PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Toplu Tekel Çıkışı
 2. Ödeme Kaydedici Cihaz Kapama
 3. Binek Otomobildeki Kdv nin Gider Yazılması
 4. Müteahhitlik
 5. Defter Türü
 6. Yazar Kasa Alma Süresi
 7. Derneklerin Stopaj Kaydı
 8. Verilmemiş Beyannameler
 9. Tahsilatı Yapılamayan Fatura
 10. Yurt Dışına Fatura Kesme
 11. Aracın Hurdaya Ayrılması.
 12. Gider Pusulası mı Fatura mı ?
 13. Pazarlama Aracına Vergi Levhası.?
 14. Dar Mükellef
 15. Hangi Durumlarda Serbest Meslek Makbuzunda Stopaj Hesaplanmaz?
 16. Promosyon Hk.
 17. Sokak Adı Değişikliği Hk.
 18. Satın Alınan Araca İlişkin Satış Faturasının Gönderilmemesi
 19. Bilanço Hadleri
 20. Geri Faturalandırma
 21. İnternet Bağlantı Faturası
 22. İadelerde Vergi Dairesine Borç
 23. Müstahsil Makbuzu
 24. Şirketlerde Giyim Giderleri
 25. İçkili Yemek Faturaları Gider Olarak Düşülebilir mi?
 26. Dab.a Bağlama Sınırı
 27. Veteriner
 28. Ramazan Dolayısıyla Faaliyet Durdurma
 29. Kira Tahsilatı
 30. Tedavi ve İlaç Masraflarının Gider Olarak Yazılabilmesi
 31. Kira Kontratosunun Damga Vergisi Hk.
 32. Tevkifatsız Alüminyum Alışı..
 33. Ayni Sermaye
 34. Yurt Dışı İşlemlerde Kur Farkı Faturası?
 35. Doktor
 36. Yeni İş Yeri Açılışı ve Eski Basit Usul
 37. Muhtelif Müşterilere..
 38. Ecza Deposunun Kestiği Vade Farkı
 39. Yazar Kasa
 40. İade Alacağımız Hakkında V. Dairesinden Yazı..
 41. Serbest Meslek Erbabı TTK' daki Tacir veya Esnaf Tanımlamasına Girer mi?
 42. Üretim Muhasebesi
 43. Daba Bağlatmamanın Cezası veya Yaptırımı
 44. Komisyon Faturası Hk.
 45. Fazla Ödemenin V.Dairesinden G.Zammı İle İstenilmesi Hk?
 46. e-Beyanname ile Pişmanlıkla Beyanname Verilmesi ve Cezaları
 47. Araç Tamir-Bakım Şahsi Kredi Kartından Ödenmiş
 48. Alınan ve Verilen Çekler
 49. Vergi Levhası
 50. Dava Açma Süresi Hk.
 51. Sorumlu Sıfatı ile Kdv İçin Ayrılacak Stopaj Oranı İsviçre
 52. İhracat Bedelinin Yurt İçinden Tahsil Olunması
 53. Şirket Çalışanlarından Birisine Ait Aracın Şirkette Kullanılması
 54. Araç Satışı
 55. İş Yeri Açılışı
 56. Adi Ortaklık Hk.
 57. Verilen Kapora
 58. Yurtdışı Faturası Hk
 59. Yansıtma Faturası
 60. Yazar Kasa Sıfırlaması
 61. A Firmasınca Kesilen Faturanın Bedelinin Grup Şirketlerinden B ye Ödemesinin Yap
 62. İrsaliyenin Faturalandırılması
 63. Basit Usul Mükelleflerde Belge Düzeni
 64. Sim Kart Tk Kullanım ve TK Ruhsat Ücreti
 65. Basit Usul Mükellefiyet...
 66. Ticari Arac Satışı
 67. Şubeden Merkeze Taşınmada Yazar Kasa Durumu
 68. Diğer Ortaklık
 69. Kayip Fatura Iptali
 70. Rehabitasyon Merkezi Açılışı
 71. İşletme Defterine Taşıt Satışının Kaydı
 72. Ortağın Arabasını Şirkete Kiralaması
 73. Tevsik Kanunu Hakkında...
 74. Arsa ve Bina Amortismanı
 75. Konaklama Muhasebesi
 76. hisse devrinde sermaye ödemesi
 77. Kuyumcularda Fatura
 78. Kur Değerlemesi..
 79. kanuni süresinden sonra e-beyanname gönderme
 80. Burslu Öğrenci
 81. Hatalı kesilen ser mes makbuzu
 82. Z Raporunun Deftere İşlenmesi
 83. İade fatura hk.
 84. Mağazada Fatura Düzenlenmesi, Yazar Kasa Bulundurulmaması
 85. iki defterli bir firmada..
 86. Su İstasyonunda Kullanılan Sular
 87. gelecek ay ve yıla ait kur değerlemesi
 88. şahıs firmasının sağlık faturası..
 89. Araç Plakası
 90. Yazar kasa fişinin yanlış kesilmesi.?
 91. Binek Araç Alımı
 92. İrsaliye
 93. beyannamede gösterilmeyen geçici vergi
 94. işletmede başka sektörde ticaret
 95. sigorta acentalığı
 96. Sevk İrsaliye Koçanlarının Farklı Yerlerde Olması?
 97. Firmaya Şahıstan Araç Alışı, İşlemleri ve Para Cezası
 98. Eğitim Şirketi..
 99. Yeniden Değerleme Oranı
 100. İhracat Yevmiye Kaydı Hk.
 101. Oto Galerilerinde Belge Düzeni
 102. İrsaliyeli Fatura
 103. 681 Nolu Hesap Önceki Dönem Gider ve Zararlar
 104. Sevk İrsaliyesi
 105. Haciz Uygulanan Müşteriden Demirbaş Satın Alımı....
 106. İhracat İşlemleri Hk.
 107. 5084 ve 5035 Sayılı Kanunlarda Verilmesi Gereken Bildirimler
 108. ÖKC Cihaz Levhası
 109. Beyannamelere Ait Damga Vergileri
 110. Yabancı Sermayeli Şirket
 111. Perakende Satış Fişi Numarası
 112. Ölüm Hali
 113. Amortisman Ayırma
 114. Ba ve Bs Formları
 115. 04-06/ 2007 Enflasyon Düzeltme Katsayıları Hk.
 116. Mükerrer Vergi Ödemesi..
 117. Dövizli Hesapların Değerlemesi
 118. DAB' a Bağlatma Zorunluluğu
 119. Tevsik Zorunluluğu Uygulaması
 120. Beyan Edilmesi Unutulan Satış Faturası
 121. Kamu Kurumlarına Serbest Meslek Makbuzu ve stopaj kesilir mi?
 122. Müteahhit
 123. Ünvan Değişikliği Fatura Kullanımı
 124. Ödeme Emri
 125. Leasing ile Makine Alışı ve Yenileme Fonu
 126. İki Kişi Adına İş Yeri
 127. Finansal Kiralama Sözleşmeleri Hk.
 128. Bavulla Gelen Emtia
 129. Ana Sözleşme Örneği
 130. Tazminat Hesaplanması
 131. Gelecek Ayda Kesilecek İade Faturası?
 132. Mükerrer İşlenen Faturanın KDV Verildikten Sonra İptali ?
 133. Taşıt Kiralamasının Bildirilmesi
 134. Akvaryum İçin Aldığımız Balıklar
 135. Kur Farkı Faturası ve Kdv
 136. Cam Demirbaş
 137. Mühürlenen Yazar Kasa
 138. Araç Kredisi
 139. Faydalı Ömür Meselesi
 140. İcrada Satışa Çıkan Demirbaşlar
 141. Muhtasar Beyannamede Düzeltme
 142. Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası " Devamlı Olmamak Kaydıyla"
 143. Vergi Numarası Alınması
 144. İlan ve Reklam Vergisi
 145. Ortaklık İşletmesi
 146. Sermaye Olarak Konulan Binanın Satışı
 147. Bilanço Usulu Mükellef Hk
 148. serbest bölge
 149. İnternet Aracılığı ile Yapılan Harcama
 150. V.U.K. kaldırılan 30.mad. 2/7.bendi hakk
 151. Araç Alımı...
 152. Kambiyo Muameleleri Vergisi Hk.
 153. Bedelsiz İthalat
 154. Leasing Hakkında
 155. Kur Farkına Farklı Çözüm !??
 156. Fatura
 157. Özel Usulsüzlük Cezasına İtiraz
 158. Şahıstan Satın Alınan Araç
 159. İş Yeri Tahsis Sözleşmesi
 160. Araba Galerisi
 161. İş Yerindeki Malların Çalınması
 162. Reklam Giderlerinde Amortisman
 163. Muhtasar Beyanname
 164. Yanlış Kesilmiş Alış ve Satış Faturaları
 165. Şirketler Arası Personel Devri...
 166. Demirbaş Kaydı Hakkında
 167. Sponsor olan firmalarda vergi yükümlülüğü
 168. 2. El Alınan Ofis Malzemelerinin Aktife Sokulması
 169. Yurt Dışında Ödenen Verginin, Yut İçinde Mahsubu
 170. Ambulans İşletmesi
 171. Tel Örgü
 172. TCMB Kuru
 173. Yazar Kasa Fişlerinin Kaydı Hk.
 174. Fatura Seri Takibi
 175. Kepçe Operatörlüğü İşi ile Uğraşanda Kira Stopajı Olur mu ?
 176. Şirket Devirlerinde Yazar Kasaların Durumu
 177. Perakende Fatura
 178. Günlük Müşteri Listesi
 179. Yazar Kasa
 180. KDV-Muhtasar Beyanname Süresi Değişmedi ?
 181. Yazar Kasa Alım Süresi
 182. Faiz Adatlama Hesabı
 183. Pişmanlık ve Islah Hükümlerinden Yararlanma
 184. Bedelsiz Mal
 185. Ödeme Kaydedici Cihaz Alımı Süresinde Mali Tatil Uygulanıyor mu?
 186. Merkez Nakli
 187. Kurumlar Vergisinden Muaf Vakıftan Kiralanan Yerin Stopajı
 188. İş Güvenliği Tazminatı ve Vergi
 189. Kar Dağıtımıyla İlgili
 190. Haziran Ayında Verilen Hizmetin Faturası Temmuzda Kesilebilir mi ?
 191. Araç Alımı
 192. Yevmiye ve Kebir Defteri A4 Kağıdına Tasdik Ettirilir mi?
 193. Günlük Müşteri Listesi
 194. İhracatçılar İçin Uygulanan Götürü Gider Uygulaması
 195. Konser Alanında İçki vb. Satışı
 196. Beyannameleri Geç Verdim !
 197. Basit Usul Mükellefin Şube Kapanışı
 198. Adres ve Ortak Değişikliğinde V. Levhası
 199. Mart Ayında Tasdik Edilen Vergi Levhası
 200. İade Malın Sevk İrsaliyesi
 201. Ödenmemiş Damga Vergisi
 202. e-Beyannamede Düzeltme
 203. Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan G.Y. Zararları ve Kar Dağıtımı
 204. Herhangi Bir Danışmanlık Geliri
 205. Araç Satışı
 206. Vergi Levhası Hakkında
 207. Tek Düzen Hesap Planı İşlem Şekli ?
 208. İş Yeri Kapanışında Amortisman
 209. Vergi Dairesinin Uygulaması
 210. Açılış Tarihinden Önce Alınan Faturalar
 211. Kira Faturası Aylık Kesilmek Zorunda mı ?
 212. Yeni İşyeri Açılışı ?
 213. Basit Usül Yanında SSK'lı İşçi
 214. PO. Akaryakıt Satışında Faturayı Müşteriye Kesiyor Çeki Bizden Alıyor!
 215. Son Tevkifat Uygulaması...
 216. Demirbaş İadesi
 217. Kredi Kartıyla Yapılan Harcamalar
 218. Proforma Fatura Hk.
 219. Amortisman
 220. Alacaklar Hk.
 221. Ek İş Yeri Açılışında Yapılması Gerekenler
 222. Hal Faturaları
 223. Enflasyon Düzeltmesi
 224. Temizlikçiye Gider Pusulası?
 225. 502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkının Sermayeye İlavesi
 226. Perte Ayrılan Araç Satışı
 227. Restoranların Kendi Personeline Verdiği Yemek
 228. Demirbaşın Onarım Maliyeti
 229. Ticari Plakalı Araç İçin Verilen Boş Beyannameler
 230. Şirkete Alınan Minübüs
 231. İkinci Sınıf Tacirler...
 232. İçkili Yemek Gider Faturası Hk.
 233. G:V:Kesintisi?
 234. Merkez ve Şube Alış Faturası Düzenlemesi
 235. Kuruluş Giderleri
 236. Yazar Kasa Kdv leri
 237. K.K.E.G.' in Kdv' si
 238. Şirket Personelinden Kiralanan Araç Hk.
 239. Kuruluş Giderleri Faturalandırılması
 240. E-Beyan ile SMMM 2006 Gelir Vg.Beyanına Düzeltme Beyann. Verilmesi
 241. Yazar Kasa
 242. Tasfiye Sonu Muhasebe Kayıtları
 243. Anonim Şirketlerde Sermayenin Ödenmesi
 244. Danışmanlık Hizmeti Verecek Doktorun Durumu
 245. 581 Hs.
 246. Levha Tasdik
 247. Araç Satışında Noter Satış Sözleşmesinden 20 Gün Sonra Fat. Kesilebilir mi?
 248. Kredi Kartı Sliplerine Makbuz
 249. Banka/ Fon Alımı
 250. İrsaliye