PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Yazar Kasa Hakkında
 2. Vergi Levha Tasdik Listesinin Geç Verilmesi
 3. Belediyelerden Kiralanan işyerleri
 4. Vergi Borcu Taksitlendirmesi
 5. Yazar Kasa Alımı
 6. İnternetten Satış ve Belgeleme Hk.
 7. İşletmeden Çalınan Çelik Kasa
 8. 8.000 Ytl Üzeri Ödeme ve Tahsilatlar
 9. Kayıp Mükellef
 10. Bilgi Vermemeye Özel Usulsüzlük Cezası
 11. Satılan malın nakliyesi ve teslimatı irsaliye kesilerek ispatlanmalıdır
 12. Şirket Tarafından Basılan Fatura ve İrsaliye
 13. Boş Muhtasar Beyanı Verilmedi.Yardım!
 14. Kanuni Süresinden Sonra verilen e-beyanname
 15. Fatura Koçanının Kaybolması
 16. VUK 353/2. Mad. Gereğince Birden Fazla Müşteriye Kesilmeyen Fiş veya ÖKC Fişi
 17. 2008 Yılında Elde Edilen Kâr Paylarında Vergilendirme
 18. Bilgisayar Teknik Servis
 19. E-Beyan Kesilen ÖUZ Cezası ve Uzlaşma Hk.
 20. e Beyanname Hk.
 21. BA Formunda Uyuşmazlık
 22. Mükellefin Geçmiş Yıl Zararı Hatalı İşlemde Re'sen Dikkate Alınmaz
 23. Ödenmeden Mahsup Edilen Geç.Ver.Nin 1086 Gecikme Zammı?....
 24. Zamanında Verilmeyen Beyannamenin Verilmesinde Yanlış Kutucuğun Seçilmesi
 25. Mali Tatil ile İlgili
 26. Demirbaş Satışı
 27. İş Merkezi İçi Taşımalarda Kullanılacak Belgeler
 28. Yangın Merdiveni Amortismanı
 29. 145 Seri No' lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında
 30. Muhtasar Beyanname hk.
 31. 1. Ayda Kesilen Satış Faturasının İptali..
 32. Nakliye poliçesi Hk.
 33. Gayrimenkul ve Araç Alıp-Satanlar Dikkat!
 34. e-Beyannameyi Düzeltirken Pişmanlık İşaretini Unutmayın
 35. Pos Makinası Kullandırmak
 36. Aynı Hesap Döneminde İki Defter Tasdik Edilirmi?
 37. Limited şirket hissesi: Almayın da satmayın da
 38. Kendi Kendine Fatura Düzenleme
 39. Ayın Elemanına Verilen Altın
 40. Sabit Kıymet Sınırı
 41. Vergi Denetimi İstenen Belgeler
 42. Fason İşinde Mahsup
 43. Şirketin Vazgeçtiği Alacaklar, 3 Yıl Boyunca Özel Hesapta İzleniyor
 44. Hurdaya Ayrılan Y. Kasa Aktiften Nasıl Düşülür?
 45. Kanuni Süresinden Sonra Beyan
 46. Düzeltme Muhtasar Beyanı
 47. Sözleşme Damga Vergisi
 48. Avukat Serbest Meslek Makbuzu
 49. Mükellef Olmayan Gerçek Kişlerin Gayrimenkul Satımı
 50. Tebliğ Tarihi
 51. Kooperatifler yasası Değişiyor
 52. Araç satış ve devirlerde yeni dönem Noterden araç satışı sona eriyor
 53. Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak
 54. Vergi Levhası Şekli
 55. Ltd. Şti. Tasfiyesi
 56. Yurt Dışı Fatura
 57. Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Şirketler
 58. Yeni Açılan İşyerinin Vergi Levhası Tasdikinin Bildirim Süresi Hakkında.
 59. Düzeltme Beyannamesine 352/1 e göre 3073 Usulsüzlük Cezası Kesilir mi?
 60. Limited Şirket Borçlarına Düzenleme
 61. Sponsorluk
 62. Beyanname Cezası
 63. Merkez Bankası Kur Alma Günü
 64. Kira
 65. 15 Yaşındaki Çocuk Vergi Mükellefi Olabilir mi?
 66. AB Muktesebatına Göre Fatura Nizamı VUK' la Karşılaştırma
 67. BA FORMU
 68. Finansal Kiralamada Duraksama Konuları
 69. Fatura ve İrsaliye Hazırlarken Dikkat!
 70. İştirakler Değerleme
 71. Mükellefiyet Nakli
 72. Oto Alım-Satım Komisyonculuğu
 73. Sigorta Acentelerinin Hizmet Alımı?
 74. AR-GE Teşviklerinin Transfer Fiyatlaması Yönü
 75. B Formu Süre Uzatılması..
 76. Banka Hesap Özetlerinin Muhasebe Kayıtları
 77. Deneme Amaçlı Gönderilen İrsaliye
 78. Şirkete Alınan Gayrimenkul
 79. Soru veya yorum değil sadece öneri...
 80. Fason Dikimi için Mal Sevki
 81. Araç Muayene Harcı
 82. Vergi Levhası Özelge
 83. 8000 YTL Üstü Banka Yoluyla Ödeme
 84. 35.000 YTL lik Kapalı Fatura
 85. Hekimlere POS Kullanma Mecburiyeti Başlıyor
 86. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Satışları
 87. MUKTEZA_BS Formu - Kime Kesildiği Belli Olmayan YZ Fişi
 88. Kanuni Süresinden Sonra..
 89. Nakil ve Düzeltme Beyanı Hk.
 90. Defter ve Belge İbraz Etmeme Sebebiyle Ceza!!!!
 91. Gider Fişlerinin ve Z Raporlarının Kayıtları
 92. Personele Verilen Avansların Boyutu
 93. 800 Bin Küçük Esnafa Vergi Muafiyeti Geliyor
 94. ft.irs. kullanmayan mükkelleflerle ilg.alışveriş
 95. Kredi Kartıyla Yapılan İşlemin İadesi ?
 96. Tabela Yansıtma Faturası Muhasebe Kaydı
 97. Spor Toto ve Lotoya verilen USD Depozito ve Teminat
 98. Fatura Kesildikten Sonra Ne Kadar Süre Bekler ?
 99. Her Bir Şube-Araç için Ayrı Vergi Levhası Olur mu?
 100. İrsaliye
 101. İşletme Defterinden Bilançoya Oradan da Ltd Şti Geçiş
 102. V.U.K Hükümlerine Tabi Olmayan İşletmelerden Alınan Faturalar?
 103. Z Raporları
 104. Çalışanların Maaşını Artıracak Vergi Müjdesi
 105. İşverenlerin Ücretleri Bankadan Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
 106. İskonto, Fatura Üzerinde Gösterilmeli mi ?
 107. Olağandışı Giderler Hk.
 108. Kaybolan Fatura Koçanı Hk.
 109. Okul Taşıtı İşletmesinde İşe Başlama Hakkında
 110. Akaryakıt Yansıtma
 111. Kayıtlara İntikal Ettirilmeyen Fatura
 112. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunen Kabul Edilmeyen Gidermidir
 113. Zamanında Verilmeyen Beyanname..
 114. Doktorlara Pos Cihazı Zorunluluğu
 115. Mükellef harici Vergi Levhası onayı.
 116. Eczane Bs Formu
 117. Meslek Odasına Tahsilatla İlgili Görev......
 118. İrsaliye Nüshalarının Saklanması ?
 119. Ba-Bs Formları ve Kayıt Dışılık İlgisi
 120. Odun Alımı
 121. Geçici Vergi
 122. Geç Gelen Faturanın Ba Karşısındaki Durumu
 123. 8.000,00 YTL yi Geçen Tutarlarda Tevsik Zorunluluğu
 124. Değersiz Alacakların Belgelendirilmesi
 125. 09/05 te Noter Satışı Yapılan Aracın Faturası ?
 126. KKEG Hk.
 127. Sermaye Yetersizliği..
 128. Minübüs Amortismanı
 129. Mülkiyeti Babaya Ait Gayrimenkulün Bedelsiz Olarak Kullanılması Durumunda Stopaj
 130. BA Formu
 131. Akaryakıt İstasyonu Z Raporları
 132. Sigorta Tazminatı BS de Bildirilecek mi?
 133. Resen Terk Yaptıramayız mı?
 134. Credit Note
 135. Vergi Dairesine İşçi Bildirimi
 136. Bedelli Numune ihracatı
 137. Ba Bildirim
 138. Geçici Vergi
 139. Vergi ve Cezalar Kartla Ödenecek
 140. Trafik Harcı
 141. Gelir Geçici Vergi
 142. Sabit Kıymet İz Bedel
 143. Tekel Maddeleri Çıkışları
 144. Kanuni Süresinden Sonra Pişmanlıkla Verilen Beyanname.
 145. Aylık Ba Formu
 146. Eksik Ba
 147. Ba-Bs de Yaş Meyve Sebze
 148. Vergi levhasındaki Matrah...
 149. Eş ve Çocuğa Ev, Oto ve Para Vermenin Vergisi Belli Oldu
 150. Dönem Sonu Kur Değerleme
 151. Ba Bs Kasa Fişi
 152. form ba da meslek odalarından alınan makbuzlar
 153. Kiracıya Devir Edilen Demirbaşlar
 154. Ba-Bs de Müstahsil Alımları
 155. Ba-Bs Formları
 156. Basit Usul-Şirket Ortaklığı
 157. Eş Adına Ev Almak Sona Erecek
 158. Daire Kiralama Hizmetleri
 159. Düzenlenen Faturalarda Yüksek Oranlı İskontolar
 160. Ciro Primleri
 161. İş Yeri Nakli
 162. TAŞINDI: İngiltere' deyim. Geldiğimde İncelemelerimi ve Yazacaklarımı Mutlaka Okuyunuz
 163. Yurt Dışından Gelen Hizmet Faturaları
 164. Adi Ortaklık Banka Ekstresi
 165. A.Ş. Genel Kurul Hükümet Komiseri Ücreti Stopajı
 166. İşletme İçin Kesilen Faturanın Ünvanı
 167. Gerçek Dışı Bordroya 3 Yıl Hapis
 168. Mazot Yansıtma Bedeli
 169. Gider Paylaşımı
 170. Belgesiz Mal Bulundurma Halinde Uygulanacak Ceza
 171. Bs Formunun Eksik Düzenlenmesi
 172. İşyeri Açma Ruhsatında Değişiklik.
 173. Şirkete Borç Vermek veya Almak
 174. e-Beyanname
 175. Uluslararası Bir Firmanın Türkiye Mümessiliği Hk.
 176. 5736 Sayılı Uzlaşma ile ilgili Tahsil Usulü Hakkında Yardım
 177. Tahsilat ve Ödemelerin Banka Kanalı ile Ödendiğinin Tevsiki
 178. Re'sen Mükellefiyet Kaydında Defter Tasdiki
 179. Kurumlar Vergisinde Beyan ve Vergi Kesintisi
 180. Deli Dumrul Tebligatı
 181. Tercüme büroları inceleniyor
 182. Yazar Kasa Alım Prosedürü
 183. İncelenen Yılın Tekrar İncelenmek istemesi
 184. KSS den Sonra e-Beyan
 185. E- Ticarette Yazar Kasa Zorunluluğu var mı?
 186. Babana borcu nasıl verirsin? Ortakların cari hesapları
 187. 2 Nolu Kdv Beyanında Stopaj Yatırılması Hk.
 188. Ba_Bs Formlarına İlişkin.... (Lütfen yenı başlık açmadan önce okuyunuz.)
 189. Kaydi Envanter
 190. Ba Bs
 191. Form Ba -Bs İle İlgili
 192. Rent a Car
 193. Ortağa Olan Borçların Beyanı
 194. Fatura Kaybolması Hk.
 195. Çalınan Aracın Bulunması ile ilgili İlginç Bir Olay..!
 196. Sahte Fatura
 197. Alışveriş Fişleri Hk.
 198. İştiraklerde Enf. Olumlu Farkının Sermayeye İlavesi
 199. Peşin Transfer Ödemesinde Kur Farkı
 200. İşletmelerde Nev'i Değişikliği ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
 201. Sermaye Borcunun Ticari Mal Olarak Ödenmesi
 202. Ortaklar Arasındaki Ticaret, Piyasa Fiyatından Yapılmalı
 203. İnternet Cafe Açılışı
 204. İkametgahını İş Yeri Olarak Kullananlarda Sigorta Poliçeleri
 205. Kanuni Süresinden Sonra E-Beyanname
 206. Mülkiyeti Eşe Ait Gayrimenkulün Hem İkametgah Hemde İşyeri Olarak Kullanmak
 207. Kirayı Elden Ödemeye Son
 208. Web Tasarım Tükenme Yılı
 209. Kurumlar Vergisi' nde Geçmiş Yıl Zararları
 210. Envanter Defteri
 211. Organize Sanayi Müdürlüğü
 212. Kuruluş Giderleri ve Peştemallıklar
 213. Transfer Fiyatlandırması
 214. Kamu Kurum Kuruluşlara Mal Satışında Belge Düzeni
 215. Öğrenim ve Katkı Kredisi
 216. Tevsik Sınırı
 217. Nakliye Kamyonu Amortismanı Hk
 218. Kredi Kartı ve Nakit Mal Alım Faturası
 219. Genel Kurul Hk.
 220. Sınıf Değiştirme ile ilgili- Lokanta
 221. Kebir Defteri Tastiki
 222. İptal Edilen Fatura Yaprağının Kaybolması
 223. Ba Bs Formları
 224. Devlet Destekleme Primleri
 225. Kooperatif-G.V Stopaj Mahsubu
 226. Ticari Otolarda Ötv..
 227. Tevsik Zorunluluğu
 228. Pişmanlığın Bozulması
 229. Sermaye Artırılması
 230. Stoktan Sabit Kıymete Aktarma??
 231. YTL Kasam Aşırı Yükseldi.. Hangi Faiz Oranından Değerlemeliyim?
 232. TAŞINDI: Muhasebecilerimizin Daha Aktif Olması Lazım
 233. Beyanname Kaydetme ( evdo üzerinden)
 234. Bedelsiz İthalat Muhasebe Kaydı
 235. Düzeltmede e-Beyan Dönemi..
 236. Form Ba
 237. Serbest Bölge Kanunu' nun Değişmesi Vergi İncelemelerini Etkiler mi?
 238. Fiyat Farkı
 239. Geçen Dönem Gideri
 240. Nasıl Faturalandırmalı??
 241. Basit Usulden Bilançoya Geçişte Açılış İşlemi
 242. Bankalarda Müşterek Hesap Sorunu
 243. Vergi Borçlusuna Yurt Dışı Kolaylığı
 244. 5736 Sayılı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Hakkındaki Kanun
 245. Dönemi İtibariyle Kayıt Edilmemiş Demirbaşların Durumu
 246. BA Formunda Neler Yazılacak?
 247. Muhtasar Beyanname Hangi Şartlarda Verilmez?
 248. 570
 249. Satış Gerçekleşmeden Fatura Kesilmesi
 250. Sevkiyatta Her Zaman Numune Ürün Bulundurulmasında İrsaliye Düzeni