PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Kapanmış Şirkete Fatura Kesilmesi
 2. Kar Payının Hesaben Ödenmesi
 3. Prim Karşılığı Ayırırken Gider Yazılabilir mi ?
 4. Satış Faturası
 5. Ticari Araç Alımı
 6. 2018 Yılına Ait Evrakın İşlenişi
 7. Vergi Kaçakcılığını Bildirmek Ve Karşılığında Ödül Almak
 8. Geçici Vergi Mahsubu
 9. Pişmanlık İle Verilen Geçici Vergi Beyannamesi Hk.
 10. Pansiyon Açılış
 11. Geri Kazanım Katılım Payı
 12. Vergi Dairesi Adres Değişikliği
 13. Gider Pusulası İle Stok satışı
 14. Elektronik Para Transferi Vergilendirme Nasıl Oluyor ?
 15. Dekont, Gider Pusulası Yerini Tutar mı?
 16. Antrepoya Gelen Malların Ba Bildirimi
 17. Bir İrsaliye İçin Birden Fazla Fatura Kesilebilir mi ?
 18. V.D.K.'na Fatura Kesmeme Şikayet Ettim 1 Yıldır Ses Yok.
 19. Ticari İstihbarat Portalı
 20. İrsaliye Olmadan İade Faturası Düzenlemek
 21. E-Fatura Entegratörü İş Nette Görünmeyen E-Faturaların Muhasebeye İşlenenememiş olması
 22. Yurt Dışına Yapılan Swift Transferi Hk.
 23. Faturası ve Noter Satışı Olmayan Araç
 24. Karar Defteri Olmayan Şirket
 25. Belli Bir Parayı İhtiva Etmeyen Sözleşme Maktu Vergi !!!!
 26. Vergi Ödemesi
 27. Takside POS Slibi
 28. Yazarkasa Bildirimleri Hangi Ekrandan Ve Nasıl Yapılır ?
 29. İhraç Kayıtlı Fatura
 30. Defter Beyan
 31. Bilirkişilik Hk.
 32. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge ve İhbar
 33. Defter Beyan Yolcu Taşıma Bileti hk.
 34. Defter Beyan Sistemi Duyurusu
 35. Poşet Beyannamesi Hangi Mükellefler Vermelidir ?
 36. Üfe+Tefe Aritmetik Ortalama
 37. Defter Beyan Eğitim Harcamaları
 38. Sanal Pos
 39. İhracat Bedellerinin 180 Gün İçinde Bozdurulması
 40. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (uets)
 41. Kira Ödemesinin Elden Alınması 7143 Sayılı Kanun
 42. Araç Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi Ve Beyanı
 43. Yurtdışına İş Makinası Satışı
 44. Ekmek Fırını ve Pide Çeşitleri
 45. Bir Ürünü Türkiye`ye Gelmeden Satış Yapılırsa
 46. Dövizli Ve Dövize Endeksli Fatura Farkı Hakkında
 47. Ay Sonu Ödenen KDV
 48. Defter Bilgileri Girişi Kaldırılmıştır
 49. 7143 Sayılı Kanun İşletmede Olmadığı Halde Kayıtlarda Olan Afiş Kaydı
 50. E-Tebligat Adresi PTT den Alınacakmış
 51. Yabancı Bir Firmanın Tedarikçisi Olup İhracat Yapmak
 52. İktisadi İşletme Devir
 53. Stoğu Olmayan Mala Fatura Kesilmesi
 54. Döviz Kasası Mevcutlarının Dönem Sonu Değerlemesi
 55. Eski Nesil ÖKC Bildirimi Hk.
 56. Kur Farkı Fişleri ve Faturaları Hk. Yardım Lütfen
 57. Faturayı Kime Kesmemiz Gerekiyor ?
 58. Resen Terk
 59. Bilançodan İşletme Defterine Geçiş
 60. Muhtasar Beyanname Vermeme Hk.
 61. Tasfiyeye Giriş Defter Tasdiki
 62. E Smmm Makbuzu
 63. E-Arşiv Fatura Nedir ?
 64. Defter Tutma
 65. Düzeltme Beyanı. Matrah Farkı.
 66. Re'sen Terk Olan Bir Şirketten Malzeme Ve Fatura Alımı Hk.
 67. Şahıs Bilanço Ortaklık Olunca İşletme Defteri Olur mu ?
 68. Online Oyun Ürünü Satış Vergilendirmesi Hk.
 69. Basit Usul Defter Beyan
 70. E-Kitap Vergi Yardımcı Olur musunuz ?
 71. İhracat Gümrük Beyannameleri
 72. Pişmanlık
 73. Aynı Ayda Yapılan BA ve Bs Düzeltmeleri İçin Ayrı Ayrı Ceza Ksilmesi
 74. Şahıs İşletmelerinde Fatura Basımı ?
 75. Resen Vergi Kaydının Silinmesi
 76. Hurda Araç Teşvik İndirimi
 77. Faturada Malzeme Açıklaması Hakkında
 78. Şirkete Alınan Binek Araçlarda Ötv Ve Kdvnin Gider Yazılabilmesi
 79. Damga Vergisi Hesaplanması
 80. KDV'siz Geliri Beyannamede Gösterme
 81. Banka Bakiye Düzeltmesi Hk.
 82. Basit Usul Defter Beyan
 83. Cihaz Çalışması İle İlgili Eğitim Türkiye'de Faturalandırma Yurt Dışına Kesilmesi
 84. Adres Değişikliği Kilis İli İçin Mücbir Sebep
 85. İşletme Devri
 86. Muh.SGK Eylül Ayı Beyanı İle mi Başlayacak ?
 87. İthalat Kur Farkları
 88. Muhtasar Beyanname İşçi Sayısı Hk.
 89. Yazarkasa Tercih Yapılmaması Durumu
 90. İndirimli Sözleşmede Damga Vergisi
 91. Fatura Ve İrsaliyeleri Vergi Dairesine Teslimi Hk.
 92. Yeni Kurulan Şirketten Ortağın İş Avansı Adı Altında Para Çekmesi
 93. Yurtdışı Paket Turlarda Fatura Süreci
 94. Döviz Karşılığı Alınan Ticari Mal İçin Kur Farkı Değerleme Yapılır Mı
 95. Stopaj İadelerini Erken Almak İçin
 96. Tahsil Edilen Dövizli Çekler İçin Kur Farkı
 97. Faturada Yanlışlık Varsa Nasıl Düzeltilir ?
 98. Yatırım Teşvikli Ve Leasingli Satışlarda Yedek Parça Stok Takibi
 99. Gecikme Zammı Oranı Yükseltildi
 100. ÖTV Beyannamesi Doldurma Konusunda Destek
 101. 2.Sınıf Mükellef Kamyonet Alışı
 102. Psikolog Açılışı Hk.
 103. Psikolog Açılışı
 104. Vergi Affından Yararlanabilir miyim?
 105. Demirbaşların Elden Çıkarılması
 106. Ba-Bs Düzeltme Cezası 7143
 107. Kesilen İrsaliyeler Hakkında
 108. Serbest Meslek Makbuzu Ne zaman Düzenlenir ?
 109. Kuaför Basit Usul
 110. İrsaliyeli Faturada Fiili Sevk Tarihinin Boş Bırakılması
 111. Ödenen Kıdem Tazminatı ve Giderleşmesi
 112. Personelim Avans Masrafları ve Sağlık Harcaması
 113. Araç Alım Satım Vergi Mükellefiyeti İçin Gerekenler.
 114. Yeni Nesil Ökc Yazar Kasa
 115. Esnafın Fatura Vermemesinin Cezası Nedir ?
 116. Stokta Bulunan Cihazların Alıcı Firmaya Kiralanması
 117. Ba-Bs Boş Aylar İçin Yazılan Cezalar
 118. Ba bs'de Hatalı Tutar
 119. Haziran-2018 Beyanname Süre Uzatımı
 120. TL Faturaya Kur Farkı İşlemi
 121. 7143 Sayılı Yapılandırma Hk.
 122. E beyanname Sözleşmesi Geç Girişi.
 123. Vergi Yükü
 124. Kapanış - Açılış Kaydı Hesap Değişikliği
 125. Kasap Defteri
 126. Ithalat İşlemleri Kur Farkları
 127. İşi Bırakma
 128. İnteraktif Vergi Dairesi
 129. İnternet Alışverişi İle İlgili Bir Soru (Şirkete Yapılan Alışveriş)
 130. E-Defter Beyana Geç Yapılan Ücret Bordrosu Kaydı
 131. Arsa Karşılığı İnşaatta Tapular Kimin Üstüne Olur
 132. Yatırım Teşvikli Satış Listeleri
 133. İşe Başlama
 134. 2018-05 Damga Vergisi Onaylama Sorunsalı Hk.
 135. A.Ş.Şube Kapanış İşlemleri
 136. Serbest Meslek Erbabı e-Tebligat Başvurusu
 137. Yevmiye Defteri
 138. Baro Kart ve Makbuz
 139. Önceki Yıl Satışlarının Fiyat Farkları
 140. Aile Bireyi Eğitim Giderlerinin İndirimi
 141. İşyeri Açılış.
 142. E- arşiv Fatura
 143. Müşteri Adına Yaptırılan İş yeri Sigorta Poliçesi
 144. Şube mi, Yeni Şirket mi ?
 145. Değerleme
 146. Site Yönetimi Başlangıç İşlemleri Ve Karar Örneği
 147. Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesi Doldurma
 148. Müteahit Kendi Binası Yapım İşi
 149. Maliyet Muhasebesi
 150. Müze Bileti Satışı Belgelendirme
 151. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
 152. Tapuda İş Yeri Olan Home-Office İçin Stopaj
 153. Homeofis Dergi Basıp Satmak Vergi Mükellefiyeti
 154. 29 Yaşından Gençlere Bağkur Desteği
 155. Yoklamada Yazılan Emtia Bedeli ve Demirbaşlar
 156. Kira Sözleşmesi Başlangıcı Ve İşyeri Açılış Tarihi
 157. Yapı Dekorasyon Faaliyet Kodu
 158. Satış Faturası Miktar Ve Birim Fiyatın Değiştirilmesi
 159. e-Tebligat Cezasında Gelişme Var mı?
 160. Transit Fatura ve T1 Arasındaki Miktar Farkı
 161. Perakende Mobilya Satışı İçin Yazarkasa Mecburi mi ?
 162. İhracatta Sehven Bedelin Yüksek Kesilmesi Durumu
 163. Dövizli Çekler
 164. Ökc Z Raporları
 165. E-ticaret ve Mağaza Açılışı
 166. Vergi Levhası Farklı Faaliyet
 167. Boş Muhtasar Beyannamenin Verilip Verilmeyeceği Ve Ceza
 168. Tekel Bayii Açılışı ve Ruhsat
 169. Belediyeden İhale İle Servis Plakası Alınması
 170. Taşıt Yenileme Fonu-Önce Aracın Alınması
 171. Müşteri Ürün Teslim Ürün Alırken Alirken İrsaliye Duzenlenmesi
 172. İhracatta e-Fatura Yerine Kağıt Fatura
 173. Limited Şirketi Bedelsiz Kısmi Hisse Devri Hk.
 174. İnternetten Satış İçin Vergi
 175. Taksi Duraklarının Vergi Usul ve Kanunları
 176. Matbaacıyım Ve Bir Konuda Takıldım
 177. Kirarı Ödeyemediği İçin İşyerinden Çıkarılan Mükellef
 178. Bilanço Cafeterya Börek Simit Satımı
 179. Yatırım Teşvik Belgesi
 180. Cami Derneği Fatura Kesme Durumu
 181. İnstagram Veya Facebook Üzerinden Satış
 182. Zaman Aşımına Girmeyen Borçlar
 183. 2018 Ocak Ayına Ait Yurtdışı Gider Faturası
 184. 2 Kamyonet Vergi Dairesi Açılışı
 185. Tapu Harcı Beyannamesi Nasıl Nereye Verilir?
 186. Bir Dükkanda İki Farklı İş Kurmak
 187. Bir İsteğimiz Var Vergi Usul Kanunundan
 188. Yurtdışı Online Satış Gelir Vergisi
 189. Yazılım, Sunucu Satışı, E-pin Satışı Vs İçin Ofis Kurulumu
 190. Direkt İhracat İadesi
 191. Zaman Geçirmek İçin Ofis Tutmak
 192. Devreden Kdv'yi Azaltıcı Kdv Beyannamesi Düzeltmesi Hk.
 193. Araç Alım Satım Vergi Mükellefi İçin Gerekenler
 194. Fizyoterapist Ve Psikolog İşyeri Açılışı
 195. Yoklamada Fazla Sigortalı Yazılması Hk.
 196. Yurtdışındaki Firmanın Türkiye Hesap Açıp Ödeme Yapması
 197. Galeri Kapanışında Araç Çıkışı Hk.
 198. Uber Şahıs İşletmesi Kuruluş Ve İşleyişi
 199. Apartman Site Yönetimi Muhasebesi
 200. % 50 Adi Ortaklığın Tek Kişiye Düşmesi
 201. Demirbaş Faturasının Hatalı Kaydı.
 202. Vinç Kiralayarak İşe Başlama
 203. E Arşiv Faturada Seri Atlama
 204. Anonim Şirketlerde Hisse Devri Bildirimi Yapılır mı ?
 205. Şi̇rket Çalışanları
 206. Bilanço Usulünde Dönem Sonu İşlemi
 207. Adres Değişikliği.
 208. Yatırım Teşvikli Fatura Hk.
 209. Uzlaşma Reddi
 210. Basit Usül 2.Dükkan Hakkında
 211. Serbest Meslek Defteri-İşletme Defteri İkisi Bir Arada Olur mu ?
 212. Hesap Özeti Alıştan İadeler
 213. Kiralanan Yeri̇n Başkasına Ki̇ralanması..
 214. Resmi Defterlerin İmha Süresi
 215. İnstagram Satış
 216. Borç Alınan Paranın Bankadan Geçmesi
 217. Vefat Halinde Kira Stopajı.
 218. 2013 Yılı Bs Düzeltme Cezasının 6736 İle 1/4 Ödenmes
 219. Şirket Evrak Saklama Süresinin Dolması Hk.
 220. Geçmiş Yıl Karının Sermayeyeye Eklenme İşlemleri
 221. E Tebligat Cezası
 222. 245 Bağlı Ortaklık Hisse Devri
 223. Fatura Yerine Yazar Kasa Fişi
 224. Muhtelif Kişilere Fatura
 225. Defter Tasdiki
 226. Faturada Yanlış Vergi Dairesi Yazılması
 227. Kendine Fatura Kesme Ba Bs
 228. Ara Tasdik Tüm Defterlere Olur mu ?
 229. Silah Ruhsat Harcı
 230. Kira Faturası
 231. Damga Defteri Ara Tasdik Olur mu ? Gerek Var mı ?
 232. 11 Ağustos 2017 Gümrük Bakanlığı Tebliği Hk.
 233. Özel Sağlık Sigortası İndirimi
 234. Kendi Özel Bina İnşaatı Hk.
 235. İşletmenin Şubelerinde Yaptırmış Olduğu Bilgisayar Malzemesi Elektrik Kablosu
 236. Amortisman mı Gider mi ?
 237. Ticari Taksi Vergilendirme.
 238. Vuk 488 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
 239. Vergi Avantajı
 240. İş Makinesi Mükellefiyetinde Kira Stopajı
 241. Araç Satışında Yenileme Fonu Kullanımı
 242. Diş Polikliniğinde Şirket mi Müşterek Ofis Kullanan 3 Ayrı Diş Hekimi mi ?
 243. Adi Ortaklık Defterleri Nasıl Tasdik Olunmalı
 244. Mal İadesi Ve Tazminat
 245. Tazminat Ve Karşılık Giderleri
 246. Apartman Yönetciliğinde Hangi Defterler Tutulması Gerekiyor?
 247. Vakıf İktisadi İşletme
 248. Ba Bs Vergi Numaraları Farklılığı
 249. Pos Kullanmayan İşyeri
 250. 2017 Alış Ve Satış Rakamlarına Göre Sınıf Değiştirme