PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Pos Uyumsuzluğu
 2. MBB Önceki Dönem Bildirilmeyen Şube İşyeri
 3. 3 Ortaklı Adi Ortaklık Şirketi Kurulacak Ortaklardan Birinin Ticari Geçmişi Kötü?
 4. 2013 yılı Kasadan Nakit Ödeme Sınırı
 5. Naylon Fatura - Münfesih Şirket
 6. Emlak Büromuzu Esnaf Odasına Kaydettirirsek Dez Avantajı Olur mu ?
 7. Basit Usül Mükellef
 8. Mükellef Bildirim Formu Kapatılan İşyeri
 9. Vakıf İktisadi İşletme Kuruluşu
 10. Özelge
 11. Maliyeye Şikayet Durumunda !
 12. Tapu Harcı Ba Bs
 13. Bugün İtibariyle Yapmış Olduğumuz Açılış İçin Mükellef Bilgileri Bildirimi Verecek miyiz ?
 14. ÖKC de Amortisman Uygulaması
 15. Devlet Kurumlarına Yapılan Ödemeler
 16. Basit Usül Vergi Levhası..
 17. Yurt Dışında Bir Firmaya Türkiye'de Servis Hizmeti
 18. Vergi Levhası
 19. Borsa Rayici Olmayan Yabancı Para Üzerinden Düzenlenen Fatura
 20. Ceza Nedeni: 70-353/1 213 Sayılı V.U.K. 353/1 Maddesi
 21. Müşteriye Ulaşmayan Fatura
 22. Yabancı Uyruklu Ltd.Şti Ortaklığı
 23. Gider Pusulası İşçilik
 24. Kira Faturası
 25. SODES Proje Koordinatörü Ücretinin Beyanname Açısından Durumu?
 26. Ltd.Şti.Şubesinin Ayrı Defter Tutma Durumu..
 27. Yurtdışından Danışmanlık Hizmeti Satın Alınmasında Net Tutarı Brüt Tutara Çevirme Ve Belge Düzeni
 28. Dijital Ürün Satışlarının Vergilendirilmesi Nasıl Oluyor?
 29. Matrah Arttırmayan Düzeltme Beyannamesine Özel Usulsüzlük Cezası Hakkında !!!
 30. VUK Kanununda Süreler
 31. Müşteri Bildirim Listesi
 32. Maktu Aidat ve Smmo'nın Eğitim Binası İçin Kesilen Tahsilat Makbuzunu Gider Olarak İşlersek Sıkıntı
 33. Bedelsiz Alış
 34. Fatura Sıra Numarası ve Geriye Dönük Faturalama
 35. İnternet Üstünden Alış-Satışlarda Vergilendirme
 36. Aynı Adreste Ek İş Yapılması
 37. İkinci El Araç - Faydalı Ömür
 38. 331 Hesap
 39. 3-5 Mt Baskı Yapan Dijital Baskı Makinalarının ( printer) Amortisman Oranı
 40. Tekstilde Taş Dizim İşi
 41. İhaleli İşlerin Mükellef Bildirimi
 42. Kat Karşılığı Alınan Arsa Hk.
 43. Dünya'da Yeni Olacak Bir Ödeme Sistemi İle Araclık İşlemleri Hakkında Vergi Mevzuatı
 44. Serbest Meslek Mükellefim Var Sondaj İşi Yaparak Ticari Faaliyette Bulunacak Bu Konu Hakkında...
 45. Maliyeden Son Zamanlarda Muhasebeciler Lehine Çıkartılan Olumlu Bir Tebliğ
 46. Stok Çıkışı
 47. Form B 2007 hk Mahkeme Yazısı
 48. 05.04.2013 Tarihindeki Meslek Sözleşmemi En Geç 30 Gün İçerisinde mi Sisteme Girmem Gerekiyor ?
 49. Resen Terk
 50. Özel Maliyet
 51. 2012 Yılı Kesin Mizan Bildirim Süresinin Uzatılmasına Dair Sirküler Açıklandı
 52. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/64 (Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Hk.)
 53. 2011 Aralık Kdv si Sonrasında Herhangi Bir Beyannamesi Gönderilmemiş Gayrifaal Bir Ltd
 54. Resen Terk
 55. B Formu Cezası
 56. Konut Kooperatiflerinde BA BS Formu
 57. Ortak Cari Hesap Adat Faturası
 58. Geçici Vergi Geçmiş Yıl Zararı
 59. 2012 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılıyor!
 60. Bilirkişilik Rapor Örneği
 61. Ba Bs Formları
 62. İrsaliyeli Fatura
 63. Muhtasar Beyanname mükellefiyeti hk
 64. 258 Hesap
 65. Fatura Göndermeyen Satıcı
 66. Seyyar POS Cihazı Kullanan Mükellefler Hk.
 67. Amortisman
 68. Ek Faaliyetin 1 Ay İçerisinde Bildirilmemesinin Cezası 2.Derece Usulsuzluk Cezası mıdır ?
 69. Eğitime Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirilmesi
 70. Ltd Şirket Vergi Borcu
 71. 740 mı 770 mi ?
 72. Fatura Basımı / Kesimi Hakkında
 73. Şirket Devri
 74. Web Sayfası Kurulum İşinde Gider Pusulası İstemek Hk.
 75. Sürekli Form Onaylatılan Defterler Hakkında Soru
 76. Kira Stopajı
 77. Yurtdışı Fuarı İçin Gönderilen Numuneler
 78. Daha Sonra Düzenlenen Sevk İrsaliyesinin Mali Yönden Uygunluğu
 79. Muhtasar Beyannamesi
 80. Geç Gelen Faturalar Kayıtlara Alınabilir mi ?
 81. İnternet Üzerinden Satış ve Faturasız Mal Teslimi Hakk.
 82. Alacağın Şüpheli Gelmesi
 83. İşyeri Devrinde Kesilen Fatura
 84. Fazla ve Yersiz Hesaplanan Vergi (Muhtasar Beyanname)
 85. İkinci El Yazarkasa Alımı Hakkında
 86. GV 94 Md. Serbest Meslek Mensubu Hangi Durumlarda Stopajlı Fatura Kesmez
 87. Manuel Fatura Hakkında
 88. Kasap Ve Et Lokantası Olarak Bir Mükellefim Var. Randıman Oranları Hakkında!
 89. Bundan Sonraki Aylarda Beyanım Var Yok Seçeneği Hakkında
 90. Muhtelif İnternet Müşterileri(Soru)
 91. Kdv Risk Analizi Ve Kesilen Fatura
 92. Cumartesi Ve Pazar Günü Serbest Meslek Makbuzu Kesilebilir mi ?
 93. İktisadi İşletme Kapanış İşlemleri
 94. Kesilen Faturanın
 95. Stok Değer Düşüklüğü
 96. Yeni Açılacak Olan Fırın İşletmesi
 97. Yıllık Beyanname Kesin Mizan Uyumluluğu
 98. Döviz Çek
 99. Yurt Dışı ft.hk.
 100. Yemek Fişi, Araba Gaz Veya Benzinlerinin Gider Olarak Gösterilmesi
 101. Kapanış Tasdiki
 102. VUK 238 Seri No lu Genel Tebliğ İle Vuk 371. Maddesi Arasindaki Ayrım
 103. Basit Usül Mükellef
 104. VUK 425 Sayılı Tebliğ
 105. Yurtdışından Borç Gelen Para Nakit İade Edilir mi ?
 106. Vergi Levhası Adres Değişikliği
 107. Yabancı Firma Adına Çalışan Personelin Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Durumu
 108. Gider Pusulası İle Bilgisayar Programının Giderleştirilmesi Ve Vergilendirilmesi
 109. Basit Usül Oda Kaydı
 110. Sanal Pos İşlemi
 111. Form Ba Form Bs
 112. Ticari İşletme Sahibinin Menkul Sermaye Geliri
 113. Bedelsiz İhracat
 114. Vergi Levhası Ticaret Ünvanı
 115. Meslek Mensuplarının Sorumlulukları!!!
 116. Ortak Şirket Kurmak
 117. Şahıs Bilanço Banka Hesabı
 118. Aciz Vesikası İşlemi
 119. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 61
 120. Yurt Dışından Alınan Hizmet
 121. Muhtasar Beyanname Dönem Ayrımı
 122. Yangın Sonucu Muhasebe Kaydı
 123. Çiçekçilik Kooperatif Faturası
 124. Resen Terk
 125. Ltd den A.Ş. Nevi Değişikliği
 126. Pişmanlık Zammı
 127. 4 Yıl Üstüste Zarar Beyanı
 128. Ba-Bs Formlarının Verilmesi Ve Düzeltilmesine İlişkin
 129. Devir Alınan İnşaat Halindeki Gayrimenkul
 130. Yazar Kasa Hk.
 131. Defter Yazdırma
 132. Şirket Ortağı Adına Kullanılan Kredi
 133. Şubelere Banka Aracılığı İle Aktarılan Paralar
 134. Sgk Primleri..
 135. Sanayi İşletmelerinin Dikkatine !!!
 136. Köylüden Bal Alımı Evrak Düzenlenmesi
 137. Ba Bs Formları Hakkında
 138. Kira Geliri Beyan Dönemi Başladı
 139. Verasette, Vadesi Gelmemiş Yapılandırma Taksitleri Talep Edilebilir mi?
 140. Tevkifat Çıkmazı..
 141. Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı
 142. Vergi Dairesi Değişiklikleri GİB Duyuru 01.03.2013
 143. Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi
 144. Vergi Borcu Taksitlendirme
 145. 2013/ Ocak Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresi Uzatıldı
 146. Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
 147. GİB Duyurusu
 148. Serbest Meslek Kazançlarına Tabi Mükellefler İçin 2013 Yılı Vergi Rehberi
 149. Dijital Telekomünikasyon Ürününde KDV ve ÖTV Alınır mı ?
 150. Resen Terk
 151. Taksicilik Ve Vergilendirilmesi
 152. E- Beyanname Kabusu (Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı)
 153. Kameramanların Vergi Mükellefiyetliği Hk.
 154. Takside Çalışan Şoförün Stopaj Beyanı Hk.
 155. İrsaliye Ve İrsaliyeli Fatura
 156. İşletme Defterinde Tevkifat
 157. Yeni Muhtasar Beyannamesindeki Uyarının Getirdiği Tereddütler?
 158. Muhtasar Beyanname
 159. Defter Yazdırma / Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Hk.
 160. Vergi Mükellefi E-Ticaret
 161. İşe Başlamada Fatura Tasdik Ettirme Zorunluluğu
 162. İnşaat Muhasebesi
 163. Banka Hesabında Gözüken Fazlalıklar
 164. Satış Mağazasında Yangın Çıkması !!
 165. Kuruluştan Önce Şirket Adına Yapılan Harcamalar
 166. Otomat Kahve-Çay Makinaları
 167. Ticari Faaliyet İçin Satış Sayısı Online Satışlar İçin
 168. Hak Devri
 169. Marangoz Hazır Kapı Satışı
 170. Muhtasar Beyan Yenilikleri
 171. Yansıtma Hesapları Neden Kullanılır ?
 172. Kampanya- 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı Kaldırılsın
 173. Özel İnşaat Hk.
 174. Fatura Bilgileri
 175. Emlak Vergisinde Ölüm Halinde Verilmeyen Beyanların Durumu
 176. Yazar Kasa
 177. Ticari Araç
 178. Zamanında Ödenmiş MTV İçin Fark Tahakkuk Ettirilerek Maliye'nin Firmayı Borçlu Çıkarması Hakkında
 179. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 58
 180. Gerçek Usül Vergilendirmeye Geçiş hk.
 181. Şahıs Blanço İşletmesi Zarar
 182. Hisse Senetleri Değerleme 31.12.2012
 183. Dernek İktisadi İşletmesi
 184. Gmsi
 185. Kurum Geçici Vergi
 186. Maliyet Muhasebesi
 187. Emlak Vergisinde Yanlış Beyan
 188. Kiralarda Rayiç Bedel
 189. Geçici Vergi Hesabında Matrah
 190. İşyerinde Üretim
 191. Faturasız Alınan Malların Vergilendirilmesi
 192. Yazarkasada Fişin Sarı Nüshası
 193. Gayri Menkul Satışı Hk
 194. Sanal POS Yurtdışı Kulanımı ?
 195. Ödenmeyen Ssk ların Muhasebeleştirilmesi
 196. Maliye Tutanağı
 197. Karar Defteri Tasdik
 198. Et Alımlarında Kesilen Müstahsil Makbuzun Kdv 2 İle Bildirimi Hakkında..
 199. 2013 Yılında Bilanço Olan Firmanın Ba Bs Durumu
 200. Basit Usül Fatura Basımı Hakkında
 201. Elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınma süresinin uzatıldı
 202. İptal Edilmesi Gereken Fatura
 203. Müteahhidin Kestiği Fatura
 204. E-beyanname Şifre İptali
 205. İnşaat Muhasebesi
 206. Verilmeyen Beyannameler
 207. Emlak Komisyonculuğu
 208. İşyeri Açılışı İzin
 209. Arsa Karşılığı Daire Tesliminde Bs Formu
 210. Kreş İşletmesi Hk.
 211. Sahte Belge Ve Uzlaşma
 212. Stopaj Alacağından Bağkur Mahsubu Mümkün mü ?
 213. İrsaliye Düzenlenmemesi Hk.
 214. Tapu Harcı Gidere İşlenir mi ?
 215. İnternetten Satış Prosedürü Hk.
 216. Şirket Ortağının Çek Kredi Kartı Kullanması?
 217. Beyanname Vermemek (355/1-1)
 218. Tevsik Zorunluluğu
 219. Her Bir Beyannamenin Mahsup İşlemleri Nasıldır?
 220. Naylon Fatura
 221. Belediyeye Beyannameyle Verilen Damga Vergisi Gelir mi Kaydedilir ?
 222. E-Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Hakkında
 223. Elektronik Sözleşmenin Bildirimi Hakkında.
 224. Varislerin Vergi Borcu hk.
 225. Yap İşlet Modeli
 226. Vergi Usul Kanunu Muhalefet
 227. Servis İşinde İkamet Adresi Ve Stopaj Durumu Hk?
 228. İhaleli İşlerde Fatura Düzenlenme Tarihi.
 229. Kat Karşılığı İnşaat İşinde Ödenmeyen Sigorta Primleri
 230. Kira Artış Oranları
 231. % 01 lik Mal
 232. Kararlar Hangi Deftere Alınacak ?
 233. Adi Ortaklıkta, Ortağın Adına Fatura Tasdik Edilmiş, Ne Yapmak Lazım ?
 234. Grup Firmalar Borç Alacak İlişkisi
 235. Faturasız Alış ve Satış
 236. Müstahsil Makbuzu İle Hayvan Alımının Ticaret Borsasına Tescil Edilmesi Hakkında..
 237. Halk Ekmek Bayi
 238. Dahilde İşleme İzin Belgesi
 239. Fatura 2013'e
 240. Gerçek Değer Üzerinden Beyan Edilmeyen Kiranın Durumu Hk.
 241. Perakende Satış Fişleri Hk.
 242. İrsaliye ve Fatura İlişkisi
 243. Silah Faturası
 244. Arsa Sahibi Tarafından Kesilecek Fatura Hk
 245. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 422)
 246. Sürenin Kısmen veya Tamamen Geçmesi
 247. Açılışta Tasdik
 248. Kasanın Yüklü Bakiye Vermesi Durumu
 249. A.Ş. Damga Vergisi Defteri
 250. Limited Şirketler İle Koop.lerin Defter Tasdikleri Hk.