PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Yeni Şirket Açılışı
 2. Diş Hekimlerin Pos Cihazları.?
 3. Geç Verilen Geçici Vergi
 4. Basit Usul Kesilen Faturalar
 5. Fatura İptali Hak.
 6. Çok Fazla Çeşit Ürün ve Fatura Kesilmesi
 7. Ytl Üzerinden Yapılan İhracat
 8. Muhtasar Mükellefiyeti
 9. Vergi Borcu Taksitlendirmesine Geçici Vergi Dahil Olmaz mı?
 10. Avukatlarda Topluluk Sigortası Primi Gidere Atılır mı?
 11. Kira Hk.
 12. Müstahsilden - Fasona Sevkte Belge Düzeni
 13. İşletme Defterine Tabi İşyerinin Devri
 14. Verilen Çekin Nakit Ödenip İptal Edilmesi
 15. Nakliye bedelinin satış faturasına yansıtılması hk.
 16. Hizmet Faturası Hk.
 17. Asgari Geçim İndiriminde Yanlışlık ve düzeltme
 18. TAŞINDI: Kdv Tevkifatı
 19. TAŞINDI: Tasfiye Başlangıç Tarihi
 20. Kesilen Faturalardaki ÖTV
 21. Serbest Meslek Faaliyetlerinde Gelir Gider Oranı...İlginç..
 22. Puan Toplama ve Kart Uygulaması
 23. Tastikli Koçandaki Vergi Numarasının Yanlış Olması
 24. Hizmet Faturası İadesi Hk.
 25. Yurtdışı İşlemler?
 26. Konsinye Satışlar
 27. Aylık - Üç Aylık Muhtasar Beyanname
 28. Taşıma İrsaliyesi ile ilgili..
 29. Promosyon Hk.
 30. Anaokulları,Anasınıfları,Kreşler ve Sos.Tesis.Muhasebe Standartları
 31. Motosiklet Satılması
 32. Maliye Açılışı Kabul Etmiyor Yorumunuz ?
 33. Sürücü Kursu İnceleme
 34. Şirket Araç Satış Haddi Nedir?
 35. Yazar Kasa Hakkında
 36. Vergi Levha Tasdik Listesinin Geç Verilmesi
 37. Belediyelerden Kiralanan işyerleri
 38. Vergi Borcu Taksitlendirmesi
 39. Yazar Kasa Alımı
 40. İnternetten Satış ve Belgeleme Hk.
 41. İşletmeden Çalınan Çelik Kasa
 42. 8.000 Ytl Üzeri Ödeme ve Tahsilatlar
 43. Kayıp Mükellef
 44. Bilgi Vermemeye Özel Usulsüzlük Cezası
 45. Satılan malın nakliyesi ve teslimatı irsaliye kesilerek ispatlanmalıdır
 46. Şirket Tarafından Basılan Fatura ve İrsaliye
 47. Boş Muhtasar Beyanı Verilmedi.Yardım!
 48. Kanuni Süresinden Sonra verilen e-beyanname
 49. Fatura Koçanının Kaybolması
 50. VUK 353/2. Mad. Gereğince Birden Fazla Müşteriye Kesilmeyen Fiş veya ÖKC Fişi
 51. 2008 Yılında Elde Edilen Kâr Paylarında Vergilendirme
 52. Bilgisayar Teknik Servis
 53. E-Beyan Kesilen ÖUZ Cezası ve Uzlaşma Hk.
 54. e Beyanname Hk.
 55. BA Formunda Uyuşmazlık
 56. Mükellefin Geçmiş Yıl Zararı Hatalı İşlemde Re'sen Dikkate Alınmaz
 57. Ödenmeden Mahsup Edilen Geç.Ver.Nin 1086 Gecikme Zammı?....
 58. Zamanında Verilmeyen Beyannamenin Verilmesinde Yanlış Kutucuğun Seçilmesi
 59. Mali Tatil ile İlgili
 60. Demirbaş Satışı
 61. İş Merkezi İçi Taşımalarda Kullanılacak Belgeler
 62. Yangın Merdiveni Amortismanı
 63. 145 Seri No' lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında
 64. Muhtasar Beyanname hk.
 65. 1. Ayda Kesilen Satış Faturasının İptali..
 66. Nakliye poliçesi Hk.
 67. Gayrimenkul ve Araç Alıp-Satanlar Dikkat!
 68. e-Beyannameyi Düzeltirken Pişmanlık İşaretini Unutmayın
 69. Pos Makinası Kullandırmak
 70. Aynı Hesap Döneminde İki Defter Tasdik Edilirmi?
 71. Limited şirket hissesi: Almayın da satmayın da
 72. Kendi Kendine Fatura Düzenleme
 73. Ayın Elemanına Verilen Altın
 74. Sabit Kıymet Sınırı
 75. Vergi Denetimi İstenen Belgeler
 76. Fason İşinde Mahsup
 77. Şirketin Vazgeçtiği Alacaklar, 3 Yıl Boyunca Özel Hesapta İzleniyor
 78. Hurdaya Ayrılan Y. Kasa Aktiften Nasıl Düşülür?
 79. Kanuni Süresinden Sonra Beyan
 80. Düzeltme Muhtasar Beyanı
 81. Sözleşme Damga Vergisi
 82. Avukat Serbest Meslek Makbuzu
 83. Mükellef Olmayan Gerçek Kişlerin Gayrimenkul Satımı
 84. Tebliğ Tarihi
 85. Kooperatifler yasası Değişiyor
 86. Araç satış ve devirlerde yeni dönem Noterden araç satışı sona eriyor
 87. Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak
 88. Vergi Levhası Şekli
 89. Ltd. Şti. Tasfiyesi
 90. Yurt Dışı Fatura
 91. Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Şirketler
 92. Yeni Açılan İşyerinin Vergi Levhası Tasdikinin Bildirim Süresi Hakkında.
 93. Düzeltme Beyannamesine 352/1 e göre 3073 Usulsüzlük Cezası Kesilir mi?
 94. Limited Şirket Borçlarına Düzenleme
 95. Sponsorluk
 96. Beyanname Cezası
 97. Merkez Bankası Kur Alma Günü
 98. Kira
 99. 15 Yaşındaki Çocuk Vergi Mükellefi Olabilir mi?
 100. AB Muktesebatına Göre Fatura Nizamı VUK' la Karşılaştırma
 101. BA FORMU
 102. Finansal Kiralamada Duraksama Konuları
 103. Fatura ve İrsaliye Hazırlarken Dikkat!
 104. İştirakler Değerleme
 105. Mükellefiyet Nakli
 106. Oto Alım-Satım Komisyonculuğu
 107. Sigorta Acentelerinin Hizmet Alımı?
 108. AR-GE Teşviklerinin Transfer Fiyatlaması Yönü
 109. B Formu Süre Uzatılması..
 110. Banka Hesap Özetlerinin Muhasebe Kayıtları
 111. Deneme Amaçlı Gönderilen İrsaliye
 112. Şirkete Alınan Gayrimenkul
 113. Soru veya yorum değil sadece öneri...
 114. Fason Dikimi için Mal Sevki
 115. Araç Muayene Harcı
 116. Vergi Levhası Özelge
 117. 8000 YTL Üstü Banka Yoluyla Ödeme
 118. 35.000 YTL lik Kapalı Fatura
 119. Hekimlere POS Kullanma Mecburiyeti Başlıyor
 120. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Satışları
 121. MUKTEZA_BS Formu - Kime Kesildiği Belli Olmayan YZ Fişi
 122. Kanuni Süresinden Sonra..
 123. Nakil ve Düzeltme Beyanı Hk.
 124. Defter ve Belge İbraz Etmeme Sebebiyle Ceza!!!!
 125. Gider Fişlerinin ve Z Raporlarının Kayıtları
 126. Personele Verilen Avansların Boyutu
 127. 800 Bin Küçük Esnafa Vergi Muafiyeti Geliyor
 128. ft.irs. kullanmayan mükkelleflerle ilg.alışveriş
 129. Kredi Kartıyla Yapılan İşlemin İadesi ?
 130. Tabela Yansıtma Faturası Muhasebe Kaydı
 131. Spor Toto ve Lotoya verilen USD Depozito ve Teminat
 132. Fatura Kesildikten Sonra Ne Kadar Süre Bekler ?
 133. Her Bir Şube-Araç için Ayrı Vergi Levhası Olur mu?
 134. İrsaliye
 135. İşletme Defterinden Bilançoya Oradan da Ltd Şti Geçiş
 136. V.U.K Hükümlerine Tabi Olmayan İşletmelerden Alınan Faturalar?
 137. Z Raporları
 138. Çalışanların Maaşını Artıracak Vergi Müjdesi
 139. İşverenlerin Ücretleri Bankadan Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
 140. İskonto, Fatura Üzerinde Gösterilmeli mi ?
 141. Olağandışı Giderler Hk.
 142. Kaybolan Fatura Koçanı Hk.
 143. Okul Taşıtı İşletmesinde İşe Başlama Hakkında
 144. Akaryakıt Yansıtma
 145. Kayıtlara İntikal Ettirilmeyen Fatura
 146. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunen Kabul Edilmeyen Gidermidir
 147. Zamanında Verilmeyen Beyanname..
 148. Doktorlara Pos Cihazı Zorunluluğu
 149. Mükellef harici Vergi Levhası onayı.
 150. Eczane Bs Formu
 151. Meslek Odasına Tahsilatla İlgili Görev......
 152. İrsaliye Nüshalarının Saklanması ?
 153. Ba-Bs Formları ve Kayıt Dışılık İlgisi
 154. Odun Alımı
 155. Geçici Vergi
 156. Geç Gelen Faturanın Ba Karşısındaki Durumu
 157. 8.000,00 YTL yi Geçen Tutarlarda Tevsik Zorunluluğu
 158. Değersiz Alacakların Belgelendirilmesi
 159. 09/05 te Noter Satışı Yapılan Aracın Faturası ?
 160. KKEG Hk.
 161. Sermaye Yetersizliği..
 162. Minübüs Amortismanı
 163. Mülkiyeti Babaya Ait Gayrimenkulün Bedelsiz Olarak Kullanılması Durumunda Stopaj
 164. BA Formu
 165. Akaryakıt İstasyonu Z Raporları
 166. Sigorta Tazminatı BS de Bildirilecek mi?
 167. Resen Terk Yaptıramayız mı?
 168. Credit Note
 169. Vergi Dairesine İşçi Bildirimi
 170. Bedelli Numune ihracatı
 171. Ba Bildirim
 172. Geçici Vergi
 173. Vergi ve Cezalar Kartla Ödenecek
 174. Trafik Harcı
 175. Gelir Geçici Vergi
 176. Sabit Kıymet İz Bedel
 177. Tekel Maddeleri Çıkışları
 178. Kanuni Süresinden Sonra Pişmanlıkla Verilen Beyanname.
 179. Aylık Ba Formu
 180. Eksik Ba
 181. Ba-Bs de Yaş Meyve Sebze
 182. Vergi levhasındaki Matrah...
 183. Eş ve Çocuğa Ev, Oto ve Para Vermenin Vergisi Belli Oldu
 184. Dönem Sonu Kur Değerleme
 185. Ba Bs Kasa Fişi
 186. form ba da meslek odalarından alınan makbuzlar
 187. Kiracıya Devir Edilen Demirbaşlar
 188. Ba-Bs de Müstahsil Alımları
 189. Ba-Bs Formları
 190. Basit Usul-Şirket Ortaklığı
 191. Eş Adına Ev Almak Sona Erecek
 192. Daire Kiralama Hizmetleri
 193. Düzenlenen Faturalarda Yüksek Oranlı İskontolar
 194. Ciro Primleri
 195. İş Yeri Nakli
 196. TAŞINDI: İngiltere' deyim. Geldiğimde İncelemelerimi ve Yazacaklarımı Mutlaka Okuyunuz
 197. Yurt Dışından Gelen Hizmet Faturaları
 198. Adi Ortaklık Banka Ekstresi
 199. A.Ş. Genel Kurul Hükümet Komiseri Ücreti Stopajı
 200. İşletme İçin Kesilen Faturanın Ünvanı
 201. Gerçek Dışı Bordroya 3 Yıl Hapis
 202. Mazot Yansıtma Bedeli
 203. Gider Paylaşımı
 204. Belgesiz Mal Bulundurma Halinde Uygulanacak Ceza
 205. Bs Formunun Eksik Düzenlenmesi
 206. İşyeri Açma Ruhsatında Değişiklik.
 207. Şirkete Borç Vermek veya Almak
 208. e-Beyanname
 209. Uluslararası Bir Firmanın Türkiye Mümessiliği Hk.
 210. 5736 Sayılı Uzlaşma ile ilgili Tahsil Usulü Hakkında Yardım
 211. Tahsilat ve Ödemelerin Banka Kanalı ile Ödendiğinin Tevsiki
 212. Re'sen Mükellefiyet Kaydında Defter Tasdiki
 213. Kurumlar Vergisinde Beyan ve Vergi Kesintisi
 214. Deli Dumrul Tebligatı
 215. Tercüme büroları inceleniyor
 216. Yazar Kasa Alım Prosedürü
 217. İncelenen Yılın Tekrar İncelenmek istemesi
 218. KSS den Sonra e-Beyan
 219. E- Ticarette Yazar Kasa Zorunluluğu var mı?
 220. Babana borcu nasıl verirsin? Ortakların cari hesapları
 221. 2 Nolu Kdv Beyanında Stopaj Yatırılması Hk.
 222. Ba_Bs Formlarına İlişkin.... (Lütfen yenı başlık açmadan önce okuyunuz.)
 223. Kaydi Envanter
 224. Ba Bs
 225. Form Ba -Bs İle İlgili
 226. Rent a Car
 227. Ortağa Olan Borçların Beyanı
 228. Fatura Kaybolması Hk.
 229. Çalınan Aracın Bulunması ile ilgili İlginç Bir Olay..!
 230. Sahte Fatura
 231. Alışveriş Fişleri Hk.
 232. İştiraklerde Enf. Olumlu Farkının Sermayeye İlavesi
 233. Peşin Transfer Ödemesinde Kur Farkı
 234. İşletmelerde Nev'i Değişikliği ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
 235. Sermaye Borcunun Ticari Mal Olarak Ödenmesi
 236. Ortaklar Arasındaki Ticaret, Piyasa Fiyatından Yapılmalı
 237. İnternet Cafe Açılışı
 238. İkametgahını İş Yeri Olarak Kullananlarda Sigorta Poliçeleri
 239. Kanuni Süresinden Sonra E-Beyanname
 240. Mülkiyeti Eşe Ait Gayrimenkulün Hem İkametgah Hemde İşyeri Olarak Kullanmak
 241. Kirayı Elden Ödemeye Son
 242. Web Tasarım Tükenme Yılı
 243. Kurumlar Vergisi' nde Geçmiş Yıl Zararları
 244. Envanter Defteri
 245. Organize Sanayi Müdürlüğü
 246. Kuruluş Giderleri ve Peştemallıklar
 247. Transfer Fiyatlandırması
 248. Kamu Kurum Kuruluşlara Mal Satışında Belge Düzeni
 249. Öğrenim ve Katkı Kredisi
 250. Tevsik Sınırı