PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Tubitak destekli huzur hakkı
 2. İşyerinden Alınan Primleri Bordrolanması
 3. Geçici vergide faiz geliri hakkında !
 4. Kasa fazlası ve adat zorunluluğu
 5. AGİ İşçiye ücreti ödenmediği zaman muhtasardan düşülebilinir mi?
 6. Çekici muhasebe kaydı
 7. Zamanında ödenmeyen sgk primleri
 8. Şirket ortağının şirkete borç vermesi sonuçları ve örtülü sermaye
 9. TAŞINDI: Bölge çalışma
 10. Hazine arazisi üzerine intifa hakkı karşılığı inşaat
 11. Yıllara yaygın olmayan inşaat işi stopaj kesintisi
 12. Mükellef Bildiriminde Merkez ve Şube
 13. Muhtasar beyanname
 14. 2011 zararı
 15. Şirkete ait bina satışı!!!
 16. Şirket Ortağının Aynı İşyerinde Şahıs İşletmesi Açması Hk.
 17. Ortağa haciz
 18. Muhtasar beyanname değişikliği
 19. Yetiştirme yurduna verilen ürün için kesilecek fatura hakkında
 20. Gelecek yıllara ait giderleşmeyen gider !
 21. Adres güncelleme
 22. Verilmeyen Yıllık G.V. Beyannamesinin Vergi Levhası
 23. Kabul edilmeyen Reklemasyon Faturası
 24. Kaynaktan kesilen vergiler nedeni ile geçici vergi ödemesi çıkmaması
 25. Ek iş gazete dağıtımı ft
 26. Film kiralama işletmesinde kiralanan filmlerde kar oranını nedir. (
 27. Şube Kapanışı
 28. İnşaat Geçici Vergi
 29. İştirak Kazancı
 30. 2011 yılı yıllık gelir vergisi beyannamesi gönderilmeme cezası nedir.?
 31. Bakanlık Komiser ücreti
 32. İrsaliyeli Fatura
 33. Mali sorumluluk sigorta poliçesi
 34. Ödenmeyen Kira
 35. Menajerlik kazanç şekli
 36. Geçici Vergi Mahsup
 37. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Geçici Vergi Uygulaması
 38. Mükellef bildirimi kbs numarası ve işyeri numaraları ile ilgili
 39. 331 Hesap Alacaklı
 40. Geçici Vergi Mahsup
 41. A dan Z ye inşaat firmasnın tüm işleri hk.?
 42. Gelir geçici vergi beyannamesi serbest meslek kazancı
 43. İnşaat Taahüt işi, bakım onarım işi
 44. Mükellef Bilgileri Bildirimi hk.
 45. Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi
 46. 1. Dönem Geçici Vergi için Kur Değerleme Hakkında ?
 47. Faiz giderleri hk.
 48. Serbest Meslek Kazancı Gelir Vergisi
 49. KSS ve Düzltme ile verilen kurumlar vergisi
 50. KKEG Den dolayı 370 371 hesabın tutmaması
 51. Geçmiş yıl zararı ve matrah artırımı
 52. Geçici vergide 6111'den dolayı çıkan geçmiş dönem zararı..
 53. 689 a kaydettiğimiz KKEG 6111 sayılı kanunla yapılandırılan tutarın durumu
 54. Kamu kurumlarının kira stopaj kesintisi
 55. 690 nolu hesap kapatılmasında k.k.e.g.
 56. TAŞINDI: İşyeri hekimi almak için yapılması gerekenler
 57. TAŞINDI: İşçi işverenide önceden çıkacağını bildirdiğinde bi tazminat hakkı var mı
 58. 4.dönem Geçici vergi ve Kurumlar
 59. 331 hesap alacak bakiyesi
 60. TAŞINDI: SMMM Muhasebe Sözleşmeleri
 61. Tahvil . bono. repo
 62. Kuyumcularda Stok Değerleme Yöntemi
 63. Mükellef bilgileri bildirimde adi ortaklık
 64. Finasman değerlemeleri
 65. Bir Şahsın iki Ltd. Şti. den birinde borçlu ,diğerinde alacaklı olması halinde
 66. İrtibat bürosunda çalışanlar gelir vergisi vermek zorunda mı?
 67. Belediye Ödemesi
 68. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/23
 69. Yarım Kalan İnşaatın Kat Karşılığı Yapılması
 70. Kurum vergi beyannamesinde stopaja mahsubu
 71. Gelir vergisi sirküleri no.81 ile duyurulan stopaj düzeltmesi karmaşası
 72. Mükellef Bilgileri Bildirimi
 73. Kurumlar Vergisi Hata
 74. Nazım Hesaplar Kesin Mizan Bildirim
 75. 6 aylık peşin kira
 76. Gelir Vergisi Oranları ?
 77. E- Ticaret
 78. Gelir idaresine bağlanılamıyor
 79. Tas.donemi kurumlar vergisi bey.de t.öncesi zararı nereye yazılacak
 80. Kurumlar Vergisi Süresi
 81. Hesap Planı
 82. Limited şirketlerde bölünme
 83. Şube Kapanışı
 84. Muhasebe Kaydı
 85. Yap sat inşaatta ruhsat üstündeki m2 hesabı
 86. Mükellefiyet tesisi
 87. Demirbaş faturası
 88. Temsil Giderleri
 89. Nefaset Bedeli Faturası
 90. Kurumlar Vergisi Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim
 91. KKEG den dolayı karşılık ayrılırmı
 92. Bir Karikatür
 93. Bilanço Dipnotları
 94. Transfer fiyatlandırma ve ortak müdür maaşı
 95. Gelecek aylarda gerçekleşecek fakat peşin ödenen giderler
 96. Geçmiş dönem zararları
 97. Yeni alınan konuttan %5 lik indirim
 98. Şirket aktifine kayıtlı olmayan gayrimenkul satışı
 99. Kurumlar vergisi geçmiş dönem ile alakalı sorun
 100. Kurumlar VergisiGeçici Vergi
 101. Kurumlar vergisi kar dağıtım tablosu
 102. Adi ortaklık
 103. Şirkete ait Gayrimenkulun kredi ile satılması
 104. Geçmiş Yıl Zararı Mahsup
 105. Ar-Ge indirimi
 106. Geçici Vergi Devreden Mahsup
 107. 2010-2011 GMSİ (kira geliri)
 108. Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlarla İlgili Zarar ve Gelir Tablosu
 109. Kesin mizan bildiriminde gider hesapları?
 110. Tasfiye dönemi hakkında
 111. Kurum Ortaklarının Kar Payları
 112. Amortisman Gideri
 113. Yıllara sari inşaat kazancı ve geçici vergi ..!
 114. TAŞINDI: Fiyat farkı faturası indirim konusu
 115. Kurumlar -geçici vergi
 116. Akaryakıt istasyonunun kiraya verilmesi
 117. Transfer Fiyatlandırması
 118. Bakmakla yükümlü olduğu kişi
 119. Dernek beyannamesinin düzenlenmesi hk
 120. Fason Tekstil Hizmetlerinde Gider Hesapları
 121. Şüpheli alacağın gider kaydı
 122. Mükellef bildirimi
 123. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzeltme Hk.
 124. Kooperatif inşaat faturası geçici vergiye dair
 125. Şirketin banka hesabındaki paraya işletilen faiz gelirinden kesilen %15 gv iades
 126. Tasfiye Halinde Limited Şirketin Gelir Tablosu
 127. İthalat Bedeli Transferi ile ilgili EK/2
 128. Şahıs şirketi kapanışı
 129. Uzman sorusu!
 130. Bireysel Emeklilik Hesaplama
 131. Tasfiye Halinde Limited Şirket Kurumlar Beyannamesi
 132. Kollektif Şirket Hakkında Bilgi
 133. Gelir vergisi stopajı
 134. Kat irtifaklı tek tapuyla birden fazla emlak beyannamesi verilebilirmi?
 135. Değer artışı indirimler
 136. Şahıs Firması Kurarken İkametgah
 137. Şirket Ortağının Bankadan çektiği paralar
 138. Özürlü çocuktan dolayı vergi indirimi
 139. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 140. İş Makinası Satışı
 141. Kurumlar Beyanı Düzenleme
 142. İş ortaklığı
 143. Tasfiye Beyannamesi Nasıl verilir?
 144. Kurum g.vergi kayıtları
 145. Kira sözleşmesinde kefil varsa damga vergisi oranı nedir
 146. Şüpheli Ticari Alacaklar
 147. Kira stopajı mülk sahibi şirket olunca
 148. Örtülü Sermaye Hk.
 149. Satış Primi veya teşvik ödemesi kapsamında yapılan ödemeler
 150. Amatör Spor Kulubüne yapılan bağış?
 151. Gib versiyon değişikliğinde ne yapılması gerekiyor?
 152. Mükellef bilgileri bildiriminin elektronik ortamda verilmesi hk.
 153. Kesin Mizan Bildirimi
 154. Arsa sahibinin müteahhite kendi evini yaptırması
 155. Çalışan ortak+müdür
 156. Bozulan stok
 157. Emekli için agi
 158. İşletme Defteri tutan Dernekler Her sene Defter Tasdik Ettirecekmi
 159. Muhtasar beyanname ile ilgili
 160. DropShipping Ve Aracılık Komisyonu Vergilendirmesi
 161. Ticari kazanç sahibi mükellefin Gelir Vergisi Beyannamesindeki Sorun!!
 162. Vergi dairesi iade vermek istemiyor
 163. Kobi TFRS Başlangıç
 164. Mükellef Bilgileri Bildirimi
 165. Asgarî Geçim İndirimi
 166. Gelir Vergisi Hesaplama
 167. Sermaye artırımı ve hisse satışı
 168. 1.sınıf işletmelerde işi terk-kapanış kayıtları
 169. Uçak Bileti
 170. Yurtdışında Yerleşik Şirketin Türkiye Şubesine Hizmet Vermesi
 171. Serbest bölge vergi
 172. Online satış için
 173. Prim ödemeleri hk.
 174. ücretli internet sitesi
 175. Kira Geliri
 176. Asgari Geçim İndirimi
 177. Home Office - E-Ticaret
 178. 2010 yılı kira geliri nasıl beyan edilir
 179. Apartmanlarda işletme defteri tutulması
 180. Kiralanan İşyeri ve Stopaj Sorunu
 181. Yıllık Gelir Vergisi Beyan ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılm
 182. Şirket Arası Para Alışverişi
 183. Gelir vergisi Beyannamesi hk.
 184. Yapılmakta olan yatırımlar
 185. Şubat ayı stopaj
 186. Kira Geliri Beyanı
 187. S.Meslek Makbuzu yerine Gider Pusulası
 188. GMSİ beyanı verilmemesi gerekirken, verilmesi halinde Öd.vergi geri alınır mı?
 189. Zararların Mahsubu
 190. 3 Çeşit Kira geliri beyanı
 191. Değer artış GMSİ
 192. İnşaat Muhasebe ve Tekniği
 193. Tahsil edilmeyen kiranın beyanı
 194. Mükellef olan Şahıs Kendi İşyerini Şirkete Kiralarsa ?
 195. Basit usul kazanç ve gmsi
 196. Gelir vergisi beyannamesi bağkur primi
 197. Hekim pos gün sonunun ertesi sabah alınması
 198. Muhtasar Düzeltme - Hangi Döneme ?
 199. Demirbaş satışında istisna
 200. Geçmiş yıl zararlarının mahsubu
 201. Dönem sonu stok hatası
 202. Değer artışı
 203. Gayrimenkul Değer Artışı hk
 204. Yıllık gelir vergisi beyannamesinde 4 farklı gelir
 205. MAliye ne zaman düzgün bir program yapacak acep!
 206. Yabancı ortağa kar dağıtımı
 207. Geçici Vergi ödenmesi
 208. 2011 gelir vergisinde geçmiş yıl zararı mahsubu
 209. BDP, gelir vergisini farklı hesaplıyor
 210. Asfalt vergileri hakkında
 211. Arsanın ev olarak satışı
 212. Serbest meslek ve bilanço
 213. TAŞINDI: Gelir Vergisi Hesaplama
 214. Performans Bilgileri Formu
 215. Faaliyet Kodu
 216. Mahkeme Harçları
 217. Kar dağıtımı
 218. Kendi firmama proje faturası kesersem peşin vergi öder miyim?
 219. Gelir vergisi beyannında Kesilen Vergi Türü
 220. KOSGEB hibelerin gelir beyan edilecek mi?
 221. Gerçek usul kira hesabı
 222. tasfiye dönemi ve sonrası kurumlar vergisi beyannamesi verme
 223. G.M.S.İ. İndirilecek Giderler
 224. Asgari vergi matrahı
 225. Aile durumu bildirimi formu (agi) evlat edinilen çocuk için agi ödenir mi?
 226. GMS de eğitim gideri indirimi
 227. Kapanış bilançosu?
 228. Gelir vergisi beyanında zarar çıkması
 229. Temettü Gelirinin Beyanı
 230. Değer Artış Kazancı
 231. Bilanço usulünde, KKEG in bilançoda gösterilmesi
 232. Gmsi Gerçek gider yöntemi hk.
 233. Kira gelirlerinde beyannameyi kimin vermesi gerekir?
 234. Emekli üstüne olan evin kira geliri hakkında
 235. GMSİ ve kesintiler hususunda
 236. Yillık GV Beyan Düzeltilmesinde Damga Vergisi Muaf Seçilebilir mi?
 237. GMSİ yanlış beyan
 238. Kira gelirinin giderden mahsubu
 239. Basit usul ve gmsi mükellefi ise beyanı internetten verme zorunluluğu var mı?
 240. GMSİ ve kredi faizi
 241. GMSİ hesaplama hakkında
 242. Ayni kira ödemesinde stopaj
 243. SMM Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi KKEG
 244. 6111 STOK Düzetmesi Dönem Sonu İşlemleri Yardım
 245. Emlak vergi değeri
 246. 2011 tarihli faturanın kayıtlardan çıkarılması hk?
 247. Ortağın Aldığı Kar Payının GV Beyannamesindeki yeri
 248. Kasadaki olmayan parayı kanunen nasıl yok edebiliriz?
 249. Alınan senetler hk.
 250. Eşe ait işyerinin bedelsiz kiralanması