PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Sağlık sigortası priminin gelir vergisinden mahsubu
 2. Müstahsil Makbuzu
 3. Hurda Altın alımında tevkifat
 4. KOSGEB Teşviki muhasebe kaydı
 5. Teşebbüs Sahibi eşini işçi olarak çalıştırırsa
 6. Hisse Satışı Vergilendirilmesi
 7. Bu Durumda Kira Stopajı Ne Zaman Ödenmeli?
 8. Adi ortaklıkta 2.şube açılışı!
 9. Aile üyelerine ait iki ayrı firma arasındaki para alışverişi.
 10. Irak'ta Alınan İş
 11. GVK Geçici Md. 67/4 ve Md. 98-Aralık Ayında Tahakkuk ettirilen Mevduat Faizleri
 12. TAŞINDI: taşıt satışında fatura
 13. TAŞINDI: GİDER PUSULASI
 14. Trafik cezaları ve Öiv' leri hk.
 15. Yurtdışı Danışmanlık Faturası
 16. Hediye Verilmesi ve Muhasebe Kaydı
 17. 5084 Sayılı Teşvik Hk.
 18. Gelir Vergisi Mükellefinin yurtdışı çalışması
 19. Kurumlar vergisi.... Yurt dışı inşaat işi istisnası... !
 20. 'ilave tediye' (kanuni ikramiye)
 21. Ölen Mükellefin Kapanış İşlemleri.
 22. Konser Vergi
 23. Muhtasar Beyanname Değişikliği
 24. BA ve BS
 25. Kat Karşılığı Arsasını Verenin Gelir Vergisi Durumu
 26. e-beyanname için yeni kullanıcı kodu alınması
 27. Ar-Ge Giderleri Hk.
 28. Yıllara Yaygın inşaat işi.
 29. Gelir Vergisinde Zarar..
 30. Irak şirket kuruluşu
 31. İş Ortaklığı
 32. TAŞINDI: İki yerde birden sigortalı olma durumunda
 33. Dernek Kapanışı
 34. Kredi kartı satışları
 35. Serbest Meslek Erbabının demirbaşı satması hk!
 36. Şirketin Yapmış Olduğu Hibe'nin Kaydı?
 37. Kat Karşılığı İnşaat İşleri
 38. Kısmi Süreli Çalışma Agi
 39. Ortak gişimli işlerin vergisel ve hukuki boyutu.
 40. Müstahsil makbuzu hk.?
 41. Özürlü İndirimi - (Beyannamede İndirilebilecek Harcamalardan)
 42. Yapı Kooperatifinde üye dışı satışı karşısında kdv/kurumlar karşısındaki durumu?
 43. Şahıslarda iş bölümü ekleme ?
 44. Bağımlı Avukatın girdiği girdiği duruşmaya ait keilen faturadaki stopaj
 45. Fatura ödemelerinde borçsuzluk istenmesi gerekirmi
 46. Geçici vergide kesinti yoluyla ödenen vergiler düşülmemiş!!
 47. Başka bir firmadan işçi alımı
 48. Vergi Alacağımızın Mahsubu
 49. Araç Satışı
 50. Geçmiş Yıl Zararları
 51. Ödenmeyen sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi.?
 52. Zirai Kazanç vergilendirmesi
 53. Damga vergisi brüt üzerindenmi net üzerindenmi hesaplanır.?
 54. Gelir tablosu
 55. 2009 GMSİ Vergi levhası tasdigi
 56. Süresinden Sonra Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi
 57. Yıllık gelir vergisinde geçmiş yıl zararı
 58. Geçmiş yıl zararlarının geçici vergiden mahsubu.
 59. Kooperatifin Kurumlar Vergisi Muafiyeti hk.
 60. Doğrudan gelir desteği
 61. Kuyumcularda 2009 Zararı ve Enflasyon Düzeltmesi
 62. TAŞINDI: Mobilya Mağazasında ki Kredi Kartı Sorunları Hk.
 63. Vergi Levhası Onayı
 64. Altın Alımında Kdv Var mı
 65. Defterlerin Saklanması
 66. Geçici Vergi Geçmiş Yıl Zararı
 67. Çekler.
 68. Şüpheli Ticari alacaklar
 69. Ortaklık karının kendi faaliyet zararından düşülmeyeceği.
 70. Gecici vergi beyannamesinde indirimler hk.
 71. Döviz gelir vergisi muhasebe kaydı.?
 72. Kâr Dağıtımı
 73. Gelir Tablosu
 74. Saya İşçiliği
 75. Mandıra Muhasebesi Hak.
 76. Özel Sağlık ve Yaşam Sigortalarının Vergiden Mahsubu Hk.
 77. Teşvik Belgesi
 78. Serbest Meslek Ücreti Net mi Brüt mü?
 79. Geç Ödenen MTV Gider Yazılabilir mi?
 80. Vergi mükellefi olmayan şahısa kesilecek serbest meslek makbuzu hk.
 81. YMM Raporu Hazırlanması
 82. Peşin Ödenen Kiranın Stopajı Hakkında
 83. Enflasyon Düzeltme Oranı ?
 84. Personel taşımacılığı.
 85. Stopaj Geçici Vergi
 86. Kesinti yoluyla ödenen vergilerin iadesi
 87. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Ödenen Geçici Vergilerinin Mahsup Edilmemesi
 88. 87.03 tarife pozizyonu kdv ve mtv indirimi
 89. Satışı artırmak için hediye verilmesi
 90. Ödemesi Çıkan Kurumlar Vergisi Tahakkuku
 91. Ölüm Halinde İşyerinin Durumu
 92. Gayrimenkul Değer Artış Kazancı
 93. Yıllara Sari İnş. Bitirilmemesi
 94. İşyerine Alınan Gazete Dergi
 95. 2005 KV Beyanı
 96. Özel Hesap Dönemi
 97. Vergi Mükellefinın Satın Aldığı Ev
 98. Basit Usul Vergilendirme
 99. Kat Karşılığı Verdiği Arsasından aldığı daireleri satanın durumu
 100. Kurumlar Vergisi İade Alacağı
 101. Mal Alım Satım Sözleşmesine Ait Damga Vergisi
 102. 1.tertip yedek akçe ayrıldığında kar dağıtımı tablosu zorunlumu
 103. genel müdür ilişkili kişi sayılıyor,dikkat
 104. Kurumlar vergi beyanı hakkında
 105. Kdv İadesine mahsup verilen kurum geçici verginin indirimi hk,
 106. Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama
 107. Sakatlık İndirimi
 108. Sermaye düzeltmesi olumlu farklar
 109. düzeltme beyannamesi iptali
 110. Halkbank Vergi No
 111. 136-329-120-320 vs hesaplar
 112. Aile Hekimliği Hakkında
 113. Kurumlar Vergisi Dipnot
 114. İşletme devrimi kapatma mı?
 115. KKTC'ye kesilecek faturada kullanılacak para birimi ?
 116. Kurum Vergi Bey.de Mali Bilgiler Bölümü
 117. Tasfiye halinde... Enflasyon düzeltmesi var mı ?
 118. Şirkete Ambulans Yada İtfaiye Alımı
 119. Türkiye'de Elde Edilen Kazancın Yurtdışına Transferi Hk.
 120. Teşvik ve Hibelerin Vergilendirilmesi
 121. Transfer Fiy.- Özsermaye Kısmı
 122. Geçici Vergi Zararının Düşürülmesi
 123. Stopaj kesintisi iade !!!
 124. İhracatı yapılan malın geri gelmesi.
 125. Muhtasar beyanname arka sayfa bilgileri düzeltme
 126. Serbest Meslek Defterinde Telefon faturası Kaydı Hk.
 127. Tarnsfer fiyatlandırması.?
 128. Komiser ücreti için beyanname.?
 129. Transfer Fiyatlandırması
 130. Vergi Mükellefi Olması Gerekir mi?
 131. Büyük Mükelleflere Geçiş
 132. Kurumlar Vergisi Verme Süresi Uzatımı
 133. Kurumlar Vergisi 32/a
 134. Geçmiş Yıl Zararın Mahsubu
 135. Ticari kazanç kapsamına girer mi?
 136. Adi ortaklık
 137. İhracat götürü gider.
 138. Tasfiye Sırasında Çıkışı Unutulan Demirbaş
 139. Tasfiye Halinde Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 140. Kayıtlara Geç Alınan Araç Faturası
 141. İnşaat Şirketlerinde Dağıtım Anahtarı Hk.
 142. İndirilecek giderler
 143. Gelir Tablosunda Netleştirme
 144. 1. tertip yasal yedek akçeler hakkında...
 145. E Bildirge Kurumlar Vergisi
 146. Şahıs Firmasına Ortak Olma
 147. Sigorta Acentesi
 148. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekleri
 149. Özel Bina İnşaatı Kriterleri
 150. Adi Ortaklığın Aktif Ve Pasifi İle Yeni Kurulan Ltd.Şti Devrinde...
 151. Hazineye ait işyerinde kira stopajı
 152. Kurumlar Vergisi beyanı ortaklar listesi
 153. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 154. Personel Akaryakıt Giderleri
 155. Kurumlar beyannamesi döviz işlemleri.?
 156. Spor Klüplerine Yapılan Bağış ve Yardımlar
 157. Kurumlar Vergisi 193
 158. Transfer Fiy. Formu Doldurma
 159. Trampa İşleminde Değer Kazanç Artışı
 160. Şirketlerde ortaklara dağıtılmayan kar sermayeye ne zaman ilave edilir?
 161. PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli
 162. Kurumlar Vergisi kesinti listesi hk.
 163. Sermaye Düzeltmesi olumlu Farklar
 164. TAŞINDI: Geç gelen Alım Faturasını BA durumu
 165. 2009 biten işin fark prrim ödemesi
 166. Yurtdışı Fuarında Destek
 167. % 3 gelir stopaj.?
 168. Fabrika binası satışı kurumlar vergisi karşısındaki durumu
 169. Geçmiş Yıl Karları
 170. Kardeş Firmalar
 171. 131 ort.alacaklar
 172. Eczanelerde Ciro Primi veya Hizmet Bedeli Faturası
 173. Varlık Barışı Sermaye Artışında %04 Tüketici Fonu
 174. Transfer Fiyatlandırması ekinin doldurulması ile ilgili
 175. Geçici vergi mahsubu.!
 176. Muhtasar beyannamede kira ödemeleri.?
 177. 5 Yılı Dolmuş Geçmiş Yıl Zararlarının Kapatılması
 178. Yurtdışı Şube Kazancı
 179. Ay Bitmeden Muhtasar
 180. Gmsi beyannamesinde ceza.?
 181. OGS Kaçak Geçiş Bedeli
 182. İhracat Faturası
 183. 2009 kurumlar vergisi beyannamesi.?
 184. Gecikmiş G.M.S.İ beyanında istisna
 185. Yurtdışı İnşaat Onarma İşleri
 186. Vekaletname
 187. Yurtdışı Şube Kazancı
 188. Şirket Ticari Taksi Alımı hk.
 189. İndirilecek Kdv si Olmayan Firmada Mahsup/ İade Talebi
 190. Kasa Fazlası
 191. Yabancı Şirket Kuruluşu
 192. Değer artış kazancı Hk.
 193. Kurumlar Vergisinin doldurulması ile ilgili
 194. Parti ilçe teşkilatına kiraya verilen büro ve gmsi
 195. Gtar Kursundan Gelir Elde Edenler
 196. Gelir Vergisi
 197. Asgari Geçim İndirimi, Kısmi sözleşmelilerde
 198. Geçmiş Yıl Zararlarının Unutulması
 199. Personele İşyerinde Verilen Öğle Yemeği Harcamalarının Giderleştirilmesi
 200. Mahsup+kira geliri
 201. GMSİ de gelecek yıl kiraları
 202. Aile hekimleri stopaja tabimi
 203. Özürlü İşcinin Vergisel Durumu
 204. Gmsi beyanında gerçek gider usülü
 205. Gelir Vergisi Ödemesi
 206. Gmsi iradında tahsilat.?
 207. Yabancı birinin işyeri açması.?
 208. Sema ayini icra edenlere ödenen ücrette stopaj var mı.?
 209. Bağkur Askerlik Borçlanması Yıllık Gelir Vergisi Matrahından Düşülebilir mi?
 210. Geçmiş yıllar zararları mahsubu kontrolleri yapılıyor !
 211. Hem Kira Ödüyor Hem de Kira Alıyorum Beyanname Nasıl Olur
 212. Gelir vergisi beyannamesi ve kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin liste
 213. Sadece daire satışı geliri için beyanname veren var mı?
 214. Dağıtım Anahtarı
 215. Gmsi beyannamesinde ki Vergi Değeri.?
 216. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı
 217. Emeklilerde gmsi beyanı
 218. Oto Alım Satım Faliyet Kodu
 219. Ticari kazançlara ait bildirim bilgilerinde geçerli olmayan bir faliyet konusu
 220. Gelir vergisi beyannamesinde 61.satır.?
 221. Sakatlık İndirimi hk.?
 222. Eksik kira bedeli ve stopaj
 223. Bireysel emeklilik nerede dikkate alınır.?
 224. Fatura karşılığı alınan hizmet bedelinin tamamı veya bir kısmının iadesi.?
 225. Kira Gelir Beyanı
 226. Bedelsiz Okutulan Öğrenciye Fatura Kesme Zorunluluğu
 227. Sakatlık İndirimi
 228. Gayrimenkul Satışında Yeniden Değerleme Uyg.ve Satış Kazancının Bey.Ed.
 229. GMSİ beyanında indirimler ve hesaplama.
 230. Site Yönetimi ve Vergi
 231. Mahsup Edilmeyen Geçmiş Yıl Zararı Kaç Yıl İçinde Mahsup Edilebilir
 232. Diğer Kazanç ve İratlar
 233. 2 farklı faaliyet konusu ve gelir vergisi
 234. Sağlıktan Yararlanma
 235. Gecikme faizi hakkında
 236. Gmsi Beyannamesi Stopaj ve peşin kira geliri.!!!!
 237. TAŞINDI: meşgale örneği
 238. GMSİ Beyannamesinde vergi değeri/maliyet bedeli nedir?
 239. Devlet Memurunun G.V.Beyannamesi
 240. Gelir Vergisi Mükellefi ve İnşaat
 241. Varlık Barışında Gösterilen Tutarın Tas.Hal. Olan Bir Şirketin Serm.Gösterilmesi
 242. İşyerinin Stopajı
 243. Harcırah
 244. Konut satışında vergilendirme.?
 245. TAŞINDI: HARCIRAHLAR
 246. Gmsi beyannamesinden işyeri kira iadesi.?
 247. Gider pusulası hk.
 248. Adi Ortaklık Giderleri
 249. 2.Derecede Tarihi eser bina ve yerler için GMSİ beyannamesi verilecekmi
 250. Vergi kesintisi hk.?