PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Muhtasar Beyannamede Kiraya Veren Bilgisi Yazılmazsa
 2. Leasing Alan Kişinin Şirket Ortaklığı
 3. Ortağın Şirkete Ait Parayı Faizsiz Kullanması
 4. SPK' ya Tabi Olmayan Şirketin Kayıtlarını UFRS' ye Göre Tutması Hk.
 5. Erken POS cihazı
 6. B Formunda Diğer Başlığı
 7. Ticari Mal Alışlarında Düzenlenen Çekler
 8. Ne Yaparsak, Ne Olur?
 9. Yazar Kasa Fişi ve Ticari Mal..
 10. Şahsa Kırdırılan Çekin Muhasebe de Gösterimi
 11. Konaklama
 12. Cep Telefonu İçin Devlete Ödenen Bandrol Bedelleri
 13. Sabit Kıymet mi Gider mi?
 14. B Formu
 15. Stopaj Oranı?
 16. Araç Yakıt Giderleri
 17. Performans Bilgilerinde Giderde Amortisman Eklenecek mi?
 18. Portföydeki Çekler
 19. İşletmeden Bilançoya Geçiş..
 20. Akaryakıt İst. Alınan Yüksek Meblağlı Ö.K.Cihaz Fişi.
 21. Fatura Tahsilatı Merkezleri
 22. Birikmiş Vergi İhtilaflı Vergi Farkı??*
 23. 5736 Nolu Kanunun Sağladığı Fayda
 24. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı ve Kar
 25. Amortisman
 26. Vergi Borcu Olanlar Dikkat
 27. ÖKC Levhası Onayı
 28. Vazgeçilen Alacaklar
 29. Sevk İrsaliyesi Hk.
 30. Yeni Cezalar
 31. Birden Fazla Cezalı Beyannamede VUK' un 337. Maddesi Fiil Ayrılığı İbaresi?
 32. Sermaye Taahhüdü Kapama
 33. Uzlaşma Müraacat
 34. Serbest Meslek Makbuzu
 35. Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası
 36. Hisse Senedi Alımı Ve Değerleme Hk.
 37. TC Kimlik
 38. Adres Değişikliği
 39. Akaryakıtta Fiş Kesme Sınırı
 40. KDV Beyannamelerindeki Uyumsuzluk
 41. Firelerin Giderleştirilmesi
 42. Resmi Defterlerin Ters Yazılması
 43. Defter Tasdiği ile ilgili
 44. Fatura Kesiminde Tevfikat Uygulaması
 45. Sermayenin Ödendiğine dair Rapor Hk
 46. Fırınlar Faturayı Aylık Olarak Düzenleyebilir mi?
 47. Resmi Defter
 48. Ba ve Bs ile ilgili...
 49. Muhtasar Beyannamede SMK Kodu 021 - 022?
 50. Fatura Düzenleme Süresi
 51. Binek Oto Alımında Bildirim
 52. Fatura Kesilmemesinin Tespiti
 53. Veterinerlik Faaliyeti
 54. Biçer Döver Çalıştıran Zirai kazanç mı, Ticari Kazanç mı elde eder.
 55. Teminat Çeki
 56. Takdir Komisyonu
 57. Eğitim ve Danışmanlık Şirket kuruluş işlemleri...
 58. Vergi Levhası
 59. Mükellefin Kendisi e-Beyan Sözleşme Yapmadan Gönderebiliyor mu?
 60. Geçici Vergi Hataları Hk.
 61. Motorlu Taşıtlar Vergisi Hk.
 62. ÖKC
 63. Matrah Farkı Takdir Edilmiş (!)
 64. Fatura Ödeme Merkezinin Pos Cihazı
 65. Nakliyecide (Kamyoncu) Mazot ve Parça devri?
 66. Mutfak Ekipmanları Amortisman Oranı
 67. Mükellefin Ölümü
 68. İşletme Defterinden Bilanço Usülü Defterine Geçiş
 69. Fatura Tarihi ve Muhasebeleştirme zamanı hk.
 70. Basit Usul Defter
 71. İrsaliye-İrsaliyeli Fatura-Fatura
 72. 10-12/2007 Enflasyon Düzeltme Oranları
 73. Basit Usülde SSK lı İşçi Çalıştırma Hk.
 74. Basit Usul
 75. Arsa Alımında Ödenen Harç Bedeli
 76. 770 Hs. Maliyete Girer mi?
 77. Yurt Dışından İş Makinası İthalatı
 78. Eczane Firması Kar Oranı
 79. İş Yeri Kapanış
 80. Şirketler Arası Para Transferi
 81. Adi Ortaklığın Tutacağı Defter Hakkında.
 82. Muhasebe kitapları
 83. Adi Ortaklıkta Bir Ortağın Vefatı
 84. Üniforma Amortisman Oranı
 85. Kurumların Eczanelerden Yaptığı Kesintiler.
 86. Vergi Dairesi Değiştirme
 87. Damga Vergisi Beyannamesi
 88. K Belgeleri
 89. Trafikten Çekme Belgeli Aracın Satışı Hk.
 90. Amortisman
 91. Cep Telefonu hattının Amortisman Oranı
 92. Tescil Edilmemiş Hisse Devri
 93. Kıst Amortisman
 94. Sahte Fatura Düzenlenmesi Hk.
 95. Sigara Satışları
 96. b formları
 97. Hatalı Bilanço
 98. 27.12.2007 Tarihinde Alınan Otobüs. Kıst Dönem mi?
 99. Vergi Levhası..
 100. Dergi Çıkarmak Hakkında
 101. Şirkete Ortak Alınması
 102. Tüm Meslek Odaları Kaldırılmaldır!
 103. Vefat Eden Eşin GMSİ Beyannamesi Hk.
 104. 2007 için Ba Bs Hk.
 105. Ba ve Bs Formları Aylık oldu.! [GEÇMİŞ OLSUN :) ]
 106. Bireysel Emeklilik Hk.
 107. Amortisman hk.
 108. Tarım Teşvikinden Yararlanma
 109. Adres Değişikliğinin Bildirilmemesi
 110. 8.000 YTL den Yukarı İşlemler
 111. Kapanış Tasdiki
 112. 31.12.07 açılışlı ltd.şti
 113. Açılış kaydı
 114. İş Yeri Kapanışı
 115. Adi Ortaklıkta Kapanış
 116. Stok Değer Artışı Hk.
 117. S.M.K. Defterine Amortismanın İşlenmesi
 118. Ba Bs Formları
 119. Hizmet İadesi İçin Fatura Kesilmesi
 120. Kaybolan Faturalar
 121. Kur Değerlemesinde Hangi Gün Olmalı
 122. Kanuni Süresinde Verilmemiş Beyanname
 123. İkinci El Yazar Kasada Stopaj
 124. Dernekte Yanlış Defter Tutma
 125. Bilanço Defteri Yerine İşletme Defteri tastik ettirmek
 126. Tam Tasdik Zorunluluğu?
 127. Dönem Hatası..
 128. 642 Hesap..
 129. Yıllara Yaygın İnş.
 130. Amortisman Hk.
 131. Sabit Kıymet mi Gider mi??
 132. Hatalı Tasdik Edilmiş Defter
 133. Aracılık Komisyonu
 134. Müstahsil Makbuzu
 135. Tasdik Edilmemiş Defter
 136. e-Beyanname Şifre!
 137. 689 No' lu Hsp.
 138. Stok Değerleme Yöntemi
 139. VUK 31 Seri nolu Sirküsü yayınlanmış.Meslek Odl.ile ilgi.(beyn.elktr.ort.gönd.)
 140. İş Yerinin Nakli
 141. Fatura İptali
 142. Defter Yazdırma Usulü
 143. Mükellefiyet Tesbiti
 144. Google Faturalarında KDV Yok. O Halde Ne Yaparız
 145. Taşıt Kredili Araçlar ve Leasingli Makinede Amortisman
 146. 373 Hs.
 147. Arzuhalci
 148. Kur Farkı
 149. Kuyumculuk Hurda Altının Maliyete Etkisi ve Hurda Verip Yeni Alma İşç.ve Maliyet
 150. Şubenin Bağlı Olduğu İlde Fatura Basımı Yapılabilir mi?
 151. KKTC' nde Elektrik Tadilat Hizmeti Hk.
 152. 1. Sınıf Nakliyecilerde Kdv Dönemi
 153. Fason Konfeksiyon
 154. Fatura Hk.
 155. Serbest Meslek Kazancında Amortisman
 156. Yıllık Muhtasar Beyannamesi Elektronik Ortamda Verilememesi
 157. Yeniden Değerleme
 158. Kdv Dahil Üzerinde Yapılan İskonto
 159. Sözleşmeler Hk.
 160. Merkezin Dışında Açılan Büfe Şirketin Şubesi Sayılır mı??
 161. İade Faturası Düzenlemek İstemeyen Firma....
 162. Pos Cihazı Kullanma
 163. Adi Ortaklıkta Defter Tasdiki
 164. TAŞINDI: Sakatlık indirimi
 165. Aylık Muhtasara Geçiş
 166. e-Beyannamede Son Durum Nedir?
 167. kapanış
 168. levha tasdik
 169. Amortisman ayırma zamanı hk?
 170. İhraç Kayıtlı Satışlar Hk.
 171. Credit Note
 172. defter tutma hadleri ve defter tastiki
 173. yılsonu kur değeri
 174. fiili sevk tarihinde yıl atlanması
 175. taşıma ve sevk irsaliyesi hakkında
 176. serbest meslek erbabinin yemek gideri
 177. Fatura kesmemekten ceza
 178. Muhasebe ve belge düzeni nasıl olacak
 179. Serbest Bölge satış faturası kaydı?
 180. Bilançoya Geçiş
 181. Basit usül vergi levhası
 182. aylik-3 aylik muhtasar
 183. yazar kasa bozulması
 184. envanter sayımı hk.
 185. 1.Sınıfa Geçme Hadleri Hakkında
 186. VUK 373 ve 376 ile Alakalı
 187. Demirbaş
 188. Ünvan hk.
 189. Vergi Uzlaşma NEticesinde KKEG
 190. Basit Usul
 191. Mükellefiyet Terki ve Başlaması.
 192. 2008 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri Hk.
 193. İş Yeri Kapanışı, Kredili Araç..
 194. İş Yeri Naklinde Yazar Kasa Levhası Durumu
 195. Tıbbi Atık Alımlarında Tevkifat Oranı
 196. Adres Değişikliği
 197. İnşaat Mühendisi Fatura Kesebilir mi?
 198. İhraç Kayıtlı Satışlarda Kur Farkı Faturası Kesilir mi?
 199. Dernek Defteri?
 200. Amortisman
 201. Serbest Meslek Defteri
 202. Çok Kalem Fatura Tek Kalemde Kesilmesi
 203. Envanter Denetimi
 204. Yazar Kasa Fişi
 205. fason iş hizmet işimidir
 206. Avukatlarda stopaj
 207. Yurt Dışından Alınan Navlun Faturası
 208. A.Ş. Damga Vergisi Defteri
 209. Özel Hesap Dönemi
 210. Yem,Küspe,Un Satışı
 211. 2.sınıfa tabi oluyor mu?
 212. Adliye'ye Yapılan İş
 213. Sınıf Değiştirme Hadleri
 214. Nakliye İşi Açılışı
 215. Araç Kiralama
 216. Firmanın Kendine Fatura Kesmesi Hk.
 217. Kira Stopajı
 218. İrsaliyeli Fatura, İrsaliye Olarak Kullanılabilir mi?
 219. 1. Sınıftan 2. Sınıfa Geçiş Hakkında
 220. Muhasebecilerde Damga Vergisi Defter Tastiki
 221. İnşaat İşinde İndirilemeyen Kdv
 222. Bilonçodan işletmeye geçiş
 223. Defter Dökümünden Sonra Yapılan Düzeltmeler
 224. Petrol Ürünleri İthalatı
 225. Yıllık kira faturaları
 226. İrsaliyedeki Miktar ile Faturadaki Miktar
 227. Kasaba belediyelerinin taşıma otobüsleri
 228. Basit Usüle Tabi mükellefin finansal kiralama faturası indirim konusu olurmu
 229. program alımı ile ilgili
 230. Araç kiralama da yapılacak bildirim.
 231. Personel Araç Gideri
 232. Büyük marketlerde birebir satışlarda belge düzeni
 233. Yansıtmalı Trafik Cezası
 234. defter tastiğinde sınıf değiştirme
 235. şahısdan araç alışı
 236. AGİ Velayet sözkonusu
 237. visa komisyon
 238. Çek giriş bordrosu hk
 239. Ortağın Arsasının Şirkete Devri ?
 240. BA-BS Formları Hk.
 241. İrsaliye Üzerindeki Miktar ile Fiili Gelen Mal Miktarı Arasındaki Fark
 242. İnternet Üzerinden Alınan Uçak Biletleri Hk.
 243. Amortismana Tabi Araç ve Gereçlerin Giderleşmesi
 244. iade - mükellef olmayan
 245. Personel Harcaması belgesiz
 246. Yeni Kiralanan Ofis
 247. Şirkete Yazarkasa
 248. Leasing Kaydı
 249. İlk Açılışta Vergi Levhasının Tastiki
 250. Defter Tasdiki