PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Yıllık gelir vergisinde geçmiş yıl zararı
 2. Geçmiş yıl zararlarının geçici vergiden mahsubu.
 3. Kooperatifin Kurumlar Vergisi Muafiyeti hk.
 4. Doğrudan gelir desteği
 5. Kuyumcularda 2009 Zararı ve Enflasyon Düzeltmesi
 6. TAŞINDI: Mobilya Mağazasında ki Kredi Kartı Sorunları Hk.
 7. Vergi Levhası Onayı
 8. Altın Alımında Kdv Var mı
 9. Defterlerin Saklanması
 10. Geçici Vergi Geçmiş Yıl Zararı
 11. Çekler.
 12. Şüpheli Ticari alacaklar
 13. Ortaklık karının kendi faaliyet zararından düşülmeyeceği.
 14. Gecici vergi beyannamesinde indirimler hk.
 15. Döviz gelir vergisi muhasebe kaydı.?
 16. Kâr Dağıtımı
 17. Gelir Tablosu
 18. Saya İşçiliği
 19. Mandıra Muhasebesi Hak.
 20. Özel Sağlık ve Yaşam Sigortalarının Vergiden Mahsubu Hk.
 21. Teşvik Belgesi
 22. Serbest Meslek Ücreti Net mi Brüt mü?
 23. Geç Ödenen MTV Gider Yazılabilir mi?
 24. Vergi mükellefi olmayan şahısa kesilecek serbest meslek makbuzu hk.
 25. YMM Raporu Hazırlanması
 26. Peşin Ödenen Kiranın Stopajı Hakkında
 27. Enflasyon Düzeltme Oranı ?
 28. Personel taşımacılığı.
 29. Stopaj Geçici Vergi
 30. Kesinti yoluyla ödenen vergilerin iadesi
 31. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Ödenen Geçici Vergilerinin Mahsup Edilmemesi
 32. 87.03 tarife pozizyonu kdv ve mtv indirimi
 33. Satışı artırmak için hediye verilmesi
 34. Ödemesi Çıkan Kurumlar Vergisi Tahakkuku
 35. Ölüm Halinde İşyerinin Durumu
 36. Gayrimenkul Değer Artış Kazancı
 37. Yıllara Sari İnş. Bitirilmemesi
 38. İşyerine Alınan Gazete Dergi
 39. 2005 KV Beyanı
 40. Özel Hesap Dönemi
 41. Vergi Mükellefinın Satın Aldığı Ev
 42. Basit Usul Vergilendirme
 43. Kat Karşılığı Verdiği Arsasından aldığı daireleri satanın durumu
 44. Kurumlar Vergisi İade Alacağı
 45. Mal Alım Satım Sözleşmesine Ait Damga Vergisi
 46. 1.tertip yedek akçe ayrıldığında kar dağıtımı tablosu zorunlumu
 47. genel müdür ilişkili kişi sayılıyor,dikkat
 48. Kurumlar vergi beyanı hakkında
 49. Kdv İadesine mahsup verilen kurum geçici verginin indirimi hk,
 50. Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama
 51. Sakatlık İndirimi
 52. Sermaye düzeltmesi olumlu farklar
 53. düzeltme beyannamesi iptali
 54. Halkbank Vergi No
 55. 136-329-120-320 vs hesaplar
 56. Aile Hekimliği Hakkında
 57. Kurumlar Vergisi Dipnot
 58. İşletme devrimi kapatma mı?
 59. KKTC'ye kesilecek faturada kullanılacak para birimi ?
 60. Kurum Vergi Bey.de Mali Bilgiler Bölümü
 61. Tasfiye halinde... Enflasyon düzeltmesi var mı ?
 62. Şirkete Ambulans Yada İtfaiye Alımı
 63. Türkiye'de Elde Edilen Kazancın Yurtdışına Transferi Hk.
 64. Teşvik ve Hibelerin Vergilendirilmesi
 65. Transfer Fiy.- Özsermaye Kısmı
 66. Geçici Vergi Zararının Düşürülmesi
 67. Stopaj kesintisi iade !!!
 68. İhracatı yapılan malın geri gelmesi.
 69. Muhtasar beyanname arka sayfa bilgileri düzeltme
 70. Serbest Meslek Defterinde Telefon faturası Kaydı Hk.
 71. Tarnsfer fiyatlandırması.?
 72. Komiser ücreti için beyanname.?
 73. Transfer Fiyatlandırması
 74. Vergi Mükellefi Olması Gerekir mi?
 75. Büyük Mükelleflere Geçiş
 76. Kurumlar Vergisi Verme Süresi Uzatımı
 77. Kurumlar Vergisi 32/a
 78. Geçmiş Yıl Zararın Mahsubu
 79. Ticari kazanç kapsamına girer mi?
 80. Adi ortaklık
 81. İhracat götürü gider.
 82. Tasfiye Sırasında Çıkışı Unutulan Demirbaş
 83. Tasfiye Halinde Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 84. Kayıtlara Geç Alınan Araç Faturası
 85. İnşaat Şirketlerinde Dağıtım Anahtarı Hk.
 86. İndirilecek giderler
 87. Gelir Tablosunda Netleştirme
 88. 1. tertip yasal yedek akçeler hakkında...
 89. E Bildirge Kurumlar Vergisi
 90. Şahıs Firmasına Ortak Olma
 91. Sigorta Acentesi
 92. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekleri
 93. Özel Bina İnşaatı Kriterleri
 94. Adi Ortaklığın Aktif Ve Pasifi İle Yeni Kurulan Ltd.Şti Devrinde...
 95. Hazineye ait işyerinde kira stopajı
 96. Kurumlar Vergisi beyanı ortaklar listesi
 97. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 98. Personel Akaryakıt Giderleri
 99. Kurumlar beyannamesi döviz işlemleri.?
 100. Spor Klüplerine Yapılan Bağış ve Yardımlar
 101. Kurumlar Vergisi 193
 102. Transfer Fiy. Formu Doldurma
 103. Trampa İşleminde Değer Kazanç Artışı
 104. Şirketlerde ortaklara dağıtılmayan kar sermayeye ne zaman ilave edilir?
 105. PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli
 106. Kurumlar Vergisi kesinti listesi hk.
 107. Sermaye Düzeltmesi olumlu Farklar
 108. TAŞINDI: Geç gelen Alım Faturasını BA durumu
 109. 2009 biten işin fark prrim ödemesi
 110. Yurtdışı Fuarında Destek
 111. % 3 gelir stopaj.?
 112. Fabrika binası satışı kurumlar vergisi karşısındaki durumu
 113. Geçmiş Yıl Karları
 114. Kardeş Firmalar
 115. 131 ort.alacaklar
 116. Eczanelerde Ciro Primi veya Hizmet Bedeli Faturası
 117. Varlık Barışı Sermaye Artışında %04 Tüketici Fonu
 118. Transfer Fiyatlandırması ekinin doldurulması ile ilgili
 119. Geçici vergi mahsubu.!
 120. Muhtasar beyannamede kira ödemeleri.?
 121. 5 Yılı Dolmuş Geçmiş Yıl Zararlarının Kapatılması
 122. Yurtdışı Şube Kazancı
 123. Ay Bitmeden Muhtasar
 124. Gmsi beyannamesinde ceza.?
 125. OGS Kaçak Geçiş Bedeli
 126. İhracat Faturası
 127. 2009 kurumlar vergisi beyannamesi.?
 128. Gecikmiş G.M.S.İ beyanında istisna
 129. Yurtdışı İnşaat Onarma İşleri
 130. Vekaletname
 131. Yurtdışı Şube Kazancı
 132. Şirket Ticari Taksi Alımı hk.
 133. İndirilecek Kdv si Olmayan Firmada Mahsup/ İade Talebi
 134. Kasa Fazlası
 135. Yabancı Şirket Kuruluşu
 136. Değer artış kazancı Hk.
 137. Kurumlar Vergisinin doldurulması ile ilgili
 138. Parti ilçe teşkilatına kiraya verilen büro ve gmsi
 139. Gtar Kursundan Gelir Elde Edenler
 140. Gelir Vergisi
 141. Asgari Geçim İndirimi, Kısmi sözleşmelilerde
 142. Geçmiş Yıl Zararlarının Unutulması
 143. Personele İşyerinde Verilen Öğle Yemeği Harcamalarının Giderleştirilmesi
 144. Mahsup+kira geliri
 145. GMSİ de gelecek yıl kiraları
 146. Aile hekimleri stopaja tabimi
 147. Özürlü İşcinin Vergisel Durumu
 148. Gmsi beyanında gerçek gider usülü
 149. Gelir Vergisi Ödemesi
 150. Gmsi iradında tahsilat.?
 151. Yabancı birinin işyeri açması.?
 152. Sema ayini icra edenlere ödenen ücrette stopaj var mı.?
 153. Bağkur Askerlik Borçlanması Yıllık Gelir Vergisi Matrahından Düşülebilir mi?
 154. Geçmiş yıllar zararları mahsubu kontrolleri yapılıyor !
 155. Hem Kira Ödüyor Hem de Kira Alıyorum Beyanname Nasıl Olur
 156. Gelir vergisi beyannamesi ve kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin liste
 157. Sadece daire satışı geliri için beyanname veren var mı?
 158. Dağıtım Anahtarı
 159. Gmsi beyannamesinde ki Vergi Değeri.?
 160. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı
 161. Emeklilerde gmsi beyanı
 162. Oto Alım Satım Faliyet Kodu
 163. Ticari kazançlara ait bildirim bilgilerinde geçerli olmayan bir faliyet konusu
 164. Gelir vergisi beyannamesinde 61.satır.?
 165. Sakatlık İndirimi hk.?
 166. Eksik kira bedeli ve stopaj
 167. Bireysel emeklilik nerede dikkate alınır.?
 168. Fatura karşılığı alınan hizmet bedelinin tamamı veya bir kısmının iadesi.?
 169. Kira Gelir Beyanı
 170. Bedelsiz Okutulan Öğrenciye Fatura Kesme Zorunluluğu
 171. Sakatlık İndirimi
 172. Gayrimenkul Satışında Yeniden Değerleme Uyg.ve Satış Kazancının Bey.Ed.
 173. GMSİ beyanında indirimler ve hesaplama.
 174. Site Yönetimi ve Vergi
 175. Mahsup Edilmeyen Geçmiş Yıl Zararı Kaç Yıl İçinde Mahsup Edilebilir
 176. Diğer Kazanç ve İratlar
 177. 2 farklı faaliyet konusu ve gelir vergisi
 178. Sağlıktan Yararlanma
 179. Gecikme faizi hakkında
 180. Gmsi Beyannamesi Stopaj ve peşin kira geliri.!!!!
 181. TAŞINDI: meşgale örneği
 182. GMSİ Beyannamesinde vergi değeri/maliyet bedeli nedir?
 183. Devlet Memurunun G.V.Beyannamesi
 184. Gelir Vergisi Mükellefi ve İnşaat
 185. Varlık Barışında Gösterilen Tutarın Tas.Hal. Olan Bir Şirketin Serm.Gösterilmesi
 186. İşyerinin Stopajı
 187. Harcırah
 188. Konut satışında vergilendirme.?
 189. TAŞINDI: HARCIRAHLAR
 190. Gmsi beyannamesinden işyeri kira iadesi.?
 191. Gider pusulası hk.
 192. Adi Ortaklık Giderleri
 193. 2.Derecede Tarihi eser bina ve yerler için GMSİ beyannamesi verilecekmi
 194. Vergi kesintisi hk.?
 195. Teknik Direktörler
 196. 689 no'lu hesap.!
 197. Şirket aktifindeki daire satışı
 198. Özel sağlık sigortasından dolayı bürüt üçretin sgk tavanını geçmesi devir matrah
 199. Konut isyeri kira gelirleri toplamı.?
 200. Geçmiş Yıl Zarar Mahsupları Hk.
 201. Serbest meslek kazancı olan işyeri kirasını beyan edecekmi.?
 202. Sevk İrsaliyesi
 203. Gelir vergisi kesinti listesi hk.
 204. Gider Pusulası ile Yapılan İş İçin Vergi
 205. Kar Payı
 206. İşveren tarafından işciye yapılan özel sağlık sigortası.
 207. Unutulan beyanname
 208. Geçiş bildirim formu
 209. Gerçek/Götürü Gider yönetemi seçimi hk.?
 210. 2009 Yılı Yıllık Gelir vergisi Performans Bilgileri
 211. Değer Artış Kazancı/ Ticari Kazanç
 212. Araç Kira Geliri.?
 213. isyeri kira geliri
 214. Gelir Vergisi
 215. Sağlık ve eğitim indirimi.?
 216. Kiraların Atm aracılığıyla yatırılması.
 217. Kira ödemesinde stopaj hk.?
 218. Özel Sigorta Vergi İlişkisi
 219. Gmsi beyanname gönderme şifresi hk.?
 220. Yeni açılışta faturasız yazar kasa hk.?
 221. Serbest Bölge konsolide bilanço
 222. Serbest Meslek Kazancında Tevkifat
 223. Tek Düzen Hesap Planı
 224. Kira Beyanı
 225. Tevkif edilen gelir vergisinin geçici vergiden mahsubu.?
 226. 49 İlde mi Yoksa Sadece 2 İlde mi.?
 227. 3 meskende 1 işyeri beyannameye dahil ediliyormu.?
 228. 1. Sınıf Gelir Mükelleflerinde Dönem Net Karı ve Zararları
 229. GMSİ Beyanı Hakkında
 230. Bağkur taksit ödemeleri gelir beyanında.?
 231. Gelir vergisi beyannamesi.
 232. Diğer Gelirler hk.?
 233. TAŞINDI: 371
 234. Gelir Vergisi Beyannamesi
 235. Network Marketing Sistem Üyelerinin Primlerinin Vergilendirilmesi
 236. Hem kar payı hemde kira geliri olan mükellefte gelir vergisi beyannamesi
 237. Ticaret Odasına Ait İşyerine Kira Stopajı Uygulanır mı?
 238. Havale ve EFT Giderleri
 239. Resen vergi tarhı.?
 240. Kira sözleşmesinde Kiraya veren kısmına mal sahibi yerine başka isim yazılması.
 241. Şirket Kredi Kartı
 242. Gelir vergisi Beyanı hk.
 243. 2009 yılı kira geliri
 244. Ticari Kardan Mali Kara Ulaşmayı Gösteren Bildirim
 245. Geçmiş Yıllar Zararının Kurum Kazancından Düşülerek Kalan Kısımları
 246. Kar dağıtımında fatura
 247. Yeni Faaliyet Kodları
 248. Taşıtın Trafikten Men Edilmesi
 249. Müstahsil Makbuzu ile Alınan Malların Satışında KDV uygulamaları
 250. Seyahat Formu.?