PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Jenaratör Akaryakıt Kullanımı
 2. İnşaat tahhüt işimi değil mi?
 3. Damga vergisi
 4. Marketlerde Sebze Satışı hk.
 5. İntifa hakkı geliri hk.
 6. Bireysel emeklilikte vergi indirimi
 7. Oto alım satımı
 8. Tasfiye halinde kurumlar beyannamesindeki geçmiş yıl bilgileri hk.?
 9. İnşaat işlerinde yapı denetim faturaları
 10. Basit usul danışmalık hizmeti sayılırmı?
 11. Yurtdışı seyahat masraflarında stopaj var mı?
 12. Uçuş tazminatı ve Gelir Vergisi
 13. Tasfiye Sonundaki G.Yıl Kar ve G.Zararlarının Durumu
 14. Geçici vergi beyannamesinde yanlışlık
 15. Diğer gelirler
 16. Yabancı genel müdürün fatura edilen masrafları
 17. TAŞINDI: İşsizlik dilekçesi güncelleme
 18. Kar Dağıtımı
 19. Beyannamede Yanlışlık
 20. Müstahsil Makbuzu İle Mal Satışı
 21. Tasfiye Sürecinde Adres
 22. Tip - Bahşiş geliri muhasebe kaydı
 23. Köşe yazarlarına ödenen paralar nasıl belgelendirilir?
 24. Bir kişiye kesilmesi gereken Gider Pusulası tutarı?
 25. Esnaf muaflığı
 26. İthalat için alınan hizmet ithali
 27. Yurtdışından elde edilen menkul sermaye iratlari
 28. Şirkete Ait Lüks Araca Aksesuar Yaptırılması Halinde Gider Yazılabilme Durumu
 29. Su satışı
 30. İhraç Kayıtlı Satış Yaptık Ama Karşı Firma Yurtiçine Satış Yaptı...
 31. İki şirketten huzur hakkı
 32. Taksitlendirmeye girmiş firma kapanırsa?
 33. Fatura tahsilat büroları
 34. İftar faturasi
 35. Management Fees
 36. Sahte para
 37. Gelir Vergisinin 18.Maddesindeki Serbest Kazanç İstisnası
 38. Eğitim yardımı hk
 39. Bedelsiz İthalat Tutarı Ba Formunda Gösterilir mi ?
 40. Kira çek ile ödendiğinde stopaj?
 41. Reesen mükellefiyetin başlatılması
 42. Forex İşlemlerinin Vergilendirilmesi
 43. Sözleşme-Damga Vergisi ödeme süresi
 44. Vergi dilimi
 45. Merkez ve şubeler arası faturalar
 46. Fatura kesmek ?
 47. Forex
 48. Haftalık sorunu
 49. 6111 sayılı kanuna göre bu ay hangi ödeme türleri var
 50. Sulh,ibra ve feragat sözleşmesi muhasebe kaydı
 51. Gelir vergisi dilimini geçen Kümülatif gelir vergisi
 52. Limited şirketlerde tasfiye sonu beyannamesi ve kesin mizan bildirimi ne zaman v
 53. Huzur hakkı
 54. Kar Dağıtımı Ve Gelir Vergisi Hesaplama
 55. Sermaye taahhütünün Euro olarak yerine getirilmesi .
 56. Limited sirket tasfiyesinin zararla sonuclanmasi
 57. Değer artış kazancı
 58. Kar Dağıtımı
 59. Dışarıdan şoför kullanılması
 60. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Hakkında
 61. Geçici vergide kar var ama vergi çıkmadı?
 62. Somaliye yapılan yardım indirim konusu yapılabilir mi?
 63. İşhanı beyannameleri
 64. Değerlemeler
 65. Geçici Vergi Beyannamesi İndirimler..
 66. Mahkemece Çıkartılan Ortak
 67. Geçici vergi hakkında.
 68. Reklam ve matba işi yapan mükellefler
 69. Geçici vergi zarar mahsubu
 70. Serbest Meslek Geçici Vergi Uygulaması
 71. Katkarşılığı sonrası satışta vergi
 72. Geçici vergi beyanında bağkur primleri indirimi
 73. Aile Hekimliği Yeniden Muhtasar Mükellefi (Uygulama Devam Ediyor)
 74. SMK h.k
 75. 6111 Zarar Olarak Yansımak Zorunda mı?
 76. TAŞINDI: kurumlar vergisi muhasebe kaydı
 77. Ödenmiş bağ-kur primlerinin vergi matrahından düşülmesi
 78. Serbest Meslek Giderleri
 79. Egitmen Kira Bedeli
 80. Artan asgari ücret
 81. Karayolları Yetki Belgesi
 82. Ba-Bs Form Ft. Sayısı
 83. Aile Hekimliğine Muhtasar Mükellefiyetiyle İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı
 84. Kirada ev sahibine ait olan elektrik faturası durumu?
 85. Emekli maaşı kesintisi nereye bildirilir?
 86. Terzilik Faaliyeti ve Basit Usul
 87. Gümrük antreposundaki malın bir şirkete devri
 88. Vergi borcumdan dolayı gayrimenkule konan haciz
 89. Şirket Birleşmesi, Devralan Ana Şirket ve Devrolan Yavru Şirket hk.
 90. Avukatların vekalet ücreti hakkında!
 91. Müstahsil Makbuzu hk
 92. Bedelsiz mal satışı ve muhasebe kaydı hk.
 93. E-Ticaret vergilendirilirmi?
 94. Stoksuz Satış
 95. El Terminali ile fatura
 96. Müstahsil İle Fiyat Farkı
 97. Sigortalı sayısı, aylık muhtasar vermemi gerektiriyor mu? (acil yardım!!!)
 98. Konu başlıklarını konunun içeriğini ifade edecek şekilde seçmeniz gerekiyor.
 99. Geçmiş Yıl Zararları Mahsubu
 100. 331 hesabı
 101. Kasa affı
 102. Devlet Memurundan Alınan Hizmet
 103. Kesilecek Hizmet Faturası Hk.
 104. Boru makinesi hakkında
 105. İş Kazası Sonucu Ölen İşçinin Eşine Ödenen Tazminat
 106. E- Beyanname, Duyurular
 107. Ar-Ge Merkezi Teşvikleri ve Personel Ücretleri Hakkında
 108. Kasa , Ortaklar cari, Stok Düzeltmesi Vergisinin 30.06.2010 da Ödenmemesi Hali
 109. Vergi Daireleri 30 Haziran 2011 Perşembe Günü Saat 21:00'e Kadar Açık...
 110. Tasfiye sonu kapanış yevmiye kaydı bütünleme sorusu hk.?
 111. Aile hekimliği tevkifat 275 Sayılı GVK Genel Tebliğin İptali hk.
 112. 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Seri No: 2011/5
 113. A.Ş.'lerde Yönetici ve Müdürlerin cep telefonu ft.larının giderleştirilmesi?
 114. Ba-Bs Formlarda Düzeltme
 115. Mobil Telefon Faturaları Hakkında
 116. Konu başlıklarını konunun içeriğini ifade edecek şekilde seçmeniz gerekiyor
 117. Belediyenin haksız kazançları hk.
 118. Basit Usul Ticari Kazançta SGK'lı İşçi
 119. Yıllık mizan hakkında
 120. 6111 stok envanter listesi ve muhasebe kaydı
 121. Ltd şirkette arsa satışı?
 122. 5520 Kurumlar vergisi Gayrimenkul istisnası....Acil...
 123. İnşaat muhasebesi - Bildirim/beyan
 124. İki kere matrah artırımı
 125. Geçmiş yıllarla ilgili olarak tarhedilen vergi asıllarının durumu
 126. Kar dağıtımı
 127. Mermer madeni işletmesi -- muhasebe işlemleri ...
 128. Esnaf muaflığı faydalanan oda kaydı için para ödeyecekmi
 129. Bölünemeyen Pay ve Kar Dağıtımı
 130. Serbest bölgeler
 131. Serbest meslek araç satışı
 132. Matrah arttırımı
 133. 6111- Stok-kasa-ortaklar Beyanı - EBYN
 134. Sermaye artırımı
 135. 6111'e Göre Kurumlar Vergisi Düzeltmesi
 136. Stok affı
 137. Yurt dışı ihaleler
 138. Gümrükden kaynaklanan K.K.D.F kaçakçılığı
 139. DİİB kapsamında 2.ci işlem görmüş ürünün muhasebe kaydı
 140. Şuulandırma işlemi yapılan arsanın gelir vergisi durumu
 141. Forward İşlemleri Muhasebe Kaydı
 142. Hazine doğrudan yabancı bilgi formları
 143. E-Ticaretin Kurumlar vergisi ve KDV yönünden durumu
 144. Yorumsuz, 193 s. gvk. 252 sıra nolu tebliğinin 4.2 maddesini bilmiyorlar?
 145. Ortağın arabası
 146. Muhtasar Beyannamesi
 147. Kurum vergisinin 4.cü süprizi
 148. Limited Şirketin araçlarına ait MTV'lerin kaydı...
 149. İşyeri açılışı , beyanname verilmemesi ,defter tasdiği yapılmaması
 150. Adi ortaklık hakedişten kesilen stopaj
 151. Unutulan yıllara sari inş. işi...!
 152. Geçici vergi_fatura bilgileri hk.
 153. Serbest meslek adi ortaklıkta geçiçi vergi
 154. Serbest Bölgedeki Kollektif Şirketlerde geçici vergi mükellefiyeti varmıdır.?
 155. 6111 Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Stokun Beyanı
 156. Geçici Vergide amortisman ayırmak
 157. İşletme Hesabında araç satışı
 158. Geçici vergi ve 6111
 159. İçki satışı
 160. Yıl sonunda kredi ile araç alımına ait faizin gider yazılması?
 161. Kâr Dağıtımı
 162. 6111 Kurumlar matrah artırımı 580 hesabın durumu...
 163. Geçici Vergi
 164. Geçici kabulü yapılmış ile ilgili sonradan kesilen stopaj
 165. Borç Ödemeden Aciz Belgesi
 166. Serbest meslek faaliyetinde bulunan Limited Şirketin hangi belgeyi düzenleyeceği
 167. Yurtdışına mal gönderme
 168. Kdv Matrah Arttırımı yapmadık
 169. Geçici Vergi Fatura Bilgileri Beyanı Hakkında
 170. Hibe İşlemleri
 171. Bilanço dipnotları
 172. Geçici vergide zarar mahsubu
 173. Ar-Ge Personel Ücreti Stopaj Teşviki
 174. 2.sınıf mükellefin 1.sınıf mükellefiyet sınırını aşması
 175. Yabancı ortaklı şirkete y.dışındna gelen paralar
 176. Kıst Dönem Gelir Vergisi Beyannamesi
 177. AŞ ortaklarının yönetici olarak gelir vergisi istisnası
 178. Araç Giydirme Direkt Gider Yazılır mı?
 179. Konut satışından vergi
 180. Usül hakkında!
 181. Değer Artış Kazancı 6111 ile !
 182. Demirbaşlarda Bütünlük Hk.
 183. Stok affı yapan Matrah artırımıda yapmak zorundamıdır.?
 184. Ar-Ge İndirimi kurumlar vergisi beyannamesi
 185. Maliye Bakanlığını Protesto ve Basın Açıklaması
 186. Gelir ve KDV Matrah Arttırımı
 187. Matrah Artırımı ödemesi
 188. Geçmiş Yıl karlarının Sermayeye Eklenmesi 6111 sayılı kanun
 189. 6111 Say.Kanun Kaps.Bildirilen Malların Satış Bedeli ve Amort.Uygulaması
 190. 6111 Say.Yasada Kıst Dön.Faaliyette Bulunan Mükellef.Asgari Matrah Beyanı
 191. 6111 Sayılı Kanunda Geçmiş Yıl Zararları
 192. 6111 Sayılı Kanunda Kasa Ve Ortakların Düzeltilmesi ile İlgili Uygulama
 193. 6111 Sayılı Kanunda Bir Taşla İki Kuş Vurmak
 194. 6111 Sayılı Kanun Çerçevesinde 100 - 331 - 131 hesapların düzeltilmesi Hakkında
 195. Torba yasa süre uzatımı
 196. Beyanlar Neden Uzar?
 197. Basit Usul Hakkında Yardım
 198. Fazla hesaplanan geçici verginin iadesi nasıl olacak
 199. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/19
 200. Kurumlarda fazla geçici mahsubu
 201. Resen kapanan sirkette kıst dönem kurumlar matrah arttırımı
 202. İhracat bedeli farklı firmaya gelmesi durumu
 203. Süre Geçmeden yapılan Kurumlar Düzeltmesi.
 204. Mahsup Dilekçe Örneği
 205. Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararı
 206. Sakatlık indirimi ve eksik gün
 207. Transfer Fiyatlandırması Formunun Doldurulması
 208. Elektronik Ortamda Gönderilen Beyanname ve Bildirimlerin Verilmesine İlişkin...
 209. Yeni açılan şirket örtülü sermaye formu
 210. Transfer fiyatlandırma özsermaye
 211. Kesin mizan bildirimi
 212. Kurumlar'ın uzatılması yönünde Türmob'un talebi.
 213. Yurtdisi kazanc - bireysel emeklilik iptali - stopaj kesintisi
 214. Transfer fiyatlandırma kur farkı
 215. Gider kaydedilen malzemelerin satışında fatura durumu
 216. İlişkili kişi
 217. Serbest meslek makbuzu ve otomatik ödeme talimatı
 218. Transfer fiyatlandırmasnda ortağa ödenen ücret
 219. 6111 sayılı kanun ve koddaki firmadan alış
 220. İade kurum alacağı
 221. Geçici vergi matrahı ...!
 222. Kesin mizan bildirimi
 223. Transfer Fiyatlandırmasında ilişkili kişiler
 224. Kurumlar örtülü sermaye
 225. Kasa fazlası mı Gelir Stopaj Matrah Arttırımı mı ?
 226. Kat karşılığı arsa sahibine verilen dairelerin maliyeti
 227. Yeniden yapılandırma-peşin ödeme
 228. Tasfiye sonu işlemleri
 229. Hizmet alımında gider pusulası
 230. Kesin Mizan
 231. Gecikmeli Vergi beyanı (Afla ilgili)
 232. 16 Nisan 2011 Cumartesi Günü Yapılacak Çalışma Hakkında
 233. Dernek Ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmelere Sermaye Konması Zorunlu mu ?
 234. Değer Artış Kazancı
 235. İnşaatı Kaba inşaatdan satışta tapu devri ?
 236. e beyan kurumlar beyanı
 237. Kurumlar vergisi yönünden matrah artırımı
 238. 2010 yılında hiç ödenmemiş geçici verginin dönem sonu kaydı.
 239. Kurum matrah artırımı
 240. Şirketlerin vergi verme dönemleri hakkında
 241. Dipnotlarda "Kkeg"leri Açıklama
 242. Bayan mühendis ..!
 243. 2 Mayıstan sonra gelecek Ceza???
 244. Gayrimenkul satışı
 245. Geçmiş Yıl Zararı Geçici Vergi
 246. Geçiş yıl zarar mahsubu
 247. Vergi dairesinden gelen talep
 248. Kurumlar Vergisi Yabancı Para Pozisyonu
 249. Matrah arttırımı ve geçmis yıl zararı hk.
 250. Geçici Vergi