PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

 1. Maliyet Kaydı
 2. Kep
 3. Fatura Nizamı
 4. Yurtdışında Yapılan Harcamalar
 5. Yurt Dış Tahsil Edile.Alacağa Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı Ve Değersiz Alacak Olarak Değ.
 6. Yabancı Paraların Değerlemesinden Oluşacak Kur Farkının İstisna Kapsamında Değerlendirilmesi
 7. İşe Başlamadan Önce Alınan Demirbaş
 8. İhraç Edilecek Malın Ambara Teslim Edilmesi Durumunda Faturanın Ne Zaman Düzenleneceği.
 9. Şirketteki Alacağın Mahkeme Yoluyla Reddedilmesi Halinde Özel Fonda Tutulan Tutar Hk.
 10. Akraba Tarafından Hibe Edilen Ofis Ve Emsal Bedel İ̇stisnası
 11. Fason İşçilikte Maliyet Ekleme
 12. Gümrük Ceza İadesi Hk.
 13. Muhtasar Sgk Eşleştirme
 14. Şahıs Firması Kapanış Hk.
 15. Sürekli Araç Değişiminden Doğan Sorun (Memur İçin )
 16. Kapanış Tasdiki
 17. 2012 Dönemi BA
 18. E Arşiv Faturaya Geçiş
 19. Vergi Dairelerine Günlük Çek ile Vergi Ödemesi Yapılabilir mi
 20. Tapu Devri Olmadan Alım Satım İşlemleri
 21. Bina Çatı Bakım Muhasebe Kaydı
 22. 213 Sayılı 341. Madde Vergi Ziyai Hk.
 23. Fatura Kayması Hk.
 24. Çalışana Teşvik Primi Verilmesi
 25. 7020 Sayılı Kanun Başvuruları
 26. Dosrse Kalınca Nakliyecilik Faaliyeti
 27. Yıllara Sari İnşaat
 28. Muhtasar Beyannamesine 4 Dönemde Düzeltme Vermek
 29. İrsaliye İptali
 30. Dernekten Aldığım Ayni Bağış Alındı Belgesi Sorunu
 31. Adres Deği̇şi̇kli̇ği̇ Güncelleme
 32. Nace Kodu Deği̇şi̇kli̇ği̇
 33. Ödeme Alındıktan Sonra Hemen Fatura Kesmem mi Gerekiyor?
 34. Şirketler Şirket Sattığında Vergisi Var Mı?
 35. Beyanname Süreleri Uzatıldı
 36. Geç Gelen Faturanın Kdv İndirimi
 37. Vergi Borcu
 38. Dükkan Kapatma İle İlgili Evrak İşleri
 39. Motorlu Taşıyıcılar Koop. Kuruluşu Hk.
 40. Sigorta Poliçelerinde Fotokopi Evrakların Durumu ?
 41. Hisse Devri
 42. Akaryakıt İstasyonları Fatura Düzenlemesi
 43. Amortisman Hk.
 44. Hesaba Gelen Eft'ler
 45. Sigorta Poliçesinin Ba Da Gösterimi
 46. Özel Esaslar Hk.
 47. G.Faal Şirketlerde Beyanname Durumu Hk.
 48. Vergi Davasında Davalı Taraf Kimdir?
 49. Vergi Kimlik Numarası İle Sgk Sicil Numarası Eşletirme Hatası Hk.
 50. Tasfiyesiz Fesih Olabilir mi ?
 51. E-beyanname Hk.
 52. 7000 Tl Tevsik Sınırı Parçalı 
 53. Tasfiye Giriş Beyanname Verme Süreleri Ve Defter Hakkında
 54. Smmm Damga Vergi̇si̇
 55. Ocak 17 Defter Yükleme Tarihi
 56. Vergi Dairesi Eksiklik İnşaat Yoklaması
 57. Sözleşme Damga Vergisi
 58. Muhtasar da Kıdem/İhbar Kodu Hatası
 59. Ocak 2016 Da Verilmesi Unutulan 2 Nolu Kdv Beyanı
 60. Bilgi Fişi
 61. Ödemeye Aracılık Eden Kargo Ve Hizmet Firmalarının Durumu
 62. Yabancı Kişi Hisse Devri
 63. Vakıftan Kiralanan İşyeri.
 64. Muhtasar Beyannamesi 4447 Sayılı Kanun
 65. Terk Mükelleflerde Vergi Levhası Oluşturma Sorunu
 66. Li̇mi̇ted Ve Anoni̇m Şi̇rketler
 67. Şube Açılış İptali
 68. Yeni̇ Nesi̇l Yazar Kasa
 69. Önden Yapılan Masraf
 70. Yurt Dışında Yaşayan Bi̇r Ki̇şi̇ye Ai̇t Dai̇re
 71. Smmm Nin Defter Bilgilerini E Byn Da Girmemesi Cezası
 72. Şube için Sicilsiz Açılış
 73. Araç Ki̇ralama
 74. Sadece Kira Stopaj Tc Si Düzeltmesi Muhtasarda Damga Vergisi Çıkar Mı
 75. Numara Birleştirmede Birkaç Soru
 76. Maaş Kesintileri Hk
 77. Bilanço Usulüne Geçişte Geçmiş Yıllar Kar Yada Zararları
 78. Fatura Almadan Yapılan Ödemelerin Giderleştirilmesi
 79. Serbest Meslek Sıfır Araç Alımı
 80. Smmm 2. Araç Alımı
 81. Yıllık Gelir Vergisi
 82. Donemsel Prakende Satislarinda Yazarkasa Sorunu Yoğunluğu
 83. Vergi Dairesi Yoklama Evrakları
 84. Yeni 687 Sayılı Kanun Terkin Hesaplama
 85. Taşıtlarda Aktife Giriş Değeri Ve Aktiften Çıkış Kasko Değeri Farkı
 86. Irs.Fat.Nın Sevk İrs.Olarak Kullanımı
 87. Vergi Levhası Alınımı Ve Buna Dair Bır Soru
 88. Dövi̇z Olarak Konan Sermyae
 89. Ba form bildirim
 90. Enflasyon Düzeltme Hesapları Mahsubu
 91. Yeminli Tercümanlık Mükelelfiyeti
 92. Sevki Bilahere Satışlar Hakkında
 93. Limited Şirket Sigorta Acentesi Muhasebe Kayıtları
 94. Hayat Sigortası Ücret Bordrosu
 95. Kapıda Ödeme Elektronik Cihaz Onarım Ücreti Faturasız Tahsilatı
 96. Gider Pusulası
 97. Yıllık Gelir Vergisi Geçici Vergi Mahsubu
 98. Mükellefiyetli Şubeyi Mükellefiyetsize Çevirme
 99. Basit Usülde Vergi No Sgk Birleştirme Hakkında
 100. İndirilecek KDV
 101. Vergi Numarası Ile Sgk Numarasının Birleştirilmesine Ilişkin Bildirim
 102. Temsi̇lci̇li̇k Ki̇ra Stopajı
 103. Çıkma Lastik Satışı Hk.
 104. Geçmiş Tarihe Ait Fatura Düzenleme Ve Sevk Tarihi
 105. Dernekten Derneğe Kira Sözleşmesinde Stopaj Uygulanır Mı?
 106. Eczane Faturası
 107. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi
 108. Fuar İçin Geçici İhracat
 109. Şahıs Firması Yemek Harcamalarının Gider Gösterilmesi
 110. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (sıra No: 1)
 111. Resen Terk Halinde.
 112. Di̇i̇b Kapsamında Ham Madde Alınıp Mamül Olarak Satılması
 113. Hurdaya Ayrılan Ürünler Hakkında
 114. Kayıp Faturalar Hk.
 115. Ödenen Vergi Borçları
 116. Turizm Seyahat Firmaları Hizmet İhracı Kapsamına Girer mi ?
 117. Yasal Süresinden Daha Uzun Süreli Amortisman Ayrılabilinir mi ?
 118. İnternetten Takı Satışı
 119. Yıllara Sâri Hakkında %3 Kesinti Hakkında
 120. Özkaynakların Eksiye Düşmesi .
 121. Resen Tesci̇lde Matrah Takdi̇ri̇ Uzlaşma Mahkeme Yolu Hk
 122. Tasfi̇ye Olacak Li̇mi̇ted Şi̇rket Sırasıyla Ne Yapmalıdır?
 123. Ciro Hediyesi Olarak Cep Tefonu Verilmesi Ve Muhasbee Kaydı Hk.
 124. Gerçek Kişi Mükellefiyeti Olmayan Kişiden Araç Kiralama
 125. Basit Usül'de Çalışılabilecek Faaliyet Kodları
 126. Sözleşme Damga Vergisi Tahakkuk Süresi
 127. Ba-Bs Form
 128. Kooperati̇f Hi̇sseli Arsa Alımı Ba Kaydı
 129. Mali Müşavir mi ? YMM mi ?
 130. Yapılandırma Taksit Ödemeleri
 131. Vergi Borcu Olan Limited Şirketinin Kapanışı Yapılır mı ?
 132. Temsilcilik Vergi Dairesi
 133. Vergi Dairesi Tahsilat Hizneti
 134. Yatırım Teşvik Belgesi
 135. E-bilet & E-Fatura İlişkisi
 136. Faaliyetini Değiştiren Gerçek Kişi Nasıl Bildirim Yapmalıdır
 137. Noter Aracılığı
 138. Erteleme
 139. İhracat Muhasebesi
 140. Muhtasar Beyannamesi İşçi Bilgileri
 141. BS Formunda Yabancı Şahsa Satışta Yabancının TC si Ne Yazılmalı İhracat Değil
 142. Varlık Barışı
 143. Ymm Serbest Mesleke Makbuzu Stopajı
 144. Özel Usulsüzlük Cezası Hakkında
 145. Kira Beyannamesi Hk.
 146. Taşıtların Değerlemesi
 147. Malı Alan Firma Malı Taşıdığında İrsaliye Nasıl Düzenlenir ?
 148. 3 Ortaklı Adi Şirket ?
 149. Sürekli Form Fatura
 150. Potansiyel Mükellef
 151. Yeni Tescil Serbest Meslek Makbuzu
 152. Emlak Danışmanlığı Büro Açma
 153. Defter Tastiki
 154. Defter Kapanış Onayı Ve Ara Tasdi̇kleri Hk.
 155. Geçmiş Yıl Zararının Geçici Vergide Mahsubu
 156. Müstahsil Alımları Tevsik Uygulama
 157. Adi Ortaklık Kuruluş Sözleşme Ve işe Başlama
 158. Faal Olmayan Şirkete Düzenlenen 3074 Kodlu Cezalar
 159. Anonim Şirketlerde Defter Tasdiki
 160. İnşaat Belge Düzeni
 161. Bilişimsel Olarak Vergi Avantajları ?
 162. Bugün Vergi Dairesinden 10.01.2017 Olarak Açılış Yapılır mı ?
 163. Defter Tasdiki
 164. Maliye Amblemi Olmayan Faturalar
 165. Pos Bilgileri Hk.
 166. Yeni Nesil Yazar Kasa Kullanmada Dikkat Edilecek Hususlar
 167. Kira Beyanı
 168. Kira Beyanı
 169. Yeni Nesil Yazarkasa Kullanım Zorunluluğu
 170. Cafe Ve Rastaurant Açılışından Sonra Cafede Çeşitli Tabak Bardak Vb Ürünlerin Satış
 171. Müdür Değişikliği
 172. Mezbahane Hi̇zmetleri̇ni̇n Muhasebe Kaydı
 173. Ba Bs Formu Vuk Taslağı Hakkında
 174. Eski Beyanname Formatları
 175. Şirket Kayıtları
 176. Aralık Dönemi Faturaları Hk.
 177. Patent Kullanımı Gider Pusulası Stopaj Oranı
 178. Defeter Tasdiği Ve Stopaj
 179. Yabancı Şirketten Ödünç Para Alma Hk.
 180. Babamın Vergi Borcu Hakkında
 181. Şüpheli Ticari Alacak- Firma Ortağına Açılmış Dava
 182. Mücbir Sebep
 183. Ferdi Firmadan Adi Ortaklığa Dönüşüm
 184. Sigorta Poliçeleri Ve Ba Formu
 185. Yurtdışına Kesilen Damga Vergisi Yansıtma Faturası
 186. Şahıs Hesabıma Gelen Paralar
 187. Vergi Levhasına İş Dalları Hk.
 188. Stok Affı
 189. 6736'ya Başvuru Esnasında Hata Yaptım
 190. Yatırım Teşvikleri İnşaat İşleri Kdv İadesi
 191. Emniyette Ödenen Araç Tescil Bedeli
 192. Kdv Matrah Artırımı Karşılaştırmalı Olarak Düzelttim Şimdi Ne Yapılacak
 193. Google Play Uygulama Satışı
 194. 29 Yaş Vergi Teşvik
 195. 7000 Tl Üzeri Tahilatları Nakit Alıp Bankadan Yatırmak
 196. Adi Ortaklık Araç Alımı Hk.
 197. Atv Motor Vergi
 198. Yeni İş Yeri Açılışı Ve Muhtasar
 199. Kdv Matrah Artırımı Yapıldı Kıyaslamadan Ancak Daha Fazla Vergi Çıkıyor Yinede Beyan Değişmeli Mi
 200. Erp Program Eğitim Bedeli
 201. Satış Faturası Şekli Hk.
 202. Kdv Ve Geçici Vergi Taksitlendiriliyor Mu? 6736 Dışı Vergiler
 203. Apartman Makbuzu
 204. Ba - Bs
 205. Limited Şirketi Hisse Devri
 206. 6736 Taksit Güncel Vergileri Ödemediğimizde İptal Olur mu ?
 207. Sınıf Değiştirme - İşletmeden Bilançoya Geçişte Gider Kalemi Dahil midir ?
 208. Borç Para Alımı
 209. Matrah Artırımı
 210. Araç Haciz Kaldırma
 211. Matrah Arttırmam Gerekiyor mu ?
 212. Yabancı Bir Şirket Adına Türkiye'de Çalışmak
 213. Stok Beyan Süresi
 214. Ayrıntıya İnilmemiş Faturalarda Kayıt İşlemleri
 215. Kaybedilmiş Mahkeme İçin Ödenen Harç Muhasebe Kaydı
 216. Şirket Logo Yenileme Giderleri
 217. 6736 Sayılı Kanun Peşin Ve Vadeli Ödeme Hesaplamaları
 218. A.Ş. De Yeniden Değerleme
 219. Basit Usul + İşletme Toplamı Bilanço Usulune Geçiş
 220. 30.06.2016 Dönemi Öncesine Ait Yapılacak Ba-bs Düzeltmeleri 6736 Af Kapsamına Girermi?
 221. Varlık Barışı
 222. Emlak Aracı Kurumlarının Vergi Kaçırmaları.
 223. 6736 Kanun Sistemde Hata
 224. 6736 Sayılı Kanun
 225. Özel Fon
 226. Matrah Artırımı Hakkında
 227. Fatura Düzenlenmesi Hk.
 228. Geçmiş Dönem Verilmeyen Beyanlar.
 229. Tevsik Sınırı Hakkında
 230. Sat Geri Kirala Yöntemi Hakkında
 231. 6736 Yapılandırmada 'kanun Kapsamına Giren Borç Bulunamadı' Durumu
 232. Mizanda Görünen Faydalı Ömrü Sona Ermiş Tmc Ve Demirbaşlar Hk.
 233. Kurum Matrah Artırımında Zarar Olan Yılda Bdp Alanına Ne Yazılacak
 234. Servis Bedeli ve Vergilendirme
 235. 6736 Kanundan Peşin Olarak Yararlanma
 236. Emekli̇ Eylül 2016 Asgari̇ Ücret
 237. Kredi Kartı İle Satış Faturalandırma
 238. Yazar Kasa Mali Hafıza Raporu Kümülatif Toplam Hatası
 239. Vatandaş Olarak Yardım İstiyorum
 240. Vergi Taksitlendirme Tablosunu Nereden Alacağız
 241. Sözleşme İptalinde Fatura Nasıl Düzenlenmeli
 242. Gümrükten Geçen Ürünün Faturasının Kullanımı
 243. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Ve Vergi Affının(taksitlendirmenin) Birlikte Uygulanması
 244. 6736 Sayılı Kanunda Ba Bs Düzeltmesi
 245. 6736 Matrah Arttırımı Vergi Oranı
 246. Basit Usül Hk.
 247. Dava Safhasında Af Yasasında Davadan Vazgeçme Ne Zaman
 248. 6736 Kanun Geçmiş Dönem Verilmeyen Beyanlar
 249. Basit Usülden Gerçek Usüle Geçiş
 250. Possuz Y.Kasa Ve Y.Kasasız Pos Kullanımı