PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Geçici vergide geçmiş yıl zararları
 2. GV Stopajı Anayasa Mah.Kararı
 3. K.K.T.C. Harcırah 2012
 4. Hisse Senedi Satışlarında Vergileme
 5. Kiralık araca alınan lastik
 6. Bilanço dipnotları
 7. Kurum ve KDV matrah artırımı ve SMİYB kullanımı
 8. Unutulan Bağkur Primi indirimi...
 9. Yevmiye kaydı, ile ilgili cevap rica ediyorum.
 10. 3 aylık muhtasar beyanname
 11. 193 hs faiz gelir stopajının geçici kaydı
 12. Hatalı verilen Geçici Vergiyi düzeltmeye gerek varmıdır?
 13. Geçici Vergi zarar toplamındaki yanlışlık?
 14. Istirak halinde mulkiyet durumunda gayrimenkul sermaye iradi beyannamesi
 15. PVC Bölüm Amortisman
 16. Emsal bedel
 17. İki ortaklı limited şirket
 18. İhracat İşlemlerinde Bedelsiz Geri Gelen Ürünler
 19. Geçici vergide hata mesajı var?
 20. Tasfiye beyannameleri
 21. Daire satış fiyatı belirlemede sorun
 22. SMMM Sözleşme Damga vergisi
 23. Zarar beyannamesi
 24. İşletme defteri,araç kiralama faaliyeti
 25. Tek Geçici ver. bey. Bilanço ve İşletme Hesabı özetinin birlikte beyan edilmesi?
 26. Vergi İncelemesi Sonucu Kar Dağıtımı
 27. Mali Müşavir Sponsor Olabilir mi ?
 28. Site Muhasebesi
 29. Geçici Vergi 4.Dönem
 30. Bs Tespiti
 31. Hizmet yansıtma
 32. Araç sözleşmesi mi yapılmalıdır?
 33. GVK 281 e göre muhtasar beyanname oluştur ne demek ?
 34. Transfer Fiyatlandırması Raporlama Yükümlülüğü
 35. Fazla Ödenen geçici vergi
 36. Hizmet üretim maliyeti
 37. Sağlık harcamaları gelir verigsinden düşülebilir mi?
 38. Emlak vergisinde usülsüzlük cezası
 39. Re'sen alınan emlak beyanlarında geçici muafiyet
 40. Ortaklardan Alacaklar Hesabı
 41. Mahkeme Kararı Sonucu Verilen Ceza, Gider Yazılabilir mi?
 42. İçinde yemek parası dahil olan işçi ücreti
 43. Cari hesap kapama
 44. Cari Hesap Kapama
 45. Geçmiş dönem zararları
 46. acil, lütfen, kişiye özel gibi başlıklar açmak yasaktır.
 47. 6111 den kaynaklanan dönem zararı
 48. Ürün açıklaması
 49. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşi
 50. Serbest Meslek Kazancında Vergi Alacağı
 51. Huzur hakkı
 52. Konaklama İşletmesinin Vergilendirilmesi
 53. İş yeri kapanış işlemleri nelerdir
 54. Avukat, mükellefe 10.000.-TL lik makbuz kesmek istiyor?
 55. Devlet üniversitesi servis hattı kiralama sözleşmesi
 56. Huzur hakkı
 57. Tasfiye Sonu Problemleri
 58. Adat faturalama babs
 59. Yurtdışı temsilcilik ofisi personel ücretlerinin gelir vergisi açısından durumu
 60. Tasfiye İşlemleri
 61. Ücretsiz defter tutma
 62. Demirbaş alımında iade faturası
 63. Hisse Devrinde Değer Artış Kazancı
 64. Yurt dışında gelen Para Vergisi
 65. Kosgeb' den Alınan Yardımlar Gelir Olarak Muhasebeleştirilir mi ?
 66. Mal alımından sonra gelen kur farkı faturası....
 67. Muhtasar Beyanname-Vergi numarası
 68. Şirkete Ait Meskenin Aile Tarafından Kullanılması
 69. Togem' e yapılan ayni yardımların vergisel durumu ve kayıtlaması
 70. Almanya ile çifte vergilendirme
 71. Okul Derneklerine ödenen kira
 72. Kur farkları
 73. Defter tasdikinde faaliyet türünün eksik yazılması
 74. Çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretlerinden gelir vergisi kesilir mi
 75. Aktife kayitli arsanin kat karsiligi insaat firmasina verilmesinin kurumlar verg
 76. TAŞINDI: Gelir vergisi ve kurumlar vergisinde özel hesap dönemi
 77. Kâr Dağıtımı - Kurum Stopajı
 78. Adi Ortaklık Pos Cihazı sorunu hk.
 79. Şahıs Firması Kapanış ve Binek Araç
 80. Gelir Vergisi Sirküleri/79
 81. Hakediş ve Fatura
 82. 6111 ile yapılandırılan borçların ikiden fazla ödenmemesi durumu
 83. 6111 yasa ile eski borç taksitlerinin yeni borçlarla ilişkisi
 84. Film oyunculuğu işletmesi
 85. Bireysel emeklilik sisitemi ödemelirinin gelir vergisi açısından durumu
 86. Şirket birleşmesi
 87. Müzisyen Gideri Stopaj Oranı
 88. Serbest meslek beyanında ekler
 89. Teşvik Belgeli Firmanın Belgesinden Faydalanma
 90. Dövizli gelen havalelerde değerleme yaparken hangi kur esas alınır?
 91. Personele ödenen yemek bedeli
 92. Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 280
 93. Hangi işler yıllara sari işlerden sayılır ?
 94. Serbest Meslek Kazancı ve Damga vergisi
 95. İnşaat devam edrken kesilen faturanın kaydı....
 96. Sözleşmeli 4/B li Memur Adına İşyeri Açılabilir Mi ?
 97. Ekspertiz hizmetleri stopaja tabi mi?
 98. Sürücü kursu taşıtları mtv hk
 99. Personel avans uygulamaları
 100. Mahsubu istenen vergi mükelleften Tahsil Edilmiş
 101. Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kooperatifin kira gelirinde stopaj
 102. Smmm bürosu icin çektiğim İşyeri kredi fazini gider yazabilirmiyim
 103. Daire satış bedeli düşüklüğü ve harç ile vergi için değer
 104. Cins degisikligi
 105. insaatın bitiminden sonra dogan giderler hk
 106. Tasfiye Halinde Geçmiş Yıl Karlarının Durumu
 107. Yolcu taşımacılığı yapan mükellef ek olarak yeni bir faaliyete başlarsa
 108. Arsa karşılığı yapılan inşaat !!
 109. Alacaklı şirketin iflas etmesi
 110. İş kazası tazminatı
 111. 6111 ile ayrılan karşılıkların Sermayeye İlavesi ???
 112. Merkez ve şube arası ilişkilerde beyan sorunu
 113. Sebze ve meyve kom.(hal) işletmesi hk.
 114. Özel Bina İnşaatları GV Boyutu
 115. 2012 kirasının tamamının tahsil edilmesi durumunda fatura dönemleri?
 116. Geçici Vergi Beyn.Vermeyip Sadece Gelir Vergisi Verilse
 117. Kira Geliri İle Birlikte Ticari Kazancı Olanlar
 118. Geçici vergi ve kurumlar vergisi hakkında.
 119. Şahıs Oto Kiralama İşi.
 120. Vergi acilisindan onceki stoklar
 121. Tasfiyeye Giren Firmanın Beyannamesinde Ünvan Sorunu
 122. Yemek Kuponları ve Kart Bakiyelerinin Son Kullanım Tarihi
 123. Asgari geçim indirimi
 124. Personel devir sözleşmesi ile devir alınan personelin kümülatif gelir vergisi
 125. Hediye kıyafet çeki vermek hk.
 126. Birikmiş kar paylarının dağıtımı
 127. Demirbaş satışında kar çıkar mı?
 128. Kat karşılığı alınan arsanın başka bir müteahhite satılması
 129. Kredi Kartı İle Tahsil
 130. Askerlik borçlanmasının gelirvergisi kesintimden düşülmesi
 131. Yurtdışı kar dağıtımı
 132. Talih oyunları vergi
 133. Problemli Sermaye Artırımı
 134. İktisadi işletmeye taşıt (demirbaş) alınması?
 135. Binek oto
 136. Köylüden ster ile odun alımı tevkifat var mı ?
 137. Sermayeye eklenmeyen geçmiş yıl karı
 138. Mukteza hakkında
 139. Yıllara Sari Olmayan İşlerde Müteahhide Avans Ödemelerinden Stopaj Kesintisi
 140. Doğu karadeniz kalkınma ajansın hibesi hk.
 141. Muhtasarla erken ödenen serbest meslek geliri hk.
 142. Emsal Kira Bedeli
 143. Geçici vergiden mahsup edilen tutarların kurumlar bey.de gösterilmesi
 144. Gider Pusulası Hakkında.
 145. Tasfiye sonu Kurumlar beyannamesi ve Kesin Mizan hk.?
 146. Geçici vergi döneminde ayrılan amortismanın iptali mümkün müdür?
 147. GSM şirketi adına kredi kartı ile yapılan satışın belgelendirilmesi
 148. Meslek Mensubuna ait araç amortismanı
 149. Sadece İnternet Üzerinden Satışlarda,Yazar Kasa Durumu
 150. Kur farkındaki problem?
 151. Geçici Vergi'nin Yıl içindeki Tevkifatlardan mahsubu
 152. Futbol Okulu Geliri Hak.
 153. B tipi likit fon satışı
 154. Geçici vergide %10 yanılma payı
 155. İhale ile alınmış binalarda amortisman uygulaması
 156. Yazar Kasa ve POS Makinesi Arasındaki İlişki
 157. Köy salma makbuzu gider midir ?
 158. Personele Yapılacak Check-up Gideri
 159. KDV iadesinin G.V. karşısındaki durumu
 160. Mali Müşavir'in işyeri satın alması hk.
 161. Araç Alımı ve Gelir Vergisinden düşüşü
 162. İki Güvenlik firması arasında işçi temininin sakıncaları?
 163. Defter Tutacak Çiftçi Kendi Hayvanları İçin Tevkifat Öder mi ?
 164. Sonraki Sene Ödenen Serbest Meslek Ücreti
 165. Geçici vergide maliyet hesaplama
 166. Muhtasar beyanname ödemeler listesi zorunluluğu
 167. İrsaliye iptali hakkında
 168. Geçici Vergi 193 No'lu Hesap
 169. Alışveriş Merkezi
 170. Geçmiş Yıl zararları
 171. Miras paylaşımından sonraki gelir beyannameleri
 172. Fon Alış Satış Muhasebe Kaydı
 173. Hayat ve Bireysel Emeklilik
 174. Fatura seri no hk.
 175. Geçici beyanname nasıl yapılır.?
 176. Gelir Hesapları
 177. Kur Farkı Hesaplamaları ve Düzenlemeleri Nasıl olacak ?
 178. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/21
 179. Doğal afet nedeni ile kamuya yararlı derneklere yapılan bağışlar hk.
 180. Araç satışlarında 600 ve 623 nolu hesapların kullanılması hk.
 181. Limited Şirket müdürünün soyisim değişikliği hk.
 182. Eczacılarda bankadan çekilen tüm kredi faizleri gider yazılıyor mu?
 183. Muhtasar beyannamede yurt dışına faiz ödemesi
 184. İnşaat maliyet hesabı sonucu kar
 185. Geç Gelen Bankalar ve Sigorta poliçeleri
 186. Müstahsilden alımlarda kesinti
 187. Müteahhit kendine fatura kesebilir mi?
 188. Geçmiş Yıl Zararlarının Geçici Vergilerde Mahsubu
 189. Gayrimenkulün faizi gider yazılır mı
 190. Şahıs danışmanlık
 191. Teknoloji Geliştirme Bölgesi-Gelir Vergisi İstisnası-Muhtasar Beyanname
 192. Muhtasar beyannamesinde diğer dönem seçilebilir mi?
 193. Bilanço yerine işletme tutanlara gelen BaBs cezaları hk.?
 194. Muhtasar beyannamede yapılan değişiklik nedir?
 195. Jenaratör Akaryakıt Kullanımı
 196. İnşaat tahhüt işimi değil mi?
 197. Damga vergisi
 198. Marketlerde Sebze Satışı hk.
 199. İntifa hakkı geliri hk.
 200. Bireysel emeklilikte vergi indirimi
 201. Oto alım satımı
 202. Tasfiye halinde kurumlar beyannamesindeki geçmiş yıl bilgileri hk.?
 203. İnşaat işlerinde yapı denetim faturaları
 204. Basit usul danışmalık hizmeti sayılırmı?
 205. Yurtdışı seyahat masraflarında stopaj var mı?
 206. Uçuş tazminatı ve Gelir Vergisi
 207. Tasfiye Sonundaki G.Yıl Kar ve G.Zararlarının Durumu
 208. Geçici vergi beyannamesinde yanlışlık
 209. Diğer gelirler
 210. Yabancı genel müdürün fatura edilen masrafları
 211. TAŞINDI: İşsizlik dilekçesi güncelleme
 212. Kar Dağıtımı
 213. Beyannamede Yanlışlık
 214. Müstahsil Makbuzu İle Mal Satışı
 215. Tasfiye Sürecinde Adres
 216. Tip - Bahşiş geliri muhasebe kaydı
 217. Köşe yazarlarına ödenen paralar nasıl belgelendirilir?
 218. Bir kişiye kesilmesi gereken Gider Pusulası tutarı?
 219. Esnaf muaflığı
 220. İthalat için alınan hizmet ithali
 221. Yurtdışından elde edilen menkul sermaye iratlari
 222. Şirkete Ait Lüks Araca Aksesuar Yaptırılması Halinde Gider Yazılabilme Durumu
 223. Su satışı
 224. İhraç Kayıtlı Satış Yaptık Ama Karşı Firma Yurtiçine Satış Yaptı...
 225. İki şirketten huzur hakkı
 226. Taksitlendirmeye girmiş firma kapanırsa?
 227. Fatura tahsilat büroları
 228. İftar faturasi
 229. Management Fees
 230. Sahte para
 231. Gelir Vergisinin 18.Maddesindeki Serbest Kazanç İstisnası
 232. Eğitim yardımı hk
 233. Bedelsiz İthalat Tutarı Ba Formunda Gösterilir mi ?
 234. Kira çek ile ödendiğinde stopaj?
 235. Reesen mükellefiyetin başlatılması
 236. Forex İşlemlerinin Vergilendirilmesi
 237. Sözleşme-Damga Vergisi ödeme süresi
 238. Vergi dilimi
 239. Merkez ve şubeler arası faturalar
 240. Fatura kesmek ?
 241. Forex
 242. Haftalık sorunu
 243. 6111 sayılı kanuna göre bu ay hangi ödeme türleri var
 244. Sulh,ibra ve feragat sözleşmesi muhasebe kaydı
 245. Gelir vergisi dilimini geçen Kümülatif gelir vergisi
 246. Limited şirketlerde tasfiye sonu beyannamesi ve kesin mizan bildirimi ne zaman v
 247. Huzur hakkı
 248. Kar Dağıtımı Ve Gelir Vergisi Hesaplama
 249. Sermaye taahhütünün Euro olarak yerine getirilmesi .
 250. Limited sirket tasfiyesinin zararla sonuclanmasi