PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. E-Beyan Kesilen ÖUZ Cezası ve Uzlaşma Hk.
 2. e Beyanname Hk.
 3. BA Formunda Uyuşmazlık
 4. Mükellefin Geçmiş Yıl Zararı Hatalı İşlemde Re'sen Dikkate Alınmaz
 5. Ödenmeden Mahsup Edilen Geç.Ver.Nin 1086 Gecikme Zammı?....
 6. Zamanında Verilmeyen Beyannamenin Verilmesinde Yanlış Kutucuğun Seçilmesi
 7. Mali Tatil ile İlgili
 8. Demirbaş Satışı
 9. İş Merkezi İçi Taşımalarda Kullanılacak Belgeler
 10. Yangın Merdiveni Amortismanı
 11. 145 Seri No' lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında
 12. Muhtasar Beyanname hk.
 13. 1. Ayda Kesilen Satış Faturasının İptali..
 14. Nakliye poliçesi Hk.
 15. Gayrimenkul ve Araç Alıp-Satanlar Dikkat!
 16. e-Beyannameyi Düzeltirken Pişmanlık İşaretini Unutmayın
 17. Pos Makinası Kullandırmak
 18. Aynı Hesap Döneminde İki Defter Tasdik Edilirmi?
 19. Limited şirket hissesi: Almayın da satmayın da
 20. Kendi Kendine Fatura Düzenleme
 21. Ayın Elemanına Verilen Altın
 22. Sabit Kıymet Sınırı
 23. Vergi Denetimi İstenen Belgeler
 24. Fason İşinde Mahsup
 25. Şirketin Vazgeçtiği Alacaklar, 3 Yıl Boyunca Özel Hesapta İzleniyor
 26. Hurdaya Ayrılan Y. Kasa Aktiften Nasıl Düşülür?
 27. Kanuni Süresinden Sonra Beyan
 28. Düzeltme Muhtasar Beyanı
 29. Sözleşme Damga Vergisi
 30. Avukat Serbest Meslek Makbuzu
 31. Mükellef Olmayan Gerçek Kişlerin Gayrimenkul Satımı
 32. Tebliğ Tarihi
 33. Kooperatifler yasası Değişiyor
 34. Araç satış ve devirlerde yeni dönem Noterden araç satışı sona eriyor
 35. Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak
 36. Vergi Levhası Şekli
 37. Ltd. Şti. Tasfiyesi
 38. Yurt Dışı Fatura
 39. Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Şirketler
 40. Yeni Açılan İşyerinin Vergi Levhası Tasdikinin Bildirim Süresi Hakkında.
 41. Düzeltme Beyannamesine 352/1 e göre 3073 Usulsüzlük Cezası Kesilir mi?
 42. Limited Şirket Borçlarına Düzenleme
 43. Sponsorluk
 44. Beyanname Cezası
 45. Merkez Bankası Kur Alma Günü
 46. Kira
 47. 15 Yaşındaki Çocuk Vergi Mükellefi Olabilir mi?
 48. AB Muktesebatına Göre Fatura Nizamı VUK' la Karşılaştırma
 49. BA FORMU
 50. Finansal Kiralamada Duraksama Konuları
 51. Fatura ve İrsaliye Hazırlarken Dikkat!
 52. İştirakler Değerleme
 53. Mükellefiyet Nakli
 54. Oto Alım-Satım Komisyonculuğu
 55. Sigorta Acentelerinin Hizmet Alımı?
 56. AR-GE Teşviklerinin Transfer Fiyatlaması Yönü
 57. B Formu Süre Uzatılması..
 58. Banka Hesap Özetlerinin Muhasebe Kayıtları
 59. Deneme Amaçlı Gönderilen İrsaliye
 60. Şirkete Alınan Gayrimenkul
 61. Soru veya yorum değil sadece öneri...
 62. Fason Dikimi için Mal Sevki
 63. Araç Muayene Harcı
 64. Vergi Levhası Özelge
 65. 8000 YTL Üstü Banka Yoluyla Ödeme
 66. 35.000 YTL lik Kapalı Fatura
 67. Hekimlere POS Kullanma Mecburiyeti Başlıyor
 68. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Satışları
 69. MUKTEZA_BS Formu - Kime Kesildiği Belli Olmayan YZ Fişi
 70. Kanuni Süresinden Sonra..
 71. Nakil ve Düzeltme Beyanı Hk.
 72. Defter ve Belge İbraz Etmeme Sebebiyle Ceza!!!!
 73. Gider Fişlerinin ve Z Raporlarının Kayıtları
 74. Personele Verilen Avansların Boyutu
 75. 800 Bin Küçük Esnafa Vergi Muafiyeti Geliyor
 76. ft.irs. kullanmayan mükkelleflerle ilg.alışveriş
 77. Kredi Kartıyla Yapılan İşlemin İadesi ?
 78. Tabela Yansıtma Faturası Muhasebe Kaydı
 79. Spor Toto ve Lotoya verilen USD Depozito ve Teminat
 80. Fatura Kesildikten Sonra Ne Kadar Süre Bekler ?
 81. Her Bir Şube-Araç için Ayrı Vergi Levhası Olur mu?
 82. İrsaliye
 83. İşletme Defterinden Bilançoya Oradan da Ltd Şti Geçiş
 84. V.U.K Hükümlerine Tabi Olmayan İşletmelerden Alınan Faturalar?
 85. Z Raporları
 86. Çalışanların Maaşını Artıracak Vergi Müjdesi
 87. İşverenlerin Ücretleri Bankadan Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
 88. İskonto, Fatura Üzerinde Gösterilmeli mi ?
 89. Olağandışı Giderler Hk.
 90. Kaybolan Fatura Koçanı Hk.
 91. Okul Taşıtı İşletmesinde İşe Başlama Hakkında
 92. Akaryakıt Yansıtma
 93. Kayıtlara İntikal Ettirilmeyen Fatura
 94. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunen Kabul Edilmeyen Gidermidir
 95. Zamanında Verilmeyen Beyanname..
 96. Doktorlara Pos Cihazı Zorunluluğu
 97. Mükellef harici Vergi Levhası onayı.
 98. Eczane Bs Formu
 99. Meslek Odasına Tahsilatla İlgili Görev......
 100. İrsaliye Nüshalarının Saklanması ?
 101. Ba-Bs Formları ve Kayıt Dışılık İlgisi
 102. Odun Alımı
 103. Geçici Vergi
 104. Geç Gelen Faturanın Ba Karşısındaki Durumu
 105. 8.000,00 YTL yi Geçen Tutarlarda Tevsik Zorunluluğu
 106. Değersiz Alacakların Belgelendirilmesi
 107. 09/05 te Noter Satışı Yapılan Aracın Faturası ?
 108. KKEG Hk.
 109. Sermaye Yetersizliği..
 110. Minübüs Amortismanı
 111. Mülkiyeti Babaya Ait Gayrimenkulün Bedelsiz Olarak Kullanılması Durumunda Stopaj
 112. BA Formu
 113. Akaryakıt İstasyonu Z Raporları
 114. Sigorta Tazminatı BS de Bildirilecek mi?
 115. Resen Terk Yaptıramayız mı?
 116. Credit Note
 117. Vergi Dairesine İşçi Bildirimi
 118. Bedelli Numune ihracatı
 119. Ba Bildirim
 120. Geçici Vergi
 121. Vergi ve Cezalar Kartla Ödenecek
 122. Trafik Harcı
 123. Gelir Geçici Vergi
 124. Sabit Kıymet İz Bedel
 125. Tekel Maddeleri Çıkışları
 126. Kanuni Süresinden Sonra Pişmanlıkla Verilen Beyanname.
 127. Aylık Ba Formu
 128. Eksik Ba
 129. Ba-Bs de Yaş Meyve Sebze
 130. Vergi levhasındaki Matrah...
 131. Eş ve Çocuğa Ev, Oto ve Para Vermenin Vergisi Belli Oldu
 132. Dönem Sonu Kur Değerleme
 133. Ba Bs Kasa Fişi
 134. form ba da meslek odalarından alınan makbuzlar
 135. Kiracıya Devir Edilen Demirbaşlar
 136. Ba-Bs de Müstahsil Alımları
 137. Ba-Bs Formları
 138. Basit Usul-Şirket Ortaklığı
 139. Eş Adına Ev Almak Sona Erecek
 140. Daire Kiralama Hizmetleri
 141. Düzenlenen Faturalarda Yüksek Oranlı İskontolar
 142. Ciro Primleri
 143. İş Yeri Nakli
 144. TAŞINDI: İngiltere' deyim. Geldiğimde İncelemelerimi ve Yazacaklarımı Mutlaka Okuyunuz
 145. Yurt Dışından Gelen Hizmet Faturaları
 146. Adi Ortaklık Banka Ekstresi
 147. A.Ş. Genel Kurul Hükümet Komiseri Ücreti Stopajı
 148. İşletme İçin Kesilen Faturanın Ünvanı
 149. Gerçek Dışı Bordroya 3 Yıl Hapis
 150. Mazot Yansıtma Bedeli
 151. Gider Paylaşımı
 152. Belgesiz Mal Bulundurma Halinde Uygulanacak Ceza
 153. Bs Formunun Eksik Düzenlenmesi
 154. İşyeri Açma Ruhsatında Değişiklik.
 155. Şirkete Borç Vermek veya Almak
 156. e-Beyanname
 157. Uluslararası Bir Firmanın Türkiye Mümessiliği Hk.
 158. 5736 Sayılı Uzlaşma ile ilgili Tahsil Usulü Hakkında Yardım
 159. Tahsilat ve Ödemelerin Banka Kanalı ile Ödendiğinin Tevsiki
 160. Re'sen Mükellefiyet Kaydında Defter Tasdiki
 161. Kurumlar Vergisinde Beyan ve Vergi Kesintisi
 162. Deli Dumrul Tebligatı
 163. Tercüme büroları inceleniyor
 164. Yazar Kasa Alım Prosedürü
 165. İncelenen Yılın Tekrar İncelenmek istemesi
 166. KSS den Sonra e-Beyan
 167. E- Ticarette Yazar Kasa Zorunluluğu var mı?
 168. Babana borcu nasıl verirsin? Ortakların cari hesapları
 169. 2 Nolu Kdv Beyanında Stopaj Yatırılması Hk.
 170. Ba_Bs Formlarına İlişkin.... (Lütfen yenı başlık açmadan önce okuyunuz.)
 171. Kaydi Envanter
 172. Ba Bs
 173. Form Ba -Bs İle İlgili
 174. Rent a Car
 175. Ortağa Olan Borçların Beyanı
 176. Fatura Kaybolması Hk.
 177. Çalınan Aracın Bulunması ile ilgili İlginç Bir Olay..!
 178. Sahte Fatura
 179. Alışveriş Fişleri Hk.
 180. İştiraklerde Enf. Olumlu Farkının Sermayeye İlavesi
 181. Peşin Transfer Ödemesinde Kur Farkı
 182. İşletmelerde Nev'i Değişikliği ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
 183. Sermaye Borcunun Ticari Mal Olarak Ödenmesi
 184. Ortaklar Arasındaki Ticaret, Piyasa Fiyatından Yapılmalı
 185. İnternet Cafe Açılışı
 186. İkametgahını İş Yeri Olarak Kullananlarda Sigorta Poliçeleri
 187. Kanuni Süresinden Sonra E-Beyanname
 188. Mülkiyeti Eşe Ait Gayrimenkulün Hem İkametgah Hemde İşyeri Olarak Kullanmak
 189. Kirayı Elden Ödemeye Son
 190. Web Tasarım Tükenme Yılı
 191. Kurumlar Vergisi' nde Geçmiş Yıl Zararları
 192. Envanter Defteri
 193. Organize Sanayi Müdürlüğü
 194. Kuruluş Giderleri ve Peştemallıklar
 195. Transfer Fiyatlandırması
 196. Kamu Kurum Kuruluşlara Mal Satışında Belge Düzeni
 197. Öğrenim ve Katkı Kredisi
 198. Tevsik Sınırı
 199. Nakliye Kamyonu Amortismanı Hk
 200. Kredi Kartı ve Nakit Mal Alım Faturası
 201. Genel Kurul Hk.
 202. Sınıf Değiştirme ile ilgili- Lokanta
 203. Kebir Defteri Tastiki
 204. İptal Edilen Fatura Yaprağının Kaybolması
 205. Ba Bs Formları
 206. Devlet Destekleme Primleri
 207. Kooperatif-G.V Stopaj Mahsubu
 208. Ticari Otolarda Ötv..
 209. Tevsik Zorunluluğu
 210. Pişmanlığın Bozulması
 211. Sermaye Artırılması
 212. Stoktan Sabit Kıymete Aktarma??
 213. YTL Kasam Aşırı Yükseldi.. Hangi Faiz Oranından Değerlemeliyim?
 214. TAŞINDI: Muhasebecilerimizin Daha Aktif Olması Lazım
 215. Beyanname Kaydetme ( evdo üzerinden)
 216. Bedelsiz İthalat Muhasebe Kaydı
 217. Düzeltmede e-Beyan Dönemi..
 218. Form Ba
 219. Serbest Bölge Kanunu' nun Değişmesi Vergi İncelemelerini Etkiler mi?
 220. Fiyat Farkı
 221. Geçen Dönem Gideri
 222. Nasıl Faturalandırmalı??
 223. Basit Usulden Bilançoya Geçişte Açılış İşlemi
 224. Bankalarda Müşterek Hesap Sorunu
 225. Vergi Borçlusuna Yurt Dışı Kolaylığı
 226. 5736 Sayılı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Hakkındaki Kanun
 227. Dönemi İtibariyle Kayıt Edilmemiş Demirbaşların Durumu
 228. BA Formunda Neler Yazılacak?
 229. Muhtasar Beyanname Hangi Şartlarda Verilmez?
 230. 570
 231. Satış Gerçekleşmeden Fatura Kesilmesi
 232. Sevkiyatta Her Zaman Numune Ürün Bulundurulmasında İrsaliye Düzeni
 233. İhraç Kayıtlı Satış İptali
 234. Vergi Borcunda Sorumluluk
 235. Şirket Ortağının Sorumluluğu
 236. Bankada Hesapta Tutulan Yabancı Para Döviz Kuru ile Değerlenir
 237. Değersiz veya Tahsil Edilemeyen Alacaklar Hk.
 238. Teşvik Belgesi Kapsamında Kdv İstisnalı Makina Alımı
 239. 5736 Sayılı Yasa ile Uzlaşma
 240. Ba Formlarında İthalat İşlemlerinin Durumu
 241. Kapanış hk.
 242. BA FORMU
 243. Bilanço Usulü Şahıs Firması Kapanış Bilançosu
 244. Gümrük Müşavirlerinde 8000 YTL nakit sınırı?
 245. Gelir Vergisi
 246. Gider Karşılıkları
 247. TAŞINDI: Anneye Ait İş Yeri
 248. Yıllara Yaygın İnşaat İşinde Tahsili Geciken Hakedişe Düzenlenecek Fatura
 249. 2006 Yılı Bilanço Düzeltmesi
 250. Kanuni Süresinden Sonra E-Bey. Gönderme?