PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. 4 Cilt Faturamız Kayboldu
 2. Rent A-Car İşine Geçiş
 3. Serbest Meslek Makbuzu Açık Formülü Yok mu ?
 4. Yurtdışı Firmasının Şirket Kurması
 5. Yabancı Birinden Hizmet Aldığında
 6. Haklar Amortisman
 7. Uçak Bileti Alım ve Satımını Yapan Acentanın Muhasebe Kaydı ?
 8. Yanlış Kesilen Fiş ve Yapılması Gerekenler?
 9. Öğrenim Kredisi Borcum Farklı Bir Vergi Dairesine Gönderilmiş
 10. Kâr Dağıtımı
 11. Geçmiş Gün Faturası Nasıl Düzeltilir ?
 12. 2013 yılı yevmiye defteri hakkında,
 13. İş Merkezi Yönetimi
 14. Genel Giderlerden Yapılmakta Olan İnşaata Aktarılacak Pay
 15. Emlak Vergisine Dava
 16. Kkeg
 17. Sahte Fatura !
 18. Önceki yıl fazla hesaplanan amortisman bu yıl düzeltilebilir mi?
 19. Faturada Gösterilen Bakiyeler
 20. İnşaatlarda m2 Hesaplama
 21. Muhtasar Düzeltme
 22. Değerleme
 23. Yeni Sicil Başvurusu
 24. İvazsız İntikal Hakkında
 25. Emlakçının Bankaya Müşteri Göndermesi Sonucu Komisyon Alması Hakkında
 26. Serbest Meslek Makbuzu Hakkında
 27. Hazır Beton Sektöründe Beyaz Sürekli Form Kağıda İrsaliye Basmak ?
 28. Fatura Kesilmesi
 29. Şüpheli Ticari Alacak Hesabı Ve Cari Hesap Terse Dönme
 30. Şahıs Adi Ortaklık Kuruluşu Hakkında.
 31. Yurtdışı Harcırah Hk
 32. Site Yönetimi Aidatı Kredi Kartı İle Toplayabilir mi ?
 33. Tekel Mamüllerinin ve GSM TL(Kontör) Alım ve Satımında KDV?
 34. Haziran Ayı B Formları Uzatılmıştır
 35. Firmalar Arası Virman
 36. Tübitak 1512 Kapsamında Hibe Alan Mükellefin Stopajı...
 37. Konsinye İrsaliye Hk.
 38. Arsa Alımı
 39. T.C. Vatandaşlığı ve Vergi Mükellefi olmayan Ev Sahibi
 40. Muhtasar Bey.Hk.
 41. Tc Kimlik Numarası İle Fatura Kesilir mi ?
 42. Geriye Dönük Fatura Kesimi
 43. Ba Bs Düzeltme Süresi
 44. Faturada İki Tarih
 45. Girdisi Olmayan Ürüne Fatura Kesmek - Üretim Yapmak
 46. Örtülü Sermaye
 47. Derneklere Yapılan Bağış
 48. Arızi Kazanç Sayılır mı ?
 49. Kur Farkı Hak.
 50. Cam faturası
 51. Res'en Terke Geçiş
 52. Ceza Gelse Kime Gelir ?
 53. İktisadi İşletme Açılışı
 54. Gider Pusulası Ve Gelir Vergisi Sorusu
 55. Yatırım Teşviki
 56. Yeni Açılış Vergi Levhasında Adresimi Yanlış Yazmışlar
 57. Şahıs Şirketi Gider Gösterme
 58. 131-Ortaklardan Alacaklar
 59. Kargo Gönderisini İlave Edilecek İrsaliyeli Fatura Hk.
 60. Kira ödemesi Gider Pusulası
 61. İkinci Şahıs İşletmesi Şube midir ? Ayrı Olarak Düşünülemez mi ?
 62. Kâr Yedeği Ayırma
 63. Ticari Amaçlı İnşaatta Mükellefiyet
 64. İnşaat Sektöründe Yeni Kdv Oranı
 65. Davalık KDV Borcu ve Cezalarına Elektronik Haciz
 66. Mali Tatil
 67. Çifte Vergilendirmeyi Önleme
 68. Yeni Nesil Yazar Kasaların Kullanımı Ertelendi
 69. Yurtdışına Yapılan Ödeme
 70. İnternet Üzerinden Satın Alan Muhtelif Müşterilere Fatura Kesme
 71. Sınırdan Fazla Özel Usulsüzlük Cezası
 72. Yurt Dışı Şube Açılışı
 73. İlk Yardım Merkezi Sınav Gözetmen Ücreti Düzenlenecek Evrak
 74. Aracılık Sözleşmesi İptal
 75. Defter Yevmiye Numarası Ne Olmalı ?
 76. Yevmiye Defteri
 77. A.Ş. Hisse Devri Vergi Dairesine Bildirim
 78. Araçta Satış
 79. Zaman Aşımı
 80. Başka Firma Adına Yapılan Masrafların Yansıtılmasında Belge Düzeni
 81. Pos Cihazı Kullananların Yeni Nesil Yazar Kasaya Geçişi Hakkında
 82. Amortisman Hakkında
 83. Varlık Barışı Hk.
 84. Gümrük Beyannamesi Üzerindeki '' Yurtdışı '' İbaresi"
 85. Gümrük Beyannamesinde Hata
 86. İş Avansı
 87. Kollektif Şirketlerin Ortaklık Yapıları
 88. Muhtasar
 89. Basit Usul Çay Ocağı İşleten Birinin Taksicilik Yapması Durumda Mükellefiyet Türü Hakkında
 90. Yevmiye Defterinde Sayfa Toplam Yazması Mecburi midir ?
 91. Geçmiş Dönem Borcuna Ait Vade Farkı
 92. Kredi Kartsız E-Ticaret ve Vergi
 93. Kesin Mizan Düzeltmesi Yaptım Ceza Kesilmedi ??
 94. İnşaat İşi Adi Ortaklığı Hakkında
 95. Sağlık Hizmeti Faturası Hk.
 96. Vergi Ceza İhbarnameleri
 97. Kebir Defteri
 98. Ticaret Sicilden Resen Terk Olunarak Kaydı Silinen İştirakten Ticari Alacak
 99. İş Ortaklığında Defter Tasdik Hk
 100. Serbest Bölgeye Kesilmesi Gereken Faturanın Merkez Adına Kesilmesi Hk.
 101. Ev Ve İşyerlerine Pos Makinası Tahsilatının Yazarkasası
 102. Düzeltme Beyanı
 103. İşyeri Kapanışı
 104. Düzeltme Beyanı Çıkartılan Faturalar
 105. Pos Uyumsuzluğu
 106. MBB Önceki Dönem Bildirilmeyen Şube İşyeri
 107. 3 Ortaklı Adi Ortaklık Şirketi Kurulacak Ortaklardan Birinin Ticari Geçmişi Kötü?
 108. 2013 yılı Kasadan Nakit Ödeme Sınırı
 109. Naylon Fatura - Münfesih Şirket
 110. Emlak Büromuzu Esnaf Odasına Kaydettirirsek Dez Avantajı Olur mu ?
 111. Basit Usül Mükellef
 112. Mükellef Bildirim Formu Kapatılan İşyeri
 113. Vakıf İktisadi İşletme Kuruluşu
 114. Özelge
 115. Maliyeye Şikayet Durumunda !
 116. Tapu Harcı Ba Bs
 117. Bugün İtibariyle Yapmış Olduğumuz Açılış İçin Mükellef Bilgileri Bildirimi Verecek miyiz ?
 118. ÖKC de Amortisman Uygulaması
 119. Devlet Kurumlarına Yapılan Ödemeler
 120. Basit Usül Vergi Levhası..
 121. Yurt Dışında Bir Firmaya Türkiye'de Servis Hizmeti
 122. Vergi Levhası
 123. Borsa Rayici Olmayan Yabancı Para Üzerinden Düzenlenen Fatura
 124. Ceza Nedeni: 70-353/1 213 Sayılı V.U.K. 353/1 Maddesi
 125. Müşteriye Ulaşmayan Fatura
 126. Yabancı Uyruklu Ltd.Şti Ortaklığı
 127. Gider Pusulası İşçilik
 128. Kira Faturası
 129. SODES Proje Koordinatörü Ücretinin Beyanname Açısından Durumu?
 130. Ltd.Şti.Şubesinin Ayrı Defter Tutma Durumu..
 131. Yurtdışından Danışmanlık Hizmeti Satın Alınmasında Net Tutarı Brüt Tutara Çevirme Ve Belge Düzeni
 132. Dijital Ürün Satışlarının Vergilendirilmesi Nasıl Oluyor?
 133. Matrah Arttırmayan Düzeltme Beyannamesine Özel Usulsüzlük Cezası Hakkında !!!
 134. VUK Kanununda Süreler
 135. Müşteri Bildirim Listesi
 136. Maktu Aidat ve Smmo'nın Eğitim Binası İçin Kesilen Tahsilat Makbuzunu Gider Olarak İşlersek Sıkıntı
 137. Bedelsiz Alış
 138. Fatura Sıra Numarası ve Geriye Dönük Faturalama
 139. İnternet Üstünden Alış-Satışlarda Vergilendirme
 140. Aynı Adreste Ek İş Yapılması
 141. İkinci El Araç - Faydalı Ömür
 142. 331 Hesap
 143. 3-5 Mt Baskı Yapan Dijital Baskı Makinalarının ( printer) Amortisman Oranı
 144. Tekstilde Taş Dizim İşi
 145. İhaleli İşlerin Mükellef Bildirimi
 146. Kat Karşılığı Alınan Arsa Hk.
 147. Dünya'da Yeni Olacak Bir Ödeme Sistemi İle Araclık İşlemleri Hakkında Vergi Mevzuatı
 148. Serbest Meslek Mükellefim Var Sondaj İşi Yaparak Ticari Faaliyette Bulunacak Bu Konu Hakkında...
 149. Maliyeden Son Zamanlarda Muhasebeciler Lehine Çıkartılan Olumlu Bir Tebliğ
 150. Stok Çıkışı
 151. Form B 2007 hk Mahkeme Yazısı
 152. 05.04.2013 Tarihindeki Meslek Sözleşmemi En Geç 30 Gün İçerisinde mi Sisteme Girmem Gerekiyor ?
 153. Resen Terk
 154. Özel Maliyet
 155. 2012 Yılı Kesin Mizan Bildirim Süresinin Uzatılmasına Dair Sirküler Açıklandı
 156. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/64 (Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Hk.)
 157. 2011 Aralık Kdv si Sonrasında Herhangi Bir Beyannamesi Gönderilmemiş Gayrifaal Bir Ltd
 158. Resen Terk
 159. B Formu Cezası
 160. Konut Kooperatiflerinde BA BS Formu
 161. Ortak Cari Hesap Adat Faturası
 162. Geçici Vergi Geçmiş Yıl Zararı
 163. 2012 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılıyor!
 164. Bilirkişilik Rapor Örneği
 165. Ba Bs Formları
 166. İrsaliyeli Fatura
 167. Muhtasar Beyanname mükellefiyeti hk
 168. 258 Hesap
 169. Fatura Göndermeyen Satıcı
 170. Seyyar POS Cihazı Kullanan Mükellefler Hk.
 171. Amortisman
 172. Ek Faaliyetin 1 Ay İçerisinde Bildirilmemesinin Cezası 2.Derece Usulsuzluk Cezası mıdır ?
 173. Eğitime Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirilmesi
 174. Ltd Şirket Vergi Borcu
 175. 740 mı 770 mi ?
 176. Fatura Basımı / Kesimi Hakkında
 177. Şirket Devri
 178. Web Sayfası Kurulum İşinde Gider Pusulası İstemek Hk.
 179. Sürekli Form Onaylatılan Defterler Hakkında Soru
 180. Kira Stopajı
 181. Yurtdışı Fuarı İçin Gönderilen Numuneler
 182. Daha Sonra Düzenlenen Sevk İrsaliyesinin Mali Yönden Uygunluğu
 183. Muhtasar Beyannamesi
 184. Geç Gelen Faturalar Kayıtlara Alınabilir mi ?
 185. İnternet Üzerinden Satış ve Faturasız Mal Teslimi Hakk.
 186. Alacağın Şüpheli Gelmesi
 187. İşyeri Devrinde Kesilen Fatura
 188. Fazla ve Yersiz Hesaplanan Vergi (Muhtasar Beyanname)
 189. İkinci El Yazarkasa Alımı Hakkında
 190. GV 94 Md. Serbest Meslek Mensubu Hangi Durumlarda Stopajlı Fatura Kesmez
 191. Manuel Fatura Hakkında
 192. Kasap Ve Et Lokantası Olarak Bir Mükellefim Var. Randıman Oranları Hakkında!
 193. Bundan Sonraki Aylarda Beyanım Var Yok Seçeneği Hakkında
 194. Muhtelif İnternet Müşterileri(Soru)
 195. Kdv Risk Analizi Ve Kesilen Fatura
 196. Cumartesi Ve Pazar Günü Serbest Meslek Makbuzu Kesilebilir mi ?
 197. İktisadi İşletme Kapanış İşlemleri
 198. Kesilen Faturanın
 199. Stok Değer Düşüklüğü
 200. Yeni Açılacak Olan Fırın İşletmesi
 201. Yıllık Beyanname Kesin Mizan Uyumluluğu
 202. Döviz Çek
 203. Yurt Dışı ft.hk.
 204. Yemek Fişi, Araba Gaz Veya Benzinlerinin Gider Olarak Gösterilmesi
 205. Kapanış Tasdiki
 206. VUK 238 Seri No lu Genel Tebliğ İle Vuk 371. Maddesi Arasindaki Ayrım
 207. Basit Usül Mükellef
 208. VUK 425 Sayılı Tebliğ
 209. Yurtdışından Borç Gelen Para Nakit İade Edilir mi ?
 210. Vergi Levhası Adres Değişikliği
 211. Yabancı Firma Adına Çalışan Personelin Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Durumu
 212. Gider Pusulası İle Bilgisayar Programının Giderleştirilmesi Ve Vergilendirilmesi
 213. Basit Usül Oda Kaydı
 214. Sanal Pos İşlemi
 215. Form Ba Form Bs
 216. Ticari İşletme Sahibinin Menkul Sermaye Geliri
 217. Bedelsiz İhracat
 218. Vergi Levhası Ticaret Ünvanı
 219. Meslek Mensuplarının Sorumlulukları!!!
 220. Ortak Şirket Kurmak
 221. Şahıs Bilanço Banka Hesabı
 222. Aciz Vesikası İşlemi
 223. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 61
 224. Yurt Dışından Alınan Hizmet
 225. Muhtasar Beyanname Dönem Ayrımı
 226. Yangın Sonucu Muhasebe Kaydı
 227. Çiçekçilik Kooperatif Faturası
 228. Resen Terk
 229. Ltd den A.Ş. Nevi Değişikliği
 230. Pişmanlık Zammı
 231. 4 Yıl Üstüste Zarar Beyanı
 232. Ba-Bs Formlarının Verilmesi Ve Düzeltilmesine İlişkin
 233. Devir Alınan İnşaat Halindeki Gayrimenkul
 234. Yazar Kasa Hk.
 235. Defter Yazdırma
 236. Şirket Ortağı Adına Kullanılan Kredi
 237. Şubelere Banka Aracılığı İle Aktarılan Paralar
 238. Sgk Primleri..
 239. Sanayi İşletmelerinin Dikkatine !!!
 240. Köylüden Bal Alımı Evrak Düzenlenmesi
 241. Ba Bs Formları Hakkında
 242. Kira Geliri Beyan Dönemi Başladı
 243. Verasette, Vadesi Gelmemiş Yapılandırma Taksitleri Talep Edilebilir mi?
 244. Tevkifat Çıkmazı..
 245. Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı
 246. Vergi Dairesi Değişiklikleri GİB Duyuru 01.03.2013
 247. Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi
 248. Vergi Borcu Taksitlendirme
 249. 2013/ Ocak Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresi Uzatıldı
 250. Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi