PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38

 1. İthal Edilen Malın Giriş Tarihi
 2. Bs ve Ba Formu Vermeme Cezası Hk.
 3. Leasing Muhasebeleştirilmesi Hakkında
 4. Türk Telekom Bayiilerde Kredi Kartı
 5. SMV Düzeltme
 6. Türkiye'de ikamet etmeyenlere fatura düzenleme hakkında..
 7. Çalışanlara Yılbaşı Hediyesi
 8. Serbest Bölgeye Kesilen Fiyat Farkı
 9. Ortaklar Cari Hesap Borcu
 10. Yıkılıp, yeniden yapılan binalarda, eski binanın itfa edilemeyen tutarı
 11. Web Sayfası Kazançlarının Vergilendirilmesi.?
 12. İşçi Mesai Saati
 13. İthalatta Redresseli İşlem?
 14. Serbest Meslek ve Ticari Faaliyet
 15. 2006 ya Ait Hizmet Fat.sının 2007' ye Kesilmesi
 16. Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri/8
 17. Nihai Tüketicilerde de Tc Kimlik No Yazma Zorunluluğu Var mı?
 18. Fiyat Farkında Adet Sayısı
 19. Ortaklara Borçlar Hesabına Faiz Faturasının Kesilmesinin Unutulması
 20. Sigorta Şirketlerinde Beyanname.!
 21. Leasing ile Alınan Cihazların Mal Olarak Satılması Mümkün mü?
 22. SPK'ya Göre Kar- Yasal Kayıtlara Göre Kar ?
 23. Serbest Meslek Defteri İşyerinde Bulundurulmalı mı ?
 24. Vergi Numarası Hakkında
 25. Araç Kiralama İşlemi
 26. Kaybedilen Fatura Koçanında Matrah Takdiri İstenebilir mi?
 27. İhbar Tazminatı ile Muhtasar Beyanname
 28. Banka Mevduat ve Kredi Hesaplarında Yıl Sonu
 29. Faydalı Ömrü Biten Demirbaşlar
 30. Emanetteki Paralar
 31. Kaskolu Aracın Hasar Faturası
 32. Cari Hesaplarda Kalan Kusuratlar Dönem Sonu Nasıl Kapanmalı?
 33. Takdir Komisyonu
 34. Faturada Vergi Numarası
 35. Maliye, Vergi Borcunu 'Cep' e Gönderecek
 36. Defter ve Belgelerin Saklanma Süreleri
 37. Basit Usüle Tabi Olur mu?
 38. Basit Usüldeki Mükellefin Yeni İşyeri Açması
 39. Tahsilat Makbuzunda Sıra Numarası Sıralaması...
 40. Yeni Mükellefiyet Hk.
 41. Gider Pusulasıyla Alınan Dbaş Kaydı
 42. Ara Tasdik Yaptırmak İçin 2006 Yılı Dökülmüş Olmalı mıdır?
 43. Vergi İade Zarfları
 44. Kur Farkı
 45. Teknokentlerde Çalışan Ücretlilerin Özel Gider İndirimi
 46. Defter Tasdikleri için Bugün Son Gün müdür ?
 47. Duydunuz mu?
 48. Sınıf Atladık
 49. Verilen Avanslarda Limit ve Süre
 50. Amortisman Yöntem Değiştirme..
 51. Diş labaratuvarları..
 52. Ortaklar C.Hs. Sermayeye İlavesinde Ödeme Şekli
 53. Ödenmeyen Geçici Vergi..
 54. Vergi İadesi İle İlgili ??
 55. Yeni mi ?
 56. Adi Ortaklık
 57. Nev'i Değişikliğinde Eski Defter ve Faturaların Durumu
 58. Yıl Sonu Promosyonları Hk.
 59. Gemi Acente. Muhasebesi Tutan Arkadaşlardan Yardım İstiyorum
 60. Damga Vergisi Defteri ve Tedarikçi Firma
 61. Karar Defterlerini de mi Tasdik Edeceğiz?
 62. Sınıf Değiştirme
 63. Atölye ve Merkezin Aynı Adreste Birleşmesi
 64. Yurtdışındaki Kişiye Ödeme
 65. Avukatlık Ortaklığı
 66. Aracın Aktife Alınışı?
 67. 1. Sınıfa Geçerken..
 68. Şirketlerde Defter Tasdik
 69. Damga Vergisi Defteri Onaylatılmalı mı Her Yıl?
 70. Mal Sahibi Adına Yapılan Ödemeler
 71. Bedelsiz İthalat Muhasebe Kaydı ve Kdv Durumu
 72. Kredi Kartlarından Kesilen Komisyonlar
 73. Sermaye Artışında 8000 Ytl. Sınırı!
 74. Defter Sınıf Değişikliği
 75. 2007 Yılı Hadleri
 76. Sınıf Değiştirme
 77. Diş Hekimleri
 78. Debit Note Hk.
 79. Finansal Kiralama
 80. Ba ve Bs Formları Hk.
 81. Ba ve Bs Formları Hk.
 82. Serbest meslek defterleri ve makbuzları
 83. Ortaklıklarda Sınıf Değiştirme
 84. İdari Para Cezaları
 85. Dönem İçinde Aylık Muhtasara Dönüşme
 86. Akaryakıt İstasyonlarında Ceza
 87. İhracatta iskonto
 88. Damga Vergi Defteri Tarih Sırası
 89. İthal Mal Bedelini Hesaplarken Hangi Kur Dikkate Alınacak ?
 90. Ticaret Sicil
 91. Defterlerde Sınıf Değiştirme Hk.
 92. Şirket Merkezinin Şubeye Taşınması Hk.
 93. Şube Açılışı ve Şubenin Merkez Merkezin Şube Olması..
 94. Seyahatte Mal Teslimi
 95. Akaryakıt İstasyonlarında Test Çıkışları...
 96. Hangi Oda?
 97. Mahsubu Gerçekleşmeyen İade
 98. Araç Satışı
 99. Fason..
 100. Otellerde Yazar Kasa
 101. Tasdik Edilen Vergi Levhalarının Bildirimi
 102. Sevk Edilen Mallara Ait Fatura Kesilmesi Hk.
 103. Ödenen Damga Vergilerinin Giderleştirilmesi..
 104. Teminat Çeki Hakkında
 105. Spor Salonu Açılışı
 106. Sevk İrsaliyesi Hakkında
 107. Bilanço Usulüne Geçiş..
 108. Gecikme Faizi Gider Yazılıp KDV'si İndirilebilir mi?
 109. Onun Arabası Var..
 110. 2007 Vergi İadeleri
 111. Trafik Tescil İşlemi
 112. Fiyat Farkı
 113. T.C Kimlik Numarası Hk.
 114. Kendimiz Yapsak Olur mu?
 115. Akaryakıt Pompasına Bağlanan Profilo Yazar Kasa Z Raporu Hk.
 116. Kapasite Raporu Hakkında
 117. 2007 Defter Tutma Hadleri
 118. Avro Üzerinden Düzenlenen Fatura
 119. Geçici Traktör Kiralama
 120. Bir Soru ve Öneri....
 121. Bilirkişilere yapılacak ödemelerdeki belge düzeni
 122. İşçi Ücret Giderleri..
 123. Masraf Listeleri
 124. İthalatta GB ile Fatura Arasındaki Fark
 125. Şirket Çalışanına Verilen Hediye Hk.
 126. Kapanış Tasdiki?
 127. Demirbaşlar
 128. Çalınan Yazar Kasa
 129. Dövizli Teminat Mektubu
 130. İnşaat Taahhüt İşlerinde Vergi Dairesine Bildirim
 131. Alınan Avansların Değerlendirilmesi
 132. Fatura ve İrsaliye Basım ve Dağıtımı
 133. Yanlış Kesilen Yazarkasa Fişinin Nasıl İptal Edileceği Hak.
 134. Bekçi Köpeği
 135. Bedelsiz İthalat
 136. V.U.K nu mu T.T. Kanunu mu ?
 137. Hakediş Sevk İrsaliyesi
 138. Tarımsal Arazilerin Kiralanması
 139. Envanter Defteri Hk.
 140. Prof. Danışmanlık Hizmeti Satın Alınması Hk.
 141. Geçici Vergi %10 Hata Payı ?
 142. Seyyar Pazarcıların Sevk İrsaliyesi Hk.
 143. Defter Tasdiki
 144. Leasing İşlemine Benzer Kira Faturası Kesilebilir mi?
 145. Limited Şirket Kurma Hakkında...
 146. Yurt Dışı Ödemelerinde Stopaj Hk.
 147. A.Ş. mi Ltd. mi?
 148. Zeytinyağı İşletmeleri
 149. Kira Artışları..
 150. Araç Satışı Olmadan Kapanış
 151. Vergi Ziyaı Cezası Uygulaması
 152. 8000 Ytl' lik Ödeme Sınırı
 153. Danıştay DDK Kararı Meslekdaş Dikkatine!
 154. Basit Usül Hk.
 155. Beyannamelerin Verileceği Vergi Dairesi
 156. Enflasyon Düz.Gelen Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu
 157. Kredi Kartlı Satışların Belge Düzenlenmesi.
 158. Sigorta Acentesinin İnd. Kdv' si?
 159. Ba-Bs ve Geçici Vergi Cezaları
 160. Kur Farkı Faturasında Kdv Uygulaması
 161. Yeniden Değerleme Oranı Neden Açıklanıyor?
 162. Hurda Teslimlerinde Belge Kaydı
 163. Yenileme Fonu(549 hesap)
 164. İşyerinin Başka Bir Şehre Taşınması
 165. Kredi Kartı ile Taksitli Satış Faturası Hk.
 166. Ortağın Banka Hesabı
 167. Bilanço Hesaplarında Eksiklik mi Var Acaba?
 168. Senet ve Çeklerin Protesto Giderleri!
 169. Muhtasar Beyanname
 170. Mal Mukabili İthalat Yardım!
 171. Kosgeb Desteği Hk.
 172. Serbest Meslek Kazanç Defterine Tabi Olma Şartları
 173. Özel İletişim Vergisi Hk.
 174. Faturayı Kim Kesecek?
 175. Düzeltme Beyannamesi
 176. Enteresan
 177. Defter Tastiği!
 178. PVC Doğrama?
 179. İskonto Uygulaması Hk.
 180. Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi Matrahı
 181. Bilanço Hesaplarında Eksikli mi Var Acaba?
 182. Benzin İstasyonlarında Verilen Beyannameler...
 183. Serbest Meslek Erbabının Yemek Masrafları ?
 184. İlköğretimde Vergi Dersi
 185. Yangında Yanan Resmi Evrak ve Defterler
 186. M.D.V. Artık Değer ?
 187. Kdv2 ve Stopaj Zamanı
 188. Yüksek Kasa Bakiyesi
 189. Dövizli Çeklerin Muhasebeleştirilmesi
 190. Eksik Ödeme
 191. Şirketin Borç Para Alması
 192. Banka Gider ve Muhasebe Kaydı
 193. Bedelsiz Gelen Mallar
 194. Yabancı Para Birimiyle Fatura Kesilip Kesilemeyecği Hakkında
 195. Avans Hk.
 196. Fatura Yerine Fiş Almak...
 197. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Muhasebe Kaydı?
 198. Muhasebe Kaydı
 199. 8.000 Ytl Üstü Ödemeler
 200. Tasfiye Memurunun Elektronik Şifre Alması Mümkün mü Acaba?
 201. Farklı Hesap Dönemlerindeki Mal İadeleri
 202. İade Edilen Mal
 203. İşyeri Devri
 204. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin İşlenmesi
 205. 679 Nolu Hesap
 206. Şans Oyunlarının Kredi Kartı ile Ödenmesi
 207. Yabancı Para Ödemelerinde Kayıt
 208. Özel Usulsüzlük Cezası
 209. Kısım Kısım Gönderilen Malzemelerin Fatura Edileceği Tarih?
 210. Sigorta Acenteleri Adına Kesilen Yedek Parça Ftr(Yazar Kasa)
 211. Yazar Kasa Amortismanı
 212. Mahrukatçılık
 213. Kasa Bakiyesi Yanlış
 214. Yasal Defterler Az Bastırılmışsa??
 215. Şahısların Banka Hs.
 216. Amortismana Tabi Değerler
 217. Yazar Kasa Levhası
 218. İkinci El Taşıtlarda Amortisman
 219. Perte Ayrılan Araç Satışı ve Yevmiye Kaydı Hk.
 220. Dershane Açılışı
 221. Emekli Sandığı İade Gelen Faturalar
 222. Sigorta Şirketlerindeki Kdv Muaflığı !
 223. Factoring Şrktine Alınan Çeklerin Verilmesi ile İlgili Kayıt
 224. Yön.Krl.Bşk. nın Seyahat ve Konaklama Giderleri
 225. İşletmede Bulunan Stoklar
 226. Yarımamul Aşamasında Satış hk.
 227. 3. Dönem Enflasyon Düzeltme Katsayıları
 228. İşletme Defterinin Zamanında Tasdik Edilmemesinin Cezası
 229. İpotek Masraflarının Muhasebeleştirilmesi
 230. Senaryo Yazarı- Vergilendirme
 231. Vergi Dairesinin Haciz İhbarnemasi hk.
 232. Doktorun Yanında Çalışan Eşinin Durumu.?
 233. Yazar Kasa Alımında Süre
 234. Kömür Madeni Çıkaran Şirkette Sevk İrsaliyesi
 235. Maliye Bakanlığından Yeni Bir Angarya!
 236. Tüketici Kredisi
 237. Yangında Zayi Olan Mallar
 238. Huzur Hakkı-
 239. İnşaat Muhasebesi ve Hizmet Muhasebesi Arasındaki Fark
 240. Resen Düzeltilen Tervkifatlı Fatura
 241. Yönetim Kurulu Başkanının Şirket Kredi Kartı Kullanması Hk.
 242. Büfelerde Maliyet Hesaplama Hk.
 243. Vergi No TC No' su Oldu!
 244. Bilanço mu, İşletme mi?
 245. Fason İşlerde Fatura Kesimi
 246. K1 Belgesi
 247. Defter Tasdiki
 248. İşi Terk Ve Tekrar Başlama
 249. Amortisman Oranı
 250. Amortismana Tabii Aracın Satışı...