PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37

 1. 28.12.2006 Vadeli Tlf. Ft. 2007 Yılında Ödendi
 2. Nakliye Firması Giderleri
 3. İrsaliyenin Faturaya Dönüşümü...
 4. Özel Gider İndirimi
 5. İşletme Koop.nde Üyelerden Tah. Ed. Elektrik
 6. Dövizli Fatura
 7. Yabancı Dil ..
 8. Veteriner / Operasyon Bedeli
 9. Yazar Kasa Fişi
 10. Stok Programı
 11. Başvuru Ücreti
 12. İşletme Hesabında Bilançu Usulüne Geçiş
 13. Akaryakıt İstasyonlarının Düzenlemiş Oldukları Ökc Fişleri
 14. 8000 Ytl Limiti
 15. Banka İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 16. Limited Şti. Bilançosunda Ortaklardan Alacaklar Hesabı
 17. İşletmelerde Gider Yazma Mecburiyeti Varmı?
 18. 7/a Ve Nakliye Firması
 19. Dönemsonunda 401 Den 301 E Yapılacak Kayıt
 20. Yazar Kasa Kullanılmayan Firmaların Post Makinası Kullanma Olanağı Var Mı?
 21. İşverene Ait Sigorta Prim Giderleri
 22. Basit Usul Vergi Mükellefleri Pos Makinası Kullanır Mı?
 23. Binek Otomobilin Deftere Kaydı
 24. Yapı Kooperatiflerinde Ba Bs Formu
 25. Bsmv Matrah.? (beyanda Son Gün!)
 26. Merkez Dışında Yapılan İşlerde Yükümlülük
 27. Tahsilat Ve Tediye Makbuzları
 28. Akaryakıt Fişi
 29. Kayıp Boş Fatura
 30. Hesap Planı.?
 31. Elektrik,su,v.s......
 32. Depo Kiralama
 33. E- Beyannamede Matrah Artırımı
 34. Fırın İşletmesinin Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi
 35. Bs Ve Ba Formları
 36. Yurtdışında Yapılan Harcamaların Giderleştirilmesi
 37. Ssk Damga Vergisi Hakkında..
 38. Ba Ve Bs Formları İçin Limit Belirlendi Mi?
 39. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri..
 40. Basit Usulden Gerçeğe Geçişte Beyanname Durumu
 41. 2006 Yılı Enflasyon Düzeltme Katsayıları
 42. Dergiye Ait Eski Sayıların Ücretsiz Dağıtılması Halinde Belge Düzeni ?
 43. Basit Usül Süresi
 44. Organize Sanayi Bölgelerindeki İşletmelerin Vergisel Avantajları Hk.
 45. Ödenmeyen Ssk Primi Ödenirse
 46. Satış Faturalarında T. C. Kimlik Numarası
 47. Ba Bs Formları Hk.
 48. Fatura İptali
 49. Et Ve Stok Durumu..
 50. E- Beyanname Alırken Tam Tasdik Sözleşmesi Verilir Mi?
 51. Ba Bs Formu
 52. Diğer Mali Duran Varlıklar
 53. Jeoloji Mühendisinin Kendi İşinde Kullandığı Sondaj Makinesi
 54. Matbaadaki Malzeme Alışları
 55. Lazer Kesim Makinası Amortisman Oranı % Kaçtır?
 56. Zorla Matrah Artırımı Yaptırmak Yasal mıdır?
 57. Kuyumcularda Uygulanacak Enflasyon Muh. Hakkında
 58. Basit Usülden Gerçek Usüle Geçme
 59. Değersiz Alacak
 60. Ba Formuna Dahil Etmeli miyim?
 61. Pert Olmuş Araçların Durumu..
 62. Zayi Olan Malların Durumu?
 63. Yangında Zayi Olan Malların Sigortadan Tazmini
 64. Finansal Kiralama
 65. Gelir Tahakkuku- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ayrımı
 66. ROFM İşleyişi Hakkında
 67. TAŞINDI: bağkura kayıt
 68. 2003 2007 Enf Düz. Yıllara Sari İşler
 69. tarım kredi koop.
 70. TAŞINDI: Devlet Yardımların Kurumlar Vergisi Karş. Durumu
 71. TAŞINDI: Damga Vergisi
 72. E-Beyanname verme zorunluluğu
 73. Enflasyon Düzeltmesi Zararlarının 2005 Karından Mahsubu Hk.
 74. Taşıt Satışı Kayıdı
 75. Öğrenci Yurdu Açılışı
 76. Bağkurlu Kişinin Hafta Sonları Düğün Salonunda Çalışması
 77. Yenileme Fonu
 78. K.K.E. Giderler / Dönem Net Karı İlişkisi
 79. 260 Nolu Hs Hızlandırılmış Amort Uygulanmaz mı?
 80. Ödeme Kaydedici Cihaz Süresi Hk.
 81. Vergi İadeleri..
 82. Ba-Bs haddi
 83. Evraksız Gider
 84. Lokantalarda Stok
 85. Bir Normal Bir Hızlandırılmış Amortisman
 86. Geçmiş Yıl Zararları
 87. Akaryakıt İstasyonlarındaki stok farkı?
 88. Vergi Usul Kanunu
 89. Eksik Ayrılan Amortisman
 90. Nakliyecilerde İşlem
 91. Ba ve Bs Formaları ile İlgili Dava Dilekçe Örneği
 92. Basit Usul Beyannamesi
 93. Yurtdışından Gelen Faturalar
 94. 360-361-368
 95. Tevsik Zorunluluğuna Uyulmamasında Cezai Müeyyide
 96. 2006 Yılına Ait 2007' de Verilecek Ba ve Bs Formları.?
 97. Yeniden Değerleme
 98. Demirbaş Çıkışı
 99. Damga Vergisi Tasdiki?
 100. E Beyan Hadleri Belirlendi
 101. Form BA BS
 102. Özel Maliyetler
 103. 657'ye Tabi Kişinin Hafta Sonları Düğün Salonunda Çalışması
 104. Restoranlar ve Matbaalar Üretim İşletmesi midir?
 105. 258 Yatırım Hesabı Hakkında
 106. Piyanist
 107. İnşaat İşlerinde Defter Tutma
 108. Kamyonlarda Amortisman
 109. Finansal Kiralama İşlemlerinde Amortisman
 110. B Formu Dava Açmak mı 371 mi ?
 111. Özel Maliyetlerde Amortisman
 112. 301-302 Hesaplardaki Yıl Sonu Dövizden Kaynaklanan Fark Tutarları Hk.
 113. Muhasebe Fişlerinde Asgari Bilgiler
 114. 7/A - 7/B Seçeneklerini Kullanma Hadleri ve Ek Mali Tablolar
 115. Sermaye Düzeltmesi.?
 116. Mühendislik Hizmetinde Ekspertiz Faaliyeti
 117. Finansal Kiralamada Amortisman Başlangıcı
 118. konsinye
 119. yevmiye defterine gereksiz işlenmiş sayfalar iptal edilebilirmi?
 120. Envanter Defteri?
 121. Adi Ortaklıklarda Ba Bs Formu
 122. Altın İşleme Atölyelerinin Fatura Nizamı Hk.
 123. Vergi İadesi Mahsubunda Problem Yaşıyorum
 124. 10-12/2006 Enflasyon Düzeltme (Kuyumcular İçin)
 125. Ortaklıktan Çıkan Ortağın Muhasebe Kaydı
 126. Özel Hastane Muhasebesi
 127. Askeriyeye düzenlenen faturalar. ( Ulusal güvenlik istisnası ve İade Hakkı )
 128. Pert olan aracın aktiften çıkarılması
 129. İşi Bırakma Bildirimi
 130. Bilirkişilere Yapılacak Ödemelerdeki Belge Düzeni
 131. İrsaliyeli Fatura
 132. İşyeri Soyulmasında Demirbaşların Amortisman Durumu
 133. Kaybolan Faturalar
 134. Basit usul mükelleflerinde
 135. Kooperatif Tasfiye Muhasebe Kayıtlarını Bilen Var mı?
 136. Kur farkı sorunu
 137. icra safhasındaki alacaklar hk
 138. Vergi kimlik numaraları yerine t.c. kimlik numarası Hk.
 139. Ba-Bs Formu ve Sigorta Acentesi
 140. Tasfiyeye Giriş ?
 141. Parke ve Mutfak Dolabı Yapılması
 142. Araç Satışı
 143. Adat Faturası Açıklaması?
 144. Ek Garanti Belgesi Yevmiye Kaydı
 145. Aralık Ayında Alınan Demirbaşlara Ne Yapmalı?
 146. 01.01.2007 Saat 02:00 de Alınan Z Raporu
 147. Vergi İade Beyan Taahhütnamesi Hakkında
 148. Fatura ,TC.Kimlik No.kullanım sorunu
 149. Plan Proje Onayı
 150. Kuyumcularda Enf Düzeltmesi
 151. Bankalar Hs. Alacak Verirse
 152. Gider Pusulası ile Gider Makbuzu Arasındaki Fark?
 153. Giyim..
 154. Ocak Tarihli Telefon,Elektrik,Doğalgaz Faturalarının Kaydı...
 155. 10 İşçi - Aylık Muhtasar Beyanname Durumu
 156. Ba Ve Bs Formaları Verilmemesi Hk.
 157. İthal Edilen Malın Giriş Tarihi
 158. Bs ve Ba Formu Vermeme Cezası Hk.
 159. Leasing Muhasebeleştirilmesi Hakkında
 160. Türk Telekom Bayiilerde Kredi Kartı
 161. SMV Düzeltme
 162. Türkiye'de ikamet etmeyenlere fatura düzenleme hakkında..
 163. Çalışanlara Yılbaşı Hediyesi
 164. Serbest Bölgeye Kesilen Fiyat Farkı
 165. Ortaklar Cari Hesap Borcu
 166. Yıkılıp, yeniden yapılan binalarda, eski binanın itfa edilemeyen tutarı
 167. Web Sayfası Kazançlarının Vergilendirilmesi.?
 168. İşçi Mesai Saati
 169. İthalatta Redresseli İşlem?
 170. Serbest Meslek ve Ticari Faaliyet
 171. 2006 ya Ait Hizmet Fat.sının 2007' ye Kesilmesi
 172. Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri/8
 173. Nihai Tüketicilerde de Tc Kimlik No Yazma Zorunluluğu Var mı?
 174. Fiyat Farkında Adet Sayısı
 175. Ortaklara Borçlar Hesabına Faiz Faturasının Kesilmesinin Unutulması
 176. Sigorta Şirketlerinde Beyanname.!
 177. Leasing ile Alınan Cihazların Mal Olarak Satılması Mümkün mü?
 178. SPK'ya Göre Kar- Yasal Kayıtlara Göre Kar ?
 179. Serbest Meslek Defteri İşyerinde Bulundurulmalı mı ?
 180. Vergi Numarası Hakkında
 181. Araç Kiralama İşlemi
 182. Kaybedilen Fatura Koçanında Matrah Takdiri İstenebilir mi?
 183. İhbar Tazminatı ile Muhtasar Beyanname
 184. Banka Mevduat ve Kredi Hesaplarında Yıl Sonu
 185. Faydalı Ömrü Biten Demirbaşlar
 186. Emanetteki Paralar
 187. Kaskolu Aracın Hasar Faturası
 188. Cari Hesaplarda Kalan Kusuratlar Dönem Sonu Nasıl Kapanmalı?
 189. Takdir Komisyonu
 190. Faturada Vergi Numarası
 191. Maliye, Vergi Borcunu 'Cep' e Gönderecek
 192. Defter ve Belgelerin Saklanma Süreleri
 193. Basit Usüle Tabi Olur mu?
 194. Basit Usüldeki Mükellefin Yeni İşyeri Açması
 195. Tahsilat Makbuzunda Sıra Numarası Sıralaması...
 196. Yeni Mükellefiyet Hk.
 197. Gider Pusulasıyla Alınan Dbaş Kaydı
 198. Ara Tasdik Yaptırmak İçin 2006 Yılı Dökülmüş Olmalı mıdır?
 199. Vergi İade Zarfları
 200. Kur Farkı
 201. Teknokentlerde Çalışan Ücretlilerin Özel Gider İndirimi
 202. Defter Tasdikleri için Bugün Son Gün müdür ?
 203. Duydunuz mu?
 204. Sınıf Atladık
 205. Verilen Avanslarda Limit ve Süre
 206. Amortisman Yöntem Değiştirme..
 207. Diş labaratuvarları..
 208. Ortaklar C.Hs. Sermayeye İlavesinde Ödeme Şekli
 209. Ödenmeyen Geçici Vergi..
 210. Vergi İadesi İle İlgili ??
 211. Yeni mi ?
 212. Adi Ortaklık
 213. Nev'i Değişikliğinde Eski Defter ve Faturaların Durumu
 214. Yıl Sonu Promosyonları Hk.
 215. Gemi Acente. Muhasebesi Tutan Arkadaşlardan Yardım İstiyorum
 216. Damga Vergisi Defteri ve Tedarikçi Firma
 217. Karar Defterlerini de mi Tasdik Edeceğiz?
 218. Sınıf Değiştirme
 219. Atölye ve Merkezin Aynı Adreste Birleşmesi
 220. Yurtdışındaki Kişiye Ödeme
 221. Avukatlık Ortaklığı
 222. Aracın Aktife Alınışı?
 223. 1. Sınıfa Geçerken..
 224. Şirketlerde Defter Tasdik
 225. Damga Vergisi Defteri Onaylatılmalı mı Her Yıl?
 226. Mal Sahibi Adına Yapılan Ödemeler
 227. Bedelsiz İthalat Muhasebe Kaydı ve Kdv Durumu
 228. Kredi Kartlarından Kesilen Komisyonlar
 229. Sermaye Artışında 8000 Ytl. Sınırı!
 230. Defter Sınıf Değişikliği
 231. 2007 Yılı Hadleri
 232. Sınıf Değiştirme
 233. Diş Hekimleri
 234. Debit Note Hk.
 235. Finansal Kiralama
 236. Ba ve Bs Formları Hk.
 237. Ba ve Bs Formları Hk.
 238. Serbest meslek defterleri ve makbuzları
 239. Ortaklıklarda Sınıf Değiştirme
 240. İdari Para Cezaları
 241. Dönem İçinde Aylık Muhtasara Dönüşme
 242. Akaryakıt İstasyonlarında Ceza
 243. İhracatta iskonto
 244. Damga Vergi Defteri Tarih Sırası
 245. İthal Mal Bedelini Hesaplarken Hangi Kur Dikkate Alınacak ?
 246. Ticaret Sicil
 247. Defterlerde Sınıf Değiştirme Hk.
 248. Şirket Merkezinin Şubeye Taşınması Hk.
 249. Şube Açılışı ve Şubenin Merkez Merkezin Şube Olması..
 250. Seyahatte Mal Teslimi