PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Aracılık Sözleşmesi İptal
 2. Defter Yevmiye Numarası Ne Olmalı ?
 3. Yevmiye Defteri
 4. A.Ş. Hisse Devri Vergi Dairesine Bildirim
 5. Araçta Satış
 6. Zaman Aşımı
 7. Başka Firma Adına Yapılan Masrafların Yansıtılmasında Belge Düzeni
 8. Pos Cihazı Kullananların Yeni Nesil Yazar Kasaya Geçişi Hakkında
 9. Amortisman Hakkında
 10. Varlık Barışı Hk.
 11. Gümrük Beyannamesi Üzerindeki '' Yurtdışı '' İbaresi"
 12. Gümrük Beyannamesinde Hata
 13. İş Avansı
 14. Kollektif Şirketlerin Ortaklık Yapıları
 15. Muhtasar
 16. Basit Usul Çay Ocağı İşleten Birinin Taksicilik Yapması Durumda Mükellefiyet Türü Hakkında
 17. Yevmiye Defterinde Sayfa Toplam Yazması Mecburi midir ?
 18. Geçmiş Dönem Borcuna Ait Vade Farkı
 19. Kredi Kartsız E-Ticaret ve Vergi
 20. Kesin Mizan Düzeltmesi Yaptım Ceza Kesilmedi ??
 21. İnşaat İşi Adi Ortaklığı Hakkında
 22. Sağlık Hizmeti Faturası Hk.
 23. Vergi Ceza İhbarnameleri
 24. Kebir Defteri
 25. Ticaret Sicilden Resen Terk Olunarak Kaydı Silinen İştirakten Ticari Alacak
 26. İş Ortaklığında Defter Tasdik Hk
 27. Serbest Bölgeye Kesilmesi Gereken Faturanın Merkez Adına Kesilmesi Hk.
 28. Ev Ve İşyerlerine Pos Makinası Tahsilatının Yazarkasası
 29. Düzeltme Beyanı
 30. İşyeri Kapanışı
 31. Düzeltme Beyanı Çıkartılan Faturalar
 32. Pos Uyumsuzluğu
 33. MBB Önceki Dönem Bildirilmeyen Şube İşyeri
 34. 3 Ortaklı Adi Ortaklık Şirketi Kurulacak Ortaklardan Birinin Ticari Geçmişi Kötü?
 35. 2013 yılı Kasadan Nakit Ödeme Sınırı
 36. Naylon Fatura - Münfesih Şirket
 37. Emlak Büromuzu Esnaf Odasına Kaydettirirsek Dez Avantajı Olur mu ?
 38. Basit Usül Mükellef
 39. Mükellef Bildirim Formu Kapatılan İşyeri
 40. Vakıf İktisadi İşletme Kuruluşu
 41. Özelge
 42. Maliyeye Şikayet Durumunda !
 43. Tapu Harcı Ba Bs
 44. Bugün İtibariyle Yapmış Olduğumuz Açılış İçin Mükellef Bilgileri Bildirimi Verecek miyiz ?
 45. ÖKC de Amortisman Uygulaması
 46. Devlet Kurumlarına Yapılan Ödemeler
 47. Basit Usül Vergi Levhası..
 48. Yurt Dışında Bir Firmaya Türkiye'de Servis Hizmeti
 49. Vergi Levhası
 50. Borsa Rayici Olmayan Yabancı Para Üzerinden Düzenlenen Fatura
 51. Ceza Nedeni: 70-353/1 213 Sayılı V.U.K. 353/1 Maddesi
 52. Müşteriye Ulaşmayan Fatura
 53. Yabancı Uyruklu Ltd.Şti Ortaklığı
 54. Gider Pusulası İşçilik
 55. Kira Faturası
 56. SODES Proje Koordinatörü Ücretinin Beyanname Açısından Durumu?
 57. Ltd.Şti.Şubesinin Ayrı Defter Tutma Durumu..
 58. Yurtdışından Danışmanlık Hizmeti Satın Alınmasında Net Tutarı Brüt Tutara Çevirme Ve Belge Düzeni
 59. Dijital Ürün Satışlarının Vergilendirilmesi Nasıl Oluyor?
 60. Matrah Arttırmayan Düzeltme Beyannamesine Özel Usulsüzlük Cezası Hakkında !!!
 61. VUK Kanununda Süreler
 62. Müşteri Bildirim Listesi
 63. Maktu Aidat ve Smmo'nın Eğitim Binası İçin Kesilen Tahsilat Makbuzunu Gider Olarak İşlersek Sıkıntı
 64. Bedelsiz Alış
 65. Fatura Sıra Numarası ve Geriye Dönük Faturalama
 66. İnternet Üstünden Alış-Satışlarda Vergilendirme
 67. Aynı Adreste Ek İş Yapılması
 68. İkinci El Araç - Faydalı Ömür
 69. 331 Hesap
 70. 3-5 Mt Baskı Yapan Dijital Baskı Makinalarının ( printer) Amortisman Oranı
 71. Tekstilde Taş Dizim İşi
 72. İhaleli İşlerin Mükellef Bildirimi
 73. Kat Karşılığı Alınan Arsa Hk.
 74. Dünya'da Yeni Olacak Bir Ödeme Sistemi İle Araclık İşlemleri Hakkında Vergi Mevzuatı
 75. Serbest Meslek Mükellefim Var Sondaj İşi Yaparak Ticari Faaliyette Bulunacak Bu Konu Hakkında...
 76. Maliyeden Son Zamanlarda Muhasebeciler Lehine Çıkartılan Olumlu Bir Tebliğ
 77. Stok Çıkışı
 78. Form B 2007 hk Mahkeme Yazısı
 79. 05.04.2013 Tarihindeki Meslek Sözleşmemi En Geç 30 Gün İçerisinde mi Sisteme Girmem Gerekiyor ?
 80. Resen Terk
 81. Özel Maliyet
 82. 2012 Yılı Kesin Mizan Bildirim Süresinin Uzatılmasına Dair Sirküler Açıklandı
 83. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/64 (Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Hk.)
 84. 2011 Aralık Kdv si Sonrasında Herhangi Bir Beyannamesi Gönderilmemiş Gayrifaal Bir Ltd
 85. Resen Terk
 86. B Formu Cezası
 87. Konut Kooperatiflerinde BA BS Formu
 88. Ortak Cari Hesap Adat Faturası
 89. Geçici Vergi Geçmiş Yıl Zararı
 90. 2012 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılıyor!
 91. Bilirkişilik Rapor Örneği
 92. Ba Bs Formları
 93. İrsaliyeli Fatura
 94. Muhtasar Beyanname mükellefiyeti hk
 95. 258 Hesap
 96. Fatura Göndermeyen Satıcı
 97. Seyyar POS Cihazı Kullanan Mükellefler Hk.
 98. Amortisman
 99. Ek Faaliyetin 1 Ay İçerisinde Bildirilmemesinin Cezası 2.Derece Usulsuzluk Cezası mıdır ?
 100. Eğitime Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirilmesi
 101. Ltd Şirket Vergi Borcu
 102. 740 mı 770 mi ?
 103. Fatura Basımı / Kesimi Hakkında
 104. Şirket Devri
 105. Web Sayfası Kurulum İşinde Gider Pusulası İstemek Hk.
 106. Sürekli Form Onaylatılan Defterler Hakkında Soru
 107. Kira Stopajı
 108. Yurtdışı Fuarı İçin Gönderilen Numuneler
 109. Daha Sonra Düzenlenen Sevk İrsaliyesinin Mali Yönden Uygunluğu
 110. Muhtasar Beyannamesi
 111. Geç Gelen Faturalar Kayıtlara Alınabilir mi ?
 112. İnternet Üzerinden Satış ve Faturasız Mal Teslimi Hakk.
 113. Alacağın Şüpheli Gelmesi
 114. İşyeri Devrinde Kesilen Fatura
 115. Fazla ve Yersiz Hesaplanan Vergi (Muhtasar Beyanname)
 116. İkinci El Yazarkasa Alımı Hakkında
 117. GV 94 Md. Serbest Meslek Mensubu Hangi Durumlarda Stopajlı Fatura Kesmez
 118. Manuel Fatura Hakkında
 119. Kasap Ve Et Lokantası Olarak Bir Mükellefim Var. Randıman Oranları Hakkında!
 120. Bundan Sonraki Aylarda Beyanım Var Yok Seçeneği Hakkında
 121. Muhtelif İnternet Müşterileri(Soru)
 122. Kdv Risk Analizi Ve Kesilen Fatura
 123. Cumartesi Ve Pazar Günü Serbest Meslek Makbuzu Kesilebilir mi ?
 124. İktisadi İşletme Kapanış İşlemleri
 125. Kesilen Faturanın
 126. Stok Değer Düşüklüğü
 127. Yeni Açılacak Olan Fırın İşletmesi
 128. Yıllık Beyanname Kesin Mizan Uyumluluğu
 129. Döviz Çek
 130. Yurt Dışı ft.hk.
 131. Yemek Fişi, Araba Gaz Veya Benzinlerinin Gider Olarak Gösterilmesi
 132. Kapanış Tasdiki
 133. VUK 238 Seri No lu Genel Tebliğ İle Vuk 371. Maddesi Arasindaki Ayrım
 134. Basit Usül Mükellef
 135. VUK 425 Sayılı Tebliğ
 136. Yurtdışından Borç Gelen Para Nakit İade Edilir mi ?
 137. Vergi Levhası Adres Değişikliği
 138. Yabancı Firma Adına Çalışan Personelin Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Durumu
 139. Gider Pusulası İle Bilgisayar Programının Giderleştirilmesi Ve Vergilendirilmesi
 140. Basit Usül Oda Kaydı
 141. Sanal Pos İşlemi
 142. Form Ba Form Bs
 143. Ticari İşletme Sahibinin Menkul Sermaye Geliri
 144. Bedelsiz İhracat
 145. Vergi Levhası Ticaret Ünvanı
 146. Meslek Mensuplarının Sorumlulukları!!!
 147. Ortak Şirket Kurmak
 148. Şahıs Bilanço Banka Hesabı
 149. Aciz Vesikası İşlemi
 150. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 61
 151. Yurt Dışından Alınan Hizmet
 152. Muhtasar Beyanname Dönem Ayrımı
 153. Yangın Sonucu Muhasebe Kaydı
 154. Çiçekçilik Kooperatif Faturası
 155. Resen Terk
 156. Ltd den A.Ş. Nevi Değişikliği
 157. Pişmanlık Zammı
 158. 4 Yıl Üstüste Zarar Beyanı
 159. Ba-Bs Formlarının Verilmesi Ve Düzeltilmesine İlişkin
 160. Devir Alınan İnşaat Halindeki Gayrimenkul
 161. Yazar Kasa Hk.
 162. Defter Yazdırma
 163. Şirket Ortağı Adına Kullanılan Kredi
 164. Şubelere Banka Aracılığı İle Aktarılan Paralar
 165. Sgk Primleri..
 166. Sanayi İşletmelerinin Dikkatine !!!
 167. Köylüden Bal Alımı Evrak Düzenlenmesi
 168. Ba Bs Formları Hakkında
 169. Kira Geliri Beyan Dönemi Başladı
 170. Verasette, Vadesi Gelmemiş Yapılandırma Taksitleri Talep Edilebilir mi?
 171. Tevkifat Çıkmazı..
 172. Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı
 173. Vergi Dairesi Değişiklikleri GİB Duyuru 01.03.2013
 174. Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi
 175. Vergi Borcu Taksitlendirme
 176. 2013/ Ocak Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresi Uzatıldı
 177. Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
 178. GİB Duyurusu
 179. Serbest Meslek Kazançlarına Tabi Mükellefler İçin 2013 Yılı Vergi Rehberi
 180. Dijital Telekomünikasyon Ürününde KDV ve ÖTV Alınır mı ?
 181. Resen Terk
 182. Taksicilik Ve Vergilendirilmesi
 183. E- Beyanname Kabusu (Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı)
 184. Kameramanların Vergi Mükellefiyetliği Hk.
 185. Takside Çalışan Şoförün Stopaj Beyanı Hk.
 186. İrsaliye Ve İrsaliyeli Fatura
 187. İşletme Defterinde Tevkifat
 188. Yeni Muhtasar Beyannamesindeki Uyarının Getirdiği Tereddütler?
 189. Muhtasar Beyanname
 190. Defter Yazdırma / Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Hk.
 191. Vergi Mükellefi E-Ticaret
 192. İşe Başlamada Fatura Tasdik Ettirme Zorunluluğu
 193. İnşaat Muhasebesi
 194. Banka Hesabında Gözüken Fazlalıklar
 195. Satış Mağazasında Yangın Çıkması !!
 196. Kuruluştan Önce Şirket Adına Yapılan Harcamalar
 197. Otomat Kahve-Çay Makinaları
 198. Ticari Faaliyet İçin Satış Sayısı Online Satışlar İçin
 199. Hak Devri
 200. Marangoz Hazır Kapı Satışı
 201. Muhtasar Beyan Yenilikleri
 202. Yansıtma Hesapları Neden Kullanılır ?
 203. Kampanya- 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı Kaldırılsın
 204. Özel İnşaat Hk.
 205. Fatura Bilgileri
 206. Emlak Vergisinde Ölüm Halinde Verilmeyen Beyanların Durumu
 207. Yazar Kasa
 208. Ticari Araç
 209. Zamanında Ödenmiş MTV İçin Fark Tahakkuk Ettirilerek Maliye'nin Firmayı Borçlu Çıkarması Hakkında
 210. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 58
 211. Gerçek Usül Vergilendirmeye Geçiş hk.
 212. Şahıs Blanço İşletmesi Zarar
 213. Hisse Senetleri Değerleme 31.12.2012
 214. Dernek İktisadi İşletmesi
 215. Gmsi
 216. Kurum Geçici Vergi
 217. Maliyet Muhasebesi
 218. Emlak Vergisinde Yanlış Beyan
 219. Kiralarda Rayiç Bedel
 220. Geçici Vergi Hesabında Matrah
 221. İşyerinde Üretim
 222. Faturasız Alınan Malların Vergilendirilmesi
 223. Yazarkasada Fişin Sarı Nüshası
 224. Gayri Menkul Satışı Hk
 225. Sanal POS Yurtdışı Kulanımı ?
 226. Ödenmeyen Ssk ların Muhasebeleştirilmesi
 227. Maliye Tutanağı
 228. Karar Defteri Tasdik
 229. Et Alımlarında Kesilen Müstahsil Makbuzun Kdv 2 İle Bildirimi Hakkında..
 230. 2013 Yılında Bilanço Olan Firmanın Ba Bs Durumu
 231. Basit Usül Fatura Basımı Hakkında
 232. Elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınma süresinin uzatıldı
 233. İptal Edilmesi Gereken Fatura
 234. Müteahhidin Kestiği Fatura
 235. E-beyanname Şifre İptali
 236. İnşaat Muhasebesi
 237. Verilmeyen Beyannameler
 238. Emlak Komisyonculuğu
 239. İşyeri Açılışı İzin
 240. Arsa Karşılığı Daire Tesliminde Bs Formu
 241. Kreş İşletmesi Hk.
 242. Sahte Belge Ve Uzlaşma
 243. Stopaj Alacağından Bağkur Mahsubu Mümkün mü ?
 244. İrsaliye Düzenlenmemesi Hk.
 245. Tapu Harcı Gidere İşlenir mi ?
 246. İnternetten Satış Prosedürü Hk.
 247. Şirket Ortağının Çek Kredi Kartı Kullanması?
 248. Beyanname Vermemek (355/1-1)
 249. Tevsik Zorunluluğu
 250. Her Bir Beyannamenin Mahsup İşlemleri Nasıldır?