PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. 800 Bin Küçük Esnafa Vergi Muafiyeti Geliyor
 2. ft.irs. kullanmayan mükkelleflerle ilg.alışveriş
 3. Kredi Kartıyla Yapılan İşlemin İadesi ?
 4. Tabela Yansıtma Faturası Muhasebe Kaydı
 5. Spor Toto ve Lotoya verilen USD Depozito ve Teminat
 6. Fatura Kesildikten Sonra Ne Kadar Süre Bekler ?
 7. Her Bir Şube-Araç için Ayrı Vergi Levhası Olur mu?
 8. İrsaliye
 9. İşletme Defterinden Bilançoya Oradan da Ltd Şti Geçiş
 10. V.U.K Hükümlerine Tabi Olmayan İşletmelerden Alınan Faturalar?
 11. Z Raporları
 12. Çalışanların Maaşını Artıracak Vergi Müjdesi
 13. İşverenlerin Ücretleri Bankadan Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
 14. İskonto, Fatura Üzerinde Gösterilmeli mi ?
 15. Olağandışı Giderler Hk.
 16. Kaybolan Fatura Koçanı Hk.
 17. Okul Taşıtı İşletmesinde İşe Başlama Hakkında
 18. Akaryakıt Yansıtma
 19. Kayıtlara İntikal Ettirilmeyen Fatura
 20. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunen Kabul Edilmeyen Gidermidir
 21. Zamanında Verilmeyen Beyanname..
 22. Doktorlara Pos Cihazı Zorunluluğu
 23. Mükellef harici Vergi Levhası onayı.
 24. Eczane Bs Formu
 25. Meslek Odasına Tahsilatla İlgili Görev......
 26. İrsaliye Nüshalarının Saklanması ?
 27. Ba-Bs Formları ve Kayıt Dışılık İlgisi
 28. Odun Alımı
 29. Geçici Vergi
 30. Geç Gelen Faturanın Ba Karşısındaki Durumu
 31. 8.000,00 YTL yi Geçen Tutarlarda Tevsik Zorunluluğu
 32. Değersiz Alacakların Belgelendirilmesi
 33. 09/05 te Noter Satışı Yapılan Aracın Faturası ?
 34. KKEG Hk.
 35. Sermaye Yetersizliği..
 36. Minübüs Amortismanı
 37. Mülkiyeti Babaya Ait Gayrimenkulün Bedelsiz Olarak Kullanılması Durumunda Stopaj
 38. BA Formu
 39. Akaryakıt İstasyonu Z Raporları
 40. Sigorta Tazminatı BS de Bildirilecek mi?
 41. Resen Terk Yaptıramayız mı?
 42. Credit Note
 43. Vergi Dairesine İşçi Bildirimi
 44. Bedelli Numune ihracatı
 45. Ba Bildirim
 46. Geçici Vergi
 47. Vergi ve Cezalar Kartla Ödenecek
 48. Trafik Harcı
 49. Gelir Geçici Vergi
 50. Sabit Kıymet İz Bedel
 51. Tekel Maddeleri Çıkışları
 52. Kanuni Süresinden Sonra Pişmanlıkla Verilen Beyanname.
 53. Aylık Ba Formu
 54. Eksik Ba
 55. Ba-Bs de Yaş Meyve Sebze
 56. Vergi levhasındaki Matrah...
 57. Eş ve Çocuğa Ev, Oto ve Para Vermenin Vergisi Belli Oldu
 58. Dönem Sonu Kur Değerleme
 59. Ba Bs Kasa Fişi
 60. form ba da meslek odalarından alınan makbuzlar
 61. Kiracıya Devir Edilen Demirbaşlar
 62. Ba-Bs de Müstahsil Alımları
 63. Ba-Bs Formları
 64. Basit Usul-Şirket Ortaklığı
 65. Eş Adına Ev Almak Sona Erecek
 66. Daire Kiralama Hizmetleri
 67. Düzenlenen Faturalarda Yüksek Oranlı İskontolar
 68. Ciro Primleri
 69. İş Yeri Nakli
 70. TAŞINDI: İngiltere' deyim. Geldiğimde İncelemelerimi ve Yazacaklarımı Mutlaka Okuyunuz
 71. Yurt Dışından Gelen Hizmet Faturaları
 72. Adi Ortaklık Banka Ekstresi
 73. A.Ş. Genel Kurul Hükümet Komiseri Ücreti Stopajı
 74. İşletme İçin Kesilen Faturanın Ünvanı
 75. Gerçek Dışı Bordroya 3 Yıl Hapis
 76. Mazot Yansıtma Bedeli
 77. Gider Paylaşımı
 78. Belgesiz Mal Bulundurma Halinde Uygulanacak Ceza
 79. Bs Formunun Eksik Düzenlenmesi
 80. İşyeri Açma Ruhsatında Değişiklik.
 81. Şirkete Borç Vermek veya Almak
 82. e-Beyanname
 83. Uluslararası Bir Firmanın Türkiye Mümessiliği Hk.
 84. 5736 Sayılı Uzlaşma ile ilgili Tahsil Usulü Hakkında Yardım
 85. Tahsilat ve Ödemelerin Banka Kanalı ile Ödendiğinin Tevsiki
 86. Re'sen Mükellefiyet Kaydında Defter Tasdiki
 87. Kurumlar Vergisinde Beyan ve Vergi Kesintisi
 88. Deli Dumrul Tebligatı
 89. Tercüme büroları inceleniyor
 90. Yazar Kasa Alım Prosedürü
 91. İncelenen Yılın Tekrar İncelenmek istemesi
 92. KSS den Sonra e-Beyan
 93. E- Ticarette Yazar Kasa Zorunluluğu var mı?
 94. Babana borcu nasıl verirsin? Ortakların cari hesapları
 95. 2 Nolu Kdv Beyanında Stopaj Yatırılması Hk.
 96. Ba_Bs Formlarına İlişkin.... (Lütfen yenı başlık açmadan önce okuyunuz.)
 97. Kaydi Envanter
 98. Ba Bs
 99. Form Ba -Bs İle İlgili
 100. Rent a Car
 101. Ortağa Olan Borçların Beyanı
 102. Fatura Kaybolması Hk.
 103. Çalınan Aracın Bulunması ile ilgili İlginç Bir Olay..!
 104. Sahte Fatura
 105. Alışveriş Fişleri Hk.
 106. İştiraklerde Enf. Olumlu Farkının Sermayeye İlavesi
 107. Peşin Transfer Ödemesinde Kur Farkı
 108. İşletmelerde Nev'i Değişikliği ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
 109. Sermaye Borcunun Ticari Mal Olarak Ödenmesi
 110. Ortaklar Arasındaki Ticaret, Piyasa Fiyatından Yapılmalı
 111. İnternet Cafe Açılışı
 112. İkametgahını İş Yeri Olarak Kullananlarda Sigorta Poliçeleri
 113. Kanuni Süresinden Sonra E-Beyanname
 114. Mülkiyeti Eşe Ait Gayrimenkulün Hem İkametgah Hemde İşyeri Olarak Kullanmak
 115. Kirayı Elden Ödemeye Son
 116. Web Tasarım Tükenme Yılı
 117. Kurumlar Vergisi' nde Geçmiş Yıl Zararları
 118. Envanter Defteri
 119. Organize Sanayi Müdürlüğü
 120. Kuruluş Giderleri ve Peştemallıklar
 121. Transfer Fiyatlandırması
 122. Kamu Kurum Kuruluşlara Mal Satışında Belge Düzeni
 123. Öğrenim ve Katkı Kredisi
 124. Tevsik Sınırı
 125. Nakliye Kamyonu Amortismanı Hk
 126. Kredi Kartı ve Nakit Mal Alım Faturası
 127. Genel Kurul Hk.
 128. Sınıf Değiştirme ile ilgili- Lokanta
 129. Kebir Defteri Tastiki
 130. İptal Edilen Fatura Yaprağının Kaybolması
 131. Ba Bs Formları
 132. Devlet Destekleme Primleri
 133. Kooperatif-G.V Stopaj Mahsubu
 134. Ticari Otolarda Ötv..
 135. Tevsik Zorunluluğu
 136. Pişmanlığın Bozulması
 137. Sermaye Artırılması
 138. Stoktan Sabit Kıymete Aktarma??
 139. YTL Kasam Aşırı Yükseldi.. Hangi Faiz Oranından Değerlemeliyim?
 140. TAŞINDI: Muhasebecilerimizin Daha Aktif Olması Lazım
 141. Beyanname Kaydetme ( evdo üzerinden)
 142. Bedelsiz İthalat Muhasebe Kaydı
 143. Düzeltmede e-Beyan Dönemi..
 144. Form Ba
 145. Serbest Bölge Kanunu' nun Değişmesi Vergi İncelemelerini Etkiler mi?
 146. Fiyat Farkı
 147. Geçen Dönem Gideri
 148. Nasıl Faturalandırmalı??
 149. Basit Usulden Bilançoya Geçişte Açılış İşlemi
 150. Bankalarda Müşterek Hesap Sorunu
 151. Vergi Borçlusuna Yurt Dışı Kolaylığı
 152. 5736 Sayılı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Hakkındaki Kanun
 153. Dönemi İtibariyle Kayıt Edilmemiş Demirbaşların Durumu
 154. BA Formunda Neler Yazılacak?
 155. Muhtasar Beyanname Hangi Şartlarda Verilmez?
 156. 570
 157. Satış Gerçekleşmeden Fatura Kesilmesi
 158. Sevkiyatta Her Zaman Numune Ürün Bulundurulmasında İrsaliye Düzeni
 159. İhraç Kayıtlı Satış İptali
 160. Vergi Borcunda Sorumluluk
 161. Şirket Ortağının Sorumluluğu
 162. Bankada Hesapta Tutulan Yabancı Para Döviz Kuru ile Değerlenir
 163. Değersiz veya Tahsil Edilemeyen Alacaklar Hk.
 164. Teşvik Belgesi Kapsamında Kdv İstisnalı Makina Alımı
 165. 5736 Sayılı Yasa ile Uzlaşma
 166. Ba Formlarında İthalat İşlemlerinin Durumu
 167. Kapanış hk.
 168. BA FORMU
 169. Bilanço Usulü Şahıs Firması Kapanış Bilançosu
 170. Gümrük Müşavirlerinde 8000 YTL nakit sınırı?
 171. Gelir Vergisi
 172. Gider Karşılıkları
 173. TAŞINDI: Anneye Ait İş Yeri
 174. Yıllara Yaygın İnşaat İşinde Tahsili Geciken Hakedişe Düzenlenecek Fatura
 175. 2006 Yılı Bilanço Düzeltmesi
 176. Kanuni Süresinden Sonra E-Bey. Gönderme?
 177. Şube-Merkez Faturaları
 178. Basit Usulden Şirkete Geçiş Hakkında!
 179. GMSİ Ödenen Kira
 180. Mart Ayında Vergi Levha Tasdiki
 181. Personele Km Başı Araç Kullanım Ücreti Verilebilir mi?
 182. Demirbaş Çıkışı
 183. Yatırım Teşviği Kapsamında
 184. Ev Ofisin Tadilat Giderleri
 185. Kar Dağıtımı Stopajın Hesaplanma Zamanı
 186. TAŞINDI: YGV e-Beyan Programı Hata mı Var?
 187. Stopaj Hakkında
 188. Gümrükteki Mallar
 189. Transfer Fiyatlandırmasında Sorunlar
 190. Basit Usül Açılış Hk.
 191. Fatura Yerine Fiş Kesimi?
 192. Bilançoda Devrinde Büyük Hata
 193. Sevk İrsaliyesi Düz. Hk.2
 194. Yazar Kasa Alacak mı?
 195. Muhtasar Beyannamede Kiraya Veren Bilgisi Yazılmazsa
 196. Leasing Alan Kişinin Şirket Ortaklığı
 197. Ortağın Şirkete Ait Parayı Faizsiz Kullanması
 198. SPK' ya Tabi Olmayan Şirketin Kayıtlarını UFRS' ye Göre Tutması Hk.
 199. Erken POS cihazı
 200. B Formunda Diğer Başlığı
 201. Ticari Mal Alışlarında Düzenlenen Çekler
 202. Ne Yaparsak, Ne Olur?
 203. Yazar Kasa Fişi ve Ticari Mal..
 204. Şahsa Kırdırılan Çekin Muhasebe de Gösterimi
 205. Konaklama
 206. Cep Telefonu İçin Devlete Ödenen Bandrol Bedelleri
 207. Sabit Kıymet mi Gider mi?
 208. B Formu
 209. Stopaj Oranı?
 210. Araç Yakıt Giderleri
 211. Performans Bilgilerinde Giderde Amortisman Eklenecek mi?
 212. Portföydeki Çekler
 213. İşletmeden Bilançoya Geçiş..
 214. Akaryakıt İst. Alınan Yüksek Meblağlı Ö.K.Cihaz Fişi.
 215. Fatura Tahsilatı Merkezleri
 216. Birikmiş Vergi İhtilaflı Vergi Farkı??*
 217. 5736 Nolu Kanunun Sağladığı Fayda
 218. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı ve Kar
 219. Amortisman
 220. Vergi Borcu Olanlar Dikkat
 221. ÖKC Levhası Onayı
 222. Vazgeçilen Alacaklar
 223. Sevk İrsaliyesi Hk.
 224. Yeni Cezalar
 225. Birden Fazla Cezalı Beyannamede VUK' un 337. Maddesi Fiil Ayrılığı İbaresi?
 226. Sermaye Taahhüdü Kapama
 227. Uzlaşma Müraacat
 228. Serbest Meslek Makbuzu
 229. Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası
 230. Hisse Senedi Alımı Ve Değerleme Hk.
 231. TC Kimlik
 232. Adres Değişikliği
 233. Akaryakıtta Fiş Kesme Sınırı
 234. KDV Beyannamelerindeki Uyumsuzluk
 235. Firelerin Giderleştirilmesi
 236. Resmi Defterlerin Ters Yazılması
 237. Defter Tasdiği ile ilgili
 238. Fatura Kesiminde Tevfikat Uygulaması
 239. Sermayenin Ödendiğine dair Rapor Hk
 240. Fırınlar Faturayı Aylık Olarak Düzenleyebilir mi?
 241. Resmi Defter
 242. Ba ve Bs ile ilgili...
 243. Muhtasar Beyannamede SMK Kodu 021 - 022?
 244. Fatura Düzenleme Süresi
 245. Binek Oto Alımında Bildirim
 246. Fatura Kesilmemesinin Tespiti
 247. Veterinerlik Faaliyeti
 248. Biçer Döver Çalıştıran Zirai kazanç mı, Ticari Kazanç mı elde eder.
 249. Teminat Çeki
 250. Takdir Komisyonu