PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Şirketlerde Giyim Giderleri
 2. İçkili Yemek Faturaları Gider Olarak Düşülebilir mi?
 3. Dab.a Bağlama Sınırı
 4. Veteriner
 5. Ramazan Dolayısıyla Faaliyet Durdurma
 6. Kira Tahsilatı
 7. Tedavi ve İlaç Masraflarının Gider Olarak Yazılabilmesi
 8. Kira Kontratosunun Damga Vergisi Hk.
 9. Tevkifatsız Alüminyum Alışı..
 10. Ayni Sermaye
 11. Yurt Dışı İşlemlerde Kur Farkı Faturası?
 12. Doktor
 13. Yeni İş Yeri Açılışı ve Eski Basit Usul
 14. Muhtelif Müşterilere..
 15. Ecza Deposunun Kestiği Vade Farkı
 16. Yazar Kasa
 17. İade Alacağımız Hakkında V. Dairesinden Yazı..
 18. Serbest Meslek Erbabı TTK' daki Tacir veya Esnaf Tanımlamasına Girer mi?
 19. Üretim Muhasebesi
 20. Daba Bağlatmamanın Cezası veya Yaptırımı
 21. Komisyon Faturası Hk.
 22. Fazla Ödemenin V.Dairesinden G.Zammı İle İstenilmesi Hk?
 23. e-Beyanname ile Pişmanlıkla Beyanname Verilmesi ve Cezaları
 24. Araç Tamir-Bakım Şahsi Kredi Kartından Ödenmiş
 25. Alınan ve Verilen Çekler
 26. Vergi Levhası
 27. Dava Açma Süresi Hk.
 28. Sorumlu Sıfatı ile Kdv İçin Ayrılacak Stopaj Oranı İsviçre
 29. İhracat Bedelinin Yurt İçinden Tahsil Olunması
 30. Şirket Çalışanlarından Birisine Ait Aracın Şirkette Kullanılması
 31. Araç Satışı
 32. İş Yeri Açılışı
 33. Adi Ortaklık Hk.
 34. Verilen Kapora
 35. Yurtdışı Faturası Hk
 36. Yansıtma Faturası
 37. Yazar Kasa Sıfırlaması
 38. A Firmasınca Kesilen Faturanın Bedelinin Grup Şirketlerinden B ye Ödemesinin Yap
 39. İrsaliyenin Faturalandırılması
 40. Basit Usul Mükelleflerde Belge Düzeni
 41. Sim Kart Tk Kullanım ve TK Ruhsat Ücreti
 42. Basit Usul Mükellefiyet...
 43. Ticari Arac Satışı
 44. Şubeden Merkeze Taşınmada Yazar Kasa Durumu
 45. Diğer Ortaklık
 46. Kayip Fatura Iptali
 47. Rehabitasyon Merkezi Açılışı
 48. İşletme Defterine Taşıt Satışının Kaydı
 49. Ortağın Arabasını Şirkete Kiralaması
 50. Tevsik Kanunu Hakkında...
 51. Arsa ve Bina Amortismanı
 52. Konaklama Muhasebesi
 53. hisse devrinde sermaye ödemesi
 54. Kuyumcularda Fatura
 55. Kur Değerlemesi..
 56. kanuni süresinden sonra e-beyanname gönderme
 57. Burslu Öğrenci
 58. Hatalı kesilen ser mes makbuzu
 59. Z Raporunun Deftere İşlenmesi
 60. İade fatura hk.
 61. Mağazada Fatura Düzenlenmesi, Yazar Kasa Bulundurulmaması
 62. iki defterli bir firmada..
 63. Su İstasyonunda Kullanılan Sular
 64. gelecek ay ve yıla ait kur değerlemesi
 65. şahıs firmasının sağlık faturası..
 66. Araç Plakası
 67. Yazar kasa fişinin yanlış kesilmesi.?
 68. Binek Araç Alımı
 69. İrsaliye
 70. beyannamede gösterilmeyen geçici vergi
 71. işletmede başka sektörde ticaret
 72. sigorta acentalığı
 73. Sevk İrsaliye Koçanlarının Farklı Yerlerde Olması?
 74. Firmaya Şahıstan Araç Alışı, İşlemleri ve Para Cezası
 75. Eğitim Şirketi..
 76. Yeniden Değerleme Oranı
 77. İhracat Yevmiye Kaydı Hk.
 78. Oto Galerilerinde Belge Düzeni
 79. İrsaliyeli Fatura
 80. 681 Nolu Hesap Önceki Dönem Gider ve Zararlar
 81. Sevk İrsaliyesi
 82. Haciz Uygulanan Müşteriden Demirbaş Satın Alımı....
 83. İhracat İşlemleri Hk.
 84. 5084 ve 5035 Sayılı Kanunlarda Verilmesi Gereken Bildirimler
 85. ÖKC Cihaz Levhası
 86. Beyannamelere Ait Damga Vergileri
 87. Yabancı Sermayeli Şirket
 88. Perakende Satış Fişi Numarası
 89. Ölüm Hali
 90. Amortisman Ayırma
 91. Ba ve Bs Formları
 92. 04-06/ 2007 Enflasyon Düzeltme Katsayıları Hk.
 93. Mükerrer Vergi Ödemesi..
 94. Dövizli Hesapların Değerlemesi
 95. DAB' a Bağlatma Zorunluluğu
 96. Tevsik Zorunluluğu Uygulaması
 97. Beyan Edilmesi Unutulan Satış Faturası
 98. Kamu Kurumlarına Serbest Meslek Makbuzu ve stopaj kesilir mi?
 99. Müteahhit
 100. Ünvan Değişikliği Fatura Kullanımı
 101. Ödeme Emri
 102. Leasing ile Makine Alışı ve Yenileme Fonu
 103. İki Kişi Adına İş Yeri
 104. Finansal Kiralama Sözleşmeleri Hk.
 105. Bavulla Gelen Emtia
 106. Ana Sözleşme Örneği
 107. Tazminat Hesaplanması
 108. Gelecek Ayda Kesilecek İade Faturası?
 109. Mükerrer İşlenen Faturanın KDV Verildikten Sonra İptali ?
 110. Taşıt Kiralamasının Bildirilmesi
 111. Akvaryum İçin Aldığımız Balıklar
 112. Kur Farkı Faturası ve Kdv
 113. Cam Demirbaş
 114. Mühürlenen Yazar Kasa
 115. Araç Kredisi
 116. Faydalı Ömür Meselesi
 117. İcrada Satışa Çıkan Demirbaşlar
 118. Muhtasar Beyannamede Düzeltme
 119. Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası " Devamlı Olmamak Kaydıyla"
 120. Vergi Numarası Alınması
 121. İlan ve Reklam Vergisi
 122. Ortaklık İşletmesi
 123. Sermaye Olarak Konulan Binanın Satışı
 124. Bilanço Usulu Mükellef Hk
 125. serbest bölge
 126. İnternet Aracılığı ile Yapılan Harcama
 127. V.U.K. kaldırılan 30.mad. 2/7.bendi hakk
 128. Araç Alımı...
 129. Kambiyo Muameleleri Vergisi Hk.
 130. Bedelsiz İthalat
 131. Leasing Hakkında
 132. Kur Farkına Farklı Çözüm !??
 133. Fatura
 134. Özel Usulsüzlük Cezasına İtiraz
 135. Şahıstan Satın Alınan Araç
 136. İş Yeri Tahsis Sözleşmesi
 137. Araba Galerisi
 138. İş Yerindeki Malların Çalınması
 139. Reklam Giderlerinde Amortisman
 140. Muhtasar Beyanname
 141. Yanlış Kesilmiş Alış ve Satış Faturaları
 142. Şirketler Arası Personel Devri...
 143. Demirbaş Kaydı Hakkında
 144. Sponsor olan firmalarda vergi yükümlülüğü
 145. 2. El Alınan Ofis Malzemelerinin Aktife Sokulması
 146. Yurt Dışında Ödenen Verginin, Yut İçinde Mahsubu
 147. Ambulans İşletmesi
 148. Tel Örgü
 149. TCMB Kuru
 150. Yazar Kasa Fişlerinin Kaydı Hk.
 151. Fatura Seri Takibi
 152. Kepçe Operatörlüğü İşi ile Uğraşanda Kira Stopajı Olur mu ?
 153. Şirket Devirlerinde Yazar Kasaların Durumu
 154. Perakende Fatura
 155. Günlük Müşteri Listesi
 156. Yazar Kasa
 157. KDV-Muhtasar Beyanname Süresi Değişmedi ?
 158. Yazar Kasa Alım Süresi
 159. Faiz Adatlama Hesabı
 160. Pişmanlık ve Islah Hükümlerinden Yararlanma
 161. Bedelsiz Mal
 162. Ödeme Kaydedici Cihaz Alımı Süresinde Mali Tatil Uygulanıyor mu?
 163. Merkez Nakli
 164. Kurumlar Vergisinden Muaf Vakıftan Kiralanan Yerin Stopajı
 165. İş Güvenliği Tazminatı ve Vergi
 166. Kar Dağıtımıyla İlgili
 167. Haziran Ayında Verilen Hizmetin Faturası Temmuzda Kesilebilir mi ?
 168. Araç Alımı
 169. Yevmiye ve Kebir Defteri A4 Kağıdına Tasdik Ettirilir mi?
 170. Günlük Müşteri Listesi
 171. İhracatçılar İçin Uygulanan Götürü Gider Uygulaması
 172. Konser Alanında İçki vb. Satışı
 173. Beyannameleri Geç Verdim !
 174. Basit Usul Mükellefin Şube Kapanışı
 175. Adres ve Ortak Değişikliğinde V. Levhası
 176. Mart Ayında Tasdik Edilen Vergi Levhası
 177. İade Malın Sevk İrsaliyesi
 178. Ödenmemiş Damga Vergisi
 179. e-Beyannamede Düzeltme
 180. Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan G.Y. Zararları ve Kar Dağıtımı
 181. Herhangi Bir Danışmanlık Geliri
 182. Araç Satışı
 183. Vergi Levhası Hakkında
 184. Tek Düzen Hesap Planı İşlem Şekli ?
 185. İş Yeri Kapanışında Amortisman
 186. Vergi Dairesinin Uygulaması
 187. Açılış Tarihinden Önce Alınan Faturalar
 188. Kira Faturası Aylık Kesilmek Zorunda mı ?
 189. Yeni İşyeri Açılışı ?
 190. Basit Usül Yanında SSK'lı İşçi
 191. PO. Akaryakıt Satışında Faturayı Müşteriye Kesiyor Çeki Bizden Alıyor!
 192. Son Tevkifat Uygulaması...
 193. Demirbaş İadesi
 194. Kredi Kartıyla Yapılan Harcamalar
 195. Proforma Fatura Hk.
 196. Amortisman
 197. Alacaklar Hk.
 198. Ek İş Yeri Açılışında Yapılması Gerekenler
 199. Hal Faturaları
 200. Enflasyon Düzeltmesi
 201. Temizlikçiye Gider Pusulası?
 202. 502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkının Sermayeye İlavesi
 203. Perte Ayrılan Araç Satışı
 204. Restoranların Kendi Personeline Verdiği Yemek
 205. Demirbaşın Onarım Maliyeti
 206. Ticari Plakalı Araç İçin Verilen Boş Beyannameler
 207. Şirkete Alınan Minübüs
 208. İkinci Sınıf Tacirler...
 209. İçkili Yemek Gider Faturası Hk.
 210. G:V:Kesintisi?
 211. Merkez ve Şube Alış Faturası Düzenlemesi
 212. Kuruluş Giderleri
 213. Yazar Kasa Kdv leri
 214. K.K.E.G.' in Kdv' si
 215. Şirket Personelinden Kiralanan Araç Hk.
 216. Kuruluş Giderleri Faturalandırılması
 217. E-Beyan ile SMMM 2006 Gelir Vg.Beyanına Düzeltme Beyann. Verilmesi
 218. Yazar Kasa
 219. Tasfiye Sonu Muhasebe Kayıtları
 220. Anonim Şirketlerde Sermayenin Ödenmesi
 221. Danışmanlık Hizmeti Verecek Doktorun Durumu
 222. 581 Hs.
 223. Levha Tasdik
 224. Araç Satışında Noter Satış Sözleşmesinden 20 Gün Sonra Fat. Kesilebilir mi?
 225. Kredi Kartı Sliplerine Makbuz
 226. Banka/ Fon Alımı
 227. İrsaliye
 228. Geçmiş Yıl Faturası
 229. Defter Tasdiği
 230. Bir Yıl Sonra Teslim Alınacak Daire İçin İşlemler
 231. Hazır Beton İmalatı İşçilik Giderleri
 232. Amortisman Uygulaması
 233. Vergi Ziyaı Cezası
 234. Zayi Olan Mallar
 235. Vergi Mükellefiyeti
 236. İşletme Hesabında Leasing Kayıtları
 237. İngilizce Serbest Meslek Makbuzu
 238. Arsa Alışı
 239. Serbest Meslek Defteri Yazımı
 240. A.Ş Leasing İşleminde Kiralayan Olabilir mi?
 241. Pos Cihazından Yapılan Tahsilatlar Hk.
 242. Vergi Levhası Tasdiklerinin Bildirimi
 243. Damga Vergisi Kaşesi ???
 244. Yeni İşe Başlama Ve Fatura
 245. İşe Başlama ve Vergi Levhası Durumu..
 246. İki İşletme Defteri Tasdik Etmek
 247. Yevmiye Defteri
 248. Hibe Edilen Ürün Hakkında
 249. Kamyon İçin Alınan Lastiklerinin Durumu
 250. Tahsilat İç Genelgesi