PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri
 2. Masraf Formu ( Yol Parası)
 3. Vergi Levhası- Evrak Kayıt Defteri
 4. Gider Pusulası
 5. Leasing İle Alınan Sabit Kıymetin Aktife Giriş Tarihi.
 6. Ulusal Marketlerden Mal Alışı;
 7. Çalınan Faturalara İlişkin Düzeltme İstemi!
 8. Açılması Düşünülen "muhasebe"bölümü İçin Görüş Ve Düşünceleriniz Nelerdir?
 9. Diib Belgesiyle Alınan Mal Hakkında
 10. İhracat Faturalarının İlgili Dönem Beyannamelerinindeki Durumu
 11. Tevsik Kapsamı
 12. V. U. K. Genel Tebliği Seri No.368 (düzeltme Beyannamesi)
 13. Aynı Adreste İki İşyeri
 14. Serbest Meslekte İnternet Giderleri
 15. Pvc Doğrama İşleri Maliyet Hesapları
 16. Mali Tablo Analizi (-17, -22 Daha Kaç Yapar)
 17. Ortaklar Cari Hesabına Faiz İşletilmesi
 18. Serbest Meslekte Demirbaş Kaydı Uygulaması
 19. Yazarkasa
 20. Vergi İadesi Alacağı Mahsup
 21. Vefatından Sonra Tüccara Fatura Kesilmesi
 22. Defter Tasdiki
 23. Son Dönem Geçici Vergi Yevmiye Kaydı Ve Kapanışı Nasıl Olur?
 24. Seyyar Pazar İşinde Araç
 25. 190 Devreden Kdv Yi Nasıl Düzeltebiliriz
 26. Ba Formu
 27. Vergi İadesinde İnceleme
 28. Ortağın İkametgahının Şirket Merkezi Olması Halinde Stopaj Durumu?
 29. Yazar Kasa
 30. Şirketlerde Kasa'daki Paraya Stopaj Uygulanırmı?
 31. Araç Faturası Hk.
 32. Kasada Bireken Para Hakkında
 33. Basit Usuldel Yararlanma Özel Şartları
 34. Vergi İade Muhasebesi
 35. Ba-bs Formları Son Verilmesi Süresi
 36. Bağışlarda Tevsik Zorunluluğu
 37. Toplu Kayıt Girilmesi Hk.
 38. Serbest Meslek Makbuzu Hk.
 39. Marangozlar Hk
 40. Adi Ortaklık?
 41. Borcu Yoktur Kağıdı
 42. Yayın Evleriyle İlgili
 43. Gümrük Müşavirliği Şirketlerinde Muhasebeleştirme
 44. 28.12.2006 Vadeli Tlf. Ft. 2007 Yılında Ödendi
 45. Nakliye Firması Giderleri
 46. İrsaliyenin Faturaya Dönüşümü...
 47. Özel Gider İndirimi
 48. İşletme Koop.nde Üyelerden Tah. Ed. Elektrik
 49. Dövizli Fatura
 50. Yabancı Dil ..
 51. Veteriner / Operasyon Bedeli
 52. Yazar Kasa Fişi
 53. Stok Programı
 54. Başvuru Ücreti
 55. İşletme Hesabında Bilançu Usulüne Geçiş
 56. Akaryakıt İstasyonlarının Düzenlemiş Oldukları Ökc Fişleri
 57. 8000 Ytl Limiti
 58. Banka İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 59. Limited Şti. Bilançosunda Ortaklardan Alacaklar Hesabı
 60. İşletmelerde Gider Yazma Mecburiyeti Varmı?
 61. 7/a Ve Nakliye Firması
 62. Dönemsonunda 401 Den 301 E Yapılacak Kayıt
 63. Yazar Kasa Kullanılmayan Firmaların Post Makinası Kullanma Olanağı Var Mı?
 64. İşverene Ait Sigorta Prim Giderleri
 65. Basit Usul Vergi Mükellefleri Pos Makinası Kullanır Mı?
 66. Binek Otomobilin Deftere Kaydı
 67. Yapı Kooperatiflerinde Ba Bs Formu
 68. Bsmv Matrah.? (beyanda Son Gün!)
 69. Merkez Dışında Yapılan İşlerde Yükümlülük
 70. Tahsilat Ve Tediye Makbuzları
 71. Akaryakıt Fişi
 72. Kayıp Boş Fatura
 73. Hesap Planı.?
 74. Elektrik,su,v.s......
 75. Depo Kiralama
 76. E- Beyannamede Matrah Artırımı
 77. Fırın İşletmesinin Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi
 78. Bs Ve Ba Formları
 79. Yurtdışında Yapılan Harcamaların Giderleştirilmesi
 80. Ssk Damga Vergisi Hakkında..
 81. Ba Ve Bs Formları İçin Limit Belirlendi Mi?
 82. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri..
 83. Basit Usulden Gerçeğe Geçişte Beyanname Durumu
 84. 2006 Yılı Enflasyon Düzeltme Katsayıları
 85. Dergiye Ait Eski Sayıların Ücretsiz Dağıtılması Halinde Belge Düzeni ?
 86. Basit Usül Süresi
 87. Organize Sanayi Bölgelerindeki İşletmelerin Vergisel Avantajları Hk.
 88. Ödenmeyen Ssk Primi Ödenirse
 89. Satış Faturalarında T. C. Kimlik Numarası
 90. Ba Bs Formları Hk.
 91. Fatura İptali
 92. Et Ve Stok Durumu..
 93. E- Beyanname Alırken Tam Tasdik Sözleşmesi Verilir Mi?
 94. Ba Bs Formu
 95. Diğer Mali Duran Varlıklar
 96. Jeoloji Mühendisinin Kendi İşinde Kullandığı Sondaj Makinesi
 97. Matbaadaki Malzeme Alışları
 98. Lazer Kesim Makinası Amortisman Oranı % Kaçtır?
 99. Zorla Matrah Artırımı Yaptırmak Yasal mıdır?
 100. Kuyumcularda Uygulanacak Enflasyon Muh. Hakkında
 101. Basit Usülden Gerçek Usüle Geçme
 102. Değersiz Alacak
 103. Ba Formuna Dahil Etmeli miyim?
 104. Pert Olmuş Araçların Durumu..
 105. Zayi Olan Malların Durumu?
 106. Yangında Zayi Olan Malların Sigortadan Tazmini
 107. Finansal Kiralama
 108. Gelir Tahakkuku- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ayrımı
 109. ROFM İşleyişi Hakkında
 110. TAŞINDI: bağkura kayıt
 111. 2003 2007 Enf Düz. Yıllara Sari İşler
 112. tarım kredi koop.
 113. TAŞINDI: Devlet Yardımların Kurumlar Vergisi Karş. Durumu
 114. TAŞINDI: Damga Vergisi
 115. E-Beyanname verme zorunluluğu
 116. Enflasyon Düzeltmesi Zararlarının 2005 Karından Mahsubu Hk.
 117. Taşıt Satışı Kayıdı
 118. Öğrenci Yurdu Açılışı
 119. Bağkurlu Kişinin Hafta Sonları Düğün Salonunda Çalışması
 120. Yenileme Fonu
 121. K.K.E. Giderler / Dönem Net Karı İlişkisi
 122. 260 Nolu Hs Hızlandırılmış Amort Uygulanmaz mı?
 123. Ödeme Kaydedici Cihaz Süresi Hk.
 124. Vergi İadeleri..
 125. Ba-Bs haddi
 126. Evraksız Gider
 127. Lokantalarda Stok
 128. Bir Normal Bir Hızlandırılmış Amortisman
 129. Geçmiş Yıl Zararları
 130. Akaryakıt İstasyonlarındaki stok farkı?
 131. Vergi Usul Kanunu
 132. Eksik Ayrılan Amortisman
 133. Nakliyecilerde İşlem
 134. Ba ve Bs Formaları ile İlgili Dava Dilekçe Örneği
 135. Basit Usul Beyannamesi
 136. Yurtdışından Gelen Faturalar
 137. 360-361-368
 138. Tevsik Zorunluluğuna Uyulmamasında Cezai Müeyyide
 139. 2006 Yılına Ait 2007' de Verilecek Ba ve Bs Formları.?
 140. Yeniden Değerleme
 141. Demirbaş Çıkışı
 142. Damga Vergisi Tasdiki?
 143. E Beyan Hadleri Belirlendi
 144. Form BA BS
 145. Özel Maliyetler
 146. 657'ye Tabi Kişinin Hafta Sonları Düğün Salonunda Çalışması
 147. Restoranlar ve Matbaalar Üretim İşletmesi midir?
 148. 258 Yatırım Hesabı Hakkında
 149. Piyanist
 150. İnşaat İşlerinde Defter Tutma
 151. Kamyonlarda Amortisman
 152. Finansal Kiralama İşlemlerinde Amortisman
 153. B Formu Dava Açmak mı 371 mi ?
 154. Özel Maliyetlerde Amortisman
 155. 301-302 Hesaplardaki Yıl Sonu Dövizden Kaynaklanan Fark Tutarları Hk.
 156. Muhasebe Fişlerinde Asgari Bilgiler
 157. 7/A - 7/B Seçeneklerini Kullanma Hadleri ve Ek Mali Tablolar
 158. Sermaye Düzeltmesi.?
 159. Mühendislik Hizmetinde Ekspertiz Faaliyeti
 160. Finansal Kiralamada Amortisman Başlangıcı
 161. konsinye
 162. yevmiye defterine gereksiz işlenmiş sayfalar iptal edilebilirmi?
 163. Envanter Defteri?
 164. Adi Ortaklıklarda Ba Bs Formu
 165. Altın İşleme Atölyelerinin Fatura Nizamı Hk.
 166. Vergi İadesi Mahsubunda Problem Yaşıyorum
 167. 10-12/2006 Enflasyon Düzeltme (Kuyumcular İçin)
 168. Ortaklıktan Çıkan Ortağın Muhasebe Kaydı
 169. Özel Hastane Muhasebesi
 170. Askeriyeye düzenlenen faturalar. ( Ulusal güvenlik istisnası ve İade Hakkı )
 171. Pert olan aracın aktiften çıkarılması
 172. İşi Bırakma Bildirimi
 173. Bilirkişilere Yapılacak Ödemelerdeki Belge Düzeni
 174. İrsaliyeli Fatura
 175. İşyeri Soyulmasında Demirbaşların Amortisman Durumu
 176. Kaybolan Faturalar
 177. Basit usul mükelleflerinde
 178. Kooperatif Tasfiye Muhasebe Kayıtlarını Bilen Var mı?
 179. Kur farkı sorunu
 180. icra safhasındaki alacaklar hk
 181. Vergi kimlik numaraları yerine t.c. kimlik numarası Hk.
 182. Ba-Bs Formu ve Sigorta Acentesi
 183. Tasfiyeye Giriş ?
 184. Parke ve Mutfak Dolabı Yapılması
 185. Araç Satışı
 186. Adat Faturası Açıklaması?
 187. Ek Garanti Belgesi Yevmiye Kaydı
 188. Aralık Ayında Alınan Demirbaşlara Ne Yapmalı?
 189. 01.01.2007 Saat 02:00 de Alınan Z Raporu
 190. Vergi İade Beyan Taahhütnamesi Hakkında
 191. Fatura ,TC.Kimlik No.kullanım sorunu
 192. Plan Proje Onayı
 193. Kuyumcularda Enf Düzeltmesi
 194. Bankalar Hs. Alacak Verirse
 195. Gider Pusulası ile Gider Makbuzu Arasındaki Fark?
 196. Giyim..
 197. Ocak Tarihli Telefon,Elektrik,Doğalgaz Faturalarının Kaydı...
 198. 10 İşçi - Aylık Muhtasar Beyanname Durumu
 199. Ba Ve Bs Formaları Verilmemesi Hk.
 200. İthal Edilen Malın Giriş Tarihi
 201. Bs ve Ba Formu Vermeme Cezası Hk.
 202. Leasing Muhasebeleştirilmesi Hakkında
 203. Türk Telekom Bayiilerde Kredi Kartı
 204. SMV Düzeltme
 205. Türkiye'de ikamet etmeyenlere fatura düzenleme hakkında..
 206. Çalışanlara Yılbaşı Hediyesi
 207. Serbest Bölgeye Kesilen Fiyat Farkı
 208. Ortaklar Cari Hesap Borcu
 209. Yıkılıp, yeniden yapılan binalarda, eski binanın itfa edilemeyen tutarı
 210. Web Sayfası Kazançlarının Vergilendirilmesi.?
 211. İşçi Mesai Saati
 212. İthalatta Redresseli İşlem?
 213. Serbest Meslek ve Ticari Faaliyet
 214. 2006 ya Ait Hizmet Fat.sının 2007' ye Kesilmesi
 215. Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri/8
 216. Nihai Tüketicilerde de Tc Kimlik No Yazma Zorunluluğu Var mı?
 217. Fiyat Farkında Adet Sayısı
 218. Ortaklara Borçlar Hesabına Faiz Faturasının Kesilmesinin Unutulması
 219. Sigorta Şirketlerinde Beyanname.!
 220. Leasing ile Alınan Cihazların Mal Olarak Satılması Mümkün mü?
 221. SPK'ya Göre Kar- Yasal Kayıtlara Göre Kar ?
 222. Serbest Meslek Defteri İşyerinde Bulundurulmalı mı ?
 223. Vergi Numarası Hakkında
 224. Araç Kiralama İşlemi
 225. Kaybedilen Fatura Koçanında Matrah Takdiri İstenebilir mi?
 226. İhbar Tazminatı ile Muhtasar Beyanname
 227. Banka Mevduat ve Kredi Hesaplarında Yıl Sonu
 228. Faydalı Ömrü Biten Demirbaşlar
 229. Emanetteki Paralar
 230. Kaskolu Aracın Hasar Faturası
 231. Cari Hesaplarda Kalan Kusuratlar Dönem Sonu Nasıl Kapanmalı?
 232. Takdir Komisyonu
 233. Faturada Vergi Numarası
 234. Maliye, Vergi Borcunu 'Cep' e Gönderecek
 235. Defter ve Belgelerin Saklanma Süreleri
 236. Basit Usüle Tabi Olur mu?
 237. Basit Usüldeki Mükellefin Yeni İşyeri Açması
 238. Tahsilat Makbuzunda Sıra Numarası Sıralaması...
 239. Yeni Mükellefiyet Hk.
 240. Gider Pusulasıyla Alınan Dbaş Kaydı
 241. Ara Tasdik Yaptırmak İçin 2006 Yılı Dökülmüş Olmalı mıdır?
 242. Vergi İade Zarfları
 243. Kur Farkı
 244. Teknokentlerde Çalışan Ücretlilerin Özel Gider İndirimi
 245. Defter Tasdikleri için Bugün Son Gün müdür ?
 246. Duydunuz mu?
 247. Sınıf Atladık
 248. Verilen Avanslarda Limit ve Süre
 249. Amortisman Yöntem Değiştirme..
 250. Diş labaratuvarları..