PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. İthalatda taşıma yapan Uluslararası Firmalarda STOP: ve KDV
 2. 5904 sayılı yasanın 7.maddesi gereği yapılan birleşmeler,Ticaret sicilde tescili
 3. Şirket Hisse Devirlerinin Kdv ve Vergisel Boyutu Hakkında
 4. Şahıs firmama kişisel aracımı kaydettirmek
 5. Serbest Meslek Kazancıyla İlgili
 6. Gerçek Kişiden Bedelsiz Araç Kiralanmasında GV Tevkifatı
 7. Serbest meslek makbuzu mu yoksa fatura mı keseceğim
 8. Stopaj Bildiriminin Vaktinde Yapılmaması
 9. Adi ortaklıklarda kapanış işlemleri
 10. bilanço usulune geçiş
 11. Doktorun Düzenleyeceği smmk. Hakkında
 12. Unutulan satış faturası
 13. Şirketin Yurdışından gelen müşterileri için Kiraladağı meskenin Stopaja tabimi
 14. ihbar tazminatı vergi matrahına kıdem ödemesi dahil mi?
 15. ARAÇ KİRALAMA
 16. Muhtasar Beyannamelerinde Stopaj Kesintilerine Ait Bilgi Eksikliği İle İlgili
 17. Sermayaye Eklenen Geçmiş Yıl Karlarının Şirketin Tasfiyesinde Vergilendirilmesi
 18. Dernek Aidatı
 19. Kapıcı tazminatlarında vergisel durum
 20. noterlerde geçiçi vergi beyanı
 21. İNŞAAT İŞİNDE YURTDIŞI ŞUBE İŞLEMLERİ
 22. Varlış Barışı Beyannamesinde Beyan Dönemi
 23. Devlet Memuru İşveren Olabilir mi?
 24. dernekler muhasebesi hakkında,,
 25. e-kitap satışı ve vergilendirme ...
 26. sirketin ortak olmasi
 27. İşverenler tarafından ödenen ücretlilerinin bireysel emeklilik primleri
 28. emekli çalışanda gelir vergisi?
 29. Belediyenin iftar çadırında verilen iftar yemeği gider olarak yazılabilir mi?
 30. Öğrenciye burs verilmesi hakkında
 31. Bir Şirketin Taksi Plakası Kiralaması
 32. Ödeme kaydedici cihaz izin dilekçesi
 33. Peşin kesilen vergilerin iadesinde ödenme şartı
 34. varlık barışı hakkında önemli....
 35. Hediye edilmek amacıyla satın alınan eşya gidermidir?
 36. varlık barışı ile ilgili yardım bekliyorum
 37. okul aile birliği
 38. Baba Oğul Kira İlişkisi..
 39. Muhtasar Beyannamesinde Serbest Meslek Mensubu Makbuzu
 40. Netten Brüte-Brütten Nete Ücret Hesaplamaları!!!
 41. Muhtasar Beyn.
 42. Gerçek Kişiye Mükellefiyet Tesisi
 43. Gerçek kişiye yapılan kira ödemesinin unutulması
 44. Ortaklara Borçlar Hesabını Adatlandırma
 45. Mevduat faizlerine BSMV !!!!!!!
 46. Karşılık Ayırma
 47. Araç Satışı ile alakalı bir soru
 48. SMMM Stajyerlerinin Mevzuat Takibi
 49. Yap- İşlet- Devret
 50. Banka Dekontu ve Gider Pusulası
 51. Varlık barışı hakkında
 52. Ameleye Ödediğimiz Para İçin Gider Pusulası
 53. Kira Gelirleri
 54. Teknokentlerde Asgari Geçim İndirimi
 55. Unutulan AGİ - Sonraki Dönemlerde Kullanım...
 56. Bilirkişi Ücreti Hk..
 57. Ayni Sermaye Olarak Nakil Vasitasi Koyma
 58. Daire maliyeti
 59. Geçmiş yıl zararlarını kullanma hakkı
 60. Bestecilik ile ilgili Vergisel Durum Nasıl Olmalıdır ??
 61. Yol masraflarının ödenmesi
 62. Organize Sanayi Bölgesine Yapılan Bağış..
 63. Ortağa ait ipoetkli evin daskı gidere işlenir mi?
 64. Ramazan Erzağı Hk
 65. Kümülatif gelir vergisi matrahı
 66. Varlık Barışı Uygulaması ile ilgili soru.
 67. Özel Bina İnşaatı Yapımı
 68. Bedelsiz Malın Stoklara Girişi
 69. Serbest bölgeler hakkında tespitler
 70. Vergi borcu olan şirketlerin tasfiyesi
 71. Şirket Aktifine kayıtlı Tekne
 72. Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı
 73. Bağkurlu Şirket Ortağına Ücret Ödemesi
 74. Serbest Meslek Makbuzu Olmayan ve Hizmet Alınan Kişilere Yapılan Ödemeler
 75. İşçinin başka işverende işine devam etmesi durumunda Kıdem Tazminatı
 76. AGI
 77. Asgari Geçim İndirimi
 78. İthalat Hatalı mal
 79. Ferdi İşletmenin Sahibine Ait Olan Mesken ve İşyerleri Kira Geliri
 80. Personele Verilen Avans
 81. Yıllara sari inşaat
 82. Hisse satışı değer artış kazancı hesaplaması
 83. Atık Akülerin İadesinde Stopaj Sorunu
 84. Gider Pusulası.?
 85. Profesyonel Kulüplerde Gelir ve Giderlerin işleyişi hak..
 86. Envantere Sonradan Dahil Edilen Binek Oto
 87. 4691 Sayılı Kanun
 88. BA-BS Cezası. Önemli!!!
 89. Muhtasarda Tazminat Ödeneği
 90. Kira Ödemesi
 91. Yazar Kasa Kapanışı
 92. Faturalarda Seri Numarası Hakk
 93. Hizmetçilerin Ücretleri Gelir V. İstisna Edilmesi Hk.
 94. Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi
 95. Geçici Vergi Muhasebe Kaydı.
 96. Trafik Sigortası
 97. Kıdem Tazminatından Kesilen Gelir Vergisinin Beyanı
 98. Hisse Satışında Gelir Vergisi
 99. Yıllık Vergi ile Geçici Vergi Hakkında
 100. Sonraki Yıl Ödenen Kıdem Tazminatının Durumu
 101. Damga Vergisinin Zamanında Ödenmemesi
 102. Geçici Vergi!
 103. kira beyannamesi hakkında
 104. Tahsilat Makbuzu
 105. TAZMİNAT ÖDEMESİ GİDERLEŞTİRME
 106. gecici vergi
 107. Yap satçılık
 108. Kira Stopajı
 109. İndirelemeyen KDV
 110. fason işçilik olarak bağış ve yardım
 111. tarla satışında vergi
 112. Minibüs sahibinin ayrıca başka bir iş yapması sonucu basit usul mükellefiyeti
 113. Belirli Bir Süre İle Meyve Bahçesinin Kiralanması
 114. Yurtdışındaki firmaya fatura kesmek
 115. işyeri kira istisnası
 116. irsaliyeli fatura hk.
 117. işletme sahibinin yemek giderleri
 118. Tasfiye Sonu Kalan Paranın Dağıtımı
 119. Taşerona Ödenen Tazminat Ve Faizi
 120. Ba Bs formları ile ilgili
 121. ihale bedeli muhasebelestirilmesi
 122. Personele Verilen Kredi
 123. Geçici Vergi
 124. eş ve çoçukların maaşlarının gider yazılması
 125. vakıfa yapılan bağış
 126. ödenmeyen geçici vergi
 127. 2. Dönem Geçici Vergi
 128. raporlu işçiye ödenen ücret hakkında
 129. Muhasebecinin Vergi Borcu Hak.
 130. TAŞINDI: GEÇİCİ VERGİ
 131. üç aylık muhtasar beyannamesi
 132. Bildirim ve formalarda düzeltme cezası..
 133. Tercüme Hizmeti
 134. Geçici Vergi Beyannamesi Örneği
 135. Bahçıvanlarda Kapıcılar gibi Gelir Vergisi ve damga vergisinden muaf mı ?
 136. Geçiçi Vergi Düzeltme
 137. Ortaklara Ait İşyerinin Kirasının Banka Yoluyla Ödenmesi
 138. MTV
 139. Muhtasar Beyanname Düzeltme
 140. Hurda Ticari Aracın Satışı Yapılmadan Maliye Mükellefiyeri Nasıl Silinir
 141. Halk Ekmek Büfeleri
 142. Tasfiye mi?Birleşme mi?
 143. Z Raporu Hakkında
 144. Spor Kulübüne Bağışlanan Forma
 145. Basit Usul Mükelleften Araç Kiralama
 146. İhaleli İşlerde Yevmiye Kaydı ve Gecici Vergi Uygulaması
 147. Akaryakıt İstasyonu Yazar Kasa İzni
 148. Hurda Akü Alımı Hakkında
 149. Noter Satış Sözleşmesine Göre 2. El Araç Alımı
 150. Belediyeden İşyeri Kiralanması
 151. Yıllara Sari Biten İş Gideri
 152. Kapanışın İnternetten Takibi
 153. 131 Hesap için uygulanacak Faiz Oranı Hk.
 154. Gider Pusulası
 155. Şirket Ortaklarına Kesılen Faiz Faturalarında Kullanılacak Oranlar Hk.
 156. Varlık Barışı Yasasında Kısım Kısım Yatırılan Paralar
 157. Küçük Sanayi Sitesi Koop.hk.
 158. Belediye Spor Külüplerinden İşyeri Kiralama
 159. Yurtdışında Sağlanan Bazı Gelirler
 160. Web Sayfası ile Kazançlarda Bildirim
 161. Tarim Firmasi ve Su Sistemi
 162. Mesleki Sözleşme Damga Vergisi
 163. Vergiyi Yani Karı Düşürmek İçin Yasal Olarak Neler Yapabiliriz
 164. Vegi Dairesi Amortisman-Maddi Duran Varlıklar
 165. Vergi Dairesi/ Reeskont
 166. Kurumlar Geçici Vergi
 167. İşçi Ücret ve Giderleri Yazılmayabilir mi?
 168. Bilnaço Usulü Kredi faizi
 169. Kitap Satışı KDV
 170. Hakediş !
 171. Mali Tatil
 172. Maliye'nin Yol Denetimleri
 173. Geçici Vergi Mahsup
 174. Şirketin 26.Yılı Nedeniyle Yemek Vermesi
 175. Emlak Komisyonculuğu-Ticari mi Basit mi
 176. Gelir Vergisi İadesinde Beyanname İle İlgili Bir Sorun
 177. Özel İnşaatlarda Maliyet Bedelinin Hesaplanması
 178. Mali Tatil
 179. İhraç Kayıtlı Satış Hakkında
 180. Bireysel Emeklilik ve Vergi İndirimi
 181. Tekel Ruhsatı
 182. muhasebecı arkadaşlar lutfen bunu okumadan gecmeyın
 183. Mahsup Hk.
 184. Yurt Dışındaki Ülkeye Bağış Yapılması
 185. Yeraltı Madenlerinde Çalışandan Kesilen Vergiler
 186. Satıştan İade gider Olur mu?
 187. Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 188. Bilene Helal Olsun...
 189. Asgari Geçim İndirimi
 190. Yurtdışından Elde Edilen Kira Gelirleri
 191. Doktor Mukelleflerin Almak Zorunda Oldugu Pos Cihazı Hk.
 192. Tasfiye Sonunda Geçmiş Yıllardaki Dağıtılmamış Karlar
 193. Birinci Sınıf Olma Koşulu
 194. Ticari Kazanç mı?Gayri menkul Sermaye İradı mı?
 195. Vergi Dairesinden Arıyorlar :(
 196. Kira Ödemeleri
 197. İflas Eden Firmaya Olan Cari Hesabımızdaki Borçlar...
 198. Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı
 199. Personel Tedavi
 200. İngiltere ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
 201. Stadyum Loca Alımı
 202. Tasfiyesi Sona Eren Firmanın Sonradan Borcu Olduğunun Anlaşılması Hk.
 203. 268 Sıra Nolu Tebliğ (kira ödemeleri)
 204. Olağanüstü Yedekler
 205. Yurtdışına Hizmet Faturası
 206. Gider Pusulası
 207. Gelir Vergisi İadesi
 208. Sigorta Acente Araç Satışı
 209. Bilanço Esası
 210. Limited Şirket Ortaklık Devrinde Bir Bedel var mıdır?
 211. Ortak Girişim Bilgi
 212. İşe İade Tazminatından Vergi Kesilir mi?
 213. Geçici Vergi Hakkında
 214. Dar Mükellefiyete Tabi Yabancı Ulaştırma Kurumları
 215. İnşaat Maliyeti ?
 216. Çiftçiden Alınan Malın Direkt Pazarda Satılması.
 217. ARGE Faliyeti Kapsamında 3. Kişlerden Alınan Paralar Hk.
 218. Ba Bs Formu Kimler Vermeyecek
 219. Yıllara Sari İşlerde Stopaj Kesintisi
 220. İnternet Üzerinden Satışın Vergisel Durumu.
 221. Ticari Kamyonun Satış karı
 222. Özel Sağlık Sigortası
 223. Verilen Çekler Hk.
 224. Kira Ödemelerinde Stopaj Beyanı Sorunu
 225. Tasfiye Sonu Sıfırlanmış Bilanço
 226. Veraset İlamı ile Hisse Devri
 227. Düzeltme Beyannamesi Hkk
 228. Yarışma Programında Para Ödülü Verilmesi - Vergisel Boyut...
 229. İşletme Hakkı Satışı
 230. Askerlik Borçlanması
 231. Muhtasar ve GMSİ farkı...
 232. Merkez Adresinde Bulunmayan Ltd. Şti.
 233. Geçici Vergi ve Çetrefelli Bir Durum...!
 234. Zararın Ödenmesi
 235. Ltd.Şti. İmara Açık Arsa Aldık. Vergisel Avantajı var mı?
 236. Sayısal Loto ve Şans Oyunlarında Gelir V. Kesintisi
 237. Adi Ortaklıkta Ortaklık Payının Devri-Değer Artış Kazancı
 238. TAŞINDI: ZİRAİ ÜRÜN ALIMLARI VE MUHTASAR İLE BEYANI
 239. Şüpheli Ticari Alacak
 240. Serbest Bölgelerde Geçici Vergi İşlemleri
 241. Hazine Bonosu- Fon Geliri
 242. Geçici Vergi Dönemlerinde
 243. 2009 1. Dönem Geçici Vergi Oranı Nedir
 244. Vergi Mükellefiyeti
 245. İmalatta Fire
 246. Vakıflara ait Gayri Menkullerin Kiraya Verilmesi
 247. Vergi Levhası Tasdiki..
 248. Ticari Kazanç mı? Değer Artış Kazancı mı?
 249. Kiraya Verilen İşyerine Fatura Kesilirse Muhtasar verilir mi?
 250. Geçici Vergi Döneminde Ödenen Bağkur Primlerini İndirebilir miyiz?