PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu



Sayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Basit Usul Bağkur?
 2. Eski Ev Eşyası
 3. Örtülü Sermaye
 4. Tasfiyede Limited te Sermayeye İlave Edilen Geçyıl Karı
 5. Varlık Barışından Faydalanmalı mıyım?
 6. Gümrükte Mal Devri
 7. Kıdem Tazminatında Gelir Vergisi
 8. Olumsuz mükelleflerden alınan faturalar
 9. Ustalık Belgesi şart mı?
 10. TAŞINDI: Y.DIŞINA VERİLEN HİZMET (SERBEST MESLEK)
 11. Kira stopajında hesaben ödeme
 12. Yapılan İhracatın Bir Başka Müşteriye Transferi
 13. Bireysel emeklililk + Yaşam Sigortası (2 si birarada)
 14. 2009/2. Dönem KGV Beyn.düzeltmesi
 15. Yıllara Yaygın İnşaat işinde stopaj sorunu
 16. Geçici vergi tahakkuk kaydı
 17. Görüşünüz Nedir; Muhtasar Beyanname Hakkında
 18. Lise Stajyeri Ücret
 19. Tenzil yazısı
 20. Teminat Mektubu Giderleri ile İhale Dosya Bedellerinin Gider Yazılması
 21. Kredi Alınması Ve Faiz Giderlerinin Kaydı...
 22. Varlık barışını vadesinde ödememe
 23. Süresinde Verilmeyen Beyanname Takdire Giderse Ne Olur
 24. Geçici Vergide Mahsup Edilecek Tevkifat Acil
 25. Serbest Bölgedeki Firmalar Türkiye' deki Yerleşik Sermaye Şirketi midir.
 26. Geçici Vergide Son Fatura Bilgileri
 27. Tasfiye dönemi incelemesi
 28. Verilen avansla ilgili malın gelmemesi durumunda
 29. Hususi Araç
 30. TAŞINDI: İÇTİHAT VE MEVZUAT
 31. Kiralık arsa üzerine kiracı tarafından inşaat yapılması halinde kira bedeli
 32. Geç Verilen Beyanname Cezasının Uzlaşması Olur mu?
 33. Varlık barışı beyannamesinde dönem
 34. Varlık Barışı ve Sermaye Arttırımı Hk
 35. Serbest Bölgeler!!!!
 36. Firmaya Dışarıdan Gönderilen para
 37. Geçici Vergi Beyanı Hk.
 38. Döviz Alış mı? Efektif Alış mı?
 39. Bireysel Emeklilik Sistemi
 40. Geçici Vergi
 41. Arsa Sahibi Adına Düzenlenen Yapı Denetim Faturası Giderleştirilebilir mi?
 42. Bundan Sonraki Aylarda Bildirim
 43. Eğitmen Ücreti
 44. Ortağa Bedelsiz Mal Vermemiz
 45. Unutulan araç satış kaydı.
 46. Vergi Ceza Hukuku
 47. Dizi film oyuncusunun vergi mükellefiyeti..!
 48. Ortak gider dağıtımı ve Geçici vergi
 49. 131-331 Hesabında Dövizli Borçların kur farklarıngider yazılıp yazılmayacağı hk.
 50. Site işi için gider makbuzu yazılması
 51. Kapanan Firmanin Varlik Barisindan Faydalanmasi
 52. İhracat Bedellerinin Sigortalanması Hakkında.
 53. Yurt Dışı Faturası
 54. TAŞINDI: muaf fatura geçerliliği
 55. Tasfiye Halinde Geçici Vergi
 56. 2008 öncesi BA Bs cezası
 57. İnternet Üzerinden Gelir Sağlamak Firma Kurmak
 58. Gelir İdaresinin Muhtasar Beyanname Yorumudur
 59. Özel Üniveristelere Ödenen Eğitim Ücretleri
 60. Yurtdışı Kazanç İstisnası
 61. Ecrimisil
 62. 5084 sayılı kanuna tabi olan mükellefe vergi indirimi yapılacakmı?
 63. Aktife Kayıtlı Olmayan Taşıt Satışı, Kesilen Kdv ve Gelir Vergisi
 64. Serbest Meslek Kazancında İstisna
 65. Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan Kooperatifin Tasfiye süreci
 66. 2009 yılında biten yıllara sari inş.larda asgari işçilik
 67. Tevkifat Kesintisi Olmaması Durumunda
 68. Adi Ortaklıklarda 600-602 Hesap?
 69. Tam İstisna Kapsamına Giren Kurum/ Kuruluşlar
 70. Personel Sosyal Alanı
 71. Mahkeme Kararı
 72. Personel eğitimi hk.
 73. Muhtasar Beyanname Elden
 74. Gelir Vergisi mi Yoksa Kurumlar Vergisi mi..
 75. Muhtasar Beyanname Kira Veren Bilgileri
 76. Bilançoda Görülen 361 SSK Hesabı
 77. K1,K2 belgeleri devir edilebilirmi.
 78. Şirket Ortağının Karpayı Üzerinden Gelir Vermesi İle İlgili Kanun
 79. Ücretliler için %35 GV dilimi iptal.
 80. İçme Suyu Fabrikalarında Maliyet ?
 81. Karavan veya Daha Küçük Bir Araçla Seyyar Satış
 82. Değer Artış Kazancı için DİE'ce belirlenen TEFE artış oranı uygulaması
 83. Mütahsil Makbuzu
 84. Kuyumcunun kestiği fatura ya da fiş
 85. İştirak Kazancı
 86. Organizasyon İşleri Ticari Kazanç mıdır
 87. Yöneticiye Verilen Ücret
 88. Adat Hesabı
 89. İthalatda taşıma yapan Uluslararası Firmalarda STOP: ve KDV
 90. 5904 sayılı yasanın 7.maddesi gereği yapılan birleşmeler,Ticaret sicilde tescili
 91. Şirket Hisse Devirlerinin Kdv ve Vergisel Boyutu Hakkında
 92. Şahıs firmama kişisel aracımı kaydettirmek
 93. Serbest Meslek Kazancıyla İlgili
 94. Gerçek Kişiden Bedelsiz Araç Kiralanmasında GV Tevkifatı
 95. Serbest meslek makbuzu mu yoksa fatura mı keseceğim
 96. Stopaj Bildiriminin Vaktinde Yapılmaması
 97. Adi ortaklıklarda kapanış işlemleri
 98. bilanço usulune geçiş
 99. Doktorun Düzenleyeceği smmk. Hakkında
 100. Unutulan satış faturası
 101. Şirketin Yurdışından gelen müşterileri için Kiraladağı meskenin Stopaja tabimi
 102. ihbar tazminatı vergi matrahına kıdem ödemesi dahil mi?
 103. ARAÇ KİRALAMA
 104. Muhtasar Beyannamelerinde Stopaj Kesintilerine Ait Bilgi Eksikliği İle İlgili
 105. Sermayaye Eklenen Geçmiş Yıl Karlarının Şirketin Tasfiyesinde Vergilendirilmesi
 106. Dernek Aidatı
 107. Kapıcı tazminatlarında vergisel durum
 108. noterlerde geçiçi vergi beyanı
 109. İNŞAAT İŞİNDE YURTDIŞI ŞUBE İŞLEMLERİ
 110. Varlış Barışı Beyannamesinde Beyan Dönemi
 111. Devlet Memuru İşveren Olabilir mi?
 112. dernekler muhasebesi hakkında,,
 113. e-kitap satışı ve vergilendirme ...
 114. sirketin ortak olmasi
 115. İşverenler tarafından ödenen ücretlilerinin bireysel emeklilik primleri
 116. emekli çalışanda gelir vergisi?
 117. Belediyenin iftar çadırında verilen iftar yemeği gider olarak yazılabilir mi?
 118. Öğrenciye burs verilmesi hakkında
 119. Bir Şirketin Taksi Plakası Kiralaması
 120. Ödeme kaydedici cihaz izin dilekçesi
 121. Peşin kesilen vergilerin iadesinde ödenme şartı
 122. varlık barışı hakkında önemli....
 123. Hediye edilmek amacıyla satın alınan eşya gidermidir?
 124. varlık barışı ile ilgili yardım bekliyorum
 125. okul aile birliği
 126. Baba Oğul Kira İlişkisi..
 127. Muhtasar Beyannamesinde Serbest Meslek Mensubu Makbuzu
 128. Netten Brüte-Brütten Nete Ücret Hesaplamaları!!!
 129. Muhtasar Beyn.
 130. Gerçek Kişiye Mükellefiyet Tesisi
 131. Gerçek kişiye yapılan kira ödemesinin unutulması
 132. Ortaklara Borçlar Hesabını Adatlandırma
 133. Mevduat faizlerine BSMV !!!!!!!
 134. Karşılık Ayırma
 135. Araç Satışı ile alakalı bir soru
 136. SMMM Stajyerlerinin Mevzuat Takibi
 137. Yap- İşlet- Devret
 138. Banka Dekontu ve Gider Pusulası
 139. Varlık barışı hakkında
 140. Ameleye Ödediğimiz Para İçin Gider Pusulası
 141. Kira Gelirleri
 142. Teknokentlerde Asgari Geçim İndirimi
 143. Unutulan AGİ - Sonraki Dönemlerde Kullanım...
 144. Bilirkişi Ücreti Hk..
 145. Ayni Sermaye Olarak Nakil Vasitasi Koyma
 146. Daire maliyeti
 147. Geçmiş yıl zararlarını kullanma hakkı
 148. Bestecilik ile ilgili Vergisel Durum Nasıl Olmalıdır ??
 149. Yol masraflarının ödenmesi
 150. Organize Sanayi Bölgesine Yapılan Bağış..
 151. Ortağa ait ipoetkli evin daskı gidere işlenir mi?
 152. Ramazan Erzağı Hk
 153. Kümülatif gelir vergisi matrahı
 154. Varlık Barışı Uygulaması ile ilgili soru.
 155. Özel Bina İnşaatı Yapımı
 156. Bedelsiz Malın Stoklara Girişi
 157. Serbest bölgeler hakkında tespitler
 158. Vergi borcu olan şirketlerin tasfiyesi
 159. Şirket Aktifine kayıtlı Tekne
 160. Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı
 161. Bağkurlu Şirket Ortağına Ücret Ödemesi
 162. Serbest Meslek Makbuzu Olmayan ve Hizmet Alınan Kişilere Yapılan Ödemeler
 163. İşçinin başka işverende işine devam etmesi durumunda Kıdem Tazminatı
 164. AGI
 165. Asgari Geçim İndirimi
 166. İthalat Hatalı mal
 167. Ferdi İşletmenin Sahibine Ait Olan Mesken ve İşyerleri Kira Geliri
 168. Personele Verilen Avans
 169. Yıllara sari inşaat
 170. Hisse satışı değer artış kazancı hesaplaması
 171. Atık Akülerin İadesinde Stopaj Sorunu
 172. Gider Pusulası.?
 173. Profesyonel Kulüplerde Gelir ve Giderlerin işleyişi hak..
 174. Envantere Sonradan Dahil Edilen Binek Oto
 175. 4691 Sayılı Kanun
 176. BA-BS Cezası. Önemli!!!
 177. Muhtasarda Tazminat Ödeneği
 178. Kira Ödemesi
 179. Yazar Kasa Kapanışı
 180. Faturalarda Seri Numarası Hakk
 181. Hizmetçilerin Ücretleri Gelir V. İstisna Edilmesi Hk.
 182. Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi
 183. Geçici Vergi Muhasebe Kaydı.
 184. Trafik Sigortası
 185. Kıdem Tazminatından Kesilen Gelir Vergisinin Beyanı
 186. Hisse Satışında Gelir Vergisi
 187. Yıllık Vergi ile Geçici Vergi Hakkında
 188. Sonraki Yıl Ödenen Kıdem Tazminatının Durumu
 189. Damga Vergisinin Zamanında Ödenmemesi
 190. Geçici Vergi!
 191. kira beyannamesi hakkında
 192. Tahsilat Makbuzu
 193. TAZMİNAT ÖDEMESİ GİDERLEŞTİRME
 194. gecici vergi
 195. Yap satçılık
 196. Kira Stopajı
 197. İndirelemeyen KDV
 198. fason işçilik olarak bağış ve yardım
 199. tarla satışında vergi
 200. Minibüs sahibinin ayrıca başka bir iş yapması sonucu basit usul mükellefiyeti
 201. Belirli Bir Süre İle Meyve Bahçesinin Kiralanması
 202. Yurtdışındaki firmaya fatura kesmek
 203. işyeri kira istisnası
 204. irsaliyeli fatura hk.
 205. işletme sahibinin yemek giderleri
 206. Tasfiye Sonu Kalan Paranın Dağıtımı
 207. Taşerona Ödenen Tazminat Ve Faizi
 208. Ba Bs formları ile ilgili
 209. ihale bedeli muhasebelestirilmesi
 210. Personele Verilen Kredi
 211. Geçici Vergi
 212. eş ve çoçukların maaşlarının gider yazılması
 213. vakıfa yapılan bağış
 214. ödenmeyen geçici vergi
 215. 2. Dönem Geçici Vergi
 216. raporlu işçiye ödenen ücret hakkında
 217. Muhasebecinin Vergi Borcu Hak.
 218. TAŞINDI: GEÇİCİ VERGİ
 219. üç aylık muhtasar beyannamesi
 220. Bildirim ve formalarda düzeltme cezası..
 221. Tercüme Hizmeti
 222. Geçici Vergi Beyannamesi Örneği
 223. Bahçıvanlarda Kapıcılar gibi Gelir Vergisi ve damga vergisinden muaf mı ?
 224. Geçiçi Vergi Düzeltme
 225. Ortaklara Ait İşyerinin Kirasının Banka Yoluyla Ödenmesi
 226. MTV
 227. Muhtasar Beyanname Düzeltme
 228. Hurda Ticari Aracın Satışı Yapılmadan Maliye Mükellefiyeri Nasıl Silinir
 229. Halk Ekmek Büfeleri
 230. Tasfiye mi?Birleşme mi?
 231. Z Raporu Hakkında
 232. Spor Kulübüne Bağışlanan Forma
 233. Basit Usul Mükelleften Araç Kiralama
 234. İhaleli İşlerde Yevmiye Kaydı ve Gecici Vergi Uygulaması
 235. Akaryakıt İstasyonu Yazar Kasa İzni
 236. Hurda Akü Alımı Hakkında
 237. Noter Satış Sözleşmesine Göre 2. El Araç Alımı
 238. Belediyeden İşyeri Kiralanması
 239. Yıllara Sari Biten İş Gideri
 240. Kapanışın İnternetten Takibi
 241. 131 Hesap için uygulanacak Faiz Oranı Hk.
 242. Gider Pusulası
 243. Şirket Ortaklarına Kesılen Faiz Faturalarında Kullanılacak Oranlar Hk.
 244. Varlık Barışı Yasasında Kısım Kısım Yatırılan Paralar
 245. Küçük Sanayi Sitesi Koop.hk.
 246. Belediye Spor Külüplerinden İşyeri Kiralama
 247. Yurtdışında Sağlanan Bazı Gelirler
 248. Web Sayfası ile Kazançlarda Bildirim
 249. Tarim Firmasi ve Su Sistemi
 250. Mesleki Sözleşme Damga Vergisi