PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. irsaliyeli fatura hk.
 2. işletme sahibinin yemek giderleri
 3. Tasfiye Sonu Kalan Paranın Dağıtımı
 4. Taşerona Ödenen Tazminat Ve Faizi
 5. Ba Bs formları ile ilgili
 6. ihale bedeli muhasebelestirilmesi
 7. Personele Verilen Kredi
 8. Geçici Vergi
 9. eş ve çoçukların maaşlarının gider yazılması
 10. vakıfa yapılan bağış
 11. ödenmeyen geçici vergi
 12. 2. Dönem Geçici Vergi
 13. raporlu işçiye ödenen ücret hakkında
 14. Muhasebecinin Vergi Borcu Hak.
 15. TAŞINDI: GEÇİCİ VERGİ
 16. üç aylık muhtasar beyannamesi
 17. Bildirim ve formalarda düzeltme cezası..
 18. Tercüme Hizmeti
 19. Geçici Vergi Beyannamesi Örneği
 20. Bahçıvanlarda Kapıcılar gibi Gelir Vergisi ve damga vergisinden muaf mı ?
 21. Geçiçi Vergi Düzeltme
 22. Ortaklara Ait İşyerinin Kirasının Banka Yoluyla Ödenmesi
 23. MTV
 24. Muhtasar Beyanname Düzeltme
 25. Hurda Ticari Aracın Satışı Yapılmadan Maliye Mükellefiyeri Nasıl Silinir
 26. Halk Ekmek Büfeleri
 27. Tasfiye mi?Birleşme mi?
 28. Z Raporu Hakkında
 29. Spor Kulübüne Bağışlanan Forma
 30. Basit Usul Mükelleften Araç Kiralama
 31. İhaleli İşlerde Yevmiye Kaydı ve Gecici Vergi Uygulaması
 32. Akaryakıt İstasyonu Yazar Kasa İzni
 33. Hurda Akü Alımı Hakkında
 34. Noter Satış Sözleşmesine Göre 2. El Araç Alımı
 35. Belediyeden İşyeri Kiralanması
 36. Yıllara Sari Biten İş Gideri
 37. Kapanışın İnternetten Takibi
 38. 131 Hesap için uygulanacak Faiz Oranı Hk.
 39. Gider Pusulası
 40. Şirket Ortaklarına Kesılen Faiz Faturalarında Kullanılacak Oranlar Hk.
 41. Varlık Barışı Yasasında Kısım Kısım Yatırılan Paralar
 42. Küçük Sanayi Sitesi Koop.hk.
 43. Belediye Spor Külüplerinden İşyeri Kiralama
 44. Yurtdışında Sağlanan Bazı Gelirler
 45. Web Sayfası ile Kazançlarda Bildirim
 46. Tarim Firmasi ve Su Sistemi
 47. Mesleki Sözleşme Damga Vergisi
 48. Vergiyi Yani Karı Düşürmek İçin Yasal Olarak Neler Yapabiliriz
 49. Vegi Dairesi Amortisman-Maddi Duran Varlıklar
 50. Vergi Dairesi/ Reeskont
 51. Kurumlar Geçici Vergi
 52. İşçi Ücret ve Giderleri Yazılmayabilir mi?
 53. Bilnaço Usulü Kredi faizi
 54. Kitap Satışı KDV
 55. Hakediş !
 56. Mali Tatil
 57. Maliye'nin Yol Denetimleri
 58. Geçici Vergi Mahsup
 59. Şirketin 26.Yılı Nedeniyle Yemek Vermesi
 60. Emlak Komisyonculuğu-Ticari mi Basit mi
 61. Gelir Vergisi İadesinde Beyanname İle İlgili Bir Sorun
 62. Özel İnşaatlarda Maliyet Bedelinin Hesaplanması
 63. Mali Tatil
 64. İhraç Kayıtlı Satış Hakkında
 65. Bireysel Emeklilik ve Vergi İndirimi
 66. Tekel Ruhsatı
 67. muhasebecı arkadaşlar lutfen bunu okumadan gecmeyın
 68. Mahsup Hk.
 69. Yurt Dışındaki Ülkeye Bağış Yapılması
 70. Yeraltı Madenlerinde Çalışandan Kesilen Vergiler
 71. Satıştan İade gider Olur mu?
 72. Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 73. Bilene Helal Olsun...
 74. Asgari Geçim İndirimi
 75. Yurtdışından Elde Edilen Kira Gelirleri
 76. Doktor Mukelleflerin Almak Zorunda Oldugu Pos Cihazı Hk.
 77. Tasfiye Sonunda Geçmiş Yıllardaki Dağıtılmamış Karlar
 78. Birinci Sınıf Olma Koşulu
 79. Ticari Kazanç mı?Gayri menkul Sermaye İradı mı?
 80. Vergi Dairesinden Arıyorlar :(
 81. Kira Ödemeleri
 82. İflas Eden Firmaya Olan Cari Hesabımızdaki Borçlar...
 83. Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı
 84. Personel Tedavi
 85. İngiltere ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
 86. Stadyum Loca Alımı
 87. Tasfiyesi Sona Eren Firmanın Sonradan Borcu Olduğunun Anlaşılması Hk.
 88. 268 Sıra Nolu Tebliğ (kira ödemeleri)
 89. Olağanüstü Yedekler
 90. Yurtdışına Hizmet Faturası
 91. Gider Pusulası
 92. Gelir Vergisi İadesi
 93. Sigorta Acente Araç Satışı
 94. Bilanço Esası
 95. Limited Şirket Ortaklık Devrinde Bir Bedel var mıdır?
 96. Ortak Girişim Bilgi
 97. İşe İade Tazminatından Vergi Kesilir mi?
 98. Geçici Vergi Hakkında
 99. Dar Mükellefiyete Tabi Yabancı Ulaştırma Kurumları
 100. İnşaat Maliyeti ?
 101. Çiftçiden Alınan Malın Direkt Pazarda Satılması.
 102. ARGE Faliyeti Kapsamında 3. Kişlerden Alınan Paralar Hk.
 103. Ba Bs Formu Kimler Vermeyecek
 104. Yıllara Sari İşlerde Stopaj Kesintisi
 105. İnternet Üzerinden Satışın Vergisel Durumu.
 106. Ticari Kamyonun Satış karı
 107. Özel Sağlık Sigortası
 108. Verilen Çekler Hk.
 109. Kira Ödemelerinde Stopaj Beyanı Sorunu
 110. Tasfiye Sonu Sıfırlanmış Bilanço
 111. Veraset İlamı ile Hisse Devri
 112. Düzeltme Beyannamesi Hkk
 113. Yarışma Programında Para Ödülü Verilmesi - Vergisel Boyut...
 114. İşletme Hakkı Satışı
 115. Askerlik Borçlanması
 116. Muhtasar ve GMSİ farkı...
 117. Merkez Adresinde Bulunmayan Ltd. Şti.
 118. Geçici Vergi ve Çetrefelli Bir Durum...!
 119. Zararın Ödenmesi
 120. Ltd.Şti. İmara Açık Arsa Aldık. Vergisel Avantajı var mı?
 121. Sayısal Loto ve Şans Oyunlarında Gelir V. Kesintisi
 122. Adi Ortaklıkta Ortaklık Payının Devri-Değer Artış Kazancı
 123. TAŞINDI: ZİRAİ ÜRÜN ALIMLARI VE MUHTASAR İLE BEYANI
 124. Şüpheli Ticari Alacak
 125. Serbest Bölgelerde Geçici Vergi İşlemleri
 126. Hazine Bonosu- Fon Geliri
 127. Geçici Vergi Dönemlerinde
 128. 2009 1. Dönem Geçici Vergi Oranı Nedir
 129. Vergi Mükellefiyeti
 130. İmalatta Fire
 131. Vakıflara ait Gayri Menkullerin Kiraya Verilmesi
 132. Vergi Levhası Tasdiki..
 133. Ticari Kazanç mı? Değer Artış Kazancı mı?
 134. Kiraya Verilen İşyerine Fatura Kesilirse Muhtasar verilir mi?
 135. Geçici Vergi Döneminde Ödenen Bağkur Primlerini İndirebilir miyiz?
 136. 193 Hesap ile ilgili
 137. Zirai Kazanç Mükellefiyeti
 138. Geçici Vergi Gelir Tablosu Dipnotları
 139. K.Geçici-Fatura Bilgileri
 140. Kar Dağıtımında Stopaj Uygulaması Hakkında Yardım.
 141. İşyeri Gideri
 142. Geri Dönüşüm Firmalarında Muhasebe Kaydı
 143. 2. Dönem Geçici Vergi Tarihi Uzatıldı mı ?
 144. Potansiyel Noyu Aktife Çevirme
 145. 2008 Kurumlar Vergi Beyanname Düzeltilmesi
 146. Gelir Vergisinde Yemek İstisnası
 147. Kurum Kazancında Tevkifat
 148. Dernek Defteri
 149. Yurt Dışındaki Faaliyetlerin Türkiye'de Vergilenmesi
 150. Kurumlarda Zarar Mahsubu
 151. Yurt Dışı İştirak Kazançları;
 152. E Beyanname Proğramında Geçici Vergi ile ilgili
 153. İşletme Aktifinde Kayıtlı Aracın Çalınması
 154. Terk Halinde Mobilya ve Bilgisayarlarda KDV oranı
 155. TAŞINDI: Fırınlarda İade
 156. 252 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
 157. Şirketin Aktifinde Kayıtlı Gayrimenkulun Satışı
 158. Kat Karşılığı Koperatiften Alınmış Dairenin Satışı Durumunda Gelir Vergisi
 159. Geçici Vergideki Kâr
 160. Tasfiyesi Biten Kurumlar Hakkında ?
 161. Hizmet İhracı
 162. Kurumlar Vergisi Beyan Süresinin Uzama İhtimali var mı ?
 163. Kurumlar Vergisi Beyanı Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu Hakk.
 164. Bilgisayar Programları İnternet Üzerinden Satışı Hakkında Gelir Vergisi
 165. Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kan. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
 166. Limited Şirket Tasfiyesi Vergi Durumu?
 167. İhaleli İşlerde Vergi Kesintisi (Stopaj) Yapılacak mı?
 168. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler***
 169. S.gorta Acentelerinin Transfer Fiyatlandırmasındaki durumu ?
 170. Topraktan veya Su Altlarından Çıkarılan Tabii Kaynaklar Vergisi
 171. Muhtasar da Kıdem Tazminatı Gösterilir mi
 172. GPV ve Kurumlar Vergi Kayıtları ?
 173. Geçmiş Yıl Zararının 4. Geçiçide Mahsup Edilmemesi
 174. Mali Bilgiler Kulakçığı
 175. Kâr Dağıtım Tablosu
 176. Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler
 177. Kredi Kartı Slip Var Fiş Yok
 178. Yatırım İndirimi
 179. Kurumlar Vergisinden İade Alacağının Mahsubu Hk.
 180. Nevi Değişikliğinde Kurumlar Vergisi
 181. Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Kesilen Vergilerin Hangi Yıl Beyannamesinde Göst
 182. Grup Hayat Sigortaları
 183. Kurumlar Vergisi Dipnot Kısmı Hk.
 184. Karş. Ayırmadan Kurumlar Tah.
 185. ÖTV nin Faturada Gösterilme Mecburiyeti
 186. Daire Satışı...
 187. Örtülü Sermaye
 188. Kargo Faturası
 189. SGDP Ödeyen Emekli Çalışan Muhtasar Bey. Gösterimi
 190. Kasadaki Fazla Nakit
 191. Serbest Bölgelerde Kurumlar Beyannamesi
 192. Yasal Yedek
 193. Banka Ekstresindeki Fon Stopaj Kesintileri
 194. Dipnotlar
 195. Banka Kredi Faizlari
 196. Tahakkuk Etmiş Giderler
 197. Kurumlar Beyanname
 198. 2008 de İhraç Olan Mala Ait 2009 da Kesilen Kur Farkı Faturası
 199. Kooperatife İş Yapmak
 200. Halı Saha İşletmesine kdv 2 Beyannamesi ya da Kira Stopajı Yapılıp Yapılmayacağı
 201. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde muafiyetler
 202. Yabancı Uyruklu Şirket Ortağının AGİ Durumu
 203. Kurumlar Vergisinde % 10 luk Durum
 204. Yatırım İndirimi
 205. Muhtasarın Aylık -3 Aylık Olması...
 206. Kurumlar Ver. Beyannamesi Süre Uzar mı??
 207. Emlak Satışında Gelir Vergisi
 208. Gelir Vergisi Dilimi
 209. Kooperatiflerde Geçmiş Yıl Zararları
 210. Kurumlar beyannamesinindeki Geçmiş Yıl Zararları
 211. Fiyat Farkı Faturası
 212. Transfer Fiy.Örtülü sermaye formu 340-Avanslar hes.
 213. Kesinti Yolu İle ödenen Vergilere ilişkin Liste
 214. Ötv Mükellefiyeti Hakkında Bilgi,
 215. Yabancı Paraların Değerlemesi
 216. Özel Fatura Tahsilat Merkezi
 217. TAŞINDI: Genel Muhasebe Sorumlusu Eleman Almaktayız
 218. Muhasebe Ücretlerini Ödemeyen Müşteriler Hakkında
 219. 9108-4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI
 220. Geçici Verginin Terkin Edilmesi
 221. Kira Stopajı var mı?( Vakıf kiracı ise)?
 222. Uygulamada Karşılaşılanlar...
 223. Kurumlar Beyannamesinde Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu
 224. Hizmet ithalatı.?
 225. Transfer Fiyatlandırması
 226. Tazminat Geliri mi? Kar mı? Uygun mu?
 227. Serbest Mesleklerde İade
 228. Geçici Vergi Hata Payı (zarar halinde)
 229. YM Müşavire mi Yazdırsam Yoksa Kendim SMMM Olarak mı ?
 230. İhbar Tazminatı
 231. Ayni Olarak Yapılan Bağışların Kdv Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi
 232. Şahıs Firmasının Kapanışı
 233. Kur Farkları
 234. 571 Hesap ve Enflasyon Muhasebesi ve Sermaye Artışı
 235. ATM Kira Bedeli
 236. Yemek Fişleri
 237. Nakden İade Mümkün mü ?
 238. Şube Vergi Dairesi
 239. KV Bey. Yer Alan Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler
 240. GMSİ iade GV...
 241. Personele Konut Yardımı SSK ve GV nin Durumu.
 242. Devlet İlköğretim Okulunun Vergisel İşlemleri
 243. Serbest Bölge İşlemlerinde KKEG
 244. Ev Satımı
 245. Vergi Beyannamesinin Verilmesi Ve Hataların Giderilmesi İşlemleri
 246. Menkul Sermaye İradı Kesintisi Hk.
 247. Geç Ödenen Kiranın Stopajı
 248. GMSİ Beyannamesi Süresi
 249. YGV' den Kira Stopajının Mahsubu Hk.??
 250. Yıllık Gelir Bey.