PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Muhtasar Bey.Hk.
 2. Tc Kimlik Numarası İle Fatura Kesilir mi ?
 3. Geriye Dönük Fatura Kesimi
 4. Ba Bs Düzeltme Süresi
 5. Faturada İki Tarih
 6. Girdisi Olmayan Ürüne Fatura Kesmek - Üretim Yapmak
 7. Örtülü Sermaye
 8. Derneklere Yapılan Bağış
 9. Arızi Kazanç Sayılır mı ?
 10. Kur Farkı Hak.
 11. Cam faturası
 12. Res'en Terke Geçiş
 13. Ceza Gelse Kime Gelir ?
 14. İktisadi İşletme Açılışı
 15. Gider Pusulası Ve Gelir Vergisi Sorusu
 16. Yatırım Teşviki
 17. Yeni Açılış Vergi Levhasında Adresimi Yanlış Yazmışlar
 18. Şahıs Şirketi Gider Gösterme
 19. 131-Ortaklardan Alacaklar
 20. Kargo Gönderisini İlave Edilecek İrsaliyeli Fatura Hk.
 21. Kira ödemesi Gider Pusulası
 22. İkinci Şahıs İşletmesi Şube midir ? Ayrı Olarak Düşünülemez mi ?
 23. Kâr Yedeği Ayırma
 24. Ticari Amaçlı İnşaatta Mükellefiyet
 25. İnşaat Sektöründe Yeni Kdv Oranı
 26. Davalık KDV Borcu ve Cezalarına Elektronik Haciz
 27. Mali Tatil
 28. Çifte Vergilendirmeyi Önleme
 29. Yeni Nesil Yazar Kasaların Kullanımı Ertelendi
 30. Yurtdışına Yapılan Ödeme
 31. İnternet Üzerinden Satın Alan Muhtelif Müşterilere Fatura Kesme
 32. Sınırdan Fazla Özel Usulsüzlük Cezası
 33. Yurt Dışı Şube Açılışı
 34. İlk Yardım Merkezi Sınav Gözetmen Ücreti Düzenlenecek Evrak
 35. Aracılık Sözleşmesi İptal
 36. Defter Yevmiye Numarası Ne Olmalı ?
 37. Yevmiye Defteri
 38. A.Ş. Hisse Devri Vergi Dairesine Bildirim
 39. Araçta Satış
 40. Zaman Aşımı
 41. Başka Firma Adına Yapılan Masrafların Yansıtılmasında Belge Düzeni
 42. Pos Cihazı Kullananların Yeni Nesil Yazar Kasaya Geçişi Hakkında
 43. Amortisman Hakkında
 44. Varlık Barışı Hk.
 45. Gümrük Beyannamesi Üzerindeki '' Yurtdışı '' İbaresi"
 46. Gümrük Beyannamesinde Hata
 47. İş Avansı
 48. Kollektif Şirketlerin Ortaklık Yapıları
 49. Muhtasar
 50. Basit Usul Çay Ocağı İşleten Birinin Taksicilik Yapması Durumda Mükellefiyet Türü Hakkında
 51. Yevmiye Defterinde Sayfa Toplam Yazması Mecburi midir ?
 52. Geçmiş Dönem Borcuna Ait Vade Farkı
 53. Kredi Kartsız E-Ticaret ve Vergi
 54. Kesin Mizan Düzeltmesi Yaptım Ceza Kesilmedi ??
 55. İnşaat İşi Adi Ortaklığı Hakkında
 56. Sağlık Hizmeti Faturası Hk.
 57. Vergi Ceza İhbarnameleri
 58. Kebir Defteri
 59. Ticaret Sicilden Resen Terk Olunarak Kaydı Silinen İştirakten Ticari Alacak
 60. İş Ortaklığında Defter Tasdik Hk
 61. Serbest Bölgeye Kesilmesi Gereken Faturanın Merkez Adına Kesilmesi Hk.
 62. Ev Ve İşyerlerine Pos Makinası Tahsilatının Yazarkasası
 63. Düzeltme Beyanı
 64. İşyeri Kapanışı
 65. Düzeltme Beyanı Çıkartılan Faturalar
 66. Pos Uyumsuzluğu
 67. MBB Önceki Dönem Bildirilmeyen Şube İşyeri
 68. 3 Ortaklı Adi Ortaklık Şirketi Kurulacak Ortaklardan Birinin Ticari Geçmişi Kötü?
 69. 2013 yılı Kasadan Nakit Ödeme Sınırı
 70. Naylon Fatura - Münfesih Şirket
 71. Emlak Büromuzu Esnaf Odasına Kaydettirirsek Dez Avantajı Olur mu ?
 72. Basit Usül Mükellef
 73. Mükellef Bildirim Formu Kapatılan İşyeri
 74. Vakıf İktisadi İşletme Kuruluşu
 75. Özelge
 76. Maliyeye Şikayet Durumunda !
 77. Tapu Harcı Ba Bs
 78. Bugün İtibariyle Yapmış Olduğumuz Açılış İçin Mükellef Bilgileri Bildirimi Verecek miyiz ?
 79. ÖKC de Amortisman Uygulaması
 80. Devlet Kurumlarına Yapılan Ödemeler
 81. Basit Usül Vergi Levhası..
 82. Yurt Dışında Bir Firmaya Türkiye'de Servis Hizmeti
 83. Vergi Levhası
 84. Borsa Rayici Olmayan Yabancı Para Üzerinden Düzenlenen Fatura
 85. Ceza Nedeni: 70-353/1 213 Sayılı V.U.K. 353/1 Maddesi
 86. Müşteriye Ulaşmayan Fatura
 87. Yabancı Uyruklu Ltd.Şti Ortaklığı
 88. Gider Pusulası İşçilik
 89. Kira Faturası
 90. SODES Proje Koordinatörü Ücretinin Beyanname Açısından Durumu?
 91. Ltd.Şti.Şubesinin Ayrı Defter Tutma Durumu..
 92. Yurtdışından Danışmanlık Hizmeti Satın Alınmasında Net Tutarı Brüt Tutara Çevirme Ve Belge Düzeni
 93. Dijital Ürün Satışlarının Vergilendirilmesi Nasıl Oluyor?
 94. Matrah Arttırmayan Düzeltme Beyannamesine Özel Usulsüzlük Cezası Hakkında !!!
 95. VUK Kanununda Süreler
 96. Müşteri Bildirim Listesi
 97. Maktu Aidat ve Smmo'nın Eğitim Binası İçin Kesilen Tahsilat Makbuzunu Gider Olarak İşlersek Sıkıntı
 98. Bedelsiz Alış
 99. Fatura Sıra Numarası ve Geriye Dönük Faturalama
 100. İnternet Üstünden Alış-Satışlarda Vergilendirme
 101. Aynı Adreste Ek İş Yapılması
 102. İkinci El Araç - Faydalı Ömür
 103. 331 Hesap
 104. 3-5 Mt Baskı Yapan Dijital Baskı Makinalarının ( printer) Amortisman Oranı
 105. Tekstilde Taş Dizim İşi
 106. İhaleli İşlerin Mükellef Bildirimi
 107. Kat Karşılığı Alınan Arsa Hk.
 108. Dünya'da Yeni Olacak Bir Ödeme Sistemi İle Araclık İşlemleri Hakkında Vergi Mevzuatı
 109. Serbest Meslek Mükellefim Var Sondaj İşi Yaparak Ticari Faaliyette Bulunacak Bu Konu Hakkında...
 110. Maliyeden Son Zamanlarda Muhasebeciler Lehine Çıkartılan Olumlu Bir Tebliğ
 111. Stok Çıkışı
 112. Form B 2007 hk Mahkeme Yazısı
 113. 05.04.2013 Tarihindeki Meslek Sözleşmemi En Geç 30 Gün İçerisinde mi Sisteme Girmem Gerekiyor ?
 114. Resen Terk
 115. Özel Maliyet
 116. 2012 Yılı Kesin Mizan Bildirim Süresinin Uzatılmasına Dair Sirküler Açıklandı
 117. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/64 (Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Hk.)
 118. 2011 Aralık Kdv si Sonrasında Herhangi Bir Beyannamesi Gönderilmemiş Gayrifaal Bir Ltd
 119. Resen Terk
 120. B Formu Cezası
 121. Konut Kooperatiflerinde BA BS Formu
 122. Ortak Cari Hesap Adat Faturası
 123. Geçici Vergi Geçmiş Yıl Zararı
 124. 2012 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılıyor!
 125. Bilirkişilik Rapor Örneği
 126. Ba Bs Formları
 127. İrsaliyeli Fatura
 128. Muhtasar Beyanname mükellefiyeti hk
 129. 258 Hesap
 130. Fatura Göndermeyen Satıcı
 131. Seyyar POS Cihazı Kullanan Mükellefler Hk.
 132. Amortisman
 133. Ek Faaliyetin 1 Ay İçerisinde Bildirilmemesinin Cezası 2.Derece Usulsuzluk Cezası mıdır ?
 134. Eğitime Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirilmesi
 135. Ltd Şirket Vergi Borcu
 136. 740 mı 770 mi ?
 137. Fatura Basımı / Kesimi Hakkında
 138. Şirket Devri
 139. Web Sayfası Kurulum İşinde Gider Pusulası İstemek Hk.
 140. Sürekli Form Onaylatılan Defterler Hakkında Soru
 141. Kira Stopajı
 142. Yurtdışı Fuarı İçin Gönderilen Numuneler
 143. Daha Sonra Düzenlenen Sevk İrsaliyesinin Mali Yönden Uygunluğu
 144. Muhtasar Beyannamesi
 145. Geç Gelen Faturalar Kayıtlara Alınabilir mi ?
 146. İnternet Üzerinden Satış ve Faturasız Mal Teslimi Hakk.
 147. Alacağın Şüpheli Gelmesi
 148. İşyeri Devrinde Kesilen Fatura
 149. Fazla ve Yersiz Hesaplanan Vergi (Muhtasar Beyanname)
 150. İkinci El Yazarkasa Alımı Hakkında
 151. GV 94 Md. Serbest Meslek Mensubu Hangi Durumlarda Stopajlı Fatura Kesmez
 152. Manuel Fatura Hakkında
 153. Kasap Ve Et Lokantası Olarak Bir Mükellefim Var. Randıman Oranları Hakkında!
 154. Bundan Sonraki Aylarda Beyanım Var Yok Seçeneği Hakkında
 155. Muhtelif İnternet Müşterileri(Soru)
 156. Kdv Risk Analizi Ve Kesilen Fatura
 157. Cumartesi Ve Pazar Günü Serbest Meslek Makbuzu Kesilebilir mi ?
 158. İktisadi İşletme Kapanış İşlemleri
 159. Kesilen Faturanın
 160. Stok Değer Düşüklüğü
 161. Yeni Açılacak Olan Fırın İşletmesi
 162. Yıllık Beyanname Kesin Mizan Uyumluluğu
 163. Döviz Çek
 164. Yurt Dışı ft.hk.
 165. Yemek Fişi, Araba Gaz Veya Benzinlerinin Gider Olarak Gösterilmesi
 166. Kapanış Tasdiki
 167. VUK 238 Seri No lu Genel Tebliğ İle Vuk 371. Maddesi Arasindaki Ayrım
 168. Basit Usül Mükellef
 169. VUK 425 Sayılı Tebliğ
 170. Yurtdışından Borç Gelen Para Nakit İade Edilir mi ?
 171. Vergi Levhası Adres Değişikliği
 172. Yabancı Firma Adına Çalışan Personelin Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Durumu
 173. Gider Pusulası İle Bilgisayar Programının Giderleştirilmesi Ve Vergilendirilmesi
 174. Basit Usül Oda Kaydı
 175. Sanal Pos İşlemi
 176. Form Ba Form Bs
 177. Ticari İşletme Sahibinin Menkul Sermaye Geliri
 178. Bedelsiz İhracat
 179. Vergi Levhası Ticaret Ünvanı
 180. Meslek Mensuplarının Sorumlulukları!!!
 181. Ortak Şirket Kurmak
 182. Şahıs Bilanço Banka Hesabı
 183. Aciz Vesikası İşlemi
 184. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 61
 185. Yurt Dışından Alınan Hizmet
 186. Muhtasar Beyanname Dönem Ayrımı
 187. Yangın Sonucu Muhasebe Kaydı
 188. Çiçekçilik Kooperatif Faturası
 189. Resen Terk
 190. Ltd den A.Ş. Nevi Değişikliği
 191. Pişmanlık Zammı
 192. 4 Yıl Üstüste Zarar Beyanı
 193. Ba-Bs Formlarının Verilmesi Ve Düzeltilmesine İlişkin
 194. Devir Alınan İnşaat Halindeki Gayrimenkul
 195. Yazar Kasa Hk.
 196. Defter Yazdırma
 197. Şirket Ortağı Adına Kullanılan Kredi
 198. Şubelere Banka Aracılığı İle Aktarılan Paralar
 199. Sgk Primleri..
 200. Sanayi İşletmelerinin Dikkatine !!!
 201. Köylüden Bal Alımı Evrak Düzenlenmesi
 202. Ba Bs Formları Hakkında
 203. Kira Geliri Beyan Dönemi Başladı
 204. Verasette, Vadesi Gelmemiş Yapılandırma Taksitleri Talep Edilebilir mi?
 205. Tevkifat Çıkmazı..
 206. Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı
 207. Vergi Dairesi Değişiklikleri GİB Duyuru 01.03.2013
 208. Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi
 209. Vergi Borcu Taksitlendirme
 210. 2013/ Ocak Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresi Uzatıldı
 211. Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
 212. GİB Duyurusu
 213. Serbest Meslek Kazançlarına Tabi Mükellefler İçin 2013 Yılı Vergi Rehberi
 214. Dijital Telekomünikasyon Ürününde KDV ve ÖTV Alınır mı ?
 215. Resen Terk
 216. Taksicilik Ve Vergilendirilmesi
 217. E- Beyanname Kabusu (Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı)
 218. Kameramanların Vergi Mükellefiyetliği Hk.
 219. Takside Çalışan Şoförün Stopaj Beyanı Hk.
 220. İrsaliye Ve İrsaliyeli Fatura
 221. İşletme Defterinde Tevkifat
 222. Yeni Muhtasar Beyannamesindeki Uyarının Getirdiği Tereddütler?
 223. Muhtasar Beyanname
 224. Defter Yazdırma / Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Hk.
 225. Vergi Mükellefi E-Ticaret
 226. İşe Başlamada Fatura Tasdik Ettirme Zorunluluğu
 227. İnşaat Muhasebesi
 228. Banka Hesabında Gözüken Fazlalıklar
 229. Satış Mağazasında Yangın Çıkması !!
 230. Kuruluştan Önce Şirket Adına Yapılan Harcamalar
 231. Otomat Kahve-Çay Makinaları
 232. Ticari Faaliyet İçin Satış Sayısı Online Satışlar İçin
 233. Hak Devri
 234. Marangoz Hazır Kapı Satışı
 235. Muhtasar Beyan Yenilikleri
 236. Yansıtma Hesapları Neden Kullanılır ?
 237. Kampanya- 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı Kaldırılsın
 238. Özel İnşaat Hk.
 239. Fatura Bilgileri
 240. Emlak Vergisinde Ölüm Halinde Verilmeyen Beyanların Durumu
 241. Yazar Kasa
 242. Ticari Araç
 243. Zamanında Ödenmiş MTV İçin Fark Tahakkuk Ettirilerek Maliye'nin Firmayı Borçlu Çıkarması Hakkında
 244. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 58
 245. Gerçek Usül Vergilendirmeye Geçiş hk.
 246. Şahıs Blanço İşletmesi Zarar
 247. Hisse Senetleri Değerleme 31.12.2012
 248. Dernek İktisadi İşletmesi
 249. Gmsi
 250. Kurum Geçici Vergi