PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Çöpe Giden Demirbaş
 2. Kiralanacak Ev Hakkında...
 3. Adi Ortaklık Defter Tasdiki
 4. Vergi Affı
 5. Fatura Yerine Fiş Kessem
 6. Vergi Levhası
 7. Defter Sayfa Numarası
 8. Ticari Yazılımın e-ticaret Satışı Hk.
 9. Mükellef Bildirim Formunda Şubenin Hiç Bildirilmemiş Olması Halinde Ceza Tutarı
 10. Vergi Affı
 11. Ödenmeyen SGK Primleri
 12. Nihai Tükeciden Alınan
 13. Sistem Sorunu Nedeniyle Bildirim Veremedik.
 14. Çevre Temizlik Vergisi Hk.
 15. 331 Ortaklara Borçlar Hesabının Sermayeye İlavesi
 16. Devir Olan İşyeri İçi Mükellef Bilgileri Hk.
 17. Özel Spor Dersi Verenlerin Vergilendirilmesi
 18. Mükellef Bilgileri Bildirimi Güncelleme İçin Ceza Olur mu ?
 19. Mayıs 2014 de açılmış limited ve işyeri depoları mükellef bildirimi
 20. Gider Pusulası
 21. Demirbaş Satışının BS formu ile ilişkisi
 22. Özel Hekimin Makbuz Kesmesi Hk.
 23. Mükellef Bildiriminde Huzur Hakkı
 24. Vergi Usul Hk.
 25. Dijital İçerik Vergilendirilmesi
 26. Tür Değişikliğinde Kesin Mizan Bildirimi Ceza
 27. Tevsik Hak.
 28. Fiyatlarımıza Kdv Değildir levhası hk.
 29. Ofis Açmak ve Dernek
 30. Sözleşme Vergisi Hk
 31. Dernekler Para Aktarımı
 32. Amortisman Süresi Biten Taşıtın Satılıp Tekrar Geri Alınması Hk.
 33. 2 Nolu KDV Beyannamesi Vermemenin Müeyyidesi Nelerdir ?
 34. Beyanname İmzalatma Zorunluluğı
 35. Adres Değişikliği
 36. Hemşire Stopaj Oranı
 37. Akaryakıtçılar da Seyyar Pos
 38. Adi Ortaklık Kapanışı Hk.
 39. Bireysel Emeklilik
 40. Eşi Doğum Yapmış İşçiye Verilen İzin
 41. Kuyumcu Hk.
 42. Basit Usulden, Gerçek Usule Geçiş Sonrası Hakkında.
 43. E Ticaret Yapma Şartları
 44. 195-196 Avans Hesapları Ayrımı
 45. İrsaliye Açıklama Hakkında
 46. Yabancı Paraların Muhasebesi
 47. Geçici Vergi Yıl İçinde İşyerini Kapatan Bir İşletme
 48. Form BA Tapu Harçları
 49. 740 Hesap Alacak Çalışır mı ?
 50. Kesin Mizan Düzeltmesinde Cezasız 10 Günlük Süre Sonu Hangi Gün Olur ?
 51. Damga Vergisi
 52. Cep Telefonu Amortisman
 53. Envanter Defterindeki Noksan Bilgiler
 54. Vergi Levhasındaki Ana Faaliyet Kodları
 55. Amortisman
 56. Faturaların İmhası
 57. 2013 Yılından İşlenmeyen Z Raporları
 58. Vergi Mükellefi Olmayan Kişiden Alınacak Dükkan Hk.
 59. 2007 Yılında Gerçekleşen Gider - 2014 Yılında Gerçekleşen Gelir ?
 60. Otel Muhasebesi...
 61. Kendini İhbar Hakkında
 62. Konsinye Mallar
 63. Hırsızlık Nedeni İle Kaskodan Tahsil Edilen Para ?
 64. Mük.355 İçin Çözüm Önerime Katılım Bekliyoruz.
 65. Yurtdışı Alınan Hizmetler Hakkında
 66. Her İki Mükellef İçin Ortak Kira Kontratı Düzenlenebilir mi ?
 67. Süresi Sona Ermiş Sözleşme İptali
 68. Kurumlar Vergisi İade Mahsubu
 69. Tevkifatlı Yapı Denetim Faturası
 70. 433 Nolu Tebliğ- E-Arşiv
 71. Şahıs Firması 2 İş Yapar mı ?
 72. Fatura Kesme
 73. Muhtarlığa Ait İşyerinin Stopaj Kesintisi Hakkında.
 74. 16 Yıl Öncesine Ait Tebliğ Edilen Vergiler
 75. Basit Usul Av Bayi Hakkında
 76. Yıllara Sari İş Hk.
 77. Basit Usule Tabi Mükellefin Ücret Akdine Tabi Olarak SSK lı Çalışması
 78. Konsinye Mal Tesliminde E-Fatura
 79. İrsaliye Kesilen Fatura Kapalı Kesilir mi ?
 80. Kooperatif Genel Kurulu
 81. 1.Sınıf Mükellef Amortisman Ayırma
 82. İşim Vergiye Tabi mi ?
 83. Vergi Levhası Hk.
 84. Sevk İrsaliyesi
 85. Tek Ortaklıya Dönüşen Şirket İçin İşe Başlama Bildirgesi İstendi
 86. Termal Su Sondaj Kuyusu Muhasebeleştirilmesi Hk.
 87. Sabit Kıymet Yenileme Fonu
 88. Perakende Satış Fişi Hk.
 89. İstanbul'da Mukteza Hangi Vergi Dairesinden İstenir ?
 90. Hesap Planı
 91. Noter Onaylı Faturaların üzerinde Seri ve Seri No Bulunması Gerekliliği
 92. Vergi Dairesine Borç Olmasına Karşın Borcu Yoktur Yazısı Alma Limiti Hakkında
 93. Adi Şirketin Tek Kişiye Düşmesi...
 94. Gelir Beyannameleri 2013 de Kapanan İşletmeler İçinde Uzadı mı ?
 95. Kentsel Dönüşüm Masraf İadesi
 96. Kıdem-İhbar Tazminatının Muhtasar Beyannamede Bildirimi
 97. Açılış Öncesi Fatura!!
 98. İşçilik Giderleri
 99. Araba Alım Satımlarında Vergi
 100. Ebay'den İthal Ürünün Faturalandırılması ?
 101. Uzlaşma Tahakkukları
 102. Bir Kişinin İki Firması Olup Ayrıca Başka Bir Yerde Çalışan Olabilir mi ?
 103. Gelmeyen Malllara Ait Kayıt.
 104. Konaklama İşletmeleri
 105. Veri Borcu LTD Kurulması
 106. Özelge İsteme
 107. Ymm Tasdik Sözleşmesini Gib'e Geç Bildirmenin Müeyyidesi
 108. Vergi Beyannamesini Vermemek
 109. Açılış Kapanış İşlemleri
 110. Faturadan İrsaliyeli Faturaya Geçmek.
 111. Şirket Adres Değişikliği
 112. Vergi Mükellefiyetinde Bir Alt Sınır Var m ı ? Mükellef Olmadan Vergi Verilebilir mi ?
 113. Fatura İle Sevk İrsaliyesi Arasında Kaç Gün Olmalı ?
 114. Vergi Usule Göre Fatura İrsaliye Düzenlemesi
 115. Meşgale Değişikliği
 116. Seyahat Acentesi
 117. Ödeme Emrine Sadece Davamı Açılabilinir Vergi Dairesine İtiraz Olmaz mı?
 118. Kira Sözleşmeleri Damga Vergisinde Nüsha Ve Suret Ayırımı
 119. Araç Modifikasyon Fatura Kaydı
 120. Farklı Vergi Dairesi Şube Açılış
 121. Basit Usul Faaliyet Konusu Değişikliği Ve Adres Değişikliği
 122. Yurtdışından Faturasız Ürün Alıp Satışı Faturalı Yapmak
 123. Kanuni Süresinen Sonra Bey.Verme Cezası
 124. Vakıf İktisadi İşletmesi Sermaye Artırımı
 125. Tiyatro Bileti Gider Yazılır mı ?
 126. Aile Danışmanlığı Merkezi Açılışı Ve Muhasebesi
 127. Adi Ortaklıkta Araç Bildirimi Hk
 128. Kendi Beyannamemizi Gönderme Hk.
 129. Şahıs Şirketi Ünvan Kullanımı - Sicil Tescili
 130. Yazarkasa Fişleri Toplu Olarak Girilebilinir mi ?
 131. Tahsilat Makbuzu Seri Kontrolü
 132. Kiralanan Yerin Kiraya Verilmesi Hk.
 133. Gazete Bayii Mükellef
 134. 2013 Yılında Kayıt Edilmemiş Demirbaş
 135. 2.Sınıf İşletme Ticari Ünvanı Vergi Levhasına Yazılır mı ?
 136. İrsaliyede Koçan Atlanması
 137. Şahıs Firması Sahibi Yurtdışından Elde Ettiği Gelirden KDV Vermek Zorunda mıdır ?
 138. Bankadaki Münferit Müşterek Hesapların Vergisi
 139. Mirasta Vergi Oranı
 140. Yap İşlet Devret
 141. GSM Firmasından Alınan Cep Telefonu Muhasebe Kaydı
 142. Fatura Kesmek / Maaşla Çalışmak
 143. Muhtasar Adres No ?
 144. ETS Tur Acentası Muhasebe Kayıtları...
 145. Döviz İle Çek
 146. 1 Kuruş Ödeme Zamanaşımını Kesmiyor
 147. Şahıs Firması Kurma ve Yurtdışında Yaşayan Yabancı Ülke Vatandaşına Ödeme !
 148. Dernek Kira
 149. Bağış Muhasebe Kaydı
 150. Cep Telefonu İşletmesi Hk
 151. Hatalı Düzenlenen Avukat Serbest Meslek Makbuzunun İade Yükümlülüğü
 152. Dönemsonu İşlemlerinde Finansman Gider Kısıtlaması
 153. Dönem Sonu Kapanış İşlemleri (KKEG)...
 154. Adi Şirket Gider Gösterme
 155. Basit Usul Grafiker
 156. Faturaların İşlenmesinde Kayıt Süresi
 157. İnternetten Ürün Satışı Hakkında
 158. Çevirmenlik Yapan Şahıs Karşı Tarafa Ne Tür Bir Belge Düzenleyebilir ?
 159. Şirketin Ortağından Arsa Alması
 160. Haklar Değerleme
 161. Aynı Adreste 2 Farklı Dal
 162. Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Karar Defteri / G.kurul Toplantı Müz.Defteri Kapanış Hak.
 163. Maaş Artışı (Enflasyon)
 164. 8.000 TL Kira Tutarı 4 Kişiye Ödenirse BA da Gösterilir mi ?
 165. Know-how Hizmeti
 166. Emlak Vergisi Kafamı Karıştırdı
 167. CMR (Karayolu Taşıma Belgesi) Fatura Yerine Geçer mi ?
 168. Fatura Düzenlenme ve Ödeme Süresi
 169. Hakediş İçin Kesilen Fatura
 170. Fazla Ödenen Verginin Mahsubu Yapılabilir mi ?
 171. Şirket Müdürüne Ait Aracın Şirkete Kiralanmasında Yapılacak Sözleşme Nasıl Olmalı ?
 172. Kimsenin Cevap Veremediği c2c Sorusu
 173. Üyelik Satışı Hakkında
 174. Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Açıklama Kılavuzu
 175. 2006' da Ltd Şirkete %1' lik Ortaklık Sonucu 2012 Yılında Gelen Vergi Cezası
 176. Fatura Üzerine Kur Farkı İle İlgili Şerh Düşülmesi Hk.
 177. Yevmiye Belge Türü
 178. Avans Ve Teminat Hs.ları Kur Değerlemesi Hk.
 179. Sözleşme Vergileri
 180. Ortaklara Borçlar
 181. Mukayyet Değer
 182. Ba-Bs Düzeltme Talebi
 183. Defter Tutma Hadleri
 184. Orman Kooperatifleri Ödeme Cetveli
 185. Konsinye Satış Hakkında
 186. Yeni Nesil ÖKC
 187. İnternet Vergi Dairesi Girişi
 188. Aynı Dükkanda İki Farklı İş Dalında İki Ayrı Mükellef Olur mu ?
 189. Bankadan Ödenmeyen Kiranın Stopajının Beyanı ?
 190. Pişmanlık Talebi...
 191. 2013 Yılında Verilmemiş Beyanname Ve Bildirimlerin Verilmesi Ve Cezası
 192. Aracılık ve sorumlulk
 193. Kayıp Fatura Koçanları
 194. Vergi Mükellefi Olmayan Bilirkişiden Rapor Hizmeti Alınması
 195. Bir Adres İki İşyeri Hk.
 196. Arkadaşımın Bijuteri Üzerine Olan Küçük İşletmesine Ortak Olmak İstiyorum
 197. Yansıtma İşçilik Masraf Ft.
 198. Yeni Yazarkasa Almak
 199. Yeni yazarkasa almak hk.
 200. Müdürler Kurulu Defteri
 201. Yönetim Kurulu Üyesi'ne İkramiye Ödenmesi
 202. Homeofis-Serbest Meslek Erbabı
 203. Fatura Basımı
 204. Farklı Bir İlçede Aynı Faaliyet İçin ( Şahış İşletmesi ) Şube Açılış İşlemleri Hakkında
 205. Defter Tastiği Hakkında
 206. Transit Ticaret Hk.
 207. Devir
 208. Televizyon Sektörü - Medya
 209. Fiilen Kapanmış İşletmeye Beyanname Vermemekten Dolayı Usulsüzlük Cezası Hakkında
 210. Kırgızistan Vatandaşı Burada Güzellik Salonu Açabilir mi ?
 211. İşletmede Çalışan Eş Çocuk Akraba Prim Bildirgeleri
 212. Damga Vergisi Beyanı İnternetten Bildirim
 213. Üniversite Tevkifatlı Fatura
 214. Mali Müşavirlik Sözleşme Zamanaşımı
 215. Basit Usule Geçişte Defter Tasdik Sorunu
 216. Serbest Bölgeden Alımlarda BA Bildirimi
 217. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:431)
 218. Satış Faturasının İşlenmemesi
 219. Üretim İşletme Defteri, Bilançoda mı Tutulacak ?
 220. İşverene Maliyet
 221. Gider Pusulasında Gelir Vergisi Oranı ?
 222. İrsaliyede Koçan Atlanması
 223. Serbest Meslek Hakkında
 224. Şirket Gayrimenkul Alımı
 225. Form BA
 226. Şahıs Firması Ünvan Konusu
 227. Tekel Alımlarının, B Formunda Bildirimi
 228. Naylon Fatura Vakası.
 229. Fatura Kesmemenin Cezası...
 230. Adi Ortaklık
 231. Stoklar
 232. Şahıs İşletmesini Şirketin Satın Alması
 233. Aynı Adreste İki İşyeri
 234. Kat Karşılığı Fatura Kesimi
 235. Hangi Döviz Kuru Kullanılacağı Konusunda
 236. Muhtasar Bey. Matrah Hesaplama
 237. Maliye Kapanışından Sonra Fatura Temini
 238. Kapıda Ödeme Hakkında..
 239. İşletme Hesabına Göre Defter tutma
 240. Sınıf Değiştirme...
 241. Damga Vergisi Defteri
 242. Şirkete Ev Kiralama
 243. Kreş İşletmesi Açılışı Hk
 244. Dahilde İşleme Rejimi- Stoklara Almak Ya da Almamak
 245. Bilançodan İşletmeye Geçiş İçin Bir Yıl Şartı
 246. İnşaat Mühendislerinin Bina Yapım İşleri
 247. Paypal Ve Vergi
 248. İkinci El Cep Telefonu Gider Pusulası Hk.
 249. GİB' den Duyuru!
 250. Tüccarlar Arası Sınıf Değiştirme