PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Fatura Hakkında
 2. KVK 5/1-e maddesinin uygulanması
 3. Hibe ve Yardım
 4. Şahıs işletmesi
 5. Geçici vergi tutarı kurumlardan yüksek
 6. Yurt dışı harcırahda gelir vergisi hesaplama
 7. Yurtdışından Faturalanan Yabancı Personeller
 8. Sporcuya verilen para ödülünün vergilendirilmesi...
 9. Kar dağıtımı
 10. Şirket Ortağı Ve Müdüre Maaş Ödemesi
 11. Mahkemeye yatan gider avansları
 12. Emekli Çalışanlarımız ve Muhtasar Beyanname
 13. TAŞINDI: Limited şirketi için polyester işi ile ilgili anasözleşme örneği
 14. Limited Şirket İçin Satın Alınan Freelance Hizmetlerin Vergilendirilmesi
 15. Limited Şirketin Resen Terki
 16. Prim kazancının vergilendirilmesi
 17. Gayrimenkul Gerçek gider yönteminde indirilecek tutar hk.
 18. Stopajsız makbuz düzenlemenin cezası
 19. Kanunen kabul edilen gider
 20. TAŞINDI: Fazla Mesai Sosyal Giderler
 21. Web Sitesi Sponsor Bağlantı Vergisi ?
 22. Muhtasar güncelleme
 23. İktisadi isletmesi olmayan dernek
 24. Bankaların vergi kanunları karşısındaki durumu nedir ?
 25. Ltd.şti. hisse devri öncesi vergi borcu
 26. Tasfiye Hak.
 27. Gider pusulasında stopaj kesintisi hakkında
 28. Mükellef bilg bild. ssk no
 29. Mükellef Bildirimi Kaydetme
 30. 2011 kira beyannamesi damga vergisini ödenmedi ?
 31. Yabancı bayraklı Türk gemisine Gçb ile yapılan kumanya satışı
 32. İkametgahı başka bir şehirde olan mükellef
 33. Mükellef bildirimi
 34. Kar dağıtımı
 35. İvazsız İntikal Sonrası Satış
 36. Anonim şirket tasfiyesi...
 37. Kira gelir vergisi beyanı
 38. Motorlu taşıt gideri
 39. Aof Sorusu Kar Payı İle Alakalı
 40. %10 finansman faizi KKEG sayılacak :)
 41. Hurda mı?
 42. Resim çizip satan sanatçıların vergiden muaflığı
 43. Vergi ve ödeme
 44. Yorumsuz 3568 sayılı kanuna göre tek yetkili
 45. Mükellef bildirimi için kesilen ft
 46. Hizmet İşlerinde Faturanın Sonraki Ay Kesilmesi
 47. Tubitak destekli huzur hakkı
 48. İşyerinden Alınan Primleri Bordrolanması
 49. Geçici vergide faiz geliri hakkında !
 50. Kasa fazlası ve adat zorunluluğu
 51. AGİ İşçiye ücreti ödenmediği zaman muhtasardan düşülebilinir mi?
 52. Çekici muhasebe kaydı
 53. Zamanında ödenmeyen sgk primleri
 54. Şirket ortağının şirkete borç vermesi sonuçları ve örtülü sermaye
 55. TAŞINDI: Bölge çalışma
 56. Hazine arazisi üzerine intifa hakkı karşılığı inşaat
 57. Yıllara yaygın olmayan inşaat işi stopaj kesintisi
 58. Mükellef Bildiriminde Merkez ve Şube
 59. Muhtasar beyanname
 60. 2011 zararı
 61. Şirkete ait bina satışı!!!
 62. Şirket Ortağının Aynı İşyerinde Şahıs İşletmesi Açması Hk.
 63. Ortağa haciz
 64. Muhtasar beyanname değişikliği
 65. Yetiştirme yurduna verilen ürün için kesilecek fatura hakkında
 66. Gelecek yıllara ait giderleşmeyen gider !
 67. Adres güncelleme
 68. Verilmeyen Yıllık G.V. Beyannamesinin Vergi Levhası
 69. Kabul edilmeyen Reklemasyon Faturası
 70. Kaynaktan kesilen vergiler nedeni ile geçici vergi ödemesi çıkmaması
 71. Ek iş gazete dağıtımı ft
 72. Film kiralama işletmesinde kiralanan filmlerde kar oranını nedir. (
 73. Şube Kapanışı
 74. İnşaat Geçici Vergi
 75. İştirak Kazancı
 76. 2011 yılı yıllık gelir vergisi beyannamesi gönderilmeme cezası nedir.?
 77. Bakanlık Komiser ücreti
 78. İrsaliyeli Fatura
 79. Mali sorumluluk sigorta poliçesi
 80. Ödenmeyen Kira
 81. Menajerlik kazanç şekli
 82. Geçici Vergi Mahsup
 83. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Geçici Vergi Uygulaması
 84. Mükellef bildirimi kbs numarası ve işyeri numaraları ile ilgili
 85. 331 Hesap Alacaklı
 86. Geçici Vergi Mahsup
 87. A dan Z ye inşaat firmasnın tüm işleri hk.?
 88. Gelir geçici vergi beyannamesi serbest meslek kazancı
 89. İnşaat Taahüt işi, bakım onarım işi
 90. Mükellef Bilgileri Bildirimi hk.
 91. Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi
 92. 1. Dönem Geçici Vergi için Kur Değerleme Hakkında ?
 93. Faiz giderleri hk.
 94. Serbest Meslek Kazancı Gelir Vergisi
 95. KSS ve Düzltme ile verilen kurumlar vergisi
 96. KKEG Den dolayı 370 371 hesabın tutmaması
 97. Geçmiş yıl zararı ve matrah artırımı
 98. Geçici vergide 6111'den dolayı çıkan geçmiş dönem zararı..
 99. 689 a kaydettiğimiz KKEG 6111 sayılı kanunla yapılandırılan tutarın durumu
 100. Kamu kurumlarının kira stopaj kesintisi
 101. 690 nolu hesap kapatılmasında k.k.e.g.
 102. TAŞINDI: İşyeri hekimi almak için yapılması gerekenler
 103. TAŞINDI: İşçi işverenide önceden çıkacağını bildirdiğinde bi tazminat hakkı var mı
 104. 4.dönem Geçici vergi ve Kurumlar
 105. 331 hesap alacak bakiyesi
 106. TAŞINDI: SMMM Muhasebe Sözleşmeleri
 107. Tahvil . bono. repo
 108. Kuyumcularda Stok Değerleme Yöntemi
 109. Mükellef bilgileri bildirimde adi ortaklık
 110. Finasman değerlemeleri
 111. Bir Şahsın iki Ltd. Şti. den birinde borçlu ,diğerinde alacaklı olması halinde
 112. İrtibat bürosunda çalışanlar gelir vergisi vermek zorunda mı?
 113. Belediye Ödemesi
 114. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/23
 115. Yarım Kalan İnşaatın Kat Karşılığı Yapılması
 116. Kurum vergi beyannamesinde stopaja mahsubu
 117. Gelir vergisi sirküleri no.81 ile duyurulan stopaj düzeltmesi karmaşası
 118. Mükellef Bilgileri Bildirimi
 119. Kurumlar Vergisi Hata
 120. Nazım Hesaplar Kesin Mizan Bildirim
 121. 6 aylık peşin kira
 122. Gelir Vergisi Oranları ?
 123. E- Ticaret
 124. Gelir idaresine bağlanılamıyor
 125. Tas.donemi kurumlar vergisi bey.de t.öncesi zararı nereye yazılacak
 126. Kurumlar Vergisi Süresi
 127. Hesap Planı
 128. Limited şirketlerde bölünme
 129. Şube Kapanışı
 130. Muhasebe Kaydı
 131. Yap sat inşaatta ruhsat üstündeki m2 hesabı
 132. Mükellefiyet tesisi
 133. Demirbaş faturası
 134. Temsil Giderleri
 135. Nefaset Bedeli Faturası
 136. Kurumlar Vergisi Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim
 137. KKEG den dolayı karşılık ayrılırmı
 138. Bir Karikatür
 139. Bilanço Dipnotları
 140. Transfer fiyatlandırma ve ortak müdür maaşı
 141. Gelecek aylarda gerçekleşecek fakat peşin ödenen giderler
 142. Geçmiş dönem zararları
 143. Yeni alınan konuttan %5 lik indirim
 144. Şirket aktifine kayıtlı olmayan gayrimenkul satışı
 145. Kurumlar vergisi geçmiş dönem ile alakalı sorun
 146. Kurumlar VergisiGeçici Vergi
 147. Kurumlar vergisi kar dağıtım tablosu
 148. Adi ortaklık
 149. Şirkete ait Gayrimenkulun kredi ile satılması
 150. Geçmiş Yıl Zararı Mahsup
 151. Ar-Ge indirimi
 152. Geçici Vergi Devreden Mahsup
 153. 2010-2011 GMSİ (kira geliri)
 154. Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlarla İlgili Zarar ve Gelir Tablosu
 155. Kesin mizan bildiriminde gider hesapları?
 156. Tasfiye dönemi hakkında
 157. Kurum Ortaklarının Kar Payları
 158. Amortisman Gideri
 159. Yıllara sari inşaat kazancı ve geçici vergi ..!
 160. TAŞINDI: Fiyat farkı faturası indirim konusu
 161. Kurumlar -geçici vergi
 162. Akaryakıt istasyonunun kiraya verilmesi
 163. Transfer Fiyatlandırması
 164. Bakmakla yükümlü olduğu kişi
 165. Dernek beyannamesinin düzenlenmesi hk
 166. Fason Tekstil Hizmetlerinde Gider Hesapları
 167. Şüpheli alacağın gider kaydı
 168. Mükellef bildirimi
 169. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzeltme Hk.
 170. Kooperatif inşaat faturası geçici vergiye dair
 171. Şirketin banka hesabındaki paraya işletilen faiz gelirinden kesilen %15 gv iades
 172. Tasfiye Halinde Limited Şirketin Gelir Tablosu
 173. İthalat Bedeli Transferi ile ilgili EK/2
 174. Şahıs şirketi kapanışı
 175. Uzman sorusu!
 176. Bireysel Emeklilik Hesaplama
 177. Tasfiye Halinde Limited Şirket Kurumlar Beyannamesi
 178. Kollektif Şirket Hakkında Bilgi
 179. Gelir vergisi stopajı
 180. Kat irtifaklı tek tapuyla birden fazla emlak beyannamesi verilebilirmi?
 181. Değer artışı indirimler
 182. Şahıs Firması Kurarken İkametgah
 183. Şirket Ortağının Bankadan çektiği paralar
 184. Özürlü çocuktan dolayı vergi indirimi
 185. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 186. İş Makinası Satışı
 187. Kurumlar Beyanı Düzenleme
 188. İş ortaklığı
 189. Tasfiye Beyannamesi Nasıl verilir?
 190. Kurum g.vergi kayıtları
 191. Kira sözleşmesinde kefil varsa damga vergisi oranı nedir
 192. Şüpheli Ticari Alacaklar
 193. Kira stopajı mülk sahibi şirket olunca
 194. Örtülü Sermaye Hk.
 195. Satış Primi veya teşvik ödemesi kapsamında yapılan ödemeler
 196. Amatör Spor Kulubüne yapılan bağış?
 197. Gib versiyon değişikliğinde ne yapılması gerekiyor?
 198. Mükellef bilgileri bildiriminin elektronik ortamda verilmesi hk.
 199. Kesin Mizan Bildirimi
 200. Arsa sahibinin müteahhite kendi evini yaptırması
 201. Çalışan ortak+müdür
 202. Bozulan stok
 203. Emekli için agi
 204. İşletme Defteri tutan Dernekler Her sene Defter Tasdik Ettirecekmi
 205. Muhtasar beyanname ile ilgili
 206. DropShipping Ve Aracılık Komisyonu Vergilendirmesi
 207. Ticari kazanç sahibi mükellefin Gelir Vergisi Beyannamesindeki Sorun!!
 208. Vergi dairesi iade vermek istemiyor
 209. Kobi TFRS Başlangıç
 210. Mükellef Bilgileri Bildirimi
 211. Asgarî Geçim İndirimi
 212. Gelir Vergisi Hesaplama
 213. Sermaye artırımı ve hisse satışı
 214. 1.sınıf işletmelerde işi terk-kapanış kayıtları
 215. Uçak Bileti
 216. Yurtdışında Yerleşik Şirketin Türkiye Şubesine Hizmet Vermesi
 217. Serbest bölge vergi
 218. Online satış için
 219. Prim ödemeleri hk.
 220. ücretli internet sitesi
 221. Kira Geliri
 222. Asgari Geçim İndirimi
 223. Home Office - E-Ticaret
 224. 2010 yılı kira geliri nasıl beyan edilir
 225. Apartmanlarda işletme defteri tutulması
 226. Kiralanan İşyeri ve Stopaj Sorunu
 227. Yıllık Gelir Vergisi Beyan ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılm
 228. Şirket Arası Para Alışverişi
 229. Gelir vergisi Beyannamesi hk.
 230. Yapılmakta olan yatırımlar
 231. Şubat ayı stopaj
 232. Kira Geliri Beyanı
 233. S.Meslek Makbuzu yerine Gider Pusulası
 234. GMSİ beyanı verilmemesi gerekirken, verilmesi halinde Öd.vergi geri alınır mı?
 235. Zararların Mahsubu
 236. 3 Çeşit Kira geliri beyanı
 237. Değer artış GMSİ
 238. İnşaat Muhasebe ve Tekniği
 239. Tahsil edilmeyen kiranın beyanı
 240. Mükellef olan Şahıs Kendi İşyerini Şirkete Kiralarsa ?
 241. Basit usul kazanç ve gmsi
 242. Gelir vergisi beyannamesi bağkur primi
 243. Hekim pos gün sonunun ertesi sabah alınması
 244. Muhtasar Düzeltme - Hangi Döneme ?
 245. Demirbaş satışında istisna
 246. Geçmiş yıl zararlarının mahsubu
 247. Dönem sonu stok hatası
 248. Değer artışı
 249. Gayrimenkul Değer Artışı hk
 250. Yıllık gelir vergisi beyannamesinde 4 farklı gelir