PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Geçici kabul iş bitim
 2. Yurtdışına Yazılım Satmak
 3. Serbest Bölgede Yıl Sonu Yapılması Gerekenler
 4. Gelir vergisi kesintisi hk.
 5. İşin Yıllara Sari Hale gelmesi
 6. İnşaat işinin vergi dairesine bildirilme süresi
 7. Kapanış yoklaması
 8. İhracat iadesi
 9. Yeniden Yapılandırma Kanununda basit usulden gerçek usule geçişmi?
 10. Kat Karşılığı Yapılan İnşaatlar Hk.
 11. Yurtdışı danışmanlıkdan dolayı gelecek para.?
 12. Taşıt Kiralama
 13. TAŞINDI: Kurumlar Vergisinde Hibe,Muhafiyet....?
 14. Özel bina inş.teslim ve vergiyi doğuran olay
 15. Yeniden yapılandırmanın kapsamı
 16. Yurtdışında Maaşlı Çalışan Yabancı İşçinin Ücretinin Gider Yazılması
 17. E-fatura ve binek araç alımı
 18. Çocuk zammı
 19. Benzinlik
 20. Üniversite kantini kira ödemesinde tevkifat yapılır mı?
 21. Şahıs firması ltd.şti dönüştürme
 22. Araç alımında ödenen Ötv direkt gider olarak yazılabilirmi.?
 23. Şahıs firması açılışta komyonet
 24. Vergi Muafiyeti Olan Vakıf İktisadi İşletmesi
 25. Şube kar-zarar geçici vergi
 26. Ödenmemiş sermaye
 27. Geçici beyan düzeltmesi vermelimiyiz.?
 28. TAŞINDI: Şube açılışı h.k
 29. Sattıkları İşyeri Karşılığında 1 Yıl Ücretsiz Oturma
 30. Adi Ortaklıkta Ortağın Ölmesi
 31. Yurt Dışı çalışacak işcilerin bordrosu
 32. Teminat Mektubu Yansıtma Faturası Ba Bs Formuna dahil edilmeli midir ?
 33. Reklam alma ve fatura sorunu
 34. Spor Kulübü-Dernek İktisadi İşletmesi
 35. Kat karşılığı inşaatlarda arsa sahiplerine ödenen kiranın belgesi ve durumu?
 36. İnşaat yapılması,arsa ve işçilik hk
 37. Matrah Artırımı
 38. Damga vergisi 25.11.2010 tarihine uzatıldı mı.?
 39. Bedelsiz Edinilen Hissenin Satışı Hk.
 40. Muhtasar son günü uzatıldımı.?
 41. Şahıs firması kapanışında ticari aracın durumu ne olur.?
 42. Kuran kursuna yapılan kurban bağışları gelir vergisi açısından dikkate alınırmı?
 43. Satılmayan Milli Piyango Bileti Gider sayılırmı.?
 44. Vergi Affı İle İlgili
 45. Vergi ve SGK affının getirdiği olumlu ve olumsuz sonuçları,
 46. Geçici vergi beyannamesinde yapılan hata...
 47. Bağış ve yardımlar
 48. Gelir Geçici Vergi Bildirimi Nasıl Olacak
 49. Protesto olan senet kaydı
 50. Yurtdışı danışmanlık
 51. Banka Teminat Mektupları yansıtma faturaları
 52. İrsaliye nüshalarının kaybolması
 53. Geçici Vergi Beyann.Ertelenmesi Hakkında
 54. Kapanan Şahıs Firmasnın Araçların Durumu ?
 55. Site yönetimleri hk.
 56. A4 kağıdına yazılmış bi belge
 57. Faiz geliri
 58. Geçici vergi düzenlemesi hk.
 59. Geçici vergide Gelir vergisi dilimleri uygulanıyormu.?
 60. Personelimize konut kiralamak
 61. Yanlış Düzenlenen GGV
 62. Arsa satışında vergilendirme
 63. Damga Vergisi
 64. B tipi likit fon değerlemesi
 65. İşyeri satışı
 66. İnternet üzerinden işlemlerde komisyon alanın vergilendirilmesi..
 67. Kar marjı hakkında.
 68. Kurumlar vergisi düzeltme
 69. Yurtdışı firmaya yaptırılan aracılık hizmeti faturası
 70. Vergi tevkifatı hk.
 71. Doğum borçlanması ve vergi mahsubu
 72. Satış bedeli
 73. Kar dağıtım tablosu düzenlenme sınırı.?
 74. Derneğe bağlı iktisadi işletme açılışı?
 75. TAŞINDI: stopaj
 76. Geçici Vergi Geçmiş Yıl Zararı
 77. Muhtasar beyanname_diğer ödemeler
 78. Hibe olarak gelen para vergiden istisna mı?
 79. Yıllara Sair İnşaatlarda Gelir Vergisi Kesintisi
 80. E-Beyannamede vergi dairesinde 0003 vergisinden mükellef değildir uyarısı hk.?
 81. TAŞINDI: Yanlış İşçi Çıkışı
 82. Vergi asgari ücret kadar mı olmalı?
 83. Biçerdöver İşletmesi
 84. Limited şirket ortaklarına ait eğitim harcaması gider olarak kabul edilebilir mi
 85. Aktife kayıtlı konut
 86. Sevk İrsaliyesi Hk.
 87. Sonradan katılan ortak kar dağıtımı
 88. SGK emeklisinin vergi mükellefi olması
 89. Mahsup ve yapılandırma hk.
 90. Hakediş faturasının bölünmesi...
 91. Tasfiye firmasından parayı nasıl alabiliriz
 92. İhracata ait giderler
 93. Tazminat gelirleri
 94. Askere giden mükellef
 95. Stoksuz işletme defteri nasıl tutulur?
 96. Kira Sopajı
 97. Şahıs şirketi devri
 98. Geçici vergide stok
 99. İşletme defterinde geçici vergi
 100. Zirai İşletme mükellefiyet tesisi
 101. Düzeltilen beyanname için damga vergisi kesintisi
 102. Ne Yapabilirim.
 103. Stopaj!!
 104. Kapasite ve sanayi sicil belgesi
 105. Avukatlık Stopaj
 106. Şubeye ait kazanç ve yapılan harcamalar
 107. Emlak Komisyoncusu Arsa Alıp Satarsa
 108. Maaş kesilme durumu
 109. Gayrimenkul Satışından Doğacak Vergi
 110. 2006-2008 yıları arasında Otel konaklama faturası alamadım..Şimdi ne yapmam lazı
 111. İşveren değiştiren personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi
 112. Stopaj
 113. Özel sigortanın vergiden indirimi
 114. İş Ortaklığı zarar etti. peşin ödenen vergi ne olacak?
 115. Denetmen kar matrahında artış istedi.
 116. Tasfiyede geçici vergi beyannamesi hk.
 117. Site yönetim firmalarında vergisel ödevler
 118. Demirbaş gider yazmabilme sınırı_?
 119. Gelir Vergisi %35 Dilim Bu ay mahsup edilemesse
 120. Aşçı Gider Makbuzu
 121. Yurtdışı Yabancı firma için yurtiçinde yapılan montaj.
 122. Kira stopajı neye göre yapılır
 123. Almanya'dan "0" stopajlı hizmet ithali
 124. Esnaf sicile kayıt
 125. Denetime giren firma
 126. Emekli olup tekrar Sgdp li işe başlayan kişi
 127. Vergi Dilimi
 128. Fatura kesilen kira tevsik
 129. Hasara uğrayan emtia
 130. İhraç Kayıtlı ve KDV İstisna Sertifikasına İstinaden Hazırlanan Satış Faturası
 131. Yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecek
 132. İmza sirkülerinin yenilenmesi için karar örneği
 133. Kurumlar vergisi mükelleflerinin gayrimenkullerini kiralaması
 134. Konut satışlarında değer artış kazanç vergisi.?
 135. Tasfiye kapanış aşamasında geçmiş yıl karlarının durumu
 136. Yıl sonunda mahsup edilmeyen vergi hk.
 137. 1.Tertip Ve 2.Tertip Yedek Akçe - 1.Temettü Ve 2.Temettü
 138. İşini kapatan müşteri ve beyannameler
 139. Şirket tarafından eğitim masrafları karşılanan öğrencinin vergisel avantajı..
 140. Şirketin internetten satışı?
 141. İnşaat muhasebesinde kesilecek faturalar.?
 142. Konut Yapı Kooperatifindeki çalışanlar
 143. Gider pusulası
 144. Bireysel emeklilikte ssk primi kesilir mi?
 145. Bireysel emeklilik priminin bordro hesabı nasıl yapılır?
 146. Bağ-Kur Primleri gider kayıt edilirmi.?
 147. Başkasının işçisine ramazan kumanyası.?
 148. İhaleli sonucu satılan mal hk.
 149. Transfer fiyatlandırması ve cezası
 150. Gelir Vergisi Alacağı
 151. Yapı Denetim firmalarının açıktan yaptığı indirim iadeleri
 152. Gelir Vergisi alacağının ortak olduğum şirket borçlarına mahsubu.?
 153. Yurtdışı ihale çalışmaları hk.
 154. Ayni bağış.?
 155. Gayrimenkul sermaye iradı.
 156. yurtdışı
 157. Konut Olarak Kiraya Verilen Dairedeki Beyaz Eşya
 158. Şirket Ortağı Adına Alınmış Uçak Bileti Gider Yazılır mı ?
 159. Muhtasar beyanname kıdem tazminatı eklenirmi.?
 160. İşletme defterinde vergi dairesine ödenen kdv gider midir.?
 161. Mal fazlalı satış
 162. Özel Sağlık Sigortası Hak.
 163. Yıllık beyanname ekleri nelerdir?
 164. Yeni vergi dilimleri
 165. Temizlikçi kadına Gider Pusulası düzenlenirmi.?
 166. Gider Yansıtması
 167. Gelir Geçicide ortaklığa nakil giden şahsın durumu
 168. Freelance (Yurtdışı) Yazılımcılık Vergilendirmesi
 169. Hal İşletmesi hk.
 170. Kur değerlemesi.?
 171. Gelir Geçici Vergi Beyannamesinde Bağkur Primleri Düşülebilir mi ?
 172. Kira ödemeleri hk.
 173. Yurt dışından - Yurt dışına ...!
 174. Serbest bölgede ticaret
 175. Nakliyat İçin Basit Usul Mükellefi
 176. Site yönetiminde çalışan temizlik görevlisi
 177. Bankalar işlenirken Kur farkları
 178. Sit yönetimi kdv 2 li fatura
 179. Kollektif Şirket Ortağı Vergi Mükellefi
 180. Geçici vergi gelir tab. dipnotları
 181. gelir vergisi oranı
 182. Önceki dönemden devreden tevkifat
 183. Hakedişlerdeki gecikme cezaları indirim konusu yapılabilirmi.?
 184. Ticaret ve Sanayi Odalarına yapılan bağışlar indirim konusu yapılabilirmi.?
 185. Yıllar Yaygın İnşaatlarda Stopaj ve Mahsubu
 186. 5084 sayılı kanun uygulaması
 187. 274 sayılı gelir vergisi genel tebliği hakkında
 188. İşletme defterinde, ödenen damga vergileri gider yazılırmı.?
 189. G.V. Genel Tebliği (Seri no:274) anlayan biri varsa anlatırsa sevinirim.?
 190. GVK?nın 94.göre yapılması gereken tevkifatın sorumlu tarafından yapılmaması
 191. Repo gelirleri hk.?
 192. Bazı vergi kanunlarında yapılan değişiklik ile ilgili açıklalar
 193. Yeni işyeri açmak
 194. Elektrik,Su,Doğalgaz faturaları Hangi tarihe göre İşlenir?
 195. Reklam Giderlerinin Indirilmesi
 196. Gelir Vergisi Beyannamesi hk.
 197. Ortaklara Borçlar Hesabının sermayeye ilavesi
 198. Hangi Gelir vergisi dilimlerini kullanacağız.?
 199. Avukatlara ödenen vekalet ücretleri hk.
 200. Gelir vergisi oranları
 201. Ödemesi imkansız hale gelen ödemelerin muhasebeleştirilmesi
 202. 2 no'lu beyanname hakkında..
 203. 5084 Sayılı Teşvik
 204. TAŞINDI: Net Ücret
 205. Yeni Alınan Ticari Araçların Bildirimi Hk.
 206. Meskenin bir bölümünü işyeri olarak kullanılması hk.
 207. Hissedar tarafından yapılan kira sözleşmesi hk.
 208. Kıst dönem kurumlar vergisi beyanını nasıl veririm ?
 209. Ödül Dağıtımı - Uzman Görüşü Gerekiyor !!!
 210. Nihayi Tüketiciye Serbest Meslek Makbuzu kesilirmi.?
 211. TAŞINDI: muhtelif Sorular
 212. TAŞINDI: dekorasyon destek bedeli
 213. TAŞINDI: Kobi destek kredisi kapama.
 214. Ücretliler için gelir vergisi oranları.?
 215. Konaklama Giderleri
 216. Çıraklık ve kalfalık eğitimi, Kıdem tazm.
 217. İnşaat şirketlerinde maliyetler diğer yıla aktarılabilir mi?
 218. Yurtdışı İnşaat Onarım İşleri İşleri
 219. Kurumlar vergisinden muaf koop ve müteahhit firma
 220. Araç kiralama Hk.
 221. TAŞINDI: Adi Oartaklık Terkiyle İlgili Sorunlar...
 222. Gelir Vergsi ve İsteğe Bağlı Sigorta Prim Ödemesi Hk.
 223. Yurtdışındaki şantiyelere, geçici gönderilen makina ve araçlar
 224. Yurtdışındaki şantiyene yapılan ihracatlardaki kar marjı
 225. İrsaliye, Fatura kesilmesi.?
 226. Taşeronun malzeme işçlik giderlerinin geçici vergiye dahil edilmesi gerekiyormu.
 227. Kümülatif gelir vergisi matrahı ve gelir vergisi
 228. Mimari Proje İçin Yapılan Ödeme
 229. Mahkeme Kararı ile Tasfiye
 230. İhbar Tazminatı Vergi
 231. Şahıs İşletmesinin işe başlamadan önce sahip olduğu taşıtlara ait giderler
 232. Hisse satışından doğan kazancın vergisi ..
 233. Konut Yapı Kooperatifi
 234. Kanuni Süresinden sonra verilen ba bs
 235. Ücretlilerde Gelir Vergisi
 236. Ücret Bordrosu Vergi
 237. Gayrımenkul Satış Kazancı İstisnası Hk.
 238. Akbil Fişleri
 239. Şirket Müdürünün Soyadı Değişikliği
 240. İşe başlatmama tazminatı
 241. Gelir Vergi beyan-iadesi
 242. Araç satış kaydı
 243. Götürü Gider Uygulaması
 244. Gelir Vergisi Dilimleri
 245. TAŞINDI: Luca hesap planı
 246. Kurumlar Vergisi 32/a
 247. Sponsorluk anlaşması amatör spor klübü.
 248. Pastahane basit usul olabilir mi.?
 249. Şirket tasfiyesinde ödenecek borçlar
 250. Faturasız ithal ürünlerin e-ticareti.?