PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37

 1. İthalat ve İhracatta TCMB Alış Kuru
 2. Kur Farkı ...
 3. Taşıt Satışı Hk.
 4. Defter Tutma
 5. AB Kalkınma Projelerinin Vergisel Boyutu
 6. Finansal Kiralama Amortisman
 7. Ba Bs Formu (İthalatla İlgili Bir Soru)
 8. Muhtelif Müşteri Çıkışları?
 9. Kredi Kartı Satışları
 10. Seyyar Pazarcılık Faaliyetinde Sevk İrsaliyesi Kullanımı
 11. Fiyat Farkı Faturası
 12. Taşıt Kredilerinin İşlenişi.?
 13. Ba ve Bs Formunda İadeler
 14. Satışın Sehven Yanlış Beyanı ve Muhasebe Kaydı
 15. 2005 de Satılan Malın 2006 da İadesinin Muhasebe Kaydı
 16. Demirbaş
 17. Yapı Denetime Ödenen Paralar...
 18. İşletme Hesabına Tabi Mükellef Finansal Kiralama İşlemi
 19. Alt Kiracı...
 20. Ba ve Bs Formları KDV Mükellefleri İçin mi?
 21. Restoranlarda Kullanılan Adisyon Fişleri
 22. Aynı Faturanın Tekrar İşlenmesi
 23. Kira Ödemesi Tahakkuku...
 24. Muhtasar Beyanname Verilmeyecek Haller
 25. 2005 Yılında İşi Terk Yapanlar Ba Bs Verecekler mi?
 26. Camiye Yapılan Bağışlar Hk.
 27. Hiç Beyanname vb. Verilmemiş..
 28. İşle Alakası Olmayanlara Bedelsiz Verilen Mallar?
 29. İhracat
 30. Bilanço Düzeltmesi Hakkında
 31. Bs Ba Formlarında Limit
 32. Kargo Fatura Matrahlarının Maliyet veya Gider Yazılması Hk.
 33. Yazar Kasa
 34. Gider Pusulası Düzenlenmesi Hakkında...
 35. Mal Alınan Firmaya Kesilen Fiyat Farkı Faturaları
 36. Yumurta Üreticiliğinde Kullanılan Tavuğun Amortismanı Hk.
 37. Geçici Vergi ve Vergi Ziya Cezası
 38. Sermaye Şirketleri Kendi Kendisinin Ortağı Olur mu?
 39. V.U.K. 235 Madde Müstahsil Makbuzu
 40. Ba- Bs Formu İndirme
 41. Vergi Mahkmesine Dilekçe Hk.?
 42. Bir Doktor Fatura Kesebilir mi ?
 43. Vergi Levhası Hk.
 44. Ba Bs Formu Hakkında
 45. Alınan Bina Hk.
 46. 331 Hesapla İlgili
 47. Bankaya Elden Yatan Paradan Sınır Var mı?
 48. Karşılıklı Anlaşarak İcrayı Kaldırmak
 49. Ba Bs Formlarında Mal Alıs İade ve Mal Satıs İade Hk.
 50. e- Defter ile İlgili Bilgi
 51. Sitelerde Tutulması Zorunlu Defter ve Kayıtlar...
 52. 570-580 Nolu Hesaplar Sadeleştirilir mi?
 53. Kaybolan Yazar Kasa Fişi Hk.
 54. Döviz Kredisi İşlemlerinde Değerleme Hakkında?
 55. Finansal Kiralama Yoluyla Alınan Araçların MTV Kaydı
 56. Kesilen Sevk İrsaliyelerini 5 Yıl Saklamalımıyız?
 57. Nakil İşlemi
 58. Ba Bs Formlarını Verme Zamanı?
 59. İşletme Defterinde Alınan Mal ve Masraf Sütunları.........
 60. KVK 12. Madde
 61. Taşıma İrsaliyesini Kimler Hangi Durumlarda Düzenler ?
 62. Faturanın İrsaliyeden Öncesi Kesilmesi Hk.
 63. İnd Kdv ile Hesaplanan Kdv
 64. Yazar Kasa Fişi 520.-YTL Üzerinde Kesilince Nasıl Düzeltilir
 65. Defter Tutma Hadleri
 66. Çocuk Bezi
 67. Şube Kapanışı ve Mal Stoku!
 68. Bina Amortisman Hesaplama Hk.
 69. Sermaye Artırımı Hk.
 70. Ba-Bs Formlarının Verilmesi Hakkında
 71. Üretim Yeri Vergi Levha Tasdiki
 72. Oto Kiralama Sözleşmesi
 73. Bs Formunda Yurt dışı Satışların Bildirimi
 74. Defter Tutma Hadleri
 75. Ortak Kantin İşletirse?
 76. Hangi Kur?
 77. Vergi Levhası Tasdik Bildirimi
 78. Özel Yoklamalar
 79. Seyyar Şahıs İşletmesi
 80. Vergi Gizliliği
 81. İşyeri Açma
 82. Seyahat Avanslarda Kayıt Düzeni Hk.
 83. Milli Piyango Haftalık Hesap Özetinin Muhasebe Kaydı
 84. Kargo Firmasıyla Mal Sevki Hk.
 85. Kira Beyanı
 86. Akaryakıt İstasyonlarına Ait Araçların Yakıt Giderleri Hk.
 87. Ökc Z Raporu Cezası
 88. Satılan Araca İlişkin Sigorta Poliçelerinin İptali Muh Kaydı
 89. Fatura Ne Zaman Bastırılmalı?
 90. İrsaliyeli Fatura Kesilmesi
 91. İthalat Gerçekleşmeden Satış
 92. Toplu Fatura Kesilmesi
 93. Form Ba - Bs
 94. Muhasebe Bürosu Devredilir!
 95. Biodizel Ft.
 96. Sevk İrsayesi Hk.
 97. Komisyon Faturası
 98. Komisyon Ft.
 99. Biodizel Faturası
 100. Biodizel Faturası
 101. Sermaye Artırımı ile İlgili Bağımlı SMMM Raporu
 102. Eksik Matrah Bildirimi
 103. Nalburda Motorsikletin Amortisi
 104. Kur Farkları
 105. Vekil Kefil midir?
 106. Sevk İrsaliyesi Hakkında
 107. Ek Mali Tablolar
 108. 8.000 YTL Üzeri Ödemeler
 109. Demirbaş Kaydı
 110. Bedelsiz Malların Kayıtları ?
 111. Motorlu Taşıtlar Vergisi Muhasebe Kaydı
 112. İlginç Bir Olay!
 113. Antika Eşya Alımı
 114. Z Raporu
 115. Çalıntı Araçların Muhasebe Kaydı
 116. İthalat Kur Farkı
 117. Leasing Son Kayıt
 118. Enflasyon Düzeltmesi Dönemlerarası Ters Kayıt Sakıncalı mı?
 119. Faturalama
 120. 124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
 121. Defterler
 122. Muhasebe Kaydı Hk.
 123. Şube Açılışı Hk..
 124. Kira Artışında Uygulanacak Enflasyon Oranı!
 125. Vergi Mevzuatı'ndaki Usulsuzluk Fiil'leri
 126. Taşıt Kredilerinde Kullanım Zamanı mı, Ödeme mi Önemli!
 127. 502 Hesabın 581 Hesapla Mahsubu .....
 128. Şirkete Ait Gider Faturaları Ödeme Şekli ve Kaydı
 129. Fiyat Farkı,Vade Farkı ve Kur Farkı Faturaları Muh.Kaydı....
 130. Yönetim Kurulu Başkanı Seyahat Gideri
 131. Yurtdışı Sipariş Avanslarında Damga Vergisi
 132. Sigorta Acentesi!
 133. Akaryakıt Pompalarında Yazar Kasa ve Vadeli Satış
 134. Gider mi Demirbaş mı?
 135. Kredi Faizleri Giderleştirilmesi
 136. Serbest Meslek Makbuzu İçin İade Faturası
 137. Hizmet Bedeli Olarak Kesilen Fatura
 138. Pert Araç
 139. Petrol İstasyonları Hk.(Yazar Kasa)
 140. Merkez ve Şube İşlemleri!
 141. Mal Satışında Üst Sınır Var mı?!
 142. Mükellefin Başka Bir Komşu İlde Adi Ort. Şekl.İşyeri Açılışı
 143. Muhtasarın Geç Verilmesi
 144. Çalınan Mallar
 145. Aynı Ay İçinde Düzenlenen Faturalar ...
 146. Demirbaş Yeniden Değerleme
 147. Nakliyeci İşe Başlaması
 148. Tapu da Ödenen Harçlar Gidere İşlenir mi?
 149. Vergi Kaçırma ve Cezaları
 150. İrsaliye Ve İrs.Faturada Düzenleme Saati
 151. Yatırım İndirimi!
 152. Şube Kapanış
 153. Ünvanda Türkiye Kelimesi Belirtilmesi
 154. Şahıs Hesaplarda Fon Geliri
 155. Sigorta Poliçelerinin Muhasebeleştirilmesi
 156. Sabit Kıymetler Hk.
 157. İhraç Kayıtlı Satışın Muhasebeleştirilmesi
 158. Yoklama Hakkında
 159. Yabancı Çekler
 160. Aylık Muhtasara Dönmek
 161. Muhtasar Beyanname de Hata?
 162. Kur Farkları
 163. Verilen Çekler Hakkında
 164. İhzarat Bedeli Ne Anlama Gelmektedir?
 165. Çalınan Demirbaşların Polis Raporu ile Gider Yazılabilir mi?
 166. Fatura Adresi
 167. İntaç Tarihindeki Kur mu, Bir Önceki Günün Kur'u mu :(
 168. Köydeki Benzinci Pompasına Ökc Taktıracak mı?
 169. Bedelsiz Kesilecek Fatura
 170. Kazalı (Perte Ayrılan ) Aracın Satış İşlemleri
 171. YMM Raporuyla KDV İade Alacağı Hk.
 172. İşletme Hesabına Göre Defter Tutan Tücca. Finansal Kiralama
 173. Kuruluş Örg.Gid.
 174. Özel Maliyetler
 175. Gider Pusulası
 176. Fason İşletmelerine Sevkte Usul
 177. Sevk İrsaliyesi
 178. Seyahat Giderlerinin Muhasebe Kaydı
 179. Başka Firmanın Çeklerinin Kullanılması
 180. Geçmiş Yıllar Zararları
 181. Stp Kesintisi Olmadığına Dair Dilekçe Verilmesi
 182. kredi kartı ile yapılan satışlarda muhasebe ve belge düzeni
 183. özel eğitim kurumu
 184. İthal Makina Muhasebe Kaydı
 185. banka müşteri puan kullanımı
 186. Usulsüzlük Cezası Tebliği Gecikirse.....
 187. İşlenmesi Unutulan Fatura
 188. 2 soru
 189. Yanlışlıkla ileri tarihli fatura kesildi..
 190. fiyat farkı
 191. Ticari araçlarda amortisman ?
 192. Muhtasar Beyannamede Matrah Hatası Hk.
 193. e-beyanda beyanlarınızı "yeni" hazırlamayı unutmay
 194. Net bri cevapla yevmiye kaydı?
 195. Şirketin Pazarlamada Kullandığı Araçların Vergi Levhası H.K.
 196. e beyannamede tc kimlik no zorunlu!!!
 197. Kullanması için bayiye verilen taşıtın motorlu taşıt vergisi
 198. İşletme Hesabında Araç Alımı İsme/Ünvana Farkeder mi?
 199. stopaj ödemesi
 200. 301 ve 302 hakkında bilgi?
 201. Finansal Kiralama
 202. Kaybolan Fatura Cildi
 203. Özel Maliyetler
 204. Kur Farkı
 205. Yurt Dışı Nakliye İadesi
 206. Arsa Maliyeti
 207. Aracın Yanması
 208. Düzeltme Bilançoya Ceza
 209. İşgücü KDV Tevfikatı Hakkında
 210. Yapı Koop. Muafiyet Durumu
 211. II.Dönem Geçici Vergi
 212. İrsaliyeli Faturalarda Fiili Sevk Tarihi
 213. Pişmanlık İhlali
 214. İrsaliye Hakkında
 215. Stok ?
 216. Şube Faturaların Merkezde Bulunması?
 217. Bağış ve Yardımlar
 218. Akaryakıt Pompa YK Fişleri
 219. Meslek Mensuplarının Gider Gösterebileceği Faturalar...
 220. Vade Farkı Faturası
 221. Kaynak Kull. Fonu
 222. ortağın şirketine borç
 223. Tayini Çıkan Mükellef
 224. Muhasebe Kaydı (Kontörlü Kart Satışları)
 225. Demirbaş Satışı
 226. 7/a- 7/b Konusunda Seçim Hakkı
 227. Enflasyon Düzeltmesi Hk.
 228. Yabancı Para Üzerinden Fatura Düzenlenmesi Hk.
 229. Döviz ile Alınan Araç Kredileri
 230. Geçmiş Yıla Ait Nakit Ödeme
 231. Defter Tastiki Hk.
 232. Sermaye Artırımı
 233. Kapanış Halinde B Formu
 234. Bankaların Opsiyon Tanıması ve Muhasebe Kaydı
 235. Leasing Sözleşmesi ile ilgili işlemler
 236. Akaryakıt İstasyonları Hk.
 237. Gecikme Faizine Fatura Kesilmesi
 238. Finansal Kiralama
 239. B Formları Hakkında
 240. Mükellefiyet Tarihinden Önce Alınan Taşıtların Durumu
 241. Ortaklar Pay Defterinin Doldurulması Hk.
 242. Yapı Koop. Oda Kiralamak ve Muafiyetler
 243. Yazılan Yevmiye Defterinin Yeniden Yazılması
 244. Vergi Levhası Tasdiki
 245. Vergi Levhası Tasdik-Kooperatif
 246. Yazar Kasa Fişi ile Satışlarda Malın Sevki Hakkında...
 247. Faturalarda İmza ve Kaşe
 248. Taksitlendirilen SSK Borçlarının Muh.Kaydı
 249. Yeniden İşe Başlayan İşletme
 250. Bilişim Hizmet Bedeli ?