PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37

 1. Depo Kiralama
 2. E- Beyannamede Matrah Artırımı
 3. Fırın İşletmesinin Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi
 4. Bs Ve Ba Formları
 5. Yurtdışında Yapılan Harcamaların Giderleştirilmesi
 6. Ssk Damga Vergisi Hakkında..
 7. Ba Ve Bs Formları İçin Limit Belirlendi Mi?
 8. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri..
 9. Basit Usulden Gerçeğe Geçişte Beyanname Durumu
 10. 2006 Yılı Enflasyon Düzeltme Katsayıları
 11. Dergiye Ait Eski Sayıların Ücretsiz Dağıtılması Halinde Belge Düzeni ?
 12. Basit Usül Süresi
 13. Organize Sanayi Bölgelerindeki İşletmelerin Vergisel Avantajları Hk.
 14. Ödenmeyen Ssk Primi Ödenirse
 15. Satış Faturalarında T. C. Kimlik Numarası
 16. Ba Bs Formları Hk.
 17. Fatura İptali
 18. Et Ve Stok Durumu..
 19. E- Beyanname Alırken Tam Tasdik Sözleşmesi Verilir Mi?
 20. Ba Bs Formu
 21. Diğer Mali Duran Varlıklar
 22. Jeoloji Mühendisinin Kendi İşinde Kullandığı Sondaj Makinesi
 23. Matbaadaki Malzeme Alışları
 24. Lazer Kesim Makinası Amortisman Oranı % Kaçtır?
 25. Zorla Matrah Artırımı Yaptırmak Yasal mıdır?
 26. Kuyumcularda Uygulanacak Enflasyon Muh. Hakkında
 27. Basit Usülden Gerçek Usüle Geçme
 28. Değersiz Alacak
 29. Ba Formuna Dahil Etmeli miyim?
 30. Pert Olmuş Araçların Durumu..
 31. Zayi Olan Malların Durumu?
 32. Yangında Zayi Olan Malların Sigortadan Tazmini
 33. Finansal Kiralama
 34. Gelir Tahakkuku- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ayrımı
 35. ROFM İşleyişi Hakkında
 36. TAŞINDI: bağkura kayıt
 37. 2003 2007 Enf Düz. Yıllara Sari İşler
 38. tarım kredi koop.
 39. TAŞINDI: Devlet Yardımların Kurumlar Vergisi Karş. Durumu
 40. TAŞINDI: Damga Vergisi
 41. E-Beyanname verme zorunluluğu
 42. Enflasyon Düzeltmesi Zararlarının 2005 Karından Mahsubu Hk.
 43. Taşıt Satışı Kayıdı
 44. Öğrenci Yurdu Açılışı
 45. Bağkurlu Kişinin Hafta Sonları Düğün Salonunda Çalışması
 46. Yenileme Fonu
 47. K.K.E. Giderler / Dönem Net Karı İlişkisi
 48. 260 Nolu Hs Hızlandırılmış Amort Uygulanmaz mı?
 49. Ödeme Kaydedici Cihaz Süresi Hk.
 50. Vergi İadeleri..
 51. Ba-Bs haddi
 52. Evraksız Gider
 53. Lokantalarda Stok
 54. Bir Normal Bir Hızlandırılmış Amortisman
 55. Geçmiş Yıl Zararları
 56. Akaryakıt İstasyonlarındaki stok farkı?
 57. Vergi Usul Kanunu
 58. Eksik Ayrılan Amortisman
 59. Nakliyecilerde İşlem
 60. Ba ve Bs Formaları ile İlgili Dava Dilekçe Örneği
 61. Basit Usul Beyannamesi
 62. Yurtdışından Gelen Faturalar
 63. 360-361-368
 64. Tevsik Zorunluluğuna Uyulmamasında Cezai Müeyyide
 65. 2006 Yılına Ait 2007' de Verilecek Ba ve Bs Formları.?
 66. Yeniden Değerleme
 67. Demirbaş Çıkışı
 68. Damga Vergisi Tasdiki?
 69. E Beyan Hadleri Belirlendi
 70. Form BA BS
 71. Özel Maliyetler
 72. 657'ye Tabi Kişinin Hafta Sonları Düğün Salonunda Çalışması
 73. Restoranlar ve Matbaalar Üretim İşletmesi midir?
 74. 258 Yatırım Hesabı Hakkında
 75. Piyanist
 76. İnşaat İşlerinde Defter Tutma
 77. Kamyonlarda Amortisman
 78. Finansal Kiralama İşlemlerinde Amortisman
 79. B Formu Dava Açmak mı 371 mi ?
 80. Özel Maliyetlerde Amortisman
 81. 301-302 Hesaplardaki Yıl Sonu Dövizden Kaynaklanan Fark Tutarları Hk.
 82. Muhasebe Fişlerinde Asgari Bilgiler
 83. 7/A - 7/B Seçeneklerini Kullanma Hadleri ve Ek Mali Tablolar
 84. Sermaye Düzeltmesi.?
 85. Mühendislik Hizmetinde Ekspertiz Faaliyeti
 86. Finansal Kiralamada Amortisman Başlangıcı
 87. konsinye
 88. yevmiye defterine gereksiz işlenmiş sayfalar iptal edilebilirmi?
 89. Envanter Defteri?
 90. Adi Ortaklıklarda Ba Bs Formu
 91. Altın İşleme Atölyelerinin Fatura Nizamı Hk.
 92. Vergi İadesi Mahsubunda Problem Yaşıyorum
 93. 10-12/2006 Enflasyon Düzeltme (Kuyumcular İçin)
 94. Ortaklıktan Çıkan Ortağın Muhasebe Kaydı
 95. Özel Hastane Muhasebesi
 96. Askeriyeye düzenlenen faturalar. ( Ulusal güvenlik istisnası ve İade Hakkı )
 97. Pert olan aracın aktiften çıkarılması
 98. İşi Bırakma Bildirimi
 99. Bilirkişilere Yapılacak Ödemelerdeki Belge Düzeni
 100. İrsaliyeli Fatura
 101. İşyeri Soyulmasında Demirbaşların Amortisman Durumu
 102. Kaybolan Faturalar
 103. Basit usul mükelleflerinde
 104. Kooperatif Tasfiye Muhasebe Kayıtlarını Bilen Var mı?
 105. Kur farkı sorunu
 106. icra safhasındaki alacaklar hk
 107. Vergi kimlik numaraları yerine t.c. kimlik numarası Hk.
 108. Ba-Bs Formu ve Sigorta Acentesi
 109. Tasfiyeye Giriş ?
 110. Parke ve Mutfak Dolabı Yapılması
 111. Araç Satışı
 112. Adat Faturası Açıklaması?
 113. Ek Garanti Belgesi Yevmiye Kaydı
 114. Aralık Ayında Alınan Demirbaşlara Ne Yapmalı?
 115. 01.01.2007 Saat 02:00 de Alınan Z Raporu
 116. Vergi İade Beyan Taahhütnamesi Hakkında
 117. Fatura ,TC.Kimlik No.kullanım sorunu
 118. Plan Proje Onayı
 119. Kuyumcularda Enf Düzeltmesi
 120. Bankalar Hs. Alacak Verirse
 121. Gider Pusulası ile Gider Makbuzu Arasındaki Fark?
 122. Giyim..
 123. Ocak Tarihli Telefon,Elektrik,Doğalgaz Faturalarının Kaydı...
 124. 10 İşçi - Aylık Muhtasar Beyanname Durumu
 125. Ba Ve Bs Formaları Verilmemesi Hk.
 126. İthal Edilen Malın Giriş Tarihi
 127. Bs ve Ba Formu Vermeme Cezası Hk.
 128. Leasing Muhasebeleştirilmesi Hakkında
 129. Türk Telekom Bayiilerde Kredi Kartı
 130. SMV Düzeltme
 131. Türkiye'de ikamet etmeyenlere fatura düzenleme hakkında..
 132. Çalışanlara Yılbaşı Hediyesi
 133. Serbest Bölgeye Kesilen Fiyat Farkı
 134. Ortaklar Cari Hesap Borcu
 135. Yıkılıp, yeniden yapılan binalarda, eski binanın itfa edilemeyen tutarı
 136. Web Sayfası Kazançlarının Vergilendirilmesi.?
 137. İşçi Mesai Saati
 138. İthalatta Redresseli İşlem?
 139. Serbest Meslek ve Ticari Faaliyet
 140. 2006 ya Ait Hizmet Fat.sının 2007' ye Kesilmesi
 141. Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri/8
 142. Nihai Tüketicilerde de Tc Kimlik No Yazma Zorunluluğu Var mı?
 143. Fiyat Farkında Adet Sayısı
 144. Ortaklara Borçlar Hesabına Faiz Faturasının Kesilmesinin Unutulması
 145. Sigorta Şirketlerinde Beyanname.!
 146. Leasing ile Alınan Cihazların Mal Olarak Satılması Mümkün mü?
 147. SPK'ya Göre Kar- Yasal Kayıtlara Göre Kar ?
 148. Serbest Meslek Defteri İşyerinde Bulundurulmalı mı ?
 149. Vergi Numarası Hakkında
 150. Araç Kiralama İşlemi
 151. Kaybedilen Fatura Koçanında Matrah Takdiri İstenebilir mi?
 152. İhbar Tazminatı ile Muhtasar Beyanname
 153. Banka Mevduat ve Kredi Hesaplarında Yıl Sonu
 154. Faydalı Ömrü Biten Demirbaşlar
 155. Emanetteki Paralar
 156. Kaskolu Aracın Hasar Faturası
 157. Cari Hesaplarda Kalan Kusuratlar Dönem Sonu Nasıl Kapanmalı?
 158. Takdir Komisyonu
 159. Faturada Vergi Numarası
 160. Maliye, Vergi Borcunu 'Cep' e Gönderecek
 161. Defter ve Belgelerin Saklanma Süreleri
 162. Basit Usüle Tabi Olur mu?
 163. Basit Usüldeki Mükellefin Yeni İşyeri Açması
 164. Tahsilat Makbuzunda Sıra Numarası Sıralaması...
 165. Yeni Mükellefiyet Hk.
 166. Gider Pusulasıyla Alınan Dbaş Kaydı
 167. Ara Tasdik Yaptırmak İçin 2006 Yılı Dökülmüş Olmalı mıdır?
 168. Vergi İade Zarfları
 169. Kur Farkı
 170. Teknokentlerde Çalışan Ücretlilerin Özel Gider İndirimi
 171. Defter Tasdikleri için Bugün Son Gün müdür ?
 172. Duydunuz mu?
 173. Sınıf Atladık
 174. Verilen Avanslarda Limit ve Süre
 175. Amortisman Yöntem Değiştirme..
 176. Diş labaratuvarları..
 177. Ortaklar C.Hs. Sermayeye İlavesinde Ödeme Şekli
 178. Ödenmeyen Geçici Vergi..
 179. Vergi İadesi İle İlgili ??
 180. Yeni mi ?
 181. Adi Ortaklık
 182. Nev'i Değişikliğinde Eski Defter ve Faturaların Durumu
 183. Yıl Sonu Promosyonları Hk.
 184. Gemi Acente. Muhasebesi Tutan Arkadaşlardan Yardım İstiyorum
 185. Damga Vergisi Defteri ve Tedarikçi Firma
 186. Karar Defterlerini de mi Tasdik Edeceğiz?
 187. Sınıf Değiştirme
 188. Atölye ve Merkezin Aynı Adreste Birleşmesi
 189. Yurtdışındaki Kişiye Ödeme
 190. Avukatlık Ortaklığı
 191. Aracın Aktife Alınışı?
 192. 1. Sınıfa Geçerken..
 193. Şirketlerde Defter Tasdik
 194. Damga Vergisi Defteri Onaylatılmalı mı Her Yıl?
 195. Mal Sahibi Adına Yapılan Ödemeler
 196. Bedelsiz İthalat Muhasebe Kaydı ve Kdv Durumu
 197. Kredi Kartlarından Kesilen Komisyonlar
 198. Sermaye Artışında 8000 Ytl. Sınırı!
 199. Defter Sınıf Değişikliği
 200. 2007 Yılı Hadleri
 201. Sınıf Değiştirme
 202. Diş Hekimleri
 203. Debit Note Hk.
 204. Finansal Kiralama
 205. Ba ve Bs Formları Hk.
 206. Ba ve Bs Formları Hk.
 207. Serbest meslek defterleri ve makbuzları
 208. Ortaklıklarda Sınıf Değiştirme
 209. İdari Para Cezaları
 210. Dönem İçinde Aylık Muhtasara Dönüşme
 211. Akaryakıt İstasyonlarında Ceza
 212. İhracatta iskonto
 213. Damga Vergi Defteri Tarih Sırası
 214. İthal Mal Bedelini Hesaplarken Hangi Kur Dikkate Alınacak ?
 215. Ticaret Sicil
 216. Defterlerde Sınıf Değiştirme Hk.
 217. Şirket Merkezinin Şubeye Taşınması Hk.
 218. Şube Açılışı ve Şubenin Merkez Merkezin Şube Olması..
 219. Seyahatte Mal Teslimi
 220. Akaryakıt İstasyonlarında Test Çıkışları...
 221. Hangi Oda?
 222. Mahsubu Gerçekleşmeyen İade
 223. Araç Satışı
 224. Fason..
 225. Otellerde Yazar Kasa
 226. Tasdik Edilen Vergi Levhalarının Bildirimi
 227. Sevk Edilen Mallara Ait Fatura Kesilmesi Hk.
 228. Ödenen Damga Vergilerinin Giderleştirilmesi..
 229. Teminat Çeki Hakkında
 230. Spor Salonu Açılışı
 231. Sevk İrsaliyesi Hakkında
 232. Bilanço Usulüne Geçiş..
 233. Gecikme Faizi Gider Yazılıp KDV'si İndirilebilir mi?
 234. Onun Arabası Var..
 235. 2007 Vergi İadeleri
 236. Trafik Tescil İşlemi
 237. Fiyat Farkı
 238. T.C Kimlik Numarası Hk.
 239. Kendimiz Yapsak Olur mu?
 240. Akaryakıt Pompasına Bağlanan Profilo Yazar Kasa Z Raporu Hk.
 241. Kapasite Raporu Hakkında
 242. 2007 Defter Tutma Hadleri
 243. Avro Üzerinden Düzenlenen Fatura
 244. Geçici Traktör Kiralama
 245. Bir Soru ve Öneri....
 246. Bilirkişilere yapılacak ödemelerdeki belge düzeni
 247. İşçi Ücret Giderleri..
 248. Masraf Listeleri
 249. İthalatta GB ile Fatura Arasındaki Fark
 250. Şirket Çalışanına Verilen Hediye Hk.