PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. 01-03/2007 Dönemi Kuyumcular İçin Enflasyon Katsayıları
 2. Tevsik Edilemeyen Ödemeler Hakkında
 3. Devir İşlemleri Hk.
 4. Mahsup
 5. Vergi Levhası Şekli?
 6. Cep Telefonu
 7. Araç Kasko Giderleri
 8. 7/A İşçilik Giderleri
 9. Sigorta Acentesi Ltd.Şti. in Muhasebe Kaydı
 10. Ltd. Şti' nin Pazar Takibinin Vergi Dairesine Bildirilmesi
 11. Tarla Balıkçılığında İşe Başlama Süreci
 12. Tüketici Finansman Kuruluşları ve 400 lü hesaplar
 13. Ba Bs Formlarına Kesilen Cezalar
 14. Sevk İrsaliyesinde Düzenleme Tarihi ve Fiili Sevk Tarihi Arasındaki Farklılık
 15. 01-03/2007 Enf.Düzeltme Katsayıları (Kuyumcu)
 16. Vergi Levhasının Kaybolması Yıpranması
 17. Mahkemece İptal Edilen Ödeme Emirlerinin Yürütmesinin Durdurulması Hakkında.
 18. Adi Ortaklıkta Yeni Ortak Alımı
 19. Araç Kiralama
 20. Vergi Mükellefiyeti
 21. Eşin Üzerine Tapulu Evin İş Yeri Gösterilmesi
 22. Vergi Levhası
 23. Pos Cihazından Geriye Dönük Alacak Tahsilatı
 24. Panel Van Araçlar
 25. Finansal Kiralama ile Alınan Kıymetin Amortismanı (dövizli)
 26. Amortisman
 27. Damga Vergisi Beyan Şekli
 28. Fire Kaydı Hakkında
 29. Yıllık Kira Ödemesinin Geri İadesi Halinde Muhasebe Kaydı ?
 30. Defter Tutma
 31. Nazım Hesaplarda Kur Farkı
 32. İrsaliye de Yanlış Seri no dan Başlamak
 33. Belediyeye Kesilen Faturada Tevkifat
 34. Eğitim Gideri
 35. Aynı Dönemde İşi Bırakan ve Başlayan Mük. Beyannamesi
 36. Yabancı Uyruklu Firmanın Türkiye' de Araç Satın Alması
 37. Kooperatif
 38. Muhtasar ve Dipnotlar da Ceza Var mı?
 39. Muhtasar
 40. Milli Eğitime Kesilen Faturalar
 41. Geçici Vergide Fire
 42. TAŞINDI: 1.Tertip yedek akçe
 43. Yazar Kasa Muafiyeti
 44. Vergi Mükellefi Olmayan Şahıslara Fatura Kesilmesi
 45. Yazar Kasa Kullanmak İstemiyoruz
 46. Enf. Düzeltmesinden Doğan Geçmiş Yıl Zararı
 47. Vergi Ziyaı
 48. Avukatlık Adi Ortaklığında Stopaj Mahsubu
 49. 1. Tertip Yedek Akçe
 50. Kurumlar Vergi Beyannamesi Verme Süresi
 51. Vergi İndirimi Mahsubu
 52. İrsaliye ve İrsaliyeli Fatura Bir Arada Kullanılır mı?
 53. Mukteza İsteme
 54. Kar Dağıtımı
 55. Araç Satışı
 56. Tasdik Edilen Levhanın Vergi Dairesine Bildirilmemesi
 57. Hurdacı
 58. Arabası Olmayan Şirketin Benzin Gideri ?
 59. Mühtahsil Alımı
 60. Şirket Ortağı ve Eşinin Yol Gideri
 61. Bayan Adına Ticari Taksiden Dolayı Vergi Açılışı Hk.
 62. Adi Ortaklık Araba Alımı
 63. Basit Usul Olur mu?
 64. Vergi İadesi
 65. Sermaye Borcunun Ödenmesi
 66. Nakliye Firmalarında Araç Lastik Giderleri
 67. Mükellefiyet Açılışı
 68. Yapılan inşaatın masrafları
 69. Belge Adları
 70. V.U.K. 341 Madde Vergi İzyaı ve V.U.K. 355/2 Mad. Gereği Ceza
 71. Adi Ortaklık Devir
 72. YMM Yaptırımı
 73. Aktife Kayıtlı Olmayan Araç Gideri
 74. İrsaliye ve İadesi..
 75. Perakende Satış Fişinin İptal Edilebilmesi Hk.
 76. Perakende Satış Fişi Yevmiye Kaydı.
 77. Kasada Fazla Para Bulunması
 78. İskonto İptali
 79. Başka Firma Adına Alınan Demirbaşın O Firmaya Borç Dekontu Yolu ile Yansıtılmas
 80. A.Ş. Ortaklarındaki Değişiklikler
 81. Demirbaş Alımı
 82. TC Kimlik Nosu
 83. Akbil Fişi
 84. İşi Terk Halinde Beyan Süresi
 85. Taşıt Kimlik Sistemi
 86. İşyeri Kira Stopajı hk.
 87. e-Beyanname Saat 23.59 da Ceza
 88. Siz Ne Yapardınız ?...
 89. Geç Gelen Faturanın KDV' si ?
 90. Ticari Taşıt
 91. Karar Defteri
 92. Ba Bs
 93. Antetli Kağıt
 94. Yurt Dışına Fatura Kesmek
 95. Yeni Binanın Kirası
 96. Adi Ortaklıklarda Binek Otomobilin Durumu
 97. Ft Gelmeyen Telefon Ft Muhasebe Kayıtlarına Alınması
 98. Gelir vergisi alacağının KDV Beyanında mahsubu
 99. Geçmiş Yıllara Ait Alış Belgesinin Hesaplara Girmesi
 100. Geçmiş Yılların Karının Dağıtımı.?
 101. e-Ticaret
 102. Yayıncılık Şirket Ana Sözleşmesi Örneği
 103. Defter Tasdiği (daha önce irdelendi ama .....)
 104. Firma Adına Kesilen Faturanın Şahıstan Tahsili ?
 105. Şahıs Bilanço Firmasının Yeni Kurulan Şirkete Devri
 106. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Vergi Dairesine Bildirimi
 107. A Firmasına Kesilen Faturanın Alakası Olmayan B Firmasından Tahsili
 108. 2 Sınıf Tüccarların Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gön.Zorunluluğu..
 109. Müşteriden Kesilen Eft Masraf Belge
 110. Bağış ve Hibeler
 111. Ganyan Bayisi
 112. Yazar Kasa Perakende Satış Fişi ile Satılabilir mi?
 113. Ba- Bs Formu Süresi İçinde Verilmedi!!
 114. 336..
 115. 376. Madde
 116. 2. İş Yeri ve Basit Usul
 117. 2. El Kamyonet Alımı
 118. İmalathane İçin Vergi Levhası
 119. vergi levhası?
 120. Etüt Merkezi
 121. Günlük Müşteri Listesi.
 122. Şahıstan Tüzel Kişiliğe Muvafakatname
 123. Gider Pusulası ile Demirbaş Alımı
 124. Yazar Kasa Z Raporu Hk.
 125. Sigorta Poliçelerinin FormBa da yer alıp almayacağı
 126. Taşıt Satışlarında Gerçek Değer ve Kasko Değeri
 127. Yazar Kasa
 128. Tekel Ruhsatı
 129. Serbest Bölgelerdeki Mükellefler Ba- Bs Verecekler mi?
 130. Şirket Geçici Vergi Alacağından Vazgeçebilir mi???
 131. Demirbaş Defteri
 132. Ba- Bs Formlarında...
 133. Ba Bs Formunu Kimler Verecek
 134. İptal Edilen Fatura
 135. Ba ve Bs de Limit
 136. Süresi İçersinde Verilmeyen Beyanname
 137. B Formlarında Kurumların Durumu..
 138. Kkeg
 139. Yurtdışı Firmasının Yansıtma Faturası Kesmesi
 140. Eksik Beyan Edilen Gelir
 141. Ba/Bs Formlarını İnternet Ortamında Vermek Hk.
 142. Harcırah
 143. Yurt Dışı Seyahat Masrafları
 144. Sevk İrsaliyesi 3 Nüsha!
 145. Beyannamelerde Kaşe Zorunluluğu
 146. Bilanço Usulune Geçmeyen Mükellef
 147. Bilirkişilere Yapılacak Ödemelerdeki Belge Düzeni
 148. Sponsorluk Sözleşmesi
 149. Market İşletmesi
 150. 7/a Seçeneği
 151. Kapalı Fatura Kesme Sınırı
 152. Fason Satış Faturası Hk.
 153. Dövizli Çeklerde Kur Farkı
 154. Bireysel Emeklilik Vergi İadesi Muhtasarda Nerde Gösteriliyor?
 155. Kaşede Hata
 156. 21. Mart Onay Tarihli Fatura
 157. İmalathane ve Satış Yeri
 158. Vergi İadesinin Muhasebeleştirilmesi
 159. Pastahane
 160. Tasfiye Halinde Olan Firmaların Ba ve Bs Formları
 161. Ba Bs Formunda Mutabakatsızlık
 162. Mükellefiyet Kapanırken
 163. Fatura Üzerinde Düzeltme Yapılması
 164. İki Ayrı Vergi Dairesine Kayıt Olur mu?
 165. Rehabilitasyon Merkezi
 166. Proje Bedeli?
 167. Binek Oto Satış Kaydı
 168. Basit Usul Mükellefin Durumu
 169. Vergi
 170. Mali Tatil ?
 171. Yabancı Paralı
 172. Ticket Muhasebe Kaydı
 173. Hangi Tebliğ, Hangi Maddeye Ait/ilgili??
 174. Adı Ortaklıkta Bir Ortağın
 175. Taşıma İrsaliyesi Hakkında
 176. Zayi Olan Malların Gider Kaydı Hangi Yıla Ait?
 177. Ba Bs Formlarında Dikkate Alınan Belgeler
 178. E- Beyanname Sınırı Hk.
 179. E- Beyanname Şifresi
 180. Zarar Eden Mükelleflerin Gelir Vergisi Beyannamesi
 181. Ba Ve Bs Hk.!
 182. Artan Vergi İadesi
 183. Vergi levhası
 184. mükellefin evini,işyeri olarak göstermesi
 185. A.t.İ.k.nın Maliyetine Eklenen Giderlerden Sonra Amortisman?
 186. Ticari Kardan Mali Kara Ulaşmak İçin Yapılan Hesaplamayı Gösteren Tablo
 187. Doğum İznindeki Bayanın Vergi İadesi
 188. Gelir Vergi Beyannamesinin İnternetten Verilmesi
 189. Vergi İadesi Mahsubu
 190. Kira Kontratosu Tarihi
 191. Akaryakıt İst. Bs Formu
 192. Ticari Kardan Mali Kara Geçiş
 193. Gelir Vergisi Beyan Süresi
 194. İskonto İptali
 195. Cep Telefonu Satan 2.sınıf Mükellef İçin Ödeme Kaydedici Cihaz Zorunlumu?
 196. İcraya Borcu Olan Personelin Muhasebe Kaydı
 197. Faturada Aslı Gibidir Onayı
 198. Burslar Hakkında ..
 199. Yasal Yedek Akçeler
 200. Tüzel Kişilik - Temsil Durumu - İdareye Karşı Sorumluluklar
 201. Fatura Bastırılması
 202. İhracat Bedelinin Resmi Olarak Gelememesi
 203. Form Ba Ve Form Bs Hakkında;
 204. Hurda Metalde Fason
 205. Standart Maliyetlerin Kullanılması
 206. Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri
 207. Masraf Formu ( Yol Parası)
 208. Vergi Levhası- Evrak Kayıt Defteri
 209. Gider Pusulası
 210. Leasing İle Alınan Sabit Kıymetin Aktife Giriş Tarihi.
 211. Ulusal Marketlerden Mal Alışı;
 212. Çalınan Faturalara İlişkin Düzeltme İstemi!
 213. Açılması Düşünülen "muhasebe"bölümü İçin Görüş Ve Düşünceleriniz Nelerdir?
 214. Diib Belgesiyle Alınan Mal Hakkında
 215. İhracat Faturalarının İlgili Dönem Beyannamelerinindeki Durumu
 216. Tevsik Kapsamı
 217. V. U. K. Genel Tebliği Seri No.368 (düzeltme Beyannamesi)
 218. Aynı Adreste İki İşyeri
 219. Serbest Meslekte İnternet Giderleri
 220. Pvc Doğrama İşleri Maliyet Hesapları
 221. Mali Tablo Analizi (-17, -22 Daha Kaç Yapar)
 222. Ortaklar Cari Hesabına Faiz İşletilmesi
 223. Serbest Meslekte Demirbaş Kaydı Uygulaması
 224. Yazarkasa
 225. Vergi İadesi Alacağı Mahsup
 226. Vefatından Sonra Tüccara Fatura Kesilmesi
 227. Defter Tasdiki
 228. Son Dönem Geçici Vergi Yevmiye Kaydı Ve Kapanışı Nasıl Olur?
 229. Seyyar Pazar İşinde Araç
 230. 190 Devreden Kdv Yi Nasıl Düzeltebiliriz
 231. Ba Formu
 232. Vergi İadesinde İnceleme
 233. Ortağın İkametgahının Şirket Merkezi Olması Halinde Stopaj Durumu?
 234. Yazar Kasa
 235. Şirketlerde Kasa'daki Paraya Stopaj Uygulanırmı?
 236. Araç Faturası Hk.
 237. Kasada Bireken Para Hakkında
 238. Basit Usuldel Yararlanma Özel Şartları
 239. Vergi İade Muhasebesi
 240. Ba-bs Formları Son Verilmesi Süresi
 241. Bağışlarda Tevsik Zorunluluğu
 242. Toplu Kayıt Girilmesi Hk.
 243. Serbest Meslek Makbuzu Hk.
 244. Marangozlar Hk
 245. Adi Ortaklık?
 246. Borcu Yoktur Kağıdı
 247. Yayın Evleriyle İlgili
 248. Gümrük Müşavirliği Şirketlerinde Muhasebeleştirme
 249. 28.12.2006 Vadeli Tlf. Ft. 2007 Yılında Ödendi
 250. Nakliye Firması Giderleri