PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Önceki yıl fazla hesaplanan amortisman bu yıl düzeltilebilir mi?
 2. Faturada Gösterilen Bakiyeler
 3. İnşaatlarda m2 Hesaplama
 4. Muhtasar Düzeltme
 5. Değerleme
 6. Yeni Sicil Başvurusu
 7. İvazsız İntikal Hakkında
 8. Emlakçının Bankaya Müşteri Göndermesi Sonucu Komisyon Alması Hakkında
 9. Serbest Meslek Makbuzu Hakkında
 10. Hazır Beton Sektöründe Beyaz Sürekli Form Kağıda İrsaliye Basmak ?
 11. Fatura Kesilmesi
 12. Şüpheli Ticari Alacak Hesabı Ve Cari Hesap Terse Dönme
 13. Şahıs Adi Ortaklık Kuruluşu Hakkında.
 14. Yurtdışı Harcırah Hk
 15. Site Yönetimi Aidatı Kredi Kartı İle Toplayabilir mi ?
 16. Tekel Mamüllerinin ve GSM TL(Kontör) Alım ve Satımında KDV?
 17. Haziran Ayı B Formları Uzatılmıştır
 18. Firmalar Arası Virman
 19. Tübitak 1512 Kapsamında Hibe Alan Mükellefin Stopajı...
 20. Konsinye İrsaliye Hk.
 21. Arsa Alımı
 22. T.C. Vatandaşlığı ve Vergi Mükellefi olmayan Ev Sahibi
 23. Muhtasar Bey.Hk.
 24. Tc Kimlik Numarası İle Fatura Kesilir mi ?
 25. Geriye Dönük Fatura Kesimi
 26. Ba Bs Düzeltme Süresi
 27. Faturada İki Tarih
 28. Girdisi Olmayan Ürüne Fatura Kesmek - Üretim Yapmak
 29. Örtülü Sermaye
 30. Derneklere Yapılan Bağış
 31. Arızi Kazanç Sayılır mı ?
 32. Kur Farkı Hak.
 33. Cam faturası
 34. Res'en Terke Geçiş
 35. Ceza Gelse Kime Gelir ?
 36. İktisadi İşletme Açılışı
 37. Gider Pusulası Ve Gelir Vergisi Sorusu
 38. Yatırım Teşviki
 39. Yeni Açılış Vergi Levhasında Adresimi Yanlış Yazmışlar
 40. Şahıs Şirketi Gider Gösterme
 41. 131-Ortaklardan Alacaklar
 42. Kargo Gönderisini İlave Edilecek İrsaliyeli Fatura Hk.
 43. Kira ödemesi Gider Pusulası
 44. İkinci Şahıs İşletmesi Şube midir ? Ayrı Olarak Düşünülemez mi ?
 45. Kâr Yedeği Ayırma
 46. Ticari Amaçlı İnşaatta Mükellefiyet
 47. İnşaat Sektöründe Yeni Kdv Oranı
 48. Davalık KDV Borcu ve Cezalarına Elektronik Haciz
 49. Mali Tatil
 50. Çifte Vergilendirmeyi Önleme
 51. Yeni Nesil Yazar Kasaların Kullanımı Ertelendi
 52. Yurtdışına Yapılan Ödeme
 53. İnternet Üzerinden Satın Alan Muhtelif Müşterilere Fatura Kesme
 54. Sınırdan Fazla Özel Usulsüzlük Cezası
 55. Yurt Dışı Şube Açılışı
 56. İlk Yardım Merkezi Sınav Gözetmen Ücreti Düzenlenecek Evrak
 57. Aracılık Sözleşmesi İptal
 58. Defter Yevmiye Numarası Ne Olmalı ?
 59. Yevmiye Defteri
 60. A.Ş. Hisse Devri Vergi Dairesine Bildirim
 61. Araçta Satış
 62. Zaman Aşımı
 63. Başka Firma Adına Yapılan Masrafların Yansıtılmasında Belge Düzeni
 64. Pos Cihazı Kullananların Yeni Nesil Yazar Kasaya Geçişi Hakkında
 65. Amortisman Hakkında
 66. Varlık Barışı Hk.
 67. Gümrük Beyannamesi Üzerindeki '' Yurtdışı '' İbaresi"
 68. Gümrük Beyannamesinde Hata
 69. İş Avansı
 70. Kollektif Şirketlerin Ortaklık Yapıları
 71. Muhtasar
 72. Basit Usul Çay Ocağı İşleten Birinin Taksicilik Yapması Durumda Mükellefiyet Türü Hakkında
 73. Yevmiye Defterinde Sayfa Toplam Yazması Mecburi midir ?
 74. Geçmiş Dönem Borcuna Ait Vade Farkı
 75. Kredi Kartsız E-Ticaret ve Vergi
 76. Kesin Mizan Düzeltmesi Yaptım Ceza Kesilmedi ??
 77. İnşaat İşi Adi Ortaklığı Hakkında
 78. Sağlık Hizmeti Faturası Hk.
 79. Vergi Ceza İhbarnameleri
 80. Kebir Defteri
 81. Ticaret Sicilden Resen Terk Olunarak Kaydı Silinen İştirakten Ticari Alacak
 82. İş Ortaklığında Defter Tasdik Hk
 83. Serbest Bölgeye Kesilmesi Gereken Faturanın Merkez Adına Kesilmesi Hk.
 84. Ev Ve İşyerlerine Pos Makinası Tahsilatının Yazarkasası
 85. Düzeltme Beyanı
 86. İşyeri Kapanışı
 87. Düzeltme Beyanı Çıkartılan Faturalar
 88. Pos Uyumsuzluğu
 89. MBB Önceki Dönem Bildirilmeyen Şube İşyeri
 90. 3 Ortaklı Adi Ortaklık Şirketi Kurulacak Ortaklardan Birinin Ticari Geçmişi Kötü?
 91. 2013 yılı Kasadan Nakit Ödeme Sınırı
 92. Naylon Fatura - Münfesih Şirket
 93. Emlak Büromuzu Esnaf Odasına Kaydettirirsek Dez Avantajı Olur mu ?
 94. Basit Usül Mükellef
 95. Mükellef Bildirim Formu Kapatılan İşyeri
 96. Vakıf İktisadi İşletme Kuruluşu
 97. Özelge
 98. Maliyeye Şikayet Durumunda !
 99. Tapu Harcı Ba Bs
 100. Bugün İtibariyle Yapmış Olduğumuz Açılış İçin Mükellef Bilgileri Bildirimi Verecek miyiz ?
 101. ÖKC de Amortisman Uygulaması
 102. Devlet Kurumlarına Yapılan Ödemeler
 103. Basit Usül Vergi Levhası..
 104. Yurt Dışında Bir Firmaya Türkiye'de Servis Hizmeti
 105. Vergi Levhası
 106. Borsa Rayici Olmayan Yabancı Para Üzerinden Düzenlenen Fatura
 107. Ceza Nedeni: 70-353/1 213 Sayılı V.U.K. 353/1 Maddesi
 108. Müşteriye Ulaşmayan Fatura
 109. Yabancı Uyruklu Ltd.Şti Ortaklığı
 110. Gider Pusulası İşçilik
 111. Kira Faturası
 112. SODES Proje Koordinatörü Ücretinin Beyanname Açısından Durumu?
 113. Ltd.Şti.Şubesinin Ayrı Defter Tutma Durumu..
 114. Yurtdışından Danışmanlık Hizmeti Satın Alınmasında Net Tutarı Brüt Tutara Çevirme Ve Belge Düzeni
 115. Dijital Ürün Satışlarının Vergilendirilmesi Nasıl Oluyor?
 116. Matrah Arttırmayan Düzeltme Beyannamesine Özel Usulsüzlük Cezası Hakkında !!!
 117. VUK Kanununda Süreler
 118. Müşteri Bildirim Listesi
 119. Maktu Aidat ve Smmo'nın Eğitim Binası İçin Kesilen Tahsilat Makbuzunu Gider Olarak İşlersek Sıkıntı
 120. Bedelsiz Alış
 121. Fatura Sıra Numarası ve Geriye Dönük Faturalama
 122. İnternet Üstünden Alış-Satışlarda Vergilendirme
 123. Aynı Adreste Ek İş Yapılması
 124. İkinci El Araç - Faydalı Ömür
 125. 331 Hesap
 126. 3-5 Mt Baskı Yapan Dijital Baskı Makinalarının ( printer) Amortisman Oranı
 127. Tekstilde Taş Dizim İşi
 128. İhaleli İşlerin Mükellef Bildirimi
 129. Kat Karşılığı Alınan Arsa Hk.
 130. Dünya'da Yeni Olacak Bir Ödeme Sistemi İle Araclık İşlemleri Hakkında Vergi Mevzuatı
 131. Serbest Meslek Mükellefim Var Sondaj İşi Yaparak Ticari Faaliyette Bulunacak Bu Konu Hakkında...
 132. Maliyeden Son Zamanlarda Muhasebeciler Lehine Çıkartılan Olumlu Bir Tebliğ
 133. Stok Çıkışı
 134. Form B 2007 hk Mahkeme Yazısı
 135. 05.04.2013 Tarihindeki Meslek Sözleşmemi En Geç 30 Gün İçerisinde mi Sisteme Girmem Gerekiyor ?
 136. Resen Terk
 137. Özel Maliyet
 138. 2012 Yılı Kesin Mizan Bildirim Süresinin Uzatılmasına Dair Sirküler Açıklandı
 139. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/64 (Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Hk.)
 140. 2011 Aralık Kdv si Sonrasında Herhangi Bir Beyannamesi Gönderilmemiş Gayrifaal Bir Ltd
 141. Resen Terk
 142. B Formu Cezası
 143. Konut Kooperatiflerinde BA BS Formu
 144. Ortak Cari Hesap Adat Faturası
 145. Geçici Vergi Geçmiş Yıl Zararı
 146. 2012 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılıyor!
 147. Bilirkişilik Rapor Örneği
 148. Ba Bs Formları
 149. İrsaliyeli Fatura
 150. Muhtasar Beyanname mükellefiyeti hk
 151. 258 Hesap
 152. Fatura Göndermeyen Satıcı
 153. Seyyar POS Cihazı Kullanan Mükellefler Hk.
 154. Amortisman
 155. Ek Faaliyetin 1 Ay İçerisinde Bildirilmemesinin Cezası 2.Derece Usulsuzluk Cezası mıdır ?
 156. Eğitime Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirilmesi
 157. Ltd Şirket Vergi Borcu
 158. 740 mı 770 mi ?
 159. Fatura Basımı / Kesimi Hakkında
 160. Şirket Devri
 161. Web Sayfası Kurulum İşinde Gider Pusulası İstemek Hk.
 162. Sürekli Form Onaylatılan Defterler Hakkında Soru
 163. Kira Stopajı
 164. Yurtdışı Fuarı İçin Gönderilen Numuneler
 165. Daha Sonra Düzenlenen Sevk İrsaliyesinin Mali Yönden Uygunluğu
 166. Muhtasar Beyannamesi
 167. Geç Gelen Faturalar Kayıtlara Alınabilir mi ?
 168. İnternet Üzerinden Satış ve Faturasız Mal Teslimi Hakk.
 169. Alacağın Şüpheli Gelmesi
 170. İşyeri Devrinde Kesilen Fatura
 171. Fazla ve Yersiz Hesaplanan Vergi (Muhtasar Beyanname)
 172. İkinci El Yazarkasa Alımı Hakkında
 173. GV 94 Md. Serbest Meslek Mensubu Hangi Durumlarda Stopajlı Fatura Kesmez
 174. Manuel Fatura Hakkında
 175. Kasap Ve Et Lokantası Olarak Bir Mükellefim Var. Randıman Oranları Hakkında!
 176. Bundan Sonraki Aylarda Beyanım Var Yok Seçeneği Hakkında
 177. Muhtelif İnternet Müşterileri(Soru)
 178. Kdv Risk Analizi Ve Kesilen Fatura
 179. Cumartesi Ve Pazar Günü Serbest Meslek Makbuzu Kesilebilir mi ?
 180. İktisadi İşletme Kapanış İşlemleri
 181. Kesilen Faturanın
 182. Stok Değer Düşüklüğü
 183. Yeni Açılacak Olan Fırın İşletmesi
 184. Yıllık Beyanname Kesin Mizan Uyumluluğu
 185. Döviz Çek
 186. Yurt Dışı ft.hk.
 187. Yemek Fişi, Araba Gaz Veya Benzinlerinin Gider Olarak Gösterilmesi
 188. Kapanış Tasdiki
 189. VUK 238 Seri No lu Genel Tebliğ İle Vuk 371. Maddesi Arasindaki Ayrım
 190. Basit Usül Mükellef
 191. VUK 425 Sayılı Tebliğ
 192. Yurtdışından Borç Gelen Para Nakit İade Edilir mi ?
 193. Vergi Levhası Adres Değişikliği
 194. Yabancı Firma Adına Çalışan Personelin Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Durumu
 195. Gider Pusulası İle Bilgisayar Programının Giderleştirilmesi Ve Vergilendirilmesi
 196. Basit Usül Oda Kaydı
 197. Sanal Pos İşlemi
 198. Form Ba Form Bs
 199. Ticari İşletme Sahibinin Menkul Sermaye Geliri
 200. Bedelsiz İhracat
 201. Vergi Levhası Ticaret Ünvanı
 202. Meslek Mensuplarının Sorumlulukları!!!
 203. Ortak Şirket Kurmak
 204. Şahıs Bilanço Banka Hesabı
 205. Aciz Vesikası İşlemi
 206. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 61
 207. Yurt Dışından Alınan Hizmet
 208. Muhtasar Beyanname Dönem Ayrımı
 209. Yangın Sonucu Muhasebe Kaydı
 210. Çiçekçilik Kooperatif Faturası
 211. Resen Terk
 212. Ltd den A.Ş. Nevi Değişikliği
 213. Pişmanlık Zammı
 214. 4 Yıl Üstüste Zarar Beyanı
 215. Ba-Bs Formlarının Verilmesi Ve Düzeltilmesine İlişkin
 216. Devir Alınan İnşaat Halindeki Gayrimenkul
 217. Yazar Kasa Hk.
 218. Defter Yazdırma
 219. Şirket Ortağı Adına Kullanılan Kredi
 220. Şubelere Banka Aracılığı İle Aktarılan Paralar
 221. Sgk Primleri..
 222. Sanayi İşletmelerinin Dikkatine !!!
 223. Köylüden Bal Alımı Evrak Düzenlenmesi
 224. Ba Bs Formları Hakkında
 225. Kira Geliri Beyan Dönemi Başladı
 226. Verasette, Vadesi Gelmemiş Yapılandırma Taksitleri Talep Edilebilir mi?
 227. Tevkifat Çıkmazı..
 228. Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı
 229. Vergi Dairesi Değişiklikleri GİB Duyuru 01.03.2013
 230. Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi
 231. Vergi Borcu Taksitlendirme
 232. 2013/ Ocak Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresi Uzatıldı
 233. Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
 234. GİB Duyurusu
 235. Serbest Meslek Kazançlarına Tabi Mükellefler İçin 2013 Yılı Vergi Rehberi
 236. Dijital Telekomünikasyon Ürününde KDV ve ÖTV Alınır mı ?
 237. Resen Terk
 238. Taksicilik Ve Vergilendirilmesi
 239. E- Beyanname Kabusu (Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı)
 240. Kameramanların Vergi Mükellefiyetliği Hk.
 241. Takside Çalışan Şoförün Stopaj Beyanı Hk.
 242. İrsaliye Ve İrsaliyeli Fatura
 243. İşletme Defterinde Tevkifat
 244. Yeni Muhtasar Beyannamesindeki Uyarının Getirdiği Tereddütler?
 245. Muhtasar Beyanname
 246. Defter Yazdırma / Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Hk.
 247. Vergi Mükellefi E-Ticaret
 248. İşe Başlamada Fatura Tasdik Ettirme Zorunluluğu
 249. İnşaat Muhasebesi
 250. Banka Hesabında Gözüken Fazlalıklar