PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Araç amortismanı.
 2. Gümrük çıkış tarihi
 3. İşletmeden Bilançoya Geçişte Geçmiş Yıl Zararları ?
 4. Kurumlar vergisi hesaplaması ve stopaj
 5. Geçmiş yıllar kârlarının sermayeye ilave edilmesi
 6. Asgari ücretin muhasebeleştirilmesi.
 7. 1.Sınıf Gelir Vergisi Mükellefi ve İnşaat
 8. Hisse senedi ,temettü ve yurtdışı vadeli piyasa gelirlerinin yıllık beyanı hk.
 9. Ödenecek vergi karşılığı hesaplanması
 10. %35 lik vergi diliminin iptali
 11. Basit usulde taşıma işi yapanlarda kazanç tespiti
 12. Yasal Yedek Akçe
 13. Şahıslardan araç kiralama ve gider pusulası..
 14. Transfer fiyatlandırması (acil)
 15. Yabancı uyruklu gercek kişi mükellefiyeti
 16. Sarraflarda Dönem Sonu Değerlemesi
 17. Devlet yardımıyla çiftlik kurulması
 18. Vergi kaydı.
 19. Vergiden muaf esnaf.
 20. sigortasız ltd müdürü
 21. Gayrı Menkul Satış Kazancı İstisnası
 22. Asgari geçim indirimi çalışan Eş
 23. TAŞINDI: BİLANÇO USULÜNDE DEFTER TUTMAMA
 24. Personel Yol ve Otopark Yardimlari Hk.
 25. Stopaj Ödemesi
 26. Apartman görevlileri(kapıcılar) için gelir vergisi?
 27. Stoklar ve Giderleştirilmesi
 28. Ortağın 4-b primi.?
 29. Finansman giderlerinden üretime pay
 30. Beyanname konusunda yardım.
 31. Kooperatiflerin faiz gelirinden kesilen stopaj.
 32. Serbest meslek erbabının kira geliri.
 33. Geçici vergide tevkifatlar
 34. Huzur haklarında agi.
 35. Geçici vergi beyannamesi
 36. Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Var Da GELİR Neden Yok?
 37. Kazakistan'da alıp Kırgızistan'a satmak .... !
 38. Kooperatiflerde genel gider aidatları gelir midir.?
 39. Stopaj ödemesi.
 40. Ba Bs Formunda Fatura Adedi
 41. Tasfiye sonu kurumlar vergisi.
 42. Özel Sağlık Sigortası Gelir Vergisi İndirimden Yararlanabilir mi
 43. Ba-bs verecekmi.?
 44. Kira Geliri ve İndirilecek Giderler
 45. Gayrimenkul satışı ve kar elde edilmesi
 46. Gümüş takı ve işçilik
 47. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Vergi Matrahına Eklenmesi
 48. 5084 Saylı Teşvik Kanunundan yararlanma süresi uzatılıyor.!
 49. Bilanço Usülünden İşletme Usulüne Geçisin Bildirilmesi
 50. Cep Telefonları Envantere Yazılır Mı
 51. Vergi Borcu Yoktur Yazısının Yasal Dayanağı
 52. Kamu Kurumlarında Damga Vergisi
 53. Örtülü Sermayede Uygulama Örneği Hakkında
 54. Amortisman Ayırmama
 55. Sigorta Firmalarının Tuttuğu Defterler
 56. Geçici Vergi Beyannamesinde kaç yıllık geçmiş yıl zararı mahsup edilir.?
 57. İnternet Satış komisyonu.
 58. Vefat edenin mal varlığı ve emekli aylığı.?
 59. Geç Ödenen AGİ lerin Muhtasar Beyannamesinden Mahsubu
 60. Bina kiralamalarında amortismna uygulaması
 61. Şahıs İşletme Devri
 62. Şirket tarafından sözleşme gereği ödenen zarar bedelleri gidermi.?
 63. Güvenlik Firması Tevkifat
 64. TAŞINDI: Damga Vergisi Oranı
 65. Bağış ve yardım
 66. Kvk madde 5-istisnalar.
 67. Sakatlık indiriminin geçmiş aylarda düzeltimi
 68. hizmet ihracatı ve gelir verigisi
 69. 2010 sakatlık indirim uygulaması
 70. Gmsi ve ödenmeyen stopaj.
 71. Ödenmeyen Kıdem Tazminatı gider yazılabilirmi
 72. TAŞINDI: BASİT USUL -SAHAF
 73. Basit Usul- Sahaf
 74. Yurt Dışı İnşaat İşi.. 5520-md.5 h bendi...!
 75. TAŞINDI: ÖTV Hakkında!
 76. Spor Kulüblerine Yapılan Bağışların Vergisel Durumu......
 77. Gelir Vergisi Dilimleri Hakkında (işcilik maliyeti)
 78. TAŞINDI: Netten Brüte Maaş Hesaplaması Formülü
 79. Fatura kesmemek ne gibi soruna neden olur.?
 80. Fatura kesilmesi.?
 81. İnceleme Geçirenler
 82. Harcırah.?
 83. Şirket Birleşimlerinde Devir Beyannamesi
 84. Kira Stopajlarının Beyanı
 85. Bağış ve Yardımların Giderleştirilmesi ve Vergisel Boyutu
 86. Yıl Sonu Devir İşlemlerinde Stok Sorunu
 87. Dekorasyon firması
 88. Örtülü sermaye ile ilgili
 89. Sermaye Artırımı
 90. stajer öğrenci bordro örneği
 91. gayrıfaal ltd şirket ortaklığı
 92. Muhtasar Beyannamede Ücret Matrahı Hakkında.
 93. muhtasar beyanname mükellefiyeti kapatılabilir mi?
 94. vergi mahsubu hakkında
 95. İşletme defteri.
 96. Borç Karşılığı Müşteri Portfoy Devri
 97. hakediş faturası
 98. SRC Belgeleri için ödenen harçları gider yazabilir miyiz?
 99. Köy Tüzel Kişiliği Ba-Bs
 100. Kdv iade işlemleri?
 101. Hizmet ithalinde stopaj
 102. Sözleşmesi Uzamasından Dolayı İşin Yıllara Sair İnşaat Olması
 103. Parça kontör satışında mükellefiyet.
 104. Yurtdışında Bulunamayan firma ve borcumuz
 105. Yanlış firma adına verilen Varlık Barışı beyanı
 106. Kurye ile kapıda satışlar hakkında
 107. SMMM Araç Alımı.
 108. Kalite Kontrol Testi Firesi
 109. Şahıstan araç kiralama.
 110. Tasfiye Bitişi Kurumlar Beyanname Gönderimi ???
 111. Muhtasar Beyanname Sonraki Aylarda Beyanım Var/ Yok Seçeneği
 112. Bir meslek mensubunun ltd.şti.ortağı olması ve sonrası...
 113. Muhtasar Beyannamesi
 114. İşletme devri hakkında.
 115. Diş hekimi muayenehane devri...
 116. Tasfiye Giriş
 117. CezaYansıtmalar
 118. Ölüm halinde vergi borcu.
 119. Hayvan yetiştirmek.
 120. Ayni sermaye ile limited şirket kurulması
 121. Stopaj
 122. Ayrılmamış Amortismanların Durumu
 123. İşverene tabi çalışanın basit usul mükellefiyeti
 124. Gayrimenkul daire alımı
 125. Bireysel emeklilik hk.
 126. Teminat Mektubunun İhale Makamı Tarafından Gelir Yazılması
 127. 1 araç 2 kişi adına faturalandırılabilirmi
 128. İlaç Fiyatlarındaki Düşüş
 129. Basit usul olur mu?
 130. Gider pusulasında stopaj
 131. Tasfiye Halindeki Şirketlerin 5811 Sayılı Yasadan Yararlanmaları
 132. B Formu Düzeltme Cezası Hk.
 133. Muhtasar beyanname Kıst dönem uygulanır mı ?
 134. Vade Durumu
 135. TAŞINDI: AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAZARKASA ALAMA SÜRESİ?
 136. İhraç Evrakları
 137. Kredi Kartlarında Komisyon Giderleri
 138. Daha Önce Amortisman Ayrılmamış Demirbaş Satış Zararı
 139. Vergi Cezasına İstinaden Mahkeme ?
 140. Çalışanlara sağlanan faydalar
 141. Varlık Barışından Yararlanan Vergi Kaçakçısı?
 142. Gerçek Kişi Mükellefin Şirketle Birleşmesi
 143. Arsa sahibine ait daire maliyeti ?
 144. Gelir Vergisine Tabimidir?
 145. İlköğretim Okuluna Yapılan Bağış
 146. Gmsi beyannamesinde adres no.?
 147. Sakatların ÖTV Ödemeden Aldığı Araç
 148. Bağkur primlerinin geçici vergiden indirilmesi
 149. Proje Tarihi mi Sözleşme Tarihi mi?
 150. Oluru var mıdır ?
 151. Serbest Meslek Defterinde Gelecek Yıla Ait Giderler
 152. Basit Usülden Gerçek Usüle Dönme
 153. Eski Demirbaşın Yeni Kaydı???
 154. Dava giderleri
 155. İthalatta Alınan Vergiler
 156. Kurumlar Vergisi Hak.
 157. AGİ
 158. Ltd.Şti Ev kiralayabilir mi?
 159. Hissedardan Alım...
 160. Gerçek kişi ortaktan alınan borç
 161. Kreş İşletmesi Hk.
 162. TAŞINDI: Tuzla-Maltepe'de ikamet edenlere iş ilanı
 163. Vergi Kaçakçılığı Zamanaşımı ?
 164. Basit Usul Bağkur?
 165. Eski Ev Eşyası
 166. Örtülü Sermaye
 167. Tasfiyede Limited te Sermayeye İlave Edilen Geçyıl Karı
 168. Varlık Barışından Faydalanmalı mıyım?
 169. Gümrükte Mal Devri
 170. Kıdem Tazminatında Gelir Vergisi
 171. Olumsuz mükelleflerden alınan faturalar
 172. Ustalık Belgesi şart mı?
 173. TAŞINDI: Y.DIŞINA VERİLEN HİZMET (SERBEST MESLEK)
 174. Kira stopajında hesaben ödeme
 175. Yapılan İhracatın Bir Başka Müşteriye Transferi
 176. Bireysel emeklililk + Yaşam Sigortası (2 si birarada)
 177. 2009/2. Dönem KGV Beyn.düzeltmesi
 178. Yıllara Yaygın İnşaat işinde stopaj sorunu
 179. Geçici vergi tahakkuk kaydı
 180. Görüşünüz Nedir; Muhtasar Beyanname Hakkında
 181. Lise Stajyeri Ücret
 182. Tenzil yazısı
 183. Teminat Mektubu Giderleri ile İhale Dosya Bedellerinin Gider Yazılması
 184. Kredi Alınması Ve Faiz Giderlerinin Kaydı...
 185. Varlık barışını vadesinde ödememe
 186. Süresinde Verilmeyen Beyanname Takdire Giderse Ne Olur
 187. Geçici Vergide Mahsup Edilecek Tevkifat Acil
 188. Serbest Bölgedeki Firmalar Türkiye' deki Yerleşik Sermaye Şirketi midir.
 189. Geçici Vergide Son Fatura Bilgileri
 190. Tasfiye dönemi incelemesi
 191. Verilen avansla ilgili malın gelmemesi durumunda
 192. Hususi Araç
 193. TAŞINDI: İÇTİHAT VE MEVZUAT
 194. Kiralık arsa üzerine kiracı tarafından inşaat yapılması halinde kira bedeli
 195. Geç Verilen Beyanname Cezasının Uzlaşması Olur mu?
 196. Varlık barışı beyannamesinde dönem
 197. Varlık Barışı ve Sermaye Arttırımı Hk
 198. Serbest Bölgeler!!!!
 199. Firmaya Dışarıdan Gönderilen para
 200. Geçici Vergi Beyanı Hk.
 201. Döviz Alış mı? Efektif Alış mı?
 202. Bireysel Emeklilik Sistemi
 203. Geçici Vergi
 204. Arsa Sahibi Adına Düzenlenen Yapı Denetim Faturası Giderleştirilebilir mi?
 205. Bundan Sonraki Aylarda Bildirim
 206. Eğitmen Ücreti
 207. Ortağa Bedelsiz Mal Vermemiz
 208. Unutulan araç satış kaydı.
 209. Vergi Ceza Hukuku
 210. Dizi film oyuncusunun vergi mükellefiyeti..!
 211. Ortak gider dağıtımı ve Geçici vergi
 212. 131-331 Hesabında Dövizli Borçların kur farklarıngider yazılıp yazılmayacağı hk.
 213. Site işi için gider makbuzu yazılması
 214. Kapanan Firmanin Varlik Barisindan Faydalanmasi
 215. İhracat Bedellerinin Sigortalanması Hakkında.
 216. Yurt Dışı Faturası
 217. TAŞINDI: muaf fatura geçerliliği
 218. Tasfiye Halinde Geçici Vergi
 219. 2008 öncesi BA Bs cezası
 220. İnternet Üzerinden Gelir Sağlamak Firma Kurmak
 221. Gelir İdaresinin Muhtasar Beyanname Yorumudur
 222. Özel Üniveristelere Ödenen Eğitim Ücretleri
 223. Yurtdışı Kazanç İstisnası
 224. Ecrimisil
 225. 5084 sayılı kanuna tabi olan mükellefe vergi indirimi yapılacakmı?
 226. Aktife Kayıtlı Olmayan Taşıt Satışı, Kesilen Kdv ve Gelir Vergisi
 227. Serbest Meslek Kazancında İstisna
 228. Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan Kooperatifin Tasfiye süreci
 229. 2009 yılında biten yıllara sari inş.larda asgari işçilik
 230. Tevkifat Kesintisi Olmaması Durumunda
 231. Adi Ortaklıklarda 600-602 Hesap?
 232. Tam İstisna Kapsamına Giren Kurum/ Kuruluşlar
 233. Personel Sosyal Alanı
 234. Mahkeme Kararı
 235. Personel eğitimi hk.
 236. Muhtasar Beyanname Elden
 237. Gelir Vergisi mi Yoksa Kurumlar Vergisi mi..
 238. Muhtasar Beyanname Kira Veren Bilgileri
 239. Bilançoda Görülen 361 SSK Hesabı
 240. K1,K2 belgeleri devir edilebilirmi.
 241. Şirket Ortağının Karpayı Üzerinden Gelir Vermesi İle İlgili Kanun
 242. Ücretliler için %35 GV dilimi iptal.
 243. İçme Suyu Fabrikalarında Maliyet ?
 244. Karavan veya Daha Küçük Bir Araçla Seyyar Satış
 245. Değer Artış Kazancı için DİE'ce belirlenen TEFE artış oranı uygulaması
 246. Mütahsil Makbuzu
 247. Kuyumcunun kestiği fatura ya da fiş
 248. İştirak Kazancı
 249. Organizasyon İşleri Ticari Kazanç mıdır
 250. Yöneticiye Verilen Ücret