PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Fatura
 2. İş Yeri Devrinde Özel Bir Durum...
 3. Kayıp Envanter Defteri..
 4. Meslek Mensubu Tutmadığı Defterlere Ait Beyanname Gönderebiliyor mu?
 5. Şube ve Merkez İş Yerlerinin Muhtasarları
 6. İş Yeri Devri
 7. E-Beyan Muhtasar Duyurusu
 8. Müstahsil Makbuzu
 9. Avukatlar ve Diğerleri ???
 10. Araç Onarım Masrafları
 11. Organize İşler
 12. Arazi ve Arsalarda Amortisman Ayrılması Hk.
 13. V. Dairelerinin İnternet Şifresi Vermesi
 14. Yabancı Uyruklu Hk.
 15. Fatura Koçanı
 16. Dönembaşı Bilançosu
 17. Sigorta İşletmelerinin Defter Geçişleri.
 18. İrsaliyeli Fatura ve Sevk İrsaliyesi
 19. hurda motosiklet
 20. Hurdacı Nakliyeci
 21. Kesilen Ceza
 22. Akaryakıt İstasyonları Taşıt Tanıma
 23. Alkol Giderleri
 24. Geçici Vergi Düzeltmesi
 25. Aynı Adreste İkinci İş Yeri
 26. e-Beyanname
 27. Hisse Devrinde Ortaklara Borçlar Hesabı
 28. e-Beyan Uzadı
 29. Bilanço Sınırı
 30. Fason İşçilik Yapanlar Hangi Sınıfa Girerler ?
 31. Muh. Geç Gelen Evraklar
 32. Gerçek Usulde Mükellef Şirket Ortağı Oluyor
 33. Ticari Araç Vergi Mükellefi Olmalı mı?
 34. Mermerde Fire Hk
 35. Zemin Kaplama Amortismanı
 36. Ticari Araç Faaliyetinde Gösterilecek Yer ve Başvuruda Süre?
 37. Kaybolan Fatura.
 38. Gider Pusulası Matrahı
 39. Döviz Cinsinden Alınan Sipariş Avansları Hk.
 40. Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi
 41. Amortisman Ayrılması Hk.
 42. Yevmiye Kaydı... !
 43. e Beyanname Şifre Alma
 44. Y. Kasanın Arızalanması
 45. Şirkette Devir
 46. Muhtasar Beyanname Hakkında
 47. A.Ş.' lerde Araç Satışı..
 48. Yazar Kasa Hk.
 49. Smile Adsl
 50. İddia Bayiliği
 51. Şüpheli Ticari Alacaklar
 52. Serbest Meslekte Binek Otomobil Kaydı
 53. Emlak Komisyonculugu
 54. Şoförlük Hizmeti Mükellefiyet Kaydı
 55. Gider Pusulası vs.
 56. Noterlerin Kanuni Defterleri Elle Tutulmak Zorunda mıdır?
 57. Yapı Kooperatifinin Kurumlar Vergisi Muafiyeti.
 58. Amortisman İşlemleri
 59. Ödenmeyen Kiranın Stopajı
 60. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Geç Beyan Edildiği İçin Özel Usülsüzlük Cezası
 61. 7-9/2007 Enflasyon Düzeltme Katsayıları
 62. Alıcı Tarafından Nakliyecilere Yapılan Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu.
 63. Özelge Talebi
 64. Satış Karşılığında Otomobil Verilmesi Hk.
 65. Fatura ile Fiş Arasındaki Fark Nedir?
 66. Serbest Meslekte Eğitim Giderleri
 67. Şirket Aktifindeki Arsanın Değeri
 68. Özel Usulsüzlük Cezası
 69. Sigorta Hasar Tazminatı
 70. Burs Ücretleri
 71. Amorti
 72. Geç Verilen Muhtasar Beyanname
 73. 85615 Sayılı Kanundan Doğan İndirim Muhasebe Kaydı
 74. İşletmede Şube Açılışı
 75. Personel Kazancı Vergi Dilimiyle Bağlantılı mı?
 76. Anonim Şirket Hisselerinin Satışı
 77. Konut Yapı Koop. Evraklar...
 78. E-Beyan Pişmanlık
 79. Faturada Islak İmza Şart mı?
 80. Kredi Kartlarında Para Puan
 81. Faturanın Kaydının Yanlış Olarak İşlenmesi
 82. Balık Komisyonculuğu
 83. Serbest meslekte sağlık giderleri
 84. Konsinye Mal ile ilgili
 85. İhracatta Mahsup Dönemi
 86. Demirbaş Düzeltme Kaydı
 87. Arızalı ürünler Hk.
 88. Beyannameye Eklenmeyen Alışlardan İade KDV
 89. Gider Pusulaları Muhtasar Kodu.?
 90. İhracat Faturası
 91. Çalınan Demirbaşlar Hk.
 92. Evraksız Yurt Dışı Masrafları
 93. Serbest Meslek Erbabı..
 94. Binek Otonun Ticariye Tescili
 95. Fatura Düzeltme
 96. Milli Emlak Müdürlüğünden Kiralanan Hükümet Çay Ocağı Stopaj Kesintisi
 97. Tasfiye Bitiş Beyannamesinin Elden Verilmesi
 98. Defteri Kebirin Yanlış Yazılması
 99. Tali Sigorta Acentesi Prim Toplama Yetkisi
 100. Dövizli İşlemler
 101. V.U.K Genel Tebliği (Sıra No: 376)
 102. Araç Alımındaki Maliyet Unsurları
 103. Kızılay'ın Kiracısı
 104. Anadolu Hayat Emeklilik
 105. Garanti Dahili Cihaz İşlemleri
 106. VUK 172. Md.
 107. Şube İşyeri Defter Düzeni ve Beyan Şekli Nasıl Olmalıdır?
 108. Araç Noter Satışı ve Fatura Düzenleme
 109. Paypal ile Satış
 110. Ev Sahibi Ülkeler Anlaşması
 111. Şirket Ortağının Aidat Gideri..
 112. Ziraat Müh. Hizmet Satın Almak
 113. Sel Baskını
 114. Amortismanlar Hk.
 115. Yıl içinde satılan sabit kıy.amortisman mahsubu
 116. Tedaş'a Yatırılan Depozito
 117. Tevsik
 118. Dövizli Satış Suç mu ?
 119. Yeniden Değerleme
 120. Akaryakıt Ticareti Yapan İki Perakendeci Arasındaki Fatura Alışverişi Hk.
 121. Yazar Kasalarda Fiş İptali?
 122. Bedelsiz İthalatta 679 lu Hesaplar
 123. Kitap..
 124. Oto Kuaförü Yazar Kasa
 125. Değer Artış Kazancı
 126. Siyasi Partide Çalışan İşçi
 127. Sermaye Miktarı Belirlenmesi
 128. İrsaliyeli Faturalara Düzenleme Saatinin Yazılması.
 129. Defter Tasdiki
 130. İş Yeri Tabelası Muhasebe Kaydı
 131. Marketlerde Envanter
 132. Defter Tasdik
 133. İşe Başlamada Hangi Tarihi Esas Almalıyım
 134. Finansman Giderleri hk.
 135. Fatura İptali
 136. Sigara Satışlarının Belgelendirilmesi
 137. Personele Verilen Alışveriş Çekleri Hk.
 138. Envanter Defteri
 139. Servis İşletmeciliği
 140. Ölüm Nedeni ile İş Bırakma
 141. Yazar Kasa Zorunluluğu
 142. Yurt Dışı Uçak Bileti Bedelinin İade Edilmesi
 143. Yıl İçinde Açılan Yeni Şube İçin Vergi Levhası Tasdiki
 144. Hisseyi Devredememe.?
 145. Alacak Haczi Bildirisi
 146. Araç Kiralamada SSK/ Bağ-Kur
 147. Sigorta Acente Sahibinin Telefon Gideri
 148. İş Yeri Açılışı Fatura
 149. İş Seyahatlerinde Km Uygulaması Hk.
 150. İddaa
 151. Serbest Meslek
 152. Çiftçi
 153. Muhtasar Beyannamede Ödemeler Listesi
 154. Sevk İrsaliyesi Düz. Hk.
 155. Toplu Tekel Çıkışı
 156. Ödeme Kaydedici Cihaz Kapama
 157. Binek Otomobildeki Kdv nin Gider Yazılması
 158. Müteahhitlik
 159. Defter Türü
 160. Yazar Kasa Alma Süresi
 161. Derneklerin Stopaj Kaydı
 162. Verilmemiş Beyannameler
 163. Tahsilatı Yapılamayan Fatura
 164. Yurt Dışına Fatura Kesme
 165. Aracın Hurdaya Ayrılması.
 166. Gider Pusulası mı Fatura mı ?
 167. Pazarlama Aracına Vergi Levhası.?
 168. Dar Mükellef
 169. Hangi Durumlarda Serbest Meslek Makbuzunda Stopaj Hesaplanmaz?
 170. Promosyon Hk.
 171. Sokak Adı Değişikliği Hk.
 172. Satın Alınan Araca İlişkin Satış Faturasının Gönderilmemesi
 173. Bilanço Hadleri
 174. Geri Faturalandırma
 175. İnternet Bağlantı Faturası
 176. İadelerde Vergi Dairesine Borç
 177. Müstahsil Makbuzu
 178. Şirketlerde Giyim Giderleri
 179. İçkili Yemek Faturaları Gider Olarak Düşülebilir mi?
 180. Dab.a Bağlama Sınırı
 181. Veteriner
 182. Ramazan Dolayısıyla Faaliyet Durdurma
 183. Kira Tahsilatı
 184. Tedavi ve İlaç Masraflarının Gider Olarak Yazılabilmesi
 185. Kira Kontratosunun Damga Vergisi Hk.
 186. Tevkifatsız Alüminyum Alışı..
 187. Ayni Sermaye
 188. Yurt Dışı İşlemlerde Kur Farkı Faturası?
 189. Doktor
 190. Yeni İş Yeri Açılışı ve Eski Basit Usul
 191. Muhtelif Müşterilere..
 192. Ecza Deposunun Kestiği Vade Farkı
 193. Yazar Kasa
 194. İade Alacağımız Hakkında V. Dairesinden Yazı..
 195. Serbest Meslek Erbabı TTK' daki Tacir veya Esnaf Tanımlamasına Girer mi?
 196. Üretim Muhasebesi
 197. Daba Bağlatmamanın Cezası veya Yaptırımı
 198. Komisyon Faturası Hk.
 199. Fazla Ödemenin V.Dairesinden G.Zammı İle İstenilmesi Hk?
 200. e-Beyanname ile Pişmanlıkla Beyanname Verilmesi ve Cezaları
 201. Araç Tamir-Bakım Şahsi Kredi Kartından Ödenmiş
 202. Alınan ve Verilen Çekler
 203. Vergi Levhası
 204. Dava Açma Süresi Hk.
 205. Sorumlu Sıfatı ile Kdv İçin Ayrılacak Stopaj Oranı İsviçre
 206. İhracat Bedelinin Yurt İçinden Tahsil Olunması
 207. Şirket Çalışanlarından Birisine Ait Aracın Şirkette Kullanılması
 208. Araç Satışı
 209. İş Yeri Açılışı
 210. Adi Ortaklık Hk.
 211. Verilen Kapora
 212. Yurtdışı Faturası Hk
 213. Yansıtma Faturası
 214. Yazar Kasa Sıfırlaması
 215. A Firmasınca Kesilen Faturanın Bedelinin Grup Şirketlerinden B ye Ödemesinin Yap
 216. İrsaliyenin Faturalandırılması
 217. Basit Usul Mükelleflerde Belge Düzeni
 218. Sim Kart Tk Kullanım ve TK Ruhsat Ücreti
 219. Basit Usul Mükellefiyet...
 220. Ticari Arac Satışı
 221. Şubeden Merkeze Taşınmada Yazar Kasa Durumu
 222. Diğer Ortaklık
 223. Kayip Fatura Iptali
 224. Rehabitasyon Merkezi Açılışı
 225. İşletme Defterine Taşıt Satışının Kaydı
 226. Ortağın Arabasını Şirkete Kiralaması
 227. Tevsik Kanunu Hakkında...
 228. Arsa ve Bina Amortismanı
 229. Konaklama Muhasebesi
 230. hisse devrinde sermaye ödemesi
 231. Kuyumcularda Fatura
 232. Kur Değerlemesi..
 233. kanuni süresinden sonra e-beyanname gönderme
 234. Burslu Öğrenci
 235. Hatalı kesilen ser mes makbuzu
 236. Z Raporunun Deftere İşlenmesi
 237. İade fatura hk.
 238. Mağazada Fatura Düzenlenmesi, Yazar Kasa Bulundurulmaması
 239. iki defterli bir firmada..
 240. Su İstasyonunda Kullanılan Sular
 241. gelecek ay ve yıla ait kur değerlemesi
 242. şahıs firmasının sağlık faturası..
 243. Araç Plakası
 244. Yazar kasa fişinin yanlış kesilmesi.?
 245. Binek Araç Alımı
 246. İrsaliye
 247. beyannamede gösterilmeyen geçici vergi
 248. işletmede başka sektörde ticaret
 249. sigorta acentalığı
 250. Sevk İrsaliye Koçanlarının Farklı Yerlerde Olması?