PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38

 1. Tazminat Muhasebeleştirilmesi
 2. Muhtasar Beyannamesi
 3. Kazakistan Merkezli Bir İnş. Firmasının Türkiye'de Şube Açma
 4. Kredi Kartıyla Yapılan Mal Alımlarının Muhasebeleştirilmesi!
 5. Ortak İşyeri
 6. Muhtasar Beyanname
 7. Kat Karşılığı Yapılan İnşaat
 8. Kredili Satışlar Hk.
 9. İntifa Kaldırma
 10. Basit Usul
 11. Nalbur Malzemeleri
 12. Ayran Satışı
 13. Yazarkasa Demirbaşa Atılmadan Gider Yazılabilir mi?
 14. İtfa Olmuş ATİK Nasıl İşlem Görür?
 15. Çin (Yuan) Para Birimi Kuru
 16. Araç Kiralamada Mükellef
 17. Geçici Vergi Kapaması
 18. Geçmiş Aya Ait Fatura
 19. Çevre Temizlik Vergisi
 20. Sermaye ile Borçların Nispeti
 21. İthalatta Kur
 22. Personele Tahsis Edilen Telefon (Cep Telefonu)
 23. Taşıma İrsaliyesi
 24. Şirketin Satın Aldığı İnşaat Kaydı Hk.
 25. Kaba İnşaat Satışı Hk.
 26. Kayda Alınan Emtia Karşılığı Sermayeye İlave Edilebilir mi?
 27. Bilanço Usülüne Geçiş
 28. Serbest Meslek Mükelleflerde Bilançoya Giriş
 29. Canlı Hayvan Taciri
 30. Sevk İrsaliyesi Hk.
 31. Şahıslara Ait Telefon Elektrik Fatura Bedelleri İşlenmesi
 32. Yatırım Fonlarında Vergi Uygulaması Değişti!
 33. Trafik Cezası
 34. Gider Pusulası Düzenleme Hususunda Yıllık Sınır?
 35. Promosyon Olarak Satılan Malın Muhasebeleştirilmesi
 36. Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacak
 37. Şirketten, Şirketin Araba Kiralaması
 38. Bina Şirket Adına Buraya Yapılan Harcamalar Gider Olur mu?
 39. Ortaklık Hk.
 40. Sermaye Artışı Banka Zorunluluğu
 41. Vergi Ceza İhbarnamesi
 42. Mali Tatil
 43. Yanlış Verilen Geçici Beyannamesi Hk.
 44. Unutulan Banka Kayıtları
 45. Şubenin Vergi Levhası Tasdiki
 46. Otobüs İşletmesi
 47. Araç Kiralamada Amortisman
 48. Finansal Kiralama Hk. İki Soru
 49. Yeni Yazar Kasa
 50. Dernekler Ba-Bs Formu Verir mi ?
 51. Resmi Defter Yoksa?
 52. Aktife Alınmamış Araç Hakkında?
 53. Beyanname Hk.
 54. 120 ve 320 Hesaplarda Kalan Bakiyelerin Temizlenmesi
 55. İş Terk İşlemleri
 56. Gider Hakkında
 57. Özelge Talebi
 58. Müstahsilin Satış Haddi
 59. Yapı Koop. Ba Bs Verilecek mi ?
 60. Muhtasar Dosya Açılması Hk.
 61. Ba -Bs Formlarının En Son Verilme Zamanı....
 62. Binek Oto Benzin ve Motorin Giderleri Hk..
 63. Kamu Kurumları B Formuna Yazılacak mı?
 64. Vergi Mükellefi Olmayanlar B Formuna Eklenecek mi?
 65. B Formları
 66. Ba Bs Formu Mutabakatsızlık
 67. Ba Bs Hk.
 68. B Formları
 69. Vuk Madde 371
 70. Matrahsız Beyan, Defter Tasdiki ve Takdire Sevk
 71. Gayrimenkul Satış Kazancı Kurumlar Vergisi İstisnası
 72. B Formu
 73. Ba Bs Formunda Haddi Aşmayan İadeler
 74. Leasing'li Alım
 75. Ba Bs Hk.
 76. Ba Bs Formu Hk.
 77. Leasing Alımları
 78. Yatırım İndirimi Hakkında
 79. Hasar Bedeli Faturası
 80. tevsik zorunluluğu
 81. Aracın Niteliği
 82. Yazar Kasa Slipli Satış
 83. İnceleme Sonucu 100 Milyar Matrah Artırımı
 84. Akaryakıt Bayilerinde Yazar Kasa Uygulaması
 85. Akaryakıt Bayilerinde Yazar Kasa Uygulaması
 86. Akaryakıt Bayilerinde Yazar Kasa Uygulaması
 87. Limited Şirket Kuruluş Ücreti
 88. İthalatın Ödemesi
 89. Defter Sayfasının Yetmemesi Durumunda
 90. Sigorta Aracılık Şirketinde Bs Formu
 91. Kira Stopajı
 92. Ba Formu
 93. İthalat ve İhracatta TCMB Alış Kuru
 94. Kur Farkı ...
 95. Taşıt Satışı Hk.
 96. Defter Tutma
 97. AB Kalkınma Projelerinin Vergisel Boyutu
 98. Finansal Kiralama Amortisman
 99. Ba Bs Formu (İthalatla İlgili Bir Soru)
 100. Muhtelif Müşteri Çıkışları?
 101. Kredi Kartı Satışları
 102. Seyyar Pazarcılık Faaliyetinde Sevk İrsaliyesi Kullanımı
 103. Fiyat Farkı Faturası
 104. Taşıt Kredilerinin İşlenişi.?
 105. Ba ve Bs Formunda İadeler
 106. Satışın Sehven Yanlış Beyanı ve Muhasebe Kaydı
 107. 2005 de Satılan Malın 2006 da İadesinin Muhasebe Kaydı
 108. Demirbaş
 109. Yapı Denetime Ödenen Paralar...
 110. İşletme Hesabına Tabi Mükellef Finansal Kiralama İşlemi
 111. Alt Kiracı...
 112. Ba ve Bs Formları KDV Mükellefleri İçin mi?
 113. Restoranlarda Kullanılan Adisyon Fişleri
 114. Aynı Faturanın Tekrar İşlenmesi
 115. Kira Ödemesi Tahakkuku...
 116. Muhtasar Beyanname Verilmeyecek Haller
 117. 2005 Yılında İşi Terk Yapanlar Ba Bs Verecekler mi?
 118. Camiye Yapılan Bağışlar Hk.
 119. Hiç Beyanname vb. Verilmemiş..
 120. İşle Alakası Olmayanlara Bedelsiz Verilen Mallar?
 121. İhracat
 122. Bilanço Düzeltmesi Hakkında
 123. Bs Ba Formlarında Limit
 124. Kargo Fatura Matrahlarının Maliyet veya Gider Yazılması Hk.
 125. Yazar Kasa
 126. Gider Pusulası Düzenlenmesi Hakkında...
 127. Mal Alınan Firmaya Kesilen Fiyat Farkı Faturaları
 128. Yumurta Üreticiliğinde Kullanılan Tavuğun Amortismanı Hk.
 129. Geçici Vergi ve Vergi Ziya Cezası
 130. Sermaye Şirketleri Kendi Kendisinin Ortağı Olur mu?
 131. V.U.K. 235 Madde Müstahsil Makbuzu
 132. Ba- Bs Formu İndirme
 133. Vergi Mahkmesine Dilekçe Hk.?
 134. Bir Doktor Fatura Kesebilir mi ?
 135. Vergi Levhası Hk.
 136. Ba Bs Formu Hakkında
 137. Alınan Bina Hk.
 138. 331 Hesapla İlgili
 139. Bankaya Elden Yatan Paradan Sınır Var mı?
 140. Karşılıklı Anlaşarak İcrayı Kaldırmak
 141. Ba Bs Formlarında Mal Alıs İade ve Mal Satıs İade Hk.
 142. e- Defter ile İlgili Bilgi
 143. Sitelerde Tutulması Zorunlu Defter ve Kayıtlar...
 144. 570-580 Nolu Hesaplar Sadeleştirilir mi?
 145. Kaybolan Yazar Kasa Fişi Hk.
 146. Döviz Kredisi İşlemlerinde Değerleme Hakkında?
 147. Finansal Kiralama Yoluyla Alınan Araçların MTV Kaydı
 148. Kesilen Sevk İrsaliyelerini 5 Yıl Saklamalımıyız?
 149. Nakil İşlemi
 150. Ba Bs Formlarını Verme Zamanı?
 151. İşletme Defterinde Alınan Mal ve Masraf Sütunları.........
 152. KVK 12. Madde
 153. Taşıma İrsaliyesini Kimler Hangi Durumlarda Düzenler ?
 154. Faturanın İrsaliyeden Öncesi Kesilmesi Hk.
 155. İnd Kdv ile Hesaplanan Kdv
 156. Yazar Kasa Fişi 520.-YTL Üzerinde Kesilince Nasıl Düzeltilir
 157. Defter Tutma Hadleri
 158. Çocuk Bezi
 159. Şube Kapanışı ve Mal Stoku!
 160. Bina Amortisman Hesaplama Hk.
 161. Sermaye Artırımı Hk.
 162. Ba-Bs Formlarının Verilmesi Hakkında
 163. Üretim Yeri Vergi Levha Tasdiki
 164. Oto Kiralama Sözleşmesi
 165. Bs Formunda Yurt dışı Satışların Bildirimi
 166. Defter Tutma Hadleri
 167. Ortak Kantin İşletirse?
 168. Hangi Kur?
 169. Vergi Levhası Tasdik Bildirimi
 170. Özel Yoklamalar
 171. Seyyar Şahıs İşletmesi
 172. Vergi Gizliliği
 173. İşyeri Açma
 174. Seyahat Avanslarda Kayıt Düzeni Hk.
 175. Milli Piyango Haftalık Hesap Özetinin Muhasebe Kaydı
 176. Kargo Firmasıyla Mal Sevki Hk.
 177. Kira Beyanı
 178. Akaryakıt İstasyonlarına Ait Araçların Yakıt Giderleri Hk.
 179. Ökc Z Raporu Cezası
 180. Satılan Araca İlişkin Sigorta Poliçelerinin İptali Muh Kaydı
 181. Fatura Ne Zaman Bastırılmalı?
 182. İrsaliyeli Fatura Kesilmesi
 183. İthalat Gerçekleşmeden Satış
 184. Toplu Fatura Kesilmesi
 185. Form Ba - Bs
 186. Muhasebe Bürosu Devredilir!
 187. Biodizel Ft.
 188. Sevk İrsayesi Hk.
 189. Komisyon Faturası
 190. Komisyon Ft.
 191. Biodizel Faturası
 192. Biodizel Faturası
 193. Sermaye Artırımı ile İlgili Bağımlı SMMM Raporu
 194. Eksik Matrah Bildirimi
 195. Nalburda Motorsikletin Amortisi
 196. Kur Farkları
 197. Vekil Kefil midir?
 198. Sevk İrsaliyesi Hakkında
 199. Ek Mali Tablolar
 200. 8.000 YTL Üzeri Ödemeler
 201. Demirbaş Kaydı
 202. Bedelsiz Malların Kayıtları ?
 203. Motorlu Taşıtlar Vergisi Muhasebe Kaydı
 204. İlginç Bir Olay!
 205. Antika Eşya Alımı
 206. Z Raporu
 207. Çalıntı Araçların Muhasebe Kaydı
 208. İthalat Kur Farkı
 209. Leasing Son Kayıt
 210. Enflasyon Düzeltmesi Dönemlerarası Ters Kayıt Sakıncalı mı?
 211. Faturalama
 212. 124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
 213. Defterler
 214. Muhasebe Kaydı Hk.
 215. Şube Açılışı Hk..
 216. Kira Artışında Uygulanacak Enflasyon Oranı!
 217. Vergi Mevzuatı'ndaki Usulsuzluk Fiil'leri
 218. Taşıt Kredilerinde Kullanım Zamanı mı, Ödeme mi Önemli!
 219. 502 Hesabın 581 Hesapla Mahsubu .....
 220. Şirkete Ait Gider Faturaları Ödeme Şekli ve Kaydı
 221. Fiyat Farkı,Vade Farkı ve Kur Farkı Faturaları Muh.Kaydı....
 222. Yönetim Kurulu Başkanı Seyahat Gideri
 223. Yurtdışı Sipariş Avanslarında Damga Vergisi
 224. Sigorta Acentesi!
 225. Akaryakıt Pompalarında Yazar Kasa ve Vadeli Satış
 226. Gider mi Demirbaş mı?
 227. Kredi Faizleri Giderleştirilmesi
 228. Serbest Meslek Makbuzu İçin İade Faturası
 229. Hizmet Bedeli Olarak Kesilen Fatura
 230. Pert Araç
 231. Petrol İstasyonları Hk.(Yazar Kasa)
 232. Merkez ve Şube İşlemleri!
 233. Mal Satışında Üst Sınır Var mı?!
 234. Mükellefin Başka Bir Komşu İlde Adi Ort. Şekl.İşyeri Açılışı
 235. Muhtasarın Geç Verilmesi
 236. Çalınan Mallar
 237. Aynı Ay İçinde Düzenlenen Faturalar ...
 238. Demirbaş Yeniden Değerleme
 239. Nakliyeci İşe Başlaması
 240. Tapu da Ödenen Harçlar Gidere İşlenir mi?
 241. Vergi Kaçırma ve Cezaları
 242. İrsaliye Ve İrs.Faturada Düzenleme Saati
 243. Yatırım İndirimi!
 244. Şube Kapanış
 245. Ünvanda Türkiye Kelimesi Belirtilmesi
 246. Şahıs Hesaplarda Fon Geliri
 247. Sigorta Poliçelerinin Muhasebeleştirilmesi
 248. Sabit Kıymetler Hk.
 249. İhraç Kayıtlı Satışın Muhasebeleştirilmesi
 250. Yoklama Hakkında