PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. 2013 yılı yevmiye defteri hakkında,
 2. İş Merkezi Yönetimi
 3. Genel Giderlerden Yapılmakta Olan İnşaata Aktarılacak Pay
 4. Emlak Vergisine Dava
 5. Kkeg
 6. Sahte Fatura !
 7. Önceki yıl fazla hesaplanan amortisman bu yıl düzeltilebilir mi?
 8. Faturada Gösterilen Bakiyeler
 9. İnşaatlarda m2 Hesaplama
 10. Muhtasar Düzeltme
 11. Değerleme
 12. Yeni Sicil Başvurusu
 13. İvazsız İntikal Hakkında
 14. Emlakçının Bankaya Müşteri Göndermesi Sonucu Komisyon Alması Hakkında
 15. Serbest Meslek Makbuzu Hakkında
 16. Hazır Beton Sektöründe Beyaz Sürekli Form Kağıda İrsaliye Basmak ?
 17. Fatura Kesilmesi
 18. Şüpheli Ticari Alacak Hesabı Ve Cari Hesap Terse Dönme
 19. Şahıs Adi Ortaklık Kuruluşu Hakkında.
 20. Yurtdışı Harcırah Hk
 21. Site Yönetimi Aidatı Kredi Kartı İle Toplayabilir mi ?
 22. Tekel Mamüllerinin ve GSM TL(Kontör) Alım ve Satımında KDV?
 23. Haziran Ayı B Formları Uzatılmıştır
 24. Firmalar Arası Virman
 25. Tübitak 1512 Kapsamında Hibe Alan Mükellefin Stopajı...
 26. Konsinye İrsaliye Hk.
 27. Arsa Alımı
 28. T.C. Vatandaşlığı ve Vergi Mükellefi olmayan Ev Sahibi
 29. Muhtasar Bey.Hk.
 30. Tc Kimlik Numarası İle Fatura Kesilir mi ?
 31. Geriye Dönük Fatura Kesimi
 32. Ba Bs Düzeltme Süresi
 33. Faturada İki Tarih
 34. Girdisi Olmayan Ürüne Fatura Kesmek - Üretim Yapmak
 35. Örtülü Sermaye
 36. Derneklere Yapılan Bağış
 37. Arızi Kazanç Sayılır mı ?
 38. Kur Farkı Hak.
 39. Cam faturası
 40. Res'en Terke Geçiş
 41. Ceza Gelse Kime Gelir ?
 42. İktisadi İşletme Açılışı
 43. Gider Pusulası Ve Gelir Vergisi Sorusu
 44. Yatırım Teşviki
 45. Yeni Açılış Vergi Levhasında Adresimi Yanlış Yazmışlar
 46. Şahıs Şirketi Gider Gösterme
 47. 131-Ortaklardan Alacaklar
 48. Kargo Gönderisini İlave Edilecek İrsaliyeli Fatura Hk.
 49. Kira ödemesi Gider Pusulası
 50. İkinci Şahıs İşletmesi Şube midir ? Ayrı Olarak Düşünülemez mi ?
 51. Kâr Yedeği Ayırma
 52. Ticari Amaçlı İnşaatta Mükellefiyet
 53. İnşaat Sektöründe Yeni Kdv Oranı
 54. Davalık KDV Borcu ve Cezalarına Elektronik Haciz
 55. Mali Tatil
 56. Çifte Vergilendirmeyi Önleme
 57. Yeni Nesil Yazar Kasaların Kullanımı Ertelendi
 58. Yurtdışına Yapılan Ödeme
 59. İnternet Üzerinden Satın Alan Muhtelif Müşterilere Fatura Kesme
 60. Sınırdan Fazla Özel Usulsüzlük Cezası
 61. Yurt Dışı Şube Açılışı
 62. İlk Yardım Merkezi Sınav Gözetmen Ücreti Düzenlenecek Evrak
 63. Aracılık Sözleşmesi İptal
 64. Defter Yevmiye Numarası Ne Olmalı ?
 65. Yevmiye Defteri
 66. A.Ş. Hisse Devri Vergi Dairesine Bildirim
 67. Araçta Satış
 68. Zaman Aşımı
 69. Başka Firma Adına Yapılan Masrafların Yansıtılmasında Belge Düzeni
 70. Pos Cihazı Kullananların Yeni Nesil Yazar Kasaya Geçişi Hakkında
 71. Amortisman Hakkında
 72. Varlık Barışı Hk.
 73. Gümrük Beyannamesi Üzerindeki '' Yurtdışı '' İbaresi"
 74. Gümrük Beyannamesinde Hata
 75. İş Avansı
 76. Kollektif Şirketlerin Ortaklık Yapıları
 77. Muhtasar
 78. Basit Usul Çay Ocağı İşleten Birinin Taksicilik Yapması Durumda Mükellefiyet Türü Hakkında
 79. Yevmiye Defterinde Sayfa Toplam Yazması Mecburi midir ?
 80. Geçmiş Dönem Borcuna Ait Vade Farkı
 81. Kredi Kartsız E-Ticaret ve Vergi
 82. Kesin Mizan Düzeltmesi Yaptım Ceza Kesilmedi ??
 83. İnşaat İşi Adi Ortaklığı Hakkında
 84. Sağlık Hizmeti Faturası Hk.
 85. Vergi Ceza İhbarnameleri
 86. Kebir Defteri
 87. Ticaret Sicilden Resen Terk Olunarak Kaydı Silinen İştirakten Ticari Alacak
 88. İş Ortaklığında Defter Tasdik Hk
 89. Serbest Bölgeye Kesilmesi Gereken Faturanın Merkez Adına Kesilmesi Hk.
 90. Ev Ve İşyerlerine Pos Makinası Tahsilatının Yazarkasası
 91. Düzeltme Beyanı
 92. İşyeri Kapanışı
 93. Düzeltme Beyanı Çıkartılan Faturalar
 94. Pos Uyumsuzluğu
 95. MBB Önceki Dönem Bildirilmeyen Şube İşyeri
 96. 3 Ortaklı Adi Ortaklık Şirketi Kurulacak Ortaklardan Birinin Ticari Geçmişi Kötü?
 97. 2013 yılı Kasadan Nakit Ödeme Sınırı
 98. Naylon Fatura - Münfesih Şirket
 99. Emlak Büromuzu Esnaf Odasına Kaydettirirsek Dez Avantajı Olur mu ?
 100. Basit Usül Mükellef
 101. Mükellef Bildirim Formu Kapatılan İşyeri
 102. Vakıf İktisadi İşletme Kuruluşu
 103. Özelge
 104. Maliyeye Şikayet Durumunda !
 105. Tapu Harcı Ba Bs
 106. Bugün İtibariyle Yapmış Olduğumuz Açılış İçin Mükellef Bilgileri Bildirimi Verecek miyiz ?
 107. ÖKC de Amortisman Uygulaması
 108. Devlet Kurumlarına Yapılan Ödemeler
 109. Basit Usül Vergi Levhası..
 110. Yurt Dışında Bir Firmaya Türkiye'de Servis Hizmeti
 111. Vergi Levhası
 112. Borsa Rayici Olmayan Yabancı Para Üzerinden Düzenlenen Fatura
 113. Ceza Nedeni: 70-353/1 213 Sayılı V.U.K. 353/1 Maddesi
 114. Müşteriye Ulaşmayan Fatura
 115. Yabancı Uyruklu Ltd.Şti Ortaklığı
 116. Gider Pusulası İşçilik
 117. Kira Faturası
 118. SODES Proje Koordinatörü Ücretinin Beyanname Açısından Durumu?
 119. Ltd.Şti.Şubesinin Ayrı Defter Tutma Durumu..
 120. Yurtdışından Danışmanlık Hizmeti Satın Alınmasında Net Tutarı Brüt Tutara Çevirme Ve Belge Düzeni
 121. Dijital Ürün Satışlarının Vergilendirilmesi Nasıl Oluyor?
 122. Matrah Arttırmayan Düzeltme Beyannamesine Özel Usulsüzlük Cezası Hakkında !!!
 123. VUK Kanununda Süreler
 124. Müşteri Bildirim Listesi
 125. Maktu Aidat ve Smmo'nın Eğitim Binası İçin Kesilen Tahsilat Makbuzunu Gider Olarak İşlersek Sıkıntı
 126. Bedelsiz Alış
 127. Fatura Sıra Numarası ve Geriye Dönük Faturalama
 128. İnternet Üstünden Alış-Satışlarda Vergilendirme
 129. Aynı Adreste Ek İş Yapılması
 130. İkinci El Araç - Faydalı Ömür
 131. 331 Hesap
 132. 3-5 Mt Baskı Yapan Dijital Baskı Makinalarının ( printer) Amortisman Oranı
 133. Tekstilde Taş Dizim İşi
 134. İhaleli İşlerin Mükellef Bildirimi
 135. Kat Karşılığı Alınan Arsa Hk.
 136. Dünya'da Yeni Olacak Bir Ödeme Sistemi İle Araclık İşlemleri Hakkında Vergi Mevzuatı
 137. Serbest Meslek Mükellefim Var Sondaj İşi Yaparak Ticari Faaliyette Bulunacak Bu Konu Hakkında...
 138. Maliyeden Son Zamanlarda Muhasebeciler Lehine Çıkartılan Olumlu Bir Tebliğ
 139. Stok Çıkışı
 140. Form B 2007 hk Mahkeme Yazısı
 141. 05.04.2013 Tarihindeki Meslek Sözleşmemi En Geç 30 Gün İçerisinde mi Sisteme Girmem Gerekiyor ?
 142. Resen Terk
 143. Özel Maliyet
 144. 2012 Yılı Kesin Mizan Bildirim Süresinin Uzatılmasına Dair Sirküler Açıklandı
 145. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/64 (Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Hk.)
 146. 2011 Aralık Kdv si Sonrasında Herhangi Bir Beyannamesi Gönderilmemiş Gayrifaal Bir Ltd
 147. Resen Terk
 148. B Formu Cezası
 149. Konut Kooperatiflerinde BA BS Formu
 150. Ortak Cari Hesap Adat Faturası
 151. Geçici Vergi Geçmiş Yıl Zararı
 152. 2012 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılıyor!
 153. Bilirkişilik Rapor Örneği
 154. Ba Bs Formları
 155. İrsaliyeli Fatura
 156. Muhtasar Beyanname mükellefiyeti hk
 157. 258 Hesap
 158. Fatura Göndermeyen Satıcı
 159. Seyyar POS Cihazı Kullanan Mükellefler Hk.
 160. Amortisman
 161. Ek Faaliyetin 1 Ay İçerisinde Bildirilmemesinin Cezası 2.Derece Usulsuzluk Cezası mıdır ?
 162. Eğitime Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirilmesi
 163. Ltd Şirket Vergi Borcu
 164. 740 mı 770 mi ?
 165. Fatura Basımı / Kesimi Hakkında
 166. Şirket Devri
 167. Web Sayfası Kurulum İşinde Gider Pusulası İstemek Hk.
 168. Sürekli Form Onaylatılan Defterler Hakkında Soru
 169. Kira Stopajı
 170. Yurtdışı Fuarı İçin Gönderilen Numuneler
 171. Daha Sonra Düzenlenen Sevk İrsaliyesinin Mali Yönden Uygunluğu
 172. Muhtasar Beyannamesi
 173. Geç Gelen Faturalar Kayıtlara Alınabilir mi ?
 174. İnternet Üzerinden Satış ve Faturasız Mal Teslimi Hakk.
 175. Alacağın Şüpheli Gelmesi
 176. İşyeri Devrinde Kesilen Fatura
 177. Fazla ve Yersiz Hesaplanan Vergi (Muhtasar Beyanname)
 178. İkinci El Yazarkasa Alımı Hakkında
 179. GV 94 Md. Serbest Meslek Mensubu Hangi Durumlarda Stopajlı Fatura Kesmez
 180. Manuel Fatura Hakkında
 181. Kasap Ve Et Lokantası Olarak Bir Mükellefim Var. Randıman Oranları Hakkında!
 182. Bundan Sonraki Aylarda Beyanım Var Yok Seçeneği Hakkında
 183. Muhtelif İnternet Müşterileri(Soru)
 184. Kdv Risk Analizi Ve Kesilen Fatura
 185. Cumartesi Ve Pazar Günü Serbest Meslek Makbuzu Kesilebilir mi ?
 186. İktisadi İşletme Kapanış İşlemleri
 187. Kesilen Faturanın
 188. Stok Değer Düşüklüğü
 189. Yeni Açılacak Olan Fırın İşletmesi
 190. Yıllık Beyanname Kesin Mizan Uyumluluğu
 191. Döviz Çek
 192. Yurt Dışı ft.hk.
 193. Yemek Fişi, Araba Gaz Veya Benzinlerinin Gider Olarak Gösterilmesi
 194. Kapanış Tasdiki
 195. VUK 238 Seri No lu Genel Tebliğ İle Vuk 371. Maddesi Arasindaki Ayrım
 196. Basit Usül Mükellef
 197. VUK 425 Sayılı Tebliğ
 198. Yurtdışından Borç Gelen Para Nakit İade Edilir mi ?
 199. Vergi Levhası Adres Değişikliği
 200. Yabancı Firma Adına Çalışan Personelin Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Durumu
 201. Gider Pusulası İle Bilgisayar Programının Giderleştirilmesi Ve Vergilendirilmesi
 202. Basit Usül Oda Kaydı
 203. Sanal Pos İşlemi
 204. Form Ba Form Bs
 205. Ticari İşletme Sahibinin Menkul Sermaye Geliri
 206. Bedelsiz İhracat
 207. Vergi Levhası Ticaret Ünvanı
 208. Meslek Mensuplarının Sorumlulukları!!!
 209. Ortak Şirket Kurmak
 210. Şahıs Bilanço Banka Hesabı
 211. Aciz Vesikası İşlemi
 212. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 61
 213. Yurt Dışından Alınan Hizmet
 214. Muhtasar Beyanname Dönem Ayrımı
 215. Yangın Sonucu Muhasebe Kaydı
 216. Çiçekçilik Kooperatif Faturası
 217. Resen Terk
 218. Ltd den A.Ş. Nevi Değişikliği
 219. Pişmanlık Zammı
 220. 4 Yıl Üstüste Zarar Beyanı
 221. Ba-Bs Formlarının Verilmesi Ve Düzeltilmesine İlişkin
 222. Devir Alınan İnşaat Halindeki Gayrimenkul
 223. Yazar Kasa Hk.
 224. Defter Yazdırma
 225. Şirket Ortağı Adına Kullanılan Kredi
 226. Şubelere Banka Aracılığı İle Aktarılan Paralar
 227. Sgk Primleri..
 228. Sanayi İşletmelerinin Dikkatine !!!
 229. Köylüden Bal Alımı Evrak Düzenlenmesi
 230. Ba Bs Formları Hakkında
 231. Kira Geliri Beyan Dönemi Başladı
 232. Verasette, Vadesi Gelmemiş Yapılandırma Taksitleri Talep Edilebilir mi?
 233. Tevkifat Çıkmazı..
 234. Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı
 235. Vergi Dairesi Değişiklikleri GİB Duyuru 01.03.2013
 236. Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi
 237. Vergi Borcu Taksitlendirme
 238. 2013/ Ocak Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresi Uzatıldı
 239. Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
 240. GİB Duyurusu
 241. Serbest Meslek Kazançlarına Tabi Mükellefler İçin 2013 Yılı Vergi Rehberi
 242. Dijital Telekomünikasyon Ürününde KDV ve ÖTV Alınır mı ?
 243. Resen Terk
 244. Taksicilik Ve Vergilendirilmesi
 245. E- Beyanname Kabusu (Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı)
 246. Kameramanların Vergi Mükellefiyetliği Hk.
 247. Takside Çalışan Şoförün Stopaj Beyanı Hk.
 248. İrsaliye Ve İrsaliyeli Fatura
 249. İşletme Defterinde Tevkifat
 250. Yeni Muhtasar Beyannamesindeki Uyarının Getirdiği Tereddütler?