PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Şirket Ortaklarının Yurt Dışı Harcamaları Hk.
 2. Elde edilen Faiz gelir faturasının kesilme zamanı...
 3. Vergi Dairesi
 4. Yeni Ba/ Bs
 5. Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim yapılacak giderler
 6. Belediyeye kiralanan hamam
 7. Kıdem tazminatı ve Gelir vergisi kanununun 25/7. maddesi
 8. Serbest meslekte gelir vergisi.
 9. İşletme defterinin işlenmesi.
 10. Tevkifat ile ilgili.
 11. Kirada Geçici Vergi
 12. 5084 Sayılı Yatırım ve İstihdamın Teşviki Kanunu Hk.
 13. Gelir vergisi teşvikide uzatıldı mı.?
 14. İşyeri Açılış
 15. Limited şirket hisse devri.
 16. Kira gelirleri hk.
 17. Enflasyon düzeltmesi
 18. Beste ve Konser sanatçısı için açılacak işyeri.
 19. Ücretli Çalışan avukatın vekalet ücreti
 20. Adi ortaklıkta ortakların kar/zarar muhasebe kaydı?
 21. Geçici Vergi işçi ücretleri
 22. Home ofis' in Stopajı.?
 23. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Primi Gider Yazılır mı?
 24. Teftiş.
 25. Serbest meslek+bilanço
 26. Zarar Eden İşletmede Geçici Vergide %10 luk Opsiyon
 27. Ödenmeyen ssk primlerinin gelir vergisi geçici beyannamesinde gösterilmesi.
 28. Geçici vergi beyannamesinde mahsup işlemi.
 29. Geçici Vergide Mahsup Edilecek Tevkifat.
 30. Aynı şahıs birden fazla mükellefiyet?
 31. Kuyumcular için 2009 enflasyon düzeltme katsayıları.
 32. Ödenmeyen Kiranın Vergilendirilmesi ve Giderleştirilmesi
 33. Peşin vergide bağkur primi indirimi.
 34. Araç amortismanı.
 35. Gümrük çıkış tarihi
 36. İşletmeden Bilançoya Geçişte Geçmiş Yıl Zararları ?
 37. Kurumlar vergisi hesaplaması ve stopaj
 38. Geçmiş yıllar kârlarının sermayeye ilave edilmesi
 39. Asgari ücretin muhasebeleştirilmesi.
 40. 1.Sınıf Gelir Vergisi Mükellefi ve İnşaat
 41. Hisse senedi ,temettü ve yurtdışı vadeli piyasa gelirlerinin yıllık beyanı hk.
 42. Ödenecek vergi karşılığı hesaplanması
 43. %35 lik vergi diliminin iptali
 44. Basit usulde taşıma işi yapanlarda kazanç tespiti
 45. Yasal Yedek Akçe
 46. Şahıslardan araç kiralama ve gider pusulası..
 47. Transfer fiyatlandırması (acil)
 48. Yabancı uyruklu gercek kişi mükellefiyeti
 49. Sarraflarda Dönem Sonu Değerlemesi
 50. Devlet yardımıyla çiftlik kurulması
 51. Vergi kaydı.
 52. Vergiden muaf esnaf.
 53. sigortasız ltd müdürü
 54. Gayrı Menkul Satış Kazancı İstisnası
 55. Asgari geçim indirimi çalışan Eş
 56. TAŞINDI: BİLANÇO USULÜNDE DEFTER TUTMAMA
 57. Personel Yol ve Otopark Yardimlari Hk.
 58. Stopaj Ödemesi
 59. Apartman görevlileri(kapıcılar) için gelir vergisi?
 60. Stoklar ve Giderleştirilmesi
 61. Ortağın 4-b primi.?
 62. Finansman giderlerinden üretime pay
 63. Beyanname konusunda yardım.
 64. Kooperatiflerin faiz gelirinden kesilen stopaj.
 65. Serbest meslek erbabının kira geliri.
 66. Geçici vergide tevkifatlar
 67. Huzur haklarında agi.
 68. Geçici vergi beyannamesi
 69. Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Var Da GELİR Neden Yok?
 70. Kazakistan'da alıp Kırgızistan'a satmak .... !
 71. Kooperatiflerde genel gider aidatları gelir midir.?
 72. Stopaj ödemesi.
 73. Ba Bs Formunda Fatura Adedi
 74. Tasfiye sonu kurumlar vergisi.
 75. Özel Sağlık Sigortası Gelir Vergisi İndirimden Yararlanabilir mi
 76. Ba-bs verecekmi.?
 77. Kira Geliri ve İndirilecek Giderler
 78. Gayrimenkul satışı ve kar elde edilmesi
 79. Gümüş takı ve işçilik
 80. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Vergi Matrahına Eklenmesi
 81. 5084 Saylı Teşvik Kanunundan yararlanma süresi uzatılıyor.!
 82. Bilanço Usülünden İşletme Usulüne Geçisin Bildirilmesi
 83. Cep Telefonları Envantere Yazılır Mı
 84. Vergi Borcu Yoktur Yazısının Yasal Dayanağı
 85. Kamu Kurumlarında Damga Vergisi
 86. Örtülü Sermayede Uygulama Örneği Hakkında
 87. Amortisman Ayırmama
 88. Sigorta Firmalarının Tuttuğu Defterler
 89. Geçici Vergi Beyannamesinde kaç yıllık geçmiş yıl zararı mahsup edilir.?
 90. İnternet Satış komisyonu.
 91. Vefat edenin mal varlığı ve emekli aylığı.?
 92. Geç Ödenen AGİ lerin Muhtasar Beyannamesinden Mahsubu
 93. Bina kiralamalarında amortismna uygulaması
 94. Şahıs İşletme Devri
 95. Şirket tarafından sözleşme gereği ödenen zarar bedelleri gidermi.?
 96. Güvenlik Firması Tevkifat
 97. TAŞINDI: Damga Vergisi Oranı
 98. Bağış ve yardım
 99. Kvk madde 5-istisnalar.
 100. Sakatlık indiriminin geçmiş aylarda düzeltimi
 101. hizmet ihracatı ve gelir verigisi
 102. 2010 sakatlık indirim uygulaması
 103. Gmsi ve ödenmeyen stopaj.
 104. Ödenmeyen Kıdem Tazminatı gider yazılabilirmi
 105. TAŞINDI: BASİT USUL -SAHAF
 106. Basit Usul- Sahaf
 107. Yurt Dışı İnşaat İşi.. 5520-md.5 h bendi...!
 108. TAŞINDI: ÖTV Hakkında!
 109. Spor Kulüblerine Yapılan Bağışların Vergisel Durumu......
 110. Gelir Vergisi Dilimleri Hakkında (işcilik maliyeti)
 111. TAŞINDI: Netten Brüte Maaş Hesaplaması Formülü
 112. Fatura kesmemek ne gibi soruna neden olur.?
 113. Fatura kesilmesi.?
 114. İnceleme Geçirenler
 115. Harcırah.?
 116. Şirket Birleşimlerinde Devir Beyannamesi
 117. Kira Stopajlarının Beyanı
 118. Bağış ve Yardımların Giderleştirilmesi ve Vergisel Boyutu
 119. Yıl Sonu Devir İşlemlerinde Stok Sorunu
 120. Dekorasyon firması
 121. Örtülü sermaye ile ilgili
 122. Sermaye Artırımı
 123. stajer öğrenci bordro örneği
 124. gayrıfaal ltd şirket ortaklığı
 125. Muhtasar Beyannamede Ücret Matrahı Hakkında.
 126. muhtasar beyanname mükellefiyeti kapatılabilir mi?
 127. vergi mahsubu hakkında
 128. İşletme defteri.
 129. Borç Karşılığı Müşteri Portfoy Devri
 130. hakediş faturası
 131. SRC Belgeleri için ödenen harçları gider yazabilir miyiz?
 132. Köy Tüzel Kişiliği Ba-Bs
 133. Kdv iade işlemleri?
 134. Hizmet ithalinde stopaj
 135. Sözleşmesi Uzamasından Dolayı İşin Yıllara Sair İnşaat Olması
 136. Parça kontör satışında mükellefiyet.
 137. Yurtdışında Bulunamayan firma ve borcumuz
 138. Yanlış firma adına verilen Varlık Barışı beyanı
 139. Kurye ile kapıda satışlar hakkında
 140. SMMM Araç Alımı.
 141. Kalite Kontrol Testi Firesi
 142. Şahıstan araç kiralama.
 143. Tasfiye Bitişi Kurumlar Beyanname Gönderimi ???
 144. Muhtasar Beyanname Sonraki Aylarda Beyanım Var/ Yok Seçeneği
 145. Bir meslek mensubunun ltd.şti.ortağı olması ve sonrası...
 146. Muhtasar Beyannamesi
 147. İşletme devri hakkında.
 148. Diş hekimi muayenehane devri...
 149. Tasfiye Giriş
 150. CezaYansıtmalar
 151. Ölüm halinde vergi borcu.
 152. Hayvan yetiştirmek.
 153. Ayni sermaye ile limited şirket kurulması
 154. Stopaj
 155. Ayrılmamış Amortismanların Durumu
 156. İşverene tabi çalışanın basit usul mükellefiyeti
 157. Gayrimenkul daire alımı
 158. Bireysel emeklilik hk.
 159. Teminat Mektubunun İhale Makamı Tarafından Gelir Yazılması
 160. 1 araç 2 kişi adına faturalandırılabilirmi
 161. İlaç Fiyatlarındaki Düşüş
 162. Basit usul olur mu?
 163. Gider pusulasında stopaj
 164. Tasfiye Halindeki Şirketlerin 5811 Sayılı Yasadan Yararlanmaları
 165. B Formu Düzeltme Cezası Hk.
 166. Muhtasar beyanname Kıst dönem uygulanır mı ?
 167. Vade Durumu
 168. TAŞINDI: AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAZARKASA ALAMA SÜRESİ?
 169. İhraç Evrakları
 170. Kredi Kartlarında Komisyon Giderleri
 171. Daha Önce Amortisman Ayrılmamış Demirbaş Satış Zararı
 172. Vergi Cezasına İstinaden Mahkeme ?
 173. Çalışanlara sağlanan faydalar
 174. Varlık Barışından Yararlanan Vergi Kaçakçısı?
 175. Gerçek Kişi Mükellefin Şirketle Birleşmesi
 176. Arsa sahibine ait daire maliyeti ?
 177. Gelir Vergisine Tabimidir?
 178. İlköğretim Okuluna Yapılan Bağış
 179. Gmsi beyannamesinde adres no.?
 180. Sakatların ÖTV Ödemeden Aldığı Araç
 181. Bağkur primlerinin geçici vergiden indirilmesi
 182. Proje Tarihi mi Sözleşme Tarihi mi?
 183. Oluru var mıdır ?
 184. Serbest Meslek Defterinde Gelecek Yıla Ait Giderler
 185. Basit Usülden Gerçek Usüle Dönme
 186. Eski Demirbaşın Yeni Kaydı???
 187. Dava giderleri
 188. İthalatta Alınan Vergiler
 189. Kurumlar Vergisi Hak.
 190. AGİ
 191. Ltd.Şti Ev kiralayabilir mi?
 192. Hissedardan Alım...
 193. Gerçek kişi ortaktan alınan borç
 194. Kreş İşletmesi Hk.
 195. TAŞINDI: Tuzla-Maltepe'de ikamet edenlere iş ilanı
 196. Vergi Kaçakçılığı Zamanaşımı ?
 197. Basit Usul Bağkur?
 198. Eski Ev Eşyası
 199. Örtülü Sermaye
 200. Tasfiyede Limited te Sermayeye İlave Edilen Geçyıl Karı
 201. Varlık Barışından Faydalanmalı mıyım?
 202. Gümrükte Mal Devri
 203. Kıdem Tazminatında Gelir Vergisi
 204. Olumsuz mükelleflerden alınan faturalar
 205. Ustalık Belgesi şart mı?
 206. TAŞINDI: Y.DIŞINA VERİLEN HİZMET (SERBEST MESLEK)
 207. Kira stopajında hesaben ödeme
 208. Yapılan İhracatın Bir Başka Müşteriye Transferi
 209. Bireysel emeklililk + Yaşam Sigortası (2 si birarada)
 210. 2009/2. Dönem KGV Beyn.düzeltmesi
 211. Yıllara Yaygın İnşaat işinde stopaj sorunu
 212. Geçici vergi tahakkuk kaydı
 213. Görüşünüz Nedir; Muhtasar Beyanname Hakkında
 214. Lise Stajyeri Ücret
 215. Tenzil yazısı
 216. Teminat Mektubu Giderleri ile İhale Dosya Bedellerinin Gider Yazılması
 217. Kredi Alınması Ve Faiz Giderlerinin Kaydı...
 218. Varlık barışını vadesinde ödememe
 219. Süresinde Verilmeyen Beyanname Takdire Giderse Ne Olur
 220. Geçici Vergide Mahsup Edilecek Tevkifat Acil
 221. Serbest Bölgedeki Firmalar Türkiye' deki Yerleşik Sermaye Şirketi midir.
 222. Geçici Vergide Son Fatura Bilgileri
 223. Tasfiye dönemi incelemesi
 224. Verilen avansla ilgili malın gelmemesi durumunda
 225. Hususi Araç
 226. TAŞINDI: İÇTİHAT VE MEVZUAT
 227. Kiralık arsa üzerine kiracı tarafından inşaat yapılması halinde kira bedeli
 228. Geç Verilen Beyanname Cezasının Uzlaşması Olur mu?
 229. Varlık barışı beyannamesinde dönem
 230. Varlık Barışı ve Sermaye Arttırımı Hk
 231. Serbest Bölgeler!!!!
 232. Firmaya Dışarıdan Gönderilen para
 233. Geçici Vergi Beyanı Hk.
 234. Döviz Alış mı? Efektif Alış mı?
 235. Bireysel Emeklilik Sistemi
 236. Geçici Vergi
 237. Arsa Sahibi Adına Düzenlenen Yapı Denetim Faturası Giderleştirilebilir mi?
 238. Bundan Sonraki Aylarda Bildirim
 239. Eğitmen Ücreti
 240. Ortağa Bedelsiz Mal Vermemiz
 241. Unutulan araç satış kaydı.
 242. Vergi Ceza Hukuku
 243. Dizi film oyuncusunun vergi mükellefiyeti..!
 244. Ortak gider dağıtımı ve Geçici vergi
 245. 131-331 Hesabında Dövizli Borçların kur farklarıngider yazılıp yazılmayacağı hk.
 246. Site işi için gider makbuzu yazılması
 247. Kapanan Firmanin Varlik Barisindan Faydalanmasi
 248. İhracat Bedellerinin Sigortalanması Hakkında.
 249. Yurt Dışı Faturası
 250. TAŞINDI: muaf fatura geçerliliği