PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38

 1. Fifo'dan Basit Ortalama Maliyet Yöntemine Dönebilir miyim?
 2. İrsaliyeli Fatura
 3. Birden Fazla Beyannameyi 371'den versek Tekmi Adedi Kadar mı
 4. Yıllara Sari İnşaat İşi 770 Dağılımı
 5. Gelecek Aylara Ait Gelirler Hs Hangi Durumlarda Kullanılır
 6. İrs. Fatura Düzenlenmesi -Tahsilat -Aracı Firma -Belge Düz.
 7. Eczane Muhasebesi
 8. Akaryakıt İstasyonlarında Fire Payı
 9. İntaç Tarihi 2006 Olan Bir İhracat Malının 2005 Yılı Kayıtla
 10. 2005 Yılına Ait Fatura Hk. Yardım
 11. Aktife Kayıtlı Olmayan Aracın İşyeri Kapandıktan Sonra Satış
 12. 2004 Yılı Enflasyon Düzeltme Zararının Durumu
 13. Kira Düşer mi?
 14. Hakedişler
 15. 601 Hesap
 16. Beyaname Nasıl Düzenlenir?
 17. Kasa Şişmiş
 18. Hizmet Faturası
 19. Stand Kiralanması
 20. Basit Usulde İşi Terk
 21. Bedelsiz Arsa Temini Nasıl Muhasebeleştirilir?
 22. Yıl Sonu İşlemleri
 23. Finansal Kiralama İşlemlerinde Kur Farkları Hk.
 24. Finansal Kiralama İşlemlerinde Amortisman Hk.
 25. Cari Hesapta Biriken Nakitin Nerde Eritilebileği Hakkında
 26. Sevk İrsaliyesi
 27. Araç Satış Muhasebe Kaydı
 28. Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı
 29. Web Sitesi Tasarımı Bir Gider midir?
 30. Nakil Vasıtaların Lastik Giderleri
 31. Muhasebede Kullanılan Fişler
 32. Finansal Kiralama İşl.Muhasebe Kaydı Hk.
 33. Fatura mı? Bordro mu?
 34. Fatura ve Serbest Meslek Makbuzu
 35. Basit Usul Hes.Özeti
 36. Gider ve Gelir Tahakkukları
 37. Fatura Hk.
 38. Vergi Ziyaı Cezası..
 39. Leasing ve Sonrası İşlemler Hk
 40. Muhtasar Beyanname Formları
 41. 2.El Oto Satışı
 42. Bedelsiz Faturanın Yevmiye Kaydı Nasıl Olur?
 43. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hes.İşleyişi ve Muh.Kayıtları
 44. Çalınan Fatura Yaprağı
 45. Kar Dağıtımı- Ortaklara Borçlar..???
 46. Fatura Düzenleme Süresi
 47. Ser.Mes.Kaz.Def.Tutanlar Bilanço Olur mu?
 48. Yurtdışına Mağaza Açmak
 49. Cep Telefonu Serbest Meslek Fatura Kaydı
 50. Diş Hekimi
 51. Mütesesil Sıra No' da Düzensizlik
 52. Hangi Defteri Tastikleteceğiz,Hangi Belgeleri Kullanacağız?
 53. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Tebliğleri
 54. Sigortadan Alınan Paranın Kayıt Altına Alınması
 55. Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi
 56. Cari Hesap Hakkında
 57. Münhasıran Altın
 58. Tapuda Yapılan Ödemelerde 8.000.-YTL Sınırı Var mıdır?(acil)
 59. Ticari Aracın Satışında Fatura Kesilir mi?
 60. Beyanneme Verilme Süreleri
 61. Ortalama Kar Hadleri Hakkında
 62. B Formu
 63. YMM Tasdiki Hakkında
 64. Cep Telefonu Fatura Muhasebe Kaydı
 65. Defteri Kebir
 66. Firmaya Alınan Tabloları Demirbaş Olarak Değerlendirebilir..
 67. Özel Maliyet Hakkında
 68. Gelir Vergisinden Basit Usule Geçis
 69. Müstahsil Olayında Avans
 70. Elektrik Mühendisi Defteri
 71. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı
 72. Yenileme fonu - Fiyat farkı
 73. Tevsik Zorunluluğu
 74. Defter Tastiğinin Unutulması
 75. 2006'da Kesilen Faturalara YTL Yazılmayacak mı?
 76. Bina Alım Muhasebe Kaydı
 77. Ayni Yardımlar İle İlgili Muhasebe Kaydı
 78. Ayni Yardımlar ile İlgili Muhasebe Kaydı.
 79. 2005'de Fatura Edilmiş Ama Henüz Tescili Olmamış Araç
 80. Deftere Yanlış Mükellefin Kayıtları Çekilmiş...
 81. Elektronik Defter ve Belge
 82. Enf. Muhasebesi
 83. Basit Usul
 84. 376. Madde Kapsamı Hakkında
 85. Bedelsiz Ürün Satışı..
 86. Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Karın Sermayeye İlavesi
 87. İşyeri Kira Kontratı Hk.
 88. Depoya V.Levhası Fotokopisi Asılabilir mi?
 89. Çalınan Malın Muhasebe Kaydı
 90. Götürü Usulde Gider Kayıtları
 91. Özel Gider İndirimi Bordro Programı Hk.
 92. Fiilen Olmayan Demirbaşlar
 93. Geçmişe Ait Fatura ve İrsaliye Kesimi
 94. Rejistro Defteri
 95. Web Sitesi Yapımında Amortisman Oranı
 96. 2006'da Faturalar
 97. Defter Tasdiki Merkezinde Yapılır!
 98. 8.000,00 YTL ile İlgili Tevsik Zorunluluğu
 99. Gecikme Zammı Hk.
 100. İş Merkezlerinde Kullanılan İşletme Defteri
 101. Defter Tasdiki
 102. Evrak Saklama Süresi
 103. Kerestecilik İşinde Kullanılacak Hesap
 104. Sermaye Artırımı Geçmiş Yıl Karlarının Eklenmesi
 105. Taşıyıcılar Kooperatifi Tek Düzen Hesap Planı Hk.
 106. Kayıt Zamanı
 107. Araç Alımlarının Maliye'ye Bildirimi
 108. Geçmiş Yıllar Zararları
 109. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde 2.Sınıf Defter Tutulması
 110. Vergi Levhası
 111. Resen Vergi Tarhı
 112. Mal + Navlun ve Sigorta Bedeli
 113. Yoldaki Mallar Hakkında
 114. İş Leasingten Alınan Araçlar Hakkında
 115. Kira Sözleşmesinin Devri
 116. Yıl Sonunda Yapılacak İşlemler Hk
 117. Nihai Tüketicilere Kesilen Faturada Vergi Numarası Şart mı?
 118. Sevkten Önce Fatura Düzenlenmesi
 119. Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Hk
 120. Taşıt Satışı Hk
 121. 1. Sınıfa Geçiş Hk.
 122. İnşaat Muhasebesi
 123. Telekom Hizmet İşletmelerinde Hizmet Maliyeti
 124. Sermaye Olumlu Farkı
 125. Hurda Araç Satışı
 126. Hırsızlık Sonucu Emtia Zayiatı
 127. Ltd Ştin 2 Sene Üst Üste Zarar Etmesi
 128. 2.Sınıftan 1.Sınıfa Geçiş
 129. İş Avansları Hk.
 130. Kredi Kartı Harcamaları ve Tahsilatı
 131. 2. Sınıftan 1. Sınıfa Geçiş
 132. Hal Muhasebesi
 133. Bir Ticari İşletmesi 7B den 7A Ya Geçebilirmi?
 134. Amortisman
 135. Yarısı Leasing Yarısı Nakit Alınan Makinanın Kaydı
 136. İrsaliyeye Tarihine Göre Fatura işleme
 137. İşletme Df Sigorta Poliçe Kaydı
 138. Uygulama İç Genelgesi Seri No:2004/13
 139. İşletme Defterinden Bilançoya Geçiş
 140. Yabancı Paralı Borç Snt.
 141. Vadesi Geçmiş Çekler Hk.
 142. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hk.
 143. Vadesi Geçmiş Çekler Hk.
 144. İrsaliyeli Fatura İle Mal Sevk Edilebilir mi?
 145. OGS Takibi
 146. Ticari Zarar & Mali Zarar
 147. Dövizle Yapılan Muhasebe İşlemleri
 148. Dövizle Yapılan Muhasebe İşlemleri
 149. Oto Galeriler
 150. Taşıma Giderlerinin Stok Maliyetlerine İlave Edilmesi
 151. Şirket Adına Alınmış Kredi Kartı İle Yapılan İşlemlerin...
 152. Fiyat Farkı Faturaları
 153. OGS' ye Dikkat
 154. Personele Ödenecek Yol Harcırahları
 155. Dövizle Yapılan Ödemelerin Değerlemesi
 156. Leasing İşlemleri ?
 157. Dönem Sonu İşlemlerinde Değersiz Alacaklar Ve İtfası
 158. 2. El Binek Otomobil Satışı Hk.
 159. Loto ve İddea Gibi Şans Oyunl.Ait Tahsilatın Pos'tan Yapılma
 160. Örtülü Kazanç
 161. Kvk 24 Kapsamında Tevkifat
 162. Bedelsiz İhracatın Muhasebeleştirilmesi
 163. Maliyet Artış Fonu Uygulaması Hak.
 164. Leasing'le Alınan Demirbaşın Ödemeleri Hk
 165. İndirimli Satışlar
 166. Verilmeyen 2004/02 Geçici Vergi İçin Uzlaşmaya Gidilebilirmi
 167. İhracatın Yapılması ve Bedelinin Tahsili
 168. Geçici Vergi Hesap Kaydı ve OGS Gider Yazma
 169. Gelen İhracat Bedelinin DAB'a Bağlanmadan Çekilmesi ?
 170. Şüpheli Alacak Ayrılırken Kur Farkları Dikkate Alınacak mı?
 171. Fire Oranları Listesi
 172. Serbest Meslek Erbabı Satın Aldığı Binek Oto
 173. Form Ba-Bs Verilmemesi Karş.Kesilen ÖUC
 174. Gider Pusulasıyla 2.El Demirbaş Alınması
 175. Pert Araç
 176. Ticari Araç
 177. LOTO VE İDDEA GİBİ ŞANS OYUNL. AİT TAHSİLATIN POS'TAN YAPILM
 178. Akaryakıt Perakende Satış Fişi
 179. Adi Ortaklık İşletmelerinde Vergi Levhası Tastiği
 180. 2.Sınıftan 1.Sınıfa Dönüş
 181. Belediyelerin Kestiği Vergi Ziyaı Cezaları
 182. Eczacıların Gübre Bayi Olması Hk.
 183. Kiralalanan Yerle İlgili Masraflar
 184. Telefon, Elektrik, Su Ft. Hakkında
 185. Yabancı Bir Firmanın Türkiye'de Şube Açılışı Hk.
 186. Nev'i Değişikliginde Beyanname Verme
 187. Amortisman Oranı Hk.
 188. Sermaye Düz.Olumlu Farkı ve Sermayeye İlavesi
 189. Karar Tescili Hk.
 190. Hususi Araç Alımı Hk.
 191. Bilgisayardan Fatura Kesimi
 192. Usulsüzlük Cezası Hk.
 193. Kasko ve Muhasebeleştirme
 194. 8 Milyarlık Sınırlama Hakkında
 195. Fazla Fatura Tutarı
 196. Kendi Kendine Satış...
 197. Basit Usul'den Gerçek Gelire Geçiş
 198. Binek Oto Kiralamasındaki Uygulama...
 199. Leasing' le Alınan İş Makinasının Satışı Hk.
 200. İrsaliye Yerine Fatura Kesilmesi Hk. ve Kuruluş Aidatı Hk.
 201. Kurdan Doğan Fark...
 202. Vergi Mahkemesi
 203. İlk Madde ve Malzemenin Satışı
 204. Büyük Marketlerde Satışlar ve İşlemleri
 205. Birinci Sınıf İşletmelerde Finansman Giderleri
 206. Faaliyeti Olmayan Şirketin Amortisman Giderleri
 207. Leasingle Alınan Daire
 208. Kredi Kartları ile Yapılan Satışlar
 209. 2005 Yılı Kayıtlarına İlişkin Usulsüzlük Yapmanın Faturası?
 210. Eşzamanlı Kayıt Sistemi
 211. Lokanta İşletmeciliği
 212. Araç Satışı Hk.
 213. Tasfiyesi Yapılmış Şirket İçin B Formu
 214. Şüpheli Alacak Karşılığı
 215. Vergi Mükellefiyeti Olmayanlara Kesilen Gider Pusulası Hk.
 216. Amortismanın Hesaplanması
 217. Mot.Taşıt Satışına Kasko Değeri Ya da Satış Beyan Değeri Hk.
 218. 10/2005 KDV Beyannameleri Verme Süresi Uzatılmalıdır.
 219. Bilgisayarlı Fatura Basımı Hakkında..
 220. İhracat Kaydıyla Satışda İade Talebinde YMM Raporu Olacak mı
 221. Faktoring Hizmet Faturası
 222. Binanın Aktife Kaydı
 223. Finansal Kiralama Yoluyla Alınan Mdv'nin Muhasebe Kaydı
 224. Kur Farkı Faturasının Muhasebeleştirilmesi
 225. Ek Beyanname
 226. slm
 227. Kat Karşılığı İnşaatta Arsa Maliyet ve Kdv Sorunu
 228. 301 401 402 302 Hesapların Değerlemesi
 229. Geçici Vergide Fatura Bilgileri
 230. Tekel Çıkışları Hakkında
 231. Tam Tastik Kapsamı
 232. İşletme Defterinde Kira Kaydı
 233. İşletmede Kullanılan Elektrik,Telefon,Su vb Giderler Hk.
 234. Bu Nasıl Usulsüzlük Cezası
 235. İrsaliye
 236. 8 Milyar Sınırı İle İlgili ?
 237. Vergi Cezalarını Anlamak İçin Basit Örnekler
 238. Safha Üretimde Maliyet Muhasebesi Nasıl Yapabiliriz?
 239. Geçici Vergi Döneminde Amortisman Ayırma..
 240. İnşaat İşinde Karar Hk.
 241. Geçici Vergi Dönemi
 242. Faturaları Muhasebeleştirmede Bir Süre Var mı ?
 243. E-beyanname Cezasında İlk Raunt Mükellef Lehine.
 244. Tek Düzen Hesap Planı
 245. Basit Usulde Belge Basımı ve Temini
 246. Hizmet İşletmesinde Maliyet
 247. Nakliyecilik
 248. e-beyanda Hata
 249. Gelir V.Mükellefinin Tel.Ft.sı ve Sigorta Poliçe Kaydı
 250. Binalarda 50 Yıl Sonunda Amortisman Sona Ermiyor