PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Fazla Ödenen geçici vergi
 2. Hizmet üretim maliyeti
 3. Sağlık harcamaları gelir verigsinden düşülebilir mi?
 4. Emlak vergisinde usülsüzlük cezası
 5. Re'sen alınan emlak beyanlarında geçici muafiyet
 6. Ortaklardan Alacaklar Hesabı
 7. Mahkeme Kararı Sonucu Verilen Ceza, Gider Yazılabilir mi?
 8. İçinde yemek parası dahil olan işçi ücreti
 9. Cari hesap kapama
 10. Cari Hesap Kapama
 11. Geçmiş dönem zararları
 12. acil, lütfen, kişiye özel gibi başlıklar açmak yasaktır.
 13. 6111 den kaynaklanan dönem zararı
 14. Ürün açıklaması
 15. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşi
 16. Serbest Meslek Kazancında Vergi Alacağı
 17. Huzur hakkı
 18. Konaklama İşletmesinin Vergilendirilmesi
 19. İş yeri kapanış işlemleri nelerdir
 20. Avukat, mükellefe 10.000.-TL lik makbuz kesmek istiyor?
 21. Devlet üniversitesi servis hattı kiralama sözleşmesi
 22. Huzur hakkı
 23. Tasfiye Sonu Problemleri
 24. Adat faturalama babs
 25. Yurtdışı temsilcilik ofisi personel ücretlerinin gelir vergisi açısından durumu
 26. Tasfiye İşlemleri
 27. Ücretsiz defter tutma
 28. Demirbaş alımında iade faturası
 29. Hisse Devrinde Değer Artış Kazancı
 30. Yurt dışında gelen Para Vergisi
 31. Kosgeb' den Alınan Yardımlar Gelir Olarak Muhasebeleştirilir mi ?
 32. Mal alımından sonra gelen kur farkı faturası....
 33. Muhtasar Beyanname-Vergi numarası
 34. Şirkete Ait Meskenin Aile Tarafından Kullanılması
 35. Togem' e yapılan ayni yardımların vergisel durumu ve kayıtlaması
 36. Almanya ile çifte vergilendirme
 37. Okul Derneklerine ödenen kira
 38. Kur farkları
 39. Defter tasdikinde faaliyet türünün eksik yazılması
 40. Çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretlerinden gelir vergisi kesilir mi
 41. Aktife kayitli arsanin kat karsiligi insaat firmasina verilmesinin kurumlar verg
 42. TAŞINDI: Gelir vergisi ve kurumlar vergisinde özel hesap dönemi
 43. Kâr Dağıtımı - Kurum Stopajı
 44. Adi Ortaklık Pos Cihazı sorunu hk.
 45. Şahıs Firması Kapanış ve Binek Araç
 46. Gelir Vergisi Sirküleri/79
 47. Hakediş ve Fatura
 48. 6111 ile yapılandırılan borçların ikiden fazla ödenmemesi durumu
 49. 6111 yasa ile eski borç taksitlerinin yeni borçlarla ilişkisi
 50. Film oyunculuğu işletmesi
 51. Bireysel emeklilik sisitemi ödemelirinin gelir vergisi açısından durumu
 52. Şirket birleşmesi
 53. Müzisyen Gideri Stopaj Oranı
 54. Serbest meslek beyanında ekler
 55. Teşvik Belgeli Firmanın Belgesinden Faydalanma
 56. Dövizli gelen havalelerde değerleme yaparken hangi kur esas alınır?
 57. Personele ödenen yemek bedeli
 58. Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 280
 59. Hangi işler yıllara sari işlerden sayılır ?
 60. Serbest Meslek Kazancı ve Damga vergisi
 61. İnşaat devam edrken kesilen faturanın kaydı....
 62. Sözleşmeli 4/B li Memur Adına İşyeri Açılabilir Mi ?
 63. Ekspertiz hizmetleri stopaja tabi mi?
 64. Sürücü kursu taşıtları mtv hk
 65. Personel avans uygulamaları
 66. Mahsubu istenen vergi mükelleften Tahsil Edilmiş
 67. Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kooperatifin kira gelirinde stopaj
 68. Smmm bürosu icin çektiğim İşyeri kredi fazini gider yazabilirmiyim
 69. Daire satış bedeli düşüklüğü ve harç ile vergi için değer
 70. Cins degisikligi
 71. insaatın bitiminden sonra dogan giderler hk
 72. Tasfiye Halinde Geçmiş Yıl Karlarının Durumu
 73. Yolcu taşımacılığı yapan mükellef ek olarak yeni bir faaliyete başlarsa
 74. Arsa karşılığı yapılan inşaat !!
 75. Alacaklı şirketin iflas etmesi
 76. İş kazası tazminatı
 77. 6111 ile ayrılan karşılıkların Sermayeye İlavesi ???
 78. Merkez ve şube arası ilişkilerde beyan sorunu
 79. Sebze ve meyve kom.(hal) işletmesi hk.
 80. Özel Bina İnşaatları GV Boyutu
 81. 2012 kirasının tamamının tahsil edilmesi durumunda fatura dönemleri?
 82. Geçici Vergi Beyn.Vermeyip Sadece Gelir Vergisi Verilse
 83. Kira Geliri İle Birlikte Ticari Kazancı Olanlar
 84. Geçici vergi ve kurumlar vergisi hakkında.
 85. Şahıs Oto Kiralama İşi.
 86. Vergi acilisindan onceki stoklar
 87. Tasfiyeye Giren Firmanın Beyannamesinde Ünvan Sorunu
 88. Yemek Kuponları ve Kart Bakiyelerinin Son Kullanım Tarihi
 89. Asgari geçim indirimi
 90. Personel devir sözleşmesi ile devir alınan personelin kümülatif gelir vergisi
 91. Hediye kıyafet çeki vermek hk.
 92. Birikmiş kar paylarının dağıtımı
 93. Demirbaş satışında kar çıkar mı?
 94. Kat karşılığı alınan arsanın başka bir müteahhite satılması
 95. Kredi Kartı İle Tahsil
 96. Askerlik borçlanmasının gelirvergisi kesintimden düşülmesi
 97. Yurtdışı kar dağıtımı
 98. Talih oyunları vergi
 99. Problemli Sermaye Artırımı
 100. İktisadi işletmeye taşıt (demirbaş) alınması?
 101. Binek oto
 102. Köylüden ster ile odun alımı tevkifat var mı ?
 103. Sermayeye eklenmeyen geçmiş yıl karı
 104. Mukteza hakkında
 105. Yıllara Sari Olmayan İşlerde Müteahhide Avans Ödemelerinden Stopaj Kesintisi
 106. Doğu karadeniz kalkınma ajansın hibesi hk.
 107. Muhtasarla erken ödenen serbest meslek geliri hk.
 108. Emsal Kira Bedeli
 109. Geçici vergiden mahsup edilen tutarların kurumlar bey.de gösterilmesi
 110. Gider Pusulası Hakkında.
 111. Tasfiye sonu Kurumlar beyannamesi ve Kesin Mizan hk.?
 112. Geçici vergi döneminde ayrılan amortismanın iptali mümkün müdür?
 113. GSM şirketi adına kredi kartı ile yapılan satışın belgelendirilmesi
 114. Meslek Mensubuna ait araç amortismanı
 115. Sadece İnternet Üzerinden Satışlarda,Yazar Kasa Durumu
 116. Kur farkındaki problem?
 117. Geçici Vergi'nin Yıl içindeki Tevkifatlardan mahsubu
 118. Futbol Okulu Geliri Hak.
 119. B tipi likit fon satışı
 120. Geçici vergide %10 yanılma payı
 121. İhale ile alınmış binalarda amortisman uygulaması
 122. Yazar Kasa ve POS Makinesi Arasındaki İlişki
 123. Köy salma makbuzu gider midir ?
 124. Personele Yapılacak Check-up Gideri
 125. KDV iadesinin G.V. karşısındaki durumu
 126. Mali Müşavir'in işyeri satın alması hk.
 127. Araç Alımı ve Gelir Vergisinden düşüşü
 128. İki Güvenlik firması arasında işçi temininin sakıncaları?
 129. Defter Tutacak Çiftçi Kendi Hayvanları İçin Tevkifat Öder mi ?
 130. Sonraki Sene Ödenen Serbest Meslek Ücreti
 131. Geçici vergide maliyet hesaplama
 132. Muhtasar beyanname ödemeler listesi zorunluluğu
 133. İrsaliye iptali hakkında
 134. Geçici Vergi 193 No'lu Hesap
 135. Alışveriş Merkezi
 136. Geçmiş Yıl zararları
 137. Miras paylaşımından sonraki gelir beyannameleri
 138. Fon Alış Satış Muhasebe Kaydı
 139. Hayat ve Bireysel Emeklilik
 140. Fatura seri no hk.
 141. Geçici beyanname nasıl yapılır.?
 142. Gelir Hesapları
 143. Kur Farkı Hesaplamaları ve Düzenlemeleri Nasıl olacak ?
 144. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/21
 145. Doğal afet nedeni ile kamuya yararlı derneklere yapılan bağışlar hk.
 146. Araç satışlarında 600 ve 623 nolu hesapların kullanılması hk.
 147. Limited Şirket müdürünün soyisim değişikliği hk.
 148. Eczacılarda bankadan çekilen tüm kredi faizleri gider yazılıyor mu?
 149. Muhtasar beyannamede yurt dışına faiz ödemesi
 150. İnşaat maliyet hesabı sonucu kar
 151. Geç Gelen Bankalar ve Sigorta poliçeleri
 152. Müstahsilden alımlarda kesinti
 153. Müteahhit kendine fatura kesebilir mi?
 154. Geçmiş Yıl Zararlarının Geçici Vergilerde Mahsubu
 155. Gayrimenkulün faizi gider yazılır mı
 156. Şahıs danışmanlık
 157. Teknoloji Geliştirme Bölgesi-Gelir Vergisi İstisnası-Muhtasar Beyanname
 158. Muhtasar beyannamesinde diğer dönem seçilebilir mi?
 159. Bilanço yerine işletme tutanlara gelen BaBs cezaları hk.?
 160. Muhtasar beyannamede yapılan değişiklik nedir?
 161. Jenaratör Akaryakıt Kullanımı
 162. İnşaat tahhüt işimi değil mi?
 163. Damga vergisi
 164. Marketlerde Sebze Satışı hk.
 165. İntifa hakkı geliri hk.
 166. Bireysel emeklilikte vergi indirimi
 167. Oto alım satımı
 168. Tasfiye halinde kurumlar beyannamesindeki geçmiş yıl bilgileri hk.?
 169. İnşaat işlerinde yapı denetim faturaları
 170. Basit usul danışmalık hizmeti sayılırmı?
 171. Yurtdışı seyahat masraflarında stopaj var mı?
 172. Uçuş tazminatı ve Gelir Vergisi
 173. Tasfiye Sonundaki G.Yıl Kar ve G.Zararlarının Durumu
 174. Geçici vergi beyannamesinde yanlışlık
 175. Diğer gelirler
 176. Yabancı genel müdürün fatura edilen masrafları
 177. TAŞINDI: İşsizlik dilekçesi güncelleme
 178. Kar Dağıtımı
 179. Beyannamede Yanlışlık
 180. Müstahsil Makbuzu İle Mal Satışı
 181. Tasfiye Sürecinde Adres
 182. Tip - Bahşiş geliri muhasebe kaydı
 183. Köşe yazarlarına ödenen paralar nasıl belgelendirilir?
 184. Bir kişiye kesilmesi gereken Gider Pusulası tutarı?
 185. Esnaf muaflığı
 186. İthalat için alınan hizmet ithali
 187. Yurtdışından elde edilen menkul sermaye iratlari
 188. Şirkete Ait Lüks Araca Aksesuar Yaptırılması Halinde Gider Yazılabilme Durumu
 189. Su satışı
 190. İhraç Kayıtlı Satış Yaptık Ama Karşı Firma Yurtiçine Satış Yaptı...
 191. İki şirketten huzur hakkı
 192. Taksitlendirmeye girmiş firma kapanırsa?
 193. Fatura tahsilat büroları
 194. İftar faturasi
 195. Management Fees
 196. Sahte para
 197. Gelir Vergisinin 18.Maddesindeki Serbest Kazanç İstisnası
 198. Eğitim yardımı hk
 199. Bedelsiz İthalat Tutarı Ba Formunda Gösterilir mi ?
 200. Kira çek ile ödendiğinde stopaj?
 201. Reesen mükellefiyetin başlatılması
 202. Forex İşlemlerinin Vergilendirilmesi
 203. Sözleşme-Damga Vergisi ödeme süresi
 204. Vergi dilimi
 205. Merkez ve şubeler arası faturalar
 206. Fatura kesmek ?
 207. Forex
 208. Haftalık sorunu
 209. 6111 sayılı kanuna göre bu ay hangi ödeme türleri var
 210. Sulh,ibra ve feragat sözleşmesi muhasebe kaydı
 211. Gelir vergisi dilimini geçen Kümülatif gelir vergisi
 212. Limited şirketlerde tasfiye sonu beyannamesi ve kesin mizan bildirimi ne zaman v
 213. Huzur hakkı
 214. Kar Dağıtımı Ve Gelir Vergisi Hesaplama
 215. Sermaye taahhütünün Euro olarak yerine getirilmesi .
 216. Limited sirket tasfiyesinin zararla sonuclanmasi
 217. Değer artış kazancı
 218. Kar Dağıtımı
 219. Dışarıdan şoför kullanılması
 220. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Hakkında
 221. Geçici vergide kar var ama vergi çıkmadı?
 222. Somaliye yapılan yardım indirim konusu yapılabilir mi?
 223. İşhanı beyannameleri
 224. Değerlemeler
 225. Geçici Vergi Beyannamesi İndirimler..
 226. Mahkemece Çıkartılan Ortak
 227. Geçici vergi hakkında.
 228. Reklam ve matba işi yapan mükellefler
 229. Geçici vergi zarar mahsubu
 230. Serbest Meslek Geçici Vergi Uygulaması
 231. Katkarşılığı sonrası satışta vergi
 232. Geçici vergi beyanında bağkur primleri indirimi
 233. Aile Hekimliği Yeniden Muhtasar Mükellefi (Uygulama Devam Ediyor)
 234. SMK h.k
 235. 6111 Zarar Olarak Yansımak Zorunda mı?
 236. TAŞINDI: kurumlar vergisi muhasebe kaydı
 237. Ödenmiş bağ-kur primlerinin vergi matrahından düşülmesi
 238. Serbest Meslek Giderleri
 239. Egitmen Kira Bedeli
 240. Artan asgari ücret
 241. Karayolları Yetki Belgesi
 242. Ba-Bs Form Ft. Sayısı
 243. Aile Hekimliğine Muhtasar Mükellefiyetiyle İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı
 244. Kirada ev sahibine ait olan elektrik faturası durumu?
 245. Emekli maaşı kesintisi nereye bildirilir?
 246. Terzilik Faaliyeti ve Basit Usul
 247. Gümrük antreposundaki malın bir şirkete devri
 248. Vergi borcumdan dolayı gayrimenkule konan haciz
 249. Şirket Birleşmesi, Devralan Ana Şirket ve Devrolan Yavru Şirket hk.
 250. Avukatların vekalet ücreti hakkında!