PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Ödemesi Çıkan Kurumlar Vergisi Tahakkuku
 2. Ölüm Halinde İşyerinin Durumu
 3. Gayrimenkul Değer Artış Kazancı
 4. Yıllara Sari İnş. Bitirilmemesi
 5. İşyerine Alınan Gazete Dergi
 6. 2005 KV Beyanı
 7. Özel Hesap Dönemi
 8. Vergi Mükellefinın Satın Aldığı Ev
 9. Basit Usul Vergilendirme
 10. Kat Karşılığı Verdiği Arsasından aldığı daireleri satanın durumu
 11. Kurumlar Vergisi İade Alacağı
 12. Mal Alım Satım Sözleşmesine Ait Damga Vergisi
 13. 1.tertip yedek akçe ayrıldığında kar dağıtımı tablosu zorunlumu
 14. genel müdür ilişkili kişi sayılıyor,dikkat
 15. Kurumlar vergi beyanı hakkında
 16. Kdv İadesine mahsup verilen kurum geçici verginin indirimi hk,
 17. Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama
 18. Sakatlık İndirimi
 19. Sermaye düzeltmesi olumlu farklar
 20. düzeltme beyannamesi iptali
 21. Halkbank Vergi No
 22. 136-329-120-320 vs hesaplar
 23. Aile Hekimliği Hakkında
 24. Kurumlar Vergisi Dipnot
 25. İşletme devrimi kapatma mı?
 26. KKTC'ye kesilecek faturada kullanılacak para birimi ?
 27. Kurum Vergi Bey.de Mali Bilgiler Bölümü
 28. Tasfiye halinde... Enflasyon düzeltmesi var mı ?
 29. Şirkete Ambulans Yada İtfaiye Alımı
 30. Türkiye'de Elde Edilen Kazancın Yurtdışına Transferi Hk.
 31. Teşvik ve Hibelerin Vergilendirilmesi
 32. Transfer Fiy.- Özsermaye Kısmı
 33. Geçici Vergi Zararının Düşürülmesi
 34. Stopaj kesintisi iade !!!
 35. İhracatı yapılan malın geri gelmesi.
 36. Muhtasar beyanname arka sayfa bilgileri düzeltme
 37. Serbest Meslek Defterinde Telefon faturası Kaydı Hk.
 38. Tarnsfer fiyatlandırması.?
 39. Komiser ücreti için beyanname.?
 40. Transfer Fiyatlandırması
 41. Vergi Mükellefi Olması Gerekir mi?
 42. Büyük Mükelleflere Geçiş
 43. Kurumlar Vergisi Verme Süresi Uzatımı
 44. Kurumlar Vergisi 32/a
 45. Geçmiş Yıl Zararın Mahsubu
 46. Ticari kazanç kapsamına girer mi?
 47. Adi ortaklık
 48. İhracat götürü gider.
 49. Tasfiye Sırasında Çıkışı Unutulan Demirbaş
 50. Tasfiye Halinde Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 51. Kayıtlara Geç Alınan Araç Faturası
 52. İnşaat Şirketlerinde Dağıtım Anahtarı Hk.
 53. İndirilecek giderler
 54. Gelir Tablosunda Netleştirme
 55. 1. tertip yasal yedek akçeler hakkında...
 56. E Bildirge Kurumlar Vergisi
 57. Şahıs Firmasına Ortak Olma
 58. Sigorta Acentesi
 59. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekleri
 60. Özel Bina İnşaatı Kriterleri
 61. Adi Ortaklığın Aktif Ve Pasifi İle Yeni Kurulan Ltd.Şti Devrinde...
 62. Hazineye ait işyerinde kira stopajı
 63. Kurumlar Vergisi beyanı ortaklar listesi
 64. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 65. Personel Akaryakıt Giderleri
 66. Kurumlar beyannamesi döviz işlemleri.?
 67. Spor Klüplerine Yapılan Bağış ve Yardımlar
 68. Kurumlar Vergisi 193
 69. Transfer Fiy. Formu Doldurma
 70. Trampa İşleminde Değer Kazanç Artışı
 71. Şirketlerde ortaklara dağıtılmayan kar sermayeye ne zaman ilave edilir?
 72. PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli
 73. Kurumlar Vergisi kesinti listesi hk.
 74. Sermaye Düzeltmesi olumlu Farklar
 75. TAŞINDI: Geç gelen Alım Faturasını BA durumu
 76. 2009 biten işin fark prrim ödemesi
 77. Yurtdışı Fuarında Destek
 78. % 3 gelir stopaj.?
 79. Fabrika binası satışı kurumlar vergisi karşısındaki durumu
 80. Geçmiş Yıl Karları
 81. Kardeş Firmalar
 82. 131 ort.alacaklar
 83. Eczanelerde Ciro Primi veya Hizmet Bedeli Faturası
 84. Varlık Barışı Sermaye Artışında %04 Tüketici Fonu
 85. Transfer Fiyatlandırması ekinin doldurulması ile ilgili
 86. Geçici vergi mahsubu.!
 87. Muhtasar beyannamede kira ödemeleri.?
 88. 5 Yılı Dolmuş Geçmiş Yıl Zararlarının Kapatılması
 89. Yurtdışı Şube Kazancı
 90. Ay Bitmeden Muhtasar
 91. Gmsi beyannamesinde ceza.?
 92. OGS Kaçak Geçiş Bedeli
 93. İhracat Faturası
 94. 2009 kurumlar vergisi beyannamesi.?
 95. Gecikmiş G.M.S.İ beyanında istisna
 96. Yurtdışı İnşaat Onarma İşleri
 97. Vekaletname
 98. Yurtdışı Şube Kazancı
 99. Şirket Ticari Taksi Alımı hk.
 100. İndirilecek Kdv si Olmayan Firmada Mahsup/ İade Talebi
 101. Kasa Fazlası
 102. Yabancı Şirket Kuruluşu
 103. Değer artış kazancı Hk.
 104. Kurumlar Vergisinin doldurulması ile ilgili
 105. Parti ilçe teşkilatına kiraya verilen büro ve gmsi
 106. Gtar Kursundan Gelir Elde Edenler
 107. Gelir Vergisi
 108. Asgari Geçim İndirimi, Kısmi sözleşmelilerde
 109. Geçmiş Yıl Zararlarının Unutulması
 110. Personele İşyerinde Verilen Öğle Yemeği Harcamalarının Giderleştirilmesi
 111. Mahsup+kira geliri
 112. GMSİ de gelecek yıl kiraları
 113. Aile hekimleri stopaja tabimi
 114. Özürlü İşcinin Vergisel Durumu
 115. Gmsi beyanında gerçek gider usülü
 116. Gelir Vergisi Ödemesi
 117. Gmsi iradında tahsilat.?
 118. Yabancı birinin işyeri açması.?
 119. Sema ayini icra edenlere ödenen ücrette stopaj var mı.?
 120. Bağkur Askerlik Borçlanması Yıllık Gelir Vergisi Matrahından Düşülebilir mi?
 121. Geçmiş yıllar zararları mahsubu kontrolleri yapılıyor !
 122. Hem Kira Ödüyor Hem de Kira Alıyorum Beyanname Nasıl Olur
 123. Gelir vergisi beyannamesi ve kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin liste
 124. Sadece daire satışı geliri için beyanname veren var mı?
 125. Dağıtım Anahtarı
 126. Gmsi beyannamesinde ki Vergi Değeri.?
 127. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı
 128. Emeklilerde gmsi beyanı
 129. Oto Alım Satım Faliyet Kodu
 130. Ticari kazançlara ait bildirim bilgilerinde geçerli olmayan bir faliyet konusu
 131. Gelir vergisi beyannamesinde 61.satır.?
 132. Sakatlık İndirimi hk.?
 133. Eksik kira bedeli ve stopaj
 134. Bireysel emeklilik nerede dikkate alınır.?
 135. Fatura karşılığı alınan hizmet bedelinin tamamı veya bir kısmının iadesi.?
 136. Kira Gelir Beyanı
 137. Bedelsiz Okutulan Öğrenciye Fatura Kesme Zorunluluğu
 138. Sakatlık İndirimi
 139. Gayrimenkul Satışında Yeniden Değerleme Uyg.ve Satış Kazancının Bey.Ed.
 140. GMSİ beyanında indirimler ve hesaplama.
 141. Site Yönetimi ve Vergi
 142. Mahsup Edilmeyen Geçmiş Yıl Zararı Kaç Yıl İçinde Mahsup Edilebilir
 143. Diğer Kazanç ve İratlar
 144. 2 farklı faaliyet konusu ve gelir vergisi
 145. Sağlıktan Yararlanma
 146. Gecikme faizi hakkında
 147. Gmsi Beyannamesi Stopaj ve peşin kira geliri.!!!!
 148. TAŞINDI: meşgale örneği
 149. GMSİ Beyannamesinde vergi değeri/maliyet bedeli nedir?
 150. Devlet Memurunun G.V.Beyannamesi
 151. Gelir Vergisi Mükellefi ve İnşaat
 152. Varlık Barışında Gösterilen Tutarın Tas.Hal. Olan Bir Şirketin Serm.Gösterilmesi
 153. İşyerinin Stopajı
 154. Harcırah
 155. Konut satışında vergilendirme.?
 156. TAŞINDI: HARCIRAHLAR
 157. Gmsi beyannamesinden işyeri kira iadesi.?
 158. Gider pusulası hk.
 159. Adi Ortaklık Giderleri
 160. 2.Derecede Tarihi eser bina ve yerler için GMSİ beyannamesi verilecekmi
 161. Vergi kesintisi hk.?
 162. Teknik Direktörler
 163. 689 no'lu hesap.!
 164. Şirket aktifindeki daire satışı
 165. Özel sağlık sigortasından dolayı bürüt üçretin sgk tavanını geçmesi devir matrah
 166. Konut isyeri kira gelirleri toplamı.?
 167. Geçmiş Yıl Zarar Mahsupları Hk.
 168. Serbest meslek kazancı olan işyeri kirasını beyan edecekmi.?
 169. Sevk İrsaliyesi
 170. Gelir vergisi kesinti listesi hk.
 171. Gider Pusulası ile Yapılan İş İçin Vergi
 172. Kar Payı
 173. İşveren tarafından işciye yapılan özel sağlık sigortası.
 174. Unutulan beyanname
 175. Geçiş bildirim formu
 176. Gerçek/Götürü Gider yönetemi seçimi hk.?
 177. 2009 Yılı Yıllık Gelir vergisi Performans Bilgileri
 178. Değer Artış Kazancı/ Ticari Kazanç
 179. Araç Kira Geliri.?
 180. isyeri kira geliri
 181. Gelir Vergisi
 182. Sağlık ve eğitim indirimi.?
 183. Kiraların Atm aracılığıyla yatırılması.
 184. Kira ödemesinde stopaj hk.?
 185. Özel Sigorta Vergi İlişkisi
 186. Gmsi beyanname gönderme şifresi hk.?
 187. Yeni açılışta faturasız yazar kasa hk.?
 188. Serbest Bölge konsolide bilanço
 189. Serbest Meslek Kazancında Tevkifat
 190. Tek Düzen Hesap Planı
 191. Kira Beyanı
 192. Tevkif edilen gelir vergisinin geçici vergiden mahsubu.?
 193. 49 İlde mi Yoksa Sadece 2 İlde mi.?
 194. 3 meskende 1 işyeri beyannameye dahil ediliyormu.?
 195. 1. Sınıf Gelir Mükelleflerinde Dönem Net Karı ve Zararları
 196. GMSİ Beyanı Hakkında
 197. Bağkur taksit ödemeleri gelir beyanında.?
 198. Gelir vergisi beyannamesi.
 199. Diğer Gelirler hk.?
 200. TAŞINDI: 371
 201. Gelir Vergisi Beyannamesi
 202. Network Marketing Sistem Üyelerinin Primlerinin Vergilendirilmesi
 203. Hem kar payı hemde kira geliri olan mükellefte gelir vergisi beyannamesi
 204. Ticaret Odasına Ait İşyerine Kira Stopajı Uygulanır mı?
 205. Havale ve EFT Giderleri
 206. Resen vergi tarhı.?
 207. Kira sözleşmesinde Kiraya veren kısmına mal sahibi yerine başka isim yazılması.
 208. Şirket Kredi Kartı
 209. Gelir vergisi Beyanı hk.
 210. 2009 yılı kira geliri
 211. Ticari Kardan Mali Kara Ulaşmayı Gösteren Bildirim
 212. Geçmiş Yıllar Zararının Kurum Kazancından Düşülerek Kalan Kısımları
 213. Kar dağıtımında fatura
 214. Yeni Faaliyet Kodları
 215. Taşıtın Trafikten Men Edilmesi
 216. Müstahsil Makbuzu ile Alınan Malların Satışında KDV uygulamaları
 217. Seyahat Formu.?
 218. Şirket Ortaklarının Yurt Dışı Harcamaları Hk.
 219. Elde edilen Faiz gelir faturasının kesilme zamanı...
 220. Vergi Dairesi
 221. Yeni Ba/ Bs
 222. Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim yapılacak giderler
 223. Belediyeye kiralanan hamam
 224. Kıdem tazminatı ve Gelir vergisi kanununun 25/7. maddesi
 225. Serbest meslekte gelir vergisi.
 226. İşletme defterinin işlenmesi.
 227. Tevkifat ile ilgili.
 228. Kirada Geçici Vergi
 229. 5084 Sayılı Yatırım ve İstihdamın Teşviki Kanunu Hk.
 230. Gelir vergisi teşvikide uzatıldı mı.?
 231. İşyeri Açılış
 232. Limited şirket hisse devri.
 233. Kira gelirleri hk.
 234. Enflasyon düzeltmesi
 235. Beste ve Konser sanatçısı için açılacak işyeri.
 236. Ücretli Çalışan avukatın vekalet ücreti
 237. Adi ortaklıkta ortakların kar/zarar muhasebe kaydı?
 238. Geçici Vergi işçi ücretleri
 239. Home ofis' in Stopajı.?
 240. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Primi Gider Yazılır mı?
 241. Teftiş.
 242. Serbest meslek+bilanço
 243. Zarar Eden İşletmede Geçici Vergide %10 luk Opsiyon
 244. Ödenmeyen ssk primlerinin gelir vergisi geçici beyannamesinde gösterilmesi.
 245. Geçici vergi beyannamesinde mahsup işlemi.
 246. Geçici Vergide Mahsup Edilecek Tevkifat.
 247. Aynı şahıs birden fazla mükellefiyet?
 248. Kuyumcular için 2009 enflasyon düzeltme katsayıları.
 249. Ödenmeyen Kiranın Vergilendirilmesi ve Giderleştirilmesi
 250. Peşin vergide bağkur primi indirimi.