PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. İhracat Bedellerinin Sigortalanması Hakkında.
 2. Yurt Dışı Faturası
 3. TAŞINDI: muaf fatura geçerliliği
 4. Tasfiye Halinde Geçici Vergi
 5. 2008 öncesi BA Bs cezası
 6. İnternet Üzerinden Gelir Sağlamak Firma Kurmak
 7. Gelir İdaresinin Muhtasar Beyanname Yorumudur
 8. Özel Üniveristelere Ödenen Eğitim Ücretleri
 9. Yurtdışı Kazanç İstisnası
 10. Ecrimisil
 11. 5084 sayılı kanuna tabi olan mükellefe vergi indirimi yapılacakmı?
 12. Aktife Kayıtlı Olmayan Taşıt Satışı, Kesilen Kdv ve Gelir Vergisi
 13. Serbest Meslek Kazancında İstisna
 14. Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan Kooperatifin Tasfiye süreci
 15. 2009 yılında biten yıllara sari inş.larda asgari işçilik
 16. Tevkifat Kesintisi Olmaması Durumunda
 17. Adi Ortaklıklarda 600-602 Hesap?
 18. Tam İstisna Kapsamına Giren Kurum/ Kuruluşlar
 19. Personel Sosyal Alanı
 20. Mahkeme Kararı
 21. Personel eğitimi hk.
 22. Muhtasar Beyanname Elden
 23. Gelir Vergisi mi Yoksa Kurumlar Vergisi mi..
 24. Muhtasar Beyanname Kira Veren Bilgileri
 25. Bilançoda Görülen 361 SSK Hesabı
 26. K1,K2 belgeleri devir edilebilirmi.
 27. Şirket Ortağının Karpayı Üzerinden Gelir Vermesi İle İlgili Kanun
 28. Ücretliler için %35 GV dilimi iptal.
 29. İçme Suyu Fabrikalarında Maliyet ?
 30. Karavan veya Daha Küçük Bir Araçla Seyyar Satış
 31. Değer Artış Kazancı için DİE'ce belirlenen TEFE artış oranı uygulaması
 32. Mütahsil Makbuzu
 33. Kuyumcunun kestiği fatura ya da fiş
 34. İştirak Kazancı
 35. Organizasyon İşleri Ticari Kazanç mıdır
 36. Yöneticiye Verilen Ücret
 37. Adat Hesabı
 38. İthalatda taşıma yapan Uluslararası Firmalarda STOP: ve KDV
 39. 5904 sayılı yasanın 7.maddesi gereği yapılan birleşmeler,Ticaret sicilde tescili
 40. Şirket Hisse Devirlerinin Kdv ve Vergisel Boyutu Hakkında
 41. Şahıs firmama kişisel aracımı kaydettirmek
 42. Serbest Meslek Kazancıyla İlgili
 43. Gerçek Kişiden Bedelsiz Araç Kiralanmasında GV Tevkifatı
 44. Serbest meslek makbuzu mu yoksa fatura mı keseceğim
 45. Stopaj Bildiriminin Vaktinde Yapılmaması
 46. Adi ortaklıklarda kapanış işlemleri
 47. bilanço usulune geçiş
 48. Doktorun Düzenleyeceği smmk. Hakkında
 49. Unutulan satış faturası
 50. Şirketin Yurdışından gelen müşterileri için Kiraladağı meskenin Stopaja tabimi
 51. ihbar tazminatı vergi matrahına kıdem ödemesi dahil mi?
 52. ARAÇ KİRALAMA
 53. Muhtasar Beyannamelerinde Stopaj Kesintilerine Ait Bilgi Eksikliği İle İlgili
 54. Sermayaye Eklenen Geçmiş Yıl Karlarının Şirketin Tasfiyesinde Vergilendirilmesi
 55. Dernek Aidatı
 56. Kapıcı tazminatlarında vergisel durum
 57. noterlerde geçiçi vergi beyanı
 58. İNŞAAT İŞİNDE YURTDIŞI ŞUBE İŞLEMLERİ
 59. Varlış Barışı Beyannamesinde Beyan Dönemi
 60. Devlet Memuru İşveren Olabilir mi?
 61. dernekler muhasebesi hakkında,,
 62. e-kitap satışı ve vergilendirme ...
 63. sirketin ortak olmasi
 64. İşverenler tarafından ödenen ücretlilerinin bireysel emeklilik primleri
 65. emekli çalışanda gelir vergisi?
 66. Belediyenin iftar çadırında verilen iftar yemeği gider olarak yazılabilir mi?
 67. Öğrenciye burs verilmesi hakkında
 68. Bir Şirketin Taksi Plakası Kiralaması
 69. Ödeme kaydedici cihaz izin dilekçesi
 70. Peşin kesilen vergilerin iadesinde ödenme şartı
 71. varlık barışı hakkında önemli....
 72. Hediye edilmek amacıyla satın alınan eşya gidermidir?
 73. varlık barışı ile ilgili yardım bekliyorum
 74. okul aile birliği
 75. Baba Oğul Kira İlişkisi..
 76. Muhtasar Beyannamesinde Serbest Meslek Mensubu Makbuzu
 77. Netten Brüte-Brütten Nete Ücret Hesaplamaları!!!
 78. Muhtasar Beyn.
 79. Gerçek Kişiye Mükellefiyet Tesisi
 80. Gerçek kişiye yapılan kira ödemesinin unutulması
 81. Ortaklara Borçlar Hesabını Adatlandırma
 82. Mevduat faizlerine BSMV !!!!!!!
 83. Karşılık Ayırma
 84. Araç Satışı ile alakalı bir soru
 85. SMMM Stajyerlerinin Mevzuat Takibi
 86. Yap- İşlet- Devret
 87. Banka Dekontu ve Gider Pusulası
 88. Varlık barışı hakkında
 89. Ameleye Ödediğimiz Para İçin Gider Pusulası
 90. Kira Gelirleri
 91. Teknokentlerde Asgari Geçim İndirimi
 92. Unutulan AGİ - Sonraki Dönemlerde Kullanım...
 93. Bilirkişi Ücreti Hk..
 94. Ayni Sermaye Olarak Nakil Vasitasi Koyma
 95. Daire maliyeti
 96. Geçmiş yıl zararlarını kullanma hakkı
 97. Bestecilik ile ilgili Vergisel Durum Nasıl Olmalıdır ??
 98. Yol masraflarının ödenmesi
 99. Organize Sanayi Bölgesine Yapılan Bağış..
 100. Ortağa ait ipoetkli evin daskı gidere işlenir mi?
 101. Ramazan Erzağı Hk
 102. Kümülatif gelir vergisi matrahı
 103. Varlık Barışı Uygulaması ile ilgili soru.
 104. Özel Bina İnşaatı Yapımı
 105. Bedelsiz Malın Stoklara Girişi
 106. Serbest bölgeler hakkında tespitler
 107. Vergi borcu olan şirketlerin tasfiyesi
 108. Şirket Aktifine kayıtlı Tekne
 109. Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı
 110. Bağkurlu Şirket Ortağına Ücret Ödemesi
 111. Serbest Meslek Makbuzu Olmayan ve Hizmet Alınan Kişilere Yapılan Ödemeler
 112. İşçinin başka işverende işine devam etmesi durumunda Kıdem Tazminatı
 113. AGI
 114. Asgari Geçim İndirimi
 115. İthalat Hatalı mal
 116. Ferdi İşletmenin Sahibine Ait Olan Mesken ve İşyerleri Kira Geliri
 117. Personele Verilen Avans
 118. Yıllara sari inşaat
 119. Hisse satışı değer artış kazancı hesaplaması
 120. Atık Akülerin İadesinde Stopaj Sorunu
 121. Gider Pusulası.?
 122. Profesyonel Kulüplerde Gelir ve Giderlerin işleyişi hak..
 123. Envantere Sonradan Dahil Edilen Binek Oto
 124. 4691 Sayılı Kanun
 125. BA-BS Cezası. Önemli!!!
 126. Muhtasarda Tazminat Ödeneği
 127. Kira Ödemesi
 128. Yazar Kasa Kapanışı
 129. Faturalarda Seri Numarası Hakk
 130. Hizmetçilerin Ücretleri Gelir V. İstisna Edilmesi Hk.
 131. Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi
 132. Geçici Vergi Muhasebe Kaydı.
 133. Trafik Sigortası
 134. Kıdem Tazminatından Kesilen Gelir Vergisinin Beyanı
 135. Hisse Satışında Gelir Vergisi
 136. Yıllık Vergi ile Geçici Vergi Hakkında
 137. Sonraki Yıl Ödenen Kıdem Tazminatının Durumu
 138. Damga Vergisinin Zamanında Ödenmemesi
 139. Geçici Vergi!
 140. kira beyannamesi hakkında
 141. Tahsilat Makbuzu
 142. TAZMİNAT ÖDEMESİ GİDERLEŞTİRME
 143. gecici vergi
 144. Yap satçılık
 145. Kira Stopajı
 146. İndirelemeyen KDV
 147. fason işçilik olarak bağış ve yardım
 148. tarla satışında vergi
 149. Minibüs sahibinin ayrıca başka bir iş yapması sonucu basit usul mükellefiyeti
 150. Belirli Bir Süre İle Meyve Bahçesinin Kiralanması
 151. Yurtdışındaki firmaya fatura kesmek
 152. işyeri kira istisnası
 153. irsaliyeli fatura hk.
 154. işletme sahibinin yemek giderleri
 155. Tasfiye Sonu Kalan Paranın Dağıtımı
 156. Taşerona Ödenen Tazminat Ve Faizi
 157. Ba Bs formları ile ilgili
 158. ihale bedeli muhasebelestirilmesi
 159. Personele Verilen Kredi
 160. Geçici Vergi
 161. eş ve çoçukların maaşlarının gider yazılması
 162. vakıfa yapılan bağış
 163. ödenmeyen geçici vergi
 164. 2. Dönem Geçici Vergi
 165. raporlu işçiye ödenen ücret hakkında
 166. Muhasebecinin Vergi Borcu Hak.
 167. TAŞINDI: GEÇİCİ VERGİ
 168. üç aylık muhtasar beyannamesi
 169. Bildirim ve formalarda düzeltme cezası..
 170. Tercüme Hizmeti
 171. Geçici Vergi Beyannamesi Örneği
 172. Bahçıvanlarda Kapıcılar gibi Gelir Vergisi ve damga vergisinden muaf mı ?
 173. Geçiçi Vergi Düzeltme
 174. Ortaklara Ait İşyerinin Kirasının Banka Yoluyla Ödenmesi
 175. MTV
 176. Muhtasar Beyanname Düzeltme
 177. Hurda Ticari Aracın Satışı Yapılmadan Maliye Mükellefiyeri Nasıl Silinir
 178. Halk Ekmek Büfeleri
 179. Tasfiye mi?Birleşme mi?
 180. Z Raporu Hakkında
 181. Spor Kulübüne Bağışlanan Forma
 182. Basit Usul Mükelleften Araç Kiralama
 183. İhaleli İşlerde Yevmiye Kaydı ve Gecici Vergi Uygulaması
 184. Akaryakıt İstasyonu Yazar Kasa İzni
 185. Hurda Akü Alımı Hakkında
 186. Noter Satış Sözleşmesine Göre 2. El Araç Alımı
 187. Belediyeden İşyeri Kiralanması
 188. Yıllara Sari Biten İş Gideri
 189. Kapanışın İnternetten Takibi
 190. 131 Hesap için uygulanacak Faiz Oranı Hk.
 191. Gider Pusulası
 192. Şirket Ortaklarına Kesılen Faiz Faturalarında Kullanılacak Oranlar Hk.
 193. Varlık Barışı Yasasında Kısım Kısım Yatırılan Paralar
 194. Küçük Sanayi Sitesi Koop.hk.
 195. Belediye Spor Külüplerinden İşyeri Kiralama
 196. Yurtdışında Sağlanan Bazı Gelirler
 197. Web Sayfası ile Kazançlarda Bildirim
 198. Tarim Firmasi ve Su Sistemi
 199. Mesleki Sözleşme Damga Vergisi
 200. Vergiyi Yani Karı Düşürmek İçin Yasal Olarak Neler Yapabiliriz
 201. Vegi Dairesi Amortisman-Maddi Duran Varlıklar
 202. Vergi Dairesi/ Reeskont
 203. Kurumlar Geçici Vergi
 204. İşçi Ücret ve Giderleri Yazılmayabilir mi?
 205. Bilnaço Usulü Kredi faizi
 206. Kitap Satışı KDV
 207. Hakediş !
 208. Mali Tatil
 209. Maliye'nin Yol Denetimleri
 210. Geçici Vergi Mahsup
 211. Şirketin 26.Yılı Nedeniyle Yemek Vermesi
 212. Emlak Komisyonculuğu-Ticari mi Basit mi
 213. Gelir Vergisi İadesinde Beyanname İle İlgili Bir Sorun
 214. Özel İnşaatlarda Maliyet Bedelinin Hesaplanması
 215. Mali Tatil
 216. İhraç Kayıtlı Satış Hakkında
 217. Bireysel Emeklilik ve Vergi İndirimi
 218. Tekel Ruhsatı
 219. muhasebecı arkadaşlar lutfen bunu okumadan gecmeyın
 220. Mahsup Hk.
 221. Yurt Dışındaki Ülkeye Bağış Yapılması
 222. Yeraltı Madenlerinde Çalışandan Kesilen Vergiler
 223. Satıştan İade gider Olur mu?
 224. Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 225. Bilene Helal Olsun...
 226. Asgari Geçim İndirimi
 227. Yurtdışından Elde Edilen Kira Gelirleri
 228. Doktor Mukelleflerin Almak Zorunda Oldugu Pos Cihazı Hk.
 229. Tasfiye Sonunda Geçmiş Yıllardaki Dağıtılmamış Karlar
 230. Birinci Sınıf Olma Koşulu
 231. Ticari Kazanç mı?Gayri menkul Sermaye İradı mı?
 232. Vergi Dairesinden Arıyorlar :(
 233. Kira Ödemeleri
 234. İflas Eden Firmaya Olan Cari Hesabımızdaki Borçlar...
 235. Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı
 236. Personel Tedavi
 237. İngiltere ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
 238. Stadyum Loca Alımı
 239. Tasfiyesi Sona Eren Firmanın Sonradan Borcu Olduğunun Anlaşılması Hk.
 240. 268 Sıra Nolu Tebliğ (kira ödemeleri)
 241. Olağanüstü Yedekler
 242. Yurtdışına Hizmet Faturası
 243. Gider Pusulası
 244. Gelir Vergisi İadesi
 245. Sigorta Acente Araç Satışı
 246. Bilanço Esası
 247. Limited Şirket Ortaklık Devrinde Bir Bedel var mıdır?
 248. Ortak Girişim Bilgi
 249. İşe İade Tazminatından Vergi Kesilir mi?
 250. Geçici Vergi Hakkında