PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37

 1. Binek Oto Benzin ve Motorin Giderleri Hk..
 2. Kamu Kurumları B Formuna Yazılacak mı?
 3. Vergi Mükellefi Olmayanlar B Formuna Eklenecek mi?
 4. B Formları
 5. Ba Bs Formu Mutabakatsızlık
 6. Ba Bs Hk.
 7. B Formları
 8. Vuk Madde 371
 9. Matrahsız Beyan, Defter Tasdiki ve Takdire Sevk
 10. Gayrimenkul Satış Kazancı Kurumlar Vergisi İstisnası
 11. B Formu
 12. Ba Bs Formunda Haddi Aşmayan İadeler
 13. Leasing'li Alım
 14. Ba Bs Hk.
 15. Ba Bs Formu Hk.
 16. Leasing Alımları
 17. Yatırım İndirimi Hakkında
 18. Hasar Bedeli Faturası
 19. tevsik zorunluluğu
 20. Aracın Niteliği
 21. Yazar Kasa Slipli Satış
 22. İnceleme Sonucu 100 Milyar Matrah Artırımı
 23. Akaryakıt Bayilerinde Yazar Kasa Uygulaması
 24. Akaryakıt Bayilerinde Yazar Kasa Uygulaması
 25. Akaryakıt Bayilerinde Yazar Kasa Uygulaması
 26. Limited Şirket Kuruluş Ücreti
 27. İthalatın Ödemesi
 28. Defter Sayfasının Yetmemesi Durumunda
 29. Sigorta Aracılık Şirketinde Bs Formu
 30. Kira Stopajı
 31. Ba Formu
 32. İthalat ve İhracatta TCMB Alış Kuru
 33. Kur Farkı ...
 34. Taşıt Satışı Hk.
 35. Defter Tutma
 36. AB Kalkınma Projelerinin Vergisel Boyutu
 37. Finansal Kiralama Amortisman
 38. Ba Bs Formu (İthalatla İlgili Bir Soru)
 39. Muhtelif Müşteri Çıkışları?
 40. Kredi Kartı Satışları
 41. Seyyar Pazarcılık Faaliyetinde Sevk İrsaliyesi Kullanımı
 42. Fiyat Farkı Faturası
 43. Taşıt Kredilerinin İşlenişi.?
 44. Ba ve Bs Formunda İadeler
 45. Satışın Sehven Yanlış Beyanı ve Muhasebe Kaydı
 46. 2005 de Satılan Malın 2006 da İadesinin Muhasebe Kaydı
 47. Demirbaş
 48. Yapı Denetime Ödenen Paralar...
 49. İşletme Hesabına Tabi Mükellef Finansal Kiralama İşlemi
 50. Alt Kiracı...
 51. Ba ve Bs Formları KDV Mükellefleri İçin mi?
 52. Restoranlarda Kullanılan Adisyon Fişleri
 53. Aynı Faturanın Tekrar İşlenmesi
 54. Kira Ödemesi Tahakkuku...
 55. Muhtasar Beyanname Verilmeyecek Haller
 56. 2005 Yılında İşi Terk Yapanlar Ba Bs Verecekler mi?
 57. Camiye Yapılan Bağışlar Hk.
 58. Hiç Beyanname vb. Verilmemiş..
 59. İşle Alakası Olmayanlara Bedelsiz Verilen Mallar?
 60. İhracat
 61. Bilanço Düzeltmesi Hakkında
 62. Bs Ba Formlarında Limit
 63. Kargo Fatura Matrahlarının Maliyet veya Gider Yazılması Hk.
 64. Yazar Kasa
 65. Gider Pusulası Düzenlenmesi Hakkında...
 66. Mal Alınan Firmaya Kesilen Fiyat Farkı Faturaları
 67. Yumurta Üreticiliğinde Kullanılan Tavuğun Amortismanı Hk.
 68. Geçici Vergi ve Vergi Ziya Cezası
 69. Sermaye Şirketleri Kendi Kendisinin Ortağı Olur mu?
 70. V.U.K. 235 Madde Müstahsil Makbuzu
 71. Ba- Bs Formu İndirme
 72. Vergi Mahkmesine Dilekçe Hk.?
 73. Bir Doktor Fatura Kesebilir mi ?
 74. Vergi Levhası Hk.
 75. Ba Bs Formu Hakkında
 76. Alınan Bina Hk.
 77. 331 Hesapla İlgili
 78. Bankaya Elden Yatan Paradan Sınır Var mı?
 79. Karşılıklı Anlaşarak İcrayı Kaldırmak
 80. Ba Bs Formlarında Mal Alıs İade ve Mal Satıs İade Hk.
 81. e- Defter ile İlgili Bilgi
 82. Sitelerde Tutulması Zorunlu Defter ve Kayıtlar...
 83. 570-580 Nolu Hesaplar Sadeleştirilir mi?
 84. Kaybolan Yazar Kasa Fişi Hk.
 85. Döviz Kredisi İşlemlerinde Değerleme Hakkında?
 86. Finansal Kiralama Yoluyla Alınan Araçların MTV Kaydı
 87. Kesilen Sevk İrsaliyelerini 5 Yıl Saklamalımıyız?
 88. Nakil İşlemi
 89. Ba Bs Formlarını Verme Zamanı?
 90. İşletme Defterinde Alınan Mal ve Masraf Sütunları.........
 91. KVK 12. Madde
 92. Taşıma İrsaliyesini Kimler Hangi Durumlarda Düzenler ?
 93. Faturanın İrsaliyeden Öncesi Kesilmesi Hk.
 94. İnd Kdv ile Hesaplanan Kdv
 95. Yazar Kasa Fişi 520.-YTL Üzerinde Kesilince Nasıl Düzeltilir
 96. Defter Tutma Hadleri
 97. Çocuk Bezi
 98. Şube Kapanışı ve Mal Stoku!
 99. Bina Amortisman Hesaplama Hk.
 100. Sermaye Artırımı Hk.
 101. Ba-Bs Formlarının Verilmesi Hakkında
 102. Üretim Yeri Vergi Levha Tasdiki
 103. Oto Kiralama Sözleşmesi
 104. Bs Formunda Yurt dışı Satışların Bildirimi
 105. Defter Tutma Hadleri
 106. Ortak Kantin İşletirse?
 107. Hangi Kur?
 108. Vergi Levhası Tasdik Bildirimi
 109. Özel Yoklamalar
 110. Seyyar Şahıs İşletmesi
 111. Vergi Gizliliği
 112. İşyeri Açma
 113. Seyahat Avanslarda Kayıt Düzeni Hk.
 114. Milli Piyango Haftalık Hesap Özetinin Muhasebe Kaydı
 115. Kargo Firmasıyla Mal Sevki Hk.
 116. Kira Beyanı
 117. Akaryakıt İstasyonlarına Ait Araçların Yakıt Giderleri Hk.
 118. Ökc Z Raporu Cezası
 119. Satılan Araca İlişkin Sigorta Poliçelerinin İptali Muh Kaydı
 120. Fatura Ne Zaman Bastırılmalı?
 121. İrsaliyeli Fatura Kesilmesi
 122. İthalat Gerçekleşmeden Satış
 123. Toplu Fatura Kesilmesi
 124. Form Ba - Bs
 125. Muhasebe Bürosu Devredilir!
 126. Biodizel Ft.
 127. Sevk İrsayesi Hk.
 128. Komisyon Faturası
 129. Komisyon Ft.
 130. Biodizel Faturası
 131. Biodizel Faturası
 132. Sermaye Artırımı ile İlgili Bağımlı SMMM Raporu
 133. Eksik Matrah Bildirimi
 134. Nalburda Motorsikletin Amortisi
 135. Kur Farkları
 136. Vekil Kefil midir?
 137. Sevk İrsaliyesi Hakkında
 138. Ek Mali Tablolar
 139. 8.000 YTL Üzeri Ödemeler
 140. Demirbaş Kaydı
 141. Bedelsiz Malların Kayıtları ?
 142. Motorlu Taşıtlar Vergisi Muhasebe Kaydı
 143. İlginç Bir Olay!
 144. Antika Eşya Alımı
 145. Z Raporu
 146. Çalıntı Araçların Muhasebe Kaydı
 147. İthalat Kur Farkı
 148. Leasing Son Kayıt
 149. Enflasyon Düzeltmesi Dönemlerarası Ters Kayıt Sakıncalı mı?
 150. Faturalama
 151. 124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
 152. Defterler
 153. Muhasebe Kaydı Hk.
 154. Şube Açılışı Hk..
 155. Kira Artışında Uygulanacak Enflasyon Oranı!
 156. Vergi Mevzuatı'ndaki Usulsuzluk Fiil'leri
 157. Taşıt Kredilerinde Kullanım Zamanı mı, Ödeme mi Önemli!
 158. 502 Hesabın 581 Hesapla Mahsubu .....
 159. Şirkete Ait Gider Faturaları Ödeme Şekli ve Kaydı
 160. Fiyat Farkı,Vade Farkı ve Kur Farkı Faturaları Muh.Kaydı....
 161. Yönetim Kurulu Başkanı Seyahat Gideri
 162. Yurtdışı Sipariş Avanslarında Damga Vergisi
 163. Sigorta Acentesi!
 164. Akaryakıt Pompalarında Yazar Kasa ve Vadeli Satış
 165. Gider mi Demirbaş mı?
 166. Kredi Faizleri Giderleştirilmesi
 167. Serbest Meslek Makbuzu İçin İade Faturası
 168. Hizmet Bedeli Olarak Kesilen Fatura
 169. Pert Araç
 170. Petrol İstasyonları Hk.(Yazar Kasa)
 171. Merkez ve Şube İşlemleri!
 172. Mal Satışında Üst Sınır Var mı?!
 173. Mükellefin Başka Bir Komşu İlde Adi Ort. Şekl.İşyeri Açılışı
 174. Muhtasarın Geç Verilmesi
 175. Çalınan Mallar
 176. Aynı Ay İçinde Düzenlenen Faturalar ...
 177. Demirbaş Yeniden Değerleme
 178. Nakliyeci İşe Başlaması
 179. Tapu da Ödenen Harçlar Gidere İşlenir mi?
 180. Vergi Kaçırma ve Cezaları
 181. İrsaliye Ve İrs.Faturada Düzenleme Saati
 182. Yatırım İndirimi!
 183. Şube Kapanış
 184. Ünvanda Türkiye Kelimesi Belirtilmesi
 185. Şahıs Hesaplarda Fon Geliri
 186. Sigorta Poliçelerinin Muhasebeleştirilmesi
 187. Sabit Kıymetler Hk.
 188. İhraç Kayıtlı Satışın Muhasebeleştirilmesi
 189. Yoklama Hakkında
 190. Yabancı Çekler
 191. Aylık Muhtasara Dönmek
 192. Muhtasar Beyanname de Hata?
 193. Kur Farkları
 194. Verilen Çekler Hakkında
 195. İhzarat Bedeli Ne Anlama Gelmektedir?
 196. Çalınan Demirbaşların Polis Raporu ile Gider Yazılabilir mi?
 197. Fatura Adresi
 198. İntaç Tarihindeki Kur mu, Bir Önceki Günün Kur'u mu :(
 199. Köydeki Benzinci Pompasına Ökc Taktıracak mı?
 200. Bedelsiz Kesilecek Fatura
 201. Kazalı (Perte Ayrılan ) Aracın Satış İşlemleri
 202. YMM Raporuyla KDV İade Alacağı Hk.
 203. İşletme Hesabına Göre Defter Tutan Tücca. Finansal Kiralama
 204. Kuruluş Örg.Gid.
 205. Özel Maliyetler
 206. Gider Pusulası
 207. Fason İşletmelerine Sevkte Usul
 208. Sevk İrsaliyesi
 209. Seyahat Giderlerinin Muhasebe Kaydı
 210. Başka Firmanın Çeklerinin Kullanılması
 211. Geçmiş Yıllar Zararları
 212. Stp Kesintisi Olmadığına Dair Dilekçe Verilmesi
 213. kredi kartı ile yapılan satışlarda muhasebe ve belge düzeni
 214. özel eğitim kurumu
 215. İthal Makina Muhasebe Kaydı
 216. banka müşteri puan kullanımı
 217. Usulsüzlük Cezası Tebliği Gecikirse.....
 218. İşlenmesi Unutulan Fatura
 219. 2 soru
 220. Yanlışlıkla ileri tarihli fatura kesildi..
 221. fiyat farkı
 222. Ticari araçlarda amortisman ?
 223. Muhtasar Beyannamede Matrah Hatası Hk.
 224. e-beyanda beyanlarınızı "yeni" hazırlamayı unutmay
 225. Net bri cevapla yevmiye kaydı?
 226. Şirketin Pazarlamada Kullandığı Araçların Vergi Levhası H.K.
 227. e beyannamede tc kimlik no zorunlu!!!
 228. Kullanması için bayiye verilen taşıtın motorlu taşıt vergisi
 229. İşletme Hesabında Araç Alımı İsme/Ünvana Farkeder mi?
 230. stopaj ödemesi
 231. 301 ve 302 hakkında bilgi?
 232. Finansal Kiralama
 233. Kaybolan Fatura Cildi
 234. Özel Maliyetler
 235. Kur Farkı
 236. Yurt Dışı Nakliye İadesi
 237. Arsa Maliyeti
 238. Aracın Yanması
 239. Düzeltme Bilançoya Ceza
 240. İşgücü KDV Tevfikatı Hakkında
 241. Yapı Koop. Muafiyet Durumu
 242. II.Dönem Geçici Vergi
 243. İrsaliyeli Faturalarda Fiili Sevk Tarihi
 244. Pişmanlık İhlali
 245. İrsaliye Hakkında
 246. Stok ?
 247. Şube Faturaların Merkezde Bulunması?
 248. Bağış ve Yardımlar
 249. Akaryakıt Pompa YK Fişleri
 250. Meslek Mensuplarının Gider Gösterebileceği Faturalar...