PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Kira Stopajı
 2. İrsaliyeli Fatura, İrsaliye Olarak Kullanılabilir mi?
 3. 1. Sınıftan 2. Sınıfa Geçiş Hakkında
 4. Muhasebecilerde Damga Vergisi Defter Tastiki
 5. İnşaat İşinde İndirilemeyen Kdv
 6. Bilonçodan işletmeye geçiş
 7. Defter Dökümünden Sonra Yapılan Düzeltmeler
 8. Petrol Ürünleri İthalatı
 9. Yıllık kira faturaları
 10. İrsaliyedeki Miktar ile Faturadaki Miktar
 11. Kasaba belediyelerinin taşıma otobüsleri
 12. Basit Usüle Tabi mükellefin finansal kiralama faturası indirim konusu olurmu
 13. program alımı ile ilgili
 14. Araç kiralama da yapılacak bildirim.
 15. Personel Araç Gideri
 16. Büyük marketlerde birebir satışlarda belge düzeni
 17. Yansıtmalı Trafik Cezası
 18. defter tastiğinde sınıf değiştirme
 19. şahısdan araç alışı
 20. AGİ Velayet sözkonusu
 21. visa komisyon
 22. Çek giriş bordrosu hk
 23. Ortağın Arsasının Şirkete Devri ?
 24. BA-BS Formları Hk.
 25. İrsaliye Üzerindeki Miktar ile Fiili Gelen Mal Miktarı Arasındaki Fark
 26. İnternet Üzerinden Alınan Uçak Biletleri Hk.
 27. Amortismana Tabi Araç ve Gereçlerin Giderleşmesi
 28. iade - mükellef olmayan
 29. Personel Harcaması belgesiz
 30. Yeni Kiralanan Ofis
 31. Şirkete Yazarkasa
 32. Leasing Kaydı
 33. İlk Açılışta Vergi Levhasının Tastiki
 34. Defter Tasdiki
 35. Serbest Meslek Makbuzu ile Mal İadesi Hk.
 36. Kapanmış Firmadan İade
 37. Atıkların İmhası ve Geri Kazanımı
 38. İthalat
 39. Gelir Vergisi Mükellefinin Sermayesi
 40. Yevmiye Defterinde Sadece Alt Hesap Döksem Sorun Olur mu?
 41. Muayene Açılış
 42. Defter Tasdik Ücretleri
 43. İrsaliyeli Faturanın Nüshaları
 44. Şube Satışları
 45. Fatura Edilir mi?
 46. İnşaat Sektöründe İrsaliye
 47. Kiralık Araçda Uygulanması Gerekenler ve İthal Edilen Demirbaş
 48. Bir Binada İki Mükellefiyet Hk.
 49. Kaybedilen Faturanın Yükümlülüğü
 50. İthalat-Ticari İşletmede Teslim (VUK çerçevesinde)
 51. Şubeden Para Naklinde Tevsik Zorunluluğu var mıdır?
 52. Muhtasar Beyanname Düzeltme
 53. Bilgisayar Yazılımları Amortismana Tabi mi?
 54. Tasfiyede Defter Tasdiki?
 55. Defter Tutma Hadleri
 56. 7/B Seçeneğinden 7/A Seçeneğine Geçiş
 57. Adres Değişmedi ama Bina Numarası Değişti..
 58. Matrah Artırımı
 59. Gelmeyen Yurt Dışı Hizmet Faturaları
 60. Kredi Kartı ile Alış Muhasebe Kaydı
 61. Basit Usule Tabi Berberler
 62. Ortağın Şirkete Arabasını Sermaye Olarak Koyması
 63. Şube İş Yeri Muhtasarları
 64. Vakıf Malları Hk.
 65. Dışarıdan İşçi Kullanımı Hk.
 66. Şirket Kuruluşunun Bildirimi
 67. Şubeden Merkeze İrsaliye..
 68. Hammaliye Ödemesi Stopaj? Kdv ?
 69. Fatura
 70. İş Yeri Devrinde Özel Bir Durum...
 71. Kayıp Envanter Defteri..
 72. Meslek Mensubu Tutmadığı Defterlere Ait Beyanname Gönderebiliyor mu?
 73. Şube ve Merkez İş Yerlerinin Muhtasarları
 74. İş Yeri Devri
 75. E-Beyan Muhtasar Duyurusu
 76. Müstahsil Makbuzu
 77. Avukatlar ve Diğerleri ???
 78. Araç Onarım Masrafları
 79. Organize İşler
 80. Arazi ve Arsalarda Amortisman Ayrılması Hk.
 81. V. Dairelerinin İnternet Şifresi Vermesi
 82. Yabancı Uyruklu Hk.
 83. Fatura Koçanı
 84. Dönembaşı Bilançosu
 85. Sigorta İşletmelerinin Defter Geçişleri.
 86. İrsaliyeli Fatura ve Sevk İrsaliyesi
 87. hurda motosiklet
 88. Hurdacı Nakliyeci
 89. Kesilen Ceza
 90. Akaryakıt İstasyonları Taşıt Tanıma
 91. Alkol Giderleri
 92. Geçici Vergi Düzeltmesi
 93. Aynı Adreste İkinci İş Yeri
 94. e-Beyanname
 95. Hisse Devrinde Ortaklara Borçlar Hesabı
 96. e-Beyan Uzadı
 97. Bilanço Sınırı
 98. Fason İşçilik Yapanlar Hangi Sınıfa Girerler ?
 99. Muh. Geç Gelen Evraklar
 100. Gerçek Usulde Mükellef Şirket Ortağı Oluyor
 101. Ticari Araç Vergi Mükellefi Olmalı mı?
 102. Mermerde Fire Hk
 103. Zemin Kaplama Amortismanı
 104. Ticari Araç Faaliyetinde Gösterilecek Yer ve Başvuruda Süre?
 105. Kaybolan Fatura.
 106. Gider Pusulası Matrahı
 107. Döviz Cinsinden Alınan Sipariş Avansları Hk.
 108. Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi
 109. Amortisman Ayrılması Hk.
 110. Yevmiye Kaydı... !
 111. e Beyanname Şifre Alma
 112. Y. Kasanın Arızalanması
 113. Şirkette Devir
 114. Muhtasar Beyanname Hakkında
 115. A.Ş.' lerde Araç Satışı..
 116. Yazar Kasa Hk.
 117. Smile Adsl
 118. İddia Bayiliği
 119. Şüpheli Ticari Alacaklar
 120. Serbest Meslekte Binek Otomobil Kaydı
 121. Emlak Komisyonculugu
 122. Şoförlük Hizmeti Mükellefiyet Kaydı
 123. Gider Pusulası vs.
 124. Noterlerin Kanuni Defterleri Elle Tutulmak Zorunda mıdır?
 125. Yapı Kooperatifinin Kurumlar Vergisi Muafiyeti.
 126. Amortisman İşlemleri
 127. Ödenmeyen Kiranın Stopajı
 128. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Geç Beyan Edildiği İçin Özel Usülsüzlük Cezası
 129. 7-9/2007 Enflasyon Düzeltme Katsayıları
 130. Alıcı Tarafından Nakliyecilere Yapılan Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu.
 131. Özelge Talebi
 132. Satış Karşılığında Otomobil Verilmesi Hk.
 133. Fatura ile Fiş Arasındaki Fark Nedir?
 134. Serbest Meslekte Eğitim Giderleri
 135. Şirket Aktifindeki Arsanın Değeri
 136. Özel Usulsüzlük Cezası
 137. Sigorta Hasar Tazminatı
 138. Burs Ücretleri
 139. Amorti
 140. Geç Verilen Muhtasar Beyanname
 141. 85615 Sayılı Kanundan Doğan İndirim Muhasebe Kaydı
 142. İşletmede Şube Açılışı
 143. Personel Kazancı Vergi Dilimiyle Bağlantılı mı?
 144. Anonim Şirket Hisselerinin Satışı
 145. Konut Yapı Koop. Evraklar...
 146. E-Beyan Pişmanlık
 147. Faturada Islak İmza Şart mı?
 148. Kredi Kartlarında Para Puan
 149. Faturanın Kaydının Yanlış Olarak İşlenmesi
 150. Balık Komisyonculuğu
 151. Serbest meslekte sağlık giderleri
 152. Konsinye Mal ile ilgili
 153. İhracatta Mahsup Dönemi
 154. Demirbaş Düzeltme Kaydı
 155. Arızalı ürünler Hk.
 156. Beyannameye Eklenmeyen Alışlardan İade KDV
 157. Gider Pusulaları Muhtasar Kodu.?
 158. İhracat Faturası
 159. Çalınan Demirbaşlar Hk.
 160. Evraksız Yurt Dışı Masrafları
 161. Serbest Meslek Erbabı..
 162. Binek Otonun Ticariye Tescili
 163. Fatura Düzeltme
 164. Milli Emlak Müdürlüğünden Kiralanan Hükümet Çay Ocağı Stopaj Kesintisi
 165. Tasfiye Bitiş Beyannamesinin Elden Verilmesi
 166. Defteri Kebirin Yanlış Yazılması
 167. Tali Sigorta Acentesi Prim Toplama Yetkisi
 168. Dövizli İşlemler
 169. V.U.K Genel Tebliği (Sıra No: 376)
 170. Araç Alımındaki Maliyet Unsurları
 171. Kızılay'ın Kiracısı
 172. Anadolu Hayat Emeklilik
 173. Garanti Dahili Cihaz İşlemleri
 174. VUK 172. Md.
 175. Şube İşyeri Defter Düzeni ve Beyan Şekli Nasıl Olmalıdır?
 176. Araç Noter Satışı ve Fatura Düzenleme
 177. Paypal ile Satış
 178. Ev Sahibi Ülkeler Anlaşması
 179. Şirket Ortağının Aidat Gideri..
 180. Ziraat Müh. Hizmet Satın Almak
 181. Sel Baskını
 182. Amortismanlar Hk.
 183. Yıl içinde satılan sabit kıy.amortisman mahsubu
 184. Tedaş'a Yatırılan Depozito
 185. Tevsik
 186. Dövizli Satış Suç mu ?
 187. Yeniden Değerleme
 188. Akaryakıt Ticareti Yapan İki Perakendeci Arasındaki Fatura Alışverişi Hk.
 189. Yazar Kasalarda Fiş İptali?
 190. Bedelsiz İthalatta 679 lu Hesaplar
 191. Kitap..
 192. Oto Kuaförü Yazar Kasa
 193. Değer Artış Kazancı
 194. Siyasi Partide Çalışan İşçi
 195. Sermaye Miktarı Belirlenmesi
 196. İrsaliyeli Faturalara Düzenleme Saatinin Yazılması.
 197. Defter Tasdiki
 198. İş Yeri Tabelası Muhasebe Kaydı
 199. Marketlerde Envanter
 200. Defter Tasdik
 201. İşe Başlamada Hangi Tarihi Esas Almalıyım
 202. Finansman Giderleri hk.
 203. Fatura İptali
 204. Sigara Satışlarının Belgelendirilmesi
 205. Personele Verilen Alışveriş Çekleri Hk.
 206. Envanter Defteri
 207. Servis İşletmeciliği
 208. Ölüm Nedeni ile İş Bırakma
 209. Yazar Kasa Zorunluluğu
 210. Yurt Dışı Uçak Bileti Bedelinin İade Edilmesi
 211. Yıl İçinde Açılan Yeni Şube İçin Vergi Levhası Tasdiki
 212. Hisseyi Devredememe.?
 213. Alacak Haczi Bildirisi
 214. Araç Kiralamada SSK/ Bağ-Kur
 215. Sigorta Acente Sahibinin Telefon Gideri
 216. İş Yeri Açılışı Fatura
 217. İş Seyahatlerinde Km Uygulaması Hk.
 218. İddaa
 219. Serbest Meslek
 220. Çiftçi
 221. Muhtasar Beyannamede Ödemeler Listesi
 222. Sevk İrsaliyesi Düz. Hk.
 223. Toplu Tekel Çıkışı
 224. Ödeme Kaydedici Cihaz Kapama
 225. Binek Otomobildeki Kdv nin Gider Yazılması
 226. Müteahhitlik
 227. Defter Türü
 228. Yazar Kasa Alma Süresi
 229. Derneklerin Stopaj Kaydı
 230. Verilmemiş Beyannameler
 231. Tahsilatı Yapılamayan Fatura
 232. Yurt Dışına Fatura Kesme
 233. Aracın Hurdaya Ayrılması.
 234. Gider Pusulası mı Fatura mı ?
 235. Pazarlama Aracına Vergi Levhası.?
 236. Dar Mükellef
 237. Hangi Durumlarda Serbest Meslek Makbuzunda Stopaj Hesaplanmaz?
 238. Promosyon Hk.
 239. Sokak Adı Değişikliği Hk.
 240. Satın Alınan Araca İlişkin Satış Faturasının Gönderilmemesi
 241. Bilanço Hadleri
 242. Geri Faturalandırma
 243. İnternet Bağlantı Faturası
 244. İadelerde Vergi Dairesine Borç
 245. Müstahsil Makbuzu
 246. Şirketlerde Giyim Giderleri
 247. İçkili Yemek Faturaları Gider Olarak Düşülebilir mi?
 248. Dab.a Bağlama Sınırı
 249. Veteriner
 250. Ramazan Dolayısıyla Faaliyet Durdurma