PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38

 1. Amortisman Oranı
 2. Amortismana Tabii Aracın Satışı...
 3. Yazar Kasa İşçilik
 4. Eczaneler
 5. Beyaz Eşya Servislerinde Vergi İncelemesi
 6. Restorantlarda Maliyet Hesapları
 7. Basit Usul ve Ortaklık
 8. Emsal Kira Bedeli
 9. Hatalı Amortisman Ayrılması?
 10. Vergi Levhası İnternet Ortamına Taşındı
 11. Bilgisayarlı Fatura
 12. İşyerinin Devrinde Pos Cihazı?
 13. Sevk İrsaliyesi Sıra No Takip
 14. Diyaliz Merkezi Muhasebesi
 15. Hazır Beton İmalatı
 16. Devam Eden İş İçin Kısım Kısım Gönderimlerde Fatura Düzeni?
 17. Terzilik Faaliyeti
 18. Mal Teslimlerinde Teslimatın Gecikmesi
 19. Damga Vergisinde Taraf
 20. Avans Karşılığı Alınan İpoteklerin Muhasebe Kaydı?
 21. İmza Sirküsü Şart mı?
 22. Muhtasarda Hata Var Ama...!
 23. Kooperatiflerin Muafiyeti Suya mı Tehlikede mi?
 24. Gelecek Aylara Ait Giderler
 25. Naylon Fatura
 26. Tutanak Düzenlenmesi Hk.
 27. Sermaye Taahhütlerinde 8.000 TTL Sınırı
 28. Kredili Satış
 29. Türk Firmalarının Döviz ile Kestiği Faturalar
 30. Hayvancılık ve Tarım Ürünleri Tek Düzen Hesap Planı?
 31. Faydalı Ömür ve Amortisman Oranı
 32. 2 Nolu KDV Beyannamesi
 33. Web Tasarımı Gideri?
 34. Mali tatil
 35. Gider Pusulası Müzisyenlere Düzenlenebilir mi?
 36. Tazminat Muhasebeleştirilmesi
 37. Muhtasar Beyannamesi
 38. Kazakistan Merkezli Bir İnş. Firmasının Türkiye'de Şube Açma
 39. Kredi Kartıyla Yapılan Mal Alımlarının Muhasebeleştirilmesi!
 40. Ortak İşyeri
 41. Muhtasar Beyanname
 42. Kat Karşılığı Yapılan İnşaat
 43. Kredili Satışlar Hk.
 44. İntifa Kaldırma
 45. Basit Usul
 46. Nalbur Malzemeleri
 47. Ayran Satışı
 48. Yazarkasa Demirbaşa Atılmadan Gider Yazılabilir mi?
 49. İtfa Olmuş ATİK Nasıl İşlem Görür?
 50. Çin (Yuan) Para Birimi Kuru
 51. Araç Kiralamada Mükellef
 52. Geçici Vergi Kapaması
 53. Geçmiş Aya Ait Fatura
 54. Çevre Temizlik Vergisi
 55. Sermaye ile Borçların Nispeti
 56. İthalatta Kur
 57. Personele Tahsis Edilen Telefon (Cep Telefonu)
 58. Taşıma İrsaliyesi
 59. Şirketin Satın Aldığı İnşaat Kaydı Hk.
 60. Kaba İnşaat Satışı Hk.
 61. Kayda Alınan Emtia Karşılığı Sermayeye İlave Edilebilir mi?
 62. Bilanço Usülüne Geçiş
 63. Serbest Meslek Mükelleflerde Bilançoya Giriş
 64. Canlı Hayvan Taciri
 65. Sevk İrsaliyesi Hk.
 66. Şahıslara Ait Telefon Elektrik Fatura Bedelleri İşlenmesi
 67. Yatırım Fonlarında Vergi Uygulaması Değişti!
 68. Trafik Cezası
 69. Gider Pusulası Düzenleme Hususunda Yıllık Sınır?
 70. Promosyon Olarak Satılan Malın Muhasebeleştirilmesi
 71. Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacak
 72. Şirketten, Şirketin Araba Kiralaması
 73. Bina Şirket Adına Buraya Yapılan Harcamalar Gider Olur mu?
 74. Ortaklık Hk.
 75. Sermaye Artışı Banka Zorunluluğu
 76. Vergi Ceza İhbarnamesi
 77. Mali Tatil
 78. Yanlış Verilen Geçici Beyannamesi Hk.
 79. Unutulan Banka Kayıtları
 80. Şubenin Vergi Levhası Tasdiki
 81. Otobüs İşletmesi
 82. Araç Kiralamada Amortisman
 83. Finansal Kiralama Hk. İki Soru
 84. Yeni Yazar Kasa
 85. Dernekler Ba-Bs Formu Verir mi ?
 86. Resmi Defter Yoksa?
 87. Aktife Alınmamış Araç Hakkında?
 88. Beyanname Hk.
 89. 120 ve 320 Hesaplarda Kalan Bakiyelerin Temizlenmesi
 90. İş Terk İşlemleri
 91. Gider Hakkında
 92. Özelge Talebi
 93. Müstahsilin Satış Haddi
 94. Yapı Koop. Ba Bs Verilecek mi ?
 95. Muhtasar Dosya Açılması Hk.
 96. Ba -Bs Formlarının En Son Verilme Zamanı....
 97. Binek Oto Benzin ve Motorin Giderleri Hk..
 98. Kamu Kurumları B Formuna Yazılacak mı?
 99. Vergi Mükellefi Olmayanlar B Formuna Eklenecek mi?
 100. B Formları
 101. Ba Bs Formu Mutabakatsızlık
 102. Ba Bs Hk.
 103. B Formları
 104. Vuk Madde 371
 105. Matrahsız Beyan, Defter Tasdiki ve Takdire Sevk
 106. Gayrimenkul Satış Kazancı Kurumlar Vergisi İstisnası
 107. B Formu
 108. Ba Bs Formunda Haddi Aşmayan İadeler
 109. Leasing'li Alım
 110. Ba Bs Hk.
 111. Ba Bs Formu Hk.
 112. Leasing Alımları
 113. Yatırım İndirimi Hakkında
 114. Hasar Bedeli Faturası
 115. tevsik zorunluluğu
 116. Aracın Niteliği
 117. Yazar Kasa Slipli Satış
 118. İnceleme Sonucu 100 Milyar Matrah Artırımı
 119. Akaryakıt Bayilerinde Yazar Kasa Uygulaması
 120. Akaryakıt Bayilerinde Yazar Kasa Uygulaması
 121. Akaryakıt Bayilerinde Yazar Kasa Uygulaması
 122. Limited Şirket Kuruluş Ücreti
 123. İthalatın Ödemesi
 124. Defter Sayfasının Yetmemesi Durumunda
 125. Sigorta Aracılık Şirketinde Bs Formu
 126. Kira Stopajı
 127. Ba Formu
 128. İthalat ve İhracatta TCMB Alış Kuru
 129. Kur Farkı ...
 130. Taşıt Satışı Hk.
 131. Defter Tutma
 132. AB Kalkınma Projelerinin Vergisel Boyutu
 133. Finansal Kiralama Amortisman
 134. Ba Bs Formu (İthalatla İlgili Bir Soru)
 135. Muhtelif Müşteri Çıkışları?
 136. Kredi Kartı Satışları
 137. Seyyar Pazarcılık Faaliyetinde Sevk İrsaliyesi Kullanımı
 138. Fiyat Farkı Faturası
 139. Taşıt Kredilerinin İşlenişi.?
 140. Ba ve Bs Formunda İadeler
 141. Satışın Sehven Yanlış Beyanı ve Muhasebe Kaydı
 142. 2005 de Satılan Malın 2006 da İadesinin Muhasebe Kaydı
 143. Demirbaş
 144. Yapı Denetime Ödenen Paralar...
 145. İşletme Hesabına Tabi Mükellef Finansal Kiralama İşlemi
 146. Alt Kiracı...
 147. Ba ve Bs Formları KDV Mükellefleri İçin mi?
 148. Restoranlarda Kullanılan Adisyon Fişleri
 149. Aynı Faturanın Tekrar İşlenmesi
 150. Kira Ödemesi Tahakkuku...
 151. Muhtasar Beyanname Verilmeyecek Haller
 152. 2005 Yılında İşi Terk Yapanlar Ba Bs Verecekler mi?
 153. Camiye Yapılan Bağışlar Hk.
 154. Hiç Beyanname vb. Verilmemiş..
 155. İşle Alakası Olmayanlara Bedelsiz Verilen Mallar?
 156. İhracat
 157. Bilanço Düzeltmesi Hakkında
 158. Bs Ba Formlarında Limit
 159. Kargo Fatura Matrahlarının Maliyet veya Gider Yazılması Hk.
 160. Yazar Kasa
 161. Gider Pusulası Düzenlenmesi Hakkında...
 162. Mal Alınan Firmaya Kesilen Fiyat Farkı Faturaları
 163. Yumurta Üreticiliğinde Kullanılan Tavuğun Amortismanı Hk.
 164. Geçici Vergi ve Vergi Ziya Cezası
 165. Sermaye Şirketleri Kendi Kendisinin Ortağı Olur mu?
 166. V.U.K. 235 Madde Müstahsil Makbuzu
 167. Ba- Bs Formu İndirme
 168. Vergi Mahkmesine Dilekçe Hk.?
 169. Bir Doktor Fatura Kesebilir mi ?
 170. Vergi Levhası Hk.
 171. Ba Bs Formu Hakkında
 172. Alınan Bina Hk.
 173. 331 Hesapla İlgili
 174. Bankaya Elden Yatan Paradan Sınır Var mı?
 175. Karşılıklı Anlaşarak İcrayı Kaldırmak
 176. Ba Bs Formlarında Mal Alıs İade ve Mal Satıs İade Hk.
 177. e- Defter ile İlgili Bilgi
 178. Sitelerde Tutulması Zorunlu Defter ve Kayıtlar...
 179. 570-580 Nolu Hesaplar Sadeleştirilir mi?
 180. Kaybolan Yazar Kasa Fişi Hk.
 181. Döviz Kredisi İşlemlerinde Değerleme Hakkında?
 182. Finansal Kiralama Yoluyla Alınan Araçların MTV Kaydı
 183. Kesilen Sevk İrsaliyelerini 5 Yıl Saklamalımıyız?
 184. Nakil İşlemi
 185. Ba Bs Formlarını Verme Zamanı?
 186. İşletme Defterinde Alınan Mal ve Masraf Sütunları.........
 187. KVK 12. Madde
 188. Taşıma İrsaliyesini Kimler Hangi Durumlarda Düzenler ?
 189. Faturanın İrsaliyeden Öncesi Kesilmesi Hk.
 190. İnd Kdv ile Hesaplanan Kdv
 191. Yazar Kasa Fişi 520.-YTL Üzerinde Kesilince Nasıl Düzeltilir
 192. Defter Tutma Hadleri
 193. Çocuk Bezi
 194. Şube Kapanışı ve Mal Stoku!
 195. Bina Amortisman Hesaplama Hk.
 196. Sermaye Artırımı Hk.
 197. Ba-Bs Formlarının Verilmesi Hakkında
 198. Üretim Yeri Vergi Levha Tasdiki
 199. Oto Kiralama Sözleşmesi
 200. Bs Formunda Yurt dışı Satışların Bildirimi
 201. Defter Tutma Hadleri
 202. Ortak Kantin İşletirse?
 203. Hangi Kur?
 204. Vergi Levhası Tasdik Bildirimi
 205. Özel Yoklamalar
 206. Seyyar Şahıs İşletmesi
 207. Vergi Gizliliği
 208. İşyeri Açma
 209. Seyahat Avanslarda Kayıt Düzeni Hk.
 210. Milli Piyango Haftalık Hesap Özetinin Muhasebe Kaydı
 211. Kargo Firmasıyla Mal Sevki Hk.
 212. Kira Beyanı
 213. Akaryakıt İstasyonlarına Ait Araçların Yakıt Giderleri Hk.
 214. Ökc Z Raporu Cezası
 215. Satılan Araca İlişkin Sigorta Poliçelerinin İptali Muh Kaydı
 216. Fatura Ne Zaman Bastırılmalı?
 217. İrsaliyeli Fatura Kesilmesi
 218. İthalat Gerçekleşmeden Satış
 219. Toplu Fatura Kesilmesi
 220. Form Ba - Bs
 221. Muhasebe Bürosu Devredilir!
 222. Biodizel Ft.
 223. Sevk İrsayesi Hk.
 224. Komisyon Faturası
 225. Komisyon Ft.
 226. Biodizel Faturası
 227. Biodizel Faturası
 228. Sermaye Artırımı ile İlgili Bağımlı SMMM Raporu
 229. Eksik Matrah Bildirimi
 230. Nalburda Motorsikletin Amortisi
 231. Kur Farkları
 232. Vekil Kefil midir?
 233. Sevk İrsaliyesi Hakkında
 234. Ek Mali Tablolar
 235. 8.000 YTL Üzeri Ödemeler
 236. Demirbaş Kaydı
 237. Bedelsiz Malların Kayıtları ?
 238. Motorlu Taşıtlar Vergisi Muhasebe Kaydı
 239. İlginç Bir Olay!
 240. Antika Eşya Alımı
 241. Z Raporu
 242. Çalıntı Araçların Muhasebe Kaydı
 243. İthalat Kur Farkı
 244. Leasing Son Kayıt
 245. Enflasyon Düzeltmesi Dönemlerarası Ters Kayıt Sakıncalı mı?
 246. Faturalama
 247. 124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
 248. Defterler
 249. Muhasebe Kaydı Hk.
 250. Şube Açılışı Hk..