PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Şüpheli Ticari Alacak Hesabı Ve Cari Hesap Terse Dönme
 2. Şahıs Adi Ortaklık Kuruluşu Hakkında.
 3. Yurtdışı Harcırah Hk
 4. Site Yönetimi Aidatı Kredi Kartı İle Toplayabilir mi ?
 5. Tekel Mamüllerinin ve GSM TL(Kontör) Alım ve Satımında KDV?
 6. Haziran Ayı B Formları Uzatılmıştır
 7. Firmalar Arası Virman
 8. Tübitak 1512 Kapsamında Hibe Alan Mükellefin Stopajı...
 9. Konsinye İrsaliye Hk.
 10. Arsa Alımı
 11. T.C. Vatandaşlığı ve Vergi Mükellefi olmayan Ev Sahibi
 12. Muhtasar Bey.Hk.
 13. Tc Kimlik Numarası İle Fatura Kesilir mi ?
 14. Geriye Dönük Fatura Kesimi
 15. Ba Bs Düzeltme Süresi
 16. Faturada İki Tarih
 17. Girdisi Olmayan Ürüne Fatura Kesmek - Üretim Yapmak
 18. Örtülü Sermaye
 19. Derneklere Yapılan Bağış
 20. Arızi Kazanç Sayılır mı ?
 21. Kur Farkı Hak.
 22. Cam faturası
 23. Res'en Terke Geçiş
 24. Ceza Gelse Kime Gelir ?
 25. İktisadi İşletme Açılışı
 26. Gider Pusulası Ve Gelir Vergisi Sorusu
 27. Yatırım Teşviki
 28. Yeni Açılış Vergi Levhasında Adresimi Yanlış Yazmışlar
 29. Şahıs Şirketi Gider Gösterme
 30. 131-Ortaklardan Alacaklar
 31. Kargo Gönderisini İlave Edilecek İrsaliyeli Fatura Hk.
 32. Kira ödemesi Gider Pusulası
 33. İkinci Şahıs İşletmesi Şube midir ? Ayrı Olarak Düşünülemez mi ?
 34. Kâr Yedeği Ayırma
 35. Ticari Amaçlı İnşaatta Mükellefiyet
 36. İnşaat Sektöründe Yeni Kdv Oranı
 37. Davalık KDV Borcu ve Cezalarına Elektronik Haciz
 38. Mali Tatil
 39. Çifte Vergilendirmeyi Önleme
 40. Yeni Nesil Yazar Kasaların Kullanımı Ertelendi
 41. Yurtdışına Yapılan Ödeme
 42. İnternet Üzerinden Satın Alan Muhtelif Müşterilere Fatura Kesme
 43. Sınırdan Fazla Özel Usulsüzlük Cezası
 44. Yurt Dışı Şube Açılışı
 45. İlk Yardım Merkezi Sınav Gözetmen Ücreti Düzenlenecek Evrak
 46. Aracılık Sözleşmesi İptal
 47. Defter Yevmiye Numarası Ne Olmalı ?
 48. Yevmiye Defteri
 49. A.Ş. Hisse Devri Vergi Dairesine Bildirim
 50. Araçta Satış
 51. Zaman Aşımı
 52. Başka Firma Adına Yapılan Masrafların Yansıtılmasında Belge Düzeni
 53. Pos Cihazı Kullananların Yeni Nesil Yazar Kasaya Geçişi Hakkında
 54. Amortisman Hakkında
 55. Varlık Barışı Hk.
 56. Gümrük Beyannamesi Üzerindeki '' Yurtdışı '' İbaresi"
 57. Gümrük Beyannamesinde Hata
 58. İş Avansı
 59. Kollektif Şirketlerin Ortaklık Yapıları
 60. Muhtasar
 61. Basit Usul Çay Ocağı İşleten Birinin Taksicilik Yapması Durumda Mükellefiyet Türü Hakkında
 62. Yevmiye Defterinde Sayfa Toplam Yazması Mecburi midir ?
 63. Geçmiş Dönem Borcuna Ait Vade Farkı
 64. Kredi Kartsız E-Ticaret ve Vergi
 65. Kesin Mizan Düzeltmesi Yaptım Ceza Kesilmedi ??
 66. İnşaat İşi Adi Ortaklığı Hakkında
 67. Sağlık Hizmeti Faturası Hk.
 68. Vergi Ceza İhbarnameleri
 69. Kebir Defteri
 70. Ticaret Sicilden Resen Terk Olunarak Kaydı Silinen İştirakten Ticari Alacak
 71. İş Ortaklığında Defter Tasdik Hk
 72. Serbest Bölgeye Kesilmesi Gereken Faturanın Merkez Adına Kesilmesi Hk.
 73. Ev Ve İşyerlerine Pos Makinası Tahsilatının Yazarkasası
 74. Düzeltme Beyanı
 75. İşyeri Kapanışı
 76. Düzeltme Beyanı Çıkartılan Faturalar
 77. Pos Uyumsuzluğu
 78. MBB Önceki Dönem Bildirilmeyen Şube İşyeri
 79. 3 Ortaklı Adi Ortaklık Şirketi Kurulacak Ortaklardan Birinin Ticari Geçmişi Kötü?
 80. 2013 yılı Kasadan Nakit Ödeme Sınırı
 81. Naylon Fatura - Münfesih Şirket
 82. Emlak Büromuzu Esnaf Odasına Kaydettirirsek Dez Avantajı Olur mu ?
 83. Basit Usül Mükellef
 84. Mükellef Bildirim Formu Kapatılan İşyeri
 85. Vakıf İktisadi İşletme Kuruluşu
 86. Özelge
 87. Maliyeye Şikayet Durumunda !
 88. Tapu Harcı Ba Bs
 89. Bugün İtibariyle Yapmış Olduğumuz Açılış İçin Mükellef Bilgileri Bildirimi Verecek miyiz ?
 90. ÖKC de Amortisman Uygulaması
 91. Devlet Kurumlarına Yapılan Ödemeler
 92. Basit Usül Vergi Levhası..
 93. Yurt Dışında Bir Firmaya Türkiye'de Servis Hizmeti
 94. Vergi Levhası
 95. Borsa Rayici Olmayan Yabancı Para Üzerinden Düzenlenen Fatura
 96. Ceza Nedeni: 70-353/1 213 Sayılı V.U.K. 353/1 Maddesi
 97. Müşteriye Ulaşmayan Fatura
 98. Yabancı Uyruklu Ltd.Şti Ortaklığı
 99. Gider Pusulası İşçilik
 100. Kira Faturası
 101. SODES Proje Koordinatörü Ücretinin Beyanname Açısından Durumu?
 102. Ltd.Şti.Şubesinin Ayrı Defter Tutma Durumu..
 103. Yurtdışından Danışmanlık Hizmeti Satın Alınmasında Net Tutarı Brüt Tutara Çevirme Ve Belge Düzeni
 104. Dijital Ürün Satışlarının Vergilendirilmesi Nasıl Oluyor?
 105. Matrah Arttırmayan Düzeltme Beyannamesine Özel Usulsüzlük Cezası Hakkında !!!
 106. VUK Kanununda Süreler
 107. Müşteri Bildirim Listesi
 108. Maktu Aidat ve Smmo'nın Eğitim Binası İçin Kesilen Tahsilat Makbuzunu Gider Olarak İşlersek Sıkıntı
 109. Bedelsiz Alış
 110. Fatura Sıra Numarası ve Geriye Dönük Faturalama
 111. İnternet Üstünden Alış-Satışlarda Vergilendirme
 112. Aynı Adreste Ek İş Yapılması
 113. İkinci El Araç - Faydalı Ömür
 114. 331 Hesap
 115. 3-5 Mt Baskı Yapan Dijital Baskı Makinalarının ( printer) Amortisman Oranı
 116. Tekstilde Taş Dizim İşi
 117. İhaleli İşlerin Mükellef Bildirimi
 118. Kat Karşılığı Alınan Arsa Hk.
 119. Dünya'da Yeni Olacak Bir Ödeme Sistemi İle Araclık İşlemleri Hakkında Vergi Mevzuatı
 120. Serbest Meslek Mükellefim Var Sondaj İşi Yaparak Ticari Faaliyette Bulunacak Bu Konu Hakkında...
 121. Maliyeden Son Zamanlarda Muhasebeciler Lehine Çıkartılan Olumlu Bir Tebliğ
 122. Stok Çıkışı
 123. Form B 2007 hk Mahkeme Yazısı
 124. 05.04.2013 Tarihindeki Meslek Sözleşmemi En Geç 30 Gün İçerisinde mi Sisteme Girmem Gerekiyor ?
 125. Resen Terk
 126. Özel Maliyet
 127. 2012 Yılı Kesin Mizan Bildirim Süresinin Uzatılmasına Dair Sirküler Açıklandı
 128. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/64 (Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Hk.)
 129. 2011 Aralık Kdv si Sonrasında Herhangi Bir Beyannamesi Gönderilmemiş Gayrifaal Bir Ltd
 130. Resen Terk
 131. B Formu Cezası
 132. Konut Kooperatiflerinde BA BS Formu
 133. Ortak Cari Hesap Adat Faturası
 134. Geçici Vergi Geçmiş Yıl Zararı
 135. 2012 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılıyor!
 136. Bilirkişilik Rapor Örneği
 137. Ba Bs Formları
 138. İrsaliyeli Fatura
 139. Muhtasar Beyanname mükellefiyeti hk
 140. 258 Hesap
 141. Fatura Göndermeyen Satıcı
 142. Seyyar POS Cihazı Kullanan Mükellefler Hk.
 143. Amortisman
 144. Ek Faaliyetin 1 Ay İçerisinde Bildirilmemesinin Cezası 2.Derece Usulsuzluk Cezası mıdır ?
 145. Eğitime Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirilmesi
 146. Ltd Şirket Vergi Borcu
 147. 740 mı 770 mi ?
 148. Fatura Basımı / Kesimi Hakkında
 149. Şirket Devri
 150. Web Sayfası Kurulum İşinde Gider Pusulası İstemek Hk.
 151. Sürekli Form Onaylatılan Defterler Hakkında Soru
 152. Kira Stopajı
 153. Yurtdışı Fuarı İçin Gönderilen Numuneler
 154. Daha Sonra Düzenlenen Sevk İrsaliyesinin Mali Yönden Uygunluğu
 155. Muhtasar Beyannamesi
 156. Geç Gelen Faturalar Kayıtlara Alınabilir mi ?
 157. İnternet Üzerinden Satış ve Faturasız Mal Teslimi Hakk.
 158. Alacağın Şüpheli Gelmesi
 159. İşyeri Devrinde Kesilen Fatura
 160. Fazla ve Yersiz Hesaplanan Vergi (Muhtasar Beyanname)
 161. İkinci El Yazarkasa Alımı Hakkında
 162. GV 94 Md. Serbest Meslek Mensubu Hangi Durumlarda Stopajlı Fatura Kesmez
 163. Manuel Fatura Hakkında
 164. Kasap Ve Et Lokantası Olarak Bir Mükellefim Var. Randıman Oranları Hakkında!
 165. Bundan Sonraki Aylarda Beyanım Var Yok Seçeneği Hakkında
 166. Muhtelif İnternet Müşterileri(Soru)
 167. Kdv Risk Analizi Ve Kesilen Fatura
 168. Cumartesi Ve Pazar Günü Serbest Meslek Makbuzu Kesilebilir mi ?
 169. İktisadi İşletme Kapanış İşlemleri
 170. Kesilen Faturanın
 171. Stok Değer Düşüklüğü
 172. Yeni Açılacak Olan Fırın İşletmesi
 173. Yıllık Beyanname Kesin Mizan Uyumluluğu
 174. Döviz Çek
 175. Yurt Dışı ft.hk.
 176. Yemek Fişi, Araba Gaz Veya Benzinlerinin Gider Olarak Gösterilmesi
 177. Kapanış Tasdiki
 178. VUK 238 Seri No lu Genel Tebliğ İle Vuk 371. Maddesi Arasindaki Ayrım
 179. Basit Usül Mükellef
 180. VUK 425 Sayılı Tebliğ
 181. Yurtdışından Borç Gelen Para Nakit İade Edilir mi ?
 182. Vergi Levhası Adres Değişikliği
 183. Yabancı Firma Adına Çalışan Personelin Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Durumu
 184. Gider Pusulası İle Bilgisayar Programının Giderleştirilmesi Ve Vergilendirilmesi
 185. Basit Usül Oda Kaydı
 186. Sanal Pos İşlemi
 187. Form Ba Form Bs
 188. Ticari İşletme Sahibinin Menkul Sermaye Geliri
 189. Bedelsiz İhracat
 190. Vergi Levhası Ticaret Ünvanı
 191. Meslek Mensuplarının Sorumlulukları!!!
 192. Ortak Şirket Kurmak
 193. Şahıs Bilanço Banka Hesabı
 194. Aciz Vesikası İşlemi
 195. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 61
 196. Yurt Dışından Alınan Hizmet
 197. Muhtasar Beyanname Dönem Ayrımı
 198. Yangın Sonucu Muhasebe Kaydı
 199. Çiçekçilik Kooperatif Faturası
 200. Resen Terk
 201. Ltd den A.Ş. Nevi Değişikliği
 202. Pişmanlık Zammı
 203. 4 Yıl Üstüste Zarar Beyanı
 204. Ba-Bs Formlarının Verilmesi Ve Düzeltilmesine İlişkin
 205. Devir Alınan İnşaat Halindeki Gayrimenkul
 206. Yazar Kasa Hk.
 207. Defter Yazdırma
 208. Şirket Ortağı Adına Kullanılan Kredi
 209. Şubelere Banka Aracılığı İle Aktarılan Paralar
 210. Sgk Primleri..
 211. Sanayi İşletmelerinin Dikkatine !!!
 212. Köylüden Bal Alımı Evrak Düzenlenmesi
 213. Ba Bs Formları Hakkında
 214. Kira Geliri Beyan Dönemi Başladı
 215. Verasette, Vadesi Gelmemiş Yapılandırma Taksitleri Talep Edilebilir mi?
 216. Tevkifat Çıkmazı..
 217. Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı
 218. Vergi Dairesi Değişiklikleri GİB Duyuru 01.03.2013
 219. Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi
 220. Vergi Borcu Taksitlendirme
 221. 2013/ Ocak Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresi Uzatıldı
 222. Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
 223. GİB Duyurusu
 224. Serbest Meslek Kazançlarına Tabi Mükellefler İçin 2013 Yılı Vergi Rehberi
 225. Dijital Telekomünikasyon Ürününde KDV ve ÖTV Alınır mı ?
 226. Resen Terk
 227. Taksicilik Ve Vergilendirilmesi
 228. E- Beyanname Kabusu (Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı)
 229. Kameramanların Vergi Mükellefiyetliği Hk.
 230. Takside Çalışan Şoförün Stopaj Beyanı Hk.
 231. İrsaliye Ve İrsaliyeli Fatura
 232. İşletme Defterinde Tevkifat
 233. Yeni Muhtasar Beyannamesindeki Uyarının Getirdiği Tereddütler?
 234. Muhtasar Beyanname
 235. Defter Yazdırma / Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Hk.
 236. Vergi Mükellefi E-Ticaret
 237. İşe Başlamada Fatura Tasdik Ettirme Zorunluluğu
 238. İnşaat Muhasebesi
 239. Banka Hesabında Gözüken Fazlalıklar
 240. Satış Mağazasında Yangın Çıkması !!
 241. Kuruluştan Önce Şirket Adına Yapılan Harcamalar
 242. Otomat Kahve-Çay Makinaları
 243. Ticari Faaliyet İçin Satış Sayısı Online Satışlar İçin
 244. Hak Devri
 245. Marangoz Hazır Kapı Satışı
 246. Muhtasar Beyan Yenilikleri
 247. Yansıtma Hesapları Neden Kullanılır ?
 248. Kampanya- 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı Kaldırılsın
 249. Özel İnşaat Hk.
 250. Fatura Bilgileri