PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Kur Farkı Hak.
 2. Cam faturası
 3. Res'en Terke Geçiş
 4. Ceza Gelse Kime Gelir ?
 5. İktisadi İşletme Açılışı
 6. Gider Pusulası Ve Gelir Vergisi Sorusu
 7. Yatırım Teşviki
 8. Yeni Açılış Vergi Levhasında Adresimi Yanlış Yazmışlar
 9. Şahıs Şirketi Gider Gösterme
 10. 131-Ortaklardan Alacaklar
 11. Kargo Gönderisini İlave Edilecek İrsaliyeli Fatura Hk.
 12. Kira ödemesi Gider Pusulası
 13. İkinci Şahıs İşletmesi Şube midir ? Ayrı Olarak Düşünülemez mi ?
 14. Kâr Yedeği Ayırma
 15. Ticari Amaçlı İnşaatta Mükellefiyet
 16. İnşaat Sektöründe Yeni Kdv Oranı
 17. Davalık KDV Borcu ve Cezalarına Elektronik Haciz
 18. Mali Tatil
 19. Çifte Vergilendirmeyi Önleme
 20. Yeni Nesil Yazar Kasaların Kullanımı Ertelendi
 21. Yurtdışına Yapılan Ödeme
 22. İnternet Üzerinden Satın Alan Muhtelif Müşterilere Fatura Kesme
 23. Sınırdan Fazla Özel Usulsüzlük Cezası
 24. Yurt Dışı Şube Açılışı
 25. İlk Yardım Merkezi Sınav Gözetmen Ücreti Düzenlenecek Evrak
 26. Aracılık Sözleşmesi İptal
 27. Defter Yevmiye Numarası Ne Olmalı ?
 28. Yevmiye Defteri
 29. A.Ş. Hisse Devri Vergi Dairesine Bildirim
 30. Araçta Satış
 31. Zaman Aşımı
 32. Başka Firma Adına Yapılan Masrafların Yansıtılmasında Belge Düzeni
 33. Pos Cihazı Kullananların Yeni Nesil Yazar Kasaya Geçişi Hakkında
 34. Amortisman Hakkında
 35. Varlık Barışı Hk.
 36. Gümrük Beyannamesi Üzerindeki '' Yurtdışı '' İbaresi"
 37. Gümrük Beyannamesinde Hata
 38. İş Avansı
 39. Kollektif Şirketlerin Ortaklık Yapıları
 40. Muhtasar
 41. Basit Usul Çay Ocağı İşleten Birinin Taksicilik Yapması Durumda Mükellefiyet Türü Hakkında
 42. Yevmiye Defterinde Sayfa Toplam Yazması Mecburi midir ?
 43. Geçmiş Dönem Borcuna Ait Vade Farkı
 44. Kredi Kartsız E-Ticaret ve Vergi
 45. Kesin Mizan Düzeltmesi Yaptım Ceza Kesilmedi ??
 46. İnşaat İşi Adi Ortaklığı Hakkında
 47. Sağlık Hizmeti Faturası Hk.
 48. Vergi Ceza İhbarnameleri
 49. Kebir Defteri
 50. Ticaret Sicilden Resen Terk Olunarak Kaydı Silinen İştirakten Ticari Alacak
 51. İş Ortaklığında Defter Tasdik Hk
 52. Serbest Bölgeye Kesilmesi Gereken Faturanın Merkez Adına Kesilmesi Hk.
 53. Ev Ve İşyerlerine Pos Makinası Tahsilatının Yazarkasası
 54. Düzeltme Beyanı
 55. İşyeri Kapanışı
 56. Düzeltme Beyanı Çıkartılan Faturalar
 57. Pos Uyumsuzluğu
 58. MBB Önceki Dönem Bildirilmeyen Şube İşyeri
 59. 3 Ortaklı Adi Ortaklık Şirketi Kurulacak Ortaklardan Birinin Ticari Geçmişi Kötü?
 60. 2013 yılı Kasadan Nakit Ödeme Sınırı
 61. Naylon Fatura - Münfesih Şirket
 62. Emlak Büromuzu Esnaf Odasına Kaydettirirsek Dez Avantajı Olur mu ?
 63. Basit Usül Mükellef
 64. Mükellef Bildirim Formu Kapatılan İşyeri
 65. Vakıf İktisadi İşletme Kuruluşu
 66. Özelge
 67. Maliyeye Şikayet Durumunda !
 68. Tapu Harcı Ba Bs
 69. Bugün İtibariyle Yapmış Olduğumuz Açılış İçin Mükellef Bilgileri Bildirimi Verecek miyiz ?
 70. ÖKC de Amortisman Uygulaması
 71. Devlet Kurumlarına Yapılan Ödemeler
 72. Basit Usül Vergi Levhası..
 73. Yurt Dışında Bir Firmaya Türkiye'de Servis Hizmeti
 74. Vergi Levhası
 75. Borsa Rayici Olmayan Yabancı Para Üzerinden Düzenlenen Fatura
 76. Ceza Nedeni: 70-353/1 213 Sayılı V.U.K. 353/1 Maddesi
 77. Müşteriye Ulaşmayan Fatura
 78. Yabancı Uyruklu Ltd.Şti Ortaklığı
 79. Gider Pusulası İşçilik
 80. Kira Faturası
 81. SODES Proje Koordinatörü Ücretinin Beyanname Açısından Durumu?
 82. Ltd.Şti.Şubesinin Ayrı Defter Tutma Durumu..
 83. Yurtdışından Danışmanlık Hizmeti Satın Alınmasında Net Tutarı Brüt Tutara Çevirme Ve Belge Düzeni
 84. Dijital Ürün Satışlarının Vergilendirilmesi Nasıl Oluyor?
 85. Matrah Arttırmayan Düzeltme Beyannamesine Özel Usulsüzlük Cezası Hakkında !!!
 86. VUK Kanununda Süreler
 87. Müşteri Bildirim Listesi
 88. Maktu Aidat ve Smmo'nın Eğitim Binası İçin Kesilen Tahsilat Makbuzunu Gider Olarak İşlersek Sıkıntı
 89. Bedelsiz Alış
 90. Fatura Sıra Numarası ve Geriye Dönük Faturalama
 91. İnternet Üstünden Alış-Satışlarda Vergilendirme
 92. Aynı Adreste Ek İş Yapılması
 93. İkinci El Araç - Faydalı Ömür
 94. 331 Hesap
 95. 3-5 Mt Baskı Yapan Dijital Baskı Makinalarının ( printer) Amortisman Oranı
 96. Tekstilde Taş Dizim İşi
 97. İhaleli İşlerin Mükellef Bildirimi
 98. Kat Karşılığı Alınan Arsa Hk.
 99. Dünya'da Yeni Olacak Bir Ödeme Sistemi İle Araclık İşlemleri Hakkında Vergi Mevzuatı
 100. Serbest Meslek Mükellefim Var Sondaj İşi Yaparak Ticari Faaliyette Bulunacak Bu Konu Hakkında...
 101. Maliyeden Son Zamanlarda Muhasebeciler Lehine Çıkartılan Olumlu Bir Tebliğ
 102. Stok Çıkışı
 103. Form B 2007 hk Mahkeme Yazısı
 104. 05.04.2013 Tarihindeki Meslek Sözleşmemi En Geç 30 Gün İçerisinde mi Sisteme Girmem Gerekiyor ?
 105. Resen Terk
 106. Özel Maliyet
 107. 2012 Yılı Kesin Mizan Bildirim Süresinin Uzatılmasına Dair Sirküler Açıklandı
 108. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/64 (Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Hk.)
 109. 2011 Aralık Kdv si Sonrasında Herhangi Bir Beyannamesi Gönderilmemiş Gayrifaal Bir Ltd
 110. Resen Terk
 111. B Formu Cezası
 112. Konut Kooperatiflerinde BA BS Formu
 113. Ortak Cari Hesap Adat Faturası
 114. Geçici Vergi Geçmiş Yıl Zararı
 115. 2012 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılıyor!
 116. Bilirkişilik Rapor Örneği
 117. Ba Bs Formları
 118. İrsaliyeli Fatura
 119. Muhtasar Beyanname mükellefiyeti hk
 120. 258 Hesap
 121. Fatura Göndermeyen Satıcı
 122. Seyyar POS Cihazı Kullanan Mükellefler Hk.
 123. Amortisman
 124. Ek Faaliyetin 1 Ay İçerisinde Bildirilmemesinin Cezası 2.Derece Usulsuzluk Cezası mıdır ?
 125. Eğitime Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirilmesi
 126. Ltd Şirket Vergi Borcu
 127. 740 mı 770 mi ?
 128. Fatura Basımı / Kesimi Hakkında
 129. Şirket Devri
 130. Web Sayfası Kurulum İşinde Gider Pusulası İstemek Hk.
 131. Sürekli Form Onaylatılan Defterler Hakkında Soru
 132. Kira Stopajı
 133. Yurtdışı Fuarı İçin Gönderilen Numuneler
 134. Daha Sonra Düzenlenen Sevk İrsaliyesinin Mali Yönden Uygunluğu
 135. Muhtasar Beyannamesi
 136. Geç Gelen Faturalar Kayıtlara Alınabilir mi ?
 137. İnternet Üzerinden Satış ve Faturasız Mal Teslimi Hakk.
 138. Alacağın Şüpheli Gelmesi
 139. İşyeri Devrinde Kesilen Fatura
 140. Fazla ve Yersiz Hesaplanan Vergi (Muhtasar Beyanname)
 141. İkinci El Yazarkasa Alımı Hakkında
 142. GV 94 Md. Serbest Meslek Mensubu Hangi Durumlarda Stopajlı Fatura Kesmez
 143. Manuel Fatura Hakkında
 144. Kasap Ve Et Lokantası Olarak Bir Mükellefim Var. Randıman Oranları Hakkında!
 145. Bundan Sonraki Aylarda Beyanım Var Yok Seçeneği Hakkında
 146. Muhtelif İnternet Müşterileri(Soru)
 147. Kdv Risk Analizi Ve Kesilen Fatura
 148. Cumartesi Ve Pazar Günü Serbest Meslek Makbuzu Kesilebilir mi ?
 149. İktisadi İşletme Kapanış İşlemleri
 150. Kesilen Faturanın
 151. Stok Değer Düşüklüğü
 152. Yeni Açılacak Olan Fırın İşletmesi
 153. Yıllık Beyanname Kesin Mizan Uyumluluğu
 154. Döviz Çek
 155. Yurt Dışı ft.hk.
 156. Yemek Fişi, Araba Gaz Veya Benzinlerinin Gider Olarak Gösterilmesi
 157. Kapanış Tasdiki
 158. VUK 238 Seri No lu Genel Tebliğ İle Vuk 371. Maddesi Arasindaki Ayrım
 159. Basit Usül Mükellef
 160. VUK 425 Sayılı Tebliğ
 161. Yurtdışından Borç Gelen Para Nakit İade Edilir mi ?
 162. Vergi Levhası Adres Değişikliği
 163. Yabancı Firma Adına Çalışan Personelin Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Durumu
 164. Gider Pusulası İle Bilgisayar Programının Giderleştirilmesi Ve Vergilendirilmesi
 165. Basit Usül Oda Kaydı
 166. Sanal Pos İşlemi
 167. Form Ba Form Bs
 168. Ticari İşletme Sahibinin Menkul Sermaye Geliri
 169. Bedelsiz İhracat
 170. Vergi Levhası Ticaret Ünvanı
 171. Meslek Mensuplarının Sorumlulukları!!!
 172. Ortak Şirket Kurmak
 173. Şahıs Bilanço Banka Hesabı
 174. Aciz Vesikası İşlemi
 175. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 61
 176. Yurt Dışından Alınan Hizmet
 177. Muhtasar Beyanname Dönem Ayrımı
 178. Yangın Sonucu Muhasebe Kaydı
 179. Çiçekçilik Kooperatif Faturası
 180. Resen Terk
 181. Ltd den A.Ş. Nevi Değişikliği
 182. Pişmanlık Zammı
 183. 4 Yıl Üstüste Zarar Beyanı
 184. Ba-Bs Formlarının Verilmesi Ve Düzeltilmesine İlişkin
 185. Devir Alınan İnşaat Halindeki Gayrimenkul
 186. Yazar Kasa Hk.
 187. Defter Yazdırma
 188. Şirket Ortağı Adına Kullanılan Kredi
 189. Şubelere Banka Aracılığı İle Aktarılan Paralar
 190. Sgk Primleri..
 191. Sanayi İşletmelerinin Dikkatine !!!
 192. Köylüden Bal Alımı Evrak Düzenlenmesi
 193. Ba Bs Formları Hakkında
 194. Kira Geliri Beyan Dönemi Başladı
 195. Verasette, Vadesi Gelmemiş Yapılandırma Taksitleri Talep Edilebilir mi?
 196. Tevkifat Çıkmazı..
 197. Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı
 198. Vergi Dairesi Değişiklikleri GİB Duyuru 01.03.2013
 199. Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi
 200. Vergi Borcu Taksitlendirme
 201. 2013/ Ocak Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresi Uzatıldı
 202. Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
 203. GİB Duyurusu
 204. Serbest Meslek Kazançlarına Tabi Mükellefler İçin 2013 Yılı Vergi Rehberi
 205. Dijital Telekomünikasyon Ürününde KDV ve ÖTV Alınır mı ?
 206. Resen Terk
 207. Taksicilik Ve Vergilendirilmesi
 208. E- Beyanname Kabusu (Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı)
 209. Kameramanların Vergi Mükellefiyetliği Hk.
 210. Takside Çalışan Şoförün Stopaj Beyanı Hk.
 211. İrsaliye Ve İrsaliyeli Fatura
 212. İşletme Defterinde Tevkifat
 213. Yeni Muhtasar Beyannamesindeki Uyarının Getirdiği Tereddütler?
 214. Muhtasar Beyanname
 215. Defter Yazdırma / Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Hk.
 216. Vergi Mükellefi E-Ticaret
 217. İşe Başlamada Fatura Tasdik Ettirme Zorunluluğu
 218. İnşaat Muhasebesi
 219. Banka Hesabında Gözüken Fazlalıklar
 220. Satış Mağazasında Yangın Çıkması !!
 221. Kuruluştan Önce Şirket Adına Yapılan Harcamalar
 222. Otomat Kahve-Çay Makinaları
 223. Ticari Faaliyet İçin Satış Sayısı Online Satışlar İçin
 224. Hak Devri
 225. Marangoz Hazır Kapı Satışı
 226. Muhtasar Beyan Yenilikleri
 227. Yansıtma Hesapları Neden Kullanılır ?
 228. Kampanya- 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı Kaldırılsın
 229. Özel İnşaat Hk.
 230. Fatura Bilgileri
 231. Emlak Vergisinde Ölüm Halinde Verilmeyen Beyanların Durumu
 232. Yazar Kasa
 233. Ticari Araç
 234. Zamanında Ödenmiş MTV İçin Fark Tahakkuk Ettirilerek Maliye'nin Firmayı Borçlu Çıkarması Hakkında
 235. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 58
 236. Gerçek Usül Vergilendirmeye Geçiş hk.
 237. Şahıs Blanço İşletmesi Zarar
 238. Hisse Senetleri Değerleme 31.12.2012
 239. Dernek İktisadi İşletmesi
 240. Gmsi
 241. Kurum Geçici Vergi
 242. Maliyet Muhasebesi
 243. Emlak Vergisinde Yanlış Beyan
 244. Kiralarda Rayiç Bedel
 245. Geçici Vergi Hesabında Matrah
 246. İşyerinde Üretim
 247. Faturasız Alınan Malların Vergilendirilmesi
 248. Yazarkasada Fişin Sarı Nüshası
 249. Gayri Menkul Satışı Hk
 250. Sanal POS Yurtdışı Kulanımı ?