PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Gelir Vergi Beyannamesinin İnternetten Verilmesi
 2. Vergi İadesi Mahsubu
 3. Kira Kontratosu Tarihi
 4. Akaryakıt İst. Bs Formu
 5. Ticari Kardan Mali Kara Geçiş
 6. Gelir Vergisi Beyan Süresi
 7. İskonto İptali
 8. Cep Telefonu Satan 2.sınıf Mükellef İçin Ödeme Kaydedici Cihaz Zorunlumu?
 9. İcraya Borcu Olan Personelin Muhasebe Kaydı
 10. Faturada Aslı Gibidir Onayı
 11. Burslar Hakkında ..
 12. Yasal Yedek Akçeler
 13. Tüzel Kişilik - Temsil Durumu - İdareye Karşı Sorumluluklar
 14. Fatura Bastırılması
 15. İhracat Bedelinin Resmi Olarak Gelememesi
 16. Form Ba Ve Form Bs Hakkında;
 17. Hurda Metalde Fason
 18. Standart Maliyetlerin Kullanılması
 19. Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri
 20. Masraf Formu ( Yol Parası)
 21. Vergi Levhası- Evrak Kayıt Defteri
 22. Gider Pusulası
 23. Leasing İle Alınan Sabit Kıymetin Aktife Giriş Tarihi.
 24. Ulusal Marketlerden Mal Alışı;
 25. Çalınan Faturalara İlişkin Düzeltme İstemi!
 26. Açılması Düşünülen "muhasebe"bölümü İçin Görüş Ve Düşünceleriniz Nelerdir?
 27. Diib Belgesiyle Alınan Mal Hakkında
 28. İhracat Faturalarının İlgili Dönem Beyannamelerinindeki Durumu
 29. Tevsik Kapsamı
 30. V. U. K. Genel Tebliği Seri No.368 (düzeltme Beyannamesi)
 31. Aynı Adreste İki İşyeri
 32. Serbest Meslekte İnternet Giderleri
 33. Pvc Doğrama İşleri Maliyet Hesapları
 34. Mali Tablo Analizi (-17, -22 Daha Kaç Yapar)
 35. Ortaklar Cari Hesabına Faiz İşletilmesi
 36. Serbest Meslekte Demirbaş Kaydı Uygulaması
 37. Yazarkasa
 38. Vergi İadesi Alacağı Mahsup
 39. Vefatından Sonra Tüccara Fatura Kesilmesi
 40. Defter Tasdiki
 41. Son Dönem Geçici Vergi Yevmiye Kaydı Ve Kapanışı Nasıl Olur?
 42. Seyyar Pazar İşinde Araç
 43. 190 Devreden Kdv Yi Nasıl Düzeltebiliriz
 44. Ba Formu
 45. Vergi İadesinde İnceleme
 46. Ortağın İkametgahının Şirket Merkezi Olması Halinde Stopaj Durumu?
 47. Yazar Kasa
 48. Şirketlerde Kasa'daki Paraya Stopaj Uygulanırmı?
 49. Araç Faturası Hk.
 50. Kasada Bireken Para Hakkında
 51. Basit Usuldel Yararlanma Özel Şartları
 52. Vergi İade Muhasebesi
 53. Ba-bs Formları Son Verilmesi Süresi
 54. Bağışlarda Tevsik Zorunluluğu
 55. Toplu Kayıt Girilmesi Hk.
 56. Serbest Meslek Makbuzu Hk.
 57. Marangozlar Hk
 58. Adi Ortaklık?
 59. Borcu Yoktur Kağıdı
 60. Yayın Evleriyle İlgili
 61. Gümrük Müşavirliği Şirketlerinde Muhasebeleştirme
 62. 28.12.2006 Vadeli Tlf. Ft. 2007 Yılında Ödendi
 63. Nakliye Firması Giderleri
 64. İrsaliyenin Faturaya Dönüşümü...
 65. Özel Gider İndirimi
 66. İşletme Koop.nde Üyelerden Tah. Ed. Elektrik
 67. Dövizli Fatura
 68. Yabancı Dil ..
 69. Veteriner / Operasyon Bedeli
 70. Yazar Kasa Fişi
 71. Stok Programı
 72. Başvuru Ücreti
 73. İşletme Hesabında Bilançu Usulüne Geçiş
 74. Akaryakıt İstasyonlarının Düzenlemiş Oldukları Ökc Fişleri
 75. 8000 Ytl Limiti
 76. Banka İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 77. Limited Şti. Bilançosunda Ortaklardan Alacaklar Hesabı
 78. İşletmelerde Gider Yazma Mecburiyeti Varmı?
 79. 7/a Ve Nakliye Firması
 80. Dönemsonunda 401 Den 301 E Yapılacak Kayıt
 81. Yazar Kasa Kullanılmayan Firmaların Post Makinası Kullanma Olanağı Var Mı?
 82. İşverene Ait Sigorta Prim Giderleri
 83. Basit Usul Vergi Mükellefleri Pos Makinası Kullanır Mı?
 84. Binek Otomobilin Deftere Kaydı
 85. Yapı Kooperatiflerinde Ba Bs Formu
 86. Bsmv Matrah.? (beyanda Son Gün!)
 87. Merkez Dışında Yapılan İşlerde Yükümlülük
 88. Tahsilat Ve Tediye Makbuzları
 89. Akaryakıt Fişi
 90. Kayıp Boş Fatura
 91. Hesap Planı.?
 92. Elektrik,su,v.s......
 93. Depo Kiralama
 94. E- Beyannamede Matrah Artırımı
 95. Fırın İşletmesinin Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi
 96. Bs Ve Ba Formları
 97. Yurtdışında Yapılan Harcamaların Giderleştirilmesi
 98. Ssk Damga Vergisi Hakkında..
 99. Ba Ve Bs Formları İçin Limit Belirlendi Mi?
 100. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri..
 101. Basit Usulden Gerçeğe Geçişte Beyanname Durumu
 102. 2006 Yılı Enflasyon Düzeltme Katsayıları
 103. Dergiye Ait Eski Sayıların Ücretsiz Dağıtılması Halinde Belge Düzeni ?
 104. Basit Usül Süresi
 105. Organize Sanayi Bölgelerindeki İşletmelerin Vergisel Avantajları Hk.
 106. Ödenmeyen Ssk Primi Ödenirse
 107. Satış Faturalarında T. C. Kimlik Numarası
 108. Ba Bs Formları Hk.
 109. Fatura İptali
 110. Et Ve Stok Durumu..
 111. E- Beyanname Alırken Tam Tasdik Sözleşmesi Verilir Mi?
 112. Ba Bs Formu
 113. Diğer Mali Duran Varlıklar
 114. Jeoloji Mühendisinin Kendi İşinde Kullandığı Sondaj Makinesi
 115. Matbaadaki Malzeme Alışları
 116. Lazer Kesim Makinası Amortisman Oranı % Kaçtır?
 117. Zorla Matrah Artırımı Yaptırmak Yasal mıdır?
 118. Kuyumcularda Uygulanacak Enflasyon Muh. Hakkında
 119. Basit Usülden Gerçek Usüle Geçme
 120. Değersiz Alacak
 121. Ba Formuna Dahil Etmeli miyim?
 122. Pert Olmuş Araçların Durumu..
 123. Zayi Olan Malların Durumu?
 124. Yangında Zayi Olan Malların Sigortadan Tazmini
 125. Finansal Kiralama
 126. Gelir Tahakkuku- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ayrımı
 127. ROFM İşleyişi Hakkında
 128. TAŞINDI: bağkura kayıt
 129. 2003 2007 Enf Düz. Yıllara Sari İşler
 130. tarım kredi koop.
 131. TAŞINDI: Devlet Yardımların Kurumlar Vergisi Karş. Durumu
 132. TAŞINDI: Damga Vergisi
 133. E-Beyanname verme zorunluluğu
 134. Enflasyon Düzeltmesi Zararlarının 2005 Karından Mahsubu Hk.
 135. Taşıt Satışı Kayıdı
 136. Öğrenci Yurdu Açılışı
 137. Bağkurlu Kişinin Hafta Sonları Düğün Salonunda Çalışması
 138. Yenileme Fonu
 139. K.K.E. Giderler / Dönem Net Karı İlişkisi
 140. 260 Nolu Hs Hızlandırılmış Amort Uygulanmaz mı?
 141. Ödeme Kaydedici Cihaz Süresi Hk.
 142. Vergi İadeleri..
 143. Ba-Bs haddi
 144. Evraksız Gider
 145. Lokantalarda Stok
 146. Bir Normal Bir Hızlandırılmış Amortisman
 147. Geçmiş Yıl Zararları
 148. Akaryakıt İstasyonlarındaki stok farkı?
 149. Vergi Usul Kanunu
 150. Eksik Ayrılan Amortisman
 151. Nakliyecilerde İşlem
 152. Ba ve Bs Formaları ile İlgili Dava Dilekçe Örneği
 153. Basit Usul Beyannamesi
 154. Yurtdışından Gelen Faturalar
 155. 360-361-368
 156. Tevsik Zorunluluğuna Uyulmamasında Cezai Müeyyide
 157. 2006 Yılına Ait 2007' de Verilecek Ba ve Bs Formları.?
 158. Yeniden Değerleme
 159. Demirbaş Çıkışı
 160. Damga Vergisi Tasdiki?
 161. E Beyan Hadleri Belirlendi
 162. Form BA BS
 163. Özel Maliyetler
 164. 657'ye Tabi Kişinin Hafta Sonları Düğün Salonunda Çalışması
 165. Restoranlar ve Matbaalar Üretim İşletmesi midir?
 166. 258 Yatırım Hesabı Hakkında
 167. Piyanist
 168. İnşaat İşlerinde Defter Tutma
 169. Kamyonlarda Amortisman
 170. Finansal Kiralama İşlemlerinde Amortisman
 171. B Formu Dava Açmak mı 371 mi ?
 172. Özel Maliyetlerde Amortisman
 173. 301-302 Hesaplardaki Yıl Sonu Dövizden Kaynaklanan Fark Tutarları Hk.
 174. Muhasebe Fişlerinde Asgari Bilgiler
 175. 7/A - 7/B Seçeneklerini Kullanma Hadleri ve Ek Mali Tablolar
 176. Sermaye Düzeltmesi.?
 177. Mühendislik Hizmetinde Ekspertiz Faaliyeti
 178. Finansal Kiralamada Amortisman Başlangıcı
 179. konsinye
 180. yevmiye defterine gereksiz işlenmiş sayfalar iptal edilebilirmi?
 181. Envanter Defteri?
 182. Adi Ortaklıklarda Ba Bs Formu
 183. Altın İşleme Atölyelerinin Fatura Nizamı Hk.
 184. Vergi İadesi Mahsubunda Problem Yaşıyorum
 185. 10-12/2006 Enflasyon Düzeltme (Kuyumcular İçin)
 186. Ortaklıktan Çıkan Ortağın Muhasebe Kaydı
 187. Özel Hastane Muhasebesi
 188. Askeriyeye düzenlenen faturalar. ( Ulusal güvenlik istisnası ve İade Hakkı )
 189. Pert olan aracın aktiften çıkarılması
 190. İşi Bırakma Bildirimi
 191. Bilirkişilere Yapılacak Ödemelerdeki Belge Düzeni
 192. İrsaliyeli Fatura
 193. İşyeri Soyulmasında Demirbaşların Amortisman Durumu
 194. Kaybolan Faturalar
 195. Basit usul mükelleflerinde
 196. Kooperatif Tasfiye Muhasebe Kayıtlarını Bilen Var mı?
 197. Kur farkı sorunu
 198. icra safhasındaki alacaklar hk
 199. Vergi kimlik numaraları yerine t.c. kimlik numarası Hk.
 200. Ba-Bs Formu ve Sigorta Acentesi
 201. Tasfiyeye Giriş ?
 202. Parke ve Mutfak Dolabı Yapılması
 203. Araç Satışı
 204. Adat Faturası Açıklaması?
 205. Ek Garanti Belgesi Yevmiye Kaydı
 206. Aralık Ayında Alınan Demirbaşlara Ne Yapmalı?
 207. 01.01.2007 Saat 02:00 de Alınan Z Raporu
 208. Vergi İade Beyan Taahhütnamesi Hakkında
 209. Fatura ,TC.Kimlik No.kullanım sorunu
 210. Plan Proje Onayı
 211. Kuyumcularda Enf Düzeltmesi
 212. Bankalar Hs. Alacak Verirse
 213. Gider Pusulası ile Gider Makbuzu Arasındaki Fark?
 214. Giyim..
 215. Ocak Tarihli Telefon,Elektrik,Doğalgaz Faturalarının Kaydı...
 216. 10 İşçi - Aylık Muhtasar Beyanname Durumu
 217. Ba Ve Bs Formaları Verilmemesi Hk.
 218. İthal Edilen Malın Giriş Tarihi
 219. Bs ve Ba Formu Vermeme Cezası Hk.
 220. Leasing Muhasebeleştirilmesi Hakkında
 221. Türk Telekom Bayiilerde Kredi Kartı
 222. SMV Düzeltme
 223. Türkiye'de ikamet etmeyenlere fatura düzenleme hakkında..
 224. Çalışanlara Yılbaşı Hediyesi
 225. Serbest Bölgeye Kesilen Fiyat Farkı
 226. Ortaklar Cari Hesap Borcu
 227. Yıkılıp, yeniden yapılan binalarda, eski binanın itfa edilemeyen tutarı
 228. Web Sayfası Kazançlarının Vergilendirilmesi.?
 229. İşçi Mesai Saati
 230. İthalatta Redresseli İşlem?
 231. Serbest Meslek ve Ticari Faaliyet
 232. 2006 ya Ait Hizmet Fat.sının 2007' ye Kesilmesi
 233. Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri/8
 234. Nihai Tüketicilerde de Tc Kimlik No Yazma Zorunluluğu Var mı?
 235. Fiyat Farkında Adet Sayısı
 236. Ortaklara Borçlar Hesabına Faiz Faturasının Kesilmesinin Unutulması
 237. Sigorta Şirketlerinde Beyanname.!
 238. Leasing ile Alınan Cihazların Mal Olarak Satılması Mümkün mü?
 239. SPK'ya Göre Kar- Yasal Kayıtlara Göre Kar ?
 240. Serbest Meslek Defteri İşyerinde Bulundurulmalı mı ?
 241. Vergi Numarası Hakkında
 242. Araç Kiralama İşlemi
 243. Kaybedilen Fatura Koçanında Matrah Takdiri İstenebilir mi?
 244. İhbar Tazminatı ile Muhtasar Beyanname
 245. Banka Mevduat ve Kredi Hesaplarında Yıl Sonu
 246. Faydalı Ömrü Biten Demirbaşlar
 247. Emanetteki Paralar
 248. Kaskolu Aracın Hasar Faturası
 249. Cari Hesaplarda Kalan Kusuratlar Dönem Sonu Nasıl Kapanmalı?
 250. Takdir Komisyonu