PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Kira Konusu
 2. Muhtasar Beyanname ile İlgili Açıklama
 3. Yurtdışına Hizmet İhracatı
 4. Gelir Vergisi Hakkında
 5. Devlet Memuru Aynı Zamanda Vergi Mükellefi Olursa...
 6. Kredi Karşılıkları
 7. Yansıtma Faturası
 8. Özel İnşaatların Vergilendirilmesi Hakkında...??
 9. Ecrimisil Geliri
 10. Geçici Ve Kesin Kabul Tutanağı
 11. Ar-Ge Masraflarının Vergisel Boyutu
 12. Kapasite Raporu
 13. Rezidans İnşaatı Hk Tavsiyeleriniz
 14. Şüpheli Ticari Alacaklar
 15. TUGS' a Kayıtlı Kabotaj Gemisi
 16. Maaş Avansı
 17. Fırında İrsaliyeli Fatura
 18. Termal Devremülk Satış Komisyonu Hakkında
 19. Temsil Giderleri
 20. Vergi İncelemesi
 21. Faiz Stopaj Kesintisi
 22. Gider Pusulasının Kapsamı
 23. Tasfiyeye Giriş Kurumlar Beyannamesi
 24. Gelir Vergisi Sirküleri/85
 25. Fatura üzerinden Mera Fonu adı altında alınan tutar muhasebe kaydı?
 26. Avans Kar Dağıtımı Eskidende Yokmuydu?
 27. Tevkifatlı Fatura
 28. Şube Açılışı
 29. Muhtasar Son Ödeme Tarihi
 30. Şahısa Ait Satılan Gayrimenkulde , İktisap Bedeline Alışta Ödenen KDV Eklenir mi ?
 31. Bilanço Usulü Şahsın Doblosunu İşletmesine Dahil Etmemesi
 32. Yabancıya Kesilen Kira Faturasındaki Kdv Hakkında
 33. Bayram Öncesi Beyannameler Ne Olacak ?
 34. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /25
 35. Vergi İndirimi
 36. Pazarcıların Vergilendirilmesi Nasıl Yapılıyor?
 37. Abonelik Bedeli
 38. Kurumlar Vergisi Tevkifatı
 39. Şantiye Şefi
 40. Envantere Araç Kaydı
 41. Serbest Meslek Faaliyetinde Amortisman ve Sigorta Giderleri
 42. Uzun Vadeli Kredi
 43. Eş Durumu İşyerinde
 44. Vakıf İktisadi İşletmesi KDV
 45. Özel İnşaat Yapılması Hk.
 46. Okulun Kurum İstisnasında Şube Açılması Ve Merkez Olması
 47. 2012 Yılına Ait Vergi Kesintisi Yapmak Zorunda Olan Kurumların Vergi Oranları
 48. Aracılık Hizmetleri Vergilendirilmesi
 49. Diğer İndirimler
 50. Bireysel Emeklilik Ödemesinde Gelir Vergisi Ve Net Maaş Tutarı
 51. Tevkifatlı Satılan Malın Geri İadesi
 52. Yıl İçerisinde İşyeri Değişikliği Durumunda Kümülatif Vergi Matrahı Devredermi?
 53. 1998 Yılında alınan G.Menkulun Satışında Yeniden Endeksleme Katsayısı
 54. Muhtasar Kdv Tevkifat
 55. KVK İle İlgili Bir Soru.
 56. Vakıflarda Kira Geliri
 57. Ofis Kirası
 58. Yurt Dışı Fuar
 59. Sermaye Yedeği
 60. Kira Geliri
 61. Esnaf Muafiyetliği ( Yorgancılar İçin)
 62. Bina Alımındaki Faiz Giderleri Hk.
 63. Ortaklara Ödenen Kiraların Takibi
 64. Devir Hakkı Nedir - Yeni Kira Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır ?
 65. Özel Bina İnşaatı Ve Vergisel Boyut
 66. Hususi Bina Yapımı
 67. Yıkılan Gayrimenkulun Kalan Amortismanı ???
 68. Gider Pusulası
 69. İnternet Sitesi Komisyon
 70. Araç Kiralama
 71. Kiralık Araçlar
 72. Taşeron Dosyasındaki İşçi Sayısı İle Muhtasarda Aylığa Geçme
 73. Anonim Şirketlerde Tasfiyeye Giriş Bilançosu
 74. Arsa Karşılığı Fatura
 75. Gecikme Zammı Silinir mi ?
 76. Yıl. Yaygın İnşaat İşinde Genel Giderler
 77. Limited Şirket Nasıl Kapanır ?
 78. Aynı Şirket Ünvan Altında Farklı İşler Yapma
 79. Yıl.Yaygın İnşaat İşinde İş Bitiminde Geçici Vergi
 80. Kasa Bakiyesinin Eksiye Düşmesi !....
 81. Yıllara Yaygın İnşaatlarda Geçiçi Vergi
 82. Mükellef Olmayan Bir Gerçek Şahıstan Alınan Tercümanlık Hizmeti
 83. Şahıs Bilanço veya Şirket
 84. Özel Lise 5 Yıl Kurum Vergisinden İstisna İçin Nereye Hangi Evrakla Başvurulur ?
 85. Şirket Birleşmeleri Ve Fayda Zarar ilişkisi ?
 86. Konut Görünen İşyeri Kirasında, Stopaj Düşülmesi Hk.
 87. Gelir Vergisi Tahakkuku Muhasebe Kaydı
 88. Damga Vergisi hk.
 89. İkametim Ankara, Kocaeli'de Şahıs Vergi Kaydı Ve Danışmanlık Mümkün müdür?
 90. Kira Gelir Bildiriminde 2.Kontrat Sorunu Hk.
 91. Kira Vergisinde, Mal Sahibi Arasındaki İcra Sorunu
 92. Ltd.Şti. Ortağı Kıdem Tazminatını Gider Yazabilir mi?
 93. Ayni Yardımlar
 94. İnceleme İçin Tavsiyeniz
 95. Trafik Cezaları
 96. Akbil Fişlerinin Giderleştirilmesinde Tevkifat Ayrılması Hakkında....
 97. Personel Şahsi Kusuru İle Oluşan Zarar-Ziyanın Tazmini
 98. Uluslararası Taş. Yapan Firmaya Kesilen FİYAT FARKI FAT'nın KDV Beyanındaki YERİ.
 99. Araç Satışları
 100. Açılış Yoklama Tutanağı SSK lı Çalışan
 101. Re'sen Kapatılan Şirketin Aktifinde Kalan Araç
 102. Mali Yılda Oluşan Zararın Yasal Yedekle Kapatılması
 103. Kimlik Bilgileriyle Yetkisiz E-Beyan Sorunu Hk.
 104. Şirkete Alınan Demirbaş Nevi
 105. Anonim Şirketlerde Tasfiye İşlemleri Nasıl Yapılır?
 106. Ticari İşletme Şube Açılışı Ve İşleyişi Hk.
 107. Dernek İşletmesi
 108. İşçiye Ödenen Yemek Ve İkramiye Ücreti Gelir Vergisi Matrahına Dahil Olur mu?
 109. İhale Alımı ve Sonrası
 110. Kollektif Şirket Serbest Meslek Mkbz Düzenler ?
 111. Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşması İle İşyeri Tespit Süreleri Neyi İfade Ediyor ?
 112. Yurtdışı İnşaatı Nasıl Bir İşyeriyle Yapılırsa Nasıl Vergilenir ?
 113. Vergi Dairesinden Gelen Kağıt Hk.
 114. Sermaye Azaltımı
 115. Maliye Bakanı Şimşek'ten Mükellefe Bayram Müjdesi
 116. Geçici Vergide % 10 Yanılma Payı Uygulaması
 117. Avans Kar Payı Dağıtımı Hakkında Hatalı Bilgi Var mı?
 118. Özel lise 5 yıl kurum vergisinden muaflık
 119. İki Ltd.Şti.'in Oluşturduğu Konsorsiyum (ortaklıkta) Geçici Vergi Beyanı
 120. Bilge adam
 121. Kat Karşılığı İçin Arsa Sahibene Ödenen Kira
 122. Adatlandırma
 123. Karşılık Gideri Ayırma
 124. Doktorluk geliri ..!
 125. TAŞINDI: Kdv tavkifatı %90
 126. Tevkif edilmeyen Stopaj Kesintisi
 127. Özel bina yapımında vergi dairesi bildirimi ?
 128. Aktif Değer
 129. Belediyeden Kiralanan İşyerinin Bir Başkasına Kiralanması
 130. Devlet Hastanesi Görevlisi
 131. Bağış ve yardımlar
 132. Tasfiyede geçici vergi
 133. Geçici Beyannamede Önceki Dönem Ödenen Uyarısı Hk?
 134. Spor Totodan Mesaj İddaa Bayileri Hk.
 135. Sulama Kooperatifi hk.
 136. Unutulan Kurumlar vergisi karşılığı
 137. 121 alacak senetleri hesabı
 138. Avukatın ofis almasi
 139. Konser bileti-Halı saha kirası-iftar yemeği vs.'nin gider yazılması
 140. Finansal kiralama ilk yıl
 141. Belgeli belgesiz giderleri , kanunen kabul edilen gider teslim şekli ??????
 142. Muhtasar Beyanname
 143. Sınırlı ayni haklar
 144. Değer Artış Kazancı
 145. Haziran Dönemi Beyanname Verme Süreleri
 146. Yabancı uyruklu şahsın şirket açması hk.
 147. Konut satışında tapu harcı gider midir.?
 148. Muhtasarıda yanlış verdim
 149. Proje çiziminde stopaj ve kdv varmıdır?
 150. Aktifte Kayıtlı Gayrimenkul Satışı
 151. S.M.Makbuzu Formatı
 152. Yerel Gazete Çıkarmak hakkında!
 153. Şirket Ortaklarına Maaş, Ücret Hakkı Verilmesi Hk ?
 154. Şirket banka hesabından kredi kartı harcamalarının ödenmesi
 155. 2 yıl aktifte kalan taşınmazın satışından doğan kazancın %75
 156. 1.Dönem Geçici Verginin Yanlış Hesaplanması
 157. Huzur hakkında vergi hesaplaması
 158. Şahıstan kiralanan pazar yerlerinde stopaj olur mu
 159. Yatırım teşvik belgeli makinanın, başka yatırım teşvik belgeli firmaya satışı
 160. Alacaklar Mahsup
 161. Gelir vergisi kanunu - 83 /2012-5 Bireysel Emeklilik Sistemi - 3
 162. Çevre Temizlik Vergisi
 163. Form Ba Bs
 164. İnşaat firmasının bürosunda başka bir inşaat firmasının bir oda kiralaması hk.
 165. Kollektif şirkette geçici vergi
 166. K1 belgesi bedeli ne kadar?
 167. Nakliyecilik için taşıt alımı süresi
 168. Türkiyede Şube Açmak
 169. Muhtasar Belge Bilgisi
 170. Bireysel emeklilik kanunu
 171. Adi ortaklık
 172. Özel Bina Yapım Aşamaları Nasıldır ?
 173. Ba-Bs
 174. Mükellef bildirim formu veremedik
 175. Yıllara Sari İnşaat İşinde Yazılı Sözleşme
 176. 6111 Faydalandım Hala Borç Çıkıyor
 177. Yurtdışından Satın Alınan Danışmanlık Stopajı
 178. Hizmet ihracaatı % 50 vergiden muaf:?
 179. Fazla Ödenen Geçici Vergi İade
 180. Mükellef bildirimi aynı işyerinde 3 şirket
 181. Gerçek Kişi Adına Kayıtlı Aracın Giderlerini Kullanabilir mi?
 182. Başka şirket envanterine kayıtlı aracın kiralanması
 183. Mükellef bilgileri bildirimi hakkında
 184. Muhtasarda kdv tevkifat kodu değişikliği
 185. Gelir vergisi indiriminde bireysel emeklilik primlerinin %15 olması konusu ??
 186. Araç kiralamada stopaj...!
 187. Bordroyu yanlış yaptım :(
 188. Kapanışı Verilen Firma
 189. BS Yurtdışı Fatura Bildirimi
 190. E-Ticaret, Gittigidiyor Üzerinden Satışlar Ve Muhasebelendirilmesi Hk.?
 191. Harcırah
 192. Basit Usul Vergilendirme
 193. Meslek Yüksekokulu Zorunlu Stajı Hakkında.
 194. Gelir vergisi hesaplaması sorunu..
 195. İşletme defteri tevkifatlı fatura
 196. Kar payı stopaj kesinti zamanı
 197. Çalışana Taksitli Kesilmek Üzere Ödenen Avans?
 198. Otel Muhasebesi
 199. 1.derece sakat çocuğu olan asgari ücretlinin net maaşı ne kadr olur?
 200. Limited Şirkette Ortağın Özürlü Olması Kurumlar Vergisi'nde İndirim Sağlar mı?
 201. Fransa'ya temettür ödemesi
 202. Bireysel emeklilik sigortası
 203. Kooperatiften dükkan kiralama
 204. Tasfiyesi biten şirketin beyannameleri
 205. Fatura Hakkında
 206. KVK 5/1-e maddesinin uygulanması
 207. Hibe ve Yardım
 208. Şahıs işletmesi
 209. Geçici vergi tutarı kurumlardan yüksek
 210. Yurt dışı harcırahda gelir vergisi hesaplama
 211. Yurtdışından Faturalanan Yabancı Personeller
 212. Sporcuya verilen para ödülünün vergilendirilmesi...
 213. Kar dağıtımı
 214. Şirket Ortağı Ve Müdüre Maaş Ödemesi
 215. Mahkemeye yatan gider avansları
 216. Emekli Çalışanlarımız ve Muhtasar Beyanname
 217. TAŞINDI: Limited şirketi için polyester işi ile ilgili anasözleşme örneği
 218. Limited Şirket İçin Satın Alınan Freelance Hizmetlerin Vergilendirilmesi
 219. Limited Şirketin Resen Terki
 220. Prim kazancının vergilendirilmesi
 221. Gayrimenkul Gerçek gider yönteminde indirilecek tutar hk.
 222. Stopajsız makbuz düzenlemenin cezası
 223. Kanunen kabul edilen gider
 224. TAŞINDI: Fazla Mesai Sosyal Giderler
 225. Web Sitesi Sponsor Bağlantı Vergisi ?
 226. Muhtasar güncelleme
 227. İktisadi isletmesi olmayan dernek
 228. Bankaların vergi kanunları karşısındaki durumu nedir ?
 229. Ltd.şti. hisse devri öncesi vergi borcu
 230. Tasfiye Hak.
 231. Gider pusulasında stopaj kesintisi hakkında
 232. Mükellef bilg bild. ssk no
 233. Mükellef Bildirimi Kaydetme
 234. 2011 kira beyannamesi damga vergisini ödenmedi ?
 235. Yabancı bayraklı Türk gemisine Gçb ile yapılan kumanya satışı
 236. İkametgahı başka bir şehirde olan mükellef
 237. Mükellef bildirimi
 238. Kar dağıtımı
 239. İvazsız İntikal Sonrası Satış
 240. Anonim şirket tasfiyesi...
 241. Kira gelir vergisi beyanı
 242. Motorlu taşıt gideri
 243. Aof Sorusu Kar Payı İle Alakalı
 244. %10 finansman faizi KKEG sayılacak :)
 245. Hurda mı?
 246. Resim çizip satan sanatçıların vergiden muaflığı
 247. Vergi ve ödeme
 248. Yorumsuz 3568 sayılı kanuna göre tek yetkili
 249. Mükellef bildirimi için kesilen ft
 250. Hizmet İşlerinde Faturanın Sonraki Ay Kesilmesi