PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37

 1. Mahsubu Gerçekleşmeyen İade
 2. Araç Satışı
 3. Fason..
 4. Otellerde Yazar Kasa
 5. Tasdik Edilen Vergi Levhalarının Bildirimi
 6. Sevk Edilen Mallara Ait Fatura Kesilmesi Hk.
 7. Ödenen Damga Vergilerinin Giderleştirilmesi..
 8. Teminat Çeki Hakkında
 9. Spor Salonu Açılışı
 10. Sevk İrsaliyesi Hakkında
 11. Bilanço Usulüne Geçiş..
 12. Gecikme Faizi Gider Yazılıp KDV'si İndirilebilir mi?
 13. Onun Arabası Var..
 14. 2007 Vergi İadeleri
 15. Trafik Tescil İşlemi
 16. Fiyat Farkı
 17. T.C Kimlik Numarası Hk.
 18. Kendimiz Yapsak Olur mu?
 19. Akaryakıt Pompasına Bağlanan Profilo Yazar Kasa Z Raporu Hk.
 20. Kapasite Raporu Hakkında
 21. 2007 Defter Tutma Hadleri
 22. Avro Üzerinden Düzenlenen Fatura
 23. Geçici Traktör Kiralama
 24. Bir Soru ve Öneri....
 25. Bilirkişilere yapılacak ödemelerdeki belge düzeni
 26. İşçi Ücret Giderleri..
 27. Masraf Listeleri
 28. İthalatta GB ile Fatura Arasındaki Fark
 29. Şirket Çalışanına Verilen Hediye Hk.
 30. Kapanış Tasdiki?
 31. Demirbaşlar
 32. Çalınan Yazar Kasa
 33. Dövizli Teminat Mektubu
 34. İnşaat Taahhüt İşlerinde Vergi Dairesine Bildirim
 35. Alınan Avansların Değerlendirilmesi
 36. Fatura ve İrsaliye Basım ve Dağıtımı
 37. Yanlış Kesilen Yazarkasa Fişinin Nasıl İptal Edileceği Hak.
 38. Bekçi Köpeği
 39. Bedelsiz İthalat
 40. V.U.K nu mu T.T. Kanunu mu ?
 41. Hakediş Sevk İrsaliyesi
 42. Tarımsal Arazilerin Kiralanması
 43. Envanter Defteri Hk.
 44. Prof. Danışmanlık Hizmeti Satın Alınması Hk.
 45. Geçici Vergi %10 Hata Payı ?
 46. Seyyar Pazarcıların Sevk İrsaliyesi Hk.
 47. Defter Tasdiki
 48. Leasing İşlemine Benzer Kira Faturası Kesilebilir mi?
 49. Limited Şirket Kurma Hakkında...
 50. Yurt Dışı Ödemelerinde Stopaj Hk.
 51. A.Ş. mi Ltd. mi?
 52. Zeytinyağı İşletmeleri
 53. Kira Artışları..
 54. Araç Satışı Olmadan Kapanış
 55. Vergi Ziyaı Cezası Uygulaması
 56. 8000 Ytl' lik Ödeme Sınırı
 57. Danıştay DDK Kararı Meslekdaş Dikkatine!
 58. Basit Usül Hk.
 59. Beyannamelerin Verileceği Vergi Dairesi
 60. Enflasyon Düz.Gelen Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu
 61. Kredi Kartlı Satışların Belge Düzenlenmesi.
 62. Sigorta Acentesinin İnd. Kdv' si?
 63. Ba-Bs ve Geçici Vergi Cezaları
 64. Kur Farkı Faturasında Kdv Uygulaması
 65. Yeniden Değerleme Oranı Neden Açıklanıyor?
 66. Hurda Teslimlerinde Belge Kaydı
 67. Yenileme Fonu(549 hesap)
 68. İşyerinin Başka Bir Şehre Taşınması
 69. Kredi Kartı ile Taksitli Satış Faturası Hk.
 70. Ortağın Banka Hesabı
 71. Bilanço Hesaplarında Eksiklik mi Var Acaba?
 72. Senet ve Çeklerin Protesto Giderleri!
 73. Muhtasar Beyanname
 74. Mal Mukabili İthalat Yardım!
 75. Kosgeb Desteği Hk.
 76. Serbest Meslek Kazanç Defterine Tabi Olma Şartları
 77. Özel İletişim Vergisi Hk.
 78. Faturayı Kim Kesecek?
 79. Düzeltme Beyannamesi
 80. Enteresan
 81. Defter Tastiği!
 82. PVC Doğrama?
 83. İskonto Uygulaması Hk.
 84. Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi Matrahı
 85. Bilanço Hesaplarında Eksikli mi Var Acaba?
 86. Benzin İstasyonlarında Verilen Beyannameler...
 87. Serbest Meslek Erbabının Yemek Masrafları ?
 88. İlköğretimde Vergi Dersi
 89. Yangında Yanan Resmi Evrak ve Defterler
 90. M.D.V. Artık Değer ?
 91. Kdv2 ve Stopaj Zamanı
 92. Yüksek Kasa Bakiyesi
 93. Dövizli Çeklerin Muhasebeleştirilmesi
 94. Eksik Ödeme
 95. Şirketin Borç Para Alması
 96. Banka Gider ve Muhasebe Kaydı
 97. Bedelsiz Gelen Mallar
 98. Yabancı Para Birimiyle Fatura Kesilip Kesilemeyecği Hakkında
 99. Avans Hk.
 100. Fatura Yerine Fiş Almak...
 101. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Muhasebe Kaydı?
 102. Muhasebe Kaydı
 103. 8.000 Ytl Üstü Ödemeler
 104. Tasfiye Memurunun Elektronik Şifre Alması Mümkün mü Acaba?
 105. Farklı Hesap Dönemlerindeki Mal İadeleri
 106. İade Edilen Mal
 107. İşyeri Devri
 108. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin İşlenmesi
 109. 679 Nolu Hesap
 110. Şans Oyunlarının Kredi Kartı ile Ödenmesi
 111. Yabancı Para Ödemelerinde Kayıt
 112. Özel Usulsüzlük Cezası
 113. Kısım Kısım Gönderilen Malzemelerin Fatura Edileceği Tarih?
 114. Sigorta Acenteleri Adına Kesilen Yedek Parça Ftr(Yazar Kasa)
 115. Yazar Kasa Amortismanı
 116. Mahrukatçılık
 117. Kasa Bakiyesi Yanlış
 118. Yasal Defterler Az Bastırılmışsa??
 119. Şahısların Banka Hs.
 120. Amortismana Tabi Değerler
 121. Yazar Kasa Levhası
 122. İkinci El Taşıtlarda Amortisman
 123. Perte Ayrılan Araç Satışı ve Yevmiye Kaydı Hk.
 124. Dershane Açılışı
 125. Emekli Sandığı İade Gelen Faturalar
 126. Sigorta Şirketlerindeki Kdv Muaflığı !
 127. Factoring Şrktine Alınan Çeklerin Verilmesi ile İlgili Kayıt
 128. Yön.Krl.Bşk. nın Seyahat ve Konaklama Giderleri
 129. İşletmede Bulunan Stoklar
 130. Yarımamul Aşamasında Satış hk.
 131. 3. Dönem Enflasyon Düzeltme Katsayıları
 132. İşletme Defterinin Zamanında Tasdik Edilmemesinin Cezası
 133. İpotek Masraflarının Muhasebeleştirilmesi
 134. Senaryo Yazarı- Vergilendirme
 135. Vergi Dairesinin Haciz İhbarnemasi hk.
 136. Doktorun Yanında Çalışan Eşinin Durumu.?
 137. Yazar Kasa Alımında Süre
 138. Kömür Madeni Çıkaran Şirkette Sevk İrsaliyesi
 139. Maliye Bakanlığından Yeni Bir Angarya!
 140. Tüketici Kredisi
 141. Yangında Zayi Olan Mallar
 142. Huzur Hakkı-
 143. İnşaat Muhasebesi ve Hizmet Muhasebesi Arasındaki Fark
 144. Resen Düzeltilen Tervkifatlı Fatura
 145. Yönetim Kurulu Başkanının Şirket Kredi Kartı Kullanması Hk.
 146. Büfelerde Maliyet Hesaplama Hk.
 147. Vergi No TC No' su Oldu!
 148. Bilanço mu, İşletme mi?
 149. Fason İşlerde Fatura Kesimi
 150. K1 Belgesi
 151. Defter Tasdiki
 152. İşi Terk Ve Tekrar Başlama
 153. Amortisman Oranı
 154. Amortismana Tabii Aracın Satışı...
 155. Yazar Kasa İşçilik
 156. Eczaneler
 157. Beyaz Eşya Servislerinde Vergi İncelemesi
 158. Restorantlarda Maliyet Hesapları
 159. Basit Usul ve Ortaklık
 160. Emsal Kira Bedeli
 161. Hatalı Amortisman Ayrılması?
 162. Vergi Levhası İnternet Ortamına Taşındı
 163. Bilgisayarlı Fatura
 164. İşyerinin Devrinde Pos Cihazı?
 165. Sevk İrsaliyesi Sıra No Takip
 166. Diyaliz Merkezi Muhasebesi
 167. Hazır Beton İmalatı
 168. Devam Eden İş İçin Kısım Kısım Gönderimlerde Fatura Düzeni?
 169. Terzilik Faaliyeti
 170. Mal Teslimlerinde Teslimatın Gecikmesi
 171. Damga Vergisinde Taraf
 172. Avans Karşılığı Alınan İpoteklerin Muhasebe Kaydı?
 173. İmza Sirküsü Şart mı?
 174. Muhtasarda Hata Var Ama...!
 175. Kooperatiflerin Muafiyeti Suya mı Tehlikede mi?
 176. Gelecek Aylara Ait Giderler
 177. Naylon Fatura
 178. Tutanak Düzenlenmesi Hk.
 179. Sermaye Taahhütlerinde 8.000 TTL Sınırı
 180. Kredili Satış
 181. Türk Firmalarının Döviz ile Kestiği Faturalar
 182. Hayvancılık ve Tarım Ürünleri Tek Düzen Hesap Planı?
 183. Faydalı Ömür ve Amortisman Oranı
 184. 2 Nolu KDV Beyannamesi
 185. Web Tasarımı Gideri?
 186. Mali tatil
 187. Gider Pusulası Müzisyenlere Düzenlenebilir mi?
 188. Tazminat Muhasebeleştirilmesi
 189. Muhtasar Beyannamesi
 190. Kazakistan Merkezli Bir İnş. Firmasının Türkiye'de Şube Açma
 191. Kredi Kartıyla Yapılan Mal Alımlarının Muhasebeleştirilmesi!
 192. Ortak İşyeri
 193. Muhtasar Beyanname
 194. Kat Karşılığı Yapılan İnşaat
 195. Kredili Satışlar Hk.
 196. İntifa Kaldırma
 197. Basit Usul
 198. Nalbur Malzemeleri
 199. Ayran Satışı
 200. Yazarkasa Demirbaşa Atılmadan Gider Yazılabilir mi?
 201. İtfa Olmuş ATİK Nasıl İşlem Görür?
 202. Çin (Yuan) Para Birimi Kuru
 203. Araç Kiralamada Mükellef
 204. Geçici Vergi Kapaması
 205. Geçmiş Aya Ait Fatura
 206. Çevre Temizlik Vergisi
 207. Sermaye ile Borçların Nispeti
 208. İthalatta Kur
 209. Personele Tahsis Edilen Telefon (Cep Telefonu)
 210. Taşıma İrsaliyesi
 211. Şirketin Satın Aldığı İnşaat Kaydı Hk.
 212. Kaba İnşaat Satışı Hk.
 213. Kayda Alınan Emtia Karşılığı Sermayeye İlave Edilebilir mi?
 214. Bilanço Usülüne Geçiş
 215. Serbest Meslek Mükelleflerde Bilançoya Giriş
 216. Canlı Hayvan Taciri
 217. Sevk İrsaliyesi Hk.
 218. Şahıslara Ait Telefon Elektrik Fatura Bedelleri İşlenmesi
 219. Yatırım Fonlarında Vergi Uygulaması Değişti!
 220. Trafik Cezası
 221. Gider Pusulası Düzenleme Hususunda Yıllık Sınır?
 222. Promosyon Olarak Satılan Malın Muhasebeleştirilmesi
 223. Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacak
 224. Şirketten, Şirketin Araba Kiralaması
 225. Bina Şirket Adına Buraya Yapılan Harcamalar Gider Olur mu?
 226. Ortaklık Hk.
 227. Sermaye Artışı Banka Zorunluluğu
 228. Vergi Ceza İhbarnamesi
 229. Mali Tatil
 230. Yanlış Verilen Geçici Beyannamesi Hk.
 231. Unutulan Banka Kayıtları
 232. Şubenin Vergi Levhası Tasdiki
 233. Otobüs İşletmesi
 234. Araç Kiralamada Amortisman
 235. Finansal Kiralama Hk. İki Soru
 236. Yeni Yazar Kasa
 237. Dernekler Ba-Bs Formu Verir mi ?
 238. Resmi Defter Yoksa?
 239. Aktife Alınmamış Araç Hakkında?
 240. Beyanname Hk.
 241. 120 ve 320 Hesaplarda Kalan Bakiyelerin Temizlenmesi
 242. İş Terk İşlemleri
 243. Gider Hakkında
 244. Özelge Talebi
 245. Müstahsilin Satış Haddi
 246. Yapı Koop. Ba Bs Verilecek mi ?
 247. Muhtasar Dosya Açılması Hk.
 248. Ba -Bs Formlarının En Son Verilme Zamanı....
 249. Binek Oto Benzin ve Motorin Giderleri Hk..
 250. Kamu Kurumları B Formuna Yazılacak mı?