PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Satış Vaadiyle Alınan Daire
 2. Kdv den İstisna Mal Satmak
 3. Sebze Meyve Alım Satımı Hk.
 4. Süresi Geçen İlaçların Zarar Gösterilmesi
 5. Önceden Dilekçe Vermeksizin Muhtasar Bey. Aylık Yerine Üç Aylık Verilmesi
 6. 2. El Cep Telefonu Alışlarda Stopaj Oranı
 7. İşe Başlangıç
 8. Nakliye İçin Alınan Kamyonun İşletme Defterine Kaydı
 9. TDHP Uymamak
 10. Hizmet Faturası
 11. İşletme Defterinde Binek Oto Masraf ve Amortismanı
 12. Verilmeyen Beyannameler
 13. Mal Beyanı Nasıl Yapılacak?
 14. 8.000 YTL Tevsik Zorunluluğu
 15. BA BS Formları
 16. Faturayı Kesmeden Mal Teslimi
 17. Karar Defteri
 18. Otel İşletmelerinde Kullanılması Zorunlu Evraklar
 19. Vergi Levhası
 20. Vergi Levhası Tasdiki
 21. Vergi Affı
 22. Z Raporlarının Saklanması
 23. Bedelsiz ve Bedelsiz Numune Şeklinde Sevk Edilen Mallar
 24. Kat Karşılığı Arsa
 25. Z Raporları
 26. Geriye Dönük Fatura Kesme?
 27. Bahşiş
 28. Minibüscü Bayan
 29. 8000 YTL Banka Zorunluluğu
 30. Kdv Beyannamesindeki Tam İstisna Kısmı ile İlgili
 31. Ticari Defterler
 32. Kuruluş Giderleri/ Kira
 33. Reşit Olmayana Fatura Kesilebilir mi ?
 34. Düzeltme mi Pişmanlık mı?
 35. Yazar Kasayı Geç Almanın Cezası?
 36. Geçici Vergide Amortisman
 37. Çekme Belgeli Taşıt Satışlarında Fatura Düzenleme Zamanı
 38. Matbaa Makinalarında Amortisman
 39. İş Yerinde Çıkan Yangından Sonra, Çıkan Zararın Muhasebeleştirilmesi??
 40. Kooperatiften Şirkete Alınan Binanın Bilançoya Kaydedilmesi ?
 41. Tasdikli Levhanın Kaybolması
 42. Çek Karşılığı Kredi Kullanımı
 43. B Tipi Likit Fonu
 44. Sigorta Acentelerinde Muhasebe
 45. Saz Ekibi ile Serbest Meslek Erbabı Arasındaki Ödemeler
 46. Vergi Levhasının Şekil İtibariyle Nasıl Olması Gerektiği Hk.
 47. 2007 Yılı Kuyumcu Değerleme
 48. Kiralama
 49. Gelir Tablosu
 50. kurulacak şirkete alınan fatura
 51. Dövizli İşlemler
 52. Ücret Bordrosunda, Özel Kesintinin Muhasebeleştirilmesi Nasıldır?
 53. Tediye Makbuzunun Tasdiki
 54. Fatura Kesilmesinde Ödeme Yapılması
 55. Dönem Ortasında Gidenler Bildirilecek mi?
 56. Döviz Alımında Ödenen BSMV
 57. Gelmeyen Fatura
 58. Çek
 59. Servislerde İşe Başlama
 60. Müşteri Listesi ve Vergi Levhası Tasdik Listesi
 61. 15 Mayıs İmzalanan Beyanların Bildirimi
 62. Çay Ocağı-Düğün Salonu Yazar Kasa
 63. Emekli-Basit Usül
 64. Kuyumcularda Enflasyon Düzeltmesi
 65. 01-03/2007 Dönemi Kuyumcular İçin Enflasyon Katsayıları
 66. Tevsik Edilemeyen Ödemeler Hakkında
 67. Devir İşlemleri Hk.
 68. Mahsup
 69. Vergi Levhası Şekli?
 70. Cep Telefonu
 71. Araç Kasko Giderleri
 72. 7/A İşçilik Giderleri
 73. Sigorta Acentesi Ltd.Şti. in Muhasebe Kaydı
 74. Ltd. Şti' nin Pazar Takibinin Vergi Dairesine Bildirilmesi
 75. Tarla Balıkçılığında İşe Başlama Süreci
 76. Tüketici Finansman Kuruluşları ve 400 lü hesaplar
 77. Ba Bs Formlarına Kesilen Cezalar
 78. Sevk İrsaliyesinde Düzenleme Tarihi ve Fiili Sevk Tarihi Arasındaki Farklılık
 79. 01-03/2007 Enf.Düzeltme Katsayıları (Kuyumcu)
 80. Vergi Levhasının Kaybolması Yıpranması
 81. Mahkemece İptal Edilen Ödeme Emirlerinin Yürütmesinin Durdurulması Hakkında.
 82. Adi Ortaklıkta Yeni Ortak Alımı
 83. Araç Kiralama
 84. Vergi Mükellefiyeti
 85. Eşin Üzerine Tapulu Evin İş Yeri Gösterilmesi
 86. Vergi Levhası
 87. Pos Cihazından Geriye Dönük Alacak Tahsilatı
 88. Panel Van Araçlar
 89. Finansal Kiralama ile Alınan Kıymetin Amortismanı (dövizli)
 90. Amortisman
 91. Damga Vergisi Beyan Şekli
 92. Fire Kaydı Hakkında
 93. Yıllık Kira Ödemesinin Geri İadesi Halinde Muhasebe Kaydı ?
 94. Defter Tutma
 95. Nazım Hesaplarda Kur Farkı
 96. İrsaliye de Yanlış Seri no dan Başlamak
 97. Belediyeye Kesilen Faturada Tevkifat
 98. Eğitim Gideri
 99. Aynı Dönemde İşi Bırakan ve Başlayan Mük. Beyannamesi
 100. Yabancı Uyruklu Firmanın Türkiye' de Araç Satın Alması
 101. Kooperatif
 102. Muhtasar ve Dipnotlar da Ceza Var mı?
 103. Muhtasar
 104. Milli Eğitime Kesilen Faturalar
 105. Geçici Vergide Fire
 106. TAŞINDI: 1.Tertip yedek akçe
 107. Yazar Kasa Muafiyeti
 108. Vergi Mükellefi Olmayan Şahıslara Fatura Kesilmesi
 109. Yazar Kasa Kullanmak İstemiyoruz
 110. Enf. Düzeltmesinden Doğan Geçmiş Yıl Zararı
 111. Vergi Ziyaı
 112. Avukatlık Adi Ortaklığında Stopaj Mahsubu
 113. 1. Tertip Yedek Akçe
 114. Kurumlar Vergi Beyannamesi Verme Süresi
 115. Vergi İndirimi Mahsubu
 116. İrsaliye ve İrsaliyeli Fatura Bir Arada Kullanılır mı?
 117. Mukteza İsteme
 118. Kar Dağıtımı
 119. Araç Satışı
 120. Tasdik Edilen Levhanın Vergi Dairesine Bildirilmemesi
 121. Hurdacı
 122. Arabası Olmayan Şirketin Benzin Gideri ?
 123. Mühtahsil Alımı
 124. Şirket Ortağı ve Eşinin Yol Gideri
 125. Bayan Adına Ticari Taksiden Dolayı Vergi Açılışı Hk.
 126. Adi Ortaklık Araba Alımı
 127. Basit Usul Olur mu?
 128. Vergi İadesi
 129. Sermaye Borcunun Ödenmesi
 130. Nakliye Firmalarında Araç Lastik Giderleri
 131. Mükellefiyet Açılışı
 132. Yapılan inşaatın masrafları
 133. Belge Adları
 134. V.U.K. 341 Madde Vergi İzyaı ve V.U.K. 355/2 Mad. Gereği Ceza
 135. Adi Ortaklık Devir
 136. YMM Yaptırımı
 137. Aktife Kayıtlı Olmayan Araç Gideri
 138. İrsaliye ve İadesi..
 139. Perakende Satış Fişinin İptal Edilebilmesi Hk.
 140. Perakende Satış Fişi Yevmiye Kaydı.
 141. Kasada Fazla Para Bulunması
 142. İskonto İptali
 143. Başka Firma Adına Alınan Demirbaşın O Firmaya Borç Dekontu Yolu ile Yansıtılmas
 144. A.Ş. Ortaklarındaki Değişiklikler
 145. Demirbaş Alımı
 146. TC Kimlik Nosu
 147. Akbil Fişi
 148. İşi Terk Halinde Beyan Süresi
 149. Taşıt Kimlik Sistemi
 150. İşyeri Kira Stopajı hk.
 151. e-Beyanname Saat 23.59 da Ceza
 152. Siz Ne Yapardınız ?...
 153. Geç Gelen Faturanın KDV' si ?
 154. Ticari Taşıt
 155. Karar Defteri
 156. Ba Bs
 157. Antetli Kağıt
 158. Yurt Dışına Fatura Kesmek
 159. Yeni Binanın Kirası
 160. Adi Ortaklıklarda Binek Otomobilin Durumu
 161. Ft Gelmeyen Telefon Ft Muhasebe Kayıtlarına Alınması
 162. Gelir vergisi alacağının KDV Beyanında mahsubu
 163. Geçmiş Yıllara Ait Alış Belgesinin Hesaplara Girmesi
 164. Geçmiş Yılların Karının Dağıtımı.?
 165. e-Ticaret
 166. Yayıncılık Şirket Ana Sözleşmesi Örneği
 167. Defter Tasdiği (daha önce irdelendi ama .....)
 168. Firma Adına Kesilen Faturanın Şahıstan Tahsili ?
 169. Şahıs Bilanço Firmasının Yeni Kurulan Şirkete Devri
 170. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Vergi Dairesine Bildirimi
 171. A Firmasına Kesilen Faturanın Alakası Olmayan B Firmasından Tahsili
 172. 2 Sınıf Tüccarların Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gön.Zorunluluğu..
 173. Müşteriden Kesilen Eft Masraf Belge
 174. Bağış ve Hibeler
 175. Ganyan Bayisi
 176. Yazar Kasa Perakende Satış Fişi ile Satılabilir mi?
 177. Ba- Bs Formu Süresi İçinde Verilmedi!!
 178. 336..
 179. 376. Madde
 180. 2. İş Yeri ve Basit Usul
 181. 2. El Kamyonet Alımı
 182. İmalathane İçin Vergi Levhası
 183. vergi levhası?
 184. Etüt Merkezi
 185. Günlük Müşteri Listesi.
 186. Şahıstan Tüzel Kişiliğe Muvafakatname
 187. Gider Pusulası ile Demirbaş Alımı
 188. Yazar Kasa Z Raporu Hk.
 189. Sigorta Poliçelerinin FormBa da yer alıp almayacağı
 190. Taşıt Satışlarında Gerçek Değer ve Kasko Değeri
 191. Yazar Kasa
 192. Tekel Ruhsatı
 193. Serbest Bölgelerdeki Mükellefler Ba- Bs Verecekler mi?
 194. Şirket Geçici Vergi Alacağından Vazgeçebilir mi???
 195. Demirbaş Defteri
 196. Ba- Bs Formlarında...
 197. Ba Bs Formunu Kimler Verecek
 198. İptal Edilen Fatura
 199. Ba ve Bs de Limit
 200. Süresi İçersinde Verilmeyen Beyanname
 201. B Formlarında Kurumların Durumu..
 202. Kkeg
 203. Yurtdışı Firmasının Yansıtma Faturası Kesmesi
 204. Eksik Beyan Edilen Gelir
 205. Ba/Bs Formlarını İnternet Ortamında Vermek Hk.
 206. Harcırah
 207. Yurt Dışı Seyahat Masrafları
 208. Sevk İrsaliyesi 3 Nüsha!
 209. Beyannamelerde Kaşe Zorunluluğu
 210. Bilanço Usulune Geçmeyen Mükellef
 211. Bilirkişilere Yapılacak Ödemelerdeki Belge Düzeni
 212. Sponsorluk Sözleşmesi
 213. Market İşletmesi
 214. 7/a Seçeneği
 215. Kapalı Fatura Kesme Sınırı
 216. Fason Satış Faturası Hk.
 217. Dövizli Çeklerde Kur Farkı
 218. Bireysel Emeklilik Vergi İadesi Muhtasarda Nerde Gösteriliyor?
 219. Kaşede Hata
 220. 21. Mart Onay Tarihli Fatura
 221. İmalathane ve Satış Yeri
 222. Vergi İadesinin Muhasebeleştirilmesi
 223. Pastahane
 224. Tasfiye Halinde Olan Firmaların Ba ve Bs Formları
 225. Ba Bs Formunda Mutabakatsızlık
 226. Mükellefiyet Kapanırken
 227. Fatura Üzerinde Düzeltme Yapılması
 228. İki Ayrı Vergi Dairesine Kayıt Olur mu?
 229. Rehabilitasyon Merkezi
 230. Proje Bedeli?
 231. Binek Oto Satış Kaydı
 232. Basit Usul Mükellefin Durumu
 233. Vergi
 234. Mali Tatil ?
 235. Yabancı Paralı
 236. Ticket Muhasebe Kaydı
 237. Hangi Tebliğ, Hangi Maddeye Ait/ilgili??
 238. Adı Ortaklıkta Bir Ortağın
 239. Taşıma İrsaliyesi Hakkında
 240. Zayi Olan Malların Gider Kaydı Hangi Yıla Ait?
 241. Ba Bs Formlarında Dikkate Alınan Belgeler
 242. E- Beyanname Sınırı Hk.
 243. E- Beyanname Şifresi
 244. Zarar Eden Mükelleflerin Gelir Vergisi Beyannamesi
 245. Ba Ve Bs Hk.!
 246. Artan Vergi İadesi
 247. Vergi levhası
 248. mükellefin evini,işyeri olarak göstermesi
 249. A.t.İ.k.nın Maliyetine Eklenen Giderlerden Sonra Amortisman?
 250. Ticari Kardan Mali Kara Ulaşmak İçin Yapılan Hesaplamayı Gösteren Tablo