PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Kat Karşılığı İnşaat işlerinde arsa sahibinin GMSİ
 2. Kasa ve ortaklar hesabının bildirimi
 3. Aman Gelecek Yıl Karlarını %3 ile dağıtacağım diye Kimse Torbaya Girmesin!!!
 4. Kira stopaj iadesi hk.da
 5. Fatura kesme tarihi
 6. Mart ayında ödenen geçici vergi
 7. Adi Ortaklıkta Yurtdışında Yerleşik Ortak
 8. Vergi Mükellefi Olmayan Şahsın Depo Kiralaması
 9. Yazılım Satışı
 10. Ticari kazanç+kira geliri+arızi kazanç
 11. GMSİ'den İndirilecek giderler
 12. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun Rehberi
 13. Taşıt kira
 14. Torba yasa ve peşin vergiler hk.
 15. Kira geliri beyan etme hk.
 16. Adres Değişikliği ve Hisse Devri
 17. Adi Ortaklık Sözleşmesi
 18. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebli
 19. Kira geliri beyanı
 20. Gemilere kumanya satışında ihracat uygulaması
 21. Gelir Unsurlarının Yıllık Beyannamedeki Konumu
 22. Geçici vergi düzeltme beyanı
 23. GMSİ Beyannmesinde yazılacak vergi değeri
 24. GMSİ İstisna altında ise dilekçe ile bildirmek gerekir mi
 25. Ödenmeyen geçici vergilerin durumu
 26. Bağkur Primlerinin kurumlar Vergisindeki durumu
 27. Sakatlık indirimi
 28. Adi Ortaklıklarda Ve Kollektif Şirketlerde Kesin Mizan Uygulaması Hk.
 29. Kurumlar vergisi beyannamesine şirket ortağının kira geliri eklenirmi.?
 30. Doktor mükellefin LTD şirketten kar payı ...!
 31. Gelir Vergisinden Doğan Alacağın Mahsubu
 32. Gelir vergisi beyanı
 33. Aynı yıl içinde kapanış ve açılışda gelir vergisi beyanı nasıl olur.?
 34. Ar-Ge kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine ilişkin bildirim.
 35. Geçici Verginin Gelir Vergisinden Mahsup Edilmesi
 36. Torba Yasa ile Getirilen Vergi Düzenlemeleri ve Uygulama Esasları
 37. Kira gelirimden doğan alacağımı nasıl alabilirim.?
 38. Kira gelir beyanı
 39. Tasfiye döneminde kurum byn.
 40. Memur Aile Yardımı Bağkurlu Eş durumu
 41. GMSİ-Gerçek Gider Usul Yöntemine göre.Güzel bir örnek.
 42. Adres Değişikliği Hakkında
 43. Beyan tür şekli değişebilir mi?
 44. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerde Mahsup ve iade işlemleri
 45. Torba yasa hakkında sorular
 46. Özel Maliyet Bedellerinin İtfası hakkında Özellikli bir durum
 47. Şirket Hisse Devri ve İsm Değişikliği
 48. GMSİ Beyannamesi ( Dar Mükellef)
 49. Bilanço usulune göre defter tutan gelir vergisi mükellefi hk.
 50. Net kira ücretinden bürüt bulma işletme defteri tutan mukellefte
 51. Ba-Bs Düzeltme Hakkında
 52. Minibüs ile servis taşımacılığı açılışı hk.
 53. Beyanname Değişikliklerine İlişkin Duyuru
 54. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanunun Uygulama
 55. Torba Yasa ve Yurtdışından Döviz Getirmek
 56. Yurtdışı şantiyeye malzeme gönderme
 57. Torba kanun
 58. Gelir Vergisi Sirküleri/75 Ücret ve diğer gelir elde edenlerin dikkatine.!
 59. Basit Usulde Personel Taşımacılığı
 60. Kurumlar mizan ???
 61. Beyannameye excel'den tablo aktarma
 62. Ticari Kazancın Gerçek Usulde vergilendirilmesi Rehberi 2011.! |*Gib*|
 63. Çay-Kahve Otomatları
 64. Aralık kdv
 65. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' ne hizmet ihracında vergi yükümlülükleri.?
 66. Gelir vergisi hesaplama
 67. Hizmet alımları
 68. Gönderilmemiş Ba/Bs Formu sonucunda ne olur.?
 69. İskonto katılımı ve fiyat indirim desteği
 70. Hurda Demir plastik alımı
 71. İşveren Tarafından Yıllık Olarak Peşin Ödenen Özel Sağlık Sigortası
 72. Adi Ortaklık Hukuk Bürosunda Ortağa kesilen Makbuz
 73. Bağış ve yardımlar
 74. Vergi ve Sigorta Borçlarının Yeniden Yapılandırılması (Excel Hesaplama Tablosu)
 75. Stok tutma zorunluluğu var mı?
 76. Eğitim Seminer Ücretlerinin Vergilendirilmesi Hk.
 77. Geçici vergide Kkeg tahakkuku.?
 78. Kollektif Şirketlerde KKG Uygulaması
 79. Alınmamış KDV Tevkifatı 1/2
 80. 2011 kira gelir beyanı
 81. Gelir vergisi mükellefiyetinin kapatılması
 82. Emlak komisyonculuğu Muhasebesi
 83. Kâr Dağıtımı ve Stopaj Kesintisi
 84. KDV tevkifatına ilişkin iade işlemleri
 85. Fatura tarihi ile ihracatın kapanma tarihindeki dönem kayması
 86. Hakediş
 87. Kurum vergisi iade alacağımız
 88. Eğitmen Ücreti Stopaj
 89. Bankadan ödenmeyen kiraların gmsi beyanı hk.
 90. İnternetten Kendi Kitabımı Satmak İstiyorum
 91. Bulgaristan dan alınan avukatlık hizmeti stopaj kesintisi ?
 92. Şirket ortağına ait masraf gider yazılabilirmi.?
 93. BA BS Düzeltme Beyannamesi
 94. Sanayi sitesinde gelir vergisi
 95. Torba Yasa İle Kasa ve Ortaklar Carinin Düzeltilmesi ve Kurum Zararının Oluşması
 96. Satıcılar hesabı
 97. Ödenmeyen SSK Primleri
 98. Kat karşılığı inşaat
 99. Ba formu düzeltme
 100. Araç Kiralama
 101. Bilançoya geçme hk.
 102. Basit usulden gerçek usule geçişte yapılacaklar
 103. Müşteri firmanın elemanlarına verilen promosyonlar
 104. 2010/4.dönem geçici vergide mahsup işlemi
 105. Veraset ve İntikal Vergisi Ödenmiş Tazminat Geliri
 106. Anonim veya Limitet şirket ortağın bireysel emeklilik sigortası ödemeleri
 107. Yıllara sari işlerde geçici vergi.?
 108. Depozitonun kiraya mahsubu
 109. G.m.s.i. Beyannamesinde kira mahsubu hk.?
 110. Kapanış hesabı
 111. KASA hesabına Adat Hesabında KDV
 112. Pazar yerinde satış yapan pazarcının mükellefiyet kaydı nasıl olmalı
 113. Ödenmeyen Kira
 114. Yurtdışına Ödenen Sigorta Komisyonları
 115. Aracımla Nakliyat Yapıyorum, Fatura Kesmem Gerekiyor!!
 116. Vergi affında verilmemiş beyannamelerden de faydalanabilirmiyiz.?
 117. Vergi indirimi.
 118. 180/280 hesap bakiyeleri hk.?
 119. Geçmiş yıl zararı hk.
 120. Faiz Geliri
 121. Kat Karşılığı İnşaat Fatura ve Tapu
 122. Dönem Sonu Karşılık ayırma hakkında
 123. Likit Fon Satışlarından Elde Edilen Kar
 124. Devreden Kdv Farkının Düzeltilmesi Nasıl Yapılır.?
 125. Kamyon satışları geliri nerede gözükür.?
 126. Kurumlar vergisi fazla ödeme
 127. Kira faturasında stopaj.?
 128. Acıklı Tablo!
 129. Stopaj kesnitileri hk.
 130. İhracata Aracılık Eden Kişiye Ödenen Komisyonun Giderleştirilmesi
 131. 2010 Aralık Dönemine ilişkin Ba Bs Formlarının verilme süresi uzatılmıştır
 132. Bireyel emeklilik sistemi hk
 133. Tasfiye Bilançosundaki Devreden KDV Tutarı
 134. Arsa satışından doğan satış kazancının özel fona intikali
 135. Yurtdışı yerleşkeli bir firmanın Türkiye gümrük bölgesinde antrepo açması
 136. Gelir vergisinde geçici vergi kapanış işlemleri
 137. Adat faturası hk.
 138. İhbar ve kıdem tazminatında grup emeklilik
 139. Kuyumculuk hk.
 140. İndirilecek giderler
 141. Ötv aavntajı
 142. Veraset ve İntikal Vergi Beyannamesi
 143. İnternet Vergi Dairei
 144. Kar Oranı
 145. Gayrimenkul satış kazancı hangi beyannamede beyan edilir ?
 146. Kira Ödemesi
 147. Yurt Dışı Hizmet İhracatı
 148. 4.donem geçici
 149. Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerin muhasebe uygulamaları
 150. Geçici vergide terkin
 151. İnşaat İşlerinde Stopaj
 152. Stopaj İadesinde Bir Yıllık Süre
 153. Gezici olarak yapılan restorasyo,tadilat,dekorasyon işleri
 154. Tadilatın mal sahibine yansıtılmasında kdvnin durumu
 155. Ücret Bordrosunda Dikkate Alınmayan Kümülatif Toplamlar
 156. Hamile avukatın doğum masrafları gider olurmu.?
 157. Gelir vergisi sorusu.?
 158. Yıllara Sair İnşaat Onarma ile ilgili amortisman dağıtımı hk.
 159. Kendi aracında çalışanların sigortalılık durumum
 160. Geçmiş yıllar zararı hk.
 161. Yatırım İndirimi Hakkında
 162. Kat karşılığı inşaatta arsa saihplerine teslimde gelir vergisi durumu
 163. Avans- Şüpheli alacak ilişkisi
 164. Vefat durumunda kira gelir vergisi
 165. Basit usul olma
 166. Dar mükellefiyette ücret
 167. Kdv Tevkifatı
 168. Serbest Meslek Vergisindeki Kasıt Nedir?
 169. Düzeltme beyannamesi
 170. Yurtdışına İnternet Üzerinden hizmet İhracı hk.
 171. Yurtdışı gelir ve kişisel faturalandırma
 172. Adi Ortaklığın Sona Ermesi Hk.
 173. Yardım derneğinden mal alımında belge düzeni
 174. Kar dağıtımında kullanılan belgeler nelerdir?
 175. Yıllık beyannamede geçici vergi
 176. Muhtasar beyanname düzeltmesi hak.
 177. Kapıcıya ödenecek kıdem ve ihbarda vergi durumu
 178. İşte 2011 yılı vergi oranları
 179. Af Taslağındaki Matrah Artırım Tutarları değişti
 180. Aile Hekimleri Muhtasar kaydı süresi hk.
 181. Gelir Vergisi Sirküleri 74
 182. İskanı Olmayan Bina
 183. Değer artış kazancından düşülücek giderler sorusu
 184. Biçerdöver İşletmesi hk.
 185. Gerçek kişi işyeri açılışı
 186. Hangi İşler Yıllara Sari İnşaat İşi Sayılır?
 187. Sözleşmeye Dayalı İnşaat İşi
 188. ...
 189. Google Adsense üzerinden Kazanılan Paranın Vergisi
 190. Yapı denetim faturası hakkında.
 191. Geçmiş yıl karlarını ödenmemiş sermayeye sayabilirmiyiz.?
 192. Kayyumun keseceği fatura
 193. Diğer ücret sahiplerinin vergi matrahı ve vergileri
 194. Kâr dağıtımında eksi temettü sorunu
 195. Geçici kabul iş bitim
 196. Yurtdışına Yazılım Satmak
 197. Serbest Bölgede Yıl Sonu Yapılması Gerekenler
 198. Gelir vergisi kesintisi hk.
 199. İşin Yıllara Sari Hale gelmesi
 200. İnşaat işinin vergi dairesine bildirilme süresi
 201. Kapanış yoklaması
 202. İhracat iadesi
 203. Yeniden Yapılandırma Kanununda basit usulden gerçek usule geçişmi?
 204. Kat Karşılığı Yapılan İnşaatlar Hk.
 205. Yurtdışı danışmanlıkdan dolayı gelecek para.?
 206. Taşıt Kiralama
 207. TAŞINDI: Kurumlar Vergisinde Hibe,Muhafiyet....?
 208. Özel bina inş.teslim ve vergiyi doğuran olay
 209. Yeniden yapılandırmanın kapsamı
 210. Yurtdışında Maaşlı Çalışan Yabancı İşçinin Ücretinin Gider Yazılması
 211. E-fatura ve binek araç alımı
 212. Çocuk zammı
 213. Benzinlik
 214. Üniversite kantini kira ödemesinde tevkifat yapılır mı?
 215. Şahıs firması ltd.şti dönüştürme
 216. Araç alımında ödenen Ötv direkt gider olarak yazılabilirmi.?
 217. Şahıs firması açılışta komyonet
 218. Vergi Muafiyeti Olan Vakıf İktisadi İşletmesi
 219. Şube kar-zarar geçici vergi
 220. Ödenmemiş sermaye
 221. Geçici beyan düzeltmesi vermelimiyiz.?
 222. TAŞINDI: Şube açılışı h.k
 223. Sattıkları İşyeri Karşılığında 1 Yıl Ücretsiz Oturma
 224. Adi Ortaklıkta Ortağın Ölmesi
 225. Yurt Dışı çalışacak işcilerin bordrosu
 226. Teminat Mektubu Yansıtma Faturası Ba Bs Formuna dahil edilmeli midir ?
 227. Reklam alma ve fatura sorunu
 228. Spor Kulübü-Dernek İktisadi İşletmesi
 229. Kat karşılığı inşaatlarda arsa sahiplerine ödenen kiranın belgesi ve durumu?
 230. İnşaat yapılması,arsa ve işçilik hk
 231. Matrah Artırımı
 232. Damga vergisi 25.11.2010 tarihine uzatıldı mı.?
 233. Bedelsiz Edinilen Hissenin Satışı Hk.
 234. Muhtasar son günü uzatıldımı.?
 235. Şahıs firması kapanışında ticari aracın durumu ne olur.?
 236. Kuran kursuna yapılan kurban bağışları gelir vergisi açısından dikkate alınırmı?
 237. Satılmayan Milli Piyango Bileti Gider sayılırmı.?
 238. Vergi Affı İle İlgili
 239. Vergi ve SGK affının getirdiği olumlu ve olumsuz sonuçları,
 240. Geçici vergi beyannamesinde yapılan hata...
 241. Bağış ve yardımlar
 242. Gelir Geçici Vergi Bildirimi Nasıl Olacak
 243. Protesto olan senet kaydı
 244. Yurtdışı danışmanlık
 245. Banka Teminat Mektupları yansıtma faturaları
 246. İrsaliye nüshalarının kaybolması
 247. Geçici Vergi Beyann.Ertelenmesi Hakkında
 248. Kapanan Şahıs Firmasnın Araçların Durumu ?
 249. Site yönetimleri hk.
 250. A4 kağıdına yazılmış bi belge