PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. GMSİ vergi istisnası
 2. Önceden hazırlanmış kira beyan sistemi tahakkuk
 3. Kira beyannamesi verecek miyim.?
 4. Aralık Ayı kdv düzeltme
 5. Yıllık gelir beyanı ve bağkur çelişkisi_?
 6. Kredili konut satışı yanlış beyan
 7. Gelir Vergisi kesilen vergi türü ne olmalıdır?
 8. Kesin Mizan ve Transfer fiyatlandırması Formlarını Unutmayalım
 9. Geçmiş yıl zararların yıllık gelir vergisinde gösterilmesi hakkında
 10. İşyeri olarak kullanılan, kiralık mülk için ödenen stopajların iadesi
 11. Yatırım fonları- b tipi fonlar alım satım kazancı yıllık gelir vergisi
 12. 2 Senelik İşyeri Kirasını Peşin Almak
 13. Kar Dağıtımı
 14. Lojman Kirası
 15. Matrah Artırımından Yararlanan Mükelleflerde Önceki Yıl Zararlarının Mahsubu
 16. Ticari amaç olmaksızın yer kiralama
 17. Kar GV Beyanı
 18. Üniversite döner sermayesi
 19. İşletmeye alınan gayrimenkulün bildirimi
 20. İşletme defterindeki bina işletmenin aktifinde kayıtlı mı değil mi ?
 21. Bedelsiz kiralama hk.
 22. Amortisman
 23. Kefaleten borç ve Transfer Fiyatlandırması
 24. Çalıntı araç motorlu taşıtlar vergisi
 25. Kapanışı olan 1.sınıf firmanın bilanço sıfırlama hk.
 26. Yıllara Sari İnşaat
 27. Gelir Vergisi, Geçici Vergi Mahsup
 28. İşyeri kira geliri
 29. Önceden Hazırlanmış Kira Beyan sistemi çalışıyor mu ?
 30. Özel rehabiltasyon merkezi
 31. Faturadaki Müşteri bölümü
 32. Likit Fon Geliri
 33. Devir mi yeni mi
 34. Home ofis olarak çalışmak için ne gerekir
 35. Vergi mükellefi olmayan kişinin daire satışlarında vergisel sorumluluk?
 36. Yurt Dışı Şube İşlemleri
 37. Noterden araç alımı
 38. .
 39. Seyyar oto galeri vergi ve cezaları
 40. Kooperatif üyesi muhasebesi
 41. Başka yerde sigortalı çalışana iş yaptırma
 42. Form Ba Cezası
 43. Geçici vergi de tevkifat fazla çıkarsa
 44. 600 hesap mı?
 45. Geç Ödenen Geçici Verginin Kaydı..
 46. Gerçek kişi ve ihracat
 47. Mesleki Sorumluluk Sigortası Gider Kabul Edilmiyor
 48. Bordroda Eksik Matrah Beyanı
 49. Bakkal Dükkanı Devri
 50. İhbar Muhtasar
 51. Gelir Vergisi Beyannamesinde Kar Payı ve İşyeri Kira Geliri toplamı beyanı
 52. Çözüm Önerilerinizi Bekliyorum
 53. İstanbul Halk Ekmek bayilerinin vergi mükellefiyeti?
 54. Mali Müşavirler Kusura bakmasın
 55. Serbest Meslek Erbabı'nın eşinin aracı
 56. Geçici vergide geçmiş yıl zararları
 57. GV Stopajı Anayasa Mah.Kararı
 58. K.K.T.C. Harcırah 2012
 59. Hisse Senedi Satışlarında Vergileme
 60. Kiralık araca alınan lastik
 61. Bilanço dipnotları
 62. Kurum ve KDV matrah artırımı ve SMİYB kullanımı
 63. Unutulan Bağkur Primi indirimi...
 64. Yevmiye kaydı, ile ilgili cevap rica ediyorum.
 65. 3 aylık muhtasar beyanname
 66. 193 hs faiz gelir stopajının geçici kaydı
 67. Hatalı verilen Geçici Vergiyi düzeltmeye gerek varmıdır?
 68. Geçici Vergi zarar toplamındaki yanlışlık?
 69. Istirak halinde mulkiyet durumunda gayrimenkul sermaye iradi beyannamesi
 70. PVC Bölüm Amortisman
 71. Emsal bedel
 72. İki ortaklı limited şirket
 73. İhracat İşlemlerinde Bedelsiz Geri Gelen Ürünler
 74. Geçici vergide hata mesajı var?
 75. Tasfiye beyannameleri
 76. Daire satış fiyatı belirlemede sorun
 77. SMMM Sözleşme Damga vergisi
 78. Zarar beyannamesi
 79. İşletme defteri,araç kiralama faaliyeti
 80. Tek Geçici ver. bey. Bilanço ve İşletme Hesabı özetinin birlikte beyan edilmesi?
 81. Vergi İncelemesi Sonucu Kar Dağıtımı
 82. Mali Müşavir Sponsor Olabilir mi ?
 83. Site Muhasebesi
 84. Geçici Vergi 4.Dönem
 85. Bs Tespiti
 86. Hizmet yansıtma
 87. Araç sözleşmesi mi yapılmalıdır?
 88. GVK 281 e göre muhtasar beyanname oluştur ne demek ?
 89. Transfer Fiyatlandırması Raporlama Yükümlülüğü
 90. Fazla Ödenen geçici vergi
 91. Hizmet üretim maliyeti
 92. Sağlık harcamaları gelir verigsinden düşülebilir mi?
 93. Emlak vergisinde usülsüzlük cezası
 94. Re'sen alınan emlak beyanlarında geçici muafiyet
 95. Ortaklardan Alacaklar Hesabı
 96. Mahkeme Kararı Sonucu Verilen Ceza, Gider Yazılabilir mi?
 97. İçinde yemek parası dahil olan işçi ücreti
 98. Cari hesap kapama
 99. Cari Hesap Kapama
 100. Geçmiş dönem zararları
 101. acil, lütfen, kişiye özel gibi başlıklar açmak yasaktır.
 102. 6111 den kaynaklanan dönem zararı
 103. Ürün açıklaması
 104. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşi
 105. Serbest Meslek Kazancında Vergi Alacağı
 106. Huzur hakkı
 107. Konaklama İşletmesinin Vergilendirilmesi
 108. İş yeri kapanış işlemleri nelerdir
 109. Avukat, mükellefe 10.000.-TL lik makbuz kesmek istiyor?
 110. Devlet üniversitesi servis hattı kiralama sözleşmesi
 111. Huzur hakkı
 112. Tasfiye Sonu Problemleri
 113. Adat faturalama babs
 114. Yurtdışı temsilcilik ofisi personel ücretlerinin gelir vergisi açısından durumu
 115. Tasfiye İşlemleri
 116. Ücretsiz defter tutma
 117. Demirbaş alımında iade faturası
 118. Hisse Devrinde Değer Artış Kazancı
 119. Yurt dışında gelen Para Vergisi
 120. Kosgeb' den Alınan Yardımlar Gelir Olarak Muhasebeleştirilir mi ?
 121. Mal alımından sonra gelen kur farkı faturası....
 122. Muhtasar Beyanname-Vergi numarası
 123. Şirkete Ait Meskenin Aile Tarafından Kullanılması
 124. Togem' e yapılan ayni yardımların vergisel durumu ve kayıtlaması
 125. Almanya ile çifte vergilendirme
 126. Okul Derneklerine ödenen kira
 127. Kur farkları
 128. Defter tasdikinde faaliyet türünün eksik yazılması
 129. Çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretlerinden gelir vergisi kesilir mi
 130. Aktife kayitli arsanin kat karsiligi insaat firmasina verilmesinin kurumlar verg
 131. TAŞINDI: Gelir vergisi ve kurumlar vergisinde özel hesap dönemi
 132. Kâr Dağıtımı - Kurum Stopajı
 133. Adi Ortaklık Pos Cihazı sorunu hk.
 134. Şahıs Firması Kapanış ve Binek Araç
 135. Gelir Vergisi Sirküleri/79
 136. Hakediş ve Fatura
 137. 6111 ile yapılandırılan borçların ikiden fazla ödenmemesi durumu
 138. 6111 yasa ile eski borç taksitlerinin yeni borçlarla ilişkisi
 139. Film oyunculuğu işletmesi
 140. Bireysel emeklilik sisitemi ödemelirinin gelir vergisi açısından durumu
 141. Şirket birleşmesi
 142. Müzisyen Gideri Stopaj Oranı
 143. Serbest meslek beyanında ekler
 144. Teşvik Belgeli Firmanın Belgesinden Faydalanma
 145. Dövizli gelen havalelerde değerleme yaparken hangi kur esas alınır?
 146. Personele ödenen yemek bedeli
 147. Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 280
 148. Hangi işler yıllara sari işlerden sayılır ?
 149. Serbest Meslek Kazancı ve Damga vergisi
 150. İnşaat devam edrken kesilen faturanın kaydı....
 151. Sözleşmeli 4/B li Memur Adına İşyeri Açılabilir Mi ?
 152. Ekspertiz hizmetleri stopaja tabi mi?
 153. Sürücü kursu taşıtları mtv hk
 154. Personel avans uygulamaları
 155. Mahsubu istenen vergi mükelleften Tahsil Edilmiş
 156. Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kooperatifin kira gelirinde stopaj
 157. Smmm bürosu icin çektiğim İşyeri kredi fazini gider yazabilirmiyim
 158. Daire satış bedeli düşüklüğü ve harç ile vergi için değer
 159. Cins degisikligi
 160. insaatın bitiminden sonra dogan giderler hk
 161. Tasfiye Halinde Geçmiş Yıl Karlarının Durumu
 162. Yolcu taşımacılığı yapan mükellef ek olarak yeni bir faaliyete başlarsa
 163. Arsa karşılığı yapılan inşaat !!
 164. Alacaklı şirketin iflas etmesi
 165. İş kazası tazminatı
 166. 6111 ile ayrılan karşılıkların Sermayeye İlavesi ???
 167. Merkez ve şube arası ilişkilerde beyan sorunu
 168. Sebze ve meyve kom.(hal) işletmesi hk.
 169. Özel Bina İnşaatları GV Boyutu
 170. 2012 kirasının tamamının tahsil edilmesi durumunda fatura dönemleri?
 171. Geçici Vergi Beyn.Vermeyip Sadece Gelir Vergisi Verilse
 172. Kira Geliri İle Birlikte Ticari Kazancı Olanlar
 173. Geçici vergi ve kurumlar vergisi hakkında.
 174. Şahıs Oto Kiralama İşi.
 175. Vergi acilisindan onceki stoklar
 176. Tasfiyeye Giren Firmanın Beyannamesinde Ünvan Sorunu
 177. Yemek Kuponları ve Kart Bakiyelerinin Son Kullanım Tarihi
 178. Asgari geçim indirimi
 179. Personel devir sözleşmesi ile devir alınan personelin kümülatif gelir vergisi
 180. Hediye kıyafet çeki vermek hk.
 181. Birikmiş kar paylarının dağıtımı
 182. Demirbaş satışında kar çıkar mı?
 183. Kat karşılığı alınan arsanın başka bir müteahhite satılması
 184. Kredi Kartı İle Tahsil
 185. Askerlik borçlanmasının gelirvergisi kesintimden düşülmesi
 186. Yurtdışı kar dağıtımı
 187. Talih oyunları vergi
 188. Problemli Sermaye Artırımı
 189. İktisadi işletmeye taşıt (demirbaş) alınması?
 190. Binek oto
 191. Köylüden ster ile odun alımı tevkifat var mı ?
 192. Sermayeye eklenmeyen geçmiş yıl karı
 193. Mukteza hakkında
 194. Yıllara Sari Olmayan İşlerde Müteahhide Avans Ödemelerinden Stopaj Kesintisi
 195. Doğu karadeniz kalkınma ajansın hibesi hk.
 196. Muhtasarla erken ödenen serbest meslek geliri hk.
 197. Emsal Kira Bedeli
 198. Geçici vergiden mahsup edilen tutarların kurumlar bey.de gösterilmesi
 199. Gider Pusulası Hakkında.
 200. Tasfiye sonu Kurumlar beyannamesi ve Kesin Mizan hk.?
 201. Geçici vergi döneminde ayrılan amortismanın iptali mümkün müdür?
 202. GSM şirketi adına kredi kartı ile yapılan satışın belgelendirilmesi
 203. Meslek Mensubuna ait araç amortismanı
 204. Sadece İnternet Üzerinden Satışlarda,Yazar Kasa Durumu
 205. Kur farkındaki problem?
 206. Geçici Vergi'nin Yıl içindeki Tevkifatlardan mahsubu
 207. Futbol Okulu Geliri Hak.
 208. B tipi likit fon satışı
 209. Geçici vergide %10 yanılma payı
 210. İhale ile alınmış binalarda amortisman uygulaması
 211. Yazar Kasa ve POS Makinesi Arasındaki İlişki
 212. Köy salma makbuzu gider midir ?
 213. Personele Yapılacak Check-up Gideri
 214. KDV iadesinin G.V. karşısındaki durumu
 215. Mali Müşavir'in işyeri satın alması hk.
 216. Araç Alımı ve Gelir Vergisinden düşüşü
 217. İki Güvenlik firması arasında işçi temininin sakıncaları?
 218. Defter Tutacak Çiftçi Kendi Hayvanları İçin Tevkifat Öder mi ?
 219. Sonraki Sene Ödenen Serbest Meslek Ücreti
 220. Geçici vergide maliyet hesaplama
 221. Muhtasar beyanname ödemeler listesi zorunluluğu
 222. İrsaliye iptali hakkında
 223. Geçici Vergi 193 No'lu Hesap
 224. Alışveriş Merkezi
 225. Geçmiş Yıl zararları
 226. Miras paylaşımından sonraki gelir beyannameleri
 227. Fon Alış Satış Muhasebe Kaydı
 228. Hayat ve Bireysel Emeklilik
 229. Fatura seri no hk.
 230. Geçici beyanname nasıl yapılır.?
 231. Gelir Hesapları
 232. Kur Farkı Hesaplamaları ve Düzenlemeleri Nasıl olacak ?
 233. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/21
 234. Doğal afet nedeni ile kamuya yararlı derneklere yapılan bağışlar hk.
 235. Araç satışlarında 600 ve 623 nolu hesapların kullanılması hk.
 236. Limited Şirket müdürünün soyisim değişikliği hk.
 237. Eczacılarda bankadan çekilen tüm kredi faizleri gider yazılıyor mu?
 238. Muhtasar beyannamede yurt dışına faiz ödemesi
 239. İnşaat maliyet hesabı sonucu kar
 240. Geç Gelen Bankalar ve Sigorta poliçeleri
 241. Müstahsilden alımlarda kesinti
 242. Müteahhit kendine fatura kesebilir mi?
 243. Geçmiş Yıl Zararlarının Geçici Vergilerde Mahsubu
 244. Gayrimenkulün faizi gider yazılır mı
 245. Şahıs danışmanlık
 246. Teknoloji Geliştirme Bölgesi-Gelir Vergisi İstisnası-Muhtasar Beyanname
 247. Muhtasar beyannamesinde diğer dönem seçilebilir mi?
 248. Bilanço yerine işletme tutanlara gelen BaBs cezaları hk.?
 249. Muhtasar beyannamede yapılan değişiklik nedir?
 250. Jenaratör Akaryakıt Kullanımı