PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Antrepoya Gelen Malların Ba Bildirimi
 2. Bir İrsaliye İçin Birden Fazla Fatura Kesilebilir mi ?
 3. V.D.K.'na Fatura Kesmeme Şikayet Ettim 1 Yıldır Ses Yok.
 4. Ticari İstihbarat Portalı
 5. İrsaliye Olmadan İade Faturası Düzenlemek
 6. E-Fatura Entegratörü İş Nette Görünmeyen E-Faturaların Muhasebeye İşlenenememiş olması
 7. Yurt Dışına Yapılan Swift Transferi Hk.
 8. Faturası ve Noter Satışı Olmayan Araç
 9. Karar Defteri Olmayan Şirket
 10. Belli Bir Parayı İhtiva Etmeyen Sözleşme Maktu Vergi !!!!
 11. Vergi Ödemesi
 12. Takside POS Slibi
 13. Yazarkasa Bildirimleri Hangi Ekrandan Ve Nasıl Yapılır ?
 14. İhraç Kayıtlı Fatura
 15. Defter Beyan
 16. Bilirkişilik Hk.
 17. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge ve İhbar
 18. Defter Beyan Yolcu Taşıma Bileti hk.
 19. Defter Beyan Sistemi Duyurusu
 20. Poşet Beyannamesi Hangi Mükellefler Vermelidir ?
 21. Üfe+Tefe Aritmetik Ortalama
 22. Defter Beyan Eğitim Harcamaları
 23. Sanal Pos
 24. İhracat Bedellerinin 180 Gün İçinde Bozdurulması
 25. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (uets)
 26. Kira Ödemesinin Elden Alınması 7143 Sayılı Kanun
 27. Araç Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi Ve Beyanı
 28. Yurtdışına İş Makinası Satışı
 29. Ekmek Fırını ve Pide Çeşitleri
 30. Bir Ürünü Türkiye`ye Gelmeden Satış Yapılırsa
 31. Dövizli Ve Dövize Endeksli Fatura Farkı Hakkında
 32. Ay Sonu Ödenen KDV
 33. Defter Bilgileri Girişi Kaldırılmıştır
 34. 7143 Sayılı Kanun İşletmede Olmadığı Halde Kayıtlarda Olan Afiş Kaydı
 35. E-Tebligat Adresi PTT den Alınacakmış
 36. Yabancı Bir Firmanın Tedarikçisi Olup İhracat Yapmak
 37. İktisadi İşletme Devir
 38. Stoğu Olmayan Mala Fatura Kesilmesi
 39. Döviz Kasası Mevcutlarının Dönem Sonu Değerlemesi
 40. Eski Nesil ÖKC Bildirimi Hk.
 41. Kur Farkı Fişleri ve Faturaları Hk. Yardım Lütfen
 42. Faturayı Kime Kesmemiz Gerekiyor ?
 43. Resen Terk
 44. Bilançodan İşletme Defterine Geçiş
 45. Muhtasar Beyanname Vermeme Hk.
 46. Tasfiyeye Giriş Defter Tasdiki
 47. E Smmm Makbuzu
 48. E-Arşiv Fatura Nedir ?
 49. Defter Tutma
 50. Düzeltme Beyanı. Matrah Farkı.
 51. Re'sen Terk Olan Bir Şirketten Malzeme Ve Fatura Alımı Hk.
 52. Şahıs Bilanço Ortaklık Olunca İşletme Defteri Olur mu ?
 53. Online Oyun Ürünü Satış Vergilendirmesi Hk.
 54. Basit Usul Defter Beyan
 55. E-Kitap Vergi Yardımcı Olur musunuz ?
 56. İhracat Gümrük Beyannameleri
 57. Pişmanlık
 58. Aynı Ayda Yapılan BA ve Bs Düzeltmeleri İçin Ayrı Ayrı Ceza Ksilmesi
 59. Şahıs İşletmelerinde Fatura Basımı ?
 60. Resen Vergi Kaydının Silinmesi
 61. Hurda Araç Teşvik İndirimi
 62. Faturada Malzeme Açıklaması Hakkında
 63. Şirkete Alınan Binek Araçlarda Ötv Ve Kdvnin Gider Yazılabilmesi
 64. Damga Vergisi Hesaplanması
 65. KDV'siz Geliri Beyannamede Gösterme
 66. Banka Bakiye Düzeltmesi Hk.
 67. Basit Usul Defter Beyan
 68. Cihaz Çalışması İle İlgili Eğitim Türkiye'de Faturalandırma Yurt Dışına Kesilmesi
 69. Adres Değişikliği Kilis İli İçin Mücbir Sebep
 70. İşletme Devri
 71. Muh.SGK Eylül Ayı Beyanı İle mi Başlayacak ?
 72. İthalat Kur Farkları
 73. Muhtasar Beyanname İşçi Sayısı Hk.
 74. Yazarkasa Tercih Yapılmaması Durumu
 75. İndirimli Sözleşmede Damga Vergisi
 76. Fatura Ve İrsaliyeleri Vergi Dairesine Teslimi Hk.
 77. Yeni Kurulan Şirketten Ortağın İş Avansı Adı Altında Para Çekmesi
 78. Yurtdışı Paket Turlarda Fatura Süreci
 79. Döviz Karşılığı Alınan Ticari Mal İçin Kur Farkı Değerleme Yapılır Mı
 80. Stopaj İadelerini Erken Almak İçin
 81. Tahsil Edilen Dövizli Çekler İçin Kur Farkı
 82. Faturada Yanlışlık Varsa Nasıl Düzeltilir ?
 83. Yatırım Teşvikli Ve Leasingli Satışlarda Yedek Parça Stok Takibi
 84. Gecikme Zammı Oranı Yükseltildi
 85. ÖTV Beyannamesi Doldurma Konusunda Destek
 86. 2.Sınıf Mükellef Kamyonet Alışı
 87. Psikolog Açılışı Hk.
 88. Psikolog Açılışı
 89. Vergi Affından Yararlanabilir miyim?
 90. Demirbaşların Elden Çıkarılması
 91. Ba-Bs Düzeltme Cezası 7143
 92. Kesilen İrsaliyeler Hakkında
 93. Serbest Meslek Makbuzu Ne zaman Düzenlenir ?
 94. Kuaför Basit Usul
 95. İrsaliyeli Faturada Fiili Sevk Tarihinin Boş Bırakılması
 96. Ödenen Kıdem Tazminatı ve Giderleşmesi
 97. Personelim Avans Masrafları ve Sağlık Harcaması
 98. Araç Alım Satım Vergi Mükellefiyeti İçin Gerekenler.
 99. Yeni Nesil Ökc Yazar Kasa
 100. Esnafın Fatura Vermemesinin Cezası Nedir ?
 101. Stokta Bulunan Cihazların Alıcı Firmaya Kiralanması
 102. Ba-Bs Boş Aylar İçin Yazılan Cezalar
 103. Ba bs'de Hatalı Tutar
 104. Haziran-2018 Beyanname Süre Uzatımı
 105. TL Faturaya Kur Farkı İşlemi
 106. 7143 Sayılı Yapılandırma Hk.
 107. E beyanname Sözleşmesi Geç Girişi.
 108. Vergi Yükü
 109. Kapanış - Açılış Kaydı Hesap Değişikliği
 110. Kasap Defteri
 111. Ithalat İşlemleri Kur Farkları
 112. İşi Bırakma
 113. İnteraktif Vergi Dairesi
 114. İnternet Alışverişi İle İlgili Bir Soru (Şirkete Yapılan Alışveriş)
 115. E-Defter Beyana Geç Yapılan Ücret Bordrosu Kaydı
 116. Arsa Karşılığı İnşaatta Tapular Kimin Üstüne Olur
 117. Yatırım Teşvikli Satış Listeleri
 118. İşe Başlama
 119. 2018-05 Damga Vergisi Onaylama Sorunsalı Hk.
 120. A.Ş.Şube Kapanış İşlemleri
 121. Serbest Meslek Erbabı e-Tebligat Başvurusu
 122. Yevmiye Defteri
 123. Baro Kart ve Makbuz
 124. Önceki Yıl Satışlarının Fiyat Farkları
 125. Aile Bireyi Eğitim Giderlerinin İndirimi
 126. İşyeri Açılış.
 127. E- arşiv Fatura
 128. Müşteri Adına Yaptırılan İş yeri Sigorta Poliçesi
 129. Şube mi, Yeni Şirket mi ?
 130. Değerleme
 131. Site Yönetimi Başlangıç İşlemleri Ve Karar Örneği
 132. Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesi Doldurma
 133. Müteahit Kendi Binası Yapım İşi
 134. Maliyet Muhasebesi
 135. Müze Bileti Satışı Belgelendirme
 136. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
 137. Tapuda İş Yeri Olan Home-Office İçin Stopaj
 138. Homeofis Dergi Basıp Satmak Vergi Mükellefiyeti
 139. 29 Yaşından Gençlere Bağkur Desteği
 140. Yoklamada Yazılan Emtia Bedeli ve Demirbaşlar
 141. Kira Sözleşmesi Başlangıcı Ve İşyeri Açılış Tarihi
 142. Yapı Dekorasyon Faaliyet Kodu
 143. Satış Faturası Miktar Ve Birim Fiyatın Değiştirilmesi
 144. e-Tebligat Cezasında Gelişme Var mı?
 145. Transit Fatura ve T1 Arasındaki Miktar Farkı
 146. Perakende Mobilya Satışı İçin Yazarkasa Mecburi mi ?
 147. İhracatta Sehven Bedelin Yüksek Kesilmesi Durumu
 148. Dövizli Çekler
 149. Ökc Z Raporları
 150. E-ticaret ve Mağaza Açılışı
 151. Vergi Levhası Farklı Faaliyet
 152. Boş Muhtasar Beyannamenin Verilip Verilmeyeceği Ve Ceza
 153. Tekel Bayii Açılışı ve Ruhsat
 154. Belediyeden İhale İle Servis Plakası Alınması
 155. Taşıt Yenileme Fonu-Önce Aracın Alınması
 156. Müşteri Ürün Teslim Ürün Alırken Alirken İrsaliye Duzenlenmesi
 157. İhracatta e-Fatura Yerine Kağıt Fatura
 158. Limited Şirketi Bedelsiz Kısmi Hisse Devri Hk.
 159. İnternetten Satış İçin Vergi
 160. Taksi Duraklarının Vergi Usul ve Kanunları
 161. Matbaacıyım Ve Bir Konuda Takıldım
 162. Kirarı Ödeyemediği İçin İşyerinden Çıkarılan Mükellef
 163. Bilanço Cafeterya Börek Simit Satımı
 164. Yatırım Teşvik Belgesi
 165. Cami Derneği Fatura Kesme Durumu
 166. İnstagram Veya Facebook Üzerinden Satış
 167. Zaman Aşımına Girmeyen Borçlar
 168. 2018 Ocak Ayına Ait Yurtdışı Gider Faturası
 169. 2 Kamyonet Vergi Dairesi Açılışı
 170. Tapu Harcı Beyannamesi Nasıl Nereye Verilir?
 171. Bir Dükkanda İki Farklı İş Kurmak
 172. Bir İsteğimiz Var Vergi Usul Kanunundan
 173. Yurtdışı Online Satış Gelir Vergisi
 174. Yazılım, Sunucu Satışı, E-pin Satışı Vs İçin Ofis Kurulumu
 175. Direkt İhracat İadesi
 176. Zaman Geçirmek İçin Ofis Tutmak
 177. Devreden Kdv'yi Azaltıcı Kdv Beyannamesi Düzeltmesi Hk.
 178. Araç Alım Satım Vergi Mükellefi İçin Gerekenler
 179. Fizyoterapist Ve Psikolog İşyeri Açılışı
 180. Yoklamada Fazla Sigortalı Yazılması Hk.
 181. Yurtdışındaki Firmanın Türkiye Hesap Açıp Ödeme Yapması
 182. Galeri Kapanışında Araç Çıkışı Hk.
 183. Uber Şahıs İşletmesi Kuruluş Ve İşleyişi
 184. Apartman Site Yönetimi Muhasebesi
 185. % 50 Adi Ortaklığın Tek Kişiye Düşmesi
 186. Demirbaş Faturasının Hatalı Kaydı.
 187. Vinç Kiralayarak İşe Başlama
 188. E Arşiv Faturada Seri Atlama
 189. Anonim Şirketlerde Hisse Devri Bildirimi Yapılır mı ?
 190. Şi̇rket Çalışanları
 191. Bilanço Usulünde Dönem Sonu İşlemi
 192. Adres Değişikliği.
 193. Yatırım Teşvikli Fatura Hk.
 194. Uzlaşma Reddi
 195. Basit Usül 2.Dükkan Hakkında
 196. Serbest Meslek Defteri-İşletme Defteri İkisi Bir Arada Olur mu ?
 197. Hesap Özeti Alıştan İadeler
 198. Kiralanan Yeri̇n Başkasına Ki̇ralanması..
 199. Resmi Defterlerin İmha Süresi
 200. İnstagram Satış
 201. Borç Alınan Paranın Bankadan Geçmesi
 202. Vefat Halinde Kira Stopajı.
 203. 2013 Yılı Bs Düzeltme Cezasının 6736 İle 1/4 Ödenmes
 204. Şirket Evrak Saklama Süresinin Dolması Hk.
 205. Geçmiş Yıl Karının Sermayeyeye Eklenme İşlemleri
 206. E Tebligat Cezası
 207. 245 Bağlı Ortaklık Hisse Devri
 208. Fatura Yerine Yazar Kasa Fişi
 209. Muhtelif Kişilere Fatura
 210. Defter Tasdiki
 211. Faturada Yanlış Vergi Dairesi Yazılması
 212. Kendine Fatura Kesme Ba Bs
 213. Ara Tasdik Tüm Defterlere Olur mu ?
 214. Silah Ruhsat Harcı
 215. Kira Faturası
 216. Damga Defteri Ara Tasdik Olur mu ? Gerek Var mı ?
 217. 11 Ağustos 2017 Gümrük Bakanlığı Tebliği Hk.
 218. Özel Sağlık Sigortası İndirimi
 219. Kendi Özel Bina İnşaatı Hk.
 220. İşletmenin Şubelerinde Yaptırmış Olduğu Bilgisayar Malzemesi Elektrik Kablosu
 221. Amortisman mı Gider mi ?
 222. Ticari Taksi Vergilendirme.
 223. Vuk 488 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
 224. Vergi Avantajı
 225. İş Makinesi Mükellefiyetinde Kira Stopajı
 226. Araç Satışında Yenileme Fonu Kullanımı
 227. Diş Polikliniğinde Şirket mi Müşterek Ofis Kullanan 3 Ayrı Diş Hekimi mi ?
 228. Adi Ortaklık Defterleri Nasıl Tasdik Olunmalı
 229. Mal İadesi Ve Tazminat
 230. Tazminat Ve Karşılık Giderleri
 231. Apartman Yönetciliğinde Hangi Defterler Tutulması Gerekiyor?
 232. Vakıf İktisadi İşletme
 233. Ba Bs Vergi Numaraları Farklılığı
 234. Pos Kullanmayan İşyeri
 235. 2017 Alış Ve Satış Rakamlarına Göre Sınıf Değiştirme
 236. Demirbaşın Stoğa Alınması
 237. Defter-beyan Sistemi Taslağı
 238. Tax Free Uygulaması
 239. Fatura Kullanma Süresi Hk
 240. Y.Kasaya Bağlı Olmayan Pos Makinası
 241. Kaçak Elektrik Ftr
 242. Yoklama Yapılmadan Fatura Düzenlenmesi
 243. Ba-Bs
 244. 1.Sınıfa Geçiş Defter Hadleri
 245. Vergi Sorunları
 246. Kahvehane Tarzı Satışta Yapan Dernekler
 247. İngiltere'den Türkiye'deki Firmaya Danışmanlık Hizmeti Alınması
 248. Biten İnşaatın Devam Eden Kredi Faizleri
 249. Demirbaş Satışı
 250. Resen Terki Verilen Şahıs Firmam Adına Bilmeden Fatura Kestim.