PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Vade Durumu
 2. TAŞINDI: AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAZARKASA ALAMA SÜRESİ?
 3. İhraç Evrakları
 4. Kredi Kartlarında Komisyon Giderleri
 5. Daha Önce Amortisman Ayrılmamış Demirbaş Satış Zararı
 6. Vergi Cezasına İstinaden Mahkeme ?
 7. Çalışanlara sağlanan faydalar
 8. Varlık Barışından Yararlanan Vergi Kaçakçısı?
 9. Gerçek Kişi Mükellefin Şirketle Birleşmesi
 10. Arsa sahibine ait daire maliyeti ?
 11. Gelir Vergisine Tabimidir?
 12. İlköğretim Okuluna Yapılan Bağış
 13. Gmsi beyannamesinde adres no.?
 14. Sakatların ÖTV Ödemeden Aldığı Araç
 15. Bağkur primlerinin geçici vergiden indirilmesi
 16. Proje Tarihi mi Sözleşme Tarihi mi?
 17. Oluru var mıdır ?
 18. Serbest Meslek Defterinde Gelecek Yıla Ait Giderler
 19. Basit Usülden Gerçek Usüle Dönme
 20. Eski Demirbaşın Yeni Kaydı???
 21. Dava giderleri
 22. İthalatta Alınan Vergiler
 23. Kurumlar Vergisi Hak.
 24. AGİ
 25. Ltd.Şti Ev kiralayabilir mi?
 26. Hissedardan Alım...
 27. Gerçek kişi ortaktan alınan borç
 28. Kreş İşletmesi Hk.
 29. TAŞINDI: Tuzla-Maltepe'de ikamet edenlere iş ilanı
 30. Vergi Kaçakçılığı Zamanaşımı ?
 31. Basit Usul Bağkur?
 32. Eski Ev Eşyası
 33. Örtülü Sermaye
 34. Tasfiyede Limited te Sermayeye İlave Edilen Geçyıl Karı
 35. Varlık Barışından Faydalanmalı mıyım?
 36. Gümrükte Mal Devri
 37. Kıdem Tazminatında Gelir Vergisi
 38. Olumsuz mükelleflerden alınan faturalar
 39. Ustalık Belgesi şart mı?
 40. TAŞINDI: Y.DIŞINA VERİLEN HİZMET (SERBEST MESLEK)
 41. Kira stopajında hesaben ödeme
 42. Yapılan İhracatın Bir Başka Müşteriye Transferi
 43. Bireysel emeklililk + Yaşam Sigortası (2 si birarada)
 44. 2009/2. Dönem KGV Beyn.düzeltmesi
 45. Yıllara Yaygın İnşaat işinde stopaj sorunu
 46. Geçici vergi tahakkuk kaydı
 47. Görüşünüz Nedir; Muhtasar Beyanname Hakkında
 48. Lise Stajyeri Ücret
 49. Tenzil yazısı
 50. Teminat Mektubu Giderleri ile İhale Dosya Bedellerinin Gider Yazılması
 51. Kredi Alınması Ve Faiz Giderlerinin Kaydı...
 52. Varlık barışını vadesinde ödememe
 53. Süresinde Verilmeyen Beyanname Takdire Giderse Ne Olur
 54. Geçici Vergide Mahsup Edilecek Tevkifat Acil
 55. Serbest Bölgedeki Firmalar Türkiye' deki Yerleşik Sermaye Şirketi midir.
 56. Geçici Vergide Son Fatura Bilgileri
 57. Tasfiye dönemi incelemesi
 58. Verilen avansla ilgili malın gelmemesi durumunda
 59. Hususi Araç
 60. TAŞINDI: İÇTİHAT VE MEVZUAT
 61. Kiralık arsa üzerine kiracı tarafından inşaat yapılması halinde kira bedeli
 62. Geç Verilen Beyanname Cezasının Uzlaşması Olur mu?
 63. Varlık barışı beyannamesinde dönem
 64. Varlık Barışı ve Sermaye Arttırımı Hk
 65. Serbest Bölgeler!!!!
 66. Firmaya Dışarıdan Gönderilen para
 67. Geçici Vergi Beyanı Hk.
 68. Döviz Alış mı? Efektif Alış mı?
 69. Bireysel Emeklilik Sistemi
 70. Geçici Vergi
 71. Arsa Sahibi Adına Düzenlenen Yapı Denetim Faturası Giderleştirilebilir mi?
 72. Bundan Sonraki Aylarda Bildirim
 73. Eğitmen Ücreti
 74. Ortağa Bedelsiz Mal Vermemiz
 75. Unutulan araç satış kaydı.
 76. Vergi Ceza Hukuku
 77. Dizi film oyuncusunun vergi mükellefiyeti..!
 78. Ortak gider dağıtımı ve Geçici vergi
 79. 131-331 Hesabında Dövizli Borçların kur farklarıngider yazılıp yazılmayacağı hk.
 80. Site işi için gider makbuzu yazılması
 81. Kapanan Firmanin Varlik Barisindan Faydalanmasi
 82. İhracat Bedellerinin Sigortalanması Hakkında.
 83. Yurt Dışı Faturası
 84. TAŞINDI: muaf fatura geçerliliği
 85. Tasfiye Halinde Geçici Vergi
 86. 2008 öncesi BA Bs cezası
 87. İnternet Üzerinden Gelir Sağlamak Firma Kurmak
 88. Gelir İdaresinin Muhtasar Beyanname Yorumudur
 89. Özel Üniveristelere Ödenen Eğitim Ücretleri
 90. Yurtdışı Kazanç İstisnası
 91. Ecrimisil
 92. 5084 sayılı kanuna tabi olan mükellefe vergi indirimi yapılacakmı?
 93. Aktife Kayıtlı Olmayan Taşıt Satışı, Kesilen Kdv ve Gelir Vergisi
 94. Serbest Meslek Kazancında İstisna
 95. Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan Kooperatifin Tasfiye süreci
 96. 2009 yılında biten yıllara sari inş.larda asgari işçilik
 97. Tevkifat Kesintisi Olmaması Durumunda
 98. Adi Ortaklıklarda 600-602 Hesap?
 99. Tam İstisna Kapsamına Giren Kurum/ Kuruluşlar
 100. Personel Sosyal Alanı
 101. Mahkeme Kararı
 102. Personel eğitimi hk.
 103. Muhtasar Beyanname Elden
 104. Gelir Vergisi mi Yoksa Kurumlar Vergisi mi..
 105. Muhtasar Beyanname Kira Veren Bilgileri
 106. Bilançoda Görülen 361 SSK Hesabı
 107. K1,K2 belgeleri devir edilebilirmi.
 108. Şirket Ortağının Karpayı Üzerinden Gelir Vermesi İle İlgili Kanun
 109. Ücretliler için %35 GV dilimi iptal.
 110. İçme Suyu Fabrikalarında Maliyet ?
 111. Karavan veya Daha Küçük Bir Araçla Seyyar Satış
 112. Değer Artış Kazancı için DİE'ce belirlenen TEFE artış oranı uygulaması
 113. Mütahsil Makbuzu
 114. Kuyumcunun kestiği fatura ya da fiş
 115. İştirak Kazancı
 116. Organizasyon İşleri Ticari Kazanç mıdır
 117. Yöneticiye Verilen Ücret
 118. Adat Hesabı
 119. İthalatda taşıma yapan Uluslararası Firmalarda STOP: ve KDV
 120. 5904 sayılı yasanın 7.maddesi gereği yapılan birleşmeler,Ticaret sicilde tescili
 121. Şirket Hisse Devirlerinin Kdv ve Vergisel Boyutu Hakkında
 122. Şahıs firmama kişisel aracımı kaydettirmek
 123. Serbest Meslek Kazancıyla İlgili
 124. Gerçek Kişiden Bedelsiz Araç Kiralanmasında GV Tevkifatı
 125. Serbest meslek makbuzu mu yoksa fatura mı keseceğim
 126. Stopaj Bildiriminin Vaktinde Yapılmaması
 127. Adi ortaklıklarda kapanış işlemleri
 128. bilanço usulune geçiş
 129. Doktorun Düzenleyeceği smmk. Hakkında
 130. Unutulan satış faturası
 131. Şirketin Yurdışından gelen müşterileri için Kiraladağı meskenin Stopaja tabimi
 132. ihbar tazminatı vergi matrahına kıdem ödemesi dahil mi?
 133. ARAÇ KİRALAMA
 134. Muhtasar Beyannamelerinde Stopaj Kesintilerine Ait Bilgi Eksikliği İle İlgili
 135. Sermayaye Eklenen Geçmiş Yıl Karlarının Şirketin Tasfiyesinde Vergilendirilmesi
 136. Dernek Aidatı
 137. Kapıcı tazminatlarında vergisel durum
 138. noterlerde geçiçi vergi beyanı
 139. İNŞAAT İŞİNDE YURTDIŞI ŞUBE İŞLEMLERİ
 140. Varlış Barışı Beyannamesinde Beyan Dönemi
 141. Devlet Memuru İşveren Olabilir mi?
 142. dernekler muhasebesi hakkında,,
 143. e-kitap satışı ve vergilendirme ...
 144. sirketin ortak olmasi
 145. İşverenler tarafından ödenen ücretlilerinin bireysel emeklilik primleri
 146. emekli çalışanda gelir vergisi?
 147. Belediyenin iftar çadırında verilen iftar yemeği gider olarak yazılabilir mi?
 148. Öğrenciye burs verilmesi hakkında
 149. Bir Şirketin Taksi Plakası Kiralaması
 150. Ödeme kaydedici cihaz izin dilekçesi
 151. Peşin kesilen vergilerin iadesinde ödenme şartı
 152. varlık barışı hakkında önemli....
 153. Hediye edilmek amacıyla satın alınan eşya gidermidir?
 154. varlık barışı ile ilgili yardım bekliyorum
 155. okul aile birliği
 156. Baba Oğul Kira İlişkisi..
 157. Muhtasar Beyannamesinde Serbest Meslek Mensubu Makbuzu
 158. Netten Brüte-Brütten Nete Ücret Hesaplamaları!!!
 159. Muhtasar Beyn.
 160. Gerçek Kişiye Mükellefiyet Tesisi
 161. Gerçek kişiye yapılan kira ödemesinin unutulması
 162. Ortaklara Borçlar Hesabını Adatlandırma
 163. Mevduat faizlerine BSMV !!!!!!!
 164. Karşılık Ayırma
 165. Araç Satışı ile alakalı bir soru
 166. SMMM Stajyerlerinin Mevzuat Takibi
 167. Yap- İşlet- Devret
 168. Banka Dekontu ve Gider Pusulası
 169. Varlık barışı hakkında
 170. Ameleye Ödediğimiz Para İçin Gider Pusulası
 171. Kira Gelirleri
 172. Teknokentlerde Asgari Geçim İndirimi
 173. Unutulan AGİ - Sonraki Dönemlerde Kullanım...
 174. Bilirkişi Ücreti Hk..
 175. Ayni Sermaye Olarak Nakil Vasitasi Koyma
 176. Daire maliyeti
 177. Geçmiş yıl zararlarını kullanma hakkı
 178. Bestecilik ile ilgili Vergisel Durum Nasıl Olmalıdır ??
 179. Yol masraflarının ödenmesi
 180. Organize Sanayi Bölgesine Yapılan Bağış..
 181. Ortağa ait ipoetkli evin daskı gidere işlenir mi?
 182. Ramazan Erzağı Hk
 183. Kümülatif gelir vergisi matrahı
 184. Varlık Barışı Uygulaması ile ilgili soru.
 185. Özel Bina İnşaatı Yapımı
 186. Bedelsiz Malın Stoklara Girişi
 187. Serbest bölgeler hakkında tespitler
 188. Vergi borcu olan şirketlerin tasfiyesi
 189. Şirket Aktifine kayıtlı Tekne
 190. Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı
 191. Bağkurlu Şirket Ortağına Ücret Ödemesi
 192. Serbest Meslek Makbuzu Olmayan ve Hizmet Alınan Kişilere Yapılan Ödemeler
 193. İşçinin başka işverende işine devam etmesi durumunda Kıdem Tazminatı
 194. AGI
 195. Asgari Geçim İndirimi
 196. İthalat Hatalı mal
 197. Ferdi İşletmenin Sahibine Ait Olan Mesken ve İşyerleri Kira Geliri
 198. Personele Verilen Avans
 199. Yıllara sari inşaat
 200. Hisse satışı değer artış kazancı hesaplaması
 201. Atık Akülerin İadesinde Stopaj Sorunu
 202. Gider Pusulası.?
 203. Profesyonel Kulüplerde Gelir ve Giderlerin işleyişi hak..
 204. Envantere Sonradan Dahil Edilen Binek Oto
 205. 4691 Sayılı Kanun
 206. BA-BS Cezası. Önemli!!!
 207. Muhtasarda Tazminat Ödeneği
 208. Kira Ödemesi
 209. Yazar Kasa Kapanışı
 210. Faturalarda Seri Numarası Hakk
 211. Hizmetçilerin Ücretleri Gelir V. İstisna Edilmesi Hk.
 212. Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi
 213. Geçici Vergi Muhasebe Kaydı.
 214. Trafik Sigortası
 215. Kıdem Tazminatından Kesilen Gelir Vergisinin Beyanı
 216. Hisse Satışında Gelir Vergisi
 217. Yıllık Vergi ile Geçici Vergi Hakkında
 218. Sonraki Yıl Ödenen Kıdem Tazminatının Durumu
 219. Damga Vergisinin Zamanında Ödenmemesi
 220. Geçici Vergi!
 221. kira beyannamesi hakkında
 222. Tahsilat Makbuzu
 223. TAZMİNAT ÖDEMESİ GİDERLEŞTİRME
 224. gecici vergi
 225. Yap satçılık
 226. Kira Stopajı
 227. İndirelemeyen KDV
 228. fason işçilik olarak bağış ve yardım
 229. tarla satışında vergi
 230. Minibüs sahibinin ayrıca başka bir iş yapması sonucu basit usul mükellefiyeti
 231. Belirli Bir Süre İle Meyve Bahçesinin Kiralanması
 232. Yurtdışındaki firmaya fatura kesmek
 233. işyeri kira istisnası
 234. irsaliyeli fatura hk.
 235. işletme sahibinin yemek giderleri
 236. Tasfiye Sonu Kalan Paranın Dağıtımı
 237. Taşerona Ödenen Tazminat Ve Faizi
 238. Ba Bs formları ile ilgili
 239. ihale bedeli muhasebelestirilmesi
 240. Personele Verilen Kredi
 241. Geçici Vergi
 242. eş ve çoçukların maaşlarının gider yazılması
 243. vakıfa yapılan bağış
 244. ödenmeyen geçici vergi
 245. 2. Dönem Geçici Vergi
 246. raporlu işçiye ödenen ücret hakkında
 247. Muhasebecinin Vergi Borcu Hak.
 248. TAŞINDI: GEÇİCİ VERGİ
 249. üç aylık muhtasar beyannamesi
 250. Bildirim ve formalarda düzeltme cezası..