PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. 689 no'lu hesap.!
 2. Şirket aktifindeki daire satışı
 3. Özel sağlık sigortasından dolayı bürüt üçretin sgk tavanını geçmesi devir matrah
 4. Konut isyeri kira gelirleri toplamı.?
 5. Geçmiş Yıl Zarar Mahsupları Hk.
 6. Serbest meslek kazancı olan işyeri kirasını beyan edecekmi.?
 7. Sevk İrsaliyesi
 8. Gelir vergisi kesinti listesi hk.
 9. Gider Pusulası ile Yapılan İş İçin Vergi
 10. Kar Payı
 11. İşveren tarafından işciye yapılan özel sağlık sigortası.
 12. Unutulan beyanname
 13. Geçiş bildirim formu
 14. Gerçek/Götürü Gider yönetemi seçimi hk.?
 15. 2009 Yılı Yıllık Gelir vergisi Performans Bilgileri
 16. Değer Artış Kazancı/ Ticari Kazanç
 17. Araç Kira Geliri.?
 18. isyeri kira geliri
 19. Gelir Vergisi
 20. Sağlık ve eğitim indirimi.?
 21. Kiraların Atm aracılığıyla yatırılması.
 22. Kira ödemesinde stopaj hk.?
 23. Özel Sigorta Vergi İlişkisi
 24. Gmsi beyanname gönderme şifresi hk.?
 25. Yeni açılışta faturasız yazar kasa hk.?
 26. Serbest Bölge konsolide bilanço
 27. Serbest Meslek Kazancında Tevkifat
 28. Tek Düzen Hesap Planı
 29. Kira Beyanı
 30. Tevkif edilen gelir vergisinin geçici vergiden mahsubu.?
 31. 49 İlde mi Yoksa Sadece 2 İlde mi.?
 32. 3 meskende 1 işyeri beyannameye dahil ediliyormu.?
 33. 1. Sınıf Gelir Mükelleflerinde Dönem Net Karı ve Zararları
 34. GMSİ Beyanı Hakkında
 35. Bağkur taksit ödemeleri gelir beyanında.?
 36. Gelir vergisi beyannamesi.
 37. Diğer Gelirler hk.?
 38. TAŞINDI: 371
 39. Gelir Vergisi Beyannamesi
 40. Network Marketing Sistem Üyelerinin Primlerinin Vergilendirilmesi
 41. Hem kar payı hemde kira geliri olan mükellefte gelir vergisi beyannamesi
 42. Ticaret Odasına Ait İşyerine Kira Stopajı Uygulanır mı?
 43. Havale ve EFT Giderleri
 44. Resen vergi tarhı.?
 45. Kira sözleşmesinde Kiraya veren kısmına mal sahibi yerine başka isim yazılması.
 46. Şirket Kredi Kartı
 47. Gelir vergisi Beyanı hk.
 48. 2009 yılı kira geliri
 49. Ticari Kardan Mali Kara Ulaşmayı Gösteren Bildirim
 50. Geçmiş Yıllar Zararının Kurum Kazancından Düşülerek Kalan Kısımları
 51. Kar dağıtımında fatura
 52. Yeni Faaliyet Kodları
 53. Taşıtın Trafikten Men Edilmesi
 54. Müstahsil Makbuzu ile Alınan Malların Satışında KDV uygulamaları
 55. Seyahat Formu.?
 56. Şirket Ortaklarının Yurt Dışı Harcamaları Hk.
 57. Elde edilen Faiz gelir faturasının kesilme zamanı...
 58. Vergi Dairesi
 59. Yeni Ba/ Bs
 60. Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim yapılacak giderler
 61. Belediyeye kiralanan hamam
 62. Kıdem tazminatı ve Gelir vergisi kanununun 25/7. maddesi
 63. Serbest meslekte gelir vergisi.
 64. İşletme defterinin işlenmesi.
 65. Tevkifat ile ilgili.
 66. Kirada Geçici Vergi
 67. 5084 Sayılı Yatırım ve İstihdamın Teşviki Kanunu Hk.
 68. Gelir vergisi teşvikide uzatıldı mı.?
 69. İşyeri Açılış
 70. Limited şirket hisse devri.
 71. Kira gelirleri hk.
 72. Enflasyon düzeltmesi
 73. Beste ve Konser sanatçısı için açılacak işyeri.
 74. Ücretli Çalışan avukatın vekalet ücreti
 75. Adi ortaklıkta ortakların kar/zarar muhasebe kaydı?
 76. Geçici Vergi işçi ücretleri
 77. Home ofis' in Stopajı.?
 78. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Primi Gider Yazılır mı?
 79. Teftiş.
 80. Serbest meslek+bilanço
 81. Zarar Eden İşletmede Geçici Vergide %10 luk Opsiyon
 82. Ödenmeyen ssk primlerinin gelir vergisi geçici beyannamesinde gösterilmesi.
 83. Geçici vergi beyannamesinde mahsup işlemi.
 84. Geçici Vergide Mahsup Edilecek Tevkifat.
 85. Aynı şahıs birden fazla mükellefiyet?
 86. Kuyumcular için 2009 enflasyon düzeltme katsayıları.
 87. Ödenmeyen Kiranın Vergilendirilmesi ve Giderleştirilmesi
 88. Peşin vergide bağkur primi indirimi.
 89. Araç amortismanı.
 90. Gümrük çıkış tarihi
 91. İşletmeden Bilançoya Geçişte Geçmiş Yıl Zararları ?
 92. Kurumlar vergisi hesaplaması ve stopaj
 93. Geçmiş yıllar kârlarının sermayeye ilave edilmesi
 94. Asgari ücretin muhasebeleştirilmesi.
 95. 1.Sınıf Gelir Vergisi Mükellefi ve İnşaat
 96. Hisse senedi ,temettü ve yurtdışı vadeli piyasa gelirlerinin yıllık beyanı hk.
 97. Ödenecek vergi karşılığı hesaplanması
 98. %35 lik vergi diliminin iptali
 99. Basit usulde taşıma işi yapanlarda kazanç tespiti
 100. Yasal Yedek Akçe
 101. Şahıslardan araç kiralama ve gider pusulası..
 102. Transfer fiyatlandırması (acil)
 103. Yabancı uyruklu gercek kişi mükellefiyeti
 104. Sarraflarda Dönem Sonu Değerlemesi
 105. Devlet yardımıyla çiftlik kurulması
 106. Vergi kaydı.
 107. Vergiden muaf esnaf.
 108. sigortasız ltd müdürü
 109. Gayrı Menkul Satış Kazancı İstisnası
 110. Asgari geçim indirimi çalışan Eş
 111. TAŞINDI: BİLANÇO USULÜNDE DEFTER TUTMAMA
 112. Personel Yol ve Otopark Yardimlari Hk.
 113. Stopaj Ödemesi
 114. Apartman görevlileri(kapıcılar) için gelir vergisi?
 115. Stoklar ve Giderleştirilmesi
 116. Ortağın 4-b primi.?
 117. Finansman giderlerinden üretime pay
 118. Beyanname konusunda yardım.
 119. Kooperatiflerin faiz gelirinden kesilen stopaj.
 120. Serbest meslek erbabının kira geliri.
 121. Geçici vergide tevkifatlar
 122. Huzur haklarında agi.
 123. Geçici vergi beyannamesi
 124. Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Var Da GELİR Neden Yok?
 125. Kazakistan'da alıp Kırgızistan'a satmak .... !
 126. Kooperatiflerde genel gider aidatları gelir midir.?
 127. Stopaj ödemesi.
 128. Ba Bs Formunda Fatura Adedi
 129. Tasfiye sonu kurumlar vergisi.
 130. Özel Sağlık Sigortası Gelir Vergisi İndirimden Yararlanabilir mi
 131. Ba-bs verecekmi.?
 132. Kira Geliri ve İndirilecek Giderler
 133. Gayrimenkul satışı ve kar elde edilmesi
 134. Gümüş takı ve işçilik
 135. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Vergi Matrahına Eklenmesi
 136. 5084 Saylı Teşvik Kanunundan yararlanma süresi uzatılıyor.!
 137. Bilanço Usülünden İşletme Usulüne Geçisin Bildirilmesi
 138. Cep Telefonları Envantere Yazılır Mı
 139. Vergi Borcu Yoktur Yazısının Yasal Dayanağı
 140. Kamu Kurumlarında Damga Vergisi
 141. Örtülü Sermayede Uygulama Örneği Hakkında
 142. Amortisman Ayırmama
 143. Sigorta Firmalarının Tuttuğu Defterler
 144. Geçici Vergi Beyannamesinde kaç yıllık geçmiş yıl zararı mahsup edilir.?
 145. İnternet Satış komisyonu.
 146. Vefat edenin mal varlığı ve emekli aylığı.?
 147. Geç Ödenen AGİ lerin Muhtasar Beyannamesinden Mahsubu
 148. Bina kiralamalarında amortismna uygulaması
 149. Şahıs İşletme Devri
 150. Şirket tarafından sözleşme gereği ödenen zarar bedelleri gidermi.?
 151. Güvenlik Firması Tevkifat
 152. TAŞINDI: Damga Vergisi Oranı
 153. Bağış ve yardım
 154. Kvk madde 5-istisnalar.
 155. Sakatlık indiriminin geçmiş aylarda düzeltimi
 156. hizmet ihracatı ve gelir verigisi
 157. 2010 sakatlık indirim uygulaması
 158. Gmsi ve ödenmeyen stopaj.
 159. Ödenmeyen Kıdem Tazminatı gider yazılabilirmi
 160. TAŞINDI: BASİT USUL -SAHAF
 161. Basit Usul- Sahaf
 162. Yurt Dışı İnşaat İşi.. 5520-md.5 h bendi...!
 163. TAŞINDI: ÖTV Hakkında!
 164. Spor Kulüblerine Yapılan Bağışların Vergisel Durumu......
 165. Gelir Vergisi Dilimleri Hakkında (işcilik maliyeti)
 166. TAŞINDI: Netten Brüte Maaş Hesaplaması Formülü
 167. Fatura kesmemek ne gibi soruna neden olur.?
 168. Fatura kesilmesi.?
 169. İnceleme Geçirenler
 170. Harcırah.?
 171. Şirket Birleşimlerinde Devir Beyannamesi
 172. Kira Stopajlarının Beyanı
 173. Bağış ve Yardımların Giderleştirilmesi ve Vergisel Boyutu
 174. Yıl Sonu Devir İşlemlerinde Stok Sorunu
 175. Dekorasyon firması
 176. Örtülü sermaye ile ilgili
 177. Sermaye Artırımı
 178. stajer öğrenci bordro örneği
 179. gayrıfaal ltd şirket ortaklığı
 180. Muhtasar Beyannamede Ücret Matrahı Hakkında.
 181. muhtasar beyanname mükellefiyeti kapatılabilir mi?
 182. vergi mahsubu hakkında
 183. İşletme defteri.
 184. Borç Karşılığı Müşteri Portfoy Devri
 185. hakediş faturası
 186. SRC Belgeleri için ödenen harçları gider yazabilir miyiz?
 187. Köy Tüzel Kişiliği Ba-Bs
 188. Kdv iade işlemleri?
 189. Hizmet ithalinde stopaj
 190. Sözleşmesi Uzamasından Dolayı İşin Yıllara Sair İnşaat Olması
 191. Parça kontör satışında mükellefiyet.
 192. Yurtdışında Bulunamayan firma ve borcumuz
 193. Yanlış firma adına verilen Varlık Barışı beyanı
 194. Kurye ile kapıda satışlar hakkında
 195. SMMM Araç Alımı.
 196. Kalite Kontrol Testi Firesi
 197. Şahıstan araç kiralama.
 198. Tasfiye Bitişi Kurumlar Beyanname Gönderimi ???
 199. Muhtasar Beyanname Sonraki Aylarda Beyanım Var/ Yok Seçeneği
 200. Bir meslek mensubunun ltd.şti.ortağı olması ve sonrası...
 201. Muhtasar Beyannamesi
 202. İşletme devri hakkında.
 203. Diş hekimi muayenehane devri...
 204. Tasfiye Giriş
 205. CezaYansıtmalar
 206. Ölüm halinde vergi borcu.
 207. Hayvan yetiştirmek.
 208. Ayni sermaye ile limited şirket kurulması
 209. Stopaj
 210. Ayrılmamış Amortismanların Durumu
 211. İşverene tabi çalışanın basit usul mükellefiyeti
 212. Gayrimenkul daire alımı
 213. Bireysel emeklilik hk.
 214. Teminat Mektubunun İhale Makamı Tarafından Gelir Yazılması
 215. 1 araç 2 kişi adına faturalandırılabilirmi
 216. İlaç Fiyatlarındaki Düşüş
 217. Basit usul olur mu?
 218. Gider pusulasında stopaj
 219. Tasfiye Halindeki Şirketlerin 5811 Sayılı Yasadan Yararlanmaları
 220. B Formu Düzeltme Cezası Hk.
 221. Muhtasar beyanname Kıst dönem uygulanır mı ?
 222. Vade Durumu
 223. TAŞINDI: AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAZARKASA ALAMA SÜRESİ?
 224. İhraç Evrakları
 225. Kredi Kartlarında Komisyon Giderleri
 226. Daha Önce Amortisman Ayrılmamış Demirbaş Satış Zararı
 227. Vergi Cezasına İstinaden Mahkeme ?
 228. Çalışanlara sağlanan faydalar
 229. Varlık Barışından Yararlanan Vergi Kaçakçısı?
 230. Gerçek Kişi Mükellefin Şirketle Birleşmesi
 231. Arsa sahibine ait daire maliyeti ?
 232. Gelir Vergisine Tabimidir?
 233. İlköğretim Okuluna Yapılan Bağış
 234. Gmsi beyannamesinde adres no.?
 235. Sakatların ÖTV Ödemeden Aldığı Araç
 236. Bağkur primlerinin geçici vergiden indirilmesi
 237. Proje Tarihi mi Sözleşme Tarihi mi?
 238. Oluru var mıdır ?
 239. Serbest Meslek Defterinde Gelecek Yıla Ait Giderler
 240. Basit Usülden Gerçek Usüle Dönme
 241. Eski Demirbaşın Yeni Kaydı???
 242. Dava giderleri
 243. İthalatta Alınan Vergiler
 244. Kurumlar Vergisi Hak.
 245. AGİ
 246. Ltd.Şti Ev kiralayabilir mi?
 247. Hissedardan Alım...
 248. Gerçek kişi ortaktan alınan borç
 249. Kreş İşletmesi Hk.
 250. TAŞINDI: Tuzla-Maltepe'de ikamet edenlere iş ilanı