PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Sigorta Acente Sahibinin Telefon Gideri
 2. İş Yeri Açılışı Fatura
 3. İş Seyahatlerinde Km Uygulaması Hk.
 4. İddaa
 5. Serbest Meslek
 6. Çiftçi
 7. Muhtasar Beyannamede Ödemeler Listesi
 8. Sevk İrsaliyesi Düz. Hk.
 9. Toplu Tekel Çıkışı
 10. Ödeme Kaydedici Cihaz Kapama
 11. Binek Otomobildeki Kdv nin Gider Yazılması
 12. Müteahhitlik
 13. Defter Türü
 14. Yazar Kasa Alma Süresi
 15. Derneklerin Stopaj Kaydı
 16. Verilmemiş Beyannameler
 17. Tahsilatı Yapılamayan Fatura
 18. Yurt Dışına Fatura Kesme
 19. Aracın Hurdaya Ayrılması.
 20. Gider Pusulası mı Fatura mı ?
 21. Pazarlama Aracına Vergi Levhası.?
 22. Dar Mükellef
 23. Hangi Durumlarda Serbest Meslek Makbuzunda Stopaj Hesaplanmaz?
 24. Promosyon Hk.
 25. Sokak Adı Değişikliği Hk.
 26. Satın Alınan Araca İlişkin Satış Faturasının Gönderilmemesi
 27. Bilanço Hadleri
 28. Geri Faturalandırma
 29. İnternet Bağlantı Faturası
 30. İadelerde Vergi Dairesine Borç
 31. Müstahsil Makbuzu
 32. Şirketlerde Giyim Giderleri
 33. İçkili Yemek Faturaları Gider Olarak Düşülebilir mi?
 34. Dab.a Bağlama Sınırı
 35. Veteriner
 36. Ramazan Dolayısıyla Faaliyet Durdurma
 37. Kira Tahsilatı
 38. Tedavi ve İlaç Masraflarının Gider Olarak Yazılabilmesi
 39. Kira Kontratosunun Damga Vergisi Hk.
 40. Tevkifatsız Alüminyum Alışı..
 41. Ayni Sermaye
 42. Yurt Dışı İşlemlerde Kur Farkı Faturası?
 43. Doktor
 44. Yeni İş Yeri Açılışı ve Eski Basit Usul
 45. Muhtelif Müşterilere..
 46. Ecza Deposunun Kestiği Vade Farkı
 47. Yazar Kasa
 48. İade Alacağımız Hakkında V. Dairesinden Yazı..
 49. Serbest Meslek Erbabı TTK' daki Tacir veya Esnaf Tanımlamasına Girer mi?
 50. Üretim Muhasebesi
 51. Daba Bağlatmamanın Cezası veya Yaptırımı
 52. Komisyon Faturası Hk.
 53. Fazla Ödemenin V.Dairesinden G.Zammı İle İstenilmesi Hk?
 54. e-Beyanname ile Pişmanlıkla Beyanname Verilmesi ve Cezaları
 55. Araç Tamir-Bakım Şahsi Kredi Kartından Ödenmiş
 56. Alınan ve Verilen Çekler
 57. Vergi Levhası
 58. Dava Açma Süresi Hk.
 59. Sorumlu Sıfatı ile Kdv İçin Ayrılacak Stopaj Oranı İsviçre
 60. İhracat Bedelinin Yurt İçinden Tahsil Olunması
 61. Şirket Çalışanlarından Birisine Ait Aracın Şirkette Kullanılması
 62. Araç Satışı
 63. İş Yeri Açılışı
 64. Adi Ortaklık Hk.
 65. Verilen Kapora
 66. Yurtdışı Faturası Hk
 67. Yansıtma Faturası
 68. Yazar Kasa Sıfırlaması
 69. A Firmasınca Kesilen Faturanın Bedelinin Grup Şirketlerinden B ye Ödemesinin Yap
 70. İrsaliyenin Faturalandırılması
 71. Basit Usul Mükelleflerde Belge Düzeni
 72. Sim Kart Tk Kullanım ve TK Ruhsat Ücreti
 73. Basit Usul Mükellefiyet...
 74. Ticari Arac Satışı
 75. Şubeden Merkeze Taşınmada Yazar Kasa Durumu
 76. Diğer Ortaklık
 77. Kayip Fatura Iptali
 78. Rehabitasyon Merkezi Açılışı
 79. İşletme Defterine Taşıt Satışının Kaydı
 80. Ortağın Arabasını Şirkete Kiralaması
 81. Tevsik Kanunu Hakkında...
 82. Arsa ve Bina Amortismanı
 83. Konaklama Muhasebesi
 84. hisse devrinde sermaye ödemesi
 85. Kuyumcularda Fatura
 86. Kur Değerlemesi..
 87. kanuni süresinden sonra e-beyanname gönderme
 88. Burslu Öğrenci
 89. Hatalı kesilen ser mes makbuzu
 90. Z Raporunun Deftere İşlenmesi
 91. İade fatura hk.
 92. Mağazada Fatura Düzenlenmesi, Yazar Kasa Bulundurulmaması
 93. iki defterli bir firmada..
 94. Su İstasyonunda Kullanılan Sular
 95. gelecek ay ve yıla ait kur değerlemesi
 96. şahıs firmasının sağlık faturası..
 97. Araç Plakası
 98. Yazar kasa fişinin yanlış kesilmesi.?
 99. Binek Araç Alımı
 100. İrsaliye
 101. beyannamede gösterilmeyen geçici vergi
 102. işletmede başka sektörde ticaret
 103. sigorta acentalığı
 104. Sevk İrsaliye Koçanlarının Farklı Yerlerde Olması?
 105. Firmaya Şahıstan Araç Alışı, İşlemleri ve Para Cezası
 106. Eğitim Şirketi..
 107. Yeniden Değerleme Oranı
 108. İhracat Yevmiye Kaydı Hk.
 109. Oto Galerilerinde Belge Düzeni
 110. İrsaliyeli Fatura
 111. 681 Nolu Hesap Önceki Dönem Gider ve Zararlar
 112. Sevk İrsaliyesi
 113. Haciz Uygulanan Müşteriden Demirbaş Satın Alımı....
 114. İhracat İşlemleri Hk.
 115. 5084 ve 5035 Sayılı Kanunlarda Verilmesi Gereken Bildirimler
 116. ÖKC Cihaz Levhası
 117. Beyannamelere Ait Damga Vergileri
 118. Yabancı Sermayeli Şirket
 119. Perakende Satış Fişi Numarası
 120. Ölüm Hali
 121. Amortisman Ayırma
 122. Ba ve Bs Formları
 123. 04-06/ 2007 Enflasyon Düzeltme Katsayıları Hk.
 124. Mükerrer Vergi Ödemesi..
 125. Dövizli Hesapların Değerlemesi
 126. DAB' a Bağlatma Zorunluluğu
 127. Tevsik Zorunluluğu Uygulaması
 128. Beyan Edilmesi Unutulan Satış Faturası
 129. Kamu Kurumlarına Serbest Meslek Makbuzu ve stopaj kesilir mi?
 130. Müteahhit
 131. Ünvan Değişikliği Fatura Kullanımı
 132. Ödeme Emri
 133. Leasing ile Makine Alışı ve Yenileme Fonu
 134. İki Kişi Adına İş Yeri
 135. Finansal Kiralama Sözleşmeleri Hk.
 136. Bavulla Gelen Emtia
 137. Ana Sözleşme Örneği
 138. Tazminat Hesaplanması
 139. Gelecek Ayda Kesilecek İade Faturası?
 140. Mükerrer İşlenen Faturanın KDV Verildikten Sonra İptali ?
 141. Taşıt Kiralamasının Bildirilmesi
 142. Akvaryum İçin Aldığımız Balıklar
 143. Kur Farkı Faturası ve Kdv
 144. Cam Demirbaş
 145. Mühürlenen Yazar Kasa
 146. Araç Kredisi
 147. Faydalı Ömür Meselesi
 148. İcrada Satışa Çıkan Demirbaşlar
 149. Muhtasar Beyannamede Düzeltme
 150. Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası " Devamlı Olmamak Kaydıyla"
 151. Vergi Numarası Alınması
 152. İlan ve Reklam Vergisi
 153. Ortaklık İşletmesi
 154. Sermaye Olarak Konulan Binanın Satışı
 155. Bilanço Usulu Mükellef Hk
 156. serbest bölge
 157. İnternet Aracılığı ile Yapılan Harcama
 158. V.U.K. kaldırılan 30.mad. 2/7.bendi hakk
 159. Araç Alımı...
 160. Kambiyo Muameleleri Vergisi Hk.
 161. Bedelsiz İthalat
 162. Leasing Hakkında
 163. Kur Farkına Farklı Çözüm !??
 164. Fatura
 165. Özel Usulsüzlük Cezasına İtiraz
 166. Şahıstan Satın Alınan Araç
 167. İş Yeri Tahsis Sözleşmesi
 168. Araba Galerisi
 169. İş Yerindeki Malların Çalınması
 170. Reklam Giderlerinde Amortisman
 171. Muhtasar Beyanname
 172. Yanlış Kesilmiş Alış ve Satış Faturaları
 173. Şirketler Arası Personel Devri...
 174. Demirbaş Kaydı Hakkında
 175. Sponsor olan firmalarda vergi yükümlülüğü
 176. 2. El Alınan Ofis Malzemelerinin Aktife Sokulması
 177. Yurt Dışında Ödenen Verginin, Yut İçinde Mahsubu
 178. Ambulans İşletmesi
 179. Tel Örgü
 180. TCMB Kuru
 181. Yazar Kasa Fişlerinin Kaydı Hk.
 182. Fatura Seri Takibi
 183. Kepçe Operatörlüğü İşi ile Uğraşanda Kira Stopajı Olur mu ?
 184. Şirket Devirlerinde Yazar Kasaların Durumu
 185. Perakende Fatura
 186. Günlük Müşteri Listesi
 187. Yazar Kasa
 188. KDV-Muhtasar Beyanname Süresi Değişmedi ?
 189. Yazar Kasa Alım Süresi
 190. Faiz Adatlama Hesabı
 191. Pişmanlık ve Islah Hükümlerinden Yararlanma
 192. Bedelsiz Mal
 193. Ödeme Kaydedici Cihaz Alımı Süresinde Mali Tatil Uygulanıyor mu?
 194. Merkez Nakli
 195. Kurumlar Vergisinden Muaf Vakıftan Kiralanan Yerin Stopajı
 196. İş Güvenliği Tazminatı ve Vergi
 197. Kar Dağıtımıyla İlgili
 198. Haziran Ayında Verilen Hizmetin Faturası Temmuzda Kesilebilir mi ?
 199. Araç Alımı
 200. Yevmiye ve Kebir Defteri A4 Kağıdına Tasdik Ettirilir mi?
 201. Günlük Müşteri Listesi
 202. İhracatçılar İçin Uygulanan Götürü Gider Uygulaması
 203. Konser Alanında İçki vb. Satışı
 204. Beyannameleri Geç Verdim !
 205. Basit Usul Mükellefin Şube Kapanışı
 206. Adres ve Ortak Değişikliğinde V. Levhası
 207. Mart Ayında Tasdik Edilen Vergi Levhası
 208. İade Malın Sevk İrsaliyesi
 209. Ödenmemiş Damga Vergisi
 210. e-Beyannamede Düzeltme
 211. Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan G.Y. Zararları ve Kar Dağıtımı
 212. Herhangi Bir Danışmanlık Geliri
 213. Araç Satışı
 214. Vergi Levhası Hakkında
 215. Tek Düzen Hesap Planı İşlem Şekli ?
 216. İş Yeri Kapanışında Amortisman
 217. Vergi Dairesinin Uygulaması
 218. Açılış Tarihinden Önce Alınan Faturalar
 219. Kira Faturası Aylık Kesilmek Zorunda mı ?
 220. Yeni İşyeri Açılışı ?
 221. Basit Usül Yanında SSK'lı İşçi
 222. PO. Akaryakıt Satışında Faturayı Müşteriye Kesiyor Çeki Bizden Alıyor!
 223. Son Tevkifat Uygulaması...
 224. Demirbaş İadesi
 225. Kredi Kartıyla Yapılan Harcamalar
 226. Proforma Fatura Hk.
 227. Amortisman
 228. Alacaklar Hk.
 229. Ek İş Yeri Açılışında Yapılması Gerekenler
 230. Hal Faturaları
 231. Enflasyon Düzeltmesi
 232. Temizlikçiye Gider Pusulası?
 233. 502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkının Sermayeye İlavesi
 234. Perte Ayrılan Araç Satışı
 235. Restoranların Kendi Personeline Verdiği Yemek
 236. Demirbaşın Onarım Maliyeti
 237. Ticari Plakalı Araç İçin Verilen Boş Beyannameler
 238. Şirkete Alınan Minübüs
 239. İkinci Sınıf Tacirler...
 240. İçkili Yemek Gider Faturası Hk.
 241. G:V:Kesintisi?
 242. Merkez ve Şube Alış Faturası Düzenlemesi
 243. Kuruluş Giderleri
 244. Yazar Kasa Kdv leri
 245. K.K.E.G.' in Kdv' si
 246. Şirket Personelinden Kiralanan Araç Hk.
 247. Kuruluş Giderleri Faturalandırılması
 248. E-Beyan ile SMMM 2006 Gelir Vg.Beyanına Düzeltme Beyann. Verilmesi
 249. Yazar Kasa
 250. Tasfiye Sonu Muhasebe Kayıtları