PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Basit Usul
 2. Fatura Kesimi
 3. Şirket Sahibinin Villasının Faturasının Şirket Adına Düzenlenmesi
 4. 2015 Ait Ödenen Damga Vergisi Hakkında
 5. Aktifteki 3. Yılında Amortisman
 6. Aktifte 2 Yıl Duran Demirbaşın Direkt Satış Hesabına Kaydı
 7. Finansman Şirketinden Kullanılan Kredi
 8. Birinci Sınıfa Geçişte Hadler
 9. Çifte Kayıt
 10. İnşaat Mühendisi Ve İhale
 11. Firma Kendi Beyannamede Düzeltme Yaparsa Uzlaşma Hakkı Varmıdır?
 12. Yangın Tüpü Satış Ve Dolum
 13. Basit Üsülde Banka Havaleleri
 14. Danışmanlık Merkezi Açılış
 15. Lastik Demirbaş Durumu
 16. Şahsi Kredi Kartı İle Şirket Harcaması Ödemesi
 17. E-ticaret Usulleri
 18. Resen Terk Ve Unutulan Sicil Odası Kaydı
 19. Ara Tasdik
 20. Motorsiklet Satışı İşi
 21. Muhtasar Düzeltme Beyannamesi
 22. Vergi Ziyaı Cezası
 23. Defter Bilgi Girişi Hk.
 24. Kira Ödemelerinin Gider Yazılıp,Yazılamayacağı
 25. E-fatura Kimlere Kesilebilir?
 26. İşyeri İnşaatını Şahıs Şirketi mi Limited Şirket mi Yapmalı ?
 27. Fiş Kesme Haddi..
 28. Kaybolan Fatura Nüshası
 29. Muhtasar Beyannamelerde İşçi Sayısı Hakkında
 30. Araç Haczi Kaldırma Hk.
 31. Gider Pusulası Hakk.
 32. Kendine Kesilen Fatura.
 33. Satış Faturası
 34. Faturada Seri Ve Sıra Numarası Kuralları
 35. 2015 Yılı Harcaması 2016 Yılında Kesilen Faturanın Kaydı
 36. Muhtasar Beyanname
 37. Yanlış Kesilen Tahsilat Makbuzu
 38. SBIF İşlem Tarihi Hakkında
 39. Google Faturası ve 2 Nolu Kdv Beyannamesi
 40. E Faturada Geçmişe Dönük Fatura Kesimi Hak
 41. Şahıs Bilanço Defter Sorunu
 42. Ba Bs Konu mudur ?
 43. Servis Taşımacılığı Kredi Faizleri Hk.
 44. Oto Kiralama Trafik Cezası
 45. Sevk İrsaliyesi Soru?
 46. Menajer Ücretlerinin Vergilendirilmesi
 47. Üniversite Hastanesi İade Fatua Kdv
 48. Damga Vergisi Defteri Ara Tasdik Zorunluluğu
 49. Fatura İptaliyle Ürün Alma
 50. Komiser Ücreti
 51. İhaleli İşlem
 52. Adres Değişikliğinde Yeni Fatura Bastırılması
 53. Yansıtma Faturasının İçeriği Ve Dönemselliği
 54. Şirketin Ortaklık Sayısını Bire Düşmesi
 55. Şahıs Firması Kapanış Tarihi
 56. Yazarkasa Alım İzin Yazısı Kaltı Mı?
 57. İşe Başlamada Yanlış Tarih
 58. Gelir Vergisinden Muaf İşletmede Ölç Kullanımı
 59. Emlak Vergisi Muaf Hk.
 60. Araç Satışının Vergi Dairesine Bildirilmesi
 61. Kültür Merkezi Fatura veya Makbuz Vermiyor Neden ?
 62. Basit Usul Bakkal Deftere Geçme Hadleri
 63. Gider Pusulası Ba Bildirimi
 64. Yazar Kasa Levhası
 65. Yazarkasa Yazısı İle Y.Kasa Almamak Ceza
 66. E Tebligat
 67. 1.Sınıfa Geçer mi ?
 68. Plakası Faturanın Alındığı Yılı İzleyen Yılda Alınan Taşıtlarda Amortisman Uygulaması
 69. Vergi Dairesi İzahat İstemeden Kdv Ve Ceza Kesebilir mi ?
 70. Hatalı Defter Tasdiki
 71. Yeni Nesil Ökc + Tahsilat Makbuzu
 72. Şahıs Firması Yemek Faturası
 73. Yeni Nesil Yazar Kasa Pos Cihazlarında Muayene Katılım Payı
 74. İktisadi İşletme
 75. Özel Sigortaların Gider Durumu (gelir Vergisi Kanunu'na Göre)
 76. Vuk 459 Sayılı Tebliğ
 77. Resen Terk- Geçmişe Dönük Beyanname
 78. Gerçekten Kasada Olan Para Sorunu !!!
 79. Genel Kurul Temsilci Atanması Hk.
 80. Sadece Pos Cihazı Olanlar...
 81. Verilmeyen Ba-bs Ve Kdv Beyannamesi
 82. Beyannamede Hata
 83. Boş Basit Usul Makbuzu Kayıp
 84. Euro Faturaları Tl Olarak Sabitlemek Mümkün mü ?
 85. Döviz Kurunda Hangi Tarih Baz Alınır Muhasebede ?
 86. Oto Tamiri Ökc Hk
 87. Birinci Sınıfa Geçişte Alım Tutarına Hangi Rakam Alınır
 88. Muhtasar Beyan Değişikliği
 89. Kdv Mahsubu
 90. Vergi Mükellefiyeti Olmayan Derneğe Fatura Kesme
 91. Vergi Dairesinden Yazı Geldi Vuk 371 Pişmanlık Hükmü Uygulanamaz Mı?
 92. Dar Mükellef Ve Ücret İstisnası
 93. E-tebligat Yetkisi Yok Hatası
 94. Pos Cihazı Kullanmıyorsak Yazarkasa Pos Cihazı Almak Zorunda mıyız ?
 95. Şirket Ortağı Faiz Uygulaması
 96. Hakediş Ödemesi Çek
 97. Bedelsiz Araç Alışı Ve Sonrasında Satışı
 98. Yeni Nesil Ökc
 99. Basit Usul Beyannamesinin Verilmemesi
 100. yurtdisina kesilen faturanin vergisi
 101. Kira Sözleşmesi Hk.
 102. Özel Liselerin Durumu
 103. İrsaliyeli Fatura
 104. Fotoğrafçılık Faaliyeti
 105. Kapanış Tasdikinin Atlanması
 106. Pişmanlık İhlali Sonucu Vergi Ziyaı Cezası Uzlaşma?
 107. İflas Sürecindeki Şirket İçin Defter Tasdiki
 108. Sınıf Türü
 109. Vergi Ödemeye Karşı Tutum Ve Davranışları Etkileyen Faktörler
 110. Defter Bilgi Girişinde Sözleşme Yok Denilmekte
 111. 30 Kasım 2015 Günü Pazartesi Olduğu İçin Defter Bilgileri Girişi Hakıkında
 112. Defter Bilgi Girişi Güncelleme
 113. 2015 Kasım Agi
 114. Defter Bilgi Girişi Hakkında
 115. Birinci Sınıfa Geçmiş midir ?
 116. Mükellefiyet Tesisi
 117. Gerçek Usül Basit Usule Geçme
 118. Araç Satışının Bildirilmemesi Hakkında
 119. Defter Noter Bilgi Girişi
 120. Muhtasar Beyanda Gösterilir mi ?
 121. Yeni Sözleşme Yazılım
 122. Fatura Vermeyen Mükellef'den Faturayı Alabilir miyim ?
 123. Cari Hesap Mahsuplaşması ?
 124. Notere Onaylatılmış Ltd. Şti. Faturası
 125. Ymm İle Çalışmak Zorunluluğu Ciroya Göre Var mıdır ?
 126. Şahsi Vergi Borcu ve Şirket Ortaklığı
 127. Matbaa Mükellefiyeti
 128. Yeni Nesil Okc Devir Alma
 129. Alacağımız Kaydı
 130. Limited Şirket Aktifine Kayıtlı Arsa Ve Binaların Trampa Yoluyla Değişimi
 131. Avukatlık Mesleğinde Geçici Vergi Hesaplama..
 132. Geçici Vergi Alacak
 133. 3 Yıllık Ödenen Kira Ödemesinin Giderleştirilmesi..
 134. Babs Formu Hk.
 135. İhraç Edilen Malın İadesi
 136. Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Aktif Değerleri Ve Amortisman Hk.
 137. Kredi Faizi Keyfi Olarak Kkeg Yazılabilir mi ?
 138. Yurtdışına Nasıl Fatura Keseceğim ?
 139. Fatura Adres Değişikliği
 140. Seyyar Eft Pos Yazar Kasa/basit Bilgisayar Bağlantılı Yazar Kasa
 141. E Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılmalı ? Hangi Belge İsteniyor?
 142. Ba- Bs Formunun Verilmemesi
 143. Senelere Sair İ̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇&
 144. Faturası Kesilen Stoağa Girmeyen Mal Hk.
 145. Luca Kullananlar.
 146. Velilerden Tahsilat
 147. İntaç Tarihi Değişikliği Nedeniyle BS Cezası
 148. Dönem İçi Araç Satışı Bilanço Usulü
 149. Eski I.B.M. Barkodlu Yazarkasaların Yeni Nesil Yazarkasalar Karşısındaki Durumu
 150. Hizmet Faturaların Ay Sonunda Toplu Kesilmesi
 151. Kiranın Çekle Tahsili..
 152. Döviz Kuru Belirlenip Borç/alacağın Tl'na Sabitlenmesi
 153. Web Sayfasına Seçenek Olarak Ücretli Üye Yapmak
 154. Fatura Kesme Sınırı
 155. Gümrük Müşaviri;
 156. Hesap Bakiyelerinin Düzeltilmesi Görüş
 157. Bilanço Usulünden Serbest Mesleğe Geçiş Hk.
 158. Kıdem Tazminatında Ba Formu
 159. Üstadlar Buyursun; 2013 Yılına Ait Yevmiye Kaydı Nasıl Düzeltilir?
 160. Müstahsil Makbuzu İle Tarımsal Ürün Alımı
 161. Aracılık Sözleşme Girişi
 162. Amortisman Ayırma Sınırı Altında Kalan Demirbaşın Toplu Alınması
 163. Kdv İadesi Özet Raporu Gek 26
 164. Kapanan Şirkete Yanlışlıkla Para Gönderimi
 165. Okul Giderlerinin Kazançtan İndirimi
 166. Vergi Dairelerinde Vardiya Sistemi
 167. Anonim Şirketi Hurda Demir Satışı Yapabilir mi? Suçu Nedir ?
 168. Dövizli Fatura Ba Bs
 169. Pişmanlık İhlali Sonucu Kesilen Vergi Ziyaı Cezası Uzlaşmaya Girer Mi?
 170. Bizden İstenen
 171. Şahıs Firması (bilançoya Tabi) Ltd Şti Dönüşümü
 172. Yanlış Kaşe
 173. Alıcı İle Ödemeyi Yapanın Farklı Olması
 174. Süre Uzatılması
 175. E Yoklama Tutuldu Ne Yapılacak Hiçbir Bilgi Yoktur
 176. Pişmanlık İhlali
 177. Yazar Kasa Arızası
 178. Adi Ortaklık Ünvanı Ve Fatura Basımı Hakkında..
 179. Vergi Resim Harç İstisnası Hk.
 180. 8000 Üzeri Kasa Hareketleri
 181. Yeni Nesil Okc Hk
 182. Okul İnşaatı Sgk Prim Oranı Nedir
 183. K Belgesi
 184. Kira Sözleşmesinin Feshi,stopaj İadesi
 185. Faktoring Bsmv Ba Formunda Gösterilir Mi?
 186. Vergi Usul -Kurumlar Vergisi Değerlendirme
 187. Özel Usülsüzlük Cezası Hakkında
 188. Yurtdışından Getirilerek Yurda Sokulan Lüks Araçlar Hakkında
 189. Bedelsiz Fatura Hakkında
 190. Tarım Ürünlerinin ithalatı
 191. Factoring İşlemleri
 192. Mükellef Sözleşme İptali
 193. Yurtdışı Satış
 194. Site Yöneticiliği
 195. Kabul Edilmeyen Faturanın Kayıt Durumu
 196. Faturaları Ssırasıyla Kullanmamak
 197. E Defter
 198. On Numara Yağ
 199. Ba - Bs 10 Günlük Süre Ve 1/5 Oranında Ceza Hakkında.
 200. Eşe Ait İşyerinde Faaliyette Bulunulması Durumunda Stopaj Verilip Verilmeyeceği Hakkında.
 201. Kullanıcı Kodunda Olmak
 202. Geçici Vergi Döneminde Amortisman Ayırıp Kurumlar Vergisinde Ayırmamak Olabilir Mi?
 203. Leasıng Araç Alımı
 204. A4 Defter Muhafaza Koşulları
 205. Yurtdışından Ürün Getirtip Home Ofis'ten İnternetten Satışını Yapmak ?
 206. 3.Kişi Çek Tahsili
 207. 2.Sınıftan 1.Sınıfa Geçişte Mal Alım Tutarı
 208. İhracat Bedeli Hk.
 209. Home Office Kira Bedeli Hk.
 210. İşyeri Kiralarında Stopaj...
 211. Serbest Meslek Makbuzu Bir Sonraki Aya işlenir mi ?
 212. Karşılık Kaydı Yapılmamış Olan Alacağın Gider Olarak Yazılabilme Durumu
 213. Smmm E Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi
 214. 2. El Araba Alımında Satış Sözleşmesinin Kaydı
 215. Nevi Değişikliği
 216. Özel Okullarda Merkez Ve Şube Gi̇derleri̇ Nasıl Muhasebeleşti̇ri̇li̇r?
 217. Küçük Çapta ithal Ürünler Getirme
 218. İşe Başlama Bildirimi
 219. Kira Ödemesinin Ba da Bildirilmesi
 220. Adi̇ Ortaklıklarda Amorti̇sman Uygulaması
 221. Vergi Mükellefi Şahıs'a Araç Kiralama Kdv Bağıntısı.
 222. Nevi Değişikliği Hakkında
 223. Damga Vergisi Beyanında Üst Sınırdan Bildirim
 224. Türkiye'de Ofisi Olmayan Yabancı Şirketin Türkiye'ye Düzenli (döviz) Maaş Göndermesi
 225. Dolar İle Ödenen Maaş
 226. (4) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi"
 227. Araç Kiralama Stopaj Ve 2 Nolu Kdv Beyanı Hakkında
 228. Yurtdışındaki Bir Şirkete Türkiye'de Danışmanlık Vermek
 229. Geçmiş Aylara Ait Fatura
 230. Video Satışı
 231. İşletme Usulü Defter Daire Yapıp Satarsa Nasıl Kayıt Yapılmalıdır
 232. Servis Taşımacılığında Araç Alışı Bildirimi Hk.
 233. Kira Başlangıcından Önceki Tarihte Şirket Kurulabilinir mi ?
 234. Ba/bs De Yanlış Yazılan Fi̇rma
 235. Çalışan İçin Tutulan Ev Kirası
 236. Ba- Bs Düzezltme Süresi Mali Tatil Sebeiyle Uzamışmıdır?
 237. Aynı Anda Hem İrsaliye+Fatura Hem de İrsaliyeli Fatura Kullanımı Mümkün müdür ?
 238. Serbest Meslek Makbuzu Yerine Fatura Kesebilir miyim ?
 239. E Yoklama
 240. Basit Usulden Gerçek Usule Geçme
 241. Vergi-Ceza İhb.
 242. Avans Olarak Kredi Kartından Çekilen Tutarlar...
 243. Yurtdısından Parça Alıp Satmak
 244. Şahıs Firmasının Bilanço Usulü Aktif Pasif İle Yeni Kurulan Şahıs Firmasına Devri Olurmu
 245. Vergi Borcu Hakkında
 246. Reddi Mirasda Mirasçı Ve Muhasebecinin Ödevleri Karmaşası Hk(karşılaşılmayan Bir Konu Hk)
 247. Kim Kime E Fatura Yada Kağıt Fatura Kesebilir ?
 248. İrsaliyesiz Fatura
 249. Damga Vergisi
 250. Sigorta Acentesi Hakkında...