PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Kurumlar Vergisi Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim
 2. KKEG den dolayı karşılık ayrılırmı
 3. Bir Karikatür
 4. Bilanço Dipnotları
 5. Transfer fiyatlandırma ve ortak müdür maaşı
 6. Gelecek aylarda gerçekleşecek fakat peşin ödenen giderler
 7. Geçmiş dönem zararları
 8. Yeni alınan konuttan %5 lik indirim
 9. Şirket aktifine kayıtlı olmayan gayrimenkul satışı
 10. Kurumlar vergisi geçmiş dönem ile alakalı sorun
 11. Kurumlar VergisiGeçici Vergi
 12. Kurumlar vergisi kar dağıtım tablosu
 13. Adi ortaklık
 14. Şirkete ait Gayrimenkulun kredi ile satılması
 15. Geçmiş Yıl Zararı Mahsup
 16. Ar-Ge indirimi
 17. Geçici Vergi Devreden Mahsup
 18. 2010-2011 GMSİ (kira geliri)
 19. Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlarla İlgili Zarar ve Gelir Tablosu
 20. Kesin mizan bildiriminde gider hesapları?
 21. Tasfiye dönemi hakkında
 22. Kurum Ortaklarının Kar Payları
 23. Amortisman Gideri
 24. Yıllara sari inşaat kazancı ve geçici vergi ..!
 25. TAŞINDI: Fiyat farkı faturası indirim konusu
 26. Kurumlar -geçici vergi
 27. Akaryakıt istasyonunun kiraya verilmesi
 28. Transfer Fiyatlandırması
 29. Bakmakla yükümlü olduğu kişi
 30. Dernek beyannamesinin düzenlenmesi hk
 31. Fason Tekstil Hizmetlerinde Gider Hesapları
 32. Şüpheli alacağın gider kaydı
 33. Mükellef bildirimi
 34. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzeltme Hk.
 35. Kooperatif inşaat faturası geçici vergiye dair
 36. Şirketin banka hesabındaki paraya işletilen faiz gelirinden kesilen %15 gv iades
 37. Tasfiye Halinde Limited Şirketin Gelir Tablosu
 38. İthalat Bedeli Transferi ile ilgili EK/2
 39. Şahıs şirketi kapanışı
 40. Uzman sorusu!
 41. Bireysel Emeklilik Hesaplama
 42. Tasfiye Halinde Limited Şirket Kurumlar Beyannamesi
 43. Kollektif Şirket Hakkında Bilgi
 44. Gelir vergisi stopajı
 45. Kat irtifaklı tek tapuyla birden fazla emlak beyannamesi verilebilirmi?
 46. Değer artışı indirimler
 47. Şahıs Firması Kurarken İkametgah
 48. Şirket Ortağının Bankadan çektiği paralar
 49. Özürlü çocuktan dolayı vergi indirimi
 50. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 51. İş Makinası Satışı
 52. Kurumlar Beyanı Düzenleme
 53. İş ortaklığı
 54. Tasfiye Beyannamesi Nasıl verilir?
 55. Kurum g.vergi kayıtları
 56. Kira sözleşmesinde kefil varsa damga vergisi oranı nedir
 57. Şüpheli Ticari Alacaklar
 58. Kira stopajı mülk sahibi şirket olunca
 59. Örtülü Sermaye Hk.
 60. Satış Primi veya teşvik ödemesi kapsamında yapılan ödemeler
 61. Amatör Spor Kulubüne yapılan bağış?
 62. Gib versiyon değişikliğinde ne yapılması gerekiyor?
 63. Mükellef bilgileri bildiriminin elektronik ortamda verilmesi hk.
 64. Kesin Mizan Bildirimi
 65. Arsa sahibinin müteahhite kendi evini yaptırması
 66. Çalışan ortak+müdür
 67. Bozulan stok
 68. Emekli için agi
 69. İşletme Defteri tutan Dernekler Her sene Defter Tasdik Ettirecekmi
 70. Muhtasar beyanname ile ilgili
 71. DropShipping Ve Aracılık Komisyonu Vergilendirmesi
 72. Ticari kazanç sahibi mükellefin Gelir Vergisi Beyannamesindeki Sorun!!
 73. Vergi dairesi iade vermek istemiyor
 74. Kobi TFRS Başlangıç
 75. Mükellef Bilgileri Bildirimi
 76. Asgarî Geçim İndirimi
 77. Gelir Vergisi Hesaplama
 78. Sermaye artırımı ve hisse satışı
 79. 1.sınıf işletmelerde işi terk-kapanış kayıtları
 80. Uçak Bileti
 81. Yurtdışında Yerleşik Şirketin Türkiye Şubesine Hizmet Vermesi
 82. Serbest bölge vergi
 83. Online satış için
 84. Prim ödemeleri hk.
 85. ücretli internet sitesi
 86. Kira Geliri
 87. Asgari Geçim İndirimi
 88. Home Office - E-Ticaret
 89. 2010 yılı kira geliri nasıl beyan edilir
 90. Apartmanlarda işletme defteri tutulması
 91. Kiralanan İşyeri ve Stopaj Sorunu
 92. Yıllık Gelir Vergisi Beyan ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılm
 93. Şirket Arası Para Alışverişi
 94. Gelir vergisi Beyannamesi hk.
 95. Yapılmakta olan yatırımlar
 96. Şubat ayı stopaj
 97. Kira Geliri Beyanı
 98. S.Meslek Makbuzu yerine Gider Pusulası
 99. GMSİ beyanı verilmemesi gerekirken, verilmesi halinde Öd.vergi geri alınır mı?
 100. Zararların Mahsubu
 101. 3 Çeşit Kira geliri beyanı
 102. Değer artış GMSİ
 103. İnşaat Muhasebe ve Tekniği
 104. Tahsil edilmeyen kiranın beyanı
 105. Mükellef olan Şahıs Kendi İşyerini Şirkete Kiralarsa ?
 106. Basit usul kazanç ve gmsi
 107. Gelir vergisi beyannamesi bağkur primi
 108. Hekim pos gün sonunun ertesi sabah alınması
 109. Muhtasar Düzeltme - Hangi Döneme ?
 110. Demirbaş satışında istisna
 111. Geçmiş yıl zararlarının mahsubu
 112. Dönem sonu stok hatası
 113. Değer artışı
 114. Gayrimenkul Değer Artışı hk
 115. Yıllık gelir vergisi beyannamesinde 4 farklı gelir
 116. MAliye ne zaman düzgün bir program yapacak acep!
 117. Yabancı ortağa kar dağıtımı
 118. Geçici Vergi ödenmesi
 119. 2011 gelir vergisinde geçmiş yıl zararı mahsubu
 120. BDP, gelir vergisini farklı hesaplıyor
 121. Asfalt vergileri hakkında
 122. Arsanın ev olarak satışı
 123. Serbest meslek ve bilanço
 124. TAŞINDI: Gelir Vergisi Hesaplama
 125. Performans Bilgileri Formu
 126. Faaliyet Kodu
 127. Mahkeme Harçları
 128. Kar dağıtımı
 129. Kendi firmama proje faturası kesersem peşin vergi öder miyim?
 130. Gelir vergisi beyannında Kesilen Vergi Türü
 131. KOSGEB hibelerin gelir beyan edilecek mi?
 132. Gerçek usul kira hesabı
 133. tasfiye dönemi ve sonrası kurumlar vergisi beyannamesi verme
 134. G.M.S.İ. İndirilecek Giderler
 135. Asgari vergi matrahı
 136. Aile durumu bildirimi formu (agi) evlat edinilen çocuk için agi ödenir mi?
 137. GMS de eğitim gideri indirimi
 138. Kapanış bilançosu?
 139. Gelir vergisi beyanında zarar çıkması
 140. Temettü Gelirinin Beyanı
 141. Değer Artış Kazancı
 142. Bilanço usulünde, KKEG in bilançoda gösterilmesi
 143. Gmsi Gerçek gider yöntemi hk.
 144. Kira gelirlerinde beyannameyi kimin vermesi gerekir?
 145. Emekli üstüne olan evin kira geliri hakkında
 146. GMSİ ve kesintiler hususunda
 147. Yillık GV Beyan Düzeltilmesinde Damga Vergisi Muaf Seçilebilir mi?
 148. GMSİ yanlış beyan
 149. Kira gelirinin giderden mahsubu
 150. Basit usul ve gmsi mükellefi ise beyanı internetten verme zorunluluğu var mı?
 151. GMSİ ve kredi faizi
 152. GMSİ hesaplama hakkında
 153. Ayni kira ödemesinde stopaj
 154. SMM Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi KKEG
 155. 6111 STOK Düzetmesi Dönem Sonu İşlemleri Yardım
 156. Emlak vergi değeri
 157. 2011 tarihli faturanın kayıtlardan çıkarılması hk?
 158. Ortağın Aldığı Kar Payının GV Beyannamesindeki yeri
 159. Kasadaki olmayan parayı kanunen nasıl yok edebiliriz?
 160. Alınan senetler hk.
 161. Eşe ait işyerinin bedelsiz kiralanması
 162. GMSİ vergi istisnası
 163. Önceden hazırlanmış kira beyan sistemi tahakkuk
 164. Kira beyannamesi verecek miyim.?
 165. Aralık Ayı kdv düzeltme
 166. Yıllık gelir beyanı ve bağkur çelişkisi_?
 167. Kredili konut satışı yanlış beyan
 168. Gelir Vergisi kesilen vergi türü ne olmalıdır?
 169. Kesin Mizan ve Transfer fiyatlandırması Formlarını Unutmayalım
 170. Geçmiş yıl zararların yıllık gelir vergisinde gösterilmesi hakkında
 171. İşyeri olarak kullanılan, kiralık mülk için ödenen stopajların iadesi
 172. Yatırım fonları- b tipi fonlar alım satım kazancı yıllık gelir vergisi
 173. 2 Senelik İşyeri Kirasını Peşin Almak
 174. Kar Dağıtımı
 175. Lojman Kirası
 176. Matrah Artırımından Yararlanan Mükelleflerde Önceki Yıl Zararlarının Mahsubu
 177. Ticari amaç olmaksızın yer kiralama
 178. Kar GV Beyanı
 179. Üniversite döner sermayesi
 180. İşletmeye alınan gayrimenkulün bildirimi
 181. İşletme defterindeki bina işletmenin aktifinde kayıtlı mı değil mi ?
 182. Bedelsiz kiralama hk.
 183. Amortisman
 184. Kefaleten borç ve Transfer Fiyatlandırması
 185. Çalıntı araç motorlu taşıtlar vergisi
 186. Kapanışı olan 1.sınıf firmanın bilanço sıfırlama hk.
 187. Yıllara Sari İnşaat
 188. Gelir Vergisi, Geçici Vergi Mahsup
 189. İşyeri kira geliri
 190. Önceden Hazırlanmış Kira Beyan sistemi çalışıyor mu ?
 191. Özel rehabiltasyon merkezi
 192. Faturadaki Müşteri bölümü
 193. Likit Fon Geliri
 194. Devir mi yeni mi
 195. Home ofis olarak çalışmak için ne gerekir
 196. Vergi mükellefi olmayan kişinin daire satışlarında vergisel sorumluluk?
 197. Yurt Dışı Şube İşlemleri
 198. Noterden araç alımı
 199. .
 200. Seyyar oto galeri vergi ve cezaları
 201. Kooperatif üyesi muhasebesi
 202. Başka yerde sigortalı çalışana iş yaptırma
 203. Form Ba Cezası
 204. Geçici vergi de tevkifat fazla çıkarsa
 205. 600 hesap mı?
 206. Geç Ödenen Geçici Verginin Kaydı..
 207. Gerçek kişi ve ihracat
 208. Mesleki Sorumluluk Sigortası Gider Kabul Edilmiyor
 209. Bordroda Eksik Matrah Beyanı
 210. Bakkal Dükkanı Devri
 211. İhbar Muhtasar
 212. Gelir Vergisi Beyannamesinde Kar Payı ve İşyeri Kira Geliri toplamı beyanı
 213. Çözüm Önerilerinizi Bekliyorum
 214. İstanbul Halk Ekmek bayilerinin vergi mükellefiyeti?
 215. Mali Müşavirler Kusura bakmasın
 216. Serbest Meslek Erbabı'nın eşinin aracı
 217. Geçici vergide geçmiş yıl zararları
 218. GV Stopajı Anayasa Mah.Kararı
 219. K.K.T.C. Harcırah 2012
 220. Hisse Senedi Satışlarında Vergileme
 221. Kiralık araca alınan lastik
 222. Bilanço dipnotları
 223. Kurum ve KDV matrah artırımı ve SMİYB kullanımı
 224. Unutulan Bağkur Primi indirimi...
 225. Yevmiye kaydı, ile ilgili cevap rica ediyorum.
 226. 3 aylık muhtasar beyanname
 227. 193 hs faiz gelir stopajının geçici kaydı
 228. Hatalı verilen Geçici Vergiyi düzeltmeye gerek varmıdır?
 229. Geçici Vergi zarar toplamındaki yanlışlık?
 230. Istirak halinde mulkiyet durumunda gayrimenkul sermaye iradi beyannamesi
 231. PVC Bölüm Amortisman
 232. Emsal bedel
 233. İki ortaklı limited şirket
 234. İhracat İşlemlerinde Bedelsiz Geri Gelen Ürünler
 235. Geçici vergide hata mesajı var?
 236. Tasfiye beyannameleri
 237. Daire satış fiyatı belirlemede sorun
 238. SMMM Sözleşme Damga vergisi
 239. Zarar beyannamesi
 240. İşletme defteri,araç kiralama faaliyeti
 241. Tek Geçici ver. bey. Bilanço ve İşletme Hesabı özetinin birlikte beyan edilmesi?
 242. Vergi İncelemesi Sonucu Kar Dağıtımı
 243. Mali Müşavir Sponsor Olabilir mi ?
 244. Site Muhasebesi
 245. Geçici Vergi 4.Dönem
 246. Bs Tespiti
 247. Hizmet yansıtma
 248. Araç sözleşmesi mi yapılmalıdır?
 249. GVK 281 e göre muhtasar beyanname oluştur ne demek ?
 250. Transfer Fiyatlandırması Raporlama Yükümlülüğü