutarlarda Tevsik Zorunluluğu
 63. Değersiz Alacakların Belgelendirilmesi
 64. 09/05 te Noter Satışı Yapılan Aracın Faturası ?
 65. KKEG Hk.
 66. Sermaye Yetersizliği..
 67. Minübüs Amortismanı
 68. Mülkiyeti Babaya Ait Gayrimenkulün Bedelsiz Olarak Kullanılması Durumunda Stopaj
 69. BA Formu
 70. Akaryakıt İstasyonu Z Raporları
 71. Sigorta Tazminatı BS de Bildirilecek mi?
 72. Resen Terk Yaptıramayız mı?
 73. Credit Note
 74. Vergi Dairesine İşçi Bildirimi
 75. Bedelli Numune ihracatı
 76. Ba Bildirim
 77. Geçici Vergi
 78. Vergi ve Cezalar Kartla Ödenecek
 79. Trafik Harcı
 80. Gelir Geçici Vergi
 81. Sabit Kıymet İz Bedel
 82. Tekel Maddeleri Çıkışları
 83. Kanuni Süresinden Sonra Pişmanlıkla Verilen Beyanname.
 84. Aylık Ba Formu
 85. Eksik Ba
 86. Ba-Bs de Yaş Meyve Sebze
 87. Vergi levhasındaki Matrah...
 88. Eş ve Çocuğa Ev, Oto ve Para Vermenin Vergisi Belli Oldu
 89. Dönem Sonu Kur Değerleme
 90. Ba Bs Kasa Fişi
 91. form ba da meslek odalarından alınan makbuzlar
 92. Kiracıya Devir Edilen Demirbaşlar
 93. Ba-Bs de Müstahsil Alımları
 94. Ba-Bs Formları
 95. Basit Usul-Şirket Ortaklığı
 96. Eş Adına Ev Almak Sona Erecek
 97. Daire Kiralama Hizmetleri
 98. Düzenlenen Faturalarda Yüksek Oranlı İskontolar
 99. Ciro Primleri
 100. İş Yeri Nakli
 101. TAŞINDI: İngiltere' deyim. Geldiğimde İncelemelerimi ve Yazacaklarımı Mutlaka Okuyunuz
 102. Yurt Dışından Gelen Hizmet Faturaları
 103. Adi Ortaklık Banka Ekstresi
 104. A.Ş. Genel Kurul Hükümet Komiseri Ücreti Stopajı
 105. İşletme İçin Kesilen Faturanın Ünvanı
 106. Gerçek Dışı Bordroya 3 Yıl Hapis
 107. Mazot Yansıtma Bedeli
 108. Gider Paylaşımı
 109. Belgesiz Mal Bulundurma Halinde Uygulanacak Ceza
 110. Bs Formunun Eksik Düzenlenmesi
 111. İşyeri Açma Ruhsatında Değişiklik.
 112. Şirkete Borç Vermek veya Almak
 113. e-Beyanname
 114. Uluslararası Bir Firmanın Türkiye Mümessiliği Hk.
 115. 5736 Sayılı Uzlaşma ile ilgili Tahsil Usulü Hakkında Yardım
 116. Tahsilat ve Ödemelerin Banka Kanalı ile Ödendiğinin Tevsiki
 117. Re'sen Mükellefiyet Kaydında Defter Tasdiki
 118. Kurumlar Vergisinde Beyan ve Vergi Kesintisi
 119. Deli Dumrul Tebligatı
 120. Tercüme büroları inceleniyor
 121. Yazar Kasa Alım Prosedürü
 122. İncelenen Yılın Tekrar İncelenmek istemesi
 123. KSS den Sonra e-Beyan
 124. E- Ticarette Yazar Kasa Zorunluluğu var mı?
 125. Babana borcu nasıl verirsin? Ortakların cari hesapları
 126. 2 Nolu Kdv Beyanında Stopaj Yatırılması Hk.
 127. Ba_Bs Formlarına İlişkin.... (Lütfen yenı başlık açmadan önce okuyunuz.)
 128. Kaydi Envanter
 129. Ba Bs
 130. Form Ba -Bs İle İlgili
 131. Rent a Car
 132. Ortağa Olan Borçların Beyanı
 133. Fatura Kaybolması Hk.
 134. Çalınan Aracın Bulunması ile ilgili İlginç Bir Olay..!
 135. Sahte Fatura
 136. Alışveriş Fişleri Hk.
 137. İştiraklerde Enf. Olumlu Farkının Sermayeye İlavesi
 138. Peşin Transfer Ödemesinde Kur Farkı
 139. İşletmelerde Nev'i Değişikliği ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
 140. Sermaye Borcunun Ticari Mal Olarak Ödenmesi
 141. Ortaklar Arasındaki Ticaret, Piyasa Fiyatından Yapılmalı
 142. İnternet Cafe Açılışı
 143. İkametgahını İş Yeri Olarak Kullananlarda Sigorta Poliçeleri
 144. Kanuni Süresinden Sonra E-Beyanname
 145. Mülkiyeti Eşe Ait Gayrimenkulün Hem İkametgah Hemde İşyeri Olarak Kullanmak
 146. Kirayı Elden Ödemeye Son
 147. Web Tasarım Tükenme Yılı
 148. Kurumlar Vergisi' nde Geçmiş Yıl Zararları
 149. Envanter Defteri
 150. Organize Sanayi Müdürlüğü
 151. Kuruluş Giderleri ve Peştemallıklar
 152. Transfer Fiyatlandırması
 153. Kamu Kurum Kuruluşlara Mal Satışında Belge Düzeni
 154. Öğrenim ve Katkı Kredisi
 155. Tevsik Sınırı
 156. Nakliye Kamyonu Amortismanı Hk
 157. Kredi Kartı ve Nakit Mal Alım Faturası
 158. Genel Kurul Hk.
 159. Sınıf Değiştirme ile ilgili- Lokanta
 160. Kebir Defteri Tastiki
 161. İptal Edilen Fatura Yaprağının Kaybolması
 162. Ba Bs Formları
 163. Devlet Destekleme Primleri
 164. Kooperatif-G.V Stopaj Mahsubu
 165. Ticari Otolarda Ötv..
 166. Tevsik Zorunluluğu
 167. Pişmanlığın Bozulması
 168. Sermaye Artırılması
 169. Stoktan Sabit Kıymete Aktarma??
 170. YTL Kasam Aşırı Yükseldi.. Hangi Faiz Oranından Değerlemeliyim?
 171. TAŞINDI: Muhasebecilerimizin Daha Aktif Olması Lazım
 172. Beyanname Kaydetme ( evdo üzerinden)
 173. Bedelsiz İthalat Muhasebe Kaydı
 174. Düzeltmede e-Beyan Dönemi..
 175. Form Ba
 176. Serbest Bölge Kanunu' nun Değişmesi Vergi İncelemelerini Etkiler mi?
 177. Fiyat Farkı
 178. Geçen Dönem Gideri
 179. Nasıl Faturalandırmalı??
 180. Basit Usulden Bilançoya Geçişte Açılış İşlemi
 181. Bankalarda Müşterek Hesap Sorunu
 182. Vergi Borçlusuna Yurt Dışı Kolaylığı
 183. 5736 Sayılı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Hakkındaki Kanun
 184. Dönemi İtibariyle Kayıt Edilmemiş Demirbaşların Durumu
 185. BA Formunda Neler Yazılacak?
 186. Muhtasar Beyanname Hangi Şartlarda Verilmez?
 187. 570
 188. Satış Gerçekleşmeden Fatura Kesilmesi
 189. Sevkiyatta Her Zaman Numune Ürün Bulundurulmasında İrsaliye Düzeni
 190. İhraç Kayıtlı Satış İptali
 191. Vergi Borcunda Sorumluluk
 192. Şirket Ortağının Sorumluluğu
 193. Bankada Hesapta Tutulan Yabancı Para Döviz Kuru ile Değerlenir
 194. Değersiz veya Tahsil Edilemeyen Alacaklar Hk.
 195. Teşvik Belgesi Kapsamında Kdv İstisnalı Makina Alımı
 196. 5736 Sayılı Yasa ile Uzlaşma
 197. Ba Formlarında İthalat İşlemlerinin Durumu
 198. Kapanış hk.
 199. BA FORMU
 200. Bilanço Usulü Şahıs Firması Kapanış Bilançosu
 201. Gümrük Müşavirlerinde 8000 YTL nakit sınırı?
 202. Gelir Vergisi
 203. Gider Karşılıkları
 204. TAŞINDI: Anneye Ait İş Yeri
 205. Yıllara Yaygın İnşaat İşinde Tahsili Geciken Hakedişe Düzenlenecek Fatura
 206. 2006 Yılı Bilanço Düzeltmesi
 207. Kanuni Süresinden Sonra E-Bey. Gönderme?
 208. Şube-Merkez Faturaları
 209. Basit Usulden Şirkete Geçiş Hakkında!
 210. GMSİ Ödenen Kira
 211. Mart Ayında Vergi Levha Tasdiki
 212. Personele Km Başı Araç Kullanım Ücreti Verilebilir mi?
 213. Demirbaş Çıkışı
 214. Yatırım Teşviği Kapsamında
 215. Ev Ofisin Tadilat Giderleri
 216. Kar Dağıtımı Stopajın Hesaplanma Zamanı
 217. TAŞINDI: YGV e-Beyan Programı Hata mı Var?
 218. Stopaj Hakkında
 219. Gümrükteki Mallar
 220. Transfer Fiyatlandırmasında Sorunlar
 221. Basit Usül Açılış Hk.
 222. Fatura Yerine Fiş Kesimi?
 223. Bilançoda Devrinde Büyük Hata
 224. Sevk İrsaliyesi Düz. Hk.2
 225. Yazar Kasa Alacak mı?
 226. Muhtasar Beyannamede Kiraya Veren Bilgisi Yazılmazsa
 227. Leasing Alan Kişinin Şirket Ortaklığı
 228. Ortağın Şirkete Ait Parayı Faizsiz Kullanması
 229. SPK' ya Tabi Olmayan Şirketin Kayıtlarını UFRS' ye Göre Tutması Hk.
 230. Erken POS cihazı
 231. B Formunda Diğer Başlığı
 232. Ticari Mal Alışlarında Düzenlenen Çekler
 233. Ne Yaparsak, Ne Olur?
 234. Yazar Kasa Fişi ve Ticari Mal..
 235. Şahsa Kırdırılan Çekin Muhasebe de Gösterimi
 236. Konaklama
 237. Cep Telefonu İçin Devlete Ödenen Bandrol Bedelleri
 238. Sabit Kıymet mi Gider mi?
 239. B Formu
 240. Stopaj Oranı?
 241. Araç Yakıt Giderleri
 242. Performans Bilgilerinde Giderde Amortisman Eklenecek mi?
 243. Portföydeki Çekler
 244. İşletmeden Bilançoya Geçiş..
 245. Akaryakıt İst. Alınan Yüksek Meblağlı Ö.K.Cihaz Fişi.
 246. Fatura Tahsilatı Merkezleri
 247. Birikmiş Vergi İhtilaflı Vergi Farkı??*
 248. 5736 Nolu Kanunun Sağladığı Fayda
 249. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı ve Kar
 250. Amortisman