PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Defteri Kebir Hesapları
 2. Islak İmza Şart mı ?
 3. Açılış İşlemleri
 4. Kredi Kartı Tutarı İle Pos Çekilen Tutarı Arasındaki Uyumsuzluk Hk.
 5. Ölen Babamın Vergi Borcu
 6. Otel Banyo Amortisman Oranı Hk.
 7. Avukatların Gider Ortaklığı
 8. Yevmiye Defteri
 9. Yanlış Yazılan Defter Sayfası
 10. Mutemet Alındısı
 11. Defterlerin Sonuna Yazdırılan Bilgiler Hk.
 12. Yurtdışı Hizmet Faturası Hk.
 13. İşyeri Kapanışı
 14. Kayıtlı Mükellef Değilim Geçmişe Dönük Vergilendirme Neye Göre Yapılacak ?
 15. Sulh ve İbra Protokolüne Göre Ödeme
 16. Arsa Rayiç Bedeli Artırımı
 17. Defter Yazdırma
 18. Şahıs Kira Stopajı Öder mi ?
 19. Şahıs Firması Ve Adi Ortaklık
 20. İşi Terkte Bina özel Maliyeti
 21. Yurtdışından Alınan Faturasız Ürüne Nasıl Fatura Kesilir ?
 22. İşi Terkten Sonra Kredi Kartı ile Satış
 23. Mail İle Gönderilen Faturaların Geçerliliği
 24. Çöpe Giden Demirbaş
 25. Kiralanacak Ev Hakkında...
 26. Adi Ortaklık Defter Tasdiki
 27. Vergi Affı
 28. Fatura Yerine Fiş Kessem
 29. Vergi Levhası
 30. Defter Sayfa Numarası
 31. Ticari Yazılımın e-ticaret Satışı Hk.
 32. Mükellef Bildirim Formunda Şubenin Hiç Bildirilmemiş Olması Halinde Ceza Tutarı
 33. Vergi Affı
 34. Ödenmeyen SGK Primleri
 35. Nihai Tükeciden Alınan
 36. Sistem Sorunu Nedeniyle Bildirim Veremedik.
 37. Çevre Temizlik Vergisi Hk.
 38. 331 Ortaklara Borçlar Hesabının Sermayeye İlavesi
 39. Devir Olan İşyeri İçi Mükellef Bilgileri Hk.
 40. Özel Spor Dersi Verenlerin Vergilendirilmesi
 41. Mükellef Bilgileri Bildirimi Güncelleme İçin Ceza Olur mu ?
 42. Mayıs 2014 de açılmış limited ve işyeri depoları mükellef bildirimi
 43. Gider Pusulası
 44. Demirbaş Satışının BS formu ile ilişkisi
 45. Özel Hekimin Makbuz Kesmesi Hk.
 46. Mükellef Bildiriminde Huzur Hakkı
 47. Vergi Usul Hk.
 48. Dijital İçerik Vergilendirilmesi
 49. Tür Değişikliğinde Kesin Mizan Bildirimi Ceza
 50. Tevsik Hak.
 51. Fiyatlarımıza Kdv Değildir levhası hk.
 52. Ofis Açmak ve Dernek
 53. Sözleşme Vergisi Hk
 54. Dernekler Para Aktarımı
 55. Amortisman Süresi Biten Taşıtın Satılıp Tekrar Geri Alınması Hk.
 56. 2 Nolu KDV Beyannamesi Vermemenin Müeyyidesi Nelerdir ?
 57. Beyanname İmzalatma Zorunluluğı
 58. Adres Değişikliği
 59. Hemşire Stopaj Oranı
 60. Akaryakıtçılar da Seyyar Pos
 61. Adi Ortaklık Kapanışı Hk.
 62. Bireysel Emeklilik
 63. Eşi Doğum Yapmış İşçiye Verilen İzin
 64. Kuyumcu Hk.
 65. Basit Usulden, Gerçek Usule Geçiş Sonrası Hakkında.
 66. E Ticaret Yapma Şartları
 67. 195-196 Avans Hesapları Ayrımı
 68. İrsaliye Açıklama Hakkında
 69. Yabancı Paraların Muhasebesi
 70. Geçici Vergi Yıl İçinde İşyerini Kapatan Bir İşletme
 71. Form BA Tapu Harçları
 72. 740 Hesap Alacak Çalışır mı ?
 73. Kesin Mizan Düzeltmesinde Cezasız 10 Günlük Süre Sonu Hangi Gün Olur ?
 74. Damga Vergisi
 75. Cep Telefonu Amortisman
 76. Envanter Defterindeki Noksan Bilgiler
 77. Vergi Levhasındaki Ana Faaliyet Kodları
 78. Amortisman
 79. Faturaların İmhası
 80. 2013 Yılından İşlenmeyen Z Raporları
 81. Vergi Mükellefi Olmayan Kişiden Alınacak Dükkan Hk.
 82. 2007 Yılında Gerçekleşen Gider - 2014 Yılında Gerçekleşen Gelir ?
 83. Otel Muhasebesi...
 84. Kendini İhbar Hakkında
 85. Konsinye Mallar
 86. Hırsızlık Nedeni İle Kaskodan Tahsil Edilen Para ?
 87. Mük.355 İçin Çözüm Önerime Katılım Bekliyoruz.
 88. Yurtdışı Alınan Hizmetler Hakkında
 89. Her İki Mükellef İçin Ortak Kira Kontratı Düzenlenebilir mi ?
 90. Süresi Sona Ermiş Sözleşme İptali
 91. Kurumlar Vergisi İade Mahsubu
 92. Tevkifatlı Yapı Denetim Faturası
 93. 433 Nolu Tebliğ- E-Arşiv
 94. Şahıs Firması 2 İş Yapar mı ?
 95. Fatura Kesme
 96. Muhtarlığa Ait İşyerinin Stopaj Kesintisi Hakkında.
 97. 16 Yıl Öncesine Ait Tebliğ Edilen Vergiler
 98. Basit Usul Av Bayi Hakkında
 99. Yıllara Sari İş Hk.
 100. Basit Usule Tabi Mükellefin Ücret Akdine Tabi Olarak SSK lı Çalışması
 101. Konsinye Mal Tesliminde E-Fatura
 102. İrsaliye Kesilen Fatura Kapalı Kesilir mi ?
 103. Kooperatif Genel Kurulu
 104. 1.Sınıf Mükellef Amortisman Ayırma
 105. İşim Vergiye Tabi mi ?
 106. Vergi Levhası Hk.
 107. Sevk İrsaliyesi
 108. Tek Ortaklıya Dönüşen Şirket İçin İşe Başlama Bildirgesi İstendi
 109. Termal Su Sondaj Kuyusu Muhasebeleştirilmesi Hk.
 110. Sabit Kıymet Yenileme Fonu
 111. Perakende Satış Fişi Hk.
 112. İstanbul'da Mukteza Hangi Vergi Dairesinden İstenir ?
 113. Hesap Planı
 114. Noter Onaylı Faturaların üzerinde Seri ve Seri No Bulunması Gerekliliği
 115. Vergi Dairesine Borç Olmasına Karşın Borcu Yoktur Yazısı Alma Limiti Hakkında
 116. Adi Şirketin Tek Kişiye Düşmesi...
 117. Gelir Beyannameleri 2013 de Kapanan İşletmeler İçinde Uzadı mı ?
 118. Kentsel Dönüşüm Masraf İadesi
 119. Kıdem-İhbar Tazminatının Muhtasar Beyannamede Bildirimi
 120. Açılış Öncesi Fatura!!
 121. İşçilik Giderleri
 122. Araba Alım Satımlarında Vergi
 123. Ebay'den İthal Ürünün Faturalandırılması ?
 124. Uzlaşma Tahakkukları
 125. Bir Kişinin İki Firması Olup Ayrıca Başka Bir Yerde Çalışan Olabilir mi ?
 126. Gelmeyen Malllara Ait Kayıt.
 127. Konaklama İşletmeleri
 128. Veri Borcu LTD Kurulması
 129. Özelge İsteme
 130. Ymm Tasdik Sözleşmesini Gib'e Geç Bildirmenin Müeyyidesi
 131. Vergi Beyannamesini Vermemek
 132. Açılış Kapanış İşlemleri
 133. Faturadan İrsaliyeli Faturaya Geçmek.
 134. Şirket Adres Değişikliği
 135. Vergi Mükellefiyetinde Bir Alt Sınır Var m ı ? Mükellef Olmadan Vergi Verilebilir mi ?
 136. Fatura İle Sevk İrsaliyesi Arasında Kaç Gün Olmalı ?
 137. Vergi Usule Göre Fatura İrsaliye Düzenlemesi
 138. Meşgale Değişikliği
 139. Seyahat Acentesi
 140. Ödeme Emrine Sadece Davamı Açılabilinir Vergi Dairesine İtiraz Olmaz mı?
 141. Kira Sözleşmeleri Damga Vergisinde Nüsha Ve Suret Ayırımı
 142. Araç Modifikasyon Fatura Kaydı
 143. Farklı Vergi Dairesi Şube Açılış
 144. Basit Usul Faaliyet Konusu Değişikliği Ve Adres Değişikliği
 145. Yurtdışından Faturasız Ürün Alıp Satışı Faturalı Yapmak
 146. Kanuni Süresinen Sonra Bey.Verme Cezası
 147. Vakıf İktisadi İşletmesi Sermaye Artırımı
 148. Tiyatro Bileti Gider Yazılır mı ?
 149. Aile Danışmanlığı Merkezi Açılışı Ve Muhasebesi
 150. Adi Ortaklıkta Araç Bildirimi Hk
 151. Kendi Beyannamemizi Gönderme Hk.
 152. Şahıs Şirketi Ünvan Kullanımı - Sicil Tescili
 153. Yazarkasa Fişleri Toplu Olarak Girilebilinir mi ?
 154. Tahsilat Makbuzu Seri Kontrolü
 155. Kiralanan Yerin Kiraya Verilmesi Hk.
 156. Gazete Bayii Mükellef
 157. 2013 Yılında Kayıt Edilmemiş Demirbaş
 158. 2.Sınıf İşletme Ticari Ünvanı Vergi Levhasına Yazılır mı ?
 159. İrsaliyede Koçan Atlanması
 160. Şahıs Firması Sahibi Yurtdışından Elde Ettiği Gelirden KDV Vermek Zorunda mıdır ?
 161. Bankadaki Münferit Müşterek Hesapların Vergisi
 162. Mirasta Vergi Oranı
 163. Yap İşlet Devret
 164. GSM Firmasından Alınan Cep Telefonu Muhasebe Kaydı
 165. Fatura Kesmek / Maaşla Çalışmak
 166. Muhtasar Adres No ?
 167. ETS Tur Acentası Muhasebe Kayıtları...
 168. Döviz İle Çek
 169. 1 Kuruş Ödeme Zamanaşımını Kesmiyor
 170. Şahıs Firması Kurma ve Yurtdışında Yaşayan Yabancı Ülke Vatandaşına Ödeme !
 171. Dernek Kira
 172. Bağış Muhasebe Kaydı
 173. Cep Telefonu İşletmesi Hk
 174. Hatalı Düzenlenen Avukat Serbest Meslek Makbuzunun İade Yükümlülüğü
 175. Dönemsonu İşlemlerinde Finansman Gider Kısıtlaması
 176. Dönem Sonu Kapanış İşlemleri (KKEG)...
 177. Adi Şirket Gider Gösterme
 178. Basit Usul Grafiker
 179. Faturaların İşlenmesinde Kayıt Süresi
 180. İnternetten Ürün Satışı Hakkında
 181. Çevirmenlik Yapan Şahıs Karşı Tarafa Ne Tür Bir Belge Düzenleyebilir ?
 182. Şirketin Ortağından Arsa Alması
 183. Haklar Değerleme
 184. Aynı Adreste 2 Farklı Dal
 185. Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Karar Defteri / G.kurul Toplantı Müz.Defteri Kapanış Hak.
 186. Maaş Artışı (Enflasyon)
 187. 8.000 TL Kira Tutarı 4 Kişiye Ödenirse BA da Gösterilir mi ?
 188. Know-how Hizmeti
 189. Emlak Vergisi Kafamı Karıştırdı
 190. CMR (Karayolu Taşıma Belgesi) Fatura Yerine Geçer mi ?
 191. Fatura Düzenlenme ve Ödeme Süresi
 192. Hakediş İçin Kesilen Fatura
 193. Fazla Ödenen Verginin Mahsubu Yapılabilir mi ?
 194. Şirket Müdürüne Ait Aracın Şirkete Kiralanmasında Yapılacak Sözleşme Nasıl Olmalı ?
 195. Kimsenin Cevap Veremediği c2c Sorusu
 196. Üyelik Satışı Hakkında
 197. Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Açıklama Kılavuzu
 198. 2006' da Ltd Şirkete %1' lik Ortaklık Sonucu 2012 Yılında Gelen Vergi Cezası
 199. Fatura Üzerine Kur Farkı İle İlgili Şerh Düşülmesi Hk.
 200. Yevmiye Belge Türü
 201. Avans Ve Teminat Hs.ları Kur Değerlemesi Hk.
 202. Sözleşme Vergileri
 203. Ortaklara Borçlar
 204. Mukayyet Değer
 205. Ba-Bs Düzeltme Talebi
 206. Defter Tutma Hadleri
 207. Orman Kooperatifleri Ödeme Cetveli
 208. Konsinye Satış Hakkında
 209. Yeni Nesil ÖKC
 210. İnternet Vergi Dairesi Girişi
 211. Aynı Dükkanda İki Farklı İş Dalında İki Ayrı Mükellef Olur mu ?
 212. Bankadan Ödenmeyen Kiranın Stopajının Beyanı ?
 213. Pişmanlık Talebi...
 214. 2013 Yılında Verilmemiş Beyanname Ve Bildirimlerin Verilmesi Ve Cezası
 215. Aracılık ve sorumlulk
 216. Kayıp Fatura Koçanları
 217. Vergi Mükellefi Olmayan Bilirkişiden Rapor Hizmeti Alınması
 218. Bir Adres İki İşyeri Hk.
 219. Arkadaşımın Bijuteri Üzerine Olan Küçük İşletmesine Ortak Olmak İstiyorum
 220. Yansıtma İşçilik Masraf Ft.
 221. Yeni Yazarkasa Almak
 222. Yeni yazarkasa almak hk.
 223. Müdürler Kurulu Defteri
 224. Yönetim Kurulu Üyesi'ne İkramiye Ödenmesi
 225. Homeofis-Serbest Meslek Erbabı
 226. Fatura Basımı
 227. Farklı Bir İlçede Aynı Faaliyet İçin ( Şahış İşletmesi ) Şube Açılış İşlemleri Hakkında
 228. Defter Tastiği Hakkında
 229. Transit Ticaret Hk.
 230. Devir
 231. Televizyon Sektörü - Medya
 232. Fiilen Kapanmış İşletmeye Beyanname Vermemekten Dolayı Usulsüzlük Cezası Hakkında
 233. Kırgızistan Vatandaşı Burada Güzellik Salonu Açabilir mi ?
 234. İşletmede Çalışan Eş Çocuk Akraba Prim Bildirgeleri
 235. Damga Vergisi Beyanı İnternetten Bildirim
 236. Üniversite Tevkifatlı Fatura
 237. Mali Müşavirlik Sözleşme Zamanaşımı
 238. Basit Usule Geçişte Defter Tasdik Sorunu
 239. Serbest Bölgeden Alımlarda BA Bildirimi
 240. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:431)
 241. Satış Faturasının İşlenmemesi
 242. Üretim İşletme Defteri, Bilançoda mı Tutulacak ?
 243. İşverene Maliyet
 244. Gider Pusulasında Gelir Vergisi Oranı ?
 245. İrsaliyede Koçan Atlanması
 246. Serbest Meslek Hakkında
 247. Şirket Gayrimenkul Alımı
 248. Form BA
 249. Şahıs Firması Ünvan Konusu
 250. Tekel Alımlarının, B Formunda Bildirimi