PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Tahsilat Makbuzu Seri Kontrolü
 2. Kiralanan Yerin Kiraya Verilmesi Hk.
 3. Gazete Bayii Mükellef
 4. 2013 Yılında Kayıt Edilmemiş Demirbaş
 5. 2.Sınıf İşletme Ticari Ünvanı Vergi Levhasına Yazılır mı ?
 6. İrsaliyede Koçan Atlanması
 7. Şahıs Firması Sahibi Yurtdışından Elde Ettiği Gelirden KDV Vermek Zorunda mıdır ?
 8. Bankadaki Münferit Müşterek Hesapların Vergisi
 9. Mirasta Vergi Oranı
 10. Yap İşlet Devret
 11. GSM Firmasından Alınan Cep Telefonu Muhasebe Kaydı
 12. Fatura Kesmek / Maaşla Çalışmak
 13. Muhtasar Adres No ?
 14. ETS Tur Acentası Muhasebe Kayıtları...
 15. Döviz İle Çek
 16. 1 Kuruş Ödeme Zamanaşımını Kesmiyor
 17. Şahıs Firması Kurma ve Yurtdışında Yaşayan Yabancı Ülke Vatandaşına Ödeme !
 18. Dernek Kira
 19. Bağış Muhasebe Kaydı
 20. Cep Telefonu İşletmesi Hk
 21. Hatalı Düzenlenen Avukat Serbest Meslek Makbuzunun İade Yükümlülüğü
 22. Dönemsonu İşlemlerinde Finansman Gider Kısıtlaması
 23. Dönem Sonu Kapanış İşlemleri (KKEG)...
 24. Adi Şirket Gider Gösterme
 25. Basit Usul Grafiker
 26. Faturaların İşlenmesinde Kayıt Süresi
 27. İnternetten Ürün Satışı Hakkında
 28. Çevirmenlik Yapan Şahıs Karşı Tarafa Ne Tür Bir Belge Düzenleyebilir ?
 29. Şirketin Ortağından Arsa Alması
 30. Haklar Değerleme
 31. Aynı Adreste 2 Farklı Dal
 32. Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Karar Defteri / G.kurul Toplantı Müz.Defteri Kapanış Hak.
 33. Maaş Artışı (Enflasyon)
 34. 8.000 TL Kira Tutarı 4 Kişiye Ödenirse BA da Gösterilir mi ?
 35. Know-how Hizmeti
 36. Emlak Vergisi Kafamı Karıştırdı
 37. CMR (Karayolu Taşıma Belgesi) Fatura Yerine Geçer mi ?
 38. Fatura Düzenlenme ve Ödeme Süresi
 39. Hakediş İçin Kesilen Fatura
 40. Fazla Ödenen Verginin Mahsubu Yapılabilir mi ?
 41. Şirket Müdürüne Ait Aracın Şirkete Kiralanmasında Yapılacak Sözleşme Nasıl Olmalı ?
 42. Kimsenin Cevap Veremediği c2c Sorusu
 43. Üyelik Satışı Hakkında
 44. Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Açıklama Kılavuzu
 45. 2006' da Ltd Şirkete %1' lik Ortaklık Sonucu 2012 Yılında Gelen Vergi Cezası
 46. Fatura Üzerine Kur Farkı İle İlgili Şerh Düşülmesi Hk.
 47. Yevmiye Belge Türü
 48. Avans Ve Teminat Hs.ları Kur Değerlemesi Hk.
 49. Sözleşme Vergileri
 50. Ortaklara Borçlar
 51. Mukayyet Değer
 52. Ba-Bs Düzeltme Talebi
 53. Defter Tutma Hadleri
 54. Orman Kooperatifleri Ödeme Cetveli
 55. Konsinye Satış Hakkında
 56. Yeni Nesil ÖKC
 57. İnternet Vergi Dairesi Girişi
 58. Aynı Dükkanda İki Farklı İş Dalında İki Ayrı Mükellef Olur mu ?
 59. Bankadan Ödenmeyen Kiranın Stopajının Beyanı ?
 60. Pişmanlık Talebi...
 61. 2013 Yılında Verilmemiş Beyanname Ve Bildirimlerin Verilmesi Ve Cezası
 62. Aracılık ve sorumlulk
 63. Kayıp Fatura Koçanları
 64. Vergi Mükellefi Olmayan Bilirkişiden Rapor Hizmeti Alınması
 65. Bir Adres İki İşyeri Hk.
 66. Arkadaşımın Bijuteri Üzerine Olan Küçük İşletmesine Ortak Olmak İstiyorum
 67. Yansıtma İşçilik Masraf Ft.
 68. Yeni Yazarkasa Almak
 69. Yeni yazarkasa almak hk.
 70. Müdürler Kurulu Defteri
 71. Yönetim Kurulu Üyesi'ne İkramiye Ödenmesi
 72. Homeofis-Serbest Meslek Erbabı
 73. Fatura Basımı
 74. Farklı Bir İlçede Aynı Faaliyet İçin ( Şahış İşletmesi ) Şube Açılış İşlemleri Hakkında
 75. Defter Tastiği Hakkında
 76. Transit Ticaret Hk.
 77. Devir
 78. Televizyon Sektörü - Medya
 79. Fiilen Kapanmış İşletmeye Beyanname Vermemekten Dolayı Usulsüzlük Cezası Hakkında
 80. Kırgızistan Vatandaşı Burada Güzellik Salonu Açabilir mi ?
 81. İşletmede Çalışan Eş Çocuk Akraba Prim Bildirgeleri
 82. Damga Vergisi Beyanı İnternetten Bildirim
 83. Üniversite Tevkifatlı Fatura
 84. Mali Müşavirlik Sözleşme Zamanaşımı
 85. Basit Usule Geçişte Defter Tasdik Sorunu
 86. Serbest Bölgeden Alımlarda BA Bildirimi
 87. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:431)
 88. Satış Faturasının İşlenmemesi
 89. Üretim İşletme Defteri, Bilançoda mı Tutulacak ?
 90. İşverene Maliyet
 91. Gider Pusulasında Gelir Vergisi Oranı ?
 92. İrsaliyede Koçan Atlanması
 93. Serbest Meslek Hakkında
 94. Şirket Gayrimenkul Alımı
 95. Form BA
 96. Şahıs Firması Ünvan Konusu
 97. Tekel Alımlarının, B Formunda Bildirimi
 98. Naylon Fatura Vakası.
 99. Fatura Kesmemenin Cezası...
 100. Adi Ortaklık
 101. Stoklar
 102. Şahıs İşletmesini Şirketin Satın Alması
 103. Aynı Adreste İki İşyeri
 104. Kat Karşılığı Fatura Kesimi
 105. Hangi Döviz Kuru Kullanılacağı Konusunda
 106. Muhtasar Bey. Matrah Hesaplama
 107. Maliye Kapanışından Sonra Fatura Temini
 108. Kapıda Ödeme Hakkında..
 109. İşletme Hesabına Göre Defter tutma
 110. Sınıf Değiştirme...
 111. Damga Vergisi Defteri
 112. Şirkete Ev Kiralama
 113. Kreş İşletmesi Açılışı Hk
 114. Dahilde İşleme Rejimi- Stoklara Almak Ya da Almamak
 115. Bilançodan İşletmeye Geçiş İçin Bir Yıl Şartı
 116. İnşaat Mühendislerinin Bina Yapım İşleri
 117. Paypal Ve Vergi
 118. İkinci El Cep Telefonu Gider Pusulası Hk.
 119. GİB' den Duyuru!
 120. Tüccarlar Arası Sınıf Değiştirme
 121. Nakliye Firması Bilançoya Geçiş
 122. Gerçek Kişiden Alınan Araç Hk.
 123. Yazar Kasa Fişi Fatura Yerine Geçer mi ?
 124. Resen Kapatılan Vergi Numarası
 125. Müteahhitlik Belgesi
 126. Bankadan Ödenen Senet Tesvik Edici Belge Yani Banka Yolu İle Ödeme Olmuş mudur ?
 127. Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmeleri
 128. Fatura Fiş Üzerinde Ticaret Sicil Nosu Hakkında
 129. Bilanço Esasını Kapatınca Yeniden Açılışta 2.Sınıftan Açabilir miyiz ?
 130. Bu İfadeyi Anlayamadım.
 131. Basit Usul Mükellefi Kira Ödemelerinde Gider Pusulası Düzenlemesi Gerekir mi ?
 132. Ltd.Şirketle Şahıs Şirketinin Birleşmesi
 133. Adi Ortaklıklarda Basit Usule Tabi Ortaklar
 134. Giderlerin Başlama Tarihi
 135. Sahte Belge Nedeni İle Düzeltme Kayıtları.
 136. Amortismanlar Hakkında
 137. İade Talep Dilekçesi için ŞİFRE (VUK 429 Tebliğ)
 138. İade Talep İşlemi
 139. Şirket Birleşmeleri ve Nevi Değişikliğinde Ba Formu Cezası
 140. Sahte Belge Nedeni İle Vergi Ziyanı İndirimi
 141. Yurtdışı Ödeme Yurtiçinde Teslimat
 142. Şirkete Ortak Olduktan Sonra Çıkan İnceleme
 143. Yeni TTK'ya Göre Ticari Belgelerde Yer Alması Gereken Bilgiler
 144. Konsinye Satış Ve İade Sürecindeki Sıkıntı ?
 145. 1 Milyon TL Bağış
 146. Sigorta Acentalarında Defter Haddi Uygulaması Var mı ?
 147. Şahıs Firmasının Adi Ortaklığa Dönüşmesi
 148. Gider Pusulası Hakkında
 149. Vergi Usul Sınav Sorusu
 150. Yeni Şirket Açılışı Beyanname Dönemi
 151. 2013 Yılı Yeniden Değerleme Oranı...
 152. Kira Giderlerini Belgelendirmek
 153. İrsaliye Kesmek Şart mı ?
 154. Yurtdışı Fatura
 155. Şirkete Oto Kiralama
 156. Evin Bir Bölümünün Şirkete Kiraya Verilmesi Hk.
 157. Faturan Sonra Sevk İrsaliyesi Kesilmesi Hk.
 158. Uçak Biletinde KDV Hesaplama ?
 159. Personelden Kiralanan Binek Araç Kaskosu
 160. Ba Bs Cezası Hakkında
 161. Şirket İnşaat İşi
 162. Özel Maliyet Süresinin Kira Sözleşmesine Göre Belirlenmesi Hk.
 163. İnşaat Faturası Hk.
 164. Hisse Payı Azli !
 165. Tediye Makbuzu
 166. Şirket Vergi Borçları Sorumluluğu
 167. Müstahsil Makbuzu
 168. İşletme Bünyesinde Olup Kayıtlarda Bulunmayan Ekipmanın Kaydı
 169. İade Taleplerinin Elektronik Ortamda Verilmesi
 170. Mali Müşavirlere İkinci Araçları Yasak (mı) ?
 171. Şube Açılış
 172. Merkezin Kapanıp Şubede Faaliyete Devam ETME!
 173. Basit Usülde Kendine Ait Meskenin Bir Odası İşyeri Olarak Kullanıldığında Emsal Kira Bedeli Ne Olur?
 174. Ödenmeyen Stopaj Kira Depozitosundan Mahsup Edilmeli mi ?
 175. Kendi Aracımızla İlk Madde Malzeme Nakliyesinde Maliyet Bedeli
 176. Sevk İrsaliyesi Fatura
 177. Nakliyenin Faturada Ayrıca Gösterilmesi Zorunlu mu ?
 178. Şahıs İnşaat Firması Açılış
 179. Şirket Çalışan Yol Giderlerini Vergi Göstermesi Hk.
 180. Noter Mükellefin Defter Bilgilerini Yanlış Göndermiş
 181. Dijital Ürün Satıyorum, Kayıtlı Firmayım Yardıma İhtiyacım Var
 182. Yurtdışından Gelip Şahıs Mükellef Olmak
 183. Derneğe Yapılacak Bağış
 184. Aylık Z Raporu
 185. Vergisel Açıdan Leasing mi Yoksa Kredi Mi
 186. V.U.K. 228 Hakkında
 187. Şirket Çalışanlarına Yapılan Bireysel EMEKLILIK HAKKINDA.
 188. Turkcell Faturası Muhasebe Kaydı
 189. Banka Ve Sigorta Muameleleri Kanunu Mükellefiyet Hatası Hk.
 190. Veteriner Mükellefin Vergilendirilmesi
 191. Sevk İrsaliyesi DÜzenlenme Yeri
 192. Yeni Nesil Yazar Kasa Bildirim Süreleri
 193. Kentsel Dönüşümde Alınan Harçlar
 194. Boş Muhtasar Beyanname Gönderilmesi Hakkında...
 195. Arsa Sahibinin Dairelerinin Faturalandırılması
 196. Çek
 197. Şahıs Firması Aylık Sabit Masrafları Hk
 198. Sodexo, Multinet Firmalarının Çalışma Sistemleri Hk ?
 199. YENİ | Kdv İade Dilekçelerine Standart Getirildi!
 200. Adi Ortaklık Durumu...
 201. Ba-Bs Mutabakatı Hakkında
 202. Kartvizit
 203. Serbest Bölgelere Mal ve Hizmet Satışı Hk.
 204. İşletme Usulü Gayrimenkul Alışı
 205. Paravan Şirket Öğrenme
 206. Kıraathane Açılışı..
 207. Sermaye
 208. Yeni Nesil Yazar Kasa Almadık Ne Olacak ?
 209. Akaryakıt İstasyonu Seyyar Pos
 210. Dövizli Fatura İçin Alınan TL Çeklerde Vade Tarihinin Baz Alınması
 211. Ltd Şirket Kuruluşu Hakkında
 212. Ortaklık Ve Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında
 213. Vergi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Yasal Süresi İçinde Verilmediği Gerekçesiyle Mük 355 mad.ve
 214. Şahıs Firması Açtım Giderdeki Kdv Gelirdeki Kdv den Fazla ( İlk Ay )
 215. Şahıs Şirketine Oda Kiralamak
 216. 657 Sayılı Kanun Vakıf Üniversitesi
 217. Dönem Sonu Stok Sayımı
 218. KDV Beyannamesini Vermeyi Unutmuşuz
 219. Alım Faturasında ÖTV
 220. Şirket İçin Binek Oto Alımı ?
 221. Google Faturaları Hakkında ?
 222. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Ücrette AGİ Uygulanır mı ?
 223. İnternet Satışında Vergi Konusu
 224. E-Beyan Yetki Hk.
 225. İade Faturası İle İlgili
 226. Altın Ve Hisse Senedi ( bono) Alımı
 227. Fatura Hk.
 228. Şirketin Ev Kiralaması
 229. Otobüs Hat Bedeli Faturası Hk.
 230. Şirkette Ömrü Biten Demirbaşların Şirket Ortağına Satışı...
 231. Kıdem- İhbar Tahakkuk Kaydı
 232. Şahıs İşletmesi Birden Fazla Faaliyet Konusu
 233. Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Muhtasar Beyannamede Gösterilmesi Hk.
 234. Limited Şirketin Apart Kiralayıp Kiraya Vermesi
 235. Yurtdışındaki Şirketlerin Ülkemize Ürün Satması
 236. Yıllara Sari İnşaat - %3 Stopaj Kesintisi?
 237. Şirket Kira Kontratı Hakkında Garip Bir Soru Ve Sorun
 238. Yurtdışı Firmasına Olan Borcun Silinmesi
 239. Adi Ortaklık K Belgesi Ve Araç Tescili Hakkında.
 240. Bilgisayarla Günlük Müşteri Listesi
 241. İthalat İadesi
 242. KDV 2 Beyannamesi...
 243. İktisadi İşletme Müdür Değişikliği
 244. Gider Pusulası
 245. Cari Sorunu Hakkında ?
 246. Amortisman Oranları
 247. Perakende Satış Fişi Yerine Fatura
 248. Türkiye' de Yerleşik Olmayan Kişiler ve Vergi Mükellefiyeti
 249. İşyeri Emsal Kira Bedeli
 250. İsim Hakkı Bedeli