PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. 193 No lu Hesap Kurumlar Vergisi
 2. Vergiye Tabi Olmayan Gelirler kar dağıtımı sırasında stopaj karşısındaki durumu
 3. Gelir Vergisi Kesin Mizan
 4. Sebze Meyve Hal İşletmesi
 5. Vergi Levhası Almak Kolaylaşıyor
 6. Transfer fiyatlandırılması
 7. Dönem sonu işlemleri
 8. Defter Tasdiksiz
 9. Basit usul araç satış.
 10. Gider pusulası oranları
 11. Basit usulle çalışan iş yerinin kdv muafiyeti ile ürün satışı
 12. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hk.
 13. Sermayesi Ödenmeyen Şirket
 14. Afftan yararlanan Cari Borcunu ödemek zorundamı?
 15. Yıllara sari inşaat işleri muhasebesi soru
 16. Devredilen şirkette devreden ve devralanın sorumlulukları
 17. Şirketin arsasını sermaye olarak koyması
 18. Kesin Mizan Bildirimleri Hakkında
 19. 6111 sayılı kanun kasa ve ortaklar cari sorunsalı
 20. Zamanında verilmeyen gmsi
 21. Yasal süreden sonra bildirilen değer artış kazancında istisna
 22. Kurumlar vergisi tahakkuk kaydı
 23. Kurumlar vergisi beyannamesinin verme süresi hk.
 24. Matrah Artırımı düzeltmesi
 25. Mükellef olunmayan yıllar ile ilgili matrah artırımı
 26. 6111 ile verilen beyannamelerin akibeti
 27. 2010 kurum vergi iade alacak
 28. Maliye Çalışıyor 20:53
 29. Şahıs işletmesi açılışı
 30. Şirketin Bireysel Emeklilik Makbuzlarını Kabul Etmemesi
 31. Gerçek Usulde Kira Geliri Beyanı
 32. 6111 yasa ile beyan edilmemiş 2007 ait değer artış kazancı
 33. Değer artış kazancının 6111 e göre asgari matrah artışları
 34. Vatandaşa Değer Artış Kazancı Uyarısı
 35. Eğitim ve sağlık harcaması
 36. Gelir Vergisi Beyannameleri İçin Son 3 Gün
 37. TAŞINDI: Eta 7 de ağ yazıcısı problemi
 38. Boş Duran Ev
 39. Şirket müdürünün hisse devrinden sonraki vergi ve ssk sorumlulukları
 40. GMSİ
 41. İşyeri Kira geliri istina sınırının (22.000 TL) altında ise..
 42. Yıl içinde verilmeyen beyannameler hk.
 43. Ygv' den stopaj mahsubu hk.
 44. Şahıs Şirketlerinde KKG Uygulaması
 45. Kira gelirinde %5 lik İktisap Bedeli İndirimi.
 46. Muhtasar Beyanname Düzeltmesi-Fazla bildirimin azaltılması hk.
 47. Cari hesaptaki adatlanması gerekli tutar
 48. Kira geliri elde eden kendi evine kredi ödüyor ise ?
 49. Düzeltme gelir vergisi
 50. GMSİ
 51. Bankanın vadeli hesaptan elde edilen faizden kestigi stopajın durumu
 52. Tapusu olmayan evin geliri için g.m.s.i. beyannamesi verilirmi.?
 53. Yolcu Taşıma Biletinin Şirket Personeli Adına düzenlenmesi
 54. Yıllık Beyannamede Bireysel Emeklilik Ve Hayat Sigortasının İndirimi
 55. Ortaklara borçlar hesabını sermayeye ilave ederken vergisel boyutu
 56. Kat Karşılığı İnşaat işlerinde arsa sahibinin GMSİ
 57. Kasa ve ortaklar hesabının bildirimi
 58. Aman Gelecek Yıl Karlarını %3 ile dağıtacağım diye Kimse Torbaya Girmesin!!!
 59. Kira stopaj iadesi hk.da
 60. Fatura kesme tarihi
 61. Mart ayında ödenen geçici vergi
 62. Adi Ortaklıkta Yurtdışında Yerleşik Ortak
 63. Vergi Mükellefi Olmayan Şahsın Depo Kiralaması
 64. Yazılım Satışı
 65. Ticari kazanç+kira geliri+arızi kazanç
 66. GMSİ'den İndirilecek giderler
 67. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun Rehberi
 68. Taşıt kira
 69. Torba yasa ve peşin vergiler hk.
 70. Kira geliri beyan etme hk.
 71. Adres Değişikliği ve Hisse Devri
 72. Adi Ortaklık Sözleşmesi
 73. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebli
 74. Kira geliri beyanı
 75. Gemilere kumanya satışında ihracat uygulaması
 76. Gelir Unsurlarının Yıllık Beyannamedeki Konumu
 77. Geçici vergi düzeltme beyanı
 78. GMSİ Beyannmesinde yazılacak vergi değeri
 79. GMSİ İstisna altında ise dilekçe ile bildirmek gerekir mi
 80. Ödenmeyen geçici vergilerin durumu
 81. Bağkur Primlerinin kurumlar Vergisindeki durumu
 82. Sakatlık indirimi
 83. Adi Ortaklıklarda Ve Kollektif Şirketlerde Kesin Mizan Uygulaması Hk.
 84. Kurumlar vergisi beyannamesine şirket ortağının kira geliri eklenirmi.?
 85. Doktor mükellefin LTD şirketten kar payı ...!
 86. Gelir Vergisinden Doğan Alacağın Mahsubu
 87. Gelir vergisi beyanı
 88. Aynı yıl içinde kapanış ve açılışda gelir vergisi beyanı nasıl olur.?
 89. Ar-Ge kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine ilişkin bildirim.
 90. Geçici Verginin Gelir Vergisinden Mahsup Edilmesi
 91. Torba Yasa ile Getirilen Vergi Düzenlemeleri ve Uygulama Esasları
 92. Kira gelirimden doğan alacağımı nasıl alabilirim.?
 93. Kira gelir beyanı
 94. Tasfiye döneminde kurum byn.
 95. Memur Aile Yardımı Bağkurlu Eş durumu
 96. GMSİ-Gerçek Gider Usul Yöntemine göre.Güzel bir örnek.
 97. Adres Değişikliği Hakkında
 98. Beyan tür şekli değişebilir mi?
 99. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerde Mahsup ve iade işlemleri
 100. Torba yasa hakkında sorular
 101. Özel Maliyet Bedellerinin İtfası hakkında Özellikli bir durum
 102. Şirket Hisse Devri ve İsm Değişikliği
 103. GMSİ Beyannamesi ( Dar Mükellef)
 104. Bilanço usulune göre defter tutan gelir vergisi mükellefi hk.
 105. Net kira ücretinden bürüt bulma işletme defteri tutan mukellefte
 106. Ba-Bs Düzeltme Hakkında
 107. Minibüs ile servis taşımacılığı açılışı hk.
 108. Beyanname Değişikliklerine İlişkin Duyuru
 109. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanunun Uygulama
 110. Torba Yasa ve Yurtdışından Döviz Getirmek
 111. Yurtdışı şantiyeye malzeme gönderme
 112. Torba kanun
 113. Gelir Vergisi Sirküleri/75 Ücret ve diğer gelir elde edenlerin dikkatine.!
 114. Basit Usulde Personel Taşımacılığı
 115. Kurumlar mizan ???
 116. Beyannameye excel'den tablo aktarma
 117. Ticari Kazancın Gerçek Usulde vergilendirilmesi Rehberi 2011.! |*Gib*|
 118. Çay-Kahve Otomatları
 119. Aralık kdv
 120. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' ne hizmet ihracında vergi yükümlülükleri.?
 121. Gelir vergisi hesaplama
 122. Hizmet alımları
 123. Gönderilmemiş Ba/Bs Formu sonucunda ne olur.?
 124. İskonto katılımı ve fiyat indirim desteği
 125. Hurda Demir plastik alımı
 126. İşveren Tarafından Yıllık Olarak Peşin Ödenen Özel Sağlık Sigortası
 127. Adi Ortaklık Hukuk Bürosunda Ortağa kesilen Makbuz
 128. Bağış ve yardımlar
 129. Vergi ve Sigorta Borçlarının Yeniden Yapılandırılması (Excel Hesaplama Tablosu)
 130. Stok tutma zorunluluğu var mı?
 131. Eğitim Seminer Ücretlerinin Vergilendirilmesi Hk.
 132. Geçici vergide Kkeg tahakkuku.?
 133. Kollektif Şirketlerde KKG Uygulaması
 134. Alınmamış KDV Tevkifatı 1/2
 135. 2011 kira gelir beyanı
 136. Gelir vergisi mükellefiyetinin kapatılması
 137. Emlak komisyonculuğu Muhasebesi
 138. Kâr Dağıtımı ve Stopaj Kesintisi
 139. KDV tevkifatına ilişkin iade işlemleri
 140. Fatura tarihi ile ihracatın kapanma tarihindeki dönem kayması
 141. Hakediş
 142. Kurum vergisi iade alacağımız
 143. Eğitmen Ücreti Stopaj
 144. Bankadan ödenmeyen kiraların gmsi beyanı hk.
 145. İnternetten Kendi Kitabımı Satmak İstiyorum
 146. Bulgaristan dan alınan avukatlık hizmeti stopaj kesintisi ?
 147. Şirket ortağına ait masraf gider yazılabilirmi.?
 148. BA BS Düzeltme Beyannamesi
 149. Sanayi sitesinde gelir vergisi
 150. Torba Yasa İle Kasa ve Ortaklar Carinin Düzeltilmesi ve Kurum Zararının Oluşması
 151. Satıcılar hesabı
 152. Ödenmeyen SSK Primleri
 153. Kat karşılığı inşaat
 154. Ba formu düzeltme
 155. Araç Kiralama
 156. Bilançoya geçme hk.
 157. Basit usulden gerçek usule geçişte yapılacaklar
 158. Müşteri firmanın elemanlarına verilen promosyonlar
 159. 2010/4.dönem geçici vergide mahsup işlemi
 160. Veraset ve İntikal Vergisi Ödenmiş Tazminat Geliri
 161. Anonim veya Limitet şirket ortağın bireysel emeklilik sigortası ödemeleri
 162. Yıllara sari işlerde geçici vergi.?
 163. Depozitonun kiraya mahsubu
 164. G.m.s.i. Beyannamesinde kira mahsubu hk.?
 165. Kapanış hesabı
 166. KASA hesabına Adat Hesabında KDV
 167. Pazar yerinde satış yapan pazarcının mükellefiyet kaydı nasıl olmalı
 168. Ödenmeyen Kira
 169. Yurtdışına Ödenen Sigorta Komisyonları
 170. Aracımla Nakliyat Yapıyorum, Fatura Kesmem Gerekiyor!!
 171. Vergi affında verilmemiş beyannamelerden de faydalanabilirmiyiz.?
 172. Vergi indirimi.
 173. 180/280 hesap bakiyeleri hk.?
 174. Geçmiş yıl zararı hk.
 175. Faiz Geliri
 176. Kat Karşılığı İnşaat Fatura ve Tapu
 177. Dönem Sonu Karşılık ayırma hakkında
 178. Likit Fon Satışlarından Elde Edilen Kar
 179. Devreden Kdv Farkının Düzeltilmesi Nasıl Yapılır.?
 180. Kamyon satışları geliri nerede gözükür.?
 181. Kurumlar vergisi fazla ödeme
 182. Kira faturasında stopaj.?
 183. Acıklı Tablo!
 184. Stopaj kesnitileri hk.
 185. İhracata Aracılık Eden Kişiye Ödenen Komisyonun Giderleştirilmesi
 186. 2010 Aralık Dönemine ilişkin Ba Bs Formlarının verilme süresi uzatılmıştır
 187. Bireyel emeklilik sistemi hk
 188. Tasfiye Bilançosundaki Devreden KDV Tutarı
 189. Arsa satışından doğan satış kazancının özel fona intikali
 190. Yurtdışı yerleşkeli bir firmanın Türkiye gümrük bölgesinde antrepo açması
 191. Gelir vergisinde geçici vergi kapanış işlemleri
 192. Adat faturası hk.
 193. İhbar ve kıdem tazminatında grup emeklilik
 194. Kuyumculuk hk.
 195. İndirilecek giderler
 196. Ötv aavntajı
 197. Veraset ve İntikal Vergi Beyannamesi
 198. İnternet Vergi Dairei
 199. Kar Oranı
 200. Gayrimenkul satış kazancı hangi beyannamede beyan edilir ?
 201. Kira Ödemesi
 202. Yurt Dışı Hizmet İhracatı
 203. 4.donem geçici
 204. Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerin muhasebe uygulamaları
 205. Geçici vergide terkin
 206. İnşaat İşlerinde Stopaj
 207. Stopaj İadesinde Bir Yıllık Süre
 208. Gezici olarak yapılan restorasyo,tadilat,dekorasyon işleri
 209. Tadilatın mal sahibine yansıtılmasında kdvnin durumu
 210. Ücret Bordrosunda Dikkate Alınmayan Kümülatif Toplamlar
 211. Hamile avukatın doğum masrafları gider olurmu.?
 212. Gelir vergisi sorusu.?
 213. Yıllara Sair İnşaat Onarma ile ilgili amortisman dağıtımı hk.
 214. Kendi aracında çalışanların sigortalılık durumum
 215. Geçmiş yıllar zararı hk.
 216. Yatırım İndirimi Hakkında
 217. Kat karşılığı inşaatta arsa saihplerine teslimde gelir vergisi durumu
 218. Avans- Şüpheli alacak ilişkisi
 219. Vefat durumunda kira gelir vergisi
 220. Basit usul olma
 221. Dar mükellefiyette ücret
 222. Kdv Tevkifatı
 223. Serbest Meslek Vergisindeki Kasıt Nedir?
 224. Düzeltme beyannamesi
 225. Yurtdışına İnternet Üzerinden hizmet İhracı hk.
 226. Yurtdışı gelir ve kişisel faturalandırma
 227. Adi Ortaklığın Sona Ermesi Hk.
 228. Yardım derneğinden mal alımında belge düzeni
 229. Kar dağıtımında kullanılan belgeler nelerdir?
 230. Yıllık beyannamede geçici vergi
 231. Muhtasar beyanname düzeltmesi hak.
 232. Kapıcıya ödenecek kıdem ve ihbarda vergi durumu
 233. İşte 2011 yılı vergi oranları
 234. Af Taslağındaki Matrah Artırım Tutarları değişti
 235. Aile Hekimleri Muhtasar kaydı süresi hk.
 236. Gelir Vergisi Sirküleri 74
 237. İskanı Olmayan Bina
 238. Değer artış kazancından düşülücek giderler sorusu
 239. Biçerdöver İşletmesi hk.
 240. Gerçek kişi işyeri açılışı
 241. Hangi İşler Yıllara Sari İnşaat İşi Sayılır?
 242. Sözleşmeye Dayalı İnşaat İşi
 243. ...
 244. Google Adsense üzerinden Kazanılan Paranın Vergisi
 245. Yapı denetim faturası hakkında.
 246. Geçmiş yıl karlarını ödenmemiş sermayeye sayabilirmiyiz.?
 247. Kayyumun keseceği fatura
 248. Diğer ücret sahiplerinin vergi matrahı ve vergileri
 249. Kâr dağıtımında eksi temettü sorunu
 250. Geçici kabul iş bitim