PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Değer artış kazancı
 2. Kar Dağıtımı
 3. Dışarıdan şoför kullanılması
 4. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Hakkında
 5. Geçici vergide kar var ama vergi çıkmadı?
 6. Somaliye yapılan yardım indirim konusu yapılabilir mi?
 7. İşhanı beyannameleri
 8. Değerlemeler
 9. Geçici Vergi Beyannamesi İndirimler..
 10. Mahkemece Çıkartılan Ortak
 11. Geçici vergi hakkında.
 12. Reklam ve matba işi yapan mükellefler
 13. Geçici vergi zarar mahsubu
 14. Serbest Meslek Geçici Vergi Uygulaması
 15. Katkarşılığı sonrası satışta vergi
 16. Geçici vergi beyanında bağkur primleri indirimi
 17. Aile Hekimliği Yeniden Muhtasar Mükellefi (Uygulama Devam Ediyor)
 18. SMK h.k
 19. 6111 Zarar Olarak Yansımak Zorunda mı?
 20. TAŞINDI: kurumlar vergisi muhasebe kaydı
 21. Ödenmiş bağ-kur primlerinin vergi matrahından düşülmesi
 22. Serbest Meslek Giderleri
 23. Egitmen Kira Bedeli
 24. Artan asgari ücret
 25. Karayolları Yetki Belgesi
 26. Ba-Bs Form Ft. Sayısı
 27. Aile Hekimliğine Muhtasar Mükellefiyetiyle İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı
 28. Kirada ev sahibine ait olan elektrik faturası durumu?
 29. Emekli maaşı kesintisi nereye bildirilir?
 30. Terzilik Faaliyeti ve Basit Usul
 31. Gümrük antreposundaki malın bir şirkete devri
 32. Vergi borcumdan dolayı gayrimenkule konan haciz
 33. Şirket Birleşmesi, Devralan Ana Şirket ve Devrolan Yavru Şirket hk.
 34. Avukatların vekalet ücreti hakkında!
 35. Müstahsil Makbuzu hk
 36. Bedelsiz mal satışı ve muhasebe kaydı hk.
 37. E-Ticaret vergilendirilirmi?
 38. Stoksuz Satış
 39. El Terminali ile fatura
 40. Müstahsil İle Fiyat Farkı
 41. Sigortalı sayısı, aylık muhtasar vermemi gerektiriyor mu? (acil yardım!!!)
 42. Konu başlıklarını konunun içeriğini ifade edecek şekilde seçmeniz gerekiyor.
 43. Geçmiş Yıl Zararları Mahsubu
 44. 331 hesabı
 45. Kasa affı
 46. Devlet Memurundan Alınan Hizmet
 47. Kesilecek Hizmet Faturası Hk.
 48. Boru makinesi hakkında
 49. İş Kazası Sonucu Ölen İşçinin Eşine Ödenen Tazminat
 50. E- Beyanname, Duyurular
 51. Ar-Ge Merkezi Teşvikleri ve Personel Ücretleri Hakkında
 52. Kasa , Ortaklar cari, Stok Düzeltmesi Vergisinin 30.06.2010 da Ödenmemesi Hali
 53. Vergi Daireleri 30 Haziran 2011 Perşembe Günü Saat 21:00'e Kadar Açık...
 54. Tasfiye sonu kapanış yevmiye kaydı bütünleme sorusu hk.?
 55. Aile hekimliği tevkifat 275 Sayılı GVK Genel Tebliğin İptali hk.
 56. 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Seri No: 2011/5
 57. A.Ş.'lerde Yönetici ve Müdürlerin cep telefonu ft.larının giderleştirilmesi?
 58. Ba-Bs Formlarda Düzeltme
 59. Mobil Telefon Faturaları Hakkında
 60. Konu başlıklarını konunun içeriğini ifade edecek şekilde seçmeniz gerekiyor
 61. Belediyenin haksız kazançları hk.
 62. Basit Usul Ticari Kazançta SGK'lı İşçi
 63. Yıllık mizan hakkında
 64. 6111 stok envanter listesi ve muhasebe kaydı
 65. Ltd şirkette arsa satışı?
 66. 5520 Kurumlar vergisi Gayrimenkul istisnası....Acil...
 67. İnşaat muhasebesi - Bildirim/beyan
 68. İki kere matrah artırımı
 69. Geçmiş yıllarla ilgili olarak tarhedilen vergi asıllarının durumu
 70. Kar dağıtımı
 71. Mermer madeni işletmesi -- muhasebe işlemleri ...
 72. Esnaf muaflığı faydalanan oda kaydı için para ödeyecekmi
 73. Bölünemeyen Pay ve Kar Dağıtımı
 74. Serbest bölgeler
 75. Serbest meslek araç satışı
 76. Matrah arttırımı
 77. 6111- Stok-kasa-ortaklar Beyanı - EBYN
 78. Sermaye artırımı
 79. 6111'e Göre Kurumlar Vergisi Düzeltmesi
 80. Stok affı
 81. Yurt dışı ihaleler
 82. Gümrükden kaynaklanan K.K.D.F kaçakçılığı
 83. DİİB kapsamında 2.ci işlem görmüş ürünün muhasebe kaydı
 84. Şuulandırma işlemi yapılan arsanın gelir vergisi durumu
 85. Forward İşlemleri Muhasebe Kaydı
 86. Hazine doğrudan yabancı bilgi formları
 87. E-Ticaretin Kurumlar vergisi ve KDV yönünden durumu
 88. Yorumsuz, 193 s. gvk. 252 sıra nolu tebliğinin 4.2 maddesini bilmiyorlar?
 89. Ortağın arabası
 90. Muhtasar Beyannamesi
 91. Kurum vergisinin 4.cü süprizi
 92. Limited Şirketin araçlarına ait MTV'lerin kaydı...
 93. İşyeri açılışı , beyanname verilmemesi ,defter tasdiği yapılmaması
 94. Adi ortaklık hakedişten kesilen stopaj
 95. Unutulan yıllara sari inş. işi...!
 96. Geçici vergi_fatura bilgileri hk.
 97. Serbest meslek adi ortaklıkta geçiçi vergi
 98. Serbest Bölgedeki Kollektif Şirketlerde geçici vergi mükellefiyeti varmıdır.?
 99. 6111 Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Stokun Beyanı
 100. Geçici Vergide amortisman ayırmak
 101. İşletme Hesabında araç satışı
 102. Geçici vergi ve 6111
 103. İçki satışı
 104. Yıl sonunda kredi ile araç alımına ait faizin gider yazılması?
 105. Kâr Dağıtımı
 106. 6111 Kurumlar matrah artırımı 580 hesabın durumu...
 107. Geçici Vergi
 108. Geçici kabulü yapılmış ile ilgili sonradan kesilen stopaj
 109. Borç Ödemeden Aciz Belgesi
 110. Serbest meslek faaliyetinde bulunan Limited Şirketin hangi belgeyi düzenleyeceği
 111. Yurtdışına mal gönderme
 112. Kdv Matrah Arttırımı yapmadık
 113. Geçici Vergi Fatura Bilgileri Beyanı Hakkında
 114. Hibe İşlemleri
 115. Bilanço dipnotları
 116. Geçici vergide zarar mahsubu
 117. Ar-Ge Personel Ücreti Stopaj Teşviki
 118. 2.sınıf mükellefin 1.sınıf mükellefiyet sınırını aşması
 119. Yabancı ortaklı şirkete y.dışındna gelen paralar
 120. Kıst Dönem Gelir Vergisi Beyannamesi
 121. AŞ ortaklarının yönetici olarak gelir vergisi istisnası
 122. Araç Giydirme Direkt Gider Yazılır mı?
 123. Konut satışından vergi
 124. Usül hakkında!
 125. Değer Artış Kazancı 6111 ile !
 126. Demirbaşlarda Bütünlük Hk.
 127. Stok affı yapan Matrah artırımıda yapmak zorundamıdır.?
 128. Ar-Ge İndirimi kurumlar vergisi beyannamesi
 129. Maliye Bakanlığını Protesto ve Basın Açıklaması
 130. Gelir ve KDV Matrah Arttırımı
 131. Matrah Artırımı ödemesi
 132. Geçmiş Yıl karlarının Sermayeye Eklenmesi 6111 sayılı kanun
 133. 6111 Say.Kanun Kaps.Bildirilen Malların Satış Bedeli ve Amort.Uygulaması
 134. 6111 Say.Yasada Kıst Dön.Faaliyette Bulunan Mükellef.Asgari Matrah Beyanı
 135. 6111 Sayılı Kanunda Geçmiş Yıl Zararları
 136. 6111 Sayılı Kanunda Kasa Ve Ortakların Düzeltilmesi ile İlgili Uygulama
 137. 6111 Sayılı Kanunda Bir Taşla İki Kuş Vurmak
 138. 6111 Sayılı Kanun Çerçevesinde 100 - 331 - 131 hesapların düzeltilmesi Hakkında
 139. Torba yasa süre uzatımı
 140. Beyanlar Neden Uzar?
 141. Basit Usul Hakkında Yardım
 142. Fazla hesaplanan geçici verginin iadesi nasıl olacak
 143. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/19
 144. Kurumlarda fazla geçici mahsubu
 145. Resen kapanan sirkette kıst dönem kurumlar matrah arttırımı
 146. İhracat bedeli farklı firmaya gelmesi durumu
 147. Süre Geçmeden yapılan Kurumlar Düzeltmesi.
 148. Mahsup Dilekçe Örneği
 149. Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararı
 150. Sakatlık indirimi ve eksik gün
 151. Transfer Fiyatlandırması Formunun Doldurulması
 152. Elektronik Ortamda Gönderilen Beyanname ve Bildirimlerin Verilmesine İlişkin...
 153. Yeni açılan şirket örtülü sermaye formu
 154. Transfer fiyatlandırma özsermaye
 155. Kesin mizan bildirimi
 156. Kurumlar'ın uzatılması yönünde Türmob'un talebi.
 157. Yurtdisi kazanc - bireysel emeklilik iptali - stopaj kesintisi
 158. Transfer fiyatlandırma kur farkı
 159. Gider kaydedilen malzemelerin satışında fatura durumu
 160. İlişkili kişi
 161. Serbest meslek makbuzu ve otomatik ödeme talimatı
 162. Transfer fiyatlandırmasnda ortağa ödenen ücret
 163. 6111 sayılı kanun ve koddaki firmadan alış
 164. İade kurum alacağı
 165. Geçici vergi matrahı ...!
 166. Kesin mizan bildirimi
 167. Transfer Fiyatlandırmasında ilişkili kişiler
 168. Kurumlar örtülü sermaye
 169. Kasa fazlası mı Gelir Stopaj Matrah Arttırımı mı ?
 170. Kat karşılığı arsa sahibine verilen dairelerin maliyeti
 171. Yeniden yapılandırma-peşin ödeme
 172. Tasfiye sonu işlemleri
 173. Hizmet alımında gider pusulası
 174. Kesin Mizan
 175. Gecikmeli Vergi beyanı (Afla ilgili)
 176. 16 Nisan 2011 Cumartesi Günü Yapılacak Çalışma Hakkında
 177. Dernek Ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmelere Sermaye Konması Zorunlu mu ?
 178. Değer Artış Kazancı
 179. İnşaatı Kaba inşaatdan satışta tapu devri ?
 180. e beyan kurumlar beyanı
 181. Kurumlar vergisi yönünden matrah artırımı
 182. 2010 yılında hiç ödenmemiş geçici verginin dönem sonu kaydı.
 183. Kurum matrah artırımı
 184. Şirketlerin vergi verme dönemleri hakkında
 185. Dipnotlarda "Kkeg"leri Açıklama
 186. Bayan mühendis ..!
 187. 2 Mayıstan sonra gelecek Ceza???
 188. Gayrimenkul satışı
 189. Geçmiş Yıl Zararı Geçici Vergi
 190. Geçiş yıl zarar mahsubu
 191. Vergi dairesinden gelen talep
 192. Kurumlar Vergisi Yabancı Para Pozisyonu
 193. Matrah arttırımı ve geçmis yıl zararı hk.
 194. Geçici Vergi
 195. Geçmiş Yıl Zararı Kurumlar Vergisi
 196. 193 No lu Hesap Kurumlar Vergisi
 197. Vergiye Tabi Olmayan Gelirler kar dağıtımı sırasında stopaj karşısındaki durumu
 198. Gelir Vergisi Kesin Mizan
 199. Sebze Meyve Hal İşletmesi
 200. Vergi Levhası Almak Kolaylaşıyor
 201. Transfer fiyatlandırılması
 202. Dönem sonu işlemleri
 203. Defter Tasdiksiz
 204. Basit usul araç satış.
 205. Gider pusulası oranları
 206. Basit usulle çalışan iş yerinin kdv muafiyeti ile ürün satışı
 207. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hk.
 208. Sermayesi Ödenmeyen Şirket
 209. Afftan yararlanan Cari Borcunu ödemek zorundamı?
 210. Yıllara sari inşaat işleri muhasebesi soru
 211. Devredilen şirkette devreden ve devralanın sorumlulukları
 212. Şirketin arsasını sermaye olarak koyması
 213. Kesin Mizan Bildirimleri Hakkında
 214. 6111 sayılı kanun kasa ve ortaklar cari sorunsalı
 215. Zamanında verilmeyen gmsi
 216. Yasal süreden sonra bildirilen değer artış kazancında istisna
 217. Kurumlar vergisi tahakkuk kaydı
 218. Kurumlar vergisi beyannamesinin verme süresi hk.
 219. Matrah Artırımı düzeltmesi
 220. Mükellef olunmayan yıllar ile ilgili matrah artırımı
 221. 6111 ile verilen beyannamelerin akibeti
 222. 2010 kurum vergi iade alacak
 223. Maliye Çalışıyor 20:53
 224. Şahıs işletmesi açılışı
 225. Şirketin Bireysel Emeklilik Makbuzlarını Kabul Etmemesi
 226. Gerçek Usulde Kira Geliri Beyanı
 227. 6111 yasa ile beyan edilmemiş 2007 ait değer artış kazancı
 228. Değer artış kazancının 6111 e göre asgari matrah artışları
 229. Vatandaşa Değer Artış Kazancı Uyarısı
 230. Eğitim ve sağlık harcaması
 231. Gelir Vergisi Beyannameleri İçin Son 3 Gün
 232. TAŞINDI: Eta 7 de ağ yazıcısı problemi
 233. Boş Duran Ev
 234. Şirket müdürünün hisse devrinden sonraki vergi ve ssk sorumlulukları
 235. GMSİ
 236. İşyeri Kira geliri istina sınırının (22.000 TL) altında ise..
 237. Yıl içinde verilmeyen beyannameler hk.
 238. Ygv' den stopaj mahsubu hk.
 239. Şahıs Şirketlerinde KKG Uygulaması
 240. Kira gelirinde %5 lik İktisap Bedeli İndirimi.
 241. Muhtasar Beyanname Düzeltmesi-Fazla bildirimin azaltılması hk.
 242. Cari hesaptaki adatlanması gerekli tutar
 243. Kira geliri elde eden kendi evine kredi ödüyor ise ?
 244. Düzeltme gelir vergisi
 245. GMSİ
 246. Bankanın vadeli hesaptan elde edilen faizden kestigi stopajın durumu
 247. Tapusu olmayan evin geliri için g.m.s.i. beyannamesi verilirmi.?
 248. Yolcu Taşıma Biletinin Şirket Personeli Adına düzenlenmesi
 249. Yıllık Beyannamede Bireysel Emeklilik Ve Hayat Sigortasının İndirimi
 250. Ortaklara borçlar hesabını sermayeye ilave ederken vergisel boyutu