PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Tarim Firmasi ve Su Sistemi
 2. Mesleki Sözleşme Damga Vergisi
 3. Vergiyi Yani Karı Düşürmek İçin Yasal Olarak Neler Yapabiliriz
 4. Vegi Dairesi Amortisman-Maddi Duran Varlıklar
 5. Vergi Dairesi/ Reeskont
 6. Kurumlar Geçici Vergi
 7. İşçi Ücret ve Giderleri Yazılmayabilir mi?
 8. Bilnaço Usulü Kredi faizi
 9. Kitap Satışı KDV
 10. Hakediş !
 11. Mali Tatil
 12. Maliye'nin Yol Denetimleri
 13. Geçici Vergi Mahsup
 14. Şirketin 26.Yılı Nedeniyle Yemek Vermesi
 15. Emlak Komisyonculuğu-Ticari mi Basit mi
 16. Gelir Vergisi İadesinde Beyanname İle İlgili Bir Sorun
 17. Özel İnşaatlarda Maliyet Bedelinin Hesaplanması
 18. Mali Tatil
 19. İhraç Kayıtlı Satış Hakkında
 20. Bireysel Emeklilik ve Vergi İndirimi
 21. Tekel Ruhsatı
 22. muhasebecı arkadaşlar lutfen bunu okumadan gecmeyın
 23. Mahsup Hk.
 24. Yurt Dışındaki Ülkeye Bağış Yapılması
 25. Yeraltı Madenlerinde Çalışandan Kesilen Vergiler
 26. Satıştan İade gider Olur mu?
 27. Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 28. Bilene Helal Olsun...
 29. Asgari Geçim İndirimi
 30. Yurtdışından Elde Edilen Kira Gelirleri
 31. Doktor Mukelleflerin Almak Zorunda Oldugu Pos Cihazı Hk.
 32. Tasfiye Sonunda Geçmiş Yıllardaki Dağıtılmamış Karlar
 33. Birinci Sınıf Olma Koşulu
 34. Ticari Kazanç mı?Gayri menkul Sermaye İradı mı?
 35. Vergi Dairesinden Arıyorlar :(
 36. Kira Ödemeleri
 37. İflas Eden Firmaya Olan Cari Hesabımızdaki Borçlar...
 38. Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı
 39. Personel Tedavi
 40. İngiltere ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
 41. Stadyum Loca Alımı
 42. Tasfiyesi Sona Eren Firmanın Sonradan Borcu Olduğunun Anlaşılması Hk.
 43. 268 Sıra Nolu Tebliğ (kira ödemeleri)
 44. Olağanüstü Yedekler
 45. Yurtdışına Hizmet Faturası
 46. Gider Pusulası
 47. Gelir Vergisi İadesi
 48. Sigorta Acente Araç Satışı
 49. Bilanço Esası
 50. Limited Şirket Ortaklık Devrinde Bir Bedel var mıdır?
 51. Ortak Girişim Bilgi
 52. İşe İade Tazminatından Vergi Kesilir mi?
 53. Geçici Vergi Hakkında
 54. Dar Mükellefiyete Tabi Yabancı Ulaştırma Kurumları
 55. İnşaat Maliyeti ?
 56. Çiftçiden Alınan Malın Direkt Pazarda Satılması.
 57. ARGE Faliyeti Kapsamında 3. Kişlerden Alınan Paralar Hk.
 58. Ba Bs Formu Kimler Vermeyecek
 59. Yıllara Sari İşlerde Stopaj Kesintisi
 60. İnternet Üzerinden Satışın Vergisel Durumu.
 61. Ticari Kamyonun Satış karı
 62. Özel Sağlık Sigortası
 63. Verilen Çekler Hk.
 64. Kira Ödemelerinde Stopaj Beyanı Sorunu
 65. Tasfiye Sonu Sıfırlanmış Bilanço
 66. Veraset İlamı ile Hisse Devri
 67. Düzeltme Beyannamesi Hkk
 68. Yarışma Programında Para Ödülü Verilmesi - Vergisel Boyut...
 69. İşletme Hakkı Satışı
 70. Askerlik Borçlanması
 71. Muhtasar ve GMSİ farkı...
 72. Merkez Adresinde Bulunmayan Ltd. Şti.
 73. Geçici Vergi ve Çetrefelli Bir Durum...!
 74. Zararın Ödenmesi
 75. Ltd.Şti. İmara Açık Arsa Aldık. Vergisel Avantajı var mı?
 76. Sayısal Loto ve Şans Oyunlarında Gelir V. Kesintisi
 77. Adi Ortaklıkta Ortaklık Payının Devri-Değer Artış Kazancı
 78. TAŞINDI: ZİRAİ ÜRÜN ALIMLARI VE MUHTASAR İLE BEYANI
 79. Şüpheli Ticari Alacak
 80. Serbest Bölgelerde Geçici Vergi İşlemleri
 81. Hazine Bonosu- Fon Geliri
 82. Geçici Vergi Dönemlerinde
 83. 2009 1. Dönem Geçici Vergi Oranı Nedir
 84. Vergi Mükellefiyeti
 85. İmalatta Fire
 86. Vakıflara ait Gayri Menkullerin Kiraya Verilmesi
 87. Vergi Levhası Tasdiki..
 88. Ticari Kazanç mı? Değer Artış Kazancı mı?
 89. Kiraya Verilen İşyerine Fatura Kesilirse Muhtasar verilir mi?
 90. Geçici Vergi Döneminde Ödenen Bağkur Primlerini İndirebilir miyiz?
 91. 193 Hesap ile ilgili
 92. Zirai Kazanç Mükellefiyeti
 93. Geçici Vergi Gelir Tablosu Dipnotları
 94. K.Geçici-Fatura Bilgileri
 95. Kar Dağıtımında Stopaj Uygulaması Hakkında Yardım.
 96. İşyeri Gideri
 97. Geri Dönüşüm Firmalarında Muhasebe Kaydı
 98. 2. Dönem Geçici Vergi Tarihi Uzatıldı mı ?
 99. Potansiyel Noyu Aktife Çevirme
 100. 2008 Kurumlar Vergi Beyanname Düzeltilmesi
 101. Gelir Vergisinde Yemek İstisnası
 102. Kurum Kazancında Tevkifat
 103. Dernek Defteri
 104. Yurt Dışındaki Faaliyetlerin Türkiye'de Vergilenmesi
 105. Kurumlarda Zarar Mahsubu
 106. Yurt Dışı İştirak Kazançları;
 107. E Beyanname Proğramında Geçici Vergi ile ilgili
 108. İşletme Aktifinde Kayıtlı Aracın Çalınması
 109. Terk Halinde Mobilya ve Bilgisayarlarda KDV oranı
 110. TAŞINDI: Fırınlarda İade
 111. 252 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
 112. Şirketin Aktifinde Kayıtlı Gayrimenkulun Satışı
 113. Kat Karşılığı Koperatiften Alınmış Dairenin Satışı Durumunda Gelir Vergisi
 114. Geçici Vergideki Kâr
 115. Tasfiyesi Biten Kurumlar Hakkında ?
 116. Hizmet İhracı
 117. Kurumlar Vergisi Beyan Süresinin Uzama İhtimali var mı ?
 118. Kurumlar Vergisi Beyanı Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu Hakk.
 119. Bilgisayar Programları İnternet Üzerinden Satışı Hakkında Gelir Vergisi
 120. Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kan. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
 121. Limited Şirket Tasfiyesi Vergi Durumu?
 122. İhaleli İşlerde Vergi Kesintisi (Stopaj) Yapılacak mı?
 123. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler***
 124. S.gorta Acentelerinin Transfer Fiyatlandırmasındaki durumu ?
 125. Topraktan veya Su Altlarından Çıkarılan Tabii Kaynaklar Vergisi
 126. Muhtasar da Kıdem Tazminatı Gösterilir mi
 127. GPV ve Kurumlar Vergi Kayıtları ?
 128. Geçmiş Yıl Zararının 4. Geçiçide Mahsup Edilmemesi
 129. Mali Bilgiler Kulakçığı
 130. Kâr Dağıtım Tablosu
 131. Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler
 132. Kredi Kartı Slip Var Fiş Yok
 133. Yatırım İndirimi
 134. Kurumlar Vergisinden İade Alacağının Mahsubu Hk.
 135. Nevi Değişikliğinde Kurumlar Vergisi
 136. Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Kesilen Vergilerin Hangi Yıl Beyannamesinde Göst
 137. Grup Hayat Sigortaları
 138. Kurumlar Vergisi Dipnot Kısmı Hk.
 139. Karş. Ayırmadan Kurumlar Tah.
 140. ÖTV nin Faturada Gösterilme Mecburiyeti
 141. Daire Satışı...
 142. Örtülü Sermaye
 143. Kargo Faturası
 144. SGDP Ödeyen Emekli Çalışan Muhtasar Bey. Gösterimi
 145. Kasadaki Fazla Nakit
 146. Serbest Bölgelerde Kurumlar Beyannamesi
 147. Yasal Yedek
 148. Banka Ekstresindeki Fon Stopaj Kesintileri
 149. Dipnotlar
 150. Banka Kredi Faizlari
 151. Tahakkuk Etmiş Giderler
 152. Kurumlar Beyanname
 153. 2008 de İhraç Olan Mala Ait 2009 da Kesilen Kur Farkı Faturası
 154. Kooperatife İş Yapmak
 155. Halı Saha İşletmesine kdv 2 Beyannamesi ya da Kira Stopajı Yapılıp Yapılmayacağı
 156. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde muafiyetler
 157. Yabancı Uyruklu Şirket Ortağının AGİ Durumu
 158. Kurumlar Vergisinde % 10 luk Durum
 159. Yatırım İndirimi
 160. Muhtasarın Aylık -3 Aylık Olması...
 161. Kurumlar Ver. Beyannamesi Süre Uzar mı??
 162. Emlak Satışında Gelir Vergisi
 163. Gelir Vergisi Dilimi
 164. Kooperatiflerde Geçmiş Yıl Zararları
 165. Kurumlar beyannamesinindeki Geçmiş Yıl Zararları
 166. Fiyat Farkı Faturası
 167. Transfer Fiy.Örtülü sermaye formu 340-Avanslar hes.
 168. Kesinti Yolu İle ödenen Vergilere ilişkin Liste
 169. Ötv Mükellefiyeti Hakkında Bilgi,
 170. Yabancı Paraların Değerlemesi
 171. Özel Fatura Tahsilat Merkezi
 172. TAŞINDI: Genel Muhasebe Sorumlusu Eleman Almaktayız
 173. Muhasebe Ücretlerini Ödemeyen Müşteriler Hakkında
 174. 9108-4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI
 175. Geçici Verginin Terkin Edilmesi
 176. Kira Stopajı var mı?( Vakıf kiracı ise)?
 177. Uygulamada Karşılaşılanlar...
 178. Kurumlar Beyannamesinde Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu
 179. Hizmet ithalatı.?
 180. Transfer Fiyatlandırması
 181. Tazminat Geliri mi? Kar mı? Uygun mu?
 182. Serbest Mesleklerde İade
 183. Geçici Vergi Hata Payı (zarar halinde)
 184. YM Müşavire mi Yazdırsam Yoksa Kendim SMMM Olarak mı ?
 185. İhbar Tazminatı
 186. Ayni Olarak Yapılan Bağışların Kdv Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi
 187. Şahıs Firmasının Kapanışı
 188. Kur Farkları
 189. 571 Hesap ve Enflasyon Muhasebesi ve Sermaye Artışı
 190. ATM Kira Bedeli
 191. Yemek Fişleri
 192. Nakden İade Mümkün mü ?
 193. Şube Vergi Dairesi
 194. KV Bey. Yer Alan Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler
 195. GMSİ iade GV...
 196. Personele Konut Yardımı SSK ve GV nin Durumu.
 197. Devlet İlköğretim Okulunun Vergisel İşlemleri
 198. Serbest Bölge İşlemlerinde KKEG
 199. Ev Satımı
 200. Vergi Beyannamesinin Verilmesi Ve Hataların Giderilmesi İşlemleri
 201. Menkul Sermaye İradı Kesintisi Hk.
 202. Geç Ödenen Kiranın Stopajı
 203. GMSİ Beyannamesi Süresi
 204. YGV' den Kira Stopajının Mahsubu Hk.??
 205. Yıllık Gelir Bey.
 206. Değer Artış Kazancı
 207. GMSİ
 208. Serm.Ek.Kazanç.Serm.Azalt.Neden.Ort.Dağ.Vergi Kesintisi Yapılır
 209. Kira Stopajı hk.
 210. Gelir Vergisi Beyannamesi
 211. G.M.S.İ. Pişmanlık
 212. Muhtasar Beyannamesi Veremiyorum...
 213. Mahkemeyi kazandım(k)
 214. Geçiçi Vergilerin Gelir Vergisinden Mahsubu
 215. Yazar Kasa Fişlerinin İşl. Def. Kaydı Hk.
 216. G.M.S. İradı Beyanı
 217. Sponsorluk Sözleşmeleri
 218. Asgari Geçim İndirimi Mahsubu
 219. Gelir Vergisi Son Tarihi..
 220. KOD Listesini Nasıl Öğrenebiliriz?
 221. Tasfiye Sonu Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hakkında
 222. Noterler Geçici Vergi Vermiyor mu? Beyanname Kılavuzunda Böyle Bir Yazı Var.
 223. Döviz Alım Satım Kur Farkı
 224. Makina Kiralaması
 225. GMSİ Mahsup
 226. Serbest Bölgede Kurulu Koll.Şti'nin Yıllık Gelir Vergi Beyanı
 227. Serbest Meslekte Gelir Vergi Beyanı Ve Bir Örnek
 228. Ortağın Banka Fon Geliri
 229. Serbest Meslek Erbabının İşyeri Kira Geliri Elde Etmesi
 230. Serbest Meslek Erbabında vergi beyanı ile ilgili soru.
 231. Geçici Vergi Alacağı Mahsuben İade
 232. Gider Pusulası ile İşçilik Ödeme.
 233. Sigorta Acentası ve Şubesinin Birlikte Yürütülmesi Hakkında
 234. Daire 2 Kişinin Adına Kayıtlı. GMSİ Beyan İstisnası
 235. G.V. Beyannamesinin verileceği Vergi Dairesi
 236. Özel Sağlık veya Bireysel Emeklilik Ödemeleri Gider Kaydı
 237. Zararın Yıl Sonu Yevmiye Maddeleri
 238. gmsi beyan
 239. Ortak Olunan Anonim veya Limited Ş. den Elde Edilen Kar Payları
 240. Gelir Vergisinde Bireysel Emeklilik Katkı Payı ve Eğitim Harcamaları
 241. Serbest Meslek Erbabının Başka İşverenden Maaş Alma Durumu
 242. gmsi
 243. Ticari Kazanç ile İşyeri Kira Geliri Hakkında
 244. Pişmanlıkla İlgi...
 245. 1.sınıftan 2.sınıfa geçiş
 246. Kira Gelirlerinin Beyan Edilmesi Hk.
 247. Kur Farkı Ft. sı Nasıl Kesilir
 248. Bağkur Primlerinin Geçici Vergide Düşülüp Düşülmeyeceği
 249. Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı ve Geçici Vergide %10 Fazla Beyan
 250. YMM Mkz Muhtasarda Gösterimi