PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. ARGE Faliyeti Kapsamında 3. Kişlerden Alınan Paralar Hk.
 2. Ba Bs Formu Kimler Vermeyecek
 3. Yıllara Sari İşlerde Stopaj Kesintisi
 4. İnternet Üzerinden Satışın Vergisel Durumu.
 5. Ticari Kamyonun Satış karı
 6. Özel Sağlık Sigortası
 7. Verilen Çekler Hk.
 8. Kira Ödemelerinde Stopaj Beyanı Sorunu
 9. Tasfiye Sonu Sıfırlanmış Bilanço
 10. Veraset İlamı ile Hisse Devri
 11. Düzeltme Beyannamesi Hkk
 12. Yarışma Programında Para Ödülü Verilmesi - Vergisel Boyut...
 13. İşletme Hakkı Satışı
 14. Askerlik Borçlanması
 15. Muhtasar ve GMSİ farkı...
 16. Merkez Adresinde Bulunmayan Ltd. Şti.
 17. Geçici Vergi ve Çetrefelli Bir Durum...!
 18. Zararın Ödenmesi
 19. Ltd.Şti. İmara Açık Arsa Aldık. Vergisel Avantajı var mı?
 20. Sayısal Loto ve Şans Oyunlarında Gelir V. Kesintisi
 21. Adi Ortaklıkta Ortaklık Payının Devri-Değer Artış Kazancı
 22. TAŞINDI: ZİRAİ ÜRÜN ALIMLARI VE MUHTASAR İLE BEYANI
 23. Şüpheli Ticari Alacak
 24. Serbest Bölgelerde Geçici Vergi İşlemleri
 25. Hazine Bonosu- Fon Geliri
 26. Geçici Vergi Dönemlerinde
 27. 2009 1. Dönem Geçici Vergi Oranı Nedir
 28. Vergi Mükellefiyeti
 29. İmalatta Fire
 30. Vakıflara ait Gayri Menkullerin Kiraya Verilmesi
 31. Vergi Levhası Tasdiki..
 32. Ticari Kazanç mı? Değer Artış Kazancı mı?
 33. Kiraya Verilen İşyerine Fatura Kesilirse Muhtasar verilir mi?
 34. Geçici Vergi Döneminde Ödenen Bağkur Primlerini İndirebilir miyiz?
 35. 193 Hesap ile ilgili
 36. Zirai Kazanç Mükellefiyeti
 37. Geçici Vergi Gelir Tablosu Dipnotları
 38. K.Geçici-Fatura Bilgileri
 39. Kar Dağıtımında Stopaj Uygulaması Hakkında Yardım.
 40. İşyeri Gideri
 41. Geri Dönüşüm Firmalarında Muhasebe Kaydı
 42. 2. Dönem Geçici Vergi Tarihi Uzatıldı mı ?
 43. Potansiyel Noyu Aktife Çevirme
 44. 2008 Kurumlar Vergi Beyanname Düzeltilmesi
 45. Gelir Vergisinde Yemek İstisnası
 46. Kurum Kazancında Tevkifat
 47. Dernek Defteri
 48. Yurt Dışındaki Faaliyetlerin Türkiye'de Vergilenmesi
 49. Kurumlarda Zarar Mahsubu
 50. Yurt Dışı İştirak Kazançları;
 51. E Beyanname Proğramında Geçici Vergi ile ilgili
 52. İşletme Aktifinde Kayıtlı Aracın Çalınması
 53. Terk Halinde Mobilya ve Bilgisayarlarda KDV oranı
 54. TAŞINDI: Fırınlarda İade
 55. 252 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
 56. Şirketin Aktifinde Kayıtlı Gayrimenkulun Satışı
 57. Kat Karşılığı Koperatiften Alınmış Dairenin Satışı Durumunda Gelir Vergisi
 58. Geçici Vergideki Kâr
 59. Tasfiyesi Biten Kurumlar Hakkında ?
 60. Hizmet İhracı
 61. Kurumlar Vergisi Beyan Süresinin Uzama İhtimali var mı ?
 62. Kurumlar Vergisi Beyanı Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu Hakk.
 63. Bilgisayar Programları İnternet Üzerinden Satışı Hakkında Gelir Vergisi
 64. Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kan. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
 65. Limited Şirket Tasfiyesi Vergi Durumu?
 66. İhaleli İşlerde Vergi Kesintisi (Stopaj) Yapılacak mı?
 67. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler***
 68. S.gorta Acentelerinin Transfer Fiyatlandırmasındaki durumu ?
 69. Topraktan veya Su Altlarından Çıkarılan Tabii Kaynaklar Vergisi
 70. Muhtasar da Kıdem Tazminatı Gösterilir mi
 71. GPV ve Kurumlar Vergi Kayıtları ?
 72. Geçmiş Yıl Zararının 4. Geçiçide Mahsup Edilmemesi
 73. Mali Bilgiler Kulakçığı
 74. Kâr Dağıtım Tablosu
 75. Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler
 76. Kredi Kartı Slip Var Fiş Yok
 77. Yatırım İndirimi
 78. Kurumlar Vergisinden İade Alacağının Mahsubu Hk.
 79. Nevi Değişikliğinde Kurumlar Vergisi
 80. Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Kesilen Vergilerin Hangi Yıl Beyannamesinde Göst
 81. Grup Hayat Sigortaları
 82. Kurumlar Vergisi Dipnot Kısmı Hk.
 83. Karş. Ayırmadan Kurumlar Tah.
 84. ÖTV nin Faturada Gösterilme Mecburiyeti
 85. Daire Satışı...
 86. Örtülü Sermaye
 87. Kargo Faturası
 88. SGDP Ödeyen Emekli Çalışan Muhtasar Bey. Gösterimi
 89. Kasadaki Fazla Nakit
 90. Serbest Bölgelerde Kurumlar Beyannamesi
 91. Yasal Yedek
 92. Banka Ekstresindeki Fon Stopaj Kesintileri
 93. Dipnotlar
 94. Banka Kredi Faizlari
 95. Tahakkuk Etmiş Giderler
 96. Kurumlar Beyanname
 97. 2008 de İhraç Olan Mala Ait 2009 da Kesilen Kur Farkı Faturası
 98. Kooperatife İş Yapmak
 99. Halı Saha İşletmesine kdv 2 Beyannamesi ya da Kira Stopajı Yapılıp Yapılmayacağı
 100. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde muafiyetler
 101. Yabancı Uyruklu Şirket Ortağının AGİ Durumu
 102. Kurumlar Vergisinde % 10 luk Durum
 103. Yatırım İndirimi
 104. Muhtasarın Aylık -3 Aylık Olması...
 105. Kurumlar Ver. Beyannamesi Süre Uzar mı??
 106. Emlak Satışında Gelir Vergisi
 107. Gelir Vergisi Dilimi
 108. Kooperatiflerde Geçmiş Yıl Zararları
 109. Kurumlar beyannamesinindeki Geçmiş Yıl Zararları
 110. Fiyat Farkı Faturası
 111. Transfer Fiy.Örtülü sermaye formu 340-Avanslar hes.
 112. Kesinti Yolu İle ödenen Vergilere ilişkin Liste
 113. Ötv Mükellefiyeti Hakkında Bilgi,
 114. Yabancı Paraların Değerlemesi
 115. Özel Fatura Tahsilat Merkezi
 116. TAŞINDI: Genel Muhasebe Sorumlusu Eleman Almaktayız
 117. Muhasebe Ücretlerini Ödemeyen Müşteriler Hakkında
 118. 9108-4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI
 119. Geçici Verginin Terkin Edilmesi
 120. Kira Stopajı var mı?( Vakıf kiracı ise)?
 121. Uygulamada Karşılaşılanlar...
 122. Kurumlar Beyannamesinde Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu
 123. Hizmet ithalatı.?
 124. Transfer Fiyatlandırması
 125. Tazminat Geliri mi? Kar mı? Uygun mu?
 126. Serbest Mesleklerde İade
 127. Geçici Vergi Hata Payı (zarar halinde)
 128. YM Müşavire mi Yazdırsam Yoksa Kendim SMMM Olarak mı ?
 129. İhbar Tazminatı
 130. Ayni Olarak Yapılan Bağışların Kdv Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi
 131. Şahıs Firmasının Kapanışı
 132. Kur Farkları
 133. 571 Hesap ve Enflasyon Muhasebesi ve Sermaye Artışı
 134. ATM Kira Bedeli
 135. Yemek Fişleri
 136. Nakden İade Mümkün mü ?
 137. Şube Vergi Dairesi
 138. KV Bey. Yer Alan Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler
 139. GMSİ iade GV...
 140. Personele Konut Yardımı SSK ve GV nin Durumu.
 141. Devlet İlköğretim Okulunun Vergisel İşlemleri
 142. Serbest Bölge İşlemlerinde KKEG
 143. Ev Satımı
 144. Vergi Beyannamesinin Verilmesi Ve Hataların Giderilmesi İşlemleri
 145. Menkul Sermaye İradı Kesintisi Hk.
 146. Geç Ödenen Kiranın Stopajı
 147. GMSİ Beyannamesi Süresi
 148. YGV' den Kira Stopajının Mahsubu Hk.??
 149. Yıllık Gelir Bey.
 150. Değer Artış Kazancı
 151. GMSİ
 152. Serm.Ek.Kazanç.Serm.Azalt.Neden.Ort.Dağ.Vergi Kesintisi Yapılır
 153. Kira Stopajı hk.
 154. Gelir Vergisi Beyannamesi
 155. G.M.S.İ. Pişmanlık
 156. Muhtasar Beyannamesi Veremiyorum...
 157. Mahkemeyi kazandım(k)
 158. Geçiçi Vergilerin Gelir Vergisinden Mahsubu
 159. Yazar Kasa Fişlerinin İşl. Def. Kaydı Hk.
 160. G.M.S. İradı Beyanı
 161. Sponsorluk Sözleşmeleri
 162. Asgari Geçim İndirimi Mahsubu
 163. Gelir Vergisi Son Tarihi..
 164. KOD Listesini Nasıl Öğrenebiliriz?
 165. Tasfiye Sonu Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hakkında
 166. Noterler Geçici Vergi Vermiyor mu? Beyanname Kılavuzunda Böyle Bir Yazı Var.
 167. Döviz Alım Satım Kur Farkı
 168. Makina Kiralaması
 169. GMSİ Mahsup
 170. Serbest Bölgede Kurulu Koll.Şti'nin Yıllık Gelir Vergi Beyanı
 171. Serbest Meslekte Gelir Vergi Beyanı Ve Bir Örnek
 172. Ortağın Banka Fon Geliri
 173. Serbest Meslek Erbabının İşyeri Kira Geliri Elde Etmesi
 174. Serbest Meslek Erbabında vergi beyanı ile ilgili soru.
 175. Geçici Vergi Alacağı Mahsuben İade
 176. Gider Pusulası ile İşçilik Ödeme.
 177. Sigorta Acentası ve Şubesinin Birlikte Yürütülmesi Hakkında
 178. Daire 2 Kişinin Adına Kayıtlı. GMSİ Beyan İstisnası
 179. G.V. Beyannamesinin verileceği Vergi Dairesi
 180. Özel Sağlık veya Bireysel Emeklilik Ödemeleri Gider Kaydı
 181. Zararın Yıl Sonu Yevmiye Maddeleri
 182. gmsi beyan
 183. Ortak Olunan Anonim veya Limited Ş. den Elde Edilen Kar Payları
 184. Gelir Vergisinde Bireysel Emeklilik Katkı Payı ve Eğitim Harcamaları
 185. Serbest Meslek Erbabının Başka İşverenden Maaş Alma Durumu
 186. gmsi
 187. Ticari Kazanç ile İşyeri Kira Geliri Hakkında
 188. Pişmanlıkla İlgi...
 189. 1.sınıftan 2.sınıfa geçiş
 190. Kira Gelirlerinin Beyan Edilmesi Hk.
 191. Kur Farkı Ft. sı Nasıl Kesilir
 192. Bağkur Primlerinin Geçici Vergide Düşülüp Düşülmeyeceği
 193. Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı ve Geçici Vergide %10 Fazla Beyan
 194. YMM Mkz Muhtasarda Gösterimi
 195. Kıdem Tazminatı Muhtasar
 196. Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesi
 197. GMSİ Kendi Şifremizle Yılda Bir Kereye Mahsus Gönderılebılır mı
 198. Aralık 2008 e Ait Faturayı Kasım 2008 e Kayıt Yapmışız
 199. Her Ay Kar Payı Dağıtımı ve Hesap
 200. İşyeri Kira Stopajı Tahakkuku
 201. 2008/4. Dönem Geçici Vergi
 202. Hem İşyeri Hem Konut GMSİ
 203. GMSİ Birinci Derece Akrabaların Durumu
 204. Kira Ödemeyen Kiracılar
 205. Kira Sözleşmesi
 206. GMSİ Hk.???
 207. Yıllık Gelir Vergisinde SGDP İndirimi
 208. Bireysel Emeklilik Sigortası Yatıran İşçinin Vergi İndirimi
 209. Senetle Yapılan Satışlarımızın Kredi Kartıyla Ödenmesi Hk.
 210. Vergi Levhası Hk.
 211. Beyanname Gönderim Bedeli
 212. Serbest Meslek Adi Ortaklığı ve Stopaj Beyanı
 213. Taksitlendirmeye Giren Geçici V. Gelir V. Hesaplanırken Mahsup Edilebilecek mi?
 214. Site Yönetiminin Dikkatine
 215. Kira Hk.
 216. Limited Şirket Ortağı
 217. Şirketin Satışı
 218. Gider Pusulasıyla Yazar Kasa Alımı..
 219. E-Beyanname Gödenderimi Hakkında
 220. GSMİ
 221. Muhtasar Beyanname!!
 222. 2008 Yılı Gelir Vergisinde Matrah Arttırmak İstiyorum.
 223. Ortak Cari Hesabından İş Bedelinin Mahsubu
 224. Yurtiçinde Yabancı Firmaya Tercüme Hizmeti
 225. G.M.S. İradı Mükellefinin Vefat Etmesi.
 226. Gelir Vergisi Beyanında Sağlık Sigortası İndiriminin AGİ ile ilişkisi
 227. Gelir Vergisi Beyannamesinden Düşülen Bağkur Primi
 228. Şahıs Firması Stopaj Ceza
 229. Gelir Vergisi Mükellefinin Kira Geliri Beyanı
 230. Basit Usul Mükellefin Kira Geliri
 231. Potansiyel numara
 232. Ortaklık sözleşmesi Yok
 233. Yönetim Kurulu Üyelik Ücretlerinin Vergilendirilmesi
 234. Geçici Vergi İadesi
 235. SM 'nin Kira Geliri Beyanı
 236. Vergi Taksitlendirme İşlemleri
 237. Varlık Barışı Başvuru Dilekçe Örneğini...
 238. Aktifdeki Arsayı Binaya Dönüştürmek
 239. Bölge Kasaları hk.
 240. Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Mahsubu
 241. Grup Şirket
 242. Gayrımenkul Aalım Satımınde Vergisel Yükümlülük
 243. Ödenen İşyeri Kiraları Ba Formuna Yazılır mı?
 244. Damga Vergisinin Yansıtılması Hakkında
 245. Filistine Yapılan Bağışlar Hakkında
 246. G.M.S.İ. Vergi Değeri
 247. Gelir Vergisi Mükellefleri
 248. Ortaklara Verilen Borçlar
 249. Eğitim ve Sağlık Harcamaları..
 250. Ciro Güncellemesi