PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Hakediş faturasının bölünmesi...
 2. Tasfiye firmasından parayı nasıl alabiliriz
 3. İhracata ait giderler
 4. Tazminat gelirleri
 5. Askere giden mükellef
 6. Stoksuz işletme defteri nasıl tutulur?
 7. Kira Sopajı
 8. Şahıs şirketi devri
 9. Geçici vergide stok
 10. İşletme defterinde geçici vergi
 11. Zirai İşletme mükellefiyet tesisi
 12. Düzeltilen beyanname için damga vergisi kesintisi
 13. Ne Yapabilirim.
 14. Stopaj!!
 15. Kapasite ve sanayi sicil belgesi
 16. Avukatlık Stopaj
 17. Şubeye ait kazanç ve yapılan harcamalar
 18. Emlak Komisyoncusu Arsa Alıp Satarsa
 19. Maaş kesilme durumu
 20. Gayrimenkul Satışından Doğacak Vergi
 21. 2006-2008 yıları arasında Otel konaklama faturası alamadım..Şimdi ne yapmam lazı
 22. İşveren değiştiren personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi
 23. Stopaj
 24. Özel sigortanın vergiden indirimi
 25. İş Ortaklığı zarar etti. peşin ödenen vergi ne olacak?
 26. Denetmen kar matrahında artış istedi.
 27. Tasfiyede geçici vergi beyannamesi hk.
 28. Site yönetim firmalarında vergisel ödevler
 29. Demirbaş gider yazmabilme sınırı_?
 30. Gelir Vergisi %35 Dilim Bu ay mahsup edilemesse
 31. Aşçı Gider Makbuzu
 32. Yurtdışı Yabancı firma için yurtiçinde yapılan montaj.
 33. Kira stopajı neye göre yapılır
 34. Almanya'dan "0" stopajlı hizmet ithali
 35. Esnaf sicile kayıt
 36. Denetime giren firma
 37. Emekli olup tekrar Sgdp li işe başlayan kişi
 38. Vergi Dilimi
 39. Fatura kesilen kira tevsik
 40. Hasara uğrayan emtia
 41. İhraç Kayıtlı ve KDV İstisna Sertifikasına İstinaden Hazırlanan Satış Faturası
 42. Yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecek
 43. İmza sirkülerinin yenilenmesi için karar örneği
 44. Kurumlar vergisi mükelleflerinin gayrimenkullerini kiralaması
 45. Konut satışlarında değer artış kazanç vergisi.?
 46. Tasfiye kapanış aşamasında geçmiş yıl karlarının durumu
 47. Yıl sonunda mahsup edilmeyen vergi hk.
 48. 1.Tertip Ve 2.Tertip Yedek Akçe - 1.Temettü Ve 2.Temettü
 49. İşini kapatan müşteri ve beyannameler
 50. Şirket tarafından eğitim masrafları karşılanan öğrencinin vergisel avantajı..
 51. Şirketin internetten satışı?
 52. İnşaat muhasebesinde kesilecek faturalar.?
 53. Konut Yapı Kooperatifindeki çalışanlar
 54. Gider pusulası
 55. Bireysel emeklilikte ssk primi kesilir mi?
 56. Bireysel emeklilik priminin bordro hesabı nasıl yapılır?
 57. Bağ-Kur Primleri gider kayıt edilirmi.?
 58. Başkasının işçisine ramazan kumanyası.?
 59. İhaleli sonucu satılan mal hk.
 60. Transfer fiyatlandırması ve cezası
 61. Gelir Vergisi Alacağı
 62. Yapı Denetim firmalarının açıktan yaptığı indirim iadeleri
 63. Gelir Vergisi alacağının ortak olduğum şirket borçlarına mahsubu.?
 64. Yurtdışı ihale çalışmaları hk.
 65. Ayni bağış.?
 66. Gayrimenkul sermaye iradı.
 67. yurtdışı
 68. Konut Olarak Kiraya Verilen Dairedeki Beyaz Eşya
 69. Şirket Ortağı Adına Alınmış Uçak Bileti Gider Yazılır mı ?
 70. Muhtasar beyanname kıdem tazminatı eklenirmi.?
 71. İşletme defterinde vergi dairesine ödenen kdv gider midir.?
 72. Mal fazlalı satış
 73. Özel Sağlık Sigortası Hak.
 74. Yıllık beyanname ekleri nelerdir?
 75. Yeni vergi dilimleri
 76. Temizlikçi kadına Gider Pusulası düzenlenirmi.?
 77. Gider Yansıtması
 78. Gelir Geçicide ortaklığa nakil giden şahsın durumu
 79. Freelance (Yurtdışı) Yazılımcılık Vergilendirmesi
 80. Hal İşletmesi hk.
 81. Kur değerlemesi.?
 82. Gelir Geçici Vergi Beyannamesinde Bağkur Primleri Düşülebilir mi ?
 83. Kira ödemeleri hk.
 84. Yurt dışından - Yurt dışına ...!
 85. Serbest bölgede ticaret
 86. Nakliyat İçin Basit Usul Mükellefi
 87. Site yönetiminde çalışan temizlik görevlisi
 88. Bankalar işlenirken Kur farkları
 89. Sit yönetimi kdv 2 li fatura
 90. Kollektif Şirket Ortağı Vergi Mükellefi
 91. Geçici vergi gelir tab. dipnotları
 92. gelir vergisi oranı
 93. Önceki dönemden devreden tevkifat
 94. Hakedişlerdeki gecikme cezaları indirim konusu yapılabilirmi.?
 95. Ticaret ve Sanayi Odalarına yapılan bağışlar indirim konusu yapılabilirmi.?
 96. Yıllar Yaygın İnşaatlarda Stopaj ve Mahsubu
 97. 5084 sayılı kanun uygulaması
 98. 274 sayılı gelir vergisi genel tebliği hakkında
 99. İşletme defterinde, ödenen damga vergileri gider yazılırmı.?
 100. G.V. Genel Tebliği (Seri no:274) anlayan biri varsa anlatırsa sevinirim.?
 101. GVK?nın 94.göre yapılması gereken tevkifatın sorumlu tarafından yapılmaması
 102. Repo gelirleri hk.?
 103. Bazı vergi kanunlarında yapılan değişiklik ile ilgili açıklalar
 104. Yeni işyeri açmak
 105. Elektrik,Su,Doğalgaz faturaları Hangi tarihe göre İşlenir?
 106. Reklam Giderlerinin Indirilmesi
 107. Gelir Vergisi Beyannamesi hk.
 108. Ortaklara Borçlar Hesabının sermayeye ilavesi
 109. Hangi Gelir vergisi dilimlerini kullanacağız.?
 110. Avukatlara ödenen vekalet ücretleri hk.
 111. Gelir vergisi oranları
 112. Ödemesi imkansız hale gelen ödemelerin muhasebeleştirilmesi
 113. 2 no'lu beyanname hakkında..
 114. 5084 Sayılı Teşvik
 115. TAŞINDI: Net Ücret
 116. Yeni Alınan Ticari Araçların Bildirimi Hk.
 117. Meskenin bir bölümünü işyeri olarak kullanılması hk.
 118. Hissedar tarafından yapılan kira sözleşmesi hk.
 119. Kıst dönem kurumlar vergisi beyanını nasıl veririm ?
 120. Ödül Dağıtımı - Uzman Görüşü Gerekiyor !!!
 121. Nihayi Tüketiciye Serbest Meslek Makbuzu kesilirmi.?
 122. TAŞINDI: muhtelif Sorular
 123. TAŞINDI: dekorasyon destek bedeli
 124. TAŞINDI: Kobi destek kredisi kapama.
 125. Ücretliler için gelir vergisi oranları.?
 126. Konaklama Giderleri
 127. Çıraklık ve kalfalık eğitimi, Kıdem tazm.
 128. İnşaat şirketlerinde maliyetler diğer yıla aktarılabilir mi?
 129. Yurtdışı İnşaat Onarım İşleri İşleri
 130. Kurumlar vergisinden muaf koop ve müteahhit firma
 131. Araç kiralama Hk.
 132. TAŞINDI: Adi Oartaklık Terkiyle İlgili Sorunlar...
 133. Gelir Vergsi ve İsteğe Bağlı Sigorta Prim Ödemesi Hk.
 134. Yurtdışındaki şantiyelere, geçici gönderilen makina ve araçlar
 135. Yurtdışındaki şantiyene yapılan ihracatlardaki kar marjı
 136. İrsaliye, Fatura kesilmesi.?
 137. Taşeronun malzeme işçlik giderlerinin geçici vergiye dahil edilmesi gerekiyormu.
 138. Kümülatif gelir vergisi matrahı ve gelir vergisi
 139. Mimari Proje İçin Yapılan Ödeme
 140. Mahkeme Kararı ile Tasfiye
 141. İhbar Tazminatı Vergi
 142. Şahıs İşletmesinin işe başlamadan önce sahip olduğu taşıtlara ait giderler
 143. Hisse satışından doğan kazancın vergisi ..
 144. Konut Yapı Kooperatifi
 145. Kanuni Süresinden sonra verilen ba bs
 146. Ücretlilerde Gelir Vergisi
 147. Ücret Bordrosu Vergi
 148. Gayrımenkul Satış Kazancı İstisnası Hk.
 149. Akbil Fişleri
 150. Şirket Müdürünün Soyadı Değişikliği
 151. İşe başlatmama tazminatı
 152. Gelir Vergi beyan-iadesi
 153. Araç satış kaydı
 154. Götürü Gider Uygulaması
 155. Gelir Vergisi Dilimleri
 156. TAŞINDI: Luca hesap planı
 157. Kurumlar Vergisi 32/a
 158. Sponsorluk anlaşması amatör spor klübü.
 159. Pastahane basit usul olabilir mi.?
 160. Şirket tasfiyesinde ödenecek borçlar
 161. Faturasız ithal ürünlerin e-ticareti.?
 162. Sağlık sigortası priminin gelir vergisinden mahsubu
 163. Müstahsil Makbuzu
 164. Hurda Altın alımında tevkifat
 165. KOSGEB Teşviki muhasebe kaydı
 166. Teşebbüs Sahibi eşini işçi olarak çalıştırırsa
 167. Hisse Satışı Vergilendirilmesi
 168. Bu Durumda Kira Stopajı Ne Zaman Ödenmeli?
 169. Adi ortaklıkta 2.şube açılışı!
 170. Aile üyelerine ait iki ayrı firma arasındaki para alışverişi.
 171. Irak'ta Alınan İş
 172. GVK Geçici Md. 67/4 ve Md. 98-Aralık Ayında Tahakkuk ettirilen Mevduat Faizleri
 173. TAŞINDI: taşıt satışında fatura
 174. TAŞINDI: GİDER PUSULASI
 175. Trafik cezaları ve Öiv' leri hk.
 176. Yurtdışı Danışmanlık Faturası
 177. Hediye Verilmesi ve Muhasebe Kaydı
 178. 5084 Sayılı Teşvik Hk.
 179. Gelir Vergisi Mükellefinin yurtdışı çalışması
 180. Kurumlar vergisi.... Yurt dışı inşaat işi istisnası... !
 181. 'ilave tediye' (kanuni ikramiye)
 182. Ölen Mükellefin Kapanış İşlemleri.
 183. Konser Vergi
 184. Muhtasar Beyanname Değişikliği
 185. BA ve BS
 186. Kat Karşılığı Arsasını Verenin Gelir Vergisi Durumu
 187. e-beyanname için yeni kullanıcı kodu alınması
 188. Ar-Ge Giderleri Hk.
 189. Yıllara Yaygın inşaat işi.
 190. Gelir Vergisinde Zarar..
 191. Irak şirket kuruluşu
 192. İş Ortaklığı
 193. TAŞINDI: İki yerde birden sigortalı olma durumunda
 194. Dernek Kapanışı
 195. Kredi kartı satışları
 196. Serbest Meslek Erbabının demirbaşı satması hk!
 197. Şirketin Yapmış Olduğu Hibe'nin Kaydı?
 198. Kat Karşılığı İnşaat İşleri
 199. Kısmi Süreli Çalışma Agi
 200. Ortak gişimli işlerin vergisel ve hukuki boyutu.
 201. Müstahsil makbuzu hk.?
 202. Özürlü İndirimi - (Beyannamede İndirilebilecek Harcamalardan)
 203. Yapı Kooperatifinde üye dışı satışı karşısında kdv/kurumlar karşısındaki durumu?
 204. Şahıslarda iş bölümü ekleme ?
 205. Bağımlı Avukatın girdiği girdiği duruşmaya ait keilen faturadaki stopaj
 206. Fatura ödemelerinde borçsuzluk istenmesi gerekirmi
 207. Geçici vergide kesinti yoluyla ödenen vergiler düşülmemiş!!
 208. Başka bir firmadan işçi alımı
 209. Vergi Alacağımızın Mahsubu
 210. Araç Satışı
 211. Geçmiş Yıl Zararları
 212. Ödenmeyen sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi.?
 213. Zirai Kazanç vergilendirmesi
 214. Damga vergisi brüt üzerindenmi net üzerindenmi hesaplanır.?
 215. Gelir tablosu
 216. 2009 GMSİ Vergi levhası tasdigi
 217. Süresinden Sonra Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi
 218. Yıllık gelir vergisinde geçmiş yıl zararı
 219. Geçmiş yıl zararlarının geçici vergiden mahsubu.
 220. Kooperatifin Kurumlar Vergisi Muafiyeti hk.
 221. Doğrudan gelir desteği
 222. Kuyumcularda 2009 Zararı ve Enflasyon Düzeltmesi
 223. TAŞINDI: Mobilya Mağazasında ki Kredi Kartı Sorunları Hk.
 224. Vergi Levhası Onayı
 225. Altın Alımında Kdv Var mı
 226. Defterlerin Saklanması
 227. Geçici Vergi Geçmiş Yıl Zararı
 228. Çekler.
 229. Şüpheli Ticari alacaklar
 230. Ortaklık karının kendi faaliyet zararından düşülmeyeceği.
 231. Gecici vergi beyannamesinde indirimler hk.
 232. Döviz gelir vergisi muhasebe kaydı.?
 233. Kâr Dağıtımı
 234. Gelir Tablosu
 235. Saya İşçiliği
 236. Mandıra Muhasebesi Hak.
 237. Özel Sağlık ve Yaşam Sigortalarının Vergiden Mahsubu Hk.
 238. Teşvik Belgesi
 239. Serbest Meslek Ücreti Net mi Brüt mü?
 240. Geç Ödenen MTV Gider Yazılabilir mi?
 241. Vergi mükellefi olmayan şahısa kesilecek serbest meslek makbuzu hk.
 242. YMM Raporu Hazırlanması
 243. Peşin Ödenen Kiranın Stopajı Hakkında
 244. Enflasyon Düzeltme Oranı ?
 245. Personel taşımacılığı.
 246. Stopaj Geçici Vergi
 247. Kesinti yoluyla ödenen vergilerin iadesi
 248. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Ödenen Geçici Vergilerinin Mahsup Edilmemesi
 249. 87.03 tarife pozizyonu kdv ve mtv indirimi
 250. Satışı artırmak için hediye verilmesi