PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37

 1. İrsaliye
 2. Akaryakıt Fişi Sınırı
 3. Defter Tutma Şekli
 4. Alınan Makine...
 5. Ek İş
 6. Kredi Kartı ile Yapılan Satışların Muhasebeleştirilmesi
 7. Yurtdışına Yapılan Hizmetlerin Faturalandırılması
 8. Sermaye Azaltımı Muhasebe Kaydı
 9. Şirket Müdürlerinin Yiyecek İçecek Harcamaları
 10. Harcırah
 11. Aylık Muhtasar Hakkında
 12. İlk Fatura Basımında Süre Önemli midir?
 13. Aracılık İşlemlerinde Bankaya Gelen Para
 14. Genel Üretim Giderleri İadesi
 15. Beyannamenin İnternetten Verilmesi İle İlgili
 16. Perakende Satış Fişi Gider Belgesi Olarak Kabul Edilir mi?
 17. İrsaliye
 18. Adisyon?
 19. 7/A ve 7/B Seçeneği
 20. Sigorta Poliçesinde Sigortalı ve Sigorta Ettiren?
 21. Araç Satışı
 22. masraf paylaşım faturası
 23. Vakıftan Kiralanan İşyeri Hakkında?
 24. SSK Tarafından Yapılan Komisyon Kesintisi
 25. Yazar Kasa
 26. Leasing Yöntemiyle Bilgisayar Alımı
 27. İnşaatlar Hk.
 28. Geçici Vergi Hakkında
 29. Gelecek Aylar-Yıllar Ayrımı
 30. Kargo Faturaları
 31. Serbest Meslek Makbuzu ile İade işlemi
 32. Şube/İrtibat Bürosu Açılışının Vergi Dairesine Bildirimi?
 33. Yazar Kasaya Gerek Var Mı?
 34. Firmalarda Fire ve Zayi İşleyişi
 35. faturalar hakkında
 36. Kalkınma Kooperatifi Hk.
 37. Satış Yapılıp Yapılamayacağı Hk.
 38. İhracat Kur Farklarının Muhasebelestirilmesi Hakkında Bilgi
 39. Basit Usulde Kullanılacak Belgeler
 40. Yeniden Değerleme....
 41. Vergi Gecikme Zammı
 42. Otopark Makbuzu/Fişi Gider Olarak Yazılabilir mi?
 43. Beyanname İmza Zorunluluğuna Uyulmaması
 44. Kur Farkı Faturası
 45. Geçmiş Döneme Ait Yıllık İzin Ücretinin Ödenmesi
 46. Fatura İle İlgili
 47. fatura
 48. demirbaş yazmalımıyız
 49. Teşvik Primi Hk.
 50. Promosyon Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi
 51. basit usül sevk irsaliyesi
 52. Kasa Haddi
 53. Kasadan Yapılan Ödemelerde Kullanılacak Evrak
 54. kat karşılığı verilen arsa
 55. sigorta acentelerinin poslu satışları?
 56. Eczanelerin Bağ-Kur'a Düzenlemiş Oldukları Fatura Hk.
 57. basit usulde iken başka işle iştigal
 58. sadece banka cüzdanı veya eksterisine göre kayıt yapılırmı
 59. Ltd.Şirket Şube Sermayesi
 60. bireysel emeklilik sistemi
 61. Gider Pusulası hk.
 62. Yeni açılan LTD. şirket için ilk yoklama
 63. 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe
 64. Program Alışının Tekdüzen'e Kaydı
 65. kooperatife alının arsa
 66. Kamyoneti kayıtlarına nasıl alabilir ?
 67. defter tasik yeri hakkında
 68. Web Sayfası Tarasım Bedeli ?
 69. Yeni şirket kurulumunda demirbaş alınırken fatura
 70. kdv tahakkuku
 71. Sürat Teknesi Alımı Hk
 72. Bağkur Muhasebe Kaydı
 73. şube açılışında izlenecek yollar?
 74. Yevmiye Defteri Çekimi
 75. nakilde defter tasdik
 76. kredi faizleri ve kur farkları
 77. biçer döver alımı
 78. Kredi Kartları İle İlgili Yazıya Cevap Vermek Zorundamıyız?
 79. 153 nolu hesapla ilgili bir soru?
 80. 740,760,150 hs.hakkında
 81. irsaliye kayıp edildi
 82. Tescil Tarihi mi Yoksa Fatura Tarihi mi ?
 83. sözleşmede damga vergisi
 84. vergi levhası
 85. döviz cinsinden bir mal alım sözleşmesi
 86. şube açılışı için yapılan giderlerin muhasebeleştirilmesi
 87. şube' ye ait vergi levhalarının tastiği hk.
 88. binek otomobil satışı hk.
 89. Maliye Müfettişinin Tutanağı ve Düzeltmesi
 90. Yıllara sari inşaat
 91. sermaye ödemesi
 92. Ek Beyan Hk.
 93. Kredi Kartı ile yapılan işlemler
 94. Mükellefimin kiraya vermiş olduğu işyeri hakkında?
 95. yıl ortasında mükelef alma...
 96. gerçek usul g.v. mükellefinin zirai kazancı
 97. Geçici Taşınma (işyeri)
 98. adres ve vergi dairesi değişikliği
 99. Döviz ile Finansal Kiralama
 100. Ortaklara Borçlar ve Sermaye Ol. Farklarının Sermaye Eklenmesi
 101. Vergi Levhası hakkında
 102. Yazar Kasa
 103. hesap kodu
 104. Fason işçilik için muhasebe kayıdı nasıl yapılır
 105. Yıllık Kira tahakkuku hakkında ?
 106. Kira sözleşmelerinde damga vergisi?
 107. Banka Teminat Mektubu Ve Teminat Amaçlı Alınan Senetler
 108. G.V. Mükellefinin Kooperatife Müdür Olması
 109. işletme hesabı defteri
 110. demirbaşta kayıtlı olan binanın bakım onr.hakkında
 111. MTV Kamyonet Vergisi
 112. İthal Edilen Malın Garanti Kapsamında İadesi
 113. adres değişikliği
 114. sigortalı çalışanın mükellefiyet kaydı?
 115. dönem başı kaydı
 116. başka il de belge basımı
 117. Demirbaş Sınırı
 118. kuyumcularda enflasyon muhasebesi
 119. şahıs işletmesinin kapanması
 120. Biodizel Makine
 121. cezaevinde iken vergi kaydı açılırmı
 122. İçeceklerde Depozito & Sayısal loto
 123. Fatura Edilmeyen Taşıt Satışı
 124. inşaatlarda ssk hakkında
 125. Vergi Levhası Tasdiği
 126. binek araba amortismanı
 127. ödenmemiş geçmiş trhli y.dışı hizmet fat.kayda alınmalı mı?
 128. yabancı ortaklık hk.
 129. İrsaliye, İrsaliyeli Fatura ile kapanabilir Mİ?
 130. Araç Satışının Beyanı....
 131. İnternetten Süresinden Sonra Beyanname Verilmesi Hk
 132. benzin istasyonları
 133. 0 bedelle alınan atık akü...
 134. Bilgisayar Sistem Kurulum Bedeli ?
 135. DEmirbaş
 136. Grup şirketlerinin kasalarından para transferi yapmaları hk.
 137. Araç kiralama işi hk.
 138. damga vergisi hk.
 139. Şubeye ait muhtasar beyanname(acil)
 140. sigorta poliçesi
 141. stok takibi ve hesap planı ile ilgili soru?
 142. Nakliye Şirketi..
 143. Duvar Panosu
 144. defter çekimi
 145. V.U.K. Madde:177
 146. 152 ve 731 nolu hs.
 147. yeni iş yeri açarken
 148. yeniden değerleme
 149. bankadan çalınan paralar
 150. E-Beyanda hata(acil)
 151. Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan k/z
 152. gerçek usulden götürüye geçiş hk.
 153. 371 ile verilen beyanname
 154. atik satışı
 155. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Geç Verilmesinin Cezası ?
 156. Alt Hesap Kullanımı Zorunlu mu?
 157. matbaada basılan belgeler
 158. kayıp fatura vergi dairesince nasıl iptal olacak
 159. Şirketin faaliyetine ara vermesi
 160. Vergi Levhası Matrah Hakkında
 161. Sermaye Artırımı...
 162. vergi levhası
 163. Kar dağıtımı-Sevk irsaliyesi
 164. Kardan İndirilmeyen İşçilik Gideri
 165. Şube Vergi Levhası
 166. sevk irsaliyesi
 167. 5084 ve 5350 ye Göre Yevmiye Kaydı
 168. kar dağıtım tablosu
 169. Kasko Bedelinin Altında Fatura Kesme
 170. ÖTV li fatura kesiminin muhasebeleştirilmesi
 171. taşıma irsaliyesi
 172. İhracatçıya Gönderilen Arızalı Ürün
 173. sigorta tali bayiileri
 174. Akaryakıt istasyonlarında kesilen fişler hakkında
 175. kira stopajı hk
 176. Amortisman Uygulamaları
 177. Adi ortaklıktan çıkma
 178. yıl sonu işlemi
 179. 180 deki giderlerin dönem giderlerine yansıtılması
 180. Şirket Aktifinde Kayıtlı Olan Tarlanın Kiralanmasında Bedel?
 181. finansal kiralama devir konusu
 182. ÖTV oranlarındaki artış
 183. perakende satış fişi ve fatura farkı???
 184. İddaa Bayinin muhasebe kayıtları
 185. özel inşaatlarda kullanılan hesaplar
 186. işletmeye kayıtlı araç hakkında...
 187. İhracat Faturalarında Matrahın Tespiti
 188. 01/2005-12/2005 dönemine ilişkin beyanname
 189. Dipnot Zorunlumu
 190. kuyumcularda enflasyon düzeltmesi
 191. ayrılamayan amortisman tutarı ne olacak?
 192. Fason alınan hizmet faturasının iadesi hakkında
 193. 570 ve 590 hesaplar
 194. Vergi dairesi şube açılışı
 195. Yazar kasa
 196. Limited Şirket Ortağı
 197. Şirketten Gerçek usüle
 198. e beyannamede, beyannameye ait damga v. si hk
 199. 340 alınan sipariş avansları
 200. 340 alınan sipariş avansları
 201. taşıt kiralama
 202. taşıt kiralama
 203. taşıt kiralama
 204. Satış Mağazası
 205. Proforma Fatura
 206. Akaryakıt İstasyonları Hakkında
 207. Bilanço Esasına Göre Defter Tutmak
 208. Ba Bs Formu Cezaları
 209. İnternetten Beyanname Verme.
 210. Prefabrik Satış Büfesi
 211. Makina İthalatı
 212. Vergi Ziyaının Cezasının Yeni Yüzü
 213. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Değerini Arttırma
 214. E-Beyanname
 215. Ortaklara Olan Borçlar Hs.
 216. Şirket Aktifine Kayıtlı Aracın Belediyeye Verilmesi-Bağış
 217. Tevsik Zorunluluğu
 218. İşyeri Kapanışı ve Mükellefiyet Kaydı
 219. İşçilerin Kalması İçin Tutulan Dairenin Giderleri ve Tescili
 220. Vergi Dairesinden Defter İnceleme
 221. Adi Ortaklıkta Ortaklardan Birine Fatura Düzenlenmesi
 222. Hisse Senetleri
 223. Vergi Levhası Tasdiki
 224. Vergi Levhası Tasdiki
 225. Tevkifat hk.
 226. tevkifat hk.
 227. Dövizli Satışlar !!!
 228. Zirai Kazanç..
 229. Araç Kiralama Hk.
 230. araç kiralama hk.
 231. Kayıt Zamanı
 232. Fatura Kesme Süresi (acil)
 233. İŞYERİ KİRALAMA
 234. Yevmiye Defteri
 235. 257 birikmiş amortisman
 236. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
 237. Defter Tasdikinin Süresi İçinde Yapılmaması
 238. B Formunda Vergi Cezası
 239. Gayri Faal Olan Şirketin Devri
 240. Rızai Kar Göstermek İsteyen Mükellef.
 241. İŞE BAŞLAMA
 242. Kira Kontratı Hk..
 243. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Hakkında
 244. Düzeltme Beyannemelerine Ceza Kesilmesi
 245. Sevk irsaliyesi 2
 246. Cari Hesaba Karşılık Kredi Kartı ile Tahsilat
 247. Usulsüzlük Cezası
 248. Araç Kiralaması
 249. 2006 Yılı İnşaat Metrekare Maliyetleri
 250. Gerçek Usulde Vergi Mükellefine Müstahsil Kesilmesi