PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

 1. Adi Ortaklık Defterleri Nasıl Tasdik Olunmalı
 2. Mal İadesi Ve Tazminat
 3. Tazminat Ve Karşılık Giderleri
 4. Apartman Yönetciliğinde Hangi Defterler Tutulması Gerekiyor?
 5. Vakıf İktisadi İşletme
 6. Ba Bs Vergi Numaraları Farklılığı
 7. Pos Kullanmayan İşyeri
 8. 2017 Alış Ve Satış Rakamlarına Göre Sınıf Değiştirme
 9. Demirbaşın Stoğa Alınması
 10. Defter-beyan Sistemi Taslağı
 11. Tax Free Uygulaması
 12. Fatura Kullanma Süresi Hk
 13. Y.Kasaya Bağlı Olmayan Pos Makinası
 14. Kaçak Elektrik Ftr
 15. Yoklama Yapılmadan Fatura Düzenlenmesi
 16. Ba-Bs
 17. 1.Sınıfa Geçiş Defter Hadleri
 18. Vergi Sorunları
 19. Kahvehane Tarzı Satışta Yapan Dernekler
 20. İngiltere'den Türkiye'deki Firmaya Danışmanlık Hizmeti Alınması
 21. Biten İnşaatın Devam Eden Kredi Faizleri
 22. Demirbaş Satışı
 23. Resen Terki Verilen Şahıs Firmam Adına Bilmeden Fatura Kestim.
 24. Şahıs Firmasının Başka Bir Adreste Farklı Faaliyeti Durumunda.
 25. Yasal Defter de Ödemelerin Eksik Olması
 26. Geriye Dönük Beyannameler
 27. Ticari Defterlerin Sayfa Sayılarını Kontrol Etmeyi Unutmayın
 28. Serbest Meslek Makbuzunun Geç Kayda Alınması
 29. Kdv Düzeltme Muhasebe Kaydı
 30. Beyannamelerin Verildiği Günün Tespiti Hk.
 31. Hatalı e tebligat Gönderimi
 32. Yeni Nesil Yazarkasa
 33. Tescilsiz E-ticaret Açılışı
 34. Firma Kapanışında Yazar Kasa Durumu
 35. Şirket Müdürünün Yetkileri
 36. Gözetim Belgesi
 37. Temizlik Sektörüne Yönelik Aracılık Faaliyetlerinde Vergi
 38. Yatırım Ve Ortaklık İçin Vergi Ödenir mi ?
 39. Gerçek Kişi/ Şahis İşletmesinin Anonim Şirkete Dönüşmesi
 40. 7020 Başvuru ?
 41. Yurtdışı Faturalarında B Formu Bildirimi Hakkında
 42. Vekaleten Yapılan İşlemler
 43. Amortisman Oranı Hakkında
 44. İnşaat İşi Yaptıran Vakıf
 45. Muhtasar Beyanname
 46. Fatura Tarihi
 47. Şahıstan Yapılan Arazi̇ Ki̇ralamaları
 48. Doktor Muayenehane Açılış, Kdv, Stopaj, Yazarkasa İşlemler
 49. Faturanın Ödemesi Hakkında
 50. Sermaye Azaltımı
 51. Fatura Düzenleme
 52. Ltd Şti̇ Kuruluşu
 53. Sayım Sonuçları
 54. Yazarkasa Alabilmek İçin Ne Yapmalı
 55. Amortisman Oranı Konusunda Tereddüt
 56. Yurtdışı Denetim Fatura
 57. Müdür Azli Hakkında
 58. Resen Terk Şirket Sahibinin Yeniden Şirket Kurmasında Yaşanacak Sıkıntılar Hk.
 59. Kosgeb Destek Ödemeleri
 60. Faturaların İmzalanması
 61. Kiralık Yazıcıların Demirbaştan Çıkarılması
 62. Şirket Ortağının Ayrılması
 63. Şirkete Ev Kiralamak Hakkında Bilgi Verir misiniz ?
 64. Fatura Tahsilat Merkezi Yazar Kasa Pos
 65. Basit Üsül Mükelleflerde Kredili Satışlar
 66. Şirket Ortağı Vefatı Şube Kapanış
 67. Yurtiçi Dövizli Alım
 68. Satıcıya Olan Borcumuzu Alıcının Kredi Kartıyla Ödemek...
 69. Fatura Ödeme Merkezi
 70. Mükellefin E-tebligat ları Ayrıca Mali Müşavire Mail Geliyor mu ?
 71. Kat Karşılığı İnşaat Tapu Fatura
 72. Muhtasar Versiyon Değişikliği (31)
 73. Vergi Dairesi Değişikliği
 74. Hesaplar Arasında Mahsuplaşma Yapılabilir mi ?
 75. Genç Girişimci İstisnası
 76. Kooperatif Muhtasar Beyan İşyeri Sgk Bilgileri Sorunu
 77. Yurtdışı Giderleri
 78. İştirak
 79. Vergi Uzlaşma Komisyonu Hk.
 80. Tersi Yazarkasa Yerine Perakende Satış Fişi Kullanabilir Mi
 81. Grup Şirketleri
 82. Bordroda Özel Sağlık Sigortası Gelir Vergisi Matrahından Düşülür mü ?
 83. Maliyet Kaydı
 84. Kep
 85. Fatura Nizamı
 86. Yurtdışında Yapılan Harcamalar
 87. Yurt Dış Tahsil Edile.Alacağa Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı Ve Değersiz Alacak Olarak Değ.
 88. Yabancı Paraların Değerlemesinden Oluşacak Kur Farkının İstisna Kapsamında Değerlendirilmesi
 89. İşe Başlamadan Önce Alınan Demirbaş
 90. İhraç Edilecek Malın Ambara Teslim Edilmesi Durumunda Faturanın Ne Zaman Düzenleneceği.
 91. Şirketteki Alacağın Mahkeme Yoluyla Reddedilmesi Halinde Özel Fonda Tutulan Tutar Hk.
 92. Akraba Tarafından Hibe Edilen Ofis Ve Emsal Bedel İ̇stisnası
 93. Fason İşçilikte Maliyet Ekleme
 94. Gümrük Ceza İadesi Hk.
 95. Muhtasar Sgk Eşleştirme
 96. Şahıs Firması Kapanış Hk.
 97. Sürekli Araç Değişiminden Doğan Sorun (Memur İçin )
 98. Kapanış Tasdiki
 99. 2012 Dönemi BA
 100. E Arşiv Faturaya Geçiş
 101. Vergi Dairelerine Günlük Çek ile Vergi Ödemesi Yapılabilir mi
 102. Tapu Devri Olmadan Alım Satım İşlemleri
 103. Bina Çatı Bakım Muhasebe Kaydı
 104. 213 Sayılı 341. Madde Vergi Ziyai Hk.
 105. Fatura Kayması Hk.
 106. Çalışana Teşvik Primi Verilmesi
 107. 7020 Sayılı Kanun Başvuruları
 108. Dosrse Kalınca Nakliyecilik Faaliyeti
 109. Yıllara Sari İnşaat
 110. Muhtasar Beyannamesine 4 Dönemde Düzeltme Vermek
 111. İrsaliye İptali
 112. Dernekten Aldığım Ayni Bağış Alındı Belgesi Sorunu
 113. Adres Deği̇şi̇kli̇ği̇ Güncelleme
 114. Nace Kodu Deği̇şi̇kli̇ği̇
 115. Ödeme Alındıktan Sonra Hemen Fatura Kesmem mi Gerekiyor?
 116. Şirketler Şirket Sattığında Vergisi Var Mı?
 117. Beyanname Süreleri Uzatıldı
 118. Geç Gelen Faturanın Kdv İndirimi
 119. Vergi Borcu
 120. Dükkan Kapatma İle İlgili Evrak İşleri
 121. Motorlu Taşıyıcılar Koop. Kuruluşu Hk.
 122. Sigorta Poliçelerinde Fotokopi Evrakların Durumu ?
 123. Hisse Devri
 124. Akaryakıt İstasyonları Fatura Düzenlemesi
 125. Amortisman Hk.
 126. Hesaba Gelen Eft'ler
 127. Sigorta Poliçesinin Ba Da Gösterimi
 128. Özel Esaslar Hk.
 129. G.Faal Şirketlerde Beyanname Durumu Hk.
 130. Vergi Davasında Davalı Taraf Kimdir?
 131. Vergi Kimlik Numarası İle Sgk Sicil Numarası Eşletirme Hatası Hk.
 132. Tasfiyesiz Fesih Olabilir mi ?
 133. E-beyanname Hk.
 134. 7000 Tl Tevsik Sınırı Parçalı 
 135. Tasfiye Giriş Beyanname Verme Süreleri Ve Defter Hakkında
 136. Smmm Damga Vergi̇si̇
 137. Ocak 17 Defter Yükleme Tarihi
 138. Vergi Dairesi Eksiklik İnşaat Yoklaması
 139. Sözleşme Damga Vergisi
 140. Muhtasar da Kıdem/İhbar Kodu Hatası
 141. Ocak 2016 Da Verilmesi Unutulan 2 Nolu Kdv Beyanı
 142. Bilgi Fişi
 143. Ödemeye Aracılık Eden Kargo Ve Hizmet Firmalarının Durumu
 144. Yabancı Kişi Hisse Devri
 145. Vakıftan Kiralanan İşyeri.
 146. Muhtasar Beyannamesi 4447 Sayılı Kanun
 147. Terk Mükelleflerde Vergi Levhası Oluşturma Sorunu
 148. Li̇mi̇ted Ve Anoni̇m Şi̇rketler
 149. Şube Açılış İptali
 150. Yeni̇ Nesi̇l Yazar Kasa
 151. Önden Yapılan Masraf
 152. Yurt Dışında Yaşayan Bi̇r Ki̇şi̇ye Ai̇t Dai̇re
 153. Smmm Nin Defter Bilgilerini E Byn Da Girmemesi Cezası
 154. Şube için Sicilsiz Açılış
 155. Araç Ki̇ralama
 156. Sadece Kira Stopaj Tc Si Düzeltmesi Muhtasarda Damga Vergisi Çıkar Mı
 157. Numara Birleştirmede Birkaç Soru
 158. Maaş Kesintileri Hk
 159. Bilanço Usulüne Geçişte Geçmiş Yıllar Kar Yada Zararları
 160. Fatura Almadan Yapılan Ödemelerin Giderleştirilmesi
 161. Serbest Meslek Sıfır Araç Alımı
 162. Smmm 2. Araç Alımı
 163. Yıllık Gelir Vergisi
 164. Donemsel Prakende Satislarinda Yazarkasa Sorunu Yoğunluğu
 165. Vergi Dairesi Yoklama Evrakları
 166. Yeni 687 Sayılı Kanun Terkin Hesaplama
 167. Taşıtlarda Aktife Giriş Değeri Ve Aktiften Çıkış Kasko Değeri Farkı
 168. Irs.Fat.Nın Sevk İrs.Olarak Kullanımı
 169. Vergi Levhası Alınımı Ve Buna Dair Bır Soru
 170. Dövi̇z Olarak Konan Sermyae
 171. Ba form bildirim
 172. Enflasyon Düzeltme Hesapları Mahsubu
 173. Yeminli Tercümanlık Mükelelfiyeti
 174. Sevki Bilahere Satışlar Hakkında
 175. Limited Şirket Sigorta Acentesi Muhasebe Kayıtları
 176. Hayat Sigortası Ücret Bordrosu
 177. Kapıda Ödeme Elektronik Cihaz Onarım Ücreti Faturasız Tahsilatı
 178. Gider Pusulası
 179. Yıllık Gelir Vergisi Geçici Vergi Mahsubu
 180. Mükellefiyetli Şubeyi Mükellefiyetsize Çevirme
 181. Basit Usülde Vergi No Sgk Birleştirme Hakkında
 182. İndirilecek KDV
 183. Vergi Numarası Ile Sgk Numarasının Birleştirilmesine Ilişkin Bildirim
 184. Temsi̇lci̇li̇k Ki̇ra Stopajı
 185. Çıkma Lastik Satışı Hk.
 186. Geçmiş Tarihe Ait Fatura Düzenleme Ve Sevk Tarihi
 187. Dernekten Derneğe Kira Sözleşmesinde Stopaj Uygulanır Mı?
 188. Eczane Faturası
 189. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi
 190. Fuar İçin Geçici İhracat
 191. Şahıs Firması Yemek Harcamalarının Gider Gösterilmesi
 192. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (sıra No: 1)
 193. Resen Terk Halinde.
 194. Di̇i̇b Kapsamında Ham Madde Alınıp Mamül Olarak Satılması
 195. Hurdaya Ayrılan Ürünler Hakkında
 196. Kayıp Faturalar Hk.
 197. Ödenen Vergi Borçları
 198. Turizm Seyahat Firmaları Hizmet İhracı Kapsamına Girer mi ?
 199. Yasal Süresinden Daha Uzun Süreli Amortisman Ayrılabilinir mi ?
 200. İnternetten Takı Satışı
 201. Yıllara Sâri Hakkında %3 Kesinti Hakkında
 202. Özkaynakların Eksiye Düşmesi .
 203. Resen Tesci̇lde Matrah Takdi̇ri̇ Uzlaşma Mahkeme Yolu Hk
 204. Tasfi̇ye Olacak Li̇mi̇ted Şi̇rket Sırasıyla Ne Yapmalıdır?
 205. Ciro Hediyesi Olarak Cep Tefonu Verilmesi Ve Muhasbee Kaydı Hk.
 206. Gerçek Kişi Mükellefiyeti Olmayan Kişiden Araç Kiralama
 207. Basit Usül'de Çalışılabilecek Faaliyet Kodları
 208. Sözleşme Damga Vergisi Tahakkuk Süresi
 209. Ba-Bs Form
 210. Kooperati̇f Hi̇sseli Arsa Alımı Ba Kaydı
 211. Mali Müşavir mi ? YMM mi ?
 212. Yapılandırma Taksit Ödemeleri
 213. Vergi Borcu Olan Limited Şirketinin Kapanışı Yapılır mı ?
 214. Temsilcilik Vergi Dairesi
 215. Vergi Dairesi Tahsilat Hizneti
 216. Yatırım Teşvik Belgesi
 217. E-bilet & E-Fatura İlişkisi
 218. Faaliyetini Değiştiren Gerçek Kişi Nasıl Bildirim Yapmalıdır
 219. Noter Aracılığı
 220. Erteleme
 221. İhracat Muhasebesi
 222. Muhtasar Beyannamesi İşçi Bilgileri
 223. BS Formunda Yabancı Şahsa Satışta Yabancının TC si Ne Yazılmalı İhracat Değil
 224. Varlık Barışı
 225. Ymm Serbest Mesleke Makbuzu Stopajı
 226. Özel Usulsüzlük Cezası Hakkında
 227. Kira Beyannamesi Hk.
 228. Taşıtların Değerlemesi
 229. Malı Alan Firma Malı Taşıdığında İrsaliye Nasıl Düzenlenir ?
 230. 3 Ortaklı Adi Şirket ?
 231. Sürekli Form Fatura
 232. Potansiyel Mükellef
 233. Yeni Tescil Serbest Meslek Makbuzu
 234. Emlak Danışmanlığı Büro Açma
 235. Defter Tastiki
 236. Defter Kapanış Onayı Ve Ara Tasdi̇kleri Hk.
 237. Geçmiş Yıl Zararının Geçici Vergide Mahsubu
 238. Müstahsil Alımları Tevsik Uygulama
 239. Adi Ortaklık Kuruluş Sözleşme Ve işe Başlama
 240. Faal Olmayan Şirkete Düzenlenen 3074 Kodlu Cezalar
 241. Anonim Şirketlerde Defter Tasdiki
 242. İnşaat Belge Düzeni
 243. Bilişimsel Olarak Vergi Avantajları ?
 244. Bugün Vergi Dairesinden 10.01.2017 Olarak Açılış Yapılır mı ?
 245. Defter Tasdiki
 246. Maliye Amblemi Olmayan Faturalar
 247. Pos Bilgileri Hk.
 248. Yeni Nesil Yazar Kasa Kullanmada Dikkat Edilecek Hususlar
 249. Kira Beyanı
 250. Kira Beyanı