PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38

 1. Sabit Kıymetler Hk.
 2. İhraç Kayıtlı Satışın Muhasebeleştirilmesi
 3. Yoklama Hakkında
 4. Yabancı Çekler
 5. Aylık Muhtasara Dönmek
 6. Muhtasar Beyanname de Hata?
 7. Kur Farkları
 8. Verilen Çekler Hakkında
 9. İhzarat Bedeli Ne Anlama Gelmektedir?
 10. Çalınan Demirbaşların Polis Raporu ile Gider Yazılabilir mi?
 11. Fatura Adresi
 12. İntaç Tarihindeki Kur mu, Bir Önceki Günün Kur'u mu :(
 13. Köydeki Benzinci Pompasına Ökc Taktıracak mı?
 14. Bedelsiz Kesilecek Fatura
 15. Kazalı (Perte Ayrılan ) Aracın Satış İşlemleri
 16. YMM Raporuyla KDV İade Alacağı Hk.
 17. İşletme Hesabına Göre Defter Tutan Tücca. Finansal Kiralama
 18. Kuruluş Örg.Gid.
 19. Özel Maliyetler
 20. Gider Pusulası
 21. Fason İşletmelerine Sevkte Usul
 22. Sevk İrsaliyesi
 23. Seyahat Giderlerinin Muhasebe Kaydı
 24. Başka Firmanın Çeklerinin Kullanılması
 25. Geçmiş Yıllar Zararları
 26. Stp Kesintisi Olmadığına Dair Dilekçe Verilmesi
 27. kredi kartı ile yapılan satışlarda muhasebe ve belge düzeni
 28. özel eğitim kurumu
 29. İthal Makina Muhasebe Kaydı
 30. banka müşteri puan kullanımı
 31. Usulsüzlük Cezası Tebliği Gecikirse.....
 32. İşlenmesi Unutulan Fatura
 33. 2 soru
 34. Yanlışlıkla ileri tarihli fatura kesildi..
 35. fiyat farkı
 36. Ticari araçlarda amortisman ?
 37. Muhtasar Beyannamede Matrah Hatası Hk.
 38. e-beyanda beyanlarınızı "yeni" hazırlamayı unutmay
 39. Net bri cevapla yevmiye kaydı?
 40. Şirketin Pazarlamada Kullandığı Araçların Vergi Levhası H.K.
 41. e beyannamede tc kimlik no zorunlu!!!
 42. Kullanması için bayiye verilen taşıtın motorlu taşıt vergisi
 43. İşletme Hesabında Araç Alımı İsme/Ünvana Farkeder mi?
 44. stopaj ödemesi
 45. 301 ve 302 hakkında bilgi?
 46. Finansal Kiralama
 47. Kaybolan Fatura Cildi
 48. Özel Maliyetler
 49. Kur Farkı
 50. Yurt Dışı Nakliye İadesi
 51. Arsa Maliyeti
 52. Aracın Yanması
 53. Düzeltme Bilançoya Ceza
 54. İşgücü KDV Tevfikatı Hakkında
 55. Yapı Koop. Muafiyet Durumu
 56. II.Dönem Geçici Vergi
 57. İrsaliyeli Faturalarda Fiili Sevk Tarihi
 58. Pişmanlık İhlali
 59. İrsaliye Hakkında
 60. Stok ?
 61. Şube Faturaların Merkezde Bulunması?
 62. Bağış ve Yardımlar
 63. Akaryakıt Pompa YK Fişleri
 64. Meslek Mensuplarının Gider Gösterebileceği Faturalar...
 65. Vade Farkı Faturası
 66. Kaynak Kull. Fonu
 67. ortağın şirketine borç
 68. Tayini Çıkan Mükellef
 69. Muhasebe Kaydı (Kontörlü Kart Satışları)
 70. Demirbaş Satışı
 71. 7/a- 7/b Konusunda Seçim Hakkı
 72. Enflasyon Düzeltmesi Hk.
 73. Yabancı Para Üzerinden Fatura Düzenlenmesi Hk.
 74. Döviz ile Alınan Araç Kredileri
 75. Geçmiş Yıla Ait Nakit Ödeme
 76. Defter Tastiki Hk.
 77. Sermaye Artırımı
 78. Kapanış Halinde B Formu
 79. Bankaların Opsiyon Tanıması ve Muhasebe Kaydı
 80. Leasing Sözleşmesi ile ilgili işlemler
 81. Akaryakıt İstasyonları Hk.
 82. Gecikme Faizine Fatura Kesilmesi
 83. Finansal Kiralama
 84. B Formları Hakkında
 85. Mükellefiyet Tarihinden Önce Alınan Taşıtların Durumu
 86. Ortaklar Pay Defterinin Doldurulması Hk.
 87. Yapı Koop. Oda Kiralamak ve Muafiyetler
 88. Yazılan Yevmiye Defterinin Yeniden Yazılması
 89. Vergi Levhası Tasdiki
 90. Vergi Levhası Tasdik-Kooperatif
 91. Yazar Kasa Fişi ile Satışlarda Malın Sevki Hakkında...
 92. Faturalarda İmza ve Kaşe
 93. Taksitlendirilen SSK Borçlarının Muh.Kaydı
 94. Yeniden İşe Başlayan İşletme
 95. Bilişim Hizmet Bedeli ?
 96. İrsaliye
 97. Akaryakıt Fişi Sınırı
 98. Defter Tutma Şekli
 99. Alınan Makine...
 100. Ek İş
 101. Kredi Kartı ile Yapılan Satışların Muhasebeleştirilmesi
 102. Yurtdışına Yapılan Hizmetlerin Faturalandırılması
 103. Sermaye Azaltımı Muhasebe Kaydı
 104. Şirket Müdürlerinin Yiyecek İçecek Harcamaları
 105. Harcırah
 106. Aylık Muhtasar Hakkında
 107. İlk Fatura Basımında Süre Önemli midir?
 108. Aracılık İşlemlerinde Bankaya Gelen Para
 109. Genel Üretim Giderleri İadesi
 110. Beyannamenin İnternetten Verilmesi İle İlgili
 111. Perakende Satış Fişi Gider Belgesi Olarak Kabul Edilir mi?
 112. İrsaliye
 113. Adisyon?
 114. 7/A ve 7/B Seçeneği
 115. Sigorta Poliçesinde Sigortalı ve Sigorta Ettiren?
 116. Araç Satışı
 117. masraf paylaşım faturası
 118. Vakıftan Kiralanan İşyeri Hakkında?
 119. SSK Tarafından Yapılan Komisyon Kesintisi
 120. Yazar Kasa
 121. Leasing Yöntemiyle Bilgisayar Alımı
 122. İnşaatlar Hk.
 123. Geçici Vergi Hakkında
 124. Gelecek Aylar-Yıllar Ayrımı
 125. Kargo Faturaları
 126. Serbest Meslek Makbuzu ile İade işlemi
 127. Şube/İrtibat Bürosu Açılışının Vergi Dairesine Bildirimi?
 128. Yazar Kasaya Gerek Var Mı?
 129. Firmalarda Fire ve Zayi İşleyişi
 130. faturalar hakkında
 131. Kalkınma Kooperatifi Hk.
 132. Satış Yapılıp Yapılamayacağı Hk.
 133. İhracat Kur Farklarının Muhasebelestirilmesi Hakkında Bilgi
 134. Basit Usulde Kullanılacak Belgeler
 135. Yeniden Değerleme....
 136. Vergi Gecikme Zammı
 137. Otopark Makbuzu/Fişi Gider Olarak Yazılabilir mi?
 138. Beyanname İmza Zorunluluğuna Uyulmaması
 139. Kur Farkı Faturası
 140. Geçmiş Döneme Ait Yıllık İzin Ücretinin Ödenmesi
 141. Fatura İle İlgili
 142. fatura
 143. demirbaş yazmalımıyız
 144. Teşvik Primi Hk.
 145. Promosyon Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi
 146. basit usül sevk irsaliyesi
 147. Kasa Haddi
 148. Kasadan Yapılan Ödemelerde Kullanılacak Evrak
 149. kat karşılığı verilen arsa
 150. sigorta acentelerinin poslu satışları?
 151. Eczanelerin Bağ-Kur'a Düzenlemiş Oldukları Fatura Hk.
 152. basit usulde iken başka işle iştigal
 153. sadece banka cüzdanı veya eksterisine göre kayıt yapılırmı
 154. Ltd.Şirket Şube Sermayesi
 155. bireysel emeklilik sistemi
 156. Gider Pusulası hk.
 157. Yeni açılan LTD. şirket için ilk yoklama
 158. 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe
 159. Program Alışının Tekdüzen'e Kaydı
 160. kooperatife alının arsa
 161. Kamyoneti kayıtlarına nasıl alabilir ?
 162. defter tasik yeri hakkında
 163. Web Sayfası Tarasım Bedeli ?
 164. Yeni şirket kurulumunda demirbaş alınırken fatura
 165. kdv tahakkuku
 166. Sürat Teknesi Alımı Hk
 167. Bağkur Muhasebe Kaydı
 168. şube açılışında izlenecek yollar?
 169. Yevmiye Defteri Çekimi
 170. nakilde defter tasdik
 171. kredi faizleri ve kur farkları
 172. biçer döver alımı
 173. Kredi Kartları İle İlgili Yazıya Cevap Vermek Zorundamıyız?
 174. 153 nolu hesapla ilgili bir soru?
 175. 740,760,150 hs.hakkında
 176. irsaliye kayıp edildi
 177. Tescil Tarihi mi Yoksa Fatura Tarihi mi ?
 178. sözleşmede damga vergisi
 179. vergi levhası
 180. döviz cinsinden bir mal alım sözleşmesi
 181. şube açılışı için yapılan giderlerin muhasebeleştirilmesi
 182. şube' ye ait vergi levhalarının tastiği hk.
 183. binek otomobil satışı hk.
 184. Maliye Müfettişinin Tutanağı ve Düzeltmesi
 185. Yıllara sari inşaat
 186. sermaye ödemesi
 187. Ek Beyan Hk.
 188. Kredi Kartı ile yapılan işlemler
 189. Mükellefimin kiraya vermiş olduğu işyeri hakkında?
 190. yıl ortasında mükelef alma...
 191. gerçek usul g.v. mükellefinin zirai kazancı
 192. Geçici Taşınma (işyeri)
 193. adres ve vergi dairesi değişikliği
 194. Döviz ile Finansal Kiralama
 195. Ortaklara Borçlar ve Sermaye Ol. Farklarının Sermaye Eklenmesi
 196. Vergi Levhası hakkında
 197. Yazar Kasa
 198. hesap kodu
 199. Fason işçilik için muhasebe kayıdı nasıl yapılır
 200. Yıllık Kira tahakkuku hakkında ?
 201. Kira sözleşmelerinde damga vergisi?
 202. Banka Teminat Mektubu Ve Teminat Amaçlı Alınan Senetler
 203. G.V. Mükellefinin Kooperatife Müdür Olması
 204. işletme hesabı defteri
 205. demirbaşta kayıtlı olan binanın bakım onr.hakkında
 206. MTV Kamyonet Vergisi
 207. İthal Edilen Malın Garanti Kapsamında İadesi
 208. adres değişikliği
 209. sigortalı çalışanın mükellefiyet kaydı?
 210. dönem başı kaydı
 211. başka il de belge basımı
 212. Demirbaş Sınırı
 213. kuyumcularda enflasyon muhasebesi
 214. şahıs işletmesinin kapanması
 215. Biodizel Makine
 216. cezaevinde iken vergi kaydı açılırmı
 217. İçeceklerde Depozito & Sayısal loto
 218. Fatura Edilmeyen Taşıt Satışı
 219. inşaatlarda ssk hakkında
 220. Vergi Levhası Tasdiği
 221. binek araba amortismanı
 222. ödenmemiş geçmiş trhli y.dışı hizmet fat.kayda alınmalı mı?
 223. yabancı ortaklık hk.
 224. İrsaliye, İrsaliyeli Fatura ile kapanabilir Mİ?
 225. Araç Satışının Beyanı....
 226. İnternetten Süresinden Sonra Beyanname Verilmesi Hk
 227. benzin istasyonları
 228. 0 bedelle alınan atık akü...
 229. Bilgisayar Sistem Kurulum Bedeli ?
 230. DEmirbaş
 231. Grup şirketlerinin kasalarından para transferi yapmaları hk.
 232. Araç kiralama işi hk.
 233. damga vergisi hk.
 234. Şubeye ait muhtasar beyanname(acil)
 235. sigorta poliçesi
 236. stok takibi ve hesap planı ile ilgili soru?
 237. Nakliye Şirketi..
 238. Duvar Panosu
 239. defter çekimi
 240. V.U.K. Madde:177
 241. 152 ve 731 nolu hs.
 242. yeni iş yeri açarken
 243. yeniden değerleme
 244. bankadan çalınan paralar
 245. E-Beyanda hata(acil)
 246. Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan k/z
 247. gerçek usulden götürüye geçiş hk.
 248. 371 ile verilen beyanname
 249. atik satışı
 250. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Geç Verilmesinin Cezası ?