PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul Kanunu



Sayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38

 1. Kaskolu Aracın Hasar Faturası
 2. Cari Hesaplarda Kalan Kusuratlar Dönem Sonu Nasıl Kapanmalı?
 3. Takdir Komisyonu
 4. Faturada Vergi Numarası
 5. Maliye, Vergi Borcunu 'Cep' e Gönderecek
 6. Defter ve Belgelerin Saklanma Süreleri
 7. Basit Usüle Tabi Olur mu?
 8. Basit Usüldeki Mükellefin Yeni İşyeri Açması
 9. Tahsilat Makbuzunda Sıra Numarası Sıralaması...
 10. Yeni Mükellefiyet Hk.
 11. Gider Pusulasıyla Alınan Dbaş Kaydı
 12. Ara Tasdik Yaptırmak İçin 2006 Yılı Dökülmüş Olmalı mıdır?
 13. Vergi İade Zarfları
 14. Kur Farkı
 15. Teknokentlerde Çalışan Ücretlilerin Özel Gider İndirimi
 16. Defter Tasdikleri için Bugün Son Gün müdür ?
 17. Duydunuz mu?
 18. Sınıf Atladık
 19. Verilen Avanslarda Limit ve Süre
 20. Amortisman Yöntem Değiştirme..
 21. Diş labaratuvarları..
 22. Ortaklar C.Hs. Sermayeye İlavesinde Ödeme Şekli
 23. Ödenmeyen Geçici Vergi..
 24. Vergi İadesi İle İlgili ??
 25. Yeni mi ?
 26. Adi Ortaklık
 27. Nev'i Değişikliğinde Eski Defter ve Faturaların Durumu
 28. Yıl Sonu Promosyonları Hk.
 29. Gemi Acente. Muhasebesi Tutan Arkadaşlardan Yardım İstiyorum
 30. Damga Vergisi Defteri ve Tedarikçi Firma
 31. Karar Defterlerini de mi Tasdik Edeceğiz?
 32. Sınıf Değiştirme
 33. Atölye ve Merkezin Aynı Adreste Birleşmesi
 34. Yurtdışındaki Kişiye Ödeme
 35. Avukatlık Ortaklığı
 36. Aracın Aktife Alınışı?
 37. 1. Sınıfa Geçerken..
 38. Şirketlerde Defter Tasdik
 39. Damga Vergisi Defteri Onaylatılmalı mı Her Yıl?
 40. Mal Sahibi Adına Yapılan Ödemeler
 41. Bedelsiz İthalat Muhasebe Kaydı ve Kdv Durumu
 42. Kredi Kartlarından Kesilen Komisyonlar
 43. Sermaye Artışında 8000 Ytl. Sınırı!
 44. Defter Sınıf Değişikliği
 45. 2007 Yılı Hadleri
 46. Sınıf Değiştirme
 47. Diş Hekimleri
 48. Debit Note Hk.
 49. Finansal Kiralama
 50. Ba ve Bs Formları Hk.
 51. Ba ve Bs Formları Hk.
 52. Serbest meslek defterleri ve makbuzları
 53. Ortaklıklarda Sınıf Değiştirme
 54. İdari Para Cezaları
 55. Dönem İçinde Aylık Muhtasara Dönüşme
 56. Akaryakıt İstasyonlarında Ceza
 57. İhracatta iskonto
 58. Damga Vergi Defteri Tarih Sırası
 59. İthal Mal Bedelini Hesaplarken Hangi Kur Dikkate Alınacak ?
 60. Ticaret Sicil
 61. Defterlerde Sınıf Değiştirme Hk.
 62. Şirket Merkezinin Şubeye Taşınması Hk.
 63. Şube Açılışı ve Şubenin Merkez Merkezin Şube Olması..
 64. Seyahatte Mal Teslimi
 65. Akaryakıt İstasyonlarında Test Çıkışları...
 66. Hangi Oda?
 67. Mahsubu Gerçekleşmeyen İade
 68. Araç Satışı
 69. Fason..
 70. Otellerde Yazar Kasa
 71. Tasdik Edilen Vergi Levhalarının Bildirimi
 72. Sevk Edilen Mallara Ait Fatura Kesilmesi Hk.
 73. Ödenen Damga Vergilerinin Giderleştirilmesi..
 74. Teminat Çeki Hakkında
 75. Spor Salonu Açılışı
 76. Sevk İrsaliyesi Hakkında
 77. Bilanço Usulüne Geçiş..
 78. Gecikme Faizi Gider Yazılıp KDV'si İndirilebilir mi?
 79. Onun Arabası Var..
 80. 2007 Vergi İadeleri
 81. Trafik Tescil İşlemi
 82. Fiyat Farkı
 83. T.C Kimlik Numarası Hk.
 84. Kendimiz Yapsak Olur mu?
 85. Akaryakıt Pompasına Bağlanan Profilo Yazar Kasa Z Raporu Hk.
 86. Kapasite Raporu Hakkında
 87. 2007 Defter Tutma Hadleri
 88. Avro Üzerinden Düzenlenen Fatura
 89. Geçici Traktör Kiralama
 90. Bir Soru ve Öneri....
 91. Bilirkişilere yapılacak ödemelerdeki belge düzeni
 92. İşçi Ücret Giderleri..
 93. Masraf Listeleri
 94. İthalatta GB ile Fatura Arasındaki Fark
 95. Şirket Çalışanına Verilen Hediye Hk.
 96. Kapanış Tasdiki?
 97. Demirbaşlar
 98. Çalınan Yazar Kasa
 99. Dövizli Teminat Mektubu
 100. İnşaat Taahhüt İşlerinde Vergi Dairesine Bildirim
 101. Alınan Avansların Değerlendirilmesi
 102. Fatura ve İrsaliye Basım ve Dağıtımı
 103. Yanlış Kesilen Yazarkasa Fişinin Nasıl İptal Edileceği Hak.
 104. Bekçi Köpeği
 105. Bedelsiz İthalat
 106. V.U.K nu mu T.T. Kanunu mu ?
 107. Hakediş Sevk İrsaliyesi
 108. Tarımsal Arazilerin Kiralanması
 109. Envanter Defteri Hk.
 110. Prof. Danışmanlık Hizmeti Satın Alınması Hk.
 111. Geçici Vergi %10 Hata Payı ?
 112. Seyyar Pazarcıların Sevk İrsaliyesi Hk.
 113. Defter Tasdiki
 114. Leasing İşlemine Benzer Kira Faturası Kesilebilir mi?
 115. Limited Şirket Kurma Hakkında...
 116. Yurt Dışı Ödemelerinde Stopaj Hk.
 117. A.Ş. mi Ltd. mi?
 118. Zeytinyağı İşletmeleri
 119. Kira Artışları..
 120. Araç Satışı Olmadan Kapanış
 121. Vergi Ziyaı Cezası Uygulaması
 122. 8000 Ytl' lik Ödeme Sınırı
 123. Danıştay DDK Kararı Meslekdaş Dikkatine!
 124. Basit Usül Hk.
 125. Beyannamelerin Verileceği Vergi Dairesi
 126. Enflasyon Düz.Gelen Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu
 127. Kredi Kartlı Satışların Belge Düzenlenmesi.
 128. Sigorta Acentesinin İnd. Kdv' si?
 129. Ba-Bs ve Geçici Vergi Cezaları
 130. Kur Farkı Faturasında Kdv Uygulaması
 131. Yeniden Değerleme Oranı Neden Açıklanıyor?
 132. Hurda Teslimlerinde Belge Kaydı
 133. Yenileme Fonu(549 hesap)
 134. İşyerinin Başka Bir Şehre Taşınması
 135. Kredi Kartı ile Taksitli Satış Faturası Hk.
 136. Ortağın Banka Hesabı
 137. Bilanço Hesaplarında Eksiklik mi Var Acaba?
 138. Senet ve Çeklerin Protesto Giderleri!
 139. Muhtasar Beyanname
 140. Mal Mukabili İthalat Yardım!
 141. Kosgeb Desteği Hk.
 142. Serbest Meslek Kazanç Defterine Tabi Olma Şartları
 143. Özel İletişim Vergisi Hk.
 144. Faturayı Kim Kesecek?
 145. Düzeltme Beyannamesi
 146. Enteresan
 147. Defter Tastiği!
 148. PVC Doğrama?
 149. İskonto Uygulaması Hk.
 150. Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi Matrahı
 151. Bilanço Hesaplarında Eksikli mi Var Acaba?
 152. Benzin İstasyonlarında Verilen Beyannameler...
 153. Serbest Meslek Erbabının Yemek Masrafları ?
 154. İlköğretimde Vergi Dersi
 155. Yangında Yanan Resmi Evrak ve Defterler
 156. M.D.V. Artık Değer ?
 157. Kdv2 ve Stopaj Zamanı
 158. Yüksek Kasa Bakiyesi
 159. Dövizli Çeklerin Muhasebeleştirilmesi
 160. Eksik Ödeme
 161. Şirketin Borç Para Alması
 162. Banka Gider ve Muhasebe Kaydı
 163. Bedelsiz Gelen Mallar
 164. Yabancı Para Birimiyle Fatura Kesilip Kesilemeyecği Hakkında
 165. Avans Hk.
 166. Fatura Yerine Fiş Almak...
 167. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Muhasebe Kaydı?
 168. Muhasebe Kaydı
 169. 8.000 Ytl Üstü Ödemeler
 170. Tasfiye Memurunun Elektronik Şifre Alması Mümkün mü Acaba?
 171. Farklı Hesap Dönemlerindeki Mal İadeleri
 172. İade Edilen Mal
 173. İşyeri Devri
 174. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin İşlenmesi
 175. 679 Nolu Hesap
 176. Şans Oyunlarının Kredi Kartı ile Ödenmesi
 177. Yabancı Para Ödemelerinde Kayıt
 178. Özel Usulsüzlük Cezası
 179. Kısım Kısım Gönderilen Malzemelerin Fatura Edileceği Tarih?
 180. Sigorta Acenteleri Adına Kesilen Yedek Parça Ftr(Yazar Kasa)
 181. Yazar Kasa Amortismanı
 182. Mahrukatçılık
 183. Kasa Bakiyesi Yanlış
 184. Yasal Defterler Az Bastırılmışsa??
 185. Şahısların Banka Hs.
 186. Amortismana Tabi Değerler
 187. Yazar Kasa Levhası
 188. İkinci El Taşıtlarda Amortisman
 189. Perte Ayrılan Araç Satışı ve Yevmiye Kaydı Hk.
 190. Dershane Açılışı
 191. Emekli Sandığı İade Gelen Faturalar
 192. Sigorta Şirketlerindeki Kdv Muaflığı !
 193. Factoring Şrktine Alınan Çeklerin Verilmesi ile İlgili Kayıt
 194. Yön.Krl.Bşk. nın Seyahat ve Konaklama Giderleri
 195. İşletmede Bulunan Stoklar
 196. Yarımamul Aşamasında Satış hk.
 197. 3. Dönem Enflasyon Düzeltme Katsayıları
 198. İşletme Defterinin Zamanında Tasdik Edilmemesinin Cezası
 199. İpotek Masraflarının Muhasebeleştirilmesi
 200. Senaryo Yazarı- Vergilendirme
 201. Vergi Dairesinin Haciz İhbarnemasi hk.
 202. Doktorun Yanında Çalışan Eşinin Durumu.?
 203. Yazar Kasa Alımında Süre
 204. Kömür Madeni Çıkaran Şirkette Sevk İrsaliyesi
 205. Maliye Bakanlığından Yeni Bir Angarya!
 206. Tüketici Kredisi
 207. Yangında Zayi Olan Mallar
 208. Huzur Hakkı-
 209. İnşaat Muhasebesi ve Hizmet Muhasebesi Arasındaki Fark
 210. Resen Düzeltilen Tervkifatlı Fatura
 211. Yönetim Kurulu Başkanının Şirket Kredi Kartı Kullanması Hk.
 212. Büfelerde Maliyet Hesaplama Hk.
 213. Vergi No TC No' su Oldu!
 214. Bilanço mu, İşletme mi?
 215. Fason İşlerde Fatura Kesimi
 216. K1 Belgesi
 217. Defter Tasdiki
 218. İşi Terk Ve Tekrar Başlama
 219. Amortisman Oranı
 220. Amortismana Tabii Aracın Satışı...
 221. Yazar Kasa İşçilik
 222. Eczaneler
 223. Beyaz Eşya Servislerinde Vergi İncelemesi
 224. Restorantlarda Maliyet Hesapları
 225. Basit Usul ve Ortaklık
 226. Emsal Kira Bedeli
 227. Hatalı Amortisman Ayrılması?
 228. Vergi Levhası İnternet Ortamına Taşındı
 229. Bilgisayarlı Fatura
 230. İşyerinin Devrinde Pos Cihazı?
 231. Sevk İrsaliyesi Sıra No Takip
 232. Diyaliz Merkezi Muhasebesi
 233. Hazır Beton İmalatı
 234. Devam Eden İş İçin Kısım Kısım Gönderimlerde Fatura Düzeni?
 235. Terzilik Faaliyeti
 236. Mal Teslimlerinde Teslimatın Gecikmesi
 237. Damga Vergisinde Taraf
 238. Avans Karşılığı Alınan İpoteklerin Muhasebe Kaydı?
 239. İmza Sirküsü Şart mı?
 240. Muhtasarda Hata Var Ama...!
 241. Kooperatiflerin Muafiyeti Suya mı Tehlikede mi?
 242. Gelecek Aylara Ait Giderler
 243. Naylon Fatura
 244. Tutanak Düzenlenmesi Hk.
 245. Sermaye Taahhütlerinde 8.000 TTL Sınırı
 246. Kredili Satış
 247. Türk Firmalarının Döviz ile Kestiği Faturalar
 248. Hayvancılık ve Tarım Ürünleri Tek Düzen Hesap Planı?
 249. Faydalı Ömür ve Amortisman Oranı
 250. 2 Nolu KDV Beyannamesi