PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. TAŞINDI: İşyeri hekimi almak için yapılması gerekenler
 2. TAŞINDI: İşçi işverenide önceden çıkacağını bildirdiğinde bi tazminat hakkı var mı
 3. 4.dönem Geçici vergi ve Kurumlar
 4. 331 hesap alacak bakiyesi
 5. TAŞINDI: SMMM Muhasebe Sözleşmeleri
 6. Tahvil . bono. repo
 7. Kuyumcularda Stok Değerleme Yöntemi
 8. Mükellef bilgileri bildirimde adi ortaklık
 9. Finasman değerlemeleri
 10. Bir Şahsın iki Ltd. Şti. den birinde borçlu ,diğerinde alacaklı olması halinde
 11. İrtibat bürosunda çalışanlar gelir vergisi vermek zorunda mı?
 12. Belediye Ödemesi
 13. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/23
 14. Yarım Kalan İnşaatın Kat Karşılığı Yapılması
 15. Kurum vergi beyannamesinde stopaja mahsubu
 16. Gelir vergisi sirküleri no.81 ile duyurulan stopaj düzeltmesi karmaşası
 17. Mükellef Bilgileri Bildirimi
 18. Kurumlar Vergisi Hata
 19. Nazım Hesaplar Kesin Mizan Bildirim
 20. 6 aylık peşin kira
 21. Gelir Vergisi Oranları ?
 22. E- Ticaret
 23. Gelir idaresine bağlanılamıyor
 24. Tas.donemi kurumlar vergisi bey.de t.öncesi zararı nereye yazılacak
 25. Kurumlar Vergisi Süresi
 26. Hesap Planı
 27. Limited şirketlerde bölünme
 28. Şube Kapanışı
 29. Muhasebe Kaydı
 30. Yap sat inşaatta ruhsat üstündeki m2 hesabı
 31. Mükellefiyet tesisi
 32. Demirbaş faturası
 33. Temsil Giderleri
 34. Nefaset Bedeli Faturası
 35. Kurumlar Vergisi Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim
 36. KKEG den dolayı karşılık ayrılırmı
 37. Bir Karikatür
 38. Bilanço Dipnotları
 39. Transfer fiyatlandırma ve ortak müdür maaşı
 40. Gelecek aylarda gerçekleşecek fakat peşin ödenen giderler
 41. Geçmiş dönem zararları
 42. Yeni alınan konuttan %5 lik indirim
 43. Şirket aktifine kayıtlı olmayan gayrimenkul satışı
 44. Kurumlar vergisi geçmiş dönem ile alakalı sorun
 45. Kurumlar VergisiGeçici Vergi
 46. Kurumlar vergisi kar dağıtım tablosu
 47. Adi ortaklık
 48. Şirkete ait Gayrimenkulun kredi ile satılması
 49. Geçmiş Yıl Zararı Mahsup
 50. Ar-Ge indirimi
 51. Geçici Vergi Devreden Mahsup
 52. 2010-2011 GMSİ (kira geliri)
 53. Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlarla İlgili Zarar ve Gelir Tablosu
 54. Kesin mizan bildiriminde gider hesapları?
 55. Tasfiye dönemi hakkında
 56. Kurum Ortaklarının Kar Payları
 57. Amortisman Gideri
 58. Yıllara sari inşaat kazancı ve geçici vergi ..!
 59. TAŞINDI: Fiyat farkı faturası indirim konusu
 60. Kurumlar -geçici vergi
 61. Akaryakıt istasyonunun kiraya verilmesi
 62. Transfer Fiyatlandırması
 63. Bakmakla yükümlü olduğu kişi
 64. Dernek beyannamesinin düzenlenmesi hk
 65. Fason Tekstil Hizmetlerinde Gider Hesapları
 66. Şüpheli alacağın gider kaydı
 67. Mükellef bildirimi
 68. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzeltme Hk.
 69. Kooperatif inşaat faturası geçici vergiye dair
 70. Şirketin banka hesabındaki paraya işletilen faiz gelirinden kesilen %15 gv iades
 71. Tasfiye Halinde Limited Şirketin Gelir Tablosu
 72. İthalat Bedeli Transferi ile ilgili EK/2
 73. Şahıs şirketi kapanışı
 74. Uzman sorusu!
 75. Bireysel Emeklilik Hesaplama
 76. Tasfiye Halinde Limited Şirket Kurumlar Beyannamesi
 77. Kollektif Şirket Hakkında Bilgi
 78. Gelir vergisi stopajı
 79. Kat irtifaklı tek tapuyla birden fazla emlak beyannamesi verilebilirmi?
 80. Değer artışı indirimler
 81. Şahıs Firması Kurarken İkametgah
 82. Şirket Ortağının Bankadan çektiği paralar
 83. Özürlü çocuktan dolayı vergi indirimi
 84. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 85. İş Makinası Satışı
 86. Kurumlar Beyanı Düzenleme
 87. İş ortaklığı
 88. Tasfiye Beyannamesi Nasıl verilir?
 89. Kurum g.vergi kayıtları
 90. Kira sözleşmesinde kefil varsa damga vergisi oranı nedir
 91. Şüpheli Ticari Alacaklar
 92. Kira stopajı mülk sahibi şirket olunca
 93. Örtülü Sermaye Hk.
 94. Satış Primi veya teşvik ödemesi kapsamında yapılan ödemeler
 95. Amatör Spor Kulubüne yapılan bağış?
 96. Gib versiyon değişikliğinde ne yapılması gerekiyor?
 97. Mükellef bilgileri bildiriminin elektronik ortamda verilmesi hk.
 98. Kesin Mizan Bildirimi
 99. Arsa sahibinin müteahhite kendi evini yaptırması
 100. Çalışan ortak+müdür
 101. Bozulan stok
 102. Emekli için agi
 103. İşletme Defteri tutan Dernekler Her sene Defter Tasdik Ettirecekmi
 104. Muhtasar beyanname ile ilgili
 105. DropShipping Ve Aracılık Komisyonu Vergilendirmesi
 106. Ticari kazanç sahibi mükellefin Gelir Vergisi Beyannamesindeki Sorun!!
 107. Vergi dairesi iade vermek istemiyor
 108. Kobi TFRS Başlangıç
 109. Mükellef Bilgileri Bildirimi
 110. Asgarî Geçim İndirimi
 111. Gelir Vergisi Hesaplama
 112. Sermaye artırımı ve hisse satışı
 113. 1.sınıf işletmelerde işi terk-kapanış kayıtları
 114. Uçak Bileti
 115. Yurtdışında Yerleşik Şirketin Türkiye Şubesine Hizmet Vermesi
 116. Serbest bölge vergi
 117. Online satış için
 118. Prim ödemeleri hk.
 119. ücretli internet sitesi
 120. Kira Geliri
 121. Asgari Geçim İndirimi
 122. Home Office - E-Ticaret
 123. 2010 yılı kira geliri nasıl beyan edilir
 124. Apartmanlarda işletme defteri tutulması
 125. Kiralanan İşyeri ve Stopaj Sorunu
 126. Yıllık Gelir Vergisi Beyan ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılm
 127. Şirket Arası Para Alışverişi
 128. Gelir vergisi Beyannamesi hk.
 129. Yapılmakta olan yatırımlar
 130. Şubat ayı stopaj
 131. Kira Geliri Beyanı
 132. S.Meslek Makbuzu yerine Gider Pusulası
 133. GMSİ beyanı verilmemesi gerekirken, verilmesi halinde Öd.vergi geri alınır mı?
 134. Zararların Mahsubu
 135. 3 Çeşit Kira geliri beyanı
 136. Değer artış GMSİ
 137. İnşaat Muhasebe ve Tekniği
 138. Tahsil edilmeyen kiranın beyanı
 139. Mükellef olan Şahıs Kendi İşyerini Şirkete Kiralarsa ?
 140. Basit usul kazanç ve gmsi
 141. Gelir vergisi beyannamesi bağkur primi
 142. Hekim pos gün sonunun ertesi sabah alınması
 143. Muhtasar Düzeltme - Hangi Döneme ?
 144. Demirbaş satışında istisna
 145. Geçmiş yıl zararlarının mahsubu
 146. Dönem sonu stok hatası
 147. Değer artışı
 148. Gayrimenkul Değer Artışı hk
 149. Yıllık gelir vergisi beyannamesinde 4 farklı gelir
 150. MAliye ne zaman düzgün bir program yapacak acep!
 151. Yabancı ortağa kar dağıtımı
 152. Geçici Vergi ödenmesi
 153. 2011 gelir vergisinde geçmiş yıl zararı mahsubu
 154. BDP, gelir vergisini farklı hesaplıyor
 155. Asfalt vergileri hakkında
 156. Arsanın ev olarak satışı
 157. Serbest meslek ve bilanço
 158. TAŞINDI: Gelir Vergisi Hesaplama
 159. Performans Bilgileri Formu
 160. Faaliyet Kodu
 161. Mahkeme Harçları
 162. Kar dağıtımı
 163. Kendi firmama proje faturası kesersem peşin vergi öder miyim?
 164. Gelir vergisi beyannında Kesilen Vergi Türü
 165. KOSGEB hibelerin gelir beyan edilecek mi?
 166. Gerçek usul kira hesabı
 167. tasfiye dönemi ve sonrası kurumlar vergisi beyannamesi verme
 168. G.M.S.İ. İndirilecek Giderler
 169. Asgari vergi matrahı
 170. Aile durumu bildirimi formu (agi) evlat edinilen çocuk için agi ödenir mi?
 171. GMS de eğitim gideri indirimi
 172. Kapanış bilançosu?
 173. Gelir vergisi beyanında zarar çıkması
 174. Temettü Gelirinin Beyanı
 175. Değer Artış Kazancı
 176. Bilanço usulünde, KKEG in bilançoda gösterilmesi
 177. Gmsi Gerçek gider yöntemi hk.
 178. Kira gelirlerinde beyannameyi kimin vermesi gerekir?
 179. Emekli üstüne olan evin kira geliri hakkında
 180. GMSİ ve kesintiler hususunda
 181. Yillık GV Beyan Düzeltilmesinde Damga Vergisi Muaf Seçilebilir mi?
 182. GMSİ yanlış beyan
 183. Kira gelirinin giderden mahsubu
 184. Basit usul ve gmsi mükellefi ise beyanı internetten verme zorunluluğu var mı?
 185. GMSİ ve kredi faizi
 186. GMSİ hesaplama hakkında
 187. Ayni kira ödemesinde stopaj
 188. SMM Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi KKEG
 189. 6111 STOK Düzetmesi Dönem Sonu İşlemleri Yardım
 190. Emlak vergi değeri
 191. 2011 tarihli faturanın kayıtlardan çıkarılması hk?
 192. Ortağın Aldığı Kar Payının GV Beyannamesindeki yeri
 193. Kasadaki olmayan parayı kanunen nasıl yok edebiliriz?
 194. Alınan senetler hk.
 195. Eşe ait işyerinin bedelsiz kiralanması
 196. GMSİ vergi istisnası
 197. Önceden hazırlanmış kira beyan sistemi tahakkuk
 198. Kira beyannamesi verecek miyim.?
 199. Aralık Ayı kdv düzeltme
 200. Yıllık gelir beyanı ve bağkur çelişkisi_?
 201. Kredili konut satışı yanlış beyan
 202. Gelir Vergisi kesilen vergi türü ne olmalıdır?
 203. Kesin Mizan ve Transfer fiyatlandırması Formlarını Unutmayalım
 204. Geçmiş yıl zararların yıllık gelir vergisinde gösterilmesi hakkında
 205. İşyeri olarak kullanılan, kiralık mülk için ödenen stopajların iadesi
 206. Yatırım fonları- b tipi fonlar alım satım kazancı yıllık gelir vergisi
 207. 2 Senelik İşyeri Kirasını Peşin Almak
 208. Kar Dağıtımı
 209. Lojman Kirası
 210. Matrah Artırımından Yararlanan Mükelleflerde Önceki Yıl Zararlarının Mahsubu
 211. Ticari amaç olmaksızın yer kiralama
 212. Kar GV Beyanı
 213. Üniversite döner sermayesi
 214. İşletmeye alınan gayrimenkulün bildirimi
 215. İşletme defterindeki bina işletmenin aktifinde kayıtlı mı değil mi ?
 216. Bedelsiz kiralama hk.
 217. Amortisman
 218. Kefaleten borç ve Transfer Fiyatlandırması
 219. Çalıntı araç motorlu taşıtlar vergisi
 220. Kapanışı olan 1.sınıf firmanın bilanço sıfırlama hk.
 221. Yıllara Sari İnşaat
 222. Gelir Vergisi, Geçici Vergi Mahsup
 223. İşyeri kira geliri
 224. Önceden Hazırlanmış Kira Beyan sistemi çalışıyor mu ?
 225. Özel rehabiltasyon merkezi
 226. Faturadaki Müşteri bölümü
 227. Likit Fon Geliri
 228. Devir mi yeni mi
 229. Home ofis olarak çalışmak için ne gerekir
 230. Vergi mükellefi olmayan kişinin daire satışlarında vergisel sorumluluk?
 231. Yurt Dışı Şube İşlemleri
 232. Noterden araç alımı
 233. .
 234. Seyyar oto galeri vergi ve cezaları
 235. Kooperatif üyesi muhasebesi
 236. Başka yerde sigortalı çalışana iş yaptırma
 237. Form Ba Cezası
 238. Geçici vergi de tevkifat fazla çıkarsa
 239. 600 hesap mı?
 240. Geç Ödenen Geçici Verginin Kaydı..
 241. Gerçek kişi ve ihracat
 242. Mesleki Sorumluluk Sigortası Gider Kabul Edilmiyor
 243. Bordroda Eksik Matrah Beyanı
 244. Bakkal Dükkanı Devri
 245. İhbar Muhtasar
 246. Gelir Vergisi Beyannamesinde Kar Payı ve İşyeri Kira Geliri toplamı beyanı
 247. Çözüm Önerilerinizi Bekliyorum
 248. İstanbul Halk Ekmek bayilerinin vergi mükellefiyeti?
 249. Mali Müşavirler Kusura bakmasın
 250. Serbest Meslek Erbabı'nın eşinin aracı