PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37

 1. Defteri Kebir
 2. Firmaya Alınan Tabloları Demirbaş Olarak Değerlendirebilir..
 3. Özel Maliyet Hakkında
 4. Gelir Vergisinden Basit Usule Geçis
 5. Müstahsil Olayında Avans
 6. Elektrik Mühendisi Defteri
 7. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı
 8. Yenileme fonu - Fiyat farkı
 9. Tevsik Zorunluluğu
 10. Defter Tastiğinin Unutulması
 11. 2006'da Kesilen Faturalara YTL Yazılmayacak mı?
 12. Bina Alım Muhasebe Kaydı
 13. Ayni Yardımlar İle İlgili Muhasebe Kaydı
 14. Ayni Yardımlar ile İlgili Muhasebe Kaydı.
 15. 2005'de Fatura Edilmiş Ama Henüz Tescili Olmamış Araç
 16. Deftere Yanlış Mükellefin Kayıtları Çekilmiş...
 17. Elektronik Defter ve Belge
 18. Enf. Muhasebesi
 19. Basit Usul
 20. 376. Madde Kapsamı Hakkında
 21. Bedelsiz Ürün Satışı..
 22. Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Karın Sermayeye İlavesi
 23. İşyeri Kira Kontratı Hk.
 24. Depoya V.Levhası Fotokopisi Asılabilir mi?
 25. Çalınan Malın Muhasebe Kaydı
 26. Götürü Usulde Gider Kayıtları
 27. Özel Gider İndirimi Bordro Programı Hk.
 28. Fiilen Olmayan Demirbaşlar
 29. Geçmişe Ait Fatura ve İrsaliye Kesimi
 30. Rejistro Defteri
 31. Web Sitesi Yapımında Amortisman Oranı
 32. 2006'da Faturalar
 33. Defter Tasdiki Merkezinde Yapılır!
 34. 8.000,00 YTL ile İlgili Tevsik Zorunluluğu
 35. Gecikme Zammı Hk.
 36. İş Merkezlerinde Kullanılan İşletme Defteri
 37. Defter Tasdiki
 38. Evrak Saklama Süresi
 39. Kerestecilik İşinde Kullanılacak Hesap
 40. Sermaye Artırımı Geçmiş Yıl Karlarının Eklenmesi
 41. Taşıyıcılar Kooperatifi Tek Düzen Hesap Planı Hk.
 42. Kayıt Zamanı
 43. Araç Alımlarının Maliye'ye Bildirimi
 44. Geçmiş Yıllar Zararları
 45. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde 2.Sınıf Defter Tutulması
 46. Vergi Levhası
 47. Resen Vergi Tarhı
 48. Mal + Navlun ve Sigorta Bedeli
 49. Yoldaki Mallar Hakkında
 50. İş Leasingten Alınan Araçlar Hakkında
 51. Kira Sözleşmesinin Devri
 52. Yıl Sonunda Yapılacak İşlemler Hk
 53. Nihai Tüketicilere Kesilen Faturada Vergi Numarası Şart mı?
 54. Sevkten Önce Fatura Düzenlenmesi
 55. Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Hk
 56. Taşıt Satışı Hk
 57. 1. Sınıfa Geçiş Hk.
 58. İnşaat Muhasebesi
 59. Telekom Hizmet İşletmelerinde Hizmet Maliyeti
 60. Sermaye Olumlu Farkı
 61. Hurda Araç Satışı
 62. Hırsızlık Sonucu Emtia Zayiatı
 63. Ltd Ştin 2 Sene Üst Üste Zarar Etmesi
 64. 2.Sınıftan 1.Sınıfa Geçiş
 65. İş Avansları Hk.
 66. Kredi Kartı Harcamaları ve Tahsilatı
 67. 2. Sınıftan 1. Sınıfa Geçiş
 68. Hal Muhasebesi
 69. Bir Ticari İşletmesi 7B den 7A Ya Geçebilirmi?
 70. Amortisman
 71. Yarısı Leasing Yarısı Nakit Alınan Makinanın Kaydı
 72. İrsaliyeye Tarihine Göre Fatura işleme
 73. İşletme Df Sigorta Poliçe Kaydı
 74. Uygulama İç Genelgesi Seri No:2004/13
 75. İşletme Defterinden Bilançoya Geçiş
 76. Yabancı Paralı Borç Snt.
 77. Vadesi Geçmiş Çekler Hk.
 78. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hk.
 79. Vadesi Geçmiş Çekler Hk.
 80. İrsaliyeli Fatura İle Mal Sevk Edilebilir mi?
 81. OGS Takibi
 82. Ticari Zarar & Mali Zarar
 83. Dövizle Yapılan Muhasebe İşlemleri
 84. Dövizle Yapılan Muhasebe İşlemleri
 85. Oto Galeriler
 86. Taşıma Giderlerinin Stok Maliyetlerine İlave Edilmesi
 87. Şirket Adına Alınmış Kredi Kartı İle Yapılan İşlemlerin...
 88. Fiyat Farkı Faturaları
 89. OGS' ye Dikkat
 90. Personele Ödenecek Yol Harcırahları
 91. Dövizle Yapılan Ödemelerin Değerlemesi
 92. Leasing İşlemleri ?
 93. Dönem Sonu İşlemlerinde Değersiz Alacaklar Ve İtfası
 94. 2. El Binek Otomobil Satışı Hk.
 95. Loto ve İddea Gibi Şans Oyunl.Ait Tahsilatın Pos'tan Yapılma
 96. Örtülü Kazanç
 97. Kvk 24 Kapsamında Tevkifat
 98. Bedelsiz İhracatın Muhasebeleştirilmesi
 99. Maliyet Artış Fonu Uygulaması Hak.
 100. Leasing'le Alınan Demirbaşın Ödemeleri Hk
 101. İndirimli Satışlar
 102. Verilmeyen 2004/02 Geçici Vergi İçin Uzlaşmaya Gidilebilirmi
 103. İhracatın Yapılması ve Bedelinin Tahsili
 104. Geçici Vergi Hesap Kaydı ve OGS Gider Yazma
 105. Gelen İhracat Bedelinin DAB'a Bağlanmadan Çekilmesi ?
 106. Şüpheli Alacak Ayrılırken Kur Farkları Dikkate Alınacak mı?
 107. Fire Oranları Listesi
 108. Serbest Meslek Erbabı Satın Aldığı Binek Oto
 109. Form Ba-Bs Verilmemesi Karş.Kesilen ÖUC
 110. Gider Pusulasıyla 2.El Demirbaş Alınması
 111. Pert Araç
 112. Ticari Araç
 113. LOTO VE İDDEA GİBİ ŞANS OYUNL. AİT TAHSİLATIN POS'TAN YAPILM
 114. Akaryakıt Perakende Satış Fişi
 115. Adi Ortaklık İşletmelerinde Vergi Levhası Tastiği
 116. 2.Sınıftan 1.Sınıfa Dönüş
 117. Belediyelerin Kestiği Vergi Ziyaı Cezaları
 118. Eczacıların Gübre Bayi Olması Hk.
 119. Kiralalanan Yerle İlgili Masraflar
 120. Telefon, Elektrik, Su Ft. Hakkında
 121. Yabancı Bir Firmanın Türkiye'de Şube Açılışı Hk.
 122. Nev'i Değişikliginde Beyanname Verme
 123. Amortisman Oranı Hk.
 124. Sermaye Düz.Olumlu Farkı ve Sermayeye İlavesi
 125. Karar Tescili Hk.
 126. Hususi Araç Alımı Hk.
 127. Bilgisayardan Fatura Kesimi
 128. Usulsüzlük Cezası Hk.
 129. Kasko ve Muhasebeleştirme
 130. 8 Milyarlık Sınırlama Hakkında
 131. Fazla Fatura Tutarı
 132. Kendi Kendine Satış...
 133. Basit Usul'den Gerçek Gelire Geçiş
 134. Binek Oto Kiralamasındaki Uygulama...
 135. Leasing' le Alınan İş Makinasının Satışı Hk.
 136. İrsaliye Yerine Fatura Kesilmesi Hk. ve Kuruluş Aidatı Hk.
 137. Kurdan Doğan Fark...
 138. Vergi Mahkemesi
 139. İlk Madde ve Malzemenin Satışı
 140. Büyük Marketlerde Satışlar ve İşlemleri
 141. Birinci Sınıf İşletmelerde Finansman Giderleri
 142. Faaliyeti Olmayan Şirketin Amortisman Giderleri
 143. Leasingle Alınan Daire
 144. Kredi Kartları ile Yapılan Satışlar
 145. 2005 Yılı Kayıtlarına İlişkin Usulsüzlük Yapmanın Faturası?
 146. Eşzamanlı Kayıt Sistemi
 147. Lokanta İşletmeciliği
 148. Araç Satışı Hk.
 149. Tasfiyesi Yapılmış Şirket İçin B Formu
 150. Şüpheli Alacak Karşılığı
 151. Vergi Mükellefiyeti Olmayanlara Kesilen Gider Pusulası Hk.
 152. Amortismanın Hesaplanması
 153. Mot.Taşıt Satışına Kasko Değeri Ya da Satış Beyan Değeri Hk.
 154. 10/2005 KDV Beyannameleri Verme Süresi Uzatılmalıdır.
 155. Bilgisayarlı Fatura Basımı Hakkında..
 156. İhracat Kaydıyla Satışda İade Talebinde YMM Raporu Olacak mı
 157. Faktoring Hizmet Faturası
 158. Binanın Aktife Kaydı
 159. Finansal Kiralama Yoluyla Alınan Mdv'nin Muhasebe Kaydı
 160. Kur Farkı Faturasının Muhasebeleştirilmesi
 161. Ek Beyanname
 162. slm
 163. Kat Karşılığı İnşaatta Arsa Maliyet ve Kdv Sorunu
 164. 301 401 402 302 Hesapların Değerlemesi
 165. Geçici Vergide Fatura Bilgileri
 166. Tekel Çıkışları Hakkında
 167. Tam Tastik Kapsamı
 168. İşletme Defterinde Kira Kaydı
 169. İşletmede Kullanılan Elektrik,Telefon,Su vb Giderler Hk.
 170. Bu Nasıl Usulsüzlük Cezası
 171. İrsaliye
 172. 8 Milyar Sınırı İle İlgili ?
 173. Vergi Cezalarını Anlamak İçin Basit Örnekler
 174. Safha Üretimde Maliyet Muhasebesi Nasıl Yapabiliriz?
 175. Geçici Vergi Döneminde Amortisman Ayırma..
 176. İnşaat İşinde Karar Hk.
 177. Geçici Vergi Dönemi
 178. Faturaları Muhasebeleştirmede Bir Süre Var mı ?
 179. E-beyanname Cezasında İlk Raunt Mükellef Lehine.
 180. Tek Düzen Hesap Planı
 181. Basit Usulde Belge Basımı ve Temini
 182. Hizmet İşletmesinde Maliyet
 183. Nakliyecilik
 184. e-beyanda Hata
 185. Gelir V.Mükellefinin Tel.Ft.sı ve Sigorta Poliçe Kaydı
 186. Binalarda 50 Yıl Sonunda Amortisman Sona Ermiyor
 187. Şirket Adına Kayıtlı Telefon Hatları
 188. Tüketi Kredisi Alınması
 189. Pos Cihazı ve Fatura Uyumu
 190. Kuyumcularda S.T.M.M
 191. E- Beyanname
 192. Kredi Kartıyla Alınan Ticari Mallar
 193. Benzin İstasyonlarında YKS Kullanımı
 194. Leasingli İşlem
 195. İrsaliye
 196. Araba Alımı/ Ortaklar Cari
 197. 331 Ortaklara Borçlar Hesabın Değerlenmesi
 198. Kur Farkı Gelirleri-Zararları
 199. AŞ. DE 7B Seçeneğinden 7A ya Geçmek
 200. 2003 Öncesi İşletmeye Girmiş Taşıt Satışı
 201. Sigorta Acentalarının Komisyon İndirimi?
 202. Yevmiye Defterinde Hesapların Durumu
 203. Bankaya Verilen Gelir Tablosu+Bilanço
 204. Kargo ile Yurtdışı Edilen Malin Bedeli Hak.
 205. Faydalı Ömre Göre Amortisman Oranlarını Nerde Bulabilirim
 206. Kıdem Tazminatı Karşıkları
 207. Amortismanda 251 ve 252 hs'lar
 208. Hizmet Maliyetinde Ortak Giderler
 209. Basit Usul Belge Düzeni
 210. Gider Pusulası
 211. Hakediş Raporu Hk.
 212. İthalatta Kur Farkı
 213. Lüks Taşıtın Kaydı Yapılabilir Mi?
 214. Özel Maliyetlerde Bildirim
 215. İthalatların Kayıtlara Alınmasında Kur
 216. Danıştay Dava Genel Kurulu, incelemede iki Farklı Karar
 217. İrsaliye
 218. Bankalardaki Fon Hesabı
 219. Sevk İrsaliyesindeki Karışıklık
 220. Ah Şu Çekler
 221. Sevk İrsaliyesi ve Fatura Kesilmesinde Dönemsellik İlkesi
 222. Hazine Bonosunda İstisna
 223. Anayasa Mahkemesi Kararı
 224. 2005 ve 2006 Yılları İtibariyle Mevduat Stopajları Hakkında
 225. Özel Dershane Açılışları
 226. Atik Taşıt Satışının Kdv Beyanında Gösterileceği Satır Hak.
 227. Geçmiş Yıl Zararlar
 228. İhracat Banka Üzerinden Olmazsa Olur Mu
 229. Garsona Ödenen Ücret
 230. Geçmiş Yıl Zararları
 231. Hariçte İşleme Kapsamında Geçici İhracat ve Muhasebesi
 232. İhracat Satışları-Dab Belgesi
 233. Şahıs Mükellefin Taşıt Alımı Hakkında.
 234. Kuruluş Giderleri Hakkında
 235. İşletme Defteri Hakkında
 236. Türk Telekom Faturalarının Muhasebeleştirilmesi?
 237. İhracat Giderleri Nasıl Muhasebeleştirilmeli ?
 238. İmalat İşi Yapan II. Sınıf Mükellef
 239. Resmi Kurumlara Kesilen Fatura
 240. Serbest Meslek Defterine Tabi İken Aynı Zamanda İşletme Deft
 241. Finans Şirketlerinin Muhasebesi
 242. Görüşlerinizi Almak-Paylaşmak İsterim
 243. Alışveriş Çeki
 244. Leasıngle İz Bedel Alımı
 245. İşletme Defterinde Kur Farkı Karı Zararı Olur mu?
 246. Aktife Kayıtlı Araç
 247. Fatura Ekinde İrsaliye Olmazsa
 248. İade Fatura
 249. Pert Olan Taşıtın Sigorta Tazminatı ve Satış Kaydı
 250. Çalınan Fatura Koçanı Hk.