PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. Basit Usul Hakkında
 2. Sözleşme Yenileme
 3. Serbest Bölgeye Satış Ba-Bs Formu Hakkında
 4. Defter Beyanda Geç Gelen Fatura
 5. Önceden Şirket Ortağı Olan Genç Girişimci Hk.
 6. E-Fatura
 7. Tahakkuk Ödemesi
 8. Yazar Kasa Kapanışı Hakkında
 9. Vergi Levhası
 10. Sınıf Değiştirme hk.
 11. İnternet Vergi dairesi
 12. Kvkk - Verbis Kaydı Çalışan Sayısı Sorunu
 13. 5.000,00 TL Üstü e-Arşiv Fatura Soruları ?
 14. Taşıma İrsaliyesi Düzenlenmesi
 15. Faturalarımı İmha Edebilir miyim ?
 16. Basit Usulden Geçişte İşletme mi? Bilanço mu?
 17. Ba Formu Dövizli Poliçeler
 18. Ücret Bordrosu Vergi Dilimi
 19. Emlak Vergisinin Gider Yazılması
 20. Ba da Kendi Firmamızın V.Nosu Yanlış Yazılmış
 21. İnteraktif Vergi Dairesinden Kapanış Bildirimi Hakkında
 22. Faktoring Faturası İşlemi Hk.
 23. Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği Kuruluşu
 24. Hem KDV Hem Gelir Vergisi Tevkifatlı SMM
 25. Basit Usulde Firma Kurma ?
 26. Belediyeye Ödenen Kiralar
 27. Lokanta,Cafe,Restorant Turizm Katılım Beyanı
 28. Adi Ortaklıkta Ortak Adına Alınan Araç
 29. Yurtiçi Dövizli Cari Hesapları Değerleme
 30. Konsinye Mal Gönderimi
 31. Kapanış Sonrası Demirbaş Sorunu.
 32. Kur Farkı Faturası Ödemesi
 33. E Fatura ve E Defter Başvuru İçin Neler Yapılmalıdır ?
 34. Fatura Sıra No Hata
 35. Tasfiye Sonu Hesapların Kapanması ve Vergisel Durum
 36. Mücbir Sebep Sirküleri Yayınlandı
 37. Cep Telefonu Yenileme gideri
 38. 6183 Kanun ile Yapılan Taksitlendirme Bitmeden Tekrar Taksit Yapılamaz Mı
 39. Vazgeçilen Borcun Muhasebe Kaydı
 40. Ba-Bs Düzeltme Yapıldıktan Sonra Gelen Cezaya İndirim Talebi
 41. Yabancı Uyruklu Birinin İşyeri Açılışı
 42. SMMM Sözleşme Damga Vergisi.
 43. Askerlik Borçlanmasını Ödeyen Personelin Vergi İndirimi Hk
 44. Şahıstan Cep Telefonu Alımı Gider Pusulası ve KDV
 45. Tarla Alışlarında Muhasebe Kaydı
 46. Ortaklıktan Ayrılma Davası
 47. Birden Fazla Ücret Geliri Elde Edenlerin Vergi Hesaplamaları Hk
 48. İkinci El Araç Satışı Matrahı
 49. İhraç Kayıtlı Alış ve İhracaat
 50. Okula Bağış Yapılan Bilgisayar
 51. Adi Ortaklık İçin Vergi Numarası Alma
 52. Tamamı İskonto Yapılmış Faturanın Kaydı Hakkında
 53. Müteahit Kendi Ve Çocukları İçin Daire Yaparsa Değeri
 54. Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Bordroya Yansıtılması.
 55. Şirket Banka Hesabına Yapılan Girdilere Fatura kesmek
 56. Süresi İçinde Vergi Düşüren Düzeltme Beyannameleri
 57. Şirket Ortağının Eşyalarının Şirkete Gider Pusulası İle Şirkete Devri
 58. Muhtasar Beyanname Aylıktan Üç Aylığa Geçiş
 59. Yazılım Firması Basit Usülden Faydalanabilir mi ?
 60. 6183 sayılı Kanunla Yapılandırılmış Borcumuzun Taksitleri Aksayınca Borç Başa mı Döndü?
 61. İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmet Bedeli Ödemesinde Stopaj
 62. Şube Açılışı
 63. Yeni Nesil ÖKC Muhasebe Kaydı.
 64. Motorlu Kurye Basit Usul Olur mu ?
 65. Yurtdışından Gelen Para
 66. Vergi Borcu Bankam Bloke Yedi
 67. Hükümlü Kişinin İşletme Açması
 68. Tüketici Hakem Heyeti Kararına Göre İade Edilen Hizmet Bedeli Hk
 69. Düzeltme Beyanı Hakkında
 70. Şahıs İşletmesine Kesilen Faturada Vergi Dairesi Yazmazsa Ne Olur ?
 71. Şahıs Şirketi Kaç Farklı Faaliyette Bulunabilir?
 72. Komisyon Usülü Yurtdışı Kazancı Hakkında Vergi Sorunum Var
 73. SGK Borcundan Hacizli Evimize Babam Ölünce Annem Ne Yapabilir?
 74. Fatura Tarihinden Sonra İşe Başlama Tarihi
 75. Özel Hesap Dönemi Defter Kapanışı
 76. Aynı İşçilerin Ay İçinde Çıkış Ve Tekrar Girişi İle İşçi Sayısının 10 u Geçmesi
 77. Şahıs Firması İçin Vergi Kimlik No / TC Kimlik No ?
 78. İrsaliyeli Faturada Sevk Olmak Zorunda mı ?
 79. E-Defter Mükellefinin Envanter Defteri Tasdiğinin Unutulması
 80. Defter Portal Sistemi
 81. Mali Müşavirin Sorumluluğu
 82. Araç Lastiği Amortismanı
 83. Mükellefiyet Başlangıç Tarih
 84. Binek Araç Amortismanı
 85. Kapanmış Şirkete Fatura Kesilmesi
 86. Kar Payının Hesaben Ödenmesi
 87. Prim Karşılığı Ayırırken Gider Yazılabilir mi ?
 88. Satış Faturası
 89. Ticari Araç Alımı
 90. 2018 Yılına Ait Evrakın İşlenişi
 91. Vergi Kaçakcılığını Bildirmek Ve Karşılığında Ödül Almak
 92. Geçici Vergi Mahsubu
 93. Pişmanlık İle Verilen Geçici Vergi Beyannamesi Hk.
 94. Pansiyon Açılış
 95. Geri Kazanım Katılım Payı
 96. Vergi Dairesi Adres Değişikliği
 97. Gider Pusulası İle Stok satışı
 98. Elektronik Para Transferi Vergilendirme Nasıl Oluyor ?
 99. Dekont, Gider Pusulası Yerini Tutar mı?
 100. Antrepoya Gelen Malların Ba Bildirimi
 101. Bir İrsaliye İçin Birden Fazla Fatura Kesilebilir mi ?
 102. V.D.K.'na Fatura Kesmeme Şikayet Ettim 1 Yıldır Ses Yok.
 103. Ticari İstihbarat Portalı
 104. İrsaliye Olmadan İade Faturası Düzenlemek
 105. E-Fatura Entegratörü İş Nette Görünmeyen E-Faturaların Muhasebeye İşlenenememiş olması
 106. Yurt Dışına Yapılan Swift Transferi Hk.
 107. Faturası ve Noter Satışı Olmayan Araç
 108. Karar Defteri Olmayan Şirket
 109. Belli Bir Parayı İhtiva Etmeyen Sözleşme Maktu Vergi !!!!
 110. Vergi Ödemesi
 111. Takside POS Slibi
 112. Yazarkasa Bildirimleri Hangi Ekrandan Ve Nasıl Yapılır ?
 113. İhraç Kayıtlı Fatura
 114. Defter Beyan
 115. Bilirkişilik Hk.
 116. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge ve İhbar
 117. Defter Beyan Yolcu Taşıma Bileti hk.
 118. Defter Beyan Sistemi Duyurusu
 119. Poşet Beyannamesi Hangi Mükellefler Vermelidir ?
 120. Üfe+Tefe Aritmetik Ortalama
 121. Defter Beyan Eğitim Harcamaları
 122. Sanal Pos
 123. İhracat Bedellerinin 180 Gün İçinde Bozdurulması
 124. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (uets)
 125. Kira Ödemesinin Elden Alınması 7143 Sayılı Kanun
 126. Araç Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi Ve Beyanı
 127. Yurtdışına İş Makinası Satışı
 128. Ekmek Fırını ve Pide Çeşitleri
 129. Bir Ürünü Türkiye`ye Gelmeden Satış Yapılırsa
 130. Dövizli Ve Dövize Endeksli Fatura Farkı Hakkında
 131. Ay Sonu Ödenen KDV
 132. Defter Bilgileri Girişi Kaldırılmıştır
 133. 7143 Sayılı Kanun İşletmede Olmadığı Halde Kayıtlarda Olan Afiş Kaydı
 134. E-Tebligat Adresi PTT den Alınacakmış
 135. Yabancı Bir Firmanın Tedarikçisi Olup İhracat Yapmak
 136. İktisadi İşletme Devir
 137. Stoğu Olmayan Mala Fatura Kesilmesi
 138. Döviz Kasası Mevcutlarının Dönem Sonu Değerlemesi
 139. Eski Nesil ÖKC Bildirimi Hk.
 140. Kur Farkı Fişleri ve Faturaları Hk. Yardım Lütfen
 141. Faturayı Kime Kesmemiz Gerekiyor ?
 142. Resen Terk
 143. Bilançodan İşletme Defterine Geçiş
 144. Muhtasar Beyanname Vermeme Hk.
 145. Tasfiyeye Giriş Defter Tasdiki
 146. E Smmm Makbuzu
 147. E-Arşiv Fatura Nedir ?
 148. Defter Tutma
 149. Düzeltme Beyanı. Matrah Farkı.
 150. Re'sen Terk Olan Bir Şirketten Malzeme Ve Fatura Alımı Hk.
 151. Şahıs Bilanço Ortaklık Olunca İşletme Defteri Olur mu ?
 152. Online Oyun Ürünü Satış Vergilendirmesi Hk.
 153. Basit Usul Defter Beyan
 154. E-Kitap Vergi Yardımcı Olur musunuz ?
 155. İhracat Gümrük Beyannameleri
 156. Pişmanlık
 157. Aynı Ayda Yapılan BA ve Bs Düzeltmeleri İçin Ayrı Ayrı Ceza Ksilmesi
 158. Şahıs İşletmelerinde Fatura Basımı ?
 159. Resen Vergi Kaydının Silinmesi
 160. Hurda Araç Teşvik İndirimi
 161. Faturada Malzeme Açıklaması Hakkında
 162. Şirkete Alınan Binek Araçlarda Ötv Ve Kdvnin Gider Yazılabilmesi
 163. Damga Vergisi Hesaplanması
 164. KDV'siz Geliri Beyannamede Gösterme
 165. Banka Bakiye Düzeltmesi Hk.
 166. Basit Usul Defter Beyan
 167. Cihaz Çalışması İle İlgili Eğitim Türkiye'de Faturalandırma Yurt Dışına Kesilmesi
 168. Adres Değişikliği Kilis İli İçin Mücbir Sebep
 169. İşletme Devri
 170. Muh.SGK Eylül Ayı Beyanı İle mi Başlayacak ?
 171. İthalat Kur Farkları
 172. Muhtasar Beyanname İşçi Sayısı Hk.
 173. Yazarkasa Tercih Yapılmaması Durumu
 174. İndirimli Sözleşmede Damga Vergisi
 175. Fatura Ve İrsaliyeleri Vergi Dairesine Teslimi Hk.
 176. Yeni Kurulan Şirketten Ortağın İş Avansı Adı Altında Para Çekmesi
 177. Yurtdışı Paket Turlarda Fatura Süreci
 178. Döviz Karşılığı Alınan Ticari Mal İçin Kur Farkı Değerleme Yapılır Mı
 179. Stopaj İadelerini Erken Almak İçin
 180. Tahsil Edilen Dövizli Çekler İçin Kur Farkı
 181. Faturada Yanlışlık Varsa Nasıl Düzeltilir ?
 182. Yatırım Teşvikli Ve Leasingli Satışlarda Yedek Parça Stok Takibi
 183. Gecikme Zammı Oranı Yükseltildi
 184. ÖTV Beyannamesi Doldurma Konusunda Destek
 185. 2.Sınıf Mükellef Kamyonet Alışı
 186. Psikolog Açılışı Hk.
 187. Psikolog Açılışı
 188. Vergi Affından Yararlanabilir miyim?
 189. Demirbaşların Elden Çıkarılması
 190. Ba-Bs Düzeltme Cezası 7143
 191. Kesilen İrsaliyeler Hakkında
 192. Serbest Meslek Makbuzu Ne zaman Düzenlenir ?
 193. Kuaför Basit Usul
 194. İrsaliyeli Faturada Fiili Sevk Tarihinin Boş Bırakılması
 195. Ödenen Kıdem Tazminatı ve Giderleşmesi
 196. Personelim Avans Masrafları ve Sağlık Harcaması
 197. Araç Alım Satım Vergi Mükellefiyeti İçin Gerekenler.
 198. Yeni Nesil Ökc Yazar Kasa
 199. Esnafın Fatura Vermemesinin Cezası Nedir ?
 200. Stokta Bulunan Cihazların Alıcı Firmaya Kiralanması
 201. Ba-Bs Boş Aylar İçin Yazılan Cezalar
 202. Ba bs'de Hatalı Tutar
 203. Haziran-2018 Beyanname Süre Uzatımı
 204. TL Faturaya Kur Farkı İşlemi
 205. 7143 Sayılı Yapılandırma Hk.
 206. E beyanname Sözleşmesi Geç Girişi.
 207. Vergi Yükü
 208. Kapanış - Açılış Kaydı Hesap Değişikliği
 209. Kasap Defteri
 210. Ithalat İşlemleri Kur Farkları
 211. İşi Bırakma
 212. İnteraktif Vergi Dairesi
 213. İnternet Alışverişi İle İlgili Bir Soru (Şirkete Yapılan Alışveriş)
 214. E-Defter Beyana Geç Yapılan Ücret Bordrosu Kaydı
 215. Arsa Karşılığı İnşaatta Tapular Kimin Üstüne Olur
 216. Yatırım Teşvikli Satış Listeleri
 217. İşe Başlama
 218. 2018-05 Damga Vergisi Onaylama Sorunsalı Hk.
 219. A.Ş.Şube Kapanış İşlemleri
 220. Serbest Meslek Erbabı e-Tebligat Başvurusu
 221. Yevmiye Defteri
 222. Baro Kart ve Makbuz
 223. Önceki Yıl Satışlarının Fiyat Farkları
 224. Aile Bireyi Eğitim Giderlerinin İndirimi
 225. İşyeri Açılış.
 226. E- arşiv Fatura
 227. Müşteri Adına Yaptırılan İş yeri Sigorta Poliçesi
 228. Şube mi, Yeni Şirket mi ?
 229. Değerleme
 230. Site Yönetimi Başlangıç İşlemleri Ve Karar Örneği
 231. Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesi Doldurma
 232. Müteahit Kendi Binası Yapım İşi
 233. Maliyet Muhasebesi
 234. Müze Bileti Satışı Belgelendirme
 235. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
 236. Tapuda İş Yeri Olan Home-Office İçin Stopaj
 237. Homeofis Dergi Basıp Satmak Vergi Mükellefiyeti
 238. 29 Yaşından Gençlere Bağkur Desteği
 239. Yoklamada Yazılan Emtia Bedeli ve Demirbaşlar
 240. Kira Sözleşmesi Başlangıcı Ve İşyeri Açılış Tarihi
 241. Yapı Dekorasyon Faaliyet Kodu
 242. Satış Faturası Miktar Ve Birim Fiyatın Değiştirilmesi
 243. e-Tebligat Cezasında Gelişme Var mı?
 244. Transit Fatura ve T1 Arasındaki Miktar Farkı
 245. Perakende Mobilya Satışı İçin Yazarkasa Mecburi mi ?
 246. İhracatta Sehven Bedelin Yüksek Kesilmesi Durumu
 247. Dövizli Çekler
 248. Ökc Z Raporları
 249. E-ticaret ve Mağaza Açılışı
 250. Vergi Levhası Farklı Faaliyet