PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Müstahsil Makbuzu hk
 2. Bedelsiz mal satışı ve muhasebe kaydı hk.
 3. E-Ticaret vergilendirilirmi?
 4. Stoksuz Satış
 5. El Terminali ile fatura
 6. Müstahsil İle Fiyat Farkı
 7. Sigortalı sayısı, aylık muhtasar vermemi gerektiriyor mu? (acil yardım!!!)
 8. Konu başlıklarını konunun içeriğini ifade edecek şekilde seçmeniz gerekiyor.
 9. Geçmiş Yıl Zararları Mahsubu
 10. 331 hesabı
 11. Kasa affı
 12. Devlet Memurundan Alınan Hizmet
 13. Kesilecek Hizmet Faturası Hk.
 14. Boru makinesi hakkında
 15. İş Kazası Sonucu Ölen İşçinin Eşine Ödenen Tazminat
 16. E- Beyanname, Duyurular
 17. Ar-Ge Merkezi Teşvikleri ve Personel Ücretleri Hakkında
 18. Kasa , Ortaklar cari, Stok Düzeltmesi Vergisinin 30.06.2010 da Ödenmemesi Hali
 19. Vergi Daireleri 30 Haziran 2011 Perşembe Günü Saat 21:00'e Kadar Açık...
 20. Tasfiye sonu kapanış yevmiye kaydı bütünleme sorusu hk.?
 21. Aile hekimliği tevkifat 275 Sayılı GVK Genel Tebliğin İptali hk.
 22. 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Seri No: 2011/5
 23. A.Ş.'lerde Yönetici ve Müdürlerin cep telefonu ft.larının giderleştirilmesi?
 24. Ba-Bs Formlarda Düzeltme
 25. Mobil Telefon Faturaları Hakkında
 26. Konu başlıklarını konunun içeriğini ifade edecek şekilde seçmeniz gerekiyor
 27. Belediyenin haksız kazançları hk.
 28. Basit Usul Ticari Kazançta SGK'lı İşçi
 29. Yıllık mizan hakkında
 30. 6111 stok envanter listesi ve muhasebe kaydı
 31. Ltd şirkette arsa satışı?
 32. 5520 Kurumlar vergisi Gayrimenkul istisnası....Acil...
 33. İnşaat muhasebesi - Bildirim/beyan
 34. İki kere matrah artırımı
 35. Geçmiş yıllarla ilgili olarak tarhedilen vergi asıllarının durumu
 36. Kar dağıtımı
 37. Mermer madeni işletmesi -- muhasebe işlemleri ...
 38. Esnaf muaflığı faydalanan oda kaydı için para ödeyecekmi
 39. Bölünemeyen Pay ve Kar Dağıtımı
 40. Serbest bölgeler
 41. Serbest meslek araç satışı
 42. Matrah arttırımı
 43. 6111- Stok-kasa-ortaklar Beyanı - EBYN
 44. Sermaye artırımı
 45. 6111'e Göre Kurumlar Vergisi Düzeltmesi
 46. Stok affı
 47. Yurt dışı ihaleler
 48. Gümrükden kaynaklanan K.K.D.F kaçakçılığı
 49. DİİB kapsamında 2.ci işlem görmüş ürünün muhasebe kaydı
 50. Şuulandırma işlemi yapılan arsanın gelir vergisi durumu
 51. Forward İşlemleri Muhasebe Kaydı
 52. Hazine doğrudan yabancı bilgi formları
 53. E-Ticaretin Kurumlar vergisi ve KDV yönünden durumu
 54. Yorumsuz, 193 s. gvk. 252 sıra nolu tebliğinin 4.2 maddesini bilmiyorlar?
 55. Ortağın arabası
 56. Muhtasar Beyannamesi
 57. Kurum vergisinin 4.cü süprizi
 58. Limited Şirketin araçlarına ait MTV'lerin kaydı...
 59. İşyeri açılışı , beyanname verilmemesi ,defter tasdiği yapılmaması
 60. Adi ortaklık hakedişten kesilen stopaj
 61. Unutulan yıllara sari inş. işi...!
 62. Geçici vergi_fatura bilgileri hk.
 63. Serbest meslek adi ortaklıkta geçiçi vergi
 64. Serbest Bölgedeki Kollektif Şirketlerde geçici vergi mükellefiyeti varmıdır.?
 65. 6111 Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Stokun Beyanı
 66. Geçici Vergide amortisman ayırmak
 67. İşletme Hesabında araç satışı
 68. Geçici vergi ve 6111
 69. İçki satışı
 70. Yıl sonunda kredi ile araç alımına ait faizin gider yazılması?
 71. Kâr Dağıtımı
 72. 6111 Kurumlar matrah artırımı 580 hesabın durumu...
 73. Geçici Vergi
 74. Geçici kabulü yapılmış ile ilgili sonradan kesilen stopaj
 75. Borç Ödemeden Aciz Belgesi
 76. Serbest meslek faaliyetinde bulunan Limited Şirketin hangi belgeyi düzenleyeceği
 77. Yurtdışına mal gönderme
 78. Kdv Matrah Arttırımı yapmadık
 79. Geçici Vergi Fatura Bilgileri Beyanı Hakkında
 80. Hibe İşlemleri
 81. Bilanço dipnotları
 82. Geçici vergide zarar mahsubu
 83. Ar-Ge Personel Ücreti Stopaj Teşviki
 84. 2.sınıf mükellefin 1.sınıf mükellefiyet sınırını aşması
 85. Yabancı ortaklı şirkete y.dışındna gelen paralar
 86. Kıst Dönem Gelir Vergisi Beyannamesi
 87. AŞ ortaklarının yönetici olarak gelir vergisi istisnası
 88. Araç Giydirme Direkt Gider Yazılır mı?
 89. Konut satışından vergi
 90. Usül hakkında!
 91. Değer Artış Kazancı 6111 ile !
 92. Demirbaşlarda Bütünlük Hk.
 93. Stok affı yapan Matrah artırımıda yapmak zorundamıdır.?
 94. Ar-Ge İndirimi kurumlar vergisi beyannamesi
 95. Maliye Bakanlığını Protesto ve Basın Açıklaması
 96. Gelir ve KDV Matrah Arttırımı
 97. Matrah Artırımı ödemesi
 98. Geçmiş Yıl karlarının Sermayeye Eklenmesi 6111 sayılı kanun
 99. 6111 Say.Kanun Kaps.Bildirilen Malların Satış Bedeli ve Amort.Uygulaması
 100. 6111 Say.Yasada Kıst Dön.Faaliyette Bulunan Mükellef.Asgari Matrah Beyanı
 101. 6111 Sayılı Kanunda Geçmiş Yıl Zararları
 102. 6111 Sayılı Kanunda Kasa Ve Ortakların Düzeltilmesi ile İlgili Uygulama
 103. 6111 Sayılı Kanunda Bir Taşla İki Kuş Vurmak
 104. 6111 Sayılı Kanun Çerçevesinde 100 - 331 - 131 hesapların düzeltilmesi Hakkında
 105. Torba yasa süre uzatımı
 106. Beyanlar Neden Uzar?
 107. Basit Usul Hakkında Yardım
 108. Fazla hesaplanan geçici verginin iadesi nasıl olacak
 109. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/19
 110. Kurumlarda fazla geçici mahsubu
 111. Resen kapanan sirkette kıst dönem kurumlar matrah arttırımı
 112. İhracat bedeli farklı firmaya gelmesi durumu
 113. Süre Geçmeden yapılan Kurumlar Düzeltmesi.
 114. Mahsup Dilekçe Örneği
 115. Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararı
 116. Sakatlık indirimi ve eksik gün
 117. Transfer Fiyatlandırması Formunun Doldurulması
 118. Elektronik Ortamda Gönderilen Beyanname ve Bildirimlerin Verilmesine İlişkin...
 119. Yeni açılan şirket örtülü sermaye formu
 120. Transfer fiyatlandırma özsermaye
 121. Kesin mizan bildirimi
 122. Kurumlar'ın uzatılması yönünde Türmob'un talebi.
 123. Yurtdisi kazanc - bireysel emeklilik iptali - stopaj kesintisi
 124. Transfer fiyatlandırma kur farkı
 125. Gider kaydedilen malzemelerin satışında fatura durumu
 126. İlişkili kişi
 127. Serbest meslek makbuzu ve otomatik ödeme talimatı
 128. Transfer fiyatlandırmasnda ortağa ödenen ücret
 129. 6111 sayılı kanun ve koddaki firmadan alış
 130. İade kurum alacağı
 131. Geçici vergi matrahı ...!
 132. Kesin mizan bildirimi
 133. Transfer Fiyatlandırmasında ilişkili kişiler
 134. Kurumlar örtülü sermaye
 135. Kasa fazlası mı Gelir Stopaj Matrah Arttırımı mı ?
 136. Kat karşılığı arsa sahibine verilen dairelerin maliyeti
 137. Yeniden yapılandırma-peşin ödeme
 138. Tasfiye sonu işlemleri
 139. Hizmet alımında gider pusulası
 140. Kesin Mizan
 141. Gecikmeli Vergi beyanı (Afla ilgili)
 142. 16 Nisan 2011 Cumartesi Günü Yapılacak Çalışma Hakkında
 143. Dernek Ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmelere Sermaye Konması Zorunlu mu ?
 144. Değer Artış Kazancı
 145. İnşaatı Kaba inşaatdan satışta tapu devri ?
 146. e beyan kurumlar beyanı
 147. Kurumlar vergisi yönünden matrah artırımı
 148. 2010 yılında hiç ödenmemiş geçici verginin dönem sonu kaydı.
 149. Kurum matrah artırımı
 150. Şirketlerin vergi verme dönemleri hakkında
 151. Dipnotlarda "Kkeg"leri Açıklama
 152. Bayan mühendis ..!
 153. 2 Mayıstan sonra gelecek Ceza???
 154. Gayrimenkul satışı
 155. Geçmiş Yıl Zararı Geçici Vergi
 156. Geçiş yıl zarar mahsubu
 157. Vergi dairesinden gelen talep
 158. Kurumlar Vergisi Yabancı Para Pozisyonu
 159. Matrah arttırımı ve geçmis yıl zararı hk.
 160. Geçici Vergi
 161. Geçmiş Yıl Zararı Kurumlar Vergisi
 162. 193 No lu Hesap Kurumlar Vergisi
 163. Vergiye Tabi Olmayan Gelirler kar dağıtımı sırasında stopaj karşısındaki durumu
 164. Gelir Vergisi Kesin Mizan
 165. Sebze Meyve Hal İşletmesi
 166. Vergi Levhası Almak Kolaylaşıyor
 167. Transfer fiyatlandırılması
 168. Dönem sonu işlemleri
 169. Defter Tasdiksiz
 170. Basit usul araç satış.
 171. Gider pusulası oranları
 172. Basit usulle çalışan iş yerinin kdv muafiyeti ile ürün satışı
 173. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hk.
 174. Sermayesi Ödenmeyen Şirket
 175. Afftan yararlanan Cari Borcunu ödemek zorundamı?
 176. Yıllara sari inşaat işleri muhasebesi soru
 177. Devredilen şirkette devreden ve devralanın sorumlulukları
 178. Şirketin arsasını sermaye olarak koyması
 179. Kesin Mizan Bildirimleri Hakkında
 180. 6111 sayılı kanun kasa ve ortaklar cari sorunsalı
 181. Zamanında verilmeyen gmsi
 182. Yasal süreden sonra bildirilen değer artış kazancında istisna
 183. Kurumlar vergisi tahakkuk kaydı
 184. Kurumlar vergisi beyannamesinin verme süresi hk.
 185. Matrah Artırımı düzeltmesi
 186. Mükellef olunmayan yıllar ile ilgili matrah artırımı
 187. 6111 ile verilen beyannamelerin akibeti
 188. 2010 kurum vergi iade alacak
 189. Maliye Çalışıyor 20:53
 190. Şahıs işletmesi açılışı
 191. Şirketin Bireysel Emeklilik Makbuzlarını Kabul Etmemesi
 192. Gerçek Usulde Kira Geliri Beyanı
 193. 6111 yasa ile beyan edilmemiş 2007 ait değer artış kazancı
 194. Değer artış kazancının 6111 e göre asgari matrah artışları
 195. Vatandaşa Değer Artış Kazancı Uyarısı
 196. Eğitim ve sağlık harcaması
 197. Gelir Vergisi Beyannameleri İçin Son 3 Gün
 198. TAŞINDI: Eta 7 de ağ yazıcısı problemi
 199. Boş Duran Ev
 200. Şirket müdürünün hisse devrinden sonraki vergi ve ssk sorumlulukları
 201. GMSİ
 202. İşyeri Kira geliri istina sınırının (22.000 TL) altında ise..
 203. Yıl içinde verilmeyen beyannameler hk.
 204. Ygv' den stopaj mahsubu hk.
 205. Şahıs Şirketlerinde KKG Uygulaması
 206. Kira gelirinde %5 lik İktisap Bedeli İndirimi.
 207. Muhtasar Beyanname Düzeltmesi-Fazla bildirimin azaltılması hk.
 208. Cari hesaptaki adatlanması gerekli tutar
 209. Kira geliri elde eden kendi evine kredi ödüyor ise ?
 210. Düzeltme gelir vergisi
 211. GMSİ
 212. Bankanın vadeli hesaptan elde edilen faizden kestigi stopajın durumu
 213. Tapusu olmayan evin geliri için g.m.s.i. beyannamesi verilirmi.?
 214. Yolcu Taşıma Biletinin Şirket Personeli Adına düzenlenmesi
 215. Yıllık Beyannamede Bireysel Emeklilik Ve Hayat Sigortasının İndirimi
 216. Ortaklara borçlar hesabını sermayeye ilave ederken vergisel boyutu
 217. Kat Karşılığı İnşaat işlerinde arsa sahibinin GMSİ
 218. Kasa ve ortaklar hesabının bildirimi
 219. Aman Gelecek Yıl Karlarını %3 ile dağıtacağım diye Kimse Torbaya Girmesin!!!
 220. Kira stopaj iadesi hk.da
 221. Fatura kesme tarihi
 222. Mart ayında ödenen geçici vergi
 223. Adi Ortaklıkta Yurtdışında Yerleşik Ortak
 224. Vergi Mükellefi Olmayan Şahsın Depo Kiralaması
 225. Yazılım Satışı
 226. Ticari kazanç+kira geliri+arızi kazanç
 227. GMSİ'den İndirilecek giderler
 228. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun Rehberi
 229. Taşıt kira
 230. Torba yasa ve peşin vergiler hk.
 231. Kira geliri beyan etme hk.
 232. Adres Değişikliği ve Hisse Devri
 233. Adi Ortaklık Sözleşmesi
 234. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebli
 235. Kira geliri beyanı
 236. Gemilere kumanya satışında ihracat uygulaması
 237. Gelir Unsurlarının Yıllık Beyannamedeki Konumu
 238. Geçici vergi düzeltme beyanı
 239. GMSİ Beyannmesinde yazılacak vergi değeri
 240. GMSİ İstisna altında ise dilekçe ile bildirmek gerekir mi
 241. Ödenmeyen geçici vergilerin durumu
 242. Bağkur Primlerinin kurumlar Vergisindeki durumu
 243. Sakatlık indirimi
 244. Adi Ortaklıklarda Ve Kollektif Şirketlerde Kesin Mizan Uygulaması Hk.
 245. Kurumlar vergisi beyannamesine şirket ortağının kira geliri eklenirmi.?
 246. Doktor mükellefin LTD şirketten kar payı ...!
 247. Gelir Vergisinden Doğan Alacağın Mahsubu
 248. Gelir vergisi beyanı
 249. Aynı yıl içinde kapanış ve açılışda gelir vergisi beyanı nasıl olur.?
 250. Ar-Ge kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine ilişkin bildirim.