PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38

 1. Alt Hesap Kullanımı Zorunlu mu?
 2. matbaada basılan belgeler
 3. kayıp fatura vergi dairesince nasıl iptal olacak
 4. Şirketin faaliyetine ara vermesi
 5. Vergi Levhası Matrah Hakkında
 6. Sermaye Artırımı...
 7. vergi levhası
 8. Kar dağıtımı-Sevk irsaliyesi
 9. Kardan İndirilmeyen İşçilik Gideri
 10. Şube Vergi Levhası
 11. sevk irsaliyesi
 12. 5084 ve 5350 ye Göre Yevmiye Kaydı
 13. kar dağıtım tablosu
 14. Kasko Bedelinin Altında Fatura Kesme
 15. ÖTV li fatura kesiminin muhasebeleştirilmesi
 16. taşıma irsaliyesi
 17. İhracatçıya Gönderilen Arızalı Ürün
 18. sigorta tali bayiileri
 19. Akaryakıt istasyonlarında kesilen fişler hakkında
 20. kira stopajı hk
 21. Amortisman Uygulamaları
 22. Adi ortaklıktan çıkma
 23. yıl sonu işlemi
 24. 180 deki giderlerin dönem giderlerine yansıtılması
 25. Şirket Aktifinde Kayıtlı Olan Tarlanın Kiralanmasında Bedel?
 26. finansal kiralama devir konusu
 27. ÖTV oranlarındaki artış
 28. perakende satış fişi ve fatura farkı???
 29. İddaa Bayinin muhasebe kayıtları
 30. özel inşaatlarda kullanılan hesaplar
 31. işletmeye kayıtlı araç hakkında...
 32. İhracat Faturalarında Matrahın Tespiti
 33. 01/2005-12/2005 dönemine ilişkin beyanname
 34. Dipnot Zorunlumu
 35. kuyumcularda enflasyon düzeltmesi
 36. ayrılamayan amortisman tutarı ne olacak?
 37. Fason alınan hizmet faturasının iadesi hakkında
 38. 570 ve 590 hesaplar
 39. Vergi dairesi şube açılışı
 40. Yazar kasa
 41. Limited Şirket Ortağı
 42. Şirketten Gerçek usüle
 43. e beyannamede, beyannameye ait damga v. si hk
 44. 340 alınan sipariş avansları
 45. 340 alınan sipariş avansları
 46. taşıt kiralama
 47. taşıt kiralama
 48. taşıt kiralama
 49. Satış Mağazası
 50. Proforma Fatura
 51. Akaryakıt İstasyonları Hakkında
 52. Bilanço Esasına Göre Defter Tutmak
 53. Ba Bs Formu Cezaları
 54. İnternetten Beyanname Verme.
 55. Prefabrik Satış Büfesi
 56. Makina İthalatı
 57. Vergi Ziyaının Cezasının Yeni Yüzü
 58. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Değerini Arttırma
 59. E-Beyanname
 60. Ortaklara Olan Borçlar Hs.
 61. Şirket Aktifine Kayıtlı Aracın Belediyeye Verilmesi-Bağış
 62. Tevsik Zorunluluğu
 63. İşyeri Kapanışı ve Mükellefiyet Kaydı
 64. İşçilerin Kalması İçin Tutulan Dairenin Giderleri ve Tescili
 65. Vergi Dairesinden Defter İnceleme
 66. Adi Ortaklıkta Ortaklardan Birine Fatura Düzenlenmesi
 67. Hisse Senetleri
 68. Vergi Levhası Tasdiki
 69. Vergi Levhası Tasdiki
 70. Tevkifat hk.
 71. tevkifat hk.
 72. Dövizli Satışlar !!!
 73. Zirai Kazanç..
 74. Araç Kiralama Hk.
 75. araç kiralama hk.
 76. Kayıt Zamanı
 77. Fatura Kesme Süresi (acil)
 78. İŞYERİ KİRALAMA
 79. Yevmiye Defteri
 80. 257 birikmiş amortisman
 81. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
 82. Defter Tasdikinin Süresi İçinde Yapılmaması
 83. B Formunda Vergi Cezası
 84. Gayri Faal Olan Şirketin Devri
 85. Rızai Kar Göstermek İsteyen Mükellef.
 86. İŞE BAŞLAMA
 87. Kira Kontratı Hk..
 88. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Hakkında
 89. Düzeltme Beyannemelerine Ceza Kesilmesi
 90. Sevk irsaliyesi 2
 91. Cari Hesaba Karşılık Kredi Kartı ile Tahsilat
 92. Usulsüzlük Cezası
 93. Araç Kiralaması
 94. 2006 Yılı İnşaat Metrekare Maliyetleri
 95. Gerçek Usulde Vergi Mükellefine Müstahsil Kesilmesi
 96. Tebliğ Tarihi
 97. Tekdüzen Hesap Planı-Organizasyon
 98. Şahsi Mülkiyete Konu Gayrimenkulde Değerleme
 99. Huzur Hakkı ve Vergilendirme
 100. R1 Yetki Belgesi Hk.
 101. İskontolu Mal Alım veya Hizmet Faturası ??
 102. e-Beyannamede Onaylanmış Hatalı Beyanname İptal Edilebilirmi
 103. Satışa Konu Edilememe Nedeniyle Stoklardan Çıkarılma
 104. Sevk İrsaliyesi Ay Sonu Kesilirse Fatura Ne Zaman Düzenlenir
 105. İrsaliyeli- İrsaliyesiz Faturada İsteğe Göre Hareket
 106. Noter Defterleri Hk.Kimsenin Bilgisi Yok mu?
 107. Mücbir Sebep
 108. Lastik Tekerli Kepçe
 109. Tahsil Edilemediği İçin İptal Edilen SMM Makbuzunun...
 110. Kat Karşılığı İnşaat Taahhüt
 111. TAHSIL EDILMEDIGI ICIN IPTAL EDILEN ANCAK STOPAJI TAHAKKUK E
 112. Finansal Kiralama(Leasing)
 113. Meslek Mensubu Tarafından Kesilen Stopaj...
 114. Geç Gelen Fatura Hk.
 115. Toptancı Halinde Defterlerin İşlenmesi
 116. Aynı Kusurdan Dolayı 2 Ayrı Usulsüzlük Cezası Kesilebilirmi?
 117. Basit Usüllerin Durumu..
 118. Özel Mesken İnşaatı Hakkında...
 119. Aylık Fatura Düzenlenmesi
 120. ŞUBE AÇILIŞINDA DEFTER TASTİKİ GEREKLİMİ ?
 121. Başka Firmanın Sanal Pos Cihazı Hk.
 122. Veteriner Defteri
 123. Nazım Hesaplar
 124. Bakım,Onarım Faaliyeti
 125. Noter Defteri Tutulması Hk.
 126. SMMM Ödenmeyen Stopaj Mahsup Edilebir mi?
 127. Kasadan Nakit Ödeme Üst Sınırı
 128. Huzur Hakkının Yevmiye Kaydı?
 129. 1 Km lik Mesafede Döşenen Kablo Hangi Hesaba Kaydedilmelidir
 130. Faiz Gideri Hk.
 131. Adi Ortaklık
 132. Düzeltme Kaydı
 133. Yeni Kdv Oranları ve Yazar Kasa
 134. Momografi Cihazlararı ile İlgili Yardım
 135. Pirimli Peşin Satışlar
 136. Vergi Levhası Hk.
 137. Karışık Bir Durum
 138. Sayısal Loto Bayiinde Beyan
 139. Gayri Faal Olan Şubeyi Tekrar Faal Duruma Getimek
 140. İşlt.Sahibine Ait Ev Tel.Gid.İşlt.Ait Bank.Hes.Ödenmesi
 141. Vergi İade Zarfı Saklama Süresi
 142. Taşıtlarda Amortisman Hangi Tarihten İtibaren Ayrılabilir
 143. 2004 Yılına Ait Kesilen Vergi Ziyai Cezası Kesilebilirmi
 144. İhraç Kayıtlı Satışın Gerçekleşmemesi
 145. Yurtdışına Kesilecek Ceza Faturası
 146. Asgari Beyan Sınırı
 147. 1 Sınıf 2 Sınıf Mükellef Ayırımı
 148. Demirbaş
 149. Finansal Kira İşlemlerindeki Faiz Giderlerin Durumu
 150. Muhtasarı Yanlış Tahakkuku
 151. Sigorta Acentası
 152. Taşıtla Toptan Eşya Ticareti Hk.
 153. Sevk İrsaliyesi Düz.Hk
 154. Zorunlu e- Beyan Tebliği Yenileniyor
 155. Barter Çeki Hk.
 156. Zirai Gelir Mükellefiyeti Hk.
 157. Firma Cari Hesapları Hakkında Bilgi ?
 158. Ödeme Kaydedici Cihaz Hk.
 159. Leas Line ve Serverde Yer Kiralama Faturaları Hk.
 160. Müşteri Bildirim Listesi
 161. Limited Şirket Tasfiyesi
 162. Nakliye Giderleri
 163. 794 Çeşitli Giderler
 164. Vergi Karşılıkları
 165. Mükteza(özelge) İstme Formatı
 166. Sigorta Acentesi "A Tipi" Hesap Planı....
 167. Ticari Taksi Plaka Satışı Hk.
 168. Özel İnşaat Muhasebesi Hk.
 169. İşletme Defteri
 170. Benzin Giderleri
 171. Mütahitlerde Defter Şekli Ne Olacak
 172. Personel Ücret Tahakkukunun Kaydı
 173. Ser.Mes.Men.Ait.Binek Otom.İşletmeye Kaydı
 174. U.Cezasında Matrahlı Matrahsız Ayırımı Devam Ediyor Mu??
 175. Ek Beyanname
 176. Memurun Yoklama Tutmaması
 177. Kasaplarda Mal Alış
 178. Asgari Ücretin Kaydı
 179. Mahkemelik Gelirin Mahkeme Sonucunda Beyanı
 180. ÖKC Levhası Kayboldu
 181. Limited Şirket Muhasebe Kaydı Hakkkında
 182. Yönetim Binasının Yıkılması ve Yerine Yeni Bina İnşaası
 183. Açılış Bilançosu
 184. Çalınan Demirbaş Sigorta Tazminatı ve Bsmv
 185. Eski Yıla Ait Faturalar İşlenebilirmi
 186. Özel Gider İndirimi Listesinin Muhtasara Eklenmesi
 187. Fatura Düzeni Hakkında.
 188. 2. El Bilgisayar Alımı (Nihai Tüketiciden)
 189. Kredi Karı ile Yapılan Satışlara İlişkin
 190. Yevmiye Defterinin elektronik Ortamda Yazılması
 191. Leasingli Alınan Aktifin 3.Şahsa Kiralanması
 192. İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri
 193. Özel Usulsuzluk Cezasında Kaç Kat Uygulanacağı?
 194. Gözlükçüde Katılım Payı Muhasebe Kaydı
 195. Telefon,Su ve Elektrik Faturaları Hk.
 196. Ek Beyanname hakkında
 197. Beyan Sürelerinin Değişmesine Dair Tasarı
 198. Şube Açılış İşlemlerinde Vergi Dairesine Bildirimler
 199. Finansal Kiralama
 200. İrtibat Bürosu
 201. Kar Dağıtımı Hk..
 202. Fuar Katılımı
 203. AŞ'lerde Genel Müdür Yrd. Vergi Borçlarına Karşı Sorumluluğu
 204. Vergi Daireleri Kayıt?
 205. Şirket Ortaklarına Maaş Bağlanması...
 206. Bedeli Belli Olmayan Leasing
 207. Elektrik Mühendisi 1.Sınıf İşletmeye Geçiş
 208. Finansal Kiralama Amortismanı ve Muhasebe Kaydı Hakkında
 209. 10 Günlük Kayıt Süresi Hangi Belgelerle İlgili ?
 210. Muhasebe Kaydı
 211. Yatırım Fonuna Gelir Tahakkuk Kaydı
 212. Kredili Satışlardaki Komisyonlar (acil)
 213. Yap İşlet Devret Hk.
 214. Tahsilat Makbuzu
 215. Garanti Karşılığı Teslimlerin Kayıt, Belge ve Hukuki Düzeni
 216. Eczanelerde Fire
 217. Prim Geliri ve İndirilebilecek Giderler
 218. Kuyumcu Muhasebesi
 219. Beyanname Verme Sürelerine İlişkin Birkaç Soru
 220. Çalınan Demirbaşlarda Amortisman
 221. Araç Satışında Ayrılmayan Amortismanın Durumu.....
 222. Kuyumcu Muhasebesi Smm
 223. İnşaat-Taahhüt işi yapanlar Kiralama faturası kesebilirmi
 224. Yeni İşe Başlayanlarda Vergi Levhası Tasdiki
 225. Kargo Şirketi Hk.
 226. E-Beyanname
 227. Kiralık İşyerine Kiradan Düşülmeden Yapılan Harcamalar
 228. Mukteza
 229. Biçerdöver İşi
 230. Para Almadan Tut Defterler İçin Sm Mkb Kesilmelimi
 231. Dönem Sonlarında Dövizli Avans Değerlenir mi?
 232. 2004 Yılında Yapılan Enflasyon Düzeltmesi
 233. Sıfır Motorlu Arac Satısında Ötv ve Muhasebe Kayıtları Hk
 234. Amortisman Süresi Dolmadan Zayi Olan Demirbaş
 235. Döviz Büfelerinde Vergi ve Muhasebe İşlemleri
 236. Geçici Vergide %10 luk Fark Neye Göre Hesaplanıyor ?
 237. 4. Geçicini Gecikme Zammı Ödemesi??
 238. Basit Usül.mükelleflerin ft. basımı hk.
 239. İnternetten Verilmesi Zorunlu Beyannameler Hk
 240. Bilanço Şahıs İşletmesinde Kasa Yerine Cari Hesap
 241. Defter Basımında Mükerrer Sayfa Basımı...
 242. Kredi Faizi Giderleştirilebilir mi?
 243. Amortisman Ayrılmaması
 244. Stoktan Nasıl Çıkarılır?
 245. Kapanışdan Bir Gün Sonra Sehven Y.Kasa Fişi Kesilse..
 246. Kuyumcu Enflasyon Düzeltmesi
 247. Tutanak
 248. Özel Maliyet İşlemi 1 Yıldan Fazla Sürerse Amortisman Ayırma
 249. İhracat Bedeli TL Olabilir mi?
 250. Özel Maliyet