PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37

 1. Geçmiş Yıla Ait Nakit Ödeme
 2. Defter Tastiki Hk.
 3. Sermaye Artırımı
 4. Kapanış Halinde B Formu
 5. Bankaların Opsiyon Tanıması ve Muhasebe Kaydı
 6. Leasing Sözleşmesi ile ilgili işlemler
 7. Akaryakıt İstasyonları Hk.
 8. Gecikme Faizine Fatura Kesilmesi
 9. Finansal Kiralama
 10. B Formları Hakkında
 11. Mükellefiyet Tarihinden Önce Alınan Taşıtların Durumu
 12. Ortaklar Pay Defterinin Doldurulması Hk.
 13. Yapı Koop. Oda Kiralamak ve Muafiyetler
 14. Yazılan Yevmiye Defterinin Yeniden Yazılması
 15. Vergi Levhası Tasdiki
 16. Vergi Levhası Tasdik-Kooperatif
 17. Yazar Kasa Fişi ile Satışlarda Malın Sevki Hakkında...
 18. Faturalarda İmza ve Kaşe
 19. Taksitlendirilen SSK Borçlarının Muh.Kaydı
 20. Yeniden İşe Başlayan İşletme
 21. Bilişim Hizmet Bedeli ?
 22. İrsaliye
 23. Akaryakıt Fişi Sınırı
 24. Defter Tutma Şekli
 25. Alınan Makine...
 26. Ek İş
 27. Kredi Kartı ile Yapılan Satışların Muhasebeleştirilmesi
 28. Yurtdışına Yapılan Hizmetlerin Faturalandırılması
 29. Sermaye Azaltımı Muhasebe Kaydı
 30. Şirket Müdürlerinin Yiyecek İçecek Harcamaları
 31. Harcırah
 32. Aylık Muhtasar Hakkında
 33. İlk Fatura Basımında Süre Önemli midir?
 34. Aracılık İşlemlerinde Bankaya Gelen Para
 35. Genel Üretim Giderleri İadesi
 36. Beyannamenin İnternetten Verilmesi İle İlgili
 37. Perakende Satış Fişi Gider Belgesi Olarak Kabul Edilir mi?
 38. İrsaliye
 39. Adisyon?
 40. 7/A ve 7/B Seçeneği
 41. Sigorta Poliçesinde Sigortalı ve Sigorta Ettiren?
 42. Araç Satışı
 43. masraf paylaşım faturası
 44. Vakıftan Kiralanan İşyeri Hakkında?
 45. SSK Tarafından Yapılan Komisyon Kesintisi
 46. Yazar Kasa
 47. Leasing Yöntemiyle Bilgisayar Alımı
 48. İnşaatlar Hk.
 49. Geçici Vergi Hakkında
 50. Gelecek Aylar-Yıllar Ayrımı
 51. Kargo Faturaları
 52. Serbest Meslek Makbuzu ile İade işlemi
 53. Şube/İrtibat Bürosu Açılışının Vergi Dairesine Bildirimi?
 54. Yazar Kasaya Gerek Var Mı?
 55. Firmalarda Fire ve Zayi İşleyişi
 56. faturalar hakkında
 57. Kalkınma Kooperatifi Hk.
 58. Satış Yapılıp Yapılamayacağı Hk.
 59. İhracat Kur Farklarının Muhasebelestirilmesi Hakkında Bilgi
 60. Basit Usulde Kullanılacak Belgeler
 61. Yeniden Değerleme....
 62. Vergi Gecikme Zammı
 63. Otopark Makbuzu/Fişi Gider Olarak Yazılabilir mi?
 64. Beyanname İmza Zorunluluğuna Uyulmaması
 65. Kur Farkı Faturası
 66. Geçmiş Döneme Ait Yıllık İzin Ücretinin Ödenmesi
 67. Fatura İle İlgili
 68. fatura
 69. demirbaş yazmalımıyız
 70. Teşvik Primi Hk.
 71. Promosyon Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi
 72. basit usül sevk irsaliyesi
 73. Kasa Haddi
 74. Kasadan Yapılan Ödemelerde Kullanılacak Evrak
 75. kat karşılığı verilen arsa
 76. sigorta acentelerinin poslu satışları?
 77. Eczanelerin Bağ-Kur'a Düzenlemiş Oldukları Fatura Hk.
 78. basit usulde iken başka işle iştigal
 79. sadece banka cüzdanı veya eksterisine göre kayıt yapılırmı
 80. Ltd.Şirket Şube Sermayesi
 81. bireysel emeklilik sistemi
 82. Gider Pusulası hk.
 83. Yeni açılan LTD. şirket için ilk yoklama
 84. 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe
 85. Program Alışının Tekdüzen'e Kaydı
 86. kooperatife alının arsa
 87. Kamyoneti kayıtlarına nasıl alabilir ?
 88. defter tasik yeri hakkında
 89. Web Sayfası Tarasım Bedeli ?
 90. Yeni şirket kurulumunda demirbaş alınırken fatura
 91. kdv tahakkuku
 92. Sürat Teknesi Alımı Hk
 93. Bağkur Muhasebe Kaydı
 94. şube açılışında izlenecek yollar?
 95. Yevmiye Defteri Çekimi
 96. nakilde defter tasdik
 97. kredi faizleri ve kur farkları
 98. biçer döver alımı
 99. Kredi Kartları İle İlgili Yazıya Cevap Vermek Zorundamıyız?
 100. 153 nolu hesapla ilgili bir soru?
 101. 740,760,150 hs.hakkında
 102. irsaliye kayıp edildi
 103. Tescil Tarihi mi Yoksa Fatura Tarihi mi ?
 104. sözleşmede damga vergisi
 105. vergi levhası
 106. döviz cinsinden bir mal alım sözleşmesi
 107. şube açılışı için yapılan giderlerin muhasebeleştirilmesi
 108. şube' ye ait vergi levhalarının tastiği hk.
 109. binek otomobil satışı hk.
 110. Maliye Müfettişinin Tutanağı ve Düzeltmesi
 111. Yıllara sari inşaat
 112. sermaye ödemesi
 113. Ek Beyan Hk.
 114. Kredi Kartı ile yapılan işlemler
 115. Mükellefimin kiraya vermiş olduğu işyeri hakkında?
 116. yıl ortasında mükelef alma...
 117. gerçek usul g.v. mükellefinin zirai kazancı
 118. Geçici Taşınma (işyeri)
 119. adres ve vergi dairesi değişikliği
 120. Döviz ile Finansal Kiralama
 121. Ortaklara Borçlar ve Sermaye Ol. Farklarının Sermaye Eklenmesi
 122. Vergi Levhası hakkında
 123. Yazar Kasa
 124. hesap kodu
 125. Fason işçilik için muhasebe kayıdı nasıl yapılır
 126. Yıllık Kira tahakkuku hakkında ?
 127. Kira sözleşmelerinde damga vergisi?
 128. Banka Teminat Mektubu Ve Teminat Amaçlı Alınan Senetler
 129. G.V. Mükellefinin Kooperatife Müdür Olması
 130. işletme hesabı defteri
 131. demirbaşta kayıtlı olan binanın bakım onr.hakkında
 132. MTV Kamyonet Vergisi
 133. İthal Edilen Malın Garanti Kapsamında İadesi
 134. adres değişikliği
 135. sigortalı çalışanın mükellefiyet kaydı?
 136. dönem başı kaydı
 137. başka il de belge basımı
 138. Demirbaş Sınırı
 139. kuyumcularda enflasyon muhasebesi
 140. şahıs işletmesinin kapanması
 141. Biodizel Makine
 142. cezaevinde iken vergi kaydı açılırmı
 143. İçeceklerde Depozito & Sayısal loto
 144. Fatura Edilmeyen Taşıt Satışı
 145. inşaatlarda ssk hakkında
 146. Vergi Levhası Tasdiği
 147. binek araba amortismanı
 148. ödenmemiş geçmiş trhli y.dışı hizmet fat.kayda alınmalı mı?
 149. yabancı ortaklık hk.
 150. İrsaliye, İrsaliyeli Fatura ile kapanabilir Mİ?
 151. Araç Satışının Beyanı....
 152. İnternetten Süresinden Sonra Beyanname Verilmesi Hk
 153. benzin istasyonları
 154. 0 bedelle alınan atık akü...
 155. Bilgisayar Sistem Kurulum Bedeli ?
 156. DEmirbaş
 157. Grup şirketlerinin kasalarından para transferi yapmaları hk.
 158. Araç kiralama işi hk.
 159. damga vergisi hk.
 160. Şubeye ait muhtasar beyanname(acil)
 161. sigorta poliçesi
 162. stok takibi ve hesap planı ile ilgili soru?
 163. Nakliye Şirketi..
 164. Duvar Panosu
 165. defter çekimi
 166. V.U.K. Madde:177
 167. 152 ve 731 nolu hs.
 168. yeni iş yeri açarken
 169. yeniden değerleme
 170. bankadan çalınan paralar
 171. E-Beyanda hata(acil)
 172. Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan k/z
 173. gerçek usulden götürüye geçiş hk.
 174. 371 ile verilen beyanname
 175. atik satışı
 176. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Geç Verilmesinin Cezası ?
 177. Alt Hesap Kullanımı Zorunlu mu?
 178. matbaada basılan belgeler
 179. kayıp fatura vergi dairesince nasıl iptal olacak
 180. Şirketin faaliyetine ara vermesi
 181. Vergi Levhası Matrah Hakkında
 182. Sermaye Artırımı...
 183. vergi levhası
 184. Kar dağıtımı-Sevk irsaliyesi
 185. Kardan İndirilmeyen İşçilik Gideri
 186. Şube Vergi Levhası
 187. sevk irsaliyesi
 188. 5084 ve 5350 ye Göre Yevmiye Kaydı
 189. kar dağıtım tablosu
 190. Kasko Bedelinin Altında Fatura Kesme
 191. ÖTV li fatura kesiminin muhasebeleştirilmesi
 192. taşıma irsaliyesi
 193. İhracatçıya Gönderilen Arızalı Ürün
 194. sigorta tali bayiileri
 195. Akaryakıt istasyonlarında kesilen fişler hakkında
 196. kira stopajı hk
 197. Amortisman Uygulamaları
 198. Adi ortaklıktan çıkma
 199. yıl sonu işlemi
 200. 180 deki giderlerin dönem giderlerine yansıtılması
 201. Şirket Aktifinde Kayıtlı Olan Tarlanın Kiralanmasında Bedel?
 202. finansal kiralama devir konusu
 203. ÖTV oranlarındaki artış
 204. perakende satış fişi ve fatura farkı???
 205. İddaa Bayinin muhasebe kayıtları
 206. özel inşaatlarda kullanılan hesaplar
 207. işletmeye kayıtlı araç hakkında...
 208. İhracat Faturalarında Matrahın Tespiti
 209. 01/2005-12/2005 dönemine ilişkin beyanname
 210. Dipnot Zorunlumu
 211. kuyumcularda enflasyon düzeltmesi
 212. ayrılamayan amortisman tutarı ne olacak?
 213. Fason alınan hizmet faturasının iadesi hakkında
 214. 570 ve 590 hesaplar
 215. Vergi dairesi şube açılışı
 216. Yazar kasa
 217. Limited Şirket Ortağı
 218. Şirketten Gerçek usüle
 219. e beyannamede, beyannameye ait damga v. si hk
 220. 340 alınan sipariş avansları
 221. 340 alınan sipariş avansları
 222. taşıt kiralama
 223. taşıt kiralama
 224. taşıt kiralama
 225. Satış Mağazası
 226. Proforma Fatura
 227. Akaryakıt İstasyonları Hakkında
 228. Bilanço Esasına Göre Defter Tutmak
 229. Ba Bs Formu Cezaları
 230. İnternetten Beyanname Verme.
 231. Prefabrik Satış Büfesi
 232. Makina İthalatı
 233. Vergi Ziyaının Cezasının Yeni Yüzü
 234. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Değerini Arttırma
 235. E-Beyanname
 236. Ortaklara Olan Borçlar Hs.
 237. Şirket Aktifine Kayıtlı Aracın Belediyeye Verilmesi-Bağış
 238. Tevsik Zorunluluğu
 239. İşyeri Kapanışı ve Mükellefiyet Kaydı
 240. İşçilerin Kalması İçin Tutulan Dairenin Giderleri ve Tescili
 241. Vergi Dairesinden Defter İnceleme
 242. Adi Ortaklıkta Ortaklardan Birine Fatura Düzenlenmesi
 243. Hisse Senetleri
 244. Vergi Levhası Tasdiki
 245. Vergi Levhası Tasdiki
 246. Tevkifat hk.
 247. tevkifat hk.
 248. Dövizli Satışlar !!!
 249. Zirai Kazanç..
 250. Araç Kiralama Hk.