PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Geçici Vergi Döneminde Ödenen Bağkur Primlerini İndirebilir miyiz?
 2. 193 Hesap ile ilgili
 3. Zirai Kazanç Mükellefiyeti
 4. Geçici Vergi Gelir Tablosu Dipnotları
 5. K.Geçici-Fatura Bilgileri
 6. Kar Dağıtımında Stopaj Uygulaması Hakkında Yardım.
 7. İşyeri Gideri
 8. Geri Dönüşüm Firmalarında Muhasebe Kaydı
 9. 2. Dönem Geçici Vergi Tarihi Uzatıldı mı ?
 10. Potansiyel Noyu Aktife Çevirme
 11. 2008 Kurumlar Vergi Beyanname Düzeltilmesi
 12. Gelir Vergisinde Yemek İstisnası
 13. Kurum Kazancında Tevkifat
 14. Dernek Defteri
 15. Yurt Dışındaki Faaliyetlerin Türkiye'de Vergilenmesi
 16. Kurumlarda Zarar Mahsubu
 17. Yurt Dışı İştirak Kazançları;
 18. E Beyanname Proğramında Geçici Vergi ile ilgili
 19. İşletme Aktifinde Kayıtlı Aracın Çalınması
 20. Terk Halinde Mobilya ve Bilgisayarlarda KDV oranı
 21. TAŞINDI: Fırınlarda İade
 22. 252 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
 23. Şirketin Aktifinde Kayıtlı Gayrimenkulun Satışı
 24. Kat Karşılığı Koperatiften Alınmış Dairenin Satışı Durumunda Gelir Vergisi
 25. Geçici Vergideki Kâr
 26. Tasfiyesi Biten Kurumlar Hakkında ?
 27. Hizmet İhracı
 28. Kurumlar Vergisi Beyan Süresinin Uzama İhtimali var mı ?
 29. Kurumlar Vergisi Beyanı Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu Hakk.
 30. Bilgisayar Programları İnternet Üzerinden Satışı Hakkında Gelir Vergisi
 31. Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kan. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
 32. Limited Şirket Tasfiyesi Vergi Durumu?
 33. İhaleli İşlerde Vergi Kesintisi (Stopaj) Yapılacak mı?
 34. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler***
 35. S.gorta Acentelerinin Transfer Fiyatlandırmasındaki durumu ?
 36. Topraktan veya Su Altlarından Çıkarılan Tabii Kaynaklar Vergisi
 37. Muhtasar da Kıdem Tazminatı Gösterilir mi
 38. GPV ve Kurumlar Vergi Kayıtları ?
 39. Geçmiş Yıl Zararının 4. Geçiçide Mahsup Edilmemesi
 40. Mali Bilgiler Kulakçığı
 41. Kâr Dağıtım Tablosu
 42. Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler
 43. Kredi Kartı Slip Var Fiş Yok
 44. Yatırım İndirimi
 45. Kurumlar Vergisinden İade Alacağının Mahsubu Hk.
 46. Nevi Değişikliğinde Kurumlar Vergisi
 47. Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Kesilen Vergilerin Hangi Yıl Beyannamesinde Göst
 48. Grup Hayat Sigortaları
 49. Kurumlar Vergisi Dipnot Kısmı Hk.
 50. Karş. Ayırmadan Kurumlar Tah.
 51. ÖTV nin Faturada Gösterilme Mecburiyeti
 52. Daire Satışı...
 53. Örtülü Sermaye
 54. Kargo Faturası
 55. SGDP Ödeyen Emekli Çalışan Muhtasar Bey. Gösterimi
 56. Kasadaki Fazla Nakit
 57. Serbest Bölgelerde Kurumlar Beyannamesi
 58. Yasal Yedek
 59. Banka Ekstresindeki Fon Stopaj Kesintileri
 60. Dipnotlar
 61. Banka Kredi Faizlari
 62. Tahakkuk Etmiş Giderler
 63. Kurumlar Beyanname
 64. 2008 de İhraç Olan Mala Ait 2009 da Kesilen Kur Farkı Faturası
 65. Kooperatife İş Yapmak
 66. Halı Saha İşletmesine kdv 2 Beyannamesi ya da Kira Stopajı Yapılıp Yapılmayacağı
 67. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde muafiyetler
 68. Yabancı Uyruklu Şirket Ortağının AGİ Durumu
 69. Kurumlar Vergisinde % 10 luk Durum
 70. Yatırım İndirimi
 71. Muhtasarın Aylık -3 Aylık Olması...
 72. Kurumlar Ver. Beyannamesi Süre Uzar mı??
 73. Emlak Satışında Gelir Vergisi
 74. Gelir Vergisi Dilimi
 75. Kooperatiflerde Geçmiş Yıl Zararları
 76. Kurumlar beyannamesinindeki Geçmiş Yıl Zararları
 77. Fiyat Farkı Faturası
 78. Transfer Fiy.Örtülü sermaye formu 340-Avanslar hes.
 79. Kesinti Yolu İle ödenen Vergilere ilişkin Liste
 80. Ötv Mükellefiyeti Hakkında Bilgi,
 81. Yabancı Paraların Değerlemesi
 82. Özel Fatura Tahsilat Merkezi
 83. TAŞINDI: Genel Muhasebe Sorumlusu Eleman Almaktayız
 84. Muhasebe Ücretlerini Ödemeyen Müşteriler Hakkında
 85. 9108-4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI
 86. Geçici Verginin Terkin Edilmesi
 87. Kira Stopajı var mı?( Vakıf kiracı ise)?
 88. Uygulamada Karşılaşılanlar...
 89. Kurumlar Beyannamesinde Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu
 90. Hizmet ithalatı.?
 91. Transfer Fiyatlandırması
 92. Tazminat Geliri mi? Kar mı? Uygun mu?
 93. Serbest Mesleklerde İade
 94. Geçici Vergi Hata Payı (zarar halinde)
 95. YM Müşavire mi Yazdırsam Yoksa Kendim SMMM Olarak mı ?
 96. İhbar Tazminatı
 97. Ayni Olarak Yapılan Bağışların Kdv Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi
 98. Şahıs Firmasının Kapanışı
 99. Kur Farkları
 100. 571 Hesap ve Enflasyon Muhasebesi ve Sermaye Artışı
 101. ATM Kira Bedeli
 102. Yemek Fişleri
 103. Nakden İade Mümkün mü ?
 104. Şube Vergi Dairesi
 105. KV Bey. Yer Alan Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler
 106. GMSİ iade GV...
 107. Personele Konut Yardımı SSK ve GV nin Durumu.
 108. Devlet İlköğretim Okulunun Vergisel İşlemleri
 109. Serbest Bölge İşlemlerinde KKEG
 110. Ev Satımı
 111. Vergi Beyannamesinin Verilmesi Ve Hataların Giderilmesi İşlemleri
 112. Menkul Sermaye İradı Kesintisi Hk.
 113. Geç Ödenen Kiranın Stopajı
 114. GMSİ Beyannamesi Süresi
 115. YGV' den Kira Stopajının Mahsubu Hk.??
 116. Yıllık Gelir Bey.
 117. Değer Artış Kazancı
 118. GMSİ
 119. Serm.Ek.Kazanç.Serm.Azalt.Neden.Ort.Dağ.Vergi Kesintisi Yapılır
 120. Kira Stopajı hk.
 121. Gelir Vergisi Beyannamesi
 122. G.M.S.İ. Pişmanlık
 123. Muhtasar Beyannamesi Veremiyorum...
 124. Mahkemeyi kazandım(k)
 125. Geçiçi Vergilerin Gelir Vergisinden Mahsubu
 126. Yazar Kasa Fişlerinin İşl. Def. Kaydı Hk.
 127. G.M.S. İradı Beyanı
 128. Sponsorluk Sözleşmeleri
 129. Asgari Geçim İndirimi Mahsubu
 130. Gelir Vergisi Son Tarihi..
 131. KOD Listesini Nasıl Öğrenebiliriz?
 132. Tasfiye Sonu Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hakkında
 133. Noterler Geçici Vergi Vermiyor mu? Beyanname Kılavuzunda Böyle Bir Yazı Var.
 134. Döviz Alım Satım Kur Farkı
 135. Makina Kiralaması
 136. GMSİ Mahsup
 137. Serbest Bölgede Kurulu Koll.Şti'nin Yıllık Gelir Vergi Beyanı
 138. Serbest Meslekte Gelir Vergi Beyanı Ve Bir Örnek
 139. Ortağın Banka Fon Geliri
 140. Serbest Meslek Erbabının İşyeri Kira Geliri Elde Etmesi
 141. Serbest Meslek Erbabında vergi beyanı ile ilgili soru.
 142. Geçici Vergi Alacağı Mahsuben İade
 143. Gider Pusulası ile İşçilik Ödeme.
 144. Sigorta Acentası ve Şubesinin Birlikte Yürütülmesi Hakkında
 145. Daire 2 Kişinin Adına Kayıtlı. GMSİ Beyan İstisnası
 146. G.V. Beyannamesinin verileceği Vergi Dairesi
 147. Özel Sağlık veya Bireysel Emeklilik Ödemeleri Gider Kaydı
 148. Zararın Yıl Sonu Yevmiye Maddeleri
 149. gmsi beyan
 150. Ortak Olunan Anonim veya Limited Ş. den Elde Edilen Kar Payları
 151. Gelir Vergisinde Bireysel Emeklilik Katkı Payı ve Eğitim Harcamaları
 152. Serbest Meslek Erbabının Başka İşverenden Maaş Alma Durumu
 153. gmsi
 154. Ticari Kazanç ile İşyeri Kira Geliri Hakkında
 155. Pişmanlıkla İlgi...
 156. 1.sınıftan 2.sınıfa geçiş
 157. Kira Gelirlerinin Beyan Edilmesi Hk.
 158. Kur Farkı Ft. sı Nasıl Kesilir
 159. Bağkur Primlerinin Geçici Vergide Düşülüp Düşülmeyeceği
 160. Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı ve Geçici Vergide %10 Fazla Beyan
 161. YMM Mkz Muhtasarda Gösterimi
 162. Kıdem Tazminatı Muhtasar
 163. Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesi
 164. GMSİ Kendi Şifremizle Yılda Bir Kereye Mahsus Gönderılebılır mı
 165. Aralık 2008 e Ait Faturayı Kasım 2008 e Kayıt Yapmışız
 166. Her Ay Kar Payı Dağıtımı ve Hesap
 167. İşyeri Kira Stopajı Tahakkuku
 168. 2008/4. Dönem Geçici Vergi
 169. Hem İşyeri Hem Konut GMSİ
 170. GMSİ Birinci Derece Akrabaların Durumu
 171. Kira Ödemeyen Kiracılar
 172. Kira Sözleşmesi
 173. GMSİ Hk.???
 174. Yıllık Gelir Vergisinde SGDP İndirimi
 175. Bireysel Emeklilik Sigortası Yatıran İşçinin Vergi İndirimi
 176. Senetle Yapılan Satışlarımızın Kredi Kartıyla Ödenmesi Hk.
 177. Vergi Levhası Hk.
 178. Beyanname Gönderim Bedeli
 179. Serbest Meslek Adi Ortaklığı ve Stopaj Beyanı
 180. Taksitlendirmeye Giren Geçici V. Gelir V. Hesaplanırken Mahsup Edilebilecek mi?
 181. Site Yönetiminin Dikkatine
 182. Kira Hk.
 183. Limited Şirket Ortağı
 184. Şirketin Satışı
 185. Gider Pusulasıyla Yazar Kasa Alımı..
 186. E-Beyanname Gödenderimi Hakkında
 187. GSMİ
 188. Muhtasar Beyanname!!
 189. 2008 Yılı Gelir Vergisinde Matrah Arttırmak İstiyorum.
 190. Ortak Cari Hesabından İş Bedelinin Mahsubu
 191. Yurtiçinde Yabancı Firmaya Tercüme Hizmeti
 192. G.M.S. İradı Mükellefinin Vefat Etmesi.
 193. Gelir Vergisi Beyanında Sağlık Sigortası İndiriminin AGİ ile ilişkisi
 194. Gelir Vergisi Beyannamesinden Düşülen Bağkur Primi
 195. Şahıs Firması Stopaj Ceza
 196. Gelir Vergisi Mükellefinin Kira Geliri Beyanı
 197. Basit Usul Mükellefin Kira Geliri
 198. Potansiyel numara
 199. Ortaklık sözleşmesi Yok
 200. Yönetim Kurulu Üyelik Ücretlerinin Vergilendirilmesi
 201. Geçici Vergi İadesi
 202. SM 'nin Kira Geliri Beyanı
 203. Vergi Taksitlendirme İşlemleri
 204. Varlık Barışı Başvuru Dilekçe Örneğini...
 205. Aktifdeki Arsayı Binaya Dönüştürmek
 206. Bölge Kasaları hk.
 207. Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Mahsubu
 208. Grup Şirket
 209. Gayrımenkul Aalım Satımınde Vergisel Yükümlülük
 210. Ödenen İşyeri Kiraları Ba Formuna Yazılır mı?
 211. Damga Vergisinin Yansıtılması Hakkında
 212. Filistine Yapılan Bağışlar Hakkında
 213. G.M.S.İ. Vergi Değeri
 214. Gelir Vergisi Mükellefleri
 215. Ortaklara Verilen Borçlar
 216. Eğitim ve Sağlık Harcamaları..
 217. Ciro Güncellemesi
 218. Basit Usulde Oda Değişimi???
 219. Geçmiş Yıla Ait Fatura.?
 220. SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı
 221. 5811 Sayılı Kanun
 222. Peşin Vergi ile İlgili Tahakkuk ve Ödeme Kayıtlarımız Kayda Alınmamış?
 223. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve Uygulaması Hakkında
 224. Şirket Müdürü ile Şirket Arasındaki Banka ve Borç İlişkisi
 225. medya kuruluşuna kesilen rekor ceza hakkında
 226. Ortaklık Adına Araç Alımı
 227. Taksitlenidrme Muhasebe Kaydı
 228. Vergi Kaydı
 229. Gv. Hk.
 230. Bir Yıllık Peşin Ödenen İşyeri Kirasının Stopaj Ödemesi....
 231. Konuşmacılara ödenen Paraların Giderleştirilmesi.?
 232. Vergi Borcu
 233. Nakil Başlama
 234. GMSİ E Beyanname Gönderme
 235. Yazılmayan Geçmiş Yıl Zararı
 236. Transit Ticaret
 237. Yanlış Beyan Edilen Muhtasar
 238. Parekende Satış Fişi Hk.
 239. Taksi,Halk otobüsleri,Dolmuşların Vergilemesi Nasıl Olmaktadır?
 240. Beyan Gönderme
 241. Fire ve Randıman Uygulaması
 242. İşçi Ücretinde Sakatlık İndirimi Nasıl Uygulanır?
 243. Servis Taşımacılığı
 244. Ödenmeyen SSK Primleri
 245. Milli Emlak Kiralamalarında Stopaj
 246. Geçici Peşin Vergi
 247. Hizmet İşletmelerinde Alış İadesi
 248. Sehven Beyan Edilen Kambiyo Karının Durumu
 249. Yıllara Sari İnşaat mı?
 250. Son Fatura Bilgileri