PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Geçici Verginin Gelir Vergisinden Mahsup Edilmesi
 2. Torba Yasa ile Getirilen Vergi Düzenlemeleri ve Uygulama Esasları
 3. Kira gelirimden doğan alacağımı nasıl alabilirim.?
 4. Kira gelir beyanı
 5. Tasfiye döneminde kurum byn.
 6. Memur Aile Yardımı Bağkurlu Eş durumu
 7. GMSİ-Gerçek Gider Usul Yöntemine göre.Güzel bir örnek.
 8. Adres Değişikliği Hakkında
 9. Beyan tür şekli değişebilir mi?
 10. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerde Mahsup ve iade işlemleri
 11. Torba yasa hakkında sorular
 12. Özel Maliyet Bedellerinin İtfası hakkında Özellikli bir durum
 13. Şirket Hisse Devri ve İsm Değişikliği
 14. GMSİ Beyannamesi ( Dar Mükellef)
 15. Bilanço usulune göre defter tutan gelir vergisi mükellefi hk.
 16. Net kira ücretinden bürüt bulma işletme defteri tutan mukellefte
 17. Ba-Bs Düzeltme Hakkında
 18. Minibüs ile servis taşımacılığı açılışı hk.
 19. Beyanname Değişikliklerine İlişkin Duyuru
 20. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanunun Uygulama
 21. Torba Yasa ve Yurtdışından Döviz Getirmek
 22. Yurtdışı şantiyeye malzeme gönderme
 23. Torba kanun
 24. Gelir Vergisi Sirküleri/75 Ücret ve diğer gelir elde edenlerin dikkatine.!
 25. Basit Usulde Personel Taşımacılığı
 26. Kurumlar mizan ???
 27. Beyannameye excel'den tablo aktarma
 28. Ticari Kazancın Gerçek Usulde vergilendirilmesi Rehberi 2011.! |*Gib*|
 29. Çay-Kahve Otomatları
 30. Aralık kdv
 31. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' ne hizmet ihracında vergi yükümlülükleri.?
 32. Gelir vergisi hesaplama
 33. Hizmet alımları
 34. Gönderilmemiş Ba/Bs Formu sonucunda ne olur.?
 35. İskonto katılımı ve fiyat indirim desteği
 36. Hurda Demir plastik alımı
 37. İşveren Tarafından Yıllık Olarak Peşin Ödenen Özel Sağlık Sigortası
 38. Adi Ortaklık Hukuk Bürosunda Ortağa kesilen Makbuz
 39. Bağış ve yardımlar
 40. Vergi ve Sigorta Borçlarının Yeniden Yapılandırılması (Excel Hesaplama Tablosu)
 41. Stok tutma zorunluluğu var mı?
 42. Eğitim Seminer Ücretlerinin Vergilendirilmesi Hk.
 43. Geçici vergide Kkeg tahakkuku.?
 44. Kollektif Şirketlerde KKG Uygulaması
 45. Alınmamış KDV Tevkifatı 1/2
 46. 2011 kira gelir beyanı
 47. Gelir vergisi mükellefiyetinin kapatılması
 48. Emlak komisyonculuğu Muhasebesi
 49. Kâr Dağıtımı ve Stopaj Kesintisi
 50. KDV tevkifatına ilişkin iade işlemleri
 51. Fatura tarihi ile ihracatın kapanma tarihindeki dönem kayması
 52. Hakediş
 53. Kurum vergisi iade alacağımız
 54. Eğitmen Ücreti Stopaj
 55. Bankadan ödenmeyen kiraların gmsi beyanı hk.
 56. İnternetten Kendi Kitabımı Satmak İstiyorum
 57. Bulgaristan dan alınan avukatlık hizmeti stopaj kesintisi ?
 58. Şirket ortağına ait masraf gider yazılabilirmi.?
 59. BA BS Düzeltme Beyannamesi
 60. Sanayi sitesinde gelir vergisi
 61. Torba Yasa İle Kasa ve Ortaklar Carinin Düzeltilmesi ve Kurum Zararının Oluşması
 62. Satıcılar hesabı
 63. Ödenmeyen SSK Primleri
 64. Kat karşılığı inşaat
 65. Ba formu düzeltme
 66. Araç Kiralama
 67. Bilançoya geçme hk.
 68. Basit usulden gerçek usule geçişte yapılacaklar
 69. Müşteri firmanın elemanlarına verilen promosyonlar
 70. 2010/4.dönem geçici vergide mahsup işlemi
 71. Veraset ve İntikal Vergisi Ödenmiş Tazminat Geliri
 72. Anonim veya Limitet şirket ortağın bireysel emeklilik sigortası ödemeleri
 73. Yıllara sari işlerde geçici vergi.?
 74. Depozitonun kiraya mahsubu
 75. G.m.s.i. Beyannamesinde kira mahsubu hk.?
 76. Kapanış hesabı
 77. KASA hesabına Adat Hesabında KDV
 78. Pazar yerinde satış yapan pazarcının mükellefiyet kaydı nasıl olmalı
 79. Ödenmeyen Kira
 80. Yurtdışına Ödenen Sigorta Komisyonları
 81. Aracımla Nakliyat Yapıyorum, Fatura Kesmem Gerekiyor!!
 82. Vergi affında verilmemiş beyannamelerden de faydalanabilirmiyiz.?
 83. Vergi indirimi.
 84. 180/280 hesap bakiyeleri hk.?
 85. Geçmiş yıl zararı hk.
 86. Faiz Geliri
 87. Kat Karşılığı İnşaat Fatura ve Tapu
 88. Dönem Sonu Karşılık ayırma hakkında
 89. Likit Fon Satışlarından Elde Edilen Kar
 90. Devreden Kdv Farkının Düzeltilmesi Nasıl Yapılır.?
 91. Kamyon satışları geliri nerede gözükür.?
 92. Kurumlar vergisi fazla ödeme
 93. Kira faturasında stopaj.?
 94. Acıklı Tablo!
 95. Stopaj kesnitileri hk.
 96. İhracata Aracılık Eden Kişiye Ödenen Komisyonun Giderleştirilmesi
 97. 2010 Aralık Dönemine ilişkin Ba Bs Formlarının verilme süresi uzatılmıştır
 98. Bireyel emeklilik sistemi hk
 99. Tasfiye Bilançosundaki Devreden KDV Tutarı
 100. Arsa satışından doğan satış kazancının özel fona intikali
 101. Yurtdışı yerleşkeli bir firmanın Türkiye gümrük bölgesinde antrepo açması
 102. Gelir vergisinde geçici vergi kapanış işlemleri
 103. Adat faturası hk.
 104. İhbar ve kıdem tazminatında grup emeklilik
 105. Kuyumculuk hk.
 106. İndirilecek giderler
 107. Ötv aavntajı
 108. Veraset ve İntikal Vergi Beyannamesi
 109. İnternet Vergi Dairei
 110. Kar Oranı
 111. Gayrimenkul satış kazancı hangi beyannamede beyan edilir ?
 112. Kira Ödemesi
 113. Yurt Dışı Hizmet İhracatı
 114. 4.donem geçici
 115. Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerin muhasebe uygulamaları
 116. Geçici vergide terkin
 117. İnşaat İşlerinde Stopaj
 118. Stopaj İadesinde Bir Yıllık Süre
 119. Gezici olarak yapılan restorasyo,tadilat,dekorasyon işleri
 120. Tadilatın mal sahibine yansıtılmasında kdvnin durumu
 121. Ücret Bordrosunda Dikkate Alınmayan Kümülatif Toplamlar
 122. Hamile avukatın doğum masrafları gider olurmu.?
 123. Gelir vergisi sorusu.?
 124. Yıllara Sair İnşaat Onarma ile ilgili amortisman dağıtımı hk.
 125. Kendi aracında çalışanların sigortalılık durumum
 126. Geçmiş yıllar zararı hk.
 127. Yatırım İndirimi Hakkında
 128. Kat karşılığı inşaatta arsa saihplerine teslimde gelir vergisi durumu
 129. Avans- Şüpheli alacak ilişkisi
 130. Vefat durumunda kira gelir vergisi
 131. Basit usul olma
 132. Dar mükellefiyette ücret
 133. Kdv Tevkifatı
 134. Serbest Meslek Vergisindeki Kasıt Nedir?
 135. Düzeltme beyannamesi
 136. Yurtdışına İnternet Üzerinden hizmet İhracı hk.
 137. Yurtdışı gelir ve kişisel faturalandırma
 138. Adi Ortaklığın Sona Ermesi Hk.
 139. Yardım derneğinden mal alımında belge düzeni
 140. Kar dağıtımında kullanılan belgeler nelerdir?
 141. Yıllık beyannamede geçici vergi
 142. Muhtasar beyanname düzeltmesi hak.
 143. Kapıcıya ödenecek kıdem ve ihbarda vergi durumu
 144. İşte 2011 yılı vergi oranları
 145. Af Taslağındaki Matrah Artırım Tutarları değişti
 146. Aile Hekimleri Muhtasar kaydı süresi hk.
 147. Gelir Vergisi Sirküleri 74
 148. İskanı Olmayan Bina
 149. Değer artış kazancından düşülücek giderler sorusu
 150. Biçerdöver İşletmesi hk.
 151. Gerçek kişi işyeri açılışı
 152. Hangi İşler Yıllara Sari İnşaat İşi Sayılır?
 153. Sözleşmeye Dayalı İnşaat İşi
 154. ...
 155. Google Adsense üzerinden Kazanılan Paranın Vergisi
 156. Yapı denetim faturası hakkında.
 157. Geçmiş yıl karlarını ödenmemiş sermayeye sayabilirmiyiz.?
 158. Kayyumun keseceği fatura
 159. Diğer ücret sahiplerinin vergi matrahı ve vergileri
 160. Kâr dağıtımında eksi temettü sorunu
 161. Geçici kabul iş bitim
 162. Yurtdışına Yazılım Satmak
 163. Serbest Bölgede Yıl Sonu Yapılması Gerekenler
 164. Gelir vergisi kesintisi hk.
 165. İşin Yıllara Sari Hale gelmesi
 166. İnşaat işinin vergi dairesine bildirilme süresi
 167. Kapanış yoklaması
 168. İhracat iadesi
 169. Yeniden Yapılandırma Kanununda basit usulden gerçek usule geçişmi?
 170. Kat Karşılığı Yapılan İnşaatlar Hk.
 171. Yurtdışı danışmanlıkdan dolayı gelecek para.?
 172. Taşıt Kiralama
 173. TAŞINDI: Kurumlar Vergisinde Hibe,Muhafiyet....?
 174. Özel bina inş.teslim ve vergiyi doğuran olay
 175. Yeniden yapılandırmanın kapsamı
 176. Yurtdışında Maaşlı Çalışan Yabancı İşçinin Ücretinin Gider Yazılması
 177. E-fatura ve binek araç alımı
 178. Çocuk zammı
 179. Benzinlik
 180. Üniversite kantini kira ödemesinde tevkifat yapılır mı?
 181. Şahıs firması ltd.şti dönüştürme
 182. Araç alımında ödenen Ötv direkt gider olarak yazılabilirmi.?
 183. Şahıs firması açılışta komyonet
 184. Vergi Muafiyeti Olan Vakıf İktisadi İşletmesi
 185. Şube kar-zarar geçici vergi
 186. Ödenmemiş sermaye
 187. Geçici beyan düzeltmesi vermelimiyiz.?
 188. TAŞINDI: Şube açılışı h.k
 189. Sattıkları İşyeri Karşılığında 1 Yıl Ücretsiz Oturma
 190. Adi Ortaklıkta Ortağın Ölmesi
 191. Yurt Dışı çalışacak işcilerin bordrosu
 192. Teminat Mektubu Yansıtma Faturası Ba Bs Formuna dahil edilmeli midir ?
 193. Reklam alma ve fatura sorunu
 194. Spor Kulübü-Dernek İktisadi İşletmesi
 195. Kat karşılığı inşaatlarda arsa sahiplerine ödenen kiranın belgesi ve durumu?
 196. İnşaat yapılması,arsa ve işçilik hk
 197. Matrah Artırımı
 198. Damga vergisi 25.11.2010 tarihine uzatıldı mı.?
 199. Bedelsiz Edinilen Hissenin Satışı Hk.
 200. Muhtasar son günü uzatıldımı.?
 201. Şahıs firması kapanışında ticari aracın durumu ne olur.?
 202. Kuran kursuna yapılan kurban bağışları gelir vergisi açısından dikkate alınırmı?
 203. Satılmayan Milli Piyango Bileti Gider sayılırmı.?
 204. Vergi Affı İle İlgili
 205. Vergi ve SGK affının getirdiği olumlu ve olumsuz sonuçları,
 206. Geçici vergi beyannamesinde yapılan hata...
 207. Bağış ve yardımlar
 208. Gelir Geçici Vergi Bildirimi Nasıl Olacak
 209. Protesto olan senet kaydı
 210. Yurtdışı danışmanlık
 211. Banka Teminat Mektupları yansıtma faturaları
 212. İrsaliye nüshalarının kaybolması
 213. Geçici Vergi Beyann.Ertelenmesi Hakkında
 214. Kapanan Şahıs Firmasnın Araçların Durumu ?
 215. Site yönetimleri hk.
 216. A4 kağıdına yazılmış bi belge
 217. Faiz geliri
 218. Geçici vergi düzenlemesi hk.
 219. Geçici vergide Gelir vergisi dilimleri uygulanıyormu.?
 220. Personelimize konut kiralamak
 221. Yanlış Düzenlenen GGV
 222. Arsa satışında vergilendirme
 223. Damga Vergisi
 224. B tipi likit fon değerlemesi
 225. İşyeri satışı
 226. İnternet üzerinden işlemlerde komisyon alanın vergilendirilmesi..
 227. Kar marjı hakkında.
 228. Kurumlar vergisi düzeltme
 229. Yurtdışı firmaya yaptırılan aracılık hizmeti faturası
 230. Vergi tevkifatı hk.
 231. Doğum borçlanması ve vergi mahsubu
 232. Satış bedeli
 233. Kar dağıtım tablosu düzenlenme sınırı.?
 234. Derneğe bağlı iktisadi işletme açılışı?
 235. TAŞINDI: stopaj
 236. Geçici Vergi Geçmiş Yıl Zararı
 237. Muhtasar beyanname_diğer ödemeler
 238. Hibe olarak gelen para vergiden istisna mı?
 239. Yıllara Sair İnşaatlarda Gelir Vergisi Kesintisi
 240. E-Beyannamede vergi dairesinde 0003 vergisinden mükellef değildir uyarısı hk.?
 241. TAŞINDI: Yanlış İşçi Çıkışı
 242. Vergi asgari ücret kadar mı olmalı?
 243. Biçerdöver İşletmesi
 244. Limited şirket ortaklarına ait eğitim harcaması gider olarak kabul edilebilir mi
 245. Aktife kayıtlı konut
 246. Sevk İrsaliyesi Hk.
 247. Sonradan katılan ortak kar dağıtımı
 248. SGK emeklisinin vergi mükellefi olması
 249. Mahsup ve yapılandırma hk.
 250. Hakediş faturasının bölünmesi...