PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Noter Satış Sözleşmesine Göre 2. El Araç Alımı
 2. Belediyeden İşyeri Kiralanması
 3. Yıllara Sari Biten İş Gideri
 4. Kapanışın İnternetten Takibi
 5. 131 Hesap için uygulanacak Faiz Oranı Hk.
 6. Gider Pusulası
 7. Şirket Ortaklarına Kesılen Faiz Faturalarında Kullanılacak Oranlar Hk.
 8. Varlık Barışı Yasasında Kısım Kısım Yatırılan Paralar
 9. Küçük Sanayi Sitesi Koop.hk.
 10. Belediye Spor Külüplerinden İşyeri Kiralama
 11. Yurtdışında Sağlanan Bazı Gelirler
 12. Web Sayfası ile Kazançlarda Bildirim
 13. Tarim Firmasi ve Su Sistemi
 14. Mesleki Sözleşme Damga Vergisi
 15. Vergiyi Yani Karı Düşürmek İçin Yasal Olarak Neler Yapabiliriz
 16. Vegi Dairesi Amortisman-Maddi Duran Varlıklar
 17. Vergi Dairesi/ Reeskont
 18. Kurumlar Geçici Vergi
 19. İşçi Ücret ve Giderleri Yazılmayabilir mi?
 20. Bilnaço Usulü Kredi faizi
 21. Kitap Satışı KDV
 22. Hakediş !
 23. Mali Tatil
 24. Maliye'nin Yol Denetimleri
 25. Geçici Vergi Mahsup
 26. Şirketin 26.Yılı Nedeniyle Yemek Vermesi
 27. Emlak Komisyonculuğu-Ticari mi Basit mi
 28. Gelir Vergisi İadesinde Beyanname İle İlgili Bir Sorun
 29. Özel İnşaatlarda Maliyet Bedelinin Hesaplanması
 30. Mali Tatil
 31. İhraç Kayıtlı Satış Hakkında
 32. Bireysel Emeklilik ve Vergi İndirimi
 33. Tekel Ruhsatı
 34. muhasebecı arkadaşlar lutfen bunu okumadan gecmeyın
 35. Mahsup Hk.
 36. Yurt Dışındaki Ülkeye Bağış Yapılması
 37. Yeraltı Madenlerinde Çalışandan Kesilen Vergiler
 38. Satıştan İade gider Olur mu?
 39. Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 40. Bilene Helal Olsun...
 41. Asgari Geçim İndirimi
 42. Yurtdışından Elde Edilen Kira Gelirleri
 43. Doktor Mukelleflerin Almak Zorunda Oldugu Pos Cihazı Hk.
 44. Tasfiye Sonunda Geçmiş Yıllardaki Dağıtılmamış Karlar
 45. Birinci Sınıf Olma Koşulu
 46. Ticari Kazanç mı?Gayri menkul Sermaye İradı mı?
 47. Vergi Dairesinden Arıyorlar :(
 48. Kira Ödemeleri
 49. İflas Eden Firmaya Olan Cari Hesabımızdaki Borçlar...
 50. Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı
 51. Personel Tedavi
 52. İngiltere ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
 53. Stadyum Loca Alımı
 54. Tasfiyesi Sona Eren Firmanın Sonradan Borcu Olduğunun Anlaşılması Hk.
 55. 268 Sıra Nolu Tebliğ (kira ödemeleri)
 56. Olağanüstü Yedekler
 57. Yurtdışına Hizmet Faturası
 58. Gider Pusulası
 59. Gelir Vergisi İadesi
 60. Sigorta Acente Araç Satışı
 61. Bilanço Esası
 62. Limited Şirket Ortaklık Devrinde Bir Bedel var mıdır?
 63. Ortak Girişim Bilgi
 64. İşe İade Tazminatından Vergi Kesilir mi?
 65. Geçici Vergi Hakkında
 66. Dar Mükellefiyete Tabi Yabancı Ulaştırma Kurumları
 67. İnşaat Maliyeti ?
 68. Çiftçiden Alınan Malın Direkt Pazarda Satılması.
 69. ARGE Faliyeti Kapsamında 3. Kişlerden Alınan Paralar Hk.
 70. Ba Bs Formu Kimler Vermeyecek
 71. Yıllara Sari İşlerde Stopaj Kesintisi
 72. İnternet Üzerinden Satışın Vergisel Durumu.
 73. Ticari Kamyonun Satış karı
 74. Özel Sağlık Sigortası
 75. Verilen Çekler Hk.
 76. Kira Ödemelerinde Stopaj Beyanı Sorunu
 77. Tasfiye Sonu Sıfırlanmış Bilanço
 78. Veraset İlamı ile Hisse Devri
 79. Düzeltme Beyannamesi Hkk
 80. Yarışma Programında Para Ödülü Verilmesi - Vergisel Boyut...
 81. İşletme Hakkı Satışı
 82. Askerlik Borçlanması
 83. Muhtasar ve GMSİ farkı...
 84. Merkez Adresinde Bulunmayan Ltd. Şti.
 85. Geçici Vergi ve Çetrefelli Bir Durum...!
 86. Zararın Ödenmesi
 87. Ltd.Şti. İmara Açık Arsa Aldık. Vergisel Avantajı var mı?
 88. Sayısal Loto ve Şans Oyunlarında Gelir V. Kesintisi
 89. Adi Ortaklıkta Ortaklık Payının Devri-Değer Artış Kazancı
 90. TAŞINDI: ZİRAİ ÜRÜN ALIMLARI VE MUHTASAR İLE BEYANI
 91. Şüpheli Ticari Alacak
 92. Serbest Bölgelerde Geçici Vergi İşlemleri
 93. Hazine Bonosu- Fon Geliri
 94. Geçici Vergi Dönemlerinde
 95. 2009 1. Dönem Geçici Vergi Oranı Nedir
 96. Vergi Mükellefiyeti
 97. İmalatta Fire
 98. Vakıflara ait Gayri Menkullerin Kiraya Verilmesi
 99. Vergi Levhası Tasdiki..
 100. Ticari Kazanç mı? Değer Artış Kazancı mı?
 101. Kiraya Verilen İşyerine Fatura Kesilirse Muhtasar verilir mi?
 102. Geçici Vergi Döneminde Ödenen Bağkur Primlerini İndirebilir miyiz?
 103. 193 Hesap ile ilgili
 104. Zirai Kazanç Mükellefiyeti
 105. Geçici Vergi Gelir Tablosu Dipnotları
 106. K.Geçici-Fatura Bilgileri
 107. Kar Dağıtımında Stopaj Uygulaması Hakkında Yardım.
 108. İşyeri Gideri
 109. Geri Dönüşüm Firmalarında Muhasebe Kaydı
 110. 2. Dönem Geçici Vergi Tarihi Uzatıldı mı ?
 111. Potansiyel Noyu Aktife Çevirme
 112. 2008 Kurumlar Vergi Beyanname Düzeltilmesi
 113. Gelir Vergisinde Yemek İstisnası
 114. Kurum Kazancında Tevkifat
 115. Dernek Defteri
 116. Yurt Dışındaki Faaliyetlerin Türkiye'de Vergilenmesi
 117. Kurumlarda Zarar Mahsubu
 118. Yurt Dışı İştirak Kazançları;
 119. E Beyanname Proğramında Geçici Vergi ile ilgili
 120. İşletme Aktifinde Kayıtlı Aracın Çalınması
 121. Terk Halinde Mobilya ve Bilgisayarlarda KDV oranı
 122. TAŞINDI: Fırınlarda İade
 123. 252 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
 124. Şirketin Aktifinde Kayıtlı Gayrimenkulun Satışı
 125. Kat Karşılığı Koperatiften Alınmış Dairenin Satışı Durumunda Gelir Vergisi
 126. Geçici Vergideki Kâr
 127. Tasfiyesi Biten Kurumlar Hakkında ?
 128. Hizmet İhracı
 129. Kurumlar Vergisi Beyan Süresinin Uzama İhtimali var mı ?
 130. Kurumlar Vergisi Beyanı Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu Hakk.
 131. Bilgisayar Programları İnternet Üzerinden Satışı Hakkında Gelir Vergisi
 132. Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kan. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
 133. Limited Şirket Tasfiyesi Vergi Durumu?
 134. İhaleli İşlerde Vergi Kesintisi (Stopaj) Yapılacak mı?
 135. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler***
 136. S.gorta Acentelerinin Transfer Fiyatlandırmasındaki durumu ?
 137. Topraktan veya Su Altlarından Çıkarılan Tabii Kaynaklar Vergisi
 138. Muhtasar da Kıdem Tazminatı Gösterilir mi
 139. GPV ve Kurumlar Vergi Kayıtları ?
 140. Geçmiş Yıl Zararının 4. Geçiçide Mahsup Edilmemesi
 141. Mali Bilgiler Kulakçığı
 142. Kâr Dağıtım Tablosu
 143. Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler
 144. Kredi Kartı Slip Var Fiş Yok
 145. Yatırım İndirimi
 146. Kurumlar Vergisinden İade Alacağının Mahsubu Hk.
 147. Nevi Değişikliğinde Kurumlar Vergisi
 148. Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Kesilen Vergilerin Hangi Yıl Beyannamesinde Göst
 149. Grup Hayat Sigortaları
 150. Kurumlar Vergisi Dipnot Kısmı Hk.
 151. Karş. Ayırmadan Kurumlar Tah.
 152. ÖTV nin Faturada Gösterilme Mecburiyeti
 153. Daire Satışı...
 154. Örtülü Sermaye
 155. Kargo Faturası
 156. SGDP Ödeyen Emekli Çalışan Muhtasar Bey. Gösterimi
 157. Kasadaki Fazla Nakit
 158. Serbest Bölgelerde Kurumlar Beyannamesi
 159. Yasal Yedek
 160. Banka Ekstresindeki Fon Stopaj Kesintileri
 161. Dipnotlar
 162. Banka Kredi Faizlari
 163. Tahakkuk Etmiş Giderler
 164. Kurumlar Beyanname
 165. 2008 de İhraç Olan Mala Ait 2009 da Kesilen Kur Farkı Faturası
 166. Kooperatife İş Yapmak
 167. Halı Saha İşletmesine kdv 2 Beyannamesi ya da Kira Stopajı Yapılıp Yapılmayacağı
 168. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde muafiyetler
 169. Yabancı Uyruklu Şirket Ortağının AGİ Durumu
 170. Kurumlar Vergisinde % 10 luk Durum
 171. Yatırım İndirimi
 172. Muhtasarın Aylık -3 Aylık Olması...
 173. Kurumlar Ver. Beyannamesi Süre Uzar mı??
 174. Emlak Satışında Gelir Vergisi
 175. Gelir Vergisi Dilimi
 176. Kooperatiflerde Geçmiş Yıl Zararları
 177. Kurumlar beyannamesinindeki Geçmiş Yıl Zararları
 178. Fiyat Farkı Faturası
 179. Transfer Fiy.Örtülü sermaye formu 340-Avanslar hes.
 180. Kesinti Yolu İle ödenen Vergilere ilişkin Liste
 181. Ötv Mükellefiyeti Hakkında Bilgi,
 182. Yabancı Paraların Değerlemesi
 183. Özel Fatura Tahsilat Merkezi
 184. TAŞINDI: Genel Muhasebe Sorumlusu Eleman Almaktayız
 185. Muhasebe Ücretlerini Ödemeyen Müşteriler Hakkında
 186. 9108-4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI
 187. Geçici Verginin Terkin Edilmesi
 188. Kira Stopajı var mı?( Vakıf kiracı ise)?
 189. Uygulamada Karşılaşılanlar...
 190. Kurumlar Beyannamesinde Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu
 191. Hizmet ithalatı.?
 192. Transfer Fiyatlandırması
 193. Tazminat Geliri mi? Kar mı? Uygun mu?
 194. Serbest Mesleklerde İade
 195. Geçici Vergi Hata Payı (zarar halinde)
 196. YM Müşavire mi Yazdırsam Yoksa Kendim SMMM Olarak mı ?
 197. İhbar Tazminatı
 198. Ayni Olarak Yapılan Bağışların Kdv Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi
 199. Şahıs Firmasının Kapanışı
 200. Kur Farkları
 201. 571 Hesap ve Enflasyon Muhasebesi ve Sermaye Artışı
 202. ATM Kira Bedeli
 203. Yemek Fişleri
 204. Nakden İade Mümkün mü ?
 205. Şube Vergi Dairesi
 206. KV Bey. Yer Alan Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler
 207. GMSİ iade GV...
 208. Personele Konut Yardımı SSK ve GV nin Durumu.
 209. Devlet İlköğretim Okulunun Vergisel İşlemleri
 210. Serbest Bölge İşlemlerinde KKEG
 211. Ev Satımı
 212. Vergi Beyannamesinin Verilmesi Ve Hataların Giderilmesi İşlemleri
 213. Menkul Sermaye İradı Kesintisi Hk.
 214. Geç Ödenen Kiranın Stopajı
 215. GMSİ Beyannamesi Süresi
 216. YGV' den Kira Stopajının Mahsubu Hk.??
 217. Yıllık Gelir Bey.
 218. Değer Artış Kazancı
 219. GMSİ
 220. Serm.Ek.Kazanç.Serm.Azalt.Neden.Ort.Dağ.Vergi Kesintisi Yapılır
 221. Kira Stopajı hk.
 222. Gelir Vergisi Beyannamesi
 223. G.M.S.İ. Pişmanlık
 224. Muhtasar Beyannamesi Veremiyorum...
 225. Mahkemeyi kazandım(k)
 226. Geçiçi Vergilerin Gelir Vergisinden Mahsubu
 227. Yazar Kasa Fişlerinin İşl. Def. Kaydı Hk.
 228. G.M.S. İradı Beyanı
 229. Sponsorluk Sözleşmeleri
 230. Asgari Geçim İndirimi Mahsubu
 231. Gelir Vergisi Son Tarihi..
 232. KOD Listesini Nasıl Öğrenebiliriz?
 233. Tasfiye Sonu Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hakkında
 234. Noterler Geçici Vergi Vermiyor mu? Beyanname Kılavuzunda Böyle Bir Yazı Var.
 235. Döviz Alım Satım Kur Farkı
 236. Makina Kiralaması
 237. GMSİ Mahsup
 238. Serbest Bölgede Kurulu Koll.Şti'nin Yıllık Gelir Vergi Beyanı
 239. Serbest Meslekte Gelir Vergi Beyanı Ve Bir Örnek
 240. Ortağın Banka Fon Geliri
 241. Serbest Meslek Erbabının İşyeri Kira Geliri Elde Etmesi
 242. Serbest Meslek Erbabında vergi beyanı ile ilgili soru.
 243. Geçici Vergi Alacağı Mahsuben İade
 244. Gider Pusulası ile İşçilik Ödeme.
 245. Sigorta Acentası ve Şubesinin Birlikte Yürütülmesi Hakkında
 246. Daire 2 Kişinin Adına Kayıtlı. GMSİ Beyan İstisnası
 247. G.V. Beyannamesinin verileceği Vergi Dairesi
 248. Özel Sağlık veya Bireysel Emeklilik Ödemeleri Gider Kaydı
 249. Zararın Yıl Sonu Yevmiye Maddeleri
 250. gmsi beyan