PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Eğitim Şirketi..
 2. Yeniden Değerleme Oranı
 3. İhracat Yevmiye Kaydı Hk.
 4. Oto Galerilerinde Belge Düzeni
 5. İrsaliyeli Fatura
 6. 681 Nolu Hesap Önceki Dönem Gider ve Zararlar
 7. Sevk İrsaliyesi
 8. Haciz Uygulanan Müşteriden Demirbaş Satın Alımı....
 9. İhracat İşlemleri Hk.
 10. 5084 ve 5035 Sayılı Kanunlarda Verilmesi Gereken Bildirimler
 11. ÖKC Cihaz Levhası
 12. Beyannamelere Ait Damga Vergileri
 13. Yabancı Sermayeli Şirket
 14. Perakende Satış Fişi Numarası
 15. Ölüm Hali
 16. Amortisman Ayırma
 17. Ba ve Bs Formları
 18. 04-06/ 2007 Enflasyon Düzeltme Katsayıları Hk.
 19. Mükerrer Vergi Ödemesi..
 20. Dövizli Hesapların Değerlemesi
 21. DAB' a Bağlatma Zorunluluğu
 22. Tevsik Zorunluluğu Uygulaması
 23. Beyan Edilmesi Unutulan Satış Faturası
 24. Kamu Kurumlarına Serbest Meslek Makbuzu ve stopaj kesilir mi?
 25. Müteahhit
 26. Ünvan Değişikliği Fatura Kullanımı
 27. Ödeme Emri
 28. Leasing ile Makine Alışı ve Yenileme Fonu
 29. İki Kişi Adına İş Yeri
 30. Finansal Kiralama Sözleşmeleri Hk.
 31. Bavulla Gelen Emtia
 32. Ana Sözleşme Örneği
 33. Tazminat Hesaplanması
 34. Gelecek Ayda Kesilecek İade Faturası?
 35. Mükerrer İşlenen Faturanın KDV Verildikten Sonra İptali ?
 36. Taşıt Kiralamasının Bildirilmesi
 37. Akvaryum İçin Aldığımız Balıklar
 38. Kur Farkı Faturası ve Kdv
 39. Cam Demirbaş
 40. Mühürlenen Yazar Kasa
 41. Araç Kredisi
 42. Faydalı Ömür Meselesi
 43. İcrada Satışa Çıkan Demirbaşlar
 44. Muhtasar Beyannamede Düzeltme
 45. Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası " Devamlı Olmamak Kaydıyla"
 46. Vergi Numarası Alınması
 47. İlan ve Reklam Vergisi
 48. Ortaklık İşletmesi
 49. Sermaye Olarak Konulan Binanın Satışı
 50. Bilanço Usulu Mükellef Hk
 51. serbest bölge
 52. İnternet Aracılığı ile Yapılan Harcama
 53. V.U.K. kaldırılan 30.mad. 2/7.bendi hakk
 54. Araç Alımı...
 55. Kambiyo Muameleleri Vergisi Hk.
 56. Bedelsiz İthalat
 57. Leasing Hakkında
 58. Kur Farkına Farklı Çözüm !??
 59. Fatura
 60. Özel Usulsüzlük Cezasına İtiraz
 61. Şahıstan Satın Alınan Araç
 62. İş Yeri Tahsis Sözleşmesi
 63. Araba Galerisi
 64. İş Yerindeki Malların Çalınması
 65. Reklam Giderlerinde Amortisman
 66. Muhtasar Beyanname
 67. Yanlış Kesilmiş Alış ve Satış Faturaları
 68. Şirketler Arası Personel Devri...
 69. Demirbaş Kaydı Hakkında
 70. Sponsor olan firmalarda vergi yükümlülüğü
 71. 2. El Alınan Ofis Malzemelerinin Aktife Sokulması
 72. Yurt Dışında Ödenen Verginin, Yut İçinde Mahsubu
 73. Ambulans İşletmesi
 74. Tel Örgü
 75. TCMB Kuru
 76. Yazar Kasa Fişlerinin Kaydı Hk.
 77. Fatura Seri Takibi
 78. Kepçe Operatörlüğü İşi ile Uğraşanda Kira Stopajı Olur mu ?
 79. Şirket Devirlerinde Yazar Kasaların Durumu
 80. Perakende Fatura
 81. Günlük Müşteri Listesi
 82. Yazar Kasa
 83. KDV-Muhtasar Beyanname Süresi Değişmedi ?
 84. Yazar Kasa Alım Süresi
 85. Faiz Adatlama Hesabı
 86. Pişmanlık ve Islah Hükümlerinden Yararlanma
 87. Bedelsiz Mal
 88. Ödeme Kaydedici Cihaz Alımı Süresinde Mali Tatil Uygulanıyor mu?
 89. Merkez Nakli
 90. Kurumlar Vergisinden Muaf Vakıftan Kiralanan Yerin Stopajı
 91. İş Güvenliği Tazminatı ve Vergi
 92. Kar Dağıtımıyla İlgili
 93. Haziran Ayında Verilen Hizmetin Faturası Temmuzda Kesilebilir mi ?
 94. Araç Alımı
 95. Yevmiye ve Kebir Defteri A4 Kağıdına Tasdik Ettirilir mi?
 96. Günlük Müşteri Listesi
 97. İhracatçılar İçin Uygulanan Götürü Gider Uygulaması
 98. Konser Alanında İçki vb. Satışı
 99. Beyannameleri Geç Verdim !
 100. Basit Usul Mükellefin Şube Kapanışı
 101. Adres ve Ortak Değişikliğinde V. Levhası
 102. Mart Ayında Tasdik Edilen Vergi Levhası
 103. İade Malın Sevk İrsaliyesi
 104. Ödenmemiş Damga Vergisi
 105. e-Beyannamede Düzeltme
 106. Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan G.Y. Zararları ve Kar Dağıtımı
 107. Herhangi Bir Danışmanlık Geliri
 108. Araç Satışı
 109. Vergi Levhası Hakkında
 110. Tek Düzen Hesap Planı İşlem Şekli ?
 111. İş Yeri Kapanışında Amortisman
 112. Vergi Dairesinin Uygulaması
 113. Açılış Tarihinden Önce Alınan Faturalar
 114. Kira Faturası Aylık Kesilmek Zorunda mı ?
 115. Yeni İşyeri Açılışı ?
 116. Basit Usül Yanında SSK'lı İşçi
 117. PO. Akaryakıt Satışında Faturayı Müşteriye Kesiyor Çeki Bizden Alıyor!
 118. Son Tevkifat Uygulaması...
 119. Demirbaş İadesi
 120. Kredi Kartıyla Yapılan Harcamalar
 121. Proforma Fatura Hk.
 122. Amortisman
 123. Alacaklar Hk.
 124. Ek İş Yeri Açılışında Yapılması Gerekenler
 125. Hal Faturaları
 126. Enflasyon Düzeltmesi
 127. Temizlikçiye Gider Pusulası?
 128. 502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkının Sermayeye İlavesi
 129. Perte Ayrılan Araç Satışı
 130. Restoranların Kendi Personeline Verdiği Yemek
 131. Demirbaşın Onarım Maliyeti
 132. Ticari Plakalı Araç İçin Verilen Boş Beyannameler
 133. Şirkete Alınan Minübüs
 134. İkinci Sınıf Tacirler...
 135. İçkili Yemek Gider Faturası Hk.
 136. G:V:Kesintisi?
 137. Merkez ve Şube Alış Faturası Düzenlemesi
 138. Kuruluş Giderleri
 139. Yazar Kasa Kdv leri
 140. K.K.E.G.' in Kdv' si
 141. Şirket Personelinden Kiralanan Araç Hk.
 142. Kuruluş Giderleri Faturalandırılması
 143. E-Beyan ile SMMM 2006 Gelir Vg.Beyanına Düzeltme Beyann. Verilmesi
 144. Yazar Kasa
 145. Tasfiye Sonu Muhasebe Kayıtları
 146. Anonim Şirketlerde Sermayenin Ödenmesi
 147. Danışmanlık Hizmeti Verecek Doktorun Durumu
 148. 581 Hs.
 149. Levha Tasdik
 150. Araç Satışında Noter Satış Sözleşmesinden 20 Gün Sonra Fat. Kesilebilir mi?
 151. Kredi Kartı Sliplerine Makbuz
 152. Banka/ Fon Alımı
 153. İrsaliye
 154. Geçmiş Yıl Faturası
 155. Defter Tasdiği
 156. Bir Yıl Sonra Teslim Alınacak Daire İçin İşlemler
 157. Hazır Beton İmalatı İşçilik Giderleri
 158. Amortisman Uygulaması
 159. Vergi Ziyaı Cezası
 160. Zayi Olan Mallar
 161. Vergi Mükellefiyeti
 162. İşletme Hesabında Leasing Kayıtları
 163. İngilizce Serbest Meslek Makbuzu
 164. Arsa Alışı
 165. Serbest Meslek Defteri Yazımı
 166. A.Ş Leasing İşleminde Kiralayan Olabilir mi?
 167. Pos Cihazından Yapılan Tahsilatlar Hk.
 168. Vergi Levhası Tasdiklerinin Bildirimi
 169. Damga Vergisi Kaşesi ???
 170. Yeni İşe Başlama Ve Fatura
 171. İşe Başlama ve Vergi Levhası Durumu..
 172. İki İşletme Defteri Tasdik Etmek
 173. Yevmiye Defteri
 174. Hibe Edilen Ürün Hakkında
 175. Kamyon İçin Alınan Lastiklerinin Durumu
 176. Tahsilat İç Genelgesi
 177. Tevsik Zorunluluğu
 178. Araç Tamir Giderlerinin Aktifleştirlmesi
 179. Satış Vaadiyle Alınan Daire
 180. Kdv den İstisna Mal Satmak
 181. Sebze Meyve Alım Satımı Hk.
 182. Süresi Geçen İlaçların Zarar Gösterilmesi
 183. Önceden Dilekçe Vermeksizin Muhtasar Bey. Aylık Yerine Üç Aylık Verilmesi
 184. 2. El Cep Telefonu Alışlarda Stopaj Oranı
 185. İşe Başlangıç
 186. Nakliye İçin Alınan Kamyonun İşletme Defterine Kaydı
 187. TDHP Uymamak
 188. Hizmet Faturası
 189. İşletme Defterinde Binek Oto Masraf ve Amortismanı
 190. Verilmeyen Beyannameler
 191. Mal Beyanı Nasıl Yapılacak?
 192. 8.000 YTL Tevsik Zorunluluğu
 193. BA BS Formları
 194. Faturayı Kesmeden Mal Teslimi
 195. Karar Defteri
 196. Otel İşletmelerinde Kullanılması Zorunlu Evraklar
 197. Vergi Levhası
 198. Vergi Levhası Tasdiki
 199. Vergi Affı
 200. Z Raporlarının Saklanması
 201. Bedelsiz ve Bedelsiz Numune Şeklinde Sevk Edilen Mallar
 202. Kat Karşılığı Arsa
 203. Z Raporları
 204. Geriye Dönük Fatura Kesme?
 205. Bahşiş
 206. Minibüscü Bayan
 207. 8000 YTL Banka Zorunluluğu
 208. Kdv Beyannamesindeki Tam İstisna Kısmı ile İlgili
 209. Ticari Defterler
 210. Kuruluş Giderleri/ Kira
 211. Reşit Olmayana Fatura Kesilebilir mi ?
 212. Düzeltme mi Pişmanlık mı?
 213. Yazar Kasayı Geç Almanın Cezası?
 214. Geçici Vergide Amortisman
 215. Çekme Belgeli Taşıt Satışlarında Fatura Düzenleme Zamanı
 216. Matbaa Makinalarında Amortisman
 217. İş Yerinde Çıkan Yangından Sonra, Çıkan Zararın Muhasebeleştirilmesi??
 218. Kooperatiften Şirkete Alınan Binanın Bilançoya Kaydedilmesi ?
 219. Tasdikli Levhanın Kaybolması
 220. Çek Karşılığı Kredi Kullanımı
 221. B Tipi Likit Fonu
 222. Sigorta Acentelerinde Muhasebe
 223. Saz Ekibi ile Serbest Meslek Erbabı Arasındaki Ödemeler
 224. Vergi Levhasının Şekil İtibariyle Nasıl Olması Gerektiği Hk.
 225. 2007 Yılı Kuyumcu Değerleme
 226. Kiralama
 227. Gelir Tablosu
 228. kurulacak şirkete alınan fatura
 229. Dövizli İşlemler
 230. Ücret Bordrosunda, Özel Kesintinin Muhasebeleştirilmesi Nasıldır?
 231. Tediye Makbuzunun Tasdiki
 232. Fatura Kesilmesinde Ödeme Yapılması
 233. Dönem Ortasında Gidenler Bildirilecek mi?
 234. Döviz Alımında Ödenen BSMV
 235. Gelmeyen Fatura
 236. Çek
 237. Servislerde İşe Başlama
 238. Müşteri Listesi ve Vergi Levhası Tasdik Listesi
 239. 15 Mayıs İmzalanan Beyanların Bildirimi
 240. Çay Ocağı-Düğün Salonu Yazar Kasa
 241. Emekli-Basit Usül
 242. Kuyumcularda Enflasyon Düzeltmesi
 243. 01-03/2007 Dönemi Kuyumcular İçin Enflasyon Katsayıları
 244. Tevsik Edilemeyen Ödemeler Hakkında
 245. Devir İşlemleri Hk.
 246. Mahsup
 247. Vergi Levhası Şekli?
 248. Cep Telefonu
 249. Araç Kasko Giderleri
 250. 7/A İşçilik Giderleri