PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Stopaj Ödemiyorum, Dükkan Sahibi Çıkarmak İstiyor !
 2. Dönem Sonu Stok
 3. Öğrenim Kredisi Borcundan Dolayı Banka Hesabına Bloke
 4. Gelir Beyannemesi Düzeltme Hakkında;
 5. Belediye Ruhsat Harcı Tahsilat Mkb. Form Ba Bs Konu Olur mu ?
 6. Genel Kurul Yapılmamasının Yaptırımı
 7. Geçici Çıkış İhracat Ba Bs
 8. Şube için Yeni Nesil ÖKC Cihazı Hk
 9. Sevk İrsaliyesi KDV Muafiyet Belgesi
 10. Şirket Aracına Gelen Haczin Ortağın Şahsi Hesabından Tahsil Edilmesi
 11. Geç Gelen Fatura Usulsüzlük Cezası
 12. Smmm Makbuzu
 13. Yurtdışı Hizmet İhracatı
 14. 4-5 Yıl Önce Satılan Demirbaş (araç) Sorunu
 15. Muhtasar Beyannamelerde İşçi Sayısı Hakkında.
 16. Devlete Satılan Ürünlerde Ödenek Sorunu
 17. Gelir Vergisinden Geçici Vergi Mahsubu
 18. Veraseten Hisse Devri
 19. Resen Terkten Dolayı Mükellfefin Diğer Şirketindeki Durumu
 20. Damga Vergisinin 15 Günlük Süresi..
 21. Beyan Edilmeyen Stopaj
 22. Şube Faturasının Merkezde Kullanımı Hakkında
 23. Yeni Nesil Yazarkasa Alım Süresi Tekrar mı Uzatıldı ?
 24. Akıllı Ev Sistemleri..
 25. Turist Taşımacılığında Fatura
 26. Vergi Kaçakçılığı Suçu
 27. Sermaye Taahhüt Tutarının Fazla Ödenmesi
 28. Ek Faaliyetde Bulunma
 29. Pazarclık Faaliyeti
 30. Abimin Üzerine Olan Evde Stopaj
 31. Geçmişe Dönük Vergi Farkı
 32. Vergi Mükellefiyeti Açtırmama
 33. Yetim Aylığı - Bağkur Girişinin Yapılmaması
 34. İnternetten Satış
 35. Sigorta Primlerinin Bordroda Gelir Vergisinden İndirilmesi
 36. Stok Fazlasının Muhasebe Kaydı
 37. Fatura Düzenlerken Alıcı Bilgileri Yerine Kaşe Kullanılması Doğrumu?l
 38. Stajerlerin Muhtasar Beyannamedeki Durumu
 39. Hisse Devri Noter Harcı
 40. Ekler Kulakçığı İşyeri Bilgileri
 41. Kdv Dahil Faturalarda Kdvnin İndirimi
 42. Online Satış Yapan Vergi Kaçakçılarını İhbar Hakkında
 43. İş Sözleşmeleri Damga Vergisi
 44. Firma Kapanış Tarihinden Sonra Fatura Bastırma
 45. Pos Cihazı
 46. Banka Havalesi
 47. Defter Belge İsteme
 48. E Faturada 3065 Notu Yazılmaması Hk
 49. Farklı Bir Firmadan Gelen Ödeme Hk.
 50. Basit Usul
 51. Fatura Kesimi
 52. Şirket Sahibinin Villasının Faturasının Şirket Adına Düzenlenmesi
 53. 2015 Ait Ödenen Damga Vergisi Hakkında
 54. Aktifteki 3. Yılında Amortisman
 55. Aktifte 2 Yıl Duran Demirbaşın Direkt Satış Hesabına Kaydı
 56. Finansman Şirketinden Kullanılan Kredi
 57. Birinci Sınıfa Geçişte Hadler
 58. Çifte Kayıt
 59. İnşaat Mühendisi Ve İhale
 60. Firma Kendi Beyannamede Düzeltme Yaparsa Uzlaşma Hakkı Varmıdır?
 61. Yangın Tüpü Satış Ve Dolum
 62. Basit Üsülde Banka Havaleleri
 63. Danışmanlık Merkezi Açılış
 64. Lastik Demirbaş Durumu
 65. Şahsi Kredi Kartı İle Şirket Harcaması Ödemesi
 66. E-ticaret Usulleri
 67. Resen Terk Ve Unutulan Sicil Odası Kaydı
 68. Ara Tasdik
 69. Motorsiklet Satışı İşi
 70. Muhtasar Düzeltme Beyannamesi
 71. Vergi Ziyaı Cezası
 72. Defter Bilgi Girişi Hk.
 73. Kira Ödemelerinin Gider Yazılıp,Yazılamayacağı
 74. E-fatura Kimlere Kesilebilir?
 75. İşyeri İnşaatını Şahıs Şirketi mi Limited Şirket mi Yapmalı ?
 76. Fiş Kesme Haddi..
 77. Kaybolan Fatura Nüshası
 78. Muhtasar Beyannamelerde İşçi Sayısı Hakkında
 79. Araç Haczi Kaldırma Hk.
 80. Gider Pusulası Hakk.
 81. Kendine Kesilen Fatura.
 82. Satış Faturası
 83. Faturada Seri Ve Sıra Numarası Kuralları
 84. 2015 Yılı Harcaması 2016 Yılında Kesilen Faturanın Kaydı
 85. Muhtasar Beyanname
 86. Yanlış Kesilen Tahsilat Makbuzu
 87. SBIF İşlem Tarihi Hakkında
 88. Google Faturası ve 2 Nolu Kdv Beyannamesi
 89. E Faturada Geçmişe Dönük Fatura Kesimi Hak
 90. Şahıs Bilanço Defter Sorunu
 91. Ba Bs Konu mudur ?
 92. Servis Taşımacılığı Kredi Faizleri Hk.
 93. Oto Kiralama Trafik Cezası
 94. Sevk İrsaliyesi Soru?
 95. Menajer Ücretlerinin Vergilendirilmesi
 96. Üniversite Hastanesi İade Fatua Kdv
 97. Damga Vergisi Defteri Ara Tasdik Zorunluluğu
 98. Fatura İptaliyle Ürün Alma
 99. Komiser Ücreti
 100. İhaleli İşlem
 101. Adres Değişikliğinde Yeni Fatura Bastırılması
 102. Yansıtma Faturasının İçeriği Ve Dönemselliği
 103. Şirketin Ortaklık Sayısını Bire Düşmesi
 104. Şahıs Firması Kapanış Tarihi
 105. Yazarkasa Alım İzin Yazısı Kaltı Mı?
 106. İşe Başlamada Yanlış Tarih
 107. Gelir Vergisinden Muaf İşletmede Ölç Kullanımı
 108. Emlak Vergisi Muaf Hk.
 109. Araç Satışının Vergi Dairesine Bildirilmesi
 110. Kültür Merkezi Fatura veya Makbuz Vermiyor Neden ?
 111. Basit Usul Bakkal Deftere Geçme Hadleri
 112. Gider Pusulası Ba Bildirimi
 113. Yazar Kasa Levhası
 114. Yazarkasa Yazısı İle Y.Kasa Almamak Ceza
 115. E Tebligat
 116. 1.Sınıfa Geçer mi ?
 117. Plakası Faturanın Alındığı Yılı İzleyen Yılda Alınan Taşıtlarda Amortisman Uygulaması
 118. Vergi Dairesi İzahat İstemeden Kdv Ve Ceza Kesebilir mi ?
 119. Hatalı Defter Tasdiki
 120. Yeni Nesil Ökc + Tahsilat Makbuzu
 121. Şahıs Firması Yemek Faturası
 122. Yeni Nesil Yazar Kasa Pos Cihazlarında Muayene Katılım Payı
 123. İktisadi İşletme
 124. Özel Sigortaların Gider Durumu (gelir Vergisi Kanunu'na Göre)
 125. Vuk 459 Sayılı Tebliğ
 126. Resen Terk- Geçmişe Dönük Beyanname
 127. Gerçekten Kasada Olan Para Sorunu !!!
 128. Genel Kurul Temsilci Atanması Hk.
 129. Sadece Pos Cihazı Olanlar...
 130. Verilmeyen Ba-bs Ve Kdv Beyannamesi
 131. Beyannamede Hata
 132. Boş Basit Usul Makbuzu Kayıp
 133. Euro Faturaları Tl Olarak Sabitlemek Mümkün mü ?
 134. Döviz Kurunda Hangi Tarih Baz Alınır Muhasebede ?
 135. Oto Tamiri Ökc Hk
 136. Birinci Sınıfa Geçişte Alım Tutarına Hangi Rakam Alınır
 137. Muhtasar Beyan Değişikliği
 138. Kdv Mahsubu
 139. Vergi Mükellefiyeti Olmayan Derneğe Fatura Kesme
 140. Vergi Dairesinden Yazı Geldi Vuk 371 Pişmanlık Hükmü Uygulanamaz Mı?
 141. Dar Mükellef Ve Ücret İstisnası
 142. E-tebligat Yetkisi Yok Hatası
 143. Pos Cihazı Kullanmıyorsak Yazarkasa Pos Cihazı Almak Zorunda mıyız ?
 144. Şirket Ortağı Faiz Uygulaması
 145. Hakediş Ödemesi Çek
 146. Bedelsiz Araç Alışı Ve Sonrasında Satışı
 147. Yeni Nesil Ökc
 148. Basit Usul Beyannamesinin Verilmemesi
 149. yurtdisina kesilen faturanin vergisi
 150. Kira Sözleşmesi Hk.
 151. Özel Liselerin Durumu
 152. İrsaliyeli Fatura
 153. Fotoğrafçılık Faaliyeti
 154. Kapanış Tasdikinin Atlanması
 155. Pişmanlık İhlali Sonucu Vergi Ziyaı Cezası Uzlaşma?
 156. İflas Sürecindeki Şirket İçin Defter Tasdiki
 157. Sınıf Türü
 158. Vergi Ödemeye Karşı Tutum Ve Davranışları Etkileyen Faktörler
 159. Defter Bilgi Girişinde Sözleşme Yok Denilmekte
 160. 30 Kasım 2015 Günü Pazartesi Olduğu İçin Defter Bilgileri Girişi Hakıkında
 161. Defter Bilgi Girişi Güncelleme
 162. 2015 Kasım Agi
 163. Defter Bilgi Girişi Hakkında
 164. Birinci Sınıfa Geçmiş midir ?
 165. Mükellefiyet Tesisi
 166. Gerçek Usül Basit Usule Geçme
 167. Araç Satışının Bildirilmemesi Hakkında
 168. Defter Noter Bilgi Girişi
 169. Muhtasar Beyanda Gösterilir mi ?
 170. Yeni Sözleşme Yazılım
 171. Fatura Vermeyen Mükellef'den Faturayı Alabilir miyim ?
 172. Cari Hesap Mahsuplaşması ?
 173. Notere Onaylatılmış Ltd. Şti. Faturası
 174. Ymm İle Çalışmak Zorunluluğu Ciroya Göre Var mıdır ?
 175. Şahsi Vergi Borcu ve Şirket Ortaklığı
 176. Matbaa Mükellefiyeti
 177. Yeni Nesil Okc Devir Alma
 178. Alacağımız Kaydı
 179. Limited Şirket Aktifine Kayıtlı Arsa Ve Binaların Trampa Yoluyla Değişimi
 180. Avukatlık Mesleğinde Geçici Vergi Hesaplama..
 181. Geçici Vergi Alacak
 182. 3 Yıllık Ödenen Kira Ödemesinin Giderleştirilmesi..
 183. Babs Formu Hk.
 184. İhraç Edilen Malın İadesi
 185. Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Aktif Değerleri Ve Amortisman Hk.
 186. Kredi Faizi Keyfi Olarak Kkeg Yazılabilir mi ?
 187. Yurtdışına Nasıl Fatura Keseceğim ?
 188. Fatura Adres Değişikliği
 189. Seyyar Eft Pos Yazar Kasa/basit Bilgisayar Bağlantılı Yazar Kasa
 190. E Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılmalı ? Hangi Belge İsteniyor?
 191. Ba- Bs Formunun Verilmemesi
 192. Senelere Sair İ̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇&
 193. Faturası Kesilen Stoağa Girmeyen Mal Hk.
 194. Luca Kullananlar.
 195. Velilerden Tahsilat
 196. İntaç Tarihi Değişikliği Nedeniyle BS Cezası
 197. Dönem İçi Araç Satışı Bilanço Usulü
 198. Eski I.B.M. Barkodlu Yazarkasaların Yeni Nesil Yazarkasalar Karşısındaki Durumu
 199. Hizmet Faturaların Ay Sonunda Toplu Kesilmesi
 200. Kiranın Çekle Tahsili..
 201. Döviz Kuru Belirlenip Borç/alacağın Tl'na Sabitlenmesi
 202. Web Sayfasına Seçenek Olarak Ücretli Üye Yapmak
 203. Fatura Kesme Sınırı
 204. Gümrük Müşaviri;
 205. Hesap Bakiyelerinin Düzeltilmesi Görüş
 206. Bilanço Usulünden Serbest Mesleğe Geçiş Hk.
 207. Kıdem Tazminatında Ba Formu
 208. Üstadlar Buyursun; 2013 Yılına Ait Yevmiye Kaydı Nasıl Düzeltilir?
 209. Müstahsil Makbuzu İle Tarımsal Ürün Alımı
 210. Aracılık Sözleşme Girişi
 211. Amortisman Ayırma Sınırı Altında Kalan Demirbaşın Toplu Alınması
 212. Kdv İadesi Özet Raporu Gek 26
 213. Kapanan Şirkete Yanlışlıkla Para Gönderimi
 214. Okul Giderlerinin Kazançtan İndirimi
 215. Vergi Dairelerinde Vardiya Sistemi
 216. Anonim Şirketi Hurda Demir Satışı Yapabilir mi? Suçu Nedir ?
 217. Dövizli Fatura Ba Bs
 218. Pişmanlık İhlali Sonucu Kesilen Vergi Ziyaı Cezası Uzlaşmaya Girer Mi?
 219. Bizden İstenen
 220. Şahıs Firması (bilançoya Tabi) Ltd Şti Dönüşümü
 221. Yanlış Kaşe
 222. Alıcı İle Ödemeyi Yapanın Farklı Olması
 223. Süre Uzatılması
 224. E Yoklama Tutuldu Ne Yapılacak Hiçbir Bilgi Yoktur
 225. Pişmanlık İhlali
 226. Yazar Kasa Arızası
 227. Adi Ortaklık Ünvanı Ve Fatura Basımı Hakkında..
 228. Vergi Resim Harç İstisnası Hk.
 229. 8000 Üzeri Kasa Hareketleri
 230. Yeni Nesil Okc Hk
 231. Okul İnşaatı Sgk Prim Oranı Nedir
 232. K Belgesi
 233. Kira Sözleşmesinin Feshi,stopaj İadesi
 234. Faktoring Bsmv Ba Formunda Gösterilir Mi?
 235. Vergi Usul -Kurumlar Vergisi Değerlendirme
 236. Özel Usülsüzlük Cezası Hakkında
 237. Yurtdışından Getirilerek Yurda Sokulan Lüks Araçlar Hakkında
 238. Bedelsiz Fatura Hakkında
 239. Tarım Ürünlerinin ithalatı
 240. Factoring İşlemleri
 241. Mükellef Sözleşme İptali
 242. Yurtdışı Satış
 243. Site Yöneticiliği
 244. Kabul Edilmeyen Faturanın Kayıt Durumu
 245. Faturaları Ssırasıyla Kullanmamak
 246. E Defter
 247. On Numara Yağ
 248. Ba - Bs 10 Günlük Süre Ve 1/5 Oranında Ceza Hakkında.
 249. Eşe Ait İşyerinde Faaliyette Bulunulması Durumunda Stopaj Verilip Verilmeyeceği Hakkında.
 250. Kullanıcı Kodunda Olmak