PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. TAŞINDI: Fazla Mesai Sosyal Giderler
 2. Web Sitesi Sponsor Bağlantı Vergisi ?
 3. Muhtasar güncelleme
 4. İktisadi isletmesi olmayan dernek
 5. Bankaların vergi kanunları karşısındaki durumu nedir ?
 6. Ltd.şti. hisse devri öncesi vergi borcu
 7. Tasfiye Hak.
 8. Gider pusulasında stopaj kesintisi hakkında
 9. Mükellef bilg bild. ssk no
 10. Mükellef Bildirimi Kaydetme
 11. 2011 kira beyannamesi damga vergisini ödenmedi ?
 12. Yabancı bayraklı Türk gemisine Gçb ile yapılan kumanya satışı
 13. İkametgahı başka bir şehirde olan mükellef
 14. Mükellef bildirimi
 15. Kar dağıtımı
 16. İvazsız İntikal Sonrası Satış
 17. Anonim şirket tasfiyesi...
 18. Kira gelir vergisi beyanı
 19. Motorlu taşıt gideri
 20. Aof Sorusu Kar Payı İle Alakalı
 21. %10 finansman faizi KKEG sayılacak :)
 22. Hurda mı?
 23. Resim çizip satan sanatçıların vergiden muaflığı
 24. Vergi ve ödeme
 25. Yorumsuz 3568 sayılı kanuna göre tek yetkili
 26. Mükellef bildirimi için kesilen ft
 27. Hizmet İşlerinde Faturanın Sonraki Ay Kesilmesi
 28. Tubitak destekli huzur hakkı
 29. İşyerinden Alınan Primleri Bordrolanması
 30. Geçici vergide faiz geliri hakkında !
 31. Kasa fazlası ve adat zorunluluğu
 32. AGİ İşçiye ücreti ödenmediği zaman muhtasardan düşülebilinir mi?
 33. Çekici muhasebe kaydı
 34. Zamanında ödenmeyen sgk primleri
 35. Şirket ortağının şirkete borç vermesi sonuçları ve örtülü sermaye
 36. TAŞINDI: Bölge çalışma
 37. Hazine arazisi üzerine intifa hakkı karşılığı inşaat
 38. Yıllara yaygın olmayan inşaat işi stopaj kesintisi
 39. Mükellef Bildiriminde Merkez ve Şube
 40. Muhtasar beyanname
 41. 2011 zararı
 42. Şirkete ait bina satışı!!!
 43. Şirket Ortağının Aynı İşyerinde Şahıs İşletmesi Açması Hk.
 44. Ortağa haciz
 45. Muhtasar beyanname değişikliği
 46. Yetiştirme yurduna verilen ürün için kesilecek fatura hakkında
 47. Gelecek yıllara ait giderleşmeyen gider !
 48. Adres güncelleme
 49. Verilmeyen Yıllık G.V. Beyannamesinin Vergi Levhası
 50. Kabul edilmeyen Reklemasyon Faturası
 51. Kaynaktan kesilen vergiler nedeni ile geçici vergi ödemesi çıkmaması
 52. Ek iş gazete dağıtımı ft
 53. Film kiralama işletmesinde kiralanan filmlerde kar oranını nedir. (
 54. Şube Kapanışı
 55. İnşaat Geçici Vergi
 56. İştirak Kazancı
 57. 2011 yılı yıllık gelir vergisi beyannamesi gönderilmeme cezası nedir.?
 58. Bakanlık Komiser ücreti
 59. İrsaliyeli Fatura
 60. Mali sorumluluk sigorta poliçesi
 61. Ödenmeyen Kira
 62. Menajerlik kazanç şekli
 63. Geçici Vergi Mahsup
 64. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Geçici Vergi Uygulaması
 65. Mükellef bildirimi kbs numarası ve işyeri numaraları ile ilgili
 66. 331 Hesap Alacaklı
 67. Geçici Vergi Mahsup
 68. A dan Z ye inşaat firmasnın tüm işleri hk.?
 69. Gelir geçici vergi beyannamesi serbest meslek kazancı
 70. İnşaat Taahüt işi, bakım onarım işi
 71. Mükellef Bilgileri Bildirimi hk.
 72. Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi
 73. 1. Dönem Geçici Vergi için Kur Değerleme Hakkında ?
 74. Faiz giderleri hk.
 75. Serbest Meslek Kazancı Gelir Vergisi
 76. KSS ve Düzltme ile verilen kurumlar vergisi
 77. KKEG Den dolayı 370 371 hesabın tutmaması
 78. Geçmiş yıl zararı ve matrah artırımı
 79. Geçici vergide 6111'den dolayı çıkan geçmiş dönem zararı..
 80. 689 a kaydettiğimiz KKEG 6111 sayılı kanunla yapılandırılan tutarın durumu
 81. Kamu kurumlarının kira stopaj kesintisi
 82. 690 nolu hesap kapatılmasında k.k.e.g.
 83. TAŞINDI: İşyeri hekimi almak için yapılması gerekenler
 84. TAŞINDI: İşçi işverenide önceden çıkacağını bildirdiğinde bi tazminat hakkı var mı
 85. 4.dönem Geçici vergi ve Kurumlar
 86. 331 hesap alacak bakiyesi
 87. TAŞINDI: SMMM Muhasebe Sözleşmeleri
 88. Tahvil . bono. repo
 89. Kuyumcularda Stok Değerleme Yöntemi
 90. Mükellef bilgileri bildirimde adi ortaklık
 91. Finasman değerlemeleri
 92. Bir Şahsın iki Ltd. Şti. den birinde borçlu ,diğerinde alacaklı olması halinde
 93. İrtibat bürosunda çalışanlar gelir vergisi vermek zorunda mı?
 94. Belediye Ödemesi
 95. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/23
 96. Yarım Kalan İnşaatın Kat Karşılığı Yapılması
 97. Kurum vergi beyannamesinde stopaja mahsubu
 98. Gelir vergisi sirküleri no.81 ile duyurulan stopaj düzeltmesi karmaşası
 99. Mükellef Bilgileri Bildirimi
 100. Kurumlar Vergisi Hata
 101. Nazım Hesaplar Kesin Mizan Bildirim
 102. 6 aylık peşin kira
 103. Gelir Vergisi Oranları ?
 104. E- Ticaret
 105. Gelir idaresine bağlanılamıyor
 106. Tas.donemi kurumlar vergisi bey.de t.öncesi zararı nereye yazılacak
 107. Kurumlar Vergisi Süresi
 108. Hesap Planı
 109. Limited şirketlerde bölünme
 110. Şube Kapanışı
 111. Muhasebe Kaydı
 112. Yap sat inşaatta ruhsat üstündeki m2 hesabı
 113. Mükellefiyet tesisi
 114. Demirbaş faturası
 115. Temsil Giderleri
 116. Nefaset Bedeli Faturası
 117. Kurumlar Vergisi Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim
 118. KKEG den dolayı karşılık ayrılırmı
 119. Bir Karikatür
 120. Bilanço Dipnotları
 121. Transfer fiyatlandırma ve ortak müdür maaşı
 122. Gelecek aylarda gerçekleşecek fakat peşin ödenen giderler
 123. Geçmiş dönem zararları
 124. Yeni alınan konuttan %5 lik indirim
 125. Şirket aktifine kayıtlı olmayan gayrimenkul satışı
 126. Kurumlar vergisi geçmiş dönem ile alakalı sorun
 127. Kurumlar VergisiGeçici Vergi
 128. Kurumlar vergisi kar dağıtım tablosu
 129. Adi ortaklık
 130. Şirkete ait Gayrimenkulun kredi ile satılması
 131. Geçmiş Yıl Zararı Mahsup
 132. Ar-Ge indirimi
 133. Geçici Vergi Devreden Mahsup
 134. 2010-2011 GMSİ (kira geliri)
 135. Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlarla İlgili Zarar ve Gelir Tablosu
 136. Kesin mizan bildiriminde gider hesapları?
 137. Tasfiye dönemi hakkında
 138. Kurum Ortaklarının Kar Payları
 139. Amortisman Gideri
 140. Yıllara sari inşaat kazancı ve geçici vergi ..!
 141. TAŞINDI: Fiyat farkı faturası indirim konusu
 142. Kurumlar -geçici vergi
 143. Akaryakıt istasyonunun kiraya verilmesi
 144. Transfer Fiyatlandırması
 145. Bakmakla yükümlü olduğu kişi
 146. Dernek beyannamesinin düzenlenmesi hk
 147. Fason Tekstil Hizmetlerinde Gider Hesapları
 148. Şüpheli alacağın gider kaydı
 149. Mükellef bildirimi
 150. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzeltme Hk.
 151. Kooperatif inşaat faturası geçici vergiye dair
 152. Şirketin banka hesabındaki paraya işletilen faiz gelirinden kesilen %15 gv iades
 153. Tasfiye Halinde Limited Şirketin Gelir Tablosu
 154. İthalat Bedeli Transferi ile ilgili EK/2
 155. Şahıs şirketi kapanışı
 156. Uzman sorusu!
 157. Bireysel Emeklilik Hesaplama
 158. Tasfiye Halinde Limited Şirket Kurumlar Beyannamesi
 159. Kollektif Şirket Hakkında Bilgi
 160. Gelir vergisi stopajı
 161. Kat irtifaklı tek tapuyla birden fazla emlak beyannamesi verilebilirmi?
 162. Değer artışı indirimler
 163. Şahıs Firması Kurarken İkametgah
 164. Şirket Ortağının Bankadan çektiği paralar
 165. Özürlü çocuktan dolayı vergi indirimi
 166. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 167. İş Makinası Satışı
 168. Kurumlar Beyanı Düzenleme
 169. İş ortaklığı
 170. Tasfiye Beyannamesi Nasıl verilir?
 171. Kurum g.vergi kayıtları
 172. Kira sözleşmesinde kefil varsa damga vergisi oranı nedir
 173. Şüpheli Ticari Alacaklar
 174. Kira stopajı mülk sahibi şirket olunca
 175. Örtülü Sermaye Hk.
 176. Satış Primi veya teşvik ödemesi kapsamında yapılan ödemeler
 177. Amatör Spor Kulubüne yapılan bağış?
 178. Gib versiyon değişikliğinde ne yapılması gerekiyor?
 179. Mükellef bilgileri bildiriminin elektronik ortamda verilmesi hk.
 180. Kesin Mizan Bildirimi
 181. Arsa sahibinin müteahhite kendi evini yaptırması
 182. Çalışan ortak+müdür
 183. Bozulan stok
 184. Emekli için agi
 185. İşletme Defteri tutan Dernekler Her sene Defter Tasdik Ettirecekmi
 186. Muhtasar beyanname ile ilgili
 187. DropShipping Ve Aracılık Komisyonu Vergilendirmesi
 188. Ticari kazanç sahibi mükellefin Gelir Vergisi Beyannamesindeki Sorun!!
 189. Vergi dairesi iade vermek istemiyor
 190. Kobi TFRS Başlangıç
 191. Mükellef Bilgileri Bildirimi
 192. Asgarî Geçim İndirimi
 193. Gelir Vergisi Hesaplama
 194. Sermaye artırımı ve hisse satışı
 195. 1.sınıf işletmelerde işi terk-kapanış kayıtları
 196. Uçak Bileti
 197. Yurtdışında Yerleşik Şirketin Türkiye Şubesine Hizmet Vermesi
 198. Serbest bölge vergi
 199. Online satış için
 200. Prim ödemeleri hk.
 201. ücretli internet sitesi
 202. Kira Geliri
 203. Asgari Geçim İndirimi
 204. Home Office - E-Ticaret
 205. 2010 yılı kira geliri nasıl beyan edilir
 206. Apartmanlarda işletme defteri tutulması
 207. Kiralanan İşyeri ve Stopaj Sorunu
 208. Yıllık Gelir Vergisi Beyan ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılm
 209. Şirket Arası Para Alışverişi
 210. Gelir vergisi Beyannamesi hk.
 211. Yapılmakta olan yatırımlar
 212. Şubat ayı stopaj
 213. Kira Geliri Beyanı
 214. S.Meslek Makbuzu yerine Gider Pusulası
 215. GMSİ beyanı verilmemesi gerekirken, verilmesi halinde Öd.vergi geri alınır mı?
 216. Zararların Mahsubu
 217. 3 Çeşit Kira geliri beyanı
 218. Değer artış GMSİ
 219. İnşaat Muhasebe ve Tekniği
 220. Tahsil edilmeyen kiranın beyanı
 221. Mükellef olan Şahıs Kendi İşyerini Şirkete Kiralarsa ?
 222. Basit usul kazanç ve gmsi
 223. Gelir vergisi beyannamesi bağkur primi
 224. Hekim pos gün sonunun ertesi sabah alınması
 225. Muhtasar Düzeltme - Hangi Döneme ?
 226. Demirbaş satışında istisna
 227. Geçmiş yıl zararlarının mahsubu
 228. Dönem sonu stok hatası
 229. Değer artışı
 230. Gayrimenkul Değer Artışı hk
 231. Yıllık gelir vergisi beyannamesinde 4 farklı gelir
 232. MAliye ne zaman düzgün bir program yapacak acep!
 233. Yabancı ortağa kar dağıtımı
 234. Geçici Vergi ödenmesi
 235. 2011 gelir vergisinde geçmiş yıl zararı mahsubu
 236. BDP, gelir vergisini farklı hesaplıyor
 237. Asfalt vergileri hakkında
 238. Arsanın ev olarak satışı
 239. Serbest meslek ve bilanço
 240. TAŞINDI: Gelir Vergisi Hesaplama
 241. Performans Bilgileri Formu
 242. Faaliyet Kodu
 243. Mahkeme Harçları
 244. Kar dağıtımı
 245. Kendi firmama proje faturası kesersem peşin vergi öder miyim?
 246. Gelir vergisi beyannında Kesilen Vergi Türü
 247. KOSGEB hibelerin gelir beyan edilecek mi?
 248. Gerçek usul kira hesabı
 249. tasfiye dönemi ve sonrası kurumlar vergisi beyannamesi verme
 250. G.M.S.İ. İndirilecek Giderler