PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38

 1. Çevre Temizlik Vergisi
 2. Sermaye ile Borçların Nispeti
 3. İthalatta Kur
 4. Personele Tahsis Edilen Telefon (Cep Telefonu)
 5. Taşıma İrsaliyesi
 6. Şirketin Satın Aldığı İnşaat Kaydı Hk.
 7. Kaba İnşaat Satışı Hk.
 8. Kayda Alınan Emtia Karşılığı Sermayeye İlave Edilebilir mi?
 9. Bilanço Usülüne Geçiş
 10. Serbest Meslek Mükelleflerde Bilançoya Giriş
 11. Canlı Hayvan Taciri
 12. Sevk İrsaliyesi Hk.
 13. Şahıslara Ait Telefon Elektrik Fatura Bedelleri İşlenmesi
 14. Yatırım Fonlarında Vergi Uygulaması Değişti!
 15. Trafik Cezası
 16. Gider Pusulası Düzenleme Hususunda Yıllık Sınır?
 17. Promosyon Olarak Satılan Malın Muhasebeleştirilmesi
 18. Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacak
 19. Şirketten, Şirketin Araba Kiralaması
 20. Bina Şirket Adına Buraya Yapılan Harcamalar Gider Olur mu?
 21. Ortaklık Hk.
 22. Sermaye Artışı Banka Zorunluluğu
 23. Vergi Ceza İhbarnamesi
 24. Mali Tatil
 25. Yanlış Verilen Geçici Beyannamesi Hk.
 26. Unutulan Banka Kayıtları
 27. Şubenin Vergi Levhası Tasdiki
 28. Otobüs İşletmesi
 29. Araç Kiralamada Amortisman
 30. Finansal Kiralama Hk. İki Soru
 31. Yeni Yazar Kasa
 32. Dernekler Ba-Bs Formu Verir mi ?
 33. Resmi Defter Yoksa?
 34. Aktife Alınmamış Araç Hakkında?
 35. Beyanname Hk.
 36. 120 ve 320 Hesaplarda Kalan Bakiyelerin Temizlenmesi
 37. İş Terk İşlemleri
 38. Gider Hakkında
 39. Özelge Talebi
 40. Müstahsilin Satış Haddi
 41. Yapı Koop. Ba Bs Verilecek mi ?
 42. Muhtasar Dosya Açılması Hk.
 43. Ba -Bs Formlarının En Son Verilme Zamanı....
 44. Binek Oto Benzin ve Motorin Giderleri Hk..
 45. Kamu Kurumları B Formuna Yazılacak mı?
 46. Vergi Mükellefi Olmayanlar B Formuna Eklenecek mi?
 47. B Formları
 48. Ba Bs Formu Mutabakatsızlık
 49. Ba Bs Hk.
 50. B Formları
 51. Vuk Madde 371
 52. Matrahsız Beyan, Defter Tasdiki ve Takdire Sevk
 53. Gayrimenkul Satış Kazancı Kurumlar Vergisi İstisnası
 54. B Formu
 55. Ba Bs Formunda Haddi Aşmayan İadeler
 56. Leasing'li Alım
 57. Ba Bs Hk.
 58. Ba Bs Formu Hk.
 59. Leasing Alımları
 60. Yatırım İndirimi Hakkında
 61. Hasar Bedeli Faturası
 62. tevsik zorunluluğu
 63. Aracın Niteliği
 64. Yazar Kasa Slipli Satış
 65. İnceleme Sonucu 100 Milyar Matrah Artırımı
 66. Akaryakıt Bayilerinde Yazar Kasa Uygulaması
 67. Akaryakıt Bayilerinde Yazar Kasa Uygulaması
 68. Akaryakıt Bayilerinde Yazar Kasa Uygulaması
 69. Limited Şirket Kuruluş Ücreti
 70. İthalatın Ödemesi
 71. Defter Sayfasının Yetmemesi Durumunda
 72. Sigorta Aracılık Şirketinde Bs Formu
 73. Kira Stopajı
 74. Ba Formu
 75. İthalat ve İhracatta TCMB Alış Kuru
 76. Kur Farkı ...
 77. Taşıt Satışı Hk.
 78. Defter Tutma
 79. AB Kalkınma Projelerinin Vergisel Boyutu
 80. Finansal Kiralama Amortisman
 81. Ba Bs Formu (İthalatla İlgili Bir Soru)
 82. Muhtelif Müşteri Çıkışları?
 83. Kredi Kartı Satışları
 84. Seyyar Pazarcılık Faaliyetinde Sevk İrsaliyesi Kullanımı
 85. Fiyat Farkı Faturası
 86. Taşıt Kredilerinin İşlenişi.?
 87. Ba ve Bs Formunda İadeler
 88. Satışın Sehven Yanlış Beyanı ve Muhasebe Kaydı
 89. 2005 de Satılan Malın 2006 da İadesinin Muhasebe Kaydı
 90. Demirbaş
 91. Yapı Denetime Ödenen Paralar...
 92. İşletme Hesabına Tabi Mükellef Finansal Kiralama İşlemi
 93. Alt Kiracı...
 94. Ba ve Bs Formları KDV Mükellefleri İçin mi?
 95. Restoranlarda Kullanılan Adisyon Fişleri
 96. Aynı Faturanın Tekrar İşlenmesi
 97. Kira Ödemesi Tahakkuku...
 98. Muhtasar Beyanname Verilmeyecek Haller
 99. 2005 Yılında İşi Terk Yapanlar Ba Bs Verecekler mi?
 100. Camiye Yapılan Bağışlar Hk.
 101. Hiç Beyanname vb. Verilmemiş..
 102. İşle Alakası Olmayanlara Bedelsiz Verilen Mallar?
 103. İhracat
 104. Bilanço Düzeltmesi Hakkında
 105. Bs Ba Formlarında Limit
 106. Kargo Fatura Matrahlarının Maliyet veya Gider Yazılması Hk.
 107. Yazar Kasa
 108. Gider Pusulası Düzenlenmesi Hakkında...
 109. Mal Alınan Firmaya Kesilen Fiyat Farkı Faturaları
 110. Yumurta Üreticiliğinde Kullanılan Tavuğun Amortismanı Hk.
 111. Geçici Vergi ve Vergi Ziya Cezası
 112. Sermaye Şirketleri Kendi Kendisinin Ortağı Olur mu?
 113. V.U.K. 235 Madde Müstahsil Makbuzu
 114. Ba- Bs Formu İndirme
 115. Vergi Mahkmesine Dilekçe Hk.?
 116. Bir Doktor Fatura Kesebilir mi ?
 117. Vergi Levhası Hk.
 118. Ba Bs Formu Hakkında
 119. Alınan Bina Hk.
 120. 331 Hesapla İlgili
 121. Bankaya Elden Yatan Paradan Sınır Var mı?
 122. Karşılıklı Anlaşarak İcrayı Kaldırmak
 123. Ba Bs Formlarında Mal Alıs İade ve Mal Satıs İade Hk.
 124. e- Defter ile İlgili Bilgi
 125. Sitelerde Tutulması Zorunlu Defter ve Kayıtlar...
 126. 570-580 Nolu Hesaplar Sadeleştirilir mi?
 127. Kaybolan Yazar Kasa Fişi Hk.
 128. Döviz Kredisi İşlemlerinde Değerleme Hakkında?
 129. Finansal Kiralama Yoluyla Alınan Araçların MTV Kaydı
 130. Kesilen Sevk İrsaliyelerini 5 Yıl Saklamalımıyız?
 131. Nakil İşlemi
 132. Ba Bs Formlarını Verme Zamanı?
 133. İşletme Defterinde Alınan Mal ve Masraf Sütunları.........
 134. KVK 12. Madde
 135. Taşıma İrsaliyesini Kimler Hangi Durumlarda Düzenler ?
 136. Faturanın İrsaliyeden Öncesi Kesilmesi Hk.
 137. İnd Kdv ile Hesaplanan Kdv
 138. Yazar Kasa Fişi 520.-YTL Üzerinde Kesilince Nasıl Düzeltilir
 139. Defter Tutma Hadleri
 140. Çocuk Bezi
 141. Şube Kapanışı ve Mal Stoku!
 142. Bina Amortisman Hesaplama Hk.
 143. Sermaye Artırımı Hk.
 144. Ba-Bs Formlarının Verilmesi Hakkında
 145. Üretim Yeri Vergi Levha Tasdiki
 146. Oto Kiralama Sözleşmesi
 147. Bs Formunda Yurt dışı Satışların Bildirimi
 148. Defter Tutma Hadleri
 149. Ortak Kantin İşletirse?
 150. Hangi Kur?
 151. Vergi Levhası Tasdik Bildirimi
 152. Özel Yoklamalar
 153. Seyyar Şahıs İşletmesi
 154. Vergi Gizliliği
 155. İşyeri Açma
 156. Seyahat Avanslarda Kayıt Düzeni Hk.
 157. Milli Piyango Haftalık Hesap Özetinin Muhasebe Kaydı
 158. Kargo Firmasıyla Mal Sevki Hk.
 159. Kira Beyanı
 160. Akaryakıt İstasyonlarına Ait Araçların Yakıt Giderleri Hk.
 161. Ökc Z Raporu Cezası
 162. Satılan Araca İlişkin Sigorta Poliçelerinin İptali Muh Kaydı
 163. Fatura Ne Zaman Bastırılmalı?
 164. İrsaliyeli Fatura Kesilmesi
 165. İthalat Gerçekleşmeden Satış
 166. Toplu Fatura Kesilmesi
 167. Form Ba - Bs
 168. Muhasebe Bürosu Devredilir!
 169. Biodizel Ft.
 170. Sevk İrsayesi Hk.
 171. Komisyon Faturası
 172. Komisyon Ft.
 173. Biodizel Faturası
 174. Biodizel Faturası
 175. Sermaye Artırımı ile İlgili Bağımlı SMMM Raporu
 176. Eksik Matrah Bildirimi
 177. Nalburda Motorsikletin Amortisi
 178. Kur Farkları
 179. Vekil Kefil midir?
 180. Sevk İrsaliyesi Hakkında
 181. Ek Mali Tablolar
 182. 8.000 YTL Üzeri Ödemeler
 183. Demirbaş Kaydı
 184. Bedelsiz Malların Kayıtları ?
 185. Motorlu Taşıtlar Vergisi Muhasebe Kaydı
 186. İlginç Bir Olay!
 187. Antika Eşya Alımı
 188. Z Raporu
 189. Çalıntı Araçların Muhasebe Kaydı
 190. İthalat Kur Farkı
 191. Leasing Son Kayıt
 192. Enflasyon Düzeltmesi Dönemlerarası Ters Kayıt Sakıncalı mı?
 193. Faturalama
 194. 124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
 195. Defterler
 196. Muhasebe Kaydı Hk.
 197. Şube Açılışı Hk..
 198. Kira Artışında Uygulanacak Enflasyon Oranı!
 199. Vergi Mevzuatı'ndaki Usulsuzluk Fiil'leri
 200. Taşıt Kredilerinde Kullanım Zamanı mı, Ödeme mi Önemli!
 201. 502 Hesabın 581 Hesapla Mahsubu .....
 202. Şirkete Ait Gider Faturaları Ödeme Şekli ve Kaydı
 203. Fiyat Farkı,Vade Farkı ve Kur Farkı Faturaları Muh.Kaydı....
 204. Yönetim Kurulu Başkanı Seyahat Gideri
 205. Yurtdışı Sipariş Avanslarında Damga Vergisi
 206. Sigorta Acentesi!
 207. Akaryakıt Pompalarında Yazar Kasa ve Vadeli Satış
 208. Gider mi Demirbaş mı?
 209. Kredi Faizleri Giderleştirilmesi
 210. Serbest Meslek Makbuzu İçin İade Faturası
 211. Hizmet Bedeli Olarak Kesilen Fatura
 212. Pert Araç
 213. Petrol İstasyonları Hk.(Yazar Kasa)
 214. Merkez ve Şube İşlemleri!
 215. Mal Satışında Üst Sınır Var mı?!
 216. Mükellefin Başka Bir Komşu İlde Adi Ort. Şekl.İşyeri Açılışı
 217. Muhtasarın Geç Verilmesi
 218. Çalınan Mallar
 219. Aynı Ay İçinde Düzenlenen Faturalar ...
 220. Demirbaş Yeniden Değerleme
 221. Nakliyeci İşe Başlaması
 222. Tapu da Ödenen Harçlar Gidere İşlenir mi?
 223. Vergi Kaçırma ve Cezaları
 224. İrsaliye Ve İrs.Faturada Düzenleme Saati
 225. Yatırım İndirimi!
 226. Şube Kapanış
 227. Ünvanda Türkiye Kelimesi Belirtilmesi
 228. Şahıs Hesaplarda Fon Geliri
 229. Sigorta Poliçelerinin Muhasebeleştirilmesi
 230. Sabit Kıymetler Hk.
 231. İhraç Kayıtlı Satışın Muhasebeleştirilmesi
 232. Yoklama Hakkında
 233. Yabancı Çekler
 234. Aylık Muhtasara Dönmek
 235. Muhtasar Beyanname de Hata?
 236. Kur Farkları
 237. Verilen Çekler Hakkında
 238. İhzarat Bedeli Ne Anlama Gelmektedir?
 239. Çalınan Demirbaşların Polis Raporu ile Gider Yazılabilir mi?
 240. Fatura Adresi
 241. İntaç Tarihindeki Kur mu, Bir Önceki Günün Kur'u mu :(
 242. Köydeki Benzinci Pompasına Ökc Taktıracak mı?
 243. Bedelsiz Kesilecek Fatura
 244. Kazalı (Perte Ayrılan ) Aracın Satış İşlemleri
 245. YMM Raporuyla KDV İade Alacağı Hk.
 246. İşletme Hesabına Göre Defter Tutan Tücca. Finansal Kiralama
 247. Kuruluş Örg.Gid.
 248. Özel Maliyetler
 249. Gider Pusulası
 250. Fason İşletmelerine Sevkte Usul