PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38

 1. İhracat Giderleri Nasıl Muhasebeleştirilmeli ?
 2. İmalat İşi Yapan II. Sınıf Mükellef
 3. Resmi Kurumlara Kesilen Fatura
 4. Serbest Meslek Defterine Tabi İken Aynı Zamanda İşletme Deft
 5. Finans Şirketlerinin Muhasebesi
 6. Görüşlerinizi Almak-Paylaşmak İsterim
 7. Alışveriş Çeki
 8. Leasıngle İz Bedel Alımı
 9. İşletme Defterinde Kur Farkı Karı Zararı Olur mu?
 10. Aktife Kayıtlı Araç
 11. Fatura Ekinde İrsaliye Olmazsa
 12. İade Fatura
 13. Pert Olan Taşıtın Sigorta Tazminatı ve Satış Kaydı
 14. Çalınan Fatura Koçanı Hk.
 15. İrsaliyeli Fatura
 16. İcradan Alınan Satış Tutanağı Fatura Yerine Geçer mi ?
 17. Araç Satışında Zincirleme
 18. Tapuda Şti.Namına Kayıtlı Arsaların İşlt Aktifine Alınması
 19. İthalat
 20. Yazarkasada Hatalı Kesilen Perakende Fiş
 21. Kooperatif-Muhasebe İşlemleri ve Hs.Planı
 22. Reklamasyon Faturası Hakkında
 23. Boşa Kesilen Fatura
 24. Finansal Kiralama Masrafları
 25. Yurt Dışına Kesilen Faturalar
 26. Eczane ve Stokları
 27. Sözleşme Süresince İrsaliye?
 28. Gayrimenkul Satışı?
 29. Yanlış Kesilen Yazar Kasa Fişi ve İzlemem Gereken Yol
 30. Vergi Levhası
 31. İstanbul Altın Borsası Verileri
 32. 3. Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacak
 33. Taşıt Satışı
 34. e-Beyanname Davasını Kazandık
 35. Dolandırılırsak Ne Yapmalıyız?
 36. Ft Esas Alınan Kur
 37. Ba-Bs Formları Hakkında
 38. Vergi Levhası Tasdiki
 39. Leasıng ile Alınan Sabit Kıymetin Satışı
 40. Tesis Makina Faturasını Girerken ?
 41. Posta Çekiyle ödenen Vergiler
 42. 2004 Yılı Karı 2005 Açılış Fişinde Hangi Hesapta Yer Alır?
 43. Hakediş Hk.
 44. Ba-Bs .VUK 20 Nolu Sirküler Hk.
 45. İnşaat Maliyeti Hk.
 46. Leasıngli Demirbaş
 47. Lesing İşlemleri
 48. Canlı Hayvan Ticareti Üzerine
 49. Yurt Dışı Şahıs Firması?
 50. İşletme Def.Olurmu ve Sınıf Değiştirme
 51. 2003 Enflasyon Zararı
 52. Asansör Alımı
 53. Haftada Bir Gün Pazarda Mal Satışı İşi Basit Usul Olur mu?
 54. İade Hesaplari Hakkinda
 55. Leeasing Kdv si
 56. Kira Süresi Sonunda Özel Maliyetler
 57. Basit Usulden Geçiş ?
 58. İnşaat Maliyeti Hk.
 59. Basit Usul
 60. Amortisman Ayırma Sınırı Hk.
 61. basit usulde terk
 62. Dövizli Satış Fatura
 63. Yazar Kasa YTL Dönüşümü
 64. Ba Formuna Ek?
 65. Vade Farkı Faturası
 66. Tarım Danışmanı Olan Serbes Meslek Erbabları
 67. Ba-Bs Formu Hakkında
 68. Elektrik Sayacı Değişimi ve Yazar Kasa Kullanımı
 69. Kooperatif Muhasebesi
 70. Şirket Merkezinin Dışında Kullanılan Demirbaş
 71. Özel Usulsüzlük Cezası Hakkında (acil)
 72. İşyerinin Soyulması Durumunda Ne Yapabilirim ?
 73. B Formu
 74. B Formunu Nerden Temin Ederim
 75. B Formu(önemli)
 76. B Formu
 77. 2004 te Satılmış Malın 2005 de İade Edilmesi Halinde Kayıt ?
 78. Hizmet Faturasının İadesi Halinde Hangi Hesap Kullanılmalı?
 79. Kdv siz Giderin Faturalaştırılıp KDV Beyannamesine..
 80. Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı
 81. B Formu ve Ünvan Değişikliği
 82. A ve B Formunu İnternetten Gönderirken
 83. 502 Sermaye Olumlu Farkı Hk.
 84. B Formu Hakkında Bir Soru
 85. Leasingli Makine Alımlarında Teşvik Uygulaması
 86. İadelerde Başvuru Süresi
 87. Serbest Meslekte Demirbaş
 88. Kasko'dan Alınan Ücret
 89. Basit Usul Özel Şartları Hakkında
 90. B Formu ile İlgili 2 Soru
 91. B Formunda Satış
 92. B Formunda Taahhuk
 93. Faktoring
 94. Elektronik Ortamda Verilecek B Formlarındaki Sistem Hatası !
 95. Vakıflarda 632-633 Hesaplar
 96. Vakıf Muhasebelerinde 770 - 632 Kaydı
 97. Belge Basımı
 98. Vergi Ziyan Cezası İlk Defa Kesilmesi Durumunda İndirim Oran
 99. Yurtdışına Gönderilecek Numunelerde Belge Düzeni
 100. Ara Tasdiki
 101. Ödeme Kaydedici Cihaz Hk.
 102. Yevmiye Kayıtlarında Detay Açmak
 103. İthal Edilen Malzemenin Hizmet İşinde Kullanılması
 104. Banka Tarafından Yapılan Zorunlu Hayat Sigortaları
 105. Sigorta Hasar Tazminatının Muhasebe Kaydı
 106. Film Yapımcıları Hk.
 107. Ba Formu Exel
 108. İthal Edilen Malın Maliyeti
 109. A ve B Formları İnternetten Verilmesi
 110. Fiyat Farkı Faturaları
 111. Damga Vergisi Hesaplanması Hakkında
 112. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Terkin İşlemi
 113. Emlak Vergisi Ortak Kullanım Alanında Vergi
 114. 2005 Yılında Bilançoya Geçen İşletmelerde B Formu
 115. Vergi Usul Kanunu
 116. Demirbaşlar hk.
 117. Tek Nüsha İrsaliyeye Ceza
 118. Mal Mukabili Yapılan İhracat Bedeli İçin DAB Zorunlu mu?
 119. B Formları
 120. Fatura ve Z'lerde Kdv'yi Tutturmak
 121. Konsinye Mal
 122. Nevi Değişikliği - B Formu
 123. İthalat Faturası
 124. Demirbaş Alımında Vade Farkı
 125. Demirbaş Hk.
 126. Askerlik ?
 127. Taşıma irsaliyesi hk.
 128. Sahte Para
 129. gümrükte bekleyen malın satışı hk
 130. İrsaliye
 131. Ticari Taksi
 132. Tescil Faizi Hk
 133. B Formunun Verilmesi
 134. Geç Gelen Faturalar Hk.
 135. Yurtdışı Satışlarında Kur Alyhteki Kur Farkı
 136. İrsaliye Düzenleme Hk.
 137. Demirbaş Amortismanı
 138. Birinci Sınıfa Geçiş Hadleri
 139. Cari Hesaplar
 140. Komisyon Faturası
 141. Proforma Fatura Hk.
 142. Kar Dağıtımı
 143. Bina güçlendirme projesi
 144. 320-420 Dönem Ayrımı
 145. Yurtdışı Harcırahlar Hk.
 146. KV Tespitinde İndirimi Mümkünmüdür?
 147. İştirak'in Sermaye Artırımında Artan Payın Vergisi Var mı?
 148. Vergi Usul Kanunu Yönetmelik Hükümlerine Tabi Değildir ?
 149. Kiralama
 150. Leasing İşlemleri
 151. Yatırım İndirimi
 152. A B Formları Hakkında
 153. B Formları
 154. Banka Faiz Gelirinin Beyanı
 155. Müstahsil Makbuzu
 156. Gider Pusulası Düzenlenmesi
 157. Vergi Ceza İhbarnamesi (Kusur Cezası)
 158. Sevk İrsaliyesinde Tarih ?
 159. İrsaliyesiz Malın Yakalanması
 160. Vergi Mükellefi Olmayan Kişilere Kesilen Serbest Meslek Makb
 161. Repo İşlemleri
 162. Senet Alacağının Tahsili
 163. Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Sermaye Artışı
 164. Kum Ocakları
 165. Faturada Bilgi Eksikliği
 166. Vergi Ziyaı Cezası Hakkında
 167. İnternet
 168. Benzin İstasyonu Hesap Planı
 169. Ödünç İşçi
 170. Kapalı Faturaların Muhasebeleştirilmesinde Tarih ?
 171. Serbest Bölgede İşlem Yapan Firmanın Tutacağı Defterler
 172. Araç Kaskoları Hakkında
 173. Tamir Bakım İşinde Kullanılan Malzemelerin Muhasebe Kaydı?
 174. 1.sınıf Mükellef Hk.
 175. Kuruluş Giderleri Direkt Olarak Gider Yazılamaz mı?
 176. Şüpheli Tic.Al.Karşılığı
 177. Leasing ile Makina Alımı
 178. İade Faturalarının Alış ve Satış Faturası Gibi İşlenmesi ?
 179. Gider Kayıt edilen Demirbaş
 180. Süt İnekçiliği
 181. Üretim mi
 182. Serbest Meslekte 1.Sınıfa Geçiş
 183. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı Filmin Sonunda Ne Olur.
 184. Akaryakıt Pompalarına Bağlanacak Ödeme Kaydedici Cihazlar
 185. Kayıtsız Duran Varlık Satışı
 186. e Beyannamede İade Edilecek Kısmına Bişey Yazılmıyo
 187. Elektronik Ortamda Yurtdışı ve Yurtiçine Mal Alım-Satımı
 188. A B Formları Hakkında
 189. Faturada USD ve YTL Gösterilmesi
 190. Zayi Olan Mallar
 191. Nayon Fatura
 192. Tevsik Zorunluluğuna Uymamanın Cezası
 193. Kurfarkı Faturası Nasıl Muhasa?
 194. gümrük verigisi
 195. Hisse Senedi
 196. Yazarkasa Fişinin Yanlış Kesilmesi
 197. Fon akış tablosu,Nakiş akış tablosu hk.
 198. Basit Usulde Yazar Kasa kullanımı ve oranları
 199. Amortismanların Ayrılmış Sayılması Devam Ediyor mu?
 200. tali sigorta acentalığı -B-
 201. A ve B Formları
 202. İptal Satışa Konu PSF Aslı Olmayınca
 203. Yazar Kasa Fişi İle Satış Yapan Firmalarda Stok Takibi ?
 204. Muhasebeci Ayın 20 nden önce Hastalanırsa?
 205. Enflasyon Düzelt. Uygulanmamış Araç Satışı
 206. Aynı Adreste İki Şirket
 207. lisans bedeli
 208. Konut Yapı Kooparatiflerinde Tek Düzen Hes. Planı Uygulaması
 209. Vergi Cennetlerinden Gider Faturaları
 210. Kredi Kartıyla Çekilen Tutarın Faturadan Fazla Olması ?
 211. Kar Oranı
 212. yoklama fişlerinde kira olayı
 213. yazarkasa da kırtasiye fişi kabul
 214. Binek araca ait masrafların muhasebeleştirilmesi!
 215. fason imalat
 216. Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerde Uygulanacak Ceza
 217. İşletmeye Nasıl Kayıt Yapılacak?
 218. konsinye
 219. Gerçek Usülde Bir Mükellefin Aracını Envantere Kaydetme
 220. geçici vergi 2005 geçmiş yıl zararları
 221. e Beyanname
 222. Sevk İrsaliyesi ve İrsaliyeli Fatura
 223. Yeni işe başlayanlarda e-beyanname zorunluluğu
 224. Binek otomobil sınıflandırılması
 225. e-beyanname hakkında ? ?
 226. Araçlardaki kredi faizlerinin maliyete yüklenmesi
 227. Alıştan İade ve Satıştan İadelerin İşletme Defterine Kaydı?
 228. İnşaat Teknikeri Hangi defteri Tutar (Kilitli)
 229. Arsa alış ve satışı
 230. İşletme Defterine KKEG Kaydı ?
 231. Envanter Dilekçesi
 232. Yeniden değerleme hk.
 233. Kiralanan Arsalar Üzerine Yapılan Fabrika İnşaatları Hk.
 234. demirbaş faturaları, araç kira sözleşleşmelerinin iptali....
 235. leasınglerde amortisman oranları
 236. Pazarlama Giderleri
 237. 2005 01-06 Döneminde Amortismanlar Hangi Değer Üzerinden
 238. Enflasyon Düzeltmesi Fark Hesapları İle İlgili ?
 239. B Formlarının verileceği tarih
 240. Kuyumcu muhasebe işlemleri
 241. şubelerde kesilen faturalar
 242. Selam
 243. Avukatlarda Ortaklık
 244. banka kredili satışlarda yüksek düzenlenen faturalar
 245. banka kredili satışlarda fatura
 246. Altın alım-satımı
 247. Kasko gideri hk.
 248. İthalatta Ödenen Masrafların Muhasebeleştirilmesi Hk.
 249. Şahıstan Kiralanan Makinanın Muhasebe Kaydı ?
 250. e_beyanname hk.