PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Tercüme Hizmeti
 2. Geçici Vergi Beyannamesi Örneği
 3. Bahçıvanlarda Kapıcılar gibi Gelir Vergisi ve damga vergisinden muaf mı ?
 4. Geçiçi Vergi Düzeltme
 5. Ortaklara Ait İşyerinin Kirasının Banka Yoluyla Ödenmesi
 6. MTV
 7. Muhtasar Beyanname Düzeltme
 8. Hurda Ticari Aracın Satışı Yapılmadan Maliye Mükellefiyeri Nasıl Silinir
 9. Halk Ekmek Büfeleri
 10. Tasfiye mi?Birleşme mi?
 11. Z Raporu Hakkında
 12. Spor Kulübüne Bağışlanan Forma
 13. Basit Usul Mükelleften Araç Kiralama
 14. İhaleli İşlerde Yevmiye Kaydı ve Gecici Vergi Uygulaması
 15. Akaryakıt İstasyonu Yazar Kasa İzni
 16. Hurda Akü Alımı Hakkında
 17. Noter Satış Sözleşmesine Göre 2. El Araç Alımı
 18. Belediyeden İşyeri Kiralanması
 19. Yıllara Sari Biten İş Gideri
 20. Kapanışın İnternetten Takibi
 21. 131 Hesap için uygulanacak Faiz Oranı Hk.
 22. Gider Pusulası
 23. Şirket Ortaklarına Kesılen Faiz Faturalarında Kullanılacak Oranlar Hk.
 24. Varlık Barışı Yasasında Kısım Kısım Yatırılan Paralar
 25. Küçük Sanayi Sitesi Koop.hk.
 26. Belediye Spor Külüplerinden İşyeri Kiralama
 27. Yurtdışında Sağlanan Bazı Gelirler
 28. Web Sayfası ile Kazançlarda Bildirim
 29. Tarim Firmasi ve Su Sistemi
 30. Mesleki Sözleşme Damga Vergisi
 31. Vergiyi Yani Karı Düşürmek İçin Yasal Olarak Neler Yapabiliriz
 32. Vegi Dairesi Amortisman-Maddi Duran Varlıklar
 33. Vergi Dairesi/ Reeskont
 34. Kurumlar Geçici Vergi
 35. İşçi Ücret ve Giderleri Yazılmayabilir mi?
 36. Bilnaço Usulü Kredi faizi
 37. Kitap Satışı KDV
 38. Hakediş !
 39. Mali Tatil
 40. Maliye'nin Yol Denetimleri
 41. Geçici Vergi Mahsup
 42. Şirketin 26.Yılı Nedeniyle Yemek Vermesi
 43. Emlak Komisyonculuğu-Ticari mi Basit mi
 44. Gelir Vergisi İadesinde Beyanname İle İlgili Bir Sorun
 45. Özel İnşaatlarda Maliyet Bedelinin Hesaplanması
 46. Mali Tatil
 47. İhraç Kayıtlı Satış Hakkında
 48. Bireysel Emeklilik ve Vergi İndirimi
 49. Tekel Ruhsatı
 50. muhasebecı arkadaşlar lutfen bunu okumadan gecmeyın
 51. Mahsup Hk.
 52. Yurt Dışındaki Ülkeye Bağış Yapılması
 53. Yeraltı Madenlerinde Çalışandan Kesilen Vergiler
 54. Satıştan İade gider Olur mu?
 55. Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 56. Bilene Helal Olsun...
 57. Asgari Geçim İndirimi
 58. Yurtdışından Elde Edilen Kira Gelirleri
 59. Doktor Mukelleflerin Almak Zorunda Oldugu Pos Cihazı Hk.
 60. Tasfiye Sonunda Geçmiş Yıllardaki Dağıtılmamış Karlar
 61. Birinci Sınıf Olma Koşulu
 62. Ticari Kazanç mı?Gayri menkul Sermaye İradı mı?
 63. Vergi Dairesinden Arıyorlar :(
 64. Kira Ödemeleri
 65. İflas Eden Firmaya Olan Cari Hesabımızdaki Borçlar...
 66. Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı
 67. Personel Tedavi
 68. İngiltere ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
 69. Stadyum Loca Alımı
 70. Tasfiyesi Sona Eren Firmanın Sonradan Borcu Olduğunun Anlaşılması Hk.
 71. 268 Sıra Nolu Tebliğ (kira ödemeleri)
 72. Olağanüstü Yedekler
 73. Yurtdışına Hizmet Faturası
 74. Gider Pusulası
 75. Gelir Vergisi İadesi
 76. Sigorta Acente Araç Satışı
 77. Bilanço Esası
 78. Limited Şirket Ortaklık Devrinde Bir Bedel var mıdır?
 79. Ortak Girişim Bilgi
 80. İşe İade Tazminatından Vergi Kesilir mi?
 81. Geçici Vergi Hakkında
 82. Dar Mükellefiyete Tabi Yabancı Ulaştırma Kurumları
 83. İnşaat Maliyeti ?
 84. Çiftçiden Alınan Malın Direkt Pazarda Satılması.
 85. ARGE Faliyeti Kapsamında 3. Kişlerden Alınan Paralar Hk.
 86. Ba Bs Formu Kimler Vermeyecek
 87. Yıllara Sari İşlerde Stopaj Kesintisi
 88. İnternet Üzerinden Satışın Vergisel Durumu.
 89. Ticari Kamyonun Satış karı
 90. Özel Sağlık Sigortası
 91. Verilen Çekler Hk.
 92. Kira Ödemelerinde Stopaj Beyanı Sorunu
 93. Tasfiye Sonu Sıfırlanmış Bilanço
 94. Veraset İlamı ile Hisse Devri
 95. Düzeltme Beyannamesi Hkk
 96. Yarışma Programında Para Ödülü Verilmesi - Vergisel Boyut...
 97. İşletme Hakkı Satışı
 98. Askerlik Borçlanması
 99. Muhtasar ve GMSİ farkı...
 100. Merkez Adresinde Bulunmayan Ltd. Şti.
 101. Geçici Vergi ve Çetrefelli Bir Durum...!
 102. Zararın Ödenmesi
 103. Ltd.Şti. İmara Açık Arsa Aldık. Vergisel Avantajı var mı?
 104. Sayısal Loto ve Şans Oyunlarında Gelir V. Kesintisi
 105. Adi Ortaklıkta Ortaklık Payının Devri-Değer Artış Kazancı
 106. TAŞINDI: ZİRAİ ÜRÜN ALIMLARI VE MUHTASAR İLE BEYANI
 107. Şüpheli Ticari Alacak
 108. Serbest Bölgelerde Geçici Vergi İşlemleri
 109. Hazine Bonosu- Fon Geliri
 110. Geçici Vergi Dönemlerinde
 111. 2009 1. Dönem Geçici Vergi Oranı Nedir
 112. Vergi Mükellefiyeti
 113. İmalatta Fire
 114. Vakıflara ait Gayri Menkullerin Kiraya Verilmesi
 115. Vergi Levhası Tasdiki..
 116. Ticari Kazanç mı? Değer Artış Kazancı mı?
 117. Kiraya Verilen İşyerine Fatura Kesilirse Muhtasar verilir mi?
 118. Geçici Vergi Döneminde Ödenen Bağkur Primlerini İndirebilir miyiz?
 119. 193 Hesap ile ilgili
 120. Zirai Kazanç Mükellefiyeti
 121. Geçici Vergi Gelir Tablosu Dipnotları
 122. K.Geçici-Fatura Bilgileri
 123. Kar Dağıtımında Stopaj Uygulaması Hakkında Yardım.
 124. İşyeri Gideri
 125. Geri Dönüşüm Firmalarında Muhasebe Kaydı
 126. 2. Dönem Geçici Vergi Tarihi Uzatıldı mı ?
 127. Potansiyel Noyu Aktife Çevirme
 128. 2008 Kurumlar Vergi Beyanname Düzeltilmesi
 129. Gelir Vergisinde Yemek İstisnası
 130. Kurum Kazancında Tevkifat
 131. Dernek Defteri
 132. Yurt Dışındaki Faaliyetlerin Türkiye'de Vergilenmesi
 133. Kurumlarda Zarar Mahsubu
 134. Yurt Dışı İştirak Kazançları;
 135. E Beyanname Proğramında Geçici Vergi ile ilgili
 136. İşletme Aktifinde Kayıtlı Aracın Çalınması
 137. Terk Halinde Mobilya ve Bilgisayarlarda KDV oranı
 138. TAŞINDI: Fırınlarda İade
 139. 252 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
 140. Şirketin Aktifinde Kayıtlı Gayrimenkulun Satışı
 141. Kat Karşılığı Koperatiften Alınmış Dairenin Satışı Durumunda Gelir Vergisi
 142. Geçici Vergideki Kâr
 143. Tasfiyesi Biten Kurumlar Hakkında ?
 144. Hizmet İhracı
 145. Kurumlar Vergisi Beyan Süresinin Uzama İhtimali var mı ?
 146. Kurumlar Vergisi Beyanı Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu Hakk.
 147. Bilgisayar Programları İnternet Üzerinden Satışı Hakkında Gelir Vergisi
 148. Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kan. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
 149. Limited Şirket Tasfiyesi Vergi Durumu?
 150. İhaleli İşlerde Vergi Kesintisi (Stopaj) Yapılacak mı?
 151. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler***
 152. S.gorta Acentelerinin Transfer Fiyatlandırmasındaki durumu ?
 153. Topraktan veya Su Altlarından Çıkarılan Tabii Kaynaklar Vergisi
 154. Muhtasar da Kıdem Tazminatı Gösterilir mi
 155. GPV ve Kurumlar Vergi Kayıtları ?
 156. Geçmiş Yıl Zararının 4. Geçiçide Mahsup Edilmemesi
 157. Mali Bilgiler Kulakçığı
 158. Kâr Dağıtım Tablosu
 159. Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler
 160. Kredi Kartı Slip Var Fiş Yok
 161. Yatırım İndirimi
 162. Kurumlar Vergisinden İade Alacağının Mahsubu Hk.
 163. Nevi Değişikliğinde Kurumlar Vergisi
 164. Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Kesilen Vergilerin Hangi Yıl Beyannamesinde Göst
 165. Grup Hayat Sigortaları
 166. Kurumlar Vergisi Dipnot Kısmı Hk.
 167. Karş. Ayırmadan Kurumlar Tah.
 168. ÖTV nin Faturada Gösterilme Mecburiyeti
 169. Daire Satışı...
 170. Örtülü Sermaye
 171. Kargo Faturası
 172. SGDP Ödeyen Emekli Çalışan Muhtasar Bey. Gösterimi
 173. Kasadaki Fazla Nakit
 174. Serbest Bölgelerde Kurumlar Beyannamesi
 175. Yasal Yedek
 176. Banka Ekstresindeki Fon Stopaj Kesintileri
 177. Dipnotlar
 178. Banka Kredi Faizlari
 179. Tahakkuk Etmiş Giderler
 180. Kurumlar Beyanname
 181. 2008 de İhraç Olan Mala Ait 2009 da Kesilen Kur Farkı Faturası
 182. Kooperatife İş Yapmak
 183. Halı Saha İşletmesine kdv 2 Beyannamesi ya da Kira Stopajı Yapılıp Yapılmayacağı
 184. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde muafiyetler
 185. Yabancı Uyruklu Şirket Ortağının AGİ Durumu
 186. Kurumlar Vergisinde % 10 luk Durum
 187. Yatırım İndirimi
 188. Muhtasarın Aylık -3 Aylık Olması...
 189. Kurumlar Ver. Beyannamesi Süre Uzar mı??
 190. Emlak Satışında Gelir Vergisi
 191. Gelir Vergisi Dilimi
 192. Kooperatiflerde Geçmiş Yıl Zararları
 193. Kurumlar beyannamesinindeki Geçmiş Yıl Zararları
 194. Fiyat Farkı Faturası
 195. Transfer Fiy.Örtülü sermaye formu 340-Avanslar hes.
 196. Kesinti Yolu İle ödenen Vergilere ilişkin Liste
 197. Ötv Mükellefiyeti Hakkında Bilgi,
 198. Yabancı Paraların Değerlemesi
 199. Özel Fatura Tahsilat Merkezi
 200. TAŞINDI: Genel Muhasebe Sorumlusu Eleman Almaktayız
 201. Muhasebe Ücretlerini Ödemeyen Müşteriler Hakkında
 202. 9108-4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI
 203. Geçici Verginin Terkin Edilmesi
 204. Kira Stopajı var mı?( Vakıf kiracı ise)?
 205. Uygulamada Karşılaşılanlar...
 206. Kurumlar Beyannamesinde Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu
 207. Hizmet ithalatı.?
 208. Transfer Fiyatlandırması
 209. Tazminat Geliri mi? Kar mı? Uygun mu?
 210. Serbest Mesleklerde İade
 211. Geçici Vergi Hata Payı (zarar halinde)
 212. YM Müşavire mi Yazdırsam Yoksa Kendim SMMM Olarak mı ?
 213. İhbar Tazminatı
 214. Ayni Olarak Yapılan Bağışların Kdv Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi
 215. Şahıs Firmasının Kapanışı
 216. Kur Farkları
 217. 571 Hesap ve Enflasyon Muhasebesi ve Sermaye Artışı
 218. ATM Kira Bedeli
 219. Yemek Fişleri
 220. Nakden İade Mümkün mü ?
 221. Şube Vergi Dairesi
 222. KV Bey. Yer Alan Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler
 223. GMSİ iade GV...
 224. Personele Konut Yardımı SSK ve GV nin Durumu.
 225. Devlet İlköğretim Okulunun Vergisel İşlemleri
 226. Serbest Bölge İşlemlerinde KKEG
 227. Ev Satımı
 228. Vergi Beyannamesinin Verilmesi Ve Hataların Giderilmesi İşlemleri
 229. Menkul Sermaye İradı Kesintisi Hk.
 230. Geç Ödenen Kiranın Stopajı
 231. GMSİ Beyannamesi Süresi
 232. YGV' den Kira Stopajının Mahsubu Hk.??
 233. Yıllık Gelir Bey.
 234. Değer Artış Kazancı
 235. GMSİ
 236. Serm.Ek.Kazanç.Serm.Azalt.Neden.Ort.Dağ.Vergi Kesintisi Yapılır
 237. Kira Stopajı hk.
 238. Gelir Vergisi Beyannamesi
 239. G.M.S.İ. Pişmanlık
 240. Muhtasar Beyannamesi Veremiyorum...
 241. Mahkemeyi kazandım(k)
 242. Geçiçi Vergilerin Gelir Vergisinden Mahsubu
 243. Yazar Kasa Fişlerinin İşl. Def. Kaydı Hk.
 244. G.M.S. İradı Beyanı
 245. Sponsorluk Sözleşmeleri
 246. Asgari Geçim İndirimi Mahsubu
 247. Gelir Vergisi Son Tarihi..
 248. KOD Listesini Nasıl Öğrenebiliriz?
 249. Tasfiye Sonu Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hakkında
 250. Noterler Geçici Vergi Vermiyor mu? Beyanname Kılavuzunda Böyle Bir Yazı Var.