PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Oluru var mıdır ?
 2. Serbest Meslek Defterinde Gelecek Yıla Ait Giderler
 3. Basit Usülden Gerçek Usüle Dönme
 4. Eski Demirbaşın Yeni Kaydı???
 5. Dava giderleri
 6. İthalatta Alınan Vergiler
 7. Kurumlar Vergisi Hak.
 8. AGİ
 9. Ltd.Şti Ev kiralayabilir mi?
 10. Hissedardan Alım...
 11. Gerçek kişi ortaktan alınan borç
 12. Kreş İşletmesi Hk.
 13. TAŞINDI: Tuzla-Maltepe'de ikamet edenlere iş ilanı
 14. Vergi Kaçakçılığı Zamanaşımı ?
 15. Basit Usul Bağkur?
 16. Eski Ev Eşyası
 17. Örtülü Sermaye
 18. Tasfiyede Limited te Sermayeye İlave Edilen Geçyıl Karı
 19. Varlık Barışından Faydalanmalı mıyım?
 20. Gümrükte Mal Devri
 21. Kıdem Tazminatında Gelir Vergisi
 22. Olumsuz mükelleflerden alınan faturalar
 23. Ustalık Belgesi şart mı?
 24. TAŞINDI: Y.DIŞINA VERİLEN HİZMET (SERBEST MESLEK)
 25. Kira stopajında hesaben ödeme
 26. Yapılan İhracatın Bir Başka Müşteriye Transferi
 27. Bireysel emeklililk + Yaşam Sigortası (2 si birarada)
 28. 2009/2. Dönem KGV Beyn.düzeltmesi
 29. Yıllara Yaygın İnşaat işinde stopaj sorunu
 30. Geçici vergi tahakkuk kaydı
 31. Görüşünüz Nedir; Muhtasar Beyanname Hakkında
 32. Lise Stajyeri Ücret
 33. Tenzil yazısı
 34. Teminat Mektubu Giderleri ile İhale Dosya Bedellerinin Gider Yazılması
 35. Kredi Alınması Ve Faiz Giderlerinin Kaydı...
 36. Varlık barışını vadesinde ödememe
 37. Süresinde Verilmeyen Beyanname Takdire Giderse Ne Olur
 38. Geçici Vergide Mahsup Edilecek Tevkifat Acil
 39. Serbest Bölgedeki Firmalar Türkiye' deki Yerleşik Sermaye Şirketi midir.
 40. Geçici Vergide Son Fatura Bilgileri
 41. Tasfiye dönemi incelemesi
 42. Verilen avansla ilgili malın gelmemesi durumunda
 43. Hususi Araç
 44. TAŞINDI: İÇTİHAT VE MEVZUAT
 45. Kiralık arsa üzerine kiracı tarafından inşaat yapılması halinde kira bedeli
 46. Geç Verilen Beyanname Cezasının Uzlaşması Olur mu?
 47. Varlık barışı beyannamesinde dönem
 48. Varlık Barışı ve Sermaye Arttırımı Hk
 49. Serbest Bölgeler!!!!
 50. Firmaya Dışarıdan Gönderilen para
 51. Geçici Vergi Beyanı Hk.
 52. Döviz Alış mı? Efektif Alış mı?
 53. Bireysel Emeklilik Sistemi
 54. Geçici Vergi
 55. Arsa Sahibi Adına Düzenlenen Yapı Denetim Faturası Giderleştirilebilir mi?
 56. Bundan Sonraki Aylarda Bildirim
 57. Eğitmen Ücreti
 58. Ortağa Bedelsiz Mal Vermemiz
 59. Unutulan araç satış kaydı.
 60. Vergi Ceza Hukuku
 61. Dizi film oyuncusunun vergi mükellefiyeti..!
 62. Ortak gider dağıtımı ve Geçici vergi
 63. 131-331 Hesabında Dövizli Borçların kur farklarıngider yazılıp yazılmayacağı hk.
 64. Site işi için gider makbuzu yazılması
 65. Kapanan Firmanin Varlik Barisindan Faydalanmasi
 66. İhracat Bedellerinin Sigortalanması Hakkında.
 67. Yurt Dışı Faturası
 68. TAŞINDI: muaf fatura geçerliliği
 69. Tasfiye Halinde Geçici Vergi
 70. 2008 öncesi BA Bs cezası
 71. İnternet Üzerinden Gelir Sağlamak Firma Kurmak
 72. Gelir İdaresinin Muhtasar Beyanname Yorumudur
 73. Özel Üniveristelere Ödenen Eğitim Ücretleri
 74. Yurtdışı Kazanç İstisnası
 75. Ecrimisil
 76. 5084 sayılı kanuna tabi olan mükellefe vergi indirimi yapılacakmı?
 77. Aktife Kayıtlı Olmayan Taşıt Satışı, Kesilen Kdv ve Gelir Vergisi
 78. Serbest Meslek Kazancında İstisna
 79. Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan Kooperatifin Tasfiye süreci
 80. 2009 yılında biten yıllara sari inş.larda asgari işçilik
 81. Tevkifat Kesintisi Olmaması Durumunda
 82. Adi Ortaklıklarda 600-602 Hesap?
 83. Tam İstisna Kapsamına Giren Kurum/ Kuruluşlar
 84. Personel Sosyal Alanı
 85. Mahkeme Kararı
 86. Personel eğitimi hk.
 87. Muhtasar Beyanname Elden
 88. Gelir Vergisi mi Yoksa Kurumlar Vergisi mi..
 89. Muhtasar Beyanname Kira Veren Bilgileri
 90. Bilançoda Görülen 361 SSK Hesabı
 91. K1,K2 belgeleri devir edilebilirmi.
 92. Şirket Ortağının Karpayı Üzerinden Gelir Vermesi İle İlgili Kanun
 93. Ücretliler için %35 GV dilimi iptal.
 94. İçme Suyu Fabrikalarında Maliyet ?
 95. Karavan veya Daha Küçük Bir Araçla Seyyar Satış
 96. Değer Artış Kazancı için DİE'ce belirlenen TEFE artış oranı uygulaması
 97. Mütahsil Makbuzu
 98. Kuyumcunun kestiği fatura ya da fiş
 99. İştirak Kazancı
 100. Organizasyon İşleri Ticari Kazanç mıdır
 101. Yöneticiye Verilen Ücret
 102. Adat Hesabı
 103. İthalatda taşıma yapan Uluslararası Firmalarda STOP: ve KDV
 104. 5904 sayılı yasanın 7.maddesi gereği yapılan birleşmeler,Ticaret sicilde tescili
 105. Şirket Hisse Devirlerinin Kdv ve Vergisel Boyutu Hakkında
 106. Şahıs firmama kişisel aracımı kaydettirmek
 107. Serbest Meslek Kazancıyla İlgili
 108. Gerçek Kişiden Bedelsiz Araç Kiralanmasında GV Tevkifatı
 109. Serbest meslek makbuzu mu yoksa fatura mı keseceğim
 110. Stopaj Bildiriminin Vaktinde Yapılmaması
 111. Adi ortaklıklarda kapanış işlemleri
 112. bilanço usulune geçiş
 113. Doktorun Düzenleyeceği smmk. Hakkında
 114. Unutulan satış faturası
 115. Şirketin Yurdışından gelen müşterileri için Kiraladağı meskenin Stopaja tabimi
 116. ihbar tazminatı vergi matrahına kıdem ödemesi dahil mi?
 117. ARAÇ KİRALAMA
 118. Muhtasar Beyannamelerinde Stopaj Kesintilerine Ait Bilgi Eksikliği İle İlgili
 119. Sermayaye Eklenen Geçmiş Yıl Karlarının Şirketin Tasfiyesinde Vergilendirilmesi
 120. Dernek Aidatı
 121. Kapıcı tazminatlarında vergisel durum
 122. noterlerde geçiçi vergi beyanı
 123. İNŞAAT İŞİNDE YURTDIŞI ŞUBE İŞLEMLERİ
 124. Varlış Barışı Beyannamesinde Beyan Dönemi
 125. Devlet Memuru İşveren Olabilir mi?
 126. dernekler muhasebesi hakkında,,
 127. e-kitap satışı ve vergilendirme ...
 128. sirketin ortak olmasi
 129. İşverenler tarafından ödenen ücretlilerinin bireysel emeklilik primleri
 130. emekli çalışanda gelir vergisi?
 131. Belediyenin iftar çadırında verilen iftar yemeği gider olarak yazılabilir mi?
 132. Öğrenciye burs verilmesi hakkında
 133. Bir Şirketin Taksi Plakası Kiralaması
 134. Ödeme kaydedici cihaz izin dilekçesi
 135. Peşin kesilen vergilerin iadesinde ödenme şartı
 136. varlık barışı hakkında önemli....
 137. Hediye edilmek amacıyla satın alınan eşya gidermidir?
 138. varlık barışı ile ilgili yardım bekliyorum
 139. okul aile birliği
 140. Baba Oğul Kira İlişkisi..
 141. Muhtasar Beyannamesinde Serbest Meslek Mensubu Makbuzu
 142. Netten Brüte-Brütten Nete Ücret Hesaplamaları!!!
 143. Muhtasar Beyn.
 144. Gerçek Kişiye Mükellefiyet Tesisi
 145. Gerçek kişiye yapılan kira ödemesinin unutulması
 146. Ortaklara Borçlar Hesabını Adatlandırma
 147. Mevduat faizlerine BSMV !!!!!!!
 148. Karşılık Ayırma
 149. Araç Satışı ile alakalı bir soru
 150. SMMM Stajyerlerinin Mevzuat Takibi
 151. Yap- İşlet- Devret
 152. Banka Dekontu ve Gider Pusulası
 153. Varlık barışı hakkında
 154. Ameleye Ödediğimiz Para İçin Gider Pusulası
 155. Kira Gelirleri
 156. Teknokentlerde Asgari Geçim İndirimi
 157. Unutulan AGİ - Sonraki Dönemlerde Kullanım...
 158. Bilirkişi Ücreti Hk..
 159. Ayni Sermaye Olarak Nakil Vasitasi Koyma
 160. Daire maliyeti
 161. Geçmiş yıl zararlarını kullanma hakkı
 162. Bestecilik ile ilgili Vergisel Durum Nasıl Olmalıdır ??
 163. Yol masraflarının ödenmesi
 164. Organize Sanayi Bölgesine Yapılan Bağış..
 165. Ortağa ait ipoetkli evin daskı gidere işlenir mi?
 166. Ramazan Erzağı Hk
 167. Kümülatif gelir vergisi matrahı
 168. Varlık Barışı Uygulaması ile ilgili soru.
 169. Özel Bina İnşaatı Yapımı
 170. Bedelsiz Malın Stoklara Girişi
 171. Serbest bölgeler hakkında tespitler
 172. Vergi borcu olan şirketlerin tasfiyesi
 173. Şirket Aktifine kayıtlı Tekne
 174. Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı
 175. Bağkurlu Şirket Ortağına Ücret Ödemesi
 176. Serbest Meslek Makbuzu Olmayan ve Hizmet Alınan Kişilere Yapılan Ödemeler
 177. İşçinin başka işverende işine devam etmesi durumunda Kıdem Tazminatı
 178. AGI
 179. Asgari Geçim İndirimi
 180. İthalat Hatalı mal
 181. Ferdi İşletmenin Sahibine Ait Olan Mesken ve İşyerleri Kira Geliri
 182. Personele Verilen Avans
 183. Yıllara sari inşaat
 184. Hisse satışı değer artış kazancı hesaplaması
 185. Atık Akülerin İadesinde Stopaj Sorunu
 186. Gider Pusulası.?
 187. Profesyonel Kulüplerde Gelir ve Giderlerin işleyişi hak..
 188. Envantere Sonradan Dahil Edilen Binek Oto
 189. 4691 Sayılı Kanun
 190. BA-BS Cezası. Önemli!!!
 191. Muhtasarda Tazminat Ödeneği
 192. Kira Ödemesi
 193. Yazar Kasa Kapanışı
 194. Faturalarda Seri Numarası Hakk
 195. Hizmetçilerin Ücretleri Gelir V. İstisna Edilmesi Hk.
 196. Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi
 197. Geçici Vergi Muhasebe Kaydı.
 198. Trafik Sigortası
 199. Kıdem Tazminatından Kesilen Gelir Vergisinin Beyanı
 200. Hisse Satışında Gelir Vergisi
 201. Yıllık Vergi ile Geçici Vergi Hakkında
 202. Sonraki Yıl Ödenen Kıdem Tazminatının Durumu
 203. Damga Vergisinin Zamanında Ödenmemesi
 204. Geçici Vergi!
 205. kira beyannamesi hakkında
 206. Tahsilat Makbuzu
 207. TAZMİNAT ÖDEMESİ GİDERLEŞTİRME
 208. gecici vergi
 209. Yap satçılık
 210. Kira Stopajı
 211. İndirelemeyen KDV
 212. fason işçilik olarak bağış ve yardım
 213. tarla satışında vergi
 214. Minibüs sahibinin ayrıca başka bir iş yapması sonucu basit usul mükellefiyeti
 215. Belirli Bir Süre İle Meyve Bahçesinin Kiralanması
 216. Yurtdışındaki firmaya fatura kesmek
 217. işyeri kira istisnası
 218. irsaliyeli fatura hk.
 219. işletme sahibinin yemek giderleri
 220. Tasfiye Sonu Kalan Paranın Dağıtımı
 221. Taşerona Ödenen Tazminat Ve Faizi
 222. Ba Bs formları ile ilgili
 223. ihale bedeli muhasebelestirilmesi
 224. Personele Verilen Kredi
 225. Geçici Vergi
 226. eş ve çoçukların maaşlarının gider yazılması
 227. vakıfa yapılan bağış
 228. ödenmeyen geçici vergi
 229. 2. Dönem Geçici Vergi
 230. raporlu işçiye ödenen ücret hakkında
 231. Muhasebecinin Vergi Borcu Hak.
 232. TAŞINDI: GEÇİCİ VERGİ
 233. üç aylık muhtasar beyannamesi
 234. Bildirim ve formalarda düzeltme cezası..
 235. Tercüme Hizmeti
 236. Geçici Vergi Beyannamesi Örneği
 237. Bahçıvanlarda Kapıcılar gibi Gelir Vergisi ve damga vergisinden muaf mı ?
 238. Geçiçi Vergi Düzeltme
 239. Ortaklara Ait İşyerinin Kirasının Banka Yoluyla Ödenmesi
 240. MTV
 241. Muhtasar Beyanname Düzeltme
 242. Hurda Ticari Aracın Satışı Yapılmadan Maliye Mükellefiyeri Nasıl Silinir
 243. Halk Ekmek Büfeleri
 244. Tasfiye mi?Birleşme mi?
 245. Z Raporu Hakkında
 246. Spor Kulübüne Bağışlanan Forma
 247. Basit Usul Mükelleften Araç Kiralama
 248. İhaleli İşlerde Yevmiye Kaydı ve Gecici Vergi Uygulaması
 249. Akaryakıt İstasyonu Yazar Kasa İzni
 250. Hurda Akü Alımı Hakkında