PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. İsim Hakkı Bedeli
 2. Yazar Kasa Hk da
 3. Aynı Restaurantın Hem Sahibi Hem de İşleten Firması İçin Merkez Olması Durumu
 4. Şirket İçin Şahsıma Gelen Para
 5. Ticketta Vergi Muafiyet Uygulaması
 6. Özel Usulsüzlük Cezası
 7. Yeni İşe Başlayan Mükellefin Önceden Varolan Aracı
 8. Fiş Kesme Makinesi
 9. Tubitak-Arge
 10. Faturada Ünvanın Düzeltilmesi
 11. Ticari Araçlarda Vergi Sorumluluğu
 12. Altın Faturası
 13. Bakanlıklara Düzenlenen Fatura
 14. İhracatta Credit Note Muhasebesi
 15. Cari Alacağa Karşın Mal Alımı
 16. 4 Cilt Faturamız Kayboldu
 17. Rent A-Car İşine Geçiş
 18. Serbest Meslek Makbuzu Açık Formülü Yok mu ?
 19. Yurtdışı Firmasının Şirket Kurması
 20. Yabancı Birinden Hizmet Aldığında
 21. Haklar Amortisman
 22. Uçak Bileti Alım ve Satımını Yapan Acentanın Muhasebe Kaydı ?
 23. Yanlış Kesilen Fiş ve Yapılması Gerekenler?
 24. Öğrenim Kredisi Borcum Farklı Bir Vergi Dairesine Gönderilmiş
 25. Kâr Dağıtımı
 26. Geçmiş Gün Faturası Nasıl Düzeltilir ?
 27. 2013 yılı yevmiye defteri hakkında,
 28. İş Merkezi Yönetimi
 29. Genel Giderlerden Yapılmakta Olan İnşaata Aktarılacak Pay
 30. Emlak Vergisine Dava
 31. Kkeg
 32. Sahte Fatura !
 33. Önceki yıl fazla hesaplanan amortisman bu yıl düzeltilebilir mi?
 34. Faturada Gösterilen Bakiyeler
 35. İnşaatlarda m2 Hesaplama
 36. Muhtasar Düzeltme
 37. Değerleme
 38. Yeni Sicil Başvurusu
 39. İvazsız İntikal Hakkında
 40. Emlakçının Bankaya Müşteri Göndermesi Sonucu Komisyon Alması Hakkında
 41. Serbest Meslek Makbuzu Hakkında
 42. Hazır Beton Sektöründe Beyaz Sürekli Form Kağıda İrsaliye Basmak ?
 43. Fatura Kesilmesi
 44. Şüpheli Ticari Alacak Hesabı Ve Cari Hesap Terse Dönme
 45. Şahıs Adi Ortaklık Kuruluşu Hakkında.
 46. Yurtdışı Harcırah Hk
 47. Site Yönetimi Aidatı Kredi Kartı İle Toplayabilir mi ?
 48. Tekel Mamüllerinin ve GSM TL(Kontör) Alım ve Satımında KDV?
 49. Haziran Ayı B Formları Uzatılmıştır
 50. Firmalar Arası Virman
 51. Tübitak 1512 Kapsamında Hibe Alan Mükellefin Stopajı...
 52. Konsinye İrsaliye Hk.
 53. Arsa Alımı
 54. T.C. Vatandaşlığı ve Vergi Mükellefi olmayan Ev Sahibi
 55. Muhtasar Bey.Hk.
 56. Tc Kimlik Numarası İle Fatura Kesilir mi ?
 57. Geriye Dönük Fatura Kesimi
 58. Ba Bs Düzeltme Süresi
 59. Faturada İki Tarih
 60. Girdisi Olmayan Ürüne Fatura Kesmek - Üretim Yapmak
 61. Örtülü Sermaye
 62. Derneklere Yapılan Bağış
 63. Arızi Kazanç Sayılır mı ?
 64. Kur Farkı Hak.
 65. Cam faturası
 66. Res'en Terke Geçiş
 67. Ceza Gelse Kime Gelir ?
 68. İktisadi İşletme Açılışı
 69. Gider Pusulası Ve Gelir Vergisi Sorusu
 70. Yatırım Teşviki
 71. Yeni Açılış Vergi Levhasında Adresimi Yanlış Yazmışlar
 72. Şahıs Şirketi Gider Gösterme
 73. 131-Ortaklardan Alacaklar
 74. Kargo Gönderisini İlave Edilecek İrsaliyeli Fatura Hk.
 75. Kira ödemesi Gider Pusulası
 76. İkinci Şahıs İşletmesi Şube midir ? Ayrı Olarak Düşünülemez mi ?
 77. Kâr Yedeği Ayırma
 78. Ticari Amaçlı İnşaatta Mükellefiyet
 79. İnşaat Sektöründe Yeni Kdv Oranı
 80. Davalık KDV Borcu ve Cezalarına Elektronik Haciz
 81. Mali Tatil
 82. Çifte Vergilendirmeyi Önleme
 83. Yeni Nesil Yazar Kasaların Kullanımı Ertelendi
 84. Yurtdışına Yapılan Ödeme
 85. İnternet Üzerinden Satın Alan Muhtelif Müşterilere Fatura Kesme
 86. Sınırdan Fazla Özel Usulsüzlük Cezası
 87. Yurt Dışı Şube Açılışı
 88. İlk Yardım Merkezi Sınav Gözetmen Ücreti Düzenlenecek Evrak
 89. Aracılık Sözleşmesi İptal
 90. Defter Yevmiye Numarası Ne Olmalı ?
 91. Yevmiye Defteri
 92. A.Ş. Hisse Devri Vergi Dairesine Bildirim
 93. Araçta Satış
 94. Zaman Aşımı
 95. Başka Firma Adına Yapılan Masrafların Yansıtılmasında Belge Düzeni
 96. Pos Cihazı Kullananların Yeni Nesil Yazar Kasaya Geçişi Hakkında
 97. Amortisman Hakkında
 98. Varlık Barışı Hk.
 99. Gümrük Beyannamesi Üzerindeki '' Yurtdışı '' İbaresi"
 100. Gümrük Beyannamesinde Hata
 101. İş Avansı
 102. Kollektif Şirketlerin Ortaklık Yapıları
 103. Muhtasar
 104. Basit Usul Çay Ocağı İşleten Birinin Taksicilik Yapması Durumda Mükellefiyet Türü Hakkında
 105. Yevmiye Defterinde Sayfa Toplam Yazması Mecburi midir ?
 106. Geçmiş Dönem Borcuna Ait Vade Farkı
 107. Kredi Kartsız E-Ticaret ve Vergi
 108. Kesin Mizan Düzeltmesi Yaptım Ceza Kesilmedi ??
 109. İnşaat İşi Adi Ortaklığı Hakkında
 110. Sağlık Hizmeti Faturası Hk.
 111. Vergi Ceza İhbarnameleri
 112. Kebir Defteri
 113. Ticaret Sicilden Resen Terk Olunarak Kaydı Silinen İştirakten Ticari Alacak
 114. İş Ortaklığında Defter Tasdik Hk
 115. Serbest Bölgeye Kesilmesi Gereken Faturanın Merkez Adına Kesilmesi Hk.
 116. Ev Ve İşyerlerine Pos Makinası Tahsilatının Yazarkasası
 117. Düzeltme Beyanı
 118. İşyeri Kapanışı
 119. Düzeltme Beyanı Çıkartılan Faturalar
 120. Pos Uyumsuzluğu
 121. MBB Önceki Dönem Bildirilmeyen Şube İşyeri
 122. 3 Ortaklı Adi Ortaklık Şirketi Kurulacak Ortaklardan Birinin Ticari Geçmişi Kötü?
 123. 2013 yılı Kasadan Nakit Ödeme Sınırı
 124. Naylon Fatura - Münfesih Şirket
 125. Emlak Büromuzu Esnaf Odasına Kaydettirirsek Dez Avantajı Olur mu ?
 126. Basit Usül Mükellef
 127. Mükellef Bildirim Formu Kapatılan İşyeri
 128. Vakıf İktisadi İşletme Kuruluşu
 129. Özelge
 130. Maliyeye Şikayet Durumunda !
 131. Tapu Harcı Ba Bs
 132. Bugün İtibariyle Yapmış Olduğumuz Açılış İçin Mükellef Bilgileri Bildirimi Verecek miyiz ?
 133. ÖKC de Amortisman Uygulaması
 134. Devlet Kurumlarına Yapılan Ödemeler
 135. Basit Usül Vergi Levhası..
 136. Yurt Dışında Bir Firmaya Türkiye'de Servis Hizmeti
 137. Vergi Levhası
 138. Borsa Rayici Olmayan Yabancı Para Üzerinden Düzenlenen Fatura
 139. Ceza Nedeni: 70-353/1 213 Sayılı V.U.K. 353/1 Maddesi
 140. Müşteriye Ulaşmayan Fatura
 141. Yabancı Uyruklu Ltd.Şti Ortaklığı
 142. Gider Pusulası İşçilik
 143. Kira Faturası
 144. SODES Proje Koordinatörü Ücretinin Beyanname Açısından Durumu?
 145. Ltd.Şti.Şubesinin Ayrı Defter Tutma Durumu..
 146. Yurtdışından Danışmanlık Hizmeti Satın Alınmasında Net Tutarı Brüt Tutara Çevirme Ve Belge Düzeni
 147. Dijital Ürün Satışlarının Vergilendirilmesi Nasıl Oluyor?
 148. Matrah Arttırmayan Düzeltme Beyannamesine Özel Usulsüzlük Cezası Hakkında !!!
 149. VUK Kanununda Süreler
 150. Müşteri Bildirim Listesi
 151. Maktu Aidat ve Smmo'nın Eğitim Binası İçin Kesilen Tahsilat Makbuzunu Gider Olarak İşlersek Sıkıntı
 152. Bedelsiz Alış
 153. Fatura Sıra Numarası ve Geriye Dönük Faturalama
 154. İnternet Üstünden Alış-Satışlarda Vergilendirme
 155. Aynı Adreste Ek İş Yapılması
 156. İkinci El Araç - Faydalı Ömür
 157. 331 Hesap
 158. 3-5 Mt Baskı Yapan Dijital Baskı Makinalarının ( printer) Amortisman Oranı
 159. Tekstilde Taş Dizim İşi
 160. İhaleli İşlerin Mükellef Bildirimi
 161. Kat Karşılığı Alınan Arsa Hk.
 162. Dünya'da Yeni Olacak Bir Ödeme Sistemi İle Araclık İşlemleri Hakkında Vergi Mevzuatı
 163. Serbest Meslek Mükellefim Var Sondaj İşi Yaparak Ticari Faaliyette Bulunacak Bu Konu Hakkında...
 164. Maliyeden Son Zamanlarda Muhasebeciler Lehine Çıkartılan Olumlu Bir Tebliğ
 165. Stok Çıkışı
 166. Form B 2007 hk Mahkeme Yazısı
 167. 05.04.2013 Tarihindeki Meslek Sözleşmemi En Geç 30 Gün İçerisinde mi Sisteme Girmem Gerekiyor ?
 168. Resen Terk
 169. Özel Maliyet
 170. 2012 Yılı Kesin Mizan Bildirim Süresinin Uzatılmasına Dair Sirküler Açıklandı
 171. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/64 (Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Hk.)
 172. 2011 Aralık Kdv si Sonrasında Herhangi Bir Beyannamesi Gönderilmemiş Gayrifaal Bir Ltd
 173. Resen Terk
 174. B Formu Cezası
 175. Konut Kooperatiflerinde BA BS Formu
 176. Ortak Cari Hesap Adat Faturası
 177. Geçici Vergi Geçmiş Yıl Zararı
 178. 2012 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılıyor!
 179. Bilirkişilik Rapor Örneği
 180. Ba Bs Formları
 181. İrsaliyeli Fatura
 182. Muhtasar Beyanname mükellefiyeti hk
 183. 258 Hesap
 184. Fatura Göndermeyen Satıcı
 185. Seyyar POS Cihazı Kullanan Mükellefler Hk.
 186. Amortisman
 187. Ek Faaliyetin 1 Ay İçerisinde Bildirilmemesinin Cezası 2.Derece Usulsuzluk Cezası mıdır ?
 188. Eğitime Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirilmesi
 189. Ltd Şirket Vergi Borcu
 190. 740 mı 770 mi ?
 191. Fatura Basımı / Kesimi Hakkında
 192. Şirket Devri
 193. Web Sayfası Kurulum İşinde Gider Pusulası İstemek Hk.
 194. Sürekli Form Onaylatılan Defterler Hakkında Soru
 195. Kira Stopajı
 196. Yurtdışı Fuarı İçin Gönderilen Numuneler
 197. Daha Sonra Düzenlenen Sevk İrsaliyesinin Mali Yönden Uygunluğu
 198. Muhtasar Beyannamesi
 199. Geç Gelen Faturalar Kayıtlara Alınabilir mi ?
 200. İnternet Üzerinden Satış ve Faturasız Mal Teslimi Hakk.
 201. Alacağın Şüpheli Gelmesi
 202. İşyeri Devrinde Kesilen Fatura
 203. Fazla ve Yersiz Hesaplanan Vergi (Muhtasar Beyanname)
 204. İkinci El Yazarkasa Alımı Hakkında
 205. GV 94 Md. Serbest Meslek Mensubu Hangi Durumlarda Stopajlı Fatura Kesmez
 206. Manuel Fatura Hakkında
 207. Kasap Ve Et Lokantası Olarak Bir Mükellefim Var. Randıman Oranları Hakkında!
 208. Bundan Sonraki Aylarda Beyanım Var Yok Seçeneği Hakkında
 209. Muhtelif İnternet Müşterileri(Soru)
 210. Kdv Risk Analizi Ve Kesilen Fatura
 211. Cumartesi Ve Pazar Günü Serbest Meslek Makbuzu Kesilebilir mi ?
 212. İktisadi İşletme Kapanış İşlemleri
 213. Kesilen Faturanın
 214. Stok Değer Düşüklüğü
 215. Yeni Açılacak Olan Fırın İşletmesi
 216. Yıllık Beyanname Kesin Mizan Uyumluluğu
 217. Döviz Çek
 218. Yurt Dışı ft.hk.
 219. Yemek Fişi, Araba Gaz Veya Benzinlerinin Gider Olarak Gösterilmesi
 220. Kapanış Tasdiki
 221. VUK 238 Seri No lu Genel Tebliğ İle Vuk 371. Maddesi Arasindaki Ayrım
 222. Basit Usül Mükellef
 223. VUK 425 Sayılı Tebliğ
 224. Yurtdışından Borç Gelen Para Nakit İade Edilir mi ?
 225. Vergi Levhası Adres Değişikliği
 226. Yabancı Firma Adına Çalışan Personelin Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Durumu
 227. Gider Pusulası İle Bilgisayar Programının Giderleştirilmesi Ve Vergilendirilmesi
 228. Basit Usül Oda Kaydı
 229. Sanal Pos İşlemi
 230. Form Ba Form Bs
 231. Ticari İşletme Sahibinin Menkul Sermaye Geliri
 232. Bedelsiz İhracat
 233. Vergi Levhası Ticaret Ünvanı
 234. Meslek Mensuplarının Sorumlulukları!!!
 235. Ortak Şirket Kurmak
 236. Şahıs Bilanço Banka Hesabı
 237. Aciz Vesikası İşlemi
 238. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 61
 239. Yurt Dışından Alınan Hizmet
 240. Muhtasar Beyanname Dönem Ayrımı
 241. Yangın Sonucu Muhasebe Kaydı
 242. Çiçekçilik Kooperatif Faturası
 243. Resen Terk
 244. Ltd den A.Ş. Nevi Değişikliği
 245. Pişmanlık Zammı
 246. 4 Yıl Üstüste Zarar Beyanı
 247. Ba-Bs Formlarının Verilmesi Ve Düzeltilmesine İlişkin
 248. Devir Alınan İnşaat Halindeki Gayrimenkul
 249. Yazar Kasa Hk.
 250. Defter Yazdırma