PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Faiz geliri
 2. Geçici vergi düzenlemesi hk.
 3. Geçici vergide Gelir vergisi dilimleri uygulanıyormu.?
 4. Personelimize konut kiralamak
 5. Yanlış Düzenlenen GGV
 6. Arsa satışında vergilendirme
 7. Damga Vergisi
 8. B tipi likit fon değerlemesi
 9. İşyeri satışı
 10. İnternet üzerinden işlemlerde komisyon alanın vergilendirilmesi..
 11. Kar marjı hakkında.
 12. Kurumlar vergisi düzeltme
 13. Yurtdışı firmaya yaptırılan aracılık hizmeti faturası
 14. Vergi tevkifatı hk.
 15. Doğum borçlanması ve vergi mahsubu
 16. Satış bedeli
 17. Kar dağıtım tablosu düzenlenme sınırı.?
 18. Derneğe bağlı iktisadi işletme açılışı?
 19. TAŞINDI: stopaj
 20. Geçici Vergi Geçmiş Yıl Zararı
 21. Muhtasar beyanname_diğer ödemeler
 22. Hibe olarak gelen para vergiden istisna mı?
 23. Yıllara Sair İnşaatlarda Gelir Vergisi Kesintisi
 24. E-Beyannamede vergi dairesinde 0003 vergisinden mükellef değildir uyarısı hk.?
 25. TAŞINDI: Yanlış İşçi Çıkışı
 26. Vergi asgari ücret kadar mı olmalı?
 27. Biçerdöver İşletmesi
 28. Limited şirket ortaklarına ait eğitim harcaması gider olarak kabul edilebilir mi
 29. Aktife kayıtlı konut
 30. Sevk İrsaliyesi Hk.
 31. Sonradan katılan ortak kar dağıtımı
 32. SGK emeklisinin vergi mükellefi olması
 33. Mahsup ve yapılandırma hk.
 34. Hakediş faturasının bölünmesi...
 35. Tasfiye firmasından parayı nasıl alabiliriz
 36. İhracata ait giderler
 37. Tazminat gelirleri
 38. Askere giden mükellef
 39. Stoksuz işletme defteri nasıl tutulur?
 40. Kira Sopajı
 41. Şahıs şirketi devri
 42. Geçici vergide stok
 43. İşletme defterinde geçici vergi
 44. Zirai İşletme mükellefiyet tesisi
 45. Düzeltilen beyanname için damga vergisi kesintisi
 46. Ne Yapabilirim.
 47. Stopaj!!
 48. Kapasite ve sanayi sicil belgesi
 49. Avukatlık Stopaj
 50. Şubeye ait kazanç ve yapılan harcamalar
 51. Emlak Komisyoncusu Arsa Alıp Satarsa
 52. Maaş kesilme durumu
 53. Gayrimenkul Satışından Doğacak Vergi
 54. 2006-2008 yıları arasında Otel konaklama faturası alamadım..Şimdi ne yapmam lazı
 55. İşveren değiştiren personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi
 56. Stopaj
 57. Özel sigortanın vergiden indirimi
 58. İş Ortaklığı zarar etti. peşin ödenen vergi ne olacak?
 59. Denetmen kar matrahında artış istedi.
 60. Tasfiyede geçici vergi beyannamesi hk.
 61. Site yönetim firmalarında vergisel ödevler
 62. Demirbaş gider yazmabilme sınırı_?
 63. Gelir Vergisi %35 Dilim Bu ay mahsup edilemesse
 64. Aşçı Gider Makbuzu
 65. Yurtdışı Yabancı firma için yurtiçinde yapılan montaj.
 66. Kira stopajı neye göre yapılır
 67. Almanya'dan "0" stopajlı hizmet ithali
 68. Esnaf sicile kayıt
 69. Denetime giren firma
 70. Emekli olup tekrar Sgdp li işe başlayan kişi
 71. Vergi Dilimi
 72. Fatura kesilen kira tevsik
 73. Hasara uğrayan emtia
 74. İhraç Kayıtlı ve KDV İstisna Sertifikasına İstinaden Hazırlanan Satış Faturası
 75. Yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecek
 76. İmza sirkülerinin yenilenmesi için karar örneği
 77. Kurumlar vergisi mükelleflerinin gayrimenkullerini kiralaması
 78. Konut satışlarında değer artış kazanç vergisi.?
 79. Tasfiye kapanış aşamasında geçmiş yıl karlarının durumu
 80. Yıl sonunda mahsup edilmeyen vergi hk.
 81. 1.Tertip Ve 2.Tertip Yedek Akçe - 1.Temettü Ve 2.Temettü
 82. İşini kapatan müşteri ve beyannameler
 83. Şirket tarafından eğitim masrafları karşılanan öğrencinin vergisel avantajı..
 84. Şirketin internetten satışı?
 85. İnşaat muhasebesinde kesilecek faturalar.?
 86. Konut Yapı Kooperatifindeki çalışanlar
 87. Gider pusulası
 88. Bireysel emeklilikte ssk primi kesilir mi?
 89. Bireysel emeklilik priminin bordro hesabı nasıl yapılır?
 90. Bağ-Kur Primleri gider kayıt edilirmi.?
 91. Başkasının işçisine ramazan kumanyası.?
 92. İhaleli sonucu satılan mal hk.
 93. Transfer fiyatlandırması ve cezası
 94. Gelir Vergisi Alacağı
 95. Yapı Denetim firmalarının açıktan yaptığı indirim iadeleri
 96. Gelir Vergisi alacağının ortak olduğum şirket borçlarına mahsubu.?
 97. Yurtdışı ihale çalışmaları hk.
 98. Ayni bağış.?
 99. Gayrimenkul sermaye iradı.
 100. yurtdışı
 101. Konut Olarak Kiraya Verilen Dairedeki Beyaz Eşya
 102. Şirket Ortağı Adına Alınmış Uçak Bileti Gider Yazılır mı ?
 103. Muhtasar beyanname kıdem tazminatı eklenirmi.?
 104. İşletme defterinde vergi dairesine ödenen kdv gider midir.?
 105. Mal fazlalı satış
 106. Özel Sağlık Sigortası Hak.
 107. Yıllık beyanname ekleri nelerdir?
 108. Yeni vergi dilimleri
 109. Temizlikçi kadına Gider Pusulası düzenlenirmi.?
 110. Gider Yansıtması
 111. Gelir Geçicide ortaklığa nakil giden şahsın durumu
 112. Freelance (Yurtdışı) Yazılımcılık Vergilendirmesi
 113. Hal İşletmesi hk.
 114. Kur değerlemesi.?
 115. Gelir Geçici Vergi Beyannamesinde Bağkur Primleri Düşülebilir mi ?
 116. Kira ödemeleri hk.
 117. Yurt dışından - Yurt dışına ...!
 118. Serbest bölgede ticaret
 119. Nakliyat İçin Basit Usul Mükellefi
 120. Site yönetiminde çalışan temizlik görevlisi
 121. Bankalar işlenirken Kur farkları
 122. Sit yönetimi kdv 2 li fatura
 123. Kollektif Şirket Ortağı Vergi Mükellefi
 124. Geçici vergi gelir tab. dipnotları
 125. gelir vergisi oranı
 126. Önceki dönemden devreden tevkifat
 127. Hakedişlerdeki gecikme cezaları indirim konusu yapılabilirmi.?
 128. Ticaret ve Sanayi Odalarına yapılan bağışlar indirim konusu yapılabilirmi.?
 129. Yıllar Yaygın İnşaatlarda Stopaj ve Mahsubu
 130. 5084 sayılı kanun uygulaması
 131. 274 sayılı gelir vergisi genel tebliği hakkında
 132. İşletme defterinde, ödenen damga vergileri gider yazılırmı.?
 133. G.V. Genel Tebliği (Seri no:274) anlayan biri varsa anlatırsa sevinirim.?
 134. GVK?nın 94.göre yapılması gereken tevkifatın sorumlu tarafından yapılmaması
 135. Repo gelirleri hk.?
 136. Bazı vergi kanunlarında yapılan değişiklik ile ilgili açıklalar
 137. Yeni işyeri açmak
 138. Elektrik,Su,Doğalgaz faturaları Hangi tarihe göre İşlenir?
 139. Reklam Giderlerinin Indirilmesi
 140. Gelir Vergisi Beyannamesi hk.
 141. Ortaklara Borçlar Hesabının sermayeye ilavesi
 142. Hangi Gelir vergisi dilimlerini kullanacağız.?
 143. Avukatlara ödenen vekalet ücretleri hk.
 144. Gelir vergisi oranları
 145. Ödemesi imkansız hale gelen ödemelerin muhasebeleştirilmesi
 146. 2 no'lu beyanname hakkında..
 147. 5084 Sayılı Teşvik
 148. TAŞINDI: Net Ücret
 149. Yeni Alınan Ticari Araçların Bildirimi Hk.
 150. Meskenin bir bölümünü işyeri olarak kullanılması hk.
 151. Hissedar tarafından yapılan kira sözleşmesi hk.
 152. Kıst dönem kurumlar vergisi beyanını nasıl veririm ?
 153. Ödül Dağıtımı - Uzman Görüşü Gerekiyor !!!
 154. Nihayi Tüketiciye Serbest Meslek Makbuzu kesilirmi.?
 155. TAŞINDI: muhtelif Sorular
 156. TAŞINDI: dekorasyon destek bedeli
 157. TAŞINDI: Kobi destek kredisi kapama.
 158. Ücretliler için gelir vergisi oranları.?
 159. Konaklama Giderleri
 160. Çıraklık ve kalfalık eğitimi, Kıdem tazm.
 161. İnşaat şirketlerinde maliyetler diğer yıla aktarılabilir mi?
 162. Yurtdışı İnşaat Onarım İşleri İşleri
 163. Kurumlar vergisinden muaf koop ve müteahhit firma
 164. Araç kiralama Hk.
 165. TAŞINDI: Adi Oartaklık Terkiyle İlgili Sorunlar...
 166. Gelir Vergsi ve İsteğe Bağlı Sigorta Prim Ödemesi Hk.
 167. Yurtdışındaki şantiyelere, geçici gönderilen makina ve araçlar
 168. Yurtdışındaki şantiyene yapılan ihracatlardaki kar marjı
 169. İrsaliye, Fatura kesilmesi.?
 170. Taşeronun malzeme işçlik giderlerinin geçici vergiye dahil edilmesi gerekiyormu.
 171. Kümülatif gelir vergisi matrahı ve gelir vergisi
 172. Mimari Proje İçin Yapılan Ödeme
 173. Mahkeme Kararı ile Tasfiye
 174. İhbar Tazminatı Vergi
 175. Şahıs İşletmesinin işe başlamadan önce sahip olduğu taşıtlara ait giderler
 176. Hisse satışından doğan kazancın vergisi ..
 177. Konut Yapı Kooperatifi
 178. Kanuni Süresinden sonra verilen ba bs
 179. Ücretlilerde Gelir Vergisi
 180. Ücret Bordrosu Vergi
 181. Gayrımenkul Satış Kazancı İstisnası Hk.
 182. Akbil Fişleri
 183. Şirket Müdürünün Soyadı Değişikliği
 184. İşe başlatmama tazminatı
 185. Gelir Vergi beyan-iadesi
 186. Araç satış kaydı
 187. Götürü Gider Uygulaması
 188. Gelir Vergisi Dilimleri
 189. TAŞINDI: Luca hesap planı
 190. Kurumlar Vergisi 32/a
 191. Sponsorluk anlaşması amatör spor klübü.
 192. Pastahane basit usul olabilir mi.?
 193. Şirket tasfiyesinde ödenecek borçlar
 194. Faturasız ithal ürünlerin e-ticareti.?
 195. Sağlık sigortası priminin gelir vergisinden mahsubu
 196. Müstahsil Makbuzu
 197. Hurda Altın alımında tevkifat
 198. KOSGEB Teşviki muhasebe kaydı
 199. Teşebbüs Sahibi eşini işçi olarak çalıştırırsa
 200. Hisse Satışı Vergilendirilmesi
 201. Bu Durumda Kira Stopajı Ne Zaman Ödenmeli?
 202. Adi ortaklıkta 2.şube açılışı!
 203. Aile üyelerine ait iki ayrı firma arasındaki para alışverişi.
 204. Irak'ta Alınan İş
 205. GVK Geçici Md. 67/4 ve Md. 98-Aralık Ayında Tahakkuk ettirilen Mevduat Faizleri
 206. TAŞINDI: taşıt satışında fatura
 207. TAŞINDI: GİDER PUSULASI
 208. Trafik cezaları ve Öiv' leri hk.
 209. Yurtdışı Danışmanlık Faturası
 210. Hediye Verilmesi ve Muhasebe Kaydı
 211. 5084 Sayılı Teşvik Hk.
 212. Gelir Vergisi Mükellefinin yurtdışı çalışması
 213. Kurumlar vergisi.... Yurt dışı inşaat işi istisnası... !
 214. 'ilave tediye' (kanuni ikramiye)
 215. Ölen Mükellefin Kapanış İşlemleri.
 216. Konser Vergi
 217. Muhtasar Beyanname Değişikliği
 218. BA ve BS
 219. Kat Karşılığı Arsasını Verenin Gelir Vergisi Durumu
 220. e-beyanname için yeni kullanıcı kodu alınması
 221. Ar-Ge Giderleri Hk.
 222. Yıllara Yaygın inşaat işi.
 223. Gelir Vergisinde Zarar..
 224. Irak şirket kuruluşu
 225. İş Ortaklığı
 226. TAŞINDI: İki yerde birden sigortalı olma durumunda
 227. Dernek Kapanışı
 228. Kredi kartı satışları
 229. Serbest Meslek Erbabının demirbaşı satması hk!
 230. Şirketin Yapmış Olduğu Hibe'nin Kaydı?
 231. Kat Karşılığı İnşaat İşleri
 232. Kısmi Süreli Çalışma Agi
 233. Ortak gişimli işlerin vergisel ve hukuki boyutu.
 234. Müstahsil makbuzu hk.?
 235. Özürlü İndirimi - (Beyannamede İndirilebilecek Harcamalardan)
 236. Yapı Kooperatifinde üye dışı satışı karşısında kdv/kurumlar karşısındaki durumu?
 237. Şahıslarda iş bölümü ekleme ?
 238. Bağımlı Avukatın girdiği girdiği duruşmaya ait keilen faturadaki stopaj
 239. Fatura ödemelerinde borçsuzluk istenmesi gerekirmi
 240. Geçici vergide kesinti yoluyla ödenen vergiler düşülmemiş!!
 241. Başka bir firmadan işçi alımı
 242. Vergi Alacağımızın Mahsubu
 243. Araç Satışı
 244. Geçmiş Yıl Zararları
 245. Ödenmeyen sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi.?
 246. Zirai Kazanç vergilendirmesi
 247. Damga vergisi brüt üzerindenmi net üzerindenmi hesaplanır.?
 248. Gelir tablosu
 249. 2009 GMSİ Vergi levhası tasdigi
 250. Süresinden Sonra Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi