PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Vergi Borcu Taksitlendirmesine Geçici Vergi Dahil Olmaz mı?
 2. Avukatlarda Topluluk Sigortası Primi Gidere Atılır mı?
 3. Kira Hk.
 4. Müstahsilden - Fasona Sevkte Belge Düzeni
 5. İşletme Defterine Tabi İşyerinin Devri
 6. Verilen Çekin Nakit Ödenip İptal Edilmesi
 7. Nakliye bedelinin satış faturasına yansıtılması hk.
 8. Hizmet Faturası Hk.
 9. Asgari Geçim İndiriminde Yanlışlık ve düzeltme
 10. TAŞINDI: Kdv Tevkifatı
 11. TAŞINDI: Tasfiye Başlangıç Tarihi
 12. Kesilen Faturalardaki ÖTV
 13. Serbest Meslek Faaliyetlerinde Gelir Gider Oranı...İlginç..
 14. Puan Toplama ve Kart Uygulaması
 15. Tastikli Koçandaki Vergi Numarasının Yanlış Olması
 16. Hizmet Faturası İadesi Hk.
 17. Yurtdışı İşlemler?
 18. Konsinye Satışlar
 19. Aylık - Üç Aylık Muhtasar Beyanname
 20. Taşıma İrsaliyesi ile ilgili..
 21. Promosyon Hk.
 22. Anaokulları,Anasınıfları,Kreşler ve Sos.Tesis.Muhasebe Standartları
 23. Motosiklet Satılması
 24. Maliye Açılışı Kabul Etmiyor Yorumunuz ?
 25. Sürücü Kursu İnceleme
 26. Şirket Araç Satış Haddi Nedir?
 27. Yazar Kasa Hakkında
 28. Vergi Levha Tasdik Listesinin Geç Verilmesi
 29. Belediyelerden Kiralanan işyerleri
 30. Vergi Borcu Taksitlendirmesi
 31. Yazar Kasa Alımı
 32. İnternetten Satış ve Belgeleme Hk.
 33. İşletmeden Çalınan Çelik Kasa
 34. 8.000 Ytl Üzeri Ödeme ve Tahsilatlar
 35. Kayıp Mükellef
 36. Bilgi Vermemeye Özel Usulsüzlük Cezası
 37. Satılan malın nakliyesi ve teslimatı irsaliye kesilerek ispatlanmalıdır
 38. Şirket Tarafından Basılan Fatura ve İrsaliye
 39. Boş Muhtasar Beyanı Verilmedi.Yardım!
 40. Kanuni Süresinden Sonra verilen e-beyanname
 41. Fatura Koçanının Kaybolması
 42. VUK 353/2. Mad. Gereğince Birden Fazla Müşteriye Kesilmeyen Fiş veya ÖKC Fişi
 43. 2008 Yılında Elde Edilen Kâr Paylarında Vergilendirme
 44. Bilgisayar Teknik Servis
 45. E-Beyan Kesilen ÖUZ Cezası ve Uzlaşma Hk.
 46. e Beyanname Hk.
 47. BA Formunda Uyuşmazlık
 48. Mükellefin Geçmiş Yıl Zararı Hatalı İşlemde Re'sen Dikkate Alınmaz
 49. Ödenmeden Mahsup Edilen Geç.Ver.Nin 1086 Gecikme Zammı?....
 50. Zamanında Verilmeyen Beyannamenin Verilmesinde Yanlış Kutucuğun Seçilmesi
 51. Mali Tatil ile İlgili
 52. Demirbaş Satışı
 53. İş Merkezi İçi Taşımalarda Kullanılacak Belgeler
 54. Yangın Merdiveni Amortismanı
 55. 145 Seri No' lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında
 56. Muhtasar Beyanname hk.
 57. 1. Ayda Kesilen Satış Faturasının İptali..
 58. Nakliye poliçesi Hk.
 59. Gayrimenkul ve Araç Alıp-Satanlar Dikkat!
 60. e-Beyannameyi Düzeltirken Pişmanlık İşaretini Unutmayın
 61. Pos Makinası Kullandırmak
 62. Aynı Hesap Döneminde İki Defter Tasdik Edilirmi?
 63. Limited şirket hissesi: Almayın da satmayın da
 64. Kendi Kendine Fatura Düzenleme
 65. Ayın Elemanına Verilen Altın
 66. Sabit Kıymet Sınırı
 67. Vergi Denetimi İstenen Belgeler
 68. Fason İşinde Mahsup
 69. Şirketin Vazgeçtiği Alacaklar, 3 Yıl Boyunca Özel Hesapta İzleniyor
 70. Hurdaya Ayrılan Y. Kasa Aktiften Nasıl Düşülür?
 71. Kanuni Süresinden Sonra Beyan
 72. Düzeltme Muhtasar Beyanı
 73. Sözleşme Damga Vergisi
 74. Avukat Serbest Meslek Makbuzu
 75. Mükellef Olmayan Gerçek Kişlerin Gayrimenkul Satımı
 76. Tebliğ Tarihi
 77. Kooperatifler yasası Değişiyor
 78. Araç satış ve devirlerde yeni dönem Noterden araç satışı sona eriyor
 79. Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak
 80. Vergi Levhası Şekli
 81. Ltd. Şti. Tasfiyesi
 82. Yurt Dışı Fatura
 83. Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Şirketler
 84. Yeni Açılan İşyerinin Vergi Levhası Tasdikinin Bildirim Süresi Hakkında.
 85. Düzeltme Beyannamesine 352/1 e göre 3073 Usulsüzlük Cezası Kesilir mi?
 86. Limited Şirket Borçlarına Düzenleme
 87. Sponsorluk
 88. Beyanname Cezası
 89. Merkez Bankası Kur Alma Günü
 90. Kira
 91. 15 Yaşındaki Çocuk Vergi Mükellefi Olabilir mi?
 92. AB Muktesebatına Göre Fatura Nizamı VUK' la Karşılaştırma
 93. BA FORMU
 94. Finansal Kiralamada Duraksama Konuları
 95. Fatura ve İrsaliye Hazırlarken Dikkat!
 96. İştirakler Değerleme
 97. Mükellefiyet Nakli
 98. Oto Alım-Satım Komisyonculuğu
 99. Sigorta Acentelerinin Hizmet Alımı?
 100. AR-GE Teşviklerinin Transfer Fiyatlaması Yönü
 101. B Formu Süre Uzatılması..
 102. Banka Hesap Özetlerinin Muhasebe Kayıtları
 103. Deneme Amaçlı Gönderilen İrsaliye
 104. Şirkete Alınan Gayrimenkul
 105. Soru veya yorum değil sadece öneri...
 106. Fason Dikimi için Mal Sevki
 107. Araç Muayene Harcı
 108. Vergi Levhası Özelge
 109. 8000 YTL Üstü Banka Yoluyla Ödeme
 110. 35.000 YTL lik Kapalı Fatura
 111. Hekimlere POS Kullanma Mecburiyeti Başlıyor
 112. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Satışları
 113. MUKTEZA_BS Formu - Kime Kesildiği Belli Olmayan YZ Fişi
 114. Kanuni Süresinden Sonra..
 115. Nakil ve Düzeltme Beyanı Hk.
 116. Defter ve Belge İbraz Etmeme Sebebiyle Ceza!!!!
 117. Gider Fişlerinin ve Z Raporlarının Kayıtları
 118. Personele Verilen Avansların Boyutu
 119. 800 Bin Küçük Esnafa Vergi Muafiyeti Geliyor
 120. ft.irs. kullanmayan mükkelleflerle ilg.alışveriş
 121. Kredi Kartıyla Yapılan İşlemin İadesi ?
 122. Tabela Yansıtma Faturası Muhasebe Kaydı
 123. Spor Toto ve Lotoya verilen USD Depozito ve Teminat
 124. Fatura Kesildikten Sonra Ne Kadar Süre Bekler ?
 125. Her Bir Şube-Araç için Ayrı Vergi Levhası Olur mu?
 126. İrsaliye
 127. İşletme Defterinden Bilançoya Oradan da Ltd Şti Geçiş
 128. V.U.K Hükümlerine Tabi Olmayan İşletmelerden Alınan Faturalar?
 129. Z Raporları
 130. Çalışanların Maaşını Artıracak Vergi Müjdesi
 131. İşverenlerin Ücretleri Bankadan Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
 132. İskonto, Fatura Üzerinde Gösterilmeli mi ?
 133. Olağandışı Giderler Hk.
 134. Kaybolan Fatura Koçanı Hk.
 135. Okul Taşıtı İşletmesinde İşe Başlama Hakkında
 136. Akaryakıt Yansıtma
 137. Kayıtlara İntikal Ettirilmeyen Fatura
 138. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunen Kabul Edilmeyen Gidermidir
 139. Zamanında Verilmeyen Beyanname..
 140. Doktorlara Pos Cihazı Zorunluluğu
 141. Mükellef harici Vergi Levhası onayı.
 142. Eczane Bs Formu
 143. Meslek Odasına Tahsilatla İlgili Görev......
 144. İrsaliye Nüshalarının Saklanması ?
 145. Ba-Bs Formları ve Kayıt Dışılık İlgisi
 146. Odun Alımı
 147. Geçici Vergi
 148. Geç Gelen Faturanın Ba Karşısındaki Durumu
 149. 8.000,00 YTL yi Geçen Tutarlarda Tevsik Zorunluluğu
 150. Değersiz Alacakların Belgelendirilmesi
 151. 09/05 te Noter Satışı Yapılan Aracın Faturası ?
 152. KKEG Hk.
 153. Sermaye Yetersizliği..
 154. Minübüs Amortismanı
 155. Mülkiyeti Babaya Ait Gayrimenkulün Bedelsiz Olarak Kullanılması Durumunda Stopaj
 156. BA Formu
 157. Akaryakıt İstasyonu Z Raporları
 158. Sigorta Tazminatı BS de Bildirilecek mi?
 159. Resen Terk Yaptıramayız mı?
 160. Credit Note
 161. Vergi Dairesine İşçi Bildirimi
 162. Bedelli Numune ihracatı
 163. Ba Bildirim
 164. Geçici Vergi
 165. Vergi ve Cezalar Kartla Ödenecek
 166. Trafik Harcı
 167. Gelir Geçici Vergi
 168. Sabit Kıymet İz Bedel
 169. Tekel Maddeleri Çıkışları
 170. Kanuni Süresinden Sonra Pişmanlıkla Verilen Beyanname.
 171. Aylık Ba Formu
 172. Eksik Ba
 173. Ba-Bs de Yaş Meyve Sebze
 174. Vergi levhasındaki Matrah...
 175. Eş ve Çocuğa Ev, Oto ve Para Vermenin Vergisi Belli Oldu
 176. Dönem Sonu Kur Değerleme
 177. Ba Bs Kasa Fişi
 178. form ba da meslek odalarından alınan makbuzlar
 179. Kiracıya Devir Edilen Demirbaşlar
 180. Ba-Bs de Müstahsil Alımları
 181. Ba-Bs Formları
 182. Basit Usul-Şirket Ortaklığı
 183. Eş Adına Ev Almak Sona Erecek
 184. Daire Kiralama Hizmetleri
 185. Düzenlenen Faturalarda Yüksek Oranlı İskontolar
 186. Ciro Primleri
 187. İş Yeri Nakli
 188. TAŞINDI: İngiltere' deyim. Geldiğimde İncelemelerimi ve Yazacaklarımı Mutlaka Okuyunuz
 189. Yurt Dışından Gelen Hizmet Faturaları
 190. Adi Ortaklık Banka Ekstresi
 191. A.Ş. Genel Kurul Hükümet Komiseri Ücreti Stopajı
 192. İşletme İçin Kesilen Faturanın Ünvanı
 193. Gerçek Dışı Bordroya 3 Yıl Hapis
 194. Mazot Yansıtma Bedeli
 195. Gider Paylaşımı
 196. Belgesiz Mal Bulundurma Halinde Uygulanacak Ceza
 197. Bs Formunun Eksik Düzenlenmesi
 198. İşyeri Açma Ruhsatında Değişiklik.
 199. Şirkete Borç Vermek veya Almak
 200. e-Beyanname
 201. Uluslararası Bir Firmanın Türkiye Mümessiliği Hk.
 202. 5736 Sayılı Uzlaşma ile ilgili Tahsil Usulü Hakkında Yardım
 203. Tahsilat ve Ödemelerin Banka Kanalı ile Ödendiğinin Tevsiki
 204. Re'sen Mükellefiyet Kaydında Defter Tasdiki
 205. Kurumlar Vergisinde Beyan ve Vergi Kesintisi
 206. Deli Dumrul Tebligatı
 207. Tercüme büroları inceleniyor
 208. Yazar Kasa Alım Prosedürü
 209. İncelenen Yılın Tekrar İncelenmek istemesi
 210. KSS den Sonra e-Beyan
 211. E- Ticarette Yazar Kasa Zorunluluğu var mı?
 212. Babana borcu nasıl verirsin? Ortakların cari hesapları
 213. 2 Nolu Kdv Beyanında Stopaj Yatırılması Hk.
 214. Ba_Bs Formlarına İlişkin.... (Lütfen yenı başlık açmadan önce okuyunuz.)
 215. Kaydi Envanter
 216. Ba Bs
 217. Form Ba -Bs İle İlgili
 218. Rent a Car
 219. Ortağa Olan Borçların Beyanı
 220. Fatura Kaybolması Hk.
 221. Çalınan Aracın Bulunması ile ilgili İlginç Bir Olay..!
 222. Sahte Fatura
 223. Alışveriş Fişleri Hk.
 224. İştiraklerde Enf. Olumlu Farkının Sermayeye İlavesi
 225. Peşin Transfer Ödemesinde Kur Farkı
 226. İşletmelerde Nev'i Değişikliği ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
 227. Sermaye Borcunun Ticari Mal Olarak Ödenmesi
 228. Ortaklar Arasındaki Ticaret, Piyasa Fiyatından Yapılmalı
 229. İnternet Cafe Açılışı
 230. İkametgahını İş Yeri Olarak Kullananlarda Sigorta Poliçeleri
 231. Kanuni Süresinden Sonra E-Beyanname
 232. Mülkiyeti Eşe Ait Gayrimenkulün Hem İkametgah Hemde İşyeri Olarak Kullanmak
 233. Kirayı Elden Ödemeye Son
 234. Web Tasarım Tükenme Yılı
 235. Kurumlar Vergisi' nde Geçmiş Yıl Zararları
 236. Envanter Defteri
 237. Organize Sanayi Müdürlüğü
 238. Kuruluş Giderleri ve Peştemallıklar
 239. Transfer Fiyatlandırması
 240. Kamu Kurum Kuruluşlara Mal Satışında Belge Düzeni
 241. Öğrenim ve Katkı Kredisi
 242. Tevsik Sınırı
 243. Nakliye Kamyonu Amortismanı Hk
 244. Kredi Kartı ve Nakit Mal Alım Faturası
 245. Genel Kurul Hk.
 246. Sınıf Değiştirme ile ilgili- Lokanta
 247. Kebir Defteri Tastiki
 248. İptal Edilen Fatura Yaprağının Kaybolması
 249. Ba Bs Formları
 250. Devlet Destekleme Primleri